Kokkolan rakennusperintöä I

kokkola.fi

Kokkolan rakennusperintöä I

Kokkolan kaupunki - Kantakaupungin yleiskaava 2030Kuva: Kirsti ReskalenkoKokkolan rakennusperintöä ILeenalanperä, osia kaupunginosista 5 ja 24Tekninen palvelukeskusKaavoituspalvelut 15.01.2008


JohdantoKokkolan rakennusperintöä I on yksi Kantakaupungin yleiskaavan 2030 selvityksistäja täydentää osaltaan vuonna 1992 ilmestynyttä Kristina Ahmaksen Kokkolanrakennuskulttuuria –inventointia.Kokkolan rakennusperintöä I kuvaa lyhyesti keskustan pohjois- ja itäpuolellasijaitsevien K.H. Renlundin museon vuosina 2003-2004 inventoiman 4. kaupunginosanja kesällä 2007 inventoitujen alueiden asemakaavoituksen vaiheita, arvokkaitapiirteitä ja yksittäisiä kohteita. Inventoinnit on ulotettu ennen vuotta 1980valmistuneisiin kohteisiin.Kesän 2007 inventoinnissa on käytetty apuna tietokantapohjaista inventointisovellusKIOSKIA, josta alueiden ja kohteiden kuvaukset on tulostettu. Koska aineisto on laaja,se julkaistaan erillisinä vihkosina. Kokkolan rakennusperintöä I koostuu seuraavistaosista:- Kaavoituksen vaiheita 4. ja 5. kaupunginosassa, Hollihaassa,Leenalanperällä, Leenalassa ja Mäntykankaan koulun ympäristössä,Kiviniityssä sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueella- 4. kaupunginosa- Hollihaka, osia kaupunginosista 5 ja 24- Leenalanperä, osia kaupunginosista 5 ja 24- Leenala ja Mäntykankaan koulun ympäristö- Kiviniityn eteläosa- Kiviniityn pohjoisosa- Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueKokkolan rakennusperintöä I on apuväline arvotettaessa alueita ja muotoiltaessaniiden kehittämisen reunaehtoja, jotka kirjataan kantakaupungin yleiskaavaan.Inventoijat ovat esittäneet teksteissään oman arvionsa alueiden ja kohteidenmerkityksestä keskustelun pohjaksi.Vuoden 2007 rakennetun ympäristön inventointi ja Kokkolan rakennusperintöä I ovatK.H. Renlundin museon ja Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelujen yhteistyön tulos.Alueiden ja kohteiden esittelyt ovat arkkit.yo Leena Aunion, artenomi ja arkkit.yoPirkko Kankaan sekä HuK Minna Torpan käsialaa. Piirtäjä Tanja Hakala on osallistunutinventoinnin arkistotyöhön ja julkaisujen toimittamiseen. Kaavoituksen historiasta onkirjoittanut kaavoitusarkkitehti Kirsti Reskalenko.


Inventoidut kohteet on merkitty oranssilla pallolla. Vuosina 1900-1939 valmistuneetrakennukset on rajattu oranssilla, vuosina 1940-1959 valmistuneet rakennukset vihreällä,vuosina 1960-1979 valmistuneet rakennukset sinisellä ja vuoden 1980 jälkeenvalmistuneet harmaalla viivalla. Tieto valmistumisajankohdasta pohjautuuVäestörekisterikeskuksen ylläpitämään rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin15.6.2006.


AlueraporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030, rakennusinventointiKOKKOLALEENALANPERÄ, OSIA KAUPUNGINOSISTA 5 JA 24Kustaa Aadolfinkadulta. Urheilukenttä ja Urheilukatu.Kuvaaja: Leena AunioKustaa Aadolfinkatua Pohjoiseen. Vasemman puolen talotkuuluvat alueeseen.Kuvaaja: Leena AunioKustaa Aadolfinkadun lännen puoleiset rakennukset ovatkatua vasten.Kuvaaja: Leena AunioToisella puolella talot sijaitsevat puistomaisten pihojenperällä.Kuvaaja: Leena Aunio


Entinen kauppa, sittemmin kampaamo KustaaAadolfinkadun varrella.Kuvaaja: Leena AunioKustaa Aadolfinkadun pohjoispään kerrostaloja.Kuvaaja: Leena AunioPohjoisen ohikulkutien pyörätie rajaa aluetta.Kuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena Aunio


Leenalanperällä sijaitsee myös muutama pienkerrostalo.Tämä Raahenkadun ja Libeckinkadun kulmassa.Kuvaaja: Leena AunioHyvin säilynyt Asevelitalo Mariankadulla.Kuvaaja: Leena AunioRaahenkatu kaakkois/eteläpäästäKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Raahenkadun ja Falanderinkadun kulmaa luodetta kohti.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Raahenkadun pohjois/luoteispäässä.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Raahenkadun pohjois/luoteispäässä.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007


Katariinankadun puutaloja.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Id: 21142Pääas. kunta: KokkolaPääas. kylä: Kokkolan kaupunkiAluetyyppi: KaupunkiympäristöArvotus:ei määriteltyAlueen sisältämät kohteet:Huvilakatu 10Huvilakatu 12Huvilakatu 14Huvilakatu 16Huvilakatu 18Huvilakatu 2Huvilakatu 20Huvilakatu 22Huvilakatu 24Huvilakatu 26Huvilakatu 28Huvilakatu 32Huvilakatu 33Huvilakatu 34Huvilakatu 35Huvilakatu 36Huvilakatu 37Huvilakatu 38Huvilakatu 39Huvilakatu 4Huvilakatu 40Huvilakatu 41Huvilakatu 42Huvilakatu 43


Huvilakatu 44Huvilakatu 45Huvilakatu 46Huvilakatu 47Huvilakatu 48Huvilakatu 49Huvilakatu 6Huvilakatu 8Katariinankatu 54Katariinankatu 56Katariinankatu 58Katariinankatu 60Katariinankatu 62Katariinankatu 64Katariinankatu 66Kustaa Aadolfinkatu 31Kustaa Aadolfinkatu 33Kustaa Aadolfinkatu 35 / Falanderinkatu 6Kustaa Aadolfinkatu 37Kustaa Aadolfinkatu 39Kustaa Aadolfinkatu 41Kustaa Aadolfinkatu 43Kustaa Aadolfinkatu 45Kustaa Aadolfinkatu 47Kustaa Aadolfinkatu 49Kustaa Aadolfinkatu 51Kustaa Aadolfinkatu 53Kustaa Aadolfinkatu 55Kustaa Aadolfinkatu 57Kustaa Aadolfinkatu 59Kustaa Aadolfinkatu 61Kustaa Aadolfinkatu 63Kustaa Aadolfinkatu 65Kustaa Aadolfinkatu 67Mariankatu 8 / Huvilakatu 30 / Raahenkatu 29Raahenkatu 1Raahenkatu 10Raahenkatu 11Raahenkatu 12Raahenkatu 13Raahenkatu 14 / Libeckinkatu 7Raahenkatu 15 / Libeckinkatu 20Raahenkatu 16Raahenkatu 17Raahenkatu 18Raahenkatu 19


