Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Timo Lindvall

www3.hamk.fi
  • No tags were found...

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Timo Lindvall

Forssan SeudunKehittämiskeskus OyTimo Lindvalltoimitusjohtaja


Tunti+ vainHelsinki, Turku ,Tampere, Lahti, PoriLentoasematRautatieasema HumppilassaUseita satamiaIsojen kaupunkien palvelutBryssel alle 5 tuntia


Suurimmat teolliset työnantajatHK-Ruokatalo Oyn. 560 työntekijääFinlayson alueen- yhtiöitä 300Liha ja Säilyke Oy 280Novart Oy 242Forssan Kirjapaino Oy 221Parma Oy 210Helkama Forste Oy 200Lo Group Oy 170Fenestra Oy 160KHF-Sports Oy 140Parmarine Oy 140Lassila & Tikanoja Oy 120Saint Gobain Isover Oy 120Mitron Oy/Vansco Electronics 140


Forssan Seudun Kehittämiskeskus OyOsakepääoma 168.000 €Omistajat– Forssa 53,4 %– Humppila 7,3– Jokioinen 15,2– Tammela 16,7– Ypäjä 7,4Perustettu 1996 (Lounais- Hämeen Yrityskeskus Oy)Kustannukset jaetaan asukaslukujen suhteessa


Talossamme ovatMONIPUOLISET NEUVONTA- JA KEHITTÄMISPALVELUTYRITYSHAUTOMOYRITYKSIÄFORSSAN MAATALOUSTOIMISTO


HenkilöstöresurssitTOIMITUSJOHTAJA Timo LindvallYRITYSPALVELUPÄÄLLIKKÖ Pekka EkholmYRITYSNEUVOJA Sirpa HirvonenYRITYSASIAMIES Rauha HätönenALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ Mikko KoivulehtoMATKAILUSIHTEERI Mari NoromiesVIESTINTÄSIHTEERI Satu PuraTOIMISTOSIHTEERIT Elina Eriksson ja Päivi LahtiPROJEKTIHENKILÖSTÖÄ JA HARJOITTELIJOITABIFEEL CENTRE Leo Sutinen ja Esa Sairanen


Ulkopuoliset asiantuntijapalvelutTE-keskus joka toinen viikkoFinnvera joka kolmas viikkoKauppakamari,Keksintösäätiö,vientiasiamies,teknologiayksikkö,maaseutuosasto ym. tarvittaessaMaaseudun eläkeasiamies kolme-neljä kertaakuukaudessaPro Agria


Forssan seudun kärkitoimialat– Elintarvike-, rakennusaine- ja metalliteollisuus– Elektroniikka- ja it-teollisuus– Ympäristöteknologia– Elintarvike- ja bioteknologia– Palvelut sis. matkailu


KärkihankkeitaBiFeel CentreAgropolis- Tiedepuisto– BioTRIM (erotusteknologia)– EcoTRIM (ympäristöosaaminen)– Elonkierto (havaintokohde)– Agropolis-yrityspalvelut (elintarvike)– Agropolis-Venture (uudet yritykset)– Tietotalo (liiketoimintakeskus)– Ypäjän Hevossairaala Oy


HamkInnoForss Center– Tutkimus- ja kehityskeskusSulautetut järjestelmätBio-Elintarvike-Elektroniikka, teknologia – ja koulutuspalvelutEleforss- elektroniikkateollisuuden palvelut, koulutuspalvelutIF-starttihautomoTraves-matkailun osaamiskeskittymäPien- ja perheyrittäjyyden osaamiskeskittymä


Forssan seudun yrityspalvelujen kehittäminen– Seudullinen yrityspalvelupiste– Laatujärjestelmä viimeistelyä vailla– Yhteistyö FSKK, Hamk, AgropolisSeutuyhteistyön organisointiForssan seudun porttiForssan seudun hyvinvointistrategian jalkautusYmpäristöteknologia- Forssan Envitechklusteri– Sähkö- ja elektroniikkaromu– Saastuneen maan käsittely– Agropolis- hankkeet– yli 10 yritystä, 150 työpaikkaa– MTT


Tutkimus- ja kehittämistoiminta kansallisestimerkittävää-Vuonna 2002 tutkimus- jakehittämismenot 3,9%arvonlisäyksestä-Seutu koko maan vertailussa 8.-Alueet, joiden t&k-menot yli 3%arvonlisäyksestä, voidaanluokitella kansallisestimerkittäviksi tutkimus- jakehittämisseuduiksi.


-Forssan seutu kymmenenkehittyneimmän seudun joukossa,kun tarkastellaaninformaatiosektorin kehitystävuosina 1997- 2002.-Informaatiosektorin työpaikat ovatlisääntyneet -97-02 4,5 %.-Informaatiosektorin kasvulla ontyöpaikkojen kehittymiselle suurimerkitys, sillä sektorintyöpaikkamäärä kasvaa useinnopeammin kuin muut toimialat.Informaatiosektori kehittyy


FORSSAN SEUDUN ALUEKESKUSOHJELMASeutukunnan visio vuoteen 2010:Forssan seutu on elinvoimainen ja kilpailukykyinen teollisuuteen,yrittäjyyteen ja osaamiseen menestyksensä perustavakansainvälisesti suuntautunut seutukunta. Alueellahyödynnetään kaikkia sen vahvuuksia laajasti. Seutu onvaltakunnallinen huippuosaaja erityisesti elintarvike- jaympäristöosaamisen, bioteknologian sekäinformaatioteknologian soveltamisessa.Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus sekä kuntien tiivisyhteistyö takaavat monipuoliset ja korkeatasoiset palvelut,perusturvallisuuden, laadukkaan vapaa-ajan sekäosallistumiseen kannustavan elinympäristön.

More magazines by this user
Similar magazines