26: 10.7. 2008 - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

26: 10.7. 2008 - Espoon seurakuntasanomat

26/4810.7.2008Espoon seurakuntasanomatwww.esse.fiEspoonlahti Leppävaara OlariTapiola Tuomiokirkko KauniainenJukka GranströmEi tehdä tästä näytelmääKörttijuhlilla on helppo olla, koska siellä on ihan tavallista.Kukaan ei huuda hurmoksessa tai kaada ketäänparantamisjonossa. Kansaa ei seisoteta laulamassa outojaylistyslauluja ja johdateta joukkohysteriaan. Ihminenei kruunaa täällä Kristusta Jumalaksi, kuten ylistyslauluissatehdään, vaan usko tulee lähelle hiljaa.Jumalan annetaan olla Jumala ja ihmisen ihminen.Ei omien tekojen vaatimusta, ei väkinäistä itsensä pyhittämistä,ei myöskään väärään syyllisyyteen kiihottamista.Ei tuomitsemista itse rakennetun hurskauden nimissä.Täällä ei haluta kaataa vaan nostaa ja kantaa.Onhan se niin päin, että Jumala kruunaa ihmisenomaksi lapsekseen, nostaa ja pyhittää silkasta armosta,ei päinvastoin. Tästä puhui Juhani Elenius: ”Ihminenon keksinyt niin kutsutun Jumalan rakastamisen välineeksija asettunut tuomitsemaan syntisiä ja jumalattomialähimmäisiään” ja Tytti Issakainen: ”Me olemmeJumalan edessä se halvaantunut. Emme ole kyenneetponnistautumaan hänen eteensä itse. Hyvyydessäänhän on meidät siihen itse nostanut.”Puheen ja veisujen sanat jakavat uskon, armon jaajattelun ruisleipää rauhallisesti, väkevästi ja koskettavasti.Se ei kaipaa suurta teatteria. ”Ei tehdä tästä näytelmää”,kuten Herättäjä-yhdistyksen puheenjohtajaIlkka Mattila siteerasi piispa Jukka Malmivaaraa. Mattilanpäätöslause tiivistää juhlien hengen ja sopii kokokristikansan, ei vain körttien motoksi:”Antakaamme Kristuksen kantaa meitä ja hänen kantaminaankantakaamme toistemme heikkouksia, syntiäja hätää. Näin liikkeessämme säilyy elävä ja kirkkoammeelävöittävä kristillisyys. Ei tehdä tästä näytelmää!”Sakari SarkimaaKörttijuhlat sivuilla 6, 10 ja keskiaukeama.”Espoon herättäjäjuhlat olivatonnistuneet. Juhlien puheetsisälsivät uskomme keskeisintäsanomaa. Synti ja armo olivatväkevästi ja satuttavasti esillä.”Pääkirjoitus. Sivu 3.Vihervuosi kukoistaaMenossa on valtakunnallinen vihervuosi, joka kiinnittäähuomiota ympäristöön, pihaan ja puutarhoihinsekä liikuntaan. Ne tuovat terveyttä elämään.Istutuksiin ja hoidettuihin pihoihin saa vinkkejämainiosti maksuttomissa Marketanpihassaja Vanttilan näytepuistossa. Kuvan palavarakkauskukoistaa Marketan näyttelypuistossa.Sivu 4.


• nro 2610.7.2008• tällä viikollanro 2610.7.2008 •L LUKIJOILTAMielipiteet julkaistaan myöswww.esse.fiMiten kristinuskototeutuu?Monet meistä ovat kuulleet tarinan Paavo Ruotsalaisesta, jonka elämän käännekohdaksimuodostui eräs seppä. Häneltä Paavo sai kuulla, että ”hänellä on kaikki muu, mutta puuttuuJeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen”.Pidän itseäni ”perusluterilaisena”, mutta olen tarvinnut ja saanut, ehkä mainitunlaisensisäisen kokemuksen myötä, avun elämääni.Ihmisen halun herääminen Jumalan yhteyteen on Pyhän Hengen työtä. Henki tekeeihmisestä elävän. Tämä on tuttua Raamattunsa lukeneille, mutta joku voi vieläkin kysyä,miten se muuttuu todeksi?On kuolleista noussut Jeesus, joka lupasi taivaaseen noustuaan lähettää meille PyhänHengen. Kun uskomme tämän, tulemme tässä hengessä tuntemaan totuuden.Jeesus on itse tie, totuus ja elämä. Tässä hengessä Jumala antaa tahtonsa ja viisautensamukaan uskovilleen armolahjojaan. Ne on tarkoitetut ihmisille avuksi ja voimaksi. NäitäPyhän Hengen lahjoja ei tule pelätä, vaikka jotkut saattavat käyttää niitä väärin karismaattisuudennimissä ja näin aiheuttavat vahinkoa ja hajaannusta seurakunnissa.On hyvä muistaa, että hedelmistään puu tunnetaan. Jumalan antamat armolahjat rakentavatseurakuntaa ja toimivat kaikkien yhteiseksi parhaaksi.Kun Pyhä Henki kirkastaa meille Kristusta, sisimpämme täyttää rakkaus ja kiitollisuusJumalaa kohtaan. Se auttaa meitä toistemme kohtaamisessa ja yhteisten asioiden jakamisessa.Se on todellista seurakuntayhteyttä. Raamatullisen opetuksen myötä Pyhälle Hengelleannettava mahdollisuus koituu, uskoni mukaan, siunaukseksi ensin uskoville ja senkautta kaikille ihmisille. Kun tunnustamme, ettei mikään ole meidän vaan Herran, toteutuuse, mikä on ihmisille mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista.Henkilökohtaisesti toivoisin, että kaikissa Espoon kappeleissa, myös Tuomiokirkon, ruvettaisiinpitämään raamattuluentoja ja annettaisiin tilaisuus vapaalle rukoukselle. Lisäksitoivon, että kirkoissa opetettaisiin aina uskontunnustuksemme mukaista täyttä ja puhdastaevankeliumia Pyhän Hengen kirkastaessa Kristusta totuudessa, voimassa ja voitelussa.Tuulikki WallinEi tarvitsepyydellä anteeksiYleensä Esse ei herätä minussa minkäänlaisiatuntemuksia – se on vain haalea. Ei sillä,että olisin jaksanut lukea suurintakaan osaaKkesämenotIkivihreitä virsiäTehtäväni seurakunta-agenttina alkaatehdä minusta taitavan sukkuloimaan seurakuntiennettisivuilla. Esimerkiksi Leppävaaranseurakunnan sivuilta löytyy kätevätapahtumakalenteri, josta voi päivä, viikkotai kuukausi kerrallaan etsiä sopivia aktiviteettejä.Kesäillan lauluhetki Karakappelissakuulosti niin mukavalta, että päätin liittyäjoukkoon.Aurinko hivuttautui kerrostalojen kattojentaakse. Lähiökappelin salin penkeilläistui iso kourallinen ihmisiä, käsissäänvirsikirjat ja hengelliset laulukirjat. Pappija kanttori johtivat joukon itse asiaan.”Ensin lauletaan virsiä ja toivelauluja jalopuksi vietetään ehtoollista”, kuiskattiinlisäinfoa. Tilaisuutta voi kuulemma pitääjokakesäisenä perinteenä.Hyvät mielipidekirjoittajat!Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan2000 merkkiä pitkiä mielipidekirjoituksia.esse.lukijoilta@kotimaa.fiwww.esse.fi > klikkaa MielipiteetEsse, Lukijoilta, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinkisen artikkeleista.Kuitenkin luettuani mielipidekirjoituksen”Muita uskontoja ei saa loukata” (Esse 5.6.),heräsi sympatiani lehteä ja pilapiirtäjää kohtaan.Minun on vaikea vieläkin uskoa, että tuomielipidekirjoitus oli kirjoitettu muuten kuinkieli poskessa.Kesäillan lauluhetken jälkeen Karakappelissavietetään ehtoollista.Hans von SchantzTaas kukkasilla kukkulat, oi Herrakaikki vyötät… äänet aukesivat EliasLönnrotin sanoin. Virsi kajahti komeasti,vaikka tilaisuudessa tärkeää eivät olleetlaulunlahjat, vaan se, että oli paikalla.Mitähän seuraavaksi kuulee? ”Esse loukkaamuita uskontoja kertomalla, että Jeesusväittää olevansa tie, totuus, ja elämä”.Mielipidekirjoittajalla vaikuttaa olevansuhteellisuudentaju pahasti hukassa. Toivontotisesti, ettei yksikään henkilö toimituksessaota mielipidekirjoituksen väittämiä vakavasti,tai ainakaan rupea pyytelemään anteeksi.”Teemu Teekkari”Mikä onPyhästä Hengestä?Usein kuulen sanottavan, että jonkunasian täytyy olla Jumalasta, koska tapahtuuihmeitä. Ottamatta kantaa kehenkään julistajaantai mihinkään ilmiöön, Raamattu eiminusta kuitenkaan opeta niin.Vääriä Kristuksia ja vääriä profeettojanousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja jaihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista,valitutkin, kirjoittaa evankelista Matteus.Matteuksen mukaan Jeesus kertoo,kuinka monet väittävät ennustaneensa jatehneensä voimallisia tekoja – hän joutuulausumaan, ettei koskaan ole heitä tuntenut.Raamattu kehottaa koettelemaan henget.Tänä lopun aikana se on todella tärkeää.Jumala on Paavalin mukaan antanut armolahjanarvostella henkiä. Raamattu kehottaaaktiivisesti pyrkimään osallisiksi armolahjoista.Minun rukoukseni on ollut jo kauan, ettäJumala antaisi kaikille omilleen henkienerottamisen lahjan.Kirsi HannVaikka jotkut muunlaisiakin mielipiteitäesittävät, itse koin, että vuosisatojavanhat virret eivät ole kulahtaneet käytössä.Sävel saattaa olla toisinaan liian korkea,mutta sanoma on yhä tuoreen puhutteleva.Yhdestä jos toisestakin penkkirivistäheitettiin ilmaan mielivirsien numeroita.Muutaman modernimman veisun rinnallamuistettiin laulaa ikivihreät hitit Päivävain… ja Hyvyyden voiman…Viimeiseksi kajautettiin Suvivirsi,”kerta kiellon päälle”. Tavallisten kolmensäkeistön sijaan uskaltauduttiin laulamaanläpi kaikki kuusi. ”Olemmehan kirkossa”,selitti pappi, jonka mielipiteeseen uskaltaudunyhtymään. Virsistä on kenties helpompaalaulaa vain ne säkeistöt, joissa eipuhuta Jeesuksesta, mutta kirkossa voidaantoki mahduttaa itse päähenkilökinmukaan.Maria ViljaH HellströmMiesopettajat,katoava kantaEnnen miehillä oli 36 prosentin kiintiöopettajankoulutukseen. Minäkin pääsinopiskelemaan luokanopettajaksi fiksumpientyttöjen joukkoon.Toki miehiä karkasi alalta laulajaksi, kirjankustantajaksija niin edelleen. Muttameitä riitti kouluihinkin. Toisin on nyt.Laskin espoo.fi-sivustolta alakoulujenmiesten osuuden. Kaikkien koulujen sivuiltaen opettajalistaa löytänyt. En myöskääntunnistanut kaikista nimistä opettajan sukupuolta.Mutta suuntaa luku antaa.Viidenkymmenenviiden alakoulun ja yhtenäisenperuskoulun osalta tilanne onseuraava: Keskimäärin espoolaiskouluissaon 23 opettajaa, joista miehiä neljä.Eniten miehiä on suurissa yhtenäisissäperuskouluissa. Kahdessa koulussa ei oleyhtään miesopettajaa.Keskimäärin miehiä on opettajakunnasta17 prosenttia.Alunperin pojille suunnitelluista kouluistaon jostain syystä tullut poikia syrjiviä,näin väitetään käyneen. Pojat tarvitsisivatmiesopettajia kukoistaakseen opiskelussa.Ainakin pojat.Naisopettajat eivät luota tietokoneisiin,eivätkä itseensä koneiden käyttäjänä.Niin taitavia kuin naiset ovatkin, he ymmärtävätparemmin tyttöjä, koska ovatsellaisia olleet. Miehen malleiksi tai isähahmoiksiheitä ei voi vaatia.Miesten ja naisten työote on erilainen:naisten on suunnitelmallisempi ja vastuuntuntoisempi,miesten ehkä rennompija suurpiirteisempi.Sukupuolijakautuma vaikuttaa opettajainhuoneenilmapiiriin. Miehet tuovatrauhallisuutta, reiluutta ja suoraan puhumista.Heillä on toiset keskustelunaiheet.Opettajainhuoneen ilmapiiri vaikuttaa kokokoulun pedagogiseen ilmastoon. Lisäksityöyhteisö, jossa on kohtuullisen tasaisestikumpiakin sukupuolia, on tutkimustenmukaan tuloksellinen ja tehokas.Miesten määrä kouluissa laskee. Miehetsiirtyvät aloille, joiden palkkatason jatyöolosuhteiden kanssa koulut eivät voi kilpailla.Miesopettajien suhteellisen osuudenlasku kiihdyttää loppujenkin lähtöä.Kuka tekisi jotain asialle?Martti Hellström• martti.hellstrom@espoo.fiKirjoittaja on Auroran koulun rehtoriJuho Tervala tekee talkootöitä hyväntekeväisyyden vuoksi. Hän ei haluaisi, ettävastaanottaja joutuisi siitä maksamaan.Talkootyö toi jättilaskunEssessä seurataan kesän ajan rippikoulujenKambodzan-keräyksen etenemistä.Heinäkuun alussa koossa oli 3185,54 e.Talkootyöstä täytyy maksaa veroa, jos verottajapitää sitä elinkeinotoimintana. Näinkävi Herättäjä-Yhdistyksen toimintakeskukselleAholansaarelle. Verottaja on määrännytsen maksamaan takautuvasti jopa 115 00euroa vastaanottamastaan vapaaehtoistyöstä.Summasta 34 000 euroa on arvonlisäveroa.Nilsiässä sijaitseva Aholansaari on leirikeskusja Paavo Ruotsalaisen, herännäisyydenperustajan, kotisaari. Paikan toiminta pyöriipitkälti talkootoiminnan varassa. Työn vastikkeeksitarjotaan yösija ja murkinaa. Verottajatulkitsee tämän elinkeinotoiminnaksi.Pohjimmiltaan kyse näyttää olevan siitä,missä menee raja yleishyödyllisen toiminnanja elinkeinotoiminnan välillä.Aholansaarisäätiön hallituksen puheenjohtajaHannu Vartiainen on päätöksestämurheissaan. Säätiö aikoo valittaa verotuksesta.”Tämä vaikeuttaa huomattavasti toimintaamme”,hän sanoo. ”Jo nyt toimimmekerjuurahoilla.”Hän kertoo talkoolaisten tulevan kaukaakin,minkä vuoksi ruoan ja yösijan tarjoaminenon kohtuullista.Vartiaisen mukaan Aholansaari ei tavoittelevoittoa, vaan vaalii Paavo Ruotsalaisenhengellistä perintöä. Asian tekee mutkikkaaksise, että keskuksella on myös matkailutoimintaa,kuten mökkimajoitusta. Vartiaisenmukaan liiketoiminta ja säätiön toiminta onkuitenkin erotettu toisistaan.Miksi en saaauttaa ilmaiseksi?Talkoolaisen näkökulmasta vapaaehtoistyönverotus näyttää omituiselta.Jos haluan auttaa tärkeäksi kokemaaniasiaa, miksi työni vastaanottajan pitäisisiitä maksaa? Aiheutanko silloin enemmänhaittaa kuin hyötyä?Kun ajatusta vie pidemmälle, syntyyhullunkurinen asetelma: talkoolaisetmaksavat päästäkseen töihin.Silloin voi moni arvokas työ jäädä tekemättä.Väärät käytännöt jatkuneet vuosiaSavo-Karjalan yritysverotoimiston veroasiantuntijaLauri Savander ei kommentoi yksittäistapauksia.Yleisellä tasolla hän kuitenkinkertoo, että järjestöjen verotukseen on kiinnitettyhuomiota aikaisempaa enemmän. ”Ennenniitä ei huomioitu tarpeeksi. Nyt teemme,mitä verolakien mukaan olisi pitänyt jo aiemminkintehdä”, hän kertoo.Hänen mukaansa ongelmat voivat johtuasiitä, että väärät käytännöt ovat jatkuneet vuosiaosapuolien tietämättä asiasta.Savander muistuttaa, että kaikki toiminta,jossa käytetään vapaaehtoista työvoimaa, eiole verotettavaa. Toiminnan täytyy olla elinkeinotoimintaa,jotta sitä verotetaan.Lakipykälät ovat moniselitteisiä ja tulkinnatovat tapauskohtaisia.Talkoita tehty kautta aikojenSeinäjokelainen Juho Tervala on tehnyt talkootöitäAholansaaressa. Nyt hän ahersi vapaaehtoisenaEspoon Herättäjäjuhlilla. Vapaaehtoistyönverotusta hän kummastelee.”Talkoita on tehty kautta aikojen. Kirkkojakinon rakennettu talkoovoimin. Isännän velvollisuuson aina ollut tarjota palan painiketta.”Hänen mielestään verotus tyrmää vapaaehtoistyön.Tervala tekee talkoita hyväntekeväisyydenvuoksi, eikä hän haluaisi siitä koituvan kulujatyön vastaanottajalle. Hänelle tärkeää on työnsosiaalinen puoli.”Ja sanonta kuuluu, että viikko talkootyötäsiirtää dementian tuloa päivällä.”Katariina HarjuRippikoulut rakentavat koulua KambodzhaanTämän vuoden espoolaisten rippikoulujenkonfirmaatioissa kerätään kolehtia koulurakennushankkeeseenKambodzhassa. Kesänleirien mittaan tavoitellaan 35 000 euron keräyssummaa.Sillä pystytään rahoittamaankoulurakennus 275 lapselle Dokporin kylään,Phnom Srouchin alueelle.”Idea keräyksestä virisi rippikoulutyötätekevien pappien kesken, kun mietittiin, mitenEspoon 550-juhlavuosi voisi näkyä rippikouluissatavalla, jolla saataisiin aikaanjotain hyvää ja joka tulisi sopivan lähellenuorten omaa elämää”, kertoo kasvatustyönpastori Marko Autio.”Koulurakennushanke on sopivasti niitämolempia”Viisi luokkaa ja tarvikkeitaEspoolaisten lahjoittamilla rahoilla Dokporiinon rakenteilla rakennus, jossa on kolmeluokkaa sekä olkikattoinen, kaksiluokkainenmaja.Tämän lisäksi hanke sisältää kaksi käymälää,kalusteet oppilaille ja opettajille, sadevedenkerääjän,kouluportin, aidan, lipputangonsekä rakennustyön valvonnan ja organisoinnin.Kambodzhan valtio palkkaa koululleopettajat, ja vanhemmat sitoutuvat huolehtimaankiinteistöstä.Koulu rakennetaan paikallisin voiminyhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Rakennustyötovat jo käynnistyneet toukokuussa.Jaakko Kaartinen-Koutaniemi• Myös yksittäiset seurakuntalaiset voivatosallistua koulukeräykseen: Tilitä lahjoitussummaKirkon Ulkomaanavun tililleNordea 157230-500504. Kirjoita viestikenttään:Espoon koulu Kambodzhaan/oman seurakuntasi nimi. Keräys onkäynnissä vuoden 2008 loppuun asti.Ppääkirjoitus10.7.2008Onnistuneet juhlatEspoon herättäjäjuhlat olivat onnistuneet.Juhlien puheet sisälsivät uskomme keskeisintäsanomaa. Synti ja armo olivat väkevästija satuttavasti esillä. Juhlavieraitaoli enemmän kuin järjestäjät etukäteenodottivat. Juhlaväen joukossa oli sekä herännäisyydensydänalueilta Pohjanmaaltaja Savosta tulleita että pääkaupunkiseudunasukkaita. Varttuneen väen joukossamyös nuoria oli tuhatmäärin. Talkoolaisiasaatiin riittävästi ja he tekivät hienoatyötä.Juhlien jälkeen on kysyttävä, mitä pysyvääniistä jää Espooseen. Yksi hieno kokemusei kanna kauas, ellei sillä ole jatkoa.Merkittävin asia varmasti on se, ettäEspoon juhlat osoittivat hengellisyydenkaipuun elävän voimakkaana myös suurkaupungissa.Kristillisen uskon ydinsanomantarve ei ole vähentynyt eikä vähenemässä.Kirkon ja seurakuntien tuleekriittisesti kysyä itseltään, miten tähäntarpeeseen osataan vastata. Itsekritiikkitekee kipeää, mutta siihen täytyy uskaltaa.Kristillinen usko ei koskaan voi ollajonkin – hyvänkään – uskonnollisen ryhmänomaisuutta. Se kuuluu jokaiselle, jokakaipaa syntien sovitusta ja iankaikkisuutta.Tuhannen talkoolaisen paikka seurakunnilleovat myös juhlien järjestelyyn osallistuneetvapaaehtoiset. Halua tehdä yhteistätyötä yhteisen hyvän päämäärän eteenon paljon. Kirkon virkamiesten itsekriittisenkysymyksen tulee olla: Emmehän meole esteenä seurakuntalaistemme yhteiselletoiminnalle seurakunnissamme?Herättäjäjuhlilta on hyvä suunnistaaeteenpäin, niin hengellisesti kuin toiminnallisesti.AlleviivausEspoolaiset rakensivat herättäjäjuhlatyhdessä. Talkoissa oli mukananiin aktiivisia seurakuntalaisia kuinuusia tulokkaita. Monet halusivatantaa panoksensa yhteisen tapahtumanonnistumiseksi.On hienoa, että Espoosta löytyyyhteishenkeä ja yhteistä tahtoarakentaa kaupunkia. Juhlat toivatnaapureita yhteen.Katariina Harjukatariina.harju@kotimaa.fi


• nro 2610.7.2008• kaupunki nytnro 2610.7.2008 •Sakari Sarkimaaven, kuunliljan ja kultasateen seasta. Lastenalueella ratsastaa leikkilehmällä kaksivuotiasVenla Saari. Hän on tullut sukuloimaanJyväskylästä viherrakentamisesta kiinnostuneenäitinsä Sanna Palomäen.Schulman opiskelee viereisessä ruotsinkielisessäSydväst-puutarhaoppilaitoksessa, jokakouluttaa sekä hortonomeja että puutarhureita.Marketan infosta voi kysyä neuvoja ja vihjeitäomalle pihalle tai puutarhaan. Esittelypuistonreunalta löytyy myös yrttien mallimaa.Espoon seurakuntayhtymällä on näyttelypuistossapieni esittelyalue muiden näytteilleasettajienrinnalla. Seurakunnan viehättävässäpihassa on esillä muun muassa muistomerkkejäja viherrakentamista.Hans von Schantzt TavataanMarketanpuiston esittelyalue on kauniisti rakennettu. Tietoa ja istutusmalleja saa lukemattomistalajeista, samoin kuin Vanttilankin näytepuistossa. Titti Schulman kitkee rikkaruohoja.Vihervuosi kukoistaaValtakunnallinen vihervuosi on ehtinytpuoliväliin. Se muistuttaa ympäristön vaikutuksestahyvinvointiin ja viihtyisyyteen. Järjestyksessäänneljäs vihervuosi on laajentunutkoskemaan myös liikuntaa – tapahtuuhanse usein luonnon helmassa.Tavoitteena on lisätä ihmisten kiinnostustahoitaa ja parantaa lähiympäristöään sekä lisätäviher- ja ympäristöalan keskustelua.Vihervuoden sisältö on niputettu kolmeenteemaan: viheralueet ja pihat, ympäristökasvatussekä liikunta ja ulkoilu. Teemoista järjestetäänvuoden aikana koko maassa yli 200 tapahtumaa,niistä toistakymmentä Espoossa.Tapahtumat korostavat viheralueiden vaikutuksianiin henkiseen kuin fyysiseenkin terveyteen.Kauniisti ja laadukkaasti toteutettu”Haluan linkiksi kirkon ja presidentin väliin. Haluan, että kirkkoakuunnellaan toisin kuin Zimbabwessa”, Nangula Kathindi sanoiSuomen vierailullaan.viheralue on myös taloudellisesti järkevä investointi,koska hyvä asuinympäristö kohottaakiinteistön ja asunnon arvoa. Viher- ja liikunta-alueetmuodostavat jokamiehen tärkeänulkoiluverkoston koko maassa.Rohkeita johtajiaeteläiseen AfrikkaanDanielle MiettinenMieluummin kuin länsimaistamustaa jakkua, anglikaanipappiNangula Kathindi käyttäisi perinteisiänamibialaisia vaatteita. Niitäei vain ole oikein olemassakaan.”Meillä ei ole ollut vapautta kehittääomaa afrikkalaista kulttuuriamme.Kansallispukummekin kuvastavat1800-luvun englantilaista jasaksalaista muotia”, hän sanoo.Lapsena Nangula-tyttö ihmetteli,oliko Jeesus valkoinen. Hänolisi halunnut tanssia, mutta sitäpidettiin pakanallisena.1990-luvulla hän – seurakunnanvanhojen järkytykseksi – järjestiitse pappina tilaisuuden, jossaopeteltiin afrikkalaista tanssia.Namibian ykkösnaisiaNangula Kathindi on monessa suhteessaNamibian ensimmäisiä naisia.Piispa kieltäytyi kolme kertaa, ennenkuin vuonna 1994 lopulta suostuivihkimään tämän USA:ssa teologianja sosiologian tutkinnot suorittaneennaisen anglikaanikirkon papiksi. Namibiankaksimiljoonaisesta väestöstäpuolet on luterilaisia ja lähes 200 000anglikaaneja.Kathindi on toiminut ensimmäisenänaisena Namibian kirkkojenneuvoston pääsihteerinä. Vuonna2005 hän oli ehdokkaana piispanvaalissa.”Mutta on selvää, että kansa ei olevielä valmis naispiispaan.”Nykyään hän työskentelee Etelä-Afrikassa, arvoasemaltaan anglikaanisestaarkkipiispasta seuraavana.Vastuualueena on 11 maata.”Äitiäni kiitän kaikesta. Hän onJasmike kukkii rehevänä Marketanpihatien varrella ja lumoaaomenaisella tuoksullaan.Pappiloiden puolestaVihervuosi edistää myös koulujen ja pappiloidenympäristöjä. Se muistuttaa, että monipuolinenkoulupiha parantaa oppimisviihtyvyyttä.Vihervuoden kannanotoissa vaaditaan pappiloidenverotusarvojen keventämistä, jotta nepihapiireineen säilyisivät elävinä ja asuttuina.”Pappiloiden käyttö työsuhdeasunnoiksion käynyt liian raskaaksi verotusarvon takia.Kun asumiskäyttö muuttuu, ympäristöstäkäänei pidetä huolta kuten ennen. Kyse ei ole suuristarahoista vaan periaatteista. Haluamme,että pappilat säilyvät pappien asuntoina. Muutenniiden mukana katoaa tärkeä osa suomalaistakulttuuriperintöä”, Seppo Närhi toteaa.Närhi on Puutarhaliiton Viherympäristölehdentoimituspäällikkö ja Viheraluerakentajatry:n toiminnanjohtaja, joka tähän vuoteensaakka johti myös Marketanpuistoa. Puisto onseitsemän hehtaarin kokoinen piha- ja puistorakentamisennäyttelypuisto Espoon Järvenperässä.Kotieläinpihaa ei paikalla enää ole kutentakavuosina, mutta hevosia voi nähdä yhänähdä.Mallia ja neuvojaTitti Schulman kitkee Marketanpuistossatihkusateessa rikkaruohoja peittokurjenpol-opettanut minua valitsemaan oikein:elämän, ei kuoleman, siunauksen,ei kirouksen, puolesta”, Espoonseurakunnissa vieraillut Kathindikertoo.Ei Zimbabwen kohtaloaEnsi vuonna Nangula Kathindi haluaaalkaa opiskella johtamiskoulutusta.Kaikki eteläisen Afrikan johtajat,poliittiset ja kirkolliset, ovatnousseet vapautusliikkeen piiristäja ovat jo iäkkäitä. Maailmakin onmuuttunut.”Haluan linkiksi kirkon ja presidentinväliin. Haluan, että kirkkoakuunnellaan. Kirkkojen on oltavavahvoja ja puhuttava yhdellä äänellä.Namibiassa ei saa tapahtua samaamitä Zimbabwessa, missä presidenttiMugabe on vaientanut kirkon.Pelkoa ei pitäisi olla”, pieni ja viehättäväKathindi sanoo määrätietoisesti.Hänen idolinsa ja opettajansa onEtelä-Afrikan anglikaaninen emeritus-arkkipiispaDesmond Tutu.”Namibian suurin ongelma onköyhyys ja kasvava eriarvoisuus.Sitä ei saa sallia. Kirkon on oltavaluova ja kehitettävä ohjelmia muunSyreeni – vuoden kasviKaupungin Vanttilan näytepuistossa voi niinikään tutustua vapaasti istutuksiin. Alueellaon näyttävä köynnöstarha, perenna-alue sekäyrtti- ja kesäkukkatarha. Vastaava taimistopuutarhuriTuula Kallio lupaa, että toimistostaja puutarhureilta saa virka-aikana neuvoja.Syreeni on valittu Vihervuoden 2008 kasviksi,joten erityisesti tänä vuonna sitä on suositeltavaaistuttaa esimerkiksi taloyhtiöiden pihoille.Marketassa ja Vanttilassa on paljon syreenilajikkeita.”Meillä kukkii vielä komeanvalkoisena myöhäisin lajike, likusterinsyreeni”,Kallio kertoo.Sakari Sarkimaa• Marketanpuisto on maksuton ja auki klo 7–21Kehä III:n ja Röyläntien kainalossa. KaupunginVanttilan Näytepuutarha on myös maksuton jaaina avoin puisto, Nissintie 32–36, Kauklahti.muassa kadulle joutuville työttömillenuorille.””Kirkko on Namibiassa ja Etelä-Afrikassa ollut vahva ja rohkea,mutta se puhuu edelleen vain miestenäänellä”, hän lisää.”Naisia on tuettava, jotta he voivatsuorittaa jatko-opintonsa ennenavioliittoa. Vain näin päästään sukupuoltentasapainoon johtajatasolla.”Kathindi itse avioitui opintojentakia Namibiassa poikkeuksellisestivasta 28-vuotiaana.Kumppanuuden lähdeNangula Kathindia kiehtoo myösSuomen ja Namibian välinen pitkäaikainenystävyys.”Suomi on tehnyt ihanaa työtämaassamme. On ihmeellistä, että ystävätvoivat elää niin kaukana toisistaanja samalla olla niin läheisiä. Jasuhde vain vahvistuu muuttuessaankumppanuudeksi, jossa molemmillaon sama tie ja tehtävä: ilosanoma.”Katri SimonenVallikallion kalliotunnelin suulta on louhittu kiveä jo parintuhannen kuorma-autokuorman verran.Kehä I:n työmaahyvässä vauhdissaVViikon perhonen3/10HopeasinisiipiHopeasinisiipi, Polyommatus amandus,on melko runsaslukuinen Etelä- jaKeski-Suomessa. Perhonen lentää kesäkuunpuolivälistä heinäkuun lopulle.Hopeasinisiipeä tavataan monenlaisissarunsaskukkaisissa avoimissa ympäristöissä,joutomailla, peltojen reunamillaja tien pientareilla.Perhosta näkee monesti myös taajama-alueillaja pihapiireissä. Koiraatottavat usein heinikossa aurinkoa vaaleansinisetsiivet avoinna.Olli VesikkoJättiurakka Kehä I:n tunnelityömaallaLeppävaarassa on heinäkuunmyötä päässyt kunnolla vauhtiin.Louhintatyöt etenevät kalliotunnelinsuulla Leppävaaran aseman vieressäniin, että varsinaisen tunnelinlouhintaan päästään elokuussa.Mäkkylän puolella betonikannellakatettavan tunneliosuudenpäältä leikataan maamassoja. Louhintaalkaa sielläkin täydessä mitassaelokuussa.Puunkaato on viety loppuun, viemäröintiäja runkovesijohtojen vetoarakennustyön alta on tehty lähikaduilla.Käynnissä ovat myös pohjanvahvistustyötLintulaaksontiellä jauudella Mäkkylän puistotien linjauksellasekä niihin liittyvillä rampeilla.Loppukesällä alkaa Kehä I:n linjauksenkaivaminen lopulliselle tasolleenMestarinsolmusta Helsinginsuuntaan. Samalla aletaan rakentaamaatukia ja tukimuureja eritasoliittymäävarten, joka korvaa nykyisetMäkkylän Shellin liikennevalot.”Projektin käynnistysvaihe on sujunuthyvin. Elokuussa koko työmaaalueon käytössä”, kertoo projektipäällikköKari Alivillamo YIT:ltä.”Tunnelin louhintatyöt ja betoniosuudenrakentaminen jatkuvatensi kesään saakka. Tämän vuodenlopulla liikenne ohjataan MestarinsolmustaHelsingin suuntaan tulevalleKehän pohjalle ja eritasoliittymänsiltaa päästään rakentamaanniin, että se saadaan käyttöön ensivuoden aikana.”Kiveä ja terästäKehä I:n rakentaminen Vallikalliossaon melkoinen rakennusurakka.Pelkästään harjaterästä kuluu 2,5miljoonaa kiloa.Vallikallion alittavasta kolmensadanmetrin tunnelista tulee kaksikymmentämetriä leveä ja yhdeksänmetriä korkea. Siitä syntyy louhetta55 000 kiintokuution verran.Tunnelin louhintatöistä vastaavatyömaapäällikkö Jukka Pelkonensanoo, että varsinainen haaste tunnelinrakentamisessa on sen tekeminenvesitiiviiksi. Kallioperä Vallikalliossaon samaan tapaan rikkonainenkuin Espoossa muuallakin.Veden tihkumista tunneliin ehkäistäänbetoni-injektoinnilla.Suuri työmaa ei ole vielä aiheuttanutliikennekaaosta Kehä I:llä.Kari Alavillamo on toiveikas, ettäliikenne saadaan pysymään edelleenkinkohtuullisen sujuvana.Kun Mestarinsolmun eritasoliittymäensi vuonna saadaan käyttöön,ruuhkat voivat jo vähetäkin.Jaakko Kaartinen-Koutaniemiwww.tiehallinto.fi > tiehankkeet >Uudenmaan tiepiiri > Mt 101, Kehä ILeppävaarassa• kookkaimpia sinisiipiämme, siipiväli vajaat 3,5 senttiä• toukka elää hiirenvirnalla ja niittynätkelmällä• toukka talvehtii keskenkasvuisenaOlli VesikkoSaaristopäivät Pentalassa25–27.7. Pentalan saaristopäivien ohjelmassa on näyttelyitä, opastettujakävelyretkiä järvelle, melontaa, vesijuoksua, markkinamyyntiäja tutustuminen tulevan saaristomuseon nykytilanteeseen. Päivillä pidetäänmyös esitelmiä esimerkiksi ruokokaton tekotavasta. Huipentumananähdään sunnuntaina ranta-aitan ruokokaton valmistuminen.Saaristoveneet pysähtyvät päivien aikana Pentalassa. Järj. Esbo hembygdsföreningenyhteistyössä Espoon kaupunginmuseon, kulttuuritoimenja Pohjola-Nordenin kanssa. Lisätietoja Benita Åkerlundilta, p.040 5575213 ja osoitteesta www.esbo.hembygd.fi.Kaksikymmentä vuotta kellojenhistoriaa SuomessaSuomen kellomuseo (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Tapiola), täyttikesäkuun puolivälissä 20 vuotta. Museo oli viime vuonna Suomen toiseksivierailluin erikoismuseoiden joukossa yli 85 000 kävijällään. Monetkävijät ovat kiinnostuneita oman kellonsa historiasta ja ajan mittaamisestaeri aikoina Suomessa. Avoinna ti, pe–su klo 11–18, ke–toklo 11–20. Kellomuseo kuuluu WeeGee-talon yhteislippuun, jolla pääseekaikkiin museoihin. Hinta 10/8 e. Lisätietoja www.kellomuseo.fi.FC Honka vs. IFK MariehamnEspoolainen FC Honka kohtaa IFK Mariehamnin 20.7. klo 18.30 TapiolanUrheilupuistossa (Urheilupuistontie 2). Liput 18/13/5 e.Vespoo – kiertoajeluEspoon historiaan VespoillaEspoon kaupunginmuseon opas Juhani Haukka tekee kiertoajelunEspoon historiaan Vespoilla perjantaina 11.7. klo 12. Reitti kulkee Espoonkauniimpia teitä pitkin Espoon historian ydinkohtiin. Kierroksenavainpaikoissa pysähdytään kuulemaan tarinoita Espoon historiastasekä nautitaan espoolaisista näkymistä Vespan selässä. Osallistujillaoltava Vespa tai muu skootteri. Lähtö näyttelykeskus WeeGeen parkkipaikalta(Ahertajantie 5, Tapiola). Ajelun kesto on reilu kaksi tuntia.Osallistuminen on ilmaista. Säävaraus. Ilmoittautumiset Espoon kaupunginmuseoon,p. 816 57052 tai saapuminen paikan päälle.Amerikkalaisia dollarihymyjäEspoon automuseo (Bodomintie 35, Pakankylä) on Suomen vanhinautomuseo. Esillä ovat yli 100 auton ja 50 mopon kokoelmat. Avoinnati, to–su klo 11–17, ke klo 11–19. Pääsymaksu 5/2 e. Lisätietoja www.saunalahti.fi/automuse ja p. (09)855 7178.Luontoretkiä koko perheelleKesäsunnuntaisin järjestetään koko perheelle sopivia luontoretkiäVilla Elfvikin lähimaastoon. Lähtö retkille on luontotalon pihalta klo10.30. Kesto noin 2 h. Mukaan pienet eväät. Säänmukainen pukeutuminen.Retket ovat osa Espoo550 - juhlavuoden ohjelmaa ja nejärjestetään yhteistyössä SuomenLatu ry:n kanssa. Vapaa pääsy.