Raahenkatu 20Raahenkatu 21Raahenkatu 22Raahenkatu 23Raahenkatu 24Raahenkatu 25Raahenkatu 26Raahenkatu 27Raahenkatu 28Raahenkatu 3Raahenkatu 30Raahenkatu 31Raahenkatu 32Raahenkatu 33Raahenkatu 34Raahenkatu 35Raahenkatu 36Raahenkatu 37Raahenkatu 38Raahenkatu 39Raahenkatu 4Raahenkatu 40Raahenkatu 41Raahenkatu 42Raahenkatu 43Raahenkatu 44Raahenkatu 45Raahenkatu 46Raahenkatu 47Raahenkatu 48Raahenkatu 5Raahenkatu 6Raahenkatu 7Raahenkatu 8 / Falanderinkatu 8Raahenkatu 9Urheilukatu 14Urheilukatu 16/Raahenkatu 2Kuvaus:


Urheilukentän, Kustaa Aadolfinkadun, Pohjoisen ohikulkuväylän ja Katariinan kadun välinen alue. Kuitenkin siten, ettäKatariinankadun eteläosa ja Huvilakadun länsipuoli jää Leenalan puolelle tarkasteltavaksi.Alueen ensimmäiset puutalokorttelit ovat rakentuneet vuoden 1927 kaavan mukaan. Korttelit UrheilukadultaLibeckinkadulle rakentuivat siis pääsääntöisesti ennen sotia. Loput korttelit ovat rakentuneet vuoden 1940 kaavanmukaan sodan jälkeen.Alue on hyvin yhtenäistä puutaloaluetta. Useat alueen eteläpään rakennuksista ovat tunnettujen rakennusmestarienGunnar Indolan ja Alvar Åkermanin piirtämiä. Leenalanperän rakennuksilla on pääsääntöisesti selkeä massa jakeskenään samankaltainen aukotus. Ne ovat puolitoista kerroksisia harjakatollisia taloja toisinaan pensasaidan takanaaivan tontin kadunpuoleisen rajan tuntumassa (Raahenkatu ja Huvilakatu).Leenalanperän puolella Kustaa Aadolfinkatua talot ja niiden puuaidat rajaavat katutilan selvästi, seinän tavoin; talojenjulkisivut ovat katua vasten, samoin aita. Talot muodostavat tiiviin ja kaupunkimaisen ympäristön. Jokaisella on myösoma katuun nähden suojaisa sisäpiha piharakennuksineen. Tontit ovat melko pieniä ja naapurin piha on heti vieressä,joten pihat lienevät ainakin visuaalisesti puolijulkisia ja naapurit tuttuja.Alue on kohtalaisen yhtenäistä puutaloaluetta puolitoistakerroksisine omakotitaloineen. Muutama kaksikerroksinenpienkerrostalo poikkeaa.Kustaa Aadolfinkadun varrella sijaitsevat puiset omakotitalot tuovat Kokkolalle tyypillisen katumaiseman. KustaaAadolfinkatu on noussut uusien asfaltoimisten myötä ja jättänyt sen varrella olevat talot alakynteen. Katua tulisi kuoriaja laskea, jotteivät talot jäisi olemattomalle sokkelille.Historia:Kokkolan kaupungin väestönkasvun vuoksi pyydettiin Tampereen kaupunginarkkitehti Lambert Pettersonia laatimaanasemakaavan laajennus 5. kaupunginosaan. Petterson oli saanut vaikutteita Lars Sonckilta, joka puolestaan oli saanutvaikutteita Camillo Sitten ajatuksista. Pettersonin piirtämässä jugend-kaavassa vuodelta 1909 keskuskenttä oli puisto,jonka lävisti diagonaalisesti bulevardi, joka jatkui Työväenkatuna eli nykyisenä Huvilakatuna. Huvilakadulta kaupunkiinkatsoessa näkyi kirkontorni. Nykyisen keskuskentän tilalle oli kaavoitettu Kustaa Aadolfin tori ja joitakin julkisiarakennuksia.1927 otetun ilmakuvan perusteella alue oli vielä pelkkää peltoa, suomaata. Vain urheilukenttä oli juoksuratana, senlänsipäässä oli asutusta, niin kutsuttu New York, joka sittemmin purettiin. Siinä oli merimiesten asuntoja.Vuoden 1927 asemakaavan muutoksessa urheilukenttä jätettiin Kustaa Aadolfin torin tilalle ja puistoalueella. KustaaAadolfinkatua oikaistiin ja sen länsipuolelle muodostettiin neljä korttelia. Täten sekä Raahenkadun ja Huvilakadun kaksiensimmäistä korttelia löytyvät kaavasta vuodelta 1927 ja rakentuivat Leenalanperän kortteleista ensimmäisinä. Korttelitpiirrettiin työväenasuinalueeksi. Suuri osa näistä taloista on piirretty 1929.1933 vuoden kaavamuutoksessa keskityttiin Kokkolassa lähinnä Hakalahden alueeseen, mutta Sunninsuun tiemuutettiin Kustaa Aadolfinkaduksi.Birger Brunilan piirtämässä vuoden 1940 kaavassa näkyy jo paljon uusia kortteleita ja tontteja pohjoisempana. Iso osaLeenalanperän rakennuksista onkin rakennettu vasta sodan jälkeen.Katariinankadun pohjoispään omakotitalot on rakennettu 1950-luvulla.Leenalanperän puinen omakotitaloalue on siis rakentunut 1927 alkaen etelästä ja Pohjoista ohikulkutietä kohti talotjatkuivat pääsääntöisesti tasaisena rivinä noppamaisia rintamamiestaloja. Libeckinkadun (entinen Libeckin bulevardi)varrelle on rakennettu joitakin suurempia pienkerrostaloja kaavan sallimasti.Arviointi:


Alue on yhtenäistä puutaloaluetta, joka on rakentunut eteläpäästään vuoden 1927 kaavan mukaisesti 20-luvun lopullaja 30-luvulla. Alkuperäisiä rakennuksia on vielä jäljellä ja niissä näkyy aikansa henki. Korttelit jatkuvat Birger Brunilanvuonna 1940 laatiman kaavan mukaisesti. Suurin osa Leenalanperän taloista on jälleenrakennuskaudella rakennettujanoppamaisia rintamamiestaloja.Alueen yhtenäisyys tulisi jatkossa taata siten, että rakennusmassat säilyisivät ainakin katunäkymässä pääsääntöisestinoppamaisina, kattokaltevuus olisi sama kuin muissakin jne.Erityisen arvokkaita kohteita ovat erinomaisesti alkuperäisessä asussaan säilynyt asevelitalo osoitteessa Raahenkatu36, sekä Raahenkatu 1:ssä sijaitseva kapea rakennusmassa. Huvilakatu 6 on esimerkki Alvar Åkermanin piirtämästäpuutalosta, Raahenkatu 2 Gunnar Indolan. Muut kohteet ovat pääsääntöisesti tukemassa kokonaiskuvaa, arvokkaita jakorvaamattomia kokonaisuudessa.Kustaa Aadolfinkadun länsipuoli tulee säilyttää puisten puolitoistakerroksisten omakotitalojen rivinä. Toisella puolellaKustaa Aadolfinkatua sijaitsee komea, yhtenäinen rivi sodanjälkeisiä neljänasunnon taloja puistomaisten pihojenperällä. Kadun molemmat puolet muodostavat Kustaa Aadolfinkadun kokonaisuuden. Itäpuolen taloja on tarkasteltuHollihaan puolella, samoin osa Asevelikylän taloista.Katariinankadun noppamaisten omakotitalojen rivi tulisi myös säilyä ehjänä. Ehdottaisin koko Leenalanperän alueensuojelua puukaupunkina, jossa mahdolliset uudetkin rakennusmassat olisivat katuun nähden samansuuruisia kuinaiemmat eikä lisättäisi alueelle sopimattomia valmistaloratkaisuja. Mikäli valmistaloja tehdään, ne tulee suunnitella juuritälle alueelle sopiviksi.Lähteet:Kristiina Ahmas, Kokkolan rakennuskulttuuria, Kokkolan kaupunki.Erillisselvitykset kantakaupungin yleiskaavaan, Kokkolan kaupungin kaavoitusosasto 1994.Hillevi Toiviainen, Kokkolan kaupungin historia, osa 4. 1879-1945.Kirsti Reskalenko 2007, Kiviniityn, Leenalanperän ja Hollihaan kaavoituksen historia.Antti Mentula, Suuntaviivoja, Pohjanmaan arkkitehtuuri 1900-luvulla. Länsi-Suomen ympäristökeskus.Kokkolan kaupungin rakennuslupa-arkisto.Vanhoja asemakaavoja arkistosta.MapInfo-tietokanta.XCity-tietokanta (rakennuslupia ja kiinteistötietoja.)Keskusteluja alueen asukkaiden kanssa.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 10LähestyttäessäKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AuniopihaantuloKuvaaja: Leena AunioId: 30515Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-9-4Itäkoordinaatti: 3309380Pohj.koordinaatti: 7088360Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1939


Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 03.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo, jossa harmaa betonikellariperustus. Vuorauksena vaaleanruskea kolmiosainenlaudoitus, jotka erottaa toisistaan vaakatasoinen valkoinen rima. Alimpana pystyponttilaudoitus, keskellä vaakapontti jaylimpänä taas pysty. Valkoiset listat.Satulakatto, myös lisäsiivessä. Punainen saumapeltikate, punatiilisavupiiput. Kaksi frontonia.Alakerrassa risti-ikkunat, yläkerrassa kaksijakoiset ikkunat. Kellarissa suorakulmaiset ikkunat. Taloa laajennettusisäpihalle. Kuistia ei näy kadulle.Arviointi:Hyväkuntoinen yksilö, korvaamattoman arvokas osana Raahenkadun ja Huvilakadun alkupäiden alunperintyöläiskortteleja, joilla jatkettiin ruutukaava-aluetta ennen sotia.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 12Huvilakadulla kaksikerroksinen rakennus, joka poikkeaakorkeutensa ja materiaaliensa vuoksi.Kuvaaja: Leena Auniomineriittilevyt seinässäKuvaaja: Leena Auniosisäpihalla on vanha piharakennus, jossa on ollut ainakinasunto. Nyt siihen on lisätty katos ja yläikkunoita ei näy.Kuvaaja: Leena AunioId: 30516Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-9-6Itäkoordinaatti: 3309370Pohj.koordinaatti: 7088384Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944


Ajoitusselite: 1940Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 03.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Mineriittilevyillä päällystetty kaksikerroksinen pienkerrostalo oli alunperin piirretty rapatuksi taloksi. Perustuksenatummanruskeaksi maalattu betonisokkeli tai kellari. Vuorauksena valkoiset suorakaiteen muotoiset levyt, ikkunapuitteettummanruskeat. Loiva aumakatto pellistä, tiilipiippu. Kaksijakoiset ikkunat. Piharakennus myös kiinnostava.Historia:Piirretty 1920-luvun lopulla, mutta rakennettu paljon myöhemmin.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 14Huvilakatu 14 Urheilukentältä päin lähestyttäessäKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioHuvilakadun ja Libeckinkadun kulmaKuvaaja: Leena AunioHuvilakatua Urheilukentälle päinKuvaaja: Leena AunioId: 30517Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-9-8Itäkoordinaatti: 3309356Pohj.koordinaatti: 7088412Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1939


Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 03.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo, jossa tummanharmaaksi maalattu betonikellari.Verhouksena vaaleanvihreäponttilaudoitus. Alakerrassa pysty- ja yläkerrassa vaakapontti. Harjakatossa musta tiiliprofiloitu peltikate, pellitettysavupiippu. Kaksijakoiset vaihdetetut sisäänpäin aukeavat risti-ikkunat.Arviointi:Hyväkuntoinen yksilö, korvaamaton osana Huvilakadun ja Raahenkadun ensimmäisiä puutalokortteleita.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 16Huvilakatu 16Kuvaaja: Leena AunioLibeckinkadun julkisivuKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena Auniokivilaattoinen pihapolkuKuvaaja: Leena Aunio


sisäpihalla olevalla symmetrisellä julkisivulla onvertikaalinen rappukäytävä keskelläKuvaaja: Leena AunioNäkymä HuvilakadultaKuvaaja: Leena AunioId: 30518Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-3-38Itäkoordinaatti: 3309340Pohj.koordinaatti: 7088444Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1964Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioKohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Rapattu valkoinen kaksikerroksinen pienkerrostalo. Mustaksi maalattu betonikellari. Hyvin loivalla satulakatolla mustapeltikate, mustat puiset ikkunalistat, valkoiset puitteet.Arviointi:Hyväkuntoinen ja kaunis kerrostalo. Sopii paikalleen, ei häiritse liiaksi omakotitaloaluetta. Matalana hienovarainen.Kerrostuneisuutta alueen rakenteessa. Liittyy 60-luvun kerrostalobuumiin.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 18HuvilakadultaKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioId: 30519Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-3-40Itäkoordinaatti: 3309328Pohj.koordinaatti: 7088472Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1940Luokitus:ei määritelty


Inventoija:Leena AunioKohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Perustuksena harmaa betonisokkeli. Vuorauksena murrettu oranssinruskeavaakaponttilaudoitus. Satulakatossa harmaa aaltopeltikate, tiilipiippu. Valkoiset listat. Varioidut T-ikkunat (alhaallakolmi- ylhäällä kaksijakoisina). 45 astetta käännetyt neliöikkunat yläkerran päätykulmissa.Arviointi:Arvokas yksilö osana puutalokortteleita. Sota-aikana rakennettu.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 2Id: 30511Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-5-2Itäkoordinaatti: 3309440Pohj.koordinaatti: 7088268Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1969Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioKohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Yksikerroksinen omakotitalo miltei kasvillisuuden peitossa. Ruskea vaakaponttilaudoitus alaosassa, loivan satulakatonalla mustaksi maalattu pystyponttilaudoitus. Musta huopakatto.Arviointi:Ei erityistä arvoa yksilönä, uppoutuu kasvillisuuden peittoon, kasvillisuus saattaa olla tarpeellinen tässä kohdassakaupunkia.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 20Kuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioId: 30520Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-3-42Itäkoordinaatti: 3309314Pohj.koordinaatti: 7088494Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: Päärakennus varmaan 1940 ja lisäsiipi 1965Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena Aunio


Inventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Vaaleansininen peiterimalaudoitus, valkoiset listat. Tummanpunaiset ikkunapuitteet,terassin kaiteet punaiseksi maalattua rimaa, markiisit ikkunoissa. Harmaaksi rapattu betonisokkeli.Harjakatossa punainen saumapeltikate, pellitetty piippu. Kaksijakoiset ikkunat. Myöhemmin rakennettu yksikerroksinenlisäsiipi sisäpihalla, keltaista tiiltä.Arviointi:Tärkeä osana Leenalanperän jälleenrakennusajasta kertovien noppamaisten puutalojen kokonaisuutta.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 22Kuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioId: 30521Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-3-44Itäkoordinaatti: 3309302Pohj.koordinaatti: 7088514Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus:ei määriteltyAjoitusselite: 1940Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena Aunio


Inventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Punainen peiterimalaudoitus, valkoiset listat. Tummanharmaa betonisokkeli.Satulakatolla ruskea saumapeltikate. Varioidut ruutuikkunat.Arviointi:Arvokas osana jälleenrakennuskauden noppamaisten puutalojen kokonaisuutta.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 24Kuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioId: 30522Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-3-46Itäkoordinaatti: 3309294Pohj.koordinaatti: 7088536Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1946Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena Aunio


Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Betonisokkeli. Vaaleansininen vaakaponttilaudoitus, valkoiset listat. Satulakatossaprofiloitu peltikate.Ikkunat pääsääntöisesti kaksijakoiset.Arviointi:Tärkeä osana jälleenrakennusajan puutalojen kokonaisuutta Leenalanperällä.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 26Kuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioId: 30523Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-3-48Itäkoordinaatti: 3309282Pohj.koordinaatti: 7088558Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1942Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena Aunio


Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Betonisokkeli. Vaaleankeltaiseksi maalattu vaakaponttilaudoitus, valkoiset listat.Harjakatossa tummanruskeaksi maalattu peltikate, pellitetty piippu. Yksiosaiset ikkunat.Arviointi:Tärkeä osana jälleenrakennusajan noppamaisten puutalojen aluetta.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 28


Id: 30524Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-3-50Itäkoordinaatti: 3309270Pohj.koordinaatti: 7088584Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1940Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioKohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Alakerrassa vaaleanvihreä peiterimalaudoitus, yläosassa keltaiseksi maalattuvaakapontti. Valkoiset listat. Tummanruskeat ikkunanpuitteet. Harjakatossa tummanruskeaksi maalattu saumapeltikate.Ikkunat kaksijakoiset (mahdollisesti alkuperäiset).Kohde sijaitsee aivan puiston vieressä.Arviointi:Tärkeä osana jälleenrakennuskauden noppamaisten puutalojen kokonaisuutta.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 32Kuvaaja: Leena Auniopihalle tultaessaKuvaaja: Leena AunioId: 30526Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-7-104Itäkoordinaatti: 3309206Pohj.koordinaatti: 7088712Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1950Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoista kerroksinen omakotitalo harmaalla betonisokkelilla, punainen peiterimalaudoitus, valkoiset listat. Harjakatollatiiliprofiloitu pelti katteena. Sisäänpäin aukeavat yksi- tai kaksijakoiset uusitut ikkunat, jotka haluavat näyttääyhdeksänruutuisilta.Arviointi:Tärkeä osana jälleenrakennuskauden noppamaisten puutalojen aluetta.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 33etelästä, Huvilakadun pohjoispään länsipuoliKuvaaja: Leena Aunioautotalli??Kuvaaja: Leena AunioId: 30535Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-94Itäkoordinaatti: 3309178Pohj.koordinaatti: 7088706Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1946Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Tummanharmaaksi maalattu betonisokkeli, vuorauksena punainenvaakaponttilaudoitus, tummanruskeat listat. Musta huopakatto, tiilipiippu. Vaihdetut ikkunat näkyvällä tuuletusritilällä.Autotalli lisätty myöhemmin talon pohjoispäätyyn.Arviointi:Tärkeä osana jälleenrakennuskauden noppamaisten puutalojen aluetta. Jälkeenpäin liitetty utotalli ei tosin tue talonulkomuotoa kokonaisuudessa.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 34Kuvaaja: Leena AunioKuvaaja: LeenaKuvaaja: Leena AunioId: 30527Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-7-105Itäkoordinaatti: 3309194Pohj.koordinaatti: 7088730Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1952Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena Aunio


Inventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo, betonisokkeli. Vaaleankeltainen kolmijakoinen vuoraus: alinna pystypontti, keskellävaakapontti ja ylinnä pysty. Valkoiset listat. Musta saumapeltikatto, tiilipiippu. Uudet ikkunat näkyvällä tuuletusritilällä.Arviointi:Hyväkuntoinen yksilö tärkeänä osana jälleenrakennusajan noppamaisten puutalojen kokonaisuutta.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 35Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 5.7.2007Id: 30536Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-95Itäkoordinaatti: 3309170Pohj.koordinaatti: 7088726Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1947Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena Aunio


Inventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo betonisokkelilla. Valkoinen pystysuuntainen lomalaudoitus. Valkoiset listat, mustatikkunalaudat. Musta saumapeltikatto, pellitetty piippu. Neliönmuotoiset ikkunat tuuletusritilällä.Arviointi:Tärkeä osana jälleenrakennusajan noppamaisten puutalojen kokonaisuutta.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 36Kuvaaja: Leena AunioId: 30528Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-7-106Itäkoordinaatti: 3309188Pohj.koordinaatti: 7088752Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1957Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoista kerroksinen omakotitalo, betonisokkeli, lomalaudoitus, alaosa punaruskea, yläosa vaaleanruskeapäätykolmioissa, katon lappeen alla okrankeltainen. Punainen saumapeltikate, tiilisavupiippu.Kaksijakoiset ikkunat, kenties alkuperäiset.Arviointi:Tärkeä osana jälleenrakennusajan noppamaisten puutalojen kokonaisuutta.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 37Id: 30537Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-96Itäkoordinaatti: 3309162Pohj.koordinaatti: 7088744Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus:ei määriteltyLuokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioKohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia


Kuvaus:Yksikerroksinen omakotitalo betonisokkelilla. Lomalaudoitus alaosassa ja yläosassa, niiden välillä vinovuorilaudoitus(amerikanlaudoitus). Ulkoväri on vaaleanruskea. Loivassa satulakatossa on ruskea saumapeltikate ja katolla tiilipiippu.Ikkunoissa ruutukarmit.Arviointi:Poikkeuksellinen massa Huvilakadun omakotitalojen joukossa. Ei erityistä arvoa tukemassa kokonaisuutta, paitsisääntöä vahvistavana poikkeuksena ja kerroksisuutta tuomassa.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 38Id: 30529Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-7-107Itäkoordinaatti: 3309180Pohj.koordinaatti: 7088768Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1954Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007


Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo betonisokkelilla, mahdollisesta kellarista ei tietoa. Punainen lomalaudoitus, valkoisetikkunalistat ja kulmalaudat, musta tiiliprofiloitu peltikatto. Tiilipiippu. Ikkunat yksi- tai kaksijakoisia.Laajennus rakenteilla talon eteläpäätyyn.Arviointi:Tärkeä osana jälleenrakennuskauden noppamaista puutalojen, tosin nopan ulkonäkö katunäkymään muuttuu uudenlisäsiiven myötä.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 39Kuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioId: 30538Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-97Itäkoordinaatti: 3309152Pohj.koordinaatti: 7088762Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1952Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena Aunio


Inventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoista kerroksinen omakotitalo. Perustuksena kiviseos tai kivenvärinen betoni. Vuorauksena valkoisetmineriittilevyt. Ruskeat ikkunalistat. Musta saumapeltikatto. Ikkunat tuuletusritilällä.Arviointi:Muotonsa puolesta sopii Leenalanperän omakotitalojen joukkoon, mineriittipäällysteisyys vain poikkeaa, mutta kertoohistoriastaan.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 4HuvilakatuKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007Huvilakatu 4Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007katua pitkin lähestyessäKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007Alvar Åkermanin piirrokset, talon piirroksia oli teetettymuillakin.Kuvaaja: Leena Aunio


