Untitled - Kemistikilta

kemistikilta.fi
  • No tags were found...

Untitled - Kemistikilta

Seikkailu-Tisle 04/02Sisällys:3 pääkirjoitus4 puheenjohtajalta5 isännän ääni6 ex-setä7 Phuksikapteenien päiväkirja8 Ken ulkomaitten pyörteissä9 kemian tekn. osaston peruskorjaus10 mikä ihmeen ok-päivä11 harjoittelua lähimaastossa12 kemiskillan raati - mitä kukin tekee14 viiniä ja gastronomiaa lyonissa15 harjoittelua thessalonikissa16 harjoittelua sunndallsØressa18 harjoittelua montrealissa19 harjoittelua prahassa20 harjoittelua skopjessa21 harjoittelua linzissa23 operaatio erlenmeyer24 alkukemistin elämää25 teekkareiden ramboseura26 wiralliset walwojat“Tislaa,tislaa,tislaavaan...”Julkaisija:Kemistikilta,Kemistintie1,02150EspooPäätoimittaja:SusannaMaja(susanna.maja@hut.i)Tähänlehteenkirjoittivat:AnnaSydänmaa,JaniHeikkilä,MarkusKettunen,JaanaVallinmäki,OlliVisuri,LariTuononen,EsaUosukainen,KatjaHynynen,AnniKilpeläinen,MarjukkaIkonen,IrinaPenttinen,JohannaLempiäinen,LauraLehtonen,ElinaSkinnarisekämystisetnimimerkitTähänlehteenkuvasivat:SusannaMaja,MarjukkaIkonen,KatjaHynynen,EsaUosukainenKansi:NikoVähäsarjaPainopaikka:PicasetOyPainos:300kplKiitokset:KemianTekniikanosasto2Kansainvälinen harjoittelu


Seikkailu-Tisle 04/02HarhailujaNoin vuosi sitten syksyllä olin eräänä päivänäkäymässä Helsingissä. Minun piti löytää eräs tiettypaikkakeskustasta,jatämänpaikanlöytääksenipitiminun löytää ensin eräs tietty katu. Olin katsonutreitinsuurin piirtein kotona, mutta jäätyäni bussistaen aivan heti hahmottanutkaan, mihin suuntaanminun pitäisi lähteä. Siinä pyöriessäni tuli kaksinuorta ulkomaalaista miestä puhuttelemaan minua.He tiedustelivat kohteliaasti ensin osaanko puhuaenglantia, minkä jälkeen he kysyivät tietä Kampinmetroasemalle.MietinhetkenaikaamissäsuunnassaKamppi oli meistä katsottuna, ja siinä miettiessänimutisinsamallajotainsiitä,ettäolinitsekinetsimässäsitäjasitäkatua.Kuultuaanminunetsintänikohteen,totesivat nuoret miehet tietävänsä missä tämä katusijaitsee.NiinpäheneuvoivatminulleoikeansuunnanjaminänäytinheillemissäpäinKampinmetroasemasijaitsee. Hieman huvittuneena lähdin jatkamaanmatkaani.Vastaavanlainen tilanne on ihme kyllä sattunutminulle ennenkin. Lukioaikoina, kun en tuntenutHelsinkiä vielä juuri lainkaan, suunnistin kerranpienenkartanavullamelkokeskustassayrittäenlöytäälinja-autoaseman.Tummaihoinenmiestulikysymäänminultaenglanniksi,tarvitsenkoapua.Sanoinetsivänilinja-autoasemaa,jolloinmieskysyiminulta,kumpaaasemaa tarkoitan, niitä kun on Helsingissä kaksi.Minulle ei ole vielä tähänkään päivään mennessäselvinnyt,missäihmeessäHelsingissäontoinenlinjaautoasema.Elleihänsittentarkoittanutrautatientoria,sieltähänlähteeainakinpaikallisbusseja. Miesnäytti minulle suunnanja pienen harhailunjälkeen löysin kuinlöysinkinvihdoinlinjaautoaseman.Nämä kaksi tarinaaosoittavatainakinkaksiasiaa: EnsinnäkäänminäenosaasuunnistaaHel-singissä kovinhyvin (=juuri lainkaanilman karttaa). Toiseksi, ulkomaalaisilta voi oppiatodellayllättäviäkinasioita.Jamitäyllättävimmissätilanteissa!Käsissäsi oleva lehti on vuoden toiseksi viimeinenTisle, harjoittelu-Tisle, joka päätettiin tänä vuonnaristiäSeikkailu-Tisleeksi.Onhanharjoittelu,vieraassamaassa varsinkin, yleensä varsinainen seikkailu.Tekniikan edistämissäätiön Kemistikillanerikoisrahasto myöntää vuosittain stipendejäulkomaanharjoitteluun,jatänäkinvuonnaonkemistejäseikkaillutympärimaailmaa.Heidänkertomuksensasaatlukeatämänlehdensivuilta.Toivotan teille kaikille oikein antoisia lukuhetkiälehdenparissajajaksamistapimeneviinsyysiltoihin!Tisle-TätiSusannaMajaVUF!Kansainvälinen harjoittelu3


Seikkailu-Tisle 04/02Puheenjohtajalta:Etelä-Suomen normaalit syysilmat yllättivät jälleenrännällä, liukkaudella ja kylmällä tuulella, muttasiitä huolimatta opiskelu pitkän kesän jälkeen ontuntunut hyvältä! Mukavaa oli myös palata kiinnikiltaelämään ja katsella vierestä uusien pHuksientemmellystäjatohinaakoulunalunympärillä.Kaikkinäytti pyörähtävän käyntiin hyvin ja tänä vuonnailmatkin suosivat syksyn tapahtumia, toisin kuinviimesyksynäkävi.Tänäsyksynästarttasivatmyösuudistetun tutkinnon ensimmäisen osan kurssitensimäistäkertaakemianosastolla:pHuksilabratonjaettukahteenosaanjakurssienopintoviikkomäärätovatmuuttuneet,joitakinkurssejaonjäänytkokonaanpoiskin. Joulun jälkeen päästään laboratoriotöitäaloittamaan uusituissa, hohtavan valkoisissapHuksilabroissa,joissailmastoinninkinpitäisitoimia.Paljon on siis muuttunut siitä syksystä, kun itsealoitinsakkojenjaanalyysienparissapHuksilabrojenmustienpöytienkuluttamisen.Tutkinnon ensimmäisen osan uudistumisen myötäon oma huomioni kiinnittynyt enemmän siihen,mitävalmiuksiaomatutkintonijadiplomi-insinöörinpaperit minulle oikeasti antavat. Kuunneltuaniprofessoreita luennoilla, luettuani satoja sivujaenglanninkielistätekstiäjakirjoittaessaniyömyöhäänseminaarityötä,herääväkisinkinkysymys,ettämitäminätästäkaikestaopin?Diplomi-insinöörilläpitäätotta kai olla vahvat perustiedot ja taidot omaltaalaltaan ja myös kyky oppia ja omaksua uuttanopeastikin. Näiden taitojen lisäksi työelämässäkaivataan myös sosiaalisia taitoja; ryhmätyötaitoa,johtamistaitoa,neuvottelutaitoa,esiintymisvarmuutta,organisointikykyä, ihmistuntemustakin jne. Kaikkinäitä asioita ei voi oppia kirjoista ja kursseilta,luennoilta ja tutkielmista, absoluuttisesti oikeatatapaatehdänäitäasioitaeivainkertakaikkiaanoleolemassakaan.Itselläni on takanani pian kolme ja puoli aktiivistakiltavuotta, joista jokainen vuosi on ollut erilainen,mutta omallatavallaan opettavaisiajarikkaita.Opinnotovat edenneet,kuten suunnitelmissaonollutkin, muttahenkistä pääomaaja työelämänkaipaamiasosiaalisiataitoja uskonk a r t u t t a n e e n iroimastienemmän.Olensaanutorganisoida,järjestää,johtaa, kantaa vastuuta, mutta myös antaa vastuutamuidenkannettavaksi.Erilaisissaryhmissäontulluttoimittuajajuttujaontoteutettuvälillähuonommallajavälilläparemmallamenestyksellä.Kilta-jaTKYtoimintaovatolleetminullemahdollisuusetsiäomiarajojanijamyöstehdävirheitäjaoppianiistä,samatelämän säännöt pätevät loppuen lopuksi myös työelämässäja samat ihmiset tapaan ehkä sielläkin.Uskomaton ihmissuhdeverkosto, upeat kokemuksetjaelämyksetovatasioita,jotkaovatpäällimmäisenäjääneetmieleennäistäiloisistavuosista.MarraskuunlopullajuuriennenpiKKujoulujavalitaanKemistikillalle jälleen kerran uudet toimijat uudellevuodelle.Jottakillantoimintasäilyyelinvoimaisenajauusienopiskelijoidenonjatkossakinhelppopäästäopintoihinkäsiksiosastollamme,tarvitseekiltajuurisinuamukaankantamaankortensakekoonkemistienpuolesta.Kannattaatehdävalintojajaluottaaomiinkykyihinsä, kilta voi olla sinullekin mahdollisuustoteuttaaitseäsi!Tsemppiä syksyn kaamokseen ja viimeistäänvaalikokouksessatavataan!TerkuinpuhisAnna4Kansainvälinen harjoittelu


Seikkailu-Tisle 04/02Tuhannen ja yhden yön bileetJebu jees..syksy on jo pitkällä ja pian alkaapikkujoulujen sesonkiaika, yeah! Kaiken kaikkiaansyksy on mennyt kivoissa merkeissä jaalkomahoolinkin kanssa lotraaminen on ollutrasistimaisenalhaistajasäädyllisyydenrajoissatiettymuutamaapoikkeustalukuunottamatta.Kaisitäsittenajan kanssa alkaa käydä oman päänupin neuronejasääliksi,varsinkinkunkrabbepäivämeneesiinäkunollaan neanderthali-ihmisen tasolla ja tuijotetaanitseäänpeilistätyyliin:..onpastutunnäköinennaama…nimeä en kyllä muista. Hmm.. tuli tuossa päivänämuutamana lueskeltua Alkosta poistuessani Alkonprosyyriä alkoholin haittavaikutuksista: ensin lähteeerektio ja sitten henki. Järkytyin lukemastani siinämäärin että jätin ostamani two dogit sinä iltanajuomatta..Joo,tostaEtOHistapuheenollenniinjuomakulttuurionmielestänivähänliikaaesilläteekkarielämässäjasitäonmyöspohdittuporukallaisännistö&emännistössä.Miltei kaikissa tapahtumissa on viinaa tarjolla javiinalaulutsuggestoivatlotraamiseen.Eihänhauskanpidossa tietty mitään vikaa ole. ja viinastakin tekeemyrkyn vain määrä, mutta limuakin voisi joskuskokeilla..Viimevuonnaomallakohdallaniopiskelustatuntuimuodostuvansivuainejatodellinensyytäälläoloon vähän hämärtyi. Tunnen kyllä muutamantapauksen,jotkaomaavatilmiömäisenajanhallinnanjasitenkikkailevatkaikissamahdollisissapippaloissajasiinäohellaopinnotsujuvatvauhdilla.Itsetaaskuulunsohvaperunoihin,joillaviimehetkionainutpelastus..pöh.Nosiinätämänkertainenpaatoksellinenosuus=).Tisleen harjoitteluaiheeseen liittyen olen syksynkuluessajopauseampienminuuttienajansuunnitellutensikesäksi ulkomaan harjoittelua ja lähinnäesimerkiksi Espanjan tai Saksan suuntaan. Olisimyöshauskalähteäsinneihanopiskelumeiningillä,mutta tällä kielitaidolla ei taida noppia kerääntyä..Mentorointisaunaillassa&muissatapahtumissa,joissaon tullut jutusteltua valmistuneiden DI-heppujenkanssa, on monesti ilmennyt, ettäulkomaanharjoittelusta ja -opiskelusta on rutkastihyötyätyöelämässä.Jamikäsolisisenkivempaakuinsaadaespanjankielentaitoisenatyötehtäviävälimerentuntumastajamuualtaauringonalta.Adíosyhastamañana,JaniKansainvälinen harjoittelu5


