Esse 36/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi
  • No tags were found...

Esse 36/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen6.9.2012 ❘ esse36.9.2012Pienikin aika on merkityksellinenYhteinen yritysTiesitkö, että sinulla on kymmenittäin työntekijöitä?He ovat hyvin erilaisissa tehtävissä,mutta periaatteessa jokainen heistä pitää huoltaomaisuudestasi – aineellisesta ja henkisestä.Ihan kokoaikaisesti nuo työläiset ja tilukseteivät ole vain sinun käytössäsi. Jaat ne muidenseurakuntasi ja alueesi ihmisten kanssa. Periaateei kuitenkaan muutu.Asuinalueesi keskellä oleva hieno kirkko taikappeli on osaltaan sinun, samoin palveluksessasion nuorisotyönohjaajia, diakoneja, pappeja,vahtimestareita, lastenohjaajia, hallintoassistentteja,kanttoreita ja niin edelleen.Työläistesi tehtävä on toteuttaa yhteisen firmammetoiminta-ajatusta. Sen voi kirjata monellatapaa, mutta annetaan tekojen puhuapuolestaan.Diakoni auttaa niitä, joita kukaan muu eiauta. Pappi seisoo ihmisen rinnalla elämänkorkeimpina hetkinä, mutta myös silloin kunpilvet ovat niin alhaalla, ettei maan ja taivaanrajaa erota. Lastenohjaaja ottaa kerholapsen syliinniin monta kertaa, että tämä uskaltaa astuamukaan yhteiseen leikkiin.Erityisnuorisotyönohjaaja puhuu sateisessakadunkulmassa humaltuneen nuoren kanssa javie hänet kotiin. Retriitin ohjaaja avaa oven aikamatkalleikuisuuteen. Vahtimestari toivottaajokaisen tulijan tervetulleeksi. Kanttorin baritoninostaa kirkon katon ylös. Isännöitsijä pitäähuolen, että katot ja seinät korjataan.Seurakuntien työntekijät ovat kirkon jäsentenpalveluksessa kahdella tavalla. Ensinnäkinkaikki hyvä, mitä seurakunnat tuottavat,on tarjolla ja käytettävissä. Toiseksi kaikki sehyvä, mitä kirkossa työntekijävoimin tehdään,tuotetaan kirkon jäsenten avulla, kirkollisverovaroin.Seurakuntien toiminta on siis sekäsinua varten että sinun lahjoittamaasi.Uskon, toivon ja rakkauden asialla on isojoukko työntekijöitä, Espoossa yli kuusi sataaja Kauniaisissa useampi kymmen. Työntekijöittesipanos on kuitenkin vain pieni osa kirkonelämästä.Seurakunnan muodostavat sen jäsenet. Seurakunnanelämä, työ, on sitä elämää, jota mekaikki kirkon jäsenet arjessamme elämme. Onauttavia käsiä. On kuulevia korvia. On kohtaamisia,jotka tuovat iloa. On rukousta. On sinnikkyyttä,toivoa, yhteishenkeä, näkyä tulevaisuudesta.On armoa.Me kaikki olemme uskon, toivon ja rakkaudenasialla.Urpu Sarlinpäätoimittajaurpu.sarlin@evl.fiUskontotietoa?Suven sydämessä julkistettuperuskoulun tuntijakouudistusnipsautti katsomusaineiltayhden vuosiviikkotunnin pois.Kilpailu aineiden kesken on kovaja tietoa pitäisi monesta asiastasaada. Tietoapa, niin. Mitäpäse koulu muuta voikaan tarjota?5Moni toivoo, että uskonnonsijaan opetettaisiin kaikille yhteistäuskontotietoa. Oppilasoppisi, että muslimit rukoilevatviisi kertaa päivässä ja hindu hautaa vainajan polttamalla.Kohdatessa sitten tiedettäisiin, miten kullakin on tapana.Kaikki tämä käsitellään niin, ettei kenelläkään tule pahamieli, ahdistus, loukattu olo – eikä oikeastaan mikäänmuukaan olo.Eikö lapsella ole oikeus vertailevaan tietoon läpi koko peruskoulun,opetettavasta aineesta riippumatta, jos tämä tievalitaan?Liikunnasta esimerkiksi tulisi liikuntatietoa. Luokassakäsiteltäisiin tasapuolisesti erilaisia liikuntamuotoja. Muttaei kai koulu voi pakottaa liikunnan harjoittamiseen? Nelapset, joita liikunta nappaa tekemiseksi asti, saavat liikkuamielensä mukaan urheiluseuroissa ja kerhoissa. Tasapuolisuudenvuoksi myös liikkumattomuutta olisi opetettavavaihtoehtona liikunnalle.Terveystietoa meillä on, mutta täysin tunnustuksellisestanäkökulmasta opetettuna. Sen voisi korvata ihmiskehonbiologian opetuksella. Jokainen saisi valmiudet tehdä itseomaa terveyttään ja hygieniaansa koskevat ratkaisut aikuisena.Antti RusamaTapiolan seurakunnankirkkoherraantti.rusama@evl.fiSarjassa kirjoittavat Espoonja Kauniaisten seurakuntienkirkkoherrat”Me kaikki olemmeuskon, toivon jarakkauden asialla.”Saarnan tärkein tehtäväKuluneen kesän aikana kävin muutamanasunnuntaina vieraan seurakunnanmessussa. Uusi piirre näyttääolevan, että lukuisten seurakuntaliitostenmyötä messut eivät välttämättäalakaan perinteiseen tapaansunnuntaina aamukymmeneltä.Oli mielenkiintoista seurata, millätavalla messukäytännöt poikkeavatoman seurakuntani Tapiolankäytännöistä.Eniten jäin pohtimaan saarnojensisältöä.Luterilaisen käsityksen mukaansaarnan perimmäisenä tehtävänäon puhtaan evankeliumin julistaminenja opettaminen. EvankeliuminAla-asteella 1970-luvulla meille kaikille työnnettiin ikävälletuoksuva nokkahuilu suuhun. Se kokemus yksin oikeuttaisivaatimaan kokonaan musiikinopetusta pois koulusta.Koulun tulisi toki tarjota tietoa eri musiikkityyleistä jasoittimista, mutta on väärin pakottaa kaikkia soittamaanja laulamaan samoja lauluja vastoin omatuntoa. Kuten kansallislauluatai Marjatta Pokelan kynäilemää lastenlauluaVaarilla on saari. Mitäpä jos jonkun oppilaan vaarilla eiole saarta?Se, että elämä kaikkineen on kokonaisuus, joka arvottaa,tuntuu, liikuttaa ja koskettaa, on hyvä malli myös kouluun.Kukaan ei opi uskonnosta mitään, jos sen yhteisöllisyys,kokemusulottuvuus ja omakohtaisuus nypitään siitä pois.keskus on sanoma Jumalan armahtavastarakkaudesta.Tässä kohden jouduin parinasunnuntaina vähän hämilleni. Enkuullut saarnatuolista evankeliumiavaan jotenkin epäselvää puhetta ihmisenäolemisesta.Kuitenkin saarnan edellä luettiinevankeliumiteksti, joka periaatteessaon saarnan aihe ja lähtökohta.Jokaisella sunnuntailla on myösoma teemansa, joka nousee päiväntekstistä.On totta, että messu koostuumonesta elementistä, eikä saarnaole sen ainoa rakennusaine. Kuitenkinodottaisin saarnalta sellaistaraikasta uskon näköalaa, johon voisiomassa heikkoudessaan tarttua.Viime vuosien ilmiö Suomen kirkossaon uusien jumalanpalvelusyhteisöjensyntyminen kirkon sisälle jamyös kirkon liepeille, usein herätysliikkeidenyhteydessä. Näiden uusienyhteisöjen syntyyn vaikuttavat monettekijät.Jossakin mitassa ymmärrän nuoriaperheitä, jotka etsivät kirkostaelävää sanaa, seurakuntayhteyttäja Jumalan hengen kosketusta, muttaeivät löydä. Silloin tie saattaajohtaa uuteen messuyhteisöön.Näin me olemme kirkkona ja seurakuntanamessuelämän osalta myöskilpailutilanteessa. Jatkuva haaste jaVille TalolaKirjoittaja on tv-toimittaja ja pastori,joka asuu Tillinmäessä.ville.talola@gmail.comrukousaihe on se, millä tavalla vietämmeJumalan kansan juhlaa.Itse en kirkon penkissä istuessaniodota mitään erikoisuuksia. Nykyinenkaava, virret, rukoukset ja vuorolaulutovat aivan paikallaan. Kunvielä löytäisimme yhteisen tahtotilan,seurakuntalaiset ja messun toimittajat,Jumalan kasvojen etsimisenhengen, niin jotakin tapahtuisi.En osaa tarkkaan määritellä, millainensaarna on hyvä tai huono.Eniten olen kokenut saaneeni siunaustapuheesta, jossa on läsnänöyrä jumalakeskeisyys ja avara tarjousKristuksen valmistaman pelastuksenvastaanottamiseen.Tarja Paananen nauttii kävelyretkistä seurakunnan lähimmäispalvelun kautta ystävikseen tulleiden vanhusten kanssa. ”Huonollasäällä liikuntaa saa vaikka kauppakeskuksen käytävillä”, Paananen vinkkaa.Tee toisille niin kuin toivoisititsellesi tehtävän. TarjaPaananen haluaa toteuttaasitä ajatusta. Hän on ollutjo monen vanhuksen lähimmäisenä.Teksti Elina RaunioKuva Jukka GranströmLeppävaaralaisen Tarja Paanasenkiinnostus lähimmäispalveluunheräsi vuosia sittenhänen isänsä sairastuttua.”Vanhempani asuvat viidensadankilometrin päässä. Kun isänParkinsonin tauti eteni, halusinantaa äidilleni välillä vapaata. Olinsilloin työtön, joten minulla olimahdollisuus lähteä auttamaan”,Paananen kertoo.”Se oli antoisaaaikaa – isän kanssatuli puhuttua paljonsellaista, mitä lyhyilläviikonloppuvierailuillaei ollut ehtinytkäydä läpi. Minulletuli myös hyvä mielisiitä, että saatoin helpottaa äitiniomaishoitaja-arkea.”Isän kuoleman jälkeen Paananenpalasi Espooseen ja sai työpaikan.Ajatus ihmisten auttamisestajäi kuitenkin elämään. Kun Essessäoli ilmoitus seurakunnan lähimmäispalvelukurssista,hän oli”Iäkkäät ystäväniovat olleet minullemahtavamalttamiskoulu.”ensimmäisten joukossa ilmoittautumassa.”Ensin tunsin itseni kurssillakummajaiseksi. Olin keski-ikäinentyössäkävijä ja muut osallistujat minuavanhempia. Tunne meni nopeastiohi kerrottuani oman tarinani.Huomasin että lähimmäispalvelusopii kaiken ikäisille ihmisille.”Malttioppia jarollaattorikouluaSeurakuntien lähimmäispalvelussavapaaehtoinen käy nimetyn ystävänsäluona kerran tai pari kuukaudessa.Tarkoituksena ei ole tehdäauttamistyöstä uuvuttavaa. Ystävyyssinetöidään kirjallisella sopimuksella,jonka myötä vapaaehtoinenon vakuutettu tapaamistenaikana.Tarja Paananen tunnustaa käyvänsäystäviensä luona useammin.”Olen nyt päivätyössä,mutta vapaa-aikaaon runsaasti.Mielestäniystävätapaamiset eivätole mistään pois,päinvastoin, saan itseniistä paljon. Iäkkäätystäväni ovatolleet minulle mahtava malttamiskoulu.Olen oppinut kulkemaan hitaamminja olemaan tuppaamattaomaa apuani liikaa.”Paananen kertoo neuvoneensatänä kesänä uutta ystäväänsä rollaattorinkäyttämisessä.”Monet nostelevat sitä tarpeettomastikynnysten yli. Niissä onpoljin, jolla etupyörät saa nousemaannäppärästi. Sitä ihmettelen,ettei vanhuksia opasteta rollaattorinkanssa liikkumiseen. Se on kuitenkinesimerkiksi huimauksestakärsiville oikein käytettynä hyväapuväline.”Hymyilevät kasvotsäilyvät mielessäTärkeintä lähimmäispalvelussa ontoiselle annettu aika. Kiireetön läsnäolonhetki tuo molemmille osapuolillehyvää mieltä. Keskustelunaiheet voivat liikkua päivän aiheistalapsuusmuistoihin, kevyistäkuulumisista syviin pohdintoihin.”Alzheimeria sairastaneella ystävällänioli kiinnostavia tarinoita,joita hän väsymättä kertoi. Hänenvaimonsa puolestaan oli kiitollinen,että mies sai toisenkin kuuntelijan”,Paananen kertoo.Ensimmäiset ystävänsä hän onjo saatellut hautaan.”Se on tietysti raskasta. He olivattulleet minulle hyvin läheisiksi.Toisaalta jo alkuasetelma on ollutsellainen, ettei yhteisen ajan määräätiedetä.”Paanasta on tukenut Leppävaaranseurakunnan lähimmäispalvelijoidenryhmä, joka kokoontuukuukausittain kertomaan kuulumisiaanja jakamaan tunteitaan.Tarja Paanasen ensimmäinenystävä, yli 90-vuotias rouva on jopoissa, mutta hänen kasvonsa ovatyhä mielessä.”Joka kerta tavatessamme hänenkasvoilleen levisi ilahtunut hymy.”Arkiset taidot riittävätEspoon seurakunnissa on yhteensäyli kaksi sataa lähimmäispalvelunvapaaehtoista. Hesaavat koulutusta, virkistystä jatukea yksilöllisesti ja ryhmissä.Lähimmäispalvelu on seurakunnanystävävälitystä. Siitä eimakseta palkkaa eivätkä siivous,muu kodinhoito tai sairaanhoidollisettoimet kuulu lähimmäisentehtäviin. Tavalliset, arkisetystävätaidot riittävät.Lähimmäispalvelija voi ollaystävänä esimerkiksi kotonatai palvelutalossa asuvalle vanhukselle,kehitysvammaiselle,näkövammaiselle tai maahanmuuttajalle.Hän voi ollatukena masentuneelle, apunaomaishoitajalle tai mummonatai vaarina lapsiperheessä taipäiväkodissa.Leppävaaran seurakunnanlähimmäispalvelutyöstä vastaavadiakoni Riitta Türkmen kertoo,että vapaaehtoisten joukkoakuvaavat ilo, auttamisen halusekä toiveikkuus ja usko paremmasta.”Meidän ryhmässämme onpaljon kypsiä, vahvoja naisia,joista näkyy valtava elämänkokemus– ja muutamia rohkeitamiehiä. Myös miehiä olisi hienoasaada joukkoon lisää.”Lähimmäispalvelutyö sopiikaikissa elämäntilanteissaoleville. Türkmen sanoo, ettäkäytännössä suuri osa kursseillelähtevistä on juuri eläkkeellejäämässä olevia tai vuoden verraneläkkeellä olleita.”Silloin on aikaa ja tilaa uudelle,eikä ikä ole esteenä. Heilleon tärkeää kuulua yhteisöön jatehdä jotakin itselleen mielekästä”,Türkmen tiivistää.Uusi kurssialkamassaToiminnasta kiinnostuneillejärjestetään kahdesti vuodessaLähimmäispalvelun peruskurssi.Kurssilla käsitellään muunmuassa vapaaehtoistyön periaatteita,käytännön toimintaa,vuorovaikutusta sekä vaikeidentilanteiden kohtaamista.Syksyn peruskurssille ilmoittautuminenon meneillään.Se pidetään Leppävaarankirkolla lauantaina 29. syyskuutakello 10–16 sekä torstaina 4. jatiistaina 9. lokakuuta kello 13–17.Kurssi ei velvoita vapaaehtoistyöhön,vaan päätöksen voitehdä kurssin jälkeen. Kurssimaksuon 10 euroa.Ilmoittautuminen: RiittaTürkmen 040 546 5198 tai UllaAuvinen 040 572 5344.Esbo svenska församling ontehnyt vuosia hyvää yhteistyötäPunaisen Ristin ruotsinkielisenosaston kanssa, mutta on kehittämässätänä syksynä Väntjänst–toimintaa. Oma kurssi onsuunnitteilla, ja siitä voi tiedustellaMajvi Andersson-Sjögreniltä,040 531 1044.