Samaa Åkermanin piirrosta kuin edellinenkin. Talonpiirroksia oli teetetty muillakin.Kuvaaja: Leena AunioId: 30512Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-5-4Itäkoordinaatti: 3309420Pohj.koordinaatti: 7088286Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1930Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioKohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo, jossa vaakaponttilaudoitus, ensimmäinen kerros ruskeaksi maalattu, yläkertaokrankeltaiseksi, valkoiset listat. Perustus maalaamaton harmaa betoni. Satulakatto, koristeena kissanpenkit kulmissa.Ruskeanpunainen saumapeltikate, pellitetty savupiippu.Alakerrassa katua vasten korkeat risti-ikkunat, myöhemmin rakennetussa siivessä ja sen lähellä matalammat ikkunatkaksi- ja yksijakoisina. Yläkerrassa suuri varioitu risti-ikkuna ja pienet 45 astetta käännetyt neliöikkunat.Arviointi:Arvokas ja hyvinsäilynyt yksilö ensimmäisistä alueensa puutalokortteleista, kuuluu tärkeänä osana ennen sotiarakennettuihin huviloihin alun alkaen työväelle suunnatun kadun varrella. Lisäsiivellä ei erityistä arvoa, muttaalkuperäinen osa kaunis.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 40Id: 30530Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-7-108Itäkoordinaatti: 3309170Pohj.koordinaatti: 7088786Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus:ei määriteltyAjoitusselite:1950 mahdollisestiLuokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Perustuksena harmaaksi maalattu betonisokkeli. Punainen lomalaudoitus, valkoisetlistat. Punainen saumapeltikate, tiilipiippu. Kaksijakoiset ikkunat; sivussa kapea tuuletusikkuna. Kattokoristeenakissanpenkit.Arviointi:Tärkeä osana Leenalanperän puolitoistakerroksisten puutalojen kokonaisuutta.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 41puiden peitossaId: 30539Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-98Itäkoordinaatti: 3309134Pohj.koordinaatti: 7088798Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1952Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007


Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Vaaleankeltainen peiterimalaudoitus. Valkoiset listat. Tumma betonisokkeli jamustanharmaa saumapeltikatto. Ikkunat kaksijakoiset (kenties alkuperäiset).Arviointi:Kuuluu jälleenrakennuskauden noppamaisten puutalojen kokonaisuuteen. Hyväkuntoinen yksilö. Hienovaraisestilaajennettu sisäpihalle.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 42Kuvaaja: Leena AunioId: 30531Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-7-109Itäkoordinaatti: 3309162Pohj.koordinaatti: 7088804Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1951Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Yksikerroksinen matala satulakattoinen rakennus, tummanruskea lomalaudoitus. Vihreät ikkunalistat, valkoisetikkunanpuitteet. Tummanruskea tai musta profiloitu peltikate. Ikkunat kaksijakoisia. Ulospäin aukeavia. Vaikuttavatalkuperäisiltä. Pihalla sievä oranssi piharakennus.Arviointi:Erilainen rakennus alueellaan, erilainen massaltaan, sopii kuitenkin puutalona kokonaisuuteen ja tuo mielenkiintoistavaihtelua. Persoonallinen.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 43Id: 30540Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-99Itäkoordinaatti: 3309134Pohj.koordinaatti: 7088796Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1947Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Mustaksi tai ruskeaksi maalattu betonisokkeli. Vaaleankeltainen peiterimalaudoitus.Ruskeat ikkunalistat, valkoisissa ikkunanpuitteissa ruskea väliosa. Katteena musta saumapelti, tiilipiippu. Ikkunat yksitaikaksijakoiset, ulospäin aukeavat, todennäköisesti alkuperäiset. Eräänlaiset kissanpenkit/koristeaihe katon allakulmissa.Arviointi:Hyvinsäilynyt yksilö kuuluu puolitoistakerroksisten puutalojen kokonaisuuteen.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 44Id: 30532Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-7-110Itäkoordinaatti: 3309150Pohj.koordinaatti: 7088820Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1952Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoista kerroksinen omakotitalo. Betonisokkeli. Vuorauksena nähtävästi jonkinlaiset kivisekoitelevyt.Vaaleanruskeanharmaa, musta huopakatto, tiilipiippu. Ikkunat yksi- tai kaksijakoiset.Arviointi:Muotonsa puolesta samanlainen kuin muutkin alueensa talot, mutta pintamateriaali poikkeaa, ei tosin liian häritsevästi.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 45Huvilakatu 45 pohjoisesta katsottuna, kaukanahorisontissa urheilukenttä.Id: 30541Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-100Itäkoordinaatti: 3309126Pohj.koordinaatti: 7088816Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus:ei määriteltyAjoitusselite: 1995Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena Aunio


Inventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Harmaa betonisokkeli. Mansardikatossa musta saumapelti ja pellitetty piippu.Alaosassa vaaleansininen peiterimalaudoitus ja yläosassa vaakapontti. Valkoiset listat. Ikkunalistoissa siniseksimaalattuja yksityiskohtia. T-ikkunat yläristikolla. Koristeelliset ikkunalistat, katossa kissanpenkit. Omistajalla tarkoitusmaalata talo uudelleen siniseksi pian näiden kuvien ottamisen jälkeen.Arviointi:Hyväkuntoinen yksilö sopii puolitoistakerroksisten puutalojen kokonaisuuteen. Koristeissa Vanhastakaupungistakintuttuja aiheita.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 46Talo etelästä lähestyttäessä.Sisäänkäynti pihaan tontin pohjoispuolelta.Id: 30533Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-7-111Itäkoordinaatti: 3309144Pohj.koordinaatti: 7088838Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1948Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena Aunio


Inventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo betonisokkelilla. Tummanpunainen vaakaponttilaudoitus, tummanruskeat listat.Harjakatolla tummanruskeaksi maalattu saumapeltikatto, pellitetty piippu, kissanpenkit. Ikkunat yksijakoiset, joissakuusi- tai yhdeksänruutuinen kehikko. Taloa laajennettu sisäpihalle.Arviointi:Hyväkuntoisen näköinen yksilö kuuluu ja sopii 50-luvulla rakennettujen puutalojen kokonaisuuteen. Ikkunoiden ruudutuson vain alueelle vähän vieras.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 47Id: 30542Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-101Itäkoordinaatti: 3309114Pohj.koordinaatti: 7088830Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1963Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Yksikerroksinen omakotitalo. Hyvin matala betonisokkeli. Valkoinen tiiliverhoilu mustalla laastilla. Valkoiset ikkunalistatja puitteet, muita puuosia mustina. Loivassa satulakatossa musta saumapeltikate. Ikkunat yksiosaiset, sisäänpäinaukeavat.Arviointi:Tiilitalo poikkeaa alueellaan, tosin tuo toisaalta kerroksisuutta.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 48Talo etelästä Huvilakadulta lähestyttäessä.Pohjoiselta ohikulkutieltä. Huvilakadun pohjoispään talottontteineen näkyvät autoilijoille.


Pyöräilytien ja Huvilakadun kulma.Pyörätieltä länttä päin.Julkisivu Pohjoiselle ohikulkutielle.Id: 30534Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-7-112Itäkoordinaatti: 3309134Pohj.koordinaatti: 7088860Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1950Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:


Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Punainen lomalaudoitus alakerrassa, ylhäällä vaakapontti. Valkoiset listat.Tummanruskea/harmaa saumapeltikatto, tiilipiippu, kissanpenkit. Perustuksena tummanruskeaksi maalattubetonisokkeli. Ikkunat kaksijakoiset.Arviointi:Kuuluu 50-luvulla rakennettujen puutalojen kokonaisuuteen. Jälleenrakennuskauden noppamaiset puutalot.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 49Sisääntulo Huvilakatu 49 tontille on pohjoispuolelta.Kuvaaja: Leena AunioNämymä Huviladulta, tontti on pensaiden suojassa.Kuvaaja: Leena AunioPohjoisen ohikulkutien pyörätieltä. Talon pääty näkyymyös autoilijoille.Id: 30543Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-102Itäkoordinaatti: 3309108Pohj.koordinaatti: 7088850Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1950


Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Vaaleansininen vaakaponttilaudoitus, valkoiset listat. Harjakatollatummanharmaaksi maalattu saumapeltikate, tiilipiippu. Tummanharmaaksi maalattu betonisokkeli. Kaksiosaiset ikkunat.Arviointi:Hyväkuntoinen yksilö kuuluu osana jälleenrakennuskauden noppamaisten puutalojen kokonaisuuteen.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 6HuvilakadultaKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007Huvilakadun ja Falanderinkadun kulmastaKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007Falanderinkadulta /pihan puoleltaKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007Alvar Åkermanin piirrosKuvaaja: Leena Aunio


piirroksiaKuvaaja: Leena AunioId: 30513Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-5-6Itäkoordinaatti: 3309406Pohj.koordinaatti: 7088312Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1944Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 03.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Vaaleanpunainen vaakaponttilaudoitus, valkoiset listat, satulakatto kissanpenkit, mustaksi tai tummanruskeaksimaalattu betoniperustus ja saumapeltikatto, pellitetyt savupiiput. Kuisti jatkuu harjakaton lappeena luontevasti.Alakerrassa sisäänpäin aukeavat risti-ikkunat, yläkerrassa varioitu ruutuikkuna, kuistin yllä pieni frontoni ja kuistissaruutuikkunat.Alvar Åkermanin piirtämä.Arviointi:Kaunis ja arvokas hyvinsäilynyt Alvar Åkermanin piirtämä puutalo. Kuuluu alueen ensimmäisiin rakennettuihin taloihin,ensimmäisiin työläiskortteleihin. Sijaitsee entisen Työväenkadun, nykyisen Huvilakadun varrella.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAHUVILAKATU 8Raahenkadulta, Falanderinkadun kulmaKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007kulmasta, lähempääKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007Raahenkadulta, pihanpuoleltaKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007lähempääKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007


Falanderinkadulta lähestyttäessä näkyy myöhemminrakennettu alueesta poikkeava kuisti.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007kuisti ja pihan puolinen julkisivu FalanderinkadulleKuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 3.7.2007Id: 30514Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-9-2Itäkoordinaatti: 3309396Pohj.koordinaatti: 7088334Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1934Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 03.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen puinen omakotitalo. Alaosassa vaaleankeltainen vaakaponttilaudoitus, yläosassa okrankeltainen.Valkoiset listat, tummanpunaiset ikkunanpuitteet. Pääsääntöisesti T-ikkunoita. Harmaa saumapeltikate ja harmaabetonisokkeli. Taloa laajennettu; suuri kuisti ja katos. Kuisti ei sovi rakennuksen tyyliin suurine puolipyöreineikkunoineen, poikkeaa koko alueella.Arviointi:Arvokas puutalo kuuluen ensimmäisiin korttelirakenteisiin alueellaan. Myöhemmin rakennettu kuisti ylimitoitetunnäköinen, poikkeaa alueella.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKATARIINANKATU 54Luoteesta/Pohjoisesta lähestyttäessä.Kuvaaja: Leena AunioiKuvausaika: 5.7.2007Käynti tontille pihan luoteispäästä.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 5.7.2007


Etelästä kuvattuna.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 5.7.2007Kaakosta/Etelästä lähestyttäessä.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 5.7.2007Id: 30544Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-86Itäkoordinaatti: 3309108Pohj.koordinaatti: 7088678Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus:ei määriteltyLuokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Harmaa betonisokkeliperustus, kenties kellari. Punainen lomalaudoitus alaosassa,yläosassa peiterimalaudoitus. Valkoiset listat, musta katto. Harjakatto, myös lisäsiivessä. Tiiliprofiloitu peltikate. Katuavasten kolmijakoiset ikkunat pystyjaolla, talossa on myös yksi- ja kaksijakoisia ikkunoita. Vaikuttavat alkuperäisiltä!Talo kuuluu kadulla tapaamani vanhan naisen kertoman mukaan sarjaan "metsän keskelle" rakennettuja taloja.Arviointi:Kuuluu Katariinankadun pohjoispään ensimmäisiin omakotitaloihin 50-luvulta. Jälleenrakennuskauden tuotantoa.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKATARIINANKATU 56Id: 30545Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-87Itäkoordinaatti: 3309098Pohj.koordinaatti: 7088704Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus:ei määriteltyLuokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:


Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo, betonisokkeli, vaaleankeltainen vaakaponttilaudoitus, valkoiset listat. Harjakatollamusta tiiliprofiloitu pelti, pellitetty piippu. Ikkunat vaihdettuja, sisäänpäin aukeavia, yksi- kaksi ja kolmijakoisia. Katuavasten myös pienet yläkerran ikkunat.Arviointi:Kuuluu Katariinankadulle 50-luvulla rakennettujen puutalojen kokonaisuuteen.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKATARIINANKATU 58Rakennus kuuluu Katariinankadun puutaloihin.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Id: 30546Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-87Itäkoordinaatti: 3309088Pohj.koordinaatti: 7088726Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1954Luokitus:ei määritelty


Inventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo, jossa tuulettuva alapohja taikka betonikellari. Vaaleanvihreä pystyponttilaudoitus,valkoiset listat. Harjakatossa punainen tiiliprofiloitu peltikate, musta pellitetty piippu. Ikkunat yksi- kaksi- taikolmijakoiset, ulospäin aukeavia (alkuperäisiä), myöhemmin lisätty ristikko ikkunoihin.Arviointi:Kuuluu korvaamattomasti Katariinankadun 50-luvulla rakennettujen noppamaisten puutalojen arvokkaaseenyhtenevään kokonaisuuteen.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKATARIINANKATU 60Id: 30547Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-89Itäkoordinaatti: 3309078Pohj.koordinaatti: 7088746Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1952Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007


Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen ruskeaksi maalattu puinen omakotitalo, jossa kellariperustus. Alaosassa peiterimalaudoitus,ylhäällä vaakaponttilaudoitus. Valkoiset listat. Harjakatolla tiiliprofiloitu peltikate. Yläkerrassa alkuperäiset ulospäinaukeavat ikkunat. Alhaalla sisäänpäin aukeavat.Arviointi:Kuuluu Katariinankadun 50-luvulla rakennettujen kerrostalojen kokonaisuuteen.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKATARIINANKATU 62Luoteesta lähestyttäessä.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 5.7.2007


Kaakosta/Etelästä Pohjoiseen nähtynä.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 5.7.2007Kattoa voisi huoltaa.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Naapureineen.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Id: 30548Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-90Itäkoordinaatti: 3309066Pohj.koordinaatti: 7088776Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1952Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia


Kuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Ruskeaksi maalattu betonikellariperustus. Vuorauksena vaaleankeltainenvaakaponttilaudoitus, valkoiset listat. Harjakatolla tummanruskea saumapelti, tiilipiippu. Ikkunat vaihdetut.Arviointi:Kuuluu korvaamattomasti Katariinankadun 50-luvulla rakennettujen noppamaisten puutalojen arvokkaaseenyhtenevään riviin.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKATARIINANKATU 64Kuuluu Katariinankadun puutalojen riviin.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Id: 30549Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-91Itäkoordinaatti: 3309060Pohj.koordinaatti: 7088798Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1955Luokitus:ei määritelty


Inventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen puinen omakotitalo. Betonisokkeli, kenties kellari. Vaaleankeltainen vaakaponttilaudoitus,valkoiset listat. Harjakatolla musta saumapelti, pellitetty piippu. Kaksi- ja kolmijakoiset ikkunat.Arviointi:Kuuluu korvaamattomasti Katariinankadun 50-luvulla rakennettujen noppamaisten puutalojen arvokkaaseenyhtenevään kokonaisuuteen.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKATARIINANKATU 66Pohjoiselta ohikulkutieltäKuvaaja: Leena AunioPohjoisen ohikulkutien pyörätieltä menee aidassa porttipihalle.Katariinankadun pohjoispäästä kuvattuna.


