30.11.2012 Views

MTT Machine Trading Team Ltd. - Yritysmaailma

MTT Machine Trading Team Ltd. - Yritysmaailma

MTT Machine Trading Team Ltd. - Yritysmaailma

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Teol Teollisuus lisuus

maailma

Pohjanmaa-Oulu 3/2010

MTT Machine

Trading Team Ltd.

Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi

puh. 0757 560310, faksi 0757 56444

www.mteam.fi


2 TEOLLISUUSMAAILMA

Uusiutuminen on

menestyksen edellytys

Vaikka ollaankin tekemisissä

raskaan teollisuuden kanssa, ei

toiminnan tarvitse olla urautunutta.

Tämä näkyy voimakkaasti

Yritys- Yritys-

maailma

© Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa

www.yritma.fi

Kumppanuutta ilman

säätämistä

Econosto Oy on teollisuus- ja voimalaitostuotteisiin

erikoistunut monitoimialayritys, joka

toimittaa asiakkailleen korkealaatuisia venttiileitä,

varolaitteita, säätimiä, pinnanosoittimia

sekä lauhteenpoistimia. Yrityksen kilpailuetu

perustuu nöyrään ja asiantuntevaan räätälöintiin,

jolloin asiakas saa valmiita ratkaisuja

käyttöönsä.

Kuopiolaisen Econoston työrytmissä,

joka muuttuu ja uudistuu

jatkuvasti. ” Kahta samanlaista

päivää ei meillä juurikaan ole,

mutta siitä ehkä syntyykin henkilökuntamme

kyky joustaa asiakkaan

mukaan”, arvelee yrityksen

toimitusjohtaja Martti Lehto.

Lehto muistaa elävästi kuinka

kesällä toimitettiin useita venttiiliprojekteja,

joissa isoimmat

toimilaiteventtiilit olivat lähes

miehen mittaisia ja painoltaan

moninkertaisia. ” Kyllä siinä

ansaitusti olimme ylpeitä toiminnastamme,

kun asiakas sai

toivomansa ratkaisun käyttöönsä”,

muistelee Lehto.

Yksilöllistä palvelua

yli 20 vuoden

kokemuksella

Econosto Oy on perustettu

1987, ja sen omistuspohja on

säilynyt yksityisenä koko historiansa

ajan. Yrityksen toimipaikka

sijaitsee Kuopiossa, keskellä

Suomea, hyvien yhteyksien

varrella.

”Olemme alusta asti valinneet

tuotevalikoimaamme vain

Takojantie 16, 70900 TOIVALA

Puh: 0207 209 370

Fax: 0207 209 379

www.toivalankonepaja.fi

Julkaisija:

Joensuun Kustannus Oy

Yritysmaailma

Suvantokatu 20

80100 Joensuu

Email: joensuun.

kustannus@yritma.fi

korkealaatuisia tuotteita, joita

toimitamme valmiiksi säädettyinä

ja testattuina ympäri Suomea

ja maailmaa, kertoo Econoston

toimitusjohtaja Martti

Lehto. Lehto tarkentaa vielä että

yritys tarjoaa aina tarkoituksenmukaista

palvelua, jota räätälöidään

asiakkaiden tarpeita kuunnellen.

Esimerkkejä asiakkaille

toimitettavista ratkaisuista ovat

mm. pneumaattiset venttiilit sekä

sähköiset säätöventtiilit.

”Vastaavaan tarpeeseen

suunniteltuja tuotteita on saatavissa

monilta toimijoilta, mutta

Econoston etulyöntiasema perustuu

asiakaskohtaiseen säätämiseen

ja räätälöintiin.

Käytettävissämme on lukuisten

päämiesten tuotevalikoima,

joita yhdistämällä meillä on lähes

rajattomat mahdollisuudet

palvella asiakkaitamme eri toimialoilla,

kertoo Lehto.

Econoston asiakkaita on mm.

Päätoimittaja:

Risto Käyhkö

Puh. 010 820 5700

Fax. 013-312 199

Sivunvalmistus:

Joensuun Kustannus Oy

Yritysmaailma

Email:

ilmoitus.annika@yritma.fi

ilmoitus.kari@yritma.fi

telakoiden, teollisuuden ja voimalaitosten

joukossa. Asiakkaille

tarjottavassa erikoisosaamisessa

korostuvat asiakkaan tarpeiden

mukaiset säätö-, testaus

ja kokoonpanopalvelut.

Sertifi kaatti poistaa

ostajan riskiä

Econoston asiakkaat ovat

usein toimialansa merkittävimpiä

toimijoita, joilla on äärimmäisen

tarkat kriteerit toimittajiensa

suhteen. Econosto ottaakin

laatuasiat vakavasti, ja kertoo

mm. Gost-R todistuksen ja

hygieniasertifi kaatin olevan tänä

päivänä kansainvälisen toiminnan

edellytys Venäjän suuntaan

tehtävässä kaupankäynnissä.

Kansainvälinen toiminta onkin

merkittävässä roolissa Econostolla,

jonka osuus viennistä

on jo noin 50 % luokkaa. ”Päämarkkina-alueemme

on Suomi,

Baltian maat sekä Venäjä, mutta

lisäksi toimitamme tuotteita

ympäri maailman”, sanoo Lehto.

”Valmiiksi neuvotellut logistiikkayhteydet

Kuopiosta ympäri

Suomen ja ympäri maailman

takaavat sen, että pystymme palvelemaan

yhtä hyvin suuria kuin

pienempiäkin asiakkaita lähellä

ja kaukana”, kertoo Lehto, ja

tarkentaa vielä yrityksen olevan

harvoja alan toimijoita Suomessa,

jotka toimivat pääkaupunkiseudun

ulkopuolella.

” Olemme koonneet uusille

Internet-sivuillemme osoitteeseen

www.econosto.fi aika kattavasti

tuoteryhmämme ja tuotteemme,

ja sitä kautta asiakkaat

yhä useammin meihin ottavatkin

yhteyttä”, kertoo Lehto uusien

asiakkaiden saamisesta.

Toimittajat:

Sirpa Pitkänen

Puh. 010 820 5705

Eino Maironiemi

Puh. 010 820 5703

Tapani Kärkkäinen

Puh. 010 820 5704

YRITYSMAAILMA

LOCMETO Oy

Paulaharjuntie 38

61300 Kurikka

Puh. (06) 4501 205, gsm 0500 661 120

Fax (06) 4501 235 Raimo Leppinen

raimo.leppinen@locmeto.inet.fi

METALLIN ALIHANKINTATYÖT

Ilmoitukset:

Jarno Liimatainen

Puh. 010 820 5713

Osoitelähde:

Itella, TGM Yrityskohderyhmät

Paino:

Suomalainen Lehtipaino Oy,

Kajaani

1


TEOLLISUUSMAAILMA 3

KAS-Telineurakointi Oy

asentaa telineet varmasti ja

turvallisesti

Kas-Telineurakointi on maailmalaajuisesti toimiva telinealan yritys.

Yritys on osa Kas-Yhtiöt konsernia, johon kuuluvat Kas-telineurakoinnin

lisäksi emoyhtiö Kas-Rakennus sekä tytäryhtiö High-

Tech-ohjelmistotalo Kaspoint. Yritys perustettiin vuonna 1993 ja

on siitä lähtien asentanut ja vuokrannut rakennustelineitä ympäri

Suomea ja EU:n alueella, lähinnä teollisuudessa toimiville eristys-

ja metallialan yrityksille.

HAKELÄMPÖKESKUKSET

• Konttiratkaisu, vaivaton, nopea ja edullinen

• Hakkeelle, palaturpeelle, briketille, viljalle ja

pelletille

• Teho 50-700 kW

• Palopäät, kierukat ja tankopurkaimet

• Ohjauskeskukset ja sammutinventtiilit

• Vaihteet ja moottorit

Suomenselän Alcu-Tuote Oy Teollisuustie 7,

63600 Töysä

puh. 040-736 1200

fax 06-526 1412

biolampo@alcu.inet.fi

www.biolampo.com

Kokemus ja

ammattitaito ovat

yrityksen ydinosaamista

Yritys on kasvanut vuosien

varrella pienestä perheyrityksestä

Suomen johtaviin telineasennusyrityksiin.Kas-Telineurakointi

Oy vuokraa myös telineitä

eteenpäin sekä neuvoo

ja opastaa niiden asennuksessa.

”Aika on näyttänyt, että strategiamme

on ollut alusta asti oikea:

taataan mahdollisimman

turvallinen ja helppo työympäristö

asiakkaillemme nopealla

palvelulla ja ykkösluokkaisella

ammattitaidolla”, toimitusjohtaja

Pertti Rantakoski toteaa.

Telinesuunnittelijat suunnittelevat

työympäristöön sopivimmat

ja yksinkertaisimmat

telineratkaisut.

”Telineet voivat olla joko

kiinteitä tai siirrettäviä. Ne voi-

daan koota määrämittaisista,

esivalmistetuista rakenneosista

ja liittimistä tai rakentaa itse irtotavarasta

rakennesuunnitelman

mukaisesti. Telineet soveltuvat

sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Telinetyyppi valitaan työn sekä

käyttökohteen ja – ympäristön

vaatimukset huomioiden. Suurimpien

telineiden painonsieto-

ja kestokyky lasketaan ja mitataan

erikseen ennen niiden asennusta.”

Oy Joko-Systems Ltd

Korjaamontie 14

PL2, 84101 Ylivieska

JOKO Puh. 08-420 666,

Fax 08-424 326

Gsm. 040 72 444 60

sähköposti: joko@joko-system.fi

internet: www.joko-system.fi

Verkonrakennukseen

liittyvät laitteet,

sähkö- ja puhelinlaitoksille sekä

alan urakoitsijoille.

Turvallisuus ennen

kaikkea

”Telineasentajat asentavat ja

purkavat telineet sovituissa aikatauluissa.

Kas-Telineurakointi

Oy:n huolehtiessa työympäristön

ja telineiden turvallisuudesta,

asiakasyritykset voivat keskittyä

omaan ydinosaamiseensa.

Hankittaessa telineratkaisuja on

varmistettava, että työtelineelle

on käyttöohjeet tai rakennesuunnitelma.

Telineiden asennus vaatii

ammattitaitoisia telineasentajia.

Asentajat koulutetaan työhön

henkilökohtaisesti ja ammattitaitoa

ylläpidetään ja seurataan

jatkuvasti. Kaikki telineasentajamme

ovat käyneet mm.

työturvallisuuteen keskittyvän

turvapassi-koulutuksen”, Pertti

Rantakoski korostaa.


4 TEOLLISUUSMAAILMA

Satronin tuotevalikoima on

laaja. Erilaisten painelähettimien

lisäksi yritys valmistaa myös

prosessisäätimiä ja optisia analysaattoreita.

Erilaiset prosessiliitynnät

lähettimien lisäksi ovat

Satronin osaamisen ydinaluetta,

esim. PASVE® -tuoteperhe sekä

prosessiyhteet useista eri materiaaleista

valmistettuina ja eri

tarkoituksiin kuuluvat yrityksen

erityisosaamiseen. ”Tuotteemme

ovat käytössä yli 60 maassa

paperi-, sellu-, elintarvike-

ja kemianteollisuudessa ympäri

maailman”, toimitusjohtaja Timo

Blom totesi. ”Tuotteemme

ovat erinomaisia, moderneja ja

laadukkaita. Toimitusaikamme

ovat nopeat ja joustavat. Tuotteissamme

yhdistyy alan viimeisin

teknologia ja vuosikymmenten

mukanaan tuoma osaaminen”,

Blom jatkoi.

Kotimainen

omistus

”Olemme 100 % kotimaisessa

omistuksessa oleva yritys.

Kotimaisuus antaa meille

loistavat mahdollisuudet kehittää

laitteitamme asiakkaittemme

haluamalla tavalla. Tuotteittemme

ominaisuudet ovat muokattavissa

kulloiseenkin asiakkaan

tarpeeseen sopivaksi. Oleellinen

osa vahvuuttamme on oma tuotekehitys-

ja suunnitteluosastomme”,

Blom kertoi.

Tulevaisuudessa tulemme

edelleen kehittämään yksilöllistä

asiakaspalveluamme ja työskentelemme

erityisesti luontoa

ja ympäristöä kunnioittaen.

Teemme yhteistyösopimuk-

Satron Instruments Oy

panostaa suomalaisuuteen

Kaikki saman

katon alla

Satronin toiminnot tuotekehityksestä

valmistukseen ja

myyntiin, sekä myös huolto toimivat

samassa talossa. Huoltoosasto

tutkii, huoltaa ja korjaa

mm. Valmetin ja Satronin valmistamia

paine- ja paine-erolähettimiä

sekä useiden valmistajien

hydraulisia välitinlaippoja ja

laippalähettimiä.

Satronin huolto-ohjelmaan

kuuluvat ELREC, DIGIREC,

DENS-EL, DAMATROL, PIS-

TOR sekä myös vanhemmat

tuotteet PRESS-AIR, DIFF-

AIR, PULP-AIR, FIELDTROL,

DENS-AIR, jne. Satronilta löytyvät

nopeasti PASVE® -asennusventtiilien

ja pneumaattisten

laitteiden varaosat, tiivisteet,

piirturien paperit ja kynät, ym.

Mikäli huoltoon toimitettua laitetta

ei voi korjata, Satron tarjoaa

sen tilalle vaihtolaitteen.

Suomi nousuun!

Kotimaisuus on Satronille

tärkeä asia. Perinteemmekin

velvoittavat meitä olemaan ylpeitä

juuristamme, ovathan ne

suomalaisten kenttälaitteiden

kehityksessä ja valmistuksessa.