8 esse ❘ 6.9.2012 6.9.2012 ❘ esse 9Terve KotiJyrki Lohi Lkv0500 425 158Tunnettu, kokenut ja ammattitaitoinenvälittäjä! Huomaavaista, kuuntelevaa palveluaperinteisin tavoin, väkevin, nykyaikaisin keinoin!Pyydä ilmainen arvio ja välitystarjous!Kuunkehrä 2 B, Espoo. jyrki.lohi@jyrkilohi.fi www.jyrkilohi.fiVälityspalkkioni on 3 % velattomasta myyntihinnasta, sisältäen Alv:n.Masentunut? Yksinäinen? soita!Maksutonta keskusteluapuayli 60-vuotiaillepsykoterapeutinohjaamassa ryhmässä.Soita ja varaa aika045-341 0506Aamukorva on auttava puhelin senioreille,jotka kaipaavat kuulijaa aamun yksinäisinätunteina. Kuulolla joka aamu klo 5–9.Soita 09-2528 2730 tai 045-341 050Puhelun hinta operaattorisi hinnoittelunmukainen.aaMukoRVasenioRiPYsäkki ® 4Erosta eheäksi ®Sopeutumisvalmennuskurssit 50+-ikäisenäeron kokeneille (eronnut avio- tai avoliitosta)Tule kokemaan vertaisryhmän tuki kokeneidenkouluttajien ohjauksella.Kurssit 1.–5.10.2012 Kangasala27.11.–1.12.2012 Salo26.2.–2.3.2013 Salo13.–17.5.2013 RovaniemiHinta 110 euroa (sis. ohjelman, majoituksen ja ruuat)Tiedustelut(09) 7257 1177 tai satu.tommola@elakeliitto.fiEläkeliitto ry, Kalevankatu 61, 00180 Helsinkiwww.elakeliitto.fiNyt lehtipisteessä.www.askellehti.fiVoit tilata Askelen myös kotiisiTilauspalvelu 020 754 2333 tilauspalvelut@kotimaa.fiAskeleet haltuunDoris Tuohimaa ja Jari Luoma eivät ole tavanneet aiemmin, mutta tanssi sujuu hyvällä yhteispelillä.Kaupunkitansseissa veivaavatnuoret ja vanhat.Sellon edustalla soi jivemusiikki.Teksti Maaret VäkinenKuvat Patrik LindströmVielä viittä minuuttia ennenkaupunkitanssitunnin alkuaSellosalin edusta ontyhjä. Roudari vetää perässäänpihalle äänentoistolaitteen, mistäpäättelen tulleeni oikeaan paikkaan.Kolmisenkymmentä osallistujaailmestyy paikalle kuin tyhjästä.Puoli kuudelta, tanssitunninalkaessa, piha on täynnä ihmisiä,jotka ovat tulleet harjoittelemaanjivea. Yksi pari pyörähtelee ammattimaisennäköisesti sivummalla,osa ihmisistä seisoo ujonoloisina taaempana.Espoolainen Doris Tuohimaaon ensimmäistä kertaa mukanatanssimassa.”Katsoin jo aiemmin kesällä,että tuonne pitää päästä. En sittenkuitenkaan muistanut tulla paikallevaikka silloin ajattelin, ettäehdottomasti haluan osallistuanäille tunneille. Jive on lempparini”,hän kertoo.26-vuotias Tuohimaa muuttimuutama vuosi sitten pääkaupunkiseudulleKemistä. Tanssikurssilleosallistuminen on houkuttanutjo pitkään, mutta usein kurssienkorkea hinta estää osallistumisen.”On ihan parasta, että voi tullailmaiseksi kokeilemaan eikätarvitse ilmoittautua etukäteen.Toisaalta tällaisesta tanssitunnistavoisi maksaa parin euron summan”,aiemmin sambaa tanssinutTuohimaa sanoo.Sujuukuin tanssi?”Jäätelö, jäätelö, suklaa!”, ohjaajaja kaupunkitanssi-idean äitiHilkka Toivonen-Alastalo huutaanapakalla poljennolla. Jäätelöon koodisana sivuaskeleelle, suklaataaksepäin astuttavalle askeleelle.Vilkaisen itseäni vastapäisestäSellosalin ikkunasta ja totean, ettänäytän seipään nielleeltä ja tönköltä.Jalat liikkuvat tahdissa, muttaletkeää tanssillisuutta peilikuva eiheijasta.Alkuaskeleiden opettelun jälkeenohjaaja pyytää osallistujiaetsimään itselleen parit.Vihdoin päästään tositoimiin.Parin kanssa tanssiminen on yllättäenhelpompaa kuin yksin, sillähuomio kiinnittyy muuhunkinkuin omien jalkojen järjestelyyntoivotulla tavalla. Jos ajatus hairahtuuvaikkapa päivän kauppaostoksiin,parin kommentit tai askeltensotkeentuminen pudottavatnopeasti takaisin maan pinnalle.Koko kesän ajan aktiivisestitanssikursseilla sekä kaupunkitansseissakäynyt Mika Pyhälampikiittelee kaupunkitanssikonseptiaja ammattimaisia ohjaajia.”Tanssimisen ohessa tutustuuuusiin ihmisiin, sillä tanssimassaon joka kerralla eri porukka jaaina saa uuden parin”, Pyhälampisanoo.Ohjaaja Hilkka Toivonen-Alastalovääntää stereoista raikumaankrokotiilirokin, mikä tietää tanssijoilleentistäkin vauhdikkaampaamenoa.”Puolikkaat superpallot kantapäidenalla! Tanssi sujuu kevyestipäkiöillä”, hän muistuttaa.TUOMIOKIRKKOUudet tuttavuudetinnostavat mukaanvaisuudessa”, helsinkiläinen Luo-sanoo.Neljänkymmenen Kuusi vuoropuhelua viiden minuutin RaamatustaOhikulkijoiden katseet eivätaktiivisen harjoittelun jälkeen DorisTuohimaa toteaa, että tunnilla ”Minulle henkilökohtaisesti eiLuomaa ja Tuohimaata häiritse.oli hauskaa ja tanssiminenkin oli ole mikään ongelma esiintyä”, Tuohimaatoteaa.helppoa. Tämän illan tanssipariaanJari Luomaa hän ei tunne entuudestaan.Luoma on käynyt kaupun-kuitenkin tanssitaan porukalla yh-Luoma jatkaa vierestä, että tässäkitansseissa viitisentoista kertaa. dessä parin kanssa ja musiikki soialkaa to 13.9. klo 19 Auroran kappelissa Heiniemenpolku 1”Ihmiset vaihtuvat täällä tosi taustalla, joten pienestä yleisöstä ei13.9. professori Jaana Hallamaa 27.9. TT Kari Kuulapaljon ja täällä myös tutustuu uusiintyyppeihin. Tanssiminen on Tanssitunnin jälkeen Sellosalinole haittaa.11.10. TT Anni Pesonen 25.10. TT Tom Holmen8.11. TT Petri Merenlahti 22.11. piispa emerituskiinnostanut minua aina ja tämä edusta tyhjenee yhtä nopeasti kuinWille Riekkinentarjoaa mahdollisuuden kokeillauusia, Vuoropuhelusarjan erilaisia tyylejä. vakiokeskustelijana Aion jat-opetusneuvos din, olenko ainoa, jonka pohkeistatäyttyikin. Autolle kävellessä poh-Kalevi Virtanen. Kahvitarjoilu klo 18.30.kaa tanssiharrastusta myös tule-vetää vieläkin suonta.www.espoontuomiokirkkoseurakunta.OL ARIVarauksetp. (09) 8050 7000www.vihkipaiva.fiIson Omenan Hiljaisuuden kappelissaESPOONL AHTIOL ARIHilkka Toivonen-Alastalo ohjaa kaupunkitansseja yli kymmenen vuoden kokemuksella.Hän myöntää, ettei edes osaisi lopettaa kaikkien näiden vuosien jälkeen.Naiset jäävät välillä vähemmistöönToisin kuin voisi luulla, kaupunkitansseissamiehiä onollut yhtä paljon kuin naisia jatoisinaan miehet ovat olleet jopaenemmistössä.Kaupunkitanssien järjestäjäHilkka Toivonen-Alastalo kertoo,että myös nuoret ovat lähteneethyvin mukaan. Pientenlasten vanhempia ei tansseissanäy, todennäköisesti käytännönsyistä.”Osallistujia on ollut tänäkinkesänä hyvin, eikä edes sadeole häätänyt tanssijoita. Joissakinpaikoissa on mahdollisuusOvatkosydämesiovetavoinna?Avoimet ovet-kahvilailtake 12.9. klo 18.30Espoonlahden kirkolla• Musiikkia• Muutostarinoita• Mukana Jouni TurtiainenHvittorpissa 5.10.–7.10. (K-18) Leirillä ohjelmassabloggailua, kuvaamista, hartautta, hiljentymistä,hyvää ruokaa, ulkoilua, saunomista ja naurua.Ole mukana, niin pääset tekemään Cafekismuksennettisivuja! Ilmoittautua voit Cafekismuksen nettisivujenkautta (cafekismus.fi) maanantaihin 17.9.mennessä. Lastenhoito järjestetään tarvittaessa.siirtyä sisälle tanssimaan sateensattuessa, mutta eihän tässä sokeristaolla”, Toivonen-Alastaloheittää.Kaupunkitansseja on järjestettyjo 13 vuotta Espoon ja Helsinginalueella. Monissa paikoissakaupunkitanssit ovatmuodostuneet jokavuotiseksiperinteeksi. Leppävaara ja Tapiolalukeutuvat pitkäaikaisimpiinkaupunkitanssikohteisiin.”Ei tätä näiden vuosien jälkeenpysty lopettamaan. Samameno jatkuu ensi vuonnakin”,Toivonen-Alastalo lupaa.OL ARILASTENTALO HYVÄTUULIESPOON KILOONAVATAAN UUSIYKSITYINEN PÄIVÄKOTI!Toiminta alkaa lokakuussa 2012LASTENTALO HYVÄTUULI ONPIENI JA KODINOMAINENMUSIIKKIPAINOTTEINENPÄIVÄKOTIOta rohkeasti yhteyttä,jos kiinnostuit!LASTENTALO HYVÄTUULILansantie 25 A, 02630 Espoopuh. 040 5650062lastentalo@lastentalohyvatuuli.fiwww.lastentalohyvatuuli.fipop-messuSivutsunnuntaisinklo 18www.cafekismus.fiLEPPÄVAARAespoo21.10.www.sujuu.fi25.11.9.12.Olarin kappeli, Kuunkehrä 4Yhteistyössä Espoonlahden, Olarin jaTapiolan seurakuntaMessun ajaksi on järjestetty lastenhoito.KASTEENPYÖRTEISSÄ– luentosarjaLEPPÄVAARAN KIRKOLLASU 9.9. KLO 17KUKA KEKSI KASTEEN?Kirkkoherra Kalervo Saloavaa kasteen raamatullisia juuriaja Uuden testamentin käytäntöjä.Välitämme.ILMOITUSMARKKINOINTI020 754 2000/vaihdesujuvastinettiin16.9.kumppaninaTUOMIOKIRKKOESPOON SEURAKUNNATTUOMIOKIRKKO


10 esse ❘ 6.9.2012 6.9.2012 ❘ esse 11Raamattu avaa syksynLaadukkaita luentojaRaamatun lukijan ei tarvitse taittaa taivalta yksin. Tänä syksynä espoolaisia hemmotellaankirjaston antimien lisäksi monella asiantuntevalla luentosarjalla.Teksti Taneli KylätaskuKuva Matti PirhonenMustakantinen. Ahdistava. Käsittämätön.Liian outo.Kun ajattelet Raamattua, sevoi olla kaikkea tuota. Vilkaisukirjahyllyyn saattaa jatkaa listaavielä yhdellä adjektiivilla: pölyttynyt.Kuten muidenkin merkkiteosten, myös Raamatunympärillä saattaa leijua epämääräinen syyllisyydentunne.Olet ehkä tehnyt lukupäätöksen, muttahanke jäi sikseen. Tai sitten aloitit, mutta vaellusväsymysyllätti. Kirjanmerkkisi unohtui erämaahanyhdessä Mooseksen ja kotia etsivän kansan kanssa.Kuitenkin luit juuri koskettavan kirjan, jonka tarinanojasi rippikoulusta ja uskonnontunneilta tuttuunRaamatun kertomukseen. Pysäyttävä runo puhuiJumalasta. Elokuva, joka vangitsi mielenkiintosi,rakentui tunnistettavan Jeesus-hahmon ympärille.Saammekolähikuvaa?Niin, Jeesus.Teologinen ja kirkollinen debatti ei tunnu pääsevänyksimielisyyteen siitä, kuinka historiallisia hänestäkertovat evankeliumitekstit ovat. Mitkä ovatlopulta aitoja Jeesuksen sanoja?Tekikö Jeesus oikeasti Uudessa testamentissa kerrotutihmeet? Mitä rippikoulussa sanottiinkaan?Evankeliumit eivät ole nykyajan ihanteiden mukaisiaelämäkertoja tai historiankirjoitusta. Niissäannetut johtolangat tuntuvat vievän moneen erisuuntaan. Siksi mahdollisuudet tarkentaa katsettaJeesuksen henkilöön ovat paljon vähäisemmät kuinensi katsomalta näyttää.Saatat kuitenkin huomata, että tekstin läpi hehkuuläsnäolon tuntu: tunnistettava persoona, jokakiinnittää huomiotasi ja vetää puoleensa.Kirjastonkautta alkuunSaatat todeta, että Raamattu ei nyt ole sinun elämässäsiajankohtainen. Panet sen syrjään ja palaat kentiesasiaan myöhemmin. Tee se hyvällä omallatunnolla.Vaikka kirja olisi kuinka merkittävä, tärkein jaluovuttamattomin, kysymys on se, antaako lukeminensinulle jotakin vai ei.Jos päätät jatkaa matkaa, taipaleelle kannattaalähteä kirjaston kautta.Raamatun harrastajalle on nykyisin tarjolla upeavalikoima hyvää oheis- ja opaskirjallisuutta. Jo perustiedotRaamatun historiasta auttavat pitkälle.Avoimen ja kriittisen asenteen avulla löydät kirjatja keskustelukumppanit, joista on apua ja iloa.Ajan mittaan huomaat ehkä, että Jeesus-kuvienhämäryys ja epätarkkuus on tarkoituksenmukaista.Kun Jeesus säilyttää salaperäisyytensä, uskosi häneenei ole kenenkään toisen uskon tarkka kopio.Mutta kuva kirkastuu sitä mukaa, kun tutustut Jeesukseenja viivyt hänen seurassaan.OppaatpuntariinToisin kuin esimerkiksi eläinkirjojen kohdalla, uskonnollisenkirjallisuuden hyllyissä asia- ja satukirjallisuusovat hämäävästi limittäin. Markkinoilla onpaljon fundamentalistiseen ja muutenkin tendenssimäiseenraamatuntulkintaan nojaavaa kirjallisuutta,jossa Raamatun arvo samastuu sen historialliseenerehtymättömyyteen.Jotkut kirjat väittävät, että Paavali kirjoitti kaikkinimissään olevat Uuden testamentin kirjeet, Mooseksenkirjat ovat Mooseksen käsialaa ja evankeliumienkuvaukset Jeesuksen toiminnasta ovat silminnäkijäkertomuksia.Tällaisen kirjan tiedollinenja teologinen anti jää todennäköisesti miinuksenpuolelle.Historiallisella raamatuntutkimuksella pelottelukertoo halusta karsinoida lukija ja ajatellatämän puolesta. On kuitenkin myös perusvireeltäänkonservatiivista raamattukirjallisuutta,jonka kirjoittajat ovat tehneetkotiläksynsä.Tietokirjaa voi punnita myös vertaamallasen sisältöä lukion oppikirjaan.KäytännönneuvojaRaamatun ja nykyajan välisen välimatkantunnistaminen ja hyväksyminenvoi tuntua vaikealta.Se auttaa kuitenkin ymmärtämäänRaamatun kirjoittajiaja näkemään, mikä yhdistääheitä meihin.Osa opaskirjallisuudestapaneutuu raamattutiedonsijastasiihen, millä tavallaRaamattua tulisilukea. Raamatunlukemisesta jarukouksesta rakentuuvakiintunuttajärjestystänoudattavahartaus- taimeditaatiohetki.Tässäkinon syytä kuunnellaitseään. Kaikkineuvot eivät sovi kaikille.Jos hartauskirjoissaneuvottu ”hengellinen(hidas) luke-Luetko Raamattua? Kirjoita siitä Esseen!Luetko tänä syksynä Raamattua tai oletko lukenut sitä aikaisemmin?Minkälainen kokemus se oli? Kirjoita Essen toimitukselle raamatunlukukokemuksistasi,niin teemme kirjoitusten pohjalta raamatunlukua käsittelevänjutun.Lähetä teksti Esseen 1.10. mennessä joko sähköpostiin esse.toimitus@kotimaa.fi tai postiosoitteella Essen toimitus, Hietalahdenranta 13,PL 279, 00181 Helsinki. Kirjoita viestin otsikkoon tai kirjekuorenkulmaan tunnus ”Luin Raamattua”. Kerro myös yhteystietosi.Käsittelemme tekstejä luottamuksellisesti emmekä julkaisekirjoittajien nimiä ilman lupaa.minen” johtaa vain ajatuksen herpaantumiseen, se eiehkä ole sinun tapasi.Yleiseksi peukalosäännöksi riittänee se, että Raamatunlukemisen ympärille on hyvä varata jonkin verranhiljaisuutta.Tutkimalla Raamattua liityt kirkon kaksituhatvuotiseenjatkumoon, sillä Raamattu, kristillinen uskoja kirkko ovat syntyneet käsi kädessä.Kysyessäsi tekstiltä, mitä tämä merkitsee sinulle,et ole yksin.Kirjallisuutta:• Antti Alhonsaari: Sisätöissä.Kangistuneet uskonkäsitykset nurin.WSOY 1988.