1/2012 - ProAgria Oulu

proagriaoulu.fi
  • No tags were found...

1/2012 - ProAgria Oulu

MaaviestiProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2012Hallittu kasvujättää varaa riskeilleEläinten hyvinvointipitää Virpi Kurkelaa liikkeelläMaltaatantavat makua leipään”ProAgrian vahvuus on valtakunnallisuus. Maanlaajuisen verkoston kauttaasiakkaalle voidaan taata paras mahdollinen osaaminen.”1/2012 maaviesti 1


2 maaviesti 1/2012


MaaviestiSisältö 1/2012Leipätiedotus ryMihin säilörehunlaatu riittää?Onko ruokinnassatehostettavaa?ProAgria tarjoaavaihtoehtojaerilaistenmaitotilojenruokinnan16ohjaukseen.YmpäristöAgro II järjestää viljelijöillekevään aikana runsaasti tapahtumia,kuten 14 tuki-infoa eri puolillaMaisema mumaakuntaa.Vilja maistuu monessamuodossa ja etenkinleipä on tärkeäosa suomalaistaruokakulttuuria.Plugi OyTaimi Mahosenaho19248 KANNESSAEläinlääkäri Virpi Kurkela tarttuulypsykarjan ongelmiin jo ennalta.10 HALLITTUA KASVUAIsokanniaisen tilalla aikaa jäämuuhunkin kuin työhön.12 VEROTUSOHJEET 2011Arviointiohjeita maa- ja metsätaloudenharjoittajan verotukseen.13 TUKIHAKUUN!Nyt on aika sopia kevään EU-tukihaustaProAgrian neuvojan kanssa.14 TEKIJÄ ESIIN”Pienikin voi olla tehokas”, sanootalousneuvoja Sari Isotalus.16 RÄÄTÄLÖITYÄ RUOKINTAAKasvu-paketti vastaa Jurmun tilantarpeisiin.18 YMPÄRISTÖAGRO JATKUUTarjolla tietoa muun muassa EU-tuista,luomusta ja lähiruoasta.19 TUKI-INFOAMaalis-huhtikuu tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan viljelijöille EU- tuista.20 HYÖDYNNÄ TUET!Nyt kannattaa hakea ympäristötukia,ensi vuonna rahaa ei ehkä ole.22 ULKOMAILLAProAgria edistää maaseutuyrittäjyyttäKarjalassa.24 VILJASTA VIRTAAVilja on Maa- ja kotitalousnaistenteemaelintarvike tänä ja ensi vuonna.26 NETTI OHOI!Netti ohoi! projekti opastaa Facebookinja sosiaalisen median maailmaan.27 JÄSENASIAAProAgrian jäsenyys antaa verkostonvoimaa ja muita jäsenetuja.30 UUSI KALASTUSLAKIKalastuslaki on uudistumassanykypäivän haasteisiin.Vakiot5 Pääkirjoitus6 Lyhyet25 Naisissa maaseudun voima27 Hallinto28 Allakka1/2012 maaviesti 3


Yritystili.Yrityksesi sujuvakassanhallinnan perusta!Yritystili on yrittäjille suunnattu tili, joka keskittää päivit täisenkassanhallinnan, maksuliikkeen sekä tarvittaessa osan sijoittamisestaja rahoittamisesta vaivattomasti yhdelle tilille. Seräätälöidään yrityksen tarpeita vastaavaksi ja siihen voidaanliittää myös luotto.Kysy myös monipuolisesta e-laskusta, joka nopeuttaa jatehostaa yrityksen taloushallinnon toimintoja, on turvallinenja ympäristöystävällinen valinta.Ota yhteyttä:Oulun OP, Matti Tyhtilä 010 2535 316, matti.tyhtila@op.fiPohjolan OP, Tuija Linjakumpu 010 2539 446,tuija.linjakumpu@op.fi010-puheluiden hinnat: Lankapuhelimesta soitettaessa0,0828 e/puhelu + 0,0595e/min, matkapuhelimesta0,0828 e/puhelu + 0,1704 e/min (alv. 23 %)4 maaviesti 1/2012


PÄÄKIRJOITUSMaaviestiMaaviesti on ProAgria Lapin,Kainuun ja Oulun asiakaslehti,joka postitetaan osoitteellisenaasiakastiloille ja -yrityksille,jäsenille ja jäsenyhteisöillesekä sidosryhmille.JULKAISIJA ProAgria OuluKauppurienkatu 23 (PL 106)90101 Oulu, (08) 316 8611info.oulu@proagria.fiPÄÄTOIMITTAJA Vesa NuoliojaTOIMITUS Viestintä-KarttimoKiviniemen rantatie 9, 90810 Kiviniemiella.karttimo@proagria.fi040 526 4880TAITTO Mari Lähteenmaamari.lahteenmaa@proagria.fiILMOITUKSET Sirpa HeikkinenKielontie 8, 87500 Kajaani(08) 637 740, 044 533 1713sirpa.heikkinen@proagria.fiOSOITTEENMUUTOKSETProAgria Oulu, (08) 316 8611info.oulu@proagria.fiProAgria Kainuu, 044 320 1580info.kainuu@proagria.fiProAgria Lappi, 020 747 2700raija.yrjanheikki@proagria.fiPAINOPAIKKA Kalevaprint OyPAINOS 12 000 kplILMESTYMISAJAT10.4., 24.9., 19.11.TILAUSHINNAT 15 euroa /vuosikerta,asiakkaille ja jäsenille maksutonISSN 0788-0979.Neuvontahaasteiden edessäTulevina vuosina neuvontajärjestö on haasteiden edessä. Valtion osuus neuvonnan kokonaisrahoituksestatulee näillä näkymin laskemaan. Tämä johtaa siihen, että neuvonta joutuutarkastelemaan strategiaansa uudelleen.Palveluhintojen ja hinnoitteluperusteiden lisäksi joudutaan kiinnittämään huomiota myös toimintatapaanja neuvonnan laatuun. Pitkien etäisyyksien vuoksi matka-aika ja –kustannukset ovatetenkin Pohjois-Suomessa merkittävä neuvonnan kustannustekijä.Paremmalla matkareittien suunnittelulla ja osittain toimistolla tapahtuvan neuvonnan kautta voidaantehostaa työajankäyttöä. Asiakastyö sähköisten yhteyksien kautta luo myös mahdollisuuksiatehokkaampaan ja joustavampaan asiakaspalveluun.Paremmin suunniteltujen ja valmisteltujen tilakäyntien kautta päästään asiakasta enemmän hyödyttäväänneuvontapalveluun. Kun osa valmistelusta on jo tehty aiemmin toimistotyönä, voidaantilalla keskittyä tulosten tulkintaan ja miettiä yhdessä tilan väen kanssa toiminnan kehittämis- japarantamiskohtia.ProAgria kehittää jatkuvasti palvelujaan neuvonnan laadun parantamiseksi. Keskeisiä kehityskohteitaovat maitotiloja koskeva Karjakompassi, maatiloja ja muita maaseudun yrityksiä koskevattilipalvelut, lähinnä kasvinviljelytiloja koskeva Helppo-viljelypaketti sekä pienyrityksiä koskevatyritysneuvonnan palvelut.Neuvojien koulutukseen on panostettu voimakkaasti viime aikoina ja sama toimintatapa jatkuulähivuosina. Tarkempaa tietoa näiden palvelujen sisällöstä antavat paikalliset neuvojat.ProAgrian vahvuus on valtakunnallisuus. Maanlaajuisen verkoston kautta asiakkaalle voidaantaata paras mahdollinen neuvonnan osaaminen. Järjestön sisällä on myös käynnissäorganisaation keventämiseen ja tehostamiseen liittyviähankkeita.ProAgria Kainuu on mukana viiden Itä-SuomenProAgria Keskuksen yhdistymiseen tähtäävässähankkeessa. Tavoitteena on, että asiakkaallevoidaan jatkossa taata taloudellisesti jalaadullisesta parasta mahdollista neuvontapalveluatilan sijainnista ja koosta riippumatta.OSMO TIIKKAINENjohtajaProAgria KainuuHelmikuuNyt on aika...· varata asiantuntija EUtukineuvontaan· varmistaa ProAgrian jäsenyys jajäsenedut· tarkistaa viljavuustutkimuksen,ruiskuttajatutkinnon jakasvinsuojeluruiskun testauksenvoimassaolo· tutustua oman ProAgrian Keskuksenajankohtaiseen koulutustarjontaan· postittaa maatalouden harjoittajanveroilmoitus viimeistään 29.2.· hakea investointitukea 30.3.mennessäElla KarttimoKannen kuva: Ella Karttimo1/2012 maaviesti 5


lyhyetElla KarttimoKaisu Merilä on halunnutaina tarjota Merilän kartanonvieraille lähellä tuotettuaruokaa.Kaisu Merilä luotsaamaa- ja kotitalousnaisiaMaa- ja kotitalousnaistenvaltakunnallisen järjestönuutena puheenjohtajanaon aloittanut matkailuyrittäjä,KTM Kaisu Merilä Utajärveltä.Valinta vuosille 2012-2014tehtiin Maa- ja kotitalousnaistenKeskus ry:n varsinaisessa kokouksessamarraskuussa.Merilän Kartanoa vuodesta1993 lähtien johtanut Kaisu onaktiivinen toimija matkailu- ja yritysalanyhdistyksissä sekä muissajärjestöissä. Hän on ollut myösMaa- ja kotitalousnaisten Keskuksenhallituksen jäsen ja toimiitällä hetkellä ProAgria Oulun hallituksessa.Kaisu Merilä uskoo, että uusitehtävä merkitsee paitsi Helsinginkokousmatkoja myös tutustumistapiirikeskuksiin eri puolilla maata.Hän pitää tärkeänä olla helpostisekä järjestöväen että piirikeskustentoiminnanjohtajien ja työntekijöidentavoitettavissa.”Maa- ja kotitalousnaisten teematovat aina olleet kiinni ajassaja hyödyntäneet maaseudun mahdollisuuksia.Toivon, että uusi tehtäväantaa tilaisuuden vaikuttaamyös maaseutua koskeviin päätöksiinvastapainona tämänhetkisellesyrjäseutujen alasajolle.”Löydä juuresiruisleipäkurssilta!Kiinnostus ruisleivän leipomiseennäkyy osallistumisintonaRuisleipätalkoidenleivontakursseille.Maa- ja kotitalousnaistenneuvojien opastuksella rukiisiareikäleipiä ja limppuja pyöritteliviime vuoden aikana lähes400 leipuria. Lisää kursseja onluvassa tänä vuonna.Maa- ja kotitalousnaistenja MTK:n yhteinen Ruisleipätalkoot-kampanjaankuuluuleivontakurssien lisäksi tapahtumia,joilla lisätään ruisleivänarvostusta ja kulutusta.Kampanjalla halutaan pitääyllä taitoja, jotka ovat vaarassaunohtua. Nyt käsillä tekeminenon taas muodikasta,ja leivontakurssit ovat olleetsuosittuja.Perinteisin mielikuva ruisleivänleivonnasta yhdistyymaalaistaloon ja leivinuuniin,mutta leivonta onnistuu myöskaupunkikodissa ja tavallisessasähköuunissa.”Rohkeasti vaan kokeilemaan.Tavalliseen sähköuuniinon maltettava tehdä tarpeeksipieni taikina, jotta leivät saapaistettua kohtuullisessa ajassa”,Oulun Maa- ja kotitalousnaistenelintarvikeneuvoja MaijaOjalehto vinkkaa.Maija OjalehtoLeipätaikinan alustaminen javastapaistetun leivän lumoavatuoksu ovat hitaan elämänluksusta. Leivän leipomisenjaloa taitoa kannattaa vaalia- tai harjoitella, jollei sitä vieläosaa.Ruisleipätalkoot-hankettarahoittaa maa- ja metsätalousministeriövuosina 2011-2012.Hankkeen tavoitteena on lisätäruisleivän kulutusta, palauttaaleipomiskäytäntöä arkeen, lisätäruisleivän ja ruuan tekijöidenarvostusta sekä kestäviä ruokavalintoja.Lisätietoja Ruisleipätalkoistaantavat Maa- ja kotitalousnaistenpiirikeskukset. Tulevistatilaisuuksista on tietoa Koulutussivulla28.Viskaalin OyViskaalin tilan Texel-pässit Rauno ja Reino.Viskaalille verkkokauppaPihvikarjan lihaa omalta tilaltaja muualta maakunnasta,suomalaista lammasta, muhoslaistatilajogurttia, sotkamolaistakyytön eli itäsuomenlehmäntinkimaitoa. Tammikuussa avattuViskaalin kauppa tarjoaa lähi- jaluomuruokaa osoitteessa www.viskaalin.fi/kauppa.Aluksi verkkokauppana starttaavankaupan tuotteet toimitetaanhalutessa kotiovelle Oulun alueellatai ne voi hakea noutopisteistä,joita lisätään tarpeen mukaan.Toiminta-alueena on Oulu ja ympäristökunnat,ja yksi noutopisteon myös Raahessa.Viskaalin Kaupan taustalla onMuhoksella toimiva Viskaalintila, joka kasvattaa Limousinpihvikarjaaja Texel-lammastaja jossa puristetaan omaa rypsiöljyä.”Omaa lihaa ja öljyä saammevuoden sisällä, mutta nyt ja myöhemminmyymme myös yhteistyökumppaneiltatulevaa lihaa”,toimitusjohtaja Tuula Kukkola-Räinä kertoo.Verkkokaupassa myydään tuotteitasesonkien mukaan ja sitä,mitä tuottajat kullakin viikolla tarjoavat.Tuotevalikoimaan kuuluujo yli 100 tuotetta. Uusia tuottajiaetsitään koko ajan. Suomalaisuus,pientuotanto, käsityö, maku, eettisyysja puhtaus ovat tuotteidenvalintakriteereitä.”Luomua myymme sen verrankuin sitä on saatavana. Lisäksi valikoimaantullee myös joitain tuontituotteita,kuten kahvia ja mausteita”,Kukkola-Räinä sanoo.Viskaalin tilan yhteistyökumppaneitaovat myös ProAgria Oulunkotieläin-, talous- ja yritysneuvonnanasiantuntijat.Lisätietoa: www.viskaalin.fi,www.viskaalin.fi/kauppa.6 maaviesti 1/2012