Kun ostat kotimaisia laitteita, samalla

tuet suomalaista työtä ja

tiedät saavasi luotettavia, huolellisesti

tehtyjä tuotteita, jotka

kestävät. Tuotteiden kuljetusten

aiheuttamat haitat ovat vähäiset.

Ja ympäristökin kiittää...

Uusia

tuotteitamme:

SATRON VVFe -

painelähetin

VVFe soveltuu maa- ja kalliosäiliöiden

sekä avokanavien

ja laivatankkien pinnankorkeuden

mittauksiin. VVFe on pieni,

halkaisijaltaan vain 22 mm,

joten se soveltuu erinomaisesti

esimerkiksi porakaivojen pinnankorkeuden

mittauksiin. VV-

Fe on kevyt käsitellä ja helppo

käyttää. Asennus on yksinkertaista

taipuisan kaapelin ja useiden

eri kiinnitysmahdollisuuksien

ansiosta.

SATRON VTe -painelähetin

Satronin VTe -painelähe-

tinsarja on merkittävä uudistus

yleiskäyttöisiin painemittaussovelluksiin.

SATRON VTe -painelähetintä

voidaan käyttää puhtaiden

kaasujen, nesteiden, höyryn

sekä sakkautuvien, kiteytyvien

ja seinämiin tarttuvien nesteiden

paineen mittaamiseen.

VTe on suorituskykyinen,

tarkka ja kokonaisedullinen painelähetin.

Ominaisuuksiensa puolesta

sitä voidaan käyttää hyvinkin

vaativissa sovelluksissa ja paikoissa,

joissa on totuttu kiinteän

alueen painelähettimiin. Tällöin

varastoitavien artikkeleiden

määrä vähenee huomattavasti.

Asennus on helppoa monipuolisella

Satronin yhdevalikoimalla.

Käytettävissä on erilaisia

hitsattavia ja läpivirtaavia

yhteitä.

SATRON VDt -paineerolähetin

VDt on älykäs ja huipputarkka

paine-erolähetin. Paineenmittauksen

sovelluksissa VDt soveltuu

paine-eron ja alipaineen

mittaukseen. Kooltaan VDt on

pieni, mutta silti tukeva- rakenteinen

ja suorituskyvyltään erin-

omainen paine-erolähetin. Kun

paine-erolähetin liitetään hydrauliseen

paineenvälittimeen,

VDt tarjoaa nyt myös mahdollisuuden

käyttää pieniä välitinkokoja.

Useita kotelointivaihtoehtoja,

VDt on saatavana myös

näytöllä ja erilliselektroniikalla

varustettuna. Monia prosessiliityntämahdollisuuksia,laajat

kalvomateriaalivaihtoehdot,

esim. tantaali.

HART® -modeemi

SATRON Si-Toole

Romu-Wesin Oy painottaa

ympäristön hyvinvointia

Romu-Wesin Oy on erikoistunut erilaisten metallijätteiden ja materiaalien

käsittelyyn sekä jatkojalostukseen. ”Olemme muun muassa Suomen

Autokierrätyksen virallinen vastaanottopiste. Omien liikennelupien

ansiosta pyrimme omalta osaltamme tehostamaan logistiikkaa. Palvelemme

Urjalassa kahdessa eri toimipisteessä. Toinen sijaitsee Huhdintie

1-3:ssa ja Kolkassa, missä kolmen hehtaarin tonttimme sijaitsee kalliopohjaisella

teollisuusalueella, joka on määräysten mukaan osin asfaltoitu.

Olemme asentaneet tontille öljynerottajasäiliöt hälytysjärjestelmineen”,

toimitusjohtaja Toni Wesin kertoi. Lisäksi Romu-Wesin avasi

viime vuonna uuden mittavan romunkäsittelyalueen Raaheen, Kiiluntielle.”

Olemme myös hakeutuneet kierrätysteräksen ja jatkojalostuksen

laatuvaatimuksia täyttävän yrityksen toimittajaksi. Ympäristöstä huolehtiminen

ja ympäristön suojelu on osa tärkeää toimintaamme. Suoritamme

myös purku-urakoita”, Wesin painotti.

sia yrityksille metallisten hukkamateriaalien

noutopalvelua

varten. Toimitamme teille mm.

vaihtolavat mittatilaustyönä.

Ostamme pelti - ja rautaromut

sekä kuparit, messingit, ruostu-

mattomat teräkset ym. arvometallit

kilpailukykyiseen hintaan.

Myymme mielellämme valimoteollisuudelle

erikokoisia metallieriä.

Meiltä saatte myös vaneria,

käyttörautaa, metallilevyjä-

ja putkia. Lisätietoja edullisista

hinnoistamme ja laajasta valikoimistamme

saat puhelimitse.

Laatu- ja ympäristöasiat

pitää olla

kunnossa

Romu-Wesinin toiminnan

perusperiaatteena on laadukas

toiminta, ympäristön kunnioitus

ja työturvallisuudesta huolehtiminen.

Liiketoiminnan toimivuuden

kannalta se on tärkeää.

Asioitten pitää olla kunnossa.

Periaatteemme on myös se,

että työtä tehdään taloudellisesti

kannattavasti, suunnitelmallisesti

ja harkiten sekä työympäristön

siisteydestä huolehtien

ja ennaltaehkäisten vahinkojen

syntyminen.

Ratkaisujen lähtökohtana

kestävä

kehitys

”Otamme kestävän kehityksen

huomioon kaikissa ratkaisuissamme

ja haemme asiakkaittemme

tarpeisiin parhaita mahdollisia

ratkaisuja. Ennakoimme

asiakkaittemme ja yhteiskunnan

ympäristöodotuksia. Kehitämme

yhteistyössä asiakkaittem-

me ja yhteistyökumppaneittemme

kanssa toimintatapoja, jotka

säästävät ympäristöä ja käyttävät

energiaa ja raaka-aineita kestävästi

ja tehokkaasti”, Toni Wesin

painotti.

Haluamme toiminnallamme

edistää kestävää kehitystä

ja suojella ympäristöämme minimoimalla

palveluidemme ja

toimintojemme ympäristövaikutukset.

Tavoitteenamme on

saada kestävän kehityksen mukaiset

ilmastonmuutosta hillitsevät

toimintatavat osaksi yrityksen

normaalia arkitoimintaa.

Käytännössä tämä merkitsee,

että toimimme ympäristöä suojellen

muun muassa siten, että

etsimme tehokkaasti meille tulevalle

materiaalille uusia käyt-

SATRON Si-Toole on täydellinen

konfigurointi- ja kalibrointijärjestelmä

4...20 mA

2W/3W- lähettimille.

Painelähettimen digitaalinen

tiedonsiirto on HART® -protokollan

mukainen. Lähettimet

voidaan virittää esimerkiksi Satronin

HART® -modeemin avulla

tai ne toimitetaan viritettynä

halutulle mitta-alueelle.

HART on HART Communication

Foundationin rekisteröity

tavaramerkki.

PASVE on Satron Instruments

Oy:n rekisteröity tavaramerkki.

Satron Instruments Oy:llä on

auditoitu ja hyväksytty ISO 9001

laatujärjestelmä.

Ota yhteyttä, kerromme tuotteistamme

enemmän!

Satron Instruments Oy

PL 22,

33901 TAMPERE

Lumpeenkatu 1,

33900 TAMPERE

Puh. 020 7464 800,

Fax 020 7464 801

www.satron.com,

info@satron.com

tökohteita ja näin minimoimme

kaatopaikkajätteen määrän.

Ympäristövastuullinen toiminta

vaikuttaa myönteisesti yrityksen

pitkän aikavälin tavoitteiden

saavuttamiseen ja tuo lisäarvoa

Romu-Wesinin asiakkaille, sidosryhmille

ja henkilökunnalle.

Puhtaassa ja elinkelpoisessa

luonnossa on kaikilla parempi

elää”, Toni Wesin lopetti.

Lyijy ja Metalli

T. Hukka Oy

Sähkösuotimet ja lyijytuotteet

valtakunnallisesti

Puh. 08-465 204, 0500-366 204, fax 08-465 501

Alajoentie 8, 85180 RAHJA


- Henkilöstömme koostuu

yhteensä 230 suunnittelijasta;

laiteläheisistä ohjelmoijista,

jotka hallitsevat muun muassa

sulautetut Linux-järjestelmät,

reaaliaika- ja automaatio-ohjelmistot,

Windowsin ja

käyttöliittymät,sekä elektroniikka-,

mekaniikka-, automaatio- ja

RF-suunnittelijoista, järjestelmätestaajista

ja projektipäälliköistä.

Verkostoomme kuuluu

läheisinä kumppaneina muotoilijoita,

erikoisalueiden asiantuntijoita,

mitta- ja testauslaitoksia

ja sopimusvalmistajia. Jokaisen

seitsemän toimipisteemme osaaminen

on asiakkaamme käytössä,

luettelee yhtiön markkinointipäällikkö

Tapio Makkonen.

Espotelin toimipisteet sijaitsevat

Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä,

Kuopiossa, Vaasassa,

Nivalassa ja Oulussa. Sen eri-

TEOLLISUUSMAAILMA 5

Älyä tuotteisiin

Espotel on vuonna 1986 perustettu, henkilöstön

tyisiä vahvuuksia on kattavan ja

hyvin verkostoituneen tuoteke-

Katse ulkomaille

omistama yksityinen suomalainen insinööritoihityskapasiteetin

ansiosta kyky

hoitaa haastavienkin tuotteiden

misto. Sen toiminta on alusta alkaen keskittynyt

tuotekehitysprojekti kokonaisuudessaan

ideasta toimivaan

sulautettujen tuotteiden tuotekehitykseen. Luo-

tuotantoon asti. Tuotantotestilaitteiden

suunnittelu- ja valmistettavuus,

asiakasystävällisyys ja järeä ammattus

on sen yksi vahvasti kasvavista

toiminnoista.

titaito takaavat sen, että Espotelin palvelut vas- Paras osaaminen,

taavat alan korkeisiin vaatimustasoihin. paras lopputulos

Me teimme osien

hankinnasta

helppoa!

Katso www.kentso.fi

Espotel palvelee Itä-Suomen

asiakkaitaan Kuopion konttorista

käsin, joskin suuremmat projektit

jaetaan aina eri konttoreiden

kesken niin, että kaikki yhtiön

voima on jokaisen yksikön

käytössä.

-Voimme toimia paikasta

riippumatta ja tuoda näin asiakkaamme

käyttöön parhaat soveltuvimmat

resurssimme. Joustavalla

henkilökunnan käytöllä

saavutetaan tehokkuutta ja

riittävä osaaminen. Jokaisessa

konttorissamme on kuitenkin

tarvittavat laboratoriotilat testauslaitteineen

päivineen, joten

monimutkaisiakin hankkeita

voidaan tehdä missä tahansa.

Jokainen projekti suunnitellaan

tapauskohtaisesti, ja usein tärkeäksi

seikaksi nousee paikallisuus.

Koska olemme lähellä,

pääsemme keskustelemaan asiakkaamme

kanssa nopeasti tuloksista

ja vaatimuksista. Kommunikaatio

on äärimmäisen tärkeää

koko projektin ajan, muistuttaa

Makkonen.

Makkonen lisää, että asiakaslähtöiseen

toimintaan liittyy

olennaisesti laadun ja taloudellisuuden

tasapainon löytäminen.

- Asiakkaamme haluaa myydä

lopputuotteensa ja saada siitä

katetta. Tämän vuoksi etsimme

hänelle aina teknistaloudellisesti

parhaan vaihtoehdon, sillä aina

viimeisin tekniikka tai komponentti

ei ole paras vaihtoehto.

Asiakkaidemme täytyy aina olla

tyytyväinen tuotteeseemme ja

keskustelemme mielellään kaikista

alaan liittyvistä asioista hänen

kanssaan.

Yksi Espotelin Kuopion julkisista

referensseistä on edistyksellisestä

tuotekehityksestään

tunnetulle Mumcore Oy:lle tehty

projekti, joille yhtiö kehitti monimutkaista

mittauslaitteistoa.

- Referensseistämme on hankala

puhua, sillä vaitiolovelvollisuus

ja luottamuksellisuus liittyy

kaikkeen siihen työhön mitä

teemme. Käytännössä tuomme

mikroprosessorin ja tiettyä älykkyyttä

johonkin tuotteeseen, jota

yleensä käytetään autoelektroniikassa,tietoliikennesovelluksissa

tai lääketieteessä. Joitakin

tuotteita, kuten rannetietokone,

on suunniteltu myös kuluttajakäyttöön.

Asiakkaamme ovat

globaaleja suomalaisia yrityksiä,

joiden tuotteita myydään

ympäri maailmaa. Kaikki mitä

teemme, täytyy olla hyvin laadukasta,

varmaa ja korkeatasoista,

eikä ongelmia saa ilmetä, painottaa

Makkonen.

KUOPIO

Microkatu 1,

70210 Kuopio

Makkonen kertoo Espotelin

tulevaisuuden tavoitteiden olevan

kahden suuntaisia: Siinä

missä he haluavat säilyttää merkittävyytensä

Suomessa, on heillä

halua saada jalansijaa myös

kansainvälisiltä markkinoilta.

- Tavoitteenamme on löytää

paikkamme myös Ruotsin

ja lähialueiden markkinoilta

osaamisemme avulla. Toisaalta,

jatkaaksemme tietämme

Suomessa, on tavoitteenamme

myös oman keskituntihintamme

alentaminen. Sen saavuttamiseksi

tulemme käyttämään

alemman kustannustason maahan

perustettavaa tuotekehityskeskusta.

Tämä on olisi tärkeää

TAMPERE

Kuninkaankatu 21, 5. krs,

33210 Tampere

erityisesti suuremmissa projekteissa,

jolloin voisimme vastata

asiakkaamme tarpeeseen edullisimmista

hinnoista. Nämä ovat

kaksi tulevaisuutemme linjaa.

