Luonnonkuitukomposiitit vievät sastamalalaista ... - luonnonkuitu.fi

luonnonkuitu.fi
  • No tags were found...

Luonnonkuitukomposiitit vievät sastamalalaista ... - luonnonkuitu.fi

Sastamalan koulutuskuntayhtymäwww.sasky.fiJulkinen tiedotekaikkiin talouksiinTaitoa työelämään -osaamista tulevaan2011


SisältöPääkirjoituss. 3Huittistenammatti- ja yrittäjäopisto,Huittisten yksikköLiiketalouden guruksi taihuippubittinikkariksi?s. 4Huittistenammatti- ja yrittäjäopisto,Kokemäen yksikköOpiskele luonnonläheinenammatti upeassa miljöössäs. 6Karkun kotitalous- jasosiaalialan oppilaitosOsaajia sosiaali- ja terveysalallesekä matkailu-,ravitsemis- ja talousalalles. 8Mäntän seudunkoulutuskeskusMänttä on palveluja ja kädentaitojaparhaimmillaan!s. 10Tyrvään käsi- jataideteollisuus- oppilaitosSisustaminen, lavastaminenja kultasepän työt. Niihinkaivataan nyt tekijöitä!s. 12Vammalan ammattikouluMonipuolisestikehityksen kärjessäs. 14Aikuiskoulutus jaoppisopimusAIKO - Korkealaatuistaaikuiskoulutustas. 16Luonnonkuitukomposiititvievät sastamalalaistaosaamista ulkomailles. 18KOTI-hankkeessasuunnitellaan tulevaisuudenasuinympäristöjäs. 20Koulutusalatesittelyssäs. 22Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2011Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymäPäätoimittaja: Kuntayhtymäjohtaja / rehtori Antti LahtiToimitus ja taitto: Differo OyPainosmäärä: 51 000Jakelu: Koulutuskuntayhtymän kunnatPainopaikka: Eura Print OyKuvat: Oppilaitoksetwww.sasky.fi2Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