Kirsi Junttila / SiikajokilaaksoAvoimien ovien päivä kokosi yhteen Maaseututalon toimijat. Vasemmalta Anne Palola Muhoksen lomatoimistosta,toimistosihteeri Lea Lukinmaa Ruukin maaseututalosta, hallintoalueen maaseutujohtaja AnttiPulkkinen, maaseutuasiamies Pekka Seppinen, ProAgria Oulun maitotilaneuvoja Tauno Paakkari, kotieläinagronomiVirpi Huotari, maitotilaneuvoja Sauli Kärenlampi, talousneuvoja Jouni Sassali, maitotilaneuvojaPaula Vilppola ja johtaja Vesa Nuolioja sekä Mela-asiamies Osmo Kontinen (toinen oikealta).Ruukin toimistoavasi ovensaProAgria Oulu esitteli uusiatilojaan ja toimintaansaRuukin Maaseututalonavoimien ovien päivänä 17. tammikuuta.Ruukin Yrityspuistossasijaitsevassa talossa toimivatProAgria Oulun lisäksi Siikajoenmaaseututoimisto, Muhoksenkunnan hallinnoima lomatoimistoja MaatalousyrittäjienEläkelaitoksen Mela-asiamies.Avoimien ovien päivässä esittäytyimyös uudistunut maaseutuhallinto.Vuoden vaihteessa Siikajokiliittyi osaksi uutta maaseutuhallintoaluetta,johon kuuluvat myösRaahe, Merijärvi, Alavieska jaKalajoki, joka toimii isäntäkuntanaja eteläisen alueen keskuspaikkana.Asiakkaita Ruukissa palvellaanentiseen tapaan.Toiminta saman katon alla antaatoimijoille mahdollisuudenentistä tiiviimpään yhteistyöhön.Yksi esimerkki tästä on ProAgriaOulun hallinnoima Masva-hanke,Jouni SassaliProAgria Oulun toimisto sijaitseeMaaseututalossa Ruukin yrityspuistossa.joka tarjoaa maaseudun yrittäjillemaksutonta alkuvaiheen neuvontaa.Maaseutuhallinto tarjoaahankkeelle apuaan muun muassatilojen alkukartoitukseen ja haastatteluihin.Kiinnostavatko luonnonhoitotyöt?Millaisia luonnon- ja maisemanhoitotöitämaaseutuyrittäjättekevättällä hetkellä Kainuussa? Entä mitkätyöt kiinnostavat ja olisiko hyväjärjestää aiheista koulutusta?Alan töitä ovat esimerkiksi laidunnus,raivaus, niitto, rakennetunympäristön kunnostus, reittien,metsän ja vesistöjen hoito,viheralueiden hoito, teidenkunnossapito sekä kiinteistöjenhuoltotyöt.Vastauksia näihin kysymyksiinkerää Kainuun Maa- ja kotitalousnaistenKylämaisemahanke.Kainuulaisilta maaseutuyrittäjiltäja urakoitsijoilta toivotaanvastauksia alan kyselyynhelmikuun loppuun mennessä.Kaikkien vastaajien kesken arvotaanMaisemanhoitoyrittäjän käsikirja.Kyselyä on lähetetty postitselähes 200 yrittäjälle.FutureimagebankKyselyyn voi myös vastataProAgria Kainuun verkkosivuillaosoitteessa www.proagria.fi/kainuu tai kyselyn saada postitseympäristöneuvoja Sari Leinoselta,puh. 044 320 1641, sari.leinonen@proagria.fi.Tarinan avullaisompi elämysKainuun Maa- ja kotitalousnaisetjärjestävät tarinatyöpajanalueen matkailu-ja ruokapalveluyrityksille22. maaliskuuta Kajaanissa.Tarinallistaminen helpottaayrityksen tuotteistusta ja markkinointia.Tarinallistaminen on palveluneri vaiheiden yhteen sitomistatarinan avulla - palveluntekemistä tarinaksi. Tarinanavulla erotutaan, voimistetaanyrityksen vahvuuksia sekä tuodaanesiin aitous ja tunteet.Tarinallistaminen lähtee liikkeelleyrityksen tarinaidentiteetintunnistamisesta. Tätä vartenJyväskylässä toimiva TarinakoneenAnne Kalliomäki onkehittänyt Stooripuu-menetelmän.Tätä menetelmää päästääntestaamaan myös Kajaaninkoulutuspäivässä.Stooripuun piirtämisen avullatunnistetaan yrityksen ”bränditimantti”ja haetaan yrityksentarinaelementit, joista saadaanpalveluiden tarinallistamisenperusta. Stooripuu auttaa selkeyttämäänja hahmottamaansitä, mikä on yrityksen toiminnassaaidointa ja olennaisinta.Tämä hioutunut timantti tarjotaanasiakkaalle tarinallisenaelämyksenä.Tarinallistamalla parempiaelämyspalveluita -koulutusKajaanissa 22.3. klo 9.30–12.30.Lisätiedot: Minna Komulainen,044 550 0862,minna.komulainen@proagria.fi.Ilmoittautumiset:Sari Leinonen, 044 320 1641,sari.leinonen@proagria.fi.1/2012 maaviesti 7


teema– talousKaisa ja Janne Isokanniainen luotsaavat Alakylässä sijaitsevaa maitotilaa viidennessä sukupolvessa - kolmivuotias Miro edustaa jo kuudettapolvea.Isokanniaisen tilakehittyy tasaiseen tahtiinELLA KARTTIMOIsokanniaisen tilaa KiiminginAlakylässä on kehitettyharkiten ja tasaiseentahtiin: karjan, peltojenja työn määrä on saatusopivaan suhteeseenkeskenään. ”Tuloslaskelmatja vertailutiedotauttavat pitämään jalatmaan pinnalla”, JanneIsokanniainen naurahtaa.Viidennen polven isäntäotti sukutilan hallintaansavuonna 2003, ja seuraavanavuonna kumppaniksi ja tilanemännäksi asettui vaimo Kaisa.Vuonna 2005 Isokanniaiset laajensivattilan navettaa kahdeksallaparsipaikalla. Laajennus toi lisätilaamyös hiehoille. Investointi nostilypsylehmien määrän 33:een.”Samalla päivitimme navetansisältä nykyaikaan: tuli muun muassauudet lypsykoneet ja kiskotsekä parsimatot kaikille eläimille.Pari vuotta käytössä on ollutmyös väkirehuruokkija.”Samaan aikaan tilalle hankittiinlisämaata, jota saatiin vuokrattualopettavilta tiloilta. Nykyiset100 hehtaaria tuntuvat riittäviltäsekä eläimille että tilan väenrahkeille.”Työkoneita uusittaessa ajatuksenaoli hyödyntää niitä myösurakoinnissa”, rehu- ja aurausurakointialähiseudulla tekeväisäntä kertoo.Tuotostavoitteeksi asetettu9 500 kiloa on vielä saavuttamatta.”Meillä on niin paljon hiehojaja toisaalta vanhoista lehmistä onvaikea luopua”, Kaisa lisää.SERTIFIOIDUT VILJAN JA NURMIKASVIEN SIEMENET,RUOKONADAT JA APILAT. MYÖS LUOMUNA.Pohjoisin Peltosiemen pakkaamo,Koukomäen pakkaamo.Tapio Kainulainen, 0400 346 035Toimitukset koko maahan!Kuljetus omalla kalustolla.www.peltosiemen.fiARVOISAT LIHANTUOTTAJATLuomunaudalla hyvä kysyntä. Hankimme nautaa ja hevosiakoko Pohjois-suomen alueelta.Paakkonen Yrjö Siikajokilaakso ymp. puh. 040-724 6213, k. 08-272 413Oulun Hankintakeskus Haataja Sakari p. 0400-171 611Oulunseudun teurastamopalvelut Oy, Krouvintie 6, 90400 OuluSavo-Karjalan Liha Oy, www.savokarjalanliha.fi10 maaviesti 1/2012


Oltava myösriskinvaraaIsokanniaisen navettainvestointisujui suunnitelmien mukaan. Tietoaja apua haettiin ja saatiin –tilakaupassa ja kannattavuuslaskelmissaProAgria Oululta.Sukupolvenvaihdoksesta lähtientilan kumppanina toiminut talousneuvojaja piiriagrologi HeikkiTurtinen pitää tilan maltillistakehittämistä viisaana tienä.”Tasainen investointitahti jaliikevaihdon kasvu jättävät myösriskinvaraa, ja yrittäjille jää myösvapaa-aikaa.”Tilan kirjanpitoa hoitava talousneuvojahuolehtii välitilinpäätöksistäja tuloslaskelmistasekä poimii ProAgria Taloustietopankistavertailutietoja muiltasamankokoisilta tiloilta.”Ne ovat mielenkiintoista jaymmärrettävää tietoa. Käynnistymisvaiheessaoman tilan keskeisettunnusluvut kertovat, että ollaanmenossa kohti tilan tavoitteita”,Isokanniaiset sanovat.He arvelevat, että viiden vuodenkuluessa maitotila ottaaseuraavan askeleen. Jannen mielestäse tarkoittaisi parsinavetanedelleen laajennusta, kun Kaisanhaaveena on pihatto.”Samaan aikaan huolena onse, kannattaako maidontuotantotulevaisuudessa.”Isokanniaisen tila hyödyntäämyös ProAgrian maitotila- jaEU-tukineuvontaa. Jannen viimekesänä hankkima WisuMobileon ollut palvelu, josta olisi nytvaikea luopua: viljelytiedot voipäivittää kännykällä suoraanpellolta.ProAgria Lappi kannustaaajantasaiseen kirjanpitoonProAgria Lappi uudistaamaatilayritystentoivomuksestatalouspalvelujaan jatarjoaa uudenlaista tapaatalousasioiden hoitoon:tee palvelusopimustositteiden toimittamisestakuukausittain. Sopimussyntyy helpoitentalousneuvojan kanssaveroilmoituksen teonyhteydessä.Tuottajahintojen ja tuotantokustannustenvoimakkaidenheilahteluidentakia kannattavuuden seuraaminenja parantaminen on tullutmerkittäväksi osaksi maatilayrittämisenarkea.”Ajantasainen kirjanpito eli tulojenja menojen kirjataaminensäännöllisesti kuukausittain onInvestointituenhakuajat 2012Investointitukea haetaan myösvuonna 2012 neljällä hakukierroksella.Jäljellä ovat:toinen hakuaika 6.2.-30.3.kolmas hakuaika 16.4.-17.8.neljäs hakuaika 3.9.-19.10.talouden seuraamisen ehdotonedellytys. Tämä mahdollistaa järkeväntaloussuunnittelun ja säästäätaloudellisilta yllätyksiltä”,johtaja Simo Alaruikka sanoo.Samalla saadaan helpotettuamyös talousneuvojien jokavuotistaveroilmoitusruuhkaa tammihelmikuussa.PALVELUSOPIMUS tarjoaa tiloillemonta etua. Tositteidenkirjaus kuukausittain on selvästiedullisempaa kuin vastaveroilmoituksen laadinnan yhteydessä.”Yritys saa lisäksi neljännesvuosittainmaksutta raportin,johon on kirjattu tarkastelukaudentulot, menot, poistot ja rahoituskustannukset.Raporttiaverrataan edellisvuosien vastaavaanajanjaksoon.”, Simo Alaruikkalisää.ProAgria OulukausihinnoitteluunAjantasaisen kirjanpidon ansiostayrittäjä voi halutessaan teettäävälitilinpäätöksen ja ajoittaahankinnat kuten lannoiteostotverotuksen kannalta edullisimpaanajankohtaanKaikkien 31. maaliskuuta mennessäpalvelusopimuksen tehneidenkesken arvotaan 350 euronlahjakortti uusittuun KylpylähotelliLevitunturiin.Lisätiedot:suunnitteluagronomiAri Alamikkotervo 0400 616 970,piiriagrologi Erkki Juntunen040 836 7644, piiriagrologiPekka Kummala 0400 260103,piiriagrologi Kari Kähkölä0400 173 768, piiriagrologiTimo Ohinmaa 0400 164 817 jatalousneuvoja Mika Sandbacka040 173 8938. Sähköpostit:etunimi.sukunimi@proagria.fi.ProAgria Oulun kirjanpitoasiakkaat voivat nyt hyödyntääkausihinnoittelun edut. Tositeaineistojen jättäminenon tänä vuonna edullisinta 30.8. saakka. Seuraavahintaporras on 1.9.-31.12. ja kallein verosesonginaikaan 1.1.-28.2.2013. Kuukausimenettelyssä olevillahinta on sama koko vuoden.Mulli-Tähti I vasikan alkukasvatukseenMaittava alkukasvatukseen sopiva rehu, joka auttaakasvattamaan pienestä vasikasta kestävän lehmän.• nopeuttaa vasikan kehitystä märehtijäksi• sisältää sopivasti valkuaista• 3 mm:n minirae, saatavana säkkirehuna• maittavaksi melassoitu ja lämpökäsitelty(08) 5144 700, Utajärvi.www.kinnusenmylly.fiMyynti: maatalouskaupat1/2012 maaviesti 11


