Ohjelmointiesimerkkejä TI-laskimille - Lahti

lahti.fi

Ohjelmointiesimerkkejä TI-laskimille - Lahti

Ohjelmointiesimerkkejä TI-laskimilleHannu LehtoLahden Lyseon lukio


π:n likiarvo iteroimalla• N-kertoman (n!)laskeminen• 2-asteen yhtälönratkaiseminen• π:n likiarvoiteroimalla•HaarukointimenetelmäLikiarvo lasketaan yksikköympyrän sisään piirretyn säännöllisenn-kulmion piiristä: 2π ·1 ≈ na n , missä a n on n-kulmion sivun pituus.• Newtonin menetelmä• Puolisuunnikassääntö• Simpsonin sääntöHannu Lehto 13. syyskuuta 2008 Lahden Lyseon lukio – 4 / 8


Haarukointimenetelmä• N-kertoman (n!)laskeminen• 2-asteen yhtälönratkaiseminen• π:n likiarvoiteroimalla•Haarukointimenetelmä• Newtonin menetelmä• Puolisuunnikassääntö• Simpsonin sääntöOhjelma etsii funktion tunnetulla välillä sijaitsevan nollakohdanlikiarvon. Funktio on ennen ohjelman suorittamista tallennettavafunktiomuuttujaan Y 1ClrHomeDisp "Tarkkuus"Prompt TDisp "Vali"Prompt A,B0 → CRepeat abs(A − B) < T or Y 1 (C) = 0(A + B)/2 → CIf Y 1 (A) ∗ Y 1 (C) < 0C → BIf Y 1 (A) ∗ Y 1 (C) > 0C → AEndClrHomeDisp "ratkaisu"Disp CHannu Lehto 13. syyskuuta 2008 Lahden Lyseon lukio – 5 / 8


Newtonin menetelmä• N-kertoman (n!)laskeminen• 2-asteen yhtälönratkaiseminen• π:n likiarvoiteroimalla•HaarukointimenetelmäOhjelma etsii funktion nollakohdan likiarvon. Funktio on ennenohjelman suorittamista tallennettava funktiomuuttujaan Y 1 .• Newtonin menetelmä• Puolisuunnikassääntö• Simpsonin sääntöHannu Lehto 13. syyskuuta 2008 Lahden Lyseon lukio – 6 / 8


Newtonin menetelmä• N-kertoman (n!)laskeminen• 2-asteen yhtälönratkaiseminen• π:n likiarvoiteroimalla•Haarukointimenetelmä• Newtonin menetelmä• Puolisuunnikassääntö• Simpsonin sääntöOhjelma etsii funktion nollakohdan likiarvon. Funktio on ennenohjelman suorittamista tallennettava funktiomuuttujaan Y 1 .Nollakohdan likiarvon antava kaava x − f(x)funktiomuuttujaan Y 2 .f ′ (x)on talletettavaHannu Lehto 13. syyskuuta 2008 Lahden Lyseon lukio – 6 / 8


Newtonin menetelmä• N-kertoman (n!)laskeminen• 2-asteen yhtälönratkaiseminen• π:n likiarvoiteroimalla•Haarukointimenetelmä• Newtonin menetelmä• Puolisuunnikassääntö• Simpsonin sääntöOhjelma etsii funktion nollakohdan likiarvon. Funktio on ennenohjelman suorittamista tallennettava funktiomuuttujaan Y 1 .Nollakohdan likiarvon antava kaava x − f(x)funktiomuuttujaan Y 2 .f ′ (x)on talletettavaOhjelman on puutteellinen: se voi juuttua silmukkaan tai keskeytyänollalla jakoon.Hannu Lehto 13. syyskuuta 2008 Lahden Lyseon lukio – 6 / 8


Newtonin menetelmä• N-kertoman (n!)laskeminen• 2-asteen yhtälönratkaiseminen• π:n likiarvoiteroimalla•Haarukointimenetelmä• Newtonin menetelmä• Puolisuunnikassääntö• Simpsonin sääntöOhjelma etsii funktion nollakohdan likiarvon. Funktio on ennenohjelman suorittamista tallennettava funktiomuuttujaan Y 1 .Nollakohdan likiarvon antava kaava x − f(x)funktiomuuttujaan Y 2 .f ′ (x)on talletettavaOhjelman on puutteellinen: se voi juuttua silmukkaan tai keskeytyänollalla jakoon.ClrHomeDisp "Nollakohta"Disp "Newtonin"Disp "menetelmalla"Disp "Alkuarvaus"Prompt XWhile Y 1 (X) > 1 ∗ 10 ∧ (−8)Y 2 (X) → XDisp XEndHannu Lehto 13. syyskuuta 2008 Lahden Lyseon lukio – 6 / 8


Puolisuunnikassääntö• N-kertoman (n!)laskeminen• 2-asteen yhtälönratkaiseminen• π:n likiarvoiteroimalla•Haarukointimenetelmä• Newtonin menetelmä• Puolisuunnikassääntö• Simpsonin sääntöOhjelma laskee likiarvon integraalille I = ∫ baf(x)dx käyttäenkaavaa I ≈ h 2 (y 0 + 2y 1 + 2y 2 + · · · + 2y n−1 + y n ). Funktio onennen ohjelman suoritusta talletettava funktiomuuttujaan Y 1 .ClrHomeDisp "Rajat?"Prompt A,BDisp "Valit?"Prompt N1 → LY 1 (A) + Y 1 (B) → S(B − A)/N → HWhile L < NS + 2 ∗ Y 1 (A + L ∗ H) → SL + 1 → LEnd(H/2) ∗ S → IDisp IHannu Lehto 13. syyskuuta 2008 Lahden Lyseon lukio – 7 / 8


Simpsonin sääntö• N-kertoman (n!)laskeminen• 2-asteen yhtälönratkaiseminen• π:n likiarvoiteroimalla•Haarukointimenetelmä• Newtonin menetelmä• Puolisuunnikassääntö• Simpsonin sääntöOhjelma laskee likiarvon integraalille I = ∫ baf(x)dx käyttäenkaavaa I ≈ h 3 [y 0 + 4y 1 + 2y 2 + 4y 3 + · · · + 4y n−1 + y n ].Funktio on ennen ohjelman suoritusta talletettava funktiomuuttujaanY 1 .ClrHomeDisp "Rajat?"Prompt A,BRepeat N/2 = int(N/2)Disp "Valit(parillinen)?"Prompt NEnd1 → LY 1 (A) + Y 1 (B) → S(B − A)/N → HWhile L < NIf L/2 = int(L/2)ThenS + 2 ∗ Y 1 (A + L ∗ H) → SElseS + 4 ∗ Y 1 (A + L ∗ H) → SEndL + 1 → LEnd(H/3) ∗ S → IDisp "Integraali"Disp IHannu Lehto 13. syyskuuta 2008 Lahden Lyseon lukio – 8 / 8

More magazines by this user
Similar magazines