PääkirjoitusKoulutuskuntayhtymässä valtakunnallisestija paikallisesti näkyvää toimintaaLaajentuneessa Sastamalan koulutuskuntayhtymässä on kuluneen vuoden aikana tapahtunut asioitajoiden pohjalta voidaan perustellusti todeta, että meillä on valtakunnallisesti ja paikallisesti erittäinaktiivisesti toimiva kuntayhtymä. Tehdyillä ratkaisuilla on opiskelijoidemme kannalta opintojaedistävä vaikutus. Olemme pystyneet heti ensimmäisenä yhteisenä toimintavuotena ottamaantavoitteeksi tulevaisuuden osaamistarpeet ennakoivan työskentelytavan. Hiljattain Pirkanmaanliitolta EAKR-rahoitusta saaneessa KOTI-hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuudenasuinympäristöä vastaava oppimisympäristö, jollaista ei Suomessa ole muualla. Samaan hengenvetoonvoin todeta, että Kokemäen yksikköön nouseva uusi LVI-alan oppimisympäristö ja hallitilahakee vertaistaan. Kun tiedämme, että Suomi on yksi LVI-tekniikan johtavia maita ja Kokemäenyksikköön valmistuva halli on Suomen innovatiivisimpia alan oppimisympäristöjä, voidaan sanoa,että opiskelijat pääsevät käsiksi alan uusimpiin toimintatapoihin. LVI- hallin rakentaminen kokonaisuudessaanedistää jo entisestäänkin kattavaa yritysyhteistyötämme.Tilojen ajankohtaistaminen ja uudistaminen on kuntayhtymässä esillä monella tavalla. Hankkimammetilat vastaperustetussa Kiinteistöosakeyhtiö Kuntomäessä, entisessä Hoikan opistossatakaavat sen, että pääsemme kehittämään sosiaali- ja terveyspuolen koulutusta yhdessä alan teknologiasovellusosaamisenkanssa. Hoikkaan nouseva innovaatiokeskus osoittaa myös sen, että meolemme koulutuskuntayhtymänä vahva alueellinen toimija ja osaamme verkostoitua ja kehittääuutta. Hoikassa mukana ovat Vexve Group Oy sekä terveydenhuoltopalveluja tuottava PihlajalinnaOy. Kuluva vuosi näyttää, miten vahvat perustukset yhteistyöllemme Hoikassa luodaan ja mitennopeasti saamme keskuksen toimintaan. Odotettavissa on että jo kuluvan kevään aikana saammeentisen Hoikan opiston tiloja opetuskäyttöön.Pidämme huolen myös osaamispääomastamme. Tästä vahvimpana näytteenä on EuroSkills2010ammattitaidon EM-kilpailuissa opiskelijamme Lasse Tuomisen kautta saavuttamamme pronssimitali.Unohtaa ei sovi vahvaa perustyötä jota teemme osaavan ja innovatiivisen henkilöstömme voimin:verkko-opetus Espanjan Fuengirolassa, kansainväliset yhteydet, työelämäyhteistyö ja opiskelijoidemmepäätyminen alansa töihin ovat näyttöjä henkilöstömme osaamisesta ja kyvystä luoda uutta.Otamme toivottavasti ison askeleen kuluvan vuoden aikana myös yhä parempiin fyysisiin valmiuksiin.Me koulutuskuntayhtymässä odotamme luottavaisin mielin koulutuskuntayhtymämmesekä Sastamalan kaupungin valtuustojen lopullista päätöstä Oppimiskeskus/liikuntahallihankkeenrakentamiseksi. Olemme neuvotelleet yli 20 alueen yrityksen kanssa hankkeen optioiden myymisestä.Näin seutukunnan voimavarat yhdistyisivät seutukunnan tarpeet täyttävän Oppimiskeskus/liikuntahallin rakentamisessa. Halli mahdollistaa laajasti erilaisten harrastusten ja tilaisuuksientoteuttamisen sekä meidän että alueen väestön keskuudessa, liittyivätpä ne sitten liikuntaan taikulttuuriin. Koulutuskuntayhtymä voi Oppimiskeskus/liikuntahallin tarjoamien mahdollisuuksienkautta ottaa järjestääkseen muun muassa valtakunnallisia opetusalan seminaareja sekä nuortenkulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Liikuntahallin yhteyteen rakennettava matkailu-, ravitsemus- jatalousalan opiskelijoiden uusi, ajanmukainen oppimisympäristö, Oppimiskeskus, ravintoloineenmuodostavat loistavan kokonaisuuden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.Uudet opiskelijat miettivät parhaillaan suuria tulevaisuuttaan viitoittavia päätöksiä. Sastamalankoulutuskuntayhtymä on valmis auttamaan ja opastamaan nuoria ja aikuisia valitsemallaan tiellä– taaten erittäin vireän ja omaa alaamme kehittävän oppimisympäristön jossa on tilaa jokaiselle.Me odotamme Teitä hyvät opiskelijamme ja haluamme antaa Teille käyttöönne osaavan henkilöstömmesekä oppimisympäristömme. Nämä ovat tae sille, että pystymme antamaan valmiudet,tulevaisuudet tarpeet ennakoiden, tasokkaalle ammattiopetukselle.Antti Lahtikuntayhtymäjohtaja/rehtoriOppimiskeskus, ravintoloineen muodostavat loistavan kokonaisuuden tapahtumien jatilaisuuksien järjestämiseen.www.sasky.fi3Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Kuvaaja Peter ForsellKansainvälisyys syntyy halustaverkottuaHuittisten yksikkö on 1990-luvun alusta lähitienollut tiiviisti mukana kansainvälisessä yhteistyössämuun muassa hankkeiden ja opiskelijoidentyössäoppimisjaksojen kautta. KoulutuspäällikköOuti Pitkänen toteaakin, että kansainvälisyyson oppilaitoksessa syntynyt halusta verkottuaja olla aktiivinen toimija Euroopan eri maidenoppilaitosten suuntaan.Mitä mahdollisuuksia opiskelijoilla sittenHAYO:n kautta on päästä haistelemaan ja maistamaankansainvälistä opiskelijailmapiiriä? KansainvälisyysvastaavaHenna Huhtanen-Hara kertoo,että periaatteessa koko Eurooppa on avoinna.- Teemme hankkeiden kautta yhteistyötä mm.Saksaan, Ranskaan, Iso-Britanniaan, Turkkiin,Puolaan, Unkariin ja Liettuaan. Opiskelija voimyös itsenäisesti hankkia työssäoppimispaikanperiaatteessa ihan mistä vain, kunhan paikkatäyttää muut kriteerit, Huhtanen-Hara kertoo.Vaihdon kautta kansainvälisyyttä ja uusiakokemuksia saa opiskelijoiden lisäksi myös oppilaitos.Outi Pitkäsen mukaan oppilaitos saavirikkeitä ja hyviä toimintamalleja toisista oppilaitoksista.Opiskelijoiden kokemukset karttuvattoki rutkasti.- Opiskelijat saavat tietenkin kielitaitoa, varmuuttatoimia eri kulttuurien edustajien kanssasekä tilaisuuden nähdä opiskelu- ja työelämäämuualla. Tämä on arvokas kokemuslisä sittenvaikka jatko-opintoihin, Pitkänen muistuttaa.!OpiskelijakommenttejaNetta Koski- Päällimmäisenä jäi työssäoppimisjaksoltamieleen erilainen kulttuuri ja se että oli lämmin.Olin kiinteistövälitysalan yrityksessäEspanjan Fuengirolassa kaksi kuukautta.Uskon, että nyt on paljon helpompi suunnatatöihin ulkomaille tämän kokemuksenjälkeen.Antti SaaristoMinulle jäi mieleen omasta kansainvälisestäkokemuksestani yhteiset projektit koulullaja matka Saksaan. Olin Wipperfurthissakymmenen päivää. Suosittelen muillekinkv-vaihtoa tai työssäoppimisjaksoa ulkomaillalämpimästi.Simo SaarinenVaikka en itse ollut Saksan matkalla mukana,opin silti maan kulttuuria kurssillaHAYO:ssa ja teimme yhteisen matkansaksalaisten kanssa Raumalle.Janita IsotaloOlin Espanjassa työssäoppimisjaksolla,Fuengirolassa noin 7 viikkoa. Siellä oli paljoneri kansalaisuuksia ja todella paljonmyös suomalaisia. Tuntui että lähes kaikkisuomalaiset asukkaat tiesivät tai tunsivattoisensa jotakin kautta. Ja siksi päällimmäiseksityössäoppimisjaksolta mieleenijäikin ihmisten positiivisuus. Kansainvälisetkokemukset antavat hyvää elämän opetustaja minun tapauksessa myös hyvääopetusta omalle alalleni.www.sasky.fi5Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


HAYOKokemäen yksikköOpiskeleluonnonläheinenammatti upeassa miljöössäwww.sasky.fi6Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


