Esse 31/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 31/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

joogaan✚ ✚ 831 | 1.8.2013 | www.esse.fiTuomiokirkko | Espoonlahti | Leppävaara | Olari | Tapiola | KauniainenKirkko taipuuLeksa Hautakangas kuskaapalvelut portille.✚✚4Harrastamistahampaat irvessä?✚✚2Rinnekodinnuori ammattilainen.✚✚7


www.esse.fiEspoon seurakuntasanomat31 | 1.8.2013Tuomiokirkko | Espoonlahti | LeppävaaraOlari | Tapiola | KauniainenEsse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.20132EliksiiriäEssestäKädessäsi on Espoon seurakuntienlehti Esse. Olet ehkä lehden vakiolukija.Olet saattanut ottaa lehdensattumalta käteesi. Kenties luetlehteä ensimmäistä kertaa.Iloitsen jokaisesta silmäparista, jokaon valinnut juuri Essen seurakseen tähän hetkeen.Esse ei lupaa etusivullaan paljastaa skandaalia sieltätai sensaatiota täältä. Ansaitset lukijana paljon arvokkaampaasisältöä. Lehti on tehty pieteetillä juurisinulle virkistykseksi ja voiman lähteeksi. Haluammetoivottaa sinut tervetulleeksi sen seuraan viikoittain.Seurakuntalehden lukijaksi tottuu usein jo nuorenaja näkisin rippikoululaisten joukon tervetulleenauutena lukijakuntana. Lehden sisältö luonnollisestijoko houkuttelee tutustumaan lehteen tai päinvastoin.Mielestäni olisi hienoa, jos Essen artikkelit ja henkilöhaastattelutkattaisivat tasapuolisesti kaikki ikäryhmät.Paikallisista seurakunnallisista tapahtumistaon aina tärkeä saada tietoa hyvissä ajoin. Järjestetyistätapahtumista on hyvä kertoa lehdessä niillekin,jotka eivät pääse niihin mukaan.Olet etuoikeutettu senkin takia, että osaat lukea.Suomalaisten luku- ja kirjoitustaito on lähes sadanprosentin luokkaa. Unescon tilastojen mukaan maailmassaon edelleen lähes kahdeksansataa miljoonaaluku- ja kirjoitustaidotonta aikuista, joista valtaosaon naisia.Samaan aikaan kun me elämme mediaähkyn keskellä,miljoonat elävät edelleen irrallisen, usein harhaanjohtavansuullisen tiedon ja manipuloivien kuulopuheidenvarassa. Lukutaidon avulla me voimmepäästä elämässä eteenpäin, voimme puolustaa itseämmetuntemalla oikeutemme, auttaa toisia tuntemallavastuumme, ymmärrämme paikkamme maailmassa.Toivon Essen tulevan tutuksi myös tänne saapuvalleja aina vain kasvavalle maahanmuuttajienjoukolle.Torstai on yksi viikon kohokohdista: Esse ilmestyypostilaatikkoon. Säästän sen perjantaihin ja nautinviikonlopusta lukemalla sen kannesta kanteen. Varmaanhuonompiakin tapoja voisi olla.PS.Kerro meille millainen olisi se Esse, jonka tuntisitomaksesi! Millaista Essen eliksiiriä sinä toivoisit?esse.toimitus@kotimaa.fiUlla-Maija MannisenmäkiLeppävaaranseurakuntaneuvoston jäsenEssen toimitusneuvoston jäsenHarrastaminenhelpoksiSyksyllä perheissä pohditaan harrastusvalintoja.Mahdollisuuksia on paljon,mutta niin on myös toiveita ja tarpeita.Lastenpsykiatri japerheterapeutti JannaRantalalle lastenharrastamiseen liittyvätkysymyksetovat tuttuja. Hän näkee harrastuksetperheen arvojen mukaisenarakennusaineena lapselleja hänen tulevaisuudelleen.”Vanhemman tulee itse miettiä,mitä haluaa antaa lapselle,ja sitäkin, onko harrastus välttämätöntavoitteeseen pääsemiseksi.”Harrastuksella lapselle voisuoda itsensä toteuttamistahänen omalla vahvuusalueellaan,edistymistä taidoissa, joissaei vielä pärjää, lisää tai erilaisiakavereita, viikkorytmiä,kunnon kohentamista tai vainhauskaa tekemistä. Lasta onkuunneltava.”Jos lapsi ei itse nauti harrastuksesta,hän uupuu”, Rantalamuistuttaa.Mikään harrastus ei ole hänenmukaansa välttämättömyys.Harvinaiset harrastuksetsaattavat unohtua, kun isot järjestötja opistot pitävät lajejaanPäivitysTeksti Anne LeppänenKuva Karoliina EkIhminen oikeassa paikassa. Alansaammattilainen, josta välittyy aito työnilo. Itselleni tulee mieleen ruokaravintolantarjoilijatar, joka huomioiupeasti pöydän lapsiasiakkaan. Monetkollegani, nimiä mainitsematta. Jaeräs energiaa pulppuava hallikauppias.Ja nyt viimeksi vaikutuin Leksasta.Ratin takana on kokemus, silmänpilkeja sydän saman paidan sisällä.Elina Raunio | Kauppa-auto onharvinainen näky | s. 4-5kutsuvasti esillä ja imevät suurenosan pienistä harrastajista.Tuttujen lajien lisäksi onkuitenkin mahdollisuuksia,joista kullekin omin tekeminensaattaa löytyä. Olisiko se itsensähallintaa ja rauhanomaistapuolustautumista opettavaaikido, keskittymistä ja muistiakehittävä shakki, kuntoa jarohkeutta antava uimahyppääminen,muodon ja materiaalientajua kehittävä majanrakennustai käytännön taidoilla lapsenvarustava ruoanvalmistuskurssi?Näistä ja monista muistaharrastuksista kannattaa ottaaselvää.Janna Rantala ehdottaa, ettäharrastus valittaisiin rikastuttamaanpaitsi lapsen taitoja,myös sosiaalisia suhteita. Suhdeharrastuksen ohjaajaan voiolla merkittävämpi kuin harrastuksestasaatava oppi. Joslapsi viettää päivänsä kotona,kaveriporukka tekee hyvää.Jos taas lapsi viettää jo pitkiäpäiviä päiväkodissa tai koulussaja iltapäiväkerhossa, onrankkaa lähteä harrastamaantoiseen ryhmään. Rantala arvelee,että väsyneitä pikku harrastajiaon liikaa. Pieni ja isolapsi kaipaa usein aikaa vainoleiluun yksin, perheen tai kaverienparissa. Myös väsyneitäperheitä on liikaa.Yhteisöllisyyttä voisi kehittääkimppakyytien ja yhteisenhuolenpidon suuntaan, ehdottaaRantala ja muistuttaa, ettävanhemmallakin on oikeus sanoaei kentän laidalla seisomiselle.Harrastamisen koko kuviossakannattaa muistaa sisaruksetkin.Koko perheen ohjelma eisaisi pyöriä yhden perheenjäsenenharrastuksen ympärillä.Tekemisen ilo olisi Janna Rantalanmielestä parempi