Lapsiperheiden tukihenkilöt -esite (pdf) - Turku

pelastakaalapset.fi
  • No tags were found...

Lapsiperheiden tukihenkilöt -esite (pdf) - Turku

Lapsiperheiden tukihenkilötAuttavat lapsiperheitä jaksamaan arjessaPelastakaa Lasten lapsiperheiden tukihenkilötoiminta on ehkäisevää lastensuojelutyötä.Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, joilla on aikaa ja halua olla lasten ja perheiden tukena.Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa jaedistää lasten ja lapsiperheiden sosiaalista hyvinvointia. Tukihenkilön pienillä teoilla onperheen jaksamisen kannalta suuri merkitys.


PerheetMilloin ja miksi tukihenkilöätarvitaan?Tukihenkilöä voivat hakea hyvin erilaisissaelämäntilanteissa olevat perheet. Vapaaehtoinentukihenkilö tuo lapsiperheidenarkeen liittyviin haasteisiin tukea ja apua.Esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittaminensekä vanhemmuuden ja kasvatuksenhaasteet voivat aiheuttaa tilanteita,jolloin lapsiperhe tarvitsee ymmärtävänrinnalla kulkemisen lisäksi myös konkreettistaapua ja tukea. Keskeistä tukihenkilötoiminnassaon ehkäisevän tuen merkitysperheelle. Lapset voivat paremmin, kunvanhemmat saavat välillä hengähtää. Samallalapset saavat tukihenkilöltä aikaa jayksilöllistä huomiota.Mikä on tukihenkilö?Tukihenkilöt ovat koko perheen tukihenkilöitä,jotka antavat lapsiperheelle apuatavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Tukihenkilöttoimivat perheissä hyvin monenlaisissatehtävissä: kuuntelu- ja keskustelukumppanina,apuna lasten hoidossa jakasvatuksessa tai perheen/perheenjäsenenharrastuskaverina. Tukihenkilö tapaalasta ja perhettä 2–3 kertaa kuukaudessamuutaman tunnin ajan.Miten haen perheellenitukihenkilöä?Mikäli haluatte perheellenne tukihenkilön,ottakaa yhteyttä aluetoimistoon. Tukihenkilötoiminnanvastuuhenkilöt opastavattukihenkilön hakemisessa ja antavat lisätietojatukihenkilötoiminnasta. PelastakaaLapsilla on tukihenkilöitä ympäri Suomen.Valitessamme perheellenne tukihenkilöähuomioimme perheen ja lasten toivomuksetja tarpeet.www.pelastakaalapset.fi/tukihenkilo• raportti tukihenkilötoiminnanmerkityksestä lapsille,vanhemmille ja tukiperheille• lisätietoja tukihenkilönhakemisesta• lisätietoja hakeutumisestatukihenkilöksi2


Vapaaehtoiset ja kunnatUusia tukihenkilöitä tarvitaan,ryhdy tukihenkilöksi!Perheet ja avuntarpeet ovat erilaisia jasiksi vapaaehtoistyöhön tarvitaankin monenlaisiaja monen ikäisiä ihmisiä. Tukihenkilöksivoivat ryhtyä täysi-ikäiset henkilöt.Pyydämme sosiaalitoimen lausunnon kaikistatukihenkilöiksi hakeutuvista henkilöistä.Tukihenkilöille voidaan korvata toiminnastaaiheutuvia kuluja.Pelastakaa Lapset tarjoaa tukihenkilöille• valmennuksen• virkistystoimintaa• ammatillisen tuen ja ohjauksenTukihenkilöiltä edellytämme• mahdollisuutta ja aikaa sitoutua lapsenja hänen perheensä tukemiseen• vähintään vuoden sitoutumista tukihenkilönätoimimiseen• vakaata elämäntilannetta• yhteistyökykyäPelastakaa Lastenlapsiperheidentukihenkilötoiminta• kaikille lapsiperheille avointa toimintaa• perheet voivat itse hakeutua toimintaantai perhe voi ohjautua toimintaanmuiden toimijoiden kuten neuvolan,koulun tai päiväkodin kautta• toteutetaan Ray:n tuella ja lahjoitusvaroin,toiminta on perheille maksutontaPyrimme siihen, että mahdollisimman monitukihenkilöä tarvitseva lapsiperhe saisitukihenkilön. Pelastakaa Lasten ammattitaitoisettyöntekijät arvioivat ja etsivätperheelle sopivan tukihenkilön huomioidenlapsen ja hänen perheensä toiveet jatarpeet sekä tukihenkilön toiveet ja valmiudetvastata lapsiperheen tarpeisiin.”Tukihenkilötoimintaon mahtava asia””Kun on olemassaihania ihmisiäjotka tekevät tätävapaaehtoisesti,niin ei kyllä voienempää vaatia!””Olen onnellinen,että löysimmetoisemme! Olemmeiloisia tästäystävyydestä”3


Sinun tukesi lasten hyväksiOletko ajatellut, että haluaisit antaa tukesi lasten auttamiseen? Liittymällä jäseneksi,ryhtymällä säännölliseksi tukijaksi tai tekemällä kertalahjoituksen tuet lastensuojelutyötämmekotimaassa ja maailmalla. Voit myös ryhtyä tuki-, loma- tai sijaisperheeksi tai tukihenkilöksi.Vapaaehtoiset saavat tähän toimintaan valmennuksen sekä ammatillista tukea.Pelastakaa Lasten aluetoimistoista ja kotisivuiltamme www.pelastakaalapset.fisaat lisätietoja toiminnastamme ja avustuskohteistamme.KeskustoimistoKoskelantie 3800610 Helsinkipuh. 010 843 5000Etelä-SuomenaluetoimistoKoskelantie 3800610 Helsinkipuh. 010 843 5000Länsi-SuomenaluetoimistoHämeenkatu 14 C 2333100 Tamperepuh. 010 843 5140Pohjois-SuomenaluetoimistoIsokatu 4790100 Oulupuh. 010 843 5120Keski-SuomenaluetoimistoVäinönkatu 11 A40100 Jyväskyläpuh. 010 843 5160Turun toimipistePerhetalo HeidekenSepänkatu 320700 Turkupuh. 010 843 5236Itä-SuomenaluetoimistoSuvantokatu 2, 2. krs.80100 Joensuupuh. 010 843 5180LahjoitustilitNordea 101730-210727IBAN FI64 1017 3000 2107 27OP 572411-238692IBAN FI16 5724 1120 0386 92Keräyslupa 2020/2011/2460Puhelinlahjoitus0600 03365(19,95 € + pvm)Tekstiviestilahjoitustekstaa LAPSELLEnumeroon16499 (10 €)2012 K-PrintKuvat Timo Hokkanen ja Helka Hokkanen

More magazines by this user
Similar magazines