Metsäkaltevan esite - Hyvinkaan kaupunki

asuntomessut.fi
  • No tags were found...

Metsäkaltevan esite - Hyvinkaan kaupunki

Hyvinkään Metsäkaltevaankohoaa Uudellemaalle uusija uljas unelma-alueTervetuloa tutustumaan Hyvinkääseenja luonnon keskelle, keskustan kupeeseennousevaan kaupunginosaamme Metsäkaltevaan.Meillä luonto alkaa kotikynnykseltäja keskustapalvelut ovat pyöräilymatkanpäässä.Vakaavarainen kaupunkimme tarjoaalaadukkaat peruspalvelut. Villatehtaan alueon puhallettu takaisin henkiin ja uusi kauppakeskusWilla sen naapurissa varmistaa,että kauppakeskusta säilyy raitin varrella.Kaupunkiamme on helppo kehua,sillä elämme itse päivittäin sen parhaitapuolia. Hyvinkäällä on helppo hengittää.Hiihdämme vaimoni Mian ja poikani Maxinkanssa Sveitsin maastoissa. Kesällä suuntaammeretkelle Kytäjä–Usmiin, jota myösetelän erämaaksi kutsutaan. Hyvinkäälläharrastuksissa on laaja kirjo: motocrossistamurtomaahiihtoon, laskettelustalentourheiluun.Moni hyvinkääläinen kulkee päivittäinjunalla pääkaupunkiseudulle, myösvaimoni. Metropolialueen osana meiltäei ole pitkä matka Kehä III:n sisäpuolelle.Hyvinkäälle on helppo asettua taloksi niinihmisten kuin yritystenkin.Käy kodiksi!raimo lahtihyvinkään kaupunginjohtaja


Kaupunkiammeo n h el p p oKehua, silläelämme itsepäivittäin senparhaita puolia.


Metsäkaltevaankajastaa kaupunginarmain aamunkoi25-tie vie suoraan Hankoonja Porvooseen, moottoritieHelsinkiin ja Tampereelle.Hyvinkään Metsäkaltevan asuinalue rakentuu 6000 asukkaankaupunginosaksi vuoteen 2030 mennessä. Eipä aikaakaan,kun Vantaanjoen solinaan sekoittuu ahkera vasaroiden pauke.Pian on aika hidastaa, olla omassa kodissa.Pihasta puistotielle.Yhteys viheralueisiin onlähes jokaiselta tontilta.Metsäkaltevan alueen elämäntyylinä onSlow Homing – Active Living. Se on rentoakotoilua laadukkaassa elinympäristössä,nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti.Alue toteutetaan asukaslähtöisestija ympäristövastuullisesti.Metsäkaltevaa suunniteltaessa onajateltu niin, että ihmisen on hyvä ollakotona, perheen parissa pihapiirissä, taitalkoissa naapuriapuna. Metsäkaltevanasuinalue perustuu tiedolle siitä, että laadukkaanelämän osat voivat olla helpostisaavutettavissa. Täällä kaikki kaupunkikeskustaamyöten on lähellä.Metsäkalteva on puutarhamainen, ilmeikäskaupunginosa. Se on näyttävä,mutta ei ennalta arvattava. Metsäkaltevalainentyylikkyys on yksinkertaiseksi hioutunutta.Metsäkaltevaan voi juurtua, muttaei täydy sammaloitua. Metsäkaltevaakiertää kolmen, neljän ja viiden kilometrinhiihtoreitit. Täältä on vapaus kiertääsamoilta laduilta koko kaupunki, tai sivakoidaKytäjä–Usmiin. Puistoihin ja ulkoilureitilleon välitön yhteys lähes jokaiseltatontilta. Lähiliikunta on alueellaitsestäänselvyys.Ammattilaisten ja itselleen rakentavienhartiapankkilaisten ylpeydellä Kravunharjustatehdään metropolialueen kulmakivi.Vuoden 2013 asuntomessualue Kravunharjuon asuinaluiden hillasuo, kaupunginkruunu, korkein kotimetsä. Kirjaimellisestikinniin – kallioista ja korkeaa maisemaamarkkeeraa näköalapaikka, josta katsotaanalas Vantaanjokilaaksoon. Kravun-→Uimapaikan äärellä,kädenojennus kalamiehille.