tavoiteharrastamiselle kuin superlahjakkuuksienkehittäminen.”Jatkuva kilpailu ja voittamisentavoite on liian kapea itsetunnonperusta. Lapselle ontärkeää sanoa, että hän on hyvätyyppi ja hänen kanssaan onkiva olla, tulipa voittoja tai ei.”Sopivin harrastus voi kukoistaarennosti kaveriporukassa,omassa pihassa ja vaikkapavuoroviikoin eri perheiden keittiöissääitien opastamana.Kiinnostavaankin tekemiseenvoi joskus tympääntyä,mutta harrastamisen katkaisuakannattaa miettiä moneen kertaan.Perheenjäsenten motivaatioidentunnistaminen ja ääneenlausuminen helpottaa.”Jos harrastamiseen kiinnit-KansiLujuus ja lempeys. Katja Liuksialakuvattiin varhaisaamunauringossa. Joogaaminen ulkonavahvistaa yhteyttä luontoon.Kuva Nina Kaverinen”Jos lapsi ei itse nautiharrastuksesta, hän uupuu”Lastenpsykiatri Janna Rantalatyy paljon kunnianhimoisia tavoitteita,voi kysyä, onko enääkysymys harrastuksesta ja keneniloksi harrastaminen tapahtuu”,Rantala huomauttaa.Kun on hyvät syyt ja harkinta-aikakäyty läpi, harrastuksenlopettaminen ei ole murhenäytelmä.Viisilapsisessa Hautaniemenperheessä on jo paljon kokemustalasten harrastuksista.Syksyn kuviota mietitään kokoperheen kannalta. Äiti PietaHautaniemi arvelee, että huonommuudentunnevaanii.”Helposti kertyy paineita siitä,että lasten pitäisi harrastaapaljon. Se tuntuu ajassammeolevan jonkinlainen onnistumisenmittari”, hän pohtii.Hautaniemillä uskotaan, ettäperheen yhteinen aika jamyös tapahtumattomuuden jatylsyyden sietäminen ovat tärkeitäasioita. Lapsen mielikuvitusherää, kun ajanvietettä eitarjota valmiina.Perheen esikoinen Ellenon harrastanut viulunsoittoakuusi vuotta musiikkiopistoJuvenaliassa. Harrastuksessaon ollut kriittisiä vaiheita,mutta kun Ellenille on ehdotettusoittamisen lopettamista,motivaatio on kuitenkin löytynyt.Pitkäjännitteisyyden lisäksisoittoharrastus on tuonutkavereita ja ryhmässä toimimisentaitoja.”Harrastamista ei saa tyrkyttäävaan tukea. Jos lapsi ilmaiseeolevansa jostain kiinnostunut,aletaan suunnitella, mitense voitaisiin toteuttaa”, miettiiVeli-Matti Hautaniemi.Hautaniemet eivät ole halunneetsitouttaa lapsia ja itseäänaikaa vaativiin joukkuepeleihin.Tämä tuntui pulmalliselta, kun10-vuotias August ja 7-vuotiasTiitus halusivat pelata jalkapalloa.Ratkaisu löytyi läheltä. Perheasuu Karakalliossa kerrostalossa,jonka rapuista löytyy parikymmentäala-asteikäistä lasta.Yhteiset sähly- ja jalkapallopelitjärjestyvät helposti. LisäksiAugust ja Tiitus pyöräilevätkahden kaverinsa kanssa pelailemaanLeppävaaran urheilupuistoon.Augustin muut harrastuksetovat isän kanssa yhteisiä:lintubongaus, lintujen kuvaaminenja kalastus.Espoossa on parikymmentäyleistä uimarantaa, joista puoletjärvien rannoilla.Kenties pienin ja rauhallisinlöytyy Myllyjärven luonnonsuojelualueenlaidalta Pakankylässä.Rannan hiljaisuus johtuuosittain siitä, että autolla ei pääseaivan rannan lähelle. Lähimmältäajotieltä on muutaman sadanmetrin kävelymatka luonnonsuojelualueenhalki ylöspäinnousevaa polkua pitkin.Polku myötäilee joenuomaa,Yhteistä kivaa. Hautaniemenperheessä harrastetaansekä yhdessä ettäerikseen. Perheen miesväellejalkapallossa kilpahenkisyyttätärkeämpääon mielekäs hauskanpito.Huolettomat urheiluryhmät,joissa liikutaan ilman kilpailunilmapiiriä, täyttyvät Veli-MattiHautaniemen havaintojenmukaan supernopeasti.Espoon seurakuntien kerhotarjontaon eräs vastaus tarpeeseen.”Harrastuskerhomme tarjoavatpienen, turvallisen porukanja yhdessä tekemistä ilmansuorituspainetta”, kertoo EspoonTuomiokirkkoseurakunnanvarhaisnuorisotyönohjaajaArto Nyman.Eri seurakuntien kerhotoimintapainottuu eri tavoin,mutta tekemistä löytyy sählystäaskarteluun ja kokkauksestanäyttelemiseen.Kesäluonto Sarjassa esitellään luontokohteita | verkossa www.espoo.fi/kotinurkiltakallioille sekä panoraamakuva www.esse.fiPaikan koordinaatit ovat: 60.2812 ja 24.6560Myllyjärvijoka nyt keskikesällä on läheskuiva, mutta keväisin vesi virtaauomassa varsin vuolaana. Polkujohtaa halki pähkinäpensasmetsikönmäntyiselle kalliolle, jostaaukeaa näkymä pienelle järvelle.Uimaan pääsee joko suoraanmutapohjaiseen luonnonrantaantai hieman kauempaalaiturilta.Teksti ja kuvaJukka GranströmPanoraamaesitys löytyy osoitteesta:http://www.jukkagranstrom.com/Myllyjarvi/Myllyjarvi.htmlEsse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.20133


Hoivalla ja kuntoutuksellatukea toimintakykyysi!Tarjoamme monipuolisia kotihoiva-,kuntoutus- ja asumispalveluita pääkaupunkiseudulla.Tilaa ammattitaitoinenhoitaja tai fysioterapeutti omaan kotiisiarkielämän ja itsenäisen selviytymisentueksi. Kotipalveluiden perushinta on35 €/h ja fysioterapian 70 €/h. Tilaamaksuton kartoituskäynti jo tänään!Soita ja kysy lisää:Debora Kotihoito Debora Oy010 320 8844 Kaupintie 10www.debora.fi 00440 HelsinkiKOTILÄÄKÄRI ● KOTISAIRAALA ● SENIORIPALVELUTTarjoamme ihmisläheistä hoitoa koko perheelle pääkaupunkiseudulla.Kutsu kokenut lääkäri tai hoitaja kotiisi hoitamaan lastasi, lähimmäistäsitai itseäsi. Hyödynnä sairauskulu- ja lapsivakuutukset. Soita Lähilääkärille!www.lahilaakarit.www.lahilaakarit.Vain soittoja lääkäritulee kotiisi020 7419970Ihmisläheistä hoitoa kotona.www.lahilaakarit.Ihmisläheistä hoitoa kotona.MenovinkitTeatteria jataiteita✚✚Pe 2.8. klo 19 Hyökyvuorenteatteri- ja asukaspuistossa(Merivirta 12) Kultainen vasikka.Teatteri Hyökyvuorenensi-ilta. Seuraavat esitykset:su 4.8. klo 17, ke 7.8. klo 19,su 11.8. klo 17, ke 14.8. klo 19,su 18.8. klo 17, ke 21.8. klo 19,su 25.8. klo 17, ke 28.8. klo 19,su 1.9. klo 17 ja la 7.9. klo 15.Teksti Maria Jotuni, Sovitusja ohjaus Martti Teikari. Liput15/12 e. info@teatterihyokyvuori.com,p. 0400 260 710.