!Sinustako eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä tai puutarhuri?Haluatko työllistyä alalle, jossa on imua?Valitse väyläksesi siis talotekniikan perustutkinto!Tarjoammemahdollisuuden myösKokemäelle on opetusta niin peruskoulu- kuin lukiopohjaisilleammattilukioonopiskelijoille sekä mahdollisuus erityisopetukseenAikuisopiskelijoille tarjolla eläintenhoitajan,maaseutuyrittäjän ja puutarhurin tutkintoKokemäellä tiedetäänmillaista on huomisen lvi-alaAjanmukaiset opetustilat ovat opetuksessa ja oppimisessatärkeä lisä korkeatasoisen asiasisällönrinnalla. Kokemäelle valmistuu kuluvan vuodenaikana LVI-alan opetusympäristöksi suunniteltuhalli, joka henkii huomisen LVI-alan tuulia.Talotekniikanuusi aikakausiKerros- ja rivitalojen putkiremonttiaikakausi onkäsillä. Alan työpaikkoja on tarjolla enemmänkuin alan päteviä osaajia. Huittisten ammatti- jayrittäjäopiston Kokemäen yksikössä LVI-alanopettajana toimiva Arto Helenius muistuttaa,että talotekniikan kehitys viimeisen kymmenenvuoden aikana on ollut hurjaa.- Talot ovat pieniä teknisiä keskuksia joitahallitsevan pitää tietää lämmöistä, ilmanvaihdosta,lämmön talteenotosta ja niiden teknisistätoteutuksista sekä esimerkiksi ympäristöä mahdollisimmanvähän rasittavista ratkaisumahdollisuuksista,Helenius summaa.Kokemäelle valmistavaan halliin rakentuuedellä mainittu kokonaisuus pienoiskoossa.Opiskelijat voivat toimia lähes autenttisessaoppimisympäristössä, jossa on mm. laboratoriotilaterilaisia testauksia ja mittauksia varten.- Opiskelija voi meillä toimia kuten oikeassatyöelämässäkin: LVI-hallissa on asennuslokerikkojajoissa opiskelija suorittaa itsenäisestityömääräyksessä kuvatun työn. Tällä pääsemmesiihen, että opiskeluaika oppilaitoksessa on mahdollisimmanoikealla tavalla oikeata työelämääheijastavaa, Helenius sanoo.Helenius vakuuttaa, että talotekniikan uusiTalotekniikkaTalotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön jasiihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden,järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikkakattaa myös kiinteistön energiankäytöntehokkuuden ja ympäristövaikutukset, sekätilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteenliittyvät tekijät.Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuvilletoiminnoille halutut olosuhteet. Näitäovat mm. ilman, veden, lämmön, energian, valonja tiedon välittäminen, sekä turvallisuus- ja liikkumispalvelut.Keskeisen osan tästä tekniikastamuodostavat LVI- ja sähkötekniikka. Talotekniikkaanluetaan myös jäähdytys-, kulunvalvonta-,tele- ja data- sekä palontorjuntajärjestelmät.Talotekniikassa on tulevaisuus!aikakausi on käsillä: LVI-alalla toimivan pitäätietää ja hallita monimutkaiset laitteistot ja tietääalan teknisen kehityksen uudet tuulet.www.sasky.fi7Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Karkunkotitalous- jasosiaalialan oppilaitosOsaajiasosiaali- ja terveysalalle sekä matkailu-,ravitsemis- ja talousalallewww.sasky.fi8Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Vahvuutemme on opiskeltavien alojen kehittäminen ja tiivistyöelämäyhteistö jotka ovat hyödyksi opiskelijoillemme. Tulesuorittamaan perustutkinto peruskoulu- tai ylioppilaspohjaisenatai aikuisten näyttötutkintona.Ota etunoja tulevaan!’Hoitoalan työ kehittyy parhaitenoppilaitos- ja työelämäyhteistyössä’Hoitoalalle tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa osaamista,asennetta ja nuorta intoa. Alan kehitystäon viemässä eteenpäin Sastamalan koulutuskuntayhtymässäKarkun kotitalous- ja sosiaalialanoppilaitos sekä sen tiivis työelämäyhteistyö.Asenne ratkaiseeMouhijärven Iltakoti Oy on toiminut jo 11 vuottaja se tarjoaa paikan 26 vanhukselle. Iltakodinperustaja Sirpa Salminen tarkkailee hoito- jahoiva-alaa yrityksen vetäjänä näköalapaikalta.Hänelle yhteistyö Karkun kotitalous- ja sosiaalialanoppilaitoksen kanssa tarjoaa alan uusiatuulia ja näkökulmia.- Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Karkunkanssa. Vuosien aikana olemme saaneet maistaaopiskelijoiden kautta alan uusia tuulia ja samallaviedä heidän kauttaan alan viestiä oppilaitoksiin.Olemme rekrytoineet opiskelijoista myös pysyviätyöntekijöitä, Salminen kuvaa yhteistyönlaajuutta.Salmisen mukaan parhaissa alan opiskelijoissayhdistyy kutsumus ammattiin, asenne, intokehittää alaa ja ylpeys ammatistaan.- Kun nämä kriteerit täyttyvät, niin olen ihanvarma että opiskelija saa täältä lähialueelta haluamansapysyvän työpaikan, Salminen kiteyttää.Sanna tietää, että hoiva-ala vetääSanna Markkinen valmistuu keväällä 2011 kotitalousyrittäjäksi,jonka kautta hänellä on laajatmahdollisuudet työllistyä kotitalous- tai hoivaalalle.Hän kokee opetuksen parhaaksi anniksilaajat jatkomahdollisuudet sekä oppilaitoksenkattavan työelämäyhteistyön.- Olen ollut työssäoppimisjaksoilla päiväkodissa,vanhusten hoidossa sekä koulun ruokalassa.Koen, että siinä on erinomainen kokonaisuus tätäalaa jo nähtynä. Olen saanut laittaa teoriaopitkäytäntöön, Sanna painottaa.Nuori nainen on päämäärätietoinen jatkosuunnitelmistaankin.- Teen ensikevään jälkeen pari vuotta alan töitäja sitten haen varmasti lähihoitajakoulutukseen,hän visioi.Hopun vanhainkoti antaa ja ottaavastaan uutta virtaaTerttu Sulanne Hopun vanhainkodista toteaa,että yhteistyö Karkun kotitalous- ja sosiaalialanoppilaitoksen kanssa antaa paljon molemmilleosapuolille ja ennen kaikkea opiskelijoille.- Me itse kouluttaudumme opiskelijoidenohjaustyössä ja se, että opiskelijat ovat antaneetmeille positiivista palautetta, antaa osviittaa siitä,että he ovat olleet tyytyväisiä, Terttu Sulannekertoo.Työssäoppimisjaksot suunnitellaan opiskelijantarpeen ja tavoitteiden mukaan ja ne kestävätpisimmillään viisi viikkoa. Sulanteen mukaanopiskelijat saavat näkemystä omasta alastaanja saavat entistä parempia jatkotyömahdollisuuksia.Sulanne painottaa, että yhteistyö Karkunkanssa on hedelmällistä myös molemmilleorganisaatioille.- Tämä tuo välillemme avoimuutta, myösme molemmat kehitymme kun uudet tiedot jakäytännöt vaihtuvat. Omia toimintatapoja voiaina peilata opiskelijoiden tuomiin ideoihin,Sulanne tiivistää.Lämmöllä lähityöhön– osaamista arjen auttamis- ja hoivatyöhönwww.sasky.fi9Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