Metsäkalteva on tiiviistiyhteydessä kaupunkiinja sen moniin palveluihin.Alueella on runsaasti myösomaa tilaa sitä haluaville.Askeleen edellä.Rohkeiden rakentajien,ennakkoluulottomienedelläkävijöiden talot.Alueelle rakennetaanmyös kerrostaloja japienkerrostaloja.Juna vie nopeastietelästä pohjoiseen.Alue rakennetaan ekologisestija kestävästi tulevaisuudentarpeisiin.Korttelitalo on alueenasukkaiden yhteinenolohuone.Kaupunkikylän keskelle onvarattu reilusti vehreää tilaakaikenikäisten kohtaamiseen.Kivitalot kumartavatympäröivän kalliomaisemankomeudelle.Luonto ja erämaatovat ihmistä lähellä.Kohtuullista kaikki tyyni.Pienille pientaloille onvarattu oma alueensa.


→harjussa tehdään komeata korkeuseronkannustamana, mutta maaston mukaisesti.Myytävien tonttien joukosta löytyyniin rinnepihaa kuin tasamaata.Kravunharjun rakenne muodostuukaupunkimaisesta keskustasta sekä senympärille sijoittuvista asuinalueista jajulkisen palvelun alueesta. Rakenne onkeskustan ympärillä tiivistä. Kauempanakeskustaa sijaitsevilla asuinalueilla tuleeolemaan väljempää pienrakentamista.Alueesta rakentuu maastoon ja maisemaanistuva luonnonläheinen pientaloympäristö,jossa rakennusten odotetaanedustavan tämän päivän arkkitehtuuria.Tavoitteena ovat hyvin suunnitellut, toimivatsekä energia- ja kustannustehokkaatkaupunkirakentamiseen soveltuvatasuinrakennukset.Kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri jaainutkertainen luonto antavat elämälleraamit, mutta ihmiset tekevät kaupungin.Täällä koko alueen suunnittelua on ohjannuthalu tehdä ihmisille tilaa pysähtyähetkeksi joko yksin tai seurassa. Keskustantorista muodostuu kylän kohtaamispaikka.Katuaukioilla, korttelipuistikossaja puistoissa mieli lepää ja on tilaa hengittää.Näin on helppo jutella ja päästääreviirille. Metsäkaltevaa kelpaa esitellävieraille.Metsäkaltevassa ajoneuvoliikennettäon hidastettu. Sekä jalankulkijoiden ettäKravunharjuon asuinaluidenhillasuo,kaupunginKruunu, korkeinko t i m e t s ä .pyöräilijöiden turvallinen ja esteetön liikkuminenon varmistettu. Tämä on tehtykatutilojen jäsentelyllä ja ympäristön käsittelylläkulloistakin liikkumistapaa ohjaavaksi.Alueelle voidaan tuoda taideteoksiatai suunnitella tavanomaisia ympäristörakenteitavapaamuotoisemmin. Kadun,tonttien ja viheralueiden rajauksissa sekäkatukalusteissa toteutuu suunnitellustitaiteellinen ote.Metsäkaltevassa kohdataan korttelitalossa.Samassa talossa on päiväkoti sekäensimmäinen ja toinen koululuokka. Tuttuunpaikkaan on turvallinen olo mennätarhaan. Siitä jatketaan aikanaan yhte-näiskouluun, joka valmistuu muutamanvuoden kuluttua asuntomessuista.Ekologisuus on asetettu keskeiseksi tavoitteeksisekä suunnittelussa että alueenvalmistuttua arjen asumisessa. Taustallaon LEED-ympäristösertifikaattiin pohjautuvatarkastelu, jonka painotuksia jaratkaisumalleja on sovellettu suunnitteluvaiheessa.Erityistä painoarvoa on asetettu hulevesijärjestelmänluonnonmukaisentoteuttamisen ohjeistukseen sekä energiansäästöönliittyviin periaatteisiin. Jaomalla kotipihallahan kompostointi onnistuujokaiselta hienosti. Kaupunki kannustaarakentajia myös omiin ekoinnovaatioihin.Metsäkaltevasta on kolme ja puoli kilometriäHyvinkään elävän kaupunkikeskustanytimeen. Pyörällä poljettava, kevyestikäveltävä. Paikallisliikenne kulkee siitähetkestä, kun ensimmäiset postilaatikotsaavat osoitteensa. Asutaan luonnon keskelläja ollaan kaupunkilaisia.Keskustasta lähtevät henkilöjunat tiiviiseentahtiin. Laiturin laitamilla on polkupyörienrivistö, pyöriä moneen lähtöön.Vasta niillä kiidettiin kotipihasta pendelöimäänja nyt kiitää jo juna etelään. Ikkunastanäkyy kohti länttä mäntymetsää.Tuolla! Juuri tuossa suojaavan metsän takanaon meidän uusi kotimme!


