aineisto

okm.fi

aineisto

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO 12.10.2012Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta 2012-2013Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan 3. kokousAika: maanantai 12.10.2012 klo 13 - 15Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoushuone Jukola, Meritullinkatu 1Läsnä:Asialista:Jarmo Lindén, valtiosihteeri, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtajaJukka Liedes, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, varapuheenjohtajaJäsenetKai Ekholm, ylikirjastonhoitaja, KansalliskirjastoPetra Havu, toiminnanjohtaja, Suomen Taiteilijaseura ry, sijaisena Tommi Nilsson, Kuvasto ryMerja Karhapää, lakiasiainjohtaja, Sanoma WSOY OyjTero Koistinen, toimitusjohtaja, Suomen Filmikamari ryMatti Lukkarila, johtaja, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVATiina Toivonen, lakimies, Suomen Yrittäjät ryMarja-Leena Mansala, pääsihteeri, IPR University CenterElina Mäntylä, toiminnanjohtaja, Suomen Näyttelijäliitto ryValtteri Niiranen, toimitusjohtaja, Viestinnän keskusliitto, sijaisena Satu KangasKirsi Niittyinperä, toiminnanjohtaja, Tuotos ryKatri Olmo, lakiasiain päällikkö, Yleisradio OyJukka-Pekka Pietiäinen, toiminnanjohtaja, Suomen Tietokirjailijat ryLauri Rechardt, asianajaja, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry sijaisena lakimies HannaNylund, Asianajotoimisto Procope & Hornborg OyMaria Rehbinder, tekijänoikeusasiamies, Aalto-yliopistoPekka Rislakki, toimitusjohtaja, Kopiosto ryAnne Salomaa, toiminnanjohtaja, Sanasto ryKatri Sipilä, toimitusjohtaja, Teosto ryMinna Sirnö, toiminnanjohtaja, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ryReijo Svento, toimitusjohtaja, FiCom ryRaimo Söder, toiminnanjohtaja, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ryRiikka Tähtivuori, asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EKPetra Wikström, apulaisjohtaja, MTV MediaAsiantuntijatTiina Kautio, projektitutkija, opetus- ja kulttuuriministeriöAntti Riivari, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriöViveca Still, tekijänoikeusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriöJorma Waldén, hallitusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriöAnna Vuopala, hallitussihteeri, opetus- ja kulttuuriministeriö1. Tekijänoikeuspolitiikan linjaukset• Lausuntokierroksen painotukset ja jatkotyöVuopala esitteli opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän Tekijänoikeuspolitiikkaakoskevan lausuntokierroksen lausunnoista, ja niiden painotuksista. Esitys onsaatavilla verkkosivuilla oheisen linkin avulla:


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO 12.10.2012Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta 2012-2013http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeuspolitiikka/TNK_1210_lausuntokierroksen_painotukset.pdfKeskusteltiin painotuksista jäsenten kesken. Esiin nousi muun muassa se, ettätekijänoikeuspolitiikan muodostamisessa tulisi siirtyä tekijälähtöisestä ajattelustaenemmän käyttö-jakelu-kuluttajakeskeiseen ajatteluun. Näin on tehty Norjassa, jossakansalliskirjasto on saanut yleisön saataviin 400.000 teosta, joista 200.000 onlisensioituja, eli suojan piirissä olevaa teosta. Keskeistä olisi voida maksimoidasisällön tuotanto ja käyttö. Elokuva-alalle on merkityksellistä se, annetaankoliiketoiminnan kehittyä vapaasti vai puuttuuko valtio toimintaan jollakin lailla. Kyse onmyös poliittisesta tahdosta. YLE on julkisesti ilmoittanut, että sen tavoitteena onsaattaa kaikki sen arkistoissa olevat tv- ja radiosisällöt yleisön saataviin.Viestintäsektori halusi muistuttaa ”aineistojen avaaminen” yleisölle vaikuttavanolennaisesti markkinoihin, joka pitää myös ottaa huomioon.Vuopala totesi keskustelun jatkuvan Tekijänoikeusfoorumissa, joka pidetään19.11.2012 Suomen elokuvasäätiön auditoriossa Kino K13.2. EU-asiat• Kollektiivihallinnointia koskeva direktiiviehdotus (KOM (2012) 372)• Lausuntokierros• Kannanmuodostusta tukeva keskusteluStill kertoi Suomen kannanmuodostuksen vaiheista ja siitä, että kannanvahvistamiseksi eduskunnalle on valmisteilla jatko-U-kirje. Lausuntokierroksellakomission direktiiviehdotus on otettu pääosin hyvin vastaan. Lausunnonantajatkatsoivat sekä lausunnoissaan että 24.9.2012 pidetyssä kuulemistilaisuudessa, ettätekijänoikeusjärjestöjen hallinnon ja läpinäkyvyyden parantaminen on lähtökohtaisestikannattavaa. Ehdotusta oli kuitenkin yleisesti pidetty liian yksityiskohtaisena ja lisäksion katsottu, että ehdotuksessa tulisi erikseen ottaa huomioon pohjoismainensopimuslisenssijärjestelmä ja sen erityispiirteet.Direktiiviehdotuksesta keskusteltiin neuvottelukunnassa.3. KV-asiat• Kansainvälinen sopimus rajoituksista näkövammaisten ja lukemisesteistenhyväksi (VIP)• Kansallinen lausuntokierrosLiedes kertoi kansainvälisistä neuvotteluista WIPO:ssa. Tärkeimpänä asiana onkansainvälinen sopimus rajoituksista näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi(VIP). Muun muassa Afrikan maat ja useat Latinalaisen Amerikan ja Aasian maatovat vaatimassa sitovaa kansainvälistä sopimusta asiasta, sekä myös muistarajoitussäännöksistä, kun taas EU ja USA on ollut ei-sitovan sopimuksen kannalla.


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO 12.10.2012Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta 2012-2013Joulukuussa pidettävässä ylimääräisessä WIPO:n yleiskokouksessa päätetäänjärjestetäänkö sopimuksen solmimiseksi diplomaattikonferenssi kesällä 2013.Liedes totesi edelleen, että radio- ja TV-yhtiöiden kansainvälistä suojaa(Broadcasting Treaty) koskevat neuvottelut ovat jälleen käynnistyneet WIPO:ssa.Neuvottelut ovat olleet pysähdyksissä vuodesta 2007 lähtien.Asiaan on tarkoitus perehtyä syvemmin neuvottelukunnan seuraavassakokouksessa.4. Muut asiat• Terveen kilpailun edistämisohjelmaLindén esitteli lyhyesti ohjelmaa ja toi esiin erityisesti siinä olevattekijänoikeuksia koskevat kohdat. Ohjelmassa on mainittu muun muassadigimarkkinoiden toimivuuden tärkeys ja hyvitysmaksun uudistaminenvuoteen 2014 mennessä. Terveen kilpailun edistämisohjelma löytyy myösTEM:in verkkosivuilta www.tem.fi.• Hyvitysmaksun uudistaminenLindén ilmoitti, että hyvitysmaksuasiassa keväällä annettu Markus Leikolanesitys ei ole johtanut toimenpiteisiin, koska se ei ollut saanut juurikaankannatusta. Järjestelmän tarkastelu ja uudistuksen valmistelu jatkuu myösvuoden 2013 puolella.• Tekijänoikeusfoorumi 19.11.2012 klo 13.00Lindén ilmoitti myös, että Tekijänoikeusfoorumin kutsut oli lähetetty laajallajakelulistalla samana päivänä. Tarkoitus on, foorumissa keskitytäänkansallisen tekijänoikeuspolitiikan kysymyksiin. Neuvottelukunnan Facebook-sivuLindén esitteli myös jäsenistön piiristä nousseen kysymyksen siitä, tulisikoTekijänoikeusasioiden neuvottelukunnalle avata oma Facebook-sivu. Asiastasyntyi keskustelua mutta siitä ei tehty päätöstä. Pääosin vaikutti siltä, ettäjäsenet olivat enemmän sillä kannalla, että keskustelua käytäisiin kasvotustenneuvottelukunnan kokouksissa. Kokousten lukumäärää voitaisiin tarvittaessalisätä.

More magazines by this user
Similar magazines