Muutoin pysymme täyden palvelun

talona edelleen: Meiltä

löytyy kaikki mitä elektronisten

laitteiden kehittämiseen tarvitaan,

päättää Makkonen.

Lisä-/Yhteystiedot:

Espotel Oy

Tapio Makkonen

Puh. 040 556 7940

Kuopio:

Microkatu 1

Jouni Savolainen

Puh. 046-850 8266

JYVÄSKYLÄ

Mattilanniemi 2,

40100 Jyväskylä

ESPOO

Kappelitie 6,

02200 Espoo

Yhteyshenkilö Tapio Makkonen

puh. 040-556 7940

tapio.makkonen@espotel.fi

www.espotel.fi


6 TEOLLISUUSMAAILMA

Rauma Stevedoring

on täyden palvelun

satamaoperaattori

Oy Rauma Stevedoring Ltd on täyden palvelun satamaoperaattori, joka

panostaa jatkuvasti toimintansa kehittämiseen. Investointeja on taantuman

hellittämisen myötä käynnistelty ja kansainvälistä verkottumista

jatketaan aktiivisesti.

Rauma Stevedoring ja pietarsaarelainen

Botnia Shipping

ovat olleet nyt kolmen vuoden

ajan Europortsin omistuksessa.

Nämä kaksi satamaoperaattoria

muodostavat yhdessä Euroports

Finland Oy:n, jonka palveluihin

kuuluvat lastinkäsittely, varastointi,

huolinta, varustamopalvelut,

kansainväliset kuljetukset

ja tullivarastointipalvelut. Rauma

Stevedoring ja Botnia Shipping

tekevät tiivistä yhteistyötä

parantaakseen kilpailukykyään.

”Europortsilla on satamatoi-

mintaa useissa maissa, kuten esimerkiksi

Belgiassa, Ranskassa,

Italiassa, Saksassa, Bulgariassa

ja Kiinassa, joten verkottumiseen

tarjoutuu paljon mahdollisuuksia”,

toteaa Rauma Stevedoring

Oy:n toimitusjohtaja

Matti Esko.

Liikenne vilkastunut

selvästi

Taantuman hellittäminen on

näkynyt Rauma Stevedoringin

Me teimme osien

hankinnasta

helppoa!

Katso www.kentso.fi

PUUTTUUKO OSAAJAT?!

Vaasan aikuiskoulutuskeskus on monialainen, tekniikan

ja palveluiden osaamisen kehittäjä, joka valmentaa

ammattilaisia työelämän todellisiin tarpeisiin.

Meillä täydentää osaamistaan tai valmistuu tutkinnon kautta

ammattiin yli 4.500 opiskelijaa vuodessa.

Rekrytointikoulutuksen yhdyshenkilö: Jukka-Pekka

Suoraniemi 040 727 8898, jukka-pekka.suoraniemi@vaasa.fi

toiminnassa liikennemäärien

kasvamisena.

”Maaliskuisen ahtaajien lakon

jälkeisinä kuukausina kumulatiivinen

kasvu on ollut noin

15 prosenttia, joten toiminta on

vilkastunut selvästi”, Esko sanoo.

Rauma Stevedoring onkin

aloittanut investointien käynnistämisen.

”Tärkein hanke on konttiterminaalin

TOS-konttiterminaalin

ohjausjärjestelmä. Ohjelmassa

on myös kone- ja laitehankintoja.”

Varovaista toiveikkuutta

Esko pitää lähitulevaisuuden

suurimpana uhkakuvana talouden

tuplataantumaa.

”Toisaalta kasvuennusteita

on viime aikoina rukattu ylöspäin.

Katsommekin tulevaisuuteen

varovaisen toiveikkaasti ja

haluamme uskoa kasvuun. Aina-

Koulutusasioissa voit ottaa yhteyttä myös suoraan koulutusaloihin:

Tekniikan toimiala (sähkö, koneistus, hitsaus, rakennus, tietotekniikka)

Olavi Mäntylä, 0400 986 257, olavi.mantyla@vaasa.fi

Palvelualat (sosiaali- ja terveysala, puhdistuspalvelut, matkailu-,

ravintola- ja turvallisuusala),

Pia Finne, 040 735 7041, pia.finne@vaasa.fi

Kaupan ala

Hannu Rinta, 040 563 7402, hannu.rinta@vaasa.fi

VAASAN AIKUISKOULUTUSKESKUS

Runsorintie 1, 65380 VAASA

Puh. (06) 213 5111, www.vakk.fi

kin pahin aallonpohja on ohitettu

ja työllisyystilanne on taas normaali.

Tosin palautuminen taantumaa

edeltäneeseen tilanteeseen

ei ole vielä näköpiirissä.”

Euroports-verkostoa

rakennetaan

Rauma Stevedoring valmistautuu

vastaamaan tulevaisuuden

haasteisiin panostamalla

verkottumiseen.

”Tulemme määrätietoisesti

rakentamaan Euroports-verkostoa.

Pyrimme yhteistyöhön eri

maiden satamien kanssa, jotta

pystyisimme palvelemaan asiakkaita

entistä paremmin ja tehokkaammin”,

Matti Esko sanoo.


-Kaikki kauhoja käyttäneet

ovat varmasti huomanneet niiden

kuluvan, ennemmin tai myöhemmin.

Se, miten ja milloin

kauhat kuluvat, riippuu kauhojen

valmistusmateriaalista. Parhaan

kulutuskestävyyden saavuttaminen

on raahelaisen vahvojen

kulutusterästen osaajan,

Miilux Oy:n tavoite.

Materiaalivalintaan vaikuttaa

suuresti kauhan valmistajan

intressit. Onko tavoitteena

tehdä mahdollisimman suurta

voittoa lyhyessä juoksussa vai

antaa asiakkaalle pitkäaikaista

laatua, josta pitää myös maksaa

Se, mikä tapa näistä on oikea,

pitäisi olla maksajan päätettävissä.

Hintakaan ei aina takaa sitä,

että kauhat olisi valmistettu parhaista

materiaaleista, toteaa Miilux

Oy:n markkinointipäällikkö

Heikki Huhtamaki.

Malmit kuluttavat

Miilux valmistaa asiakkaan

toiveiden mukaiset kulutusosat

suomalaisesta kulutusteräksestä,

kovuutena joko 400, 450 tai

TEOLLISUUSMAAILMA 7

Miilux Kulutusteräskeskus

Raahelainen Miilux Oy on kulutusterästen osaaja. Miilux Kulutusteräskeskus

palvelee niin suomalaisia kuin ulkomaisiakin metalli-, kaivos-

ja kiviteollisuuden sekä maa- ja koneenrakentamisen yrityksiä. Kauhat

ovat yksi keskeinen tuoteryhmä ja esimerkiksi erittäin vaativissa ja kuluttavissa

olosuhteissa työskentelevien Sandvikin kaivoskuormainten

kauhojen kriittisimmät kohdat ovat Miilux -kulutusteräksistä.

RAUDAN MYYNTI

� ��� � ������ � �������������

� ������ � ����� � ��T� ������ � ����� � ��.

Kalajoen

Rautamyynti

Ylivieskantie 142 (ent. Romuliike)

Puh. 0400-582 234/K. Vedenoja, fax 08-462 711

Ajoneuvo- ja

työkonesähköjärjestelmien

suunnittelu ja

valmistus

0400 356 410

www.arr-systems.fi

Luomanperä

Welding

Robottihitsaukset/manuaalihitsaukset

osa- tai kokonaistoimituksina

kaikilla pintakäsittelytavoilla

märkä/jauhemaalattuna/sinkitys

Puh. 0500 662 903, fax 06-484 7055

reijo@luomanperawelding.fi

Kankaantie 563

62150 Rintakangas, Ylihärmä

500. Osat poltetaan muotoonsa

ja koneistetaan ennen karkaisua,

mikä pienentää kustannuksia ja

lisää osien kulumiskestävyyttä

huomattavasti. Tuotteita käytetään

muun muassa Maakasi Oy:n

valmistamissa kauhoissa, jotka

ovat erittäin kovan kulutuksen

alaisina malmin lastauksessa.

-Kaikkein kovimpaan kulutukseen

kohdistuvat osat, huuli-

ja sivuleikkuuterät sekä kulmatuet

ovat kaivoskauhoissa

Miilux kovaa reunasta reunaan

-tuotteita. Muutkin näiden kauhojen

kulutusosat ovat Miilux –

kulutusterästä, Heikki Huhtamäki

selvittää.

Maakasi Oy on

Miiluxin vahva

yhteistyökumppani

ja jälleenmyyjä

Maakasi Oy on oululainen

konepaja- ja maansiirtoalalla toimiva

yritys. Maansiirtotoiminta

on alkanut jo 50- luvulla ja konepajatoiminta

1976.

Konepaja suunnittelee ja valmistaa

raskaiden maansiirtoko-

neiden työvälineitä ja erilaisia

teräsrakenteita.

Materiaaleina käytämme parhaita

raaka-aineita, esim. kauhojen

huulilevyt ovat yleensä Miilux

500 Hb kovuista kulutusterästä,

johtaja Taisto Tauriainen

kertoo.

- Valmistamme isoja louhoskauhoja

suuriin koneisiin, olemme

mm. valmistaneet 8m kuokkakauhan

Kobelco K975 kaivinkoneeseen.

Maakasin tuotannossa

ovat myös sivukaatokauhat

esim. tunnelin lastaukseen.

Maakasi myy myös karkaistut

Miilux kulutuslevyt ja erittäin

KALAJOEN

TEOLLISUUSRAKENNE OY

PL 67 (Rahvon teollisuusalue)

85101 KALAJOKI

Puh. (08) 462 643 fax (08) 462 645

Arvi Mustonen GSM 0400 589 503

• SFS-standardin mukaiset valuma-altaalliset

STERAL öljysäiliöt

• 300 - 15000 l

- Alumiiniset puhdasvesisäiliöt

• Alumiinihitsaukset

• Teräsrakenteet

• Teollisuuden kunnossapitotyöt

• HUOM! Säiliöt - Myös alumiinista

• SOITA - KYSY - VERTAILE

• Markkinoiden laajin mallisto

• STERAL on rekisteröity tavaramerkki

kovat panssarilevyt määrämittaan

leikattuna ja taivutettuna.

Asiakkainamme ovat koneiden

maahantuojat, rakennusliikkeet,

urakoitsijat, kaivosyhtiöt

sekä teollisuuslaitokset.

Maakasin maansiirto-osasto

toimii lähinnä louheen lastaus- ja

kuljetustehtävissä raskaalla kalustolla

kaivoksissa ja tunnelityömailla.

Työkohteet ovat ympäri Suomen

sekä myös Ruotsissa ja Norjassa.

Polar Mining Oy Oriveden

kaivos on yksi työkohteistamme,

Taisto Tauriainen kuvailee Maakasi

Oy:n toimintaa.

Miilux Oy, Raahe

Heikki Huhtamäki

Mobile 044 7713 696

Fax 08 2113 692

www.miilux.fi

heikki.huhtamaki@miilux.fi

Maakasi Oy, Oulu

Puh 040-5851430

Fax 08 – 378394

www.maakasi.fi

taisto.tauriainen@maakasi.fi

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

POHJAN

RAKENNUSKONE OY

Oppipojantie 1, 60100 Seinäjoki

Puh. (06) 414 3522

KEMIN

TEOLLISUUS-

MAALAUS KY

HIEKKAPUHALLUKSET

JA MAALAUKSET

Pekka Tuominen 0400 981 445

Esa Tuominen 0400 698 258

Fax 016-233 369

Takaritikantie 13, 94700 Kemi

Säiliö- ja Teräsrakenne A. Luoto Viialantie 72, 42220 KAIPOLA/JÄMSÄ, 014-761 197, 0400 540 145


8 TEOLLISUUSMAAILMA

Vuonna 1992 perustettu MTT

Machine Trading Team Oy on

Suomen johtavia metallintyöstökoneiden

maahantuonti- ja huoltoyrityksiä

Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta:

kone- ja laitemyynti,

huolto ja kokonaisratkaisut.

Yrityksessä työskentelee

10 ammattilaista.

”Olemme laiteratkaisutoimittaja,

joka toimittaa laadukkaita

metallintyöstökoneita, automaatioratkaisuja

sekä niihin kuuluvia

oheispalveluja suomalaisille

metalliteollisuusyrityksille, konepajoille,

niiden alihankkijoille

sekä metallialan pk-yrityksille.

Meillä on asiakaskuntaa ympäri

Suomea, painopiste on toki siellä

missä on eniten metalli- ja konepajateollisuutta;Pirkanmaalla,

Etelä-Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla”,

kertoo Tapio

Moisio

Nurmijärvi on

logistisesti suotuisa

sijaintipaikka

MTT Machine Trading Team Oy

metallintyöstökoneiden, työstötapojen

ja tuottavuuden asiantuntija

MTT Machine Trading Team Oy on paitsi metallintyöstökoneiden

myös työstötapojen suunnittelun

ja tuottavuuden asiantuntija. Meillä on

paljon osaamista siitä kuinka kappaleet kannattaa

työstää, mahdollisimman tarkasti ja nopeasti.

Asiakkaillemme on erittäin tärkeää saada

koneistaan kaikki tuottavuus irti ja siinä me

voimme heitä auttaa”, toteaa toimitusjohtaja

Tapio Moisio.

MTT Machine Trading Team

siirtyi 2008 syksyllä Helsingistä

Nurmijärvelle.

Tapio Moision mukaan muutto

oli liiketoiminnan kehittämisen

kannalta etevä ratkaisu.

”Halusimme laajemmat halli-

ja näyttelytilat ja täältä löytyi

sopiva yhteistyökumppani.