Metsäkalteva kasvaamessualueestaAsuntomessujen jälkeen Metsäkalteva laajeneeKravunharjun kaupunkikylästä 6000 asukkaanyhdyskunnaksi vuoteen 2030 mennessä.☛ Joukkoliikenne toimii asuntomessuista alkaen.☛ Korttelitalo toimii päiväkotina ja asukkaidenyhteisenä olohuoneena.☛ Lähikauppa tulee rakentamisen edettyä ja kunväestöpohja on riittävä.☛ Hyvinkään keskusta on 3,5 kilometrin päässä.☛ Lähin elintarvikeliike: matka 2,1 km, matkustusaika 4 min.☛ Terveyskeskus: matka 4,4 km matkustusaika 8 min.☛ Lentoasema; matka 46 km, matkustusaika 31 min.☛ Kehä III -risteys: matka 37 km, matkustusaika 22 min.☛ Eduskuntatalo: matka 52 km, matkustusaika 40 min.☛ Moottoritien liittymä: matka 6 km, matkustusaika 6 min.☛ Rautatieasema: matka 4 km, matkustusaika 7 min.☛ Kauppakeskus Willa: matka 4,3 km, matkustusaika 7 min.Asuntomessutontit ovat haettavissa 11. 5. 2011 lähtien.Lisätietoja internet-sivuilla osoitteessa www.asuntomessut.fi/hyvinkaa.Messujen jälkeen alueen rakentaminen jatkuu. Tonttien haku on vuosittain.Lisätiedot www.hyvinkaa.fi/kaupunkimittausja sähköpostitse tontit@hyvinkaa.fiOta yhteyttä:Hyvinkään kaupunkiTekniikka ja ympäristöAsuntomessutoimistos-posti: asuntomessut@hyvinkaa.fip. 040 160 2638


Metsäkaltevan ensihymy:Hyvinkään asuntomessut12. 7.–11. 8. 2013Messualue sijaitsee n. 3,5 km ydinkeskustasta etelään.Tulevaisuuden koteja rakennetaan noin yhdeksän hehtaarin alalle.Myötätuulentie,kortteli 2718,omakotitontit 3–10Julkisivu materiaali on puu.Kadun puoleiseen tontinrajaan rakennetaanpuuaita.Myötätuulentiekortteli 2717, tontti 4Ryhmärakentamiskohde.Alueelta on haettavissa31331Lounatuulentie,kortteli 2717, tontit 1–3Kolmen etelärinteellesijoittuvan tontin ryhmävarataan kokeellisenkonseptin taloille.Talojen arkkitehtuurivoi olla omaleimaistaja yksilöllistä.omakotitaltonttiayhtiömuotoisenpientalorakentamisentonttiapienkerrostalotonttikerrostalotonttiAamutuulentie/Lounatuulentiekortteli 2716Rakennukset rajaavatAamutuulentien katutilan.Pääasiallinen julkisivumateriaalion tonteittainyhtenäinen.Kravunharjun asuntomessualue aloittaaMetsäkaltevan rakentamisen.Lounatuulentiekorttelit 2714Kaksikerroksiset harjakattoisettalot muodostavatyhtenäisen Lounatuulenpuistoneteläreunaarajaavan rivistön.


