KP-LEHTI 2/2002 - Kirkonpalvelijat ry

kirkonpalvelijat.fi

KP-LEHTI 2/2002 - Kirkonpalvelijat ry

JouluvalmistelujaIisakki Kääriäinen oli toiminut suntionalähes kauemmin, kuin jaksoimuistaakaan. Hän oli instituutio, jollepiispakin käydessään ojensi ensinkätensä. Papit ja kanttorit olivatvaihtuneet, mutta Iisakki oli isältäänperimässä tehtävässä arvonsatuntien ja temppelin ylöspanostahuolehtien.Tuomiosunnuntain jälkeen hänelläalkoivat tutut valmistelut Hoosianna-palvelustavarten. Jo kevätkesällähän oli kävelyllään katsastanutkuusen, joka muodoltaan jaarvokkuudeltaan sopisi kirkkoon,jossa se palvelisi pakanallista alkuperäänsäaina loppiaiseen saakka.Ja niinpä tapahtuisi jälleen osajoulun ihmeestä. Kuusi sakrifisioituisija julistaisi kristillistä ydinsanomaa.Iisakki puheli kuuselleen jaoli kuulevinaan sen kuiskeesta vastauksiamietteilleen. Eihän puuraukallevoinut tapahtua mitään ylevämpää,kuin päästä temppelin koristukseksija kirkkokansan iloksi.Seurakuntatalon emäntä SiiriTuovinen tuli avuksi koristelussa.Lamput sijoitettiin spiraalinmuotoon.Iisakki Kääriäinen tunsi joulunpunan kihoavan poskilleen, kunSiiri kipusi portaille sijoittamaan tähdenkuusen latvaan. Iisakilla kuntuo tasapaino ei ollut enää, niinkuin nuorena ennen, mutta muutenikävuodet olivat muuttuneet arvokkuudeksi,jota musta virka-asupikantisti korosti.Sitten oiottiin liinat ja sijoitettiinpaikoilleen millimetrin tarkkuudella.Kynttilät jalkoihinsa ja adventinvärit lukupulpettiin, alttarille ja saarnatuoliin.Siiri imuroi penkkien välit ja Iisakkikeräsi virsikirjoja. Kun auringonvalo yllättäen matalalta pilkahtivalulasien läpi temppelin hämyyn,ei idyllille voinut enää vertaa olla.Körttisävelmää hyräillen Iisakki kipusisaarnatuoliin ja kuvitteli, mitenhän saarnaisi joulusta, enkeleistäja paimenista. Tehostaisi puhettaankädenheilautuksin ja karaisisikurkkuaan välillä luoden tuimiasilmäyksiä torkkuviin kuulijoihin.Niin, kyllähän papin toimet olisihelppo hoitaa. Kun pitäisi lyhyetsaarnat, säilyisi hyvissä kirjoissa,vaikkei sisältö suuria viisauksia sisältäisikään.Tärkeää olisi pitää päätäkallellaan ja välillä hiljentää äänikuiskaukseksi ja sitten taas korottaamahtipontisuuden tasolle. Kääriäistäharmitti, kun nuoret papitlukivat koneellisesti viikolla kirjoittamansatekstin, tuskin seurakuntaansavilkaisten. Tunnetta, tunnettaolla piti ja täryä !Siiri oli tuonut kahvia ja sitä nautittiinsakastissa. Seurakuntatalollaoli talkoilla leivottu torttuja kokoaamupäivän yhdessä Marttayhdistyksenkanssa ja Siiri oli tuonutmaistiaisia. Ne loppuivat juuri, kunnuorisotyöntekijä epävireisine kitaroineensaapui harjoittelemaan nuorisoryhmänkera adventin lauluja.Siiri ja Iisakki kävivät yksimielisen,mutta tiukan keskustelun nuortenhuuli-, nenä- ja kulmaraudoista jarinkuloista. Nuoret taas olivat oppineetsuntio Kääriäisen asiallisuudestasen verran, että myssyt lähtivätpäästä jo ulko-ovella.Siiri palasi puuhiinsa ja Iisakki jäikitaraharjoitusten jälkeen vielä kotoiseentemppeliinsä. Katseen kiertäessäHerran huoneen tuttuja yksityiskohtiahän ajatteli edessä olevaajoulusesonkia. Kolehtia kannettaisiintaas niin, että haavien tangotnotkuisivat. Löytötavaraa kertyisisilmälaseista rukkasiin. Virsikirjoistarevittäisiin lehtiä muistoksija muutama kaiverrus ilmestyisikirjalaudalle. Iisakki tarkisti vielä,että kanttorin tuhkakuppi urkujentakana oli tyhjä ja kiiltävä eikä koskettimistollaollut pölyä.Kuusi jäi juhlallisen äänettömänäkuoriin. Kynttilänjalat kiilsivät.Kirkossa vallitsi pyhä rauha ja hiljaisuus,jonka vertaista suntio IisakkiKääriäinen ei tiennyt muualla olevankaan.Tulkoon nyt sitten joulu,hän puheli itsekseen laittaessaanhälytykset paikalleen ja oven kahteenlukkoon.Pentti Tynkkynen6