teema– talousMaa- ja metsätaloudenharjoittajanverotusperusteet 2011Oheisia arviointiperusteita käytetäänmuun selvityksen puuttuessa, kunarvioidaan vähennyskelpoisia määriätai menoista poistettavia vähennyskelvottomiaeriä. Lähtökohtana on menojen selvittäminentositteiden ja muiden todennettavienseikkojen perusteella. Tätä arviointiohjettakäytetään, kun todellinen määrä on vaikeastiselvitettävissä.1. OstoelintarvikkeetPalkattujen ja eläkkeellä olevien työntekijöidensekä lomittajien luontaisetuna saamien ostoelintarvikkeidenhankintamenoiksi arvioidaan5,40 € / päivä. Annettujen etujen määrästä jasaajista tulee olla selvitys muistiinpanoissa.2. VesimaksutYksityiskäytön osuutena maatalouden vesimaksuistavähennetään noin 40 m 3 / henkilö/ vuosi.3. Sähkö ja lämmitysIlman sähkölämmitystä kotitalouden sähkönkäyttövaihtelee keskimäärin välillä 5 000-10000 kilowattituntia vuodessa. Tavanomaisissaoloissa ilman lämmitystä voidaan yksityistaloudenosuudeksi sähkömenoista arvioida8,04 euroa vuodessa asuinpinta-alan neliömetriäkohti. Oman asunnon sähkölämmityksenkorjauseränä voidaan pitää 10 € / m²/ vuosi ja polttoöljyn lämmityskulutuksena18 l / m² / vuosi.4. PuhelinYksityiskäytön osuutena puhelinmenoistavähennetään puolet 500 euroon saakka.Suuremmista puhelinkuluista yksityiskäytönosuus on 250 €. Matkapuhelimen yksityiskäytönosuus arvioidaan samojen perusteidenmukaan puhelinkohtaisesti.5. Moottorikelkka, mönkijä sekämoottori- ja raivaussahaMoottorikelkan kustannuksiksi arvioidaan 11 €ja mönkijän 13,50 € käyttötunnilta. Moottorijaraivaussahan käyttökuluiksi arvioidaan enintään85 € / vuosi. Käyttökulut arvioidaan näilläperusteilla, jos koneita ei ole luettu maa- taimetsätalouden kalustoon.6. Maatalouden työhuonevähennysAktiivitiloilla arviolta 370 € / vuosi.12 maaviesti 1/20127. Metsätalouden työhuonevähennysJos selvitystä todellisista kuluista ei ole, muttametsätalouden laajuus ja työhuoneen tarvehuomioon ottaen kuluja voidaan katsoasyntyneen, arvioituna kuluna voidaan vähentää185 € / vuosi. Vähennys ilmoitetaan lomakkeella2C.8. Harrastusluonteinen toimintaToiminta on harrastusluonteista, jos sitä harjoitetaanilman vakaata ansiotarkoitusta. Tällöintappiota ei voida vahvistaa, vaan sitä pidetäänelinkustannusten luonteisena. Vähentämättäjääneet menot huomioidaan kuitenkin myöhempinävuosina saman harrastustoiminnantuloja verotettaessa. Harrastusluonteisestatoiminnasta on syytä pitää erillistä menojenja tulojen muistiinpanoa.9. HevostoimintaMaatalouden tuotteiden tuotantokustannusmenojenkorjauserä on vuodessa 920 € / hevonenja 370 € / varsa.10. Omasta metsästä otetunpuutavaran kantohinnatPoltto-, tarve- ja rakennuspuun arvo on käytetynpuutavaralajin kantohinta. Oheiset hinnatovat voimassa koko maassa.Mäntytukki: 47 € / m 3 ; kuusitukki: 44 € / m 3 ;koivutukki: 34 € / m 3 ; mäntykuitu: 9 € / m 3 ;kuusikuitu: 9 € / m 3 ; koivukuitu: 10 € / m 3 ;polttohake: 1,70 € / m 3 ; 0,68 € / irto-m 3 .Hankintatyön arvo ja korjauserätPuutavaralaji Työn arvo Työn arvo Konekust.Valmistus Kuljetus KuljetusMäntytukki 5,06 2,08 3,12Mäntykuitu 11,71 2,15 3,23Kuusitukki 6,53 2,10 3,16Kuusikuitu 12,25 2,28 3,43Koivutukki 4,82 2,39 3,58Koivukuitu 10,82 2,51 3,77Energiapuu(kokopuu) 7,23 3,92 5,88Halot ja klapit 24,55 2,51 3,77Haketus 4,09Hake 2,51 3,77Menojen korjauseränä käytetään muun selvityksenpuuttuessa 3,77 € / m 3 (kuljetus)tai 10 € / tunti (traktori ja lisävarusteet).11. Yksityisauto maatalouden käytössä• Jos auton kuluja ei ole kirjattu muistiinpanoihin,vähennetään kuluna maatalousajojenmäärä kerrottuna kilometrikorvauksella 0,46euroa / km. Lisävähennys edellyttää ajopäiväkirjaatai muuta luotettavaa selvitystä.• Asunnon ja maatilan välisistä matkoista voiautolla vähentää enintään 0,25 € / km.• Asunnon ja metsätilan välisistä matkoista jamuista metsätalouden matkoista voi autollavähentää todelliset kulut tai muun selvityksenpuuttuessa 0,25 € / km.• Verotusyhtymä voi korvata osakkaan matkakulut0,45 € / km. Korvaukset ovat yhtymänmuistiinpanoissa palkkausmenoja. Osakkaallekorvaukset ovat verovapaata tuloa. Jos yhtymäei ole korvannut osakkaan matkoja, yhtymävähennyksenmäärä on 0,24 € / km.• Kuolinpesä voi korvata osakkaalle matkakulut0,46 € / km. Ne käsitellään kuolinpesän muistiinpanoissapalkkausmenoina. Osakkaalle korvauksetovat verovapaata tuloa. Jos kuolinpesäei ole korvannut osakkaan matkoja, kuolinpesänvähennyksen määrä on 0,25 € / km. Kuolinpesäei voi maksaa leskelle maatalousverotuksessavähennyskelpoisia verovapaita kulukorvauksia.Jos leski käyttää yksityisautoaan kuolinpesänharjoittamassa maataloudessa, tehdään vähennys”Yksityisauto maatalouden käytössä”mukaisesti kuolinpesän verotuksessa.12. PäivärahatVähennys on yli 6 tuntia kestäneestä tilapäisestätyömatkasta 16 € ja yli 10 tuntia kestäneestämatkasta 34 €. Palkansaajien verotuksessavastaavat vähennykset ovat 12 € ja 24 €.Niitä käytetään esim. tilapäiseen työmatkaan,kuten koulutus- tai messumatkaan.13. Maatalouden nettovarallisuusMaatalouteen liittyvien osuuskuntien osuuksiennettovarallisuusarvoista saa tiedon osuuskunnilta.Maksamatta olevat osuusmaksut otetaanhuomioon viljelijän nettovarallisuuslaskelmassamaatalouden velkana. Maatalouden nettovarallisuuteenluetaan toimintaan liittyvän tuottajaosuuskunnanvelvoiteosuuksien lisäksi myössaman osuuskunnan vapaaehtoiset osuudet.Viitemäärän arvostaminenNettovarallisuudessa otetaan huomioon kokomaitokiintiön osalta ELY-keskusten vuoden2011 keskimääräinen markkinahinta: Pohjois-Pohjanmaa 0,11 € / l, Kainuu 0,07 € / l jaLappi 0,08 € / l.Maatalouden tilatukioikeusViljelijälle myönnettyjä ja vahvistettuja tukioikeuksiaei lueta maatalouden varoihin. Erikseenhankitun tukioikeuden arvona pidetään verovuodenpäättyessä tuloverotuksessa poistamattaolevaa hankintamenon osaa. Yleensäerikseen hankittu tukioikeus on vähennettyvuosimenona.Koko yhtenäistämisohje on osoitteessa www.vero.fi/ >Syventävät vero-ohjeet / Verohallinnon ohjeet 2012.


ProAgrian EU-tukineuvonta 2012ProAgria KainuuVesa Hyvönen, Kainuun luomutilat040 526 0938Eila Niskanen, Kuhmo, Ristijärvi,Sotkamo 0400 282 088Tarja Poikela, Ylä-Kainuun kunnat,puutarhatilat 0400 386 274Katariina Sivonen, Kajaanin seutu040 703 2870Minna Tanner, kaikki Kainuunkunnat 040 572 3197Matti Väisänen, Vaala, Kajaani0400 282 086ProAgria LappiMirja Aikio, Sodankylä, Savukoski020 747 2726Ari Alamikkotervo, Keminmaa,Simo, Tervola,Tornio 040 061 6970Simo Alaruikka, Ranua0400 395 953Erkki Juntunen, Rovaniemi,Tervola 040 836 7644Pekka Kummala, Posio020 747 2722Timo Ohinmaa, Kolari, Pello,Ylitornio 020 747 2725Enni Ylitalo, Kemijärvi, Salla020 747 2737Armi Uljua, Keminmaa, Simo,Tervola, Tornio 0400 484 305ProAgria OuluHanne Aho, Haapavesi, Siikalatva,Vihanti 045 657 8700Heli Alatalo, Pyhäjärvi0500 983 634Antti Harjunen, Muhos, Tyrnävä,Utajärvi 0400 285 291Laina Hekkala, Kuusamo,Taivalkoski 040 732 9658Satu Huovinen, Nivala040 513 3149Sari Isotalus, Alavieska, Merijärvi,Oulainen, Pyhäjoki, Vihanti,Ylivieska 040 764 7904Risto Jokela, Alavieska0400 285 294Erika Jylhä-Pekkala, Raahe,Vihanti, Siikajoki 040 596 3634Sirkku Kaijala, Taivalkoski,Pudasjärvi 0400 244 189Markku Kalaoja, Nivala0400 292 061Hannu Kokkoniemi, Haapajärvi,Kärsämäki, Nivala 040 546 4853Minna Kärenlampi, Muhos,Utajärvi 040 747 8076Sauli Kärenlampi, Liminka,Lumijoki, Hailuoto, Siikajoki0400 412 659Sanna Lehtimäki, Kiiminki, Yli-Ii,Oulu 045 657 8706Sirpa Luttinen, Pyhäntä, Siikalatva040 845 2985Martti Määttä, Kuusamo0400 477 621Esko Ojalehto, Pyhäntä, Siikalatva0400 291 833Heikki Ollikainen, Alavieska,Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki,Vihanti, Ylivieska 0400 285 292Paula Orava, Haapajärvi, Nivala040 738 0683Tommi Palonen, Haapavesi,Merijärvi, Oulainen, Vihanti,Ylivieska 040 553 5802Maire Pikkarainen, Pyhäntä,Siikalatva 040 845 3580Anna-Maija Rautiainen,Kuusamo 040 542 1762Pekka Ryymin, Kärsämäki,Pyhäjärvi 0400 245 718Marketta Sarja, lammastilat:uuhipalkkiot ja alkuperäisrotuasiat040 845 3590Jouni Sassali, Raahe, Siikajoki0400 387 340Juha Sohlo, Oulun seutu0400 585 506Marja Suihkonen, Haapajärvi,Nivala 045 657 8705Sanna Suomela, Kiiminki, Oulu,Yli-Ii, Pudasjärvi, Muhos0400 412 637Anitta Talus, Alavieska, Haapavesi,Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki,Ylivieska 0400 675 673Lauri Tölli, Haapajärvi, Kärsämäki,Nivala, Pyhäjärvi 0400 922 102Alpo Törmänen, Hailuoto,Kempele, Liminka, Lumijoki,Siikajoki 0400 688 757Pertti Törmänen, Kuusamo,Taivalkoski, Pudasjärvi0400 287 878Olli Valtonen, luomutilat040 735 5519Esko Viitala, Pudasjärvi,Taivalkoski, Oulu 0400 286 033Matti Viitala, Haapavesi,Kärsämäki 0400 285 293Paula Vilppola, Oulu, Kempele,Siikalatva 0400 846 906Asiakastyytyväisyys huippuluokkaa- Lyömätönluotettavuus- Nerokas rakenne- Korkea tehokkuus- Toimiva jälkimarkkinointiUUTUUSHelppokäyttöinen ohjausyksikköOULU 045 674 9626ROVANIEMI 040 821 9424TORNIO 040 551 6273YLITORNIO 050 389 08201/2012 maaviesti 13


maito teema– talousSari Isotalus lataaomat akkunsaluonnossa liikkuen.Riisitunturilla katsekantaa kauas.Tekijä esiinTalousneuvojatarvitsee verkoston voimaaTekijä esiin -palstatekee tutuksi ProAgrianasiantuntijoita Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa jaLapissa. Tässä numerossakysymyksiin vastaa ProAgriaOulun talousneuvoja japiiriagrologi Sari Isotalus.Työhistoriasi ProAgria OulussaAloitin maitotilaneuvojanaNivalassa ja Ylivieskassa vuonna1988. Välillä keskityin maitotilanemännän töihin ja lastenhoitoon.Vuonna 1996 jatkoin maitotilaneuvojanaAlavieskassa jaYlivieskassa. 2000-luvun alkupuolellasiirryin piiriagrologiksi ja talousneuvonnantehtäviin.Mitä työ on käytännössä?Pääasiassa talousneuvontaa: veroasioita,investoivien tilojen palveluja,mutta myös sukupolvenvaihdoksia,EU- ja kasvinviljelyneuvontaasekä viljelijöiden työterveyshuoltoa.14 maaviesti 1/2012Missä teet työtäsi?Lähes puolet työajasta teenAlavieskassa sijaitsevalla toimistollaja toisen puolen tiloilla.Pääasiassa liikun Ylivieskan seutukunnanalueella ja ympäristökunnissa.Ajankohtaista juuri nyt?Nyt voimavarat keskittyvät maatilojenverotukseen. Helmikuunlopun aikaraja lähenee ja vieläon selattava vino pino mappeja,mutta yleensä kaikki saadaanmääräpäivään mennessä tehtyä.Tässä työssä täytyy venymiskykyälöytyä myös perheeltä.Mikä työssä on vaativinta?Ongelmat ovat usein moninaisia,eikä yksinkertaisia ratkaisuja tahdoolla. Onneksi yhteistyökumppanitovat fiksuja ja ammattitaitoisia.Osaamista tarvitaan tosi laajaltaalueelta. Hyvät työkaverit ja laajaverkosto varmistavat sen, ettätietoa ja apua kyllä löytyy.Haastavinta työssäni on investointiasuunnittelevien tilojenneuvonta. Näissä tilanteissa saapistää kaiken osaamisen peliin.Kuitenkin kyse on lopulta perusasioidenhallinnasta, mikä päteemyös suuriin yksiköihin.Sarin vinkitarjenhallintaan• Hanki harrastus.Onnellisimpiaovat ne, joilla onjokin intohimo myös työnulkopuolella.• Muista, että työ ei tekemällä lopu.• Pienikin voi olla tehokas.• Tee juuri sitä, mikä sinusta tuntuuoikealta ja tärkeältä.Miten asiakkaiden tarpeet ovatmuuttuneet?Toimintaympäristö muuttuujatkuvasti. Tilakoot kasvavat,työ on kiireistä ja hektistä.Neuvojalta halutaan laajaalaistatietämystä. Oma osaaminenriittää pelkästään enääharvoin. Mukana täytyy ainakulkea laaja yhteistyöverkostoja tieto siitä, mistä mitäkin erikoistietoalöytyy.Mitä odotat alkaneelta vuodelta?No, jos unta ja näläkää riittää,asiathan ovat pääosin hyvin!Miten huolehdit hyvinvoinnistasi?Kansalaisopiston jumpat kuuluvatohjelmaan ainakin kolmekertaa viikossa. Siellä hiirikäsisaadaan aisoihin. Liikkuminenluonnossa on sitten se asia, jollaakut ladataan. Mato-ongellaon hyvä nollata työssä ahtautunutpää.