• Martin Lönnebo: Raamatun helmet.Rukoushelminauha siltana Pyhän Kirjan kertomuksiin.Kirjapaja 2007.• Kari Kuula, Martti Nissinen, Wille Riekkinen:Johdatus Raamattuun.Kirjapaja 2008.Vaikea opin lähdeHeikki Räisänen: Mitä varhaiset kristitytuskoivat. WSOY, 2011.Onko Uudessa testamentissayhtenäistä oppia? LuemmekoRaamattua sen itsensä vaioman uskon- ja opinkäsityksemmeehdoilla? Onko Raamattu alistettuopille vai oppi Raamatulle?Raamattu on kirkon vaikea kirja.Miten siihen pitäisi suhtautua?Tähän kysymykseen voi etsiä näkökulmiaeksegetiikan emeritusprofessoriHeikki Räisäsen uusimmastakirjasta.Kirjan näkökulma on uskontotieteellinen.Se pyrkii irtautumaanennalta määrätyn raamatuntulkinnankahleista. Kirjan lähdepohjaon laaja. Varhaisten kristittyjenuskoa kartoitetaan myösUuden testamentin ulkopuolellejääneistä kirjoituksista.Luterilaisen ajattelumme mukaanRaamattu on kristityn uskon jaelämän ylin ohje. Mutta mikä onRaamatun merkitys, jos siitä eilöydykään johdonmukaista uskonja opin rakennelmaa?Raamatun ongelmallisuusnousee esiin erityisesti kysymyksissä,joissa eri kirkot tulkitsevatRaamattua eri tavoin. Tämänhetken erimielisyydet koskevatesimerkiksi (nais)pappeutta,homoseksuaalisuutta ja lapsikastetta.Voimmeko perustella näkemyksiämmeRaamatulla myösongelmissa, joita ei Raamatun aikanaole ollut olemassa edes kysymyksenasetteluina?Kirkon oppi on syntynyt Uudentestamentin ajan jälkeen. Se on kiteytettykirkolliskokousten äänestyspäätöksillä:enemmistö on oikeaoppinen,vähemmistö harhaoppinen.Viime keväänä alkanut, kaikilleavoin Teologinen opintopiirikokoontuu jälleen Aurorankappelissa. Luvassa on kevääntapaan ”Kuusi vuoropuheluaRaamatusta”. Iltoja luotsaa jälleenopetusneuvos Kalevi Virtanen,joka työstää parhaillaankirjaa Raamatusta ja sen tulkinnasta.”Kuusi vuoropuhelua Raamatusta”-illat alkavat torstaina13.9. klo 19 Auroran kappelissa(Heiniemenpolku 1, Lippajärvi).Ensimmäisen illan teemana on”Jatkuuko jumalan ilmoitus?”ja vieraana on professori JaanaHallamaa.Torstai-iltojen muut vieraatovat Teologian tohtorit KariKuula (”Taivas ja helvetti” to27.9.), Anni Pesonen (”Raamatunmoniäänisyys – onni vaionnettomuus?” to 11.10.), TomHolmen (”Uskoiko Jeesus kuolevansamaailman elämän puolesta?”to 25.10.), Petri Merenlahti(Muuttuuko Jumala Raamatussa?”to 8.11.) sekä emerituspiispaWille Riekkinen(”Miksi kaikki ei päättynyt ristinkuolemaan?”to 22.11.)Illat nauhoitetaan, ja niistäkoostetaan ohjelmat, jotkalähetetään Radio Deissä myöhemminsyksyllä.Kirkkoherra Jouni Turtiaisensuositut ”Raamattua luihinja ytimiin” -luennot jatkuvattorstaista 6.9. klo 18 alkaen jokatoinen viikko Espoonlahdenkirkossa.Keskiviikkona 10.10. klo 18–20 alkavat raamattuluento- jakeskusteluillat ”Näkökulmiaraamatuntulkintaan” -teemallaOlarin kirkossa. Ensimmäisenäluennoijana on teologian tohtoriOuti Lehtipuu.Mitä varhaiset kristityt uskoivat käsitteleeaiheensa mukaisesti kristillisenuskon kehittymistä: uskoakuoleman jälkeiseen elämään, syntiä,pelastusta, Jeesuksen jumaluutta.Räisänen toteaa, että suuri osatiedostamme varhaiskristityistäperustuu vaillinaiseen lähdeaineistoonperustuviin oletuksiin. Uudessatestamentissa ei ole juuri mistäänkeskeisestä dogmista yhtä yhtenäistäoppia vaan useita eri käsityksiä,joista kirkko on myöhemmin valinnutitselleen mieluisimman.Pitääkö olla kaksi erilaista Raamatunlähestymistapaa: kirkon jatieteen? Jos luemme Raamattuaoikeaoppisuuden silmälasien läpi,onko Raamattu silloin ylin ohje?Voiko kirkko perustaa oppinsa jakäytäntönsä tieteellisesti kestämättömiinperusteisiin?Jumalanpalveluksessa toistammeraamatuntekstien jälkeen: ”Tämäon Jumalan sana.” Mitä se tarkoittaa?Kirjan loppuun on otettu Antti Pesosenja Outi Lehtipuun lausuma:”Opillinen moninaisuus kristillisissäkirkoissa on seurausta Raamatunitsensä opillisesta moninaisuudesta.Eri kirkkojen ja kristillistenliikkeiden kirjavat ja keskenäänristiriidassa olevat teologiset näkemyksetolisi hyväksyttävä kristinuskonolemukseen kuuluvana väistämättömänäilmiönä. On monenlaisiaraamatullisia teologioita; yhtäainoaa oikeaa raamatullista oppia eisen sijaan ole eikä voikaan olla.””Raamattu on liian tärkeä kirjajätettäväksi vain teologeille”, kirjoittaaRäisänen. Siinä hän palaauskonpuhdistuksen linjoille. Lutherinsuuri oivallus oli, että Raamattuon saatava kaiken kansanulottuville.Räisänen odottaa luovia tulkintojaja rakentavia sovelluksia. Niidenpohjaksi kannattaa tämä kirjalukea.Simo Repo


12 esse ❘ 6.9.2012 6.9.2012 ❘ esse 136.9.20126.9.20126.9.20126.9.2012TapiolanseurakuntaPyhäpäivä TapiolassaMessu ”Kiitos” su 9.9. klo 10 Tapiolankirkossa. Liturgi Katja Hero,saarna Antti Rusama, kanttoriHannu Jurmu. Messun jälkeen lähetyksenkirkkokahvit seurakuntasalissa.Mukana kirkkokahveillaBagladeshin nimikkolähettimmeAili Maria Manninen.Nuorten messu su 9.9. klo 18 Tapiolankirkossa. Seppo Salmensaari,Marjo Nissilä.Messu ”Kiitollisuus” Otaniemenkappelissa su 9.9. klo 11. Liturgiaja saarna Juha Lassila,musiikki Salla Nurkkala. Kirkkokahvit.Päivärukoushetket Tapiolan kirkossama–pe klo 12. Tule hiljentymäänhetkeksi arjen keskellä.ViikkomessuArkiaamun pysähtyminen yhteisenrukouksen ja ehtoollispöydänäärellä Tapiolan kirkossa ke12.9. klo 8. Liturgi Katja Hero,kanttori Liisa Malkamäki.Pirkko JalovaaranrukousiltaLa 8.9. klo 16 alkaen Tapiolan kirkossa.Mukana pastori Katja Heroja kanttori Sanna-Kaisa OjalaLähetyspiiriSyyskausi alkaa ti 11.9. klo 13Tapiolan kirkon Pylvässalissa,TAPIOLAKiitosTAPIOLAGospelkuoroAlkaa 16.9.TAPIOLALuther-illatTapiolan kirkollaKirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15p. (09) 8050 4000. Toimitus- jatilavaraukset klo 9–15 p. (09) 8050 4429etunimi.sukunimi@evl.fi www.tapiolanseurakunta.fimukana lähetyssihteeri HanneleLehtinen.Israel-rukouspiiriPiiri kokoontuu joka to klo 12.45Tapiolan kirkon pienessä nuorisotilassa.Rukoilemme yhdessäJumalan omaisuuskansan puolestaja keskustelemme Raamatunäärellä. Kuukauden 1. torstainaEero Hirvonen alustaa Israeliinliittyvästä teemasta. Piirinvetäjänä lähetyssihteeri HanneleLehtinen.KeskiviikkokerhoVoisitko sinäkin olla vapaaehtoinen?Ke 12.9. klo 13 Tapiolankirkon seurakuntasalissa LeenaTynnilän aiheena on ”Vapaaehtoistyölläei ole rajoja”. Mukanamyös pastori Katja Hero. Kahvitusalkaa jo klo 12.30.Kuoro kaikilleKuorolaulu kiinnostaa, mutta etole laulanut aiemmin tai kynnystuntuu muuten korkealta? Kuorokaikille on tarkoitettu juuri sinulle.Harjoitukset joka ti klo 13.30–14.45 Tapiolan kirkolla. Ei ilmoittautumista,voit tulla mukaan silloinkun pääset. Tiedustelut: Sanna-KaisaOjala 040 513 0845.Tarvitsetkolastenkaitsijaa?Messu Tapiolan kirkossasu 9.9. klo 10Ks. lisätiedot vieressä.Lue lisää vieressä. 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.Tapiolan seurakunnan nuorisotyössäon mukana lastenkaitsijakurssinkäyneitä nuoria. Palvelemmeperheitä, jotka tarvitsevathoitajaa iltaisin tai viikonloppuisin.Lisätietoja saat soittamallanuorisotoimistoon Tapiolan kirkollep. (09) 8050 4470 tai nuorisotyöntekijäMarjo Nissilälle 040531 1012.Varhaisnuorten syysleiriTähtiä ja taivaanmerkkejäLeiri 3.–6.-lk. tytöille ja pojille Hilassa28.–30.9. Ohjelmassa huimaaja rauhallistakin menoa. Mukaanmahtuu 20 ensimmäistä.Ilmoittaudu siis heti ja varmistaleiripaikkasi. Ilmoitt. ja tied. pirjo.nepali@evl. tai 040 531 1008.Oletko espoolainentyötön tai työttömyysuhanalla oleva?Tule mukaan seurakunnan järjestämäänvertaistukitoimintaan.Seuraavat kokoontumiset Tapiolankirkon alakerrassa ti 18.9.,to 4.10., ti 16.10. ja ti 30.10 klo13–14.45. Lisätietoja aarne.laasonen@evl..Rukouksen huoneRukouksen huone toimii taas Tapiolankirkon Kirkkopolun kerhohuoneessape 7.9. klo 16 alkaenti 11.9. iltaan saakka.LähimmäispalvelunperuskurssiKurssi pidetään Leppävaaran kirkolla29.9., 4.10. ja 9.10. Tarkemmattiedot Leppävaaran seurakunnanilmoituksissa.Diakonia – tukeaelämäänTarvitsetko toisen ihmisen tukeaelämän vaikeuksiin. Ota yhteysdiakoniatyöntekijään. Varaakeskusteluaika diakoniasihteeriltäp. (09) 8050 4433.Uusi Gospel-kuoroaloittaaTule rohkeasti mukaan laulamisenriemuun. Ryhmä kokoontuusyksyn aikana projektiluonteisestineljä kertaa sunnuntaisin16.9., 23.9., 7.10., 14.10.klo 16.45–18. Laulamme 2-,3- ja 4-äänisesti Nuoren seurakunnanveisuja, Tuomas-lauluja,Taizé-lauluja, negrospirituaalejaja muuta gospelmusiikkia. Tiedustelutliisa.malkamaki@evl. ,040 569 4445 tai sanna-kaisaojala@evl., 040 513 0845.Luther-iltaVuosi 2012 on Luther-vuosi pääkaupunkiseudulla.Tapiolan kirkollajatkuu Luther-aiheisten luentojensarja ke 12.9. klo 18. TM,tutkija, pastori Ilmari Karimiespuhuu aiheesta "Samaan aikaansyntinen ja vanhurskas?" Mahdollisuusmyös keskusteluun.OlarinseurakuntaMessuSu 9.9. klo 10 Olarin kirkko,Velskolan kartano II konrmaatio,liturgia ja saarna Paula Närhi,avustajina Vilppu Huomo, JussiKoski ja Annukka Saaristo. KanttorinaSari Rautio.To 6.9. klo 18 Olarin kappeli, rukouslaulumessu,liturgia JarmoJussila, kanttorina Sanna Franssila.Su 9.9. klo 12 Matinkappeli, liturgiaja saarna Jarmo Jussila,kanttorina Sanna Franssila.Su 9.9. klo 12 Olarin kappeli,perhemessu, liturgia ja saarnaMia Wrang, avustaa Vilppu Huomo,kanttorina Sari Rautio. Messunjälkeen lounas.To 13.9. klo 18 Olarin kappeli,liturgia ja saarna Kimmo Ansamaa,kanttorina Sanna Franssila.Rukous- jahartaushetkiäOlarin kirkossa Päivän Sana-hartaus ti klo 12 ja HaukikappelissaHiljaisen rukouksen tuntike klo 11. Hiljaisuuden kappeli,kauppakeskus Ison omenanpalvelutasolla on avoinna henkilökohtaistahiljentymistä vartenma–pe klo 12–18, la klo 12–15.PyhäkouluOlarin kirkolla päiväkerhon tiloissakerhosiivessä su 9.9 klo 10–10.30.Papin Puhelinma–pe 9–21, 040 547 1857.Voit varata keskusteluajan tästänumerosta. Keskusteluaika pyritäänjärjestämään mahdollisimmanpian. Palvelemme ensisijassaOlarin seurakunnan alueellaasuvia.DiakoniapäivystyksenajanvarausTi klo 9–10. Ajan voi varata jokosoittamalla tai tulemalla käymään.Diakoniatoimistossa saatkeskusteluapua ja tukea hankalassaelämäntilanteessa, apuaja neuvoa virkamiesten kanssaasioidessa esim. sosiaalitoimistossa,sekä apua ja neuvoja talousvaikeuksissa.Matinkylän ajanvaraus:Liisankuja 3, 050 4329368 (huom. muuttunut numero).Olarin ajanvaraus: Kuunkehrä4, p. (09) 813 4108. Haukikappelinajanvaraus: Ukkohauentie 1,p. 8050 7760.OL ARIOlarin kirkkokuva Sonja GrönqvistRaamattu- ja rukousryhmätRaamattu- ja rukousryhmät palaavatkesätauolta. Useimpiinryhmiin mahtuu uusia jäseniä. Lisätietojaaikuistyön pastori PaulaNärhiltä 050 511 0527, piirienohjaajilta tai www-sivuilta. Pe7.9. klo 18 Naisten raamattupiiriHaukikappelilla (kokoontuu viikoittain).Lisätietoja Seija SiskoRaitio 044 591 2008. Parillistenviikkojen pe 30.11. saakka klo18 Hiljaisen rukouslaulun ryhmäMatinkappelilla. Lisätietoja RaisaSaloheimo p. (09) 803 4239.Ma 10.9. klo 18.30 RaamattupiiriHaukikappelilla (parittomat viikot).Lisätietoja Kari Siltanen 040720 8391. Ma klo 19 RaamattupiiriMatinkappelilla. LisätietojaTommi Punto 050 565 0786. Maklo 18.30 Raamattupiiri Haukikappelilla(parittomat viikot). LisätietojaKari Siltanen 040 7208391. Ti 11.9. klo 12.30 RaamattupiiriMatinkappelilla. LisätietojaPirjo Aunimo 040 5874 635. Ke12.9. klo 18 Käsityöpiiri Virkatenja neuloen Matinkappelilla (parittomatviikot). Lisätietoja MaijaVehviläinen 050 406 0550. Keklo 18 Hiljaisen rukouslaulun ryhmä(parittomat viikot 5.12. saakka)Haukikappelilla. LisätietojaRaisa Saloheimo 09 803 4239.Pe 7.9. klo 12.30 RaamattupiiriIsossa Omenassa (kokoontuu viikoittain).Lisätietoja Raili Vahvanen040 720 8279.PuolituntisetEvankeliumin ääressäHartaus Ison Omenan Hiljaisuudenkappelissa joka ke klo 18.30(paitsi 10.10.) 