✚✚Ti 6.8. – ke 14.8. Kulttuurikeskuksennäyttelytilassa(Kulttuuriaukio 2) Airi Martiskaisennäyttely Leijonistaja oliivipuista – LuontomaalarinAfrikan ja Espanjanvuodet.Retkiä jatalkootöitä✚✚La 3.8. klo 11–14 Laajalahdenluonnonsuojelualueella (Elfvikintie4) perinnemaisematalkoot.Sopivia töitä löytyykoko perheelle. Mukaan työrukkasetja heinätöihin sopivatvaatteet. Kokoontuminenluontotalon pihassaKirkoissa soiesse.menovinkit@kotimaa.fiTapahtumatiedotlähetetään viimeistäänkymmenen päivää ennenlehden ilmestymistäosoitteeseenesse.menovinkit@kotimaa.fi.Toimitus ei takaa, että kaikkilähetetyt tiedot julkaistaan.Tilaisuuksiin on vapaa pääsy,ellei pääsymaksua mainita.klo 11, josta mennään yhdessätalkooniitylle. Talkooväelletarjotaan keittolounas jakahvit luontotalon Café Satakielessä.Ilmoittautumistatarjoilun vuoksi toivotaan1.8. mennessä Villa Elfvikiin,p. 09 8165 4400 tai villaelfvik@espoo.fi.✚✚Su 4.8. klo 9.30–15 Nuuksionvaellusretki. Lähtö Högbackanpysäköintialueelta(Kattilantie 33). Solvallanurheiluopiston jälkeenn. 4,2 km tien oikealla puolellaKattilaan päin mennessä.Reitti kulkee Haukkalammenkautta takaisin lähtöpaikalle.Haukkalammellapidempi evästauko, mahdollisuusuimiseen. Hyvätkengät jalkaan ja evästä mukaan.Bussi 85A Espoon juna-asemaltan. klo 8.50, paluuKattilasta n. klo 15 lähteväänbussiin.✚✚Su 4.8. klo 10.30 Villa Elfvikissä(Elfvikintie 4) Lude vailukki? -ötökkäretki. Ota mukaanpienet eväät ja pukeudusään mukaan. Retkelläkuljetaan lasten ehdoilla.Monenlaistamuseon mäellä✚✚Pe 2.8. klo 13–15 Glimsissä(Glimsintie 1) työnäytöksessäsäilötään perinteisin menetelmin.Pääsyliput museorakennuksiinja museon tapahtumiin4/3 e, alle 18-vuotiaatilmaiseksi.✚✚Su 4.8. klo 12–15 Glimsissä(Glimsintie 1) työnäytöksessätaotaan rautaa. Liput 4/3e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.✚✚Su 4.8. klo 15–16 Glimsissä(Glimsintie 1) opastuksellakerrotaan leivän tarina jyvästäriihen kautta ruokapöytään.Opastuksella liikutaanulkotiloissa. Liput 4/3 e,alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.✚✚Ke 7.8. Glimsissä (Glimsintie1) Kädentaitojen keskiviikko:lampaasta langaksi. Työnäytöksetklo 10–12 ja 13–15. Suomalaisiamaatiaislampaitapaikalla koko päivän. Glimsiinon keskiviikkoisin vapaapääsy.Daniel Ahlgren on juhlinut kesänalussa lähihoitajaksi valmistumistaantyöpaikallaan Rinnekodilla ja lomansaaikana myös vanhempiensa luonaImatralla, ja tietenkin myös kavereidenja ystävien kanssa Punkaharjulla.Esse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.20136läheistä hoitoa kotona.KOTILÄÄKÄRI ● KOTISAIRAALASENIORIPALVELUTKotihoiva,välittäväähuolenpitoa020 7419970Iäkkäille asiakkaille Kotihoito-palvelumme tarjoaahenkilökohtaista ja välittävää huolenpitoa ja hoitoaasiakkaan tarpeiden mukaan.Hyödynnäsairauskuluvakuutukset.Soita Lähilääkärille!www.lahilaakarit.www.lahilaakarit. Ihmisläheistä hoitoa kotona.www.lahilaakarit.Ihmisläheistä hoitoa kotona.✚✚To 1.8. klo 22 Espoon tuomiokirkossa(Kirkkopuisto 5) Urkuyöja aaria -konsertti Taivaallistamusiikkia. Ranskalaisiasäveliä, sopraanon jatanssijan duettoja. Mia Huhtasopraano, Teppo Ali-Mattilaviulu, Markku Mäkinenurut ja Alpo Aaltokoski enkelitanssija.Hakim, Alain,Franck, Salmenkallio. Liput13–22 e Lippupisteestä jaovelta tuntia ennen konserttia.Taiteilijat tavattavissaklo 21 Pitäjäntuvassa.✚✚La 3.8. klo 16 Kalajärven kappelissa(Ruskaniitty 3) Devackraste sommarpsalmerna.Pia Bengts, SynnöveHeikkinen. Kahvitarjoilu.✚✚La 3.8. klo 16 Espoonlahdenkirkossa (Kipparinkatu 8)Liediä, oopperaa ja musikaalia.Olga Heikkilä, sopraanoja Ilmo Ranta, piano. Vapaapääsy, ohjelma 10 e.✚✚Su 4.8. klo 19 Espoon tuomiokirkossa(Kirkkopuisto 5) Suvisunnuntainiltamusiikki.Marianne Gustafsson-Burgmann,urut. Rheinberger,Mendelssohn, Bach. Vapaapääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu.✚✚Ti 6.8. klo 12 Tapiolan kirkosssa(Kirkkopolku 6) Musiikkiapuolenpäivän aikaan.Sarastus: Kristiina Olanto,laulu, Jorma Tapio, saksofoni,huilu, bassoklarinetti,Harri Taittonen, piano. Vapaapääsy, vapaaehtoinenohjelmamaksu Kirkon Ulkomaanavulle✚✚Ke 7.8. klo 12 Auroran kappelilla(Heiniemenpolku 1) CafeAurorassa Improvisaatioitaja yksinlaulua. Tiia Saari,sopraano. Olli Saari, piano.Vapaa pääsy. Kahvila aukiklo 12–14.✚✚Ke 7.8. klo 18 Olarin kirkonsisäpihalla (Olarinluoma4) Kauneimmat kesälaulut.Laulamme yhdessä kesäisiälauluja ja virsiä. Illan päätteeksihartaus.✚✚Ke 7.8. klo 20 Espoonlahdenkirkossa (Kipparinkatu8) Kesäillan urkumusiikkia.Konserttisarjan kolmannessakonsertissa kuullaan LahdenMukkulan seurakunnankanttori Marjukka Liimataistasekä Espoonlahdenseurakunnan kanttoriAnna Pullia yhdessä ja erikseen.Säveltäjäniminä illassaovat Bach, Ritter, Haapalainen,Liszt, Mozart ja Beethoven.Konserttiin on vapaapääsy. Käsiohjelma 5 e.