Tuulivoimaa lisätään Suomessa - Fingrid

fingrid.fi

Tuulivoimaa lisätään Suomessa - Fingrid

1Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmääncase 2000 MWJussi MatilainenVerkkopäivä 9.9.20089.9.2008 Jussi Matilainen


3Tuulivoima maailmalla ja Suomessa~100 000 MW4 400 MW / 10 TWh128 MW / 0,2 TWh• esiselvityksiä Suomessa: yli 4000 MW• potentiaali 5000-9500 MW (tekninen,maankäyttö huomioiden)• arvio toteumasta: 2000 MW vuonna2020 (n. 6% kulutusenergiasta)9.9.2008 Jussi Matilainen


4Käsitteitä• frequency response, säätövoimaHz50,150,0taajuusohjattukäyttöreservi(automaattinen)nopea häiriöreservi(manuaalinen)• reserve power, reservitehonopea häiriöreservi(manuaalinen)49,9• balancing / regulating power, säätösähkö• capacity credit: a) tuulivoimatuotannon saatavuus b)tuulivoimakapasiteetin arvo järjestelmän käyttövarmuuden kannaltaKäsitteistö ei ole vielä vakiintunut9.9.2008 Jussi Matilainen


5Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus• ylläpidetään nykyinen käyttövarmuustaso9.9.2008 Jussi Matilainen


6Tehotasapainon ylläpito ja säätösähkön saatavuus1. day-ahead ja intra-day -tuotannot (ennusteet)2. säätösähkö ja taajuusohjattu reservi (ennustevirhe ja tunninsisäiset vaihtelut)3. häiriöreservi (säätösähkön täydennys, harvinaiset tehonmuutokset)• säätösähköllä rajallinen lisäpotentiaali ->taloudellinen kannustin (vesivoima,lämpövoima, kulutus, tuulivoima)• Ruotsin ja Norjan säätösähkön riittävyys?– hyödyntäminen edellyttää vahvojarajasiirtoyhteyksiä9.9.2008 Jussi Matilainen


8Tuulivoimatuotannon saatavuus huippukulutuksenaikana• tuulivoimaa käytettävissä Suomessa 6% asennetusta tehosta90% todennäköisyydellä huippukulutuksen aikana• kapasiteetin riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon 6%tuulivoiman nimellistehosta9.9.2008 Jussi Matilainen


9Nordelin liittymissäännöt osana käyttövarmuudenylläpitoa• pohjoismaiset tekniset vähimmäisvaatimukset tuulivoimalaitoksille• Suomessa osana voimalaitosten järjestelmäteknisiä vaatimuksia• mahdollisuus kansallisille lisävaatimuksilleLiittymissääntöjen soveltaminen• vaatimukset voimassa siirtoverkon liittymispisteessä• > 10 MVA tuulipuistot• jakelu- tai alueverkkoon liitetyt laitokset, kun teho siirtoverkonliittymispisteessä > 10 MVA9.9.2008 Jussi Matilainen


10Tuulivoima ja siirtokapasiteetin varmistaminen• riittävä siirtokapasiteetti käyttövarmuuden hallitsemiseksi jamarkkinoiden toiminnalle9.9.2008 Jussi Matilainen


12Siirtokapasiteetin varmistaminen - toimenpiteitäUusi 400 kV yhteys Pohjois-Suomen ja Ruotsin välillä tarpeen• tasaa tuulivoiman vaihteluita paremmin -> säätösähkön jareservien kokonaistarve pienenee• parantaa säätösähkön ja reservien hyödyntämistä Pohjoismaisellatasolla -> säätösähkön ja reservien hankinta tehostuu• pienentää siirtorajoituksen esiintymisriskiä -> parantaakäyttövarmuutta ja markkinoiden toimivuuttaLänsirannikon 220 kV kantaverkon vahvistus 400 kV jännitteelle• pienentää sisäisten siirtorajoitusten esiintymisriskiä• mahdollistaa laajamittaisen tuulivoiman liitynnät verkkoonVahvistuksia tarvitaan 2000 MW tuulivoimalle, huomioitava myösmuiden maiden tuulivoima ja muut hankkeet Suomessa9.9.2008 Jussi Matilainen


13Tuulivoima ja toimivat sähkömarkkinat• tasapuolinen kohtelu ja markkinaehtoiset ratkaisut9.9.2008 Jussi Matilainen


14Toimivien sähkömarkkinoiden edellytyksetMarkkinatoimijoiden tasapuolinen kohtelu on toimivienmarkkinoiden perusedellytys• tärkeää kustannusten läpinäkyvyys ja niiden kohdistaminen - eipiilotukea• liittyjä vastaa itse liityntäkustannuksista - voi muuten johtaakokonaisuuden kannalta erittäin kalliisiin tuotannon sijoittamisiin• tuulituottaja vastaa itse sähkönsä myynnistä• tuulituottaja vastaa oman tuotantotaseensa tasapainottamisestamuiden tuottajien tavoin markkinaehtoisestiJärjestelmävastaavan tehtävänä huolehtia riittävästä siirto- jareservikapasiteetista9.9.2008 Jussi Matilainen


15Yhteenveto• sähkön kulutus ja tuulituotanto vaihtelevat - jostain pitää löytyäsäätävää tuotantoa, esim. lauhdetuotanto pidettävä riittävänä• intra-day- (elbas) ja säätösähkömarkkinoiden riittävästä volyymistahuolehdittava, jotta myös tuulituotannon vaihtelun hallinta helpottuu• reservien hankintamahdollisuuksia tulisi lisätä kulutuksenjoustomahdollisuuksia unohtamatta• kantaverkolle aiheutuvat verkon rakentamis- jareservikustannukset nostavat sähkönsiirron kustannuksia ja netulee ottaa huomioon kokonaisvaikutuksia arvioitaessa• 2000 MW maantieteellisesti hajautettua tuulivoimaa on mahdollistaliittää Suomen voimajärjestelmään, kunhan liitynnän edellytyksiinvaraudutaan ajoissa; tähän Fingrid on varautunut strategiassaan9.9.2008 Jussi Matilainen


16Valot päällä valtakunnassa9.9.2008

More magazines by this user
Similar magazines