Esitys (pdf) (522.4 KB) - Sotergo

sotergo.fi

Esitys (pdf) (522.4 KB) - Sotergo

HOITOTYÖN PROSESSIHOIDONTARVEHOIDONARVIOINTIHOIDONTAVOIT-TEETHOIDONTOTEUTUSHOIDONSUUN -NITTELU


FinnCC-LUOKITUSKOKONAISUUS• Hoitotyön prosessimallin mukaisia ydintietojakuvattaessa hoitoprosessin eri vaiheet kirjataankäyttämällä Finnish Care Classification eli FinCC -luokituskokonaisuutta.• SHTaL 3.0, SHToL 3.0 ja SHTuL 1.0• (HoiData-hanke loppuraportti 2009)Arja Lång & Tuija Sairanen4


SHTaL, SHToL ja SHTuL• Suomalainen hoidon tarveluokitus SHTaL jaSuomalainen hoitotyön toimintoluokitus SHToLkoostuvat molemmat 17 komponentista elihoitotyön sisältöalueesta ja kukin komponenttisisältää pää- ja alaluokkia• SHTuL sisältää kolme luokitusta:• EN=ennallaan, HUO=Huonontunut,PA=ParantunutArja Lång & Tuija Sairanen5


FinnCC LUOKITUSKOKONAISUUDENSHTaL 3.0 ja SHToL 3.0 KOMPONENTIT• Aktiviteetti• Erittäminen• Selviytyminen• Nestetasapaino• Terveyskäyttäytyminen• Hoidon ja jatkohoidonkoordinointi• Lääkehoito• Ravitsemus• Hengitys• Aineenvaihdunta• Turvallisuus• Päivittäiset toiminnot• Psyykkinen tasapaino• Aisti- ja neurologisettoiminnot• Kudoseheys• Elämänkaari6


PÄIVITTÄISET TOIMINNOT -KOMPONENTIN PÄÄ-JA ALALUOKAT (SHTAL 3.0).PÄÄLUOKKAItsehoitovajausFyysisen toimintakyvyn vajaus• ALALUOKKAPeseytymiseen ja hygieniaan liittyvä avuntarvePukeutumiseen liittyvä avun tarveRuokailuun liittyvä avun tarveLiikkumiseen liittyvä avun tarveWC-toimintoihin liittyvä avun tarveAsiointiin liittyvä avun tarveOmatoimisuutta tukevan tiedon tarveApuvälineiden tarveHeikentyneen toimintakyvynkorjaaminen apuvälineillä


PÄIVITTÄISET TOIMINNOT-KOMPONENTINPÄÄ- JA ALALUOKAT (SHTOL 3.0).PÄÄLUOKKAALALUOKKAOmatoimisuuden tukeminenPeseytymisessä ja pukeutumisessaavustaminenSuun tai hampaiden hoidossa avustaminenRuokailussa avustaminenLiikkumisessa avustaminenWC-toiminnoissa avustaminenAsioinnissa avustaminenApuvälineiden järjestäminen päivittäistentoimintojen tueksiApuvälineiden käytön ohjausPäivittäisiin toimintoihin liittyvä ohjaus


AKTIVITEETTI -KOMPONENTIN PÄÄ- JAALALUOKAT (SHTAL 3.0).PÄÄLUOKKAAktiviteetin muutosALALUOKKAAktiviteetin heikkeneminenAjanvietteen vähäisyysYliaktiivisuusVäsymysRasituksen huono sietokykyLiikkumisen rajoittuminenLihaskunnon heikkous


AKTIVITEETTI-KOMPONENTIN PÄÄ- JAALALUOKAT (SHTOL 3.0).PÄÄLUOKKAAktiviteettia edistävä toimintaALALUOKKALeikkiVirikkeiden järjestäminenToiminnallinen kuntoutusLiikeharjoituksista huolehtiminenToiminnallisuutta ylläpitävä asentohoito


