Lataa (pdf) - Kuntatekniikka

lehti.kuntatekniikka.fi
  • No tags were found...

Lataa (pdf) - Kuntatekniikka

– Kyllä pesti kannatti ehdottomastiottaa vastaan. Kiirettä onpiisannut, mutta tehtävä on erittäinmielenkiintoinen, SKTY:npuheenjohtaja Matti-PekkaRasilainen tilittää tuntojaan DanneLångströmin haastattelemana.Tuleviksi haasteiksi Rasilainenmainitsee mm. IFME:n varapuheenjohtajuuden,jäsenpalvelujenterävöittämisen ja tietenkin kesäkuunKuntatekniikan päivät.SKTY:n puheenjohtaja Matti-Pekka Rasilainen:IFME, JÄSENPALVELUT JA KUNTATEKNIIKAN Kerrotko jotain itsestäsi.– Tulin Helsingin kaupungillekaupungininsinööriksi marraskuussa2001. EnsimmäisetKuntatekniikan päiväni tässä virassaolivat Oulussa 2002. Olenvalmistunut diplomi-insinööriksiOtaniemestä 1970, ja ennenHelsingin kaupungille tuloaniolin Tiehallinnossa Uudenmaanpiirin tiejohtajan tehtävissä.Asun Pohjois-Helsingissä ja harrastankevyttä musiikkia (kitaransoittoa) ja koripalloa.Tulit SKTY:n puheenjohtajaksiTapio Maljosen jälkeen.Nyt on 2/3 takana ja kolmannespestiä jäljellä. Miltä on tähänmennessä tuntunut, ja onkosellainen olo, että kannattiottaa tehtävä vastaan?– Kyllä pesti kannatti ehdottomastiottaa vastaan. Kiirettäon piisannut, mutta tehtävä onerittäin mielenkiintoinen. Olenollut tiiviisti mukana pohjoismaisessayhteistyössä sekä kansainvälisessäkuntatekniikan liitossa(International Federationof Municipal EngineeringIFME). Ja koska viime vuonnaalettiin järjestää opintomatkojayhteistyössä KunFon (KuntatekniikanFoorumi) kanssa, näytinmallia ja kävin kummallakinopintomatkalla. Etenkin viimevuonna ovat KunFon rakentaminenja hallitustyöskentelymuutenkin vieneet suhteellisenpaljon aikaa.Millaista hallitustyö on ollut,miten rutiinit pyörivät?– Hallitustyöskentely onmielekästä ja toimivaa. Hallituksenjäsenet ovat alan ammattilaisiaja heidän kanssaan onmukavaa työskennellä. Yhdistyksentoimihenkilöt ovat hyviäja sitoutuneita tehtäviinsä. Toimihenkilötjoutuvat tosin välilläpuurtamaan kotonaan pitkiäiltoja saadakseen kaiken lonksahtamaankohdilleen.– On puhuttu siitäkin, ettämahdollisesti palkattaisiin täyspäiväinentoimihenkilö hoitamaanjuoksevia asioita. Se onvasta mietinnässä, mitään ei olepuoleen eikä toiseen sen suhteenpäätetty. Yhdistyksessäon 850 jäsentä. Sen hallinnonrutiinien pyörittäminen, Kuntatekniikanpäivien järjestelytja kaikenlainen yhteistyö, yhteydenpitoja kehittäminen vievätaikaa.KunFo saatiin käyntiin,IFME:ssä vilkastaOnko jotain uutta ja mullistavaatapahtunut kuluneidenkahden vuoden aikana?– Kuntatekniikan Foorumi(KunFo) on saatu käyntiin. Sevaatii vielä paljon työtä ja keskittymistä.Alan ihmiset pitäänykyistä aktiivisemmin saadakäyttämään sivustoja. Sivustonhoukuttelevuutta pitää lisätä,siis saada lisää lihaa luiden ympärille,jotta ne kiinnostaisivat.– Olemme kehittäneet”Rekry-foorumia”, missä kerrotaanalan avoimista työpaikoista.(Olettehan kunnissa muistaneetilmoittaa työpaikoista tätäkinkautta?)– Opintomatkojen järjestelytja vastaavat ovat omiaan lisäämäänihmisten mielenkiintoakäydä Foorumissa katsomassa,mitä kaikkea on vireillä.– Myös IFME:n toiminta onollut vilkasta. Koko IFME lähtiuuteen nousuun, kun edellisenpuheenjohtajan kausi loppuija tilalle tuli Chris ChampionAustraliasta.– Haastattelija (Danne) itsevielä hoiti asiat niin, että minustatuliIFME:n varapuheenjohtaja javuoden 2012 maailmankongressinpääpaikaksi tuli Helsinki.– Kuntatekniikka-lehdenjulkaisija on myös muuttunut.Lehtemme fuusioitui kilpailijankanssa. Uudella yhdistyneellälehdellä on yhdistyksemme lehdenvanha nimi (jonka oikeudetpysyivät yhdistyksellä), muttakustantaja muuttui. Täytyy sanoa,että nykyinen päätoimittajaLiisi Vähätalo on saanutaikaiseksi yhdistyksen kannaltahyvän paketin.– Ihan huono asia kuluneel-SKTY:n rahastonhoitaja Kyösti Oasmaa on siirtynyt uusiin tehtäviin SKTY:n rahastonhoitaja, diplomi-insinööriKyösti Oasmaa on aloittanut Helsingin kaupungintalous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastonaluerakentamisyksikön päällikkönä.– Olen aina kokenut suurta vetoa yhdyskuntakehittämiseenja -rakentamiseen. Siinäyhdistyvät arkkitehtuuriin ja kovaan insinööritekniikkaanpehmeät sosiaaliset ja kulttuurisetarvot, Kyösti Oasmaa sanoo.– Työssäni aluerakentamisyksikön päällikkönävoin hyvin hyödyntää aikaisemmistatyöpaikoista saamaani kokemusta ja yhteistyöverkostoa.Helsingille on avautunut ennen kokematontilaisuus suunnitella ja rakentaa uuttamerellistä kaupunkia sekä Länsisataman jaSörnäistenrannan ympäristöön että LaajasalonKruunuvuorenrantaan. Muita suuria uusiakehittämisalueita ovat mm. Keski-Pasilasekä Espoon ja Vantaan kanssa yhdessä kehitettäväKuninkaankolmion alue.Aluerakentamisyksikössä työskenteleväprojektihenkilöstö johtaa näiden ja myös nykyistenaluerakentamisprojektien toteutuksenvalmistelua ja toteuttamista. Sitä tehdääntiiviissä yhteistyössä kaupungin sekä muidenjulkisen sektorin yksiköiden ja yksityisten toimijoidenkanssa.Kyösti Oasmaalla on monipuolinen työkokemus.Helsingin kaupungin palvelukseenhän tuli YIT Rakennus Oy:sta, jossa hän toimihankekehitysjohtajana. Sitä ennen Oasmaatyöskenteli Espoon keskuksen kehittämisprojektinjohtajana.Kyösti Oasmaa on työskennellyt aikaisemminkinHelsingin kaupungilla kaupunkisuunnitteluvirastossa,Energialla rakennuttajapäällikkönäja Vuosaaren aluerakentamisprojektinjohtajana. Helsingin kaupungille Oasmaa tuliaikanaan Maa ja Vesi Oy:stä, jossa hän tekiyhdyskuntasuunnitteluprojekteja arabimaihin.32 Kuntatekniikka 1/2008

More magazines by this user
Similar magazines