Seikkailu-Tisle 04/02Ex-Setä:SuuriSeikkaluKunasteleepitkinkorkeakoulummekäytävistä muodostuvaasokkeloa,ei voi ollaajattelemattamiltähäntuntuisiasua oikeanlabyrintinuume-nissa?Kävelläpäivästätoiseenainauuvuksiin saakka löytämättä koskaan kuitenkaantietäänulosoman”kotinsa”uumenista.Noinreaalisestiajateltuna koko asetelma on aika absurdi, mutta jospohditaan hieman tuon ajatuksen syvintä olemusta;voitko esimerkiksi sinä olla oman elämäsi vanki?Oletkokentieshuomaamattasiajautunuttilanteeseen,josta et pääse enää omin voimin pois? Kentiesolet haalinut itsellesi vastuuta ja tehtäviä ihanväsyksiin asti, jolloin omat päämäräsi ovat samassaprosessissa jotenkin haalistuneet tai vääristyneettunnistamattomiksi.Koulujakaveripiiripainaapäälle,mutta samalla pitäisi vain skarpisti hoitaa nuokasaantuneetasiat.Vähemmästäkintuleepahaolojakovastressisaattaaiskeäitsekullekin.Muttasellainentämänykyinenmaailmammetaitaaolla;paikkatäynnäkiireistenihmistenitselleenrakentamialabyrinttejä.6Säädylliseksi60minuutissaOpiskeluaikaonoutoatasapainoiluakypsänaikuisuudenja vastuuttoman lapsuuden ristiriitojen välillä.Suurimmanosanajastaollaankypsiäjatunnetaanomatrajat(”kylmävieltänyhdenpitkänvoinvielvetää,eiookatoihanekakerta”).Muttajoskusvoikäydäniin,ettäjokintapahtumalaukaiseemeissäregressioreleksin,jolloinsittentaannutaankinjaurakalla.Jaei,tälläkertaaen puhu alkoholinkäytöstä vaikka vaikutukset ovatkinmelkein samat; alkutokkura, tajunnan katoaminenjonka kruunaa se nöyryyttävä ryömiskely lattialla.Minulletuotapahtumaonuseimmitenpuhelinsoitto…vanhemmilta.Pelottavinta on se, ettei tulevasta saa koskaan mitäänennakkovaroitusta vaan kaikki hyökkää päälle aivanodottamatta. Sitä katselee sohvalla krapulassalauantaipiirrettyjä ja pohtii ihan tosissaan, että voikomukaPicachullavoittaaHaunterin,kunkännykkäalkaapiristävieressä.Eikämikäänvoivalmistellasiihen,mitäkäyjoserehtyyvastaamaantuohonkutsuun.Kohtaloonmelkeinsamakuinrukoilijasirkkakoiraallakeväisin.Mutta onneksi meillä kemisteillä on ihka oikeatlabyrintit ihan omalla laitoksellakin. Ei tarvitsesitten pelkästään omiin sokkeloihin eksyä..Kestimuutenainakinvuodenennenkuinpystyiliikkumaanjotenkuten järkevästi tuon erittäin taiteellisenomaperäisellä tavalla rakennetun kemian laitoksensisällä. Epäloogisesti kiertyvät ja outoihin suuntiinkulkevatkäytäväthakevatkyllävertaistaan.Eipäsilti,taiteellataitaaollaainahintansajatälläkertaaseontainnutollaepäloogisuus.TuollakäsitteellävoisikyllähelpostikuvaillakaikkiaOtaniemenrakennustaiteensaavutuksia:Smökkiä,Dipolia,päärakennusta...Seikkailu on siis tämän Tisleen teema ja mikäpäsolisi näin kliseisesti sanottuna suurempi seikkailukuinjokapäiväinentaapertaminenmuittentaapertajienjoukossa.Ylipäätääneläminenjasiitänauttiminenonseasiajostakannattaapitääkiinni,ihanvaanomanterveydenkannalta.Nautitaan nyt syksyn rippeistä vielä kun voidaan,ja muistetaan välillä käydä ulkona sieltä labrojensokkeiloista.Ulkonaonvieläihanhyväilma.Ex-setänne,Markus”Hei, me ajellaan nyt Hämeenlinnan kohdalla, ollaansiellä varmaan tunnin kuluttua”, pirteä ääni heliseeluuriin. Ja äkkiä henki katoaa keuhkoista kuinWapunpäivänheliumpallollajavarpaankynnetkinalkavattäristä. Vasta nyt silmät suostuvat tarkentamaankalenteriin,johononiloisenkirjavillayliviivaustusseillamerkitty perheen vierailupäivä. Tämä päivä. Kuinkasaatoinkaantaasunohtaa?Silläsekunnillakunväkinäinenpuhelukatkeaasilmätalkavat kuin itsestään arvioida tuhoalueen laajuuttanopeudella, joka ylittää jopa parhaiten koulutetunamerikkalaisentv-elokuva-agentinkyvyt.Uskomatonta,kuinka paljon sitä opiskelijanuorukainen pystyykäänympärillään sietämään. Tarkoitan, että normaalistiminua ei lainkaan häiritse se, että tiskialtaani näyttääminikokoiseltabioreaktorinkasvualustalta,ettäsänkynialla on mustan lesken kesäasunto ja teollistunutvillakoirakennel tai että kämpässäni leijuvaa hajuavoisi pullottaa ja myydä eteenpäin tyrmäyskaasuna.Kypsässä aikuisuudessani olen oppinut hyväksymäänominaisuuteni: uusien, kokeellisten ja symbioottistenasuinvaihtoehtojen tutkiminen (= krooninen laiskuus),Kansainvälinen harjoittelu


Seikkailu-Tisle 04/02Vihdoinkin oli aika saattaa uudet pHuksit tutuiksi niin hauskan sitsiperinteen kanssa. Kysessähän olipHuksienperinnesitsityhdessäuusienmaanmittaripHuksienkanssakeskiviikkona9.10.HyvänmainostuksenjainnokkaidenpHuksienansiostasitsilistatäyttyimukavannopeastijakävivieläniin,ettäjokuhalukaseipäässytmukaan.Onneksimeillänäitäsitsejäkuitenkinriittää.Juuriennensitsejäpidettiinpienietikettiluento.Mukaansaitullauudetjavanhat,muttaennenkaikkeasisälsituotilaisuuspaljonmielenkiintoistajauuttatietoapHukseille.Majurinhyvinvalmisteltuesityssisälsiniinhuimanmääräntietoa,ettävanhallakinmeinasimennäpasmatsekaisin,niinpaljonerilaisiapukukoodejaliittyyeritilanteisiin,kutenesimerkiksivuosijuhliin.Sen jälkeen olikin aika todella näyttää miten skoolaaminen tapahtuu.Tämä kaikki kävi meiltä kippareiltamuutaman muun ihanan ihmisen kera oikein näppärästi, veden, mehun ja keksin keinoin. Kello juoksi jokohtiseitsemään,jaoliaikasiirtyäjuhlapaikalle.Sielläisännätjaemännätapurienkanssaolivatlaittaneetpöydätkoreaksi.Illankulustapitiväthuolenniinmuutamatvanhemmattieteenharjoittajat,kuinmyöskiltojenlukkarit.Alussatunnelmaonainahiukanjäykkä,muttaonneksipippalotparanevatainaloppuakohden.:VarmastilaulukulttuurikinonpHukseillejotainaivanuutta,jakaikenuudenopetteluunmeneeaikaa,jotenvoinemmeolettaasitsilaulujenolevanmelkeinhallussakunseuraavankerrannähdään!IllankohokohtaolitietenkinviimevuodenCanCaninesiintyminen.Siinäolivauhtiajosjonkinlaistasorttia,eikäesitysvarmastijättänyt ketään kylmäksi. Ehkäpä siksi uuden CanCan-ryhmän rekryäminen ei tuottanut minkäänlaistapäänvaivaa.Pikkuhiljaaolitämänmahtavanshow’njälkeenaikamennäkotiinnukkumaanjanoustapirteänäseuraavanaaamunaluennoille.Eli:nähdäänuudelleenseuraavillasitseillä!:)pHuksikapteenitpHuksikapteenien päiväkirjavan Gogh-mainen tilankäyttö (= krooninen laiskuus)sekä materialismista eroon pyrkiminen (= krooninenlaiskuus) – ne tekevät minusta (ja kämpästäni) juurisellaisenkuinnetänäpäivänäovat…Ei auta kuin ryhtyä toimeen. Pelkkä äidin äänenkuuleminen vapauttaa sisältä aran pikkutytön, jokapaniikissa ryhtyy toimeen vastatakseen vanhempiensa(tiukkoihin?) odotuksiin. Ja kuka saattoi arvata, ettäpienen kerrostalokaksion täysremontoimiseen meneevain 58 ja puoli minuuttia, 0,35 litraa hikeä, 50epätoivon kyynelten täyttämää Nessu-nenäliinaa sekärikkinäinen pölyhuiska (siivousiskun oheisvahinko)?Loput 1,5 minuuttia sitä yrittää saada hengityksentasaantumaan samalla kun Vim-höyryt tunkeutuvatsyvälle keskushermostoon. Ovikellon sinkauttaessailmaan särähtävän aariansa kuin Wagnerin valkyriatikäänkatsesattuueksymäänyksinäiseenroskapussiin,jokakaikenkiireenkeskelläunohtuiviedäpois.Elimistöpumppaaviimeisetkinadrenaliinitverenkiertoon-mikänyt avuksi? Pelastuksen lailla mieleen sattuu parvekeja sen alla kasvava vaahtera. Sen yläoksat saavaterikoisenkoristuksenkantaakseen.JasittenoviaukijaKansainvälinen harjoittelukokohermojaraastavanvierailuntiukkatarkkailu,etteiyksikään kaapinovi pullahda auki ja leväytä lattiallekoko Intian basaaria. Päivällisen jälkeen äiti yrittäätarjoutuatiskaamaan,muttaestän;tiskikaappiontäynnäpuoliksihomeisiaastioita.Vierailustatuleelyhyt,muttalaatuaikahanseontärkeintä?Ovensulkeuduttuaeiteemieliedeskatsoatelevisiota,oloontyhjä.Viimeksi tuo sattui minulle pari viikkoa sitten, enkäole vieläkään täysin toipunut… Tiskirätti saa minutvingahtamaan kauhusta, kännykkä on nykyään täysinäänettömällä ja eilen aamulla unenpöpperössänierehdyinluulemaanlattiallejääneitäsukkiapölynimurinletkuksi,enkätajunnutvirhettäniennenkuinolinpuolituntia seissyt tuolilla vaikeroiden. Niinpä niin. Ja sevaahterayhäkantaakoristustaan.Naapurinlikinäköinenmummoluulisitätiaistenpesäksijaonalkanutomaltaparvekkeeltaan heittää pullanmurusia sen päälle. Enhennonutkertoatotuuttakaan.7


Seikkailu-Tisle 04/02KeN ulkomaitten pyörteissäHeitaasenkaikkipienetKe(uit,for=>foo,dear=>die,rightnow=>raidnou,going=>gouwing,niintuosäveltämäsikielinäytehänmeneejoniihinaitoihin,natiiveihinengelsmanneihinihantäydestä.Suottaepäröitkielitaitosikanssa.Tsemppiävaansinneulkomaanvaihtoonelikutensilläulkomaankielelläsanotaan:Gudlakandkiiptöfeit!MoronKeN!MäoonviikonpäästäperjantainalähössäulkomailleTeiskoonjamuntartteevarmaansiäkertooniillejotainmunkotikulmista.Vaanvaikkamääoikeenkovastimiätin,niineituusittenkäänmiäleenmitääntollastateiskolaisillekerrottavakssopivaaasiaatäältämunkotoo.Niinettäoliskossullamitäänviksuukommenttiitähänaiheeseen.Sonmoronykumminki!Rauno.ParahinRauno.Kerrorotvalleista.Missäänmuuallaeiniilläseuduinoleyhtäkomeitarotvalleja.Seuraavaksilähimmätvastineetnoilleasioillelöytyvät,suurestijoylistämältäni,Ranskanmaalta.Kerromenneestäsuurteollisuudesta,kahdestajärvestä,koskestaniidenvälissä.Kerrokuitenkinmyösvaltuustonhiljaisellapäätökselläpystyynlahotetuistapuutalokortteleista.MuttakerrovielämoreenistajaLinnasta.Niin,kylläsäänyssenvarmaantiärät!8Kansainvälinen harjoittelu


