Saatavilla vain verkkoversiona. Lataa kirja PDF-muodossa.

arkisto.fi

Saatavilla vain verkkoversiona. Lataa kirja PDF-muodossa.

Talvi-, jatko- ja Lapinsodansotavanki-jasiviilileirit1939–1944KäsikirjaToim. Lars WesterlundThe Finnish POW and Internee CampHandbook, 1939–1944


Talvi-, jatko- ja Lapin sodansotavanki- ja siviilileirit1939–1944KäsikirjaThe Finnish POW and Internee CampHandbook, 1939–1944Toim. / Ed. by Lars WesterlundHelsinki 2008


ISBN 978-951-53-3149-6Painopaikka: Oy Nord Print Ab, Helsinki 2008Kannen suunnittelu: Heigo Anto


Käsikirjan tarkoitusNeuvostosotavankien työpisteitä Suomessa ja sen valloittamilla alueillaarvioitiin vuonna 1942 olleen yhteensä noin 3350. Suuria, yli tuhat vankiakäsittäneitä sotavankileirejä oli ainoastaan muutamia, ja satoja vankejakäsittäneitä leirejä samanaikaisesti runsas kymmenen. Miehistöluvultaanpienempiä alaleirejä oli yli sata ja työpisteitä, lukuun ottamattamaanviljelystöissä olleiden sotavankien sijoituspaikkoja, reilusti yli 3000.Lisäksi Suomessa toimivat sotavuosina talvisodan aikaiset sotavankileirit,jatkosodan aikaiset siviili-internoitujen leirit ja syksyllä 1944saksalaissotavangeille tarkoitetut leirit. Käsikirja kattaa keskeisimmät tiedotkaikista näistä leireistä.Neuvostosotavankien työpisteiden ja maanviljelystyöpaikkojen johdostamonet suomalaiset joutuivat varsinkin jatkosodan vuosina kosketuksiinsotavankien kanssa. Varsinaisilla sotavankileiripaikkakunnilla osapaikkakuntalaisista jäi sotavankileirien toimintapiiriin. Leiriviranomaisettoimittivat sotavankityövoimaa paikkakunnan ja alueen tuotantolaitoksille, jalisäksi sotavankeja kuljetettiin usein paikasta toiseen.Neuvostosotavangit ovat täten jättäneet runsaasti jälkiä aikalaisten muistiinja mieliin, ja monet paikallisyhteisöjen jäsenet ovat olleet kiinnostuneitapaikkakunnan neuvostosotavankien vaiheista ja kohtaloista. Sotavankileiritja -työpisteet olivat kuitenkin väliaikaisia ilmiöitä, eivätkä sotilas- jaleiriviranomaiset toivoneet niille sotavuosina mitään laajempaa julkisuutta.Päinvastoin leiriviranomaiset pyrkivät rajoittamaan sekä lehtimiesten ettäkansalaisten mahdollisuuksia hankkia tietoja sotavankileireistä jasotavankien oloista. Kansalaisten aiheettomasta kanssakäymisestäsotavankien kanssa tuli toukokuussa 1942 annetun asetuksen (397/1942)mukaan rikos. Tähän syyllistynyt henkilö voitiin tuomita jokosakkorangaistukseen tai kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Vuonna 1943määrättiin (asetukset 97 ja 370/1943) vielä ankarampia rangaistuksia, jotkamahdollistivat jopa neljän vuoden vankeusrangaistuksen tuomitsemisen.Käytännössä rajanveto luvallisen ja luvattoman kosketuksen välillä oliepämääräinen, sillä maataloudessa ja yksityisillä työnantajilla työskenteli


jatkuvasti vähintään useita tuhansia sotavankeja, ja kieltojen valvonta oliusein mahdotonta.Sotavankileireistä ja sotavankien oloista kiinnostuneille sodan aikaistentapahtumien tutkiminen on ollut hankalaa johtuen perustietojen puutteestaja siitä, ettei arkistojen säilytyspaikkoja ole yleisessä tiedossa. Tämänkäsikirjan tarkoituksena on tarjota lukijalle kätevässä muodossakäyttökelpoisia perustietoja sotavankileireistä ja niiden alaleireistäsäilyneine arkistoineen. Lisäksi käsikirja tarjoaa myös eräänlaisenyleiskatsauksen sotavankileirien kokonaisuuteen.Käsikirjan sisältämien tietojen perusteella on mahdollista tutkia yksittäisilläpaikkakunnilla toimineita sotavankileirejä entistä laajemmin jayksityiskohtaisemmin, sillä perus- ja arkistosäilytystietoja ei ole enäätarvetta etsiä vaivalloisella hakutyöllä. Lisäksi käsikirjan antimet voidaanhelposti yhdistää tietojen hakemiseen 2. maailmansodan aikana Suomessamenehtyneistä sota- ja siviilivangeista nettiosoitteessahttp://kronos.narc.fi/.Kiitokset käsikirjan tietojen kokoamiseen osallistuneille Ida Suolahdelle,Janne Hallikaiselle, Esa Toivoselle, Mirkka Danielsbackalle ja Sami Aikiolle.Helsingissä huhtikuussa 2008,Lars WesterlundSuomi, sotavangit ja ihmisluovutukset 1939–55 hankkeen tutkimusjohtaja


SISÄLTÖTalvisodan sotavankileirit………………………...……………………....11Sotavankien järjestelyleiri 1, Valkeala (Utti) .......................................12Sotavankien järjestelyleiri 2, Parikkala ...............................................15Sotavankileiri 1, Köyliö .......................................................................17Sotavankileiri 2, Karvia.......................................................................21Sotavankileiri 3, Pelso (Nuojua) .........................................................24Sotavankileiri 4, Pelso (Lintukumpu) ..................................................27Sotavankileiri 5, Huittinen...................................................................30Turun keskusvankila, Kakola..............................................................32Syväniemen tehtaat, Kurkimäki..........................................................3428. Sotasairaala, Kokkola...................................................................35Kotijoukkojen esikunnan (– 30.8.1943) ja Sotavankikomentajanesikunnan (1.9.1943–) alaiset sotavankileirit ja –sairaalat………….39Sotavankien järjestelyleiri 1, Nastola..................................................40Sotavankien järjestelyleiri 2, Pieksämäki ...........................................48Sotavankileiri 1, Köyliö .......................................................................53Sotavankileiri 2, Karvia.......................................................................51Sotavankileiri 3, Huittinen – Ruokolahti – Laihia ................................58Sotavankileiri 4, Säräisniemi ..............................................................61Sotavankileiri 5, Orimattila – Sotjärvi – Jessoila – Äänislinna – Kitee 63Sotavankileiri 6, Tuusula - Viipuri .......................................................60Sotavankileiri 7, Karkkila – Lohja – Karjaa mlk – Hanko ....................69Sotavankileiri 8 Petsamo – Inari – Köyliö – Säkylä ............................72Sotavankileiri 9, Kemi – Hanko ..........................................................70Sotavankileiri 10, Värtsilä ...................................................................79Sotavankileiri 11, Valkeakoski............................................................81


Sotavankileiri 12, Kurkijoki .................................................................84Sotavankileiri 13, Kirvu.......................................................................81Sotavankileiri 14, Isokyrö – Sortavala mlk – Kerimäki........................88Sotavankileiri 15, Peräseinäjoki – Suomussalmi................................91Sotavankileiri 16, Impilahti – Ilmajoki .................................................93Sotavankileiri 17, Rautalampi – Aunus...............................................91Sotavankileiri 18, Kälviä .....................................................................98Sotavankileiri 19, Kiuruvesi – Oulu...................................................100Sotavankileiri 20, Paavola – Räisälä ................................................103Sotavankileiri 21 Liminka – Sääminki – Kerimäki.............................100Sotavankileiri 22, Pori.......................................................................107Sotavankileiri 23, Orivesi..................................................................109Sotavankileiri 24, Kerimäki – Vaasa – Mustasaari ...........................112Sotavankileiri 31, Karhumäki............................................................115Sotavankileiri 32, Hyrynsalmi – Vuolijoki..........................................117Sotavankileiri 33, Muolaa .................................................................119Sotavankileiri 34, Valkjärvi ...............................................................121Sotavankileiri 51, Latva ....................................................................123Vaasan suojeluskuntapiirin sotavankityöleiri ....................................125Malmin leiri, Helsinki mlk ..................................................................12628. Sotasairaala, Kokkola.................................................................12758. Sotasairaala, Kannus – Ylivieska ...............................................12963. Sotasairaala, Valkeala................................................................13164. Sotasairaala, Viipuri ...................................................................13365. Sotasairaala, Lappeenranta – Ylivieska .....................................13566. Sotasairaala, Äänislinna.............................................................13769. Sotasairaala, Sortavala mlk........................................................139Sotatoimiyhtymien alaiset vankimuodostelmat………………… ….141Yhtymien alaiset sotavankileirit ........................................................142Sotavankileiri 5, Sotjärvi – Jessoila – Äänislinna – Kitee .................142


Sotavankileiri 17, Aunus...................................................................144Sotavankileiri 31, Karhumäki............................................................146Sotavankileiri 32, Hyrynsalmi – Vuolijoki..........................................148Sotavankileiri 33, Muolaa .................................................................150Sotavankileiri 34, Valkjärvi ...............................................................152Sotavankileiri 51, Latva ....................................................................154Vaasenin sotavankileiri.....................................................................156Uslangan keskitysleiri.......................................................................156Sotavankileirikomppaniat (–1.5.1943) ..............................................157Sotavankikomppaniat (1.5.1943 –)...................................................198Muut sotavankimuodostelmat...........................................................231Itä-Karjalan sotilashallinnon alaiset vankileirit……………………...233Yleistä leirien hallinnosta..................................................................236Keskitys- / siirtoleiri nro 1, Äänislinna...............................................237Keskitys- / siirtoleiri nro 2, Äänislinna...............................................239Keskitys- / siirtoleiri nro 3, Äänislinna...............................................241Keskitys- / siirtoleiri nro 4, Äänislinna...............................................243Keskitys- / siirtoleiri nro 5, Äänislinna...............................................244Keskitys- / siirtoleiri nro 6, Äänislinna...............................................246Keskitys- / siirtoleiri nro 7, Pyhäniemi...............................................248Keskitys- / siirtoleiri nro 8, Alavoinen................................................250Työleiri 1, Kutisma............................................................................252Työleiri 2, Puujoki .............................................................................253Vilgan työleiri, Vilga ..........................................................................254Vitelen keskitysleiri, Vitele ................................................................255Kolvasjärven keskitysleiri, Repola ....................................................256Lusman keskitysleiri, Repola............................................................257Koropin keskitysleiri, Repola ............................................................258Kinnasvaaran keskitysleiri, Teru (Prääsä)........................................259Kiestingin aluevankila, Kiestinki .......................................................260


Kinnasvaaran keskusvankila, Repola...............................................260Äänislinnan aluevankila, Äänislinna .................................................261Takaisin vallatun alueen siviiliväestön leirit (15.10.1941 saakka) jaMiehikkälän keskitysleiri………………………………………………...262Yleistä leireistä .................................................................................263II Armeijakunnan alueen keskitysleirit ..............................................263Karjalan armeijan alueen keskitysleirit .............................................264Miehikkälän keskitysleiri, Miehikkälä – Hanko – Perniö ...................265Saksalaisten sotavankien leirit ja sairaalat…………………………..268Sotavankileiri 28, Kemi.....................................................................269Sotavankileiri 40, Vääksy .................................................................270Sotavankileiri 41, Oulu .....................................................................271Sotavankileiri 45, Oulu .....................................................................27227. Sotasairaala, Vaasa ...................................................................27332. Sotasairaala, Oulu......................................................................27443. Sotasairaala, Heinola .................................................................27565. Sotasairaala, Raudaskylä...........................................................276The POW Camp Handbook – an introduction and a glossary..........278


Sotavankien merkitsemisohjeen kuvaliite. Päämajan Pääintendenttitoimisto 23.5. 1942.


Talvisodan sotavankileirit11


Sv.järj. 1Sotavankien järjestelyleiri 1, Valkeala (Utti)Sijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Viipurin lääniSuojeluskuntapiiri: Kymenlaakson suojeluskuntapiiriSijaintikunta:ValkealaSijaintipaikka:Lähellä Utin lentokenttääToiminta-aika: 3.12.1939–Luonne:JärjestelyleiriVastaanottoasema: Utti asemaHallintoa koskevat tiedotPeiteluku: 4932Kenttäpostinumero: 4932/16Leirin päällikkö:12.1939–27.1.1940 luutnantti Tauno Simo27.1.1940– everstiluutnantti C. B. BjörklundPäällikön apulainen:joulukuu 1939–27.1.1940 luutnantti Tauno SimoLuutnantti T. SundellTalouspäällikkö:Res. vänrikki Reino SalmelaRes. vänrikki Tauno NikkinenVänrikki Hannu MannsténRahastonhoitaja:Res. alikersantti Sven Haglund12


Huoltopäällikönapulainen:Res. vänrikki Reino SalmelaVartiokomppanianpäällikkö:Vänrikki Hannu Kaarlo MannsténPäämajan määräämät sotavankien kuulustelijat:Opettaja Juho Rytkönen ja Arvi HalinenErikoiskuulustelijat:Sot.virk. LaihinenKosonenLääkäri:Venäläinen sotavanki, res. lääkintäkapteeni triAlexander Dimitrevitsh SemikoffLääkintäeverstiluutnantti Risto LundgrenHenkilökunta: Vahvuus 1.3.1940: 8 upseeria2 päämajankuulustelijaa6 aliupseeria15 res. aliupseeria130 reserviläistä,joista 14 lottaaSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:Aluksi 2000 sotavankiaKotijoukkojen esikunnan puhelinsanomalla nr.39/Kom.1 on leiri 1:stä muodostettu 1500 vankiakäsittävä vankileiri ja 500 vankia käsittäväjärjestelyosasto13


Lukumäärä: 29.3.1940 1617 sotavankia (Utti ja Parikkalayhteensä)Menehtyneet: yhteensä 14 sotavankia, joista ammuttuja 11939: -1940: 14 (ammuttuja 1)Hautausmaa:UttiLeirin arkistoKA / Sörnäinen: P-155614


Sv.järj. 2Sotavankien järjestelyleiri 2, ParikkalaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Viipurin lääniSortavalan suojeluskuntapiiriParikkalaPoutala ja TyrjäSotavankileirin perustamissuunnitelmatsuojeluskuntapiiriltä Kotijoukkojen esikunnalle7.12.1939 mennessäjärjestelyleiriHallintoa koskevat tiedotPeiteluku: 4933Kenttäpostinumero: 4933/1Leirin päällikkö:7.12.1939– suojeluskuntaupseeri Y. FagerlundSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:Aluksi 1500 sotavankiaLukumäärä: 29.3.1940 1617 sotavankia (Parikkala ja Uttiyhteensä)Menehtyneet: yhteensä: 3 sotavankia1939: -1940: 315


Hautausmaa:Parikkala, leirin läheisyydessäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: P-115616


Sv 1Sotavankileiri 1, KöyliöSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Vastaanottoasema:Turun ja Porin lääniSatakunnan suojeluskuntapiiriKöyliöKakkurinsuon Kalliosaari, Köyliön varavankilanyhteydessäSotavankileirin perustamissuunnitelmatsuojeluskuntapiireiltä Kotijoukkojen esikunnalle7.12.1939 mennessä. Ensimmäiset sotavangitvastaanotettiin joulukuun 1939 puolivälissä.19.4.1940 sotavangit siirrettiin pois Köyliönvaravankilasta.Varavankila toimi 1935–30.11.1940, uudelleentammikuusta 1941 alkaenPoliittinen henkilökunta, upseerit, aliupseerit janiihin verrattavatMuualta kuin Lapin ja Oulun läänistä tai Kuopionläänin kunnista Pielisjärvi, Nurmes, Kaltimo,Rautavaara tai Juuka otetut sotavangitPeipohja asema, KokemäkiHallintoa koskevat tiedotPeiteluku: 4929Kenttäpostinumero: 4929/16Leirin päällikkö:1932–1942 res. vänrikki Taimi Asser Salonenvankilan johtajana 1939–1940 ja 1941–1942luutnantti Taimi Asser Salonensotavankileirin päällikkönä17


Päällikön apulainen:1931–1941 apulaisjohtaja E. JokelainenTalouspäällikkö:1938–1939 Aake KämäräinenVartiopäällikkö:1936–1939 Akseli Liukkonen1939–1942 T. H. KupiainenPäämajan tiedusteluosaston erikoiskuulustelija:Wladimir BastanovLääkäri:Säkylän ja Köyliön kunnanlääkäri JaakkoKyllönenSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:Aluksi 500 sotavankiaLukumäärä:7.2.1940 saapui 91 sotavangin erä4.3.1939 saapui 75 sotavangin erä29.3.1940 291 sotavankia19.4.1940 sotavangit siirrettiin pois, jolloin heitäoli 297Menehtyneet: yhteensä: ainakin 4 sotavankiaHautausmaa:Köyliö, varavankilan alueellaHaudattu kaikkiaan 121 venäläistä sotavankia,ml. jatkosodan aikana menehtyneetLeirin arkistoKA / Sörnäinen: P-1156, 1–618


Leiriä koskevaa kirjallisuuttaJunkkari, Tuomo Kujansuu, Juha. Köyliön varavankila. Suovankilasta jasotavankileiristä teollistuneeksi avovankilaksi. Yttilä: Köyliön varavankila.1997.Nuorteva, Jussi. Vangit Vankilat Sota. Suomen vankeinhoitolaitostoisen maailmansodan aikana. Suomen vankeinhoidon historiaa osa 4. OMvankeinhoito-osasto 1987.Ojala, Matti. Vankeinhoitajan ammatin periytyminen Huittisten ja Köyliönvaravankilan eri henkilöstöryhmissä. Tutkilema kriminologian jaseuraamusjärjestelmän sosiologian ylintä kurssia varten. 1996.Osara, L. O. Köyliön, Karvian, Huittisten ja Pelson varavankiloidentoiminnasta 1935 – 1945. VH 1945.19


Tataarivanki talvipakkasilla Naarajärvellä. Olli Ingervon kokoelma20


Sv 2Sotavankileiri 2, KarviaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Vastaanottoasema:Turun ja Porin lääniSatakunnan suojeluskuntapiiriKarvian ja Parkanon kunnatAlkkiannevan alue, osoite Sarvela (Karvianvaravankilan yhteydessä)Sotavankileirin perustamissuunnitelmatsuojeluskuntapiiriltä Kotijoukkojen esikunnalle7.12.1939 mennessäJoulukuussa 1939 vastaanotettiin ensimmäisetsotavangitVaravankilan toiminta alkoi 9.5.1935Miehistö ja niihin verrattavat, yliloikkarit,Suomelle myötämielisiinvähemmistökansallisuuksiin kuuluneetMuualta kuin Lapin ja Oulun läänistä tai Kuopionläänin kunnista Pielisjärvi, Nurmes, Kaltimo,Rautavaara tai Juuka otetut sotavangitParkano asemaHallintoa koskevat tiedotPeiteluku: 4930Kenttäpostinumero: 4930/16Leirin päällikkö:Lauri HolopainenVankilan johtaja talvisodan aikana res. vänrikkiVartiopäällikkö:15.12.1939–30.4.1940 res. alikersantti SvanteVerneri Uusitalo21


Päämajan määräämäterikoiskuulustelijat:Stanislaus Oltarchewskij ja sot. virk. A. HuurtoPäämajan määräämäkuulustelija:Juho SaloPääkuulustelija:Insinööri KyreniusRahastonhoitaja: 3.2.1940–30.4.1940 res. korpraali Yrjö J.MäättänenHenkilökunta:Suojeluskunnista komennettiin miehistöävartiointiin. Maaliskuulla 1940 omavartiokomppania II luokan nostomiehistäSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:Aluksi 800 sotavankiaLukumäärä: 21.3.1940 1068 sotavankia29.3.1940 1066Menehtyneet: yhteensä: 1 sotavanki1939: -1940: 1Hautausmaa:Karvia, varavankilan alueella, TiilikivenmäkiLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T-5764, 1–2 ja 4, P-1156, 1–6Turun maakunta-arkisto: Karvian varavankilan arkisto22


Leiriä koskevaa kirjallisuuttaNuorteva, Jussi. Vangit Vankilat Sota. Suomen vankeinhoitolaitostoisen maailmansodan aikana. Suomen vankeinhoidon historiaa osa 4. OMvankeinhoito-osasto 1987.Osara, L. O. Köyliön, Karvian, Huittisten ja Pelson varavankiloidentoiminnasta 1935 – 1945. VH 1945.Seppälinna, Martti. Opetustyöstä Karvian varavankilassa. vv. 1935 – 1955.Tutkielma vankeinhoitotutkintoa varten. Parkano 1958.Terho, Paavo. Karvian varavankilan perustaminen ja lakkauttaminen. VH1961.23


Sv 3Sotavankileiri 3, Pelso (Nuojua)Sijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Vastaanottoasema:Oulun lääniKainuun suojeluskuntapiiriSäräisniemi (nykyään Vaala). Pelsonsuojakaantuu Vaalan, Muhoksen, Kestilän,Limingan, Temmeksen ja Tyrnävän alueellePelso, Honkisaari.Sotavankileirin perustamissuunnitelmatsuojeluskuntapiiriltä Kotijoukkojen esikunnalle7.12.1939 mennessä3.12.1939 käsky sotavankileirin perustamisesta5.12.1939 vastaanotettiin ensimmäisetsotavangitVaravankilan toiminta alkoi 13.9.1935Ohjeiden mukaan vain työkykyisiä vankeja:raivaus-, rakennus- ja kuivatustyötäPoliittinen henkilökunta, upseerit, aliupseerit janiihin verrattavatLapin ja Oulun läänissä otetut sotavangit.Kuopion läänistä Pielisjärveltä, Nurmeksesta,Kaltimosta, Rautavaarasta ja Juukasta otetutsotavangitNuojua pysäkkiHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: HPeiteluku: 4931Kenttäpostinumero: 4931/1024


Leirin päällikkö:1935–1962 varavankilan johtaja vänrikki,suojeluskuntaupseeri Urho RautavuoriPäällikön apulainen:1.10.1939–1.6.1948 apulaisjohtaja MarttiYlöstaloTalouspäällikkö:1.1.1939–31.5.1940 Georg Aksel JaroVartiopäällikkö:1.1.1935–31.3.1948 Jalo Armas VirtanenPäämajan tiedusteluosaston kuulustelijat:Sot. virk. Tirranen ja IlmolaLääkäri:Henkilökunta:1939–1941 Päivärinteen tuberkuloosiparantolanylilääkäriVälskärinä naisvanki Nadesscha KuritzinaVankilan oma henkilökunta31.12.1938 85 päätoimista ja 3 sivutoimista1939–1944 henkilökunnan määrä kasvoi ylisadanSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:Aluksi 300 sotavankiaLukumäärä: Talvisodan aikana Pelson kautta kulki noin 1425sotavankia29.1.1940 sotavankimäärän huippu: 1147sotavankia1.1.1940 vankimäärä pienimmillään: 115sotavankiaSotavankien päivittäinen lukumäärä keskimäärin91425


19.4.1940 rajalle siirrettiin Pelsosta 901sotavankia29.3.1940 377 sotavankia (Nuojuan leiri)Menehtyneet: Yhteensä: 8 sotavankia1939: 31940: 5Hautausmaa:Vesala; Syrjävaara (Rohuanvaara)Leirin arkistoKA / Sörnäinen: P-1156Leiriä koskevaa kirjallisuuttaHämäläinen, Juha. Pelson varavankilan perustaminen ja henkilökunnanmäärän kehitys v. 1935–84. Tutkielma hallinto-oikeuden ja vankeinhoitoopinylintä kurssia varten. S.l. 1985.Kauhanen, Jouni. Kohtaamispaikkana Pelso. Pakosta, tarpeesta ja halustavalloittamassa ja hyödyntämässä suota 1857–1990. Joensuu 2005. s. 228–241.Kauhanen, Jouni. Pelsonsuo. Kuivatuksesta kehittyväksi kyläksi. S.l. 2003.Keiskander, Pauli. Pelson keskusvankilan historiikki. Helsinki 1985. s. 30–31.Nuorteva, Jussi. Vangit Vankilat Sota. Suomen vankeinhoitolaitostoisen maailmansodan aikana. Suomen vankeinhoidon historiaa osa 4. OMvankeinhoito-osasto 1987.Osara, L.O. Köyliön, Karvian, Huittisten ja Pelson varavankiloidentoiminnasta 1935–1945. VH 1945.26