Kirje kirkkoherralle ?ALUKSITyössäjaksamisesta jauhetaankahvitaukokeskusteluissa ja toriparlamenteissapäivittäin. Olen yksinäistä suureen ääneen toitottajistaja vielä sellainen, etten ole asiallemitään tehnyt, vaan vaadin tekemistäesimiehiltäni tai työnantajaltani.Mutta kuinka ollakaan, jokinaika sitten mitta tuli täyteen.Jäin lomalle ja aloitin sen istumallakirjoittimeni ääreen. Raapustin jonkinmoisenmuistion tai suomeksisanottuna kirjoitin kirjeen esimiehelleni,myös itselleni, jossa kerroinsuoraan omat käsitykseni työstänija sen ongelmista, kauhuskenaariontulevasta katastrofista. Löysinjotain positiivistakin, lienee itsesuojeluvaistoollut tämän takana.ONGELMIASeurakunnassamme on tapahtunutlähiaikoina monen moista myllerrystäja kaikkien vieterit siistijästäsuurimpaan tappiin ovat saaneetmaistaa epävarmuuden ahdistustaja tietämättömyyden tuskaa. Sapiskaaovat saaneet pomot ja luottamushenkilöt,me suorittajatasollaolemme sukkuloineet kuka kenenkintontilla ja onnistuneet olemaanvälillä väärässä paikassa oikeaanaikaan ja sitten taas oikeassapaikassa väärään aikaan ja tietenkinarvostelleet sekä moittineetjokaisen, joka on selkänsä kääntänyt.Sellainen se on seurakuntaliitos,uskokaa tai älkää. Jokainen ontehnyt parhaansa, omasta mielestään.HELEPOTTI VÄHÄNPalatessani ”hyvin ansaitulta lomaltani”- lainaus esimieheni sähköpostipalautteesta- ja luettuanilyhyen kommentin kirjoittamaanivuodatukseen, tuli hyvä mieli! Sehänoli luettu! Lupaus keskustelustalomalta palattuani ja tunnesiitä, että tulin kuulluksi (luetuksi),tuntui huisin hyvältä! Pitääkö näintehdä useamminkin?Jäsennän asiat ensin ”paperille”itselleni, pohdiskelen niitä, senjälkeenlähetän ehdotukseni esimiehellesähköpostilla tai paperilla.Päättäköön itse ajankohdan koskapaneutuu tuotokseeni ja vieläkuinka siihen suhtautuu? Tiettyvelvollisuudentunto pakottaa esimiehenjotenkin reagoimaan ”postiini”.Aina ei voi vedota kiireeseen.Kirje rakkalleen on jäänyt moneltanykynuorelta kokeilematta, muttatekstiviestit ja sähköpostit ovat jonkinmoinenkorvike tuolle muinaismuistolle,mutta on kai kuitenkinniin, että nenäkkäin istuttaessamonesti jää sanomatta juuri se tärkeinja vaikein asia, sama lieneesuhteessa esimieheen, miksei alaiseen.Tunteen ”näyttäminen” kirjoittaenon minulle helpompaa. Noin onsanonut entinen tyttöystävä yli kolmenkymmenenvuoden takaa.-Voisitko sinä kirjoittaa mulle kirjeenjoskus vieläkin, oli niitä niinkiva silloin ennen lukea, sanoi vaimomännä viikolla.POHDISKELENKiireistä, kovin kiireistä on tämäaika täällä elossa. Kirjoitetussa sanassaon voimaa. Synodaalikokouksessaanpapistomme mietti RaamatunSanan ymmärtämisen ja tulkitsemisenvaikeutta. Kun minä kirjoitankirkkoherralle omista työmur-heistani, minulta voi sentään vieläkysyä selvennystä, eikö niin? Kokeilepatätä!terveisinPIÄKIRKON PIÄSUNTIOPyhäkoulun opettaja kyselee lapsilta:– Minkähän takia lapsia tuotiin Jeesuksenluokse?– Varmaankin sen taatta, että äetpiäsöö käämään kaapassa.Turun alaosastonVuosikokous keskiviikkona 16.3.2005 klo 18.00 Halisten srk-kodissa.Ilmoittaudu 11.3.2005 mennessäNinalle puh. 040 511 7455. Tervetuloa.Hallitus8