Seikkailu-Tisle 04/02Kemian tekniikan osaston peruskorjausKemian tekniikan osaston peruskorjauksen ensimmäisen vaiheenharjakaisiavietettiin3.10.2002.Osastoltatilaisuuteenoliopiskelijoidenedustajanakutsuttukillanpuheenjohtaja.TyönallaolevaB-osatalostavalmistuuaikataulunmukaanjoulukuussa2002jakäyttöönottotehdäänvuoden2003alussa.PeruskorjauseteneeC-siipeenvuoden2004alussa.D-,E-jaF-siivetseuraavatsiitänoinvuodenporrastuksella,jotenkokorakennuksenkorjauskestääainavuoteen2007saakka.Tehtävä työ 1960-luvulla valmistuneessa talossamme on massiivinen.Rakennuksesta jää jäljelle lähinnä rakennusrunko. Kaikki tekniikka –vedet,viemärit,instrumenttikaasuverkot,sähköt,ilmastointi,lämmitys,rakennusautomatiikka–sekälaboratoriokalusteetjavetokaapituusitaan. Kalusteasennusvaihe22.10B-osan muutostöiden kustannus onkin uudisrakennuksen luokkaa eli noin 4 miljoonaa euroa. Seuraavat osatmaksavatkukinlähestuplasti,koskarakennuksenkerroslukukasvaaF-siipeäkohti.Tutustuminen kalusteasennuksiinharjakaispäivänä 3.10.2002. ÄärimmäisenäoikeallarakennuttajakonsulttiAsko Lipsanen, toinen vasemmaltapääsuunnittelijaJukkaTurtiainen.Kansainvälinen harjoitteluNykyisten normien mukaisten ilmanvaihtomäärien saavuttaminenlaboratoriotiloissa oli varsin haasteellista. Osaltaan tätä kumuloi myösvetokaappienlisääntynytmäärä.Tavoitteensaavuttaminenedellyttiuusienilmastointikonehuoneiden rakentamista katolle, vanhojen putkikuilujenlaajentamista ja ilmastointiputkien asennusta sisäkattoihin. Talon sisä-jaulkoilmeenmuutoksistapääsuunnittelijanatoimivaArkkitehtitoimistoJukka Turtiainen Oy joutuikin neuvottelemaan tehdyistä ratkaisuistamuseovirastonkanssalukuisiakertoja.Laboratoriokalusteiden ja vetokaappien materiaaleihin ja toimivuuteenonkiinnitettyerityistähuomiota.Laatikostojenliukumekanismit,oviensaranoinnit, tasojen pinnoitukset ja kanttaukset ovatkin huippulaatua.Laboratorioidenilmastointiautomatiikkaonvietyvetokaappitasolle,jolloinkunkin vetokaapin poistoteho on ohjelmoitavissa erikseen. Suomessatäysinuutenaratkaisunaosavetokaapeistaonvarustettusivuttainaukeavinliukulasein.TämäprofessoriKoskisenjohdollasuunnitelturatkaisuherättikalustetoimittajassaniinsuurtakiinnostusta,ettäkaappiesitelläänKemianpäivillä2002.B-osan1.kerrokseensijoitetaanoppilastyötepäorgaanisen,analyyttisen,fysikaalisen ja orgaanisen kemian opintosuunnilta. Näinperusopiskelijammepääsevätensimmäisenänauttimaantäysinuusituistaja ajanmukaisista tiloista. Työympäristön taso nousee kerralla uudellevuosituhannelle ja kemikaalikatkut oppilaslaboratoriossa siirtyneväthistoriaan.Peruskorjaus aiheuttaa jatkossakin poikkeusjärjestelytarvetta.Peruskorjauksessa olevasta osasta joudutaan siirtämään laboratorioitaväistötiloihin muualle Kemian taloon ja sen ulkopuolelle. Kulkurakennuksemmeeriosienvälilläjoudutaantekemäänosittainulkokautta.Kaikkiperusopetuspyritäänkuitenkinsäilyttämääntalossa.Pukukaappitilojaeinytvalmistuvassavaiheessaolevieläriittävästikaikkienopiskelijoidentarpeeseen.Asiaonhuomioituseuraavassakorjausvaiheessa,jolloin C-siipeen järjestetään lisää pukukaappitiloja ja suihkut myösopiskelijoidenkäyttöön.OsastoontehnytjatekeejatkossakinväsymätöntätyötäpitääkseenTeknillisenkorkeakoulunkemianopetuksenSuomenykkösenäjaEuroopanparhaimmistossa.Tehtäväperuskorjausluotähänotollisetpuitteetjatoivottavastimyösmotivoiopiskelijoitahyviinsuorituksiin.EsaUosukainenTutustuminen työmaahanharjakaispäivänä3.10.2002.Henkilötvasemmalta oikealle: Yli-insinööriPekkaMähönenSenaattikiinteistöistä,osastonjohtajaMattiLeisolajaTKK:nkiinteistöpäällikköRaijaValtiala9


Seikkailu-Tisle 04/02Mikä ihmeen OK-päivä?Opiskelijoiden ja opettajien yhteinen OK-päivä järjestettiin torstaina 24.10.2002. Paikkana oli sali F505 -kuinkamoniteistätietää,ettäkemmallaontuollainenkinpaikka?Sensijaintikinonaikamielenkiintoinen..-tehkääpäjoskuspienitutustumisretkisinne...OK-päivässäkäsiteltiintälläkertaamm.ydinainesanalyysia,opiskelijapalautetta,verkko-opetustasekäkolmeprofessoriakertoiomienkurssiensakehittämisestä.Ydinainesanalyysisuoritettiinviimelukuvuotenatehdastekniikansuunnassa.Ydinainesanalyysiontyökalu,jollapyritäänselvittämäänkurssiensisällönydin-elisetärkeinsisältö.Tämätehtiinsiiskaikilletehdastekniikansuunnanopintojaksoille.Jossiisluettehdastekniikansuuntaa,kannattaatodellakintutustuatehtyyntyöhönydinainesanalyysinverkkosivuilla(http://www.chemistry.hut.i/opinnot/ydinainesanalyysi.htm)!Professori Jämsä-Jounela esitti prosessien ohjauksen laboratoriosta valmistuneille tehdyn kyselyn tuloksiajakertoimyöspääaineopintojensiirtymisestäenglanninkielisiksivuoteen2005mennessäPuu-lafkanGlobalUniversity-projektinmyötä.ProfessoriLaaksokertoiBiokemia-kurssinkehittymisestäjaprofessoriAittamaakertoikemianlaitetekniikankursseista.Myös opiskelijapalautetta käsiteltiin, ja todettiin, että palautetta todellakin kannattaa lähettää! Osastonoma palautelomake netissä on oiva keino palautteen lähettämiseen. Lomakehan löytyy osoitteesta (http://www.chemistry.hut.i/opinnot/kurssipalaute.htm). Muista, että vain antamalla palautetta opetuksesta sitävoidaankehittääparempaansuuntaan!Kannattaaantaaparannusehdotuksianykyisiinongelmiin,niinpalauteotetaanvieläkinparemminvastaan!Tilaisuudessa esiteltiin myös OK-ryhmän hieno Kysy OK:lta –lomake , joka sijaitsee osoitteessa:http://www.chemistry.hut.i/opinnot/ok/.Lomakkeellavoikysyämistätahansamieltäaskarruttavasta(opintoihin)liittyvästäasiasta!Käylähettämässäomakysymyksesi!!!Tule mukaan kehittämään opetusta kemmalla, siis OK! OK-kahveja vietetään parittomien viikkojenkeskiviikkoinakemmankuppilassakello8.30alkaen!Tulemukaan!Mukaanvoisiistullakukavaanopintojenkehittämisestäkiinnostunut!!!tässävieläyhteenvetonettiosoitteista,jotkakannattaalisätäBookmarkkeihin:http://www.chemistry.hut.i/opinnot/kurssipalaute.htmhttp://www.chemistry.hut.i/opinnot/ydinainesanalyysi.htmhttp://www.chemistry.hut.i/opinnot/ok/raportoi,OpintovastaavanneLari10Kansainvälinen harjoittelu


Seikkailu-Tisle 04/02..Kemistikillan raati - mita kukintekee?SisäasiaintoimikuntaSisäasiaintoimikuntaan (ST) kuuluvat emäntä, isäntä,apuemännät,apuisännätjajuomanlaskijat.Näistäemäntäja isäntä istuvat raadissa. ST:n vastuulla on lähinnäsitsien ja vuosijuhlan järjestäminen. Lisäksi emäntä jaisäntä hoitelevat tarvittaessa saunailtoihin ja vastaaviinpikkupurtavaa.Työsarkaatietystiriittää,muttaonhyvätkinpuolensa. ST:n hommissa mielikuvituksen käytölle onrajattomastimahdollisuuksiajaelämänsosiaalisuusasteeiainakaanlaske.Uusiinihmisiineivoivälttyätutustumasta,työnkuvasta johtuen. Siitä pitää huolen myös Isännistöja Emännistö (IE), johon kuuluu koko Otaniemenessukansa.TiedotusvastaavaOpintovastaavaOpintotoimikunnanpuheenjohtaja(elituttavallisemminvain killan opintovastaava): Edustaa opiskelijajäsenenäkemistejä mm. osaston opintotoimikunnassa ja TKYnkiltatyöryhmässä. OT tietysti informoi kiltaa tärkeistäopintoihinliittyvistäasioistajapitääopiskelijoidenpuoltaosastolla. Bileitä ei tässä hommassa niinkään paljoanäe (kyllä niitäkin aina välillä ;) mutta OTnä pääseevaikuttamaan asioihin, joista ei riviopiskelijalla oletietoakaan-haastava,muttamukavahomma!–OpintoihinjaopiskeluunkemiantekniikanosastollanimittäinVOIvaikuttaa! Eikä hyvän suhdeverkoston syntymistä voivälttää...Tiedotusvastaavan tehtävänä on tiedottaa kiltaa ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista.Pääasiallisestitiedottaminentapahtuuviikkotiedotusten,newssien,killansivujenjailmoitustaulunavulla. Lisäksi tiedotusvastaava toimii killan lehden Tisleen päätoimittajana vastaten lehdenilmestymisestäjataittamisesta.Tisleonoivallinentapapäästätoteuttamaanitseään,lehdestäkunvoitehdäjuurisennäköisenkuinhaluaa.TiedotusvastaavatoimiimyöskillanedustajanaTKY:ntiedotustoimikunnassa.12SihteeriPR-vastaavaeliyrityssuhdevastaavaOletkokoskaanhalunnutollakärpäsenäkatossaseuraamassatoistenpuuhia.Josvastasitkyllä,niinsinussaonloistavaapotentiaaliasihteeriksi.Tässähommassanimittäintiedätainakaikenmitäkillassatapahtuutarvitsemattatehdäitsejuurikaanmitään.Tehtäviisikuuluu pitää pöytäkirjaa raadin kokouksissa ja huolehtia niiden asianmukaisestalevityksestä.Kannattaasiisvarautuakäymäänlähesjokakokouksessa,muttatoisaaltasehänonvainsuurikunnia,kunsihteerisaakuitenkinistuapuheenjohtajanpolvella.Jasitäpaitsisaatallekirjoittaajokaisenpöytäkirjan,jotenkannattaaaloittaaharjoitteluhyvissäajoin,vaikkaparaatilistalle.PR-vastaavantehtävänäonedustaakiltaateollisuudessajakoordinoidayhteistyökumppanitexcujenjasponsoritukiensuhteen. PR-vastaava neuvottelee sponsorituet ja huolehtii myös siitä, että yritykset tuntevat olonsa hyväksitoimiessaan yhteistyössä killan kanssa. Tehtäväkentässä on runsaasti kehitysmahdollisuuksia ja oleellinen osaPR-vastaavantoimenkuvaaonmyöskehittääkillanyrityssuhdetoimintaa.LisäksiPR-vastaavaedustaakiltaaTKY:nyrityssuhdeneuvostossa.Joshaluatluodasuhteitateollisuuteenjatutustualaaja-alaisestikemianalanyrityksiinjanähdämitäDItekeeisonajalisäksivieläajaakemistienjakillanetujayritysmaailmassa,tämäpaikkaonkuintehtysinulle!Kansainvälinen harjoittelu