HOIDON SUUNNITTELU Esimerkki 1 HOIDON TOTEUTUS HOIDON ARVIOINTIHoidon tarveSHTaL 3.0AKTIVITEETTIAktiviteetin muutosLiikkumisenrajoittuminenAlkutilanne:Potilasei pysty siirtymäänomatoimisesti sängyn japyörätuolin välilläPystyy tukeutumaanyläraajoihinsaHoidon tavoitteetKuvataan potilaantoimintanaAKTIVITEETTISiirtyy yhden hoitajanavustamanakeinumistekniikallaliukulevyä apunakäyttäen sängyn japyörätuolin välilläSuunnitellut ToiminnotSHToL 3.0Mitä hoitaja tekee?AKTIVITEETTIToiminnallinen kuntoutusSängystä pyörätuoliin:Istu potilaan vieressä,Tue kädellä potilaanlantiotaOhjaa sanallisestivartalon eteenkallistumistaMyötäile potilaanpainonsiirtoaOhjaa omalla lantiollaliukua kevennyksenaikanaPyörätuolista sänkyyn:Istu potilaan vieressä,Myötäile potilaanpainonsiirtoaVedä kevennyksenaikana siirtovyöstäpotilaan lantiota sänkyäkohtiPÄIVITTÄISETTOIMINNOTApuvälineiden järjestäminenpäivittäistentoimintojen tueksiliukulevy ja siirtovyöHoitotyön toimintoSHToL 3.0Miten potilas on toiminutja miten hoito ontoteutettu?AKTIVITEETTIPotilas on siirtynytliukulaudan avullasängyn ja pyörätuolinvälillä alaraajoihinsatukeutuen. Vartaloneteen kallistumista onohjattu suullisesti jamanuaalisesti.PÄIVITTÄISETTOIMINNOTSänkyyn siirtyessätoisena apuvälineenä onollut lantiolla siirtovyö.Potilas kokeesiirtymistavanmiellyttäväksi jaturvalliseksi.Hoidon tuloksen tilaSHTuL 1.0PA = ParantunutEN = EnnallaanHUO = HuonontunutSiirtyminen yhden hoitajanavustamana liukulevyähyödyntäen onnistunut.Potilas tukeutuuyläraajoihin hyvin,painonsiirto alaraajojenvaraan on epävarmaa,koska potilas pelkää eteenkallistumistaEN


Esimerkki 2 HOIDON TOTEUTUS HOIDON ARVIOINTIHoidon tarveSHTaL 3.0PÄIVITTÄISETTOIMINNOTItsehoitovajausWC-toimintoihin liittyväavun tarveEi selviydy itsenäisestiWC-toiminnoista, koskavartalon hallinnan puuteja alaraajojen jäykkyysvaikeuttavat toimintaaPystyy tarttumaan sekävetämään jatyöntämään käsilläänHoidon tavoitteetKuvataan potilaantoimintanaPÄIVITTÄISETTOIMINNOTPääsee käymäänWC:ssä oman tarpeenmukaanKelaa itsenäisestiWC:hennousee WC:ssäluonnollisten liikemallienavulla yläraajoja apunakäyttäen seisomaanSuunnitellut ToiminnotSHToL 3.0Mitä hoitaja tekee?PÄIVITTÄISETTOIMINNOTOmatoimisuudentukeminenWC-toiminnoissaavustaminenHoitaja 1:Seiso potilaan sivullakäyntiasennossaOhjaa sanallisestipotilaan ylävartalonpaino polvistakoukistetuille jaloilleOhjaa potilastarttumaan edessäolevasta tuestaTue nousua siirtovyölläHoitotyön toimintoSHToL 3.0Miten potilas on toiminutja miten hoito ontoteutettu?PÄIVITTÄISETTOIMINNOTPotilas on käynyt kaksikertaa aamupäivänaikana WC:ssä,hän on seisonut omienjalkojen päällä tukevastikäsiinsä tukeutuen jatoinen hoitaja onturvannut seisomaasentoalantiosta jatoinen auttanut WCtoiminnoissa jahygieniassa.Hoidon tuloksen tilaSHTuL 1.0PA = ParantunutEN = EnnallaanHUO = HuonontunutPotilas sanoo siirtymistäturvalliseksi ja ontyytyväinen, että saiosallistua itse siirtymisiinpyörätuolin ja WC istuimenvälillä.Hoitaja 2:Seiso potilaan takanakäyntiasennossaAvusta housut alas/ylös ja avusta vaipanvaihtamisessa sekähenkilökohtaisessahygieniassa


Kiitos!

More magazines by this user
Similar magazines