Tuotteemme ovat nyt entistä

paremmin esillä ja asiakkaamme

voivat niihin tutustua. Nurmijärvi

on myös maantietellisesti

ja logistisesti suotuisa sijaintipaikka.

Toimimme lähellä keskeisiä

markkina-alueitamme ja

asiakkaitamme.”

Vahvat päämiehet

Yrityksen tuotevalikoimaan

kuuluvat mm. metallisorvit, koneistuskeskukset

sekä lastuavat

työstökoneet. Keskeiset päämiehet

ovat Okuma, YCM ja Topturn.

”Toimintastrategiamme perustuu

siihen, että haluamme toimittaa

korkealaatuisia tuotteita

juuri niihin tarpeisiin, joita asiakkaillamme

on. Okuma, YCM

ja Topturn ovat kaikki kansainvälisesti

arvostettuja valmistajia

ja niiden tuotevalikoima kattaa

oivallisesti asiakkaidemme tarpeet”,

kertoo Moisio.

Japanilainen Okuma on maailman

suurin portaalikoneiden

valmistaja.

Yli 110-vuotias yritys on jo

käsitteeksi muodostunut työstökonevalmistaja

ja ainoa, joka

valmistaa itse ohjaukset ja koneet.

Laaja tuotevalikoima kattaa

CNC-sorvit 2-akselisista aina

9-akseliseen, vaaka-, pysty-

ja 5-akseliset työstökeskukset ja

CNC-hiomakoneet.

YCM eli Yeong Chin Machinery

on Taiwanin työstökonevalmistajien

joukossa kärki-

päässä. Sen tuotteisiin kuuluvat

erittäin hyvällä laadulla varustettuja

pysty- ja vaakakaraisia työstökeskuksia

ja portaalikoneita.

”Okuma on työstökonemaailman

Mercedes: se valmistaa

laadukkaita, kestäviä ja arvonsa

täyttäviä koneita, joilla pystyy

tekemään tuottavasti työtä

pitkään. Myös työstötarkkuus

on omaa luokkaansa. YCM ja

Topturn valmistavat myös korkeatasoisia

koneita ja ne soveltuvat

hieman erilaisiin töihin kuin

Okuma.”

Työstökoneiden

kaupassa ratkaisee

kokonaispalvelu

MTT kiinnittää paljon huomiota

toimittamiensa laitteiden

tuottavuuteen.

”Oikeilla laitteilla ja automaatiolla

asiakasyrityksemme

kykenevät tekemään tuotteensa

mahdollisimman tehokkaasti

ja silloin yrityksen toiminta tulee

kannattavaksi. Emme halua

myydä koneita koneina vaan ratkaisuinvestointeja,

joiden avulla

asiakkaat voivat kehittää toimintaansa

ja saavat omasta liiketoiminnastaan

parhaan tuloksen.

Työstökoneiden kaupassa ratkaisee

kokonaispalvelu. Yhteistyökumppaneinamme

on työkalu-,

robotti- ja automaatiotoimittajia,

joten voimme toimittaa asiakkaillemme

parhaat ratkaisut

kuhunkin valmistustarpeeseen.

Työstökoneet ovat toki olennainen

osa kokonaistoimitusta,

mutta siihen voivat kuulua myös

robotit, kuljettimet, automaatiolaitteet,

turvalaitteet ja työkalut”,

painottaa Tapio Moisio.

Huollon kokemusta

ja ammattitaitoa

MTT Machine Trading Team

huolehtii myös toimittamiensa

koneiden huolloista ja korjauksista

ja tarjoaa koulutus-, ohjelmointi-,

käyttöönotto- ja varaosapalveluja.

”Meillä on pätevä huoltohenkilöstö,

jonka kokemus ja am-

MTT Machine Trading Team Oy on paitsi metallintyöstökoneiden myös työstötapojen suunnittelun ja tuottavuuden

asiantuntija. Oikeilla laitteilla ja automaatiolla asiakasyritykset kykenevät tekemään tuotteensa mahdollisimman

tehokkaasti. Kuva Automaatio – Open House-tilaisuudesta.

MTT Machine Trading Team on laiteratkaisutoimittaja, joka toimittaa laadukkaita metallintyöstökoneita, automaatioratkaisuja

sekä niihin kuuluvia oheispalveluja suomalaisille metalliteollisuusyrityksille, konepajoille, niiden

alihankkijoille sekä metallialan pk-yrityksille. Kuvassa robottiratkaisu.

mattitaito auttavat asiakkaitamme

pitämään koneet käynnissä ja

tuotannon vauhdissa. Huoltosopimusten

kautta voidaan kehittää

sekä ennalta ehkäisevä huoltoa

että puuttua akuutteihin korjaustarpeisiin.”

Sigfrid Stenbergs

AB on Pohjoismaiden

johtavia työstökonemyyjiä

MTT Machine Trading Teamin

emoyhtiö Sigfrid Stenbergs

AB on Pohjoismaiden suurimpia

työstökonemyyjiä. Konsernin

liikevaihto 2009 oli 75 miljoonaa

euroa ja henkilöstömäärä

lähes 250

”Vahvan ja arvostetun pohjoismaisen

yrityksen tuki ja resurssit

ovat olennaisia myös

Suomen toimintojen kehittämisessä.

Käytössämme ovat emoyhtiön

tietotaito, varastologistiikka

ja tuotevalikoima. Kun

metalliteollisuudessa on ollut

hankalia vuosia, vahva emoyhtiö

takaa toiminnan pitkäjänteisyyden.

Kun tavoitteemme on kehit-

tyä Suomen parhaaksi metallintyöstöratkaisujen

toimittajaksi,

Sigfrid Stenbergsin tietotaito ja

kokemus ovat meille suuri etu.”

Teknologiaan ja

tuottavuuteen

investoivat yritykset

menestyvät

Tapio Moisio on toiminut

MTT Machine Trading Teamin

toimitusjohtajana vuodesta 2008

lähtien.

Hän on koulutukseltaan automaatiotekniikan

DI.

”Tässä työssä minua kiehtoi

mahdollisuus vaikuttaa siihen,

että metalliteollisuus voi Suomessa

pysyä ja toimia. Suoraan

sanoen heräsi pieni isänmaallisuus:

kyllä täällä pystyy näitä

töitä tekemään kunhan ne tehdään

oikein. Tarvitaan uusia ajattelutapoja

ja toimintamalleja. Tilanteen

haastavuus ajaa työssä

eteenpäin”.

”Tälläkin alalla on kyse palveluliiketoiminnasta,

joka tuottaa

asiakkaille lisäarvoa. Perinteinen

tekninen kauppa, jos-

sa myydään kone tai laite sellaisenaan

asiakkaalle, alkaa pikku

hiljaa olla ohi. Tulen kehittämään

MTT:n brandia ja yrityskuvaa

niin, että asiakkaat tunnistavat

meidät metallintyöstön ammattilaisiksi,

joiden työstä on totista

hyötyä yritysten toiminnan

kannattavassa kehittämisessä.”

Tapio Moisiolla on hyvä näköalapaikka

suomalaiseen konepajateollisuuteen.

Hän arvioi,

että tuottavuuden kasvu ja

automaatioasteen lisääminen

ovat ainoa tapa menestyä kansainvälisillä

markkinoilla.

”Konepajateollisuudelle on

tapahtumassa samoin kuin maataloudelle

Euroopan unioniin

kuuluvassa Suomessa. Yritykset

kasvoivat suuremmiksi ja automatisoivat

toimintaansa. Alihankintateollisuudessa

tullaan

näkemään fuusioita, yritykset,

jotka investoivat teknologiaan

ja tuottavuuteen menestyvät, perinteiset

työvaltaiset sorvaamot

vähenevät. Bulkkituotteilla ei

menestytä. Sen sijaan vaativien

metallitöiden tekeminen on täällä

kannattavaa kunhan automaatioaste

on riittävä.”

MTT Machine Trading Team siirtyi 2008 syksyllä Helsingistä Nurmijärvelle. Yritys toimii Ilveskaari 19:ssä lähellä

keskeisiä markkina-alueitaan ja asiakkaitaan.


Vaasan Aikuiskoulutuskeskuksen

koulutuksiin osallistuu

vuosittain noin 4500 ja päivittäin

noin 1700 opiskelijaa. Tekniikan

koulutuksia järjestetään monilta

eri aloilta, kuten metalli, sähkö

sekä talotekniikka ja rakennus.

Koulutuksia järjestetään yhteistyössä

mm. yritysten, ELY-keskuksen,

TE-toimiston ja oppisopimustoimiston

kanssa.

- Kartoitamme koulutustarvettayhteistyökumppaneidemme

kanssa ja pyrimme järjestämään

koulutuksia esille tulevien

tarpeiden mukaan, toteaa kouluttaja

Minna Kiviharju.

Ammatillisen osaamisen

rooli on kasvanut suomalaisessa

markkinataloudessa merkittävästi

viime vuosikymmeninä.

Työnhaussa tutkintopaperi on

tärkeä valttikortti, joka alkaa

olla jo useimmalla alalla välttämättömyys.Tutkintotodistuksella

osoitettavaa osaamista arvostetaan

niin työpaikkaa haettaessa

kuin alaa vaihdettaessakin.

Aikuiskoulutuskeskuksessa

opinnot on muokattu niin, että

ne soveltuvat nimenomaan ai-

kuisten vaihteleviin elämäntilanteisiin.

Koulutusta on lyhytkursseina

sekä tutkintoperusteisena

koulutuksena, päivä- ja iltaopetuksena.

- Vuodenvaihteessa voimaan

tullut lakimuutos mahdollistaa

nyt myös sen, että työttömät

työnhakijat voivat opiskella

omaehtoisessa tutkintoon valmistavassa

päiväopetuksessa.

Edellytyksenä on, että he ovat

tehneet tähän liittyvät suunnitelmat

TE-toimistossa. Työvoimapoliittinen

koulutus ei siis enää

ole työttömän ainut vaihtoehto,

Kiviharju kertoo.

Osaavasta työvoimasta

pulaa jo

monella alalla

Vaasassa on tarjottu rakennusalan

aikuiskoulutusta jo

kymmenkunta vuotta. Vuonna

2008 VAKK:ssa aloitettiin Opetushallituksen

vahvistamiin valtakunnallisiintutkintoperusteisiin

perustuvat koulutukset, jotka

valmistavat aikuisopiskelijoi-

TEOLLISUUSMAAILMA 9

Aikuiskoulutuksesta saadun

osaamisen avulla menestyy

Vaasan Aikuiskoulutuskeskus kouluttaa käytännön

osaajia pohjanmaan työelämän tarpeisiin.

Aikuiskoulutuskeskus palvelee myös yrityksiä

erilaisissa koulutus- ja kehittämistarpeissa.

Käytännönläheisenä, joustavana koulutusmuotona

aikuiskoulutus sopii moneen erilaiseen

elämäntilanteeseen. Lakiuudistuksen myötä

myös työtön voi nyt opiskella aikuiskoulutuskeskuksen

omaehtoisessa tutkintoon valmistavassa

päiväkoulutuksessa.

ta rakennusalan perus-, ammatti-

tai erityisammattitutkintoon.

Rakennusalan, kiinteistönhoidon

ja talotekniikan koulutusten

tarve kasvaa jatkuvasti,

koska aloilla ikäännytään kovaa

vauhtia. Jo nyt osaavasta

työvoimasta on pulaa kaikilla

näillä aloilla.

- Nyt taantuma-aikaankin

monta ammattitaitoista henkilöä

on siirtynyt eläkkeelle ja sama

suuntaus jatkuu, joten töitä tulee

näillä aloilla riittämään. Erityisesti

rakennusalan yrityksiltä

tulee palautetta siitä, että sinne

tarvitaan nyt ammattitaitoisia ihmisiä,

kertoo Kiviharju ja jatkaa:

- Rakennustyömaalle ei enää

tänä päivänä voi mennä noin

vaan töihin, koska tämän päivän

rakennukset ovat selvästi monimutkaisempia

ja haastavampia

kuin aiemmin. Kädentaitojen

rinnalle tarvitaan ammatillista

osaamista myös eri rakenteista

ja niiden toiminnasta, rakennusmääräyksistä

ja rakentamisen

yleisistä laatuvaatimuksista ja

ohjeista, joita oppii yleensä vain

koulunpenkillä. Kun työntekijät

osaavat ja ymmärtävät alaa kokonaisvaltaisesti,

voimme välttyä

esimerkiksi rakennusvirheiltä,

joista valitettavasti saa lukea

lehdistä hyvin paljon.

Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen

talotekniikka ja rakennusala

kouluttaa kiinteistönhoito-,

ilmastointi-, putkiasennus-

ja talonrakennusalan ammattilaisia.

Meneillään on tällä hetkellä

useita tutkintoon valmistavia

koulutuksia; rakennusalan perustutkintoon

ilta- ja päiväkoulutusta,

putkiasentajan ja kiinteistönhoitajan

perustutkintoon iltakoulutusta,

kylmä- ja lämmityslaitealan

ammattitutkintoon sekä

putki- ja ilmastointialan erikoisammattitutkintoon

omaehtoista

koulutusta. Kiinteistöhoitajan

Kehittämispalvelua

� �������������������

� ���������������

� ��������������������

� ��������� �������������

Lisätietoja:

Emineo Oy/Tapio Palttala

Poutuntie 17, 62100 Lapua

Puh. 050 594 3091, www.emineo.fi

ammattitutkinnon suorittaneita

valmistui juuri kymmenkunta.

Koulutuksia voidaan suorittaa

myös oppisopimuksella tai

omaehtoisen opiskelun kautta.

Tietoa alkavista koulutuksista

löytää Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen

nettisivuilta.

Henkilöstökoulutuksellatäsmäosaamistayritykselle

Osa VAKK:n toimintaa ovat

yritysten kanssa yhteistyössä

järjestettävät henkilöstökoulutukset.