UlkovastaavaRahastonhoitajaSeikkailu-Tisle 04/02Noh…kyllähänseniinonettäsepäättääjokamaksaa.NiinettätervetuloaKemistikillanparhaalle paikalle. Toimenkuvasi koostuu käytännössä killan rahavirtojen pyörittämisestäja niiden dokumentoinnista kirjanpitosäädösten mukaisesti. Käytössäsi on lähestulkoonviimeisinversiokotimaisestakirjanpito-ohjelmistosta,jonkakäyttöonhelppoajahauskaa.Lisäksi tehtäviisi kuuluu heti alkuvuodesta talousarvion tekeminen killalle. Viimeistääntällöinhuomaatettäkaikkihaluavatollakavereitakanssasi.Bonuksenakaikelletällesaatvastattavaksesi myös killan kopiokonetoiminnan, joka pyörii vahtimestarien ystävälliselläavustuksellalähesitsestään.Jossiishaluattietäämiltätuntuu,kunihmisetovatkuinsulaavahaasormissasi,niinrahastonhoitajanpaikkaonkylläkuinsinulletehty!pHuksikapteenipHuksikapteenin tehtävänä on kasvattaa pHukseista kunnonteekkareita. pHuksikapteeni tutustuttaa pHuksit kiltatoimintaan jakorkeakouluelämään sekä järjestää pHukseille erilaista toimintaa.Koskakahdellaonenemmänideoitakuinyhdellä,onKemistikillassajo useamman vuoden ajan ollut kaksi pHuksikapteenia. ToinenpHuksikapteeneista istuu raadissa ja toimii puheenjohtajanaKemistikillanpHuksitoimikunnassaKKpHTMK:ssa,johonkuuluvatkapteenien lisäksi ISOvastaava sekäWappuun saakka myös vanhatkapteenitjaISOvastaava.pHuksikapteenitmyösosallistuvatTKY:nfuksitoimikunnantoimintaanjapitävätnäinyhteyksiämuihinkiltoihin.UlkoasiaintoimikunnanpuheenjohtajaeliUlkovastaavaelilyhyestiUTvaanonsiitämukavavirka, että siitä voi tehdä ihan oman näköisensä omien kiinnostusten pohjalta.VirallisestiUT:ntoimenkuvaankuuluu“Killansuhteidenylläpitomuihinopiskelijoihinja-järjestöihin”-käytännössäsetarkoittaaulkkareiden,muidenkiltojenjalähinnäkemianainejärjestöjenkanssa toimimista ja yhteisten tapahtumien ideointia sekä toteutusta. Nykyään UT onmyöstoiminutyhteistyössäkemistialumienkanssajajärjestäämyöspoikkitieteellisetbileet!UlkovastaavamyösjohtaaulkoasiaintoimikuntaajohonsiisUT:nlisäksikuuluvatliikunta-,kulttuuri- ja pr-vastaava sekä excumestari. UT:nä on tekemistä juuri niin paljon kuin itsehaluaajanimenomaanomaninnostuksenmukaan!PuheenjohtajaPuheenjohtaja vastaa killan toiminnan pyörimisestä ja tehtävienkoordinoinnista. Hän valvoo, että killan toiminta on killan sääntöjenja hyvien tapojen mukaista ja viime kädessä kantaa vastuun raadinpäätöksistä.Puheenjohtajaneitarvitseollaitsetoteuttamassataiosallistuakaikkiin killan tapahtumiin ja delegointi onkin välttämätöntä, jottahommat toimisivat kunnolla ja puheenjohtaja välttyy vatsahaavalta.Lisäksi puheenjohtaja kutsuu kokoon killan kokoukset ja istuu TKY:nkiltaneuvostossa,jokakoostuukiltojenpuheenjohtajista.VAALIKOKOUS18.11.2002!VAALILISTATOVATILMESTYNEETILMOI-TUSTAULULLE,ASETUEHDOLLE!Kansainvälinen harjoittelu13


Seikkailu-Tisle 04/02Viinia ja gastronomiaa:LyonissaKatjaHynynenRanskassaElokuun puolessa välissä suuntasin kurssini kohtiRanskaa ja siellä teknillistä yliopistoa l’INSA deLyon. L’INSA de Lyon on osa neljästä yliopistostakoostuvaa INSA:a (Institut National des sciences).Koulu on hieman Otaniemeä pienempi, mutta siitäsaahuomattavastisuuremmankuvanvarsinkinruokaaikaan,kun kaikki opiskelijat suuntaavat syömäänsamanaikaisesti.LyonitseonnoinHelsinginkokoinenkaupunki, joka tunnetaan Ranskan herkuttelijoidenmekkana. Itse asiassa koko Ranskalaisen keittiöon syntyisin Lyonista. Viehättävässä vanhassakaupungissasanotaanjokienRhônejaSaônelisäksivirtaavan côté-de-Rhône, joka on siis paikallinenpunaviiniEnsimmäisen kuukaudenaikana opiskeltiinranskaa, tutustuttiinLyoniin jap a r a n n e t t i i n” I N S A : a ”opiskelijoiden pyörittämässäbaarissaOsasto-GénieproductiqueK-Fêt. Kaksimieliaihetta,joistalöytyi(jalöytyyyhäedelleenkin)ainakeskusteltavaaliki150vaihto-opiskelijankeskenolivat ruoka ja batiment D, joka siis on asuntolakampuksella,jossaasuimmeensimmäisenkuukauden.Kyseinen asuntola kun sopisi ulkoasultaan vaikkaHitchkockinkauhuelokuvankulissiksi.Kampuksenruokaloidenkokitajattelevatniinpaljonopiskelijoidenterveyttä, että todennäköisestiriittävän kalsiumin saanninvarmistamiseksi pyöräyttävätkeitetytperunatkinvoissa.Kesäkurssin aikana kaikkivaihto-opiskelijat asuivat siissamassa rakennuksessa, jossaolikin huomattavan lämmintunnelma kun kaikki asukittunsivat toisensa vähintäänulkonäön perusteella. KurssinBatimentDjälkeen hajaannuttiin lopullisiin asuntoihin ympärikampusta tai sen ulkopuolelle. Kampuksella olietukäteenmahdollisuushakeajokoyksiööntaikahdenhengen huoneeseen, vaikka joukosta löytyi myösmuutama sitkeämpi sissi, jotka asuntotoimistossaahkerasti vierailemalla onnistuivat pääsemään14soluasuntoon. Kampuksella asumisen ehdottomiinetuihin kuuluu noin sadan metrin matka kouluunsekäK-fêt:n,jostalöytyyainajokututtukasvo,kunopiskelualkaatympiä.Opiskeluakin täällä tulee harrastettua likisäännöllisesti.Luennottosintuleeotettuaenemmänranskanopiskelunakuinitseuudenasianoppimisenajahuolitenteistäonjoaikaasittensiirrettysinne,missäse on ajankohtaisempaa – hamaan tulevaisuuteen.Muistiinpanojen ottaminen professorin puheestaonnistuu vain satunnaisesti, mutta helpotukseksi eiseoleranskalaisillekaanaina niin helppoa.P r o f e s s o r i e npuhenopeudet kunv a i h t e l e v a tnormaalistatodellanopeaan.I N S A : s s aViiniäjajuustojarakastetaan alayhdistyksiä liki yhtä paljon kuinOtaniemessä.Niitälöytyyainajong-löörauksestateknillisiinalayhdis-tyksiinsekätietystiviininmaistelustaerilaisiin urheilulajeihin. Itse odotan innolla skiclubin kauden avausta ja edullisia matkojaAlppiensuuntaan. Tällä hetkellä kun lumilautani toimiilähinnä vain jo ennestään ”tilavan” huoneenitilantäyttäjänä. Sitä odotellessani olen opiskelutratsastussanastoa läheisellä ratsastustallilla, jonnelöytäminenolitosinmuutamanbyrokraattisenmutkantakana (ranskalaisethan tunnetusti rakastavatbyrokratiaa ja heidän kykynsä ymmärtää huonostilausuttua ranskaa on liki käsittämätön), joistaviimeisen johti jo kauan välteltyyn shekkivihkonhankkimiseen.Kunmatkastaonkulunutkolmannes,onpositiivisiakokemuksia kertynyt jo roimasti ja reissu on ollutvähintäänkin kannattava. Kokemus, jota voinlämpimästi suositella kaikille. Asiaa mietiskelevilletosintiedoksi,ettäranskaaeipuhusujuvastikahdenkuukaudenmaassaoleskelunjälkeen,vaikkatosineroalkuunonhuomattava.Talveaodotellessa,KatjaHynynenKansainvälinen harjoittelu


AnniKilpeläinenKreikassaHarjoittelua ThessalonikissaSeikkailu-Tisle 04/02Vietin kesällä 2002 kaksi ikimuistoista kuukauttaPohjois-Kreikassa Thessalonikissa IAESTEharjoittelussa.Sainpääaineeseenitehdassuunnitteluunsopivan harjoittelupaikan paikallisen yliopiston,Aristotle University of Thessalonikin, teknillisestätiedekunnasta, kemian laitetekniikan jatehdassuunnittelunlaboratoriosta.Saintehtäväksenitutkia vesijohtoveden kalsiumkarbonaatin (mitäKreikassa on todella runsaasti!) saostumiseninhiboimista eri menetelmillä laboratoriokokein, jaharjoittelun loppuvaiheessa tein työstä kirjallisenselvityksen.Työolihaastavaajahyvinopettavaista,sillälaboratorionprofessorijaminuaohjaavatutkijatunsivat tutkimusalueensa läpikotaisinparinkymmenen vuoden tutkimustyön jälkeen.Mukavan työn lisäksi vieläkin ihanampia olivattyökaverini, nuoret tutkijat. Kreikkalaistenlämminhenkisyys ja ystävällisyys tekivät todellavaikutuksenminuun,jaeikulunuttyöpäivääjolloinei pidetty hauskaa ja naurettu ratketaksemme jokolabrassa,yliopistonruokalanilmaisella(!)lounaalla,taiillallatavernassa.Työilmapiiriolisiisloistava,vaikkakreikkalaisten mielestä USA:ssakin työskennellytprofessori piti vähän liian tiukkaa kurialaboratoriossaan(mesiissaatoimmepitäävainparintunninpituisiaruokkiksia...).Vapaa-ajallakaan ei tullut tekemisen puutetta.Thessaloniki on miljoonalla asukkaallaan Kreikantoiseksi suurin kaupunki, ja opiskelijaelämä olikesälläkin vireää. Vaikka olin ainoa suomalainenharjoittelijapaikalla,toimiThessalonikissaaktiivinenIAESTE-klubi, jota kautta tutustuin ulkomaalaisiinharkkareihin ja kreikkalaisiin opiskelijoihin, jakaikkienheidänkanssaantapasimmevähintäänkerranviikossa yhteisessä illanvietossa. Lisäksi kävimmeharva se ilta yhdessä joko juhlimassa, leffassa,tavernoissa, baarilaivalla tai konserteissa. Samassaviihtyisässäopiskelija-asuntolassaasuikanssanimyössekä kreikkalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita,jotenkontaktejamuihinihmisiinsyntyihelposti.Viikonloput pyhitimme matkustelulle. Monenaviikonloppuna matkustimme noin 1,5 tunninbussimatkan päähän Halkidikin ”kolmisormisen”niemimaan rantakohteisiin ottamaan aurinkoa janauttimaanturkoosinsinisestämerestäsekäkultaisestahiekasta, mäntyjen peittämien vuorten siintäessätaustalla ja kreikkalaisten adonisten kirmatessaKansainvälinen harjoittelurantavedessä. Siellä vietin myös yhdenhuippuviikonlopun työkaverini vanhempienkesähuvilalla vieraana, enkä muualla syönyt niinmahtavaaruokaakuinTheodosianäidinvalmistamana.Halkidikilla kävimme myös katsomassa niemimaankolmanteenniemeenylituhatvuottasittenperustettuarikastamunkkitasavaltaa.Menaisettosinsaatoimmeihaillapariakymmentämahtavaaluostarikeskittymääja pyhää Athos-vuorta ainoastaan 500 metrinetäisyydellärannastaristeilevältänäköalalautalta,sillänaisilta oli alueelle ehdottomasti pääsy kielletty.Matkustimme myös isommalla IAESTE-porukallaleireilemäänSkiathoksenunelmasaarelle,jokasijaitseeThessalonikinjaAteenanpuolivälissä,sekäkatsomaanMeteoran ”ilmassa roikkuvia”, jyrkille kallioillerakennettujaluostareitaKeski-Kreikkaan.Muutenkin315 eKr. perustetussa Thessalonikissa ja kokoMakedonian maakunnan alueella (ja nyt en tarkoitaentiseenJugoslaviaankuulunuttavaltiota)olikamalanpaljon historiallisia nähtävyyksiä ja rikaskulttuurielämä.VaikkaKreikassaeivätbussitainakuljeaikataulussa,virallinenbyrokratiavieaikansa,kesäisinkuumuudentakiaeisaayölläunta,jaliikenteessäpääseehelpostihengestään, niin siitä huolimatta ihmiset ottavatelämän rennosti laulaen ja tanssien. Täytyy siissanoa, että jätin kyllä sydämeni Kreikkaan, jasieltä yhä ikävöin ihanien ihmisten lisäksi upeaaaurinkoa,ruokaa,viiniä(jaOuzoa),musiikkia,sekärantoja ja merta! Jos siis saatte mahdollisuudenjonainpäivänämatkustaaKreikkaanharjoitteluuntaivaikkapalomalle,eimatkaalähtöäkannataepäröidä!Välimerikutsuu!AnniKilpeläinen15


