Lataa (pdf) - Kuntatekniikka

lehti.kuntatekniikka.fi
  • No tags were found...

Lataa (pdf) - Kuntatekniikka

Matkakeskuksessa on 13 sähköistä näyttötaulua.Vuosikymmenten väännön aikana matkakeskuksen suunnittelu kypsyi hyödyntämäänvanhaa rautatieasemaa. Siilo ja valssimylly jäivät paikoilleen.Kävelysilta ihastuttaaMikkeliläiset toivoivat vuosikymmeniäkävely-yhteyttä satamaan.Katetulta ja lasitetulta sillaltapääsee hissi- sekä porrastornienkautta 1. ja 2. laiturille sekärahtiasemalle. Sillan molemmissapäissä kehitetään vielä kevyen liikenteenratkaisuja lähivuosina.Kävelysilta on myös kaavoituspäällikköRäsäsen oma suosikki,jossa voi odottaa bussin tuloa,seurata matkustajainformaatiotainfotauluilta ja nähdä bussinsaapumisen.Kulkuyhteys satamaan tuleelähivuosina entistä merkittävämmäksi,kun alueelle rakennetaan35 000 neliömetriä asumiselleja 15 000 neliötä palvelutoiminnalle.Lisäksi Veturitallinalueella tulee 10 000 neliötä uuteenkäyttöön.– Satama-alueelle muuttaa800–1 000 asukasta, joten siitätulee kellon ympäri elävä ympäristö.Satama liittyy jatkossa Kenkäveroonuusien kevyen liikenteenväylien kautta ja sieltä pääseemyös kevyelle liikenteelle rakennettavaasiltaa pitkin Graaninalueelle, Räsänen visioi.Minkälaisia terveisiä kaavoituspäällikölläon vastaavanlaisteniäisyyshankkeiden kanssa painivilleammattilaisille?– Älkää menettäkö uskoanne.Vaativissa ja monitahoisissakinhankkeissa pääsee maaliin, joson tahtoa. Kun joudutaan etenemään”vieraalla maalla”, kannattaatehdä kerralla asioita. Jos olisimmevaikkapa siirtäneet kävelysillantoteutusta, pettymys olisisiitä ollut valtava.Käyttäjillä riittää toiveitaKun olemassa olevaan kaupunkirakenteeseentehdään uutta,suunnittelussa joudutaan luovimaan.Uusi matkakeskus on herättänytvalmistuttuaankin vilkastakeskustelua.Matkustajat eivät ole vielä löytäneetrautatieasemalla olevaayhteistä odotustilaa, vaan toivovatMatkahuollon olevan paremminauki viikonloppuisin. Ihanhevin ei uusia pysäkkejäkään oleopittu. Maaseudulla asuva kouluttajaAuli Kekkonen kulkeeniin vakiovuoroilla kuin pikavuoroillakin.– Jollei mene matkakeskuksellesaakka, pitää jännätä, onko oikeassapaikassa odottelemassa torinlaidalla vai nakkiputkan vieressä.Esitteessä oli mielestäni liikaakinteknistä tietoa, joten kuljettajiltaon saanut parhaat tiedotja sähköiset opastaulut palvelevathyvin, Kekkonen arvioi.Matkakeskus toimii Kekkosestaparemmin kuin entinen. Sadekatoson hyvä parannus, ja suojatiemerkintöjäpitkin kannattaakulkea. Ulkopenkkejä odotellaanvielä.– Kovin paljon väljemmäntuntuinen matkakeskus ei kuitenkaannyt ole, bussit ovat lähekkäinja kulkevat aika tiukallaaikataululla, hän miettii.Myös kuljettajien taukotilatherättävät närää. SavonlinjaOy:n kuljettajien pääluottamusmiesVäinö Ahtiainen kertoopuutelistasta, josta on tarkoitusneuvotella kaupungin kanssa.– Läpiajettavat laiturit ovat ok,mutta liikenteellisesti matkakeskukseenon vaarallista ajaa pitkillä15 metrin busseilla. Mäenalla keskukseen käännyttäessäjoutuu vastaantulevan liikenteenkaistalle, ja siilon takia näkyvyyson huono. Lisäksi kuljettajille onkäytössään vain noin kahdeksanneliön taukotila, jossa on neljätuolia, hän listaa.– Vaikka rahtitavaroiden käsittelyynon nyt hyvin tilaa, rahtianoutavat ihmiset joutuvat nykyäänaina jonottamaan, kun Matkahuoltovähensi yhden työntekijän,Väinö Ahtiainen sanoo. ■Matkakeskuksia valmistuu edelleen Liikenne- ja viestintäministeriön 1990-luvullaaloittaman Matkakeskushanke 2007 –hankkeen tavoitteena on ollut helpottaa julkisenliikenteen käyttöä ja toteuttaa matkakeskuksetesteettöminä.Alkuperäisenä tavoitteena oli 23 matkakeskuksentoteuttaminen viime vuoden loppuunmennessä. Monien keskusten suunnitteluvaiheon kuitenkin venynyt alkuperäisistä aikatauluistavuosilla. Hankkeen loppuraportti julkaistaanhelmikuun lopussa.Tällä hetkellä Mikkelin lisäksi ovat valmistuneetHelsingin, Jyväskylän, Kouvolan, Lahden,Lappeenrannan, Porin, Seinäjoen ja Varkaudenmatkakeskukset.Riihimäen ja Vaasan matkakeskukset valmistuvattämän vuoden aikana ja Oulun matkakeskuksenrakentaminen alkaa tänä kesänä.Tampereen keskus valmistunee ensi vuonna.Kemin matkakeskus aiotaan toteuttaaensi vuonna.Valmiita suunnitelmia on jo Imatralla, Pieksämäellä,Rovaniemellä ja Vantaalla. Suunnitteluon käynnissä Kuopiossa. Kaavavaiheessasuunnittelu on Joensuussa, Turussa ja Kajaanissa.Hämeenlinnan hanke venyy.Matkakeskuksista halutaan tehdä kaikillematkustajille korkeatasoinen ja viihtyisämatkustusympäristö, josta matkustuspalvelutovat helposti saatavilla ja vaihtaminen kulkumuodostatoiseen sujuvaa ja turvallista. Keskuksissaon matkustamista tukevia oheispalvelujasekä yhtenäinen ilme ja informaationesitystapa.Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa matkakeskustenvaikutuksia. Ministeriö on laatinutvaikutusarvioinnit Kampin ja Jyväskylänmatkakeskuksista. Kampin keskuksen valmistumisenjälkeen joukkoliikenteen matkat ovatlisääntyneet kahdeksalla prosentilla, eli kaikkiaanseutu- ja kaukoliikenteessä on tehty kaksimiljoonaa matkaa enemmän. Lipputulojenlisäys on ollut 1,7 miljoonaa euroa. Kampinvaikutusarviointi löytyy ministeriön julkaisusarjasta(nro 16/2007) www-sivustoilla. LISÄTIETOJA: www.matkakeskus.fi10 Kuntatekniikka 1/2008

More magazines by this user
Similar magazines