Isäntärengin mietteitäKulunut vuosi on ollut meillä kirkonpalvelijoillahyvin työntäyteinen.Monissa seurakunnissa toiminta onlisääntynyt huomattavasti ja kuitenkinkirkonpalvelijoiden määrä on pysynytennallaan ellei jopa hiemanvähentynyt. Lisäksi tehtävämme ontullut yhä haasteellisemmaksi, koskatilaisuudet ovat muuttuneet vaativammiksi.Monilla kirkonpalvelijoillaon kymmenien vuosien kokemustyöstään ja näiden vuosienaikana on tullut paljon uusia asioita.On tullut uutta tekniikkaa kutenATK, äänentoisto, valaistuslaitteetsekä muuta automatiikkaa. Kaikissaseurakunnissa kirkonpalvelijateivät edes saa tarvittavaa koulutustakyseisten laitteiden käyttöön.Näenkin, että meidän on itse pidettävähuolta siitä, että saammetarvittavan koulutuksen. Ensi vuodenkoulutussuunnitelmat ja päätöksetsiitä, ketkä koulutusta saavat,on jo tehty.Myös emäntien vastuu on kasvanut,sillä erilaisten ruokavalioidenmäärä kasvaa koko ajan. Tämä asettaauusia vaatimuksia ruuanlaitolle.Myös monikansallisuuden lisääntyminentuo haasteita ruuanvalmistukseen.Me kirkonpalvelijat saamme ollaoikealla tavalla ylpeitä arvokkaastatyöstämme. Useimmissa paikoissaolemme ensimmäisinä kohtaamassaasiakkaita ja meidän kauttammevälittyy kuva seurakunnastatapaamillemme ihmisille. Olemmeikään kuin seurakunnan käyntikortteja.Jos arvostamme työtämme jatyönantajaamme, niin tämä kuvavälittyy kauttamme muille ihmisille.Arvostan sitä koulutusta, mitäSVTL ja Kirkonpalvelijat ry. yhdessäja erikseen järjestävät meille.Myös kirkonpalvelijoiden yhteisettapaamiset esim. alueyhdistyksienpuitteissa, vuotuisilla kirkonpalvelijoidenopinto- ja koulutuspäivilläsekä ihan oman seurakunnan työntekijöidenkesken, ovat tärkeitä.Vetoankin teihin hyvät kollegat, ettätulevaisuudessa osallistuisimmenäihin yhteisiin tapaamisiin huomattavastiahkerammin.Joulu on jo aivan oven edessä.Monissa seurakunnissa kirkonpalvelijatovat jo olleet hyvin kiireisiäjärjestellessään erilaisia jouluun liittyviätilaisuuksia. Mitä lähemmäksijoulu tulee, sitä kiireisemmiksityöpäivät käyvät osalle meistä.Toivon ja rukoilenkin voimia teillenäiden joulun tilaisuuksien läpiviemiseksi.Kaiken kiireen ja touhunkeskellä toivon, että osaatteottaa aikaa myös itsellenne ja perheellenneja hiljentyä joulun ilosanomanäärelle, mikä se hiljaisuudenpaikka sitten itse kullakin on.aiheina mm.- kirkonpalvelijoiden eettisetohjeet- jumalanpalveluselämä ekumeenisestanäkökulmasta- kirkon palkkausjärjestelmänkehittäminen- tyyli ja kehonkieliTarkempaan ohjelmaan voi tutustuawww-sivuillamme www.kirkonpalvelijat.fivuodenvaihteen jälkeen.Ohjelma julkaistaan myösSVTL:n vuoden työntekijä.Itse olin siinä pyörityksessä kahdeksanvuotta. Nyt saan jo kolmannenjoulun aikana hiljentyä pois työkiireidenkeskeltä, sillä leirikeskuksemmehiljenee kokonaan jo jouluviikollaja silloin minulla alkaa kahdenviikon talviloma.Toivotan teille hyvät kirkonpalvelijakollegatsiunattua Vapahtajammesyntymäjuhlaa. Saakoon Häntänäkin jouluna syntyä uudestaanmeidän jokaisen sydämeen.Matti PesonenKIRKONPALVELIJAT RY:NOPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT28.-29.6.2005 OULUSSAseuraavassa Kirkonpalvelija –lehdessä,joka ilmestyy viikolla 12ennen pääsiäistä.Osallistumismaksut:- osallistumismaksu sis. ruokailut:110,00 €- osallistumismaksu sis. täysihoidonajalta 28.-29.6.2005: 200,00 €- osallistumismaksu sis. täysihoidonajalta 27.-29.6.2005: 260,00 €9