Sv 4Sotavankileiri 4, Pelso (Lintukumpu)Sijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Vastaanottoasema:Oulun lääniKainuun suojeluskuntapiiriSäräisniemi (nykyään Vaala)Pelson vankilaosasto, LintukumpuSotavankileirin perustamissuunnitelmatsuojeluskuntapiiriltä Kotijoukkojen esikunnalle7.12.1939 mennessäPelson Lintukummun vankilaosasto valmistui9.5.1937Ohjeiden mukaan vain työkykyisiä vankeja:raivaus-, rakennus- ja kuivatustyötäMiehistö ja niihin verrattavat, yliloikkarit,Suomelle myötämielisiinvähemmistökansallisuuksiin kuuluvatLapin ja Oulun läänissä otetut sotavangit.Kuopion läänistä Pielisjärvellä, Nurmeksessa,Kaltimossa, Rautavaarassa ja Juukassa otetutsotavangitNuojua pysäkkiHallintoa koskevat tiedotPeiteluku: 4931Leirin päällikkö:Päällikön apulainen:1935–1962 vankilan johtaja,suojeluskuntaupseeri Urho Rautavuori1.10.1939–1.6.1948 apulaisjohtaja MarttiYlöstaloTalouspäällikkö:1.1.1939–31.5.1940 Georg Aksel Jaro27


Lääkäri:1939–1941 Päivärinteen tuberkuloosiparantolanylilääkäriPäämajan tiedusteluosaston kuulustelija:KallamaSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:Aluksi 700 sotavankiaLukumäärä: 29.3.1940 507 sotavankiaMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: P-1156Leiriä koskevaa kirjallisuuttaKauhanen, Jouni. Pelsonsuo. Kuivatuksesta kehittyväksi kyläksi. S.l. 2003.Keiskander, Pauli. Pelson keskusvankilan historiikki. Helsinki 1985. s. 30–31.Nuorteva, Jussi. Vangit Vankilat Sota. Suomen vankeinhoitolaitostoisen maailmansodan aikana. Suomen vankeinhoidon historiaa osa 4. OMvankeinhoito-osasto 1987.28


Keitto maistuu vangille Naarajärven leirillä. Olli Ingervon kokoelma29


Sv 5Sotavankileiri 5, HuittinenSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Vastaanottoasema:Turun ja Porin lääniSatakunnan suojeluskuntapiiriHuittinenHuittisten varavankilan yhteydessä, Ronkanvankisiirtola, LauttakyläKokemäenjoen Kiettareen jokihaarankeskivaiheilla olevan Raijalanjärvenvesijättömaan itärannallaVaravankilan alaisen Ronkan siirtolan(”Moskova”) rakentaminen aloitettiintammikuussa 19404.3.1940 saapui ensimmäinen 150 vangin eräRonkkaanSotavankien osalta toiminta jatkui välirauhaansaakkaVaravankila aloitti toimintansa 1.8.1935RisteeHallintoa koskevat tiedotPeiteluku: 4819Leirin päällikkö:Johtaja sotilasvirkamies Alpo KeponenVartiopäällikkö:Vääpeli L. KuosmanenKuulustelija:opettaja Rytkönen30


Päämajan tiedusteluosaston kuulustelijat:Nikolaj Bastamow ja W. LugovskojHenkilökunta:Sotavankien vartiointi oli vankilan johdonalainen, mutta puolustusvoimat antoivatlisävartiostoa ja aseistuksenSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:400 sotavankiaLukumäärä: 3.3.1940 400 sotavankia29.3.1940 407Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: P-11023Leiriä koskevaa kirjallisuuttaNuorteva, Jussi. Vangit Vankilat Sota. Suomen vankeinhoitolaitostoisen maailmansodan aikana. Suomen vankeinhoidon historiaa osa 4. OMvankeinhoito-osasto 1987.Osara, L. O. Köyliön, Karvian, Huittisten ja Pelson varavankiloidentoiminnasta 1935–1945. VH 1945.Simula, Arvo Akseli. Huttisten varavankilan kehitys maatalousvankilana.Tutkielma vankeinhoito-opin tutkintoa varten. Huittinen 1954.31


Turun keskusvankila, KakolaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Turun ja Porin lääniTurun suojeluskuntapiiriTurkuKakolaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Vankilan johtaja:Lauri Aapo SäiläHenkilökunta:Sotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:600 sotavankiaLukumäärä: 29.3.1940 319 sotavankiaMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen:32


”Pääsy kielletty”. Olli Ingervon kokoelma33


Syväniemen tehtaat, KurkimäkiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintipaikka:KurkimäkiSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:400 sotavankiaLukumäärä: 29.3.1940 384 sotavankiaMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäHuomautus: Etsiskelyistä huolimatta ei ole löytynyt tietoja Syväniementehtailla olleista sotavangeista. Tiettävästi arkistoa ei ole säilynyt.34


28. Sotasairaala, KokkolaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Vaasan lääniSuojeluskuntapiiri: Vasa skyddskårsdistriktSijaintikunta:KokkolaSijaintipaikka: Hakalahden kansakoulu (osasto I)Renlundin kansakoulu (osasto II)Ruotsalainen yhteiskoulu (osasto III)Suomalainen kansakoulu (osasto IV)Työväentalo (osasto V)Suomalainen yhteislyseo (osasto VI)Ykspihlajan kansakoulu (osasto VII)Toiminta-aika: Perustettu 22.6.1941Luonne:sotavankisairaalaHallintoa koskevat tiedotTalospäällikkö:Kapteeni Evald VainioPäällikkölääkäri:kaupunginlääkäri Hj. V. PederLääkäri:Tri Nikolai Tshernych2-4 Neuvostoliiton armeijan sotilaslääkäriä2 lääketieteen opiskelijaaKuulustelijat:Sotilavirkamiehet Ivanoff ja MichailovHenkilökunta:Noin 400, 60-80 miehen vartiosto35


Sotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:550 sotavankiaLukumäärä: 29.3.1940 493 sotavankiaMenehtyneet: Yhteensä: 98 sotavankia1939: 71940: 91Hautausmaa:Kokkola, yhteishauta Marian hautausmaaalueenulkopuolellaLeirin arkistoKA / Sörnäinen:28. Sotasairaalan arkistoLeiriä koskevaa kirjallisuuttaAirola, Outi: Ykspihlajakirja, Kokkola 2004 s. 233-234,266-268Berkovits, Leo: Sotasairaala 28 Kokkolassa 1941-1944Canadan Sanomat 28.9 ja 5.10.2005Ek, Maja:Limppuvuoro Samarkandista, Sisältyy teokseenNainen sodassa, kotona ja rintamalla 1939-1945Suomen vapauden puolesta. Helsinki 1995 s.316-318Hietalahti, Antti: Mihin heitä vietiin? Keskipohjanmaa 30.11.2003Kangas, Orvokki: Luku ”Sotavangit” teoksessa: Kotipolkuja javaltateitä, Jyväskylä 1984 s. 62-64Martinazolli, Kerstin Sotavangin osa oli kurja kaikissa maissa –Suomessakin. Sisältyy teokseen: Kansa taisteli– miehet kertovat, Kohtalon vuodet, kok, EeroEräsaari, Jyväskylä 1988 s.97-10236


Wiirilinna, Annikki -Jarvi, Matti: Kokkolan kaupunginvaltuusto 1879-1979,Kokkola 1979 s. 45,5137


28. Sotasairaalan os. 3:n potilashuone. Valokuva: Leo Berkovits 1941-1942Osasto 3:n väkeä. Kaksi vankia vasemmalla puhuivat suomea. Eturivin miehen nimi onValentin. Valokuva: Leo Berkovits 1941-194238


Kotijoukkojen esikunnan (– 30.8.1943) jaSotavankikomentajan esikunnan(1.9.1943–) alaiset sotavankileirit ja-sairaalat39


Kuvallisia vartiointiohjeita. Kansallisarkisto44


Sv. järj. 1Sotavankien järjestelyleiri 1, NastolaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Hämeen lääniSuojeluskuntapiiri: Lahden suojeluskuntapiiriSijaintikunta:NastolaToiminta-aika: perustettu 2.7.1941 (25.6.1941)lakkautettu 25.11.1944Luonne: järjestelyleiri, karkurileiri 1.11.–26.11.1944Vastaanottoasema: Nastola pysäkkiHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: ÖPeiteluku: 6635Kenttäpostinumero: 6635, 6635/7Leirin päällikkö: 23.6.1941 – 12.9.1941 everstiluutnantti C. B.Björklund12.9.1941 – 18.5.1942 kapteeni Väinö Tuovinen18.5.1942 – 15.7.1942 kapteeni M. O.Lounasmaa15.7.1942 – 14.8.1942 ratsumestari B. Hellström14.8.1942 – 25.11.1944 majuri P. TerholaApulaispäällikkö:30.6.1941 - luutnantti SundellPäällikön apulainen:8.9.1942 – 25.11.1944 kapteeni J. JarimoAdjutantti:5.9.1942 – 10.2.1943 vänrikki T. A. Niekka45


29.10.1942 – 15.11.1944 luutnantti A. LänsisyrjäTalouspäällikkö:30.6.1941 - insinööri O. I. TawastHenkilökunta:15.7.1942 158 henkilöäAlaleiritKalkkinen, Padasjoki, Sysmä, LeivonmäkiSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 30.8.1941 2000 sotavankiaLukumäärä: 21.7.1941 97 sotavankia2.8.1941 609.8.1941 67516.8.1941 106623.8.1941 137730.8.1941 10276.9.1941 144013.9.1941 18082.11.1941 302118.7.1942 221714.11.1942 171830.11.1942 170831.12.1942 165927.9.1944 8131Menehtyneet: yhteensä 984 sotavankia, joista ammuttuja 31941: 871942: 885 (ammuttuja 1)46


1943: 11944: 9 (ammuttuja 2)Hautausmaa:Nastola, leirin hautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 8978, T 8981 – 8983, T 8983, T 9915 – 9916,T 11323Sotavankien järjestelyleiri 1 (jatkosota,potilasasiakirjat ym.)Sotapäiväkirja 23292 (1.2.1942 – 4.4.1942)Sotapäiväkirja 23293 (4.4.1942 – 13.12.1942)Sotapäiväkirja 23294 (1.6.1943 – 28.7.1944)Sotapäiväkirja 23295 (29.7.1944 – 30.11.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaHuovila, Marja. Kaikki isänmaan puolesta Nastolassa. Suojeluskunta, lotat,vankileirit. Nastola 2007.Mentula, Erik. Nastolan sotavankileiri. Teoksessa Päijät-Hämeentutkimusseuran vuosikirja 1984, s. 117 – 121. Lahti 1984.Mäkelä, Anneli. Nastolan historia III, s. 671 – 673. Jyväskylä 1991.47


Sv. järj. 2Sotavankien järjestelyleiri 2, PieksämäkiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Vastaanottoasema:Mikkelin lääniSaimaan suojeluskuntapiiriPieksämäkiNaarajärviperustettu 4.7.1941, vastaanottokunnossa17.7.1941lakkautettu 28.11.1944järjestelyleiriNaarajärvi pysäkkiHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: ÄPeiteluku: 6640Kenttäpostinumero: 6640, 6640/10Leirin päällikkö:4.7.1941 – 4.10.1941 eversti Hans Kalm4.10.1941 – 3.11.1941 majuri Hilemaa3.11.1941 – 1.2.1942 eversti August Alli1.2.1942 – 8.5.1942 kapteeni K. K. Vierto8.5.1942 – 5.6.1943 kapteeni A. Nurmi5.6.1943 – 5.11.1943 majuri E. Pekkanen5.11.1943 – 28.11.1944 everstiluutnantti A.NystedtApulaispäällikkö:2.7.1941 – 3.11.1941 everstiluutnantti AugustAlli48


Päällikön apulainen:21.4.1942 - 5.9.1942 luutnantti Hellström15.8.1943 – 15.7.1944 kapteeni M.Lehmusvaara15.7.1944 - 28.11.1944 kapteeni J. OinonenAdjutantti:5.9.1942 – 10.2.1943 vänrikki KaukoVeikkanen22.4.1944 – 29.7.1944 luutnantti P. A. Lehto29.7.1944 – 28.11.1944 luutnantti A.HyvärinenTalouspäällikkö:2.7.1941 - luutnantti Martti KorhonenHuoltopäällikkö:vänrikki Pentti PullinenLääkäri:19.8.1941 - LL Aarne J. N. NiiranenKomppanianpäällikkö:vänrikki Kauko PietiläHenkilökunta:15.7.1942 169 henkilöäAlaleiritTuusniemi, Suonenjoki (L31. Sotavankikomppania, myöh. 12.Sotavankikomppania), Viitasaari (L32. Sotavankikomppania, myöh. 16.Sotavankikomppania)Sotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 16.8.1941 2000 sotavankia23.8.1941 100030.8.1941 120049


Lukumäärä: 2.8.1941 83 sotavankia9.8.1941 67516.8.1941 89623.8.1941 70230.8.1941 8026.9.1941 110113.9.1941 133026.10.1941 219316.2.1942 304618.7.1942 163814.11.1942 207230.11.1942 197431.12.1942 216027.9.1944 7409Menehtyneet: yhteensä 2752 sotavankia, joistaammuttuja 111941: 321 (ammuttuja 3)1942: 2409 (ammuttuja 8)1943: 141944: 6Hautausmaa: Pieksämäki, Naarajärvi, leirin hautausmaa /leirin alueLeirin arkistoKA / Sörnäinen:T 8534, T 8618 – 8630, T 12422, T 19666, T20326Sotapäiväkirja 23292 (1.2.1942 – 4.4.1942)Sotapäiväkirja 23293 (4.4.1942 – 13.12.1942)50


Sotapäiväkirja 23294 (1.6.1943 – 28.7.1944)Sotapäiväkirja 23295 (29.7.1944 – 30.11.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaHarjulta harjulle. Virtasalmen Längelmäen kylän historiaa ja perinnettä, s.268 – 269. Kirkkonummi 2004.Peltomäki, Tauno. Naarajärven varavankilan historiikki. VAHO 100.Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu 5/1981, s. 1 – 13. Helsinki 1981.Eversti Kalm (vas.) johti aikanaan Sotavankien järjestelyleiri 2:ta. Kalm olivirolaissyntyinen ja venäjäntaitoinen. Keskellä heimosoturi Mitronen(Mitrofanov) ja oikealla vänrikki Pentti Pullinen. Kalm ja Pullinen johtivatleirin parakkikylän rakentamista. Pentti Pullisen perikunta51


Naarajärven leirin apulaispäällikkö, sittemmin päällikkö everstiluutnantti August Alli. Häntoimi myös siviilissä vankilanjohtajana. Pentti Pullisen perikunta52


Sv 1Sotavankileiri 1, KöyliöSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Turun ja Porin lääniSuojeluskuntapiiri: Vakka-Suomen suojeluskuntapiiriSijaintikunta:KöyliöSijaintipaikka:Köyliön varavankilaToiminta-aika: perustettu 4.7.1941lakkautettu 25.11.1944Luonne:upseerileiri, osasto myös tavallisillesotavangeilleVastaanottoasema: Peipohja asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: APeiteluku: 6642Kenttäpostinumero: 6642, 6642/7Leirin päällikkö:Mustonen29.6.1941 – 14.7.1942 luutnantti T. A. Salonen14.7.1942 – 25.11.1944 kapteeni K. E.Päällikön apulainen:26.10.1941 – 9.5.1942 vänrikki M. Salminen9.5.1942 – 10.2.1943 luutnantti A. Atras16.7.1943 – 25.11.1944 luutnantti M. SalminenAdjutantti:16.7.1943 – 25.11.1944 vänrikki K. VeikkanenHenkilökunta:15.7.1942 90 henkilöä (3 lottaa)53


AlaleiritPitkäjärvi (perustettu 1944, uusille upseerivangeille)Sotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 30.8.1942 500 sotavankiaLukumäärä: 21.7.1941 22 sotavankia2.8.1941 259.8.1941 2816.8.1941 6923.8.1941 9730.8.1941 1516.9.1941 21913.9.1941 26619.10.1941 66726.10.1941 77618.7.1942 119414.11.1942 124530.11.1942 121731.12.1942 107127.9.1944 3477Menehtyneet: yhteensä 111, joista ammuttuja 91941: 2 (ammuttuja 1)1942: 100 (ammuttuja 5)1943: 4 (ammuttuja 2)1944: 5 (ammuttuja 1)Hautausmaa:Köyliö, leirin hautauspaikka / hautausmaa54


Leirin arkistoKA / Sörnäinen: T 6360, T 7536, T 7476 – 7477, T 7699,T 12422, T 13571, T 19666Leiriä koskevaa kirjallisuuttaJunkkari, Tuomo – Kujansuu, Juha. Köyliön varavankila. Suovankilasta jasotavankileiristä teollistuneeksi avovankilaksi. Yttilä 1997.Kujansuu, Juha. Kenraalikoppi ja sikalaryssät. Jatkosodan politrukki- jaupseerisotavangit. Suomen historian lisensiaattityö. Jyväskylän yliopisto1999.Kujansuu, Juha. Neuvostoupseerit sotavankeina Suomessa 1941 – 1944.Ankeita oloja, työntekoa ja eriseuraisuutta. Sotilasaikakauslehti 11/1996.Tulusto, Esko. Tilanne sotavankileiri 1:ssä keväällä 1942: 2-3 miestä kuolijoka päivä nälkään. Hymy -lehti 6/1979.55


Sv 2Sotavankileiri 2, KarviaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Turun ja Porin lääniSuojeluskuntapiiri: Pohjois-Satakunnan suojeluskuntapiiriSijaintikunta:KarviaSijaintipaikka:Karvian varavankilaToiminta-aika: perustettu 2.7.1941 (29.6.1941)liitetty 10.10.1942 (13.10.1942) Sotavankileiri 1Luonne:sotavankileiriVastaanottoasema: Parkano asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Eei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö:29.6.1941 – 13.10.1942 luutnantti A. H. PaasiPäällikön apulainen:21.4.1942 – 18.5.1942 luutnantti L. KatajaHenkilökunta:15.7.1942 76 henkilöä (3 lottaa)AlaleiritEi tietoa / ei ollut56


Sotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 30.8.1941 500 sotavankia6.9.1941 70013.9.1941 800Lukumäärä: 23.8.1941 325 sotavankia13.9.1941 38226.10.1941 94618.7.1942 490Menehtyneet: yhteensä 253, joista ammuttuja 21941: 731942: 180 (ammuttuja 2)Hautausmaa:Karvia, RihkaanmäkiLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 5713 (osia siirretty Sotavankileiri 1:narkistosta)T 7477/52Leiriä koskevaa kirjallisuuttaKoistinaho, Tapio. Alkkianneva ja Karvian varavankila – metsäkoeasemansyntysijat. Parkanon tutkimusasema 1961-2001, s. 12 – 14. Jyväskylä2001.Koivujärvi - Viitala, Iiris - Maija. Sotavankileiri 2. Uusi Koto - Karvian kirja.Osa 2, s. 188 – 201. Pieksämäki 2000.Kylähistoria Ämmälä, Kauhakorpi, Urhoperä. Kivikaudesta nykyaikaan, s.173 – 174. Tampere1989.57


Sv 3Sotavankileiri 3, Huittinen – Ruokolahti – LaihiaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Siirrot:Luonne:Vastaanottoasema:Turun ja Porin lääni, Viipurin lääni, Vaasan lääniEtelä-Satakunnan suojeluskuntapiiri, VaasansuojeluskuntapiiriHuittinen, Ruokolahti, LaihiaRuokolahti, Syyspohjaperustettu 2.7.1941 Huittinenliitetty 19.9.1941 Sotavankileiri 6perustettu uudelleen 3.11.1941 Ruokolahtilakkautettu 25.11.194428.6.1944 Laihiapoliittisten sotavankien leiriRiste asema (leirin ollessa Huittisissa)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: PoPeiteluku: 6643Kenttäpostinumero: 6643, 6643/2Leirin päällikkö: 29.6.1941 – 19.9.1941 sotilasvirkamies /luutnantti Alpo Keponen10.10.1941 – 25.11.1944 luutnantti L. K.HolopainenPäällikön apulainen:12.8.1941 - kenttäpappi Lauri Jooseppi Jokinen21.4.1942 – 5.9.1942 vänrikki S. Tikkanen58


13.6.1943 – 25.11.1944 vänrikki A. AlankoAdjutantti:1.10.1944 – 25.11.1944 luutnantti J. JokioVartiopäällikkö:12.8.1941 - vääpeli Lauri Eemil KuosmanenJärjestelyaliupseeri:12.8.1941 - alikersantti Paavo Hannes TakalaTalousaliupseeri:12.8.1941 - alikersantti Lauri Eemil PuurunenHenkilökunta: 26.5.1942 110 henkilöä (4 upseeria, 8aliupseeria, miehistöä 84,14 lottaa)15.7.1942 9912.8.1941 100 (7 upseeria)Alaleiritei ollutSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 30.8.1941 500 sotavankiaLukumäärä: 2.8.1941 150 sotavankia30.8.1941 1496.9.1941 29913.9.1941 37126.5.1942 23218.7.1942 16314.11.1942 25630.11.1942 23159


31.12.1942 24127.9.1944 309Menehtyneet: yhteensä 104 sotavankia, joista ammuttuja 41941: 21942: 91 (ammuttuja 4)1943: 91944: 1Hautausmaa:Ruokolahti, SyyspohjaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: Perus 11023, T 6861 – 6864, T 7209,T12422, T 19666Sotavankileiri 3 (jatkosota, potilasasiakirjatym.)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaKujansuu, Juha. Kenraalikoppi ja sikalaryssät. Jatkosodan politrukki- jaupseerisotavangit. Suomen historian lisensiaattityö. Jyväskylän yliopisto1999.Lahti, Pirkko (toim.). Perinteistä vankeinhoitoa. Vankeinhoitolaitoksenperinnetalkoiden satoa. VAHO 100, s. 221 – 222. Vankeinhoidonhistoriaprojektin julkaisu 8/1982.Siitonen, Sulo (toim.). Ruokolahti. Kotiseutulukemisto VI, s. 80 – 83. Imatra1997.Viikki, Raimo. Suur-Huittisten historia V. Vanha hallintopitäjä hajoaa (1939– noin 1995), s. 28. Pieksämäki 2001.Vuori, Pertti. Saimaan Salpa. Ruokolahden – Rautjärven – Simpeleen -Ilmeen suojeluskuntien historiaa, s. 132 – 133. Imatra 2001.60


Sv 4Sotavankileiri 4, SäräisniemiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Oulun lääniSuojeluskuntapiiri: Oulun suojeluskuntapiiriSijaintikunta:SäräisniemiSijaintipaikka:PelsoToiminta-aika: perustettu 2.7.1941 (29.6.1941)lakkautettu 24.2.1942Luonne:sotavankileiriVastaanottoasema: Nuojua pysäkkiHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Hei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö: 29.6.1941 – 24.2.1942 vänrikki / luutnantti U. E.RautavuoriAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 30.8.1941 1000 sotavankiaLukumäärä: 21.7.1941 52 sotavankia2.8.1941 21461


9.8.1941 23416.8.1941 46323.8.1941 46430.8.1941 6426.9.1941 99113.9.1941 90425.10.1941 1241Menehtyneet: yhteensä 93 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 68 (ammuttuja 1)1942: 25Hautausmaa:Pelso, leirin hautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: Perus 11049, T 23798Leiriä koskevaa kirjallisuuttaKauhanen, Jouni. Kohtaamispaikkana Pelso. Pakosta, tarpeesta ja halustavalloittamassa ja hyödyntämässä suota 1857-1990, s. 228 – 288. Joensuunyliopiston humanistisia julkaisuja 42. Joensuu 2005.Kauhanen, Jouni. Pelsonsuo. Kuivatuksesta kehittyväksi kyläksi, s. 73 – 79.Saarijärvi 2003.62


Sv 5Sotavankileiri 5, Orimattila – Sotjärvi – Jessoila –Äänislinna – KiteeSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Uudenmaan lääni, valloitettu alueSuojeluskuntapiiri: Pohjois-Uudenmaan suojeluskuntapiiriSijaintikunta:Orimattila, Äänislinna, KiteeSijaintipaikka: Heinjoki, Sotjärvi, Jessoila, Tomitsa /SuolusmäkiToiminta-aika:perustettu 4.7.1941 Orimattilaalistettu 6.7.1941 Sotavankien järjestelyleiri 1lakkautettu 10.10.1941perustettu uudelleen 20.10.1941 Äänislinnasiirretty 8.2.1942 VII Armeijakuntalakkautettu 25.11.1944Siirrot:3.11.1941 Sotjärvi8.2.1942 Jessoila1.3.1944 Äänislinna18.6.1944 Kitee28.9.1944 sijaitsi WärtsilässäLuonne:sotavankileiriVastaanottoasema: Nastola pysäkki (Orimattila)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Sj, T, ToPeiteluku: 8055Kenttäpostinumero: 8055Leirin päällikkö:18.6.1941 – 6.7.1941 luutnantti E. V. Sjöberg63


3.11.1941 – 8.2.1942 vänrikki L. Katajala8.2.1942 – 25.11.1944 kapteeni B. SundmanAlaleiritAlaleiri, myöhemmin L-55 Sotavankikomppania, vankeja 13.3.1943 290.Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 2.8.1941 35 sotavankia9.8.1941 6516.8.1941 6423.8.1941 1126.9.1941 15013.9.1941 17027.9.1944 1065Menehtyneet: yhteensä 324, joista ammuttuja 41941: 21942: 289 (ammuttuja 2)1943: 31 (ammuttuja 2)1944: 1Hautausmaa:Äänisenranta piiri, TomitsaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 3569, T 5566, T 5572 – 5573, T 6443T 8413 – 8414, T 9029, T 1242264


