TIIVIS YHTEISTYÖ TUOTTAA TULOSTA - Walki Oy

walki.com
  • No tags were found...

TIIVIS YHTEISTYÖ TUOTTAA TULOSTA - Walki Oy

02COVER STORIES 2009PÄÄKIRJOITUS03SISÄLTÖ04KALAPUIKKOJEN MATKAN TURVAAJATErittäin herkät tuotteet, kuten pakastetut kalapuikot, asettavat tiukatvaatimukset pakkaukselle. Hyvin toimiva yhteistyöketju turvaakalapuikkojen matkan keittiöön.08KAHDEN MAAILMAN PARHAAT PUOLETPuolalaisen riisikäärevalmistaja Ekopakin oston jälkeen Walkin asiakkaatvoivat odottaa entistäkin joustavampaa ja nopeampaa palvelua.12LISÄÄ AIKAA KEHITTÄMISEENUPM:n ja Walkin rulla- ja riisikääreitä koskeva pitkäaikainen sopimusmahdollistaa parannuksiin keskittymisen jatkuvan hinnoista neuvottelunasemesta.Oikea eristysmateriaali säästää energiaa 10Tärkeä suoja polyuretaanin valmistuksessa 11Eurofoamin laatuvaatimukset ovat tiukat 14Péter Bacsan kaksi elämää 15Biologisesti hajoava polymeeribarriääri 16Hiilidioksidineutraali sähkö 18Walkin myyntiverkko 19Cover StoriesVastaava julkaisija David InghamPäätoimittaja Marina KurulaToimitusneuvosto David Ingham, Ari Rinkinen, Marina KurulaToimittajat Petra Nylund, Timo KankaanpääTuotanto Botnia InformationLayout Janne Nylund AD, Glenn Nylund, Annika LillkvistPaino Forsberg, Pietarsaari 2009Kannen kuva Vincent BesnaultOsoitteenmuutokset marina.kurula@walki.comTähtäintulevaisuudessaKunnianhimoisessa yrityksessä ei ole varaa pysähtyä minkäänsuhdanteen aikana. Me Walkilla jatkamme työskentelyä valittujensuuntaviivojen mukaisesti. Tässä julkaisussa, joka ilmestyy nytensimmäistä kertaa uudella Cover Stories -nimellä, esitellään kaksitärkeää suuntaviivaa. Toinen perustuu kasvuun ja toinen yhteistenrajallisten resurssien säilyttämiseen eli raaka-aineiden ja energiansäästämiseen.Ympäristövaikutusten pienentäminen ja energiatehokkuus ovatosa Walkin perusideaa. Hyvä esimerkki sanasta toteen käyneestäideasta ovat eristysmateriaalin laminaattilinjaan Valkeakoskella tehdytinvestoinnit. Linja vähentää jo itsessään materiaalihukkaa, muttavielä tärkeämpi on tehokkaan eristyksen merkitys energian säästämisessä,koska nykymaailmassa 40 prosenttia öljystä kuluu lämmitykseentai jäähdytykseen. Toinen hyvä esimerkki on Walki ® PackBio X, uusi täysin biologisesti hajoava barriäärimateriaali.Kannattava kasvu on tärkeä kulmakivi Walkille. Olemme tehneetpaljon työtä tehokkuuden ja joustavuuden parantamiseksi, minkäansiosta olimme hyvin valmistautuneita laskusuhdanteen alkaessa.Jatkamme kasvustrategian toteuttamista. Puolalaisen riisikäärevalmistajaEkopakin osto oli meille askel oikeaan suuntaan, koskaItä-Euroopan kasvavat markkinat ovat tärkeä osa strategiasuunnitteluamme.Ekopakin kautta saimme myös tien auki Venäjälle EkopakSvetogorsk -yrityksen kautta.Maailmanlaajuisen taloudellisen taantuman asettamista haasteistahuolimatta jatkamme panostuksia tulevaisuuteen. Säästämme kuitenkinkustannuksissa mahdollisuuksien mukaan – olemme onnistuneetsupistamaan merkittävästi kustannuspohjaamme 12 viime kuukaudenaikana optimoimalla tuotantorakennetta Euroopassa.Arkisessa työssä on tärkeää pitäämielessä pitkän aikavälin tavoitteet myös vaikeinaaikoina. Aiomme sen vuoksi investoidaedelleen tehtaisiimme Saksassa, Puolassa,Suomessa ja Aasiassa. Kun käänne tapahtuu,Walki on hyvin valmistautunut.Leif FrilundToimitusjohtaja