5.12. saakka. Hartaussisältää puheen, rukousta,yhteislaulua ja usein Raamattuopistonmusiikkilinjan opiskelijoidenesityksiä. Hartauden jälkeennautitaan kahvit kappelin Olohuoneessa.Ystäväksi yksinäiselle,kaveriksi mummolle?Tule tutustumaan lähimmäispalveluunja pohtimaan omia ajatuksiasiaiheesta. Espoon seurakuntienyhteinen Lähimmäispalvelunperuskurssi järjestetään kolmepäiväisenäla 29.9. klo 10–16 sekäto 4.10. klo 13–17 ja ti 9.10.klo 13–17 Leppävaaran kirkolla,Veräjäkallionkatu 2. Kurssimaksu10 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset17.9. mennessä diakoniRiitta Türkmen 040 546 5198.tai riitta.turkmen@evl. , diakoniMessuunSu 9.9. klo 10 Olarin kirkkoTo 6.9. klo 18 Olarin kappeliSu 9.9. klo 12 Olarin kappeliSu 9.9. klo 12 MatinkappeliTo 13.9. klo 18 Olarin kappeliKirkkoherranvirasto palvelee osoitteessaOlarinluoma 4, 02200 Espoo ma–pe klo 8–15p. (09) 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiUlla Auvinen 040 572 5344 taiulla.auvinen@evl. .Parisuhteen parhaaksi-ryhmäOttakaa hetki yhteistä aikaaomalle parisuhteelle. Ryhmäänovat tervetulleita kaikenikäisetpariskunnat. Käsiteltävät asiatovat luottamuksellisia. Ryhmäkokoontuu viitenä maanantainaklo 17.30–19.30 Matinkappelilla:1.10., 8.10., 15.10., 22.10.ja 29.10. Ohjaajina parisuhdejaseksuaalisterapeutit Kirsi jaJuha Penttinen. Hinta 20 €/pari.Lastenhoito järjestetty. Tied.ja ilmoitt. 18.9. menn. 040 5037622, paula.bruce-haatainen@evl. .LukupiiriLukupiiri Matinkappelin olohuoneessato 13.9., 11.10., 8.11. ja13.12. klo 18. Syksy aloitetaanRiikka Pulkkisen romaanilla Totta.Tule mukaan, vaikka et olisikaanlukenut kirjaa. Tied. LiisaRiikola 040 560 2247.Isovanhempien ja lastenlastenOlohuoneIsovanhempi, tule Olohuoneeseenlapsenlapsesi, kummilapsesitai jonkun muun sinulle läheisenlapsen kanssa. Ohjelmassalyhyt hartaus, iltapala sekä toiminnallinenosuus (kädentaidot,musiikki, kertomukset, leikki).Voit tuoda myös omaa osaamistasilapsille jaettavaksi. Ryhmäkokoontuu Omenan Olohuoneessakauppakeskus Ison Omenanpalvelutasolla joka toinen maanantaiklo 17.30–19, alkaa 10.9.Tied. vapaaehtoistyön ohjaajaLeena Lenkkeri 041 539 8801.Naisten iltaTo 27.9. Hilassa. Rentoa yhdessäoloa,askartelua, saunomistaja makoisaa iltapalaa. Lähtö klo17 kimppakyydein. Hinta 5 €.Tied. ja ilmoitt. 18.9. menn. 040503 7622 tai paula.bruce-haatainen@evl..7–8-luokkalaisten leiriSyysleiri 7–8-luokkalaisille Velskolassa28.–30.9. Mukavaa yhdessäoloa,puuhastelua, rentoutumistaja hiljentymistä. Hinta35 €. Ilmoitt. www.niittykappeli.net 16.9. menn. Tied. Taru Hytö-OL ARITule kahvilaavustajaksinuorisokahvilaanPERHE-MESSU9.9. klo 12Olarin kappeliMessun jälkeenlounasnen 040 509 8208 tai taru.hytonen@evl. .Naisten saunaillatSyksyn saunaillat Hvittorpinleirikeskuksessa ti 11.9., ke10.10., ke 14.11. ja joulusauna13.12. Kuljetus kimppakyydein.Lähtö Matinkappelilta klo17.30. Iltapala 3 €. Lähtö paluumatkalleklo 21. Tied. jailmoitt. Helena Paimela 050360 1452.VapaaehtoistoiminnanteemapäiväOlarin kappelilla la 22.9. klo9–13 on tarkoitettu sekä nykyisillevapaaehtoisille että vapaaehtoistoiminnastakiinnostuneille.Aiheena vuorovaikutustaitojenparantaminen. Tarjollaon myös tietoa ajankohtaisistavapaaehtoistyön mahdollisuuksista.Ilmoitt. ma 10.9.menn. vapaaehtoistyön ohjaajaLeena Lenkkerille 041 5398801, leena.lenkkeri@evl. .Äitien sählyTule pelaamaan sählyä jahankkimaan iloista mieltä syksynpäiviin to 6.9. alkaen klo17.30–19 Niittykummun koulunliikuntasalissa, Niittyportti3. Ilmoitt. 040 503 7622 taipaula.bruce-haatainen@evl. .Lasten alkeiskanteleryhmässätilaaAlkeiskanteleryhmässä kuudestaikävuodesta eteenpäin,on vielä vapaita paikkoja Matinkappelissatiistaisin klo16.30. Ota pikaisesti yhteyttäopettaja Anne Pietilään 050511 0447.Vihkipäivä 12.12.12Isossa OmenassaHelppo hääpäivä muistaa jahelpot häät järjestää. VihkiaikojaHiljaisuuden kappelissaklo 9–20. Seurakunta tarjoaahääbrunssin/kakkukahvit halukkaille.Ison Omenan liikkeistäjuhlatuotteita ja -palveluitaerikoishintaan. Vihkiaikojenvaraaminen kirkkoherranvirastostap. (09) 8050 7000. Lisätiedotwww.vihkipaiva. jakauppakeskuspappi Juha Virta040 565 0012.OL ARIIsovanhempien& lastenlastenOlohuonema klo 17.30–19alkaa 10.9.EspoonlahdenseurakuntaMessutMessu su 9.9. klo 10 Espoonlahdenkirkossa. Liturgia ja saarnaTuula Olli, avustava pappi Auli Helenius,kanttori Helena Yli-Jaskari,Candomino-kuoro. Messussahaastateltavana sekä kirkkokahveillatavattavina nimikkolähettimmeAnitta Lepomaa sekä VladimirNikiforov Venäjältä.Messu Soukan kappelissa su9.9. klo 17 Soukan kappelissa,liturgia ja saarna Auli Helenius,kanttori Helena Yli-Jaskari.Lähetyspyhän messu su 16.9.klo 10 kirkossa, mukana nimikkolähetitTansaniasta: Lasse Lampinensaarnaa, Leena Lampinenkanttorina.Messu ja vapaaehtoisten siunaussu 16.9. klo 17 Soukan kappelissa.Sinä Espoonlahden seurakunnassavapaaehtoisena toimiva,tule siunattavaksi.Taaperokirkko su 16.9. klo 16kirkossa.Rukousta ja RaamattuaRukoushetki arkisin klo 8.50kirkossa.Raamattu- ja keskustelupiiri maklo 18.30 kirkolla.Raamattu- ja keskustelupiiri tiklo 18.30 Kaskikappelissa.Aamuvirkkujen rukoushetki keklo 6.30–7.30 kirkossa.Aamutorkkujen rukoushetki keklo 9-10 kirkon yläkerrassa kerhohuone2. Järj. Kotiryhmäverkostory.Raamattua luihin ja ytimiin:Jouni Turtiaisen raamattuluennotVanhasta Testamentista jatkuvat.”Miksi Juudan kuningaskunta valittiin?”.(1 Sam 1-8). Keskusteluaja iltatee. Kirkossa to 6.9. klo 18.Avoin rukouspiiri sunnuntainmessun (ja kirkkokahvin) jälkeenkirkolla. Kulloinkin paikalla olevillaon mahdollisuus yhteiseen rukoukseen.Israel-rukouspiiri (kuukaudentoinen tiistai) ti 11.9. klo 18.30kirkolla. Rukoilemme Israelinmaan ja kansan puolesta. Erityisestimuistamme messiaanisiajuutalaisia ja kristittyjä arabeja.Miesten sauna- ja raamattupiiriHvittorpin leirikeskuksessa to13.9. Kimppakyydit kirkolta klo18. Sauna- ja iltapalamaksu 7 €.Tied. Urpo Malin, 050 570 6028tai Mikko Tervonen, 040 5885411.DiakoniaESPOONL AHTIKultavilja-ryhmä vanhuksille:Yksinäisille, kotona asuville ja liikuntarajoitteisille.Lounas ja kahvit,4 €. Kuljetus järjestetään tarvitseville.Ti klo 12 Soukan kappelilla.Tied. Diakonissa Pirjo Hagmark,040 547 1848.Tukea raittiuteen: Vertaistukiryhmäkatkaisuhoidon läpikäyneille.Ke klo 18.30 Soukan kappelilla.Ryhmässä on vertaisohjaaja.Vertaistukiryhmä muistihäiriöisilleja heidän omaisilleen: Erillinenohjelma muistihäiriöisille jaomaisille. Kahvit ja lounas 5 €. Peklo 10 kirkolla, parillisina viikkoina,alk. 7.9. Ryhmää ohjaa SPR:nvapaaehtoisten kanssa diakonissaPirjo Hagmark, jolta tied. jailm. 040 547 1848.Ystäväksi yksinäiselle? Lähimmäispalvelunperuskurssi Leppävaarankirkolla la 29.9, to 4.10 jati 9.10. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeetYhteiset tapahtumat-palstalla.Nettipelaamisenilot ja haitatYhtä perhettä -kasvattajailta,vieraana MLL:n kouluttaja ja mediakasvattajaTeija Vaissi. Espoonlahdenkirkossa ti 11.9. klo18.30. Ilta alkaa kahvitarjoilullaklo 18. Lastenhoitoa tarvitsevilleilmoitt. viim. 6.9. inkeri.oinonen@evl. tai 050 583 6883.Kerhot, kurssit ja leiri6–12-v tytöille ja pojilleKerhot alk. vko 37 (10.–14.9).Kerhoja viikoittain seurakuntammeeri toimipisteillä ja kouluilla,koko lukuvuoden 2012–2013.Kurssit eri aiheista 5-6 kertaasyys–lokakuussa.Ilm. kerhoihin ja kursseihin: osoitteessawww.sodesode. .Leiri 3–6-luokkalaisille: mukavaapuuhaa ja kavereita. 21.–23.9. Velskolan Väentuvassa. 30€. Ilm. viim. 6.9. www.sodesode..Tied.: Stella Björkholm 040 5961686, stella.bjorkholm@evl. taiLaura Malme 040 546 5196, laura.malme@evl..Vielä päiväkerhoon?Syksyn päiväkerhot ovat alkaneet.Vapaita paikkoja voi kysellälastenohjaajilta suoraan kerhopisteistä.Ikäihmisten kerhotKivenlahden kerho ma klo 10–11.30, Merivalkama 2.Kaskikappelin kerho ma klo12.30–14.Espoonlahden kirkon kerho keklo 12–13.30.Nettipelaamisenilot ja haitatMLL:n kouluttaja jamediakasvattajaTeija Vaissiti 11.9. klo 18.30 Espoonlahden kirkossaKirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8, 02320 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. (09) 8050 6000. Toimitus- jatilavaraukset ma–pe klo 9–15 p. (09) 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoonlahdenseurakunta.fiSoukan kappelin kerho to klo12–13.30.Mäntykappelin kerho to klo14.15–15.45.Tied. diakoni Eija Siivonen 041534 1706.PosliininmaalausryhmäMa klo 12–15 Soukan kappelilla,alk. 10.9. Yhteyshenkilö Päivi Sievinen050 594 1115.Kirkkoherranvirastopalvelee lähes ainaVirasto on ti 11.9. suljettu työntekijöidenkoulutuksen vuoksi. Palvelemmetaas seuraavana arkipäivänäklo 8–15.Liikuntaleikkikerho3–4-v. lapsille ja heidän vanhemmilleenti klo 18 Koulumäen koulunliikuntasalissa, Opettajantie1. Alkaa 11.9. Ilm. Merete Snellman050 523 4121.Ovatko sydämesi ovetavoinna?Avoimet ovet – kahvilailta ke12.9. klo 18.30 kirkolla. Kahvilanlisäksi ohjelmassa musiikkia jamuutostarinoita. Puhujana mm.Jouni Turtiainen.Hengellisen matkakumppanuudenryhmäKaskikappelissa parittomilla vkoalkaen to 13.9. klo 18.45. Hiljennymmeja jaamme ajatuksiaMartin Lönnebon Elämän kangaskirjan äärellä. Ohjaajina MarjoMännistö-Jämsä 040 501 6375ja Terttu Vihanto-Rontu 050 3524756. Tied. ja ilm. 050 583 6883tai inkeri.oinonen@evl. .Sururyhmä läheisensämenettäneilleRyhmä kokoontuu syksyn aikana7 krt. Alk. 20.9 klo 18 Soukankappelilla. Ohj. pastori Mira Kohijokija diakonissa Pirjo Hagmark040 547 1848, jolta tied. ja jolleilm. viim. 13.9.LaulukerhoJoka toinen ti klo 13 kirkolla, alk.11.9. lauletaan virsiä ja muitahengellisiä lauluja kanttorin johdolla.Laulujen jälkeen seurusteluakahvin ja pullan kera (1 €).ESPOONL AHTIMistä kristinuskossa onkysymys?Etsitään ja löydetään vastauksiayhdessä. Alfa-kurssit alkavatkirkolla ma 24.9. klo 18.30 ja ti25.9. klo 10. Ateria. Ryhmät 1krt/vko, yht. 11 kertaa. Tied. jailm. viim. 14.9. inkeri.oinonen@evl. , 050 583 6883.SinkkuiltaLa 15.9. klo 18 kirkolla pastoriMaija-Leena Pajari avaa keskusteluaaiheesta Elämänkaari– mistä, mihin.Onko Krito sinunmahdollisuutesi?Krito I (kristillinen vertaisryhmä)on tukiryhmä, joka antaa mahdollisuudenopetella jakamista, luottamistaja omista tunteista ja kokemuksistapuhumista. Ryhmässäkäytettävän kirjan Toiveena sisäinenparaneminen voi ostaa tailainata seurakunnalta. Ryhmä alkaati 25.9. klo 18.30 kirkolla. 14kokoontumista. Tied. ja ilm. YkiLeinonen, 0500 406 924 tai RitvaSuomalainen, 040 733 6552.NuoretLaulukerhoSode avoinna: Ma–to klo 13–20ja pe klo 13–17.Nuorten ryhmät aloittavat vko 36.www.sodesode. , Sode – Soukanostarilla.Vapaaehtoistyötänuorten parissaKahvila-avustajakoulutus Sodessa15.9. klo 12–17 Tied ja ilm.Hanne Malkki, 040 517 0629 taihanne.malkki@evl. .ESPOONL AHTILauletaan joka toinen tiistaivirsiä ja muita hengellisiälauluja kanttorin johdolla.Lue lisää yllä.Lue lisää ylläEsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 80503000, 040 586 0056, fax 8050 3265.Esbo domkyrka, Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiHögmässor sö 9.9Esbo domkyrka kl. 12.15.Olars kyrka kl. 10.30 mässamed små och stora.Hagalunds kyrka kl. 12 kon r-mation av Solvalla 1-skriftskolan.Musik isommarkvällenEsbo domkyrka sö 9.9 kl. 20.Markku Mäkinen, orgel.BibelstudiumKarabacka kapell, on 12.9 kl.17–18.TisdagsgruppenOlars kyrka ti 11.9 kl. 18.Ny sorgegruppSockenstugan, Kyrkbacksvägen2, start ti 11.9 kl. 18.30–20.Mer info Heidi Jäntti, 050 5311046.6.9.2012GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl. 9–14, to kl. 9–16stängt 11.30–12, tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiHögmässa med nytthögmässoformulärSö 9.9 kl 12 i Grankulla kyrka,Ulrik Sandell, Heli Peitsalo.Sorgegrupp startarTi 11.9 kl 18.30–20 i Sockenstuganvid Esbo domkyrka, Kyrkbacksvägen2 i Esbo centrum.Sorgegruppen ordnas i samarbetemellan Esbo svenska församlingoch Grankulla svenskaförsamling. Närmare info: CatherineGranlund 050 439 3208.Facebook mottagningalla torsdagar, Marlen Talus-Puzesh.To 13.9 kl 19–21.FörsamlingsretreatFr–sö 28–30.9 på Snoan i Lappvik,retreatledare Claus Terlinden.Pris 70 €/förs.medl. 120 €/andra. Anmälningar senast 14.9till kyrkoherdeämbetet tel. (09)512 372.