Katariinankadulta näkymä pihalle.Katariinankadulta talon eteläpuolelta.Kohde on Katariinankadun kulmatalo.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Tästä alkaa Katariinankadun puutalojen rivi.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Id: 30550Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-8-92Itäkoordinaatti: 3309050Pohj.koordinaatti: 7088818Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus:ei määriteltyLuokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:


Puolitoistakerroksinen vaaleansiniseksi maalattu puinen omakotitalo. Betonikellariperustus. Alhaallapystyponttilaudoitus, ylhäällä vaaka. Valkoiset ikkunalistat, joissa vaaleansinisiä yksityiskohtia. Harjakatolla harmaasaumapeltikate, tiilipiippu. Ikkunat sisäänpäin aukeavat, yksi- kaksi ja kolmijakoiset.Tontti sijaitsee Katariinankadun ja Pohjoisen ohikulkutien kulmassa.Arviointi:Korvaamattoman arvokas hyvinsäilynyt kohde 50-luvun puutaloista. Tämä kohde rajaa Leenalanperän puutalojenalueen Katariinankadun ja Pohjoisen ohikulkutien kulmassa. Tästä alkaa/jatkuu ehjä rivi Katariinankadun noppamaisiapuutaloja, jotka kertovat jälleenrakennuskaudesta.Näiden rakennusten rivi on osa Kokkolan kaupunkikuvaa ja viihtyisä vaihtelu Katariinankadun kerrostaloille ja sairaalanrakennuksille.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 31


Piirrokset vuodelta 1928. Piirrokset vuodelta 1928.Vuodelta 1928.Id: 30444Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-4-3Itäkoordinaatti: 3309522


Pohj.koordinaatti: 7088330Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus:ei määriteltyLuokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioKohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo betonisokkelilla. Alakerrassa okrankeltainen pystyponttilaudoitus, yläkerrassavalkoiseksi maalattu vaakapontti. Ruskeat nurkkalistat, vihreä jalkalauta, valkoiset ikkunalistat ruskeilla yksityiskohdilla.Satulakatolla vihreä saumapeltikate, kaksi pellitettyä piippua. Ikkunat vaihdetut, varioituja risti-ikkunoita, yläkerrassa 45astetta käännetyt neliöikkunat.Lisärakennus vuodelta 1979. Alkuperäinen rakennus piirretty 1928.Arviointi:Komea yksilö vuodelta 1928. Ensimmäisiä korttelin rakentuneita ja säilyneitä 1927 kaavanmukaisia taloja. Korvaamatonosana Kustaa Aadolfinkadun katunäkymää.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 33Falanderinkadulta itäänpäin katsottuna.


Kustaa Aadolfinkadun julkisivuPiharakennus on 20-luvulta.Id: 30445Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-4-5Sijainti:Kustaa Aadolfinkadun ja Falanderinkadun risteyksessä.


Itäkoordinaatti: 3309506Pohj.koordinaatti: 7088362Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1928Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Piirrokset vuodelta 1928. Rakennettu webinfon mukaan 1939. Piharakennus ainakinaikaisempi. Harmaaksi maalattu betonisokkeli, kenties kellari. Alhaalla siniharmaa peiterimalaudoitus, ylhäällävaakapontti. Valkoiset listat, tummanruskeat ikkunanpuitteet. Harjakatolla frontoni, jossa haukanikkuna. Tummanruskeasaumapeltikate, pellitetyt piiput. Yksiosaiset ikkunat T-raamilla.Arviointi:Hyvinsäilynyt hyväkuntoinen puutalo. Arvokas osana Leenalanperän 1927-kaavoitettuja puutalokortteleita.Korvaamaton myös Kustaa Aadolfinkadulla. Tyypillinen ryhdikäs puutalo.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 35 / FALANDERINKATU 6


Piirustuksia.Id: 30446Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-8-1Itäkoordinaatti: 3309492Pohj.koordinaatti: 7088386Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1929Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:


Puolitoistakerroksinen asuinrakennus betonisokkelilla. Vaaleanpunainen/vaaleanruskeaksi maalattu peiterimaalakerrassa, ylhäällä vaakaponttilaudoitus. Lisärakennuksessa pystypontti. Valkoiset ikkunalistat, tummanruskeatikkunapuitteet. Harjakatossa saumapeltikate. Risti-ikkunat, myös varioituina, sisäänpäin aukeavat eli vaihdetut.Alkuperäinen rakennus 1929 piirretty, lisärakennus myöhemmin.Arviointi:Arvokas yksilö alueen ensimmäisistä 1927 kaavoitetuista kortteleista ja korvaamaton Kustaa Aadolfinkadunkatukuvassa.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 37


Id: 30447Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-8-3Itäkoordinaatti: 3309482Pohj.koordinaatti: 7088410Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Betoniperustus, kenties kellari. Kermanvalkoinen vaakaponttilaudoitus,tummanruskeat listat. Harjakatolla tummanruskea saumapelti, kissanpenkit, pellitetty piippu. Sisäänpäin aukeavat T-ikkunat katua vasten, ylhäällä kaksijakoiset ikkunat.Arviointi:Tyypillinen Leenalanperän sotien jälkeisen jälleenrakennusajan talo. Kuuluu korvaamattomana ja tyypillisenä KustaaAadolfinkadun katukuvaan.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 39


Id: 30448Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-8-5Itäkoordinaatti: 3309468Pohj.koordinaatti: 7088434Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1935? vai 1939Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Rapattu vaaleanruskean harmaa. Harmaa betonisokkeli, joka alenee pihan sisällä.Harjakatto, jossa vihreä saumapeltikate, punatiilipiippu. Kaksiosaiset, alkuperäiset ulospäin aukeavat ikkunat ilmeisestimuissa paitsi yhdessä yläkerran ikkunassa.Arviointi:Kaunis rapattu talo. Kuuluu Kustaa Aadolfinkadun katukuvaan korvaamattomasti.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 41Kustaa Aadolfinkadulta etelästä tultaessa.Kustaa Aadolfinkadun ja Libeckinkadun kulma.Libeckinkadulle päin.Libeckinkadulta. Taloa vastapäätä näkyy paloasema.


Yksityiskohta.Id: 30449Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-5-8-7Itäkoordinaatti: 3309458Pohj.koordinaatti: 7088458Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1950Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Kaksikerroksinen pienkerrostalo. Betonisokkeliperustus. Julkisivussa kivilevyt tai rapattu pinta, johon piirrettyelementtileyjen saumat niin kuin 50-luvulla toisinaan oli tapana. Ruskeanharmaa pääväri, valkoiset ikkunanpuitteet.Satulakatolla tummanruskea saumapelti, yksi tiilipiippu, kaksi peltipiippua, kissanpenkit. Ikkunat kaksijakoisia,sisäänpäin aukeavia, pihan puoleisella sivulla ulkoneva ikkuna.Arviointi:Kuuluu Kustaa Aadolfinkadun katukuvaan. Tuo kerroksisuutta alueelle.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 43


