Luonnonkuitukomposiitit vievät sastamalalaista ... - luonnonkuitu.fi

luonnonkuitu.fi
  • No tags were found...

Luonnonkuitukomposiitit vievät sastamalalaista ... - luonnonkuitu.fi

!Sinustako eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä tai puutarhuri?Haluatko työllistyä alalle, jossa on imua?Valitse väyläksesi siis talotekniikan perustutkinto!Tarjoammemahdollisuuden myösKokemäelle on opetusta niin peruskoulu- kuin lukiopohjaisilleammattilukioonopiskelijoille sekä mahdollisuus erityisopetukseenAikuisopiskelijoille tarjolla eläintenhoitajan,maaseutuyrittäjän ja puutarhurin tutkintoKokemäellä tiedetäänmillaista on huomisen lvi-alaAjanmukaiset opetustilat ovat opetuksessa ja oppimisessatärkeä lisä korkeatasoisen asiasisällönrinnalla. Kokemäelle valmistuu kuluvan vuodenaikana LVI-alan opetusympäristöksi suunniteltuhalli, joka henkii huomisen LVI-alan tuulia.Talotekniikanuusi aikakausiKerros- ja rivitalojen putkiremonttiaikakausi onkäsillä. Alan työpaikkoja on tarjolla enemmänkuin alan päteviä osaajia. Huittisten ammatti- jayrittäjäopiston Kokemäen yksikössä LVI-alanopettajana toimiva Arto Helenius muistuttaa,että talotekniikan kehitys viimeisen kymmenenvuoden aikana on ollut hurjaa.- Talot ovat pieniä teknisiä keskuksia joitahallitsevan pitää tietää lämmöistä, ilmanvaihdosta,lämmön talteenotosta ja niiden teknisistätoteutuksista sekä esimerkiksi ympäristöä mahdollisimmanvähän rasittavista ratkaisumahdollisuuksista,Helenius summaa.Kokemäelle valmistavaan halliin rakentuuedellä mainittu kokonaisuus pienoiskoossa.Opiskelijat voivat toimia lähes autenttisessaoppimisympäristössä, jossa on mm. laboratoriotilaterilaisia testauksia ja mittauksia varten.- Opiskelija voi meillä toimia kuten oikeassatyöelämässäkin: LVI-hallissa on asennuslokerikkojajoissa opiskelija suorittaa itsenäisestityömääräyksessä kuvatun työn. Tällä pääsemmesiihen, että opiskeluaika oppilaitoksessa on mahdollisimmanoikealla tavalla oikeata työelämääheijastavaa, Helenius sanoo.Helenius vakuuttaa, että talotekniikan uusiTalotekniikkaTalotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön jasiihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden,järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikkakattaa myös kiinteistön energiankäytöntehokkuuden ja ympäristövaikutukset, sekätilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteenliittyvät tekijät.Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuvilletoiminnoille halutut olosuhteet. Näitäovat mm. ilman, veden, lämmön, energian, valonja tiedon välittäminen, sekä turvallisuus- ja liikkumispalvelut.Keskeisen osan tästä tekniikastamuodostavat LVI- ja sähkötekniikka. Talotekniikkaanluetaan myös jäähdytys-, kulunvalvonta-,tele- ja data- sekä palontorjuntajärjestelmät.Talotekniikassa on tulevaisuus!aikakausi on käsillä: LVI-alalla toimivan pitäätietää ja hallita monimutkaiset laitteistot ja tietääalan teknisen kehityksen uudet tuulet.www.sasky.fi7Taitoa työelämään – osaamista tulevaan

More magazines by this user
Similar magazines