MäntänseudunkoulutuskeskusMänttäon palveluja ja kädentaitoja parhaimmillaan!Keitä olette?- Pauliina Juutinen ja Susanna JuutinenMilloin aloitteopiskelut Espanjassa?- Aloitimme molemmat syyskuussa 2010 eliensimmäinen vuosi on menossa.Miksi opiskelet Espanjassa?- Molemmat ajattelemme, että tämä on mieletönmahdollisuus opiskella maassa, josta tykkää tosipaljon. Hintataso täällä on jonkun verran alhaisempiSuomeen verrattuna, mikä on opiskelijalleplussaa.Miten olette viihtyneet?- Tulimme tänne Espanjaan heinäkuun alussa jaolemme molemmat viihtyneet täällä tosi hyvin.Ilmasto on iso plussa ja rento elämäntyyli sopiimeille.Miksi liiketalouden alakiinnostaa teitä?- Haaveemme on toimia yrittäjänä, joten tämäkoulu antaa hyvän pohjan kaupalliselle alalle.Millaista on verkko-opiskelu?- Verkko-opiskelu on itsenäistä ja täytyy ollaomatoiminen ja tunnollinen, että saa hommattehtyä ajallaan. Käytännössä verkko-opiskelutapahtuu niin, että opettajat laittavat verkkoontehtäviä, ryhmätöitä, kurssitöitä ym. jotka pitäätehdä tiettyyn aikaan mennessä. Lisäksi opettajatpitävät verkkoluentoja. Lähipäivät on yleensäjakson lopussa, silloin on ryhmänohjaaja ja kokoluokka koolla.Mitä verkko-opiskelussaon hyvää?- Saa itse aikatauluttaa omat päivät ja tehdätehtävät sen mukaan, miten ne itselle sopii. Kumpikaanmeistä ei koe parhaaksi opiskelutavaksikoulussa istumista.www.sasky.fi10Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Kiinnostaako verkko-opinnot Espanjassa?Mäntässä voit opiskella ammattiin tekniikan, liiketalouden ja palvelujen aloilla. Opiskelualat ovatjuuri niitä, joissa työmarkkinoilla on nyt kysyntää. Alueen yritykset ovat vahvasti mukana toiminnassaja yhteistyöllä voimme tarjota nykyaikaista ja korkeatasoista ammatillista koulutusta.Kuka olet?- Olen Tuovi Sainio, noin viisikymppinen nuorisotyöntekijä.Työskentelin Suomessa nuorisojärjestössäkansainvälisen nuorisotyön parissaennen Espanjaan muuttoa vuonna 2006. MuutinAurinkorannikolle mieheni kanssa, joka ontyössä täällä.- MSKK:n kirjoissa olen myös tuntiopettajana,organisoin lähiopetuksena Maan tavat ja kulttuuri-kurssia muille verkko-opiskelijoille.Milloin aloititopiskelusi Espanjassa?- Aloitin opinnot marraskuussa 2008, Aurinkorannikonensimmäisten MSKK:n verkko-opiskelijoidenjoukossa. Opinnot ovat siis loppusuoralla.Miksi opiskelet Espanjassa?- En työllistynyt Espanjassa omalla alallani, jahalusin löytää mielekästä ja hyödyllistä tekemistä.Verkko-opinnot ulkomailta suomalaiseenoppilaitokseen kuulosti mainiolta vaihtoehdolta.Miten olet viihtynyt?- Viihdyn Espanjassa erinomaisesti. Sitä mukaakun kieli tulee tutuksi, pääsee sisälle espanjalaiseenelämänmenoon. Koti-ikävässä auttavat laajasuomalaisyhteisö ja myös suomalaisyritykset,joilta saa melkein mitä tahansa kotoisia tuotteitaja palvelua omalla kielellä.Miksi tietojenkäsittelyn alakiinnostaa sinua?- En ole kovin ”tekninen” ihminen, mutta tälläalalla on paljon myös luovaa tekemistä. Näitätaitoja tarvitsee jokainen jossain määrin!Millaista on verkko-opiskelu?- Verkko-opiskelu on monimuotoista. Sen voisijakaa kolmeen kokonaisuuteen: 1) kurssitomatoimisine tehtävineen verkossa, 2) luennotja neuvottelut verkon välityksellä sekä 3) lähiopetuspäivät,jolloin tavataan yhdessä ryhmänja opettajan kanssa ja tehdään tentit.- Verkko-opiskelun suurin haaste on itsekuri:kukaan ei ole olan takana hoputtamas sa muttasilti pitää syntyä tulosta. Hyvää on se, että päivittäisetaikataulut voi luoda itse muihin omiinaikatauluihin sopiviksi. Monet opiskelevatkintyön ohella.Verkko-opintoihin kuuluu Maan tavat jakulttuuri – kurssi. Tähän kurssiin kuuluvaEspanjan ruokakulttuuri järjestettiin lauantaina22.1.2011 tapas-kurssin merkeissä.Tapakset valmistettiin Suomalaisen koulunpääkokin Marjo Metsä-Nuutisen opastuksella.Mitä on verkko-opiskeluEspanjassa?Verkko-opiskelu aloitettiin EspanjanAurinkorannikolla syksyllä 2008.Opintoihin kuuluu Maan tavat jakulttuuri – kurssi, jonka opettajanatoimii Tuovi Sainio. Hän aloitti datanominopinnot verkko-opiskelunaensimmäisten joukossa.www.sasky.fi11Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Tyrväänkäsi- ja taideteollisuusoppilaitosSisustaminen, lavasterakentaminen jakultasepän työt. Niihin kaivataan nyttekijöitä!Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos kouluttaa kädentaitajia todellisiinammatteihin joissa vaaditaan kädentaitojen lisäksi hyviä yhteistyötaitoja.Tule meille, jos sinua kiinnostaa:-> Käsillä tekeminen-> Perinteisten työmenetelmien ja työtapojen säilyttäminen ja kehittäminen-> Asiakaslähtöinen toiminta-> Työn tuloksellisuus-> Luovuus ja sen kehittäminen-> Ympäristömyönteinen tuotesuunnitteluwww.sasky.fi12Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Opiskelijat luovat taloosi uuttatyyliä!Jos haluat alalle aikovien ja idearikkaiden opiskelijoidenkäden kosketuksen taloosi, sen yhteenhuoneeseen tai yrityksen tiloihin, se onnistuuhelposti. Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksensisustusalan opiskelijat ottavat mielelläänhoitaakseen projekteja - ja niitä jo paljonkysytäänkin!Käytännönläheistä työtä suoraan asiakkailleTyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksenopettaja ja sisustusarkkitehti Päivi Lehto kertoo,että asiakasprojektit ovat oppilaitoksessa joarkipäivää.- Meiltä kysytään projekteja niin yksityisellekuin julkisellekin puolelle. Teemme esimerkiksikokonaissuunnitelman johonkin tilaan tai huoneeseenasiakkaan budjettitoiveiden mukaan.Suunnitteilla ovat mm. tekstiilit, seinävärit, valottai jopa pienimuotoiset rakenteelliset muutoksettiloissa, Päivi Lehto listaa asiakasprojekteihinkuuluvia töitä.Lehdon mukaan oikeat asiakasprojektit ovatopiskelijoille mielekästä työtä: opiskelumotivaatioon korkealla, töistä saa ottaa vastuuta ja työopettaa mitä parhaimmalla tavalla opiskelijoitaitsenäisiin ja vaativiin työskentelytapoihin.- Opiskelijat saavat palautetta asiakkaaltamikä on opettavaista myös alkavan työelämännäkökulmasta. Meillä toimitaan paljon tiimeissäjoissa opiskelijat viikon aikana tekevät projektistaomaa osuuttaan ja kerran viikossa kokoonnummeyhdessä kuulemaan mitä tiimit ovat tehneet. Näinopimme toinen toisiltamme projektin aikana,Lehto kuvaa.1950-luvun omakotitalo saa uudenyläkerranSisustusalan artesaaneiksi opiskelevat toisenvuoden opiskelijat ovat viime aikoina saaneetmietittäväkseen mm. Sastamalassa sijaitsevan1950-luvulla rakennetun omakotitalon yläkerransisustuksen. Päivi Lehdon mukaan opiskelijatovat isosta projektista innoissaan jossa haastettakyllä riittääkin.- Opiskelijoilla on asiakkaan puolesta 15 000euron budjetti kohteen sisustus- ja muutostöille.Talon yläkertaan suunnitellaan uusi värimaailma,tekstiilit, materiaalit, valaistus sekä pieniä rakenteellisiamuutoksia. Projektin edetessä saammeasiakkaalta kommentteja ja oikein tyytyväisenävoin opettajana projektin etenemistä katsella,Lehto sanoo.Opiskelun jälkeen helposti yrittäjäksiYrittämiseen sisältyy aina tietty riskinsä. Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessatuota riskiä on madallettu huomattavasti. Oppilaitoksessaperustettiin yrityksen tapaan toimiva osuuskunta, johon opiskelija voi hetiopiskelun alussa liittyä ja toimia yrittäjänä valitsemallaan alalla ja tienatavaikka jo opiskelun aikana osaamisellaan rahaa.- Olemme mukana TOY-hankkeessa jonka tarkoitus on madaltaa opiskeluaikanaja valmistuvien käsityöalan opiskelijoiden työelämään suuntautumistatarjoamalla yrittäjävaihtoehdon. Opiskelija voi jäädä tänne koululle työssäoppimisjaksollaja tehdä asiakastöitään osuuskunnassa. Häntä tukee opettajatyössäoppimisen ohjaajana, osuuskunta, jonka kautta hän voi laskuttaa jajonka kautta kirjanpito- ja muut velvoitteet hoituvat helposti. Osuuskunnantuki on merkittävä jos vertaa yksityisyrittäjänä toimimista heti valmistumisenjälkeen, Päivi Lehto summaa hankkeen hyötyjä.Lehdon mukaan idealla on ollut hyvä vastaanotto ja iso osa opiskelijoitaliittyvät mukaan aloittaneeseen osuuskuntaan.www.sasky.fi13Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