Sv 6Sotavankileiri 6, Tuusula - ViipuriSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Sijaintikunta:Toiminta-aika:Luonne:Vastaanottoasema:Uudenmaan lääni, Luovutettu alueTuusula, Viipuriperustettu 4.7.1941 Tuusulaliitetty Sotavankileiri 11 12.8.1941perustettu uudelleen 12.9.1941 Viipurilakkautettu 27.7.1944sotavankileiriKerava asema (Tuusula)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: U, ViPeiteluku: 6644Kenttäpostinumero: 6644, 6644/2Leirin päällikkö: 18.6.1941 - 18.8.1941 vänrikki K. E.Svensson12.9.1941 - 21.4.1942 everstiluutnantti C.Björklund21.4.1942 - 14.8.1942 majuri N. Pekkala14.8.1942 - 5.9.1942 majuri E. G. Schönberg5.9.1942 - 13.9.1942 majuri T. Inkilä13.9.1942 - 9.7.1944 majuri H. Jyllin-KorpiPäällikön apulainen:21.4.1942 – 18.5.1942 majuri G. Ramsay18.5.1942 – elokuu 1942 majuri E. G.Schönberg65


20.6.1942 – 9.7.1944 kapteeni J. SaaristoAdjutantti:14.2.1942 – 9.7.1944 luutnantti A. T. HyvärinenHenkilökunta:15.7.1942 1325 henkilöä (54 lottaa)AlaleiritTienhaara, Säkkijärvi, Särkijärvi (toipilasleiri), Inkilä, Räisälä, Käkisalmi,Pölläkkälä, Heinjoki, Kaukjärvi / Perkjärvi, Kanneljärvi, Makslahti (Römpötti)Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 18.7.1942 8273 sotavankia14.11.1942 691130.11.1942 674331.12.1942 5691suurimmillaan yli 11 000 sotavankiaMenehtyneet: yhteensä 839, joista ammuttuja 871941: 76 (ammuttuja 2)1942: 755 (ammuttuja 81)1943: 4 (ammuttuja 2)1944: 3 (ammuttuja 1)194?: 1 (ammuttu)Hautausmaa:Lappee, Simola, Tuomioja; Inkilä; Kanneljärvi;Kirvu, Ylikuunu; Koivisto, Römpötti;Kuolemajärvi; Muolaa, Perkjärvi; Nuijamaa,Pälli; Räisälä; Säkkijärvi; Särkijärvi; Uusikirkko,Kaukjärvi; Viipuri mlk, Rautakorpi; Viipuri,Tienhaara66


Leirin arkistoKA / Sörnäinen: Pk 1398, T 8979, T 17767, T 19666osa arkistosta tuhoutui Etu-Simolanpommituksessa kesällä 1944, pieni osaLeningradin oblastinarkistossa ViipurissaSotapäiväkirja 23345 (21.8.1944 – 11.11.1944)Sotapäiväkirja 23346 (1.1.1943 – 31.12.1943)Sotapäiväkirja 23347 (1.1.1944 – 17.7.1944)Sotapäiväkirja 23348 (16.5.1943 –24.12.1943) EsikuntakomppaniaSotapäiväkirja 23349 (22.2.1942 – 15.5.1942)8. KomppaniaSotapäiväkirja 23350 (16.5.1942 – 1.8.1942)8. KomppaniaSotapäiväkirja 23351 (2.8.1942 – 30.11.1942)8. KomppaniaSotapäiväkirja 23352 (1.12.1942 – 12.4.1943)8. KomppaniaSotapäiväkirja 23353 (12.5.1943 – 14.1.1944)10. KomppaniaSotapäiväkirja 23355 (10.5.1943 – 3.6.1943)30. KomppaniaSotapäiväkirja 23357 (15.12.1943 –31.12.1943) 60. KomppaniaSotapäiväkirja 23358 (16.2.1942 – 30.6.1943)VartiokomppaniaSotapäiväkirja 23359 (1.7.1943 – 4.1.1944)1. Vartiokomppania67


Sotavankileiri 6:n orkesteri. Vangeille pyrittiin järjestämään mahdollisuuksien mukaanviihdytystä. He saivat esim. tehdä puhdetöitä, lukea valikoitua lehtimateriaalia ja musisoida.Valokuva: KansallisarkistoViipurin sotavankileirin aidattua pihaa. Valokuva: Kansallisarkisto68


Sv 7Sotavankileiri 7, Karkkila – Lohja – Karjaa mlk – HankoSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:suojeluskuntapiiriSijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Siirrot:Luonne:Vastaanottoasema:Uudenmaan lääniSalon suojeluskuntapiiri, RaaseporinKarkkila, Lohja, Karjaa mlk, HankoOjamo (Lohja), Mustio (Karjaa mlk)perustettu 4.7.1941 Karkkilalakkautettu 23.11.194426.8.1941 Lohja27.8.1941 Mustio19.1.1943 Hanko (Merivoimien sotavankileiriliitettiin 7. Sotavankileiriin)sotavankileiri (teollisuustyöt Kalkkitehtaalla,maataloustyöt)Karkkila asema, Lohja asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Y, G, HaPeiteluku: 6656Kenttäpostinumero: 6656, 6656/7Leirin päällikkö:18.6.1941 – 14.1.1942 vänrikki T. O. Koiro14.1.1942 – 17.1.1943 sotilasvirkailijaKonstantin Marmo17.1.1943 – 23.11.1944 majuri T. InkiläPäällikön apulainen:28.2.1943 – 14.7.1944 kapteeni K. T. Sorri69


14.7.1944 – 23.11.1944 majuri J. SaaristoAdjutantti:8.11.1942 – 23.11.1944 vänrikki T. E. MäkeläHenkilökunta:15.7.1942 106 henkilöä (3 lottaa)AlaleiritLohja, Skogby, Otalampi, TenholaSotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 6.9.1941 150 sotavankia13.9.1941 14726.10.1941 56618.7.1942 116414.11.1942 260930.11.1942 250731.12.1942 279227.9.1944 6323Menehtyneet:7. Sotavankileiri: yhteensä 104 sotavankia, joistaammuttuja 61941: 21942: 79 (ammuttuja 3)1943: 161944: 7 (ammuttuja 3)Merivoimien sotavankileiri: yhteensä 161sotavankia, joista ammuttuja 151941: 21942: 154 (ammuttuja 15)70


1943: 4ei tietoa: 1Hautausmaa:Hanko, Täcktom; Karjaa mlk, Mustio; Lohja;Tenhola, SkogbyLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 7310 – 7316, T 8124 – 8127, T 12422Sotapäiväkirja 23360 (25.8.1942 – 4.6.1944)Sotapäiväkirja 23361(?) (5.6.1944 – 7.9.1944)Sotapäiväkirja 23362 (1.8.1944 – 25.11.1944)Sotapäiväkirja 23363 (1.9.1944 – 14.11.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaHummelin, Keijo. Muistikuvia suomenkielisistä Karjaalla. suomenkielistenelämää vuosisataisesta näkökulmasta lähinnä 1860 - 1960 vaiheilta, s. 179.Nurmijärvi 1993.Koskinen, Esa. Venäläiset sotavangit työvoimana. Lohjan KalkkitehdasOy:n työmaaleiri Ojamolla 1941-1944. KIRKHAKKINEN –lehti 1/1999.Lohja 1999.Lappalainen, Niilo. Hankoniemi toisessa maailmansodassa, s. 237 – 239.Juva 1987.Silvast, Pekka. HanRPsto. Hangon Rannikkopatteristo 1921-98, s. 115 –123. Jyväskylä 1998.71


Sv 8Sotavankileiri 8 Petsamo – Inari – Köyliö – SäkyläSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Siirrot:Luonne:Vastaanottoasema:Lapin lääniPohjolan suojeluskuntapiiriPetsamo, Inari, Köyliö, SäkyläKolosjoki (Petsamo), Jäniskoski (Inari)perustettu 6.8.1941 Kolosjokilakkautettu 25.11.194419.1.1943 Ivalo18.6.1944 Köyliö28.9.1944 ilmoitettu sijainneen SäkylässäsotavankileiriRovaniemi asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Kj, IvPeiteluku: 6661Kenttäpostinumero: 6661, 6661/6Leirin päällikkö:Thorvald Petersen6.7.1941 - 10.9.1941 luutnantti A. Kari6.7.1941- tai 10.9.1941 - 15.8.1942 vänrikki Emil15.8.1942-11.11.1942 luutnantti U. A.Halttunen11.11.1942 - 26.1.1944 luutnantti E. Tammivuori26.1.1944 - 25.11.1944 luutnantti K. HolmPäällikön apulainen:3.11.1942 – 15.8.1943 vänrikki U. Halttunen72


Adjutantti:2.11.1942 – 25.11.1944 vänrikki T. SuvinenHenkilökunta:15.7.1942 44 henkilöäAlaleiritKolosjoki (pääleirin siirryttyä Ivaloon)Sotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:500 sotavankiaLukumäärä: 23.8.1941 200 sotavankia13.9.1941 50018.7.1942 22914.11.1942 21030.11.1942 20531.12.1942 50827.9.1944 475Menehtyneet: yhteensä 59 sotavankia, joista ammuttuja 111941: 20 (ammuttuja 6)1942: 35 (ammuttuja 5)1943: 41944: -Hautausmaa:Inari, Jäniskoski; Petsamo, KolosjokiLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 7402 – 7404, T 1242273


Sotapäiväkirja 23364 (9.4.1944 – 22.11.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaKorpi, Kalle. ”Jatkosota Petsamossa.” Turjanmeren maa. Petsamon historia1920 - 1944, s. 609, 621, 625. Rovaniemi 1999.Kuusikko, Kirsi. ”Rikollisuus ja järjestysvalta Petsamossa.” Turjanmerenmaa. Petsamon historia 1920 - 1944, s. 195 – 197. Rovaniemi 1999.Tervonen, Antero. ”Petsamon maantie ja sen liikenne.” Turjanmeren maa.Petsamon historia 1920 - 1944, s. 326 - 327. Rovaniemi 1999.Vahtola, Jouko. ”Kaivostoiminta Petsamossa.” Turjanmeren maa.Petsamon historia 1920 - 1944, s. 306 - 307. Rovaniemi 1999.Sotavankeja ja suomalainen sotilas leirin pihalla Viipurin suunnalla.Valokuva: Kansallisarkisto74


Sv 9Sotavankileiri 9, Kemi – HankoSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Lapin lääniSijaintikunta:Kemi, HankoSijaintipaikka:Ajos (Ajossaari, Kemi)Toiminta-aika: perustettu 4.7.1941lakkautettu 25.11.1944Siirrot:18.6.1944 HankoLuonne:sotavankileiri (satamatyöt)Vastaanottoasema: Kemi asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: VPeiteluku: 6663Kenttäpostinumero: 6663, 6663/6Leirin päällikkö:9.7.1941 -13.1.1942 luutnantti / kapteeni UunoHannula13.1.1942 - 28.7.1944 kapteeni O. Purhonen28.7.1944 - 7.10.1944 majuri V. Levänen7.10.1944 - 25.11.1944 luutnantti G. LiljerothPäällikön apulainen:21.4.1942 – 31.10.1942 luutnantti T. Sorjonen31.10.1942 – 7.10.1944 luutnantti G. LiljerothAdjutantti:9.7.1941 – 29.7.1941 vänrikki Callas Castrén29.7.1941 - ylikersantti Enok Raikamo75


15.2.1943 – 25.11.1944 vänrikki M. MartinTalouspäällikkö:10.7.1941 – 29.7.1941 kersantti Enok RaikamoHuoltopäällikkö:8.7.1942 - vänrikki Albin LindroosVartiokomppanianpäällikkö:9.7.1941 - vänrikki Yngve BjörklundHenkilökunta:15.7.1942 454 henkilöäAlaleiritRovaniemi, Kemijärvi, Sodankylä, Kemijokisuu, Pajusaari (Kemi),Mäntyvaara (Kemijärvi), Pietarijärvi (Kemijärvi), Tasasenkangas(Kemijärvi), Iitto (Enontekiö), Kivijoki (Enontekiö), Muotkatakka (Enontekiö),Siilastupa (Enontekiö), Kaamanen (Inari), SallaSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 16.8.1941 700 sotavankia23.8.1941 100030.8.1941 2000Lukumäärä: 21.7.1941 38 sotavankia2.8.1941 2029.8.1941 23816.8.1941 44123.8.1941 69330.8.1941 9906.9.1941 118213.9.1942 138218.7.1942 286376


14.11.1942 213330.11.1942 229231.12.1942 260027.9.1944 1092Menehtyneet: yhteensä 1909 sotavankia, joista ammuttuja381941: 760 (ammuttuja 21)1942: 1138 (ammuttuja 16)1943: 5 (ammuttuja 1)1944: 2ei tietoa: 4Hautausmaa:Kemi, Ajos; alaleirien hautausmaatLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 7478 – 7486Sotavankileiri 9 (jatkosota, potilasasiakirjat ym.)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaAnnanpalo, Heikki: Niskojen sota-aika. Teoksessa Rovaniemen historiavuoteen 1990, s. 332. Jyväskylä 1997.Haataja, Vesa: Sotamuistomerkit Itä-Lapissa ja Kantalahden alueella, s. 7,11, 30. Kemijärvi 1998.Hautala, Paavo: Isät meidän itää päin. Kahta mieltä yhtä puolta itää päin, s.398 – 407. Kemijärvi 1993.Kitunen, Jorma: Muistomerkit Sodankylässä, s. 97 – 100, 103, 224 – 226,233 – 235. Tornio 2000.Leskinen, Ari: Neuvostoliittolaisten sotavankien kuolleisuus sotavankileirin:o 9 alaisissa vankimuodostelmissa 1941-1944. Jatuli XXI, Keminkotiseutu- ja museoyhdistyksen julkaisu, Kemi 1990.77


Lähteenmäki, Maria: Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaistensotakokemuksia 1939 – 1945, s. 146 – 159. Historiallisia tutkimuksia 203,Vammala 1999.Mikkola, Pirkka: Sotavangin elämä ja kuolema. Jatkosodanneuvostosotavankien suuren kuolleisuuden syyt. Helsingin yliopisto, progradu –tutkielma huhtikuu 2000.Pulkamo, Seija: Hautausmaat. Teoksessa Rovaniemen historia vuoteen1990, s. 426. Jyväskylä 1997.Runtti, Susanna: Huolenaiheena naisten siveys. Teoksessa Rovaniemenhistoria vuoteen 1990, s. 319. Jyväskylä 1997.Sutela, Paavo: Saksan sotavoimat Kemissä vuosina 1940-1944, s. 97, 104,110 - 111, 127, 131, 134 - 135, 145. Jatuli XIX, Kemin kotiseutu- jamuseoyhdistyksen julkaisu. Kemi 1984.Virrankoski, Mikko: Sotavankileiri 9D 1941 - 1942. TeoksessaEnontekiöläiset sodissa ja kotirintamalla 1939-1945, s. 172 – 175. Tornio2003.78


Sv 10Sotavankileiri 10, VärtsiläSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Kuopion lääniSuojeluskuntapiiri: Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiiriSijaintikunta:VärtsiläToiminta-aika: perustettu 2.7.1941liitetty Sotavankileiri 16 1.4.1943Luonne:Vastaanottoasema:sotavankileiriVärtsilä asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Lei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö:2.7.1941 - 18.5.1942 kapteeni H. tai K.O. Lunki18.5.1942 - 29.9.1942 kapteeni L. Räväsmäki29.9.1942 - 2.3.1943 majuri L. MolanderHenkilökunta:15.7.1942 205 henkilöäAlaleiritei ollut / ei tietoaSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 11.8.1941 700 sotavankia79


23.8.1941 1000Lukumäärä: 23.8.1941 890 sotavankia30.8.1941 9166.9.1941 100413.9.1941 97526.10.1941 174118.7.1942 154214.11.1942 150930.11.1942 147831.12.1942 1427Menehtyneet: yhteensä 109 sotavankia, joista 4 ammuttuja1941: 7 (ammuttuja 1)1942: 98 (ammuttuja 3)1943: 31944: 1 (leiri ei enää toiminnassa)Hautausmaa:Värtsilä, PussinpohjaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 7552Sotavankileiri 16:n arkiston yhteydessäLeiriä koskevaa kirjallisuuttaKasanen, T.I. Värtsilä. Muistelmia kylän ja kunnan vaiheista vuoteen 1945,s. 41 (sivutaan vain talvisodan sotavankeja) Värtsilä-Seura r.y. 1981.80


Sv 11Sotavankileiri 11, ValkeakoskiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Vastaanottoasema:Hämeen lääniLounais-Hämeen suojeluskuntapiiriValkeakoskiValke Oy:n lasitehdasperustettu 12.8.1941 (Sotavankileiri 6:sta)lakkautettu 17.1.1942sotavankileiri (teollisuustyöt lasi- japaperitehtaalla, viemärityöt)Valkeakoski asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Uei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö:12.8.1941 – 17.1.1942 vänrikki K. E. SvenssonAlaleiritei ollut / ei tietoaSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 23.8.1941 200 sotavankiaLukumäärä: 23.8.1941 200 sotavankia81


13.9.1941 20025.10.1941 2431.11.1941 2372.12.1941 277Menehtyneet: yhteensä 26 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 12 (ammuttuja 1)1942: 14Hautausmaa:Valkeakosken hautausmaa / leirin hautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen:Sotavankien järjestelyleiri 1:n arkistonyhteydessä (T 8981)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaSallinen, Aarre. Sotavankileiri numero 11 Valkeakoskella 1941 - 1942.Valkeakoski 1993.Vuorinen, Olli. Valkeakosken historia, 2. osa. Kasvun vuosikymmenet, s.359, 601 – 602. Valkeakoski 1995.82


Kuvallisia vartiointiohjeita. Kansallisarkisto83


Sv 12Sotavankileiri 12, KurkijokiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Vastaanottoasema:Luovutettu alueKurkijokiRäihävaaraperustettu 18.8.1941 (Sotavankileiri 19:stä)liitetty 3.12.1942 Sotavankileiri 14sotavankileiriElisenvaara asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Oei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö:30.8.1941 - 20.3.1942 luutnantti PaavoSalovaara20.3.1942 - 22.8.1942 luutnantti V. Hyttinen22.8.1942 - 2.12.1942 majuri E. PuhakkaAdjutantti:5.9.1941 - ? vänrikki E. KoskelaHenkilökunta:15.7.1942 236 henkilöäAlaleiritei ollut / ei tietoa84


Sotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 30.8.1941 500 sotavankiaLukumäärä: 23.8.1941 432 sotavankia30.8.1941 4846.9.1941 60813.9.1941 62818.7.1942 105326.10.1942 156214.11.1942 85630.11.1942 854Menehtyneet: yhteensä 162 sotavankia, joista ammuttuja 41941: 10 (ammuttuja 1)1942: 151 (ammuttuja 3)ei tietoa: 1Hautausmaa:Kurkijoki, Elisenvaara, Syväoro; Lumivaara,IhalaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 4611Sotavankileiri 14:n arkiston yhteydessä85


Sv 13Sotavankileiri 13, KirvuSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Luovutettu alueKirvuYlikuunuperustettu 18.8.1941 (Sotavankileiri 12:sta)liitetty 3.2.1942 Sotavankileiri 6sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Rei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö: 16.8.1941 – 3.2.1942 luutnantti Harald B.HellströmApulaispäällikkö:luutnantti K. H. LiliusAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 30.8.1941 500 sotavankiaLukumäärä: 23.8.1941 408 sotavankia86


30.8.1941 5216.9.1941 16013.9.1941 53219.10.1941 234026.10.1941 2334Menehtyneet: yhteensä 24 sotavankia, joista ammuttuja 61941: 7 (ammuttuja 5)1942: 17 (ammuttuja 1)Hautausmaa:Kirvu, Ylikuunu; Kirvu, NahkurilaLeirin arkistoKA / Sörnäinen:Sotavankileiri 6:n arkistossaLeiriä koskevaa kirjallisuuttaHosiaisluoma, Alli - Santala, Pirjo: Kirvun Tietävälästä OrimattilanTietävälään. Teoksessa Orimattilan kirja III, s. 219. Lahti 1969.87


Sv 14Sotavankileiri 14, Isokyrö – Sortavala mlk – KerimäkiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Vaasan lääni, Luovutettu alue, Mikkelin lääniSuojeluskuntapiiri: Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri ,Savonlinnan suojeluskuntapiiriSijaintikunta:Isokyrö, Sortavala mlk, KerimäkiSijaintipaikka:Tervaneva (Isokyrö), Helylä (Sortavala mlk),Riitasensuo (Kerimäki)Toiminta-aika: perustettu 4.7.1941 (29.6.1951)lakkautettu 25.11.1944Siirrot:20.8.1941 Sortavala mlk10.2.1943 Helylä (Sortavala mlk)kesällä 1944 Riitasensuo (Kerimäki)Luonne:sotavankileiriVastaanottoasema: Isokyrö asema, Sortavala asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: IPeiteluku: 6667Kenttäpostinumero: 6667, 6667/5Leirin päällikkö:29.6.1941 - 18.12.1942 luutnantti Paavo Saari18.12.1942 - 25.11.1944 majuri E. PuhakkaPäällikön apulainen: 11.9.1941 - suojeluskuntaupseeri V. A.Ruotsalainen21.4.1942 - 5.9.1942 vänrikki J. Lindell5.9.1942 - 16.12.1942 vänrikki H. Reincke16.2.1944 - 20.11.1944 kapteeni K. Kujala88


Adjutantti:7.8.1942 – 25.11.1944 luutnantti C. W. ReinckeHenkilökunta:15.7.1942 206 henkilöä (6 lottaa)AlaleiritElisenvaara (Syväoro), Värtsilä (Laikko), Imatra (Nurmes), Lahdenpohja,HiitolaSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 30.8.1942 500 sotavankia6.9.1941 100013.9.1941 1300Lukumäärä: 30.8.1941 988 sotavankia6.9.1941 111413.9.1941 117021.10.1941 129926.10.1941 158618.7.1942 118314.11.1942 114330.11.1942 115931.12.1942 190527.9.1944 4019Menehtyneet: yhteensä 213 sotavankia, joista ammuttuja 81941: 12 (ammuttuja 1)1942: 201 (ammuttuja 7)1943: -1944: -89


Hautausmaa:Harlu; Jaakkiman hautausmaa; Kurkijoki,Elisenvaara, Syväoro; Lahdenpohja; Sortavalamlk (Hiiliniemi, Soppikylä, pääleirin hautausmaa,suojeluskunnan ampumarata); VärtsiläLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 7548 – 7555, T 9750, T 12422Leiriä koskevaa kirjallisuuttaJääskinen, Arvo. Takaisin kotiin. Teoksessa Sortavalan maalaiskunta.Muistojen kirja, s. 504. Pieksämäki 1954.Pohjannoro, Lauri. Vanhan Kerimäen historia II, s. 466, 530 – 535.Jyväskylä 1990.90


Sv 15Sotavankileiri 15, Peräseinäjoki – SuomussalmiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Vaasan lääni, Oulun lääniSijaintikunta:Peräseinäjoki, SuomussalmiSijaintipaikka:Kihniönjoki (Peräseinäjoki)Toiminta-aika: perustettu 4.7.1941 (18.6.1941?)lakkautettu 15.8.1941perustettu uudelleen 11.9.1941 Suomussalmi (IIIAK)lakkautettu 5.1.1942Luonne:sotavankileiriVastaanottoasema: SydänmaaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:K, Suei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö:18.6.1941 - 18.8.1941 luutnantti Pynttäri13.9.1941 - 5.1.1942 luutnantti HänninenApulaispäällikkö:sotilasvirkamies O. JutilaAlaleiritei tietoa / ei ollut91


Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 1.11.1941 553 sotavankiaMenehtyneet: yhteensä 22 sotavankia, joista ammuttu 131941: 11 (ammuttuja 2)1942: 11 (ammuttuja 11)Hautausmaa:Suomussalmi, JuntusrantaLeirin arkistoEi arkistoaVankeja portailla. Pukuihin maalatut vankitunnukset erottuvat selvästi.Valokuva: Kansallisarkisto92