Studio BanckREPORTAASI05Herkät kalapuikot matkaavat turvallisesti pakastealtaaseenKIINTEÄ YHTEISTYÖON AVAINASEMASSAKiinteä yhteistyö on jatkunutmutkattomasti jo montavuotta. Kuvassa MatthiasZimmermann, Walki, DortheBangsgaard, M-Real, RalfGaile, Birds Eye Iglo jaElimar Schulze, A&R Carton.Maailman suurin pakastekalojen valmistaja,Bremerhavenissa Saksassa sijaitsevaBirds Eye Iglo, valmistaa noin 7 miljoonaakalapuikkoa päivässä. Jos vuosituotanto aseteltaisiinyhdeksi nauhaksi, nauha ulottuisimaapallon ympäri kolme ja puoli kertaa. Tällaisenkalapuikkomäärän turvallinen matka keittiöönasettaa suuren haasteen kaikille tuotteenvalmistukseen osallistuville. Avainasemassaon yhteistyö.Yhteistyöketjuun kuuluvat kartonkivalmistaja M-Real, ekstruusiopäällystyksenasiantuntija Walki, pakkausvalmistaja A&R Cartonja elintarvikevalmistaja Birds Eye Iglo ovat täysin samaa mieltäseuraa vasta: yhteistyö on parhaimmillaan silloin, kun kaikki osapuoletovat valmiita keskustelemaan avoimesti. Näiden neljän kumppanin kiinteäyhteistyö kalapuikkopakkausasioissa on jatkunut mutkattomasti ja tuottavastijo monta vuotta.”Suora kontakti ketjun kaikkiin jäseniin on hyvin tärkeää keskinäisenymmärtämyksen, ongelmien ehkäisemisen ja erityisesti ongelmatilanteidenratkaisemisen kannalta”, sanoo Ralf Gaile, joka työskentelee pakkaustekniikkayksikönjohtajana Frozen Fish International -yhtiössä (BirdsEye Iglo -elintarvikejätin osa).”Kun kaikki osapuolet osallistuvat työhön, yhteistyöstä saadaan suurinhyöty. Ihanteelliset ratkaisut syntyvät, kun eri toimijoiden yksilöllisetvahvuudet ja asiantuntemus yhdistetään toisiinsa”, sanoo Elimar Schulze,joka työskentelee myyntipäällikkönä varsinaiset kalapuikkopakkauksetvalmistavassa A&R Carton -yhtiössä.Dorthe Bangsgaard, joka työskentelee kartonkivalmistaja M-Realin rasiakartonkienmyyntipäällikkönä, sanoo luottamuksen rakentuvan inhimillistensuhteiden varaan:Birds Eye Iglo on 50 vuoden ajan valmistanut kalapuikkoja,jotka ovat erityisesti lapsiperheiden suosiossa.walki cover stories • 2009walki cover stories • 2009


06REPORTAASIREPORTAASI07Turskakaloihin kuuluvaalaskanseiti on Birds EyeIglon yleisin kalaraakaainekalapuikoissa, jotkapuolestaan ovat yhtiöntärkein tuote 62 %:nvolyymilla.”On tärkeää tavata henkilökohtaisesti ja varata toiselleaikaa. Ihmisten välinen luottamus on ratkaisevan tärkeää.”Walkin Matthias Zimmermann, Business Manager, BarrierBoard, painottaa, että yhteistyö syvenee kontaktipintojenlaajetessa:”Kun Walki esimerkiksi tekee työtä yhdessä asiakkaanmyyntiorganisaation kanssa, voimme entistä paremmintunnistaa tuotteidemme kehittämismahdollisuudet”, hänsanoo.TIUKAT VAATIMUKSETKalapuikon matkaa tarkastelemalla voidaan tutkiatuotteiden ja prosessien määrää, joihin neljän kumppaninyhteistyö nimenomaan vaikuttaa. Kalapuikon perusaineksenaon useimmiten alaskanseiti. Se on maailman tärkeintalouskala, jota pyydetään vuosittain noin 3 miljoonaatonnia lähinnä Tyynenmeren pohjoisosista. Kala fileoidaanja pakastetaan joko aluksella tai maissa, minkä jälkeen sekuljetetaan pakastettuna tehtaalle. Tehtaalla kala leikataan,paneroidaan, friteerataan, pakastetaan uudelleen japakataan. Koko matkan merestä myymälän pakastealtaaseenon ehdottomasti oltava hygieeninen ja lämpötilan onjatkuvasti oltava –18 ja –23 °C välillä.Pakkaus valmistetaan samanaikaisesti eri taholla.M-Real