• nro 2610.7.2008• tästä puhutaannro 2610.7.2008 •S saksekasRikkautta jarakkauttaKirkko levittää kuitenkinehkä tarkoittamattaankin viestiä,jossa kristillinen rakkaus onenemmän ja jotakin muuta. Kristillistärakkautta ovat muun muassadiakonia, perhetyö, kriisiauttaminenja vapaaehtoistoiminta.Niistä pitää puhua, jottasyntyy positiivinen kuva.Näkyvän jalouden periaateon alkanut Suomen evankelisluterilaisessakirkossa ohittaa kutsumusajattelun.Jos kunta maksaalakisääteisen toimeentulotuen,sitä ei kutsuta rakkaudeksi.Kirkko kuitenkin ”toteuttaa rakkautta”,jos se maksaa asiakkaanvuokrarastit siihen päälle.Leena HuimaSana 12.6.Länsimaisella kuluttajallaon hullun halpoja hintoja tarjollaläpi vuoden, aina on jokin avajais-,kampanja- tai muu sesonkiale.Tuotteen halpuus on useinmaksettu kalliisti tuotantomaissaihmisoikeuksia rikkomalla. Vieläkalliimmaksi se tulee suomalaiselle,kun työpaikat ovat siirtyneetmuualle.Ulla RemesKuopion seudulla ilmestyvä Kirkkoja koti 18.6.Ennen avioliiton piti olla todellahuono, jotta sai avioeron.Nykyään avioliiton on oltavapoikkeuksellisen hyvä, jotta avioeroaei haeta.Katri SimonenKirkko ja kaupunki 18.6.Jos ihminen ei halua muuttaamaailmassa mitään vaikka hänvoisi, kuoleman prosessi hänessäon jo alkanut.Johan CandelinKotimaa 12.6.Vaikka kristillisyyden perussanomaanliittyy iloisuus ja elämänmyönteisyys,niin jostainsyystä suomalainen kansa osaajäpittää ja synkistellä. Siksi pienetkommellukset sovinnaisuudessaja kaavallisissa tapahtumissa tuntuvatniin hervottomilta. Tilannekomiikkatoimii aina. Harvinaistaherkkua ovat ne pyhäthetket, jolloin jokin menee totaalisestipenkin alle.Heikki HeikurinenVantaan Lauri 12.6.Esko JämsäKannusillan Kollit on tekijänsä näköinen. ”Tosikkomaisuus on kaukana maailmastani”, nuorisotyönohjaajaTarja Rae kertoo.Kissat kertovathistoriastaTiedätkö, miksi Espoon tuomiokirkonpylväässä on koiran jalanjälki?Silloin, kun kirkkoa rakennettiin,työmaan lähistöllä asuivatMurre-kissa ja Halli-koira. KerranMurre sai Hallin kiinni hänen ruokakupiltaan,jolloin hän hyökkäsisähisten Hallin kimppuun. Eläimetsäntäsivät työmaalle ja juoksivatkuivuvien tiilien päältä.Tarja Rakeen tuore kirja KannusillanKollit kertoo kristinuskontulosta Espooseen ja seurakunnanalkuajoista. 6–12 -vuotiaille suunnattukirja koostuu tarinoista, joitaEssessä julkaistaan nyt kolmattavuotta.Kirja saa tämän vuoden aikanavielä kaksi jatko-osaa, jotka jatkavathistoriaa aina nykyhetkeen asti.”Koulussa minulla oli kymppi• Marjatta Laitinen: Maat,metsät hiljenneinä. Kirjapaja2008. Hinta 15,20€.uskonnosta, historiasta ja kuvaamataidosta”,Tarja Rae kertoo.Kuvisope halusi hänestä taiteilijaa,historianopettaja historioitsijaa.Hänestä tuli Espoon tuomiokirkkoseurakunnannuorisotyönohjaaja.”Kirja on ikään kuin kompromissinäiden välillä.”Tarinat toimivatRae on työssään huomannut, ettätarinat ovat helppo tapa välittäätietoa. Hän on esitellyt työssäänkirkkoa ja nähnyt, kuinka vanhattarinat kuulostavat lapsen korvaanjännittäviltä.Hän on myös havainnut, ettämoni espoolaislapsi on muualtamuuttanut.”Olen nähnyt lapsissa juurettomuuden.Haluan kertoa, että täälläon juuret. Me kaikki olemme tulleettänne ja rakentaneet kaupunkiayhdessä.”Myös evankeliumin välittämineninnostaa Raetta. Uskoa onkautta aikojen levitetty tarinoidenkautta. Kirjailijan tarinat ovat vuorovaikutteisiaja haastavat keskustelemaan.Kirja on tekijänsä näköinen.Rakeella on hymy herkässä ja pilkesilmäkulmassa. Tarinat ovat hauskoja,ja kirjailija haluaa tuodaniillä lämpöä koteihin.”Tarinan ei tarvitse aina olla tosikkomaisentotta.”Eläin on hiljainen todistajaRakkaus maalaamiseen ja historiaaninnoittaa kirjailijaa.”Olen aina nuuskinut kaikkeavanhaa.”Marjatta Laitiselta uusi kirjaEspoon tuomiorovasti MarjattaLaitinen julkaisi herättäjäjuhlillakolmannen kirjansa Maat,metsät hiljenneinä.Kirjan sanoma on ylistys ja kiitosJumalalle. ”Tämä on pienen ihmisentunnelmia ja ajatuksia, joitaolen kokenut luonnon ja seurakunnankeskellä”, Laitinen kertoo.Laitiselle luonto ja sen rauhaon tärkeä inspiraation lähde. Osankirjastaan hän on kirjoittanutNuuksiossa ja Lapissa.Hän kertoo kirjassaan luonnonmonimuotoisuudesta ja kauneudesta.Siitä, kuinka ympäristön ihmeetsaavat hänet vaikuttumaanJumalan luomistyöstä.Kalliot, meret ja aavat maisematovat komeudessaan mahtavia.Samalla ne ovat ihmisen rinnallasuuria ja arvaamattomia. Toisaaltapienetkin luonnon osaset löytävätpaikkansa – Jumala pitää huoltakaikista.Laitinen kertoo, kuinka kirkastähtitaivas on ikkuna menneeseen.Tähtien valo onkin vanhaa valoa,tervehdys kaukaa menneisyydestä.Kristitylle tähtitaivas avaa ikkunanmyös tulevaisuuteen. Laitinenkysyy, ovatko tieteen ja uskonnäköalat yhdistettävissä.Kirjan runkona on virsi 560,Tarinansa Rae löytää historiankirjoista,kirkosta, ympäriltään.”Mietin muutaman päivän jakiukuttelen kotona. Sitten kirjoitanja maalaan”, hän virnistää.Kirjan päähenkilöinä seikkaileekaksi kissaa, jotka eivät ole mukanasattumalta. Kissa tuli Suomeenkristinuskon kanssa samoihinaikoihin. Viikingit pitivätkissoja mukana laivoissa, sillä nesöivät hiiret.Myös Espoon tuomikirkonovessa on vanha kissan luukku. Lisäksikissan tassun jälki on kirkontiilessä, jota säilytetään museossa.Kissoja on siis ollut jo alkukirkolla.Kirjailijan mukaan eläimet ovathiljaisia todistajia: ne näkevät paljon,mutta eivät juorua eteenpäin.Kissaa Rakeella ei itsellään ole.Kotona hoidettavana on kaksi koiraaja gerbiiliä. Koko perhe osallistuukirjan tekemiseen.”Mieheni Martti on käveleväkielioppikirja. 13-vuotias tyttäreniPeppi-Lotta puolestaan katsookriittisesti, ymmärtääkö lapsi tekstinja kuvan.”Perheeseen kuuluu myös kolmepoikaa, jotka ovat jo aikuisia. Heidänkinvaikutuksensa näkyy kirjassa.”Satuja lukiessani huomasin,että kasvot ja inhimilliset kuvatovat lapselle tärkeitä.”Katariina Harju• Tarja Rae: Kannusillan Kollit.Espoon tuomiokirkkoseurakunta2008. Saatavilla Espoon seurakunnistasekä elokuusta alkaen kappeleistaja internetistä. 10 euroa.hänen suosikkinsa. Hän tutustuivirteen ensi kerran herättäjäjuhlilla,minkä vuoksi hän julkaisikirjansa juuri Espoon herättäjäjuhlilla.Kirja on jatkoa Laitisen aikaisemmilleteoksille, ja kokonaisuudenosana sillä on erityinenpaikkansa. Kosketa minua, henki(2004), käsittelee Pyhää Henkeä,kun taas Hän on tullut keskellemme(2006), tutkiskelee Jeesusta.Maat, metsät hiljenneinä pohtiiJumalaa Isänä ja Luojana.Katariina HarjuTarja RaeSyys-Matti kootaantalkoovoiminVanhoillislestadiolaisetSievissäSuviseuroja vietettiin 27.–30.6.Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla.Juhlien tunnuksena oli tänävuonna ”Autuas on se, jonka synniton annettu anteeksi.” Juhlillakyseltiin muun muassa kirkonarvojen perään.Suviseurat on Suomen suurinhengellinen kesäjuhla. EnimmilläänSievissä oli 67 000 seuravierasta.Ensi vuonna Suviseuratpidetään Oripään lentokentällä.EsseKeskiajan ystäviä on hemmoteltu550-juhlavuonna Espoossa,eikä tarjoilu lopu syksylläkään. 20.–21.9. Espoon tuomiokirkon kupeeseennousevat suositut keskiaikaisetSyys-Matin markkinat.Tapahtuma on aikanaan nimettykirkon nimikkopyhimyksen,Matteuksen mukaan. Markkinoidenjärjestelyistä vastaa Tuomiokirkkoseurakuntayhdessä eri järjestöjenkanssa.”Suunnittelutyö on lopuillaan jakäytännön järjestelyt ovat alkamaisillaan”,sanoo Kirkonmäen kappalainenAlarik Corander. Espoolaisiltaon vaadittu tänä vuonna erityistäaktiivisuutta, sillä Syys-Matinmarkkinat ovat vain yksi niistä juhlavuodentapahtumista, joiden toteuttamiseentarvitaan paljon innostuneitatalkoolaisia.Corander kuitenkin kehuu osallistujien,yksityisten sekä järjestöjen,innokkuutta. Tähän mennessävapaaehtoisia on jo noin sata.Ehkäpä juhlavuosi on nostanutespoolaisten yhteishenkeä?”Kyllä me Espoossa voimme röyhistäärintaamme. Näin pitkästähistoriasta saa olla ylpeä”, Coranderhuomauttaa.Tekemisestä innostuneet voivatottaa yhteyttä Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan,sillä suuremmallaporukalla tapahtuma sujuu sutjakkaammin.”Markkinoiden yksi idea on yhdessätekeminen”, muistuttaa Corander.Markkinapaikalla tullaan näkemääneri käsityöläisten taidonnäytteitäja musiikkiesityksiä. LukutoukilleSyys-Matti tarjoaa myös uutuuskirjoja,Pekka Kuusniemen jaTarja Rakeen kirjanjulkistamistilaisuudet.Hengellisyyttäkään ei unohdetajuhlimisen keskellä. Avauspäivänpuheenvuoron pitää MikkoHeikka ja markkinahumun lomassavoi hiljentyä perinnemessuissa.Tuomiokirkon penkeillä istuessavoi kuvitella niitä satojen vuosientakaisia espoolaisia, jotka Syys-Matin markkinaperinteen keskiajallaaloittivat.Maria Hakala• Syys-Matin markkinoiden talkootehtävistäsaa lisätietoa p. (09)8050 3508/Espoon tuomiokirkkoseurakunnankirkkoherranvirasto.Espoon seurakuntasanomatwww.esse.fiOsoite- ja tilausasiatOttakaa yhteys oman seurakuntannekirkkoherranvirastoonToimitusHietalahdenranta 13, 00180 HelsinkiPuhelin 020 754 2000Faksi 020 754 2347esse.toimitus@kotimaa.fi• ToimituspäällikköSakari Sarkimaa, p. 020754 2249sakari.sarkimaa@kotimaa.fiToiveremonttiHyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!(09) 8562 7500Suomalaistentie 7,EspooPalvelukseenhalutaanLakiasioitaIlmainenremonttiarviokotonasiKeittiöt,saunat,kylpyhuoneet,huoneistoremontitAvaimetkäteen-kotiremontitluotettavastiwww.rustholli.fiEVANKELIUMIYHDISTYS - SLEYHelsinkiLuther-sali Lastenkodinkatu 515.7. ti klo 18 Nuoret aikuiset &Opiskelijat, Olli Koskenniemi: F.G.Hedberg-ilta.Pyhän sydämen kappeliKirstinkatu 113.7. su klo 11 Sanajumalanpalvelus,Miika Auvinen.18.-20.7. Kertzileiri Suodenniemellä.Ilmoitt. juhana.tarvainen@helsinki.fi 9.7. mennessä.www.sley.fi/helsinkiHaluatko parantaa kielitaitoasi?Suomalais-ranskalainen perheFrankfurtissa (Saksa) etsii hoitajaa10kk ikäiselle pojalle elokuusta alkaen.Majoitus ja ateriat tarjotaan, palkkasop. ja työtehtävien mukaan. Vast. p.09-4522302 tai 00-49171-4587748.ILMAINEN NEUVO OYOikeudellinen puhelinpalvelu0600 30 6060puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpmwww.ilmainenneuvo.SIRKKA TUORENIEMIvaratuomariyli 30 vuoden kokemusPuh. ja fax (09) 884 0556gsm 040 715 3311Neuvottelut myös kotonanne!• ToimittajatJaakko Kaartinen-Koutaniemi, p. 020754 2239jaakko.kaartinen-koutaniemi@kotimaa.fiUlla Lötjönen, p. 020754 2225ulla.lotjonen@kotimaa.fiEsko Miettinen, p. 020754 2237,osa-aikaeläkkeelläesko.miettinen@kotimaa.fiMerja Räty, p. 020754 2346merja.raty@kotimaa.fi• PäätoimittajaSimo Repo, p. 80502349simo.repo@espoonseurakunnat.fiKuvankäsittelyKotimaa-yhtiöt oy, Heimo NertamoVuokratahalutaanIlmoitusmarkkinointiMyyntipäällikötHanna Hiltunen, p. 020754 2247Seija Kosunen, p. 020754 2270Myyntiryhmän päällikkö:Minna Zilliacus, p. 020 754 2361Ilmoitusten valmistus ja vastaanottoKotimaa-yhtiöt / Tuula HurriPl 279, 00181 Helsinkip. 020754 2275, faksi 020754 2343ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoitushinnatMv 1,45 e / pmm + alv 22 %, 4-väriilmoitukset1,75 e / pmm + alv 22 %.Aineistot viimeistään julkaisupäivääedeltävän viikon keskiviikkona kello 16.HautauspalvelujaPalvelujatarjotaanJuhlatuulella Tuija & MeimiPerhejuhlat ja muistotilaisuudetP. 040-560 8630, 040-587 5873www.juhlatuulella.fiKIRKKOHERRANVAALIKAUNIAISISSAKUULUTUSMyydäänMyydään tonttiMommila, 3000 m 2 , h. 21.000, P. 044-3612547, e-mail paho47@gmail.comKauniaisten suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan 14.9.2008kirkkoherranvaali.Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä23.7. kello 9-14 ja 24.7.2008 kello 15-19 kirkkoherranvirastossa,osoite Kavallintie 3.Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki viimeistäänvaalipäivänä 14.9.2008 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka on merkittyseurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennenvaalipäivää, siis viimeistään 6.7.2008.Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloakoskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: Seurakunnanjäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että äänioikeuson ilman laillista syytä häneltä kielletty tai myönnetty toiselle ilmanlaillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen silläperusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelostataikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi.Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa muuttoon, joka on tapahtunutseurakuntaan alle 70 päivää ennen vaalipäivää.Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään 28.7.ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon, osoite Kavallintie 3, PL 4,02701 Kauniainen. Virasto on tavanomaisen aukioloajan lisäksi aukimainittuna päivänä klo 9-16.Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia 8.8.klo 16 pidettävässä kokouksessa.Kauniaisissa 3.6.2008Vaalilautakunnan puolestaArto Laitinen, puheenjohtajaJulkaisijaEspoon seurakuntayhtymäviestinta@espoonseurakunnat.fi, p. 80502327ToimitusneuvostoAnssi Siukosaari, Aulikki Akaan-Penttilä,Jorma Back, Anja-Maija Leppänen, TuijaOra, Heikki Palaskari, Simo Repo, TiroRohkimainen ja Juha Ryhänen.KustantajaKotimaa-yhtiöt oyISSN 1455-2310KirjapainoSuomen lehtiyhtymä oyTuusula 2008JakeluItella oyj