Sv 16Sotavankileiri 16, Impilahti – IlmajokiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Siirrot:Luonne:Luovutettu alue, Vaasan lääniEtelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiriImpilahti, IlmajokiSyskyjärvi, Matkaselkä, Tuomikyläperustettu 15.8.1941 Impilahti (Sotavankileiri10:stä)lakkautettu 25.11.19441.4.1943 Matkaselkä15.7.1944 IlmajokisotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: KPeiteluku: 6673Kenttäpostinumero: 6673, 6673/5Leirin päällikkö:5.9.1941 - 18.5.1942 luutnantti H. Pynttäri18.5.1942 - 12.8.1942 luutnantti S. J. Pentti12.8.1942 - 25.11.1944 majuri E. V. TuominenPäällikön apulainen:21.4.1942 – 15.4.1943 luutnantti Ä. Vihanto15.4.1943 – 25.11.1944 kapteeni V. V. KaskiAdjutantti:7.11.1942 – 25.11.1944 vänrikki O. KomuHenkilökunta: määrävahvuus 3 upseeria, 8 aliupseeria, 4293


miehistöä15.7.1942 225 henkilöä (2 lottaa)AlaleiritVärtsilä, Uimaharju, Suojärvi, Loimola, Koirinoja, Pyörittäjä, Salmi, UuksuSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 30.8.1942 500 sotavankiaLukumäärä: 23.8.1941 140 sotavankia30.8.1941 3996.9.1941 37813.9.1941 40826.10.1941 189118.7.1942 109214.11.1942 91830.11.1942 101631.12.1942 102927.9.1944 3399Menehtyneet: yhteensä 151 sotavankia, joista ammuttuja441941: 26 (ammuttuja 15)1942: 110 (ammuttuja 19)1943: 9 (ammuttuja 6)1944: 4 (ammuttuja 3)ei tietoa: 2 (ammuttuja 1)Hautausmaa:Impilahti (Koirinoja, Pitkäranta, Kerisyrjä);Ruskeala; Salmi (Miinala, Tulema, Uuksu);94


Suistamo, Loimola; Suojärvi; Värtsilä,PussinpohjaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 4840, T 6924 – 6928, T 9750, T 12422Sotapäiväkirja 23367 (1.1.1943 – 10.9.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaHärkönen, Simo. Impilahti-kirja. Impilahden pitäjän historia- jamuistojulkaisu, s. 284 – 285, 288 – 289, 304, 309. Pieksämäki 1950.Koponen, Paavo. Esi-isiemme Impilahti, s. 175, 179. Lappeenranta 1982.Ukkonen, Marko. Sotavankileiri 16:n vaiheita Suomessa vuosina 1941 -1944. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto 2003.95


Sv 17Sotavankileiri 17, Rautalampi – AunusSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Kuopion lääni, valloitettu alueSisä-Suomen suojeluskuntapiiriRautalampi, AunusVitele, Koirinojaperustettu 4.7.1941 (18.6.1941?) Rautalampilakkautettu syyskuussa 1941 (18.8.1941?)perustettu uudelleen 12.9.1941 Aunus (VI AK)alistettu 14.10.1941 Kotijoukkojen esikuntalakkautettu 22.7.1944sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: L, AuPeiteluku: 6686Kenttäpostinumero: 6686Leirin päällikkö:18.6.1941 – 18.8.1941 kapteeni Lunki13.9.1941 - 3.11.1941 luutnantti A. Virkki3.11.1941 - 8.2.1942 luutnantti K. Honkala8.2.1942 - luutnantti A. Ala-Piessaluutnantti SoininenLääkäri:- 19.8.1941 vt. kunnanlääkäri Kerttu LeppänenHenkilökunta: määrävahvuus 3 upseeria, 8 aliupseeria, 4296


miehistöä (Aunus)Alaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotLukumäärä:25.10.1941 500 sotavankiaMenehtyneet: yhteensä 90 sotavankia, joista ammuttuja 101941: -1942: 81 (ammuttuja 9)1943: 6 (ammuttuja 1)1944: 3Hautausmaa:Aunus, leirin hautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 7311 – 7312, T 8124Sotavankileiri 7:n arkiston yhteydessä97


Sv 18Sotavankileiri 18, KälviäSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Vaasan lääniSuojeluskuntapiiri: Kokkolan suojeluskuntapiiriSijaintikunta:KälviäSijaintipaikka:Maringaisneva / MaringaistenkangasToiminta-aika: perustettu 4.7.1941 (18.6.1941?)lakkautettu 27.1.1942Luonne:28. Sotasairaalassa tervehtyneiden keräysleiriVastaanottoasema: Kälviä asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Mei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö: 18.6.1941 – 27.1.1942 alikersantti /sotilasvirkailija J. E. MiekkolaLääkäri:19.8.1941 - kunnanlääkäri L. SarilaAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 16.8.1941 200 sotavankia98


Lukumäärä: 16.8.1941 120 sotavankia23.8.1941 13230.8.1941 1406.9.1941 16713.9.1941 46625.10.1941 690Menehtyneet: yhteensä 35 sotavankia, ei ammuttuja1941: 151942: 20Hautausmaa:Kälviä, MaringaistenkangasLeirin arkistoKA / Sörnäinen:Sotavankien järjestelyleiri 2:n arkistonyhteydessä99


Sv 19Sotavankileiri 19, Kiuruvesi – OuluSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Kuopion lääni, Oulun lääniSuojeluskuntapiiri: Iisalmen suojeluskuntapiiri, OulunsuojeluskuntapiiriSijaintikunta:Kiuruvesi, OuluSijaintipaikka:Osmanginsuo (Kiuruvesi)Toiminta-aika: perustettu 4.7.1941 Kiuruvesi (18.6.1941?)lakkautettu 18.8.1941perustettu uudelleen 3.9.1941 Oululakkautettu 5.11.1944Luonne:sotavankileiriVastaanottoasema: Kiuruvesi asemaSeuraaja:Sotavankileiri 41 (saksalaiset sotavangit)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: O, BPeiteluku: 6682Kenttäpostinumero: 6682, 6682/9Leirin päällikkö:18.6.1941 - 18.8.1941 luutnantti B. H. Hällström5.9.1941 - 13.9.1941 vänrikki Emil Stenholm13.9.1941 - 14.1.1942 majuri Kalle Iivari Hyppölä14.1.1942 - 21.6.1942 vänrikki T. O. Koilo21.6.1942 - 5.11.1944 majuri Hj. K. LouhimaaPäällikön apulainen:3.9.1941 - vänrikki Emil Stenholm7.12.1942 – 5.11.1944 luutnantti K. O. Pietilä100


Adjutantti:5.9.1942 – 2.5.1943 vänrikki V. E. Hissa2.5.1943 – 5.11.1944 luutnantti K. E. TalvinkoHenkilökunta:15.7.1942 108 henkilöä (8 lottaa)AlaleiritHietasaari, Merikoski, Röyttä (Ii), Kajaani, RaaheSotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 6.9.1941 85 sotavankia13.9.1941 28226.10.1941 61218.7.1942 67214.11.1942 73530.11.1942 85531.12.1942 87127.9.1944 2314Menehtyneet: yhteensä 54 sotavankia, joista ammuttuja 51941: 71942: 43 (ammuttuja 5)1943: 31944: 1Hautausmaa:Oulu, Oulun hautausmaa; KajaaniLeirin arkistoKA / Sörnäinen: Pk 1736, T 9206 – 9211, T 12422Sotapäiväkirja 23368 (1.6.1942 – 20.8.1944)101


Sotapäiväkirja 23369 (1.8.1944 – 26.11.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaHautala, Kustaa. Oulun kaupungin historia V 1918 - 1945, s. 14, 218 - 219,460, 468, 480. Oulu 1982.Junila, Marianne. Sotien Oulu 1939 – 1945. Teoksessa Oulun vuosisadat1605 – 2005, s. 127 – 128, 132. Jyväskylä 2005.Manninen, Turo. Oulun sotavankileiri 1941 – 1944. Teoksessa OlausMagnuksen jäljillä, s. 144 – 150. Oulun Historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja.Oulun historiaseura, Oulu 2003.Näsänen, Maija-Liisa. Owla – Oula – Oulu. Kaupungin perustamisestamaailmansotiin, s. 258, 262. Oulu 1998.Similä, Jouni. Sotavankileiri 19 Oulussa. Teoksessa Oulu ja oululaisetsodissa 1918 ja 1939 – 1945, s. 295. Oulu 2002.102


Sv 20Sotavankileiri 20, Paavola – RäisäläSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Oulun lääni, luovutettu alueSijaintikunta:Paavola, RäisäläSijaintipaikka:Relletinsuo (Paavola)Toiminta-aika: perustettu 4.7.1941 (18.6.1941?)liitetty 10.1.1942 Sotavankileiri 6Siirrot:6.9.1941 RäisäläLuonne:sotavankileiriVastaanottoasema: Relletti asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Pei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö: 18.6.1941 – 10.1.1942 luutnantti Yrjö A.KoponenLääkäri:Lkt Malva MäkinenAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky: 16.8.1941 400 sotavankiasyyskuussa 1941 1000103


Lukumäärä: 16.8.1941 95 sotavankia30.8.1941 8513.9.1941 19126.10.1941 1578Menehtyneet: yhteensä 12 sotavankia, joista ammuttuja 91941: 7 (ammuttuja 6)1942: 3 (ammuttuja 1)ei tietoa: 2 (ammuttuja 2)Hautausmaa:Räisälä, sotavankien hautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen:Sotavankileiri 6:n arkistossaLeiriä koskevaa kirjallisuuttaRäisälän historia. Piirteitä Räisälän vaiheista 1865-1944, s. 597, 601. Turku1952.104


Sv 21Sotavankileiri 21 Liminka – Sääminki – KerimäkiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Vastaanottoasema:Oulun lääni, Mikkelin lääniLiminka, Sääminki, KerimäkiAholahti (Sääminki), Riitasensuo (Kerimäki)perustettu 4.7.1941 (18.6.1941) Liminkalakkautettu 18.8.1941perustettu uudelleen 19.9.1941 Aholahtiliitetty 31.7.1943 Sotavankien järjestelyleiri 2sotavankileiri, heimosotavankileiri (Aholahti)Tupos pysäkki (Liminka)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:R, Cei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö:18.6.1941 - 18.8.1941 luutnantti P. Salovaara13.9.1941 - 8.2.1942 kapteeni Y. A.Tahvanainen8.2.1942 - 21.4.1942 luutnantti E. O. Puhakka21.4.1942 - 2.11.1942 kapteeni O. J. Somppi2.11.1942 - 15.8.1943 kapteeni M. V.LehmusvaaraAdjutantti:21.4.1942 – 5.9.1942 luutnantti L. ElimäkiHenkilökunta: määrävahvuus 4 upseeria, 12 aliupseeria, 69miehistöä105


henkilökunta 15.7.1942 73 henkilöäAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotLukumäärä:25.10.1941 71 sotavankia18.7.1942 65314.11.1942 177530.11.1942 180531.12.1942 1310Menehtyneet: yhteensä 12 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 11 (ammuttuja 1)1943: 1Hautausmaa:Sääminki, hautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen:Sotavankien järjestelyleiri 2:n arkistonyhteydessä106


Sv 22Sotavankileiri 22, PoriSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Turun ja Porin lääniSijaintikunta:PoriSijaintipaikka:MäntyluotoToiminta-aika: perustettu 21.11.1941lakkautettu 2.2.1942Luonne:sotavankileiri (satamatyöt)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Mlei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö:21.11.1941 – 9.1.1942 luutnantti G. W. Sjöberg9.1.1942 – 2.2.1942 vänrikki J. O. EnäkoskiAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:perustettaessa 200 sotavankiaLukumäärä:lakkautettaessa kaikki muut paitsi inkeriläisetsotavangit (jotka siirrettiin Sotavankileiri 21:eenAholahteen) luovutettiin saksalaisten käyttöönPorin lentokentän rakennustöihin, yhteensä 194107


sotavankia. Luovutettiin kokonaan saksalaisille11.4.1942.Menehtyneet: yhteensä 5 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 11942: 4 (ammuttuja 1)Hautausmaa:Pori, Porin hautausmaa / ReposaarenhautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: Perus 10114Sotapäiväkirja 23371 (7.1.1942 – 5.2.1942)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaKarlsson, Kurt. Pori sodan varjossa 1939 - 1944. Väestönsuojelupäällikönmuistelmia, s. 99, 105 – 106, 130, 148, 195. Pori 1983.Koivuniemi, Jussi. Joen rytmissä. Porin kaupungin historia 1940 – 2000, s.31, 45 – 51. Hämeenlinna 2004.108


Sv 23Sotavankileiri 23, OrivesiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Hämeen lääniSijaintikunta:OrivesiToiminta-aika: perustettu 19.12.1941lakkautettu 2.12.1942Luonne:sotavankileiri (rautatien rakentamistyöt)Vastaanottoasema: pysäkkiHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus:Peiteluku:Kenttäpostinumero:Ojei tietoa / ei ollutei tietoa / ei ollutLeirin päällikkö:9.1.1942 - 8.2.1942 luutnantti A. Vilkman8.2.1942 - 18.5.1942 vänrikki P. Pääkkönen18.5.1942 - 2.12.1942 luutnantti J. O.EnäkoskiPäällikön apulainen:21.4.1942 - vänrikki K. MannilinAdjutantti:5.9.1942 – 2.12.1942 luutnantti V. KovalaHenkilökunta:henkilökunta 15.7.1942 167 henkilöäAlaleiritei tietoa / ei ollut109


Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 18.7.1942 637 sotavankia14.11.1942 53130.11.1942 527Menehtyneet: ei tietoja leirillä menehtyneistä (huom. Orivesi /Jämsä / Längelmäki, joissa menehtynytyhteensä 286 sotavankia, ammuttuja 12.)Leirin arkistoKA / Sörnäinen: T 8980Sotavankien järjestelyleiri 1:n arkistonyhteydessäLeiriä koskevaa kirjallisuuttaSinisalo, Hannu. Orivesi. Maalaispitäjästä kehittyväksi kaupungiksi, s. 220– 221, 260 – 261. Jyväskylä 1990.110


Kuvallisia vartiointiohjeita. Kansallisarkisto111


Sv 24Sotavankileiri 24, Kerimäki – Vaasa – MustasaariSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Siirrot:Luonne:Vastaanottoasema:Mikkelin lääni, Vaasan lääniVaasan suojeluskuntapiiriKerimäki, Vaasa, MustasaariRiitasensuo (Kerimäki), Helsingby (Mustasaari)perustettu 10.7.1942 Riitasensuolakkautettu 25.11.194410.2.1943 Vaasa1.12.1943 Mustasaarikurileiri / karkurileiri (maa- ja metsätaloustyöt,lentokentän rakennustyöt)pysäkkiHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: RjPeiteluku: 6685Kenttäpostinumero: 6685, 6685/7Leirin päällikkö:5.9.1942 - 2.8.1943 kapteeni K. Kujala2.8.1943 - 21.7.1944 kapteeni A. Nurmi21.7.1944 - 25.11.1944 majuri H. Jyllin-KorpiPäällikön apulainen:28.2.1944 - 21.7.1944 luutnantti B. Söderholm21.7.1944 - 25.11.1944 kapteeni A. NurmiAdjutantti:5.9.1942 - 13.10.1942 luutnantti P. J.Koskinen14.8.1943 - 25.11.1944 luutnantti O. Kekäläinen112


AlaleiritKainasto (L33. Sotavankikomppania, myöh. 11. Sotavankikomppania),Työleiri n:o 1 (Vaasan lentokenttätyömaa)Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä:14.11.1942 431 sotavankia30.11.1942 42731.12.1942 45027.9.1944 510Menehtyneet: yhteensä 53 sotavankia, joista ammuttuja 261942: 33 (ammuttuja 11)1943: 17 (ammuttuja 14)1944: 3 (ammuttuja 1)Hautausmaa:Kerimäki, Riitasensuo; Mustasaari,kreikkalaiskatolinen hautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 8418 – 8422, T 12422Sotavankileiri 24 (jatkosota, potilasasiakirjat ym.)Sotapäiväkirja 23373 (10.7.1942 – 29.7.1944)Sotapäiväkirja 23374 (30.7.1944 – 30.11.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaPohjannoro, Lauri. Vanhan Kerimäen historia II, s. 466, 530 – 535.Jyväskylä 1990.Ruuskanen, Tiina. Pala sotahistoriaa Kerimäellä – Sotavankileiri nro 24.UPM-METSÄ –lehti 4/2005.113


Syrjämäki, Petteri. Kootaan kaikki hulikaaniaines venäläisistäsotavangeista. Sotavankileiri 24 eli kurileiri 1942 - 1944. Suomen historianpro gradu, Jyväskylän yliopisto 2000.Petander, C–B. J. Vaasan ortodoksinen kirkko: lyhyt historiikki. Vaasa1982.114


Sv 31Sotavankileiri 31, KarhumäkiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Valloitettu alueSijaintikunta:KarhumäkiToiminta-aika: perustettu 1.5.1943lakkautettu 11.8.1944Luonne:Maaselän ryhmän sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Re (Maaselän ryhmän sotavankitunnus)Peiteluku: 8091Kenttäpostinumero: 8091, 8091/1Leirin päällikkö:1.5.1943 - 18.7.1944 kapteeni R. SampolaAlaleiritEi tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä 7 sotavankia, joista ammuttuja 11943: 4 (ammuttuja 1)1944: 3Hautausmaa:Karhumäki, leirin hautausmaa115


Leirin arkistoKA / Sörnäinen:Sotavankien järjestelyleiri 2:n arkistonyhteydessä116


Sv 32Sotavankileiri 32, Hyrynsalmi – VuolijokiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Oulun lääniSuojeluskuntapiiri: Oulun suojeluskuntapiiri, KainuunsuojeluskuntapiiriSijaintikunta:Hyrynsalmi, VuolijokiToiminta-aika: perustettu 1.5.1943lakkautettu 25.11.1944Siirrot:28.9.1944 sijaintipaikaksi ilmoitettu VuolijokiLuonne:III Armeijakunnan sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Ka (III Armeijakunnan sotavankitunnus)Peiteluku: 5382Kenttäpostinumero: 5382, 5382/9Leirin päällikkö:15.5.1943 - 25.11.1944 kapteeni A. A. JantunenPäällikön apulainen:8.10.1943 - 25.11.1944 luutnantti S. G. TörnqvistAdjutantti: 24.3.1944 - 25.11.1944 luutnantti U.JääskeläinenAlaleiritKajaani, Suomussalmi (Taivalalainen), Vuonninen, Hyrynsalmi, Sotkamo 1(Tipasoja), Sotkamo 2 (Tuhkala)117


Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 27.9.1944 1097 sotavankiaMenehtyneet: yhteensä 7 sotavankia, joista ammuttuja 31943: 11944: 6 (ammuttuja 3)Hautausmaa:Kajaani, Kajaanin hautausmaa; Suomussalmi,HaukiperäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 6290, T 7015 - 7016, T 8946, T 9589,T 12422, T 14057, T 14434Sotapäiväkirja 23376 (1.5.1943 -10.8.1944)Sotapäiväkirja 23372 (1.1.1944 - 27.11.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaPulkkinen, Kaija. Vanha Kajaani. Muistelmat, s. 51 – 52. Pilot-kustannus Oy2007.Pulma, Panu. Sotien aika 1939 - 1944. Teoksessa Pikkukaupunginunelmia. Kajaani 1906 – 1976, s. 276 – 279. Kajaani 1994.Puolesta hengen ja heimon ja maan. Kajaanilaisten sotavuodet 1939 -1945 sanoin ja kuvin, s. 105 – 109, 121, 218 – 220. KajaaninReserviupseerikerho ry. Jyväskylä 2001.118


Sv 33Sotavankileiri 33, MuolaaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Luovutettu alueSijaintikunta:MuolaaSijaintipaikka:PerkjärviToiminta-aika: perustettu 1.9.1943lakkautettu 12.7.1944Luonne:Kannaksen ryhmän sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Ny (Kannaksen ryhmän sotavankitunnus)Peiteluku: 6690Kenttäpostinumero: 6690, 6690/2Leirin päällikkö:1.9.1943 - 23.6.1944 majuri K. KaarnaAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä 2 sotavankia1943: -1944: 2Hautausmaa:Muolaa, Perkjärvi, Vierusta119


Leirin arkistoKA / Sörnäinen: T 8978Sotavankien järjestelyleiri 1:n arkistonyhteydessä120


Sv 34Sotavankileiri 34, ValkjärviSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Luovutettu alueSijaintikunta:ValkjärviSijaintipaikka:KiviniemiToiminta-aika: perustettu 23.3.1944lakkautettu 26.8.1944Luonne:Kannaksen ryhmän sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: NaPeiteluku: 6694Kenttäpostinumero: 6694, 6694/2Leirin päällikkö:23.3.1944 - 8.8.1944 luutnantti M. AuttilaAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet:Ei menehtyneitäLeirin arkistoKA / Sörnäinen:Sotavankien järjestelyleiri 2:n arkistonyhteydessä121


Leiriä koskevaa kirjallisuuttaValkjärvi. Pitäjä kohtaloitten kannaksella, s. 818 – 819. Valkjärvenhistoriatoimikunta. Lahti 1953.Nuori sotavanki ja vartiomiehiä Naarajärven leirillä. Oikealla erottuu pahviteltta. AarneBackmanin perikunta122


Sv 51Sotavankileiri 51, LatvaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Valloitettu alueSijaintikunta:LatvaSijaintipaikka:RoikonkoskiToiminta-aika: perustettu 11.5.1942liitetty 25.7.1944 Sotavankileiri 5Luonne:V Armeijakunnan sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: KiPeiteluku: 6696Kenttäpostinumero: 6696, 6696/5Leirin päällikkö:28.7.1942 - 25.7.1944 kapteeni KauttoAlaleiritEi tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä 16 sotavankia, joista ammuttuja 31942: 15 (ammuttuja 2)1943: -1944: 1 (ammuttuja 1)Hautausmaa:Latva (leirin hautausmaa, Pajujoki)123


Leirin arkistoKA / Sörnäinen: T 3569, T 3691, T 5572, T 12422Sotapäiväkirja 23377 (16.4.1942 - 29.12.1942)Sotapäiväkirja 23378 (2.1.1943 - 25.7.1944)124


Vaasan suojeluskuntapiirin sotavankityöleiriSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Vaasan lääniSuojeluskuntapiiri: Vaasan suojeluskuntapiiriSijaintipaikka:VaasaToiminta-aika: 1941 – 1943Luonne:sotavankityöleiriHallintoa koskevat tiedotPäällikkö:insinööriluutnantti Runar NäsmanApulaispäällikkö:luutnantti Esko O. HarjulaAlaleiritEi tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 33 sotavankia, joista ammuttuja 61941: 2 (ammuttuja 1)1942: 31 (ammuttuja 5)1943: -Leirin arkistoKA / Sörnäinen: T 10935125


Malmin leiri, Helsinki mlkSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Luonne:Uudenmaan lääniEtelä-Uudenmaan suojeluskuntapiiriHelsinki mlkMalmiSaksaan luovutettujen ja Saksasta saatujensotavankien kuljetusleiriSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä 1 (vuonna 1941)Hautausmaa:Malmin hautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 13353126


28. SotaS28. Sotasairaala, KokkolaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Vaasan lääniSuojeluskuntapiiri: Kokkolan suojeluskuntapiiriSijaintikunta:KokkolaToiminta-aika: 18.6.1941 – 25.11.1944Luonne:sotavankisairaalaVastaanottoasema: Kokkola asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: SPeiteluku: 4682Kenttäpostinumero: 4682, 4682/7Päällikkö: 12.6.1941 - 25.11.1944 lääkintämajuri Hj. V.PederTalousvastaava:–1942 kauppaneuvos Evald VainioKomendantti:9.1.1942 - 17.12.1942 luutnantti L. E. Carpelan7.12.1942 - 25.11.1944 luutnantti I. TervaskantoHenkilökunta: 15.7.1942 268 henkilöä (47 lottaa)Sotilas- ja vartiohenkilöstöä n. 80Sotavankeja koskevat tiedotvastaanottokyky: 6.9.1941 1000 sotavankia127


Lukumäärä: 6.9.1941 1310 sotavankia13.9.1941 148718.7.1942 72814.11.1942 83730.11.1942 75731.12.1942 80627.9.1944 835Menehtyneet: yhteensä 638 sotavankia1941: 1561942: 4151943: 351944: 32Hautausmaa:Kokkola, yhteishauta Marian hautausmaaalueenulkopuolellaSairaalan arkistoKA / Sörnäinen:28. Sotasairaalan arkistoSairaalaa koskevaa kirjallisuuttaWiirilinna, Annikki – Järvi, Matti. Kokkolan kaupunginvaltuusto 1879 – 1979,s. 45. Pietarsaari 1979.128


58. SotaS58. Sotasairaala, Kannus – YlivieskaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Vaasan lääni, Oulun lääniSuojeluskuntapiiri: Kokkolan suojeluskuntapiiriSijaintikunta:Kannus, YlivieskaSijaintipaikka:Raudaskylä (Ylivieska)Toiminta-aika: 18.8.1941 – 10.8.1942Luonne:sotavankisairaalaVastaanottoasema: Raudaskylä asemaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: XPeiteluku: 4685Kenttäpostinumero: 4685, 4685/8Päällikkö: 18.8.1941 - 10.8.1942 lääkintämajuri O.HokkanenKomendantti:9.1.1942 - 8.2.1942 luutnantti E. J. Porvali8.2.1942 - 10.8.1942 luutnantti I. LaviHenkilökunta: 15.7.1942 101 henkilöä (15 lottaa)Sotavankeja koskevat tiedotvastaanottokyky: 6.9.1941 900 sotavankiaLukumäärä: 6.9.1941 490 sotavankia129