toimittaa Simcote-kartonkimateriaalin, joka on kovaliimattupakastetuille elintarvikkeille suunniteltu erikoistuote.Walki lisää materiaaliin kosteutta ja rasvaa kestävänPE-barriäärikerroksen, joka suojaa kalaa ulkoisiltavaikutuksilta. Pakkaus täytyy myös suojata pakastettukala kuivumasta. A&R Carton puolestaan muuntaa PEpinnoitetunkartonkimateriaalin sopivaksi painettujen kalapuikkopakkaustenvalmistukseen. Birds Eye Iglon tehtaallapakkaus ja kalapuikko vihdoin kohtaavat. Noin 130miljoonaa kalapuikkopakkausta lähtee vuosittain Bremerhavenintehtaalta kuluttajille Länsi- ja Itä-Eurooppaan jaVenäjän ja Turkin uusille markkinoille.”Pakkaukselle asetetut vaatimukset ovat tiukat. Kartonginja PE-barriäärikerroksen on oltava tasaisen laadukkaita,minkä lisäksi pakkauksen sulkuominaisuuksien on oltavaerinomaiset. Myös painojäljen on oltava tasainen jahyvä kartongista ja pigmenttipäällysteestä muodostuvallapainopinnalla”, sanoo Ralf Gaile, Birds Eye Iglo.Tehtaan pakkauslinjoilta valmistuu yli 200 kymmenenkalapuikon pakkausta minuutissa, joten prosessissa käytettävienmateriaalien on toimittava ehdottoman moitteettomasti.”Meidän on voitava luottaa pakkausmateriaalien hyväänja tasaiseen laatuun, koska linjat ovat jatkuvasti kovassakäytössä. Moni toimittaja ei voi taata tätä”, sanoo ChristianHumberg, Senior Buyer, Packaging, Birds Eye Iglo.Kun tehdas lisäsi tuotantomääriään, juuri pakkausprosessissaja tarkkaan ottaen kuumasaumauksessa ilmeniongelma. Yhteistyöketju joutui silloin töihin.”Istuuduimme kaikki yhdessä alas ja kävimme pakkauksenmatkan läpi vaihe vaiheelta. Osoittautui, että kartonkiraaka-aineenpintakerros ei toiminut täydellisesti kuumasaumauksessa,kun sulatimme PE-kerroksen ja’liimasimme’ pakkauksen uudelleen sen avulla”, Ralf Gailekertoo.Esimerkki osoittaa, miten avoin keskustelu yhteistyökumppaneidenvälillä voi auttaa paikantamaan ja korjaamaanongelman nopeasti.”Poikkeuksellista tässä yhteistyöketjussa on toimivatiedonvälitys ja vahva keskinäinen luottamus”, sanooMatthias Zimmermann, Walki.AIKAA JA RAHAA SÄÄSTYYYhteistyössä ei kuitenkaan ole kyse ensi sijassa ongelmienratkaisemisesta, vaan suurin voimavara on yhteisvoimintehtävä tuotekehitystyö.”Meillä kaikilla on mahdollisuus jakaa osaamistamme jaauttaa samalla yhteistyökumppaneitamme näkemään uusiamahdollisuuksia”, Matthias Zimmermann sanoo.”Meille on eduksi tuntea koko prosessi ja se, mitä lopputuotteelletapahtuu. Esimerkiksi pakkausten pinoa-mistapa kuljetuksen ja varastoinnin aikana asettaa vaatimuksiakartongin painonkestävyydelle”, sanoo DortheBangsgaard, M-Real.Yhteistyössä tuotettu valmiste on kuluttajatuote, jonkaostopäätös tapahtuu nopeasti pakastealtaan äärellä. Tämäasettaa vaatimuksia, jotka koko työryhmän on tunnettava:”Birds Eye Iglo on tunnettu tuotemerkki, ja pakkauksenvisuaalinen ilme on tärkeä myynnille. Pakkauksen on senvuoksi säilyttävä laadukkaana painatuksen, leikkauksen jaliimauksen jälkeen”, sanoo Elimar Schulze, A&R Carton.Yhteistyökumppanit keskustelevat suoraan toistensakanssa ja ehkäisevät ongelmat jo etukäteen, mikä merkitseeajan ja rahojen säästöä. Christian Humberg, Birds EyeIglo:”Kaikki tietävät, mistä kustannuksia syntyy. Voimme etsiäyhdessä älykkäitä ratkaisuja kustannuksien karsimiseksi.Perinteinen tapa painostaa toimittajia kustannustenalentamiseksi on