Myötätuulentiekortteli 2718, tontti 2Julkisivumateriaali puu.Ryhmärakentamiskohde.Myötätuulentie/Aamutuulentie,kortteli 2718,tontti 1Julkisivumateriaali puu.Yhtiömuotoinenrakennusryhmä.Aamutuulentiekortteli 2707, tontti 1Kaupunkikuvallisestinäkyvä rinnetontti, jonkaporttimainen rakennusrajaa Aamutuulentienkatutilaa.Kravunarkunkatukorttelit 2706Julkisivumateriaali onpoltettu tumma taipunainen tiili.asunto oy 50 BmetsäkaltevaLounatuulenaukiokortteli 2708, tontti 2Julkisivumateriaali onpoltettu tumma taipunainen tiili.tähän tekstifaktaa korttelistalorem ipsum dolor sitIltatuulentiekortteli 2709Jlkisivu materiaali onpoltettu tumma taipunainen tiili.Lounatuulenaukiokortteli 2710Rakennusmassat sijoitetaanetelään viettäväärinnettä vasten siten, ettärakennusten väliset pihatilatavautuvat Lounatuulenpuistoon.Julkisivujenmateriaalina onpeittomaalattu puu.Lounatuulentiekorttelit 2713 ja 2715Tonttien korkeuserototetaan suunnittelunlähtö kohdaksi. Rakennustenpääasiallisenajulki sivumateriaalina onrappaus. Kadun puoleiseentontin rajaan rakennetaanmatala yhtenäinenluonnonkivimuuri.Lounatuulentiekortteli 2712Tonttien korkeuserototetaan suunnittelunlähtö kohdaksi. Rakennustenjulkisivumateriaalinaon punainen puhtaaksimuurattu tiili. Kadunpuoleiseen tontin rajaanrakennetaan matalayhtenäinen luonnonkivimuuri.Lounatuulentiekortteli 2711, tontti 1Ryhmärakentamiskohde.Lounatuulentiekortteli 2711, tontit 2–5Tonttien korkeuserototetaan suunnittelunlähtökohdaksi. Tontitrajataan katuun pensasaidallaja rajaan kiinnirakennettavilla autokatoksillaja talousrakennuksilla.Puistonpuoleinen tontin rajauskasvillisuudella.


Kesällä Suomi on kaunis, on sitä missävain, mutta talvella tilanne on toinen.Valkoinen lumi ja paksut nietokset, nekuvaavat hyvin mistä me Hyvinkäässäpidämme. Puhdasta ja kuulasta,luonto elämys on välitön.Olemme asuneet opintojen jatöiden perässä niin pääkaupungissakuin pienemmissä yliopistokaupungeissakin.Väsyimme siihen, että luontoamyötäilevä elämäntapa oli saavutettavatyöläästi.On totta, että elämänmenon hidastaminenja sopusoinnussa ympäristönsäkanssa eläminen on ihmisestäitsestään kiinni, mutta asuinpaikanoikea valinta tekee siitä helpompaa.Kyse on meille pienistä suuristaasioista. Lehmistä ja lampaistamaatalousoppilaitoksen laitumilla,maisemista, metsälammista japuhtaasta ilmasta.