13.9.1941 88718.7.1942 55Menehtyneet: yhteensä 256 sotavankia (lisäksi yksisotavanki, jolle merkitty kuolinpaikaksi 58.Sotasairaala ja kuolinvuodeksi 1944, jolloinsairaala ei enää ollut toiminnassa.)Hautausmaa:1941: 1321942: 124Kannus, vankihauta, Yli-Kannus; Ylivieska,RaudaskyläSairaalan arkistoKA / Sörnäinen: Pk 191358. Sotasairaalan arkistoNaisvankeja on saapunut 28. Sotasairaalan os. 2:lle vuonna 1942. Valokuva: Leo Berkovits130


63. SotaS63. Sotasairaala, ValkealaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Viipurin lääniSuojeluskuntapiiri: Kymenlaakson suojeluskuntapiiriSijaintikunta:ValkealaSijaintipaikka:UttiToiminta-aika: 5.9.1941 – 20.8.1942Luonne:sotavankisairaalaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: YPeiteluku: 9649Kenttäpostinumero: 9649, 9649/2Päällikkö: 5.9.1941 - 21.4.1942 lääkintäeverstiluutnantti E.A. Platan21.4.1942 - 20.8.1942 lääkintäkapteeni M.HirvonenKomendantti:17.11.1941 - 11.8.1942 kapteeni P. E. TarkkaHenkilökunta: 15.7.1942 149 henkilöä (23 lottaa)Sotavankeja koskevat tiedotvastaanottokyky: 6.9.1941 1000 sotavankiaLukumäärä: 6.9.1941 1012 sotavankia13.9.1941 1016131


18.7.1942 226Menehtyneet: yhteensä 485 sotavankia1941: 971942: 388Hautausmaa:Valkeala, Utti, leirialueSairaalan arkistoKA / Sörnäinen:63. Sotasairaalan arkisto132


64. SotaS64. Sotasairaala, ViipuriSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Luovutettu alueSijaintikunta:ViipuriSijaintipaikka:SorvaliToiminta-aika: 2.9.1941 – 29.1.1944Luonne:sotavankisairaalaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: VsPeiteluku: 9703Kenttäpostinumero: 9703, 9703/2Päällikkö:2.9.1941 - 29.1.1944 lääkintämajuri K. LinjosKomendantti:2.9.1941 - 5.9.1942 luutnantti E. J. Åström5.9.1942 - 29.5.1943 luutnantti E. J. Arohonka29.5.1943 - 20.1.1944 luutnantti P. LehtoHenkilökunta: 15.7.1942 186 henkilöä (48 lottaa)Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 18.7.1942 1129 sotavankia14.11.1942 80830.11.1942 90531.12.1942 984133


Menehtyneet: yhteensä 2063 sotavankia, joista ammuttuja51941: 1721942: 1826 (ammuttuja 4)1943: 631944: -ei tietoa: 2 (ammuttuja 1)Hautausmaa:Viipuri, Tienhaaran hautausmaaSairaalan arkistoKA / Sörnäinen:64. Sotasairaalan arkisto134


65. SotaS65. Sotasairaala, Lappeenranta – YlivieskaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Viipurin lääni, Oulun lääniLappeenranta, YlivieskaRaudaskylä (Ylivieska)Toiminta-aika: 13.9.1941 – 25.11.1944Siirrot:Luonne:18.6.1944 Raudaskyläsotavankisairaala, Ylivieskassa saksalaistensotavankien sairaalaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Z, DkPeiteluku: 9683Kenttäpostinumero: 9683, 9683/2Päällikkö: 18.9.1941 - 25.11.1944 lääkintämajuri B. C.RoseniusKomendantti:9.1.1942 - 8.2.1942 luutnantti J. Daniels8.2.1942 - 16.11.1942 luutnantti E. E. Tapola16.11.1942 - 25.11.1944 vänrikki N. NyströmHenkilökunta: 15.7.1942 293 henkilöä (53 lottaa)Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 18.7.1942 501 sotavankia14.11.1942 874135


30.11.1942 90231.12.1942 101527.9.1944 703Menehtyneet: yhteensä 1340 neuvostosotavankia, joistaammuttuja 21941: 1111942: 883 (ammuttuja 1)1943: 2441944: 102 (ammuttuja 1)Hautausmaa:Lappeenranta, sotavankien hautausmaa;Ylivieska, RaudaskyläSairaalan arkistoKA / Sörnäinen:65. Sotasairaalan arkistoSairaalaa koskevaa kirjallisuuttaKlemola, J. K. Kenttäsairaalan lääkäri, s. 179 – 188, 202 – 205, 219 – 226,234 – 237. Hämeenlinna 1971.Klemola, J. K.. Lääkärin elämäntaipaleelta, s. 274 – 283. Porvoo 1966.Vuorinen, Aimo. Virstanpylväs ja Äiti Karjala. Lappeenrannanmuistomerkkien kertomaa, s. 123. Lappeenranta2003.136


66. SotaS66. Sotasairaala, ÄänislinnaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Sijaintikunta:Luonne:Valloitettu alueÄänislinnasotavankisairaalaHallintoa koskevat tiedotPeiteluku: 8120Kenttäpostinumero: 8120, 8120/1Sotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä 37 sotavankia1941: -1942: 361943: -1944: 1Hautausmaa:Äänislinna, kreikkalaiskatolinen hautausmaaSairaalan arkistoKA / Sörnäinen:66. Sotasairaalan arkisto22. Sotasairaalan arkisto137


Kuvallisia vartiointiohjeita. Kansallisarkisto138


69. SotaS69. Sotasairaala, Sortavala mlkSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Luovutettu alueSijaintikunta:Sortavala mlkSijaintipaikka:HelyläToiminta-aika: 25.6.1942 – 23.2.1944Luonne:sotavankisairaalaHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: HlPeiteluku: 8123Kenttäpostinumero: 8123, 8123/5Päällikkö: 25.6.1942 - 23.2.1944 lääkintäkapteeni R.SavonheimoKomendantti:25.6.1942 – 13.10.1942 kapteeni N. Saarniala13.10.1942 - 5.6.1943 luutnantti B. E. Sarha5.6.1943 - 23.2.1944 luutnantti O. TammioHenkilökunta: 15.7.1942 159 henkilöä (24 lottaa)Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 18.7.1942 258 sotavankia14.11.1942 39730.11.1942 37131.12.1942 419139


Menehtyneet: yhteensä 149 sotavankia, joista ammuttuja 51942: 131 (ammuttuja 5)1943: 171944: 1Hautausmaa:Sortavala mlk (Helylä, Soppikylä)Sairaalan arkistoKA / Sörnäinen:69. Sotasairaalan arkisto140


Sotatoimiyhtymien alaiset vankimuodostelmat141


Yhtymien alaiset sotavankileiritSv 5Sotavankileiri 5, Sotjärvi – Jessoila – Äänislinna –KiteeSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Suojeluskuntapiiri:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Siirrot:Luonne:valloitettu alue, Kuopion lääniPohjois-Uudenmaan suojeluskuntapiiriÄänislinna, KiteeSotjärvi, Jessoila, Tomitsa / Suolusmäkiperustettu 20.10.1941 Äänislinnasiirretty 8.2.1942 VII Armeijakuntalakkautettu 25.11.19443.11.1941 Sotjärvi8.2.1942 Jessoila1.3.1944 Äänislinna18.6.1944 KiteeVII Armeijakunnan sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Sj, ToPeiteluku: 8055Kenttäpostinumero: 8055, 8055/1Leirin päällikkö:3.11.1941 – 8.2.1942 vänrikki L. Katajala8.2.1942 – 25.11.1944 kapteeni B. Sundman142


AlaleiritAlaleiri, myöhemmin L-55 Sotavankikomppania, vankeja 13.3.1943 290.Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 27.9.1944 1065 sotavankiaMenehtyneet: yhteensä 324, joista ammuttuja 41941: 21942: 289 (ammuttuja 2)1943: 31 (ammuttuja 2)1944: 1Hautausmaa:Äänisenranta piiri, TomitsaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 3569 (1942)T 5566, T 5573T 8413 – 8414T 12422 / 4-5HuomautuksiaKatso myös Liite 1: Sotavankileiri 5.143


Sv 17Sotavankileiri 17, AunusSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Sijaintikunta:Sijaintipaikka:Toiminta-aika:Luonne:Valloitettu alueAunusVitele, Koirinojaperustettu 12.9.1941 Aunus (VI AK)alistettu 14.10.1941 Kotijoukkojen esikuntalakkautettu 22.7.1944VI Armeijakunnan sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: AuPeiteluku: 6686Kenttäpostinumero: 6686, 6686/5Leirin päällikkö:13.9.1941 - 3.11.1941 luutnantti A. Virkki3.11.1941 - 8.2.1942 luutnantti K. Honkala8.2.1942 - luutnantti A. Ala-Piessaluutnantti SoininenHenkilökunta: määrävahvuus 3 upseeria, 8 aliupseeria, 42miehistöä (Aunus)Alaleiritei tietoa / ei ollut144


Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä:25.10.1941 500 sotavankiaMenehtyneet: yhteensä 90 sotavankia, joista ammuttuja 101941: -1942: 81 (ammuttuja 9)1943: 6 (ammuttuja 1)1944: 3Hautausmaa:Aunus, leirin hautausmaaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 7310 – 7316T 8124 – 8127Sotavankileiri 7:n arkiston yhteydessäHuomautuksetKatso myös Liite 1: Sotavankileiri 17.145


Sv 31Sotavankileiri 31, KarhumäkiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Valloitettu alueSijaintikunta:KarhumäkiToiminta-aika: perustettu 1.5.1943lakkautettu 11.8.1944Luonne:Maaselän ryhmän sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Re (Maaselän ryhmän sotavankitunnus)Peiteluku: 8091Kenttäpostinumero: 8091, 8091/1Leirin päällikkö:1.5.1943 - 18.7.1944 kapteeni R. SampolaAlaleiritEi tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä 7 sotavankia, joista ammuttuja 11943: 4 (ammuttuja 1)1944: 3Hautausmaa:Karhumäki, leirin hautausmaa146


Leirin arkistoKA / Sörnäinen:Sotavankien järjestelyleiri 2:n arkistonyhteydessäSotavangit ilmoitetaan Naarajärven leirillä. Valokuva: Aarne Backmanin perikunta147


Sv 32Sotavankileiri 32, Hyrynsalmi – VuolijokiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Oulun lääniSuojeluskuntapiiri: Kainuun suojeluskuntapiiriSijaintikunta:HyrynsalmiToiminta-aika: perustettu 1.5.1943lakkautettu 25.11.1944Siirrot:28.9.1944 sijaintipaikaksi ilmoitettu VuolijokiLuonne:III Armeijakunnan sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Ka (III Armeijakunnan sotavankitunnus)Peiteluku: 5382Kenttäpostinumero: 5382, 5382/9Leirin päällikkö:15.5.1943 - 25.11.1944 kapteeni A. A. JantunenPäällikön apulainen:8.10.1943 - 25.11.1944 luutnantti S. G. TörnqvistAdjutantti: 24.3.1944 - 25.11.1944 luutnantti U.JääskeläinenAlaleiritKajaani, Suomussalmi (Taivalalainen), Vuonninen, Hyrynsalmi, Sotkamo 1(Tipasoja), Sotkamo 2 (Tuhkala)Sotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 27.9.1944 1097 sotavankia148


Menehtyneet: yhteensä 7 sotavankia, joista ammuttuja 31943: 11944: 6 (ammuttuja 3)Hautausmaa:Leirin arkistoKajaani, Kajaanin hautausmaa; Suomussalmi,HaukiperäKA / Sörnäinen: T 6290, T 7015 - 7016, T 8946, T 9589,T 12422, T 14057, T 14434Sotapäiväkirja 23376 (1.5.1943 -10.8.1944)Sotapäiväkirja 23372 (1.1.1944 - 27.11.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaPulma, Panu. Sotien aika 1939 - 1944. Teoksessa Pikkukaupunginunelmia. Kajaani 1906 – 1976, s. 276 – 279. Kajaani 1994.Puolesta hengen ja heimon ja maan. Kajaanilaisten sotavuodet 1939 -1945 sanoin ja kuvin, s. 105 – 109, 121, 218 – 220. KajaaninReserviupseerikerho ry. Jyväskylä 2001.149


Sv 33Sotavankileiri 33, MuolaaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Luovutettu alueSijaintikunta:MuolaaSijaintipaikka:PerkjärviToiminta-aika: perustettu 1.9.1943lakkautettu 12.7.1944Luonne:Kannaksen ryhmän sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: Ny (Kannaksen ryhmän sotavankitunnus)Peiteluku: 6690Kenttäpostinumero: 6690, 6690/2Leirin päällikkö:1.9.1943 - 23.6.1944 majuri K. KaarnaAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä 2 sotavankia1943: -1944: 2Hautausmaa:Muolaa, Perkjärvi, Vierusta150


Leirin arkistoKA / Sörnäinen: T 8978Sotavankien järjestelyleiri 1:n arkistonyhteydessä151


Sv 34Sotavankileiri 34, ValkjärviSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Luovutettu alueSijaintikunta:ValkjärviSijaintipaikka:KiviniemiToiminta-aika: perustettu 23.3.1944lakkautettu 26.8.1944Luonne:Kannaksen ryhmän sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: NaPeiteluku: 6694Kenttäpostinumero: 6694, 6694/2Leirin päällikkö:23.3.1944 - 8.8.1944 luutnantti M. AuttilaAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet:Ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen:Sotavankien järjestelyleiri 2:n arkistonyhteydessä152


Leiriä koskevaa kirjallisuuttaValkjärvi. Pitäjä kohtaloitten kannaksella, s. 818 – 819. Valkjärvenhistoriatoimikunta. Lahti 1953.153


Sv 51Sotavankileiri 51, LatvaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Valloitettu alueSijaintikunta:LatvaSijaintipaikka:RoikonkoskiToiminta-aika: perustettu 11.5.1942liitetty 25.7.1944 Sotavankileiri 5Luonne:V Armeijakunnan sotavankileiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: KiPeiteluku: 6696Kenttäpostinumero: 6696, 6696/5Leirin päällikkö:28.7.1942 - 25.7.1944 kapteeni KauttoAlaleiritEi tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä 16 sotavankia, joista ammuttuja 31942: 15 (ammuttuja 2)1943: -1944: 1 (ammuttuja 1)Hautausmaa:Latva (leirin hautausmaa, Pajujoki)154


Leirin arkistoKA / Sörnäinen: T 3569, T 3691, T 5572, T 12422Sotapäiväkirja 23377 (16.4.1942 - 29.12.1942)Sotapäiväkirja 23378 (2.1.1943 - 25.7.1944)155


Vaasenin sotavankileiriSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Valloitettu alueSijaintipaikka:VaaseniToiminta-aika: 1943 - 1944Luonne:17. Divisioonan (?) sotavankileiriSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet:Ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 3677 Sotavankileiri / 17. Divisioona (?)Uslangan keskitysleiriSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Valloitettu alueSijaintikunta:UslankaToiminta-aika: perustettu lokakuussa 1941lakkautettu kesäkuussa 1942Luonne:VI Armeijakunnan keskitysleiriVankeja koskevat tiedotMenehtyneet:Ei tietoja menehtyneistä156


Sotavankileirikomppaniat (–1.5.1943)L-sotavankikomppaniat (sotavankileirikomppaniat) lakkautettiin 1.5.1943mennessä, jonka jälkeen otettiin käyttöön nimitys sotavankikomppania.Sotavankikomppanioiden määrävahvuus oli suomalaisen henkilöstönosalta: päällikkö ja n. 30 miehen komentojoukkue, jossa 1 päällikkö, 3työnjohtajaa, 9 ammattiryhmäjohtajaa, 4 työmaavartijaa, 9 leirivartijaa, 3tulkkia ja 3 muonituslottaa. Sotavankikomppanian toimitusjoukkueenmäärävahvuus oli n. 20 vankia ja tehtävänä huolehtia komppanianpäivittäiseen huoltoon liittyvistä toimista.Sotavankikomppanioiden työvahvuus oli 180 sotavankia jakautuen kolmeentyöjoukkueeseen.Viipurin rakennuspiirin alaisetL2. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6223Kenttäpostinumero: 6223/2Sijaintipaikka:VammelsuuToiminta-aika: Lakkautettu 1.2.1943Menehtyneet:Ei tietoja menehtyneistäArkisto:KA / Sörnäinen:T 946IV Armeijakunnan alaiset (1.3.1942 lähtien Kannaksenryhmän alaiset)L21. SotavankikomppaniaPeiteluku: 1187157


Kenttäpostinumero: 1187/2Sijaintipaikka:Terijoki, Valkjärvi, KivennapaToiminta-aika: marraskuu 1941 - 10.7.1942Menehtyneet: yhteensä: 147 sotavankia, joista ammuttuja141941: 11942: 144 (ammuttuja 14)ei tietoa: 2Hautauspaikat:Terijoki, Haukijärvi / Kauhijärvi; Valkjärvi,Pitkäjärvi; Kivennapa, RaivolaArkisto:KA / Sörnäinen:T 946L22. SotavankikomppaniaPeiteluku: 1188Kenttäpostinumero: 1188/2Sijaintipaikka:Kivennapa (Ahijärvi), Muolaa (Leipäsuo)Toiminta-aika: lakkautettu 1.10.1942Menehtyneet: yhteensä: 50 sotavankia, joista ammuttuja 31941: 6 (ammuttuja 1)1942: 42 (ammuttuja 2)1943: 1 (yksikkö lakkautettu 1.10.1942)1944: 1 (yksikkö lakkautettu 1.10.1942)Hautauspaikat:Kivennapa, Ahijärvi, sotavankien hautausmaa;Muolaa, Leipäsuo, sotavankien hautausmaa158


Arkisto:KA / Sörnäinen:T 946, T 11491, T 11494L23. SotavankikomppaniaPeiteluku: 1189Kenttäpostinumero: 1189/2Sijaintipaikka:Heinjoki (Pienpero), Kivennapa (Honkajärvi),Kuolemajärvi (Kämärä)Myöhempi nimi: 13. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 3 sotavankia1941: 11942: 11943: 1Hautauspaikat:Kivennapa, Honkajärvi; Kuolemajärvi, KämäräArkisto:KA / Sörnäinen:T 11491L24. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6206Kenttäpostinumero: 6206/2Toiminta-aika: lakkautettu 1.9.1942Menehtyneet: yhteensä: 4 sotavankia, joista ammuttuja 21941: -1942: 4 (ammuttuja 2)159


Hautauspaikat:Koiviston maantien varsi, 1 km Ylä-Sommellejohtavan kylätien varressa; Johannes, RokkalaArkisto:KA / Sörnäinen:T 852, T 11491L25. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6207Kenttäpostinumero: 6207/2Sijaintipaikka:Sahakylä, RaivolaToiminta-aika: lakkautettu 23.6.1944Myöhempi nimi: 14. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 8 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 5 (ammuttuja 1)1942: 31943: -1944: -Hautauspaikat:Johannes, Rokkala; Uusikirkko, VammelsuuArkisto:KA / Sörnäinen:T 11491Sotapäiväkirja 23307 (1.12.1941 – 3.3.1942)14. Sotavankikomppania (?)160


L26. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6209Kenttäpostinumero: 6209/2Sijaintipaikka:PerkjärviToiminta-aika: lakkautettu 23.6.1944Päällikkö:M. OllilaMyöhempi nimi: 15. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 6 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 2 (ammuttuja 1)1943: 41944: -Hautauspaikat: Muolaa, Perkjärvi, sotavankien hautausmaa /sorakuoppa161


Kuvallisia vartiointiohjeita. Kansallisarkisto162


I Armeijakunnan alaiset (1.3.1942 lähtien Kannaksenryhmän alaiset)L31. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6214Kenttäpostinumero: 6214/2Sijaintipaikka:Mäkrä (saha), ValkjärviToiminta-aika: lakkautettu 3.8.1944Päällikkö:vänrikki J. LahtinenMyöhempi nimi: 12. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 5 sotavankia1941: -1942: 31943: 11944: 1Hautauspaikat:Rautu, Mäkrä; Valkjärvi, yleinen hauta,Pitmojärvi, SankkasaariArkisto:KA / Sörnäinen:T 11498L32. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6215Kenttäpostinumero: 6215/2Sijaintipaikka:Valkjärvi, Pasuri, IisvesiToiminta-aika: lakkautettu 3.8.1944Päällikkö:vänrikki T. HänninenMyöhempi nimi: 16. Sotavankikomppania163


Menehtyneet: yhteensä: 21 sotavankia, joista ammuttuja31941: 11942: 20 (ammuttuja 3)1943: -1944: -Hautauspaikat:Valkjärvi, Pasuri; Valkjärvi, PitkäjärviArkisto:KA / Sörnäinen:T 2207L33. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6216Kenttäpostinumero: 6216/2Sijaintipaikka:KiviniemiToiminta-aika: lakkautettu 3.8.1944Päällikkö:luutnantti M. AnttilaMyöhempi nimi: 11. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä 11 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 11 (ammuttuja 3)1943: -1944: -Hautauspaikat:Sakkola, Kiviniemi, ViiksanlahtiArkisto: KA / Sörnäinen: T 11498164


Pioneerikomentaja / Karjalan Armeijan alaisetL41. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8051Kenttäpostinumero: 8051/5Sijaintipaikka:Saarikoski, Mäkriänjärvi, Koveri IMenehtyneet: yhteensä: 73 sotavankia, joista ammuttuja 61941: 31942: 70 (ammuttuja 6)Hautauspaikat:Mäkriänjärvi, Koveri IL42. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8052Kenttäpostinumero: 8052/5Sijaintipaikka:Saarentaus, Torasjärvi, Aunus, KoivumäkiLuonne:tukkipuiden teko ja ajoPäällikkö:vänrikki KostamoMyöhempi nimi: 35. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 140Menehtyneet: yhteensä: 34 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 291943: 5 (ammuttuja 1)1944: -Hautauspaikat:Aunus, Saarentaus; Koivumäki; Valkealampi165


Arkisto:KA / Sörnäinen:T 7311, T 8124L43. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8053Kenttäpostinumero: 8053/5Sijaintipaikka:Mäkriä, UusihiekkaLuonne:metsätyötPäällikkö:vänrikki KähkönenMyöhempi nimi: 36. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 143Menehtyneet: yhteensä: 43 sotavankia, joista ammuttuja 31941: 11942: 39 (ammuttuja 3)1943: 31944: -Hautauspaikat:Uusihiekka, sotavankikomppanian alueArkisto:KA / Sörnäinen:T 7311Sotapäiväkirja 23308 (17.3.1942 – 31.12.1942)166


Aunuksen ryhmän alaisetL47. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8057Kenttäpostinumero: 8057/1Toiminta-aika: PPV 5a 1.5.1942 –, PPV 10 23.12.1943 –Myöhempi nimi: 55. SotavankikomppaniaMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäVII Armeijakunnan alaisetL51. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8061Kenttäpostinumero: 8061/1Sijaintipaikka:Käppäselkä, Uunitsa, KokorinoToiminta-aika: 1942 - 1944Myöhempi nimi: Työosasto L-51Menehtyneet: yhteensä: 1 sotavanki1941: -1942: 1Arkisto:KA / Sörnäinen:T 5903, T 13305, T 22927167


L52. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8062Kenttäpostinumero: 8062/1Sijaintipaikka:Kontupohja, Ruskeala (VI Armeijakunta)Toiminta-aika: lakkautettu 19.9.1944Luonne:halkojen ja arvopuun nosto ja sahausPäällikkö:luutnantti A. VirmakoskiMyöhempi nimi: 43. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 373Menehtyneet: yhteensä: 19 sotavankia, joista ammuttuja 121941: 1 (ammuttuja 1)1942: 17 (ammuttuja 11)1943: 11944: -Hautauspaikat:Kontupohja, VanhakyläArkisto:KA / Sörnäinen:T 5575, T 6443Sotapäiväkirja 23304 (1.11.1943 – 8.11.1944)L53. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8063Kenttäpostinumero: 8063/1Sijaintipaikka:VilkankyläToiminta-aika: lakkautettu 15.9.1943Menehtyneet: yhteensä: 5 sotavankia1941: -168


1942: 51943: -Hautauspaikat:ei tietoaL54. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8064Kenttäpostinumero: 8064/1Sijaintipaikka:Orsi asema, TervasojaToiminta-aika: lakkautettu 15.9.1943Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistäL55. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8065Kenttäpostinumero: 8065/1Sijaintipaikka:Äänislinna, Terehova, SuojuMyöhempi nimi: Työosasto L-55Menehtyneet: yhteensä: 5 sotavankia1941: -1942: 5Hautauspaikat:Äänislinnasta 6 km, Äänislinna – Syväri –tienvasemmalla puolellaArkisto:KA / Sörnäinen:T 13305169