VammalanammattikouluMonipuolisestikehityksen kärjessäOpiskele siis itsellesi ammatti, jolla on kysyntäänyt ja tulevaisuudessa. Tarjoamme koulutusvaihtoehdotoikeisiin ammatteihin niin nuorille kuinaikuisopiskelijoillekin. Työelämäyhteydet ovatvahvuutemme!Näistä meidät tunnetaan:-> Laadukkuus-> Työelämän tarpeet-> Ammattiin valmistuminen-> Valmiudet jatko-opintoihinammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa-> Osaamisen kehittäminen-> Yhteistyö3D aika näkyy elektroniikan- jatietoliikennetekniikan alallaSamalla kun 3D-elokuvat pyörivät elokuvateattereissaja pian myös televisiossa, Vammalanammattikoulun sähköosaston opiskelijat elävätmyös kiivaasti 3D-aikaa. Sähköosaston opettajaHannu Kaunisto pitää kädessään osastolle tulleita3D-laseja, joita opiskelijat mm. kunnostavat.Tätäkö opiskelu on sähköosastolla?Vireä yhteistyökorkeakoulujen kanssaSähköosastolla on erinomaiset verkostot alantuotekehityksen johtaviin toimijoihin eli korkeakouluihin.Hannu Kaunisto kertoo, että mm.Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa tehdäänyhteistyötä, jonka tuloksena Vammalassa esimerkiksikunnostetaan Seinäjoella suunnittelutyössäkäytettyjä 3D-laseja. Tätäkin suurempi projektioli valmistaa ja toimittaa Seinäjoen ammattikorkeakoululleelektroniikka-alan tuotekehitysympäristö.- Saimme Seinäjoen ammattikorkeakoulultatoimeksiannon valmistaa tuotekehitysympäristösulautetuille järjestelmille. Toimitimme heille kokonaisuudessaan50 työpisteen laiteympäristön,jossa laitteistot ja työympäristö on valmis alanhuippuosaamisen kehittämiseen, Kaunisto kuvaaprojektia. Uudella ympäristöllä voidaan opettaamm. langatonta tiedonsiirtoa.Hannu Kauniston mukaan sähköosaston opiskelijatpääsivät asiakaslähtöisesti ja projektiluontoisestitekemään Seinäjoelle alan huippuosaamistaja saivat myös arvokasta tietoa siitä, missä sähkö-ja elektroniikka-ala tänä päivänä Suomessakulkee. Myös opiskelijoiden jatko-opiskelumahdollisuudetparanevat konkreettisesti. Alan uudettyöpaikat löytyvät tulevaisuudessa mm. kotien,autojen ja hyvinvointiteknologian suunnittelu-,valmistus-, asennus- sekä huoltotehtävistä.- Kun me täällä tiedämme missä alan kehitysmenee, niin opiskelijamme ovat valmiita työelämäänsekä jatko-opintoihin korkeakouluissa,Kaunisto tiivistää.Osaston aktiivisuudesta kertoo myös se, ettäalueellinen yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulunja Tampereen yliopiston kanssa onniin ikään vireillä. Kun tähän vielä lisätään se, ettäwww.sasky.fi14Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Kun listaat alat, joidentyöntekijöistä on pulaa,meillä on siihen useinvastaus.opettajilla on oivat kontaktit alan työnantajiintyössäoppimisjaksojen tai kesätöiden merkeissä,sähköpuolen eletroniikka-alalta valmistuvilla ontulevaisuus käsissään!Kosmetologiopiskelijatuusiin tiloihin KarkkuunSastamalan koulutuskuntayhtymä on entisenHoikan opiston tilojen yksi kolmesta uudestaomistajasta. Uudistettaviin tiloihin siirtyyVammalan ammattikoululta kosmetologiopiskelijoidenkoulutus.- Tätä kautta kosmetologiopiskelijamme pääsevätmukaan innovatiiviseen ja kehittyvään hyvinvointi-ja terveyspalveluita tarjoavaan yhteisöön. Hevoivat yhteisössä entistä paremmin olla mukanakehittämässä koko alaa ja nähdä uusia mahdollisuuksiaesimerkiksi oman työllistymisensänäkökulmasta, kertoo Vammalan ammattikoulunapulaisrehtori Anna-Leena Kivipuro.Menestystä EuroSkills2010-kisoista:Lasse on Euroopan taitavimpia nuoria koneistajiaSastamalan koulutuskuntayhtymän opiskelija ja Vexve Oy:ssä Sastamalassa työskentelevä,Pirkanmaan ja Satakunnan alueen ainoa edustaja Lasse Tuominen sijoittui Portugalissajoulukuussa pidetyissä ammattitaidon EM-kisoihin, EuroSkills2010-kilpailuissa, upeastipronssille CNC- jyrsinnässä. Kuntayhtymäjohtaja ja rehtori Antti Lahti kertoo, että Lassenmenestystä on ennakoitu jo hänen ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.- Kun Lasse tuli aloittamaan koulutusta tänne meille neljä vuotta sitten, teimmeyhdessä Lassen ja hänen vanhempiensa kanssa suunnitelmia tätä silmällä pitäen. Lasseon erittäin taitava käsistään ja omaa suunnittelukykyä josta nämä huipputulokset sittenkertovat, Antti Lahti kertoo.Tuominen edusti Suomea CNC-jyrsinnässä ja kisan yhtenä tuomarina toiminut Vexventyönjohtaja Jari Rantala totesikin Lassen lähes ylittäneen itsensä.- Tämä oli upea kokemus ja mittelö kolmen kärjessä oli erittäin tiukka. Vain Saksa jaPortugali pääsivät kiilaamaan Lassen ohi. Myös vaikeusaste EM-kisoissa oli kova. Kaikenkaikkiaan upea suoritus Lasselta erittäin kovatasoisessa kilpailussa, Rantala hehkutti.EuroSkills kilpailussa miteltiin ammattitaidon Euroopan mestaruudesta yhteensä 52 erilajissa. Paikalla oli yli 400 nuorta 25 eri maasta. Seuraavat ammattitaidon MM-kilpailut,joihin Lasse valmistautuu, järjestetään Lontoossa Englannissa 4.–9.10.2011.EuroSkills2010 –kisoissaLasse käytti työstökoneenohjelmoinnissa MasterCam- ohjelmaa.www.sasky.fi15Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