kaukaista menneisyyttä.”Kustannustietoisuus on kuitenkin tärkeää. Humberginmielestä yhteistyö tarkoittaa myös kumppaneiden käyttämistävertailukohteena ja markkinoiden hintamuutoksistatiedottamista.”Haastamme luonnollisesti toisemme, jotta voimmesaavuttaa entistä parempia tuloksia yhdessä – aivan kutenkaikissa ihmissuhteissa”, hän sanoo.Pakkaukset ovat hyvintärkeitä kalapuikkojenmyynnissä. Pakkaussuojaa herkkää tuotetta,mutta edistää visuaalisellailmeellään myös tuotteenmyyntiä.walki cover stories • 2009walki cover stories • 2009


12LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINENLIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN13PITKÄAIKAINENSOPIMUSmahdollistaa liiketoiminnan kehittämisenYhteistyökumppaneilla olikaikki syyt olla tyytyväisiäUPM:n ja Walkin välisenhistoriallisen sopimuksensolmimisen jälkeen.Henkilöt vasemmaltaalkaen: Florian Fischer,UPM, Arno Wolff, Walki,Frank Bruns, UPM, jaKenneth Nylund Walkilta.Mechthild WübbenPitkäaikainen rulla- ja riisikääreidentoimitussopimus merkitsee sitä, että UPMja Walki voivat kehittää esimerkiksi tarveennusteita,ostotoimintoja, varastonpitoaja laskutusta.Pertti PuranenProsessien ja tuotteiden kehittämiseenavautuu uusi mahdollisuus, kun aikaa eitarvitse käyttää hintaneuvotteluihin.Näin UPM ja Walki luonnehtivat uuttamonivuotista rulla- ja riisikääreidentoimitussopimusta.Joiltakin osin neljäksi ja joiltakin osin viideksi vuodeksi solmittutoimitussopimus on epätavallisen pitkä ja herättääkummassakin osapuolessa tyytyväisyyttä ja toiveikkuutta.”Tämä tarkoittaa meille kummallekin sitä, että voimmekeskittyä tehokkuuden parantamiseen ja prosessien kehittämiseenilman huolta joka kuudes tai kahdestoista kuukausikäytävistä hintaneuvotteluista”, sanoo Florian Fischer,Sourcing Manager, UPM.Talvella 2008–2009 UPM ja Walki neuvottelivat monivuotisensopimuksen rullakääreiden, päätylappujen ja riisikääreiden,sekä cut-size että arkkikoko (folio), toimittamisestaUPM:lle. Sopimuskausi on pitkä, minkä lisäksi volyymitovat merkittäviä. Valmiiksi neuvotellun sopimuksen ansiostaosapuolten ei tarvitse käydä jatkuvia hintaneuvotteluja. Yhteistyökumppanitvoivat olla varmoja toisistaan pitkälle tulevaisuuteen,minkä ansiosta voidaan paneutua myöstuotteisiin ja prosessien tehokkuuteen liittyviin kysymyksiin.Esimerkiksi sisäänostoja ja varastonpitoavoidaan optimoida, kun tarpeet voidaan ennakoidaentistä tarkemmin. Walki voi suunnitellatoimitusaikansa optimaalisiksi, eikä UPM:n tarvitsepitää yllä suuria varavarastoja.”Kun teemme kumpikin parhaamme erikseenja yhdessä, löydämme varmasti useitasäästökohteita koko ketjussa. Lyhyellä aikavälillätämä on vaikeaa”, sanoo KennethNylund, Key Account Manager, Walki.LUOTTAMUS ON EDELLYTYSPitkäaikainen sopimus solmittiin tilanteessa, jossa Walkinomistajan CapManin ja UPM:n välillä oli vielä aiempaasopimusaikaa jäljellä ja kumpikin osapuoli halusi varmistaaentistä paremman ratkaisun tulevaisuutta ajatellen. SyitäUPM:n haluun sitoutua näin pitkäksi ajaksi Walkiin on useita,kertoo Arno Wolff, Vice President, Sales & Marketing, PaperPackaging, Walki:”Luotettavaksi todetun kumppanin kanssa jatkamisella onpaljon etuja verrattuna siihen, että yrittäisi saada uuden suhteentoimimaan. Voimme tarjota vertaansa vailla olevan palvelukonseptinja luotettavat toimitukset, minkä lisäksi meilläon