L56. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8066Kenttäpostinumero: 8066/1Sijaintipaikka:Äänislinna, KutismaMenehtyneet: yhteensä: 5 sotavankia1941: -1942: 4ei tietoa: 1Ilmavoimien esikunnan alaisetL57. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8067Kenttäpostinumero: 8067/3Sijaintipaikka:Viitana, Solomanni, TiiskjärviLuonne:lentokenttätyötPäällikkö:sotilasvirkailija A. PääkkönenMyöhempi nimi: 44. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 108Menehtyneet: yhteensä: 18 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 17 (ammuttuja 3)1943: 11944: -Hautauspaikat:Viitana, leirin alue; Solomanni, Solomannin170


hautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 9475V ja VI Armeijakunnan alaisetL61. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8071Kenttäpostinumero: 8071/1Sijaintipaikka:TokkariToiminta-aika: lakkautettu 12.7.1944Luonne:tietyötPäällikkö:luutnantti RyynänenMyöhempi nimi: 31. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 172Menehtyneet: yhteensä: 11 sotavankia, joista ammuttuja 31941: 2 (ammuttuja 2)1942: 8 (ammuttuja 1)1943: -1944: 1Hautauspaikat:Järventaus, Järventauksen hautausmaa;Ruskeala, MatkaselkäArkisto:KA / Sörnäinen:T 3582, T 5569, T 11499Sotapäiväkirja 13309 (12.12.1941 – 31.12.1942)171


Sotapäiväkirja 23299 (1.1.1943 – 29.5.1944)L62. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8072Kenttäpostinumero: 8072/1Sijaintipaikka:Hiusniemi, Posari, KangaslampiToiminta-aika: lakkautettu 19.9.1944Luonne:tietyötPäällikkö:vänrikki MotaleffMyöhempi nimi: 32. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 186Menehtyneet: yhteensä: 6 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 6 (ammuttuja 3)1943: -1944: -Hautauspaikat:Posari, Posari – Voronpää –tietä 9 km, tienvarrellaArkisto:KA / Sörnäinen:T 3619, T 6444, T 11491, T 11499Sotapäiväkirja 23310 (3.2.1942 – 16.1.1943)Sotapäiväkirja 23301 (1.1.1943 – 25.7.1943)L63. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8073Kenttäpostinumero: 8073/1172


Sijaintipaikka:Hiusniemi, Ryttyjärvi, PosariToiminta-aika: lakkautettu 19.9.1944Luonne:tietyötPäällikkö:luutnantti AakalaMyöhempi nimi: 33. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 120Menehtyneet: yhteensä 3 sotavankia, joista ammuttuja 21941: -1942: 3 (ammuttuja 2)1943: -1944: -Hautauspaikat:Sotavankikomppanian hautauspaikka;MäntysovaArkisto:KA / Sörnäinen:T 3742, T 6443, T 12422Sotapäiväkirja 23311 (1.1.1942 – 15.6.1942,10.5.1942 – 31.12.1942)Sotapäiväkirja 23302 (1.1.1943 – 19.8.1944)173


Vankimuonaa jaetaan helmikuussa 1942. Muona-annos oli porrastettu A-, B-, tai C-luokkaanvangin työn, terveydentilan ja kunnon mukaan. Valokuva: Kansallisarkisto174


L64. SotavankikomppaniaSijaintipaikka:Tokari / Kuujärvi alueToiminta-aika: 1941 – 1943Menehtyneet: yhteensä: 22 sotavankia, joista ammuttuja 61941: -1942: 22 (ammuttuja 6)1943: -Hautauspaikat:hautausmaaTokarista 14 km Kuujärvelle; Järventaus,Arkisto:KA / Sörnäinen:T 11500 - 11501Sotapäiväkirja 23313 (15.12.1941 - 13.7.1942)L65. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8075Kenttäpostinumero: 8075/5Sijaintipaikka:Mäkriä, KuittinenToiminta-aika: lakkautettu 5.3.1944Luonne:metsätyötPäällikkö:luutnantti RiihimäkiMyöhempi nimi: 37. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 120Menehtyneet: yhteensä: 34 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 111942: 21 (ammuttuja 1)1943: 1175


1944: -Hautauspaikat:Kuittinen; Pisi – Kuuttilahti, 13 km Pisistäetelään, tien varressa; Teninmäki, 3 km etelään,sotavankikomppanian hautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:Sotapäiväkirja 23314 (1.5.1942 – 18.8.1942)L66. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8076Kenttäpostinumero: 8076/1Sijaintipaikka:Paja asema, NuutjärviToiminta-aika: lakkautettu 31.8.1944Luonne:saha-, hiili- ja metsätyötMyöhempi nimi: 34. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 330Menehtyneet: yhteensä: 13 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 13 (ammuttuja 1)1943: -1944: -Hautauspaikat:Paja, Pajan hautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11491Sotapäiväkirja 23315 (19.8.1942 – 4.1.1943)Sotapäiväkirja 23316 (13.12.1941 – 31.12.1942)176


L67. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8077Kenttäpostinumero: 8077/5Sijaintipaikka:Uuksu, Alavoinen, KirjavalahtiToiminta-aika: lakkautettu 31.8.1944Päällikkö:vänrikki NieminenMyöhempi nimi: 38. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 1 sotavanki1941: -1942: -1943: 11944: -Hautauspaikat:Vitele, Suurmäki, 3 km Aunukseen, lentokenttäävastapäätäL68. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8078Kenttäpostinumero: 8078/5Sijaintipaikka:Nurmoila, Pisi, Sortavala, KuuttilahtiToiminta-aika: lakkautettu 31.8.1944Luonne:tietyötPäällikkö:insinööriluutnantti SeppäläMyöhempi nimi: 39. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 101Menehtyneet: yhteensä: 14 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 1177


1942: 13 (ammuttuja 1)1943: -1944: -Hautauspaikat:Nurmoila, sotavankikomppanian hautausmaa;Pisi, 13 km KuuttilahteenArkisto:KA / Sörnäinen:T 5570 – 5571, T 6443Sotapäiväkirja 23303 (1.1.1944 – 7.11.1944)L69. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8079Kenttäpostinumero: 8079/1Sijaintipaikka:Vaaseni, AlalampiToiminta-aika: lakkautettu 31.8.1944Luonne:tietyötPäällikkö:vänrikki PakkalaMyöhempi nimi: 40. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 110178


Menehtyneet: yhteensä: 8 sotavankia, joista ammuttuja 21941: -1942: 6 (ammuttuja 1)1943: 2 (ammuttuja 1)1944: -Hautauspaikat:Vaaseni, sotavankikomppanian hautausmaa;Syväri asema, 4 km länteenArkisto:KA / Sörnäinen:T 5568L70. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8080Kenttäpostinumero: 8080/5Sijaintipaikka:Aunus (Koveri II), AlalampiToiminta-aika: lakkautettu 21.7.1944Luonne:metsätyöt sekä hiilen, päreen ja tervan valmistusPäällikkö:vänrikki NilanteräMyöhempi nimi: 41. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 190Menehtyneet: yhteensä: 64 sotavankia, joista ammuttuja 81941: 1 (ammuttuja 1)1942: 60 (ammuttuja 7)1943: 31944: -Hautauspaikat:Aunus, Koveri II, sotavankikomppanianhautausmaa179


Arkisto:KA / Sörnäinen:T 7311, T 8124Naarajärven leirin avointa pihaa. Aarne Backmanin perikunta180


II Armeijakunnan alaisetL71. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8081Kenttäpostinumero: 8081/1Sijaintipaikka:Porajärvi, KumsjärviPäällikkö:vänrikki E. PutkonenMyöhempi nimi: 1. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 8 sotavankia, joista ammuttuja 41941: -1942: 5 (ammuttuja 2)1943: 3 (ammuttuja 2)1944: -Hautauspaikat:Porajärvi, sotavankikomppanian hautausmaa;Kumsjärvi, sotavankikomppanian hautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11492, T 13311Sotapäiväkirja 23317 (1.6.1942 – 11.4.1943)Sotapäiväkirja 23318 (12.4.1943 – 30.4.1943)L72. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8082Kenttäpostinumero: 8082/1Sijaintipaikka:Ahvenjärvi, SoutojärviPäällikkö:luutnantti U. PursiainenMyöhempi nimi: 2. Sotavankikomppania181


Menehtyneet: yhteensä: 13 sotavankia, joista ammuttuja 51941: -1942: 7 (ammuttuja 4)1943: 6 (ammuttuja 1)1944: -Hautauspaikat:Arkisto:Soutojärvi, sotavankikomppanian hautausmaa;Ahvenjärvi, sotavankikomppanian hautausmaa /hautauspaikkaKA / Sörnäinen:T 11492 - 11493L73. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8083Kenttäpostinumero: 8083/1Sijaintipaikka:TsopinaPäällikkö:luutnantti K. SaarelaMyöhempi nimi: 3. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 3 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 3 (ammuttuja 3)1943: -1944: -Hautauspaikat:Tsopina, 1.5 km Kumsjärvelle, tien oikeallapuolellaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11492 - 11493Sotapäiväkirja 23319 (1.6.1942 – 21.10.1942)182


Sotapäiväkirja 23320 (22.10.1942 – 11.3.1943)Sotapäiväkirja 23321 (28.9.1942 – 30.4.1943)L74. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8084Kenttäpostinumero: 8084/1Sijaintipaikka:KarhumäkiPäällikkö:luutnantti P. PyyköläMyöhempi nimi: 4. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 4 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 2 (ammuttuja 2)1943: 1 (ammuttuja 1)1944: 1Hautauspaikat:Karhumäki, sotavankikomppanian hautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11493L75. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8085Kenttäpostinumero: 8085/1Sijaintipaikka:Semsvaara, SoutojärviPäällikkö:luutnantti E. NieminenMyöhempi nimi: 5. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 17 sotavankia, joista ammuttuja 91941: -183


1942: 14 (ammuttuja 8)1943: 3 (ammuttuja 1)1944: -Hautauspaikat:Semsvaara, sotavankikomppanian hautausmaa;Polovina, alaleiriArkisto:KA / Sörnäinen:T 11493, T 12828Sotapäiväkirja 23323 (1.6.1942 – 6.1.1943)Sotapäiväkirja 23324 (10.1.1943 – 1.5.1943)Sotapäiväkirja 23325 (19.6.1942 – 16.9.1942)L76. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8086Kenttäpostinumero: 8086/1Sijaintipaikka:Osterjärvi, TorasjärviPäällikkö:vänrikki P. NenonenMyöhempi nimi: 6. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 5 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 3 (ammuttuja 1)1943: 21944: -Hautauspaikat:Savijärvi; Pylväsjoki; TorasjärviArkisto:KA / Sörnäinen:T 11502184


Sotapäiväkirja 23326 (1.6.1942 – 30.4.1943)L77. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8087Kenttäpostinumero: 8087/5Sijaintipaikka:SuurmäkiToiminta-aika: lakkautettu 31.7.1944Luonne:metsä- ja hiilityötPäällikkö:luutnantti NieminenMyöhempi nimi: 42. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 195Menehtyneet: yhteensä: 65 sotavankia, joista ammuttuja 91941: -1942: 59 (ammuttuja 9)1943: 61944: -Hautauspaikat:Vitele, Suurmäki; Kaukojärvi; Vaaseni;ValkealampiArkisto:KA / Sörnäinen:T 5565L78. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8088Kenttäpostinumero: 8088/1Sijaintipaikka:Päsi asema, Harlu, RyttyjärviToiminta-aika: lakkautettu 19.9.1944Luonne:halonteko ja ajotyöt185


Päällikkö:Myöhempi nimi:luutnantti Lundell45. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 366Menehtyneet: yhteensä: 53 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 47 (ammuttuja 2)1943: 51944: 1 (ammuttuja 1)Hautauspaikka:Päsi / PäsinselkäArkisto:KA / Sörnäinen:T 5564, T 6443Sotapäiväkirja 23327 (15.4.1942 – 15.8.1942)Sotapäiväkirja 23328 (15.8.1942 – 9.1.1943)Sotapäiväkirja 23329 (10.1.1943 – 3.6.1943)Sotapäiväkirja 23306 (28.10.1943 – 2.5.1944)L79. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8089Kenttäpostinumero: 8089/1Sijaintipaikka:Plakkovaara, TsopinaToiminta-aika: lakkautettu 25.5.1944Myöhempi nimi: 7. Sotavankikomppania186


Menehtyneet: yhteensä: 2 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: -1943: 2 (ammuttuja 1)1944: -Hautauspaikat:Plakkovaara, sotavankikomppanian hautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11493L80. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8090Kenttäpostinumero: 8090/1Sijaintipaikka:KarhumäkiToiminta-aika: lakkautettu 1.10.1942Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistäArkisto:KA / Sörnäinen:T 11492 - 11493187


Kuvallisia vartiointiohjeita. Kansallisarkisto188


III Armeijakunnan alaisetL91. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6125Kenttäpostinumero: 6125/9Sijaintipaikka:Uhtua (Vasovaara), JuntusrantaPäällikkö:vänrikki O. K. HynninenMyöhempi nimi: 21. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 86 sotavankia, joista ammuttuja 121941: 8 (ammuttuja 1)1942: 77 (ammuttuja 11)1943: 11944: -Hautauspaikat:Uhtua, Vasovaara; Suomussalmi,sotavankikomppanian hautausmaa;Suomussalmi, Piispajärvi – Juntusranta tie, Pl.27+60Arkisto:KA / Sörnäinen:T 11497, T 13311Sotapäiväkirja 23330 (20.2.1942 – 21.2.1943)Sotapäiväkirja 23331 (22.2.1943 – 18.5.1943)L92. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6126Kenttäpostinumero: 6126/9Sijaintipaikka:Suomussalmi (Hallasenaho), Juntusranta,PiispajärviPäällikkö:vänrikki A. Äyräs189


Myöhempi nimi:22. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 19 sotavankia, joista ammuttuja 61941: -1942: 19 (ammuttuja 6)1943: -1944: -Hautauspaikat:Suomussalmi, Ruhtinaansalmi; Suomussalmi,sotavankikomppanian lähelläArkisto:KA / Sörnäinen:T 11495, T 13311Sotapäiväkirja 23332 (15.12.1941 – 30.4.1943)L93. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6127Kenttäpostinumero: 6127/9Sijaintipaikka:Juntusranta, Uhtua (Vuonninen)Päällikkö:luutnantti N. NummelaMyöhempi nimi: 23. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 7 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 6 (ammuttuja 1)1943: 11944: -Hautauspaikat:Suomussalmi, Piispajärvi; Suomussalmi,Piispajärvi – Juntusranta maantie, 16 – 17 km;Uhtua, Vuokkiniemi190


Arkisto:KA / Sörnäinen:T 11496, T 13311Sotapäiväkirja 23334 (16.12.1941 – 30.4.1943)L94. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6128Kenttäpostinumero: 6128/9Sijaintipaikka:Suomussalmi (Juntusranta)Päällikkö:vänrikki H. HurmeMyöhempi nimi: 24. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 9 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 8 (ammuttuja 1)1943: -1944: 1Hautauspaikat:Suomussalmi, Juntusranta / Haukiperä;Lämsänkylä – Kiimasjärvi tie, 13 km:n kohdallaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11490Sotapäiväkirja 23335 (4.12.1941 – 31.12.1942)Sotapäiväkirja 23336 (1.1.1943 – 14.2.1943)Sotapäiväkirja 23337 (15.2.1943 – 1.5.1943)L95. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6129Kenttäpostinumero: 6129/9191


Sijaintipaikka:Päällikkö:Myöhempi nimi:Uhtua (Lonkka)luutnantti K. Pietarila25. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 2 sotavankia, joista ammuttuja 21941: -1942: 2 (ammuttuja 2)1943: -1944: -Hautauspaikat: Suomussalmi, Juntusranta – Vuoninen tie, 15km kohdallaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11491 – 11492, T 13311Sotapäiväkirja 23338 (6.12.1941 – 31.12.1942)Sotapäiväkirja 23339 (1.1.1943 – 30.4.1943)Päämajan linnoitusosaston alaisetL111. Sotavankikomppania (Linnoitusrakennuspataljoona 335)Peiteluku: 3513Kenttäpostinumero: 3513/1Toiminta-aika: lakkautettu 1.5.1943Menehtyneet: yhteensä: 6 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 11942: 5 (ammuttuja 1)1943: -192


Arkisto:KA / Sörnäinen:Lin.RP 335: T 13187 - 13194L112. Sotavankikomppania (Linnoitusosasto/PM)Peiteluku: 1150Kenttäpostinumero: 1150/7Toiminta-aika: lakkautettu 1.5.1943Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistäArkisto:KA / Sörnäinen:T 11501193


Sotavanki ja ruokapakki. Olli Ingervon kokoelma194


L113. Sotavankikomppania (Aunuksen rakennuspiiri)Peiteluku: 9740Kenttäpostinumero: 9740/1Sijaintipaikka:ÄänislinnaToiminta-aika: lakkautettu 25.3.1944Luonne:rakennus- ja puutyöt, suutarin- ja räätälintyötPäällikkö:sotilasvirkamies E. ViestiMyöhempi nimi: 46. SotavankikomppaniaSotavankien lukumäärä: 205Menehtyneet: yhteensä: 11 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 11 (ammuttuja 1)1943: -1944: -Arkisto:KA / Sörnäinen:T 5567, T 11501L119. Sotavankikomppania (Laatokan Rannikkoprikaati)Peiteluku: 6227Kenttäpostinumero: 6227/5Sijaintipaikka:Vitele, Käkisalmi, PisiMyöhempi nimi: 61. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 1 sotavanki1941: -1942: 1Arkisto:KA / Sörnäinen:195


T 11494Sotapäiväkirja 26457 (1.5.1942 – 15.7.1942)Sotapäiväkirja 26458 (16.7.1942 – 31.12.1942)Vienan piirin alaisetL141. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6217Kenttäpostinumero: 6217/9Sijaintipaikka:Vasovaara, VuokkiniemiMyöhempi nimi: Sotavankityökeskus 1Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistäArkisto:KA / Sörnäinen:T 3018, T 3023L142. SotavankikomppaniaPeiteluku: 5384Kenttäpostinumero: 5384/9Sijaintipaikka:VuonninenToiminta-aika: lakkautettu 1.10.1943Myöhempi nimi: Sotavankityökeskus 2Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistäArkisto:KA / Sörnäinen:T 3018, T 3023196


L143. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6218Kenttäpostinumero: 6218/9Sijaintipaikka:Suvanto, KorpijärviMyöhempi nimi: Sotavankityökeskus 3Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistäArkisto:KA / Sörnäinen:T 3007, T 3023, T 9727Sotavanki–ajomies. Valokuva: Kansallisarkisto197


Sotavankikomppaniat (1.5.1943 –)Sotavankileirikomppaniat (L:t) lakkautettiin 1.5.1943 mennessä. Tällöinsotavangit ja reserviläiset siirrettiin luettelossa mainituille yhtymille, jolloinmyös otettiin käyttöön sotavankikomppania–nimitykset. Kesällä 1944 suurinosa sotavankikomppanioista siirrettiin Sotavankikomentajan esikunnanalaisten sotavankileirien alaisuuteen.Maaselän ryhmän alaiset1. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8081Kenttäpostinumero: 8081/1Sijaintipaikka:Porajärvi, KumsjärviToiminta-aika: siirretty elokuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri 2Päällikkö:vänrikki E. PutkonenAikaisempi nimi: L71. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 8 sotavankia, joista ammuttuja 41941: -1942: 5 (ammuttuja 2)1943: 3 (ammuttuja 2)1944: -Hautauspaikat:Porajärvi, sotavankikomppanian hautausmaa;Kumsjärvi, sotavankikomppanian hautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11492, T 13311Sotapäiväkirja 23317 (1.6.1942 – 11.4.1943)Sotapäiväkirja 23318 (12.4.1943 – 30.4.1943)198


2. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8082Kenttäpostinumero: 8082/1Sijaintipaikka:Ahvenjärvi, SoutojärviToiminta-aika: siirretty elokuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri 2Päällikkö:luutnantti U. PursiainenAikaisempi nimi: L72. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 13 sotavankia, joista ammuttuja 51941: -1942: 7 (ammuttuja 4)1943: 6 (ammuttuja 1)1944: -Hautauspaikat:Soutojärvi, sotavankikomppanian hautausmaa;Ahvenjärvi, sotavankikomppanian hautausmaa /hautauspaikkaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11492 - 114933. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8083Kenttäpostinumero: 8083/1Sijaintipaikka:TsopinaToiminta-aika: siirretty elokuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri 2Päällikkö:luutnantti K. SaarelaAikaisempi nimi: L73. Sotavankikomppania199


Menehtyneet: yhteensä: 3 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 3 (ammuttuja 3)1943: -1944: -Hautauspaikat:puolellaTsopina, 1.5 km Kumsjärvelle, tien oikeallaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11492 - 11493Sotapäiväkirja 23319 (1.6.1942 – 21.10.1942)Sotapäiväkirja 23320 (22.10.1942 – 11.3.1943)Sotapäiväkirja 23321 (28.9.1942 – 30.4.1943)4. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8084Kenttäpostinumero: 8084/1Sijaintipaikka:KarhumäkiToiminta-aika: siirretty elokuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri 2Päällikkö:luutnantti P. PyyköläAikaisempi nimi: L74. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 4 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 2 (ammuttuja 2)1943: 1 (ammuttuja 1)1944: 1Hautauspaikat:Karhumäki, sotavankikomppanian hautausmaa200


Arkisto:KA / Sörnäinen:T 114935. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8085Kenttäpostinumero: 8085/1Sijaintipaikka:Semsvaara, SoutojärviToiminta-aika: siirretty elokuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri 2Päällikkö:luutnantti E. NieminenAikaisempi nimi: L75. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 17 sotavankia, joista ammuttuja 91941: -1942: 14 (ammuttuja 8)1943: 3 (ammuttuja 1)1944: -Hautauspaikat:Semsvaara, sotavankikomppanian hautausmaa;Polovina, alaleiriArkisto:KA / Sörnäinen:T 11493, T 12828Sotapäiväkirja 23323 (1.6.1942 – 6.1.1943)Sotapäiväkirja 23324 (10.1.1943 – 1.5.1943)Sotapäiväkirja 23325 (19.6.1942 – 16.9.1942)6. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8086Kenttäpostinumero: 8086/1201


Sijaintipaikka:Osterjärvi, TorasjärviToiminta-aika: siirretty elokuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri 2Päällikkö:vänrikki P. NenonenAikaisempi nimi: L76. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 5 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 3 (ammuttuja 1)1943: 21944: -Hautauspaikat:Savijärvi; Pylväsjoki; TorasjärviArkisto:KA / Sörnäinen:T 11502Sotapäiväkirja 23326 (1.6.1942 – 30.4.1943)7. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8089Kenttäpostinumero: 8089/1Sijaintipaikka:Plakkovaara, TsopinaToiminta-aika: lakkautettu 25.5.1944Päällikkö:luutnantti V. ToivonenAikaisempi nimi: L79. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 2 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: -1943: 2 (ammuttuja 1)1944: -202


Hautauspaikat:Plakkovaara, sotavankikomppanian hautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11493Kannaksen ryhmän alaiset11. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6216Kenttäpostinumero: 6216/2Sijaintipaikka:KiviniemiToiminta-aika: siirretty heinäkuu 1944 Sotavankileiri 24siirretty Sotavankileiri 16lakkautettu 3.8.1944Päällikkö:luutnantti M. AnttilaAikaisempi nimi: L33. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä 11 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 11 (ammuttuja 3)1943: -1944: -Hautauspaikat:Sakkola, Kiviniemi, ViiksanlahtiArkisto:KA / Sörnäinen:T 11498203


12. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6214Kenttäpostinumero: 6214/2Sijaintipaikka:Mäkrä (saha), ValkjärviToiminta-aika:siirretty heinäkuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri2lakkautettu 3.8.1944Päällikkö:vänrikki J. LahtinenAikaisempi nimi: L31. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 5 sotavankia1941: -1942: 31943: 11944: 1Hautauspaikat:Pitmojärvi, SankkasaariRautu, Mäkrä; Valkjärvi, yleinen hauta,Arkisto:KA / Sörnäinen:T 1149813. SotavankikomppaniaPeiteluku: 1189Kenttäpostinumero: 1189/2Sijaintipaikka:Heinjoki (Pienpero), Kivennapa (Honkajärvi),Kuolemajärvi (Kämärä)Toiminta-aika:siirretty kesäkuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri1Päällikkö:luutnantti R. Virtaniemi204


Aikaisempi nimi:L23. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 3 sotavankia1941: 11942: 11943: 1Hautauspaikat:Kivennapa, Honkajärvi; Kuolemajärvi, KämäräArkisto:KA / Sörnäinen:T 1149114. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6207Kenttäpostinumero: 6207/2Sijaintipaikka:Sahakylä, RaivolaToiminta-aika:siirretty kesäkuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri1lakkautettu 23.6.1944Päällikkö:luutnantti K. SalojärviAikaisempi nimi: L25. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 8 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 5 (ammuttuja 1)1942: 31943: -1944: -Hautauspaikat:Johannes, Rokkala; Uusikirkko, Vammelsuu205