• nro 2610.7.2008nro 2610.7.2008 •Jukka GranströmEspoon Herättäjäjuhlilla vieraili viime viikonvaihteessa liki 37 000 juhlavierasta, veisaamassa Siionin virsiä ja kuuntelemassa puheita.Ei toisen yläpuolelleLauantaiaamupäivän vuoroveisuut juhlaken-Saa olla ja rakastaaVeisuu vyöryy kuin vahvat aallot juhlakentänedestä ja takaa. Laulun hyöky kaikuu kat-sanoo, ettei tarvitse pähkäillä, onko Jumalatällä vetänyt aluesihteeri Juhani Korkalainensomorakenteista keskikentälle ja yhtyy kuoronlauluun. ”Hoida, neuvo, tietä näytä, / pal-toisiamme. Toisen yläpuolelle ei saa asettuaolemassa. ”Se näkyy siitä, että rakastammeveluksessasi käytä.”kukaan.”Leppävaaran urheilukentän nurmikko hyväileevarpaita ja punainen juoksurata tuntuu taako hän jonkin ihmisryhmän esille juhlilla.Hän toteaa, että häneltä on kysytty, nos-pehmeältä jalkaan. Penkkirivistöt on asetettu Kysymys liittyi epäilemättä siihen, että Korkalainenon käynyt verkkokeskustelua seurakun-mukavan harvaan, joten on tilaa liikkua.Pikkupojat pelaavat kentän reunalla jalkapalloa.Osa ihmisistä istuu rennosti selkä puhuheettapaavat toisiaan körttijuhlilla.tayhtymän sivuilla siitä, missä sateenkaariperjakatokseenpäin, osa nurmikolla. Ääni kuuluu Hän toteaa, ettei nosta esiin mitään ihmisryhmää,”koska taivas on päämäärämme, jahyvin kovaäänisistä ja samalla voi istua kasvotmuihin ja aurinkoon päin. Tässä on mukavan siellä ei kysytä, oletko mies vai nainen, homoosallisuuden ja yhdessäolon tunnetta.vai hetero, sinkku vai parisuhteessa, eikä sielläJukka Suonperä nappaa vaimonsa silmälasitja vilkaisee Siionin virttä. Vaimo Kirsti lainen vakuuttaa virsien lomassa.kysytä edes sitä, oletko uskossa vai et”, Korka-Suonperä saa lasinsa takaisin ja edustaa perheenlaulupanosta. Pariskunta on saapunut hansa, hyljitty tai pidetty, syntinen, hurskas taiJuhlilla saa siis olla oma itsensä, kuka ta-Leppävaaraan Jyväskylästä.peräti synnitön.”Minulla alkoi sopivasti kesäloma, seon hienoa aloittaa täältä. Olen pienestä pitäenkäynyt jo edesmenneiden vanhempienikanssa herättäjäjuhlilla, joten tänne veri vetää”,Kirsti Suonperä sanoo.Molemmat vakuuttavat, että reissu ei oleajanhukkaa eikä mistään pois, päinvastoin.Muuta lomaa ehtii viettää myöhemminkin.Tämä on ainutlaatuista.Sakari SarkimaaJukka GranströmRiitta Kolkka Raumalta ja Seppo Hyyppä Seinäjoelta täyttivät ilmapalloja.Hyvyys tarttuu kohtaamisessaOuti Lehtipuu jatkaa Korkalaisen linjoilla raamattutunnissaan.Hän ottaa esiin toisten leimaamisenjonkin yhden piirteen tai mielikuvanperusteella. Esimerkkinä on Raamatun verenvuotoasairastava nimetön nainen, joka sairautensaperusteella oli saastainen, hyljitty ja eristetty.Häneen tai hänen tavaroihinsa ei saanutkoskea, koska kosketus tartutti saastaisuuden.Jeesus mullisti ajattelun päinvastaiseksiniin, että kosketuksesta tarttuu hyvyys, ei kuviteltusaastaisuus. Jeesuksen kosketuksestapuhdistuu. Se on Raamatun ilosanoma. Siksitorjuttu voi päästä eroon häpeästä, syyllisyydestäja epätoivosta. Lehtipuu tosin korostaa,että muutokset eivät käy välttämättä nopeasti.”Ihme tapahtuu silloin, kun kohtaammetoisemme. Siinä on Jumala läsnä”, hän päättääKeskitytään siihen, mikä yhdistääraamattutuntinsa.Körtit ovat laulajakansaa. Kun seuraavaohjelma alkaa, yhteisveisuu Lutherin sanoihinkajahtaa myös yksinäisestä vessakopista: ”Jumalaompi linnamme, ja vahva turva aivan.”Sakari SarkimaaMiten suhtautua naispappeihin? Entä homoihin? Muiden muassa nämä kysymyksetovat koetelleet kirkkoa viime vuosina. Myös herättäjuhlien yhteydessä niitä pohdittiin.Nuoret körtit Samuli Korkalainen, Heidi Wirilander ja Teemu Matilainen painottavatsuvaitsevaisuutta kirkon sisällä. Käsityksiä on monia, ne on opittava hyväksymään.”Emme voi tietää, kuka on oikeassa. Siksi en voi asettaa itseäni muita paremmaksi”,Korkalainen sanoo. ”Tämä ei ole tiedettä, vaan uskoa. Se on kaikille mahdollista”,lisää Matilainen. Wirilander muistuttaa, ettei yksikään ihminen ei voi riistää toiseltaihmiseltä Jumalan armoa.Wirilanderin mukaan olennaisinta on läheisyys ja rakastavan Jumalan läsnäolo. ”Käytämmeliikaa resursseja naispappien pukeutumisen pohtimiseen”, hän naurahtaa.Korkalaisen mielestä kirkossa pitäisi käydä suvaitsevaisempaa keskustelua. Häntoivoo, että ihmiset kuuntelisivat ja yrittäisivät ymmärtää toisiaan. ”Pystyykö kirkkohyväksymään sen, että sen penkeillä istuu eri tavoin ajattelevia ihmisiä?” hän kysyy.Eroavaisuuksien sijaan tulisi keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää. Tärkeintä on,että olemme yhdessä.Toki yhteinen käsitys uskon sisällöstä on tärkeä perusta. Mitä tahansa siihen ei voisisällyttää, muutenhan liike laajenee kaiken käsittäväksi massaksi. Yksityiskohtia tärkeämpääon silti yhteinen pohja ja usko.Katariina HarjuSakari Sarkimaa Sakari SarkimaaTimo ja Olli Kyösti saapuivat perheineen Oulusta Leppävaaraan.Kirsti ja Jukka Suonperä tulivat herättäjäjuhlille Jyväskylästä.Ruisleivälläon menekkiäEspoolaiset saivat vastoin pessimistien odotuksiajärjestetyksi kerrassaan hienot körttijuhlat.Juhlien ensimmäisessä seurapuheessa EspoonHerättäjäjuhlien pääsihteeri Jukka Huttunen sanoi,ettei Espoossa tosissaan ajatella, että olisi järjestettyparhaat juhlat, vaan sellaiset, kuin osataan jataidetaan.Viimeistään silloin, kun espoolaisten messukuorolauloi sunnuntain ehtoollisjumalanpalveluksessaPäivän psalmin ihmeellisen kauniina ja kuulaanasovituksena ja Leppävaaran urheilupuistokuunteli, oli kyllä kaikille selvää, että Espoon seurakunnissaosataan sekä taidetaan.Espoosta sai juhlilla hyvän kuvan. Juhlien musiikillinenoheisohjelma oli huippulaatuinen, järjestelyttoimivat sujuvasti, paikat olivat kauniit, julkinenliikenne pelasi, ihmiset olivat ystävällisiä.Ja espoolaiset itsekin huomasivat: väkeä löytyipaikalle. Moni oli täkäläisiä. Toisin kuin pelättiin,pääkaupunkiseudullakin näin moni on kiinnostunutnäennäisesti värittömästä tapahtumasta – istumistapenkissä toista tuntia, kuunnellen vakaatapuhetta, tapaillen virttä.Mediakin kiinnostui uutisoimaan ajatuksia kristinuskonydinasioista.Juhlien järjestäjille nämä ovat arvokkaita huomioita:Että tällaisella ruisleivällä on menekkiä. Ainaei tarvitakaan hokkuspokkusta.Jaakko Kaartinen-KoutaniemiSakari SarkimaaMaria Vilja hoiti herättäjäjuhlilla talkoolaisena grillin kassaa.Makkaraa osti Mikko Koponen Karakalliosta.Talkoolaisen palkkana hyvä mieli ja kahviaKoko juttu alkoi viime perjantai-iltanakun astuin ensimmäistä kertaa elämässäniHerättäjäjuhlien portista sisään. Etsin katseellanipaperilappuseen ruksittua oviaukkoajossakin urheilukatsomon selkäpuolella.Ruksin kohdalla oli kolehdinkantajien määräkokoontua ennen aattoseurojen alkua.Päätin suorittaa tämän herättäjäjuhlakasteeni”kaikki tai ei mitään” -tyylillä ja ilmoittauduinvarmuuden vuoksi talkoolaiseksikolmea eri kautta. Virallisin näistä oli EspoonHerättäjäjuhlien netti-ilmoittautuminen,jonka lisäkseni oli naputellut noin toistatuhatta muutakin körttihenkistä.Monisatapäinen väkijoukko hajaantuihiljakseen juhlakentälle. Nyt puhuttiin vähäneri mittakaavoista kuin peruspyhinä.Toiseksi viimeisen virren sävelet kajahtivatilmaan ja koko kymmenen kertaa kymmenenpäinenkolehti-iskuryhmä hajaantuiomille sektoreilleen hyvää organisaatiota uhkuen.Minäkin vedin päälleni kolehtinauhanja kiipesin yläkatsomon päätähuimaaviinkorkeuksiin käsissäni herättäjäjuhlamitoitettukolehtikassi.Sävel kesäyössäAuringonlasku värjää pilvet oransseiksi.Se lämmittää vielä Leppävaaran kirkonpihaa, joka on täynnä nuoria. Vaikkaon myöhä, shortseilla tarkenee.Nuoret tervehtivät toisiaan halauksin.Vähitellen he valuvat sisälle kirkkoon, jokatulee tupaten täyteen. Alkamassa on herättäjäjuhliennuorten yöveisuu.Salissa poreilee vilkas puheensorina, kunlaulajat hakevat paikkojaan ja huomaavatjoukossa tuttujaan.Yhtäkkiä puheeseen sekoittuu hiljainensävel. Laulu tarttuu vähitellen, penkiltä toiselle.Se leviää ja kasvaa, nousee seinille ja kattoon.Kohta koko sali veisaa kovaan ääneen.Tuusulalainen Miikka Uusipaikka, 21,tuli tapahtumaan tapaamaan rippikouluaikaisiaystäviään. ”Porukalla on kiva veisata.Sana tulee kuuluviin”, hän kertoo. ”Täällätunnen olevani omieni joukossa.”Osa nuorista veisaa antaumuksella, osavain liikuttelee hiljaa huuliaan. Jotkut keskittyvätkuuntelemaan.”Välillä pysähdyn kuuntelemaan laulua jamiettimään asioita”, Uusipaikka sanoo. Hänestäveisuussa hienoa on tasainen rauhallisuus.Kun laulamassa on nuoria, ei lauleta niinmatalalta, Uusipaikka huomaa. ”Ja onhantässä vähän sähläystä, mutta ei se haittaa.”Virsiä ehdotetaan tiuhaan tahtiin. JokuLauantaina opiskelijatyön kojulla olimyyjän paikka vapaana, joten pestauduinhommiin kauppaamaan viikonlopun ”musthave” -tuotteeksi osoittautuneita t-paitojaSiionin virsi-sitaatein. Kaikesta viikkaamisestahuolimatta pöytä muuttui kerta toisensajälkeen sekasortoiseksi kangaspyörteeksi,kun yritimme etsiä asiakkaille oikeankokoisia ja värisiä paitoja kunkin lempitekstillä.Talkoohommissa huomasi ilokseen, ettäseurapuheita voi kuunnella myös pelkästääntoisella korvalla.Sunnuntaina pukeuduin muodikkaaseen”Olen syypää kaikkehen”- paitaani. Seurasinhajuaistiani grillille, jonka tiskin takana olinluvannut olla myymässä makkaraa ja pyttipannuayhden ja kolmen välillä.Päätösseurojen aikaan kuuntelin veisuutaja nautin talkoolaisen luontoiseduistahakemalla kupin kahvia viereisestä kojusta.Yleensä sanotaan, että vapaaehtoistyöstä saapalkaksi hyvän mielen (ja kahvia?). Tämänkokemukseni valossa väite on oikea.Maria ViljaTuomas EleniusNuorten yöveisuu oli Leppävaarankirkossa.kuiskaa kaverilleen: ”Juuri tuota olin ehdottamassa!”Katonrajassa pilkistävistä ikkunoista huomaa,kuinka yö hämärtyy hiljaa. Nuori tyttöhaukottelee ja hymyilee vierustoverilleen.Kun veisuu loppuu, sama iloinen puheensorinatäyttää tilan. Pojat kiusoittelevat toisiaan,joku kantaa toveriaan reppuselässä.Joukko valuu norona ulos viileään kesäyöhön.Katariina HarjuKörttijuhlillasanottua”Miksi Jumala sallii kaiken pahan?Ei, vaan kysymys kuuluu: miksiminä en tee mitään välinpitämättömyydelleni?”Teol. yo Anna Väätäinen”Rohkeutta ei ole se, ettei pelkää,vaan että tekee sen, minkä tunteeoikeaksi, vaikka pelkää.”Toimittaja, tiedostussihteeri HeliKarhumäki”Toisten mukaan kirkko ei seuraaaikaansa, toisten mielestä se suorastaanmyötäilee pintatrendejä.”Kotiäiti, teol.yo Salla Ranta”On autuaampi antaa kuin ottaa.Näin on kolehdissa ja nyrkkeilyssä.”Espoon Herättäjäjuhlienpääsihteeri Juha Lassila”Ihme tapahtuu silloin, kun kohtaantoisen ihmisen.””Jumala ei ole vaatimusten Jumalavaan kohtaamisen Jumala.”Raamatuntutkija, Outi Lehtipuu”Edes Kristus ei jaksanut kantaaristiään yksin koko matkaa. Myöshän tarvitsi toisen tukea oman ristinsäkantamiseen.”Toimituspäällikkö Mari Teinilä”Koko kristillinen elämä on kantamistaja jälleenkantamista.”Herättäjä-Yhdistyksen pj. IlkkaMattila”Pääkaupunkiseudun ruuhkat opettavatperille pääsemisen vaikeuden.Ratin takana ruuhkaan jumiutuneenakinmoni oppii huokailemaan:”Hoida, neuvo, tietä näytä.”Rovasti Hans-Christian Daniel”Epäilemme etenkin niitä, jotkaväittävät tietävänsä totuuden. Jakuitenkin haluamme tietää sen,mikä on totta.”Kirjastonhoitaja Saara Ihamäki”Sanotaan, että usko siirtää vuoria.Alppien suuruuden edessä jäinmiettimään, mitä minun uskonisiirtäisi – tuskin ainakaan vuoria.Uskoni kuitenkin antaa minulletoivoa ja voimaa, niin että jaksanylittää vuoria.”Pastori Antti Malinen”Uskostamme avautuu tie rohkeaantoimintaan luonnon ja kaiken Jumalanluoman puolustamiseksi.”Pastori, kirjailija Leena Ravantti”Kirkon tehtävä on vaikea, tai pikemminkinmahdoton. Sen tuleevuosisadasta toiseen puhua siitä,mistä ei voi puhua, mitä sanat eivätlainkaan tavoita.”Kotiäiti, teol.yo Salla Ranta