HIETALAHTI JA POJAT OYTOIMITAMME BETONISTA• TEOLLISUUSHALLIT • MAATALOUSELEMENTIT• VÄESTÖNSUOJAELEMENTIT • ASUINRAKENNUKSETHietalahdentie 46, 69510 HALSUAp. (06) 860 5000, f. (06) 860 5070hp@halsua.fi myynti@halsua.fiwww.hietalahtijapojat.fiProAgria Oulu Facebookissawww.facebook.com/proagriaouluLiity joukkoon!MYYNTI ja ASENNUS, HUOLTO ja VARAOSATKaustinen: Pasi Leskinen 040 519 5756Toholampi: Taito Karihtala 0400 333 955Nivala: Kimmo Palovaara 040 286 781Muhos: Tapio Karihtala 041 440 1175 1/2012 maaviesti 15


maitoRuokinnan ohjaustakasvavan tilan tarpeisiinELLA KARTTIMOSirpa ja Juhani Jurmunautomaattilypsypihatossamärehtii tyytyväinen jatuottava karja. Aktiivisenruokinnan ohjauksen avullakotoinen rehu on otettuhyötykäyttöön ja kukinlehmä lypsää parhaantuotantokykynsä mukaan.Pudasjärven Sarakylässä sijaitsevallaLeililän tilalla parinvuoden takainen pihattoinvestointituplasi karjamääränja yli kaksinkertaisti peltoalan.Hyvin suunniteltu oli tässäkin tapauksessapuoliksi tehty, niinpäelämä uudessa on saatu nopeastiraiteilleen.Marjo PosioSirpa ja Juhani Jurmu haluavat välttyä tilasokeudelta. ”On tärkeää, ettäruokinnan onnistumista navetassa arvioidaan ulkopuolisin silmin.””Kun iso investointi onajettu sisään, haluammenyt keskittyä ruokinnanhienosäätöön jatuloksen tekemiseen.””Jo toisen vuoden aikana lehmätlypsivät noin 600 000 litraa,mikä oli asetettu uuden tuotantorakennuksentavoitteeksi. Kuniso investointi on ajettu sisään,haluamme nyt keskittyä ruokinnanhienosäätöön ja tuloksen tekemiseen”,Jurmut pohtivat.He paneutuivat oman tilansakannalta tarpeellisiin ruokintavaihtoehtoihinyhdessä maitotilaneuvojansa,ProAgria OulunSirkku Kaijalan kanssa. Mukanaoli myös kotieläinagrologi TiinaKarlström, joka toi pohdintaanvaltakunnallisen huippuosaajannäkökulmaa.Jurmujen valinta ruokinnanohjaukseen oli Kasvu-paketti,joka tuntui sopivalta investoineelleja tuotantoaan kasvattavalletilalle.HyvääsäilörehuaLeililän tilalla karjan ruokintaperustuu hyvään säilörehuun.Jurmut ovat tyytyväisiä uuteen pihattoonhankittuun mattoruokkijaan,joka varmistaa, että karjallaon riittävästi ruokaa ympäri vuorokauden.”Muun muassa karjahavaintojenja kuntoluokituksen avullaruokintaa on tarkennettu ja säädetty.Ellei tiedä, mitä tekee, samallaruokinnalla toinen lehmäryhmälihoo ja toinen laihtuu”,Juhani Jurmu pohtii.Tarkennettu seosrehureseptimerkitsee hänen laskelmiensamukaan tilalle merkittäviä säästöjävuodessa. Rehut käytetääntehokkaasti hyväksi ja tiiviin seurannanansiosta hintamuutoksiinosataan reagoida ajoissa.Tiina Karlströmin muistisääntöruokintatyylistä riippumatta kuuluu:hyvän säilörehun rinnalla yhdelläväkirehukilolla pitäisi saadakolme kiloa maitoa. Ellei näin ole,kannattaa rehustus ja eläintensyöntitaso tarkistaa.Tilan 65 lypsylehmän keskituotoson tällä hetkellä 9 700 kiloaja lähenee pikku hiljaa uutta pihattoaedeltävän ajan lukemia,yli 10 000 kiloa.Vaihtoehtojaeri tarpeisiinProAgrian KarjaKompassi on palvelukokonaisuus,joka yhdistää tilanmaidon- ja rehuntuotannon,ruokinnan ja talouden. Palvelut on16 maaviesti 1/2012


Vaikutus tilatasolla, kun maitotuoton jarehukustannuksen erotus muuttuu 10 senttiäEuroa/karjaLehmämäärä, kpl20 30 100 150Viikossa 14 35 70 105Kuukaudessa 60 15 300 450Vuodessa 730 1 825 3 650 5 475kehitetty yhteistyössä suomalaisenkotieläintutkimuksen kanssa.”Karjan ruokinnan ohjaukseentarjoamme vaihtoehtoja kunkintilan tarpeiden ja tavoitteidenmukaan. Nykytuotannolla jatkavan,lisätuottoa tavoittelevan taiinvestoivan ja tuotantoaan kasvattavantilan tarpeet ovat erilaiset”,Taivalkosken ja Koillismaan maitotilojenkumppanina työskenteleväSirkku Kaijala sanoo.Ruokinnansuunnittelu onnistuu,kun säilörehu on analysoitu, tuotosseurantatiedotovat ajan tasallarekisterissä ja ruokinnan onnistumistaeli rehujen lypsättävyyttä onarvioitu vähintään yhdellä, muttamielellään neljällä päivälaskelmalla,jotka kertovat ruokinnan onnistumisestatässä ja nyt.”Nettiohjelmat mahdollistavatlaskelmien ja raporttien tekemisentoimistolla, jolloin asiakkaan luonavoidaan keskittyä muun muassa navettakäyntiinja keskusteluun.”Lisätietoa maitotilojen palveluista:ProAgria Oulu, kotieläinagronomiVirpi Huotari, 0400 786 933,virpi.huotari@proagria.fiProAgria Kainuu, maitotilakehittäjäMinna Tanner, 040 572 3197minna.tanner@proagria.fiProAgria Lappi, kotieläinneuvonnanvastaava Kaisu Risto, 040 5269868, kaisu.risto@proagria.fiKasvupaketillakysyntääProAgria Oulun maitotilaneuvojatlaativat maitotiloillaparhaillaan uusia palvelusopimuksia,joissa sovitaan asiakkaidenkanssa tuotosseurannasta,ruokinnan ohjauksesta ja muistaProAgrian palveluista.Ruokinnan ohjauksen laajuusriippuu asiakkaan asettamista tavoitteistatuotannolleen ja toiminnalleen.Palveluun kuuluu säännöllinenyhteydenpito, ruokinnanonnistumisen arviointia karjahavainnoillaja laskelmilla sekä ruokintasuunnitelmanpäivittämistäsen mukaan, miten laajan paketinasiakas on valinnut.Suuri osa paperitöistä tehdääntoimistolla, ja asiakaskäynnilläkäydään navetassa ja keskustellaantoiminnasta.”Yllättävän innostuneen vastaanotonon saanut ruokinnanohjauksen Kasvu-paketti, jonkaon valinnut reilut 40 maitotilaa”,ProAgria Oulun kotieläinagronomiVirpi Huotari sanoo. Näidenasiakkaiden joukossa on uuttanavettaa suunnittelevia, äskettäinuuden navetan käyttöönottaneita,tiivistä yhteydenpitoa ruokinnanohjaukseen toivovia ja yleisestitiloja, jotka hakevat tuotannonkasvua ja haluavat panostaaruokinnan ohjaukseen esimerkiksivuoden ajan.”Parhaillaan aikataulutammepalveluja neuvojille. JokaiselleKasvu-asiakkaalle räätälöidäänpalvelut ja sopivat asiantuntijatvuosikelloon.”JUKKA-POTKURISEKOITINTehokkuus omaa luokkaansamuotoillun potkurinansiosta.Katso tarkemmattiedot ja kuvatnetistähttp://personal.inet.fi/yritys/tikkasenpaja/TIKKASEN PAJA ky74720 Niemiskylä. Jari Tikkanen, p. 050 5642 878Kotimaiset taitto-ovetPuh. 0208 384 530www.findoor.fi, findoor@findoor.fi1/2012 maaviesti 17


YMPÄRISTÖUusi ohjelmakausi ja ”vihertävä”caplisäävät tiedon tarvettaTAIMI MAHOSENAHO18 maaviesti 1/2012TIEDOTTAAMaatalouspolitiikkaan,tukiin ja ympäristötavoitteisiinliittyvätmuutokset ja tavoitteetvaikuttavat viljelijän työhönja ratkaisuihin. Sen vuoksiasioista halutaan tietoa jovalmisteluvaiheessa. Tähäntarpeeseen vastaa vuoteen2014 jatkuva YmpäristöAgroII -jatkohanke.Vuonna 2010 annetussa komissiontiedonannossa javuoden 2011 hallitusohjelmanmaatalouspolitiikan strategisissatavoitteissa painottuvatympäristö, luomutuotanto, lähiruokaja ruokaturvan takaaminenkestävän kehityksen mukaisesti jakilpailukykyisesti.Viime vuonna käynnistyi keskusteluCAP-uudistuksesta, sen ”vihertämisestä”ja maatalouden ympäristötukijärjestelmänuudistamisesta.Tämän vuoden aikana asiaavalmistellaan ja kommentoidaan.Päätökset valmistuvat viimeistäänkeväällä 2013 ja toimeenpannaanvuoden 2013 aikana. Uuden ohjelmanja tukijärjestelmän on tarkoitusolla käytössä 2014.Tilakoon kasvaminen, maataloudenrakenteelliset muutokset,Pohjois-Pohjanmaan erityispiir-teet ja hajanainen tilusrakennetuovat omat haasteensa maatilojentulevaisuuden suunnitteluun.Tarvitaan tietoa eri vaihtoehdoistaja mahdollisuuksista.Maatalousmaankäytön suunnitteluunja tilusjärjestelyihin liittyvätiedottaminen voi vaikuttaa maatalousliikenteenvähentämiseen,ympäristömyönteisiin kuivatusjärjestelyihinja tilojen toiminnanjärkeistämiseen.YmpäristöAgro jatkuu vuoteen 2014YmpäristöAgro-hankkeen jatkotoiminnalle on saatu myönteinenpäätös. Hanke järjestääkin runsaasti tapahtumia keväänaikana. Tuki-infot ajoittuvat pääosin maaliskuulle ja niitä onPohjois-Pohjanmaalla noin. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössäMTK-Pohjois-Suomen Maaseutuelinkeinojen kehittämishankkeenkanssa.YmpäristöAgro-hankkeen liki 200 infotilaisuudessa vuosina2008-2011 oli noin 6700 osallistujaa. Lisäksi on laadittu tiedotteitaeri aiheista noin 150.Taimi MahosenahoYmpäristö Agro II:ntiedotusosiot vuosille2011-2014• Maatalouden ympäristötuet,maatalouspolitiikan uudistus jaCAP:n ”vihertäminen”, ympäristömyönteinenmaatalous ja eläintenhyvinvointi• Luonnonmukaisen maataloustuotannonedistäminen tiedotuksenavulla• Lähiruoan, lähijalostamisen jasuoramyynnin mahdollisuudet• Maatalousmaankäytön uudetnäkökulmat - tilusjärjestelyt maatilanympäristöä ja kilpailukykyäparantavina tekijöinä.Hanketta hallinnoi ProAgriaOulu / Maa- ja kotitalousnaisetja sopimusyhteistyökumppaninaon Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto.Hanketta rahoittaaEuroopan maaseudunkehittämisen maatalousrahasto.Tuen myöntäjä ja yhteistyötahonaon Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus.Yhteistyötahoina hankkeessaovat Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksenympäristö-, maaseutujaenergiayksiköt, MTK-Pohjois-Suomi, Pohjois-Pohjanmaan liittoja MTT. Hankkeen pääkohderyhmänäovat maa- ja metsätilallisetja heitä neuvovat tahot - tietyiltäosin myös elintarvikeketjun muutosapuolet.Ajankohtaista:• Tukihakuun liittyvät tilaisuudetkäynnissä – osallistu!• Ota yhteyttä, mikäli saat koolleyli 10 henkilöä ja toivot omaainfotilaisuutta tai tietoa erityisympäristötuistatai kosteikkojentukihausta.• Maatalouden monivaikutteisetkosteikot ja luomutuotanto ovatmyös Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksenvuoden 2012 painopistealueita.• Tulossa tukihakuun liittyvät sähköisetluennot luomutiloille jaaloittaville tiloille. Katsottavissanetin kautta. Ei vaadi muuta kuininternet-yhteyden.• YmpäristöAgro II -hanke palkkaaluonnonmukaisen tuotannon asiantuntijanalkuvuonna 2012.• Hankkeen uudesta lähiruokaosiostalisätietoa infotilaisuudessa12.3.2012 Kempeleessä (katsoilmoitus ja nettisivut).Lisätietoa: www.proagriaoulu.fi/ymparistoagro > Ajankohtaista >Koulutukset ja tapahtumatKysy lisää!ProAgria Oulu / Oulun Maa- jakotitalousnaisetYmpäristöAgro: Taimi Mahosenaho,040 551 7807Maiseman- ja luonnonhoito,erityistuet: Maarit Satomaa,040 566 7924Eläinten hyvinvointi: Virpi Huotari,0400 786 933Luonnonmukainen tuotanto:Olli Valtonen, 040 735 5519Ympäristötuen mukainen viljely:Risto Jokela, 0400 285 294Lähiruoka: Soila Hiltunen,0400 182 584etunimi.sukunimi@proagria.fiMaatalousmaankäytön uudetnäkökulmat:Visa Korhonen, 020 690 666,visa.korhonen@maanmittauslaitos.fiTuki-infot: Anita Mäkipelto,0400 218 720 ja Sirpa Törmikoski,044 339 2319,etunimi.sukunimi@mtk.fi


ProAgria Oulun YmpäristöAgro II ja MTK-Pohjois-Suomen Maaseudun kehittämishankkeenTuki-infot viljelijöille 2012OTA TALTEEN!TIEDOTTAAHuom! Tilaisuuksien alussa MTK-paikallisyhdistyksen kevätkokous,jos ei toisin mainita. Ei ennakkoilmoittautumista,mutta ilmoitathan erityisruokavalioista.Aika Paikka MTK:n jäsenyhdistyske 14.3.2012 Kärsämäki,KärsämäkiFrosteruksen koulu, auditorioto 15.3.2012 Pyhäjärvi, Hotelli Pyhäsalmi Pyhäjärvipe 16.3.2012 Taivalkoski, kunnan valtuustosali Taivalkoskima 19.3.2012 Haapajärvi ei kokousta, alkaa 11.00HAI, Liiketalouden yksikköti 20.3.2012 Yli-Ii, kunnan valtuustosali Iinseutu ja Haukipudaske 21.3.2012 Haapavesi, ei kokousta, alkaa 11.00HAO, Teknotalon auditorioto 22.3.2012 Muhos, Koivu ja TähtiMuhos, Utajärvipe 23.3.2012 Liminka, Pitojen HelmiLiminka, Tyrnävä,Temmes, Ala-Temmesma 26.3.2012 Nivala, Nitek, SapuskaNivalati 27.3.2012 Siikajoki, Siikajoki ja RuukkiTörmälän maatilamatkailuke 28.3.2012 Siikalatva,Rantsila, Pulkkila,PIO, käsi- ja taidet.opisto Piippola, Kestiläto 29.3.2012 Pudasjärvi, Kehittämiskeskus PudasjärviPohjantähtipe 30.3.2012 Oulainen,OulainenOULA, Liiketalouden yksikköma 2.4.2012 Kuusamo, kaupungin valtuustosali KuusamoAlustava ohjelma:10.00-11.00 MTK:n kevätkokous =MTK järjestää erillisenäHankkeiden tuki-infotilaisuus klo 11.00-14.3011.00 MTK-Pohjois-Suomi11.30 Voileipäkahvit11.45 ProAgria Oulu13.00 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus13.50 Kahvitauko14.00 Hakulomakkeet 2012, kunnanmaaseutuelinkeinoviranomainen14.30 Tilaisuus päättyyAiheita:• LFA ja Ympäristötuen jatkomenettelytkauden loppuun• Lisätoimenpiteiden muuttaminen• Vuoden 2012 erityistukien painopisteet:luomutuet ja kosteikot• Suomaiden muokkausmenettelyt• Eläinten hyvinvointituen muutos• Hukkakaura-asia• Sähköinen tukihaku• Raivioiden purkulistat ja niihin liittyvät haut• Katsaus uuden ohjelmakauden valmisteluunja maatalouspolitiikan uudistukseenSeuraaviin infotilaisuuksiin ennakkoilmoittautuminen 2 viikkoa ennen tilaisuutta:Anne Kipinä, ProAgria Oulu, (08) 316 8611, anne.kipina@proagria.fi. Tarkemmat ohjelmat > www.proagriaoulu.fi/ymparistoagroMaakunnallinen tuki-info neuvojille 2012Kohderyhmä: Eu-avustajat, kuntienmaaseutuelinkeinoviranomaiset, viljelijöille neuvontaa antavatLuennot: Leena Ala-Orvola /MTK, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus,maaseutuasiamiehetklo 9.30-14.30to 1.3.2012 Haapavesi, HAO, Teknotalon auditorio, Uusitie 81pe 2.3.2012 Muhos, OSAO, Muhoksen yksikkö (Koivikko),Kirkkotie1Tietoisku valvonnan varalle – täydentävienehtojen noudattaminen ja valvontaKohderyhmä: Maa- ja metsätilalliset ja heille neuvontaa antavatLuennot: MTK-Pohjois-Suomi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,ProAgria Ouluklo 9.30-12.30ti 17.4.2012 Nivala, Nitek, Pajatie 5to 19.4.2012 Taivalkoski, Hotelli Herkko, Taivalvaarantie 2pe 20.4.2012 Liminka, Luontokeskus, Rantakurvi 6Lähiruokainfo - uuden elintarvikelain säädöksienvaikutus lähiruoan myymiseenTule kuulemaan uutta tietoa mm. tinkimaidon suoramyynnistä jamuista lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista.ma 12.3.2012, klo 10.30-13.00, Kempele, OSAO/Kempeleenyksikkö, auditorio, Piriläntie 145Kohderyhmä: Kaikki suoramyynnistä kiinnostuneetLuennot: YmpäristöAgro II / Oulun maa- ja kotitalousnaiset /ProAgria OuluTuki-infot järjestävät yhteistyössä ProAgria Oulun YmpäristöAgroII ja MTK-Pohjois-Suomen Maaseutuelinkeinojen kehittämisentiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke, ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa sekä kuntien maaseututoimi.Tarkista paikat ja aikataulut:www.proagriaoulu.fi/ymparistoagroLisätietoja: Maarit Satomaa, YmpäristöAgro II -hanke, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Oulu, 040 566 7924Tilaisuuksiin ovat tervetulleita maa- ja metsätilalliset ja heitä neuvovat. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvitarjoilu.1/2012 maaviesti 19