Arkisto:KA / Sörnäinen:T 11491Sotapäiväkirja 23307 (1.12.1941 – 3.3.1942)14. Sotavankikomppania (?)15. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6209Kenttäpostinumero: 6209/2Sijaintipaikka:PerkjärviToiminta-aika:siirretty kesäkuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri1lakkautettu 23.6.1944Päällikkö:M. OllilaAikaisempi nimi: L26. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 6 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 2 (ammuttuja 1)1943: 41944: -Hautauspaikat: Muolaa, Perkjärvi, sotavankien hautausmaa /sorakuoppa206


Naarajärven leirin kanttiinin väkeä. Olli Ingervon kokoelma16. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6215Kenttäpostinumero: 6215/2Sijaintipaikka:Valkjärvi, Pasuri, IisvesiToiminta-aika:siirretty heinäkuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri2Päällikkö:lakkautettu 3.8.1944vänrikki T. Hänninen207


Aikaisempi nimi:L32. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 21 sotavankia, joista ammuttuja 31941: 11942: 20 (ammuttuja 3)1943: -1944: -Hautauspaikat:Valkjärvi, Pasuri; Valkjärvi, PitkäjärviArkisto:KA / Sörnäinen:T 220770. SotavankikomppaniaPeiteluku: 9751Kenttäpostinumero: 9751/2Sijainti:KämäräToiminta-aika: 15.10.1943 – 30.4.1944 (1.9.1943 – 3.6.1944)Luonne:työleiriMuut nimet: Metsätyömaa N:o 1 (?)Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistä (yksi sotavanki merkittykuolleeksi 70. Sotavankikomppaniassahelmikuussa 1942, mutta komppania ei olluttuolloin toiminnassa)Arkisto:KA / Sörnäinen:Sotapäiväkirja 23298 (1.9.1943 – 3.6.1944)208


III Armeijakunnan alaiset21. SotavankikomppaniaPeiteluku: 5593Kenttäpostinumero: 5593/9Sijaintipaikka:Uhtua (Vasovaara), Suomussalmi (Juntusranta),PesiöPäällikkö:vänrikki O. K. HynninenAikaisempi nimi: L91. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 86 sotavankia, joista ammuttuja 121941: 8 (ammuttuja 1)1942: 77 (ammuttuja 11)1943: 11944: -Hautauspaikat:Uhtua, Vasovaara; Suomussalmi,sotavankikomppanian hautausmaa;Suomussalmi, Piispajärvi – Juntusranta tie, Pl.27+60Arkisto:KA / Sörnäinen:T 11497, T 13311Sotapäiväkirja 23330 (20.2.1942 – 21.2.1943)Sotapäiväkirja 23331 (22.2.1943 – 18.5.1943)22. SotavankikomppaniaPeiteluku: 5594Kenttäpostinumero: 5594/9Sijaintipaikka:Suomussalmi (Hallasenaho), Juntusranta,Piispajärvi, Uhtua (Vasovaara)209


Päällikkö:Aikaisempi nimi:vänrikki A. ÄyräsL92. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 19 sotavankia, joista ammuttuja 61941: -1942: 19 (ammuttuja 6)1943: -1944: -Hautauspaikat:Suomussalmi, Ruhtinaansalmi; Suomussalmi,sotavankikomppanian lähelläArkisto:KA / Sörnäinen:T 11495, T 13311Sotapäiväkirja 23332 (15.12.1941 – 30.4.1943)23. SotavankikomppaniaPeiteluku: 5595Kenttäpostinumero: 5595/9Sijaintipaikka:Juntusranta, Uhtua (Vuonninen)Päällikkö:luutnantti N. NummelaAikaisempi nimi: L93. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 7 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 6 (ammuttuja 1)1943: 11944: -210


Hautauspaikat:Suomussalmi, Piispajärvi; Suomussalmi,Piispajärvi – Juntusranta maantie, 16 – 17 km;Uhtua, VuokkiniemiArkisto:KA / Sörnäinen:T 11496, T 13311Sotapäiväkirja 23334 (16.12.1941 – 30.4.1943)24. SotavankikomppaniaPeiteluku: 5596Kenttäpostinumero: 5596/9Sijaintipaikka:Suomussalmi (Juntusranta)Päällikkö:vänrikki H. HurmeAikaisempi nimi: L94. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 9 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 8 (ammuttuja 1)1943: -1944: 1Hautauspaikat:Suomussalmi, Juntusranta / Haukiperä;Lämsänkylä – Kiimasjärvi tie, 13 km:n kohdallaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11490Sotapäiväkirja 23335 (4.12.1941 – 31.12.1942)Sotapäiväkirja 23336 (1.1.1943 – 14.2.1943)Sotapäiväkirja 23337 (15.2.1943 – 1.5.1943)211


25. SotavankikomppaniaPeiteluku: 5597Kenttäpostinumero: 5597/9Sijaintipaikka:Uhtua (Lonkka)Päällikkö:luutnantti K. PietarilaAikaisempi nimi: L95. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 2 sotavankia, joista ammuttuja 21941: -1942: 2 (ammuttuja 2)1943: -1944: -Hautauspaikat: Suomussalmi, Juntusranta – Vuoninen tie, 15km kohdallaArkisto:KA / Sörnäinen:T 11491 – 11492, T 13311Sotapäiväkirja 23338 (6.12.1941 – 31.12.1942)Sotapäiväkirja 23339 (1.1.1943 – 30.4.1943)212


Piikkilankojen takana. Olli Ingervon kokoelma213


26. SotavankikomppaniaPeiteluku: 5385Kenttäpostinumero: 5385/9Sijaintipaikka:HaukiperäToiminta-aika: lakkautettu 1.10.1943Aikaisempi nimi: 1. Sotavankikomppania (?)Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistä28. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6193Kenttäpostinumero: 6193/9Sijaintipaikka:Suomussalmi, Rantasalmi, JoroinenToiminta-aika: lakkautettu 1.11.1944Sotavankien lukumäärä: 27.9.1944 195 sotavankiaMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäArkisto:KA / Sörnäinen:T 6585, T 12422214


Aunuksen ryhmän alaiset31. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8071Kenttäpostinumero: 8071/1Sijaintipaikka:Tokkari, VoronpääToiminta-aika:siirretty heinäkuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri2lakkautettu 12.7.1944Päällikkö: luutnantti Ryynänen, luutnantti F. W.TammenkukkaAikaisempi nimi: L61. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 11 sotavankia, joista ammuttuja 31941: 2 (ammuttuja 2)1942: 8 (ammuttuja 1)1943: -1944: 1Hautauspaikat:Järventaus, Järventauksen hautausmaa;Ruskeala, MatkaselkäArkisto:KA / Sörnäinen:T 3582, T 5569, T 11499Sotapäiväkirja 13309 (12.12.1941 – 31.12.1942)Sotapäiväkirja 23299 (1.1.1943 – 29.5.1944)32. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8072Kenttäpostinumero: 8072/1215


Sijaintipaikka:TokariToiminta-aika: siirretty kesäkuu 1944 Sotavankileiri 5lakkautettu 19.9.1944Päällikkö:vänrikki MotaleffAikaisempi nimi: L62. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 6 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 6 (ammuttuja 3)1943: -1944: -Hautauspaikat:varrellaPosari, Posari – Voronpää –tietä 9 km, tienArkisto:KA / Sörnäinen:T 3619, T 6444, T 11491, T 11499Sotapäiväkirja 23310 (3.2.1942 – 16.1.1943)Sotapäiväkirja 23301 (1.1.1943 – 25.7.1943)33. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8073Kenttäpostinumero: 8073/1Sijaintipaikka:Hiusniemi, PosariToiminta-aika: siirretty kesäkuu 1944 Sotavankileiri 5lakkautettu 19.9.1944Päällikkö:luutnantti AakalaAikaisempi nimi: L63. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä 3 sotavankia, joista ammuttuja 21941: -216


1942: 3 (ammuttuja 2)1943: -1944: -Hautauspaikat:MäntysovaSotavankikomppanian hautauspaikka;Arkisto:KA / Sörnäinen:T 3742, T 6443, T 12422Sotapäiväkirja 23311 (1.1.1942 – 15.6.1942,10.5.1942 – 31.12.1942)Sotapäiväkirja 23302 (1.1.1943 – 19.8.1944)34. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8076Kenttäpostinumero: 8076/1Sijaintipaikka:Paja asema, NuutjärviToiminta-aika: siirretty kesäkuu 1944 Sotavankileiri 5siirretty elokuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri 2lakkautettu 31.8.1944Aikaisempi nimi: L66. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 13 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 13 (ammuttuja 1)1943: -1944: -Hautauspaikat:Paja, Pajan hautausmaa217


Arkisto:KA / Sörnäinen:T 11491Sotapäiväkirja 23315 (19.8.1942 – 4.1.1943)Sotapäiväkirja 23316 (13.12.1941 – 31.12.1942)35. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8052Kenttäpostinumero: 8052/5Sijaintipaikka:Saarentaus, Torasjärvi, Aunus, KoivumäkiToiminta-aika: siirretty heinäkuu 1944 Sotavankileiri 7Päällikkö:vänrikki KostamoAikaisempi nimi: L42. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 34 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 291943: 5 (ammuttuja 1)1944: -Hautauspaikat:Aunus, Saarentaus; Koivumäki; ValkealampiArkisto:KA / Sörnäinen:T 7311, T 812436. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8053Kenttäpostinumero: 8053/5Sijaintipaikka:Mäkriä, UusihiekkaToiminta-aika: siirretty heinäkuu 1944 Sotavankileiri 7Päällikkö:vänrikki Kähkönen218


Aikaisempi nimi:L43. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 43 sotavankia, joista ammuttuja 31941: 11942: 39 (ammuttuja 3)1943: 31944: -Hautauspaikat:Uusihiekka, sotavankikomppanian alueArkisto:KA / Sörnäinen:T 7311Sotapäiväkirja 23308 (17.3.1942 – 31.12.1942)37. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8075Kenttäpostinumero: 8075/5Sijaintipaikka:Mäkriä, KuittinenToiminta-aika:lakkautettu 5.3.1944 (henkilöstösotatoimiyhtymälle)Päällikkö:luutnantti RiihimäkiAikaisempi nimi: L65. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 34 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 111942: 21 (ammuttuja 1)1943: 11944: -219


Hautauspaikat:Kuittinen; Pisi – Kuuttilahti, 13 km Pisistäetelään, tien varressa; Teninmäki, 3 km etelään,sotavankikomppanian hautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:Sotapäiväkirja 23314 (1.5.1942 – 18.8.1942)38. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8077Kenttäpostinumero: 8077/5Sijaintipaikka:Uuksu, Alavoinen, KirjavalahtiToiminta-aika: siirretty Sotavankileiri 5siirretty heinäkuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri2Päällikkö:Aikaisempi nimi:lakkautettu 31.8.1944vänrikki NieminenL67. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 1 sotavanki1941: -1942: -1943: 11944: -Hautauspaikat:Vitele, Suurmäki, 3 km Aunukseen, lentokenttäävastapäätä39. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8078Kenttäpostinumero: 8078/5Sijaintipaikka:Nurmoila, Pisi, Sortavala, Kuuttilahti220


Toiminta-aika: siirretty elokuu 1944 Sotavankileiri 5lakkautettu 31.8.1944Päällikkö:insinööriluutnantti SeppäläAikaisempi nimi: L68. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 14 sotavankia, joista ammuttuja 11941: 11942: 13 (ammuttuja 1)1943: -1944: -Hautauspaikat:Nurmoila, sotavankikomppanian hautausmaa;Pisi, 13 km KuuttilahteenArkisto:KA / Sörnäinen:T 5570 – 5571, T 6443Sotapäiväkirja 23303 (1.1.1944 – 7.11.1944)40. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8079Kenttäpostinumero: 8079/1Sijaintipaikka:Vaaseni, AlalampiToiminta-aika: siirretty elokuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri 2lakkautettu 31.8.1944Päällikkö:vänrikki PakkalaAikaisempi nimi: L69. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 8 sotavankia, joista ammuttuja 21941: -1942: 6 (ammuttuja 1)221


1943: 2 (ammuttuja 1)1944: -Hautauspaikat:Vaaseni, sotavankikomppanian hautausmaa;Syväri asema, 4 km länteenArkisto:KA / Sörnäinen:T 5568222


Vankileirin parakkeja pakkasella. Olli Ingervon kokoelma223


41. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8080Kenttäpostinumero: 8080/5Sijaintipaikka:Aunus (Koveri II), AlalampiToiminta-aika: siirretty heinäkuu 1944 Sotavankileiri 7lakkautettu 21.7.1944Päällikkö:vänrikki NilanteräAikaisempi nimi: L70. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 64 sotavankia, joista ammuttuja 81941: 1 (ammuttuja 1)1942: 60 (ammuttuja 7)1943: 31944: -Hautauspaikat:Aunus, Koveri II, sotavankikomppanianhautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 7311, T 812442. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8087Kenttäpostinumero: 8087/5Sijaintipaikka:SuurmäkiToiminta-aika: siirretty kesäkuu 1944 Sotavankileiri 5lakkautettu 31.7.1944Päällikkö:luutnantti NieminenAikaisempi nimi: L77. Sotavankikomppania224


Menehtyneet: yhteensä: 65 sotavankia, joista ammuttuja 91941: -1942: 59 (ammuttuja 9)1943: 61944: -Hautauspaikat:Vitele, Suurmäki; Kaukojärvi; Vaaseni;ValkealampiArkisto:KA / Sörnäinen:T 556543. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8062Kenttäpostinumero: 8062/1Sijaintipaikka:Kontupohja, Ruskeala (VI Armeijakunta)Toiminta-aika: siirretty kesäkuu 1944 Sotavankileiri 5lakkautettu 19.9.1944Päällikkö:luutnantti A. VirmakoskiAikaisempi nimi: L52. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 19 sotavankia, joista ammuttuja 121941: 1 (ammuttuja 1)1942: 17 (ammuttuja 11)1943: 11944: -Hautauspaikat:Kontupohja, VanhakyläArkisto:KA / Sörnäinen:225


T 5575, T 6443Sotapäiväkirja 23304 (1.11.1943 – 8.11.1944)44. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8067Kenttäpostinumero: 8067/1Sijaintipaikka:Viitana, Solomanni, Tiiskjärvi, RukajärviToiminta-aika:siirretty Laatokan Rannikkoprikaatin alaisuuteenPäällikkö:sotilasvirkailija A. PääkkönenAikaisempi nimi: L57. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 18 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 17 (ammuttuja 3)1943: 11944: -Hautauspaikat:Viitana, leirin alue; Solomanni, SolomanninhautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 947545. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8088Kenttäpostinumero: 8088/1Sijaintipaikka:Päsi asema, Harlu, RyttyjärviToiminta-aika: siirretty kesäkuu 1944 Sotavankileiri 5lakkautettu 19.9.1944Päällikkö:luutnantti Lundell226


Aikaisempi nimi:L78. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 53 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 47 (ammuttuja 2)1943: 51944: 1 (ammuttuja 1)Hautauspaikka:Päsi / PäsinselkäArkisto:KA / Sörnäinen:T 5564, T 6443Sotapäiväkirja 23327 (15.4.1942 – 15.8.1942)Sotapäiväkirja 23328 (15.8.1942 – 9.1.1943)Sotapäiväkirja 23329 (10.1.1943 – 3.6.1943)Sotapäiväkirja 23306 (28.10.1943 – 2.5.1944)46. SotavankikomppaniaPeiteluku: 9740Kenttäpostinumero: 9740/1Sijaintipaikka:ÄänislinnaToiminta-aika:lakkautettu 25.3.1944, henkilöstö jäi AunuksenryhmäänPäällikkö:sotilasvirkamies E. ViestiAikaisempi nimi: L113. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 11 sotavankia, joista ammuttuja 11941: -1942: 11 (ammuttuja 1)1943: -227


1944: -Arkisto:KA / Sörnäinen:T 5567, T 1150150. SotavankikomppaniaPeiteluku: 9750Kenttäpostinumero: 9750/1Toiminta-aika: perustettu 20.1.1944siirretty heinäkuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri1lakkautettu 31.8.1944Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistäArkisto:KA / Sörnäinen:T 369155. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8057Kenttäpostinumero: 8057/1Toiminta-aika: PPV 5a 1.5.1942 –, PPV 10 23.12.1943 –55. Sotavankikomppania perustettu 20.1.1944siirretty heinäkuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri2Aikaisempi nimi: L47. SotavankikomppaniaMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistä228


Laatokan rannikkoprikaatin alaiset44. SotavankikomppaniaPeiteluku: 8067Kenttäpostinumero: 8067/3Sijaintipaikka:Viitana, Solomanni, TiiskjärviToiminta-aika:siirretty syyskuu 1944 Sotavankien järjestelyleiri2Päällikkö:vänrikki O. TolppanenAikaisempi nimi: L57. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 18 sotavankia, joista ammuttuja 31941: -1942: 17 (ammuttuja 3)1943: 11944: -Hautauspaikat:Viitana, leirin alue; Solomanni, SolomanninhautausmaaArkisto:KA / Sörnäinen:T 947561. SotavankikomppaniaPeiteluku: 6227Kenttäpostinumero: 6227/5Sijaintipaikka:Vitele, Käkisalmi, PisiToiminta-aika: siirretty heinäkuu 1944 Sotavankileiri 24siirretty Sotavankileiri 16Päällikkö:luutnantti V. Varis229


Aikaisempi nimi:L119. SotavankikomppaniaMenehtyneet: yhteensä: 1 sotavanki1941: -1942: 1Arkisto:KA / Sörnäinen:T 11494Sotapäiväkirja 26457 (1.5.1942 – 15.7.1942)Sotapäiväkirja 26458 (16.7.1942 – 31.12.1942)65. SotavankikomppaniaPeiteluku:4330 (Repola), 4331 (Novaja-Tiiksa)Kenttäpostinumero: 4330/3 (Repola), 4331/3 (Novaja-Tiiksa)Sijaintipaikka:Repola, Novaja-TiiksaToiminta-aika: lakkautettu 12.9.1943Päällikkö:luutnantti E. VepsäläinenMenehtyneet: Merkitty yksi kuollut sotavanki vuodelle 1944,jolloin sotavankikomppania ei tiettävästi ollutenää toiminnassa.Arkisto:KA / Sörnäinen:T 9475230


Muut sotavankimuodostelmatErillinen Työkomppania (Päämaja?)Peiteluku: 9619Kenttäpostinumero: 9619/1Sijaintipaikka:Käkisalmi, Huuhanmäki, Salmi, Syväri,TakaharjuMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäTassiolammen työleiri (Kannaksen ryhmä)Peiteluku: 9752Kenttäpostinumero: 9752/2Sijaintipaikka:Kuujärvi, TassiolampiMuut nimet: Metsätyömaa N:o 2Menehtyneet: yhteensä: 10 sotavankia1941: 11942: 91943: -1944: -Metsätyömaa N:o 3Peiteluku: 9748Kenttäpostinumero: 9748Menehtyneet:ei tietoja menehtyneistä231


Kuvallisia vartiointiohjeita. Kansallisarkisto232


Itä-Karjalan sotilashallinnon alaiset vankileirit233


234


JatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosotaJatkosota235


Yleistä leirien hallinnosta Nimi muuttui keskitysleiristä siirtoleiriksi marraskuussa 1943maaliskuuhun 1943 asti Äänislinnan leireillä yhteinen päällikkö, senjälkeen yhteisen päällikön lisäksi joka leirillä oma päällikköYhteiset leiripäälliköt (komentajat):o28.10.1941(?) –, luutnantti T. A. Mäntykivio marraskuu 1941 –, kaupungin komendantti, kapteeni M.Simojokioooooo– 31.1.1942, insinööriluutnantti V. Kankkunen1.2.1942 –, ratsumestari Olli Kuronen25.4.1942 – 1.11.1942 everstiluutnantti K. E. Levälahti1.11.1942 – joulukuu 1942 kapteeni Severi Lylyjoulukuu 1942 –, majuri, myöh. everstiluutnantti Rolf Schildtmaaliskuu 1943 –, kapteeni J. E. Mättöo leirien 5 ja 6 päällikkönä helmikuussa 1942 luutnantti B.GyllenbergÄänislinnan leirien vartioinnista vastasi 984. ilmasuojelukomppaniaEtelä-Aunuksen leirit alistettiin suoraan Itä-Karjalan SotilashallinnonEsikunnalle ja leireille nimitettiin valvoja. Valvojina toimivat:ooomaaliskuu 1942 – 9.10.1942 vänrikki Aleksanteri Erikoinen10.10.1942 – tammikuu 1943 luutnantti Uuno Kangastammikuu 1943 –, sotilasvirkailija Lauri Hautala Siirtoleirin toimintakertomus 1944: Sotapäiväkirja 25584. KA /Sörnäinen. Itä-Karjalan sotilashallinnon arkisto 1941 – 1944, luettelo 8:73. KA /Sörnäinen.236


Keskitys- / siirtoleiri nro 1, ÄänislinnaSijaintitiedotSijaintikunta:Sijaintipaikka:ÄänislinnaKukonmäkiHallintoa koskevat tiedotLeirin päällikkö:- 6.3.1944 luutnantti Onni Veikko Eronen- 14.7.1944 luutnantti Juho Arvid NuottoVartiopäällikkö:- 11.7.1944 vääpeli Martti PirinenVankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 127 menehtynyttä1941: -1942: 1221943: -1944: 3ei tietoa: 2Lisäksi yhteensä 152 Äänislinnassamenehtynyttä, joiden henkilökorttiin ei olemerkitty kuolinleiriä.Hautausmaa:Äänislinnan leirien kuolleet haudattiin Peskinimiseenhautausmaahan, joka tunnettiinleiriläisten keskuudessa nimellä ”keskitysleiri nro8”.Leirin arkistoKA / Sörnäinen:T 2926/7 Itä-Karjalan siirtoleirien esikunta237


T 5659/124 – 139 Itä-Karjalan siirtoleiritT 9727 Itä-Karjalan keskitysleirien komentajaSotapäiväkirja (14.9.1943 – 14.7.1944)Sotapäiväkirja 8294 (1.3.1944 – 13.7.1944)Leiriä koskevaa kirjallisuuttaTurunen, Pekka. Suomalaisen sotilashallinnon alaiset keskistys- jasiirtoleirit Itä-Karjalassa vuosina 1941 - 1944. Yleisen historian pro gradu.Joensuun korkeakoulu 1978.238


Keskitys- / siirtoleiri nro 2, ÄänislinnaSijaintitiedotSijaintikunta:Sijaintipaikka:ÄänislinnaSevernajaHallintoa koskevat tiedotLeirin päällikkö:- 18.7.1944 luutnantti Esko Timo BenjaminSalovaaraLeirin vääpeli:- 11.7.1944 alikersantti Alpo Richard TuominenVankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 227 menehtynyttä, joistaammuttuja 41941: -1942: 201 (ammuttuja 2)1943: 21 (ammuttuja 1)1944: 3ei tietoa: 2 (ammuttuja 1)Lisäksi yhteensä 152 Äänislinnassamenehtynyttä, joiden henkilökorttiin ei olemerkitty kuolinleiriä.Hautausmaa:Äänislinnan leirien kuolleet haudattiin Peskinimiseenhautausmaahan, joka tunnettiinleiriläisten keskuudessa nimellä ”keskitysleiri nro8”.239


Leirin arkistoKA / Sörnäinen: Sotapäiväkirja 8295 (1.1.1944 – 16.7.1944)240


Keskitys- / siirtoleiri nro 3, ÄänislinnaSijaintitiedotSijaintikunta:Sijaintipaikka:ÄänislinnasuksitehdasHallintoa koskevat tiedotLeirin päällikkö:- 12.11.1943 luutnantti Matti Rytkönen- 19.7.1944 luutnantti Eino Pentti TolonenPäällikön apulainen:vänrikki Jaakko HyvönenLeirin vääpeli:- 19.7.1944 kersantti Otto Einari KarjalainenVankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 824 menehtynyttä, joistaammuttuja 31941: 101942: 741 (ammuttuja 3)1943: 571944: 14ei tietoa: 2Lisäksi yhteensä 152 Äänislinnassamenehtynyttä, joiden henkilökorttiin ei olemerkitty kuolinleiriä.Hautausmaa:Äänislinnan leirien kuolleet haudattiin Peskinimiseenhautausmaahan, joka tunnettiin241


leiriläisten keskuudessa nimellä ”keskitysleiri nro8”.Leirin arkistoKA / Sörnäinen: Sotapäiväkirja 8296 (1.1.1944 – 19.7.1944)242