Olen tulossa vanhaksi...Herra, Sinä tiedät paremmin kuinminä, että olen tulossa vanhaksi.Suojele minua tulemasta liian puheliaaksija ajattelemasta, että minunon sanottava painava sanani jokaasiassa ja joka tilaisuudessa.Vapauta minut halustani järjestelläkaikkien muiden asioita. Teeminusta ajatteleva ihminen – ei ärtyisä,eikä ylemmyydentuntoinen.Ottaen huomioon viisauteni laajanvaraston, on tosin sääli olla sitäkaikkea käyttämättä, mutta tiedäthän Herra, että haluan kuitenkinsäilyttää muutaman ystävän itselläniloppuun saakka.Pidä mieleni vapaana loputtomienyksityiskohtien kertaamisestaja anna minulle siivet, joilla voinlentää suoraan asian ytimeen. Sinetöihuuleni vaikenemaan kaikistakivuistani ja vaivoistani, jotka ovatlisääntymässä ja joista puhuminenon sitä miellyttävämpää mitä pidemmällevuodet vierivät.Pyydän sen sijaan itselleni tarpeeksivoimaa kuunnella muidenvaivoja ja kestävyyttä ymmärtääheitä kärsivällisin mielin.Pidä minut suhteellisen lempeänä.En halua olla mikaan pyhimys,sillä muutamien sellaisten kanssaon hyvin vaikea elää. Mutta hapanvanha ihminen on paholaisen suurimpiatöitä.Kirkonpalvelijat ry:nVUOSIKOKOUSpidetään 28.6.2005 klo 18.30Ramada Hotellissa, Kirkkokatu3, Oulu.Esillä sääntömääräiset asiat.Helsinki 29.11.2004Kirkonpalvelijat ry:n hallitusSeppo Pyykkönen puh.joht.Kari Hartikainen sihteeriAuta minua saamaan elämästäniirti kaikki mahdollinen hauskuus.Ympärillämme on paljon hauskojaasioita, enkä haluaisi menettää ainoatakaanniistä.Jumalanpalvelustilastot vuodelta 2004Jumalanpalvelustilastojen laatiminenkuluvalta vuodelta alkaa ollapian käsillä. Tietojen tulisi olla kirkkohallituksessatammikuun loppuun2005 mennessä.Jumalanpalvelusten tilastointitapauudistui muutama vuosi sittenuuden Jumalanpalvelusten kirjantultua voimaan. Pyydämme arvoisiakirkonpalvelijoita kiinnittämäänystävällisesti huomiota siihen, ettätilastot kootaan A3-lomakkeessaolevan ohjeen mukaisesti. Sekaannustasaattaa aiheuttaa se, että sakaristoissaolevassa Kirkon päiväkirjassaon edelleen vanhan tilastointikäytännönmukainen ohje. Voisiis olla tarpeen tarkistaa joidenkinjumalanpalvelusten kohdalta, kumpaansarakkeeseen (pääjumalanpalveluksiinvai muihin jumalanpalveluksiin)osallistujamäärät on merkitty.Tarkistusta vaativia ovat erityisestiseuraavat pääjumalanpalveluksiksitilastoitavat jumalanpalvelukset:- tuhkakeskiviikonjumalanpalvelus- kiirastorstai-illan messu- jouluaaton sanajumalanpalvelukset(hartaudet)- jouluyön jumalanpalvelus- itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus- pääsiäisyön messu.Näitä palveluksia ei siis merkitämuihin jumalanpalveluksiin, vaikkaniiden viettämisajankohta saattaaolla iltapäivä, ilta tai yö.Tilastointilomakkeen ohje (täyttöohjekohtaan 11) on pääjumalanpalvelustenosalta kokonaisuudessaanseuraava: ”Tähän kohtaanmerkitään kaikki seurakunnan pääjumalanpalvelukset,jotka vietetäänsunnuntaina, muuna pyhäpäivänätai kirkkovuoden juhlina.Tällaiseksi luetaan myös jouluaatonsanajumalanpalvelus, jouluyönmessu, tuhkakeskiviikon messu,kiirastorstai-illan messu ja pääsiäisyönmessu. Seurakunnanmuissa kirkoissa kuin pääkirkossavietettävät jumalanpalvelukset ilmoitetaanmyös kohdassa 11, josne täyttävät tämän ohjeen kriteerit.”YhteistyöterveisinKai Vahtola ja Osmo Vatanenkirkkohallitus10


