kirkko - Kirkonpalvelijat ry

kirkonpalvelijat.fi

kirkko - Kirkonpalvelijat ry

Keskiaikaisten kivikirkkojen palojaSuomessaViimeisten 21 vuoden aikana onSuomessa tapahtunut kolme keskiaikaisiinkivikirkkoihin kohdistunuttatuhopolttoa, viimeisimpänä Porvoonentisen kaupunginkirkon palo kuluvanvuoden toukokuussa.Esitelmän tarkoitus on etsiä syitäSuomen keskiaikaisten kivikirkkojentulipaloille keskiajalta nykypäiviin asti.Näin yritetään sijoittaa tuhopoltot laajempaanhistorialliseen yhteyteen.Kirjoittaja on kerännyt kirkkopalojakoskevaa aineistoa tohtorinväitöskirjaansa(1994) varten seuloakseensäilyneiden rakenteiden joukostadendrokronologisesti ajoituskelpoiset.Hän on analysoinut kaikkikirkot ullakoiltaan, joiden päädyissäpalot näkyvät kivipinnan muutoksina.Erilaiset historiatutkimukset ovatantaneet mahdollisuuden täsmentääpaloajankohdat.Kivikirkkoa alettiin Suomessakeskiajalla rakentaa 104 paikassa.Ensimmäisessä vaiheessa tämä tapahtuimuutamalla paikkakunnallaAhvenanmaalla noin vuosien 1270ja 1400 välisenä aikana, toisessanoin vuosien 1420 ja 1560 välilläSuomen mantereella, mihin valtaosakivikirkoista nousi. Varsinainen jumalanpalvelustilasaatiin rakennetuksi86 paikalla.Laaja ja tuhoisa (vähintään kaikkivesikattorakenteet) tulipalo onSuomessa kohdannut 36 kivikirkkoa,suhteellisesti eniten Varsinais-Suomessa ja Karjalassa. Moni kirkkoon palanut useammin kuin yhdenkerran. Tulipalojen syyt voi jakaaneljään ryhmään, jotka ovat salama,varomaton tulenkäsittely, sodanajan tuhopoltto ja rauhan ajantuhopoltto.Kirkon sisällä alkaneita paloja onyllättävän vähän ottaen huomioonkirkonmenoissa käytetyn avotulen(erityisesti kynttilät!) määrän. TyypinVT2 palot ovat alkaneet joko lämmitysjärjestelmäntai sähköjohtojenvioista.Museovirastossa työskennellyt jasittemmin Suomen Akatemiassa laajaakirkkotutkimushanketta johtanutMarkus Hiekkanen on Helsingin jaTurun yliopistojen dosentti taidehistorian,arkeologian ja käytännöllisenteologian tieteenaloilla. Suomalai-sen Kirjallisuuden seura julkaisi parikuukautta sitten hänen käsikirjansaSuomen keskiajan kivikirkot, jokaon jatkoa hänen palkittujen ja laajaakeskustelua herättäneisiin teoksiinsakeskiajan kivikirkkojen ajoituksesta(1994) ja käytöstä keskiajalla(2003). Kirjoittajan kokonaisnäkemyson mullistanut keskiajan kirkkojentutkimuksen.Hiekkanen työskentelee tällä hetkelläHelsingin yliopiston taidehistorianlaitoksella.6

More magazines by this user
Similar magazines