14 esse ❘ 6.9.2012 6.9.2012 ❘ esse 156.9.20126.9.2012EspoontuomiokirkkoseurakuntaKirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,virkatodistukset p. (09) 8050 3502, pappi p. (09) 8050 3501 klo 9–18,toimitusvaraukset p. (09) 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fiLeppävaaranseurakuntaKirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600Espoo, avoinna ma–pe klo 8–15 p. (09) 8050 5000,faksi 8050 5590. Toimitusvarauksetma–pe klo 10–14 p. (09) 8050 5575.Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. (09) 8050 5562.etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fiEspoon tuomiokirkkoKonrmaatiomessu la 8.9. klo10, Hila III- rippikoulu. Liturgiaja saarna Tuija Filppula, avustajatPirkko Nurminen ja Jari-PekkaNiskanen, kanttori Pia Koskinen.Kon rmaatio House Band.Messu ja konrmaatio su 9.9.klo 10 ”Kiitollisuus”, Hvittorp IIrippikoulu.Liturgia ja saarna HannuMäenpää, avustajat EmriikkaSalonen ja Noora Mättö, kanttoriLeena Eskelinen, urkuri PetriKoivusalo. Kirkkokahvit Pitäjäntuvalla.Konrmaatiomessu su 9.9. klo15, Velskola Väentupa III-rippikoulu.Liturgia ja saarna Ari Kunnamo,avustajat Raigo Liiman, Antti Pohjolan-Pirhonenja Jonna Ala-Paavola,kanttori Leena Eskelinen.Kon rmaatio House Band.Suvisunnuntain iltamusiikki su9.9. klo 20. Markku Mäkinen,urut. Vapaa pääsy ja ohjelma.SyysMatin Markkinat la–su 15.–16.9.:UrkuMatti la klo 15.30–17.Tuomasmessu la klo 17 Espoontuomiokirkon seurakuntatalossa.Perinnemessu su klo 10.Kirkon ja urkujen esittely la–suklo 13 ja 15.SyysMatin Markkinat Espoontuomiokirkonmäellä ja lähiympäristössä.Ohjelmaa koko perheelle,lue lisää www.syysmatinmarkkinat..Tuomiokirkko on avoinna ma klo12–18 ja ti–su klo 10–18.PitäjäntupaKuorolaulua torstaisin. Kirkkokuoroja lauluryhmä Cantes aloittavatto 6.9. Kirkkokuoro klo17.30 ja Cantes klo 19. Tule mukaanlaulamaan. Tied. Pia Koskinen040 531 1034.Aarteenetsijöiden miesteniltama 10.9. klo 19. Martti Huhtinen:"Herätys ja parannus.”KONFIRMOIDUTEspoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Englanninkielinen jumalanpalvelussu 9.9. klo 16.30. Kaksisuomenkielistä pyhäkouluryhmää(3–6 v. ja 7–12 v.) jumalanpalveluksenaikana. Kirkkokahvit. JärjestäjinäEspoon seurakunnat jaInternational Evangelical Churchin Finland (IEC).Perhekerho to klo 10–11.30.Eläkeläiskerho to 6.9. klo 13.Tauno Kärkkäisen aiheena: ”Millätavalla sota on koskettanut sinuaja sukuasi?””Ilo sulle ja mulle” -lasten lähetysnäyttely.Avoimet ovet kaikenikäisille to 6.9. klo 17–19. Esineetja eläimet kertovat eri kulttuureistaja lähetystyöstä, esittelijänäSLS:n työntekijä.Vironkielinen raamattupiiri to6.9. klo 18. Tied. Kaili Koiv kailikoiv@gmail.com,041 729 6032.Tuomasmessu la 15.9. klo 17. LiturgiaReetta Ikonen, saarna AnttiKujanpää. Exodus-kuoro Anna-LiisaHaunion johdolla ja yhtye PetriKangas piano, Antti Vuori saksofoni,Teemu Keränen basso ja PetriToivanen perkussiot. Teejatkot.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Pyhäkoulu su klo 12.Perhekerhot: ma ja pe klo 10–11.30.Runopiiri alkaa ma 10.9. klo 15.Luetaan ja arvioidaan runoja ja tutustutaanniiden kirjoittajiin. Ilm.ohjaaja Leena Ravantti 040 5306007.Eläkeläiskerho ti 11.9. klo 13,ohj, Mirja Grönfors.Raamattu-rukouspiiri ti klo18.30, ohj. Kaisa Ryynänen.Vauvaperhekerho ke klo 10–11.30.Rukouspiiri ke 12.9. klo 18, ohj.Terttu Widing.Huikon kartano II 22.7. Espoon tuomiokirkossa: Salma Aaltonen,Ida Eurén, Ida Hakala, Anne Huomanen, Susanna Häkkinen,Veera Isotalo, Mikko Joronen, Ella Järvinen, Janina Järvinen, TimoJärvinen, Iina Jääskeläinen, Julia Klemola, Jesse Koivistoinen, MiikaLahdentausta, Janne Levänen, Tuulia Piehl, Julia Prihu, MarkusPuranen, Ninni Rantala, Eva Saastamoinen, Katianna Sivonen, JohannaSoininen, Akseli Tohkanen, Karoliina Tuomi, Werner Westermarck,Markus Vänskä.Velskola Väentupa II 28.7. Espoon tuomiokirkossa: Sani Grahn,Heidi Kaura, Janina Ketola, Niklas Kettunen, Olli Kettunen, JesseKähkönen, Jenni Lehtonen, Janette Mäkinen, Ville Nissinen, AliisaPaattiniemi, Anna Pitkänen, Aino Purhonen, Arttu Renqvist,Roope Ruotsalainen, Jesse Ruuskanen, Tony Salama, LeopekkaSaraste, Aleksi Solehmainen, Miika Somersalo, Janika Trebs, NeaWesterling, Ona Westerlund, Vera Wiitala, Erika Wikberg.Lapin vaellus 11.8. Espoon tuomiokirkossa: Weera Ahmavuori,Niko Enberg, Mikko Halava, Jasmin Kaseva, Anton Klinecz, JaakkoKuisma, Aleksi Kukkola, Jan Kurvinen, Topi Leikas, Oscar Lepistö,Riina Melart, Jasmin Paani, Henna Pirskanen, Miko Reen, JuusoSaukkosaari, Henri Sertti, Joona Silvennoinen, Taija Tiilikka, IisaViitala, Tommy Virtanen.City II 12.8. Kauklahden kappelissa: Santeri Färm, Vesa Hahto,Mikko Heikura, Suvi Hokkanen, Juhana Ketola, Lari Koivunen, KalleKuokkanen, Juha Kyllönen, Joonas Luotojärvi, Magnus Markkanen,Rosanna Melametsä, Milla Nevalainen, Jeremias Nurmi,Verneri Pärssinen, Tuomas Rounamo, Janina Sahlberg, Sanni Salovaara,Martti Sassi.12.8. Auroran kappelissa: Jesper Ervilä, Nico Heinonen, HenriKajan, Pinja Kajan, Milla Karilas, Jamina Pesonen, Miika Turunen.Viherin Veikkojen venytysjumppato klo 11, ohj. Marianne Hoffman.Kappelilounas to klo 12. Pappipaikalla; hartaus klo 12, aterianhinta 4 €.Auroran lapsikuoro to klo 15.30–16.30. Tied. kanttori Lea Waaraniemi040 831 9099.Hannapiiri to 13.9. klo 17, ohj.Tuula Jäppinen.Kuusi vuoropuhelua Raamatustato 13.9. klo 19, prof. JaanaHallamaa: ”Jatkuuko Jumalan ilmoitus?”Vuoropuhelusarjan vakiokeskustelijanaopetusneuvosKalevi Virtanen. Tutustu ennakkotekstiin,kysy ja kommentoi: www.espoontuomiokirkkoseurakunta. . Kahvitarjoilu klo 18.30.Cafe Aurora ma–pe klo 10–14.Sansa-shop; myynnissä tuotteitaHannatyön ja Medialähetystyönhyväksi.Nuoret: Isoskoulutus ti ja ke klo17.30–19.Lujiksen raamis pe klo 18. Lujakalliokahvilape klo 19–23.Kalajärven kappeliRuskaniitty 3Messu su 9.9. klo 16. Partiolaistenmessu ja syyskauden aloitus.Liturgia ja saarna Seppo Särkiniemi,kanttori Marja-Liisa Talja.Kirkkokahvit.Pyhäkoulu su klo 16.Perhekerho ma klo 10–11.30.”Leikkivät varpaat” -liikuntakerhossa(yli 4 v.) ma klo 9.30–11.30. Kerhossa on vielä tilaa.Tied. lastenohjaajalta 050 5836886.Ensimmäisen vauvan kerho tiklo 13–15. Tuoreet vanhemmat,tervetuloa.Eläkeläisten kerho to 13.9. klo11.Naisten kahvila to 13.9. klo18.30. Perhetyönohjaaja Outi Wenellinaiheena ”Tunteet”.Perhekerhokahvila pe klo9–11.30.Ylistys- ja Rukousilta pe klo 19.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Vauvaperhekerho ma klo 13–15.Eläkeläiskerho ma 10.9. klo 13.Perhekerho ti klo 10–11.30.Eläkeläisten keittoruokailu ti klo11–12.30. Aloitamme hartaudella,aterian hinta 3 €.Raamattualustus ti 11.9. kloTUOMIOKIRKKO4–6-vuotiaille maanantaisin klo12.30–14.39 ja tiistaisin klo 13–15 Espoon tuomiokirkon seuralauantaina8.9.18.30, ohj. Marja-Liisa Nokelainen.Lapsikuoro Kielot to klo 15–16.Tied. Sheldon Ylioja 040 5900730.Puuhapaja pe 7.9 klo 9.30–12.30. Tehdään tuotteita lähetystyönhyväksi. Tied. Merja Lehtisalo050 438 0176.Pyhäkoulu su klo 12.Nimikkolähettien Elina ja JuriVeikkoloiden lähtöjuhla su 16.9.Lähetyslounas klo 13 ja Konserttiklo 14. Juri Veikkola, Hannu Lätti,Sakari Löytty & kumppanit. Ilm.lounaalle 10.9. mennessä (09)8050 3961 tai (09) 8050 3949.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Sadonkorjuumessu su 9.9. klo12. Liturgia Mari Mathlin, saarnaAntti Pohjolan-Pirhonen, kanttoriPia Koskinen. NimikkolähettiHelena Mustakallion tervehdys.Alueen vapaaehtoisten siunaaminen.Messukahvit. Lähetysmyyjäisetklo 13–14.30. Sadonkorjuukeittolounas 5 € lähetystyön hyväksiklo 13–14.Etiopiapiiri ma 10.9. klo 17.Perhekerho pe klo 10–11.30.NestoriAsemakuja 2Inkerinsuomalaisten paluumuuttajapiiriKanerva to 6.9. klo 13,Liilia Reelo, Jonna Savolainen EspoonMuistiyhdistyksestä.Nuoret: Isoskoulutus ti klo 17.30–19.NiipperiYläjuoksun kerhotilaPyhäkoulu su 9.9. klo 12.Nupurin kappeliBrobackantie 1–3Perhekerho ke klo 10–11.30.Eläkeläiskerho to 13.9. klo10.30. Kesän kuulumisia, AnjaAarnio.Rinnekappeliklo 10 Espoon tuomiokirkossa, konfirmaatiomessusunnuntaina 9.9.Rinnekodintie 6Kulttuuripäivien Juhlamessu su9.9. klo 10 Rinnekodin Juhlateltassa.Liturgia Seppo Särkiniemi,saarna Tarja Mikkola, kanttoriMarja-Liisa Talja. Petri Kangasja yhtye.Avoimet ovet Rinnekappelissala–su 8.–9.9. Kappelin 40-vuotisnäyttelysekä Duva/Diva -näyttelyla 8.9. klo 12–18 ja su 9.9. klo12–15. Kehitysvammaisten valtakunnallisetKulttuuripäivät Rinnekodilla8.–9.9. www.kulttuuripaivat..Seurakuntailta ke 12.9. klo 18,sairaalapastori Tarja Mikkola.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Matalan kynnyksen ilta su 9.9.klo 17. Heikki Hilvo ja Marja Malvaranta:"Unohdetut voimavarat:ilo, rukous ja kiitos". Juontaja PäiviHirvonen, laulujen säestys TuomoSorri.Israelpiiri ma 10.9. klo 18.30.Lauluryhmä ma 10.9. klo 18.30.Ohj. Tuomo Sorri 044 088 2082.Käsityö- ja askartelupiiri ti 11.9.klo 10. Valmistamme tuotteita lähetyksenhyväksi.Diakoniaruokailu ti 11.9. klo12.15–13.15. Aterian hinta 2 €.Vauvaperhekerho Suvelan Suloisetti klo 13.30–15. Alle 1-v vauvoille.Iltaperhekerho ke 12.9. klo17.30–19.30. Leikkiä, laulua, askartelua,kahvittelua ja jutusteluasekä hiljentymistä pieneeniltahetkeen. Lastenohjaajat HeliVesanen ja Satu Vainio ja pastoriSami Marte. Tied. Heli Vesaselta040 552 8924.Raamattupiiri ke 12.9. klo 18.Monikulttuurinen perhekerhoAurinkoinen to klo 10–11.30. Lisätietoaperhekerhoista ohjaajilta:Tarja Tallqvist 041 539 8711,Heli Vesanen 040 552 8924."Raamatun monet kasvot" -ryhmäto 13.9. klo 12. TutustutaanRaamattuun ”Raamatun monetkasvot” -materiaalin pohjalta. Ohj.Pentti ja Seija Laukkanen.Eläkeläiskerho to 6.9. klo 13.Torstaipiiri to 13.9. klo 15, ohjaajaAnni Honkinen. Vertaistukiryhmämielenterveyskuntoutujille.Suvelan lapsikuoro aloittaa to6.9. klo 16, ohj. Leena Eskelinen.Tuomarilan asemaTuomarilantie 4Teräskukat ti 11.9. klo 13. Aktiivisteneläkeläisten ryhmä."Raamatun monet kasvot" -ryhmäto 13.9. klo 18. TutustutaanRaamattuun ”Raamatun monetNähdään messussaklo 10 Espoon tuomiokirkossa, konfirmaatioklo 10 Rinnekodin Juhlateltassa, Juhlamessuklo 12 Laaksolahden kappelissaklo 15 Espoon tuomiokirkossa, konfirmaatiomessuklo 16 Kalajärven kappelissaklo 16.30 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossa, englanninkielinenjumalanpalveluskasvot” -materiaalin pohjalta. Ohj.Pentti ja Seija Laukkanen.Perhekerho Pörriäinen pe klo10–11.30. Ohjaaja Heli Vesanen040 552 8924.Pyhäkoulu su klo 11. 4–12-v.lapsille.Yksinhuoltajaperhekahvila su9.9. klo 15–16.30. Vertaistukeayksinhuoltajille, lapsille omaa ohjelmaa.Tied. Kirsi Kanerva (09)8050 3583, kirsi.kanerva@evl. .Viherlaakson kappeliViherkalliontie 2Lähetyspiiri ma 10.9. klo 14. Ijäksenperhe Lähetysyhdistys Kylväjästäkertoo valmistautumisestaanMongolian työhön.Kappelilounas ti klo 12, aterianhinta 4 €.Virsiä ti 11.9. klo 13.Eläkeläiskerho ke 12.9. klo 13.Perhekerho to klo 10–11.30.SyysMatin Markkinat2012la–su 15.