Views
3 years ago

Henkilövahinkojen - Folkhälsan

Henkilövahinkojen - Folkhälsan

Maatila turvalliseksi

Maatila turvalliseksi lapselleEteläkärjessä on paljon maatiloja. Maatilalla on monenlaisia vaaratekijöitä,joita käydään yleensä läpi silloin, kun tilalla käy työterveyshuollonhenkilökuntaa. Monet maatilat eivät kuitenkaan kuulutyöterveyshuollon piiriin. Näissä tapauksissa tarvitaan neuvolanhenkilökuntaa valistamaan maatilan vaaroista.Kaatumiset ja putoamiset, myrkytykset sekä koneiden, työkalujentai aseiden aiheuttamat tapaturmat eivät ole ollenkaan epätavallisia.Käsikirjassa turvallisempi kotiympäristö, joka on syntynyt kotitapaturmienehkäisykampanjan työn tuloksena, mainitaan seuraavatvaaratekijät: Maatilan isot koneet, rakennukset, siilot, heinä- ja olkipaalit,puupinot ym. ovat lapsille houkuttelevia kiipeilypaikkoja. Kaiteet,suojapressut ja hyvä järjestys pihapiirissä tekevät ympäristöstälasten kannalta turvallisemman. Poistetaan turhat, kiipeilyyn houkuttelevat vaaranpaikat. Lapsia ei saa päästää yksin sellaisiin paikkoihin, joista voi pudota(esim. jyrkät kalliot, hiekkakuopat). Lapsen paikka traktorikyydissä on turvakori. Lapsen ikä, matkanpituus, kuorman laatu, laitojen korkeus ym. on syytä arvioidaennen kuin lapsi pääsee traktorin kyytiin. Lapsi ei saa leikkiä rannalla ilman valvontaa. Avonaisten kaivojen kannet lukitaan. Siilot ja lietealtaat suljetaanniin, ettei lapsi saa niitä auki. Kaikki taloudessa käytettävät kemikaalit säilytetään lukituissatiloissa tai muutoin lasten ulottumattomissa. Aseet säilytetään aina lataamattomina ja lukkojen takana. Panoksetotetaan pois aseista ja säilytetään huolellisesti. Työkalut korjataan omille paikoilleen käytön jälkeen. Vaarallisettyökalut säilytetään lasten ulottumattomissa.14

Tulitikut ja tupakansytyttimet pidetään poissa pienten lastenkäsiltä. Isommille lapsille opetetaan vähitellen turvallista tulenkäyttöä. Samalla opastetaan, kuinka toimia tulipalon sattuessa. Virta-avain pois lukosta kaikista maatilan ajoneuvoista,kun niitä ei käytetä. Traktoria peruuttava tarkistaa aina, ettei takana ole lapsia.Älä anna lasten leikkiä koneiden lähistöllä silloin, kun koneillatehdään työtä. Koneelliset laitteet (hissit, kuljettimet, ruokintalaitteet)pidetään kunnossa ja niissä on hätäpainikkeet. Koneiden ja laitteiden suojukset pidetään aina paikallaan,kun koneita ei käytetä. Sähkölaitteet ja –liitännät pidetään kunnossa. Eläimet voivat käyttäytyä ennustamattomasti ja vahingoittaalasta. Opeta lapsille oikeat tavat lähestyä eläimiä ja hoitaa niitä.Kirjan lopussa on liitteenä (liite 2) tarkistuslista, josta on apua, kunkäydään läpi maatilan turvallisuustekijöitä.15

1. Toiminnan suunnittelu, tavoitteet ja arvot - Folkhälsan
Henkilöstö - tuotannontekijästä voimavaraksi
Henkilöstö PARAS-uudistuksessa - Kunnat.net
HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN - Polar
KURSER: Hösten 2012 – våren 2013 KURSSIT: Syksy ... - Folkhälsan
Henkilöstökertomus 2012 - Hyvinkaan kaupunki
Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011–2015
Henkilöstökertomus 2011 - Hyvinkaan kaupunki
Etelä-Pirkanmaan seudullinen henkilökuljetuksia ... - Valkeakoski
Toimintaohje koulun henkilöstölle - Väestöliitto
HENKILÖSTÖKERTOMUS YLE 2010 ... - Yle yhtiönä
HR viesti - henkilöstöosaamisen ammattilehti 2/2013 - PubliCo Oy
Tutkimustuloksia henkilöstöjohtamisesta yritysten rajapinnoilla
Henkilöstö uudistusten pyörteissä - Kunnat.net
Käsikirja päiväkotien henkilökunnalle ja ... - Folkhälsan
Henkilöstöstrategia - Kauhava
Kansalaisuusilmoitus; Nuori henkilö - Maahanmuuttovirasto
Henkilökunnan yhteystiedot - Rauma
Suomenruotsalaisten parempi terveys – totuus vai myytti - Folkhälsan
Handbok för barnskyddet Lastensuojelun käsikirja.pdf - Folkhälsan
Henkilöraportti 2 MALLIRAPORTTI Yhteenveto Henkilön ...
Henkilöraportti 4 MALLIRAPORTTI Yhteenveto Henkilön perustiedot ...
Henkilöraportti 3 MALLIRAPORTTI Yhteenveto Henkilön perustiedot ...
Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen
Henkilöstöhallinnon palvelukeskusprojektin toteutusvaiheen ...
20€/ henkilö - Hessi-Talli
Henkilökohtainen suojaus - OneMed
HENKILÖTIETOLOMAKE - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Henkilökohtainen apu - Socom