- Yritykset voivat tilata meiltä

tiettyyn tarpeeseen kohdistettua

henkilökoulutusta. Esimerkkinä

voisin mainita tulossa olevan

VTT:n henkilösertifi kaattiin

tähtäävän märkätilojen vedeneristyskoulutuksen,

joka vastaa

ammattitutkinnon yhtä osaa.

Koulutukseen pääsylle on vaatimuksena

3 vuoden työkokemus

märkätiloihin liittyvistä rakenteista

ja tuotekoulutus.

Yrityksille tarjottava koulutustarjonta

on laaja. Toteutettava

koulutus voi olla tutkintoon

valmistava tai täydennyskoulutus.

Kuten kaikessa aikuiskoulutuskeskuksen

toiminnassa, myös

henkilöstökoulutuksissa tavoitteena

on vastata työelämän tarpeisiin

ja toteuttaa koulutukset

työelämälähtöisesti.

- Koulutuksen suunnittelu

lähtee aina asiakkaan tarpeista

ja tavoitteista. Näihin tarpeisiin

pyritään vastaamaan joko valmiin

koulutustuotteen tai räätälöidyn

koulutuksen keinoin, Kiviharju

toteaa.

Lisätietoja:

Vaasan Aikuiskoulutuskeskus

www.vakk.fi

Kajaanin

ammattikorkeakoulu

www.kajak.fi


10 TEOLLISUUSMAAILMA

Tuotteiden laadunvalvonta,

testaus ja asennus hoidetaan

SFS-EN60204 ja SFS-EN ISO

9001:2000 -standardien mukaisesti.

Tuotannolle on myönnetty

ISO 14001 -ympäristösertifi -

kaatti.

-Osa tuotteista valmistetaan

avaimet käteen periaatteella,

osa on toteutettu asiakkaiden

”Automaatioalalla tärkein tieto

tulee huomenna”

Oy Escarmat Ltd keskittyy voimakkaasti automaatio-,

kone- ja laitevalmistuksen sekä energiateollisuuden

alihankintaan. Päätuotteita

ovat erilaiset ohjauskeskukset, niiden suunnittelu,

projekti- ja sopimusvalmistus, asennus,

testaus ja koekäyttö. Automaatio- ja logiikkajärjestelmien

laajuus vaihtelee asiakkaittain

osa- tai kokonaisprojekteista systeemitoimituksiin.

suunnitelmien mukaan. Asiakkaitamme

on lähialueiden suuryritykset.

Lisäksi yksi osaamisalueistamme

on kiinteää polttoainetta

käyttävien voimalaitosten

automatisoinnit,kertoo Escarmatin

toimitusjohtaja Veikko

Junttila.

-Taantuma on vaikuttanut

meidänkin toimintaan jonkin

OY PREVEX AB

Pietarsaarentie 31

66900 Uusikaarlepyy

puh. 06-781 8000

fax 06-781 8099

www.prevex.com

verran. Jouduimme lomauttamaan

kymmenkunta henkilöä,

jotka kuitenkin kutsuimme takaisin

töihin maaliskuussa, Junttila

lisää.

Mutta nyt ”trimmataan” yhtiötä

entistäkin iskukuntoisemmaksi

kaikilla osa-alueilla tulevia

haasteita varten.

Uutta toimintaa

Kristiinankaupunkiin

-Vuokrasimme lisätilaa Kristiinankaupungista

noin 800 neliön

verran. Toimintaa käynnistellään

siellä pikkuhiljaa paikallisten

osaajien voimin. Tavoitteenamme

on saada 15 – 20 työntekijää

uuteen tuotantolaitokseen.

Tällä hetkellä Helsingbyn

pisteessä työskentelee yli 100

henkilöä. Laajennussuunnitelmat

tehtiin ennen taantumaa ,

joten resurssien lisäämistä tehdään

harkiten, mutta olemme

valmiit kun nousu alkaa,kuvailee

Junttila.

Suunnittelu

Järjestelmällinen suunnittelutyö

toimii perustana kaikille

sähkö- ja automaatiosuunnittelun

työvaiheille valmistuksesta

huoltosuunnitelmaan saakka.

Suunnitteluun on kehitetty

tarkka dokumentointijärjestelmä,

jonka avulla tarvittava tieto

kulkee työn mukana. Sama

suunnittelija vie projektin alusta

loppuun saakka.

Suunnitelmat, piirrustukset,

asiakkaan toimittamat työohjeet,

tuotetiedot ja lakisääteiset

vaatimukset tarkastetaan ja hyväksytetään

aina ennen käyttöä.

Missään vaiheessa asiakasta ei

jätetä yksin ongelmiensa kanssa,

vaan me olemme sitä varten

että asiat ratkeaa asiakkaamme

parhaaaksi.

-Suunnittelun lähtökohdat

määritellään aina tarkasti asiakkaan

kanssa. Teemme järjestelmäohjelmointia

mm. Omronin,

Siemensin, ABB:n ja Mitsubisin

järjestelmiin. Ohjelmoinnin työkaluina

on viimeisin tekniikka

ja testauslaitteisto, muistuttaa

Junttila.

Sopimus/alihankintavalmistus

Kokonaisen työvaiheen ulkoistamiseen

vaaditaan luotettava

kumppani. Escarmat valmistaa

sopimusvalmistuksena

mm. ohjauspaneeleita ja -keskuksia

useille suuryrityksille.

Toimitusvarmuus vaatii hyvät

suhteet tavarantoimittajiin, toimivan

logistiikan ja riittävän

suurta kapasiteettia tuotannossa.

Systeemitoimituksissa valmiit

tuotteet ovat asiakkaalle

tullessa ohjelmistoasennusta ja

testausta myöten käyttövalmiita.

Toimintatavat kehittyvät pitkissä

asiakassuhteissa saumattomiksi,

ja alihankkijasta tulee tehokas

osa tuotantoketjua

Projektivalmistus

Ennalta määriteltyjen kokonaisprojektien

laajuus vaihtelee

yksittäisen järjestelmänosan

tuotannosta automaatiokokonaisuuksiin

ja suuriin kojeistosarjoihin.

Projektikohtaisessa

suunnittelussa tarpeiden määrittely

sekä oikean vuorovaikutuksen

synty asiakkaan ja suunnittelijan

välille ovat Escarmatin

vahvuuksia. Helppo asiointi,

X-TRA PUTKI AY

���������������������������

��������������������������������

���������

Nikulantie 373, 69600 KAUSTINEN

puh. 040-865 5730, fax 06-861 4518

E-mail: x-traput@x-tra.fi, www.x-traputki.com

HAKE-LÄMMITTÄJÄ

Älä valvo öitäsi hakkeen laadun takia!

Edsbyhakkuri

250 H

• Kierrosvahti

• Tasalaatuinen ja

tikuton hake

• Omalla hydrauliikalla

• Kuormain- ja

käsisyöttö

• Tukeva ja vakaa

rakenne

• Myös vaihto ja

rahoitus

Kysy lisää!

P: 0400-912 301 tai 040-765 3104

Katso lisää: www.polar-mekano.fi

mutkaton työnkulku ja oikeiden

henkilöiden vaivaton tavoittaminen

ovat osa rehtiä asiakaspalvelua.

Tarkka dokumentointi nopeuttaa

jälkitilausten, huollon ja

tulevien projektien toimintoja.

Asennus ja koekäyttö

Koekäytössä tuotteet testa-

taan standardien, lakien ja asetusten

mukaisesti. Asiakkaan

tarpeiden ja ohjelmien mukaiset,

yksityiskohtaiset järjestelmätestaukset

toteutetaan tarvittaessa

jo tuotannossa. Asennus,

käyttöönotto ja käyttökoulutus

toteutetaan projektisuunnitelman

mukaisesti.

www.escarmat.com


-Uudistamme tuotantolaitteitamme

ja panostamme myös

toimintojemme tehostamiseen.

Merkittävä kehityshanke on

uuden raepuhaltamon rakentaminen,

jolla pystymme paran-

tamaan teräksen pintakäsittelyn

laatua. Rakentaminen aloitetaan

tämän kevään aikana ja toteutamme

sen pitkälti Kiurumetin

oman henkilöstön voimin. Nykyisin

käyttämämme hiekkapu-

TEOLLISUUSMAAILMA 11

Kiurumet Oy kehittää

voimakkaasti toimintaansa

Kiurumet Oy:llä on meneillään voimakas toiminnan

kehittämisohjelma, jonka tavoitteena

on organisoida tuotantoa uudelleen, järjestellä

varastoja ja kehittää yrityksen toimintatapoja.

Yritys investoi tänä vuonna uusiin koneisiin ja

laitteisiin, tietojärjestelmiin ja teräsraepuhaltamon

kehittämiseen.

Putkisillan asennus Talvivaara Sotkamo oy

hallus on varsin tehoton ja epämukava

menetelmä. Siirrymme

teräsraepuhallukseen, jolla teräksen

pinta puhdistetaan paineilmalla

ja pienillä teräskuulilla.

Se nopeuttaa työtämme ja

laatu paranee kaikin puolin, kertoo

Kiurumetin kehitystoimintaa

hoitava tuotantopäällikkö Lassi

Mehtonen.

-Yrityksessä on voimakas

eteenpäin menemisen meininki.

Olemme sijoittaneet kehitystyöhön

runsaasti rahaa ja työtä. Toimintatapoja

muuttamalla olemme

asiakkaillemme entistäkin

monipuolisempi ja tehokkaampi

yhteistyökumppani, Mehtonen

toteaa.

Merkittäviä liikerakennuskohteita on esimerkiksi Kajaanin Prisma

3D-ohjelmistolla

panostetaan Kiurumetinsuunnittelutoimintaa

-Panostamme aiempaa enemmän

omaan suunnitteluun, jotta

pystymme tarjoamaan asiakkaillemme

tuotteita alusta loppuun:

suunnittelusta toteutukseen.

Kiurumetin toiminnan painopiste

on ollut rakennustoiminnassa

tarvittavissa tuotteissa,

mutta tavoitteemme on panostaa

myös konerakennuksen alihankintatöihin.

3D-suunnitteluohjelmistoa

käyttäen olemme tehneet jo

ensimmäisen ison suunnitteluprojektin,

Mehtonen mainitsee.

Laadukkaisiin

teräs- ja metallirakenteisiinerikoistunut

yritys

Kiurumet Oy on kokenut laadukkaisiin

teräs- ja metallirakenteisiin

erikoistunut yritys, joka

valmistaa teräksestä ovia ja ikkunoita,

alumiinirakenteisia lasiseiniä

ja julkisivuja sekä kookkaita

teräsrakenteita kuten pilareita,

ristikoita, moduulirakenteita

ja teräsrakennuksia.

-Valmistamme tuotteet tilaustyönä

asiakkaidemme vaativien

tarpeiden mukaan. Kiurumetin

vuosien vankka kokemus

ja ammattitaitoinen henkilökuntamme

takaavat metallirakenteidemme

korkeatasoisen

laadun.

- Asiakkaamme arvostavat

Kiurumetin luotettavaa toimintatapaa,

hankkeet on pystytty

toteuttamaan sovituilla aikatauluilla.

Kiurumet Oy ei kaihta

vaativiakaan kohteita. Olemme

tehneet mm. suuria hallirakenteita

ja mielikuvitusta vaativia

erikoisratkaisuja.

Pääasiallinen toiminta-alueemme

on Pohjois-Savo ja Kainuu.

Asiakkaitamme ovat mm.

Talvivaara Sotkamo Oy, Vapo

Oy ja MW Power Oy, rakennusliikkeet,

maatalousyrittäjät

ja yksityiset rakentajat.

Kiurumet monessa

mukana

1986 perustettu Kiurumet on

ollut mukana merkittävien liiketeollisten

ja julkisten rakennuskohteiden

toteuttamisessa.

Yritys on toteuttanut mm.

Kajaanin ja Kuusamon kulttuuritalojen

lasijulkisivut, portaat ja

kaiderakenteet. Merkittäviä liikerakennuskohteita

ovat esimerkiksi

Kajaanin Prisma, Kuopion

Carlsson ja Iisalmen Lumakeskus.

Rakennusliikkeille yritys on

toimittanut rakennusten runkorakenteita,

ovia, ikkunoita kaiteita

ym. ja ollut rakentamassa

Vuokatin hiihtoputkea.

Kiurumet on ollut mukana

myös Talvivaaran kaivoshankkeen

toteuttamisessa. Yritys on

toimittanut sinne erilaisia teräsrakenteita.

Kuusamon kulttuuritaloon Kiurumet toimitti mm. portaat ja kaiderakenteet.


12 TEOLLISUUSMAAILMA

Tehokkaan ja turvallisen

palontorjunnan kysyntä lisääntyy

jatkuvasti

LH-Sprinkler Ky on valtakunnallisesti toimiva

sprinklauksiin ja suunnitteluihin ja

huoltoihin erikoistunut yritys. Yhtiö pystyy

tarjoamaan kohteen toteutuksen joko perinteisellä,

matalapaine- tai korkeapainevesisumujärjestelmällä.

LH-Sprinkler Ky:n

vastuunalaisilla henkilöillä on yhteensä yli

50 vuoden kokemus alalta.

Uudet vesisumujärjestelmät

LH-Sprinklerin uudet tuotteet

käsittävät matala- ja korkeapainesumujärjestelmätsekä

muita sertifi oituja ratkaisuja

esim. rasvapaloihin tarkoitettu

erikoisjärjestelmä, jolla olisi

voitu estää Tamperen suurpalo

joka syntyi erään ravintolan rasvapalosta.

Rasvapalon osalta puhutaan

viiden miljoonan euron

vahingosta, kun järjestelmä olisi

maksannut asennettu ainoastaan

5000–6000 euroa. Vesisumujärjestelmä

käyttää hyvin vähän

vettä, jonka ansiosta asennuksissa

voidaan käyttää merkittävästi

pienempää putkikokoa.