10 • nro 2610.7.2008 • seurakunnatnro 2610.7.2008 • 1110.7.2008 10.7.2008YhteisettapahtumatJumala kohtaa ihmisen,ihminen lähimmäisenEspoon Herättäjäjuhlien tunnus oli perinteiseentapaa poimittu Siionin virren säkeestä.Tunnus ”hoida, neuvo, tietä näytä” onSiionin virrestä 223, alun perin ruotsalaisenpapin Lars Nybergin 1700-luvun loppupuolellakirjoittamasta tekstistä.Leppävaaran kentällä kuulluissa puheissajuhlatunnus esiintyi kahdella tapaa.Juhlatunnuksesta puhuttiin ihmisen huokauksenaJumalan suuntaan. Elämä ei oleyhtä riemuvoittoa, vaikeuksilta ei kukaanvälty. Ihmistä uuvuttaa, voimat hupenevat jausko haipuu, mutta Jumala yhä kuulee huokauksetja jaksaa meidän puolestamme.Herättäjäjuhlilla Leppävaarassa muistutettiinmoneen kertaan, että Jumalan ja ihmisenvälisessä suhteessa vain Jumalasta onRikkaus tulee rakkaudesta”Uskostamme avautuu tie rohkeaan toimintaanluonnon ja kaiken Jumalan luomanpuolustamiseksi. Siitä nousee myös malliyksinkertaiselle elämälle, jossa rikkaus eitule rahasta ja tavarasta, vaan rakkaudestaja keskinäisestä jakamisesta, tyytymisestävähempään toisten auttamiseksi.”Pastori Leena RavanttiMinua suurempaa”Olen alkanut ajatella, että yritykseni saadaJumalasta pitävä ote ovat samalla yrityksiätunkea Hänet kahdenkymmenen penninpajatsoon. Todellinen Jumala ei ole minunpäävärkkini ymmärrettävissä. Jumala on Jumala.Minä en voi hänen edessään muutakuin olla hämmentynyt. Ja korkeintaan hiljaasydämessäni yrittää toivoa, että meitäkaikkia, myös minua, armahdettaisiin.”Muusikko Jouko Mäki-LohiluomaOravanpyörässä”Kuoleman jälkeen on Jumala – entä tässäpäivässä, tässä maailmassa? Kysymykseniei ole syyttävä, vaan pikemminkin pohdiskeleva.Missä ja miten näyttäytyy Jumalameille koneisiin kadonneille, jotka tunnemmeolevamme unohdettuja laitteeseen, jonkakäyttäjä on poistunut paikalta – kulutettuja,käytettyjä ruokkimaan ympyrää.”Kirjastonhoitaja Saara IhamäkiVirheistä huolimatta”Oikea luottamus ei ole sitä, että tuudittaudutaanuskomaan, että Jumala oikeuttaatai hyväksyy sen, mitä ikinä teemmekin,vaan sitä, että muistutamme toisiamme siitätoivosta, että meidät armahdettaisiin virheistämmehuolimatta.Toivoa herättelemään sopivat hyvin Siioninvirret, joissa pyydetään, että saisimmeuskallusta jättäytyä armon varaan ja luopuisimmepyrkimyksestä suorittaa hengellistäpelastustehtävää itse. Kun näyttää siltä,ettemme voi ymmärtää Häntä, on muistettava,että Hän joka on meidät luonut, kylläymmärtää meitä.”Kotiäiti, teol.yo. Salla Rantatoimimaan. Ihminen ei kykene hurskaaksi.Armoa on se, että Jumala siitä huolimatta tuleelähelle meitä.Toisaalta moni puhuja muistutti myössiitä, miten virsi jatkuu: ”Hoida, neuvo, tietänäytä, palveluksessasi käytä”. Kristillinenetiikka haastaa kysymään, mikä on minuntehtäväni tällä paikalla, johon minut on asetettu.Ihmisinä olemme osa suurta joukkoa.Tie, jolle meidät on osoitettu, vie kohti muita.Jumalan suhteen emme voi tehdä mitään,mutta toisillemme kyllä. Lähimmäisenä minuntehtäväni on huomata toinen ihminen,kuunnella, hoitaa ja tukea.Jaakko Kaartinen-KoutaniemiJuhlilla pidettiin 32 seurapuhetta,raamattutunti ja messun saarna. Essentoimitus poimi tähän kuulemastaankoskettavia sitaatteja. Kaikki tekstit ovatluettavissa internetissä, osoitteessawww.espoonherattajajuhlat.fi > puheet.Mittaamaton arvo”Kristinuskon luovuttamaton sanoma onsiinä, että jokaisella ihmisellä – sairaalla,kyvyttömällä, laiskalla, tyhmällä, ilkeällä jahäiriintyneellä – on yhtäläinen arvo. Tämäarvo on mittaamaton ja riippumaton ihmisenominaisuuksista. Ihme tapahtuu silloin,kun en sido toista häpeään ja syrjään hänensairautensa tai muun ominaisuutensavuoksi, vaan näen hänessä kaltaiseni ihmisen,sisaren tai veljen, jolla on yhtä suuri oikeuselämään ja iloon kuin minullakin.”Ihme on sekin, jos opin hyväksymään itseni,puutteineni ja vajavuuksineni. Ihme onse, jos uskaltaudun tunnustamaan nämäpuutteeni toisille. Ja ihme on se, jos opin hyväksymääntoiset sellaisena kuin he ovat.”Raamatuntutkija Outi LehtipuuUskolle ei ole mittaria”Lähes neljäkymmentä vuotta pappina toimineenajoudun yhä toteamaan: salattuHerra, salattu tarkoitus, salattu elämä, salattutie. Moni asia uskon alueella jää mysteeriksi.Jumala on paljon suurempi, paljonenemmän kuin ymmärrämme tai tajuamme.Siksi on niin turvallista ja hienoa veisata,’että lapsi olla saan’. Uskon määrää tai laatuaei ole tarkoitettu mitattavaksi, koska uskoon luottamista Jumalaan ja avunhuutoaelävälle kolmiyhteiselle Jumalalle.”Lääninrovasti Arto LaitinenJukka GranströmHerättäjäjuhlien päätteeksi seuraväki itse kantoi seurapenkit pinoihin ja lähti kotiinehkä vähän kevenneen ristinsä kanssa.Alkakaa kirkon puolustajiksi”Mitä körttikapina voi merkitä meille nyt,kun herännäisyys on monille kelpaava ja jopamuodikas hengellinen liike? Se voi ollaluterilaisen kirkkomme puolustamista silloin,kun se joutuu ala-arvoisen ilvehtimisenkohteeksi. Kirkko ei ole pulassa, silläsen pää on Kristus, mutta monet ihmisetovat, kun heidän suhdettaan kirkkoon yritetäänhäiritä. Kun Kristus on teissä, Jumalanvaltakunta tulee mukananne, missä kuljettekin.Teidät on lähetetty maailmaan, teilläon tehtävä. Teidän rakkautenne, rohkeutenneja vapautenne on kirkkomme paras puolustus.”Toimittaja, tiedostussihteeri Heli KarhumäkiIhmisarvon puolesta”Jos katsomme kirkkoa laajemmin, voimmeluonnehtia sitä maailmanlaajuisena yrityksenätuoda paitsi lohduttavaa sanomaaelämän runtelemille ihmisille, samalla myöskouriintuntuvaa apua elämässä selviytymiseen.Tätä työtä tehdään tietysti kirkon tehtävissä,mutta emme voi sulkea ulkopuolellekaikkea muuta toimintaa, joka on rakentamassavierailla mailla edellytyksiä ihmisarvoisemmanelämän puolesta köyhyyttä,sairautta tai epäoikeudenmukaisuutta vastaan.”Antti EleniusHerra kantaa tänäänkin”Hän kyllä löytää piiloutuneen Sakkeuksenpuusta tänäkin päivänä ja pelästyneeneksyneen perässä hän juoksee. Syntiensäsuossa rämpivän alle tämä paimen käy,nostaa ylös ja kantaa sitten kotiin.Ei hän ollut tällainen vain ajanlaskummealussa tai vanhoina hyvinä aikoina, vaanJeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti– sanokoot omat tuntomme, uskonnollistentotuuksien julistajat tai mielipidekyselytMestarimme heikkenevästäasemasta tämän päivän Suomessa mitä tahansa.”Pastori Jussi TalasniemiArmo koskee kaikkia”Kysymys oikeudenmukaisuudesta on yhteiskunnallineneikä siitä kirkkokaan ole vapaa.Kysymys armosta koskee jokaista yksilönä.Tuomo Mannermaan kristillisen uskonkuvausta noudattaen: ’Koko kristillinenelämä on kantamista ja jälleen kantamista.Kristus kantaa meitä ja me olemme kiedotuthänen kaulalleen; ja me itse kannettavinakannamme kuitenkin samalla lähimmäisemmeheikkoutta, syntiä ja hätää.’”Herättäjä-Yhdistyksen pj. Ilkka MattilaToivo on kuin valo”Valon esirippu ei nouse meidän komennuksellamme.Vain Jumalan väkevä käsipystyy siihen. Meidän on hyvä odottaa jatoivoa. Meille riittää, että tiedämme valonolevan. Meille riittää, että Jumala on. Meilleriittää, että toivo on.”Piispa Mikko HeikkaEspoonlahdenseurakuntaEspoonlahden kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kipparinkatu 8, 02320 Espooavoinna ma-ke klo 8–15, to 8–16.15, pe 8–15, p. 8050 6000, faksi 8050 6626.etunimi.sukunimi@espoonlahdenseurakunta. www.espoonlahdenseurakunta.MessutLa 12.7. klo 11 kirkossa Elohovi 1-rippikoulun konrmaatiomessu,saarna ja liturgia Annamari Simpanen,avustava pappi Merja Telsavaara,kanttori Timo Lonka.Su 13.7. klo 10 kirkossa saarnaja liturgia Jukka Lehti, avustavapappi Mikko Tervonen,kanttori Katri Vesanen.Su 13.7. klo 14 kirkossa Hila 1 -rippikoulunkonrmaatiomessu, saarna jaliturgia Tuula Olli, avustava pappi AnnamariSimpanen, kanttori Katri Vesanen.Su 13.7. klo 17 Soukan kappelissasaarna ja liturgia Mikko Tervonen,kanttori Timo Lonka.La 19.7. klo 11 kirkossa Elohovi 2 -rippikoulunkonrmaatiomessu, saarnaja liturgia Marko Autio, avustava pappiPekka Nenonen, kanttori Timo Lonka.La 19.7. klo 15 kirkossa Törmälänrippikoulun konrmaatiomessu,saarna ja liturgia LeenaSantaharju, avustava pappi PekkaNenonen, kanttori Anna Pulli.Su 20.7. klo 10 kirkossa saarna jaliturgia Matti Vihanto, avustava pappiPekka Nenonen, kanttori Timo Lonka.Su 20.7. klo 14 kirkossa Hila 2-rippikoulun konrmaatiomessu,saarna ja liturgia Leena Tapanainen,avustava pappi Merja Telsavaara,kanttori Timo Lonka.Su 20.7. klo 17 Soukan kappelissasaarna ja liturgia PekkaNenonen, kanttori Anna Pulli.La 26.7. klo 11 kirkossa Kaunisniemi1 -rippikoulun konrmaatiomessu,saarna ja liturgia Hans-ChristianDaniel, avustava pappi AnnamariSimpanen, kanttori Anna Pulli.La 26.7. klo 14 kirkossa Velskolankartanon rippikoulun konrmaatiomessu,saarna ja liturgiaAnsa Helminen, avustava pappiMerja Alanne, kanttori Anna Pulli.RukoushetkiParas tapa aloittaa päivä. Lyhyt rukoushetkikirkossa arkiaamuisin klo 8.50.RaamattupiiriKesäillan raamattupiiri kokoontuukirkon pikkusalissa keskiviikkoisin klo18.30–20 koko kesän ajan. Piirissäkäsitellään seuraavan sunnuntain tekstejä,mukana ke 16.7. pastori Merja Telsavaaraja 23.7. Annamari Simpanen.kesäMieTeAvoin vertaistuki- ja keskusteluryhmämasentuneille tai uupumuksestakärsiville keskiviikkoisin klo18–20 Espoonlahden kirkko, tied.Maria Laulaja 040 537 6854.DiakonianajanvarauspäivystysheinäkuussaPäivystykset Espoonlahdenkirkon diakoniatoimistossa maja to klo 9–10 p. 8050 6638.VirkistyspäiväHvittorpin linnassaTo 7.8. diakonian retkipäivä HvittorpiinKirkkonummelle. Ks. lisätiedotYhteiset tapahtumat -palstalta.Mammat ja muksut leirilleLeiri äideille ja kouluikäisille lapsilleHvittorpin leirikeskuksessa pe–la12.–13.9. klo 17. Tarjolla hyvää ruokaaja yhteistä tekemistä. Hinta 20 €/aik.,10 €/lapsi. Tiedustelut ja ilmoittautumisetRitva Finnbäck 040 575 3707.Perhetyön ryhmätVertaisryhmä murrosikäisten ja murrosikäälähestyvien nuorten vanhemmilleEspoonlahden kirkolla 23.9.–2.12.joka toinen tiistai klo 18.30. Tied.Ritva Finnbäck, 040 575 3707.Eroryhmä. Oletko hiljattain eronnut?Pohditko, miten ero vaikuttaa omaanja lastesi elämään? Luottamuksellineneroryhmä vanhemmille ja samaanaikaan heidän 7–10-v lapsilleenEspoonlahden kirkolla kuutena torstaina18.9.–30.11. klo 18–20. Nuorteneroryhmä 11–14-v toimii samaanaikaan erityisnuorisotyönohjaaja SamiHiltusen ohjaamana. Lasten ryhmässäRitva Finnbäck ja Laura Malme. Ilm.ja tied. 10.9. menn. Senja Tervonen,040 559 1732, 8050 6917 tai senja.tervonen@spoonlahdenseurakunta.Monipari-perheryhmä kahden kulttuurinpareille lapsineen Soukan seurakuntakodissasu 21.9. klo 16–18.30 (sekä5.10., 26.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.)Aiheina mm. erilaisuus, kommunikaatio,rakkauden kielet ja ristiriidat.Maksu 30 €/pari sisältää tarjoilun.Ohjaajat Anja ja Kari Saloheimo. Tied.ja ilm. Senja Tervonen 10.9. menn.Virtaa välillämme – nuorten parien(n. 25–38-v) suhdekurssi su 12.10.ja 16.11. klo 15.30–18.30 Kaskikappelissa.Leirijakso Hilassa 24.