–16.9. koko perheelleEspoon tuomiokirkonmäellä ja lähiympäristössä.Tule aistimaanwanhan ajan markkinatunnelmaa.Myyntikojuissa mm. uniikkeja käsitöitä,sadonkorjuutuotteita jahiukopalaa. Hengenravintoa perinnemessustatai Tuomasmessusta.Paikalla myös lampaita,poneja, hali- ja vetokoiria, kaneja.Uutuutena mm. UrkuMatti, enkelikierrosja kaarnalaivatelakka.Lue lisää www.syysmatinmarkkinat..Lastele (4–6 a.)mõeldud kahekeelnelauluring(soome-eesti) Kokuneb iga esmaspäevkell 12.30–14.30 ningteisipäev kell 13–15 Espoo toomkirikukoguduse majas, Kirkkoranta2. Alustab septembrikuus.Täpsemalt informatsiooni saabjuhendaja Liilia Reelolt tel. 050438 0170.Lasten kaksikielinen(suomi–viro) laulukerhoTUOMIOKIRKKO”Ilo sulle jamulle”-lastenlahetysnayttelyto 6.9. klo 17 Espoontuomiokirkon seurakuntatalokuntatalossa, Kirkkoranta 2.Tied. Liilia Reelo 050 438 0170.Varhaisnuorten kerhotalkavatKerhot alkavat 10.9. Ilmoittautuminenwww.lujakallio. . Monipuolistakerhotarjontaa alakouluikäisilleEspoon tuomiokirkkoseurakunnanalueella.”Leikkivät varpaat”-liikuntakerhoVielä on tilaa lasten (yli 4 v) liikuntakerhossaKalajärven kappelissa,Ruskaniitty 3. Kerho kokoontuumaanantaisin klo 9.30–11.30. Tied. lastenohjaajalta050 583 6886.MusiikkileikkikouluMuskareissa tilaa. Kauklahtikappeli 8–12 kk vauvat keklo 11–11.30 ja 3–7 kk to klo11.30–12 (Taija). Kalajärvenkappeli sisarusryhmä klo 10.10–10.50 (ilm. heli.vapaakallio@evl. ) (Minna Latvala). Viherlaaksokappeli 3–7 kk pe klo 11.35–12.05 (Taija). Auroran kappeli4–6 v. ti klo 12.10–12.50 ja 3–4v to klo 12.05–12.45; Kanteleenjatkoryhmä 6–8 v n. vuoden soittaneilleti 13.30–14.15 (Heli).Lukukausimaksut 67 €. Tied.taija.karppinen@evl. 050 3581093 tai heli.vapaakallio@evl.050 432 7527.Miten tuen lapsenitsetuntoa?Kasvattajailta ti 18.9. klo 18.30Ymmerstan koululla, Ristihaantie5, Espoo. Luennoitsijana Väestöliitonperheasiain koordinaattoriMinna Oulasmaa. Koulun vanhempainyhdistysjärjestää maksullisenkahvitarjoilun oppilaidentukemisesi klo 18.Kappelipalloilijatpelaavat lentopalloa tiistaisinklo 17–18.30 Mikkelan koululla,Lanttikatu 7. Ulkopelit syyskuunloppuun asti torstaisin klo17–20 (säävaraus) Kauklahdenurheilukentän lentopallokentällä,os. Lasilaaksontie. Tied. ErkkiTUOMIOKIRKKOKuusivuoropuheluaRaamatustaProf. Jaana Hallamaa:”Jatkuuko Jumalan ilmoitus?”teologinen opintopiiri alkaato 13.9. klo 19 Aurorankappelissa.Pennanen, pennaset@kolumbus. , 0400 440 571.Solmujaparisuhteessa? -kurssiVaikeassa tilanteessa olevillepareille, jotka haluavat pysähtyätarkastelemaan suhdettaan.Kurssipaikka Kalajärven kappeli(Ruskaniitty 3). Kokoontumiset:ke 19.9. klo 17.15–19.30 ja ke26.9. klo 17.15–20.30 sekä la6.10., la 13.10. ja la 20.10. klo8.45–16. Ohjaajina perhetyönojaajatKirsi Kanerva ja Outi Wenell.Hinta 150 €/pari, sis. materiaalin,iltakahvit ja lounaan lauantaisin.Ilm. ja tied. Kirsi Kanervap. (09) 8050 3583, 050 5110165, kirsi.kanerva@evl. .Ystäväksi yksinäiselle?Lähimmäispalvelun peruskurssiLeppävaaran kirkolla la 29.9.,to 4.10. ja ti 9.10. Kurssimaksu10 €. Tied. ja ilm. viim. 17.9.diakoni Riitta Türkmen 040 5465198, riitta.turkmen@evl. taidiakoni Ulla Auvinen 040 5725344, ulla.auvinen@evl. .Parisuhteen rikastuttamisviikonloppu2.–4.11. Velskolan kartanossa.Hinta Espoon tuomiokirkkoseurakunnanalueella asuville 180€/pari ja muille 200 €/pari. EtusijallaEspoon tuomiokirkkoseurakunnanalueella asuvat. Hintasis. täyshoidon. Kuljetus omillakyydeillä. Tied. ja ilm. 11.9.–5.10. perhetyönohjaaja Kirsi Kanervap. (09) 8050 3583 tai kirsi.kanerva@evl..Apua tarjollaEspoon tuomiokirkkoseurakunnanvireät seniorit, Harmaatpantterit, auttavat mm. lastenhoidossaja pienissä kodinhuollollisissatöissä. Yhteys sähköpostillahpantterit@gmail.com taijätä viesti vastaajaan 050 4341069, niin otamme yhteyttä. Apuon keikkaluontoista ja maksutontaEspoon tuomiokirkkoseurakunnanalueella.TUOMIOKIRKKOJouluvaellus perheilleElämyksellinen jouluinen retkiensimmäisen joulun tapahtumiin15.12. Vivamon Raamattukylään.Hinta 15 € (alle 3-v. ilmaiseksi)sis. tilauskuljetuksenKirkkokatu 10:stä, vaelluksen,puuron ja kahvin. Tied. ja ilm.3.9. alkaen perhetyönohjaajaOuti Wenell p. (09) 8050 3584.Unelmakammari –Kaiken kansankohtaamispaikkaKirpputori ja kahvila avoinna maklo 10–13 ja to klo 10–17, hartausto klo 11.30. Peittopaja maklo 13–15 kudotaan Äiti Teresa-peittoja Intiaan vietäväksi. Vastaanotetaanlankalahjoituksia.Ompelupaja aloittaa to 6.9. klo17–19. Apua ompelu- ja korjausasioissasekä kierrätysideoita.Pajassa ompelukone. Ohj. PirjoLilja. Tied. Kirsi Salonen 040513 0862.PerheidenpuhelinpäivystysKeskusteluapua parisuhteen,perheen, eron, kasvatuksen kysymyksissä.Retkille ja leireilleilmoittautumiset. Tiistaisin klo10–12 p. (09) 8050 3583 ja (09)8050 3584. Muulloin voi yrittäätavoittaa ja jättää yhteydenottopyynnönvastaajaan.Diakonian ajanvarausEspoon keskus 040 513 0862 ja040 736 9315Suvela 040 531 1037 ja 050438 0189Kalajärven alue 040 531 1042Auroran alue 040 763 6599Kauklahti 050 438 0176Laaksolahti 040 547 1861Viherlaakso 040 572 5344Tapahtumakalenterissaajankohtaiset tiedotwww.espoonseurakunnat. > Nyt> Tapahtumahaku.SyysMatin MarkkinatEspoon tuomiokirkonmäellä la–su 15.–16.9.koko perheellewanhan ajan markkinatunnelmaaTuomas-messuhiukopalaa...ja paljon muuta.www.syysmatinmarkkinat.ToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu5, Karakappeli Karakalliontie12, Uuttu Lintukulma 2,KilonRisti Vanharaide 1, Lastenkappeli Arkki Leppävaarankatu7 B 3. krs, Leppäsiipi, kirkkoherranvirastoAlberganesplanadi 1.Messut ja hartaudetHiljainen aamurukous pe 7.9.klo 7.45–8.45 KilonRistissä. Kuukaudenensimmäisenä perjantainamyös ehtoollinen.Taaperokirkko ”Siunauksensuojassa” pe 7.9. klo 10 Lastenkappeli Arkissa. Taaperokirkko onlastennäköinen ja -mittainen kirkkohetki,jossa pienet saavat siunauksen.Mukana pastori KirstiKoskela, lastenohjaaja Seija Hatakkaja muskarinopettaja Eeva-Maria Nyyssönen.Messu ja kirkkokahvit su 9.9.klo 10 Leppävaaran kirkossa.Merja Alanne, Kalervo Salo jaKullervo Latvanen.Messu ja kirkkokahvit su 9.9.klo 12 Karakappelissa. HelenaKesti-Helia ja Kullervo Latvanen.Anglikaanimessu su 9.9. klo 12Perkkaan kappelissa.Pyhäkoulu su 9.9. klo 12 Kilon-Ristin kerhohuoneella. Tervetuloakaikki 4-vuotiaat ja sitä vanhemmatlapset.Arkin Paja”Syksyn satoa”Arkin Paja on kaikenikäisten lastenja aikuisten tapaamispaikka.Voit tuoda mukanasi syksyn satoa:marjoja ja vihanneksia. Luvassaherkuttelua ja vihannespainantaala 8.9. klo 10–13 Lastenkappeli Arkissa. Hartaushetki klo11.30. Kahvia, mehua ja pullaa.Tavataan RaitillaLeppävaaran seurakunta on mukanato 6.9. järjestettävillä Raittikarnevaaleillaklo 14–20. Tänävuonna seurakunnan omassapisteessä Leppävaaranraitilla onluvassa muun muassa kasteaiheistaleikkimielistä kisailua niinaikuisille kuin lapsille. Tule ja piipahdajuttusille.Kuka keksi kasteen?LEPPÄVAARAVarttunutväki virkistyyto 13.9. klo 12 messussaja lounaalla Leppävaarankirkolla.Kerhot ja torstain lounasalkavat viikolla 38.Su 9.9. klo 17 Leppävaaran kirkolla.Leppävaaran seurakunnankirkkoherra, TT Kalervo Salo avaakasteen raamatullisia juuria jaUuden testamentin käytäntöjä.Alustuksen lopuksi on varattu reilustiaikaa kysymyksille ja keskustelulle.Tilaisuus avaa kolmiosaisenKasteen pyörteissä -luentosarjan.KastepäiväJäikö kuopus kastamatta? Tahdotkostressittömät ristiäiset?Leppävaaran seurakunta järjestääkaikille espoolaisille avoimenKastepäivän su 14.10 klo 12–19Leppävaaran kirkolla. Kastepäivänäkaikki on valmista kastemekostakakkukahveihin. Varaaaikasi osoitteessa www.kasteenvuosi..Runon ystävilleRunouden maailma on avara jarikas. Runoryhmä kokoontuu jokatoinen ti klo 18 Karakappelissa.Kyseessä ei ole varsinainenlausuntaryhmä. Lahja-MarjattaKorhonen 044 523 6574. Seuraavakerta ti 11.9.KirjallisuuspiiriNaisten Pankin hyväksiti 18.9. klo 18 Leppävaaran kirkonOlotilassa.Mutsi ja faija vanhemmuudenhaasteissati 18.9. klo 18 KilonRstissä. Vertaistukiryhmäkokoontuu yhteensäkahdeksan kertaa. Ryhmääntulevat haastatellaan ja heiltäodotetaan sitoutumista ryhmään.Ryhmässä työvälineinä käytetäänVanhemmuuden palikoita. Tied.ja ilm. viim. ma 10.9. diakonissaSari Aroheikki 040 539 7191 taisari.aroheikki@evl..Alfa-kurssiTässäkö tämä elämä on? TuleAlfa-kurssille pohtimaan kristinuskonperusasioita. KokoonnummeLeppävaaran kirkolle ke19.9.–28.11. klo 18–20.15. Alfakurssikoostuu yhteisistä aterioista,alustuksista ja keskusteluistaryhmissä sekä yhdestä viikonlopustaseurakunnan leirikeskuksessa.Tied. ja ilm. viim. 12.9.Rauni Virtanen 040 523 3380,Markku Kojo 040 747 1494 taialfa.leppavaaranseurakunta@gmail.com.Enemmän elämästäLEPPÄVAARAT AA P EHaluatko löytää juuresi? Selvittäämöykkyjä ja syy-yhteyksiätapahtumille? Ymmärtää enemmänomaa itseäsi ja elämääsi?Kirjailija ja psykoterapeutti PepiReinikainen esittelee elämänkaarikirjoitustala 22.9. klo 10–14 Uutussa. Hinta 10 € sisältääkahvin ja suolaisen leivän. Ilm.viim. 14.9. Harriet Lohikarille 040531 1057.Vasemman (tai oikean)käden maalaritla 22.9. klo 12–17 KilonRistissä.Ryhmässä työskennellään vartavasten "väärällä kädellä". Maalaustaitojaei tarvita, vaan kukin voirohkeasti antaa tilaa luovuudelle.Ryhmä muodostaa ekspressiivisenmaalausryhmän, jonka toimintatavoitteenaon maalaamisenkautta antaa erilaisille tunteilleja ajatuksille ilmaisu. Syksynmaalauspäivät ovat KilonRistissä22.9, 20.10, 17.11 klo 12–17.Ohjaajana toimii Raija Järvimäki.Hinta 15 €/ kerta, sis. materiaalitja välineet. Ilmoittautuminenviimeistään viikkoa ennen haluamaasiviikonloppua Inkeri Juvelalle040 531 1059 tai inkeri.juvela@evl.. Vapaita paikkoja voitiedustella myöhemminkin.Ystäväksi yksinäiselle?Espoon seurakuntien yhteinenlähimmäispalvelun peruskurssijärjestetään kolmipäiväisenä la29.9. klo 10–16, to 4.10 klo 13–17 ja ti 9.10. klo 13–17 Leppävaarankirkolla. Kurssille voit tullatutustumaan lähimmäispalveluunja pohtimaan omia ajatuksiasi aiheesta.Kurssimaksu 10 €. Tied.ja ilm. viim. 17.9. Riitta Türkmen040 546 5198 tai Ulla Auvinen040 572 5344.Suosittu Gospel-aerobicjatkaa toista vuotta Uutussa keklo 18.30 (19.9.–5.12). Reipastaaerobicia ja lopuksi venyttelyägospelin merkeissä. Maksu 50€ / 12 kertaa, 25 € / 6 kertaa, tutustumiskertailmainen. Ota omajumppamatto mukaan.Heprealaiset tanssitjoka toinen ti klo 18 Perkkaankappelissa. Opettajana SusannaRannikko. Kurssimaksu 10–25 €maksetaan ensimmäisellä kerralla.Kurssimaksuilla tuetaan yhteisestivalittavaa Israel-kohdetta.Tied. ja ilm. viim. 21.9. Else Leino,0400 235 944, elsemaj.leino@luukku.com. Alk. 25.9.R OKIRKKOSuuremman suojassape 7.9. klo 10Lasten kappeli Arkki


16 esse ❘ 6.9.2012 6.9.2012 ❘ esse 1716 esse ❘ 12.7.20126.9.2012International Hammashoitoa Hautauspalveluja SeuratMusic & Mission -leiriKiinnostaako musiikki tai lähetys?Perinteinen, kaikille avoinMusic & Mission -leiri järjestetäänpe–la 21.–22.9. Velskolankartanossa. Leirille ovat tervetulleitakaikki nuoret aikuiset ja työikäisetaikuiset. Myös lapsen voiottaa mukaan. Hinta 20 €. Ilm.viim. 14.9. Vuokko Alanne 040559 1487.Raamattu- jalähetyspiirit alkavatIsrael-raamattupiiri joka toinento klo 18 Kilonristissä. Alk. 6.9.Lectio Divina raamattumietiskelyjoka toinen ke klo 10–12 Karakappelissa.Alk. 12.9.Naisten kesken kerran kuukaudessaklo 18 Uutussa. Ryhmässäpohditaan elämää naisten keskenja ammennetaan evästä Raamatusta.Alk. 12.9.Japani-Kenia -lähetyspiiri kerrankuukaudessa keskiviikkoisinklo 14 Leppävaaran kirkonrippikoulusalissa. (12.9., 3.10.,7.11. ja 12.12.). Ensimmäiselläkerralla vieraana Tapiolan seurakunnankappalainen Pekka Kiviranta.Päiväraamis alkaa ilmoitettua aiemminto 13.9. Ryhmä kokoontuujoka to klo 14 Karakappelissa.Raamattu- ja lähetyspiiri jokato klo 13 KilonRistissä. Alk. 13.9.Lähetyspiiri joka toinen ti klo 13Leppävaaran kirkon rippikoulusalissa.Alk.18.9.Varttuneen väen syksystarttaamessulla to 13.9. klo 12 Leppävaarankirkolla. Mukana päiväkuoroja kanttori Kullervo Latvanen.Messun jälkeen tarjolla lounasklo 13 (3 €).Varttuneen väen lounas joka toklo 11.30 Leppävaaran kirkonseurakuntasalissa. Hinta 3 €.Alk. 20.9.Varttuneen väen kerhot alkavatviikolla 38. Kerhot ovat avoimiaja niissä vierailee seurakunnantyöntekijöitä ja muita asiantuntijoita.Hartaus ja kahvitarjoilu.Ma 13–14.30 Leppävaaran kirkossa.Alk. 17.9. Ti klo 12–13.30Karakappelissa. Alk.18.9. To klo13–14.30 Perkkaan kappelissa.Alk. 20.9. Yhteyshenkilö EveliinaKauppila 040 518 1387.Viikoittain kokoontuvatkuorot alkavat vko 36Mattanja-kuoro joka toinen maklo 18.30 Perkkaan kappelissa.Alk. 17.9.Musaryhmä joka toinen ke klo17 KilonRistissä. Tule soittelemaanomaa mieli-instrumenttiasitoisten musikanttien kanssa.Alk. 12.9.Diakonian palveluaikaon ohjausta, neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. (09) 80505522 ja 050 432 9318. Muunaaikana ajanvaraukset puhelimitsesuoraan diakoniatyöntekijöiltä.KauniaistenseurakuntaKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14 ja to klo 9–16sulj. klo 11.30–12 p. (09) 512 3710.etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiMessu ja konrmaatioSu 9.9. klo 10 kirkossa, saarnaMimosa Mäkinen, liturgia MauriVihko ja kanttorina Teija Palolahti.Markku Perttilä ja bändi.Ei kirkkokahveja.Martat ja MariatTo 6.9. klo 12 kansainvälisentyön ryhmä yläsalissa.Nuorten messuTo 6.9. klo 19 kirkossa.PerhekerhoKauden aloitus to 13.9. klo 10Sebatoksessa.K AUNIAINENAlfa-kurssiPalsta kuvaa Espoon seurakuntien historiaa.Maanantaisin 17.9.