✚✚To 8.8. klo 22 Espoon tuomiokirkossa(Kirkkopuisto 5) Urkuyöja aaria-konsertti Suuretsuomalaiset. KansallistaSibeliusta ja eloisaa Merikantoa.Mika Pohjonen, tenori;Jan Lehtola urut, MieskuoroHymnus. Sibelius:Musique religieuse op. 113, O.Merikanto: urkumusiikkia.Liput 13–22 e Lippupisteestäja ovelta tuntia ennen konserttia.Taiteilijat tavattavissaklo 21 Pitäjäntuvassa.Piditkö lukemastasi?Kerro mielipiteesi Essestäja osallistu kilpailuun! Vastaawww.laatulehdet.fi/esse-4Kilpailun voittoinalaadukas kompakti kamera ja kirjapalkintoja.Kolmas kerta toden sanoiVasta kolmasammatti, lähihoitajaksivalmistuminen,toi työpaikanDaniel Ahlgrenille.Teksti Ulla-Maija VilmiKuva Hans von SchantzKesä alkoi hyvin.Toukokuun lopussaDaniel Ahlgrenvalmistui lähihoitajaksiHelsinginDiakoniaopistosta.”Oli oikein kevätjuhla. Pappija rehtori puhuivat, samoinammattiliittojen edustajat. Olimyös opiskelijoiden esityksiä.Vannoimme lähihoitajan valan.Lupasimme edistää terveyttä jahuolehtia lähimmäisistä.”Ahlgren sai tutkintonsa valmiiksireilun kahden vuodenoppisopimusopintojen jälkeen.”Opintojani nopeutti, etteiminun tarvinnut suorittaa valinnaisiaosuuksia. Niiksi hyväksyttiinaikaisemmin suorittamanikoulunkäyntiavustajantutkinnot.”Valmistumisen myötä DanielAhlgren sai vakituisen työpaikanRinnekodissa. Oppisopimusopiskelijastaammattilaiseksisiirtyminen on juridisestisuuri askel.”En voi eikä minun tarvitseenää olla niin riippuvainenmuusta henkilökunnasta. Opiskelijaei voi esimerkiksi jakaalääkkeitä. Minulta odotetaanosaston asukkaita koskevia ehdotuksiaja niitä kuunnellaan.En voi hutiloida työssäni.”Tuore lähihoitaja työskenteleeopintojen aikana tutuksitulleella pienellä osastolla, jollakuntoutetaan autisteja.”Monella on vähän samanlainenhistoria kuin minulla. Heitäon siirrelty lapsina paikasta toiseen.Ympärillä olevat ihmisetovat vaihtuneet. Voin hyödyntäätyössä omia kokemuksiani.”Daniel Ahlgren joutui vauvanalastenkotiin. Hän päätyi5-vuotiaana Punkaharjun SOS-Lapsikylään. Siellä vanhemmatvaihtuivat vuoden kuluttua.Uusien vanhempiensa Vapunja Timon kanssa Danielvarttui aikuiseksi.”Isä on pojalle auktoriteetti,jota vasten voi peilata itseään.Häneltä saa miehen mallia. Timoon toiminnallinen kaveri,jonka kanssa kalastin, ajoinmikroautoilla ja kävin laivamatkoilla.Yhdessä laiteltiin autoja,katsottiin urheilua tai puhuttiinsiitä.”Danielin biologiset vanhemmateivät olleet millään tavallamukana poikansa elämässä.Niinpä hän vietti loma-ajatkinlapsikylävanhempiensa kanssa.Kun Daniel 13-vuotiaanakiinnostui omasta taustastaan,sijaisisä otti asian tosissaan. Pojanvanhemmat sekä kolme siskoaja kaksi veljeä löytyivätImatralta. Romanivanhempienlöytyminen toi mukanaan identiteettikriisin.”Se oli minulle kulttuurisokki.Huomasin, etten kuulu mihinkään.Valtaväestön joukossaolen erilainen, mutta niin myösomieni joukossa, kun en olekasvanut siellä.”Nykyään Daniel Ahlgrenyrittää yhdistää elämässäänmolempien kulttuurien hyvätpuolet.”Valtakulttuuri on niin tuttu,että sen eri puolista on vähänvaikea sanoa mitään. Romanikulttuurion vahva yhteisökulttuuri,jossa asiat ovat jokotai, eivät sekä että. Kahta tietäja tapaa ei ole.”Daniel Ahlgren listaa tärkeiksikokemiaan yhteisökulttuurintapoja: Vanhempien, eivain omien, vaan yleensä vanhempienihmisten kunnioittaminen.Se, että pukeudutaansiveellisesti eikä puhuta vanhempienkuullen ihan kaikesta.Puhtaus ja siisteys.Vielä peruskouluaikanaanDaniel Ahlgren ei ollut mikäänKuka?Daniel Ahlgren, 23-vuotiasmerkonomi, koulunkäyntiavustajaja lähihoitaja, jollaon työpaikka Rinnekodissa.Mistä?Nykyinen matinkyläläinenon elänyt lapsuutensa januoruutensa PunkaharjunSOS-Lapsikylässä.Motto:”Nuorena kannattaa opiskella.Haluan tehdä työtä,josta on jollekin oikeastihyötyä. Voin hyödyntäätyössä omia kokemuksiani.”himo-opiskelija, vaikka ei hänkoulusta lintsannutkaan.”Koulussa olin porukan pelle.Yläaste oli yhtä elvistelyä.Muut hölmöilyt, tupakan poltonja päihdekokeilut, aloitinaikaisemmin, noin kymmenvuotiaana.”Niinpä kun Daniel kertoi kavereilleenhaluavansa opiskellaliiketalouden merkonomiksi,nämä olivat varmoja, etteihän pääsisi kouluun. Toisin kävi:hän pääsi ja suoritti opinnotniin, että sai stipendejäkin.Työpaikkaa ei vain löytynyt.Välivuoden jälkeen DanielAhlgren suoritti koulunkäyntiavustajanopinnot. Sen jälkeenpätkätöitä olisi ollut tarjollamuuallakin kuin Rinnekodissa,jonka hän kuitenkintuli valinneeksi. Muutamankuukauden kuluttua hänellekerrottiin uudesta mahdollisuudestaopiskella.Merkonomiopintojensaloppuaikoina ja välivuodenaikana Daniel kertoo alkaneensamiettiä elämää syvällisemmin.”Sydämeni kääntyi ympäri,ja rauhoituin. Sitä voi sanoahengelliseksi heräämiseksi.Taustalla olivat puolikymmentävuotta vanhemman veljenipuheet. Hän oli nähnyt ensinelämän nurjan puolen ja kokenutsitten muutoksen. Romanikulttuurissahengen asiatovat tärkeitä.”Myös ajatukset työstä ja ammatistasaivat uutta suuntaa.”Olen saanut paljon ja haluanlaittaa hyvän kiertoon. Haluantehdä työtä, josta on jollekinoikeasti jotain hyötyä.”Opiskeluinto ei ole vieläloppunut: syksyllä DanielAhlgren aikoo pyrkiä sosionomiopintoihin.Ehkäpä hän niidenjälkeen voisi ryhtyä auttamaanlastensuojelulapsia.Esse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.20137


AutuaatjoogitJooga on kiireestä ja stressistä kärsivän nykyihmisenpelastaja. Joogan juuret ovat hindulaisuudessa,mutta kristillinen Jeesus-jooga on jo nurkan takana.Teksti Salla RantaKuvat Nina KaverinenRauha. Jooga hoitaakehoa ja tyynnyttää mielen.Joogaohjaaja, toimintaterapeuttiKatja Liuksialaon ohjannut joogaa myöskristillisillä retriiteillä.Esse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.20138Lempeä ääni kehottaa löytämään oman hengityksenrytmin. Älä mieti, miten muut tekevät,äläkä mieti, miten pitkälle venyt, seei ole jooga-asenne, ohjaaja sanoo. Seisonjoogamatolla ja yritän muistaa ohjeet samalla,kun haen oikeaa liikerataa, jossa toimistotuolinja tietokoneen väliin jumiutuneet selkä, kylki ja takareidetkiristyvät.Ohjaaja on naapuruston tuttu nainen, joka perustioman joogasalinsa kerrostalon entiseen varastohuoneeseen.Juoksin tunnille myöhässä, keskeltä