AIKOAikuiskoulutus jaoppisopimusAikuiskoulutus eli AIKO on näkyvä osaSastamalan koulutuskuntayhtymän toimintaa.Aikuiskoulutusosasto kehittää ja toteuttaa ammatillistakoulutusta ja siihen liittyviä työnantajapalveluitapääasiassa elinkeino- ja yritystoiminnan tarpeisiin.AIKOKorkealaatuista aikuiskoulutustawww.sasky.fi16Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Toimintatapamme on joustava ja toteutammekoulutuksia ja kehittämishankkeita asiakkaidemmetarpeiden mukaisesti. Yhteistyössä muidenasiantuntijoiden ja asiantuntijaverkostojen kanssatoteutamme ammatti- ja erikoisammattitutkintoonvalmistavia koulutuksia sekä ammattitaitoakehittäviä ja syventäviä lisä- ja täydennyskoulutuksia.Esimerkiksi vuonna 2010 aikuiskoulutusosastoon toteuttanut valtion, työvoimahallinnonja yritysten rahoittamana oppilaitosmuotoisenakoulutuksena yli 22 000 opiskelijatyöpäivää.Koulutukset on toteutettu oppilaitosmuotoisenakoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.Koulutustiloja aikuiskoulutusosastolla onEurassa, Harjavallassa, Huittisissa, Kokemäelläsekä Sastamalassa ja Mäntässä.Aikuiskoulutus toteuttaa useita alueellisia, kansallisiaja kansainvälisiä ammatillisen koulutuksenkehittämishankkeita. Hankkeitten tavoitteena onollut palvella seutukunnan yrityselämää, työntekijöitäja työnhakijoita sekä kehittää opiskelijoidenoppimisympäristöjä ja oppimistekniikoita.Esimerkkeinä tämän hetken kehittämishankkeistavoidaan mainita pienyrityksille suunnatut koulutus,kehitys- ja asiantuntijapalvelut, työelämänpalvelu- ja kehittämistehtävänä toteutettavathankkeetsekä muun muassa metalli-, puu- ja kumialanoppimisympäristöjen kehittäminen.Uudet tilatluonnonkauniissa KarkussaAikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimistosiirtyvät Vammalan ammattikoululta Karkkuunkevään 2011 aikana. Sastamalan koulutuskuntayhtymä,Vexve Group ja Pihlajalinna Oy ovatmuodostaneet uuden Kuntomäki Oy nimisenkiinteistöyhtiön, joka on ostanut SastamalanKarkusta Hengitysliitto Heli ry:n toimitilat (ent.Hoikan opisto ja kuntoutuskeskus). Vammalanammattikoulun toiminnan laajentuessa nuorisoasteentilantarve on lisääntynyt. Siksi Sastamalassatoimivat aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimistosiirtyvät lähinnä tilanpuutteenjohdosta Vammalan ammattikoululta uusiintoimitiloihin Sastamalan Karkkuun.Siirtyminen Sastamalan Karkkuun tuo aikuiskoulutukselleja oppisopimustoimistolle lisäätoimitilaa, jota on jatkossa reilusti yli tuplastienemmän kuin vanhoissa ammattikoulun tiloissa.Tämä on henkilökunnalle muun muassatyöhyvinvointiin vaikuttava tekijä, sillä uudet janykyaikaiset tilat takaavat paremmat ja viihtyisämmättyöskentelyolosuhteet.Uusiin tiloihin siirtyy Vammalan ammattikoulullatoimiva oppisopimustoimisto ja aikuiskoulutusosastontoimistohenkilökunta sekä osakouluttajista. Jatkossa Sastamalassa toteutettavatatk-koulutukset, lyhytkurssit kuten korttikoulutuksetja muut teoriakoulutukset toteutetaan uusissatiloissa. Siirtymävaiheessa ammattikoulullejää aluksi yksi atk-luokka aikuiskoulutusosastonkäyttöön. Siirtyminen pyritään toteuttamaanmaalis-huhtikuun aikana.www.sasky.fi17Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Sastamalan koulutuskuntayhtymän projektityöntekijä Jari Koskinen (vas.), Elastopoli Oy:n projektipäällikkö Kimmo Ilén ja koulutuskuntayhtymänprojektipäällikkö Esko Järvinen granulointilaitteiston äärellä. Kuva: Ilari Mehtonen.Luonnonkuitukomposiititvievät sastamalalaista osaamista ulkomailleLuonnonkuitumateriaalien kehitykseen liittyvä aikuiskoulutusalkaa Sastamalan koulutuskuntayhtymässäsyksyllä 2012. Tätä ennakoiden hihat on kääritty joaikaisemmin alan prosessien ja koulutuksen kehittämistävarten. Koko luonnonkuitumateriaalihanke hakeevertaistaan maailmassa.- 2000-luvun alussa korkeakoulu- ja yritysyhteistyössäaloitettu kehitystyö luonnonkuitukomposiittienkehittämiseksi sai tuulta purjeisiinsamuutama vuosi sitten kun alan koulutuksenaloittamiseen tuli positiivinen signaali. Hankkeentarkoitus on onnistua luonnonmateriaalien avullalujittamaan muovia kestävämmäksi materiaaliksi,pohjustaa projektipäällikkö Esko Järvinen.Tarkoituksena on kehittää alan yritystoimintaasekä yhdistää siihen maaseutujen vetovoimaisuus.Luonnonkuitu tarkoittaa maaseudullawww.sasky.fi18Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