- Kotisivuillemme tulee piakkoin

videopätkä joka näyttää

kuinka oikein asennettu vesisumu

sammuttaa palon alle viidessä

sekunnissa, toimitusjohtaja

Johan Lillskrubb toteaa.

PAALUTUSTYÖT

LH-Sprinkler Ky on toiminut

ns. perinteisten sammutuslaitteistojen

eli sprinklerilaitteistojen,

kanssa jo vuosia, mutta uutena

aluevaltauksena mukaan ovat

tulleet korkea- ja matalapainevesisumujärjestelmät.

Järjestelmät suunnitellaan ja

asennetaan ammattitaitoisesti

kaikkiin kohteisiin.

-Tällä hetkellä pystymme

tarjoamaan kolmea erilaista järjestelmää.

Tämä on tullut mahdolliseksi

laajentuneen yhteistyöverkostomme

ja uusien yhteistyökumppaneiden

ansiosta,

Lillskrubb kertoo.

Tällä hetkellä LH-Sprinkler

Ky on ainut yritys Suomessa,

joka pystyy tarjoamaan kaikkia

näitä kolmea vaihtoehtoa.

-Monipuolisuutemme ansiosta

meiltä löytyy aina oikea

ratkaisu kuhunkin kohteeseen.

Perinteinen sprinklerijärjestelmä

edelleen yleisin järjestelmä

���������������������������������������

METALLIN ALIHANKINTAPALVELUT

����������������������������������

Finn-Pamko Oy

Montelontie 417, 74300 SONKAJÄRVI

Puh. 040-5064 845, 040-7524 430

��T����������������������������������

����������T�����������������������������

��T�������������������������������������

PINTAKÄSITTELY

RIMPIOJA OY

KÄYTÖSSÄ LIIKKUVA KALUSTO

Puhdistamontie 39, 68300 KÄLVIÄ

Puh. (06) 8350212, Fax (06) 835 1951

GSM 0400 668 536, WWW.RIMPIOJA.FI

pintakäsittely@rimpioja.fi

ja on olemassa rakennuksia ja

tiloja jotka vaativat perinteistä

sprinklerijärjestelmää.

Perinteisessä järjestelmässä

käytetään suurempia putkikokoja

ja järjestelmän vaatima vesimäärä

on siis hieman suurempi.

-Vaikka vesisumujärjestelmä

onkin kalliimpi, voidaan siinä

säästää esim. rakentamiskustannuksissa

verrattuna perinteiseen

sprinklerijärjestelmään. Näin on

esimerkiksi silloin, kun olemassa

olevan verkoston vesimäärä

ei riitä normaalille sprinklerijärjestelmälle;

joskus jouduttaisiin

vetämään uusi isompi linja

taloon pitkänkin matkan päästä.

Nimenomaan tällaisissa tapauksissa

tulee säästöjä rakennuskustannuksissa,

Lillskrubb sanoo.

-Toisen tapaus on sellainen,

jossa suojataan arkoja kohteita,

kuten museot, kirkot yms.

Miksi sitten vesisumujärjestelmä?

Vesilähde voi olla ratkaiseva

tekijä, sillä vesisumujärjestelmässä

tarvitaan huomattavasti

pienemmät putkikoot, jolloin

ne eivät myöskään näyttele niin

merkittävää roolia ulkonäkökysymyksessä.

- Edelleen tavanomaiseen

sprinklerilaitteistoon verrattuna

vesisumujärjestelmien mahdolliset

vikalaukaisut aiheuttavat

pienemmät vahingot, Lillskrubb

toteaa.

Virhelaukaisut ovat kuitenkin

todella harvinaisia.

Myös veden pisarakoolla on

merkitystä, sillä mitä pienempi

pisarakoko on, sitä tehokkaammin

sumu sitoo palossa syntyvää

lämpöä.

-Suuttimia voidaan kiinnittää

kattoon ja seiniin. Vesisumujärjestelmä

voidaan asentaa lämpimiin

ja kylmiin tiloihin, jolloin

käytettävä tekniikka on tietenkin

erilaista.

TUKES:in hyväksymä

asennusliike

LH-Sprinkler Ky:n tiedot

löytyvät Turvatekniikan keskuksen

rekistereistä, josta asiakkaiden

kannattaa käydä tarkastamassa,

onko suunnittelu-

/ asennusliike pätevä tekemään

vastuullisia asennustöitä.

-Insinööreillämme on takanaan

hyvin pitkä ura jo ennen

tätä sprinkleripuolta, joten kokemusta

löytyy hyvin laajalti paitsi

LVI-alalta ja kylmälaitepuolelta,

mutta myöskin tehdassuunnittelun

puolelta , Lillskrubb kertoo.

Vuosien varrella yritykselle

on kertynyt kattava ammattilaisverkosto,

jota LH-Sprikler

Ky käyttää toimeksiannoissaan

aktiivisesti.

-Kaikkea ei tarvitse tuottaa

itse.

Monipuolista kokemusta

erilaisista

kohteista

Vaikka yritys on toiminut

vuoden 2005 maaliskuusta lähtien,

on toimintaa ollut jo ennen

tätä.

SORVARI ENGINEERING

BETONITEOLLISUUDEN

• projektien veto • suunnittelutyöt

• asennustyöt

puh. 040 771 9025

Rantapellontie 4, 85100 Kalajoki

sorvari.juha@pp.inet.fi

������������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������

�����������������������������������

Karsteel Oy, Ahertajantie 2, 74200 Vieremä

Heikki Karppinen 050 374 2022,

Alpo Karppinen 050 301 9282, puh. (017) 714 055,

fax (017) 714 056, karsteel@pp.inet.fi

-Kohteita meillä on ollut laidasta

laitaan ja niitä alkaa olla

nykyään yli sata. Aikaisemmin

teimme kehitystyötä omakotitaloihin

soveltuvan järjestelmän

osalta ja pääsimme siinä

aika pitkälle. Yrityksen kohteita

ovat olleet mm. Palvelutalot,

hoitokodit, sairaalat ja kauppakeskukset.

Keskikokoiset

teollisuusyrityksetkiinnostuneita

omaisuutensa

palosuojauksesta

-Olemme huomanneet sen,

että kun puhutaan keskikokoisesta

teollisuudesta, on sieltä

alkanut tulemaan enenevissä

määrin yhteydenottoja. Yritykset

saavat mm. vakuutusmaksuista

merkittäviä huojennuksia,

kun asennuttavat sprinkleri- tai

vesisumujärjestelmän.

Eräälläkin sahalaitoksella vakuutusmaksut

miltei puolittuivat,

jolloin investointi maksaa

kyseessä olevassa tapauksessa

itsensä takaisin jo reilussa seitsemässä

vuodessa.

Jos pystyy sammuttamaan

alkupalon tehokkaasti, voidaan

myöskin tuotanto aloittaa nopeasti

uudestaan ja sitä kautta

vältytään välillisiltä harmeilta,

muistuttaa Lillskrubb.

Viileä ja hellävarainen

palotorjunta

- Ultra Fog on vesisumua

käytettävien korkeapainesprinklerien

spesialisti sekä maalla

että merellä. Ultra Fogin sumusprinklerijärjestelmä

tarjoaa

tehokkaammin ja turvallisemman

palosammutuksen kuin

perinteiset sprinklerijärjestelmät,

sillä palopesäke viilennetään

nopeammin ja hapensaanti

rajoitetaan.

Käytetty vesimäärä on pienempi,

mikä johtaa vesivahinkojen

vähenemiseen ja korjaustöiden

helpottumiseen. Vesisumulla

ei ole sammutusvaahdon

kielteisiä vaikutuksia, eikä

se on ihmisille yhtä vaarallista

kuin sammutuskaasu, Lillskrubb

mainitsee.

Turvallisuusajattelua

ihmisille,

omaisuudelle ja

laitteille

Ultra Fog käy läpi kaiken

aina ideasta valmiiseen asennukseen.

Kehitystyö perustuu

tietämykseen palonsammutuksessa

useissa eri vaiheissa ja eri

tavoin, kokemukseen erilaisista

asiakkaista sekä luovuuteen

ratkaisujen optimoimisessa jopa

äärimmäisissä olosuhteissa

Ultra Fog-järjestelmä on helppo

asentaa huomaamattomasti

sekä uudisrakennuksiin että

olemassa oleviin tiloihin. Monet

kunnat ja liikkeenharjoittajat panostavat

paloturvallisuuden parantamiseen

tiloissaan niin uudisrakennuksissa,

remonteissa

kuin laajennuksissakin, Johan

Lillskrubb toteaa loppuun.

����������������������������

�������������������������������

��������������������������������

Myymme myös putki- ja levytavaraa määrämittaan

leikattuna asiakkaiden toiveiden mukaan.

SOIMET KY

Veistotie 2, 90840 HAUKIPUDAS

puh. Kauko 0400-290 778, Marko 040-760 8572

www.soimet.fi

��������������������������������

���r���������������������������������������

�����������������������������������������


TEOLLISUUSMAAILMA 13

Luotettava tietoa rakennuksen tiiviydestä

ja lämmönvuotokohdista

Jatkuvasti muuttuvien ja energia-asetuksiltaan

kiristyvien rakennusmääräysten valvontaan

tullaan rakennusalan apuna käyttämään entistä

enemmän lämpökamerakuvausta ja ilmanpitävyysmittauksia.

Niitä ja ammattitaitoista

energianeuvontaa sekä konsultointiapua tarjoaa

Insinööritoimisto Eimen Oy.

Viimeisin muutos rakennusten

energia-asetuksiin saatiin tämän

vuoden alusta, jolloin tiiviyslukuvaatimus

tiukentui asuintalojen

kohdalla neljästä kahteen.

Se koskettaa myös vanhoja

rakennuksia aina kun niiden

omistaja vaihtuu, tai niihin

tehdään laajempia korjauksia.

Insinööritoimisto Eimen Oy:n

yrittäjä ja sen toimitusjohtaja

Eija Mäntymäen tietojen mukaan

asetukset tulevat seuraavan

kerran kiristymään entisestään

jälleen noin kahden vuoden

kuluttua.

- Kaikkien uusien rakennusten

täytyy täyttää ehdot jo nyt.

Joiltakin kohden U-arvojen asetukset

voivat vielä tiukentua. Ala

muuttuu nopeasti koko ajan ja

rakentajan pitäisi olla itse selvil-

Kuvassa näkyy, kuinka ulos karkaava lämpö sulattaa katolta lumet

lä vaatimustilanteesta jatkuvasti,

Mäntymäki opastaa.

Lämmittääkö harakoille

vai talon

asukkaille?

Lämpökamerakuvaajat ovat

Suomessa harvassa. Mäntymäki

valmistui itse viime vuonna

ylemmästä insinöörikoulutuksesta

ja huomasi opinnäytetyötä

tehdessään, ettei lämpökamerakuvaajaa

opinnäytetyötä varten

tahtonut löytyä mistään. Sertifi

oituja lämpökamerakuvaajia

tällä hetkellä on Suomessa 70

ja sertifioituja ilmanpitävyysmittaajia

vain 7 henkilöä.

- Niinpä ajatus omasta alan

yrityksestä sai alkunsa ja Insinööritoimisto

Eimen Oy perustettiin

heti elokuussa. Alkuun

pari kuukautta meni yrityksen

perustamisbyrokratiaa selvitellessä.

Mittaukset alkoivat omilla

laitteilla, kun laitteet saapuivat

maahan parin kuukauden odotuksen

jälkeen, hän kertoo.

Mäntymäellä on riittänyt

asiakkaita ihan mukavasti heti

yrityksen alkumetreiltä alkaen.

Lämpökuvauksen avulla saadaan

vikapaikat dokumentoitua

korjauksia varten.

- Asiakkaitani ovat yksityiset

ja kiinteistöyhtiöt, joille

korjausrakennus suunnitelmia

varten teen tukevia lämpökuvauksia.

Talotehtaiden kanssa

teen yhteistyössä uusien talojen

laatutarkastuksia. Lisäksi vesi-

vahinkotapauksissa voi käyttää

lämpökuvausta, jolloin kosteusvauriot

saadaan todettua rakenteita

rikkomatta. Jos vanhassa

rakennuksessa on lattialämmitys

ja sinne pitäisi rakentaa uutta,

voidaan vanhat putket paikantaa

lämpökameran avulla, luettelee

Mäntymäki lämpökamerakuvauksen

mahdollisuuksia.

Mäntymäki tekee lämpökuvauksia

”Vaasasta Mikkeliin ja

Espoosta Ouluun” eli koko Länsi-Suomen

alueella.

- Lisäksi tänä vuonna ovat

uutena työkohteena tulleet mukaan

maatilojen energia-suunnitteluun

liittyvät työt, ja minut

on hyväksytty Mavin suunnittelijarekisteriin.

Sain sen pätevyyden

tänä talvena. Se on maatilojen

investointeihin liittyvien

suunnitelmien kartoitukseen

liittyvää selvitystä, jossa yleensä

pienilläkin jutuilla saa suuria

säästöjä aikaiseksi. Apuna voi

käyttää myös lämpökameraa,

lisää Mäntymäki.

Ilmanpitävyysmittauksella

mitataan miten hyvin talo pitää

energiaa sisällään.

- Normaalin asuinrakennuksen

ilmanvuotoluku on pitänyt

olla suunnitelmien mukaan muutamia

vuosia olla alle neljä. Esimerkiksi

vanhoilla hirsitaloilla

on huonommat ilmanpitävyyslukemat,

lukema voi olla yli kymmenen,

kun uusilla passiivitaloilla

pitää lukema olla alle 0,6.

