Views
3 years ago

Henkilövahinkojen - Folkhälsan

Henkilövahinkojen - Folkhälsan

Näin on syntynyt

Näin on syntynyt verkosto, jonka varaan voidaan rakentaa lisäätoimintaa. Hanke on samalla kuntien ja kolmannen sektorien välisenyhteistyön pilottikokeilu ja noudattaa siten valtioneuvoston kansallistaterveyshanketta koskevaa periaatepäätöstä.Hankkeen yleistavoitteena on kartoittaa tilanne ja luoda tulostenperusteella strategioita ja paikallisia toimintaohjelmia lasten tapaturmienvähentämiseksi Länsi-Uudenmaan kunnissa. Lisäksi hankkeentavoitteena on jo nyt tehdä nimenomaan tällä alueella sellaista työtä,että seutu voitaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti sertifioida WHO:nSafe Community –alueena. Niinpä hankkeen tulisi innostaa kunnissaeri sektorien toimijoita tekemään lavealla rintamalla myös muutayhteistyötä tapaturmien ehkäisemiseksi. Hankkeen tarkoituksena eiole ensisijaisesti käynnistää kampanjoita, vaan ennen kaikkea tuodaennalta ehkäisevä työ mukaan lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevienhenkilöiden arkeen.Käsikirja on tarkoitettu lähinnä neuvoloissa työskenteleville terveydenhuollonammattilaisille. Toivomme tästä käsikirjasta inspiraationlähdettä, jonka avulla voitte kehittää osaamistanne lapsiperheillesuunnatussa tapaturmien ehkäisyä koskevassa neuvontatyössä.Syksyllä 2005Elisabeth MorbergHankkeen johtaja4

Käsikirja, joka innostaa tapaturmienehkäisytyöhönTämän käsikirjan tarkoituksena on toimia perusmateriaalina jainnostaa teitä työssänne turvallisemman ympäristön puolesta. Käsikirjaanon kerätty lyhyesti perustietoa tapaturmista ja esimerkkejäkäyttökelpoisista tarkistuslistoista, työtavoista ja rutiineista. Suurinosa aineistosta on saatavissa maksutta internetistä. Jos haluatteperehtyä asioihin syvemmin, käsikirjassa on lueteltu käyttökelpoisiaweb-sivuja, joilta saa lisätietoja ja -materiaalia. Folkhälsanilla onmyös oma (ruotsinkielinen) web-sivu tapaturmien ehkäisystä osoitteessawww.folkhalsan.fi/olycksfall.Faktoja tapaturmista Suomessa sattuu noin miljoona tapaturmaa vuodessa, väestömääräänsuhteutettuna huomattavasti enemmän kuin monissamuissa Euroopan maissa. Suomessa sattuu lasten tapaturmia 50 % enemmän kuin Ruotsissa. Lähes 3000 henkilöä kuolee joka vuosi tapaturman vuoksi /7 henk./pv.); tapaturmat on tavallisin kuolinsyy 45 ikävuoteen saakka. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi tapaturmista koituu 3-4 miljardinmenot joka vuosi. On paljon esimerkkejä siitä, kuinka tapaturmien ehkäisyynsijoitetut rahat maksavat itsensä takaisin jo parissa vuodessa.Alle 10-vuotiaiden lasten tapaturmat sattuvat useimmiten kotona taipihalla. Sairaalahoitoa vaativista lasten kotitapaturmista yleisimpiäovat kaatumisten ja putoamisten aiheuttamat vammat. Toiseksi yleisimpiäovat jonkin esineen aiheuttamat loukkaantumiset. Kolmannellasijalla ovat myrkytykset.5

1. Toiminnan suunnittelu, tavoitteet ja arvot - Folkhälsan
Henkilöstö - tuotannontekijästä voimavaraksi
Henkilöstö PARAS-uudistuksessa - Kunnat.net
HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN - Polar
KURSER: Hösten 2012 – våren 2013 KURSSIT: Syksy ... - Folkhälsan
Henkilöstökertomus 2011 - Hyvinkaan kaupunki
Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011–2015
Henkilöstökertomus 2012 - Hyvinkaan kaupunki
Etelä-Pirkanmaan seudullinen henkilökuljetuksia ... - Valkeakoski
HR viesti - henkilöstöosaamisen ammattilehti 2/2013 - PubliCo Oy
HENKILÖSTÖKERTOMUS YLE 2010 ... - Yle yhtiönä
Toimintaohje koulun henkilöstölle - Väestöliitto
Tietoja Helsingin kaupungin henkilöstöstä 2008 - Helsingin kaupunki
Tietoja Helsingin kaupungin henkilöstöstä 2007 - Helsingin kaupunki
Tutkimustuloksia henkilöstöjohtamisesta yritysten rajapinnoilla
Henkilöstö uudistusten pyörteissä - Kunnat.net
Käsikirja päiväkotien henkilökunnalle ja ... - Folkhälsan
Henkilöstöstrategia - Kauhava
Kansalaisuusilmoitus; Nuori henkilö - Maahanmuuttovirasto
Henkilökunnan yhteystiedot - Rauma
Suomenruotsalaisten parempi terveys – totuus vai myytti - Folkhälsan
Handbok för barnskyddet Lastensuojelun käsikirja.pdf - Folkhälsan
Henkilöraportti 2 MALLIRAPORTTI Yhteenveto Henkilön ...
Henkilöraportti 3 MALLIRAPORTTI Yhteenveto Henkilön perustiedot ...
Henkilöraportti 4 MALLIRAPORTTI Yhteenveto Henkilön perustiedot ...
Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen
Henkilöstöhallinnon palvelukeskusprojektin toteutusvaiheen ...
Henkilökohtainen apu - Socom
Henkilökirjausrekisteri - Helsingin kaupunki