ympäristöUudet tuotantotavatkiinnostavat maatilojaJOHANNA HELKIMOMaataloustuotannonympäristöystävällisyysvaatii entistä enemmänhuomiota. Tilalla kiertävät ravinteetovat arvokkaita ja ne kannattaahyödyntää mahdollisimmantehokkaasti. Luonnonmukainentuotanto on yksi tehokas tapakierrättää tilan ravinteita ilmansuuria ostopanostuksia.Tilallisen kannattaa tutustualuonnonmukaisen tuotannonmahdollisuuksiin oman tilan kannalta.Tuotannon laajentaminenja kasvattaminen ei välttämättäole ainoa vaihtoehto, vaan kannattaalaskea, mikä olisi luonnonmukaisenviljelyn ja eläintenpidontaloudellinen kannattavuusomalla tilalla.Luomutiloja on koko maassanoin 4 000 - reilut seitsemänprosenttia pinta-alasta. Pohjois-Pohjanmaalla luomuviljely onkasvussa. Luomuviljelyssä on noin22 230 hehtaaria - noin 10 prosenttiakoko viljelyalasta - joistaluomusopimuksessa on 20 227hehtaaria. Maakunnassa on luonnonmukaisestikotieläimiä hoitaviatiloja 57 - pääasiassa nautakarjatiloja.Pohjois-Pohjanmaalla on asetettuensi vuoden tavoitteeksi nostaaluomun sopimusala 22 000 hehtaariin.Haasteena on saada luomutuotteitamarkkinoille, sillä luomunosuus vähittäiskaupan myynnissäon vain yksi prosentti.Viljelysuuntaa valittaessa kannattaamiettiä myös sadon markkinointia.Luomuun pitäisi saadatiloja, joilla on intoa tuottaa luomutuotteita.Maidontuotannossatämä varmaankin on parhaitensaavutettavissa. Kotieläintilojakannustetaan nyt siirtämään myöseläimet luomuun, jos pellot on josaatu luomuviljelyyn.Luomutietoa: www.luomu.fi,www.luomuliitto.fi, www.evira.fi.20 maaviesti 1/2012TIEDOTTAAYmpäristötukia kannattaahyödyntää tänä vuonna.Tällä vuodelle onkaavailtu, että kaikkierityistukisopimukset ovathaettavissa. Vuosi 2013on tämän ohjelmakaudenviimeinen. Voi olla,ettei rahaa enää uusiinsopimuksiin ole ennenuutta ohjelmakautta.Kosteikko suodattaapeltojen ravinteitaRavinteiden valumien estämiseksivesistöihin ja luonnon monimuotoisuudenlisäämiseksi voidaan rakentaamonivaikutteisia kosteikkoja.Niiden avulla laskeutetaanpelloilta tulevia ravinteita.Pohjois-Pohjanmaan tavoitteenatänä vuonna on 20 uutta kosteikkoamaatalousalueille. Alueella on rahoitettuei-tuotannollisella tuella viisikosteikkoa, joihin on myönnetty noin390 000 euroa. Vireillä kosteikkohakemuksiaon tällä hetkellä viisi.Kosteikkoja toivotaan rakennettavanlisää, koska ne ovat oikeintoteutettuina hyviä ravinteiden pidättäjiäja niillä voidaan lisätä myösluonnon monimuotoisuutta.Maatalouden monivaikutteistenkosteikkojen perustamisen maksimitukisummaon 11 500 euroahehtaaria kohti tukiehtojen ja kustannusarvionmukaisesti. Pintaalaanlasketaan kosteikon ja senhoidettavien reuna-alueiden ala.Tukea voivat hakea viljelijät ja rekisteröidytyhdistykset.Lisätietoa kosteikoista: wwf.fi/mediabank/1253.pdf, www.riista.fi,www.proagriaoulu.fi/ymparistoagro> Tiedotteet 2011 > Lokakuu 2011- Tuet kosteikkojen perustamiseen jahoitoonJohanna Helkimo on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksenmaatalouden ympäristötukienasiantuntija.Laidunpankkion uusiutunutLaidunpankki onverkossa toimiva palvelu,jonka tavoitteena onauttaa Suomen kauniitamaalaismaisemia pysymäänavoimina, hoidettuinaja monimuotoisinalaidunnuksen avulla. Sinnevoi nyt maksutta ilmoittaasekä laiduneläimiä että-alueita.On paljon alueita, joitavoitaisiin hoitaa laiduntamallaja toisaaltaeläimiä, jotka voisivat laiduntaenniitä hoitaa. Laidunpankki pyrkiiyhdistämään tämän kysynnän jatarjonnan. Tavoitteena on lisätäsopimuksellista yhteistyötä,joka hyödyttää molempia osapuolia.Laidunpankin sivuilla osoitteessawww.laidunpankki.fi onpalvelu sekä eläimiään että laidunalueitaantarjoaville. Lisäksisivustolta löytyy kattava tietopakettikaikesta laidunnukseen liittyvästä.Sivuston sopimusmallitovat käytännössä testattuja jaTaimi MahosenahoJUTTA AHROhyväksi havaittuja. Muutenkinlaidunnukseen liittyy paljon huomioitavaa.Uudistunut laidunpankki onkäyttäjilleen maksuton. Lisäksisivustoa on kehitetty niin, ettäkirjautuminen on helppoa.Laidunpankki-sivusto kehitettiinvuonna 2003 alkaneessaLaiduneläinpankki-hankkeessa,joka toimi Pirkanmaan TEkeskuksenalueella 2003-2005.Pankkia rakennettiin yhteistyössäMTT:n Lumottu-hankkeen kanssa.Tämän vuoden alusta lähtiensivusto on ProAgria Pirkanmaanomistuksessa.Pankin toimintaa rahoitetaanyhteistyökumppanien kannatusmaksuin.Yhteistyössä ovatmukana myös ProAgria OulunYmpäristöAgro II ja HevosAgrohankkeet.Lisätietoa: www.laidunpankki.fi,ProAgria Oulun, Lapin ja Kainuunsekä maa- ja kotitalousnaistenmaisemanhoidonneuvojat,YmpäristöAgro II jaHevosAgrohankkeet.


RETKIÄ JA KOULUTUSPÄIVIÄMaaseuturakentamisenkoulutushanke -kevät 2012Pihatto- ja näyttelyretki Pohjanmaalle 2.- 3.2. (vko 5)∙ Torstai 2.2. Kaksi navettavierailua Seinäjoen lähiympäristössä,SARKA -retkikohteet∙ Perjantai 3.2. SARKA - Maatilarakentaminen, metsä- ja energiamessut(Seinäjoki Areena)Lypsykarjapihatonsuunnittelu ja rakentaminen-koulutuspäivä 22.2. klo 9-15 (vko 8)Paikka: Kajaani, KAO - Seppälän toimipisteKouluttajina arkkitehti Tapani Kivinen (MTT), rak.ins.Risto Korolainen ja työnjohtaja Risto Huusko∙ Karjatilan toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu∙ Verhoseinäisten navettojen olosuhteet (tutkimus tilakohtaisistakokemuksista Suomessa) Rakennustöiden turvallisuusja vastuut∙ Lypsykarjapihaton suunnittelu ja rakenteet∙ Pihaton rakennustyömaa - käytännön vinkkejäLypsykarjanavetan koneet, laitteet ja energia-koulutuspäivä 27.3. klo 9-15 (vko 13)Paikka: Kajaani, KAO - Seppälän toimipiste∙ Maitohuoneen koneet ja laitteet, sijoitus ja tilan tarve∙ Lypsykarjanavetan energian kulutus – lämmitys, valaistus, lypsy,ruokintalaitteet∙ Biokaasu maatilan energiavaihtoehtonaOpintomatka Kaakkois-Suomeen 17.-19.4. (vko 16)∙ Tutustutaan luomumaito- ja emolehmätiloihin sekä luomuviljatilojenyhteistoimintaan.∙ Opintomatka järjestetään yhteistyössä Kainuun Luomuyrittäjä-hankkeen kanssa.Pienryhmäkoulutuksia ja tilakohtaista tiimikoulutustaInvestoivien tilojen tiimikoulutuksia tilausten mukaan∙ Tilakohtaista investointitarpeiden selvitystä, esisuunnitteluaja taloustarkastelua.∙ Luonnosvaiheessa olevien tuotantorakennussuunnitelmientarkastelua MARA:n asiantuntijatiimissä.Ennakkotieto syksy 2012:Marraskuussa (vko 46) järjestetään opintomatkaHannoveriin Saksaan Eurotier -näyttelyyn.∙ Ohjelmassa näyttelyyn tutustumisen lisäksi maatila- ja yritysvierailuja.Retken kesto noin 5 päivää.Lisätiedot ja ilmoittautumiset:ProAgria Kainuu, Esa HeikkinenOsmonkatu 9, 87100 Kajaani040 725 0478, esa.heikkinen@proagria.fiwww.proagria.fi/kainuu1/2012 maaviesti 21


ulkomaillaYritysneuvoja kohtaaKarjalassa tutut haasteetVenäläinen maaseutuyrittäjäpainii samanlaistenhaasteiden kanssa kuinsuomalainenkin. Pääomienriittävyys, markkinointi jaasiakkaiden löytäminen,yrittäjäverkostojen vähyyssekä pitkät välimatkatovat kehittämisen paikkojamolemmissa maissa.MERVI KOUKKAMervi KoukkaMaaseudun pienyritystoiminta-hankkeen tavoitteenaon elvyttääpaikallista työllisyyttä ja elintarvikeomavaraisuuttaKarjalan,Murmanskin ja Kannaksen maaseutualueilla.Joulukuussa 2010alkanut hanke jatkuu vielä kuluvanvuoden ajan.Suomalaisten ja venäläistenasiantuntijoiden konsultoinnit,opintomatkat, työnäytökset, kurssitja tiedottaminen vahvistavatpaikallisten ihmisten valmiuksiayrittäjyyteen ja luovat samallayritystoiminnan edellytyksiä.Tavoitteena on myös vahvistaavenäläisten yrittäjien yhteyksiä jayhteistoimintaa sekä keskenäänettä suomalaisten partnereidenkanssa.Venäläinen maaseutuyrittäjäpainii samojen haasteiden kanssakuin suomalainenkin. Suomentieverkosto on kuitenkin huomattavastikäyttäjäystävällisempi sekäautolle että kuljettajalle. Pääosinisot tiet esimerkiksi Petroskoihinovat jo erinomaisessa kunnossa,mutta pikkuteille siirryttäessä voivarautua yllätyksiin ja hinauspalvelunnumero kannattaa pitäätallessa.YhteistyövälttämätöntäVenäläinen yrittäjä on innokas jainnovatiivinen. Käytettyjä koneitahankitaan Suomesta ja muualtaläntisestä Euroopasta oma-aloitteisesti.Yhteistyö kyläyhteisöissäon välttämättömyys. Kylät tarjoavatyrittäjien kautta matkailupalveluitajoka lähtöön: kulttuurimat-22 maaviesti 1/2012Venäjän Karjalassa Laatokan ja Äänisen laidoillaja asuttamattomilla rannoilla näkymätja maisemat ovat huikeita.Lovozeron tunturissa elokuun lopulla hankejohtajaTapani Karjalainen (keskellä), matkailuyrittäjäIrina Karppinen ja opas Ildus Karimov.”Kun perusteettuotteen tai palveluntarjoamiselle ovatkunnossa, yrittäminenkannattaa ja ontärkeää kokoalueelle.”kailua, opastettuja kierroksia taikarhun metsästystä. Matkailutilojaon monentasoisia perhemajoituksestatasokkaisiin hotelleihin.Yritysneuvoja on saanut ollasekä toiminnan järkevöittäjä ettäjarruttelija - varsinkin kun pääomienpuute ja lainansaanninvaikeus ovat joskus ylitsepääsemättömiä.Neuvoja on saanut palata perusasioidenäärelle: kun perusteettuotteen tai palvelun tarjoamiselleovat kunnossa, yrittäminen kannattaaja on tärkeää koko alueelle.Tästä on saatu arvokasta muistutustamyös Suomen puolelle.Harri Salow, ProAgria LappiTutustumismatkojaKarjalaanVenäjän Karjalassa maisemat ovathuikeita Laatokan ja Äänisen laidoillaja asuttamattomilla rannoilla.Karjalainen vieraanvaraisuusja ruoka piirakoinen ja Äänisenkaloineen ovat omaa luokkaansa.Juomakulttuurin saa nykyisinjokainen määrittää itse.Sotien muistomerkit, kirkot jamuut kulttuurikohteet muistuttavathistoriastamme teiden varsillaja vanhaa kulttuuriperinnettä säilyttävissäidyllisissä kylissä.Järjestämme tänä keväänä luontomatkailupalveluitatarjoavillesuomalaisille pienyrityksillemahdollisuuden osallistua tutustumismatkoillePetroskoihin jaBelomorskiin. Palvelut voivat ollametsästys-, kalastus-, kulttuuri- jamaaseutumatkailua tai Green care-toimialaan liittyviä palveluita.Yritysneuvoja Mervi Koukkatoimii myös ProAgria Oulunhallinnoimassa, maa- jametsätalousministeriönlähialuehankkeessa VenäjänKarjalassa.Lisätietoa: Mervi Koukka, 045 6578701, mervi.koukka@proagria.fi.