–26.11. klo18.30–20.45 Sebastoksessa.Alfa-kurssi on kristinuskon perusteitakäsittelevä kurssi, sis.aterian, musiikkia, alustuksenja ryhmäkeskustelun. Kurssi sis.myös viikonloppujakson 27.–28.10. Ilm. virastoon p. (09) 5123710. Tied. Anna-Kaisa Tuomi.Eläkeläisten leiriAhvenlammen leirikeskuksessaMäntsälässä 9.–11.10. Ilm.21.9. menn. kirkkoherranvirastoon.Koululaiset ja nuoretSyyskauden toimintatiedot www.kauniaistenseurakunta.eläkeläistenleiri9.–11.10. AhvenlammenleirikeskuksessaMäntsälässäHinta 45 euroa . Ilm. 21.9. menn.virastoon, p. (09) 512 3710KirkkokiesitРусский клуб Эспоопродолжает собиратьсякаждую последнюю пятницумесяца в 18:00. Место - Leppävaarankirkko, каминнаягостиная. Адрес - Veräjäkallionkatu2. Приглашаютсявсе желающие говорить порусскивне зависимости отнациональности. Музыка,чай, блины, интересноеобщение, новые друзья.Бесплатно. Тел. 050 3661779 Вадим Рожновский.Подробнее о нашей работена сайте http://www.facebook.com/groups/russkij.klub/.Yhteiset tapahtumatLEPPÄVAARAGlimsin talon väki lähti varhainpyhäaamuna kirkkomatkalle.Isäntä istuutui kirkkokiesienkuskin paikalle, emäntä jalapset takapenkille. Mukaan hyppäsimyös talon kissa Murre, jokanautti kirkkokiesien vällyjenpäällä köllimisestä.Polle ravasi reippaasti ja pianoltiin kirkolla. Isäntä sitoi pollenohjakset tapulin vieressä olevaanhevospuomiin. Isäntäväki menikirkkoon ja Polle kieseineen jäimuiden hevosten kanssa rouskuttelemaaneväsheiniään pihalle.Polle popsi heinänsä ja olisihalunnut vielä lisää. Se yritti turvallaantavoitella viereisten hevostenheiniä, mutta ei ylettynytniihin.Siinä liikkuessaan se sai ohjaksetirtoamaan puomista. Huomattuaanolevansa irti Polle päättilähteä kotiin. Se ravasi reippaastitakaisin kohti kotitallia, missä seAnglican Worship Servicesun 9th Sep at 12 at PerkkaaChapel.Worship Service in Englishon every Sunday at 4.30 pmin Espoo Cathedral ParishHall (Espoon tuomiokirkkoseurakunnanseurakuntatalo)Kirkkoranta 2. Sunday schoolin Finnish (3–6 and 7–12 yrs).Fellowship time and refreshmentsafter the service. Federationof Espoo Parishesin cooperation with InternationalEvangelical Church inFinland. Read more: www.church. and www.migrantchurch..Sinkkuilta Pastori Maija-LeenaPajari avaa keskustelua aiheestaElämänkaari – mistä,mihin la 15.9. klo 18 Espoonlahdenkirkolla.Cafekismus-leiri Hvittorpissa5.–7.10. (K-18) bloggailua,kuvaamista, hartautta, hiljentymistä,hyvää ruokaa, ulkoilua,saunomista ja naurua.Ole mukana, niin pääset tekemäänCafekismuksen nettisivuja.Ilmoitt. www.cafekismus.ma 17.9. mennessä.Lastenhoito järjestetään tarvittaessa.Enemmän elämästäKirjailija ja psykoterapeuttiPepi Reinikainen luennoielämänkaarikirjoituksestala 22.9. klo 10–14 Uutussatiesi saavansa lisää heiniä. Murrehavahtui Polleen raviin ja kiipesipenkille istumaan.Kyllä oli Glimsin renki ihmeissään,kun hän näki Pollen palaavankotiin kirkkokiesit perässäänja Murre kyydissä!Teksti ja piirros Tarja RaeMillä kyydillänykyään mennäänkirkolle?ErikoishammasteknikkoTimo Ylitolonen040 8260623Soukankuja 8 A 9Mitoin kuin mitoinUUSIILME KEITTIÖÖN• ovet • tasot • rungot• vetimet • saranatIlmainen mittaus- jatarjouspalveluSoita:Erkki 0500 503357Mikko 0409 311466ergadesign.fiIKKUNOIDEN PESUT,Tekstiilikalusteiden pesut 25e/h+alv.www.kaijaclean.fi p. 045 888 2636MUUTOT JA KULJETUKSET1-2 miestä ja iso pakettiauto.Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.Siivousapua, ikkunanpesua,kotipalvelua.Maarit p. 050 304 2337.Ostamme kuolinpesät,muuttojäämistöt, astiat,taulut, posliinit,maljakot, LP-levyt,kunniamerkitym. kodinirtaimet.Käteismaksu !Wanha Pörssi Oy0400 458 610www.esse.fiEspoon seurakuntasanomatToimitusHietalahdenranta 13, 00180 HelsinkiPL 279, 00181 Helsinkip. 020 754 2000esse.toimitus@kotimaa.fiMenovinkitesse.tavataan@kotimaa.fiLukijapostiesse.lukijoilta@kotimaa.fiSähköpostitetunimi.sukunimi@kotimaa.fi Palveluja tarjotaan Ostetaan Ilmoitusaineistotilmoitusmyynti@kotimaa.fiPintaremontti piristää!Kaipaisitko uutta ilmettä kotiisi?Mutta luotettava remonttimies puuttuu.Me teemme maalaukset, tapetoinnit,uusimme lattiat ja remontoimme keittiöt.Soita Petrille 050 566 0569 ja pyydäilmainen arviointi! www.hilpi.fiYLEISMIES JANTUSEN KOTIPALVELUtuntivel. 33 e + alv. p. 0400 811 941mm. pihatyöt (bob-cat), ikkunanpesut,remontit, muutot ja kuljetukset.www.bewesport.fiKoti-ikkunoiden pesuaalk. 10 e/ikkuna + alv.ALBERTI CLEAN p. 512 2791.www.alberticlean.fiLuotettavaa kotisiivousta,toimistosiivoukset.Syystarjous uusille kotitalouksille.mirja@mmsiivouspalvelut.fip. 045 638 5774IKKUNANPESUT, Kotisiivoukset,23,58e/h+alv. (Kotital.väh.)www.loistopalvelut.fi p. 045 888 2583Tapetointi- ja sisämaalaukset, myöskylpyhuone- ja keittiöremontit.Ilmainen arviointi. P. 050 410 0477.Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,maljakoita, Arabian astioita, huonek.,kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjentyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.Elegantik Oy, p. 040 756 5964.POSTIMERKKEJÄ, kortteja, rahoja,etikettejä, kunniamerkkejä ym.Arviointipalvelu. P. 792 851.Käpylän Merkki Oy, Pohjolank. 1.Ostan Äänilevyt (LP:t ja Singlet)hyvään hintaan (Huom! ei klassista).Jani 044 592 1427.PäätoimittajaUrpu Sarlin, p. (09) 8050 2520urpu.sarlin@evl.fiEspoon seurakuntayhtymäToimituspäällikköUlla Lötjönen, p. 020 754 2243Alue: Espoonlahti, OlariToimitussihteeriPaula Huhtala, p. 020 754 2325Alue: Leppävaara, TapiolaToimittajatTaneli Kylätasku, p. 020 754 2221Noora Melaanvuo, p. 020 754 2004Elina Raunio, p. 020 754 2346Alue: Tuomiokirkkoseurakunta,Kauniainenhok-elannonhautauspalvelu.fiperunkirjoitustoimisto.fiPÄIVYSTYS 24 h: 050 347 1555Osoite- ja tilausasiatPuhelin (09) 8050 2327essetilaukset.espoo@evl.fiOsoitemuutokset päivittyvätväestötietojärjestelmästä.Lehti jaetaan koteihin perheenvanhimman seurakunnan jäsenennimellä.Taitto ja kuvankäsittelyKustannus-Osakeyhtiö KotimaaIlmoitusmarkkinointiJaana Mehtälä, p. 020 754 2309Pirjo Teva p. 020 754 2284Myynti- ja markkinointipäällikkö:Minna Zilliacus, p. 020 754 2361Täyden palvelun toimistoforum 010 76 66620hakaniemi 010 76 66500töölö 010 76 66530malmi 010 76 66630itäkeskus 010 76 66590espoonlahti 010 76 66640leppävaara 010 76 66610tapiola 010 76 66570tikkurila 010 76 66560myyrmäki 010 76 66600kerava 010 76 66550hyvinkää 010 76 66580(Puheluhinnat: 0,0828 €/puh + 0,1199 €/min)Ihmistä etsimässä.Ilmoitustrafiikki /-valmistusKotimaa-yhtiöt / Tuula HurriPl 279, 00181 Helsinkip. 020 754 2275, faksi 020 754 2343ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoitusvaraukset ja -aineistotviimeistään julkaisupäivää edeltävänviikon keskiviikkona klo 16 mennessä.Ilmoitushinnat1,80 e / pmm + alv 23 %.Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /pmm + alv 23 %. Myydään hautakiviäSuoraankiviveistämöltäHAUTAKIVETKaikki kivialan työtKIVITUOTE OYEspoonaukio 7, Espoop. 465 650www.kivituote.comVantaalla palvelemme:Salpakuja 7, Porttipuistop. 756 8200KUNTAVAALIT 2012Syksyn kuntavaalit lähestyvät.Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät Kotimaayhtiöidenseurakuntalehden välityksellä.Jopa 30% vaalialennus ilmoitushinnoista!Ota yhteyttä ja kysy lisää, annamme mielellämme lisätietoakuntavaali-ilmoitteluun liittyen.Puh. 020 754 2000/ilmoitusmarkkinointiwww.kotimaa-yhtiot.fi/palvelut-ilmoittajille/kampanjatJulkaisijaEspoon seurakuntayhtymäviestinta.espoo@evl.fip. (09) 8050 2327ToimitusneuvostoAnssi Siukosaari (Leppävaara) pj.anssi.siukosaari@pp.inet.fiErkki Berg (Tapiola).Marita Helki (Espoonlahti).Antti Kujanpää(Tuomiokirkkoseurakunta).Kirsi Rostamo (Olari).Mauri Vihko (Kauniainen).Juha Vähäsarja(Tuomiokirkkoseurakunta).Urpu Sarlin, julkaisija.Mikko Hormio, kustantaja.Espoon Rauhanyhdistys ryMänkimiehentie 5, 02780 Espoowww.espoonrauhanyhdistys.fiSu 9.9. klo 16 seuratSu 16.9. klo 16 seuratSu 23.9. klo 16 seuratSu 30.9. klo 16 seuratHERÄNNÄISSEURATPe 7.9. klo 19 Espoonlahdenkirkolla, Kipparinkatu 8.Su 9.9. klo 16 Seuratuvalla,Salomonkatu 17 D, Hki.Mm. Riitta-Leena Sihvola, JaakkoSimojoki, Paavo Untamala ja ArtoVirkkunen.Ke 12.9. klo 19 Körttikodilla,Ratakatu 1a A, 3. krs, Hki.To 13.9. klo 18 Länsi-Pasilankappelilla, Winqvistinkatu 2, Hki. HenkilökohtaistaHenkilökohtaista ilmoitukseenvastaukset kirjeitse osoitteellaEsse ilmoituksetPL 279, 00181 Helsinki.Kuoreen nimimerkki.Elämä on tässä ja nyt! Olen naisellinen,erittäin nuorekas 70+, kaipaan ystäväksenisavutonta, alkotonta, sopusuhtaistamiehekästä miestä jakamaan elämänlukuisat annit. Nimim. Riittamaija Ostetaan huoneistojaASUNTO RAHAKSI!Pyydä meiltä paras tarjous.Soita puh. 045 1111 201(myös iltaisin).HUONEISTOCENTER OYMannerheimintie 80 A 2,00250 Helsinki.www.kotimaa-yhtiot.fi/mediaopas Vuokrata halutaanUusille asiakkaille 30% alennus ilmoitushinnoista ! Ilmoitusmarkkinointi 020 754 2000/vaihde.KustantajaKustannus-OsakeyhtiöKotimaaViestintäpalvelut,johtaja Mikko Hormiop. 020 754 2000ISSN 1455-2310Painos 81 300 kpl41. vuosikertaJakeluItella Posti Oy


18 esse ❘ 6.9.2012 ELÄMÄNKAARIikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi6.9.2012 ❘ esse 199.9.2012ELÄMÄNKAARIVastavalo15. sunnuntai helluntaistaPyhän aihe onkiitollisuus.Alttarilla onvihreä liina ja kaksi kynttilää.Pyhän tekstit ovatPsalmi 65:2–6, 91Nehemian kirja 8:5–102Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille5:16–24Matteuksen evankeliumi 11:25–30RukousSinä annoit avun avuttomalle,toivon toivottomalle,elämän kuolleelle.Herra, sinä olet sama eilen jatänään ja ikuisesti.Ota vastaan meidänkin avuttomuutemme,hätämme ja pelkommetänä päivänätässä maailmassa.Armahda meitä!TUOMIOKIRKKOKuusi vuoropuhelua Raamatustaalkaa to 13.9. klo 19 Auroran kappelissa Heiniemenpolku 113.9. professori Jaana Hallamaa 27.9. TT Kari Kuula11.10. TT Anni Pesonen 25.10. TT Tom Holmen8.11. TT Petri Merenlahti 22.11. piispa emeritusWille RiekkinenVuoropuhelusarjan vakiokeskustelijana opetusneuvosKalevi Virtanen. Kahvitarjoilu klo 18.30.www.espoontuomiokirkkoseurakunta.OL ARIVarauksetp. (09) 8050 7000www.vihkipaiva.fiIson Omenan Hiljaisuuden kappelissaKiitollisuuden mitta?Rakkauden määrää ei kannata punnita silloin,kun häähuntu hulmuaa ja syödään kermakakkua– rakastumisen tunteen määrä saattaa kohotatosin pilviin noina keveinä päivinä. Rakastamisenmäärää kysytään valvottujen öiden,menetysten ja vaikeiden aikojen tuoksinassa.Mutta voiko rakkautta kuitenkaan punnita?Voiko sitä sanoilla kuvata: rakastan pikkuisen,rakastan äärettömästi? Teot lopulta kertovat jarakkauden teot luovat lisää rakkautta.Onko kiitollisuudelle mittamäärettä? Kiitollisuuttaei kannata punnita vain silloin, kunkuljetaan kovaa valtaväylällä, kun päivät ovattäynnä vahvaa, kaunista ja hyvää – silloin, kunon helppo laulaa kiitollisuutta ja ihmetellä ihanaaelämää.Kiitollisuutta kysytään syvästi silloin, kun syli onkin yhtäkkiä tyhjä ja kaikkituntuu muuttuneen tomuksi. Silloin, kun sanat "kadottaessaan löytää" saavatuuden ja henkilökohtaisen merkityksen.Kuka kiitollisuutta mittaa? Ihminen itse kyselee aika ajoin: olenko ollut kyllinkiitollinen? Olinko kiittämätön ja siksi menetin? Jumalako minua rankaisi, kunen osannut kiittää ajoissa?Ei, Jumala ei punnitse ja mittaa meidän kiitollisuuttamme. Hän tuntee meidätkolmanteen ja neljänteen sukupolveen ja ottaa huomioon myös ne isien teot,jotka vaikuttavat meidän elämäämme ja kykyymme olla kiitollinen.Kun kiitollinen mieli nousee pimeästä yöstä huolimatta, se on suuri lahja, vastausvoimattomaan rukoukseen. Kiitollisuudessa on suuri viisaus ja voima, sesäteilee kuin aurinko.Raamattu kehottaa meitä kiittämään, joka tilassa ja aina. Kiitollisuus synnyttääkiitollisuutta ja niin tekee elämästä syvästi kauniimman, antaa merkitystä.Kiitollinen ihminen jaksaa olla lähimmäistään varten – usein tietämättään,itseltään salaa. Kiitollisuus luo lepoa ja rauhaa, vaikka kastuisi hyrskyissä jokapäivä.ESPOONL AHTIAnnamari Simpanenannamari.simpanen@evl.fiKirjoittaja on espoolainen sairaalapastori.Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin.OL ARIOvatkosydämesiovetavoinna?Avoimet ovet-kahvilailtake 12.9. klo 18.30Espoonlahden kirkolla• Musiikkia• Muutostarinoita• Mukana Jouni TurtiainenHvittorpissa 5.10.