–26.10.Kurssi on tarkoitettu espoolaisille pikkulapsiperheille.Aiheet: tunteet, rakastumisestarakkauteen, suuttumus jaristiriidat, seksuaalisuus ja hellyys sekäarkirakkaus ja vanhemmuus. Maksu80 €/pari, sisältää leirikeskusjaksontäysihoidon ja tarjoilut Kaskikappelissa.Lastenhoito järjestetty. Tied.ja ilm. Senja Tervonen 30.9. menn.SururyhmäRyhmä läheisensä menettäneille alkaa30.9. Soukan kappelilla. Tied. diakonissaTiina Riepponen p. 8050 6906.HenkireikäLuottamuksellinen vertaistuki- jakeskusteluryhmä psyykkisesti sairastavienlähiomaisille alkaa Soukankappelilla ke 8.10. Tied. ja ilm. diakonissaMaria Laulaja 040 537 6854.Nuoretwww.sodesode.Nuorisotoimisto Sode, Soukantie14 (ostari), p. 452 5801.Sode auki kesäkeskiviikkoisinklo 17–21.OlarinseurakuntaKirkkoherranvirasto, Olarinluoma 4, avoinna ma–ke, pe klo 8–15,to klo 8–16.15, p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@olarinseurakunta. www.olarinseurakunta.MessuSu 13.7. klo 10 Olarin kirkko, liturgiaja saarna Juha Virta, avustaa KimmoAnsamaa, Antti Kruus, kanttorinaSanna Franssila. Messun yhteydessäVelskolan kartanon rippikoulunkon rmaatio. Maksuton kirkkokuljetustarvitseville. Kuljetuksen tilausviimeistään messua edeltävänäperjantaina klo 12, p. 8050 7751.Su 20.7. klo 10 Olarin kirkko, liturgiaja saarna Saara Ohtonen, avustaaAntti Malinen, kanttorina Anna Lohi.KesäkahvilatKesäkahvilassa jaetaan viikonkuulumiset hyvässä seurassakahvikupin äärellä.Haukikappelilla pe klo 13 kesä-heinäkuussa,25.7. saakka. Mukanakesädiakoni Saara Laine.Matinkappelilla ke klo 13–14.30.Olarin kirkon pihalla to klo 12.30.Sateen sattuessa aulassa.Lähde rukousmatkalleBussimatka Espoosta Kristus-päiväänTurkuun la 18.10. Ilmoittauduitse Kristus-päivään Turkuun verkkoosoitteessawww.kristuspaiva. tai p.020 768 1629. Osallistumismaksu10 € laskutetaan. Lounas Turku-hallilla8 €. Bussikyytiin pääsee ilmoittautumallalähtöpisteen vastaavalleja maksamalla ennakkomaksun 20 €tilille Nordea 138830-303945. Bussitlähtevät klo 9. Paluu myöhään illalla.Matkan loppumaksu 20 € kerätäänbussissa. Varaa matkaevästä mukaan.Lisätietoja saat ilmoittautuessa lähtöpysäkkisiyhdyshenkilöltä: 1. Tapiolanuimahallin pysäköintialue, Kirkkopolku3, sarijajuha.savela@kolumbus. , 040 530 5421. 2. Olarin kirkonpysäköintialue, Olarinluoma 4, ullamaija.kyrola@olarinseurakunta., 040547 1858. 3. Ison Omenan markkinapiha,(kauppakeskuksen takana, markettienedustalla), antti.ronkainen@majakkaseurakunta. , 040 504 5918. 4.Espoonlahden kirkon pysäköintialue,Kipparinkatu 8, inkeri.oinonen@espoonlahdenseurakunta. , 050 583 6883.5. Leppävaara, Läkkitori, Läkkisepänkuja,kaija.rainio@kolumbus. , 0400 592 148. 6. Espoon asema,Kirkkojärventien ja aseman välinenalue, kari.lahtinen@nissenrinne. , 040 527 2195.Isien ja lasten retkiIsoon Vasikkasaareen la 16.8. Isienja lasten lisäksi mukaan voivat lähteämyös isoisät ja kummisedät lastenlastensa/ kummilastensa kanssa.Ohjelmassa luontoon tutustumista,leikkejä ja yhdessä oloa, hartaushetkija sään ja olosuhteiden salliessamakkaranpaistoa. Kokoontuminenklo 9.30 Nokkalan saaristovenelaiturilla.Vene lähtee klo 9.50 ja IsossaVasikkasaaressa kokoonnumme klo10 venelaiturin läheisyydessä. Halutessaanmatkaan voi liittyä myösmuilta saaristoveneen pysähdyslaitureilta(ks. saaristoveneen aikataulu).Alustavan arvion mukaan paluulähtöIsosta Vasikkasaaresta klo 15 lähtevälläveneellä. Retkeläiset ottavatmukaansa omat retkieväät ja muutretkellä tarvittavat ”huoltovälineensä”.Osanottajat maksavat itse matkansaIsoon Vasikkasaareen ja takaisin.Lisätietoja ja ilmoittautumiset 8.8.saakka: Kari Tuovinen, kari.tuovinen@olarinseurakunta. tai 040 531 4144.Saareen saunomaanSauna lämpiää Stora Blindsundissa,Matinkylän edustalla, keskiviikkoisin27.8. saakka. Parillisilla viikoillasaunavuoro miehille klo 17–18.30. janaisille klo 18.30–20. Parittomilla viikoillanaisten vuoro. Soutuvene noutaasaunojat Nuottaniemen venesatamanitäreunan laiturista avoimina iltoinaklo 17 ja klo 18, naisten saunailtoinaklo 18. Saarimaksu 3 €, omat välineet,laudeliinat ja eväät mukaan. Makkaranpaistomahdollisuus.Talo tarjoaakahvin ja teen. Järjestäjä SeKaVa(= seurakunnat, kaupunki, vapaatjärjestöt). Lisätietoja 0440 688 068.VirkistyspäiväHvittorpin linnassaTo 7.8. diakonian retkipäivä HvittorpiinKirkkonummelle. Ks.Yhteiset tapahtumat -palsta.Tapahtuu Olarin kirkolla,Olarinluoma 4Päivän Sana ti ja to klo 12 kirkonetuosassa. Tule lepäämään hiljaisuudessaja rukouksessa. Kesto n. 25 min.Kesäkahvila kirkon pihalla kesäelokuunajan to klo 12.30–13.30.Diakoniatyöntekijä on tavattavissaparhaiten kirkon diakoniatoimistossati n. klo 9–10 tai soittamalla silloin p.8050 7743 ja sopimalla muun ajan.Matinkappeli, Liisankuja 3Diakonian ajanvarauksen voi kesällätehdä ti klo 10–11 soittamalla p. 8034826 tai käymällä henkilökohtaisesti.Leipäjakelu ti klo 11.Kesäkahvila ke klo 13–14.30.Seurakunta kauppakeskusIsossa OmenassaHiljaisuuden kappeli (kauppakeskuksenylin kerros) on tarkoitettuhenkilökohtaiseen hiljaisuuteen,rauhoittumiseen, lepoon ja rukoukseen.Avoinna kesä-elokuussama–pe 14–18, lauantaisin suljettu.Omenan Olohuone (seurakunnankerhotilat Hiljaisuuden kappelinyhteydessä) syyskausi alkaa 11.8.Kauppakeskuspappi Petteri Kerkotavattavissa Isossa Omenassa 18.8.alkaen. Soita ja sovi keskusteluaika050 434 1074 tai tule juttelemaan,kun näet hänet kauppakeskuksessa.NuoretKappelikuppila vanhempiennuorten ohjaamana keklo 18–21 Niittykappelilla.Kesä-pesistä Niittykummun kentällä.Lisätietoja kappelikuppilasta.Messenger-päivystyssatunnaisesti kesäaikana:niittykappeli@hotmail.com.Virkistyspäivä Hvittorpinlinnassa. Diakonian retkipäivässäollaan yhdessä, ulkoillaan,saunotaan, uidaan jahiljennytään to 7.8. HvittorpissaKirkkonummella. Bussireitti:Leppävaaran kirkon alaparkkipaikka,Veräjäpellonkatu 1,klo 9.00, Tapiolan uimahallinparkkipaikka klo 9.10, Olarinkirkko klo 9.15, Espoonlahdenkirkko klo 9.30, Espoon Keskus,Vieraskuja 1, klo 9.40. Retkipäivänhinta 10 € sisältää aamiaisen,lounaan, päiväkahvit jayhteiskuljetuksen. Ilmoittautumiset18.7. mennessä ruokaaineallergioineendiakoni MarttaNurmelle 040 518 1387.Nuoret aikuisetOtaniemiSeuraava messu su 24.8. klo11. Otaniemen kappelissa eiole messuja ajalla 22.6.–17.8.Kappeli on kesällä auki ma–peklo 12–17, jolloin paikalla onopas. Kesäviikonloppuisin Otaniemenkappeli on auki vain toimituksiavarten. Toimitusvarauksiavoi tiedustella Tapiolan päivystävältäpapilta p. 8050 4440.Kappelin toimisto on kiinnikesän ajan 11.8. saakka.Ristin killan kesä-elokuunteeillat ovat keskiviikkoisinOtaniemen kappelilla, ei kuitenkaanjoka viikko. Ohjelmastavoi kysyä sähköpostilla:tiedottaja@ristinkilta. .EspoonlahtiMammatja muksutleirille!pe–la 12.–13.9. HvittorpinleirikeskuksessaLue lisää Espoonlahden ilmoitukset.OlariIsien ja lasten retkiIsoon Vasikkasaareenla 16.8.Lue lisää vieressä.


12 • nro 2610.7.2008 • seurakunnatnro 2610.7.2008 • 1310.7.200810.7.200810.7.200810.7.2008TapiolanseurakuntaEspoontuomiokirkkoseurakuntaLeppävaaranseurakuntaKauniaistenseurakuntaKirkko ja kirkkoherranvirasto, Kirkkopolku 6, 02100 EspooVirasto avoinna ma–ke, pe klo 8–15, to klo 8–16.15. P. 8050 4000etunimi.sukunimi@tapiolanseurakunta. www.tapiolanseurakunta.Kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02270, Espoo, ma–pe klo 8–15, p. 8050 3500, virkatodistuksetp. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15, toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko,Kirkkopuisto 5 etunimi.sukunimi@espoonseurakunnat. www.espoontuomiokirkkoseurakunta.Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, avoinna ma–pe klo 8–15p. 8050 5000, faksi 8050 5590etunimi.sukunimi@leppavaaranseuraunta. www.leppavaaranseurakunta.Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 KauniainenKirkkoherranvirasto avoinna kesällä 10.8. asti ma–pe klo 9–14, p. 512 3710.etunimi.sukunimi@evl. www.evl. /srk/kauniainenTapiolan kirkossaSu 13.7. klo 10 messu, liturgiaSeppo Salmensaari, saarna AnttiRusama, musiikki Liisa Malkamäki.Ke 16.7. klo 8 viikkomessu,liturgia Mimosa Leinonen,musiikki Liisa Malkamäki.Su 20.7. klo 10 messu, liturgiaPauliina Kuokka, saarna Ossi Tervonen,musiikki Heli Latonen.Ke 23.7. klo 8 viikkomessu,liturgia Mimosa Leinonen,musiikki Heli Latonen.TapiolaTaneli LaasonenKaipiainen&Kaipiainen&TiituMusiikkia puolen päivän aikaan-konsertissa esiintyvät Sabina Kaipainen,sopraano, Teemu Kaipainen,oboe, Tapio Tiitu, urut ti 15.7. klo 12Tapiolan kirkossa. Konserttiin onvapaa pääsy. Konsertin jälkeen kirkonpääovella on konserttikahvit. Tulotkansainvälisen diakonian hyväksi.TapiolaTaneli LaasonenLähetyksen kesäseuratKylväjän kesäseurat ja Laura Suomisen85-vuotisseurat ke 16.7. klo17.30 Tapiolan kirkolla. MukanaKylväjän lähetysjohtaja Pekka Mäkipääja pastori Ossi Tervonen.BravadeMusiikkia puolen päivän aikaan-konsertissa esiintyy nokkahuilukvartettiBravade ti 22.7. klo 12Tapiolan kirkossa. Konserttiin onvapaa pääsy. Konsertin jälkeen kirkonpääovella on konserttikahvit. Tulotkansainvälisen diakonian hyväksi.Diakonia – tukea elämäänHämäränrajamaillaMessu13.7. klo 10 Tapiolan kirkossaDiakoniatyöntekijään voi ottaa yhteyttäkohdattaessa erilaisia elämän vaikeuksia.Keskusteluajan diakoniatyöntekijältävoi varata numerosta 8050 4430.TeretusSuolaksimaanVirolaispappien Leevi Reinaru,Meelis-Lauri Erikson, Aavo Paistik.Katrin-Helena Melder, Enri Pahapillja Olav Maran maalauksia Tapiolankirkon aulassa heinäkuunajan. Näyttely on avoinna arkisinklo 8–21 ja la–su klo 8–17.Messu20.7. klo 10 Tapiolan kirkossaNuoretNuortenilta tiistaisin klo18–21 Tapiolan kirkolla.Espoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Konrmaatiomessu la 12.7. klo10. Törmälä P. Saarnaaja ja liturgiEmriikka Salonen, avustajat TuijaFilppula, Mari Mathlin ja JohannesMelander, kanttori Eeva Jurmu.Messu su 13.7. klo 10. Kon rmaatio,Muurla E. Saarnaaja ja liturgi MarjaMalvaranta, avustajat Ulla Savonen,Sanni Antikainen ja Jukka Jokinen,urkuri Petri Koivusalo, kanttori SheldonYlioja. Pappi on tavattavissasielunhoitoa varten messun jälkeen.Konrmaatiomessu la 19.7. klo 10.Velskola Väentupa E. Saarnaaja jaliturgi Pirkko Nurminen, avustajatHannu Mäenpää, Raigo Liiman ja OutiHiirikoski, kanttori Sheldon Ylioja.Messu su 20.7. klo 10. Kon rmaatio,Isohiekka P. Saarnaaja ja liturgiAntti Pohjolan-Pirhonen, avustajatKirsi Muurimäki, Laura Markkanen,Saara-Maria Jurva ja Johannes Melander,urkuri Marja-Liisa Talja, kanttoriAnna Marte. Pappi on tavattavissasielunhoitoa varten messun jälkeen.Urkuyö ja Aaria to 10.7. klo 22 ”Munkkejaja kuninkaita” Jyrki Korhonen,basso; Hans-Otto Ehrström, piano;Tapio Tiitu, urut. Ohjelmassa mm.Mozart, Rossini, Tsaikovski, Kokkonen.Liput 13–21 €. Taiteilijatapaaminenennen konserttia klo 21 Pitäjäntuvassa.Suvisunnuntain iltamusiikki su 13.7.klo 19. Pia Bengts, sopraano; Liisa Malkamäki,urut. Illan säveltäjät: J.S.Bach,Händel, Franck, Eben. Vapaa pääsy.Järjestää Espoon tuomiokirkkoseurakuntaja Esbo svenska församling.Urkuyö ja Aaria to 17.7. klo 22 ”Laulaminulle se laulu”; Tiina Penttinen, mezzosopraano;Tuula Hällström, piano;Harri Viitanen, urut. Ohjelmassa mm.Meyerbeer, Brahms, Messiaen. Liput13–21 €. Taiteilijatapaaminen ennenkonserttia klo 21 Pitäjäntuvassa.Suvisunnuntain iltamusiikki su20.7. klo 19. Musica Poetica; TuomasKaipainen, barokkioboe; SabineKaipainen, mezzosopraano; TapioTiitu, urut. Illan säveltäjät: Buxtehude,J.S.Bach, Hanff. Vapaa pääsy.Järjestää Espoon tuomiokirkkoseurakuntaja Esbo svenska församling.Urkuyö ja Aaria to 24.7. klo 22 ”Suoraansydämestä” Johanna Rusanen,sopraano; Ilmari Räikkönen, piano;Tibor Bogányi, sello; Àgnes Zászkaliczky,urut. Ohjelmassa mm. Bach,Wagner, Rheinberger. Liput 13–21 €.Taiteilijatapaaminen ennen konserttiaklo 21 Pitäjäntuvassa.Opas esittelee Espoon tuomiokirkkoakeskiviikkoisin klo 14. Ryhmiä vartenvoi tilata erillisen opastuksen, varauksetma–pe klo 9–15 p. 8050 3515.