Tervetuloatöihin!MAISEMAHeli PääkköKainuun Maajakotitalousnaistenelintarvikeneuvojanaon aloittanutravitsemusterapeuttiKaisaJuntunen. Hänvastaa kotitalousneuvonnasta,kampanjoista ja ruokakursseistaKainuun alueella. Lisäksi häntoimii Kainuulainen lähiruoka-hankkeen projektipäällikkönäpaikallisen ruuan markkinoinninja tuotekehityksen parissa.Lisätiedot: Kaisa Juntunen,puh. 040 585 5296,kaisa.juntunen@proagria.fiProAgria LapinyritysneuvojanaSodankylässäon aloittanutPekka Myllylä.Hänen päätyötäänon yritystenperustamisjakehittämisneuvonta. Pekalla ontakanaan yli 20 vuoden kokemusmuun muassa tilitoimisto- ja maatilayrittäjänä.Hän toimi ennen nykyistätehtäväänsä ProAgria OulunMASVA-asiantuntijana.Lisätiedot: Pekka Myllylä,puh. 0400 218 645,pekka.myllyla@proagria.fiOulun KalatalouskeskuksentoiminnanjohtajanaOulussaaloittaa maaliskuunalussaiktyonomi, akvaattistentieteidenmaisteri Outi Kaski. Hän siirtyyuuteen työhönsä Perämerenkalatalousyhteisöjen liiton kalatalousneuvojantehtävistä. Nykyinentoiminnanjohtaja Mikko Torssonenjää osa-aikaeläkkeelle.Lisätiedot: Outi Kaski,puh. 045 657 8709,outi.kaski@proagria.fiProAgriaOulun uutenamaitotilaneuvojanapääasiassaPudasjärvenalueella toimiiagrologi(AMK) Leea Holmi. Hän ontoiminut aiemmin muun muassalomittajana ja ProAgriaPohjois-Karjalan maitotilaneuvojana.Lisätiedot: Leea Holmi,puh. 045 6578 707,leea.holmi@proagria.fiProAgria Oulunosa-aikaisenamaitotilaneuvojanaOulun eteläiselläalueellatyöskenteleeagrologi(AMK) Tauno Paakkari, jokaon toiminut samalla alueellaviime kesästä lähtien harjoittelijana.Lisätiedot: Tauno Paakkari,puh. 045 657 8703,tauno.paakkari@proagria.fiOulun jaMASVAhankkeenyritysneuvojanaKoillismaallaon aloittanutJukkaKoutaniemi.Hän on koulutukseltaan tuotantotaloudendiplomi-insinööri,joka on työskennellyt useissaICT-alan yrityksissä Oulussa javiimeksi yrityskehityspäällikkönäKoillis-Suomen kehitysyhtiöNaturpoliksessa.Lisätiedot: Jukka Koutaniemi,puh. 045 657 8704,jukka.koutaniemi@proagria.fiLuonnon ja maiseman monimuotoisuuden sekä perinnebiotooppienhoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukia. Myös vanhatpellot voivat olla erityistukikelpoisia, kun niitä ei ole muokattu jalannoitettu. Tällöin niillä voi kasvaa monipuolinen niittykasvillisuus,kuten tällä Vuotson kylällä sijaitsevalla kohteella.Tarjolla rahoitustamaisemanhoitoonProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaistenmaiseman- ja luonnonhoidonneuvonta tarjoaaapua monenlaisiin kysymyksiin.Neuvonnassa painottuvat maaseudun,maatilojen ja kylien maisemiinsekä luonnonhoitoon liittyvätkäytännönläheiset asiat.Juuri nyt on ajankohtaistamiettiä rahoitusmahdollisuuksiaerityisympäristötukien kautta.Ellei aikaa maiseman- ja luonnonhoitoontahdo riittää, yksimahdollisuus on suunnitella japalkata erityisympäristötukirahoillaesimerkiksi omaa tai kylännuorisoa aitaamaan lammaslaidunta,harventamaan rantamaisemaatai niittämään reunavyöhykkeitä.TAIMI MAHOSENAHOTähän tarvitaan pitkäjännitteisyyttä:erityistuet vaativat huhtikuunloppuun mennessä tukihakemuksenja siihen liittyvänsuunnitelman. Aiheeseen liittyväneuvonta vaihtelee piirikeskuksissakulloisenkin työtilanteen mukaan.Maisemanhoidon neuvojistaosa voi pitää infotilaisuuksiaja osa antaa neuvoja puhelimitsetai netin kautta. Osa voi laatiavalmiita suunnitelmia, muttauseimmiten ne täytyy tilata mieluimminedellisenä vuonna sulanmaan aikana.Mikäli työtä rahoitetaan hankkeilla,esimerkiksi tilaisuudet voivatolla jopa maksuttomia tai osarahoitteisia- muussa tapauksessaperitään palvelumaksu.Kysy lisää!ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset:YmpäristöAgro II ja Bioenergian edelläkävijät -hankkeiden maisemaosiotMaiseman ja luonnonhoidon neuvojat Maarit Satomaa, 040 566 7924 jaTaimi Mahosenaho, 040 551 7807ProAgria Kainuu, Kainuu Maa- ja kotitalousnaiset:Kainuun Maisemat Ruotuun ja Kylämaisema-hankkeet ToiminnanjohtajaMinna Komulainen, 044 550 0862, ympäristöneuvoja Sari Leinonen, 044320 1641, kasvinviljelyneuvoja Matti Partanen, 0400 282 092.ProAgria Lappi, Lapin Maa- ja kotitalousnaiset:Lapin ELY-keskuksen Maisemat Ruotuun -hanke, maisemanhoidon neuvojaHeli Pääkkö, 040 728 5813Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi1/2012 maaviesti 23


RUOKAViljastaHelena LahdenperävirtaaKATJA PETHMANVilja on valittu Maajakotitalousnaistenteemaelintarvikkeeksi vuosille2012 ja 2013. Vilja maistuumonessa muodossa, jaetenkin leipä on tärkeä osasuomalaista ruokakulttuuria.Varsinkin täysjyväviljanja rukiin tiedetään olevanterveydelle edullista.Ravinteikas vilja on myöskestävän kehityksen kannaltaviisas valinta.Julkinen ravitsemuskeskusteluhämmentää monia. Muuttuvatkoravitsemussuositukset?Uskaltaako leipää enää syödä?Viime vuosina viljan ja leivänkulutus on ollut laskussa ja senmyötä myös kuidun saanti on vähentynyt.Samaan aikaan makeistenja virvoitusjuomien käyttö onlisääntynyt. Vaikka hiilihydraattienvälttämisestä puhutaan, ovathiilihydraattien lähteet monellamuuttuneet terveellisestä viljastaepäterveellisiksi sokerisiksi välipaloiksi.Todellisuudessa ravitsemussuosituksetpitävät edelleen paikkansa.Täysjyvävilja ja -leipä ovat keskeinenosa terveellistä ruokavaliota.Tärkeintä on kiinnittää huomiotahiilihydraattien laatuun: karsiaturhaa sokeria sisältäviä tuotteitaja satsata täysjyväviljaan.RiittävästikuituaViljatuotteista saadaan runsaastikuitua, joka vaikuttaa monin tavoin.Liukoinen ravintokuitu alentaasydän- ja verisuonitautiriskiä,sillä se sitoo kolesterolia ja edistääsen poistumista elimistöstä.Kuidun liukenematon osa puhdistaasuolistoa: se lisää suoles-24 maaviesti 1/2012Kuidun saannintavoite:• naiset vähintään 25 g• miehet vähintään 35 gsa kulkevaa massaa, saa vatsantoimimaan ja estää ummetusta.Tällöin ulostemassan mahdollisethaitalliset aineet laimenevat,poistuvat nopeasti ja niiden kosketuspintasuolen limakalvoon jäävähäiseksi.Sulamaton kuitu lisää paksusuolenbakteerien aineenvaihduntaa.Bakteerien aineenvaihduntatuotteillaon edullinen vaikutussuoliston terveyteen, ja ne saattavatsuojata suolisto-, eturauhas- jarintasyövältä.Kuitu auttaa myös pitämäänverensokerin tasaisena. Runsaskuituinenruokavalio on nopeastilisääntyvän 2-tyypin diabeteksenehkäisyn ja ruokavaliohoidonkulmakiviä.Ravitsevaaja edullistaVilja on monipuolista ja ravitsevaaruokaa. B-ryhmän vitamiineistaetenkin tiamiinin ja folaatin saantiLuentoja ja koulutustaon pitkälti riippuvainen viljavalmisteidenosuudesta ruokavaliossa.Viljatuotteet ovat suomalaisessaravitsemuksessa myös tärkein raudanja magnesiumin lähde. Lisäksiviljasta elimistöä suojaavia antioksidantteja,kuten E-vitamiinia,fenolisia yhdisteitä, seleeniä jasinkkiä. Hiilihydraattien ja kuidunlisäksi vilja sisältää proteiineja jahyviä rasvahappoja.Esimerkiksi täysjyväleivän ravintoainetiheyson varsin suuri. Tämätarkoittaa sitä, että leivästä saatuaenergiayksikköä kohti saadaan paljontärkeitä ravintoaineita.Erityisen hyväksi viljan ravintosisältöosoittautuu, kun se suhteutetaanympäristövaikutuksiin.Esimerkiksi viljan hiilijalanjälki onhuomattavasti eläinperäisiä tuotteitapienempi.Katja Pethman on Maa- jakotitalousnaisten keskuksenravitsemus- ja ruoka-asioistavastaava kehityspäällikkö.Viljasta virtaa -teemavuosina nautitaan monipuolisesta viljastaja leivistä, tutustutaan viljan merkitykseen ravitsemuksessa sekäkokeillaan uusia ruokaohjeita, joissa vilja ja leipä ovat pääosissa.Piirikeskukset tarjoavat luentoja ja kursseja myös keliakiasta,gluteenittomasta ruuanlaitosta ja leivonnasta.Vilja tarjoaa mukavan teeman erilaisiin tapahtumiin. Teemastaon tarjolla myös esitteitä ja ruokaohjeita. Yhteistyökumppaninaon Leipätiedotus ry.MakuamaltaisMaltaat ovat idätettyä viljaa,josta idut on poistettu. Senjälkeen jyvät on kuivattuja jauhettu. Idätettäessäentsyymit pilkkovattärkkelystä ja maltaatmakeutuvat.Kuivatusvaiheessa maltaisiinmuodostuu väri- ja aromiaineita.Ruismaltaita käytetäänleivän raaka-aineena ja mämminvalmistukseen. Ohramaltaitaelintarviketeollisuus käyttää oluenvalmistukseen ja mallasuutettaleivonnaisiin, makeisiin ja aamiaismuroihin.Mämmi- ja leipä- vai kaljamaltaita?Molemmat antavatleivälle makua ja väriä. Lisäksi leipätuntuu tuoreelta pidempään.Kaljamallas on mallastettua ruisrouhetta,kun taas mämmi- jaleipämallas on jauhomaista ruismallasta.Resepteissä yleensä mainitaan,kumpi mallas sopii kyseiseenleipään.Kotikaljan valmistuksessa syntyvämallasmäski antaa mukavanmaku- ja kuitulisän sämpylä- jaleipätaikinaan. Jos et ehdi leipoa,mallasmäskin voi pakastaa odottamaanseuraavaa leipomusta.


hyvinvointiHaluatko verkkoluotsiksi?Netti ohoi! opastaasosiaaliseen mediaanMitä mukavaa pitää sisälläänFacebook? Mitä Skypellä voitehdä? Maa- jakotitalousnaisten aloittamanNetti ohoi!-projektintavoitteena on saadamaaseudun ikääntyvätasukkaat sosiaalisen mediankäyttäjiksi.Netti ohoi! -projekti opastaamuun muassa yhteisöpalvelujen,kuten Facebookinkäyttöön, blogin kirjoittamiseenja valokuvien jakamiseen netissä.Luonnollisesti tietoturva-asiat kuuluvatkoulutukseen.Netti ohoi! ottaa sosiaalistamediaa haltuun kahdella tavalla:verkkoluotseja kouluttamalla jayhteistyötahojen kanssa ryhmäopetustajärjestämällä.Verkkoluotsi on henkilö, jokakahden päivän koulutuksella saahaltuunsa sosiaalisen median käyttötaitojaja jakaa sitten osaamisensaopastettavien kanssa. Kolmenvuoden aikana koulutetaan yhteensä170 verkkoluotsia. He opastavathenkilökohtaisesti yhteensä 1200käyttäjää niissä asioissa, jotkaopastettavaa netissä kiinnostavat.Verkkoluotsikoulutus on osallistujallemaksuton ja verkkoluotsinatoimiminen on vapaaehtoistyötä.Yhteistyökumppanina projektissaon Eläkeliitto ja sitä rahoittaaRaha-automaattiyhdistys.Projektissa ovat mukana myösKainuun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.Kainuun nettiluotsikoulutuspe 4.5. klo 15.30-20 ja la 5.5. klo 10-16, Sotkamo,Salmelan koulu, Salmelantie 2Perjantaina tarjolla pientä välipalaa ja lauantaina yhteinen lounasprojektin kustannuksella. Koulutus on maksuton ja mukaanmahtuu kahdeksan henkilöä. Kouluttajana on ”nettimuori”Marjatta Laine, joka vastaa koulutuksista ympäri Suomen.Oulun nettiluotsikoulutuspe-la 24.-25.2. YlivieskassaIlmoittautumiset ja lisätiedot: Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset,marjatta.pikkarainen@proagria.fi, puh. 044 320 1585; Oulun Maa- jakotitalousnaiset, maija-liisa.tausta-ojala@proagria.fi, puh. 040 580 0438.Yli neljä kemaapalloArjen askelissa -kampanjaliikutti viime vuonnamaa- ja kotitalousnaisia.Askelia kerättiin arjessa jakisattiin ryhmissä askeltenkeräysviikoilla.Kolmen keräysviikonaikana naiset kävelivätlähes 300 miljoonaa askelta- yli neljä kertaa maapallonympäri.Askelia seurattiin kampanjanaikana liikuntakortin avullajoka päivä. Todellinen askelmääräoli paljon keruuviikkojasuurempi. Tavoitteenaoli vähintään 10 000 askeltapäivässä.Askeltenkeräyskilpailuunosallistui pääosin Maa- ja kotitalousnaistenjäsenyhdistyksiä,mutta myös muista yhdistyksistäja työpaikoilta kerättyjäjoukkueita.Liikunnan lisäksi kampanjaviritti monessa yhdistyksessäyhdessä tekemisen henkeä.Porukalla osallistuttiin kilpaan,kannustettiin toisia ja suunniteltiintulevia tapahtumia.Virkeyttä kehoon ja mieleenTIINA MUSTONENUuden kevään odotusja samalla valoisan ajanlisääntyminen virkistävätmieltä, joka kaipaa myösvirkeän kehon kaverikseen.Maa- ja metsätalousyrittäjilleon jälleen tarjollamielenkiintoisia jahyödyllisiä kursseja omanhyvinvoinnin ja jaksamisenkohottamiseksi.Paikallisilla kursseilla Kuhmossa,Puolangalla, Sotkamossaja Suomussalmellakokoonnutaan liikunnan ääreen,mihin on helppoa lähteä ja ehtiävielä mukaan ensikertalaistenkin.Lisäksi Vuolijoelle, Sotkamoon jaKuhmoon on tulossa tapahtumiensarja, jossa lakiasiantuntija pohtii:Oletko miettinyt, että elämä voi yllättää?Kajaanin tupaillassa 21.3.pohditaan turvallisuutta ja oikeuksiaerilaisten uhkien varalta.Yön yli -kurssien ajatuksena onantaa yrittäjille mahdollisuus irtiottoontyöympäristöstä ja saadatyökyvyn ylläpitämiseen apuaja vinkkejä, joita voidaan jatkaakotona. Selkä- ja niskaseudunhaasteisiin vastaava kurssi käynnistyyRokuan kuntokeskuksessa 22.helmikuuta. Kaksi kertaa pidettäväkolmen päivän kurssi viedään loppuuntämän vuoden aikana.Uutta näkökulmaa jaksamiseentarjoaa vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksenkaksipäiväinen kurssiUkkohallassa 22.-23. maaliskuuta.Kurssi perustuu Insights Discovery-menetelmään teemana Ymmärräitseäsi – ymmärrä muita!Siihen, miten oman itsensä tunteminenauttaa suhteessa muihinihmisiin, kouluttavat Arja Laajalahtija Kirsi Ruotsalainen Ylä-Savon ammattiopistosta.Tietoa kursseista ja myös syksyntoiminnasta on Maaviestinvälissä Kainuun alueella jaettavassatapahtumaliitteessä sekänettisivuilla www.tukinetti.nettai www.tyhynetti.net.Kursseille ilmoittautuminen onmeneillään, ja kaikkeen ehtii vielähyvin mukaan. Lähde hakemaanpiristystä arjen keskelle sekä kohottamaanomaa hyvinvoinnin jajaksamisen tilaa ja kuntoa!Tiina Mustonen on Apuva-hankkeenagrologiharjoittelija.26 maaviesti 1/2012