Passiivitalot ovat jo niin tiiviitä,

ettei lämpöä juurikaan pääse

karkaamaan ulos. Passiivitalojen

www.aikuistaoppimista.fi

ilmanpitävyysluokkien tulostasoluokkien vaatimustaso

lämmityskustannukset ovat viidennes

tavallisiin taloihin verrattuna,

joten niihin pitää laittaa

toimiva koneellinen ilmastointi.

Kiinteistöveroa tullaan tulevaisuudessa

todennäköisesti helpottamaan

tiiviimpien talojen kohdalla,

jolloin helpotusta voi hakea

esimerkiksi ilmanpitävyysmittauksesta

saatavan todistuksen

avulla. Kiinteistöveroa koskeva

käsittely on vielä kesken,

mutta arvelisin sen menevän läpi.

Esitetyt verohelpotukset tulisivat

olemaan huomattavia, tietää

Mäntymäki.

Usein Mäntymäki antaa neuvontaa

myös puhelimitse esimerkiksi

kivijalan korjaukseen

tai talojen tiivistämiseen liittyvissä

asioissa.

- Neuvontatyötä, joka on

asiakkaiden palvelua, onkin ol-

lut aika paljon. Jos en itse osaa

auttaa, osaan ohjata asiakkaan

eteenpäin, hän painottaa neuvontatyön

ja yhteistyöverkostojen

merkitystä.

- Viiden vuoden tähtäimellä

uskon, että kysyntä kaikkia antamiani

palveluita kohtaan tulee

lisääntymään lakiasetuksen kiristymisen

myötä. Jos terveyttä

riittää, haluan tehdä tätä työtä

eläkeikään saakka, eli ainakin

kymmenen vuotta, nauraa

Mäntymäki.

Lisä-/Yhteystiedot:

Insinööritoimisto Eimen Oy

Eija Mäntymäki

Riskunperäntie 90

61720 KOSKUE

Puh. 050 590 5953

www.eimen.fi


14 TEOLLISUUSMAAILMA

Savon ammatti- ja aikuisopisto

palvelee työelämää monipuolisesti

Iisalmessa, Juankoskella, Siilinjärvellä, Rissalassa, Toivalassa, Muuruvedellä,

Kuopiossa, Suonenjoella, Leppävirralla, Pieksämäellä ja

Varkaudessa toimiva Savon ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa monipuolisia

koulutus- ja kehittämispalveluja yksityisille opiskelijoille,

yrityksille ja erilaisille organisaatioille. Lukuisilla eri koulutusaloilla

annetaan opetusta yli 70 ammattiin. Työelämän palvelutehtävää

toteutetaan myös hanketoiminnan ja täydennyskoulutuksen kautta.

Oppilaitoksen toimintaa kehitetään

koko ajan siten, että

työelämän muuttuviin tarpeisiin

pystytään vastaamaan. Esimerkiksi

eri yksikköjen hajallaan

olevia toimintoja on keskitetty

samoihin paikkoihin, jotta toimintaympäristö

olisi mahdollisimman

tarkoituksenmukainen.

”Myös matkailu-, ravitsemis-

ja talousalan aikuiskoulutuksen

osalta koulutuspalvelut Kuopiossa

on keskitetty yhteen toimipisteeseen.

Toimimme PuijonlaaksossaSammakkolammentie

2:ssa, mikä yksikkö tunnetaan

myös nimellä Savonia”,

kertoo koulutuspäällikkö Eeva

Salminen.

Salmisen mukaan muutto on

ollut toiminnan kannalta monin

tavoin myönteinen asia.

”Sekä opetus- että muut käytettävissämme

olevat tilat ovat

nyt aiempaa paremmat. Ai-

kuiskoulutuksen kysynnän mukaan

toimimme jatkuvasti myös

muilla paikkakunnilla kuntayhtymän

rajojen ulkopuolellakin.”

Parhaillaan on meneillään

muun muassa työvoimakoulutusta

sekä puhdistuspalvelu- että

cateringalalla. Aikuisopintoja

on jatkuvasti käynnissä myös

monimuotokouluksena. Lisäksi

järjestetään erilaisia lyhytkursseja,

joihin kuuluu esimerkiksi

hygieniapassikoulutuksia. Oppilaitos

on toiminut vuodesta 2007

myös Palveluja kotiin –passin

kouluttajana ja vastaanottajana.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan

vahvuuksiin kuuluvat

Salmisen mukaan toimivat ja

tiiviit suhteet työelämään.

”Liikumme paljon työpaikoilla

ohjaamassa työssäoppimista

ja järjestämässä tutkintotilaisuuksia,

joten meillä on hyvä

käytännön tuntuma siihen, mis-

LUOTETTAVAA JA

LAADUKASTA

ALIHANKINTAA

�����������������������T�������T�����

���������������������������������������������

��T��������������������������

TERÄKSENLUJAA OSAAMISTA YLÄ-SAVOSTA!

Metallityö Vainio Oy

��������������������������������������������������

�����������������������������������������

sä työelämässä mennään. Päivitämme

jatkuvasti osaamistamme

ja opettajia on tänäkin syksynä

kahden kuukauden työelämäjaksolla.


Useita hankkeita meneillään

Hanketoiminta on yksi keskeisistä

työkaluista, joilla oppilaitos

toteuttaa työelämän kehittämis-

ja palvelutehtäväänsä.

” EkoCentria on valtakunnallinen

ammattikeittiöiden ja oppilaitosten

kestävien ja ympäristövastuullistenruokapalveluiden

kehittämiseen ja viestintään

erikoistunut yksikkö Savon

ammatti- ja aikuisopistossa. Toimipisteet

sijaitsevat Kuopiossa

ja Suonenjoella. Toimintaan sisältyy

monipuolinen hanketoiminta.

Uutta on valtakunnallinen

Ympäristöpassi –hanke, joka

kannustaa ammattikeittiöitä kestävän

kehityksen mukaisiin hankintoihin

ja ympäristövastuulliseen

toimintaan. Maa- ja metsätalousministeriönSuomalaisen

ruokakulttuurin edistämisohjelma

(Sre) rahoittaa Ympäristöpassin

kehittämistä vuoden

2010 ajan.

Kestävyyttä Itä-Suomen

ruokapalveluihin (KestItä-hanke)

on ESR-rahoitteinen koulutushanke

vuosille 2009-2011.

Hankkeen aikana järjestetään

myös koulutuksia lähinnä julkisen

sektorin toimijoille kestävästä

kehityksestä, johon sisälty-

HUIPPUTASON

KONEISTUS

CNC-sorvit

Daewoo Puma 250 tankolaitteella

Mazak 20 Qt

Mazak Qt Nexus, pyörivät

työkalut, tankomakasiini

Daewoo Puma 4 kpl, srv.Ø500

pituus1800mm pyörivät työkalut

ja hydrauliset tukilaakerit

Robottisolu 2kpl, Fanuc R2000 iB

robotilla varustettuna

Mazak Multiplex 6200Y

Koneistuskeskukset

Leadwell 600*600*1020

Quaser MV204CP 3 kpl

HÄRMÄN

CNC-KONEISTUS OY

Ylihärmän teollisuusalue

Yrittäjäntie 18•62375 Ylihärmä

puh. (06) 4822 600

fax (06) 4822 615

info@cnc-koneistus.fi

www.cnc-koneistus.fi

vät laatu- ja ympäristötietoisuus.

Valtakunnallisia lähiruokaviestejä

EkoCentria on järjestänyt

jo neljänä perättäisenä

vuonna ja sillä tavalla edistänyt

lähiruoan merkitystä myös alueellisesti.

Meneillään on myös oppilaitoksemme

hallinnoima ESRrahotteinen

Laadukkaat kotityöpalvelut

Itä-Suomessa hanke.

Muut oppilaitoskumppanit

tässä hankkeessa ovat Ylä-Savon

ammattiopisto, Pohjois-

Karjalan Aikuisopisto ja Etelä-

Savon ammattiopisto. Hankkeen

tavoitteena on Itä-Suomen kotityöpalveluyritystenosaamistason

kohottaminen ja laatujärjestelmän

pilotointi yrityksiin

sekä koulutuksen kehittäminen

verkostoyhteistyöllä sertifi kaattilähtöiseksi.

Muutama meidän

alueemme kotityöpalveluyritys

saakin jo laatusertifi kaatit ensimmäisten

joukossa marraskuussa

järjestettävässä tilaisuudessa

Helsingissä . ”

Uutuutena ravitsemishoito-

ja ruokailukoulutukset

” Vuoden alussa aloitimme

ravitsemushoito- ja ruokailukoulutukset,

jotka on tarkoitettu perus-

ja erikoissairaanhoidon sekä

ikääntyneiden ja vanhusten pitkäaikaishoitokodeissa

ja –laitoksissa

työtä tekeville ruokapalvelu-

ja hoitohenkilöstölle. Koulutukset

on toteutuneet erittäin

hyvin ja tulokset myönteisiä.

Uusia koulutusryhmiä suunnittelemme

alkavaksi ensi vuoden

alusta alkaen Pohjois-Savon alueella.

Tällä tavoin jalkautamme

uutta ravitsemushoito- ja ruokailusuositusta

kentälle”, Salminen

valottaa.

Kyse on Salmisen mukaan

merkittävästä asiasta, sillä on

olemassa tutkittua tietoa siitä,

että ravitsemushoidolla voidaan

ennaltaehkäistä ja hoitaakin sairauksia.

”Esimerkiksi keliakiassa ravitsemushoito

on ainoa hoitomuoto.

Toisaalta ravitsemushoito

myös tukee lääkehoitoa

tietyissä tapauksissa.” Ravitsemushoidon

on myös osoitettu

lyhentävän sairaalajaksoja, jolloin

syntyy samalla kustannussäästöjä.

Kaksi uutta

tutkintoa

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

jatkuvat myös tutkintoon

valmistavat aikuiskoulutukset.

”Tänä syksynä 1.8 alkaen on

tullut voimaan Kotityö- ja puhdistuspalvelualan

sekä Hotelli-,

ravintola- ja cateringalan perustutkinnot.

Molemmissa tutkinnoissa

on yhdistetty kaksi aiempaa

tutkintoa vastaamaan entistä

paremmin työelämän nykyisiin

tarpeisiin ja aloittavien opiskelijoiden

osalta tilanne näyttää

hyvältä. Koulutusta järjestämme

sekä nuorille että aikuisille

”, Eeva Salminen valottaa.

Osaavia tekijöitä

tarvitaan tulevaisuudessakin

Savon ammatti- ja aikuisopisto

järjestää matkailu-, hotelli-

ja ravintola-alan koulutusta

Kuopiossa, Varkaudessa

ja Muuruvedellä.

Syksyllä 2010 alkaa uusi hotelli-,

ravintola- ja cateringalan

perustutkintoon valmistava koulutus.

Aikuisopiskelun aloittaminen

ei tosin ole yleensä kiinni

mistään tietystä ajankohdasta.

Moniin perus- ja ammattitutkintoihimme

valmistavan koulutuksen

voi aloittaa joustavasti milloin

vain, sillä haku on jatkuva”,

kertoo koulutuspäällikkö Markku

Hemming.

Perus- ja ammattitutkintojen

lisäksi on mahdollisuus suorittaa

erikoisammattitutkintoja. Suosittuja

ovat olleet esimerkiksi

baarimestarin ja hotelli-, ravintola-

ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkintoon

johtavat

opinnot.

Hemming muistuttaa, että aikuisopiskeluun

on nykyään sikälikin

erinomaiset mahdollisuu-

KOTIMAISET NOSTOLAITTEET

• Kuormaajiin • Kaivinkoneisiin • Trukkeihin

Nostohaarukat Jätekontit

Valmistus ja myynti:

ARVI HELIN OY

• Lavanostimet

• Nostopuomit

• Henkilönostokorit

• Trukki- ja jatkohaarukat

• Tynnyrin käsittelylaitteet

Puh. (02) 486 2102

Fax (02) 486 2615

www.arvihelin.fi

det, että tarjolla runsaasti erilaisia

rahoitusvaihtoehtoja.

”Opiskelu ei ole ainakaan rahasta

kiinni kenenkään kohdalla.

Kannattaa tutustua koulutustarjontaamme.

Vaikka nyt eletään

taantuman aikaa, matkailu-, ravitsemis-

ja talousalalla tarvitaan

osaavia tekijöitä tulevaisuudessakin.”

Räätälöityjä koulutuksia

Myös asiakkaiden toiveiden

mukaan räätälöityjä koulutuksia

järjestetään aina tarpeen

mukaan.

”Meiltä kysytään hyvin paljon

henkilöstö- ja yrityskoulutuksia.

Kyseessä voi olla vaikkapa

tarjoilijoille tarkoitettu

viiniosaamista syventävä kurssi.

Asiakkaat ovat nykyään viinitietoisia,

joten myös tarjoilijoiden

on hallittava asiat. Myös esimerkiksi

erikoisruokavalioihin

liittyvissä asioissa on koulutustarpeita,

joten työsarkaa riittää”,

Markku Hemming mainitsee.

Best Western

Hotelli Savonia

tarjoaa aidon oppimisympäristön

Savon ammatti- ja aikuisopiston

matkailu-, ravitsemis- ja

talousalan koulutusyksikkö toimii

samoissa tiloissa Best Western

Hotelli Savonian kanssa.

”Opetushotellimme ja – ravintolamme

tarjoaa aidon oppimisympäristön,

jossa opiskelijat

saavat hyvät valmiudet käytännön

työelämään. Hotelli- ja ravintola-alan

perustutkinnon suorittajat

työskentelevät ensimmäisenä

opiskeluvuotenaan täällä

eri osastoilla eli hotellin toimitiloissa,

ravintolan keittiössä ja salissa

sekä kerrospalvelutehtävissä.

Ammattiosaamisen näyttöjä

opetushotelli-ravintolassamme

annetaan vuosittain lähes neljäsataa.