Teemme kovasti töitä, mutta kunolemme vapaalla, olemme todellakinvapaalla. Puolisoni aloittaa työ päivänsäläppärillä junassa ja päivän viimeisetsähköpostit lähtevät matkaan pianpaluumatkan alettua.Toin yritykseni kasvamaan Hyvinkäälle.Hyvinkään logistiset yhteydetovat hyvät ja kaupunki kutsuu osaaviatyöntekijöitä. Siitä minä pidän.Onneksi tuli ostettua iso asunto,jossa on myös hulppea kotikonttori.Kun hintoja vertailtiin, se tuli oikeastaankaupantekijäisiksi.Työarjessamme on paljon liikkuviaosia, joten on erittäin arvokasta, ettäarki on vakaata . Laadukkaat peruspalvelutovat nopeasti saavu tettaviaja lapset pääsevät itse harrastuksiin.Helppo arki vapauttaa omaa aikaaitselle. Puolisoni urheilee, itse nautinkaupungin kulttuuritarjonnasta.


Tykkään viettää aikaa ulkona ja välissäpitää tahtia sen verran tiukkana, että hikiiskee pintaan. Kun käyn asioilla, koitanvalita puistojen tai metsä kaistaleidenhalki kulkevan reitin. Täällä se onhelppoa.Patikoin paljon ja pyöräilen kesällä.Talvella lykin murtsikkaa. Sveitsin maastotja Kytäjä-Usmin erämaa ovat tulleettutuiksi vuosien mittaan. Pyöräillenpääsee vaivattomasti pikkuteitä pitkinupeiden peltomaisemien äärelle.Liikunta tarkoittaa minulle aikaaitselle. Hyvinkäällä harrastaminen onhelppoa, sillä metsän laita alkaa keskustankulmalta. Täytyy myöntää, etten olepitänyt golfia oikeana liikuntana ennenkuin pääsin kokeilemaan itse. Innostuin!Nyt jo lentää pallo eikä Kytäjän tanner!


Läksyistä täytyy huolehtia ennenharrastuksia. Meillä ei ole vielä paljonkotitehtäviä. Kerran viikossa meillä onmusiikkiopistolla kanneltunnit. Ensivuonna aloitan sellon. Isä sanoi, ettävoisin saada omat rummut autotalliin,jos se saa lainata niitä joskus.Isä ja äiti pitävät minua niin isona,että voin mennä kavereiden luo itseksenileikkimään. Se on kivaa. Tässä kodinvieressäkin on paljon tekemistä.Haluaisin lumilaudan ja opetellahyppimään Sveitsin bokseista,kuten Peetu Piiroinen.Viikonloppuisin mennään usein kokoperhe elokuviin, kirjastoon tai joskuskonserttiin. Tai sitten ollaan puutarhassa.Minulla on siellä oma pieni kasvimaa.


Hyvinkäälläon hyvä huomenHyvinkää on ihmisen kokoinen, kotoisa kaupunki ruuh kattomallametropolialueella. Hyvinkää kasvaa ja kehittyy kestävällä tavalla.Hyvinkäällä hektisyys ja hyvää tekevä hiljaisuus ovat harmoniassa.Vehreään maaperäämme on hyvä juurtua niin ihmisen kuin yrityksenkin.Hyvinkää on yli 46 000 asukkaan kaupunki,jonka palvelut, harrastusmahdollisuudetja kulttuurielämä ovat niin kattavat,ettei niitä tarvitse lähteä muualtahakemaan. Jos työelämä tai saman metropolialueentoinen kolkka kutsuu, hyvätliikenneyhteydet takaavat, että alle tunnissaehtii vaikka oopperaan.Vuoden 2013 asuntomessukaupunki ontunnettu elävistä pientaloalueistaan javälittömästä, turvallisesta ja terveellisestäilmanalastaan.Hyvinkään harjumaisemiin, mäntymetsienkupeeseessa sijaitsevaan parantolaantultiin hengittämään raitista ilmaatsaarinaikaisiselta Venäjältä jo 1800-luvulla.Vanhan parantola-alueen vuosisatainenhenki ja pittoreski asuinmiljöö onsäilytetty.Hyvinkään ilme on vahvassa muutoksessakasvun myötä, mutta muutostatehdään perinteitä kunnioittaen.Tiilisissä tehdassaleissa kudottiin villaaja vaurautta kehittyvälle paikkakunnalle1900-luvun alusta alkaen. Vaurauden lisäksivillatehdas loi Hyvinkäälle ja hyvinkääläisyyteenaivan oman punaisen lankansa.Siihen lankaan on kiedottu lämpöja läheisyys, kädentaidot ja kotoisuus jaennen muuta hillitty Hyvinkään henki.Nykyisin villatehdas on ainutlaatuinen yritys-,kulttuuri- ja taidetoiminnan keskusHyvinkään sydämessä.Tänä päivänä Hyvinkäällä voi myöshengähtää, pysähtyä paikalleen. Kunmieli tekee, lukuisat harrastusmahdollisuudettarjoavat elämyksiä jokaiseen makuunrauhallisesta räväkkään. Hyvinkäälleon helppo asettua taloksi, viettää laadukastavapaa-aikaa virvoittavan tekemisenja tarpeellisen lepäämisen vuorovedoin.Asuminen Hyvinkäällä on sijoitus sijaintiin.Luonto ja liikenneyhteydet, soraharjut,hillasuot, erämaamaisemat sekäHyvinkäälleo n h el p p oasettua taloksi,viettää laadukastavapaaaikaavirvoittavantekemisenja tarpeellisenlepäämisenVUorovedoin.