taan ympäriValtakunnallisen askeltenkeräyskilpailunvoittiIkolan pienviljelijäyhdistyksenHavumäen-ryhmä Keski-Suomesta. Kainuun, Lapin jaOulun alueella aktiivisimpiakävelijöitä olivat:Kainuun Maa- jakotitalousnaiset1. Pohjavaaran kyläseura,Sotkamo2. Suolijärven kyläyhdistys,Puolanka3. Kerälän ympäristönmaatalousnaiset,SuomussalmiOulun Maa- jaKotitalousnaiset1. Revonlahden Reippaat,Siikajoki2. Vuohtomäen Vipeltäjät,Pyhäjärvi3. ProAgria OulunKauppurintiimi, OuluHallinto 2012ProAgria KainuuHallituspuheenjohtaja Harri Peltola, Puolanka;Hilkka Heikkinen, Ristijärvi;Riitta Kähkönen, Kuhmo; MarttiNiskanen, Sotkamo; Samuli Leinonen,Vaala; Mirja Pyykkönen,SuomussalmiKotieläinvaliokuntapuheenjohtaja Jukka Määttä, Vaala;Merja Karjalainen, Kajaani;Heikki Korhonen, Sotkamo; Anna-Liisa Leinonen, Hyrynsalmi; MarttiNiskanen, Sotkamo (lihanautatilat);Seija Ohtonen, KuhmoKainuun Maa- ja kotitalousnaisetJohtokuntaPuheenjohtaja Tarja Tervo, Sotkamo;Hilkka Heikkinen, Ristijärvi;Liisa Heikkinen, Hyrynsalmi; MerjaKarjalainen, Kajaani; Ritva Karppinen,Suomussalmi; Helena Leinonen,Paltamo; Taina Pulkkinen,Kuhmo; Sisko-Liisa Rusanen, Vaala;Sirkka Virrankari, PuolankaProAgria LappiHallitusPuheenjohtaja Mika Simoska,Tervola; Reima Alaluusua, Kemijärvi;Anu Tammela, Tervola;Heikki Kauppinen, Muonio; IlpoKarjalainen, Ranua; Kalevi Mäki,Ylitornio; Tuija Hiltula, Sodankylä;Pertti Palovaara, Kolari; SeppoPeura, Rovaniemi; Tarja Kalliainen,SallaKotieläinvaliokuntaPuheenjohtaja Veijo Leinonen,Simo; Merja Korpi, Ylitornio; KirsiKraatari, Tervola; Johanna Vaarala,Sodankylä; Armi Ojanperä,Kittilä; Anne Jurva, TervolaJÄRJESTÖOulun Kalatalouskeskuksen vuosikokouksessa vaihtui puheenjohtaja,kun vuodesta 1999 johtokuntaa luotsannut Jouko Jussila (vasemmalla)luovutti paikkansa Juha Korhoselle. ProAgria Oulun johtaja VesaNuolioja kiitti Jussilaa muun muassa aktiivisesta kalatalouden edistämisestäsekä paikallisesti että valtakunnallisesti.Lapin Maa- ja kotitalousnaisetHallitusPuheenjohtaja Anu Tammela,Tervola; Helena Ailunka, Rovaniemi;Kaisa Alatarvas, Ylitornio;Taina Kuusela, Simo; Sonja Välimaa,YlitornioLapin KalatalouskeskusHallitusPuheenjohtaja Jouko Jurmu, Posio;Veikko Guttorm, Utsjoki; EveliinaPääkkölä, Kittilä; Pekka Vanhamaa,Rovaniemi; Erkki Vittaniemi,Keminmaa; Aimo Vilponen,SavukoskiProAgria OuluHallitusPuheenjohtaja Esa Heikkilä, Kuusamo;Markku Lumiaho, Vihanti;Jari Matinolli, Tyrnävä; HelenaPitkälä, Haapavesi; Kaisu Merilä,Utajärvi; Vesa Nuolioja, OuluMaitotilavaliokuntaPuheenjohtaja Juha Törmä, Tyrnävä;Kirsti Nivala, Merijärvi; MarkkuLumiaho, Vihanti; Outi Alapirtti,Taivalkoski; Ari Polojärvi, Kuusamo;Riitta-Liisa Säikkälä, Lumijoki;Virpi Huotari, OuluOulun Maa- ja kotitalousnaisetHallitusPuheenjohtaja Helena Pitkälä, Haapavesi;Anita Junttila, Tyrnävä; Eeva-Kaisa Karhu, Utajärvi; Ulla Käkilehto,Kuusamo; Armi Nikola, Siikajoki;Auli Vuolteenaho, Haapajärvi; Maija-LiisaTausta-Ojala, OuluOulun KalatalouskeskusJohtokuntaPuheenjohtaja Juha Korhonen,Kuusamo; Osmo Heikkinen, Muhos,Pekka Isola, Rantsila, JuhaTikka, Pyhäjärvi; Eero Oinas-Panuma, Pudasjärvi; Heikki Tahkola,Kuusamo; Mikko Torssonen,KuusamoVarmista jäsenetusi!ProAgrian jäsenyys avaa mahdollisuudenvaikuttaa maaseutuneuvontaanja sen kehittämiseensekä muun muassa mahdollisuudenosallistua jäsenhintaisilleretkille. Yrittäjäjäsenet saavatalennusta käyttäessään ProAgrianpalveluja.ProAgria Oulun ja Lapin yrittäjäjäsenetsaavat viiden prosentin alennuksenkäyttämistään palveluista,kuten viljelysuunnitelmasta, kirjanpito-,vero ja EU-tukineuvonnastatai talous- ja elinkeinosuunnitelmanlaadinnasta. Lapin yrittäjäjäsen voisaada vuoden aikana alennustamaksimissaan 40 euroa.ProAgria Oulun alueella vuonna2011 käytössä olleen etusetelin voikäyttää vielä kuluvana vuonna setelissämainittuihin palveluihin.ProAgria Kainuussa käytössä on30 euron alennus, jonka jäsen voikäyttää haluamaansa ProAgriantai maa- ja kotitalousnaisten palveluun.Niin henkilö-, yrittäjä- kuinyhteisöjäsenetkin saavat 10 prosentinalennuksen maa- ja kotitalousnaistenjärjestötuotteista.ProAgria Oulun yrittäjäjäsenilleon tarjolla ympäri vuoden OulunMaa- ja kotitalousnaisten järjestämiäretkiä mielenkiintoisiin kohteisiinSuomessa ja ulkomailla 30euron alennuksella. Myös ProAgriaKainuun jäsenet pääsevät näille retkillejäsenhintaan.Lisätietoa jäseneksi liittymisestäja jäseneduista antavat ProAgriaKeskusten kotisivut osoitteissawww.proagria.fi/kainuu,www.proagrialappi.fi jawww.proagria.fi/oulu.1/2012 maaviesti 27


allakkasiellä missä aurinko paistaa!SUORAT LENNOTOULUSTATURKKIINAJALLA 3.3. - 27.10.alk./1vk489 €esim. 3. ja 10.4. AlanyaLavinia-huoneisto,ei aterioita2h-huone, yksin matkustavalle 1h-lisä.Kohteinamme Oulusta myös:ANTALYA, KEMER, SIDE, BELEKSYKSYLLÄ SUORAANOULUSTA TUNISIAANAJALLA 7.9.-26.10.alk./1vko509 €esim. 7.9.. SousseHot. Kaiser DD+, aamiainen2h-huone, yksin matkustavalle 1h-lisä.Kohteinamme Oulusta myös:Monastir ja Hammamet.Ilman palvelumaksua 24 hdetur.fiParhaat tarjoukset netistäPuhelinmyynti 0207 850 850ma-pe 8:30 - 22, la-su 10-19Lankapuhelimesta: 8,28 snt/puh. + 7 snt/min,matkapuhelimesta 8,28 snt/puh. + 17 snt/min.Koulutukset ja tapahtumatProAgria KainuuKAJAANILypsykarjapihatonsuunnitteluja rakentaminen -koulutuspäiväke 22.2. klo 9-15, KAO Seppäläntoimipiste. Sivu 21Tarinallistamalla parempia elämyspalveluita-koulutus ke 22.3.klo 9.30-12.30. Sivu 7Luomuperuskurssi 16.3., 21.3.,23.3., 28.3. ja 30.3. KaO,Seppälä. Sivu 29Lypsykarjanavetan koneet,laitteet ja energia -koulutuspäiväti 27.3. klo 9-15, KAO Seppäläntoimipiste. Sivu 21SUOMUSSALMIJohtaminen ja kilpailukyky-koulutus ja tilavierailu to 15.3.klo 10-14, Yhteisnavetta KorpelanMaito, Kyröntie 88. Ilm. 8.3. mennessä.Tarja Poikela, 0400 386 274tai kantrikoulutus@kao.fi, 044 7974504. Ohjelma: www.tukinetti.net.SOTKAMOJohtaminen ja kilpailukyky -koulutusja tilavierailu ke 28.3. klo10-14, Tikkanen Sinikka ja Timo,Kumpulantie 11. Ilm. 21.3. mennessäTarja Poikela, 0400 386 274tai kantrikoulutus@kao.fi, 044 7974504. Ohjelma: www.tukinetti.net.Nettiluotsikoulutus pe 4.5. klo15.30-20 ja la 5.5. klo 10-16,Salmelan koulu. Sivu 26Lisätietoa koulutuksistaja tapahtumista osoitteessawww.proagria.fi/kainuu.Apuva!-hankkeen koulutustarjontaaKainuussa esitteleeliite tämän lehden välissä.ProAgria OuluHAAPAVESIKasvinsuojelukoulutus 28.3. klo10-14 Valtuustosali, Tähtelänkuja1. Sivu 29KEMPELELähiruokainfo - uuden elintarvikelainsäädöksien vaikutuslähiruoan myymiseen ma 12.3.klo 10.30-13 OSAO Kempeleenyksikkö, auditorio. Sivu 19KUUSAMORuisleipätalkoot-kurssipäivä16.-17.3. Tied. Helena Lahdenperä,0400 599 473LIMINKATietoisku valvonnan varalle – täydentävienehtojen noudattaminenja valvonta pe 20.4. klo 9.30-12.30 Luontokeskus, Rantakurvi6. Sivu 19MERIJÄRVINuorkarjahavaintoja ke 21.3. klo10-15 Nivalan MTY. Sivu 9NIVALALuomun peruskurssi 16.-17.2. ja21.-23.2. Nitek, Pajatie 5.Tied. olli.valtonen@proagria.fi,040 735 5519.Tietoisku valvonnan varalle – täydentävienehtojen noudattaminenja valvonta ti 17.4. klo 9.30-12.30Nitek. Sivu 19Kasvinsuojelukoulutus 15.3. klo10-14 Ravintola Sapuska, Nitek.Sivu 29OULAINENRuisleipätalkoot-kurssipäivä la18.2. klo 9 Piipsjärvi, InkeriAatamila. Tied. Maija Ojalehto,040 701 3686OULUHygieniaosaamistesti ti 28.2.klo 15 ProAgria Oulu, 3. krs,Kauppurienkatu 23. Ilm. pe 24.2.mennessä anne.kipina@proagria.fi,(08) 316 8611.PYHÄJOKIKasvinsuojelukoulutus pe 23.3.klo 10-14 Seurakuntatalo. Sivu 29RAAHENuorkarjahavaintopäivä ti 14.2.klo 10-15, Marjalan tila. Tied.0400 675 673, anitta.talus@proagria.fi.Kasvinsuojelukoulutus ma 19.3.klo 10-14 Raahen kaupungin tekninenvirasto, Pattijoki. Sivu 29RANTSILALehmähavaintoja ti 13.3. klo10-15 Jukka ja Liisa Ojantakanen.Sivu 9SIIKAJOKIHevosen ruokinta, rehun laadunvaikutus hevosen hyvinvointiinpe 24.2. klo 8.45-n.16, Ruukinmaaseutuopisto. Tied. heini.iinatti@proagria.fi, 040 555 1674.TAIVALKOSKITietoisku valvonnan varalle – täydentävienehtojen noudattaminenja valvonta to 19.4. klo 9.30-12.30 Hotelli Herkko. Sivu 19UTAJÄRVILuomupäivät 15.-16.2. Rokuahealth & spa, Kuntoraitti 2.Tied. anita.makipelto@mtk.fi,0400 218 720.Kahvipöydän hurmaavat herkut-kurssi la 25.2., Utajärven koulunopetuskeittiö. Tied. Helena Lahdenperä,0400 599 473.VIHANTIKasvinsuojelukoulutus ke 21.3.klo 10-14 Ukonkantti, Kirkkotie12. Sivu 29Kahvipöydän hurmaavat herkut-kurssi la 3.3. yläkoulun opetuskeittiöja la 24.3., Ilveskorpi,seurantalo. Tied. Helena Lahdenperä,0400 599 473.YmpäristöAgro II -hankkeen jaMTK-Pohjois-Suomen Maaseudunkehittämishankkeen tukiinfot2012 viljelijöille sivulla 19.Tuorein tieto tulevista koulutuksistaja tapahtumista osoitteessawww.proagriaoulu.fi.ProAgria LappiSALLAKasvinsuojelukoulutus pe 17.2.klo 10-14.45, Sallan kunnantalo.Tied. harri.salow@proagria.fi,040 553 0817.TERVOLAMaatilayritys työantajana -koulutuspäiväti 13.3. Esillä työllistämiseenliittyvät keskeiset näkökohdat.Tied. ja ilm. 29.2. mennessä: jari.juusola@proagria.fi, 040 536 1187.TORNIOLampaan keritseminen ja sorkkienhoito -koulutuspäivä ke 29.2.Sirpa ja Esa Keräsen lammastila.Janne Mäkeläinen esittelee kerinnänja sorkkien hoidon yhteydessätarvittavia koneita ja laitteita.Ilm. 22.2. mennessä anne.narhila@proagria.fi, 040 592 2164.Lisätietoa koulutuksistaosoitteissa www.proagrialappi.fija www.lappimaatalous.fi.Koulutusta laatuheinän tuottajallePohjoispohjalaiset heinäntuottajat ovat päättäneet perustaa tuottajarenkaan,joka tarjoaa markkinointikanavan heinäntuottajille jatakuulaadukkaan heinän hevosille. Heinärenkaan käynnistämiseenliittyen HevosAgro järjestää tilaisuudenHevosen ruokinta, rehun laadun vaikutus hevosen hyvinvointiinpe24.2. klo 8.45 - n.16, Ruukin maaseutuopistoTilaisuus on tarkoitettu kaikille heinäntuottajille ja ostajille myösPohjois-Pohjanmaan ulkopuolelta.Tied. heini.iinatti@proagria.fi, 040 555 1674.Ohjelma ja lisätiedot: www.proagriaoulu.fi/hevosagro28 maaviesti 1/2012


