Ilmastorahoitus ja yritykset 16.6.2010

pda.ek.fi
  • No tags were found...

Ilmastorahoitus ja yritykset 16.6.2010

Ilmastorahoitus ja yritykset16.6.2010Teknologian siirtoPekka Kosonen KPO-10


Teknologian siirto• Teknologian siirto on keskeinen tekijä ilmastoneuvotteluissa• Kööpenhaminan sitoumuksen mukaisesti neuvotteluissahahmotellaan Teknologiamekanismin arkkitehtuuria• Mekanismin tavoitteena on taata kehitysmaille pääsy niihinteknologioihin, jotka parhaiten palvelevat kutakin maatakapasiteetin rakentamisessa, sopeuttamisessa ja päästöjenvähentämisessä29.6.20102


Mitä teknologiaa ja minne• Monilla eri toimilla voidaan vähentää päästöjä• Kaiken teknologian ei tarvitse olla ”viimeistä huutoa”• Maakohtaiset ja alueelliset tarpeet vaihtelevat• Kehitysmaiden kyky ottaa vastaan teknologiaa vaihtelee29.6.20103


jatkoa• Haasteena on määritellä ”vihreä teknologia”• Mitä teknologian siirron pitäisi olla• Teollisuus- ja kehitysmaiden vastakkainen käsitys tavasta,jolla teknologiaa siirretään• Miten kaikki rahoitetaan –julkinen, yksityinen rahoitus29.6.20104


Teollis- ja tekijänoikeudet– kehitysmaiden näkemys• Kehitysmaiden vaatimus saada teknologiaa mahdollisimmanhalvalla• Teollis- ja tekijänoikeudet koetaan esteeksi teknologiansiirrolle• Pitäisi luoda mekanismeja, jotka mahdollistavatpakkolisensoinnin, patentoimattomuuden, olemassa olevienpatenttien kumoamisen29.6.20105


Suomen ja EU:n kanta• Teollis- ja tekijänoikeudet ovat ennakkoehtoympäristöteknologian kehittämiselle ja innovaation keskeinenelementti• Suojalla lisätään yritystoimintaa ja tuotekehittelyä• Heikennyksillä olisi päinvastainen vaikutus• WTO ja WIPO ovat oikeita foorumeita IPR-kysymykselle, eiUNFCCC29.6.20106


Yritysten mahdollisuudet• Kansalliset ja kansainväliset mahdollisuudet teknologianviennissä hyödynnettävä – rahoitus, VKE-toiminta• Yhteistyön kehittäminen eri kumppanuuksien kautta ml.tutkimus• Mekanismin tarjoama verkosto29.6.20107


Kiitos29.6.20108


29.6.20109

More magazines by this user
Similar magazines