arjenasioiden ruuhkaa, hermostuneena ja huolestuneena.Joogasta luvataan paljon. Sen pitäisi vahvistaa kehonja mielen itsepuolustusta, tasapainoa ja viedä kohtikorkeampaa onnellisuutta. Mainosteksteissä puhutaantietoisuudesta, hengestä ja sielusta. Harjoitteluntulokseksi luvataan henkistä viisautta.En ole kuullut kenenkään valittavan, ettei toivottuatulosta kuulunutkaan. Ohjaajani sanoo tunnilla kuinohimennen, ettei jooga ole vain harjoitus, vaan kokonainenelämäntapa tai tie. Kukaan ei kysy, mitä häntarkoittaa. Jos viisaus ja tasapaino eivät lisäänny, yleinenselitys on varmaankin harjoituksen puute tai vääräasenne.Joogasta on tullut muoti-ilmiö, kolmekymppistennaisten kansallisurheilulaji, jota ymmärtämättömätleimataan helposti kummallisiksi tai vanhanaikaisiksi.Paitsi ettei se ole kansallista eikä urheilua, vaan metodi,joka on ylittänyt ennenkin maantieteellisiä, kulttuurisiaja uskonnollisia rajoja.Jooga epäilyttää kuitenkin monia kristittyjä uskonnollisistasyistä. Jotkut pohtivat, voiko kristitty joogata,vai uhkaavatko häntä joogaharjoituksessa vääräthenget. Toisaalta jotkut pohtivat tosissaan, miten joogavoitaisiin ”kastaa” kristityksi lajiksi ja ottaa kirkonpalvelukseen.Joogan juuret ovat ainakin kahden tuhannen vuodentakana hindulaisessa filosofiassa. Mutta jooga, jotatyöyhteisövalmentajat, hyvinvointiyritykset, kansanopistot,jumppasalit, kylpylät ja erikoistuneet joogakoulutnykyisin tarjoavat kymmenissä eri lajeissa, eiole sama asia kuin se, johon pyhissä intialaisissa teksteissäviitataan.Varhainen jooga liittyi askeesiin, jota tavoittelivatlähinnä pyhät miehet, eivät tavalliset ihmiset. Sana”jooga” on johdettu sanskritin yhdentymistä tarkoittavastasanasta. Alun perin se merkitsi tiettyä intialaisenfilosofian suuntausta. Klassisessa joogassamuuttumaton, passiivinen tietoisuus pyrittiin vapauttamaanaineellisuuden lainalaisuuksista. Joogassa olikyse tietoisuuden ja aineen välisestä suhteesta.Joissakin Suomessa harjoitettavista joogalajeistaon kyse myös henkisestä polusta. Uskontotutkija KimmoKetolan mukaan hengellisen joogan muotoihinvoi lukea esimerkiksi bhakti-joogan, raja-joogan, karma-jooganja hatha-joogan. Ketola muistuttaa kuitenkin,että joogaa ovat käyttäneet monet maailmanuskonnot,ei vain hindulaisuus ja sen pohjalta syntyneetliikkeet. Joogaa on käytetty esimerkiksi buddhalaisuudessaja islamissa.Jooga rantautui Eurooppaan 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.Länsimaihin levinneen uuden joogaliikkeensyntyyn vaikutti Intian kansallinen ja hengellinenliikehdintä, jota kutsutaan uushindulaisuudeksi.Uushindulaisuuteen pohjautuvia liikkeitä ovat esimerkiksiHare Krishna ja Äiti Amma-liike.Uushindulaiset liikkeet tunnetaan suvaitsevaisuudestaan.Dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen onkuitenkin huomauttanut, että tarkemmin analysoitunamuut uskonnot hyväksytään vain hindulaisittaintulkittuina. Tässä tulkinnassa kaikki uskonnot ovat perimmältäänyhtä. Ajatukseen törmää helposti Intiastainspiraationsa saaneiden joogaopettajien opetuksessa.Moderni joogaliike irrotti 1900-luvun alussa jooganpyhien miesten pelastuksen tavoittelemisesta ja askeettisestaihanteesta, johon se oli vanhassa hindulaisuudessaliittynyt. Vanhoista aineksista syntyi uuteentarpeeseen uusi joogamenetelmä, johon otettiin aineksiakeskiajalla kehitetyistä asanoista eli joogaliikkeistä.Modernissa joogassa ihmistä ei muokata joogaansopivaksi, vaan joogaa muokataan kaikille sopivaksi.Joogasta tuli kenen tahansa terveysliikuntaa: puistojoogaa,saunajoogaa, mammajoogaa ja äijäjoogaa. Nykyisinvaikuttaa siltä, että joogan avulla halutaan pelastualähinnä kiireeltä ja stressiltä.Jooga on matkalla myös kirkkoon. Ketolan mielestäjoogaa ei ainoastaan voida ottaa kristinuskon käyttöön,vaan niin suorastaan pitäisi tehdä.Joogaa voidaan harjoittaa ruumiin ja mielen hyvinvoinninvuoksi ilman kytköstä mihinkään uskontoon.Mutta se on omiaan herättelemään harjoittajassaanmyös maailmankatsomuksellisia ja hengellisiä kysymyksiä.”Vaikka jooga ei edellytä mitään tiettyä hengellistäsisältöä, on aivan selvää, että jos ihminen alkaa hiljentäämieltään, alkaa syntyä myös laajempia maailmankatsomuksellisiakysymyksiä. Jooga vetää magneetinlailla puoleensa hengellisiä asioita. Jos kristinusko eiota joogaa omaan käyttöönsä, sen tekevät joka tapauksessamuut uskonnolliset liikkeet”, Ketola arvioi.Kristus-jooga on monien toiveissa osa tulevaisuudenarkista seurakuntatyötä. Hindulaisuuden ja kristinuskonvälisiä suhteita tutkinut Jyri Komulainen on yksiheistä. Komulaisen mukaan kirkon on etsittävä Suomessakinkosketuskohtaa joogakulttuuriin, mutta säilytettäväomalaatuisuutensa.Kristillinen jooga olisi Komulaisen mielestä ”vaitiolemista sen vuoksi, että Jumalan ääni kuuluisi selvemmin”.Komulainen on nähnyt Kristus-keskeistäjoogaa Intiassa. Jooga-asennoille eli asanoille on annettuintialaisessa kristillisessä joogassa jopa omat rukousmerkitykset.Jeesuksen voi viedä joogasalille Komulaisen mukaansillä ehdolla, että lähtökohdaksi otetaan tietoisestikristillinen usko Kolmiyhteiseen Jumalaan. Pääsyälähemmäs Jumalaa sen avulla ei kuitenkaan voidaluvata.Komulainen kuvaa hindulaisten pyhien miestenhengellisiä harjoituksia ja kristillisen hengellisyydeneroa näin:”Pyhät miehet tavoittelevat joogan avulla yliluonnollisiakykyjä. Kristinuskon tavoite on päinvastainen,tulla pienemmäksi. Jos Luther olisi asunut Intiassa,hän olisi puhunut oikeanlaisesta joogasta.””Jos kristinusko ei ota joogaaomaan käyttöönsä, sen