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Cafe Aurora avoinna heinä-elokuussatorstaisin klo 9–15. Pirkko Kivimäenalustukset klo 13–14; aiheet to 10.7”Glimsin museo”; to 17.7. ”Bembölenkahvitupa”; to 24.7. ”Ingas: vanha jauusi pappila”. Kahvi ja pulla 1,50 €.Sansa-shop on avoinna torstaisinCafe Aurorassa.Nuorten kesäilta keskiviikkoisinklo 18–20.Kalajärven kappeliRuskaniitty 3Ylistys- raamattu- ja rukousiltaseuraavan kerran pe 1.8. klo 19.Ajanvaraus diakonille 040 531 1042.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Kesäsunnuntai su 13.7. klo 15–17.Totuudesta ja harhasta keskustellaankahvipöydän ääressä ja lauletaan.Marja-Liisa Nokelainen johdatteleekeskustelua, jossa sana onvapaa. Veisataan suvisia virsiä.Kesäilta kappelilla ke 23.7. klo18–20. Keskiviikkoilta kahvi- ja voileipäpöydänympärillä. Keskusteluateemasta ”Kuka on lähimmäinen”,johdattelee diakoni Merja Lehtisalo.TuomiokirkkoEspoon tuomiokirkossaLaaksolahden kappeliYlänkötie 16Kesäpiiri kodeissa ti 22.7. klo18.30. Tiedustelut p. 541 3209.RinnekappeliRinnekodintie 6Jumalanpalvelus su 20.7.klo 13.30. Helsinki.Miesten talkooleiri28.–31.7. Hvittorpissa. Leirillä tehdäänmyyntikojuja Espoon tuomiokirkonmäellä20.–21.9. järjestettäville SyysMatinMarkkinoille. Leirillä vietetään myösperinteistä leiriohjelmaa, saunotaanpäivittäin sekä nautitaan Hvittorpinhyvistä ruuista ja luonnosta. Aikaamyös hiljentymiseen ja keskusteluihin.Hintaan 20 € sisältyy ruoka, majoitusHvittorpin linnassa ja tarvittaessakuljetus. Leirin vetäjänä diakoni JyrkiMyllärniemi. Tiedustelut ja ilmoittautuminenp. 8050 3503, 040 547 1861.VirkistyspäiväHvittorpin linnassaDiakonian retkipäivä Hvittorpiin Kirkkonummelleto 7.8. Tarkemmat tiedot jailmoittautumisohjeet Yhteiset-palstalla.Otanko kun masentaa– masentaako kun otan?Messula 12.7. klo 10 konfirmaatiomessu, Törmälä P.su 13.7. klo 10 messu ja konfirmaatio, Muurla E.la 19.7. klo 10 konfirmaatiomessu,Velskola Väentupa E.su 20.7. klo 10 messu ja konfirmaatio, Isohiekka P.Rinnekappelissasu 20.7. klo 13.30 JumalanpalvelusTunnetko masennusta? Otatko ryypynsiihen? Auttaako se vain hetken ja jälkeenpäinon vielä masentuneempi olo.Tule ryhmään, jossa yhteisten kokemustenpohjalta pyritään kohti parempaaoloa ilman alkoholia. Kokeillaanryhmässä erilaisia tapoja hahmottaajuomisen ja masennuksen solmuja.Kokoontumiset maanantaisin alkaen1.9. klo 18.30. Asemakuja 2 II krs,Skipan yläkerrassa. Ohjaajina diakonitPäivi Pakkanen ja Jaana Leinonen.Tiedustelut ja ilmoittautumiset ohjaajille040 531 1042 tai 040 531 1037.Sinulle, jolle äitiysei ole ollut pelkkääonnen huumaaOnko olosi väsynyt, alavireinen, ahdistunut,arki pelottaa, kärsit keskittymisvaikeuksista,unettomuudestaja kenties ruokahaluttomuudesta?Onnellisin aika elämässäsi on kääntynytpainajaiseksi? Tervetuloa mukaanvertaisryhmään, synnytyksen jälkeistämasennusta potevat/uupuneet äidit.Suljettu, seitsemän tapaamiskerranryhmä aloittaa Espoon tuomiokirkonNestori-tilassa, Asemakuja 2, 2 krs.Tapaamiset perjantaisin klo 10.30–12:22.8., 29.8., 5.9., 12.9., 19.9., 26.9.ja 3.10. Vauva on tervetullut mukaanryhmään. Ryhmän ohjaajina AydaMeskanen ja Virpi Sutelainen. Tiedustelutja ilmoittautumiset 1.–15.8. AydaMeskaselle 040 513 0862 tai ayda.meskanen@espoonseurakunnat. .Jatkuu seuraavalla sivulla.Hiljaisuuden retriitti12.–14.9. Velskolan Kartanossa.Ohjaajina Marja Malvaranta ja PiaKoskinen. Osallistumismaksu espoolaiset65 €, muut 100 €. Ilm. 28.8.mennessä p. 8050 3915/Malvaranta.AikuisrippikouluRyhmä kokoontuu Laaksolahdenkappelissa, Ylänkötie 16, torstaisin4.9., 11.9. ja 2.10. klo 18. Lauantaina20.9. osallistutaan SyysMatinMarkkinoille Espoon tuomiokirkonmäellä.Kokoontumiset kestävät parituntia kerrallaan. Lisäksi tehdäänkotitehtäviä. Kon rmaatio Laaksolahdenkappelissa su 12.10. klo12 aluemessun yhteydessä. Ilmoittautumislomake:www.espoontuomiokirkkoseurakunta./ palvelut /rippikoulut. Lisätietoja päivystäväpappi ma–pe klo 9–15 p. 8050 3501.Sururyhmä läheisensämenettäneillekokoontuu ke 1.10., 15.10., 29.10.,12.11., 26.11., 10.12. ja 14.1.2009klo 18–20 Auroran kappelilla. Vetäjinäpappi Hannu Mäenpää ja diakonissaTiina Hietaniemi. Tiedustelutja ilmoittautuminen 10.9.mennessäTiina Hietaniemi 040 763 6599.DiakoniatyönajanvarauspäivystysKesä-elokuussa kaikkien alueidenyhteinen ajanvarausvastaanottoon tiistaisin klo 9–11, 050434 1069. Hätätapauksissa diakoniatyöntekijäänsaa yhteydenvaihdenumeron p. 80501 kautta.Kappeleidenaukiolo kesälläAuroran, Kauklahden ja Viherlaaksonkappelit ovat avoinnakoko kesän. Kalajärven, Laaksolahden,Nupurin ja Suvelan kappelitovat suljettuina 1.7.–3.8.Nuoretwww.lujakallio.Kesäillat tiistaisin Nestorissa (Asemakuja2) ja keskiviikkoisin Aurorassa(Heiniemenpolku 1) klo 18–20. Tulemukaan kesäiltoihin hyvän ohjelmanpariin ja tuttuja tapaamaan 3.6.–13.8.Kesän suurin juhla, perinteinen jaaina yhtä hieno Big Camp-viikonloppu29.–31.8. Velskolassa. OhjelmassaTera, The Hillman Hunter, loistavaCamp-meininki ja Afrikkalainengospelmessu. Ilmoittautumiset jainfo löytyvät www.lujakallio. .Messut ja hartaudetMessu su 13.7. klo 10 Leppävaarankirkossa, Veräjäkallionkatu 2.Saarna ja liturgia Kauko Puranen,avustava pappi Juha-Pekka Rissanen,kanttorina Jenni Örthén. Uudet nimikkolähettimmeElina ja Juri Veikkolasiunataan matkaan kohti Hongkongia.Messun jälkeen kirkkokahvit, joidenyhteydessä Veikkolat kertovat lähtötunnelmistaansanoin, kuvin ja sävelin.Elina on terveydenhuollon maisterija tanssija ja Juri pastori-muusikko.Anglican-Lutheran Worship Service13th July 4 pm at KarakappeliChapel, Karakalliontie 12.Kesäillan lauluhetki ja ehtoollinenke 16.7. klo 19 Perkkaankappelissa, Upseerinkatu 5, TimoLeppävaaraSalo. Tilaisuus alkaa yhteislaulullaja päättyy ehtoollisen viettoon.Messu su 20.7. klo 10 Leppävaarankirkossa, Veräjäkallionkatu 2.Saarna ja liturgia Kauko Puranen,avustava pappi Juha-Pekka Rissanen,kanttorina Jenni ÖrthénKesäillan lauluhetki ja ehtoollinenke 23.7. klo 19 Karakappelissa,Karakalliontie 12. Riikka Myllys.IltasoittoKaisamaija Uljas ja Arto Ruotsala,kitara, konsertoivat su 27.7. klo18 Leppävaaran kirkossa, Veräjäkallionkatu2. Iltasoitto on puolentunnin musiikkihetki keskieurooppalaiseentapaan. Vapaa pääsy.Ekumeeninen ristisaattoRistisaatto kulkee la 23.8. rukoillenja laulaen Myllyjärveltä Leppävaaraan.Matkan pituus on n.20 km, voit kävellä myös vain osanmatkaa. Omat eväät ja juomistamukaan, Träskandassa mahdollisuuslounastaa omakustannushintaan.Ei ennakkoilmoittautumista.Reitti: klo 8.56 Lähtö Espoon keskuksestabussilla 86 Myllyjärvelle. 9.25Myllyjärven keskus, Myllyjärventie 9,ekumeeninen rukoushetki. 10.00 Karmeliittaluostari,rukoushetki ja alustuskarmeliittojen elämästä. 10.30 Lähtökarmeliittaluostarista. 11.30 Oittaa.Kahvi- ja uimatauko. Rukoushetki.Alustus keskiajan katolisesta kirkostaSuomessa, isä Kazimierz Lewandowski12.30 Lähtö Oittaalta. 13.30 LounasTräskandan puistossa. Rukoushetki.Alustus Anna Novgorodilaisen perinteestäEspoossa, isät Heikki Huttunenja Slava Skopets. 14.30 Lähtö Träskandasta.15.00 Veden pyhitys Lippajärvellä,rukoushetki ortodoksiperheessä.17.00 Hartaushetki Karakappelissa.Alustus Espoon ensimmäisestä kirkkoherrastaHenricuksesta, pastori TerhiMuilu-Teinonen. Kahvitauko. 18.00Lähtö Karakappelista. 19.00 KiitosrukouspalvelusEspoon 550-vuotisjuhlanjohdosta Leppävaaran kirkossa.Rukouspalveluksen toimittavat MetropoliittaAmbrosius, Piispa Mikko Heikkaja Piispa Józef Wróbel. Kirkkokahvit.Ekumeenisen ristisaaton järjestävät:Pyhän Marian katolinenseurakunta, Leppävaaran seurakuntaja Espoon ortodoksinenHerman Alaskalaisen kirkko.Elina ja Juri lähtevätHongkongiinMessu jakirkkokahvitsu 13.7. klo 10Leppävaarankirkossa.Tervetuloa tapaamaanuusia lähettäjämme!DiakoniaVirkistyspäivä to 7.8. Hvittorpinlinnassa Kirkkonummella. Ollaanyhdessä, ulkoillaan, saunotaan,uidaan ja hiljennytään. Bussireitti:Leppävaaran kirkon alaparkkipaikka,Veräjäpellonkatu 1, klo 9.00, Tapiolanuimahallin parkkipaikka klo 9.10,Olarin kirkko klo 9.15, Espoonlahdenkirkko klo 9.30, Espoon Keskus,Vieraskuja 1, klo 9.40. Retkipäivänhinta on 10 €, sisältäen aamiaisen,lounaan, päiväkahvit ja yhteiskuljetuksen.Ilmoittautumiset 18.7. mennessäruoka-aineallergioineen diakoniMartta Nurmelle 040 518 1387.Diakonian ajanvaraus ma klo10–12, os. Alberganesplanadi 1, p.8050 5595 ja 8050 5525 ja muunaaikana puhelimitse suoraan diakoniatyöntekijöiltä.Ei diakonian palveluaikaa21.7. Diakoniatoimisto kiinni 21.–23.7.Raitin pysäkkiKonstaapelinkatu 1, Leppävaara, p.510 2792. Heinäkuussa jaetaan ruokaapuatiistaisin klo 10–12, keskiviikkoisinauki 10–14, lounas klo 12. Muinapäivinä suljettu. Elokuussa normaaliaukioloaika ma–pe klo 10–14.MessuSu 13.7. klo 10 kirkossa, Arto Laitinenja Mikko Sorri. Kirkkokahvit.Su 20.7. klo 10 kirkossa, ArtoLaitinen ja Mikko Nurmi.KesäkahvitKe 16.7. klo 13 kirkon pihalla. Isänmaa,rauha ja vapaus, mukanaSinikka Metiäinen ja Mikko Nurmi.Lapset leikkipuistoonElokerhossa 4.–15.8. klo 9–12on ohjattua leikkipuistotoimintaa3–6-vuotiaille Kauniaisten kirkonleikkipuistossa. Ilm. 24.7. menn.virastoon p. 512 3710. Tiedustelut21.7. jälk. sanni.hackman@evl. .Seuraa minua – Lohjalle!Koululaisille ja perheille retki VivamonRaamattukylään 6.8. klo 11–17.Vietämme päivän mm. seuratennäytelmiä, ihmetellen eläimiä, (mahd.myös uimiseen). Hinta 15 € aik. ja 10€ lapset (sisaralennus 5 €) sis. lounaan.Ilm. virastoon 23.7. menn. p.512 3710. Tiedustelut 21.7. jälk. sanni.hackman@evl. tai 050 372 2410.EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 80503000, 040 586 0056, fax 80503265. Esbo domkyrka, Kyrkparken5 www.esbosvenskaforsamling.HögmässorSö 13.7. Esbo domkyrka kl. 12högmässa, Träskbacka, Bonacci.Olars kyrka kl. 10.30 högmässa,Rönnberg, Bonacci.Sö 20.7. Esbo domkyrka kl. 12högmässa, Ahlbeck, Bonacci.KvällsmässaMå 21.7 kl. 18 i Karabackakapell, Thilman, Bonacci.Musik i sommarkvälleni Esbo domkyrkaSö 13.7 kl. 19. Pia Bengts,sopran, Liisa Malkamäki, orgel.J.S. Bach, Händel, Franck, Eben.Sö 20.7 kl. 19 Musica Poetica:Tuomas Kaipainen, barockoboe,Sabine Kaipainen, mezzosopran.Tapio Tiitu, orgel. Buxtehude, J.S.Bach, Hanff. Arr. i samarb. m.Espoon tuomiokirkkoseurakunta.Matka Viimsinkylpylään 25.–27.9.Saamme nauttia kylpylän palveluista,näemme ”Wieniläisverta” operetin,käymme Kadriorgin taidemuseossaja vierailemme Tallinnan suom. seurakunnassa.Matkan aikana yhteisethartaushetket ja ehtoollisen vietto.Mukana pastori Anne Huoponen, diakoniSinikka Metiäinen. Hinta 220 €(sis. ed. mainittu ohjelman, majoitus2-hengen huoneissa, puolihoito, kuljetuksetja laivamatkat sekä 2 kylpylähoitoa).Ilmoitt. ja lisätietoja MatkanjärjestäjäED-matkat/ Eja Dufvenius 040508 3333, myös ilt. ja viikonloppuisin.Vaaliehdokkaiden esittelySrk:n kotisivuilla (ks. osoite yllä) ontietoa 14.9. kirkkoherranvaalistasekä ehdokkaista. Myös kirkolta sekävirastosta on saatavissa ko. tiedot.EnglishAnglican-Lutheran Worship Service13th July 4 pm at KarakappeliChapel, Karakalliontie 12.GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3, öppetöppet må–fre kl 9–14tel 5123 722,förnamn.släktnamn@evl. www.evl/srk/kauniainenHögmässorSö 13.7 kl 12 i Grankullakyrka, Helena Rönnberg,Reidar Tollander. Aulakaffe.Sö 20.7 kl 12 i Grankullakyrka, Helena Rönnberg,Reidar Tollander. Aulakaffe.SommarcaféTi 15.7 kl 13.30 på kyrkans innergård.Om det regnar samlasvi i nedre brasrummet.Sommarläger förpensionärer ochdaglediga11.–15.8 på Raseborgs Instituteti Karis. Retur på fredag via Fiskarsmed paus för kaffe och tid att se sigomkring. Pris 100 €. Tilläggsuppgifterger vid behov tf diakonissanArla Nykvist, tel. 050 439 3208.Anmälan till kyrkoherdeämbetet.


