2/2011 - Väestöliitto

vaestoliitto.fi

2/2011 - Väestöliitto

Lapset ja nuoretturvallisestinetissäTeksti MaaretKallioKuva Mehmet DilsizLapset oppivat jo varhain käyttämään tietotekniikkaa kommunikoimiseen,yhteyksien luomiseen, asioiden hoitamiseen, viihdyttämiseenja sisällön tuottamiseen. Internetiin liittyy myös riskejä, joista lapsetja nuoret eivät ole riittävän tietoisia tai heiltä puuttuu kyky hallitaja ymmärtää niitä. Verkon käyttömahdollisuuksien laajeneminen onmahdollistanut myös seksuaalisuuteen liittyvän rikollisen toiminnanlisääntymisen.joismaisen ministerineuvoksen tutkimuksenmukaan (2007) 99 prosenttia pojistaja 89 prosenttia tytöistä on nähnyt netissäpornoa. Ensikosketus pornoon oli jo12–14-vuotiaana. Kolmasosa nähneistäluokiteltiin suurkuluttajiksi.Seksuaalisen kuvamateriaalin katsominenei jätä tilaa nuoren omalle mielikuvitukselletai kehittymättömyydelle. Esimerkiksieroottista tarinaa lukiessa nuori voikuvitella tapahtumat juuri niin rohkeiksi,kuin hänen kehityksensä ja mielikuvituksensaantavat myöten, kun kuva ei pakotahäntä näkemään kaikkea.Pornografia herättää nuoressa ristiriitaisiaajatuksia; se saattaa kiihottaa ja kiinnostaa,mutta myös pelottaa ja ahdistaa.Aikuisen kannattaa herätellä oman lapsenja nuoren kanssa keskustelua seksuaa-lasten ja nuorten internetin käytössäsosiaalinen kanssakäyminensekä yhteisöllisyys ovat suuressaroolissa. Nuoret tapaavat internetissäarkielämästä tuttuja kavereita, ystäviäja tutustuvat uusiin ihmisiin. He etsivätsamanhenkisyyttä ja vertaistukea ”chattailemalla”erilaisten yhteisöpalvelimienvälityksellä, ”mesettämällä”, keskustelufoorumeissa,kuvagallerioissa ja lähettämälläsähköpostia.Internet on ääretön maailma, jonkarooli tietolähteenä on niin hyvässä kuinpahassa lyömätön. Internetin rajattomuusnäyttäytyy vahvasti myös seksuaalisuudenkentällä. Kenellä tahansa on vapaapääsy aikuisille suunnattuihin seksisivustoihinja pornografisiin aineistoihin– niin myös lapsella ja nuorella. Pohlisuudesta,tunteista, seksistä ja pornostasekä sen todenmukaisuudesta. Tärkeintäon, että lapsi ja nuori saavat tukea omaanherkkään seksuaaliseen kasvuunsa omanlaisenaantyttönä tai poikana. Läsnä olevaaja läheistä aikuista kaivataan tukemaan,tulkitsemaan ja kritisoimaan nuorenkanssa yhdessä internetin tarjoamiasosiaalisia suhteita, käyttäytymistä, rajaamistaja hämmentävää materiaalia. Nuorennettiohjaaminen tapahtuu parhaitenohjaavalla keskustelulla sekä yhdessä pohtimalla.Seksuaalista kaltoinkohteluaInternet on lisännyt lasten ja nuortenmahdollisuutta joutua seksuaalisesti kaltoinkohdelluksi.Lapsille ja nuorille suunnatuillayhteisöllisillä sivustoilla liikkuumyös aikuisia, jotka hakevat nuorista seuraaomien tarpeidensa täyttymiseksi. Aikuinen,joka hakee seksuaalista tyydytystälapsesta tai nuoresta, saa internetistä yhdenkontaktikanavan lisää.Hyväksikäyttäjän toiminta perustuuvahvan luottamussuhteen rakentamiseennuoren kanssa. Vanhemmat ovat yllättävänharvoin tietoisia pitkäänkin jatkuneestayhteydenpidosta. Mitä pidempäänyhteydenpitoa on jatkunut, sitä vaikeampisiitä on kertoa ulkopuoliselle.Pari&Perhe 2/2011 11

More magazines by this user
Similar magazines