Id: 30450Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-2-17Itäkoordinaatti: 3309442Pohj.koordinaatti: 7088490Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1949Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo/pienkerrostalo. Harmaa betonisokkeli, vaaleanvihreä vaakaponttilaudoitus, valkoisetlistat. Harjakatolla punainen tiilikate ja tiilipiippu. Kaksiosaiset sisäänpäin aukeavat ikkunat, yläkerrassa myös pienetikkunat kadulle päin, koristeelliset ikkunalistat.Historia:Talossa sijainnut myös liiketila/kauppa.Arviointi:Merkittävällä paikalla. Kuuluu Kustaa Aadolfinkadun katukuvaan, mutta ei korvaamattomasti. Liian suurirakennusmassa, liian pitkä rakennus.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 45


Id: 30451Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-2-19Itäkoordinaatti: 3309428Pohj.koordinaatti: 7088518Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1952Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Luhistumassa oleva betonisokkeliperustus. Vaaleansininen laudoitus; alaosassapystypontti ikkunoiden alareunaan asti, siitä ylöspäin vaakapontti. Sekä alakerran että yläkerran ikkunoiden alla kulkeerima, joka lisää rakennuksen horisontaalisuutta, jakaa rakennuksen osiin, joka ei kadulle tyypillistä, latistaa rakennusta.Harjakatolla musta tiiliprofiloitu peltikate, kaksi pellitettyä piippua, sisäänpäin aukeavat T-ikkunat. Remontoitu.Arviointi:Hyväkuntoinen, paitsi perustus huononnäköinen. Rakennuksen mittasuhteet poikkeavat, se on Kustaa Aadolfinkadulleliian matalan, liian horisontaalisen näköinen. Vaikutelma johtuu vaakapontista ja laudoituksen vaihtumisesta keskellärakennusta. Nämä vetävät rakennusta pitkulaisen näköiseksi. Laudoituksen muuttaminen pystylaudoitukseksi parantaisivaikutelmaa ryhdikkäämmäksi.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 47Id: 30452Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-2-21Itäkoordinaatti: 3309416Pohj.koordinaatti: 7088542Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1936Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo tai pienkerrostalo, jossa toimii tällä hetkellä perhepäiväkoti. Talossa matalabetonisokkeli, kenties kellari. Vaaleankeltaisella maalattu minerit-levyverhous. Ruskeat ikkunalistat ja -puitteet.Harjakatolla punainen tiiliprofiloitu peltikate. Punatiilipiippu.Kaksi- tai kolmijakoiset alkuperäiset ulospäin aukeavat ikkunat. Myöhemmin rakennettu kuisti sisäpihalla ja kävelyportti,josta tullaan kadulta.Arviointi:Muotonsa ja sijoituksensa puolesta kuvastaa ja tukee tyypillistä Kustaa Aadolfinkadun rakennetta. Materiaali poikkeaa.Kuisti kömpelön näköinen, mutta kaiketi toimintaan nähden tarpeellinen.


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 49Id: 30453Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-2-23Itäkoordinaatti: 3309408Pohj.koordinaatti: 7088564Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1945-1974Ajoitusselite: 1946Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007


Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Harmaa betonikellariperustus.Lomalaudoitus, alakerrassa tummanruskea, yläkerrassa sinapinkeltainen. Valkoiset ikkunalistat, ruskeatikkunanpuitteet. Harjakatto, jolla ruskea profiloitu peltikate, frontoni leveällä haukanikkunalla, kissanpenkit. Yläkerrassaalkuperäiset kolmi- ja nelijakoiset ikkunat, alakerrassa sisäänpäin aukeavat T-ikkunat. Lämpöeristetty. Ikkunat jääneetsyvälle.Arviointi:Muodoltaan, mittasuhteiltaan, frontonin, haukanikkunan ja kissanpenkkien kanssa tämä kohde on merkittävä KustaaAadolfinkadun katukuvassa. Yhdessä Kustaa Aadolfinkatu 51:n kanssa ne muodostavat ryhdikkään kokonaisuudenkatua vasten.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 51Kustaa Aadolfinkadun taloriviä Pohjoista ohikulkutietä kohti.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Kuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena Aunio


Kuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKuvaaja: Leena AunioKustaa Aadolfinkatu 49 ja 51 frontoneineen jakissanpenkkeineen kuuluvat Kustaa Aadolfinkadunkatukuvaan.Kuvaaja: Leena AunioKuvausaika: 14.8.2007Id: 30454


Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-2-25Itäkoordinaatti: 3309398Pohj.koordinaatti: 7088584Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1940Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen liike- ja asuintalo. Kellariperustus. Murrettu persikanoranssi vaakaponttilaudoitus, valkoisetikkunalistat, tummanruskea katto, harmaa perustus. Harjakatto saumapeltikatteella, pellitetty piippu, frontonihaukanikkunalla. Kamanaikkuna kadunpuoleisen oven yllä, yläkerrassa alkuperäisiä ulospäin aukeavia ikkunoita,alakerrassa liiketilan suuret ikkunat. Kulmassa kaksi ilmeisesti sisäänpäin aukeavaa uudempaa ikkunaa.Historia:Liiketila on tällä hetkellä tyhjillään, mutta vuokrattavissa. Siinä on viimeksi ollut kampaamo ja joskus kauan sitten siinäon ollut kauppa.Arviointi:Kohde on kaunis ja muutokset ovat alkuperäiseen asuun sopivia. Kohde on kulttuurihistoriallisesti arvokasliiketoimintojensa vuoksi. Se on myös jollakin tapaa massaltaan "tyypillinen" Kustaa Aadolfinkadun talo, vaikka useatovatkin siitä poikkeavia. Tässä talossa on kuitenkin mittasuhteet sellaiset, että naaparitalonsa Kustaa Aadolfinkatu 49kanssa soisi koko kadunvarren tällä puolella olevan samassa kattolinjassa ja samoissa mittasuhteissa. Kissanpenkit jafrontoni kuuluvat kuvaan. Tämä kohde kuuluu korvaamattomasti Kustaa Aadolfinkadun katukuvaan.Kohde on yksilönä kaunis ja olisi hieno, jos sen voisi kunnostaa alkuperäistä asua kunnioittaen, vanhat ikkunatsäästäen. Kuulin kuitenkin naapurustosta, että talo on huonossa kunnossa eikä sitä ole remontoitu varmaan koskaan.Toivoisin, että se voitaisiin kunnostaa, haluaisin suojella sen, mutta mikäli se pitää purkaa, niin paikalle olisirakennettava samoissa mittasuhteissa, samassa lattia-, katto- ja harjalinjassa oleva rakennus. Ulkoasu onhyvännäköinen, toivon, että rakennus säilyisi sellaisena.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


KohderaporttiLänsi-Suomen ympäristökeskusKokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,rakennusinventointiKOKKOLAKUSTAA AADOLFINKATU 53


Id: 30455Kunta:KokkolaKylä:Kokkolan kaupunkiKiinteistötunnus: 272-24-2-27Itäkoordinaatti: 3309388Pohj.koordinaatti: 7088606Tyyppi:asuinrakentaminenAjoitus: 1918-1944Ajoitusselite: 1941Luokitus:ei määriteltyInventoija:Leena AunioInventointipvm: 05.07.2007Kohteen sisältämät rakennukset:Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksiaKuvaus:Puolitoistakerroksinen omakotitalo. Harmaa betonisokkeli. Vaaleankeltainen vaakaponttilaudoitus, valkoiset ikkunalistat.Harjakatto, tiiliprofiloitu peltikate, muurattu piippu. Vaihdetut T-ikkunat. Lämpöeristetty.Arviointi:Tyypillinen Leenalanperän ja Kustaa Aadolfinkadun sotien jälkeen rakennettu talo. Arvokas osana yhtenäistäjälleenrakennusajan ryhdikkäiden noppamaisten puutalojen riviä.www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

More magazines by this user
Similar magazines