–7.10. (K-18) Leirillä ohjelmassabloggailua, kuvaamista, hartautta, hiljentymistä,hyvää ruokaa, ulkoilua, saunomista ja naurua.Ole mukana, niin pääset tekemään Cafekismuksennettisivuja! Ilmoittautua voit Cafekismuksen nettisivujenkautta (cafekismus.fi) maanantaihin 17.9.mennessä. Lastenhoito järjestetään tarvittaessa.OL ARINäin löydättelevonTuohon aikaan Jeesus kerranpuhkesi puhumaan ja sanoi:”Minä ylistän sinua, Isä, taivaanja maan Herra, siitä että oletsalannut tämän viisailta ja oppineiltamutta ilmoittanut sen lapsenmielisille.Näin sinä, Isä, olethyväksi nähnyt.”Kaiken on Isäni antanut minunhaltuuni. Poikaa ei tunne kukaanmuu kuin Isä eikä Isää kukaanmuu kuin Poika ja se, jollePoika tahtoo hänet ilmoittaa.”Tulkaa minun luokseni,kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.Minä annan teille levon.Ottakaa minun ikeeni harteillenneja katsokaa minua: minäolen sydämeltäni lempeä ja nöyrä.Näin teidän sielunne löytää levon.Minun ikeeni on hyvä kantaaja minun kuormani on kevyt.”Evankeliumi Matteuksen mukaan11:25–30pop-messuespoosunnuntaisinklo 18www.cafekismus.fiLEPPÄVAARAOlarin kappeli, Kuunkehrä 4Yhteistyössä Espoonlahden, Olarin jaTapiolan seurakuntaMessun ajaksi on järjestetty lastenhoito.KASTEENPYÖRTEISSÄ– luentosarjaLEPPÄVAARAN KIRKOLLASU 9.9. KLO 17KUKA KEKSI KASTEEN?Kirkkoherra Kalervo Saloavaa kasteen raamatullisia juuriaja Uuden testamentin käytäntöjä.9.12.16.9.21.10.25.11.ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu:Eevi Minea Boström, Ville Pekka Fenander, Venla Aurora Lumililja Honkanen,Leo Mikael Horko, Veera Olivia Huhtarinne, Joa Esa Kalevi Kulmala, NiklasTapani Kuusela, Emma So a Vilhelmiina Kyllönen, Linnea Milja MimosaMälkki, Jatta Lara So a Puntti, Anni Elise Ropponen, Dominik Eero SebastianSaukko, Perttu Severi Selkälä, Olli Finn Suorsa, Toivo Juho Erland Tanner, EllaSusanna Terhivuo.Avioliittoon aikovat:Tuuli Anita Katariina Virkkula ja Jaakko Kalevi Tepponen, Tiina Satu MarjattaOinonen ja Krister Bernhard Wilhelm Björkman, Saara Talvikki Lyytikäinen jaJussi Sakari Lahtinen, Minna Alice Askolin ja Arto Tapani Kolehmainen, ErikaJohanna Kaitamaa ja Carl Peter Granfelt.Hautaan siunattu:Eeva Vilhelmiina Ahola 98 v, Antti Jalmari Taskinen 88 v, Pentti Olavi Halonen78 v, Bengt Bernhard Berghäll 73 v.ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu:Ilmari Aarni Juhani Fischer, Eelis Aleksander Heittola, Aapo Olavi Jänis,Janette Julia Klärich, Iida Emilia Lauttalammi, Alex Oliver Maroto Herrero,Anni Katariina Pajukari, Amanda Lotta Aleksiina Santonen, Melissa FionaSuvitaival.Hautaan siunattu:Elli Niemimaa 86 v, Markku Olli Kalevi Hirvonsalo 65 v.KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTAKastettu:Minka Matilda Jokinen.LEPPÄVAARAN SEURAKUNTAKastettu:Oliver Aleksanteri Rouhiainen, Oona Marja Annukka Ojamo, Susanna ElseMaria Ojamo, Lilja Lyydia Jalomäki, Matti Olamide Ibraheem Ibidapo, LindaLeea Hellevi Wahlfors, Frida Mandi Ottilia Rouhiainen, Rasmus LorentzAlexander Eggen, Oona Emilia Räihä, Aava Amanda Kölhi, Max HenrikJokiperä, Helmi Peppiina Paaso, Aleksi Mikael Jussila, Sara So a Ahonlinna.Avioliittoon aikovat:Petri Petter Olavi Siponen ja Laura Maria Peltomaa.Avioliittoon vihitty:Petteri Johannes Lervik ja Liisa Johanna Lervik.Hautaan siunattu:Antti Ranta 92 v.OLARIN SEURAKUNTAKastettu:Aapeli Winston Sarpakunnas, Aaron Niko Antero Peuralinna, Eerik IlmariLienemann, Miko Johannes Roiha, Nelli Amelie Nevanperä, Toivo Kalle SakariKalliokoski, Tommi Henrik Lauren, Viktor Elis Oliver Hurme.Avioliittoon aikovat:Susanne Maria Tellervo Bergius ja Sami Juhani Jokinen, Maija Riitta Hyppöläja Harri Petteri Seppälä.Avioliittoon vihitty:Sini Inari Varimo ja Vesa Matti Varimo.Hautaan siunattu:Matti Arvi Aarni 77v, Raimo Tapio Paasolainen 67 v.TAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu:Emilia Molly Maria Åkerlund, Johan Karl William Eklund, Mona MatildaSiltavuori, Venla Elsa Orvokki Hietanen, Leo Alexander Jacucci, Väinö EliasAleksanteri Widbom, Eelis Onni Ilmari Leivo, Hugo Alfred Oscar Nelson.Hautaan siunattu:Paavo Johannes Tuisku 70 v.ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu:Ida Matilda Donner, Daniel Linus Benjamin Engström, Felicia Linnea Berlin,Richard Michael Tallqvist, Adela Miranda Aaltonen, Leni Migle Andersson,Isabel Signe Louise Ainamo.Hautaan siunattu:Torleif Wilhelm Engblom 64 v, Pentti Sakari Hellman 66 v, Camilla VivikaHedda-Anita Litonius 63 v.Uusi kirjaSe syntyi vaivihkaa, vaikka aloitinkin harkitusti –uusi kirja. Painosten kuninkaaksi en pääse tällä yhdenkappaleen teoksella, mutta eipä se ole myytävänäkään.Kesällä 2011 päätin haastaa itseni katsomaan päivittäin,mitä hyviä, myönteisiä, kiitoksen arvoisia taionnellisia asioita tapahtuu elämässäni. Tehtävänänioli kirjata joka päivästä kolme asiaa, jotka tuottavathyvää mieltä, iloa tai ovat muuten merkittäviä. Ylärajaakirjattavien asioiden määrälle ei ollut.Aloitin työn elokuussa 2011. Nyt olen kirjannut vuodenajan mukavan myönteisiä asioita elämästäni. Kirjansaatesanoissa todetaan, että jos löydän päivästänivähintään kolme asiaa, jotka ovat tuottaneet hyväämieltä, olen saavuttanut tavoitteen. Viikossa niitä kertyy21, kuukaudessa 84 ja vuodessa toista tuhatta. Mitäsiitä seuraakaan?Lähes yhtä uusi kirja on Kuunteleva sydän, jokaon yksi tämän kesän lomalukemistostani. Itävaltalaissyntyisenbenediktiiniläismunkin David Steindl-Rastinkirjoittama kirja ammentaa viisautensa kontemplatiivisenelämän perinteestä.”Koska elämä on lahjaa, se on otettava kiitollisuudellavastaan. Aito kiitollisuus ei pysähdy lahjaan,vaan ulottaa luottavaisesti katseensa lahjan antajaan”,opastaa veli David lukijaansa.Aloittaessani kiitosaiheitteni keräämisen olin intoatäynnä kuin ilmapallo. Yksinkertaisen tehtävän tuskatuli kuitenkin pian vastaan. Mitä hyvää on tylsässäsyyskuun keskiviikossa, jossa mikään ei tunnu miltään,tai marraskuun maanantaissa, jonka vastoinkäymisistäsaisin paljon pidemmän listan?Kiusaus luovuttaa oli ajoittain suuri, vähintään tekimieli muuttaa toimeksiantoa. Jostakin päivästä olisiollut helpompi tehdä valitusvirsi, toisesta taas antaaväsyneenä ”kirjailijalle” vapaapäivä. Nyt kun työn hedelmäon luettavissa, huomaan löytäneeni lukuisinavuoden päivinä enemmän kuin vaadittavat kolme asiaa:neljä, viisi tai jopa kuusi plussaa!Miksi tämä kirja piti tehdä? Siksi, että oppisin näkemäänparemmin sen, mitä olen saanut sen sijaan, ettätuijotan siihen, mitä minulta puuttuu. Ymmärrän,ettei yhden vuoden harjoitus tee vielä mestaria tässäkäänlajissa, mutta uskon veli Davidin tavoin, etteionnellisuus tee meistä kiitollisia, vaan kiitollisuus tekeemeistä onnellisia.Seppo Laaksoseppo.laakso@pp.inet.fiHyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästäja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteenaEsse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo, s-posti: esse.toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksenpituus on 2 300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaanmieluiten omalla nimellä.TUOMIOKIRKKOESPOON SEURAKUNNATTUOMIOKIRKKO


20 esse ❘ 6.9.2012Galilean kenttäemäntäSirpa Latva-Nikkola on matkoillaan Galileaan samalla kertaa arkeologian harrastaja, turisti ja pyhiinvaeltaja. Muistot reissuista tallentuvat mieleen ja valokuviin sekä harvoihin matkamuistoesineisiin.Rakkaus Raamatun kertomuksiin ja Israeliin on vienyt espoolaisenSirpa Latva-Nikkolan jo monena kesänä Galileaanarkeologisille kaivauksille. Kaivausporukan hyvä henkija kiehtovat löydöt auttavat kestämään kovia olosuhteita.Teksti Hanna TukiainenKuva Karoliina EkKymmenenvuotias Sirpa kulkeematkaoppaan kintereilläja kuuntelee lumoutuneenaRaamatun kertomuksia. Tarinatovat tuttuja koulusta, pyhäkoulustaja tyttökerhosta, mutta ensimmäiselläIsraelin matkalla vuonna 1986tutut tarinat muuttuvat uskomattomaneläviksi.Israel on tehnyt Sirpa Latva-Nikkolaan, 36, niin suuren vaikutuksen,että hän on palannut maahanjo toistakymmentä kertaa.Hän ei enää edes muista matkojentarkkaa määrää.Raamatun maan arkeologiastaon tullut Latva-Nikkolalle rakasharrastus. Viimeisimmillä Israelinmatkoillaan hän on suunnannutarkeologisille kaivauksille.Latva-Nikkola on toiminutkaivausryhmän kenttäemäntänäHelsingin, Bernin ja Leidenin yliopistojenyhteishankkeessa muunmuassa nykyisessä Galilean HorvatKurissa.”Jos tarvitsetvahvaa miestä...”Kurin raunioiden kaivauksillaLatva-Nikkolan tehtäviin on kuulunutkäytännön asioiden organisointi:hän on huolehtinut hankinnoista,turvallisuudesta, kirjanpidosta,ruokailuista, majoituksestasekä vapaaehtoisista kaivajista.”Ajan pakettiautolla ja kuljetanihmisiä tai ruokaa. Tai sitten liihotankukkahameessa kaupungillatinkaamassa kauppiaiden kanssa”,Latva-Nikkola kertoo.Erään hollantilaisen kaivajanblogikirjoitus kommentoi suomalaisenkenttäemännän otteita elävästi:”Olen onnellinen voidessanilentää Sirpa Airilla uudestaan. Eiliene parempaa tapaa herätä töihin,kuin ajaa hengästyttäviä nopeuksiavuoristoradan kaltaisillateillä näennäisesti lempeän suomalaisennaisen moittiessa meitänössöiksi.Yleisesti ottaen suomalaisia onhyvä olla kaivauksilla. Jos tarvitsetvahvaa miestä johonkin, voit ainapyytää suomalaista naista.”Kaivauksilla virallinen kielion englanti, koska opiskelijoita,tutkijoita ja vapaaehtoisia tuleemonista eri maista. Ostoksillatinkaaminen sujuu Sirpa Latva-Nikkolaltajo hepreaksi vuosiajatkuneiden, vaikkakin epäsäännöllistenkansanopistolukujen ansiosta.Arabituttuja hän tervehtiiarabiaksi.Israelin sää on suomalaisellehaastava. Työt pitää aloittaa jo aamuvarhaisella,kun on vielä viileää.Päivällä hiki tulee jo paikallaanistuessa.”Ei oikeasti harmita herätä ennenneljää aamuisin, kun tietää,miten kuuma päivä on tulossa.Kuumuus on hengenvaarallista, josei osaa varautua. Hattu on välttämätönja varjoon pitää pyrkiä aina,kun se vain on mahdollista.”ArkeologiakoukuttaaLatva-Nikkola työskentelee espoolaisessanuorisokodissa vastaavanaohjaajana. Viisi kertaa hän onkäyttänyt kaivauksilla koko kesälomansa,ja arkeologia kutsuu myösensi kesänä. ”Inshallah – jos Luojasuo!”Vaativat olosuhteet ja yhteinentavoite synnyttävät kaivauksilleerityisen yhteishengen. Myös Latva-Nikkolaninnostus historiaantekee arkeologiasta koukuttavanharrastuksen. Israel antaa paljonniin uskonnosta, maantieteestä,politiikasta kuin kulttuurista kiinnostuneelle.Horvat Kurin kaivaustenmerkittävinlöytö on noin vuosina300-600 jKr. käytössäollut synagoga. Esiinon kaivettu muunmuassa seurakunnanvanhimman istuin sekäkivinen kirjoitustenlukualusta.Erityisen hienonamuistona Latva-Nikkolapitää synagoganvieressä sijaitsevan vesisäiliönlöytymistä.”Eräs suomalainen tyttö harjasikiviä ja nosti sattumalta yhtä. Kivenalta paljastui seitsemän metriäsyvä kuilu, joka oli ollut ummessa1 500 vuotta. Kun kuilua tutkittiintarkemmin, sieltä löytyi upeitaruukkuja.”ParaspyhiinvaellusGalilea on Latva-Nikkolan mielestäluterilaiselle viehättävä paikka.Voi kuvitella, että maisema onsama kuin Raamatun kertomuksissa.Käsittämättömiksi jääneet”Jos tarvitsetvahvaa miestäjohonkin,voit aina pyytääsuomalaistanaista.”Vanhan testamentin tekstit saavatuutta valoa, kun näkee, mitenjuutalaisia tapoja noudatetaankäytännössä ja kuulee niiden taustoista.Matkoillaan Latva-Nikkola onkohdannut paljon eri kirkkokuntiinkuuluvia kristittyjä. Kokemuson ollut avartava: uskoei erota, vaan yhdistää.Vaikka ihmisettulevat erilaisistalähtökohdista, he ovatjo satoja ja tuhansiavuosia kuuluneet yhteensuureen Kristuksenkirkkoon.”Kun tapaa kristittyjäkaikkialta maailmasta,huomaa, mitenturhista asioista täälläSuomessa kiistellään.Kristuksen kirkko on niin valtavamaailmanlaajuinen joukko. Sinnemahtuu monenlaista hiihtäjää.”Paitsi turisti ja arkeologian harrastaja,Latva-Nikkola tuntee olevansaIsraelissa myös pyhiinvaeltaja.”Paras pyhiinvaellus on se, kunmenen uimaan Gennesaretin järveenja katselen vedestä ympärilleni.Se on varmasti aito paikka.Mutta en koe olevani pyhempi, kunkäyn siellä. Kyllä Jumala on yhtä lähelläSuomessa kuin sielläkin.”

More magazines by this user
Similar magazines