paljon annettavaa prosessien kehittämisessä”, hän sanoo.Florian Fischer UPM:ltä myötäilee, vaikka tunnustaa pitkiinsopimuksiin liittyvän myös riskejä:”Näin laaja sopimus poikkeaa selvästi aiemmista toimintatavoistamme.Walki ja me otamme riskin, koska vastapuolenkehitystä on vaikeaa ennustaa pitkän viiden vuoden jaksonaikana. Volyymit voivat muuttua ja strategiset päätökset voivatvaikuttaa kehitykseen. Luottamuksen vastapuoleen ontoisin sanoen oltava syvä ennen tällaisen sopimuksen solmimista”,Florian Fischer sanoo.Walkin asema johtavana rulla- ja riisikääreiden valmistajanaluo vankan pohjan pitkäaikaiselle sopimukselle, koskaWalkin mahdollisuudet toimittaa suuria ja pieniä tilausmääriäovat hyvät ja tuotanto voidaan allokoida optimaalisesti myyjänja ostajan tarpeiden mukaan.”Walkin läsnäolo paikallisesti monellaeri alueella on suuri strateginen etu”,Florian Fischer toteaa.Sopimus on uraauurtava, mutta FlorianFischer ja Arno Wolf uskovat sen olevan ensimmäinenaskel oikeaan suuntaan ja ennakoivanuutta trendiä.”Tulemme luultavasti sopimaan pitkäaikaisiasopimuksia entistä useammintulevaisuudessa”, Florian Fischer sanoo.walki cover stories • 2009walki cover stories • 2009


16TUOTEKEHITYSTUOTEKEHITYS17WALKI ® PACKBIO XBiologisesti hajoava polymeerikerrosEnsimmäistä kertaa tehokkaat barriääriominaisuudet, sopivuuskäyttöön suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa ja täysibiologinen hajoavuus yhdistyvät yhdessä tuotteessa. Tuotteen nimion Walki ® Pack Bio X. Tässä täysin uudessa kartongissa ontäysin biologisesti hajoava polymeeribarriääri.Nimessä oleva X kertoo tietystäsalamyhkäisyydestä. Polymeerintehokkaan hajoamisenmahdollistava katalyyttion Walkin oman kehitystyön jatoimittajien kanssa tehdyn yhteistyöntulos:”Asiakkaamme ovat kyselleet paljon biologisestihajoavasta materiaalista, mutta tarvittavakatalyytti on ollut ongelma. Moni saatavilla olevistakatalyyttivaihtoehdoista, joita tutkimme,sisälsi jonkin verran raskasmetalleja. Osa asiakkaistammehalusi karttaa niitä. Jotkin katalyytiteivät puolestaan soveltuneet käytettäväksi elintarvikepakkauksissa”,kertoo Steve Pye, TechnicalService Manager, Consumer Board, Walki.Oikean katalyytin, ”X-tekijän”, löytymisenjälkeen Walki teki toimittajan kanssa testejä,joissa määritettiin kaikkien käytettyjenpolymeerien kanssa yhteensopiva ja asiakkaidenkaikki erityisvaatimukset täyttävä katalyytti.Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan,Walki ® Pack Bio X -paketoituja tuotteitaon myymälöiden hyllyillä jo kesällä 2009. Oikeissaolosuhteissa ”X-tekijä” hajottaa polymeerinhiilidioksidiksi ja vedeksi hapettumisprosessissamaaperän bakteerien ja sientenavulla. Prosessi on niin hidas, että ympäröiväbiomassa pystyy käyttämään hiilidioksidinfotosynteesissä. Kaikki jäljelle jäänyt hajoaaosaksi humusta.”Suotuisten olosuhteiden muodostumiseenvaikuttavat voimakas auringonvalo,korkea lämpötila ja suuri kitka,ja hajoamisprosessiin vaaditaanhappea ja mikro-organismeja.Kartonki ei siten ala koskaan hajotakäytön tai varastoinnin aikana”,Steve Pye kertoo.KAIKKI OMINAISUUDET SÄILYVÄTWalki ® Pack Bio X on kehitetty käytettäväksipakkauksissa silloin, kun materiaalia ei jostainsyystä voida käyttää uudelleen tai polttaaenergian saamiseksi. Materiaali hävitetäänheti roskien mukana. Riippumattomien