Seikkailu-Tisle 04/02Harjoittelua Sunndalsorassa /MarjukkaIkonenNorjassaKunviimekeväänäystävänikanssakatselinIAESTE:ntarjoamiaulkomaanharjoittelupaikkoja,enollutedesvarma, haluanko ylipäätään lähteä koko kesäksivieraaseenmaahan,vieraidenihmistenpariinkauaksikotoa. Toki olin miettinyt ulkomaille opiskelemaantai harjoitteluun lähtöä jo aiemmin - olihanlukioaikaisesta vaihto-oppilasvuodesta jäänyt milteipelkästään hyviä muistoja – mutta en ollut sentarkemminsuunnitellut,milloinjamitentoteuttaisinuuden ulkomaanseikkailuni vai toteuttaisinkoollenkaan. Erilaisia vaihtoehtoja miettiessänivarmistuinkuitenkinsiitä,ettäulkomailleolipäästävä:kuvassaoikeallaalumiinitehdas,vasemmallatehtaanasuntolamuistin,kuinkamielenkiintoistaonkaanpäästäuudenkulttuurin ja uusien ihmisten pariin; miten antoisaavoikaanollatutustuminenerilaisiinajatusmaailmoihinjatapoihin.MuistintaastutustalastenkirjastamieleenijääneetsankariniNuuskamuikkusensanat:”Onniitäjotkajäävätjatoisiajotkalähtevät,niinonollutaina.Kukinsaavalitaitse,muttaonvalittavaajoissa,eikäkoskaansaaantaaperiksi.”Päätin,ettäkesällä2002olisiminunvuoronitaaskuuluaniihin,jotkalähtevät.IAESTE:n hakuprosessi ei ollut erityisenmonimutkainen. Muutamia papereita piti tietenkintäyttää ja liittää mukaan opintorekisteriote sekäCV. Kaikesta selvisi kuitenkin yllättävän vähällävaivalla ja tiedot harjoitteluun hyväksymisestäkintulivatsuhteellisennopeasti:enedesennättänytmuitakesätöitähakemaan,kunjovarmistuinsiitä,ettäminutonvalittuhaalariharjoitteluunNorjanSunndalsørassasijaitsevaan alumiinitehtaaseen, Hydro Alumimiuma.sSunndaliin.Kun olin varmistunut siitä, että kesällä todella16olisin lähdössä Norjaanedesauttamaan alumiininsyntyä,tajusin,ettentiennytjuuri mitään siitä, mihinolin lupautunut. Kesä Norjan pikkukylässä alkoipelottaa, eikä pelkoa lievittänyt se, mitä työstätehtaalla ja elämästä Sunndalsørassa sain kuullaedelliseltäsuomalaiseltaharjoittelijaltasekätyöpaikanyhteyshenkilöltäni:Kuulin,ettäkesäSunndalsørassaolisi kylmä, sumuinen ja sateinen. Kuulin myös,että työ tehtaan vanhalla elektrolyysiosastolla olisikuumaa, pölyistä ja raskasta. Lisäksi sain tietää,ettei pienessä kylässä olisi kovin paljon vapaaajanviettomahdollisuuksiavuorillavaeltamisenlisäksi.Tokiulkomaillelähtötuntuijännittävältä,haastavaltajamielenkiintoiselta,muttaenvoiväittää,ettenköolisiodottanut tulevaa kesää myös hieman pelonsekaisintuntein. Päällimmäisenä mielessä oli huoli siitä,mitenpienenäjahentonatyttönäselviäisinfyysisestiraskaastakesätyöstä.Matkaanpäätinkuitenkinlähteäreippaanajaavoiminmielin,Nuuskamuikkusensanatperiksiantamattomuudestamielessäpitäen.Huolenipärjäämisestänityössäeiosoittautunutaivanturhaksi, sillä jo ensimmäisen päivän aikanatyöpaikkalääkärin tarkastuksessa selvisi, ettei vanhaelektrolyysiosasto olisi minun tuleva työpaikkani:lääkärin sanojen mukaan työ oli raavaiden miestenhommaa, johon hän ei minua aikonut päästää.Myöhemmin vietettyäni pari päivää vanhallaelektrolyysiosastolla,jotamyöshelvetiksikutsuttiin,olin pelkästään kiitollinen, etten joutunut sinnetöihin. Onnekseni tehtaan laboratoriossa oli pulakesätyöntekijöistä, joten lopulta pääsin alkuperäistätoimenkuvaani huomattavasti haasteellisempaan,mielenkiintoisempaan ja mielekkäämpään työhönTehtaanportillaKansainvälinen harjoittelu


suorittamaan alumiinin elektrolyysiä vartenvalmistettujen hiilianodien laadunvalvontaa erilaisinfysikaalisinjakemiallisinmenetelmin.Työolipaitsimielenkiintoista,myösitsenäistäjavastuullista,jotenNorjan-matkanieiollutainoastaankulttuurisesti,vaanmyösammatillisestiopettavainenkokemus.Tärkeintä ei mielestäni kuitenkaan ulkomaillelähtemisessäolese,mitenhyväänhommaanpääseetai miten paljon rahaa pystyy ansaitsemaan.Vaikkatiedän kuulostavani täysin kliseiseltä, en voi ollakorostamatta sitä, että ulkomailla vietetyn vähänkinpidemmänajanjaksonparasantionse,ettäsenmyötäsaamahdollisuudenkasvaa,oppiauuttajasaadauusianäkemyksiä omaan elämään ja maailmanmenoonyleensä.Eikäsiihenoppimiseenjakasvuunyleensätarvita kovin kummoisia olosuhteita, välineitä taiponnisteluja. Riittää, kun on mukana paikallisessaelämässä ja osallistuu. Kun yrittää ilmaista itseäänkielellä,jotaeiolekoskaanopiskellut,kunkatseleeparikuukauttamuutamankilometrinkorkuisiavuoriaympärillään,taikunosallistuuaktiivisestipaikalliseenvapaa-ajanviettoon juomalla litratolkulla kallistanorjalaista olutta, voi vähitellen huomataSeikkailu-Tisle 04/02ymmärtävänsä ehkä vähän paremmin elämää ja sentarjoamiamahdollisuuksia.Lähtemisenhyväpuolionmyösse,ettämenemälläitse katsomaan, miten asiat ovat, voi huomata, etteikuulopuheitaainakannatauskoa.KesäSunndalsørassavuononpohjallaeiollutkaankylmäjasateinenniinkuinoliväitetty,ainakaankokokesää.MonenviikonajansääolivarmastiyhtälämminjaaurinkoinenkuintäälläSuomessakinjatehtaankuumuudessaennätettiinmonesti toivoa, että helle hellittäisi. Pienessämuutamantuhannenasukkaankylässäasuminenkaanei ollut kuolettavan tylsää: kun löytää muutamanhyvänystävän,tuntuuelämäihanmukavalta,vaikkatärkein vapaa-ajan harrastus olisikin paikalliseenolutkulttuuriintutustuminen.Josulkomaillelähteminentuntuuvähänkäänhyvältäajatukselta,kannattaaottaaitseäänniskastakiinnijalähteäreissuun.Satunnaisestakoti-ikävästähuolimattaulkomailla vietetyt ajanjaksot ovat ainakin minunelämässäniolleetniitätärkeimpiä,niitä,joitavarmastituleemuisteltuavielävuosiamyöhemmin.MarjukkaIkonenKemistikillanvaalikokousmaanantaina18.11.2002klo16.00salissaKe3HalopeditelihallinnonopiskelijaedustajaehdokkaatKemiantekniikanosastollevalitaanKemistikillanvaalikokouksessa. TKY:n edustajisto vahvistaa valinnat kokouksessaan joulukuulla. Kiltatoiminta eiolepelkkiäbileitä,vaanmyösopiskelijoidenetujenajamista,oikeuksienvalvomistajaopiskelijoidenmielipiteenkertomista.HaLoPeditovattärkeäosatätätoimintaaopiskelijanäänitorvenajakuulolaitteenaTeknillisenkorkeakoulunhallinnossa.Vuodelle2003valitaankillanedustajiaseuraaviintoimikuntiin:-Osastoneuvosto-Opintotoimikunta-Harjoittelutoimikunta-Taloustoimikunta-Työturvallisuustoimikunta-InformaatiotoimikuntaLisäksikaikillekillanedustajillevalitaanvarajäsenettoimikuntiin.Kansainvälinen harjoittelu17


Seikkailu-Tisle 04/02Harjoittelua MontrealissaIrinaPenttinenKanadassaSuoritan 6 kuukauden mittaista työharjoitteluaMontrealissa,Kanadassa.VirallisestiteentyötäEcolePolytechnique de Montrealille, mutta käytännössätyöskentelen Paprican nimisessä paperin ja selluntutkimuslaitoksessa.Työni, josta teen myös diplomityöni, liittyy datananalysoinnin piiriin. Tehtävänäni on yrittää löytääyhteyspaperinvalmistusprosessinprosessiparametrien ja paperin laatuparametrienvälille käyttämällä multivariate data analysistekniikkaan perustuvaa Simca ohjelmaa. Työ onsuurimmaksi osaksi tietokoneen ääressä istumista,muutamia kokouksia ja tehdaskäyntejä lukuunottamatta.Välillä8tuntiatietokoneenääressärupeaakypsyttämään, mutta projekti on kuitenkin todellamielenkiintoinen,jotentyötuntuumielekkäältä.Papricanilla työskentelee ihmisiä kaikkialtamaailmasta ja esimerkiksi ohjaajani on kotoisinPerusta.Työskentelyulkomaillaonollutopettavaistaja antanut itseluottamusta. Ohjaajani on vielä ihanloistava tyyppi ja hän on aina valmis auttamaantarvitessaniapua.Montrealonsuurkaupunki,jossakokoalueellaasuu3,4miljoonaaihmistäjakeskustassan.1miljoonaa.Täällä on paljon ihmisiä eri puolilta maailmaa.Pääkieli on ranska, mutta pieni osa ihmisistä onenglanninkielisiä. Onneksi englannilla kuitenkinpärjää suht hyvin keskustassa. Ranskankielentaitoolisi kuitenkin eduksi kulttuuriin sulautumisenkannalta. Täällä onkin ollut vähän hurjempiakielikiistoja,joidenseurauksenaQuebecissävallitseekaiken maailman typeriä lakeja, joilla yritetäänturvata ranskan kielen säilyminen. Yhden lainmukaan englanninkielistä koulua saavat käydäainoastaanlapset,joidenvanhemmatkinovatkäyneetenglanninkielistä koulua. Esimerkiksi ohjaajani jahänen vaimonsa, jotka kummatkin ovat Perusta,olisivat halunneet laittaa tyttärensäenglanninkieliseenkouluun,muttalakipakottiheidätpistämään hänet ranskankieliseen kouluun. Lisäksikielikiistojen seurauksen pari vuotta sitten yhdenkanadalaisenkahvilaketjunkahviloitapommitettiin,koskanekäyttivätenglanninkielistänimeä...Asuntotilanne on täällä pikkuhiljaa vaikeutunut.Muutamavuosisittentäältäolihelpposaadaasuntoja,muttanykyääntilannepaheneekokoajanjahinnatkinkipuavat ylöspäin. Varsinkin lyhyempiaikaisia18vuokrasopimuksiavoiollavaikeasaada,koskatäällätehdäänyleensävuokrasopimuksetvuodeksikerrallaan.Itseolinasuntonisuhteenonnekas.Asuntällähetkelläkävelymatkan päässä keskustasta ja vuokranikin onkohtuullinen.LäheltäasuntoanilöytyyChinatown,gaydistrict, vanha kaupunki sekä ravintoloita, kahviloitajaihaniavaatekauppoja.Montrealissaonmyöspaljonpuistoja,jalähelläkeskustaaonsuurimetsänpeittämäMont Royalin kukkula, joka on ihmisten suosimaulkoilu-jalenkkeilypaikka.Sää Montrealissa on kesäisin yleensä todellaaurinkoinenjakuuma.Välillätosin,kunmittarinäyttää35astettajakosteusprosenttionkorkea,niinoloeioleniin mahtava. Silloin tulee mielellään mentyä töihinilmastoituun konttoriin... Se mikä mielestäni säässäon kuitenkin loistavinta on pidemmät kesät. Kokosyyskuun lämpötila pyöri siinä 25 asteen ympärilläja lokakuussakin sää säilyy päivisin siinä 10 asteentuntumassa.Talvenolenkinsittenkuullutolevantäällätodella kylmä. Ilman kosteus on korkea suomeenverrattuna,jotenlämmintuntuutäällälämpimämmältäjakylmyyskylmemmältä.Täällämennäänsäänsuhteenääripäästäääripäähän.Kokonaisuudessaan tämä kokemus on ollut todellaopettavainen ja mielenkiintoinen, Suosittelen myösmuille ainakin 6 kuukauden mittaista harjoittelua.Minulta meni ainakin ensimmäiset pari kuukauttatyöhönjaelämiseentotutteluun.Josjotakutakiinnostaisiharjoittelu täällä prosessin ohjauksen tai datananalysoinnin piirissä, niin kannattaa ottaa yhteyttäallekirjoittaneeseen. Ohjaajani ottaa mielelläänharjoittelijoitaavukseentulevaisuudessakin.Syksyinterveisinpunaistenvaahteralehtienkeskeltä,IrinaPenttinenimpentti@cc.hut.iKansainvälinen harjoittelu