Keskitys- / siirtoleiri nro 4, ÄänislinnaSijaintitiedotSijaintikunta:Sijaintipaikka:Erityispiirre:ÄänislinnaGolikovkakulkutautien karanteenileiriHallintoa koskevat tiedotLeirin päällikkö:- 12.7.1944 vääpeli Kalle PuhakkaVankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 266 menehtynyttä1941: -1942: 2611943: 51944: -Lisäksi yhteensä 152 Äänislinnassamenehtynyttä, joiden henkilökorttiin ei olemerkitty kuolinleiriä.Hautausmaa:Äänislinnan leirien kuolleet haudattiin Peskinimiseenhautausmaahan, joka tunnettiinleiriläisten keskuudessa nimellä ”keskitysleiri nro8”.Leirin arkistoEi arkistoa243


Keskitys- / siirtoleiri nro 5, ÄänislinnaSijaintitiedotSijaintikunta:Sijaintipaikka:Erityispiirre:ÄänislinnaPunainen kyläleirillä kurinpito-osastoHallintoa koskevat tiedotLeirin päällikkö:- 15.7.1944 luutnantti Paavo Elis KallioLeirin vääpeli:ylikersantti Yrjö Arvid Salmi:Vankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 1250 menehtynyttä, joistaammuttuja 21941: 21942: 1104 (ammuttuja 1)1943: 1331944: 10 (ammuttuja 1)ei tietoa: 1Lisäksi yhteensä 152 Äänislinnassamenehtynyttä, joiden henkilökorttiin ei olemerkitty kuolinleiriä.Hautausmaa:Äänislinnan leirien kuolleet haudattiin Peskinimiseenhautausmaahan, joka tunnettiinleiriläisten keskuudessa nimellä ”keskitysleiri nro8”.244


Leirin arkistoKA / Sörnäinen: Sotapäiväkirja 8297 (1.5.1944 – 15.7.1944)245


Keskitys- / siirtoleiri nro 6, ÄänislinnaSijaintitiedotSijaintikunta:Sijaintipaikka:ÄänislinnaPerevalošnajaHallintoa koskevat tiedotLeirin päällikkö:- 15.7.1944 majuri Aarne Jaakko Kuurinmaaluutnantti Veli Matti SaleniusLeirin vääpeli:kersantti Aimo Matti AirimoVankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 788 menehtynyttä1941: -1942: 5851943: 1611944: 41ei tietoa: 1Lisäksi yhteensä 152 Äänislinnassamenehtynyttä, joiden henkilökorttiin ei olemerkitty kuolinleiriä.Hautausmaa:Äänislinnan leirien kuolleet haudattiin Peskinimiseenhautausmaahan, joka tunnettiinleiriläisten keskuudessa nimellä ”keskitysleiri nro8”.Leirin arkistoKA / Sörnäinen: Sotapäiväkirja (3.10.1943 – 15.7.1944)246


Tataarisotavanki Naarajärven leirillä. Olli Ingervon kokoelma247


Keskitys- / siirtoleiri nro 7, PyhäniemiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintikunta:PyhäniemiAlistukset: II Armeijakunnan alainen 18.11.1941 –17.1.1942Itä-Karjalan Sotilashallinto / Maaselän piiri17.1.1942 –Itä-Karjalan Sotilashallinto / Vienan piiriHallintoa koskevat tiedotLeirin päällikkö:- 18.3.1944 kersantti Hugo Verner Salonen(kuollut)- 15.7.1944 luutnantti Sipi Jalmari TuohimäkiMiehistö:vartiointi 985. Ilmasuojelukomppanian hoidossaVankeja koskevat tiedotVastaanottokyky:18.11.1941 1500 vankiaMenehtyneet: yhteensä: 7 menehtynyttä1941: 11942: -1943: 51944: 1Hautauspaikka:Pyhäniemi248


Leirin arkistoKA / Sörnäinen: Sotapäiväkirja (5.10.1943 – 15.7.1944)Sotapäiväkirja (1.1.1943 – 30.9.1943,Pyhäniemen keskitysleiri)249


Keskitys- / siirtoleiri nro 8, AlavoinenSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintikunta:Alistukset:AlavoinenItä-Karjalan Sotilashallinto / Aunuksen piiri,lokakuu 1941 –Hallintoa koskevat tiedotLeirin päällikkö:(”Alavoisten” päällikkö)- 9.6.1943 luutnantti Samuel Valtari- 25.8.1943 sotilasvirkailija Lauri Jaakko Hautala- 26.5.1944 sotilasvirkailija Mikko Lohikoski- 5.7.1944 luutnantti Veijo Elias Laakkonen- 12.7.1944 alikersantti Arvi Ilmari Vuori- 13.7.1944 kersantti Martti Vahvaselkä- 15.7.1944 kapteeni Rudolf Birger Knut Ingman- 15.7.1944 luutnantti Harry Nestor TörmäPäällikön apulainen:- 28.10.1943 luutnantti Heimo Jouko Leppänen- 11.6.1944 luutnantti Ossi SorjonenLeirin vääpeli:- 12.7.1944 alikersantti Eino Armas MattiSarajoki- 22.7.1944 alikersantti Eino Evert JoronenPaalun leirin vääpeli:- 18.10.1943 alikersantti Matti Vihtori Yli-luomaAlaleiritPaalu, Heposuo250


Vankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 544 menehtynyttä, joistaammuttuja 21941: 1351942: 358 (ammuttuja 2)1943: 331944: 9ei tietoa: 9Hautauspaikka:Vitele, Vitelen hautausmaa (alaleiri)Leirin arkistoEi arkistoa251


Työleiri 1, KutismaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintipaikka:Alistukset:KutismasotatoimiyhtymäItä-Karjalan sotilashallinto, syyskuu 1943 –Vankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 14 menehtynyttä1941: -1942: 91943: 41944: -ei tietoa: -Hautauspaikka:ei tietoaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: Sotapäiväkirja 8308 (1.1.1944 – 10.7.1944)252


Työleiri 2, PuujokiSijaintitiedotSijaintipaikka:PuujokiVankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoEi arkistoaHaudankaivuuta Naarajärven sotavankileirillä. Hautakaivantoa jatkettiin ja täytettiin sitämukaa, kun vainajia tuli. Jokainen vainaja sai valkoisen ortodoksiristin. Aarne Backmaninperikunta253


Vilgan työleiri, VilgaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintipaikka:VilgaToiminta-aika: - syyskuu 1943Vankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 4 menehtynyttä1941: -1942: 21943: 2Hautauspaikka:Vilga, Vilgan hautausmaaLeirin arkistoEi arkistoa254


Vitelen keskitysleiri, ViteleSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintikunta:ViteleToiminta-aika: - 22.10.1942Erityispiirre:epäluotettavien vierasheimoisten leiriSeuraaja:Kinnasvaaran leiriVankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 9729/82255


Kolvasjärven keskitysleiri, RepolaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintikunta:Sijaintipaikka:Alistukset:Erityispiirre:RepolaKolvasjärviItä-Karjalan Sotilashallinto / Maaselän piirimyöhemmin Itä-Karjalan Sotilashallinto / Vienanpiiriepäluotettavien suomenheimoisten leiriVankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 2 menehtynyttä1941: -1942: 11943: -1944: 1Hautauspaikka:ei tietoaLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 9729/77 - 81Sotapäiväkirja 25614 (Toimintakertomus 1944)Sotapäiväkirja 25615 (1.1.1944 - 30.9.1944)256


Lusman keskitysleiri, RepolaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintikunta:RepolaSijaintipaikka:Lusman kyläToiminta-aika: - lokakuu 1942Erityispiirre:ukrainalaisten leiri (”kulakki-leiri”)Vankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: Sotapäiväkirja 25779 (3.7.1942 - 8.10.1942)Sotapäiväkirja 25780 (Paikallispäällikkö)Sotapäiväkirja 18556 (Vartiokomennuskunta25.4.1944 - 28.9.1944)257


Koropin keskitysleiri, RepolaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintikunta:Repolan alueSijaintipaikka:Koropin kyläToiminta-aika: - lokakuu 1942Erityispiirre:puolalaiset ja latvialaiset vangitVankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen:ei arkistoa258


Kinnasvaaran keskitysleiri, Teru (Prääsä)Sijainti- ja toimiaikatiedotSijaintikunta:Teru (Prääsä) alueSijaintipaikka:KinnasvaaraToiminta-aika: lokakuu 1942 –Edeltäjä:Bitelen leiriVankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 2 menehtynyttä, jotka ammuttu1942: 2 (ammuttuja)1943: -1944: -Leirin arkistoKA / Sörnäinen: T 5650/23 – 25, T 9729/76Sotapäiväkirja 25606 (Evakuointikertomus 1944)Sotapäiväkirja 25607 (Toimintakertomus 1944)Sotapäiväkirja 25608 (Toimintakertomus1.1.1944 - 25.6.1944)Sotapäiväkirja 25609 (Toimintakertomus1.1.1944 - 20.6.1944)Sotapäiväkirja 25610 (Toimintakertomus 1943)Sotapäiväkirja 25611 (Toimintakertomus 1944)259


Kiestingin aluevankila, KiestinkiSijaintitiedotSijaintipaikka:KiestinkiVankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 5695/69 – 71Kinnasvaaran keskusvankila, RepolaSijaintitiedotSijaintikunta:Sijaintipaikka:RepolaKinnasvaaraVankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä 3 menehtynyttä vuonna 1943Leirin arkistoKA / Sörnäinen: T 2878/21 – 23, T 5597/25, T 5650/1 – 22,T 5659/162, T 9727/171Sotapäiväkirja 8254 (Keskusvankila 16.6.-13.7.1944)Sotapäiväkirja 25612 (Kinnasvaarankeskusvankila ja Äänislinnan aluevankila,evakuointisuunnitelma)260


Äänislinnan aluevankila, ÄänislinnaSijaintitiedotSijaintikunta:ÄänislinnaVankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei tietoja menehtyneistäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 2922/12 – 14, T 5650/26 - 32Sotapäiväkirja 25612 (Kinnasvaarankeskusvankila ja Äänislinnan aluevankila,evakuointisuunnitelma)261


Takaisin vallatun alueen siviiliväestön leirit(15.10.1941 saakka) ja Miehikkälänkeskitysleiri


Yleistä leireistäJatkosodan alkupuolella ns. takaisin vallatun alueen siviiliväestö, jokakoostui pääasiassa kolhooseissa työskennelleistä siviilihenkilöistä, kerättiinvälittömästi armeijakuntien alaisiin leireihin. Leirejä kutsuttiinkeskitysleireiksi. Leirejä oli yhteensä kuusi, joista kolme II Armeijakunnanalueella ja kolme Karjalan armeijan alueella.Armeijakuntien alaiset keskitysleirit vankeineen siirrettiin Miehikkälään15.10.1941, jonne perustettuiin työleiri kolhoosihenkilökuntaa varten. Leirinnimeksi tuli Miehikkälän keskitysleiri ja vankeja kutsuttiin nimelläkeskitysleiriläinen. Vuonna 1944 nimitys muuttui internoiduksi siviilivangiksi.II Armeijakunnan alueen keskitysleiritKeskitysleiri N:o 1Sijaintikunta:RautjärviSijaintipaikka:Pien-MiettiläToiminta-aika: - 15.10.1941Vankien lukumäärä: 70 henkilöäKeskitysleiri N:o 2Sijaintikunta:KaukolaSijaintipaikka:LiinamaaToiminta-aika: - 15.10.1941Vankien lukumäärä: 336 henkilöäKeskitysleiri N:o 3Sijaintikunta:MuolaaSijaintipaikka:VuotjärviToiminta-aika: - 15.10.1941Vankien lukumäärä: 158 henkilöä (miehiä 18, naisia 83, lapsia 57)263


Karjalan armeijan alueen keskitysleiritRuohojärven keskitysleiriSijaintikunta:ImpilahtiSijaintipaikka:RuohojärviToiminta-aika: - 15.10.1941Vankien lukumäärä: 280 henkilöäKytösyrjän keskitysleiriSijaintikunta:ImpilahtiSijaintipaikka:KytösyrjäToiminta-aika: - 15.10.1941Vankien lukumäärä: 260 henkilöäKokkoselän keskitysleiriSijaintikunta:ImpilahtiSijaintipaikka:KokkoselkäToiminta-aika: - 15.10.1941Vankien lukumäärä: 240 henkilöä264


Miehikkälän keskitysleiri, Miehikkälä – Hanko – PerniöSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Viipurin lääni, Uudenmaan lääni, Turun ja PorinlääniSijaintikunta:Miehikkälä, Hanko, PerniöSijaintipaikka:Täcktom (Hanko)Toiminta-aika: perustettu 8.9.1941lakkautettu 25.11.1944Siirrot:18.6.1944 Täcktom10.9.1944 PerniöLuonne:siviilivankileiri (ns. takaisin vallattujen alueidenväestöä)Vastaanottoasema: TaavettiHallintoa koskevat tiedotPeiteluku: 434Kenttäpostinumero: 434, 434/7Leirin päällikkö:13.9.1941 - 21.4.1942 luutnantti A. Kari21.4.1942 - 18.5.1942 luutnantti K. Soinio18.5.1942 - 13.10.1942 luutnantti V. Laurima13.10.1942 - 25.11.1944 kapteeni V. HaajaKomendantti:27.3.1942 - 25.11.1944 luutnantti L. I. SalminenHenkilökunta: 15.7.1942 115 henkilöä265


AlaleiritMustalampi, Juurakko, Kasari, Kylä I, Kylä II, Kylä III, Kylä IVSotavankeja koskevat tiedotLukumäärä: 18.7.1942 1664 vankia14.11.1942 158330.11.1942 158031.12.1942 157927.9.1944 1429Menehtyneet: yhteensä 158 henkilöä (Laine 1992, s. 26)Hautausmaa:Miehikkälän leirialueLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 6376 - 6378Leiriä koskevaa kirjallisuuttaLaine, Antti. Miehikkälä - työleiri vai keskitysleiri. Salpalinja-seminaari 27.6.- 28.6.1992, Miehikkälä. Seminaariraportti. Kymenlaakson kesäyliopistonjulkaisuja 3/1992.Varpio, Yrjö: Vanhaa Miehikkälää, s. 82 – 83. Vammala 1974.266


Miehikkälän siviilileirillä oli paljon lapsia ja nuoria. Valokuva: Kansallisarkisto267


Saksalaisten sotavankien leirit ja sairaalat


Sv 28Sotavankileiri 28, KemiSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Lapin lääniSijaintikunta:KemiToiminta-aika: 2.11.1944 –Luonne:III Armeijakunnan saksalaisten sotavankien leiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: ei tunnustaPeiteluku: 9897Kenttäpostinumero: 9897/6Alaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei menehtyneitäSairaalan arkistoEi arkistoa269


Sv 40Sotavankileiri 40, VääksySijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Hämeen lääniSijaintikunta:AsikkalaSijaintipaikka:VääksyToiminta-aika: 23.9.1944 – 1.11.1944Luonne:saksalaisten sotavankien leiri, Suursaaren vangitHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: SdPeiteluku: 7710Kenttäpostinumero: 7710/7Leirin päällikkö:luutnantti Hannes SissonenAdjutantti:luutnantti E. RahunenAlaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei menehtyneitäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 6317, T 6350 – 6353, T 12422270


Sv 41Sotavankileiri 41, OuluSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Oulun lääniSijaintikunta:OuluToiminta-aika: 8.10.1944 – 26.11.1944Luonne:saksalaisten sotavankien leiriEdeltäjä: Sotavankileiri 19Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: DlPeiteluku: 6682Kenttäpostinumero: 6682/6Alaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei menehtyneitäLeirin arkistoKA / Sörnäinen: T 9207 – 9211, T 9328271


Sv 45Sotavankileiri 45, OuluSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Oulun lääniSijaintikunta:OuluSijaintipaikka:MaikkulaToiminta-aika: 27.10.1944 –Luonne:III Armeijakunnan saksalaisten sotavankien leiriHallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: ei tunnustaPeiteluku: 6682Kenttäpostinumero: 6682Alaleiritei tietoa / ei ollutSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei menehtyneitäLeirin arkistoKA / Sörnäinen:ei arkistoa272


27. SotaS27. Sotasairaala, VaasaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Vaasan lääniSijaintikunta:VaasaToiminta-aika: - 25.11.1944Luonne:saksalaisten sotavankien sairaala(sotavankiosasto)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: ei tunnustaPeiteluku: 7466Kenttäpostinumero: 7466/7Sotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet:ei menehtyneitäSairaalan arkistoKA / Sörnäinen: T 2200927. Sotasairaalan arkistoVaasan sotavammapoliklinikan arkisto273


32. SotaS32. Sotasairaala, OuluSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Oulun lääniSijaintikunta:OuluToiminta-aika: - 25.11.1944Luonne:saksalaisten sotavankien sairaala(sotavankiosasto)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: ei tunnustaPeiteluku: 5346Kenttäpostinumero: 5346/6Sotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 13 sotavankia (1944)Sairaalan arkistoKA / Sörnäinen: T 26598, T 2754832. Sotasairaalan arkistoOulun sotavammapoliklinikan arkisto274


43. SotaS43. Sotasairaala, HeinolaSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Mikkelin lääniSijaintikunta:HeinolaToiminta-aika: 17.9.1944 – 25.11.1944Luonne:saksalaisten sotavankien sairaala(sotavankiosasto)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: ei tunnustaPeiteluku: 9676Kenttäpostinumero: 9676/7Sotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 12 sotavankia (1944)Sairaalan arkistoKA / Sörnäinen:43. Sotasairaalan arkisto275


65. SotaS65. Sotasairaala, RaudaskyläSijainti- ja toimiaikatiedotSijaintilääni:Sijaintikunta:Oulun lääniYlivieskaSijaintipaikka:RaudaskyläToiminta-aika: 1.7.1944 – 11.1.1945Luonne:saksalaisten sotavankien sairaala (myösneuvostosotavankeja)Hallintoa koskevat tiedotSotavankileirin tunnus: DkPeiteluku: 9683Kenttäpostinumero: 9683Päällikkö: 18.9.1941 - 25.11.1944 lääkintämajuri B. C.RoseniusKomendantti:16.11.1942 - 25.11.1944 vänrikki N. NyströmSotavankeja koskevat tiedotMenehtyneet: yhteensä: 2 sotavankia1944: 21945: -Sairaalan arkistoKA / Sörnäinen:65. Sotasairaalan arkisto276


28. Sotilassairaalan lääkäri Nikolai Georgijevitš Tsernych, joka oli tullut Suomeenjo vuonna 1919. Valokuva: Leo Berkovits 1941–1942277


The POW Camp Handbook – an introduction and aglossaryIn 1942, there were an estimated total of 3350 labour sites for Sovietprisoners of war in Finland and in territories occupied by the Finns. At thetime, there were only a few camps that had more than a thousand inmates,and about ten camps housing hundreds of prisoners. There were about ahundred sub-camps which had fewer prisoners, and over 3000 work sites,not counting the areas of placement of POWs involved in agricultural work.In addition, POW camps from the Winter War, civilian internment campsduring the Continuation War, and in the fall of 1944 the camps for GermanPOWs were active in Finland during the war years. This handbook providesthe essential data on all of these camps.Due to the use of Soviet POWs at work sites and as agricultural labourers,many Finns came, especially during the Continuation War, into contact withprisoners of war. In the actual areas where the POW camps where located,some of the local populace was included in the operation of these camps.The camp officials supplied POW labour to the production facilities in thearea, and POWs were often transferred from one place to another.Soviet POWs have thus left numerous imprints on the memories and mindsof their contemporaries, and many members of local communities havebeen interested in the lives and fates of the Soviet POWs who lived in theirareas. Nevertheless, POW camps and work sites were temporaryphenomena, and during the war years, the military- and camp officials didnot want any wider publicity concerning them. To the contrary, campofficials actually tried to restrict the access of both journalists and privatecitizens to information concerning the POW camps and the living conditionsof the POWs. Unnecessary interaction by citizens with POWs became,according to a decree that came into force in May 1942 (397/1942), acrime. A person guilty of this offence could be charged with fines, or sixmonths’ imprisonment. In 1943, even harsher penalties were set (decrees97 and 370/1943), that made it possible to sentence the offender to up tofour years in prison. In practice, the line between necessary andunnecessary interaction was vague and ill-defined, because at leastthousands of POWs were at any given moment working both in agriculturallabour and with private employers, where the enforcement of these lawswas impossible.It is hard for those interested in POW camps and the living conditions ofPOWs to find information from the war years due to a lack of basicinformation on the camps, and the fact that the location of the archives is278


not common knowledge. The purpose of this Handbook is to offer thereader a handy way to acquire basic information on the POW camps andtheir sub-camps, with the preserved archives concerning them. In addition,the Handbook also provides a general overview of the POW camps.It is possible, through the basic information in this Handbook, to carry outmore extensive and detailed research on POW camps in individual areas,because one can now find the basic information on the camps and thearchives concerning them without the onerous research that this entailed inthe past. In addition, the Handbook can be easily combined with thedatabases on the POWs and civilian prisoners who died during the SecondWorld War in Finland hosted at: http://kronos.narc.fi/.It is possible for an English-speaking reader to benefit from at least part ofthe information gathered in this Handbook. A part of the data laid out belowconcerns elementary issues such as quantities of POWs, dates, places,names, etc. This information can be easily used by the English-speakingreader, as the Finnish terms for the various categories and entries havebeen translated into English in the enclosed glossary.GlossarySijainti- ja toimiaikatiedot – Information on location and periodof activityAlistukset – Under authority ofEdeltäjä – PredecessorErityispiirteet – Special qualitiesLuonne – Nature/classificationMuut nimet – Other namesMyöhempi nimi – Later renamedSeuraaja – SuccessorSiirrot – RelocationsSijaintikunta – MunicipalitySijaintilääni – CountySijaintipaikka – LocationSuojeluskuntapiiri – Civil Guard district279


Toiminta-aika – Period of activityVastaanottoasema – Station of receptionHallintoa koskevat tiedot – Administrative dataAdjutantti – AdjutantAliupseeri – Non-commissioned officerApulainen – AssistantApulaispäällikkö – Assistant commander of campErikoiskuulusteliat – Special interrogatorsHenkilökunta – StaffHuoltopäällikkö – Chief supply officerJärjestelyaliupseeri – NCO in charge of sorting prisonersKenttäpostinumero – Army postal numberKomendantti – CommandantKomppanianpäällikkö – Company commanderLeirin päällikkö – Commander of campLeirin vääpeli – Camp First SergeantLääkäri – DoctorMiehistö – PersonnelPeiteluku – Reference numberPääkuulustelija – Chief interrogatorPäällikkö – CommanderPäällikkölääkäri – Chief medical officerPäämajan määräämät sotavankien kuulustelijat – Interrogators assigned byheadquartersPäämajan tiedusteluosaston erikoiskuulustelija – Special interrogator fromheadquartersPäämajan tiedusteluosaston kuulustelija – Interragator from headquartersRahastonhoitaja – TreasurerSotavankileirin tunnus – Reference symbolTalouspäällikkö – Financial chief280


Talousvastaava – Financial managerVankilan johtaja – Prison wardenVartiokomppanian päällikkö – Commander of guard companyVartiopäällikkö – Chief guard officerAlaleirit – Sub-campsSotavankeja koskevat tiedot – Information on POWsHautausmaa – CemeteryHautauspaikat – Burial sitesLukumäärä – Number of prisonersMenehtyneet – DeceasedVastaanottokyky – Maximum prisoner capacityLeirin/sairaalan arkisto – Camp/hospital archivesKA/Sörnäinen – The National Archives/Military ArchivesTurun maakunta-arkisto – Turku Provincial ArchivesLeiriä/Sairaalaa koskevaa kirjallisuutta – Literature featuring thecamp/hospital281


KäsikirjaTalvi-, jatko- ja Lapinsodansotavanki-jasiviilileirit1939–1944Sotavankileirien käsikirja on käteväja kattava tietokirja sekä hakuteosjokaiselle sota-ajan sotavanki- jasiviilileirien oloista ja olosuhteistakiinnostuneelle. Kirja on samallaKansallisarkiston sotavankiasioitatutkineen Luovutetut-projektintuottama tutkimuksen apuväline.Kirjassa tuodaan kootusti esilleperustiedot niin talvi- ja jatkosodankuin Lapin sodan aikaisista sotavanki-ja siviilileireistä Suomessa vuosina1939 - 1944. Hajallaan oleva aineistoon nyt ensimmäistä kertaa koottukäyttökelpoisesti yhteen, samoihinkansiin. Kirja tarjoaa lukijalleenjärjestelmällisen joukon tilastollisialukumääriä, eri leirien paikkakuntakohtaisiatietoja ja henkilönnimiä.Kokonaisuutena kirja tarjoaa kuvanSuomen tavasta hoitaa sotavankinsasotien aikana.Arkisto- ja kirjallisuusviitteetkuljettavat käsikirjaa käyttävän tutkijanhelposti alkuperäis- ja taustaaineiston,teoksen koostamisessakäytettyjen lähteiden äärelle. Valokuvakuvitustuo konkreettisen leiritodellisuudensuoraan lukijan silmieneteen: kirja on myös katselukirja.*9789515331496*ISBN 978-951-53-3149-6

More magazines by this user
Similar magazines