tuotettujen materiaalien hyödyntämistä. EskoJärvinen taustoittaa, että kehitystyö lähti liikkeelleElastopoli Oy:n sekä korkeakoulujen yhteistyönä.Nyt Saskyssa valmistellaan alan opetuskokonaisuuttaja valmiuksia.- Tällä hetkellä työstämme teknologiaa ja mallinnammeprosesseja joilla luonnonkuitukomposiittejatyöstetään. Teemme myös laitekartoituksiaja prosessien testauksia, Järvinen kertoo.Kestäviä materiaaleja huomisentarpeisiinYritykset tarvitsevat kestäviä materiaaleja muttalisävaatimuksena on kestävän kehityksenmukainen tapa tuottaa materiaaleja jolloin neeivät rasita ympäristöä vanhojen materiaalientapaan. Esko Järvinen kertoo, että tarkoitus onkorvata luonnonkuiduilla lasi- ja hiilipohjaistenlujitteiden käyttö materiaalituotannossa.- Kun katsotaan toimintaamme isossa mittakaavassa,olemme luomassa konseptia uudenlaisestasekoitetehtaasta, jossa tuotetaan luonnonkuitukomposiitteja.Tämä kehittämämmemalli voidaan sitten integroida yritysten omaanmuovituotantoon ja he voivat ottaa prosessinkäyttöönsä, Järvinen taustoittaa.Suomen rajojen ulkopuolellekin Sastamalassatehtävällä kehitystyöllä on kysyntää. Esko Järvinenuskookin, että koko mallia ja tapaa tuottaa luonnonkuitukomposiittejavoidaan jonain päivänäTavoitteetLuonnonkuitukomposiittihankkeen tavoitteena on• rakentaa uusi innovatiivinen oppimisympäristö• luoda yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kansainvälisesti merkittäväuusien biokomposiittimateriaalien osaamiskeskus• korvata muovimateriaalien lujitteena käytettäviä perinteisiä hiili- jalasipohjaisia kuituja lähtökohtaisesti lähiympäristössätuotettavilla luonnonkuiduilla• edistää ympäristöystävällisempien materiaalien käyttöä ja kierrätystäEU:n ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti• synnyttää alueen elinkeinoelämälle uusia liiketoimintamahdollisuuksiamaaseutuelinkeinot huomioiden• luoda alueelle uusia, pysyviä työpaikkojaviedä ulkomaille.- Kyllä meillä on luja usko siihen, että olemmekehittämässä jotain ainutlaatuista pitkällätähtäimellä. Tällaisen prosessin olisi laittanutkasaan nopeastikin jos maailmalta löytyisi tähänesimerkkejä, Järvinen muistuttaa.infoLuonnonkuitukomposiittien oppimisympäristönja koulutuksen kehittämishankkeessatyöskentelevätprojektipäällikkö Esko Järvisen lisäksiprojektityöntekijä Jari Koskinen japrojektisihteeri Heli Vihavainen.Hankkeen omat nettisivut löytyvätosoitteesta www.luonnonkuitu.fi jasieltä voi lukea hankkeen toiminnastaja ajankohtaisista asioista.Termoplastisia luonnonkuitulujitteisiagranulaatteja (nk. ”pellettejä”).Kuva: Ilari Mehtonen.www.sasky.fi19Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