Seurakuntien Viran- jaToimenhaltijain LiittoSVTL rywww.svtl.fiToimisto:Asemamiehenkatu 200520 HELSINKIpuhelin (09) 2290 0410faksi (09) 141 362työttömyyskassapuh. (09) 2290 0420Liiton toimisto sekä sen työttömyyskassaovat avoinna maanantaistaperjantaihin klo 9-16, kesäaikanaklo 9.15.Työttömyyskassan puhelut toivotaankeskitettäväksi klo 9-11 väliseksiajaksi.HallintoRitva Rasilatoiminnanjohtajapuh. (09) 2290 0450040 8280 656ritva.rasila@svtl.fiCarita Kärkinentoiminnanjohtajan sihteeripuh. (09) 2290 0411carita.karkinen@svtl.fiPalvelussuhde- ja työsuojeluneuvonta,luottamusmiesasiatSakari Timonentyömarkkina-asiamiespuh. (09) 2290 0451sakari.timonen@svtl.fiLainopillinen neuvontaAnna-Maria Numminenlakimiespuh. (09) 2290 0440anna-maria.numminen@svtl.fiHanna Lehtimäkilakimiespuh. (09) 2290 0430hanna.lehtimaki@svtl.fiKoulutus-, jäsen- ja alueyhdistyssekäopiskelija-asiatVuokko Laaksonenjärjestösihteeripuh. (09) 2290 0431vuokko.laaksonen@svtl.fiJäsenpalveluTiina Pertiläjäsenpalvelusihteeripuh. (09) 2290 0410tiina.pertila@svtl.fiSuntioAate JooseppiLeinonens. 24.3.1928 Kuhmossak. 5.12.2004 SotkamossaEntinen Kirkonpalvelijat ry:n hallituksenjäsen Aate Leinonen toimiyhdistyksen hallituksessa vuosina1987–1990.Hän kirjoitti KP-lehdessä 1/1987“Jumalan johdatuksessa aika eiusein merkitse mitään. Elämän rikkaudenkokeminen ei siinä ole verrattavissasiihen, mitä ihminen itseon – tai mitä hän saa aikaan.Kaikkivaltiaan Jumalan kokeminenon riemullista, kun tietää, etteipieni ihminen voi asioiden kulkuanoin vain muuttaa. Se antaa turvallisuudenarkipäivään kun saa ottaakaiken hänen kädestään, oli se sittenhyvää tai pahaa.”Aate Leinosen iäisyysmatkaa siunatenKirkonpalvelijat ry:n hallitus.11


Kirkonpalvelijat ry:n hallitus kiittää jäseniäänja tämän lehden lukijoitakuluneesta vuodesta ja toivottaaRauhallista Joulua jaTaivaan Isän siunaamaa Uutta Vuotta 2005N:o 4/2004 – 51. vuosikertaJulkaisija/Tilaukset:Kirkonpalvelijat r.y. - Kyrkotjänare r.f.Puh./Fax: (017) 281 1697GSM 050 520 7003E-mail: kirkonpalvelijat@kolumbus.fihttp://www.kirkonpalvelijat.fiLehden toimitus:PL 421, 70101 KUOPIOToimitussihteeri Kari HartikainenToimituskunta:Yhdistyksen hallitusIlmoitushinnat:Kokosivu 200 €1/2 sivua 110 €1/3 sivua 70 €Pankit:Nordea 202718-136346Sampo Pankki 800015-252706OP 560005-293207Paino:Suomen Graafiset Palvelut OyE-mail: kuopion.painotuote@co.inet.fiSeuraava lehti ilmestyy maaliskuussa2005.ISSN 0 355-8258

More magazines by this user
Similar magazines