Best Western Hotelli Savoniassa

opiskelijoiden kanssa

työskentelee n. kaksikymmentä

ohjaavaan henkilöstöön kuuluvaa

työntekijää”, selvittää hotellin

johtaja Lauri Lilja.

Kansainvälisyys ja eri kulttuureihin

tutustuminen ovat kiinteä

osa alan opiskelua.

”Oppilaitoksellamme on

laajat kansainväliset yhteydet.

Opiskelijamme voivat työskennellä

työssäoppimisjaksoillaan

ulkomailla alan yrityksissä ja

myös meillä on vastaavasti ulkomaalaisia

opiskelijoita”, Lilja

sanoo.

Koulutusta kehitetään jatkuvasti

oppilaitoksen ja opetushotellin

yhteistyönä, jotta tulevaisuuden

haasteisiin pystyttäisiin

vastaamaan mahdollisimman

hyvin.


NDT-Group Oy

Haapatie 7, 58500 Punkaharju

Puh. 015-441 866,

0400 647 588

NDT-tarkastukset

Röntgenkuvaukset

Pintatarkastukset

Reaaliaikainen läpivalaisu

ym. tarkastustoimintaa

TEOLLISUUSMAAILMA 15

Tehokkuutta yritystoimintaan

konsultoinnin avulla

Lapualainen konsultointiyritys Emineo Oy tarjoaa monipuolisia yritysten

liiketoimintaa uudistavia kehittämispalveluja. Tällä hetkellä Emineon

asiakaskunta koostuu pääosin valmistavan teollisuuden yrityksistä,

joiden toimintaa pyritään kehittämään yritysten yksilöllisiin tarpeisiin

sovelletuilla konsultointikokonaisuuksilla. Konsultoinnin tuloksellisuuden

takaavan Emineo Oy:n monipuolinen osaaminen luo yrityksille merkittävää

lisäarvoja jo lyhyenkin yhteistyön jälkeen.

Emineo Oy perustettiin loppuvuodesta

2003 jatkamaan

EU-rahoitteisen Steel Centerhankkeen

toimintaa. Yrityksen

taustalla on merkittäviä osakasyrityksiä,

jotka vaikuttavat vahvasti

Emineon palveluiden suuntaamiseen

ja kehittämiseen. Osakasyritykset

edustavat merkittävää

osuutta Etelä-Pohjanmaan

maakunnan teknologiateollisuuden

liikevaihdosta sekä työntekijämäärästä.

- Osakasyrityksemme ovat

normaalin osakeyhtiötoiminnan

mukaisesti tuoneet meille

alkupääomaa, mutta lisäksi he

toimivat myös meidän asiakkainamme.

Heidän osuutensa

yritystoiminnassa mahdollistaa

näin konsultointitoimintamme

tavallista korkeamman käyttöasteen,

kertoo Emineon toimitusjohtaja

Tapio Palttala.

Emineo pyrkii tuottamaan

laadukkaita konsultointipalveluja

osakasyritysten tarpeisiin

ja vastaamaan samalla muiden

asiakkaiden tuomaan kysyntään.

- Myymällä palveluamme

myös ulkopuolisille yrityksille

varmistamme oman osaamisem-

me jatkuvan kehittymisen ja alan

kentän laajan tuntemuksen. Palvelemalla

tasapuolisesti kaikkia

yrityksiä saamme asioihin uusia

näkemyksiä ja näin parhaat käytännöt

pystytään tuomaan yleisempään

käyttöön, Palttala perustelee.

Emineon päätoiminta-alue

on Etelä-Pohjanmaa, mutta tarvittaessa

palvelua voidaan ulottaa

myös kauemmaksi. Yrityksen

vahvin osaaminen sisältää

valmistavan metalli-, puu- ja

muoviteollisuuden eri toimijat,

mutta monet palveluista sovel-

tuvat myös muiden alojen yrityksille.

Selkeä tuotevalikoima

helpottaa

konsultoinnin rajaamista

Emineo on tuotteistanut monia

konsultointipalveluita, jotta

asiakkaiden olisi helppo valita

juuri heidän yrityksensä tarvitsemat

palvelut. Näillä niin sanotuillakeihäänkärkiosaamisalueilla

Emineo pääsee useimmiten

aloittamaan yhteistyön

uuden asiakasyrityksen kanssa.

Hyvin tehty työ johtaa yleensä

myös muiden palveluiden tilaamiseen.

- Kun luottamuksellinen

asiakassuhde on syntynyt, se

poikii myöhempiä toimeksiantoja

myös muiden tuotteidemme

osalta.

Konsultointituotteita ovat

esimerkiksi toiminnanohjauksen

kehittäminen, tietojärjestelmien

hyötykäytön parantaminen, tietojärjestelmien

arviointi ja valin-

AE Proservice

hydrauliikkapumppujen

korjaamisen asiantuntija

Tervolassa toimiva AE Proservice on hydrauliikkakomponenttien

korjauspalveluihin erikoistunut

yritys, joka korjaa hydrauliikkapumppuja,

-lohkoja ja -sylintereitä vankalla alan kokemuksella.

Ari Eilittä perusti AE Proservicen

viitisen vuotta sitten.

”Hydrauliikkapuoli on aina

kiinnostunut minua ja kun alalta

on hyvä kokemus, oman yrityksen

perustaminen oli järkevää.

Pumppujen korjaamiseen

erikoistuneita yrityksiä ei juuri

ole. Korjaamme paljon mobiilipuolen

kuten kaivureiden ja

metsäkoneiden pumppuja. En

ole keskittynyt mihinkään määrättyihin

merkkeihin, kaikkien

pumppujen korjaaminen on

luonnistunut. Viitseliäisyyttä tällainen

työ vaatii, pitää ottaa asioista

selvää. Teollisuuskoneiden

ja materiaalinkäsittelylaitteiden

pumppujen korjaaminen ja huolto

ovat myös osa yrityksen toimintaa.”

Pumppujen korjaaminen

ja huolto

ovat järkevää toimintaa

Ari Eilittä kertoo, että pumppujen

korjaaminen on järkevää

toimintaa.

Korjaamalla asiakkaat selviävät

selvästi vähemmillä kustannuksilla

kuin uusia hankkimalla.

”Korjaamalla pumpulle saa

vuosia käyttöikää.”

Myös laitteiden käyttöön ja

huoltoon kannattaa kiinnittää

huomiota.

”80 prosenttia hydrauliikkakomponenttien

rikkoutumisesta

johtuu likaisesta öljystä. Puhtaus

ja oikeiden öljyjen valinta lisää

koneiden ikää. Huolto on halvin

remontti. Oikein käytettynä

ja huollettuna koneiden käyttöikä

lisääntyy kymmenillä prosenteilla.”

Nopeaa toimintaa

AE Proservice korjaa pumppuja

Tervolan toimipaikassa.

Niitä tulee korjattavaksi ympäri

Suomea ja myös Ruotsista.

”Korjaustoiminnassa kulkevat

pumput ja vianhakutoiminnassa

mies. Vikojen paikantaminen

pitää tehdä paikan päällä

ja vuosittain tulee ajetuksi työmatkoilla

yli 50 000 kilometriä.”

Yrityksellä on vakiintunut

asiakaskunta hydrauliikkakorjauksissa.

”Asiakkaat arvostavat nopeaa

toimintaa. Useimmiten kyse

on siitä, että asiakkaalla on joku

ongelma, joka pitäisi ratkaista

ja pistää laitteet kuntoon, mieluummin

edullisesti ja nopeasti.

Varsinkin metsäkone- ja kaivuripuolella

pitää olla kohtuullisen

hyvä vaihtopumppuvarasto, jos-

ta asiakkaat tarvitessaan saavat

varaosat heti. Olen tänä syksynä

laajentamassa varastoa. Tosin

eri pumppumerkkejä, -malleja

ja – tyyppejä on niin paljon,

että vaatii oman aikansa ennen

kuin varasto on riittävä”, kertoo

Ari Eilittä.

AE Service toimii

kehityksen mukana

Ari Eilittä kertoo, että hydrauliikkatekniikassa

pitää pysyä

kehityksen mukana.

”Esimerkiksi ohjausjärjestelmät

kehittyvät hirmuista vauhtia

ja uusia komponentteja tulee

markkinoille koko ajan, joten

tietoa on kerättävä koko ajan.

Mobiilihydrauliikka edellyttää

erilaista ammattitaitoa kuin teollisuushydrauliikka;

pitää tuntea

sekä hydrauliikka- että sähkötekniikka.

Vikojen hakemisessa

pitää hahmottaa koneen sielunelämä

nopeasti, kuinka se toimii

ja mitä halutaan tehtäväksi.

ta, yrityksen toimintaprosessien

mallintaminen ja kehittäminen,

varastoanalyysit, tuotannon sekä

hankintatoimen kokonaiskehittäminen.

Lisäksi Emineo tukee

pk-yritysten kansainvälistymistä

ja edistää alueen vientitoimintaa.

- Meillä on tähän asti ollut

jatkuvasti täystyöllisyys, minkä

takia emme ole voineet juurikaan

markkinoida toimintaamme.

Toiminta aloitettiin yhden

miehen voimin, mutta nyt asiakkaitamme

palvelee jo neljä

konsulttia ja yksi osa-aikainen

taloushenkilö. Tavoitteenamme

on laajentaa hallitusti sekä asiakaskuntaa,

että konsulttien määrää

niin, että 3-5 vuoden kuluttua

olemme alueellisesti merkittävä

konsulttipalveluiden tuottaja,

Palttala kertoo.

Palttala kuitenkin korostaa,

että määrällä ei tulla korvaamaan

laatua. Palkattavilla konsulteilla

on oltava oikeaa asennetta, näkemystä

ja kokemusta elinkeinotoiminnan

eri osa-alueista ja

erityisesti Emineon keihäänkärkiosaamisalueista.

Emineon asiakkaat ovat olleet

varsin tyytyväisiä saamansa

Tällainen tietotaito kertyy vain

kokemuksen kautta

Hydrauliikkapuolen korjauksissa

on yrittäjien verkosto, jonka

kanssa voi asioita pohtia ja jos

eteen tulee isompia remontteja,

yhteistyökumppaneiden kanssa

tehdään porukassa hommat

pois.”

AE Proservice tulee kehittämään

toimintaansa pumppujen

korjaamisen parissa.

”Tällä hetkellä noin puolet

Toimitusjohtaja Tapio Palttala uskoo

konsultointitarpeiden kasvavan

tulevaisuudessa

palveluun laatuun ja tuloksellisuuteen.

- Me tarjoamme asiakkaillemme

aina takeet asiakkaan toiveiden

ja tavoitteiden mukaisesta

tuloksesta. Kehittämishanke

ei pääty ennen kuin asiakas on

tyytyväinen tulokseen, korostaa

Palttala.

Lisätietoja:

Emineo Oy

Poutuntie 17

62100 LAPUA

Puh. 050 5943 091

www.emineo.fi

liikevaihdosta tulee korjaamisesta

ja puolet keikkatöistä. Iän

myötä keikkatöitä tekisi mieluummin

vähemmän, tämä on

aika raakaa fyysistä työtä. Pitää

olla hyvässä kunnossa, että

pystyy työnsä tehokkaasti hoitamaan.

Asiakkaitamme ovat lähinnä

koneyrittäjät ja teollisuus Pohjoiskalotilla

sekä Pohjois-Venäjällä.

Teollisuuden tekniset harjaratkaisut

Suunnittelemme ja valmistamme harjoja jokaiselle teollisuusalalle

�����������������������������������������������

� ��������������������������� � ��������������� �����������

������������������������� � �����������������������

� ��������������

� ���������������

T���������������������������������R���

�����(019) 536 010, ����(019) 524 6618

www.celindgren.fi

DYNAMO

Närpesvägen 2, 64200 NÄRPIÖ

puh. (06) 224 3620, fax 06-224 1288

Sähköposti: dynamo@dynamohouse.fi

Yritystalo

- konsultointi yrityksen perustamisessa,

ideoiden ja edustuksien välitys, apua

tuote- ja edustajaetsinnöissä, etablointiapua,

markkinointipalveluja, koulutus

ja lyhytkursseja


16 TEOLLISUUSMAAILMA

PUMPPUJEN

KORJAUKSET

Hydrauliikkapumppujen ja moottoreiden

korjaukset ja koeajot Keminmaalla.

Korjaamme mm. seuraavia

merkkejä:

Bosch Rexroth

Kawasaki, Eaton

Linde, Sauer-Danfoss

Keminmaa

AE Proservice

Ari Eilittä, puh. 0400 694 174

ari.eilitta@neuvos.com

� ���������������

�����������

� ���������������������

� K�������� ���������,

���������������

� T������ �� ���������

Hirvenpolku 3, 65520 HELSINGBY

Puh. 06-3444 200, fax 06-3444 501

www.escarmat.com

Romut rahaksi nyt myös Raahessa!

Olemme aloittaneet erilaisten metallimateriaalien vastaanoton Raahessa Kiiluntien-alueella ja ostamme pelti -

ja rautaromut sekä kuparit, messingit, ruostumattomat teräkset ym. arvometallit kilpailukykyiseen hintaan.

��Ympäristökeskuksen hyväksymä

��Suomen Autokierrätyksen

virallinen vastaanottopiste

Romu-Wesin Oy

Yritykset 040 960 6281 Yksityiset 040 356 0910

romu-wesin@hotmail.com www.romutori.net

�Meiltä räätälöidyt

kierrätysratkaisut

jokaisen tarpeen

mukaan.

Teemme yhteistyösopimuksia

yrityksille metallisten

hukkamateriaalien

noutopalvelua varten.

Toimitamme teille

mm. vaihtolavat

mittatilaustyönä.

Suuremmat erät noudettuina (min. 1000 kg).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!