Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote

raita.com

Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 6PIX-105= FENNOFLOC F 105Päiväys: 18.3.2010 Edellinen päiväys: 20.1.201015.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset-15.2 Kansalliset määräykset-16. MUUT TIEDOT16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeistaR22Terveydelle haitallista nieltynä.R34Syövyttävää.R35Voimakkaasti syövyttävää.R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.R48/20/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydellehengitettynä ja nieltynä.R51Myrkyllistä vesieliöille.R53Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.16.2 Koulutusohjeet-16.3 Käyttörajoitukset-16.4 LisätiedotAlgol Chemicals Oy16.5 Käytetyt tietolähteetKäyttöturvallisuustiedote , 4.11.200916.6 Lisäykset, poistot ja muutokset-Päiväys 18.3.2010

More magazines by this user
Similar magazines