testienmukaan Walki ® Pack Bio X hajoaa kolmessakuukaudessa oikeissa olosuhteissa.”Bio X:ssä on hienoa se, että hajoavuudestahuolimatta materiaali säilyttää kaikki muut ominaisuutensatoisin kuin jotkin muut biologisestihajoavat barriäärimateriaalit. Testien mukaanmateriaalin vedensulku-, höyrynsulku-, kuumasaumaus-ja painatusominaisuudet ja lämmönkestävyyseivät muutu”, Steve Pye kertoo.Walki ® Pack Bio X soveltuu käyttöön yksi- taikaksipuolisessa päällystetyssä materiaalissatai laminointiin yhdessä muiden biologisestihajoavien polymeerien, kalvojen tai paperienkanssa.Materiaalit ja energia pyritään nykyään hyödyntämääntarkasti suosimalla uusiokäyttöä,missä monella maalla on paljon parannettavaa.Steve Pye kuvailee sen vuoksi Walki ® Pack BioX:ää ”siirtymämateriaaliksi”, jolla on tärkeä tehtävävielä hyvän aikaa. Muut materiaalit eivätyksinkertaisesti täytä samoja ympäristökriteereitäbarriääriominaisuuksien heikentymättä.Esimerkiksi biomassasta valmistetut uusiutuvatpolymeerit eivät vielä ole kaupallisesti taiteknisesti käyttökelpoisia eivätkä ehkä hajoabiologisesti. Kompostoituvat materiaalit voivataiheuttaa metaanikaasupäästöjä, jotka ovat hiilidioksidiavaarallisempia kasvihuonekaasuja.Tälläkin hetkellä Walki ® Pack Bio X:ää voidaankäyttää esimerkiksi kuivien elintarvikkeiden,pakasteiden, kylmätuotteiden ja lääkinnällistenvalmisteiden pakkauksissa,kertakäyttöastioissa ja metalloitua biokalvoasisältävissä laminaateissa.”Bio X:n ominaisuudet mahdollistavat luultavastimateriaalin käytön myös Walkin muillaliiketoiminta-alueilla. Se tukee mainiosti filosofiaammepakkausten ympäristökuormituksenvähentämisestä varmistamalla paras mahdollinentoimivuus ja raaka-aineiden minimaalinenkäyttö”, Steve Pye kertoo.Walki ® Pack Bio X:n polymeerit on testattuamerikkalaisen ASTM D6954-4 -standardin mukaisesti.Testeissä polymeerit on todettu täysinbiologisesti hajoaviksi ja kasvien on todettu voivankasvaa ja eliöstön voivan elää maaperässähajoamisen jälkeen. Polymeerit täyttävät myössovellettavien EU-direktiivien ja -standardiensekä materiaalien elintarvikekäyttöä koskevienFDA-sääntöjen vaatimukset.NimitysSteve Pye sai ympäristötunnustuksenSteve Pye, joka työskenteleWalkin Technical Service ManagerinaGarstangissa, on saanutChartered Environmentalist(CEnv) -arvonimen eli tunnustetunympäristönsuojelijanarvonimen. Pye sai arvonimenbrittiläiseltä Institute ofMaterials, Minerals and Mining(IOM3) -laitokselta, jonka jäsenhän on. Laitos antaa jäsenilleenkoulutusta ja auttaa heitäverkottumaan. IOM3 on saanutoikeuden CEnv-arvonimienmyöntämiseen riippumattomaltaSociety for the Environment-organisaatiolta. Organisaatiotukee eri aloilla työskenteleviäammattilaisia, joiden työ liittyyjollain tavoin ympäristöasioihinja kestävään kehitykseen.”Ymmärtämällä teollisuudenmerkityksen ympäristölle laajastivoin myös auttaa Walkiasaavuttamaan tavoitteenympäristöön mahdollisenvähän vaikuttavien pakkausmateriaalientuottamiseksi”, StevePye sanoo.www.iom3.orgwww.socenv.org.ukSteve Pye on nyt tunnustettuympäristönsuojelija.”Tarkastelemalla ympäristökysymyksiälaajastanäkökulmasta voin myösauttaa asiakkaitamme huomaamaanlaadukkaidenpakkausten ja tehokkaidenbarriäärimateriaalien merkityksen”,Pye sanoo.walki cover stories • 2009walki cover stories • 2009

More magazines by this user
Similar magazines