Views
3 years ago

Mallisäännöt osiin I ja II, versio 4 - Pallo.net

Mallisäännöt osiin I ja II, versio 4 - Pallo.net

Suomen Ilmailuliiton

Suomen Ilmailuliiton kuumailmapallokilpailut – Mallisäännöt osiin I ja IIMallisäännöt osiin I ja II, versio 4Kuumailmapallokilpailujen säännöt jakautuvat kahteen kokonaisuuteen.Ensimmäisen kokonaisuuden muodostavat sääntöjen osat I ja II, jotka ovatkilpailukohtaiset. Nämä osat sisältävät tietoa kulloisestakin kilpailutapahtumasta, janiistä tehdään oma versio jokaista kilpailua varten pohjautuen tähän mallisääntöön.Toisen kokonaisuuden muodostaa sääntöjen osa III, jossa on varsinaisetkilpailusäännöt. SIL:n tunnustamat kuumailmapallokilpailut kilpaillaan aina osan IIIuusimmalla versiolla.Nämä mallisäännöt perustuvat FAI:n pallokomission julkaisemien kansainvälistenmallisääntöjen version 2002 (voimassa huhtikuusta 2002) osiin I ja II. Säännöt onpyritty kääntämään mahdollisimman tarkasti vastaamaan kansainvälisiä mallisääntöjäsiten, että pykälien numerointi vastaa kansainvälisten sääntöjen numerointia.Suomalaisiin oloihin turhina poistetut säännöt on merkitty tekstillä "POISTETTU / IT".Mikäli säännön sisältö pohjautuu FAI:n urheilusääntöön, on kyseinen urheilusäännönkohta merkitty sulkuihin säännön nimen jälkeen. Lyhenne GS tarkoittaa yleistä osaaja merkintä S1 ensimmäistä osaa. An3 on ensimmäisen osan kolmas liite. Kyseisetkohdat on käännetty kansainvälisistä mallisäännöistä, koska urheilusääntöä ei oleerikseen suomennettu.SIL:n kaikille lajeille yhteisiin Suomen mestaruuskilpailujen sääntöihin perustuvatkohdat on merkitty suluissa olevalla lyhenteellä SS. Käytössä on ollut näidensääntöjen versio 3.1 (voimassa 28.1.2000 lähtien).Kohdat, joiden sisältöä on muokattu kansainvälisistä mallisäännöistä, on merkittysuluissa olevalla M-kirjaimella.Kansalliset lisäkohdat, joita ei löydy kansainvälisistä mallisäännöistä, on merkittysuluissa olevalla S-kirjaimella.Osan II sääntöihin on merkkitty, mihin osan III sääntöön niillä viitataan.Näistä mallisäännöistä tehdään kilpailusäännöt täydentämällä merkkien -väliset kohdat kilpailuun sopiviksi. Merkkien väliset kursiivilla olevat tekstit antavatohjeita kyseisen kohdan täyttämisestä, muuten teksti on tarkoitettu asetettavaksisääntöihin sellaisenaan.2SIL/IT 13.5.2002 versio 4

Suomen Ilmailuliiton kuumailmapallokilpailut – Mallisäännöt osiin I ja IISisältöOSA I: KILPAILUTAPAHTUMA ............................................................................................................. 4I.1 NIMI ............................................................................................................................. 4I.2 TUNNUSTAMINEN (M) ................................................................................................. 4I.3 JÄRJESTÄJÄ................................................................................................................. 4I.4 YHTEYSTIEDOT ........................................................................................................... 4I.5 JOHTO...........................................................................................................................4I.6 PAIKKA ..........................................................................................................................4I.7 KESTO...........................................................................................................................4I.8 PROTESTIMAKSU (S1 An3 8.3; M).............................................................................. 4I.9 KIELET (GS 3.9.5; M).................................................................................................... 4I.10 OSANOTTO-OIKEUS (M) ............................................................................................. 4I.11 ILMOITTAUTUMISAJAN PÄÄTTYMINEN .................................................................... 5I.12 KILPAILIJAN VASTUU .................................................................................................. 5I.13 VAKUUTUKSET ............................................................................................................ 5I.14 SM-ARVO (S) ................................................................................................................ 5OSA II: KILPAILUN JÄRJESTELYT...................................................................................................... 6II.1 KILPAILUALUE (7.1) ..................................................................................................... 6II.2 KILPAILUALUEEN ULKOPUOLISET ALUEET (7.2) .................................................... 6II.3 KIELTOALUEET (7.3).................................................................................................... 6II.4 YHTEISET LÄHTÖALUEET (9.1.1)............................................................................... 6II.5 KIINTOPISTEET (9.1.2) ................................................................................................ 6II.6 MAANOMISTAJAN LUPA (9.3) ..................................................................................... 6II.7 KOTIELÄIMET JA VILJELYKSET (10.6)....................................................................... 6II.8 AJAMINEN (10.11) ........................................................................................................ 6II.9 LENTOSÄÄNNÖT (10.14) ............................................................................................. 6II.10 LENNON PERUUTTAMISESTA TIEDOTTAMINEN (10.15) ........................................ 6II.11 MAALI (12.2).................................................................................................................. 7II.12 TURVALLISUUSRAJOITUKSET (M; 12.4) ................................................................... 7II.13 VIRALLINEN ILMOITUSTAULU (5.10).......................................................................... 7II.14 VALITUKSIIN VASTAAMINEN (5.3).............................................................................. 7II.15 LYHENNETYT AIKARAJAT (5.6.3)............................................................................... 7II.16 POISTETTU / IT............................................................................................................. 7II.17 GPS-LOGGERIN KÄYTTÖ (6.8) ................................................................................... 7SIL/IT 13.5.2002 versio 4 3

Oppitunti 4: Sodan oikeussäännöt ja ihmisoikeudet ... - Punainen Risti
historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset - Museovirasto
tekniset säännöt - Finndrive
Futsalin säännöt - Suomen Palloliitto
Säännöt - tactic
Säännöt - tactic
Kalastussäännöt - Porvoo
Järjestyssäännöt - Jyväskylän kaupunki
FUTSALSÄÄNNÖT 2012 - Suomen Palloliitto
KAIKKI PELAA SÄÄNNÖT 2013 - Suomen Palloliitto
Mallisäännöt osiin I ja II, versio 5 - Pallo.net
Mallisäännöt osiin I ja II, versio 3 - Pallo.net
SM 2003, säännöt, osat I ja II - Pallo.net
Matkalentomalja, mallisäännöt, versio 4 - Pallo.net
SM 2002, säännöt, osat I ja II - Pallo.net
SIL:n yleiset SM-säännöt, versio 3.1 - Pallo.net
SIL:n yleiset SM-säännöt, versio 2007 - Pallo.net
SM 2004, säännöt, osat I ja II - Pallo.net
Matkalentomalja, säännöt, versio 6 - Pallo.net
SM 2006, säännöt, osat I ja II - Pallo.net
Sääntöjen osa III, versio 4 - Pallo.net
Matkalentomalja, mallisäännöt, versio 1 - Pallo.net
Matkalentomalja, mallisäännöt, versio 5 - Pallo.net
Sääntöjen osa III, versio 9 - Pallo.net
Sääntöjen osa III, versio 7 - Pallo.net
Matkalentomalja 2000, säännöt - Pallo.net
Sääntöjen osa III, versio 6 - Pallo.net
Sääntöjen osa III, versio 3 - Pallo.net
SM 2002, säännöt, kaikki osat - Pallo.net
SM 2001, säännöt, kaikki osat - Pallo.net