TEKNOLOGIA - Keski-Suomen liitto

keskisuomi.fi
  • No tags were found...

TEKNOLOGIA - Keski-Suomen liitto

CISSP-koulutusCISSP® (Certified Information Systems Security Professional) onkansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu tietoturva-alan tutkinto.Koulutus on rakennettu kattamaan International InformationSystems Security Certification Consortiumin (ISC)2 määrittelemätosa-alueet, jotka valmistavat osallistujat sertifioimaanosaamisensa CISSP – testissä. Osa-alueiden hallitseminen antaaerinomaiset valmiudet kehittää omaa osaamistasoa ja strategistapelisilmää vastaamaan tämän päivän tarpeita sekä vaatimuksia.Koulutus on suunniteltu kokeneille tietoverkkojen ja -järjestelmienammattilaisille, joilla on aiempaa kokemusta yhdeltä tai useammaltatietoturvan osa-alueelta.Eettinen ohjeisto on olennaisessa roolissa CISSP sertifioinnissa jaosallistujat hyväksytään kurssille näiden vaatimusten täyttyessä.Toteutus: 8 lähiopetuspäivää, klo 12-16 välillä sekä CISSP sertifiointiinvalmentava harjoituspäiväHinta: 1980 euroa (+ alv. 22%)Tietotekniikan asiantuntijapalvelutRunkoverkkoteknologia: laajojen operaattori- ja konsernitasontietoverkkojen suunnittelu ja toteutus.IT-palvelun hallinnan suunnittelu ja toteutus: tietojärjestelmienhallintaan liittyvät näkökohdat, palvelun laatuun liittyvät kysymyksetsekä palvelujen suunnittelun ja toteutuksen periaatteenja käytännön ratkaisut.Tietoturvan suunnittelu ja toteutus: informaatiojärjestelmientietoturvaan liittyvät näkökohdat, tietoturvariskeihin varautumisenja riskien torjuntaan käytettävissä olevat menetelmät.Langattomat tietoliikennejärjestelmät (WLAN ja WIMAX): keskeisetnykyisin käytettävissä olevat langattomat tietoliikennejärjestelmät,niiden suunnittelumenetelmät sekä toteuttaminen.MUUT ASIANTUNTIJA- JAKOULUTUSPALVELUTFlash-ohjelmointi: Flash- ja Flash Lite -tuotteilla tehtävien interaktiivistenmultimediasovellusten suunnittelu- ja toteuttamisosaamisensekä Internetiin että mobiiliteknologiaan perustuviinjärjestelmiin.Multimediapalveluiden suunnittelu ja toteutus: eri medioidenkäsittelyosaaminen, suunnittelumenetelmät sekä toteuttamisessakäytettävät välineet.Sähkötekniikka ja elektroniikkaSulautettujen järjestelmien suunnittelu ja toteutus: sulautettujenelektroniikkajärjestelmien elektroniikan ja ohjelmistojensuunnittelu, suunnittelussa käytettävät menetelmät ja järjestelmientoteutus.Sulautettu Linux: Linux-pohjaiset järjestelmät ja niiden soveltaminensulautettuihin tietokonejärjestelmiin.Elektroniikan kansainvälinen tuotteistus: elektroniikkajärjestelmiensuunnittelu, tuotteistus, toteuttaminen sekä paikallisestiettä ulkomailla ja kansainvälisessä elektroniikkaliiketoiminnassaerityisesti Aasiaan liittyvät näkökohdat.Laatujärjestelmät: erilaiset laatujärjestelmät, niiden toteuttamisensekä laatujärjestelmiin liittyvät käytänteet.Sähkösuunnittelu: sähköjärjestelmien suunnittelu ja sähköturvallisuuteenliittyvä osaaminen, rakennusten sähkösuunnittelusekä erilaisten sähkökäyttöjen suunnittelu.EMC-suunnittelu: EMC-näkökulman huomioon ottaminen elektroniikkajärjestelmiensuunnittelussa sekä EMC-suunnitteluun liittyvienmittausten suunnittelun ja toteutus.Palvelinarkkitehtuurit ja virtualisointi: tietojärjestelmien palvelinjärjestelmientoteutus sekä virtualisoinnin periaatteet ja toteuttamismenetelmät.7

More magazines by this user
Similar magazines