Views
3 years ago

SALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ

SALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ

SALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ

ErämaanSallaE S 2 • 2008 1S - NE S 2 • 2008www.salla.fiHSRYlhäällä Paavo-hirvasrykimäaikaan......ja rykimäajan jälkeen!Sallan matkailun kehitys alkuvuonna2008 on ollut eriäin myönteistä.Rekisteröidyt vuorokaudetovat lisääntyneet tammi-helmikuussa2008 n. 32 %:lla, mikä edustaahuippua Lapin läänin muihin matkailukeskuksiinverrauna.Syitä tähän myönteiseen kehitykseenon etsiävä viime vuosina systemaaisestaSallan matkailun kehittämisestä.Vuonna 2007 avatulla Revontulikylpylällä on ollut merkiävä vaikutusmajoitusvuorokausien kehitykseen,mua myös Sallan yleisen tunneavuudenlisääntymisellä on ollutmyönteinen merkitys. Matkalle Sallaanry:n toiminta on tässä suhteessaollut menestyksellistä, sillä Sallantunneavuus on kansainvälisesti jaSuomessa lisääntynyt, mikä on helpoanutSallan matkailun markkinointiakotimaahan ja ulkomaille.Sallaan tulevista matkailijoista n. 30 %on ulkomaalaisia ja nimenomaan ulkomaalaistenosuus on viime vuosinavoimakkaasti lisääntynyt. Erityisestivoimakasta tämä kehitys onollut venäläisten ja briien osalta.Joulukuussa 2007 suoriteujen yrityskauppojenjohdosta on odoteavissamyös Sallatunturin pääyrityksenosalta myönteistä kehitystä jainvestointien jatkuminen Sallatunturissamyös tulevaisuudessa. Kuluneenvuoden aikana Sallatunturinkiinteistökauppa on ollut erityisenvoimakasta ja Sallan kunta on yksistäänvuoden 2008 alussa myynytselvästi enemmän rakennuspaikkojakuin edellisenä vuonna yhteensä.Kesän 2008 aikana on odoteavissauseiden jo suunnielussa olevieninvestointikohteiden käynnistymisiäSallatunturin alueella. Jo usean vuodenaikana suunnieilla olleen PanParks matkailukeskuksen toteutuminenon lähempänä kuin koskaan, silläodoteavissa on, eä hanke käynnistyisisyksyllä 2008. Hanke sijoiuuPoropuiston yhteyteen Sallatunturinmatkailukeskuksen alueelle, mikätuo lisäarvoa Sallatunturin alueellesekä tukee muiden alueella toimivienyritysten toimintaa.Sallan kunnan hallinnoima EUosarahoieinenmatkailuhanke, Sallaja Lappi osana kansainvälistä matkailuverkostoa,on käynnistynyt alkuvuonna2008. Hankkeen tavoieenaon jatkaa Sallan myönteisiä matkailunkehiämistoimenpiteitä vuoteen2009 asti kestävällä hankkeella.Hankkeella tiedotetaan Sallan uudestaimagosta sekä kehitetään mm.Sallan viestinnällistä ilmeä, verkkosivustoasekä suoraa charterlentotoimintaaHollannista Lappiin.Myös alkuvuonna 2008 hyväksytyn2020 kehiämisohjelmassa esiteyjätoimenpiteitä tullaan toteuamaan.Sallassa, 5.5.2008Pekka Huhtalahallinto- ja elinkeinojohtajaSyksyn saapuessa metsän siimeksestä kaikuva,yskimistäkin ehkä hieman muistuava,hirvaiden eli urosporojen ääntely saaaa aiheuaaihmetystä ohikulkijassa. Kyseessä ei kuitenkaanole syksyinen porojen flunssaepidemiavaan porojen kiima-aika, jota Rykimäksikinkutsutaan.Usein sanotaan, eä ihmisten hormonit alkavathyrrätä keväisin, mua poroilla tämä tapahtuusyys-marraskuussa. Hirvaat kokoavat itselleenrykimähaaremeita ja ovat välillä hyvinkinmustasukkaisia puolisoistaan. Välämää eikannata Mai Meikäläisenkään Rykimäaikaanainakaan tieten tahtoen kävellä keskellerykimätokkaa. Poro, kun ei voi välämää tietääMatin mieltymyksiä työystävän suhteenja saaaapi antaa hormonihuuruissaan Matilleäkkilähdöt haaremistaan.Hirvaaksi mielii varmaan monen Matin mieli,mua rykimäajan päätyyä hirvaan kohtaloon usein ankara. Rykimäaikaan hirvas keskiyytäysin… no siihen rykimiseen, eikä muista edeskaikin ajoin syödä. Lopputuloksena on rykimäajanpääyessä laihtunut ja voimaton urosporo,joka vielä kaiken lisäksi joutuu luopumaan sarvistaantalvea vasten. Siinä vaiheessa alkaakinakkavalta jyrätä. Vaatimet eli naarasporot pitävätsarvensa aina keväiseen vasojen syntymäänsaakka, jolloin heillä on talvisin ylivalta mm.parhaita ruokapaikkoja vallatessa.Sallassa on jo kymmenen vuoa takaperinjärjestey porojen rykimäajan kunniaksi syksyinentapahtuma, jota kutsutaan Rykimäviikoksi.Vuosien varrella tapahtuma ehti hiipua, muatänä syksynä tapahtuma palaa Sallaan entistäehompana. Keskellä parasta ruska-aikaa eli viikolla37 Sallan Rykimäviikko esiäytyy hyvinvointiteemalla,joa ne hirvaatkaan eivät täysinnäiveyisi rykimän tuiskeessa. Luvassa on tapahtumatäyteinenviikko, johon sisältyy henkistäja fyysistä hyvinvointia mm. Rykimän Kaihoiltamienja hyvinvointiseminaarin muodossa.Tervetuloa Rykimään8.-14.9.2008!Pages 12-13 in englishSALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄKuva: Bart Braaart

Maaseutu&Matkailu syksy2007 - Maaseutupolitiikka
Maaseutu&Matkailu syys 2010 - Maaseutupolitiikka
Maaseutu&Matkailu talvi 2011 - Maaseutupolitiikka
Matkailun osaajaksi Matkailun osaajaksi - Vaasan ...
Matkailu-kortti (pdf) - Peloton
Nouseva matkailun suurvalta on itää ja länttä - Turkki
Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla
Raportti Luova tapa elää Keittotaito Leivo, leivo omenoita Matkailu ...
Maaseutu&Matkailu talvi2012 - Maaseutupolitiikka
Valkeakosken kaupungin matkailu- ja ... - Valkeakoski
Kaupan, vapaa-ajan ja matkailun tilat - PubliCo Oy
Elämänlangalla – På Livslinjen: Elisabeth Rehn - Libris
Katse pohjoiseen - Keski-Pohjanmaan liitto
Lapin_puolustajan_parhaat_reseptit
Destination Helsinki, syksy 2009, pdf-tiedosto, koko 1
Karhunkierros 2/2014
Lappilehti 1/2012 - Suomen Vapaakirkko
Perhepoliittinen ohjelma - Väestöliitto
Lappilehti 2/2011 - Suomen Vapaakirkko
Lappilehti 3/2010 - Suomen Vapaakirkko
Lappilehti 3/2008 (pdf) - Suomen Vapaakirkko
2012 - Suomen Vapaakirkko
Terve vauva kloridiripulista huolimatta IBD ja asevelvollisuus
Lappeenrannan seurakunta