Views
3 years ago

n?u=RePEc:rif:report:32&r=edu

n?u=RePEc:rif:report:32&r=edu

32ETLA Raportit – ETLA

32ETLA Raportit – ETLA Reports No 32Todettakoon vielä lopuksi, että vajaakuntoisten sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten tilannettakuvaavaa tai analysoivaa tietoa on hyvin vähän tarjolla. Tämä koskee periaatteessanuorten kaikkia kriittisiä elämänvaiheita peruskoulun suorittamisen jälkeen: eteneminenkoulujärjestelmässä, siirtyminen koulusta kohti työelämää, työllistyminen ja työllistettynä pysyminensekä työuran luominen. Nämä nuoret näyttävät putoavan väliin, kun tarkastelun kohteenaovat nuoret, maahanmuuttajat tai osatyökykyiset.

Nuorten työllistyminen ja työllisyys työvoimapolitiikan valossa33LähteetAcemoglu, D. & Autor. D.H. (2011): Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment andEarnings, teoksessa Ashenfelter, O. & Card, D. (toim.), Handbook of Labor Economics, Volume 4B.Amsterdam: Elsevier.Aho, S., Pitkänen, S. & Vanttaja, M. (2012): Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen.Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus. Työ- ja elinkeinoministeriönjulkaisuja, Työ ja yrittäjyys 3/2012, Helsinki.Albæk, K., Asplund, R., Barth, E. & von Simson, K. (2014a): Early school leaving and labour market prospects,luku 6 teoksessa Valkonen, T. & Vihriälä, V. (toim.), The Nordic Model – challenged but capable ofreform. Nordic Council of Ministers, TemaNord 2014:531, Copenhagen.Albæk, K., Asplund, R., von Simson, K. ja Vanhala, P. (2014b): Young disability beneficiaries: A pertinentpolicy issue of today, luku 5 teoksessa Valkonen, T. & Vihriälä, V. (toim.), The Nordic Model – challenged butcapable of reform. Nordic Council of Ministers, TemaNord 2014:531, Copenhagen.Asplund, R. & Koistinen, P. (2014): Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Katsaus erityisryhmiin kohdistetunpolitiikan tuloksiin ja haasteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 22/2014, Helsinki.Asplund, R. & Vanhala, P. (2013a): Heikosti koulutettujen nuorten polut työelämään, Työpoliittinen Aikakauskirja1/2013, 56, 5–17.Asplund, R. & Vanhala, P. (2013b): Nuorten työllisyydestä ja työttömyydestä hyvin vaihteleva kuva.ETLA Muistio – ETLA Brief 19, Helsinki.Asplund, R. & Vanhala, P. (2014): Peruskoulutodistuksen varassa olevien nuorten polut työelämään –2000-luvun alussa peruskoulunsa päättäneiden kokemuksia. ETLA Muistio – ETLA Brief 23, Helsinki.Bell, D.N.F. & Blanchflower, D.G. (2009): What to do about rising unemployment in the UK? IZA DP No. 4040,Bonn.Ben-Shalom, Y. & Stapleton, D. (2013): Trends in the Composition and Outcomes of Young Social SecurityDisability Awardees. University of Michigan Retirement Research Center Working Paper WP 2013-284,June 2013.Biavaschi, C., Eichhorst, W, Giulietti, C., Kendzia, M.J., Muravyev, A., Pieters, J., Rodriguez-Planas, N.,Schmidl, R. & Zimmermann, K.F. (2012): Youth Unemployment and Vocational Training. IZA DP No. 6890,Bonn.Blomgren, J. & Hytti, H. (2013): Työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä aiheutuva työelämästä poissaolosekä aktiivi-toimenpiteille osallistuminen Pohjoismaissa 2005 ja 2010. Kela, Työpapereita 48/2013, Helsinki.Bolvig, I., Jensen, P. & Rosholm, M. (2003): The Employment Effects of Active Social Policy. IZA DP No. 736,Bonn.Bonin, H. (2013): The European Youth Guarantee is Very Unlikely to be Effective in the Future, ZEWnewsJuly/August 2013, 5.Burkert, C. & Siebert, H. (2007): Labour Market Outcome after Vocational Training in Germany – EqualOpportunities for Migrants and Natives? IAB Discussion Paper 31/2007, Nuremberg.Cahuc, P., Carcillo, S. & Zimmermann, K.F. (2013): The Employment of the Low-Skilled Youth in France. IZAPolicy Paper No. 64, Bonn.

b e ar in g mo n it o r in g a s y o u ha ... - SPM Instrument
n e e e r us o u p t - Ähtäri
ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B
Roto NT R o to N T - Scanfinn Oy
Kiasma-lehti 32 - 2006
O R O N Y S T Ä V Ä
e n e r g i s t ä o s a a m i s ta - Vaasan ammattikorkeakoulu
U U T I S E T 1 / 2003
b u s i n e s s & t e c h n o l o g y - Joensuu REGION
S V U L : n L l l t t o h d l l l n n o n pöytäkirjat V. 1927 NS 1 - it
U U T I S E T 3/ 2003
liï -'rf S V U L : n L i l t , t i t c k o u k a t n pöyttklfja • . 1932 tS 1 -i!-'-'
ey064s22-32 - SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
U POFLOOR – B ALTERIO LAMINAATTILATTIAT - Rakentaja.fi
Käsikirja R 1200 R, Classic - BMW Motorrad International
u K v er a k k o v - Kuvaverkko
U U T I S E T 2 / 2003
taistelulaulu 1 / 2 - Jesus är Herren!
U U T I S E T 3/ 2004
U U T I S E T 1 / 2003
D R I V E R'S W O R L D - Mercedes-Benz