LUOMUPERUSKURSSI16.3., 21.3., 23.3., 28.3., 30.3. KaO, Seppälä, KajaaniKurssi on tarkoitettu kaikille, joiden tavoitteena on tuotantokustannustenpienentäminen ja peltojen kasvukunnon parantaminen.Peruskurssi antaa valmiudet luonnonmukaisen tuotannon aloittamiseenja täyttää ympäristötuen luonnonmukaisen viljelyn erityistuenkoulutusvaatimuksen.Ilmoittautumiset: tuija.heikkinen@proagria.fi tai p. 044 320 1586.Tiedustelut: Helena Kämäräinen, p. 044 362 7846VENE-, 3M- ja FARMI2020-hankkeet järjestävätRehuntuotanto- jaruokintaseminaarin14.–15.3.2012, Ylivieskatalo Akustiikka, YlivieskaOhjelma14.3.2012 Menestyvän maitotilan rehuntuotantoEnsimmäisen seminaaripäivän teemoina ovat muun muassakonekustannukset kuriin työnjaolla, koneurakoinnilla helpotustaja joustoa, maan rakenne ja kasvukunto sekä viljelijänpuheenvuoro aiheesta ”Miten säilörehusta yli 8 000 kiloakuiva-ainetta?”. Iltaohjelmassa on tarjolla tutustuminen AimoKortteen Konepajaan tai verryttelevää jumppaa ja keilaamista.15.3.2012 Karjan taloudellinen ruokintaToisen seminaaripäivän teemoina ovat muun muassa vasikoiden,hiehojen ja umpilehmien ruokinta, säilörehun D-arvo jasyönti-indeksi, apila ja palkokasvit lypsylehmien ruokinnassasekä viljelijän puheenvuoro aiheesta ”Valkuaisrehua herneestäja härkäpavusta”.Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.oamk.fi/vene tai KaijaKor honen 040 163 4534 Seminaari on maksuton. Majoitusomakustanteisesti Hotelli Käenpesässä.1/2012 maaviesti 29


kalaKalastuslaki uudistuunykypäivän haasteisiinEERO LIEKONENKalastuslain uudistuksellapyritään edistämäänkalastusharrastuksenja kalastuselinkeinontoimintaedellytyksiä.Tavoitteena on kalastuslaki,joka vastaa nykypäivänvaatimuksia.Lain tarkoitus on parhaanmahdollisen tiedon käyttäminenkalavesien hoidon jakäytön järjestämisessä. Se on oikealähtökohta ekologisten, taloudellistenja sosiaalisten arvojentoteutumiselle.Kalastuksesta on sanottu, ettäse ei ole harrastus, ei urheilua eikätiedettä – ei edes taidetta, muttasillä tehdään ainakin politiikkaa.Kalastuslain tarkoitukseen kirjatutturvalausekkeet ”kestävä, luontainenja monimuotoisuus” eivät saisijäädä vain toteamuksiksi.Kalastusoikeusjärjestelmän lähtökohtaon edelleen omistukseenperustuva kalastusoikeus sekä oikeuskalastaa ja määrätä siitä.Osakaskunnat säilyvät, muttatoimintakulttuuri muuttuu asiantuntijavaltaiseksi,mikä korostaaIlmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää: ProAgriaKainuu 044 320 1581; Matti Partanen 0400 282 092, matti.partanen@proagria.fi;Matti Väisänen 0400 282 086, matti.vaisanen@proagria.fi. Tilatunnus ja yhteystiedot ilmoittautumisen yhteydessä.30 maaviesti 1/2012ajantasaisen tiedon merkitystäpäätöksenteossa.Mietinnössä puhutaan kannustimista,joita ovat raha ja toisessapäässä sanktiot. Osakaskunnissakärsitään jo nyt toimijoiden vähyydestä.Käykö niin, että jatkossaturvaudutaan rahan voimalla asiantuntijoihinja sanktioiden pelossataas ei uskalleta toimia?Kevään 2012 ympäristötuen mukaisetKASVINSUOJELUKOULUTUKSETpe 23.3. klo 10-14 Vaala, Kunnantalo, valtuustosalike 28.3. klo 10-14 Suomussalmi, Kunnantalo, valtuustosalipe 30.3. klo 10-14 Kuhmo, Kaupungintalo, valtuustosalima 2.4. klo 10-14 Sotkamo, Kunnantalo, valtuustosalike 4.4. klo 10-14 Kajaani, KAO, SeppäläKasvinsuojelukoulutus koskee maatalouden ympäristötukeensitoutuneita viljelijöitä, jotka itse levittävät kasvinsuojeluaineitatraktoriruiskulla ja jos edellisestä koulutuksesta on 5 vuotta.Koulutuksen hinta 65 euroa / henkilö + alv 23 % (sisältää lounaanja luentomateriaalin).AJAN HAASTEISIIN yleiskalastusoikeuksiensäilyttäminen ja modernisointivastaa hyvin. ErityisestiLapissa viehekalastuksen kysyntäkohdistuu pääasiassa vaelluskaloihin,jotka tunnetusti viihtyvätjoissa ja virtapaikoissa. Tässä laintarkoitukseen sisältyvä turvalauseke”kestävä” toteutuu hyvin, kunnämä vedet on jätetty yleiskalastusoikeuksienulkopuolelle.Erityisperusteiset kalastusoikeudetovat olleet ja ovat osa Lapinasutushistoriaa. Nyt oikeus etuudenmukaiseen kalastukseen jamääriin sisällytetään ensimmäistäkertaa lakiin. Maanmittauslaitoksenesitys siitä, että erityisen kalastusetuudenosakaskiinteistölläolisi lähtökohtaisesti puolet kalastusoikeudesta,perustuu yhteensovittamisentarpeeseen.Tilan erityisperusteinen kalastusoikeuson saatu subjektiivisena,ja sellaisena se tulee säilyttää.Valtion vesillä tätä oikeuttaon yritetty jatkuvasti kaventaa, janäyttötaakka on erityisperusteisenkalastusoikeuden haltijalla. Kulkuoikeudenkytkeminen selkeästikalastusoikeuden käyttöön poistaisikirjavaa käytäntöä puuttualiikkumisoikeuteen.VASTIKKEELLINEN kalastuslupajärjestelmäon hyvä ja vastaakaikkiin siihen asetettuihin tarpeisiin.Lapissa kaikki virtavedet ovatmuutamia poikkeuksia lukuun ottamattayleisen viehekalastuksenulkopuolella.Vesialueen omistajat ovat onnistuneetluomaan toimivia yhtenäislupa-alueitavirtavesiin ja suurillejärville. Omistajan luvan säilyttämiseensisältyy odotus siitä, ettälupa-alueet edelleen laajenevat, kalastuslupaon helposti saatavilla jaasiakastarve tunnistetaan.Ajantasaisen tiedon ja osaamisenavulla kalatalouden yhteisötpystyvät vastaamaan tähän haasteeseenniin, että yleiskalastusoikeuksienkäytön rinnalle saadaankiinnostava vaihtoehto.AMMATTIKALASTUS on ollutperinteisesti vesialueen omistajanoikeus. Pyyntiin lähdettiin, kunmuilta kiireiltä ehdittiin. Kannustimenaoli lisätulo, joka ei kuulunutmuille.Tämän päivän kaupallinen kalastuson yritystoimintaa, jonkaainut tavoite on taloudellinenkannattavuus. Kalastajat ovat ammattitaitoistaväkeä ja kalusto onnykyaikaista. Suurin riski näyttääedelleen olevan epävarma kalastusoikeuseli kalavaroille pääsy.Mekanismi, jossa lupien myöntämisenohjeistus on kirjattu kalastusalueenkäyttö- ja hoitosuunnitelmaan,on sinänsä hyvä. Välttyäkseenongelmilta kalastajan kannattaakäynnistää lupaprosessi vuotta taikahta ennen kalastuksen aloittamistaja hakea kalastusoikeus samantien useammalle vuodelle.Kalastajan kannalta hankalanluvankäsittelyprosessin vuoksi ELYkeskuksenasemaa luvan myöntäjänäolisi syytä vahvistaa. Sisävesialueillaon jo käytössä laajojaammattikalastuksen lupajärjestelmiä,jotka ovat syntyneet osakaskuntienja kalastusalueidenyhteistyönä. Tämä kehitys kaipaatuekseen mietinnössä mainittujakannustimia.KALASTUSALUE on osoittanutasemansa kentän kalataloudenyhteistoimintaelimenä. Kalatalousaluekuvaa hyvin tulevaa toimintaa.Esitys käyttö- ja hoitosuunnitelmalleasetetuista vähimmäisedellytyksistä,joissa huomioidaanmuu lainsäädäntö sekävaltakunnalliset suunnitelmat jastrategiat, tekee kalastusaluetyöstähaasteellisen.Suunnitelmien ja säätelypäätöstenlaatimisprosessit ovat harrastuspohjaltatoimivalle julkisoikeudelliselleyhteisöille hiemanoutoja. Näistä haasteista varmastiselvitään asiantuntijoiden ja lakimiestenavulla.Kalastusalueen saamat harkinnanvaraisetrahat esitetään sidottavaksialueelliseen käyttö- ja hoitosuunnitelmaanja sen toteutumiseen.Jos suunnitelma ei toteudu,eivätkä perusrahoitus ja oma rahariitä työn uudelleen käynnistämiseen,saattaa toimijoiden mielenkiintosuunnitteluun loppua.Kirjoitus on LapinKalatalouskeskuksentoiminnanjohtajan Eero Liekosenkommenttipuheenvuoro työryhmänmietinnöstä Lapin Liitonjärjestämässä Kalastuslain uudistus-seminaarissa 30.1. Rovaniemellä.


ROHKEASTI AITO :: oamk.fiHaku amk-tutkintoon johtavaankoulutukseen 5.3.–3.4.2012Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksiköstävalmistuu pohjoisen luonnon ja sen erityispiirteet hallitseviaasiantuntijoita. Agrologi (AMK) -tutkinnon voi suorittaa maaseutuelinkeinojenkoulutusohjelmassa ja hortonomi (AMK) -tutkinnonmaisemasuunnittelun koulutusohjelmassa. Koulutus on laajuudeltaan240 op, ja se kestää noin neljä vuotta. Agrologikoulutus onuudistettu biotalousajan haasteita vastaavaksi, ja hortonomikoulutuspainottaa viheraluesuunnittelua ja -rakentamista.Lisätietoja koulutusohjelmista sekä hakemisesta osoitteessawww.oamk.fi/hakijalle.3M-hanke (milkkiä, mjölkkiä, maitoa)Pohjois-Pohjanmaan maidontuottajilleKevään 2012 hyvinvointijaksot Rokualla14.-16.3.12 Muutoksiin valmentautuminen – Varaudu elämänyllätyksiin, 3 pv16.-19.4.12 Kehon hyvinvointi – Löydä kadonnut sixpack, 4 pv20.-22.4.12 Mielen hyvinvointi – viikonloppu, 3 pv23.-25.4.12 Työhyvinvointi – Minä Oy tekee tulosta, 3 pvKoulutus sisältää kuntotestauksen, teemaluentoja sekä ohjattua liikuntaa kotiohjeineen.Syventävä jakso ½ - 1 v. kuluttua. Omavastuuosuus tuottajalle: 3päivän jakso 142 €/hlö, 4 päivän jakso 206 €/hlö ja viikonloppuna 155 €/hlö.Ohjatut maksuttomat kuntosalivuorotHaapavesi, Liikuntasalin yhteydessä oleva kuntosali, ke klo 13.00 – 14.30Kalajoki, Arteman kuntosali, ke klo 12.00 – 13.30Merijärvi, Kilpukan kuntosali, ti klo 11.30 – 13.30Raahe, Kuntokeidas Vesipekan kuntosali, to klo 12.00 – 12.45Rantsila, Kotipihan kuntosali, ke klo 14.00-15.00Sievi, Monitoimihallin kuntosali, ke klo 12.00 – 13.00Vihanti, Vihannin Kunnon Paikka Oy, to klo 11.00-12.00Vuoroja muodostetaan lisää kysynnän mukaan.Ota yhteyttä ja ilmoittaudu Päiville!Muut kevään tapahtumat28.2.12 Hyvinvointipäivä, Oulainen- järjestäjinä Mela, MTK-Pohjois-Suomi ja 3M-hanke- mm. Oman mielen hallinta, tunteet ja tieto, psykologi Pirkko Lahti14.-15.3.12 Rehuntuotanto- ja ruokintaseminaari, Ylivieska- järjestäjinä Vene-, Farmi2020- ja 3M-hankkeetLisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 2 viikkoa ennen ajankohtaa:projektipäällikkö Päivi Vitikka p. 040 4876 988, paivi.vitikka@rokua.comOta ilmoitus talteen!Suojakuokkavakuutettu,entäs Jussi?Jos satutat itsesi tai sairastutvakavasti, turvaa TapiolanMaatilayrittäjän Omaturva sekäperheesi toimeentulon ettäyritystoimintasi jatkuvuuden.Tämä on osa maatilayrittäjilletarjoamaamme kaikenkattavaapalvelua. Kysy lisää edustajaltasitai katso tapiola.fi/henkiloturvaPalveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito OyTarkemmin ajatellen.1/2012 maaviesti 31


32 maaviesti 1/2012MP2 Itella Oyj

More magazines by this user
Similar magazines