Harjoittelua prahassaSeikkailu-Tisle 04/02JohannaLempiäinenOlin jo opiskelujeni alkuaikoina miettinyt, ettähaluaisin lähteä ulkomaille vaihtoon, jokoopiskelemaantaiharjoitteluun.Enkuitenkaanennenviime kevättä ollut tehnyt mitään konkreettistaasian hyväksi. Ystäväni oli edellisenä kesänä ollutharjoittelussa Sveitsissä ja kehunut kovastikokemustaan. Niinpä minäkin sitten viimemaaliskuussa vähän ennen tulevan kesänharjoittelupaikkojen jakoa valpastuin ja meninIAESTE:n infotilaisuuteen. Kovin montaa minulleopintojenpuolestasopivaapaikkaaeilistaltalöytynyt,mutta yksi pisti yli silmän: ympäristöasioihinkeskittynytpolttoaineentutkimuslaitosPrahassa.Muttaei siinä sitten kovin paljon aikaa kulunut kunhakupaperit oli jo jätetty. Ja varsin pian sain myöstiedon, että minut oli valittu. Aluksi minua kyllätuokielivähänjännitti,tsekkiäkunenentuudestaanosannut sanaakaan. Jälkeenpäin paikkavalintaosoittautuikuitenkintäydeksikympiksi!!Fuel Research Institute oli erikoistunut nimensämukaan polttoaineisiin liittyvään tutkimukseen.Työntekijöitä istituutissa oli kolmisenkymmentä.Keski-ikä työpaikallani oli 64 vuotta jaenglanninkielentaitoisiaheistäolivainkymmenkunta.Asiansa saikin toisinaan paremmin toimitettuahuonolla saksalla kuin englannilla, välillä avuksiotettiinmyöskynäjapaperia.Ensimmäisenä päivänä työpaikalle matkatessanimietin,ettäminneolinjoutunut.TyöpaikkanisijaitsiPrahan ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevallateollisuusalueella, jonne työmatka asuntolalta kestivähintään puolitoista tuntia. Rakennuksetteollisuusalueellaolivatvanhojajasaasteistajohtuenränsistyneen näköisiä, maalit ja rappaukset olivatosittain rapisseet irti. Työpaikalla minut otettiinkuitenkinerittäinlämpimästivastaan.Ensimmäiseksi minulle esiteltiin instituuttia. Joiltapäivällä kahvitunnin aikaan koin aikamoisenelämyksen:minutkutsuttiinsyntymäpäiville.Kahdellainstituutintyöntekijöistäolisyntymäpäivienkunniaksijärjestetty pienet juhlat. Kokoonnuimme kaikkikahvihuoneeseen ja tarjolla oli voileipiä ja muutapientäsuolaistasyötävääjatietenkinkaljaajaviiniä…niinpaljonkuinjoudajaksoi.Ensimmäinentyöpäiväkuluisitenoikeinrattoisasti!Harjoitteluni ajoittui tutkijoiden kesälomien aikaan,jolloin minua ei yksin voitu päästää laboratorioonKansainvälinen harjoittelutyöturvallisuussyistä. Tosin turvallisuus ei ollutläheskään samaa luokkaa kuin Suomessa, muttaopiskelijoiden kohdalla he olivat melko tarkkoja.Työtehtävääni kuului lähinnä kirjallisen aineistonhakeminen instituutissa tehtäviin tutkimuksiin.Teimme viikoittain myös työmatkoja instituutinkoeasemille ympäri maata. Suurin osa näistäkoeasemista oli kaatopaikoille rakennettujapumppausasemia,joissakerättiinjapoltettiinjätteistäsyntyvämetaani.Prahassaasuinopiskelija-asuntolassavuorenrinteellälähellä keskustaa. Asuntolassa asui kesän mittaankolmisenkymmentä IASTE:n harjoittelijaa. Ystäviäriitti, joten vapaa-ajanvieton ongelmia ei ollut.Viikonloppuisinmatkustimmeharjoittelijoidenkeskenpaljon lähinnä Tsekin maassa, viikolla liikuimmePrahassa. Osa retkistä oli paikallisen IAESTE:njärjestämiä,osansuunnittelimmeitse.ItsekävinmyösWienissä ja suunnittelin matkaa Budapestiin, jokakuitenkin peruuntui tulvien vuoksi. Viikon verranemme tulvien vuoksi voineet mennä töihin, koskakoko kaupunki oli sekaisin. Suurin osa kaupunginläpivirtaavanjoensilloistaolisuljettujamuutamiaalueitaeristetty.Ihmisetolivatmenettäneetkotejaanja kaupungin metro oli tuhoutunut lähes kokonaan.Elämäkuitenkinjatkui!Jos sanotaan, että suomalaiset juovat paljon, niinnämätsekkiläisettaitavatjuodavieläenemmän.Kaljakun on halvempaa kuin vesi. Ihmiset tupakoivatlähes joka paikassa, eikä ilmanvaihto ollut aina sekaikkein parhain. Lisäksi Tsekissä voi ottaa koiranmukaan lähes joka paikkaan; ravintolaan, leffaan jajopatöihin...Rentoakansaanuotsekit!Harjoittelu ulkomailla tarjosi hyvät mahdollisuudettutustuaisäntämaahanjasenpääkaupunkiinPrahaan.Kerrankin oli aikaa rauhassa tutustua paikkoihin.Lisäksisainpaljonuusiaystäviäeripuoliltamaailmaa.Suosittelenlämpimästikaikille!JohannaLempiäinen19


Seikkailu-Tisle 04/02Harjoittelua SkopjessaLauraLehtonenMakedoniassaKatsellessanikeväälläIAESTEnrästipaikkoja,sattuisilmiini ilmoitus kahden kuukauden pestistäMakedoniassa.Olinjopidempäänhalunnutulkomailleharjoittelemaan, ja kun Makedonia vielä kuulostisopivan eksoottiselta paikalta, kirjoitin pikapikaahakemuksetjakiikutinneRekrytointipalveluun.Sittenvain odottamaan hyväksymispäätöstä Makedonianpäästä ja etsimään tietoa maasta, johon olinsuuntaamassa. Tieto vain oli kovin kiven alla jasuurinosainternetistälöytämistänisivuistaoliuutisiaKosovosta ja taisteluista albaanien kanssa… Useatkavereilta ja sukulaisilta saadut kommentit olivatyhtä rohkaisevia: Vastahan siellä oli sota! Onkosiellä edes turvallista! Joudut kuitenkin johonkinpommitehtaaseentöihin!Munkaverionmuutensiellärauhanturvaajana.Lähes kahden kuukauden hermostuttavan odottelunjälkeentuliIAESTEstavihdoinkintoukokuunlopussapuhelu,jossakäviilmi,ettäseyritysjohonolinalunperinhakenut,olikinperunuttarjouksensa,muttaettäminulle oli tarjottu toista, vähän lyhyempi aikaistapaikkaa. Hyväksyin tietysti tarjouksen, ja seuraavatpäivät sujuivat kuumeisissa matkajärjestelyissä.Onneksi Makedoniaan ei tarvittu viisumia eikätyölupaa. Kaksi viikkoa myöhemmin istuin sittenkoneessamatkallaThessalonikiin,jostajatkoinmatkaajunalla Skopjeen. Lentoja suoraan Skopjeen einiin lyhyellä varoitusajalla enää saanut. Asemallaminuaolivastassamuutamapaikallineniaestelainen,jotka huolehtivat minut kämpille. Iaestelaiset myösveivät minut ensimmäisenä päivänä työpaikallenija huolehtivat ja auttoivat muutenkin kaikissaongelmissa. Asunnon, mukavan kaksion keskustantuntumassa,jaoinkolmenmuunharjoittelijankanssa.Aluksi hieman pelotti, miten sitä jaksaa elää niintiiviisti tuntemattomien ihmisten kanssa, muttakämppikset olivat oikein mukavia jakommuunielämämmetoimiloistavasti.Olintöissä15.6.-15.7.maansuurimmassakemianalan yrityksessä, A.D. Ohiksessa, joka valmistilähes mitä vain pesujauheista muoveihin. Minätyöskentelinpolymeeritehtaantutkimusosastolla,jossaoltiinkeskityttylähinnäemulsiopolymerointiin.Välillätuntui tosin, että työntekijät keskittyivät lähinnäkahvinjuontiin, sillä tauot olivat pitkät ja lukuisat,ja työntekoon suhtauduttiin muutenkin aika laillarennommin kuin Suomessa. Harjoittelijoita ei20Makedoniassayleisestipidetäoikeinatyöntekijöinä,joten minullekaan ei oltu varattu mitään erikoistatehtävää. Lähinnä kiertelin erilaisia laboratorioita jaihmettelin pilot-laitteistoja ja tehdasta ja kuuntelinmiten kaikki toimii. Kun kiertokäyntien jakahvinjuonnin lomaan jäi taukoja, istuin kirjastossalueskelemassa erilaisia esitteitä ja kirjojapolymeereistä. Työpäiväni eivät venyneet kovinpitkiksi, sillä kävin töissä vain kahtena tai kolmenapäivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan. Kesäisin eikuulemmaolluttöitäoikeinoikeillekaantyöntekijöillesaati sitten minulle, ja työnantajan asenne tuntuiolevan, että ”kun nyt kerran olet Makedoniassa,tutustuparemminmaahanjaihmisiin.Tehtaitaehditnähdämyöhemminkin”.Vapaa-aikaaolisiisrunsaasti,muttasenviettämineneiollutmikäänongelma.Meidännoin15ulkomaalaisenharjoittelijanlisäksipaikallinenIAESTEolisuurijaaktiivinen, ja ohjelmaa löytyi joka viikonlopuksi jauseimmiksi illoiksikin.Viikonloppuisin vierailimmeniin kaupungeissa, Ohrid-järven rannalla kuinvuoristossakinjakävimmemm.katsomassaperinteisiämakedonialaisiahäitäkaikkineperinteisinemenoineenjakansallispukuineen.Iltaisintekemistälöytyilaidastalaitaan, oli elokuvia, kulttuuria, korista ja tennistä,alkukesästätietystijalkapallonMM-kisojenkatseluaja lisäksi paikallinen yöelämä tuli hyvinkin tutuksi.Koska etelässä päivät ovat kovin kuumia, tapahtuikaikki vasta illan vähän viilennyttyä. Urheilua eivoinut kuvitellakaan harrastavansa ennen iltakuuttataiseitsemää,jakuniltaisinlähdettiinulos,tavattiinyleensäyhdentoistamaissa.Makedoniaolikaikistatuttujenepäilyistähuolimattaturvallinen maa eikä edes taskuvarkaita tarvinnutpelätä. Ihmiset olivat ystävällisiä, ja kun maassaoli niin vähän ulkomaalaisia, olivat useatKansainvälinen harjoittelu