14 • nro 2610.7.2008 • elämänkaarinro 2610.7.2008 • 15L lehtikirkkoTotta vai harhaa?Portista oli astuttava sisään aivan kumarassa. Raskas säkki selässäja silmät sidottuina se tuntui melko mahdottomalta. Joku meistäymmärsi jättää säkkinsä tuon ristin muotoisen portin pieleen, toinenkonttasi kaikkineen läpi.Sen jälkeen polku oli kapea ja kulki vaikka minkälaisessa ryteikössä.Enkeli oli oppaana vaarallisella reitillä, mutta kiusaajat yrittivät vähänväliä kuiskutella korvaan mitä houkuttelevimpia tarjouksia saadakseenkulkijan poikkeamaan polulta. Kaikki eivät päässeet taivaaseen.Elettiin 1970-lukua, jolloin Kristityn vaellus -nimiset polut olivatnuoren seurakunnan suosiossa. Ne pohjautuivat John Bunyanin samannimiseenkirjaan, joka ilmestyi Englannissa jo vuonna 1678 jaon sittemmin käännetty yli sadalle kielelle.Lienetkö tutustunut tähän fantasiakirjan piirteitä sisältävään klassikkoon?Siinä Kristitty vaeltaa Turmeluksen kaupungista kohti Taivaallistakaupunkia. Matkan varrella hän kulkee Ahtaasta portista,putoaa Epäilyksen suohon, joutuu Nöyryytyksen laaksoon, tutustuuTurhuuden markkinoihin ja levähtää välillä Suloisilla vuorilla.Hän tapaa vaelluksensa aikana monenlaista väkeä, mutta tärkeimpiämatkaseuralaisia ovat Evankelista, Uskollinen ja Toivorikas.Kirja päättyy taivaan kirkkauteen ja sitten portit sulkeutuvat.Portti ja tie ovat molemmat kuvia Jumalan valtakunnasta, joka vaikuttaakeskellämme jo nyt, mutta toteutuu lopullisesti vasta iankaikkisessaelämässä. Valtakunnan totuudesta on liikkeellä monenlaista tulkintaa.Missä kulkee toden ja harhan raja? Ketä kristitty kuuntelee ja ketä ei?Yksinäinen ja väsynyt vaeltaja voi olla altis houkutuksille. Matkaseuraksihän tarvitsee seurakunnan jumalanpalvelusyhteisön, jossaSana ja sakramentit näyttävät tietä ja antavat tukevaa matkaevästä.Millainen pitäisi kirkon portin olla, jotta mahdollisimman moni löytäisiValtakunnan tien?Tuula Pohjalainen-Vinkotuula.pohjalainen-vinko@espoonseurakunnat.fiKirjoittaja on seurakuntayhtymän kasvatustyön pastori.Hän asuu Leppävaarassa.RukousHerramme ja Jumalamme. Me olemme usein yleisen mielipiteenvankeja. Se, mitä ihmiset sanovat, merkitsee meille enemmän kuin se,mikä sinun sanasi mukaan on totta ja oikeaa.Avaa silmämme näkemään, mikä elämässämme on vastoin sinuntahtoasi. Anna voima mielesi mukaiseen elämäntapaan.Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.EvankeliumiMatteuksenmukaan15:11–32Jeesus sanoo: ”Menkää sisäänahtaasta portista. Monetmenevät avarasta portistaja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen.Miten ahdas onkaanse portti ja kapea se tie,joka vie elämään, ja vain harvatlöytävät sen!”Psalmi92:5–10, 13–16Herra, sinä ilahdutat minuateoillasi, minä riemuitsensinun kättesi töistä.Kuinka suuret ovatkaan sinuntekosi, Herra, kuinka syvätsinun ajatuksesi!Tyhmä ei sitä käsitä, mieletönei sitä ymmärrä.Vaikka jumalattomat rehottavatkuin ruoho, vaikka väärintekijätnyt kukoistavat, he tuhoutuvat,katoavat ikiajoiksi.Sinä, Herra, olet iäti Korkein.Sinun vihollisesi sortuvat,sinun vihollisesi sortuvat,Herra, kaikki väärintekijätjoutuvat hajalle.Hurskaat kukoistavat kuinpalmupuu, kasvavat korkeallekuin Libanonin setrit.Heidät on istutettu Herrantemppeliin, he kukoistavatJumalamme esipihoilla.Vielä vanhoinakin he ovatvoimissaan, versovat javihannoivat, kertovat Herranoikeamielisyydestä.Herra on minun turvakallioni,hän ei tee vääryyttä.YhdeksässunnuntaihelluntaistaPyhän aihe on Totuus ja harha.Liturginen väri on vihreä.Pyhän tekstit ovatPsalmi 92:5–10, 13–161. Kun. 18: 21–26, 36–39Heprealaiskirje 4:1–2, 9–13Evankeliumi Matt. 7:13–14Kirsti SergejeffRengon Pyhän Jaakon kirkko toivottaa tervetulleeksi.JaakonpäivänävaeltamaanLiikunnan, kulttuurin ja uskonnonyhdistämisestä kiinnostuneitailahduttavat seurakuntien järjestämätpienimuotoiset pyhiinvaellukset.Niissä on mahdollisuus saadatietoa pyhiinvaellukseen perinteistäja reiteistä.Moni käy kokeilemassa vaellustaennen varsinaisen haaveensa,Caminon, toteutumista EspanjanSantiago de Compostelan pyhiinvaellusreiteillä.Jaakontien ystävät ry. järjestääJaakonvaelluksen 25. heinäkuuta,Jaakon päivänä. Se on järjestetty jokymmenenä kesänä. Osallistujia onympäri Suomen. Lähtöpaikka vaihtelee,tänä kesänä lähdetään Hattulasta.Espoosta sinne ajaa tunnissa.Määränpää on Rengon PyhänJaakon kirkko, jolla on perinteikäspyhiinvaeltajahistoria. Sieltä on lähetettypyhiinvaeltajia matkaan joammoisina aikoina. Moni on vaeltanutsieltä jalan Santiago de Compostelaan.Matkaa kertyy lähes neljätuhattakilometriä.Jaakonpäivän elämysreitillävaelletaan verkkaisesti parikymmentäkilometriä. Tarkkanäköisimmätehtivät noukkia kantarellitmatkan varrelta. Välillä pysähdytäänsyömään eväitä ja kuulemaanotteita pyhiinvaelluskirjasta.”Ihmisillä on tarve kiireettömäänoloon nykyajan kiireen keskellä”,Rengon kirkkoherra Soili Juntumaaselittää lisääntynyttä kiinnostustapyhiinvaellusmatkoihin.Saunaan ja messuunHämeessä metsästä valtatielle ilmestyväkulkue, jota johtaa ristiäMukaan Jaakonvaellukselle!kantava hahmo, saattaa herättää ihmetystä.Ristiä kannetaan merkkinäpyhiinvaelluksesta, lyhyestäkin.Matkan aikana lauletaan muutamiauskonnollisia säkeitä, muttapääasiassa kuljetaan ja keskustellaanvarsin arkisista asioista.Rengossa odottaa sauna, ateriaja matkamiehen messu ehtoollisineen.Caminon käyneet huomaavateron ehtoolliskäytännöissä. Luterilaisessatarjotaan viiniä kaikille,roomalaiskatolisessa ainoastaanpappi juo viiniä ja seurakuntalaisetsaavat vain leivän.”Jeesuksen veri on roomalaiskatolisenkäsityksen mukaan liian arvokastatarjottavaksi kaikelle kansalle”,valistaa Timo Heikka, Rengondiakoni.Simpukan salaisuusCaminolla olleilla roikkuu täälläkinrepussa simpukka, Santiago deCompostelaan johtavien reittiensymboli. Kävijät jakavat vinkkejämatkalta, jonka reittien päätepisteon Santiagon Pyhän Jaakobin katedraali.Apostoli Jaakobin luidenuskotaan lepäävän täällä.”Compostela tulee sanoista ’tähdenpaikka’. Tähti osoitti aikoinaanapostoli Jaakobin hautapaikan. Santiagotaas on peräisin Santa Jakobista,Pyhästä Jaakobista”, Soili Juntumaakertoo.Kirsti Sergejeffkirsti.sergejeff@cosyfinland.com• Kirjoittaja on espoolainentoimittaja ja yrittäjä, jokaon osallistunut vaellukseenvuosina 2007 ja 2005.pe 25. 7. Jaakonvaellus. Kuljetus Rengon kirkolta klo 8.30.Lähtö Hattulan Vuohiniemen rukoushuoneelta klo 9.30 PyhänJaakon kirkkoon, jossa matkamiehen messu klo 17. Matkanpituus noin 15 km, pääasiassa metsäpolkuja pitkin. Ilmoittautuminen21.7. mennessä, puh. (03)652 7104 tai050 4063186 (ma, to), s-posti: pirkko.karppi@evl.fi. Reitti jalisätiedot: www.kotikone.fi/kalle.elonheimo/jaakontie. Aineistoa:Kalle Elonheimo, Pieni pyhiinvaelluskirja (Kirjapaja 2003).Muita vastaavia vaelluksia: To 7.8. Pieni pyhiinvaellus SauvostaKarunaan, la 30.8. Birgitan kirkkovaellus Lempäälässä.Espoonlahden seurakuntaKastettu:Malakias Miska Miikkael Sivula, Taavetti Väinö Susi.Avioliittoon kuulutettu:Emilia Kristiina Raejärvi ja Heikki Olavi Lahtiluoma, Johanna Jose ina Rajala jaJouni Kalevi Tilli, Marianne Lilja ja Juha Olavi Viinikainen, Milla Elina Manninen jaSami Matias Vistiaho, Minna Tuulia Stenberg ja Petri Tapio Aho.Hautaan siunattu:Eila Kyllikki Fagerholm 94 v, Martti Antti Lehtonen 85 v, Vilho Vänttinen 81 v,Timo Taneli Lindqvist 73 v.Espoon tuomiokirkkoseurakuntaKastettu:Alissa Olivia Salonen, Milena Virág Szakaly, Anni Julia Valkama.Avioliittoon kuulutettu:Tiina Mikaela Orassaari ja Tomi Juhani Laakso, Tia Daniela Nyman ja JuusoTahvo Heljaste, Sari Marianne Kivilompolo ja Ari Tapani Ranki, Sanna MaariaMiettola ja Vesa Jaakko Kuivila, Marita Johanna Kääriäinen ja Ari MikaelTurunen, Laura Maria Lenkkeri ja Christopher Paul Sheridan, Laura MariaLenkkeri ja Christopher Paul Sheridan, Katinka Katjuska Mäkipää ja Ilkka JuhaniAarto, Kati Marjaana Illi ja Juha Pekka Samuli Palin, Heli Niina-JohannaLehtonen ja Janne Johannes Kekki, Anna-Liisa Hänninen ja Ville AleksiSilvekoski.Hautaan siunattu:Vilma Aliina Saarinen 95 v, Kerttu Elisabet Wasenius 90 v, Sten Erik Lounekorpi79 v, Matti Juhani Purojärvi 54 v.Kauniaisten suomalainen srk.Kastettu:Selma Lyyti Kastilan, Pyry Tuomas Otsonpoika Ilvonen.Avioliittoon vihitty:Reijo Veikko Laakio ja Riitta Inkeri Aaltonen.Hautaan siunattu:Vappu Ilona Vaahtokari 93 v.Leppävaaran seurakuntaKastettu:Elli Anna Karoliina Eskola, Lisa Aino Katariina Lindbohm, Amanda Roosa-MariaNiiranen, Erik Johan Alaruikka.Avioliittoon kuulutettu:Esa Ilmari Airola ja Mari Johanna Kunnas, Teppo Timo Kilpiäinen ja Kati AnneliViik, Mikko Petteri Saukko ja Minna Elina Alaräisänen, Kai-Mikael Lindfors jaAnne Maarit Ahokas, Ville Martti Patama ja Maria Elisabeth Björkstrand, EsaPeter Hellgren ja Hannele Maria Wuorio, Teemu Hermanni Malmelin ja MarjaTuulia Oksanen, Harri Juhani Riikonen ja Anna Katriina Riihivaara, Timo PetteriVirtanen ja Eija Maarit Kerola, Jarno Antero Laihi ja Katja Therése Hörman, JaniPetri Kekäläinen ja Sari Hannele Ilvonen.Hautaan siunattu:Teuvo Eino Leveilä 70 v, Raimo Kalevi Lindholm 67 v, Tuula Helena Pöllänen51 v.Olarin seurakuntaKastettu:Emilia Anni Aurora Kariola, Oliver Aaron Aittokallio, Tuikku Annika Hautasaari,Veikka Oskari Koivuranta.Avioliittoon kuulutettu:Sanna-Kaisa Maaria Ruokola ja Ville Antero Konsti.Hautaan siunattu:Airi Heljä Tuulikki Ruuskanen 85 v, Pauli Kalevi Pesonen 75 v, Lahja AnneliBjörkman 74 v, Matti Tapio Pastila 67 v, Risto Heikki Turu 58 v, Roland RobertHelin 52 v, Jani Matti Vepsäläinen 25 v.Tapiolan seurakuntaKastettu:Sara Hannele Toijala, Laura Emilia Rehtijärvi.Avioliittoon kuulutettu:Katri Johanna Pöyry ja Tatu Oskari Satoniitty, Virpi Kerttu Esteri Savolainen jaMikko Johannes Salo, Mervi Tuulikki Mäki-Marttunen ja Carolus Cornelis MichielBarth, Silja Johanna Valli-Jaakola ja Otto Ilmari Arponen.Hautaan siunattu:Mirjam Linnea Mutanen 87 v, Eini Hillevi Fagerström 85 v, Ellen Mari Toivanen70 v, Maarit Sinikka Rouhiainen 50 v.Esbo svenska församlingHautaan siunattu:Björn Jarl Pettersson 84 år, Birgitta Kristina Weckman-Laxén 76 år.RodeoMamskeli,kyllä se tästäViime viikkoina meillä kotonaon kaikunut tuon tuostakin sanat”kyllä se tästä”. Toisinaan sanat onlausuttu uutta intoa puhkuen. Silloinjokin asia on mennyt toivottuunsuuntaan ja eteenpäin, mikäon herättänyt luottamusta siihen,että muutkin asiat vielä järjestyvät.Toisinaan sanat on sanottu pidätetynitkun saattelemana. Sanat ovatolleet kuin viimeinen oljenkorsi, johonon toivottu jonkun toisen yhtyvän,jonkun, joka sillä hetkellä pystyisivakuuttamaan sanojen todellapitävän paikkansa.Muutto toiseen maahan merkitseeaina epävarmuutta. Emme tiedä,miten elämä vieraassa kulttuurissa,vieraalla kielellä ja vieraan valuutanvarassa alkaa sujua. Olemme jättäneettaaksemme itseään toistavanja tutun arjen, joka usein tuntui tylsältäja mitäänsanomattomalta.Nyt, kun kaikki onkin yhtäkkiäennakoimatonta ja kyseenalaistettua,kaipaamme arjen toiston tuomaaturvallisuutta. Toivomme kiihkeästielämän asettumista uomilleen,sillä silloin voimme keskittyäparemmin uuteen maahan tutustumiseenja siitä nauttimiseen.Viiden lapsen äitinä kannan erityisestihuolta lasteni puolesta. Mitenhe pärjäävät uudessa koulussa? Mitenhe oppivat kielen? Miten muuttommeAustraliaan vaikuttaa heidänpersoonaansa ja koko elämäänsä?Koen olevani vastuussa siitä,että ”kyllä se tästä” ei jää vain sanahelinäksi,vaan sen eteen myös ponnistellaan.Järjesteleminen ja tekeminenvaativat vain paljon aikaa javoimia, ja samanaikaisesti on paljonkuntoon saatettavaa.Liian usein sanon uupuneena,epäröiden, ”kyllä se tästä”. Silloinkoen olevani petturi.Toin lapseni tänne uskoen kykeneväniluomaan meille hyvän arjenja olevani tukena lapsilleni, kunheistä tuntuu vaikealta. Nyt olenkinse, joka tarvitsee eniten tukea ja kannustusta.Onneksi meitä on monta. Ainalöytyy joku, joka uskoo asioidenjärjestyvän. Mikä onkaan parempilohdutus kuin oman miehen olkapääja turvallinen ääni ”kyllä setästä”. Tai teini-ikäisen tyttären reipashuudahdus ”mamskeli, kyllä setästä”. Pienin kietoo pehmeät kätensäkaulani ympärille ja kuiskaakorvaani ”äiti, älä nyt, kyllä se tästä”.Leena Vuorinenleena.vuorinen@hotmail.com• Kirjoittaja on Espoosta Ruotsinkautta Australiaan Brisbaneenmuuttanut viiden lapsen äitija papin puoliso. Hän viimeisteleeparhaillaan väitöstutkimusta,joka käsittelee ikääntymistämaalaiskylässä.


16 • nro 2610.7.2008Jani LaukkanenJumala ei ole kaavoihin kangistunut, miettivät lähetystyöhön lähtevät ilmaisun ammattilaiset Elina ja Juri Veikkola.Evankeliumi liikkeelle taiteillenMitä syntyy, kun tanssija ja muusikkopakkaavat laukkunsa ja lähtevät Aasiaan?Elina ja Juri Veikkola eivät vielätiedä. He odottavat varovaisen toiveikkaastineljän vuoden työkomennustahongkongilaisessa kirkossa.Matkustamiseen tottuneet Elina ja JuriVeikkola nappaavat laukkunsa lentokentänhihnalta. Takana on viikonloppureissu Oulunlähetysjuhlilla, joten kantamus on kevyt.Pian paketissa on koko elämä. EspoonTarjolla mielekäs elämäSaarniraiviossa sijaitsevaa kotia on tyhjennettypitkin kevättä. Pariskunta lähtee heinäkuunlopussa, tarkalleen ottaen seitsemäntenähääpäivänään, Hongkongiin.”Kun menimme naimisiin, sitouduin siihen,että Jurilla on vahva kutsu hengelliseentyöhön. Tiesin, että se tulee olemaan osameidän elämäämme”, 27-vuotias Elina kertoovuosi sitten syntyneestä päätöksestä hakeutualähetystyöhön. Terveystieteen maisterija tanssin ammattilainen ei ole aikaisemmintehnyt hengellistä palkkatyötä.”Mietin, minkälainen rooli ja vastuu lähetystyöntekijäntehtävään liittyy. Sen edessäElina ja Juri Veikkola etsivät uusia tapoja tehdä lähetystyötä. Jeesuksen lähetyskäskynsisältöä he eivät halua muuttaa nykyistä trendikkäämmäksi. Taiteilijoidentavoitteena on, että Jeesuksen sanat juurtuisivat tavallisten hongkongilaistenelämään.”Elämä löytyy Jumalan yhteydestä. Tämä ei ole vain jotain hurskastelua. Olen itsekokenut sen. Jeesus on antanut minulle elämän mielekkyyden ja syvyyden”, Juritoteaa.Elina arvelee, että monella ihmisellä Suomessa ja Hongkongissa on hengellinennälkä, vaikkei se näkyisi päällepäin. ”Ihminen on yksinäinen. Kaikki on hetkellistä.Kaikki voi muuttua hetkessä.”Juri etsii Raamatustaan Ilmestyskirjan kolmannen luvun. Siinä Jeesus seisooovella ja kolkuttaa. Hän etsii itselleen ruokaseuraa.”Jumala haluaa aktiivisesti kohdata ihmisen. Jeesus tulee ja jää sellaisen ihmisenelämään, jolla on hänelle tilaa.”voi tuntea itsensä riittämättömäksi. En koeolevani hengen jättiläinen. Haluan tutustuakulttuuriin, ihmisiin, maahan ja tapoihin,katsoa, mikä heidän näkökulmastaan ontärkeää. Tuntuu hyvältä, että on tällä tavallalupa aloittaa työtä.”TanssiapyhäkoulussaSuomen Lähetysseuran uusien työntekijöidenensimmäisen vuoden tavoite on kiinanopiskelu. Mutta tanssija pääsee näyttämäänlahjansa jo työn alkumetreillä. Hän esiintyyheti neljä päivää maahan saapumisen jälkeenHongkongin kaduilla, kun New Yorkista alkunsasaanut tanssitapahtuma Project Dancevalloittaa kaupungin.”Tanssimme ja juttelemme ihmistenkanssa. Kristityt haluavat välittää evankeliumiatanssin kautta sinne, missä ihmiset liikkuvat”,Elina kertoo tapahtuman tarkoituksen.Pariskunnan yksi toimipiste on kansainvälisenseurakunnan tiloissa. Heille oli iloinenyllätys, että kirkkorakennuksessa onmyös tanssistudio. Elina ideoi, että hän opettaisisiellä tanssia lapsille ja nuorille. Näihintunteihin voisi liittää hartaushetkiä ja pyhäkoulua.Aviomieskin intoutuu puhumaan tanssinkielen puolesta. Se on arvokas seurakunnanväline kuten musiikkityökin, joka on nuorisotyönohjaajanja papin koulutuksen saaneenmiehen oma leipälaji.Etusijallayksi ihminenJuri Veikkola on oikeastaan jo aloittanutoman lähetystehtävänsä valmistelemalla gospel-levyä,jonka laulut ovat kristillisessä huumevieroitusyksikössäasuvien miesten käsialaa.Ensi kesänä Lähetysseuran kustantamanlevyn pitäisi olla valmis ja lähetti tuleehongkongilaisen yhtyeen kanssa keikkamatkalleSuomeen.Vaihteeksi niin päin. Juri saapui juuri neljänneltäJapanin-kiertueeltaan, jossa vierailiMikko Goes to Heaven -bändinsä kanssa.Basistin tehtävät siirtyivät nyt seuraajalle.Elina puolestaan jätti Oulun lähetysjuhlassajäähyväiset kristilliselle Xaris-tanssiryhmälleen.”Jumalan olemassaoloa ei ole rajattu tietynlaisiinkaavoihin. Olemme onnellisia, ettävoimme käyttää työssämme taiteita”, Elinakiteyttää.Puolisot puhuvat innoissaan ja toistensapäälle. Uudessa työssä riittää haastetta jamahdollisuuksia. Suurten visioiden sijaan heluottavat yksittäisiin kohtaamisiin.”Jumala näkee ihmisen persoonan. Yhdenihmisen elämään voi vaikuttaa.”Anja Nwose

More magazines by this user
Similar magazines