golf- ja laskettelukeskukset ovat läsnä jokaisenhyvinkääläisen arjessa ja juuri siinävieressä.Helsinki–Vantaan lentokentälle ajaanoin puolessa tunnissa, Helsingin ydinkeskustaanmatkustaa taajaan kulkevillajunilla kolmessa vartissa. Porvooseen,Hankoon tai Tampereelle ehtii reilussatunnissa ja Turkuun alle kahden tunnin.Lahden saavuttaa alle tunnissa ja näidenvälillä on puoli Suomea. Kaiken keskellä onHyvinkää.Hyvinkää sijaitsee Helsinki–Tampere-moottoritien ja päärautatielinjan varrella.Hangosta Porvooseen kulkeva valtatie25 on ratinkäännön päässä uudestaMetsäkaltevan kaupunginosasta. Helpostisaavutettavissa, pian palattavissa – Hyvinkääon päämäärätietoisesti kehittyväkaupunki ilman ruuhkia.HYVINKÄÄ ON KESKELLÄrUUHKATONTA METROPOLIALUETTATURKUUNTAMPEREHÄMEENLINNATOIJALARIIHIMÄKI10 min40 min30 min20 min50 min70 min60 minLAHTIPIETARIINHyvinkääläisyys vaalii luonnonmukaisiaarvoja. Kaupungin jokainen nurkkaon saavutettavissa polkupyörällä. Fillarillarautatieasemalle ja junalle perille. Yhäuseampi pääkaupunkiseudulla työskentelevämielummin matkustaa junalla työpaikallekuin seisoo saman ajan kehäteidenruuhkissa. Muuttamalla Hyvinkäälletyömatkaan kulutettava aika pysyy samana,mutta arkeen tulee uutta tilaa hengittääja toteuttaa unelma toimivasta, turvallisestaarjesta. Monen työpäivä alkaa japäättyy junassa.Etätyömahdollisuudet antavat tilaapäättää todella itse, missä haluaa asua.Jos rauhallinen, mutta aktiivinen arki,luonto, turvallisuus ja happihyppelyt houkuttavat,Hyvinkää odottaa. Täällä elämänhyörinä ja hiljaisuus elävät harvinaisenhyvässä harmoniassa.HANKOKARKKILAHYVINKÄÄVIHTIESPOOJÄRVENPÄÄKERAVAVANTAAHELSINKIMÄNTSÄLÄPORVOO"Hyvinkäänjoka nurkkaanpääseevaikka jalan, jaoopperaankinjunallatunnissa."


www.both.fi, valokuvat: © Moodboard/SKOY, Maskot/Lehtikuva, Rodeo.fi

More magazines by this user
Similar magazines