englanninkielentaitoiset halukkaita juttelemaan jakyselemään miten olemme päätyneet Makedoniaan.Varsinkin miehet olivat innokkaita tekemääntuttavuutta:)Yleensäottaennuoretpuhuivatenglantia,kukaparemminjakukahuonommin,muttasuurinosavanhemmista ei. Tavallisimmat makedonian kielensanat ja fraasit oppi kuitenkin helposti, ja kunoppivielänumerot,selvisitorireissustakinkunnialla.Makedoniaa kirjoitetaan kyrillisillä kirjaimilla jaopetellessaniniitä,tunsinitsenivälillävastalukemaanoppineeksiseitsemänvuotiaaksi.Jokaikinenkylttipitiyrittäälukea,muttatavaaminensujuikovinhitaasti.Ihmistensuhtautuminenasioihinolietelämaisenrento.Työntekoaeiotettuliianvakavasti,jaolienemmänkinSeikkailu-Tisle 04/02sääntökuinpoikkeusettäkaikkiolivatainamyöhässä.Jonkinlainen turvavyöpakko oli ilmeisesti myösolemassa, mutta kukaan ei noudattanut sitä.Liikennekulttuuri oli muutenkin kovin etelämaista,ja promillerajoista kukaan ei kai ollut koskaankuullutkaan. Tien yli pääsi, kun oppi olemaanvälittämättäliikennevaloistajakävelemäänrohkeastiautojensekaan.Kaikenkaikkiaankesäolioikeinmukavajaantoisa.Viihdyin Makedoniassa loistavasti, ja kun vieläeläminen siellä oli niin halpaa, päätin viettää myösloppulomaniEtelä-Euroopassajasiirtääpaluulentoanikuukaudella.LauraLehtonenElinaSkinnariItävallassaHarjoittelua LinzissaSainharjoittelupaikkaniLinziin,Itävaltaan,IAESTEnkautta. Harjoittelu alkoi heinäkuussa ja loppuielokuussa. Työantajani Linz AG hoitaa kaikenkaupungin ylläpidon, kuten julkisen liikenteen javesihuollon.Olintöissäpaikallisessavesilaitoksessa,joka itse asiassa sijaitsi kaupungin ulkopuolellaAstenin kylässä. Koska Itävalta on EU-maa, eityölupaa tai viisumia tarvittu. Kuljin joka päivätöihinjatakaisintyökaverinkyydissä,koskajulkisillaperille pääseminen olisi ollut hankalaa ja vienythuomattavastienemmänaikaa.Josmatkallaeisattunutolemaan ruuhkaa, kesti työmatka noin puoli tuntia.Töihinmentiinaikaisin,jokaaamuolintöissäjokellokuudelta.Maanantaistatorstaihintehtiinpitkääpäivääja pääsin lähtemään kotiin yleensä noin klo 15.30.Perjantaisin töitä oli vähemmän ja silloin lähdettiinkotiinjokello12.Työkseni tein mikrobiologisia tutkimuksiajuomavedellejaluonnonvesille.Jouduinopettelemaankaiken ihan alusta pitäen, koska en ole juurikaanopiskellutbiokemiaa.Kuvittelinmenevänitekemäänepäorgaanista analytiikkaa, mutta työn kuva olimuuttunut. Mahdollisesti sain eri työn kuin mitäalun perin piti, koska jouduin siirtämään lähtöäniviikolla. Tein töitä saksaksi, ja aluksi puhuminenoli vähän kankeaa kun kielioppikin oli päässytunohtumaan. Harjoittelun lopussa pystyin kuitenkinhoitamaankaikkiasianisaksaksikunsanavarastokinoli parantunut. Työpaikalla oli nuorekas henki,Kansainvälinen harjoittelumutta aina piti vähän jännittää uskaltaako sinutellavai pitäisikö teititellä. Sain palkkaa 1100 euroakuukaudessa,jostaItävallanvaltioottiminultasekäverojaettäsosiaaliturvamaksuja.Veroprosenttioli10prosentinluokkaa.Asuin Julius Raab Heimissa, joka on opiskelijaasuntola.Kesälläasuntolassatoimimyöskesähotelli.IAESTEhoitimajoituksenjaasuinsamassahuoneessakanadalaisen tytön kanssa. Vuokra oli 170 euroakuukaudessa. Raab Heimissa asui viisi muutaIAESTE-harjoittelijaa, joiden kanssa vietinsuurimman osan vapaa-ajastani. Linzissä on omaIAESTE-paikalliskomitea, jonka jäsen haki meidätlentokentältä kun saavuimme ja auttoi alkuun. Jokaviikonloppu olimme jossain matkalla. Välillämenimme ihan omin päin, mutta kävimme myösuseillaIAESTEnjärjestämilläretkillä.Viikollaolimmeyleensätöidenjälkeenhyvinväsyneitä,jotenvietimmevainaikaaRaabHeimissa.Itävallassa tulee hyvin toimeen englannilla jahuonollakinsaksallakannattaayrittäätullatoimeen,vainpuhumallaoppii.Linzeioleturistikaupunki,sielläulkomaalaista ei heti luulla turistiksi ja kohtelu onparempaakuinesimerkiksiWienissätaiSalzburgissa.Itävaltalaiset ovat suomalaisen mielestä hyvinkohteliaita,jokavälissäpitäämuistaakiittääjasanoaolehyväjotteivaikutatylyltä.Töitätehdäänpaljonjaahkerasti,jatöihinmennäänaikaisinaamulla.Kellokahdeksanaamullatöihinmeneminenonmyöhään.21


Seikkailu-Tisle 04/02Suurta kulttuurishokkia ei tullut kun kyseessä onkuitenkinKeski-Euroopanmaa.Ehkäsuurineroonkauppojen aukioloajoissa. Itävallassa kaikki kaupatmenevätkiinnijokuudenaikaanillallajasunnuntainaeikäytännössämikäänoleauki.Siinäoliehkäenitenoppimista,kunsunnuntai-iltanaeivoinutkaankipaistalähikauppaan hakemaan maitoa. Keskipäivällämonissakaupoissa,leipomoissa,pankeissajamuissaliikkeissäonruokatauko,jokakestääkaksituntia.Ruoka on suolaista ja lihaa syödään paljon.Kasvissyöjäkin tulee toimeen, mutta välillä voijoutuanäkemäänvähänvaivaalöytääkseenlihattomanvaihtoehdon. Leipä ostetaan leipomosta, mielellääntuoreenahetiaamulla.Päivänvanhatsämpylätolivatkuulemma hevosten ruokaa. Olut on halpaa jamuutenkin alkoholikulttuuri on erilainen. Suuressakesätapahtumassaeikuitenkaannäyyhtäänhumalaistaheilumassa ja metelöimässä. Yleensä juodaan vainpullotettuamineraalivettä,vaikkavesijohtovedessäeiolemitäänvarsinaistavikaa.Kun olin Itävallassa siellä oli pahat tulvat. ItseLinzin kaupunki ei kärsinyt paljon tulvista, muttaosa ympäröivistä kylistä oli veden vallassa. Pääsinkuitenkinjokapäivätöihin,osatyökavereistajoutuijäämään kotiin kun tiet olivat poikki. Tulvat ovatkuulemmaihannormaaleja,eivättosinniinpahana.Olivähänoutoakunvesialkoiuhatasuurimpiasiltojaja paikalliset eivät olleet moksiskaan. Äiti tietystisoittelihädissäänjapelästyttikokosuvunsamantienhuolehtimaan,mitenpikku-Eppunytpärjääkunsielläonnetulvatkin.Itävaltaonmielenkiintoinenmaa,sellaisiavuoriaeiSuomessanäe.Ennenkuinlähteekannattaakertaillaala-asteen maantietoa, ainakin minulta kyseltiinSuomen suurimpia jokia ja vuoria. Jatkuvasti saamyöskertoamillaistaSuomessaontalvellajamuutafaktaa. Kannattaa mennä ja muodostaa itse omatnäkemyksensä, ainakin minun reissuni oli sekähauskaettäopettavainen.Kantapäänkauttaopin,ettätyötodistuspitääkiristäätyönantajaltaennenlähtöä,en vieläkään ole saanut omaani vaikka se luvattiinpostittaa.ElinaSkinnari22Kansainvälinen harjoittelu


Seikkailu-Tisle 04/02Operaatio erlenmeyer:osa 7T o d e l l a k i n .Raskastyövaatiinäköjäänraskaathumalat. Olinjoutunutkeskeller a k e n n u s t y ö -läisten kokoontumisajoa.Mahanipäällämöllöttävään bassorumpuun eikukaan tuntunut kiinnittävänsuurempaa huomiota. Ei edessilloin, kun hakkasin sitävimmatusti salissa kaikuvan,luultavastityöläistenjoukkovoimaaylistävän, laulun tahtiin.Heiluttelivatvainhassujahattujaanilmassajaeivätvälittäneetmistäänmuusta. Taksin takapenkillälukemani paikallisen kielenalkeiskurssi opetti Budweiserintilaamisessa tarpeelliset lukusanatja tunnistin ne laulusta.Lähtölaskentako johonkin?Pommiko? Rummussaniko?Olinko paljastunut ja mennytSalaliiton järjestämään ansaan?Uudempi ranskalainentorvimusiikki ja oudompisosialistinenilmapiiriolivatsaaneetmielenisekaisinjaajatuksenieivätpysyneet kasassa. Tajusinhourailevani, mutta hankkiuduinrummusta varmuuden vuoksieroon. Tehtävä oli vielä keskenja riskejä oli tässä vaiheessakaihdettava. Keräsin ajatukseni jatilasin kauniilta myyjättäreltä IIImerkkisenjuoman. Sen kuulakasväritoimieleenkotiseutuniTexasinviljavat pellot ja kitkerä makupulppuavat öljylähteet. Elämännektari sai aivoni taas toimimaanja agentin analyyttisessä mielessäpäättelyketjut kohtasivat kalisten.Muistelin nuoruuteni aiempiakomennuksia Neuvostoliitossa,jossa törmäsin yhtäläiseenhurmoshenkisyyteen Punaisellatorilla. Työläisiä olivat hekin.Keräämäni johtolangat olivatkuitenkin vielä vähäisiä ja niidenkeräämisen tulisi jatkuavälittömästi. Ainakin heti tämänoluenjälkeen.Tästäihmismassastavoisinlöytäätarvitsemani vihjeet Salaliitonpaljastamiseksi.Etsiessänisopivaauhria tiedusteluilleni jouduinvastaamaan uteluihin jäykästäpukeutumisestani. Varsinkintuntiessani kravattini solmunaukeavan itsestään tunsin olonivaivautuneeksi. Tiedustelinpunahaalariseltajoukolta,olivatkohe havainneet normaalistapoikkeavaa toimintaa TKK:nalueella. Kehottivat välittömästisuuntaamaan katseen ”fyssanlafkan” suuntaan. En ymmärtänytmistä ole kyse. Sain tarkemmankuvauksen paikasta ja senasukeista. Olin yhähämmentyneempi. Ei ollut tullutaikaisemmin mieleeni, ettäSalaliitto liittyisi ulkoavaruudenasukkien elämään maapallolla.Päätin jatkaatutkimuksianivirkeänä, hyvinnukutun jak u n n i a l l i s e nh o t e l l i y ö njälkeen, muttay r i t y k s e n ipoistua paikaltatuomittiin epäonnistuneeksiviettelevän punahaalarisen joukontoimesta. Onneksi irmanluottokortissaolivieläkatetta.Aamulla ei-niin-hyvin-nukutun jaei-tosiaankaan-kunniallisen yönjälkeensuuntasinkohtiepäilyksenalaista kohdetta. Fyysikkojentyyssija vilkkui punatiilisenäpaheen pesänä mielessänilähestyessäni kohdettam a h d o l l i s i m m a nhuomaamattomasti. Tähän astitehtävänioliollutrutiinia.Nytolinpakotettukohtaamaanääriaineksensilmästä silmään. Kuvittelinmielessäni tämän korkeaotsaisenrodun ja sydämeni alkoi lyödäkiivaammin. Avatessanirakennuksen ovea kirkas valosokaisiminutjasilmissänimustenitaaskerran...Kansainvälinen harjoittelu23