KOTI-hankkeessa suunnitellaantulevaisuuden asuinympäristöjäPirkanmaan liiton rahoittamassaKOTI Osana TulevaisuudenInnovaatioita (KOTI) EAKRhankkeessasuunnitellaan jarakennetaan tulevaisuudenasuinympäristöä vastaava oppimisympäristöentisen Hoikanopiston tiloihin.Uusi oppimisympäristö perustuu uuteen teknologiaankuten robotiikkaan, automaatioon sekäerilaisten tietohallintojärjestelmien hyödyntämiseen.Sastamalan koulutuskuntayhtymänaikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio muistuttaa,että saatuja oppimiskokemuksia tullaan hyödyntämääneri koulutusohjelmien toteutuksissaja niiden kehittämisessä tulevaisuuden työelämävaatimustenmukaisiksi.Hanke yhdistää sosiaali- ja terveyspuolen koulutuksensekä teknologiaosaamisen.Uusi oppimisympäristö sijoittuu Hoikanopiston vanhoihin tiloihin, joiden osaomistajakoulutuskuntayhtymä on. Osa Hoikan opistontiloista kunnostetaan soveltumaan juuri KOTIhankkeentarpeisiin.- Sastamalan koulutuskuntayhtymässä uudenoppimisympäristön käyttö ja toiminta perustuuuusin tila- ja laiteratkaisuihin, joissa hyödynnetäänmm. älyhuonekaluja ja varioitavia rakenteita.Nämä ovat mahdollisuuksia myös kotonaasuville vanhuksille jo tänä päivänä, vakuuttaaIlpo Moisio.Kuntayhtymäjohtaja ja rehtori Antti Lahtinäkee, että KOTI-hanke saattaa tuoda mukanaanmyös tarpeen uusille tutkinnoille.Koulutusaloille voidaan tarpeiden mukaankehittää uusia opetussisältöjä yhdistäen mm.www.sasky.fi20Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


sosiaali- ja terveyspuolen ja teknologiaosaamisenkoulutus. Nämä yhteen liittämällä käsissämme ontämän päivän ja huomisen tarpeita vastaava tutkimus-ja oppimiskokonaisuus, Antti Lahti visioi.KOTI-hankkeen tarve perustuu väestön ikärakenteessatapahtuvaan muutokseen. Lahdenmukaan hankkeen vaikutuksia voidaan pitääkansantalouden kannalta merkittävinä, koskayhteiskunta osallistuu vanhusten ja erityisryhmienterveys-, hyvinvointi- ja asumispalvelujentukemiseen. Uuden teknologian hyödyntäminenihmisten asuinympäristössä mahdollistaa asumisenomassa kodissa mahdollisimman pitkään.- Opiskelijan kannalta hanke on erittäin edistyksellinensillä se tarjoaa koulutusta sekä asentajilleettä lähihoitajille, jotka voivat opiskellakäyttämään ja hyödyntämään teknologiaratkaisuitahoitotyössä ja hoitotyöympäristöissä.Asukkaan kannalta turvallisuus ja omatoimisuuskotona olemisessa paranee, Moisio kiteyttää.infoKOTI-hanke on Pirkanmaan Liitonrahoittama EAKR- hanke, jonkakokonaisbudjetti on 1, 9 milj. euroa.Myös Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeenosalta kuntarahan osuutta noin380 000 euroa peruspääomakorotuksenahankkeelle, koska hanketukee vahvasti työllisyys- ja elinkeinostrategiaa,joka on yhteisestilaadittu. Strategiassa toiseksi keihäänkärjeksion nostettu sosiaali- jaterveysala ja KOTI-hanke on Saskynpanostus kärjen kehittämiseksi.www.sasky.fi21Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


alkavaVuonna 2011koulutusKuva: Peter Forsellwww.sasky.fi22Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Koulutusalat esittelyssäHuittisten ammatti- jayrittäjäopisto,HuittinenHuittisten ammatti- jayrittäjäopisto,KokemäkiKarkun kotitalous- jasosiaalialan oppilaitos,SastamalaMäntän seudunkoulutuskeskus,Mänttä-VilppulaDatanomiMerkonomiEläintenhoitajaMaaseutuyrittäjäPutkiasentajaPuutarhuriKokkiKodinhuoltaja(hoivapainotteinen)Toimitilahuoltaja(hoivapainotteinen)LähihoitajaKoneistajaLevyseppähitsaajaSisustajaict-asentajaTalonrakentajaPuuseppäMerkonomiMerkonomi(verkko-opetuksena)DatanomiDatanomi(verkko-opetuksena)KokkiTarjoilijaHotellivirkailija(monimuoto-opetuksena)Parturi-kampaajaKosmetologi(ilta/monimuoto-opintoina)LähihoitajaTyrvään käsi- jataideteollisuusoppilaitos,SastamalaArtesaani, kultasepänalaArtesaani, lavasterakentaminenArtesaani, sisustusalaVammalanammattikoulu,SastamalaAjoneuvoasentajaKoneistajaLevyseppähitsaajaTalonrakentajaKivirakentajaPuuseppäSähköasentajaElektroniikka-asentajaParturi-kampaajaKosmetologiKumituotevalmistajaKokkiAmmattilukio jaammattistarttiSastamalanaikuiskoulutusosasto jaoppisopimustoimistoinfoHakeminen Sastamalan koulutuskuntayhtymänoppilaitoksiin tapahtuuvaltakunnallisessa yhteishaussa.Kevään haku: 28.2. - 18.3.2011Täydennyshaku: 8.7. - 15.7.2011Syksyn haku: 28.9. - 7.10.2011Vapaita opiskelupaikkoja voitiedustella myös suoraanoppilaitoksistawww.sasky.fi23Taitoa työelämään – osaamista tulevaan


Taitoa työelämään -osaamista tulevaanSastamalan koulutuskuntayhtymäRatakatu 36PL 2238210 SASTAMALAPuh. 03 52 121www.sasky.fi

More magazines by this user
Similar magazines