Seikkailu-Tisle 04/0224Kansainvälinen harjoittelu


TEEKKAREIDENRAM-BOSEURAKun sinä nukut, nämä miehet vartioivat untasi. Rauhallisessa koto-Suomessakaikkiasiatnäyttävätolevanhyvässäjärjestyksessä.Harvatietää,ettäeräätkäyvätkulissientakanaympärivuorokautistataisteluaSuomenhyväksi.Seikkailu-Tisle 04/02TERAS, Teekkareiden Ramboseura on vapaaehtoinenmaanpuolustusseura, jonka tarkoituksena, kuten internetsivuilta(www.teras.cjb.net) käy ilmi, on edistää järjetöntä väkivaltaa ja lietsoakaaosta kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen pitkäaikainentoimihenkilö ja reservin kenraali R. Metso luonnehtii TERASintoimintaa: ”tässä maailmassa on ihmisiä, joita pitää ampua aseilla”,”josjokueiteesitä,niinennenpitkääntäälläjuoksenteleeympäriinsäkaikenlaisia hippejä”. Kylmän sodan jälkeisessä maailmassa luulisiensiajattelemalta,ettäRambollaolisipulaavihollisista.”Seeipidäpaikkaansa”,sanooMetso.”Etsimmeaktiivisestiuusiavihollisiakaikistakansanryhmistä”.Tällähetkelläerityisessäepäsuosiossaovatkasvissyöjätjavasenkätiset,nuoällöttävätluonnonoikut.TERAS aloitti tänä syksynä aktiivisen rekrytoinnin uusien jäsenien hankkimiseksi. Julisteita levitettiinympäriOtaniemeä.Operaatioeitoistaiseksioletuottanutyhtäänuuttajäsentä.”Mikäliuusiajäseniäeialapian ilmestyä, joudumme turvautumaan pakkorekrytointiin”, kertoo muilutus-ja protokollaosaston johtaja,tuomiorovastiO.Pyylampi.Ramboseuran viimeaikaisista tempauksista näkyvin oli tiesulku JMT:llä. Kaikki ajoneuvot tutkittiinepäilyttävän aineiston varalta. ”Sulku oli suurmenestys, saimme kiinni muun muassa miehen, joka yrittisalakuljettaaOtaniemeenvasenkätisiäsaksia”.TERAS aikoo syksyn aikana myös järjestää suurimittaisen kaikki vastaan kaikki –sotaharjoituksen, sekälänsimaistenitsepuolustuslajienkurssin.Julkisuudessaonkulkenuthuhuja,joidenmukaankiiltävääimagoakantavanmaanpuolustusseuranloistavanpinnan alla piilisi mitä hirveimpiä kauheuksia, joita ei normaali ihminen pysty edes kuvittelemaan.ErikoistoimittajammePeppoAlaraippasaikontaktinTERASistaeroonpäässeeseenReubenKönöseen,jokanyttilittääensimmäistäkertaajulkisuuteentodellisenkuvanyhdistyksestä.”Seoliaivanhirveää.Jouduintodistamaanmitäkauheimpiatekoja.ParivuottasittenpääsineroonTERASistaja olen sen jälkeen pakoillut murhayrityksiä mummon hillokomerossa. Nyt en enää kestä tätä, nykyinenelämänionaivanhelvettiä.Olenriippuvainenluoritableteista,pelkäänliikkuaulkona,koskatiedänettä”ne”vaanivatvarjoissa.AltistuinTERESissäsyöpääaiheuttavilleaineille.Tästäsyystäenuskallasynnyttäälastani,vaikkaolennytjokuudennellatoistakuulla.En saa nukutuksi öisin, koska kaameat painajaisetvaanivatminua.Tämäntakiajoudunnukkumaanyöunenipäivisin.PainajaisissaTERASinheputpakottavatminutkatsomaan Hermusen TV-ohjelmia videoilta moniatuntejaperäkkäinilmanmainoskatkoja.Toisinaannäissäunissa vierailee myös Ben Matlock, joka syöttääminulle kissanpentuja, joiden turkeista on tehtydemostraatiovälineitäyläasteenfysiikantunneille.”Kansainvälinen harjoittelu25


Seikkailu-Tisle 04/02wiralliset walvojat esittää:weepos - tarinoita suomesta”Kukakukkuentulevi,sekesälläheilaltansasaamanpitämän!”, lausui Karpo Saukko puisesta pesästäänkosteikkonsa siimeksestä nautiskellen tarpeidensatuoksusta. Kevään saapuessa kovimmatkin saukotherkistyvät kuuntelemaan persikka-aurojenpaluumuuttoa. ”Siinä on!”, sanoi Olga Kullervonkukkaa katsellessaan. Happamia ovat silakat, sanoinaapuri Karpo Saukon pesään astuessaan. ”Ei kaipartaansa sovi ajaa vieraisiin mennessään”, OlgamutisisaapuessaanperilleKarpolle.Kullervo, vanha metsänvartijan äpärä, mutaisinsaappainasteli,maistelinaapurintuoksuajavihelteli,vanhaasävelmää”onpöheiköttuuheampianaapurinpuolella”. Kunnes innoissaan hän törmäsi karhuun,Bjarne Björniin, tuohon karvaisten köriläidenkuninkaaseen, metsien otsoon, Benita Falkstedtinperikuvaanosuuspankkienpanoon.EipäollutkukaankatsettaanluonutBjarnenkarvalahkeestaliipottavaanvarpaankärkeen.Karhuoliviimehirvestysreissultaansäästänytmehukkaimmatmetsuritpahempienpäivienvaralle.Varpaatolivatkylläkinlakatut.OlipaBjarnetörmännyt varsinaiseen metsän pulppuavaanbulvaaniin. Puolen hehtaarin Olgaan oli pesiytynytnimittäinItä-SaksalainenDrag-Show.Olgahuusikuinpienipistettysika:”Enkestäteidänkeskenlauenneiden kanssa!” ja hipelöi tosi mielessäpiilukkoistansa asettaan. Ase oli periytynyt äidiltä,jokaolimerkonomijokolmannessapolvessa.Hortonomi-Haukka asteli metsään ja laukoimennessäänkeltaisiapuumerkkejäjokaiseenmetsänvarrella olleeseen kovaan pensaaseen eli puuhun.Laulelipamyösmennessääntuttuasävelmäänsaukostaja sen punaisesta näsinneulasta. Sauli saukkoolikinmetsäntunnetuimpiavilpereitä.Eiedeskarhuhameessa saanut häntä pysähtymään. Kyllä siinäparrutkaatuikunsaukkovetelikirveelläeläimellisestikullervon naapuria.Voi voi sitä pientä likkaa, jokaeksyi metsänvartija Kullervon likaisten saappaidenväliin.”Minäkin olen väliinputoaja”, huusi kärvistynytkirkkovaaliehdokas kuulaalla ruotsin kielellä.”SABLAR med alla er jävlar. Olen nuoleskellutpuoluetovereitteni välejä kuntoon siinä määrin ettäolisin valmis räjäyttämään koko potin.Puolueohjelmamme menee seuraavaan tahtiin.””I Vanda nns sex nsk församling”, mutisinärkästynyt Kirsti-Pandasellaisessaolotilassa,etteiedes puihin päässyt Olga kerinnyt siinä vastaanpanemaan. ”Dagen eftär”, kun maisteli Esteri omaalientään salaisessa puutarhassaan ja jatkoi omaaaskellustaan. ”Kusipieksin hiotti lammas”, virkkasimetsän suureen kuvailmaan tuo melonien meloni,persikoidenpersikka,kuorijoidenkuorija,inisiöideninisijä,KaarloRusikko,tuometsänveikeäheijarijaWhooasi,NuoassimennessäänKeskelläalapainemetsänmökkiä,pienessävarjossaolisuurensuurihuone.TuollakaveruksetBjarne,OlgajaKullervoiloisena,pelasivatkeskenäänshakkia,sekämatittivat naapurin Hildaa. Hilda, tuo ihanuuksienihanuus,monienrunojenaihe,pakastimiensulattaja,uunienuuni,lämpimienpitkojenpitko,lihapiirakoidenpiraja, oli tullut käymään Olgan pienessä mökissä.”Aaasch, täällä on niin kaunista ” vikisi HildaOlgalle.”Jeah”MörisiBjarneKullervontakaa.”Miksiihmeessä täällä on niin pimeää” totesi Kullervoihmetellensamallasuurtapainettaanpöksyissä.26Kansainvälinen harjoittelu


Kassipupu saapui, eli Rusikko, kaupasta yllättäenSupoapaeten,Stasi-lehmääkaivatenOlganmökille.”Onpas siinä kaunis mökki, ettei vaan asuisi sisälläkeltainen Kinkki”. ”Voiko niin olla”, sanoi Saulisaukkojapolkaisilehmääoikeallevasempaannänniin.”Voinhanheittääjogurttiaselkäänne”,”Voihantoki!Pitäisin siitä kovasti” sanoi rusikko ja panikauppakassinsaSaulinsyväänjätenieluun.SamaanaikaanKullervomietiskeli:”Kusjoskahtialle,kohta jos päälle astuisi”, ja tuskaisi tuotoksensakirkkaalle lasipöydälle. Uutta suoleen, kun vanhaakuolee. ”Menisimmekö saunaan ja sen jälkeenruoskittaisiin tuo naapurin hevonen siihen malliin,että se jaksaisi laukata aina Viipuriin asti. PK-ja silli- sektori heräsi kahtaalta kuumempana jalatasi kilon löysää, visvaista, parhaimmat päivänsänähneetnautinnonrippeetOlganuudellepyhäpuvulle.”Schkerpolsch!” ja Olga sai tuta PK:n todellisenmahdin.Kyöstipekka kanarialintu, naapurien ihmetys,kaukaistenmaittenlähettiläs,saapuisiltäseisomaltaKullervon sauvan yli liihottaen Olgan olkapäälleastumaan. ”Kwiik, te pienet pakanat, tuon teilletuliaisia Jumalilta naapurimaan Zen Zen vuorelta”.”Ukkisioli”totesiKarhuvetäistenlinnunihmeellisenOlgan uuniin ja paistaen suuren kalakukon ilmansilliä. ”Olga saisinko lainata silliäsi”. ”Ainoastaanpyhäpäivisin” totesi Olga hyväillen samalla uuttakudottua kuvailmaansa, Jerusalemin kultaisestanuoruudestaan,silloinkunKullervoolivielälihaksikasorijaBjarnevainhaaveiliOlganupottavastauunista.”Ahsitänuoruutta”virkkoiSaulipureskellensamallaOlgantarjoamaapatukkaa.”Tuplaonparasta”totesikullervohymyillenOlganjaRusikonvälistä.BjarneyskäisihapotSaulinbalettikummulle.”Rakas,Seikkailu-Tisle 04/02ei kai sattunut” hihkaisi Olga käytellen samallaleipälapiota kuin vanha konkari. Olganbanaanivulvaatio algoi yht’ äkkiä luisua ulosammottavastamakukammionaukosta.”Oooh”huusiSaukkisaulisaukkonen,”Nyttaisitullaloppu,etteivaanolisihoppu”.”Kukaveirosvon,etteivaantullutsillisektori”virkkoiJannePorkka.Saulin jätteet herkeävät lopuksivasemmistoliittolaiseenlauluun:”Mikäonyhteistäkalalletrumpetillejapiipulle?entäpämitäonhyvyysjakampela?asioitapatietenkinovatneMikäkummaonmunakastuomunistatehtyhassu?asiahanseonjahiukanlitteäjapehmeäasiataasontöyhtöAsioitaonesimerkiksijuustojapelikaanikinonasiamuitaasioitaovattursasjaviisumimaailmaonasioitapullollaan”Lenin sedän otsaan mahtuu koko maailma. Suurisuru.TuoSibeliuksenmonumentti,jähmeidenjäittenkirkastus. Ihanien karpaloiden kovistus. Kunkimmeltävä kaste lankeaa noiden isäin maiden ylleja Sauli saukko katsoo savuavia raunioita. Silloinpuolustusvoimatkatsovatpoikiaanhuutaenjauhoen.Oisinäkatso,tuosonsemithalutaan.”Ylioppilaat(taivastaavat)pyritäänjakamaantalvi-jakesäeriin,jottamolemmissaerissäolisitasaisestisekäreservinjohtajiksi että eri miehistö- ja erityistehtäviinkoulutettavia.”.Rakkaimpani,Suomitarvitseemeitä.WirallisetWalwojat.piste.Kansainvälinen harjoittelu27


Tapahtumia:la 9.11 ylipastositsitke 13.11 kemian päivien lauluiltake 13.11 toisen päivän bileetma 18.11 vaalikokousto 21.11 pikkujoulutma 25.11 phuksiristeilyma 2.12 corona-cupin finaalitisleen 05/02deadline 29.11

More magazines by this user
Similar magazines