tekevätjoka tapauksessa muutuskonnolliset liikkeet.”Tutkija Kimmo KetolaFyysinen harjoitus voi olla yksinkertaisesti tapahankkia itselleen mielenrauhaa. Pappi ja joogaohjaajaHelena Turja on yksi kirkon työn ja joogakulttuurinvälisistä sillanrakentajista. Turjalle jooga on fyysisenrauhoittumisen väline, joka ei sinänsä liity mihinkäänuskontoon. Pappina hän ohjaa myös joogaa, johonkuuluu kristillinen sanameditaatio. Silloin joogaauttaa myös keskittymään Raamatun tekstiin tai rukoukseen.”Jooga on tie rauhoittumiseen ja hiljentymiseen,jotka ovat nykyaikana niin kovin vaikeita”, Turja tiivistää.Jooga ei ole kenenkään omaisuutta. Sitä on käytettymenetelmänä monenlaisissa uskonnoissa ja niidenerilaisissa tulkinnoissa. Tällä hetkellä jooga on kentiesuseimmiten uskontojen rajat ylittävän hidastamisliikkeenpalveluksessa. Samaan trendiin kuuluvat hidasruoka, viljelybuumi ja kosketukseen perustuvat luontaishoidot.Teknistyneessä ja nopeatempoisessa kulttuurissaihmisiä kiinnostavat hengityksen kaltaiset perusasiatja ruumiin ja mielen välinen yhteys.”Voi miettiä sitä, miltä hengellinen kokemus tuntuukehossa. Monet kokevat, että ehtoollisen jälkeen askelon kevyempi. Kristinuskossa ruumista ei voida unohtaa,tulihan Jumalakin lihaksi. Ruumis on ihmisyydenalusta, ja jokainen meistä asuu ruumiissa”, kuvailee japanilaisenmielen- ja kehonhuoltomenetelmä Shindonohjaaja Auli Iikkanen.Iikkanen ohjaa myös Rukoileva ruumis -nimisiätunteja, joilla tehdään yksinkertaisia venytyksiä ja pyritäänluopumaan suorittamisesta. Osa asennoista onerilaisia koko ruumiin ristikkäisvenytyksiä, joista kristitynon luontevaa ajatella, että ne ovat laajennettujaversioita käsien ristimisestä. Menetelmään – aivan kutenjoogaankin – kuuluu voimakas uloshengitys.”Monille syvä huokaus merkitsee rukousta. Se onkuitenkin lopulta jokaisen oma asia”, Iikkanen toteaa.Jooga muistuttaa uskontoa siinä, ettei se lopulta voiolla itsetarkoitus. Kun nousen varaston lattian loppurentoutuksestaja kävelen kotiin, tunnen itseni virkeäksi.Tunnen kiitollisuutta terveestä ruumiistani ja siitäelämästä, johon tunnilta voin palata. Kotimatkalla metsätielläkintekee mieli hengittää tietoisemmin. Minullejooga ei ole kenties tie, vaan yksi kulkuvälineistä.Iikkasenkin mielestä rentoutuminen ja hiljentyminenovat sukulaisasioita. Ruumis voi auttaa mieltä hiljentymäänniin, etteivät pelot tai jännittyneisyys vaivaa.Vaikka hänen ohjaamansa menetelmä on uskonnollisestisitoutumaton, hän näkee siinä yhtymäkohtialuterilaisuuteen. Menetelmän nimi tulee sydäntä jatietä tarkoittavista sanoista.”Ideana ei ole askeesi, vaan laskeutuminen armoon.Sitä ei voi saavuttaa, mutta sen voi vastaanottaa.”Esse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.20139


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.201310Seurakunnissa tapahtuuEspoon tuomiokirkkoseurakunta(09) 8050 3800 arkisin klo 9–15etunimi.sukunimi@evl.fiEspoon tuomiokirkko,Kirkkopuisto 5, 02770 Espoowww.espoonseurakunnat.fiTavataan MESSUSSALauantaina 3.8.klo 10 Espoon tuomiokirkko, konfirmaatiomessuSunnuntaina 4.8.klo 10 Espoon tuomiokirkko, messu ja konfirmaatioklo 14 Rinnekappeli, jumalanpalvelusklo 16.30 tuomiokirkon seurakuntatalo,englanninkielinen jumalanpalvelusEspoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Konfirmaatiomessu la 3.8. klo 10,Hila II. Liturgia ja saarna Ari Kunnamo,avustava pappi Oiva Hujanen,avustajina Arto Nyman ja SuviSahakari, kanttori Pia Koskinen.House Band: Teemu Keränen, JoonatanRautio, Ville Nurmi.Messu ja konfirmaatio su 4.8. klo10, Huikon kartano –rippikoulu.”Etsikkoaikoja”. Liturgia ja saarnaMarja Malvaranta, avustava pappiSeppo Särkiniemi, avustajina ErneHakala ja Mimosa Myllärniemi, urkuriSheldon Ylioja, kanttori PetriKoivusalo.KonsertitUrkuyö ja Aaria to 1.8. klo 22.”Taivaallista musiikkia” Ranskalaisiasäveliä, sopraanon ja tanssijanduettoja. Mia Huhta sopraano,Teppo Ali-Mattila viulu, MarkkuMäkinen urut, Alpo Aaltokoski enkelitanssija.Hakim, Alain, Franck,Salmenkallio (2013, ke.). Liput 13–22 €. Lipunmyynti: Lippupiste jaovella tuntia ennen konserttia. Taiteilijattavattavissa klo 21 Pitäjäntuvassa.Tarkemmin: www.urkuyofestival.fi,mm. kulkuyhteydet.Suvisunnuntain iltamusiikkisu 4.8.klo 19. Marianne Gustafsson-Burgmann,urut. Rheinberger,Mendelssohn, Bach. Vapaa pääsy,vapaaehtoinen ohjelmamaksu.Urkuyö ja Aaria to 8.8. klo 22.”Suuret suomalaiset” KansallistaSibeliusta ja eloisaa Merikantoa.Mika Pohjonen tenori, Jan Lehtolaurut, Mieskuoro Hymnus. Sibelius:Musique religieuse op. 113, O. Merikanto:urkumusiikkia. Liput 13–22 €. Lipunmyynti: Lippupiste jaovella tuntia ennen konserttia. Taiteilijattavattavissa klo 21 Pitäjäntuvassa.Tarkemmin: www.urkuyofestival.fi,mm. kulkuyhteydet.Suvisunnuntain iltamusiikki su11.8. klo 19. ”Wenn das Herz frohlocket”- Kun sydän iloitsee, romantiikanajan urkumusiikkia. AgnesGoerke, urut. Vapaa pääsy, vapaaehtoinenohjelmamaksu.TiekirkkoEspoon tuomiokirkko on tiekirkkoarkisin (ma-pe) klo 11–16.30. Opaspaikalla. Tuomiokirkon esittely ke7.8. klo 15.Messut ja hartaudetHiljainen aamurukous ja ehtoollinenpe 2.8. klo 7.45–8.45 KilonRistissä,Hanni Raiskio. Hiljaista rukousta20 min. ja sen jälkeen ohjattuEspoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Englanninkielinen jumalanpalvelusjoka sunnuntai klo 16.30.Suomenkielinen pyhäkoulu lapsille,kirkkokahvit. Järj. Espoon seurakunnatja International EvangelicalChurch in Finland (IEC).Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Café Aurora ke 7.8. klo 12–14.Improvisaatioita ja yksinlauluaKesä Cafe Aurorassa ke 7.8. klo 12.Tiia Saari, sopraano. Olli Saari, piano.Vapaa pääsy.Nuorten kesäilta ti 6.8. klo 18.Kesäillat jatkuvat tiistaisin 13.8.asti.Koulunsa aloittavien siunaaminensu 11.8. klo 18.Käy nettisivuillamme:www.espoonseurakunnat.fi >Tuomiokirkko > Auroran alueKalajärven kappeliRuskaniitty 3Ylistys- ja rukouspiiri pe 9.8.klo 19.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Urkukonsertti - ChristophHauser la 10.8. klo 19. Urkujen ääressäDon Bosco -kirkon urkuriChristoph Hauser GermeringistäSaksasta. Ohjelmistossa: Dubois,Franck, Widor, Guilmant ja urkuimprovisaatio.Vapaa pääsy..RinnekappeliRinnekodintie 6Jumalanpalvelus su 4.8. klo 14.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Suvelan kesäilta ke 7.8. klo 18. PastoriMarja Malvaranta, kanttori AnnaLohi. Iltapalaksi makkaraa, salaattia jajälkiruokakahvit, vapaaehtoinen ateriamaksualueen nimikkolähetin työn tukemiseen.Miesten rantasauna -iltaHvittorpissa ma 26.8. Rantasaunalämpimänä klo 18 alkaen. Iltapala(5 euroa) leirikeskuksen ruokalassaklo 19.30, minkä jälkeen iltaohjelmaa,joka päättyy ehtoollisen viettoon.Iltapalan vuoksi ilmoittautuminenmielellään 19.8. mennessä:Leppävaaran seurakuntap. (09) 8050 5000, arkisin klo 9–15leppavaaranseurakunta@evl.fi,etunimi.sukunimi@evl.fiLeppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, 02650www.espoonseurakunnat.firukoushetki 20 min. Rukoushetkenjälkeen kahvi- ja teetarjoilu. Jokakk:n ensimmäisenä perjantainavietetään myös ehtoollista.Messu ”Etsikkoaikoja” ja kirkkokahvitsu 4.8. klo 10 LeppävaaranHannu Kiili 0400 361 363, hannu.kiili@kolumbus.fiKouluun siunaaminenTuomiokirkkoseurakunnassa ontänä syksynä viisi tilaisuutta, joissakoulunkäynnin aloittavat siunataankoulutielle. Tilaisuudet järjestetäänklo 18 alkaen: su 11.8.Auroran kappeli (Heiniemenpolku1), ma 12.8. Espoon tuomiokirkko(Kirkkopuisto 5), ke 14.8. Kauklahdenkappeli (Kauppamäki 1), to15.8. Kalajärven kappeli (Ruskaniitty3) ja to 29.8. Laaksolahden kappeli(Ylänkötie 16).Lapsikuoroon syksylläLapsikuoro 5–7-vuotiaille, ilmoittautuminenja tied. musiikkileikkikoulunopettajaHeli Vapaakalliop. 050 432 7527, heli.vapaakallio@evl.fi.Lapsikuoro 8-12 vuotiaille, ilmoittautuminenja tied. kanttoriLea Waaraniemi 7.8. alkaen p. 040831 9099, lea.waaraniemi@evl.fi.Harjoitukset Auroran kappelillatorstaisin klo 17.30-18.15 alkaen22.8. (kokoontuvat samaan aikaan).Exodus-kuoroNuorten ja nuorten aikuistenExodus-kuoron syyskausi alkaaharjoituksilla to 22.8. klo 18 Espoontuomiokirkkon seurakuntatalolla(Kirkkoranta 2). Uudet laulajattervetuloa klo 17.30 alkaen. TiedustelutAnna-Liisa Haunio 040765 2160.Ohjelma ja liput:www.urkuyofestival.fiTorstaisin klo 221.8. Taivaallista musiikkia8.8. Suuret suomalaisetKs. lisää vasemmallaSyysMatin Markkinatovat 21.-22.9. Uuden ajan markkinoidensuosio ja onnistuminen onollut pitkälti vapaaehtoisten seurakuntalaistentyöpanoksen ansiota.Tänäkin vuonna kutsumme seurakuntalaisiatekemään markkinoitakanssamme. Työtehtäviä onmonenlaisia ja opastus annetaan.Työvuorot voi varata oman aikataulunja kiinnostuksen mukaan.Tule talkoolaiseksi ja ilmoittaudulomakkeella, jonka voit tulostaanetistä sivulta www.syysmatinmarkkinat.fi.Lomake lähetetäänosoitteeseen Espoon tuomiokirkkoseurakunta,SyysMatin Markkinat,PL 201, 02771 Espoo. Voitmyös tuoda lomakkeen Kirkkokatu10, ma-pe 8-15. Lisätiedot: HannaTörmikoski, p. (09) 8050 3517.NuoretKesän ajan nuortenilta tiistaisinAuroran kappelilla. Joka viikkokirkossa. Liturgia Juha-Pekka Rissanen,avustava pappi Jukka Raunu,kanttori Pauliina Hyry.Kesäillan lauluhetki ja ehtoollinenke 7.8. klo 19 Leppävaaran kirkossa.Pastori Juha- Pekka Rissanen,kanttori Kullervo Latvanen. Puolentunnin yhteislauluhetki sekä ehtoollishartauspapin ja kanttorin johdolla.Kuljetus Perkkaan kappelilta lähteeklo 18.30, paluu n. klo 20.15myös toinen nuortentapahtuma,josta ajankohtaisia tietoja lujakallio.fisivulle sekä fb: Luja Kallio.KappelipalloilijatKesäkauden pelivuorot Kauklahdenurheilukentällä torstaisin klo17–21. Tied. 050 521 7710 tai markku.malmi@saunis.net.Tulisitkopyhäkoulunopettajaksi?Pyhäkoulut kokoontuvat sunnuntaisinsyyskuusta toukokuuhun jokoviikoittaisena ryhmänä tai ns. messupyhäkouluna.Pyhäkouluvuorojatulee opettajalle yleensä 1–2 kertaakuukaudessa. Tehtävästä maksetaanpalkkio. Pyhäkoulunopettajaltaodotetaan aitoa kiinnostusta lapsiin,halua toimia kristillisenä kasvattajanaja mahdollisuutta sitoutuatehtävään. Pyhäkoulunopettajiatarvitaan syksyllä 2013 ainakinKauklahteen, Espoon keskukseen jaNupuriin. Lisätiedot lapsityön pappiMarja Malvaranta 040 531 1040.Eläkeläiskerhoonetsitään ohjaajaaKerho kokoontuu Laaksolahdenkappelissa joka toinen maanantai1,5 tunnin ajan. Kerhon ohjelmasisällönvoi vapaasti suunnitella.Ohjaajalle maksetaan korvausta20 €/kerhokerta. Seurakunnantyöntekijä perehdyttää ja tukeetehtävässä. Lisätietoja: diakoniUlla Auvinen 040 572 5344, ulla.auvinen@evl.fiSyysretriitti6.–8.9. Velskolan K artanossa.Ohjaajina pastorit Marja Malvarantaja Sami Marte. Hintaan 75 €espoolaiset, 110 € muut, sisältyytäysihoito ja majoitus yhden hengenhuoneessa sekä liinavaatteet.Ilmoittautuminen 18.8. mennessä040 531 1040/MalvarantaDiakonian retkipäiväLähde viettämään syyspäivää to5.9. Villa Hvittorpiin. Ulkoilua, saunomistaja askartelua sekä päivänpäätteeksi messu. Retken hinta 10€. Tarkemmat tiedot Yhteiset tapahtumat–palstalla.uvisunnuntain iltamusiikkisunnuntaisin klo 194.8. Marianne Gustafsson-Burgmann, urut11.8. Agnes Goerke. urutRomantiikan ajan urkumusiikkia.SVapaa pääsy. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5Löytöretki-perhekerhoItsetuntemusryhmässä voi löytäätien rikkaampaan ja tasapainoisempaantunne-elämään. Ryhmässäkäsitellään tunteita, niidensyntyä, tunnistamista, nimeämistäja kokemista. Työskentelyssäkunnioitetaan jokaisen osallistujanomaa kokemusta ja tapaa tehdälöytöretkeään. Ryhmään otetaan 8osallistujaa. Lastenhoito järjestetty.Ryhmä aloittaa 2.9. ja kokoontuu11 kertaa maanantaisin klo9.30–11.30. Kauniaisissa Sebastoksenkerhotilassa, Kauniaistentie 11.Ilmoittautumiset Outi Wenell ma–pe p. (09) 8050 3584.Solmuja parisuhteessa?Ryhmä vaikeassa tilanteessaoleville pareille, jotka haluavat pysähtyätarkastelemaan suhdettaan.Kriisi voi liittyä esim. vuorovaikutukseen,seksuaalisuuteen,uskottomuuteen, jatkuvaan riitaisuuteentai mustasukkaisuuteen.Kurssi ei ole pariterapiaa ryhmässä,vaan sen tavoitteena on antaarakenne, jonka avulla parit voivatohjatusti itse käsitellä omaa kriisiäänja edetä ratkaisuprosessissaohjaajien tuella. Kurssille otetaanneljä paria. Ryhmä kokoontuuKauklahden kappelissa (Kauppamäki1) 3.10 klo 17.15-19.30; 10.10klo 17.15-20.30; 19.10 klo 8.45-16;9.11 klo 8.45-16; 21.11 klo 17.15-19.30; 28.11 klo 17.15-20.30. Ohjaajinaperhetyönohjaajat Kirsi Kanervaja Outi Wenell. Kurssin hintaon 150 €/pari, sis. materiaalin,iltakahvit ja lounaat lauantaisin.Ilm. ja tied. 27.8 –13.9: p. 0505110165 tai kirsi.kanerva@evl.fi .Sururyhmä itsemurhantehneiden omaisilleLuottamuksellinen vertaistukiryhmäkokoontuu lokakuusta lähtien.Tarkemmin Yhteiset tapahtumat-palstalla.Papin puhelinKun haluat keskustella papinkanssa, soita ja varaa tapaamistaisoittoaika p. (09) 8050 3501 arkisinklo 9–21. Jos pappi on varattu,jätä viesti vastaajaan. Soittopyyntöihinpappi vastaa saman päivänaikana.Perhetyön puhelinpäivystysKeskusteluapua parisuhteen,perheen, eron, kasvatuksen kysymyksissä.Ti klo 10–12 p. 09 80503583 ja 09 8050 3584. Muulloinvoi yrittää tavoittaa ja jättää yhteydenottopyynnönvastaajaan.Diakoniatyön kesäaikaKaipaatko apua, tukea tai neuvontaavaikeassa elämäntilanteessa?Kesällä 1.7.–6.8. välisenä aikana saatvarmemmin diakoniatyöntekijänkiinni keskuksen kautta p. 09 80 501.Tapahtumakalenterissaajankohtaiset tiedotwww.espoonseurakunnat.fi >Nyt > Tapahtumahaku.Siunausta koulutielleEkaluokkalaisten siunaus koulutiellema 12.8. klo 18 Leppävaarankirkossa. Kaikki syksyn uudet ekaluokkalaisetkutsutaan kirkkoonsiunattavaksi yhdessä läheistensäkanssa. Siunauksen lisäksi kaikilleevääksi oma Lapsen raamattu.Kirkkohetken jälkeen kahvia, mehuaja jäätelöä kirkon pihalla. Mukanapastori Hanni Raiskio, kanttoriOuti Noponen sekä varhaiskasvatuksenja varhaisnuorisotyönväkeä.KesäRaamis Psalmeista päättyyKesäraamis ti 6.8. klo 18–20 Leppävaarankirkossa. Illat alkavat yhteislaululla,jonka jälkeen jakaannutaanpienryhmiin nauttimaanpsalmien iättömästä uskon ja elämäntulkinnasta. Kesän viimeinen’’’raamis. Tied. Hilkka Stigell, 040718 2302.Karakappeliin kahvilleKarakappelin kesäkahvila ke 7.8.klo 14–15.30. Kesäistä yhdessäoloakahvikupin äärellä, leppeääseurustelua sekä hartaus. MukanaSanna-Leena Silfverberg.Naisten kesäsaunaLämmin sauna, virkistävää vettä, iltapalaa,yhteistä hiljentymistä sekäkeskustelua ja mukavaa yhdessäoloa.Lähde ja ota ystäväsikin mukaan!Seuraavan kerran ma 5.8. klo18–21 Hvittorpin leirikeskuksessa,Hvittorpintie 245, Masala. Ilm. EliisaLassila, 040 715 9250.Olarin seurakuntap. (09) 8050 7000etunimi.sukunimi@evl.fiOlarin kirkko, Olarinluoma 4, 02200 Espoowww.espoonseurakunnat.fiMessuunSuomalais-saksalaisen rippikoulunkonfirmaatio la 3.8. klo 14Messu su 4.8. klo 10 Olarin kirkkoMessuSuomalais–saksalaisen rippikoulunkonfirmaatio la 3.8. klo 14Olarin kirkko. Liturgia ja saarnaAntti Malinen, avustaa Markus Silvola.Musiikki: Mikko Niinikoskiurut ja Auroora Kiiski.Messu su 4.8. klo 10 Olarin kirkko.Liturgia ja saarna Maritta Hartikainen,avustaa Inari Varimo, kanttorinaPäivi Hakomäki.p. (09) 8050 4000 arkisin klo 9–15tapiolanseurakunta@evl.fietunimi.sukunimi@evl.fiTapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, 02100 Espoowww.espoonseurakunnat.fiPyhäpäivä TapiolassaMessu ”Valintojen edessä” su 4.8.klo 10 Liturgia Ossi Tervonen,saarna Aarne Laasonen, kanttoriElisa Murtoperä.PäivärukoushetketJatkuvat taas ma 5.8. ma–pe klo12 Tapiolan kirkossa.ViikkomessuArkiaamun pysähtyminen yhteisenrukouksen ja ehtoollispöydänVanhemmuuden palikat kasaanVanhemmuuden haasteet -vertaistukiryhmäkokoontuu kahdeksankertaa tiistaisin klo 18-20 27.8.alkaen KilonRistissä. Ryhmässäkäytetään työvälineenä Vanhemmuudenpalikoita. Tied. ja ilm. 29.7.lähtien diakonissa Sari Aroheikki,040 539 7191, sari.aroheikki@evl.fi.Tässäkö tämä elämä on?Tule Alfa-kurssille pohtimaankristinuskon perusasioita. Alfakurssikoostuu yhteisistä aterioista,alustuksista ja keskusteluista ryhmissäsekä yhdestä viikonlopustaseurakunnan leirikeskuksessa.Kurssi järjestetään ke 18.9.–27.11.klo 18–20.15 Leppävaaran kirkollasekä 2.-3.11. leirikeskuksessa. Kurssion muuten ilmainen, mutta ruokailustakerätään vapaaehtoinenmaksu. Viikonloppuleiri maksaa 30€. Tied. ja ilm. 11.9. mennessä RauniVirtanen, 040 523 3380, MarkkuKoulunsa aloittaviensiunaaminenOlarin kirkossa ma 12.8. klo 18.Mukana Pastori Mia Wrang, kanttoriMikko Niinikoski, lapsityönohjaajaMarja Jauhiainen sekä seurakunnanlapsityöntekijöitä. Tilaisuuteenkutsutaan koulun aloittavialapsia perheineen sekä ala-asteenopettajia.Rukous- ja hartaushetkiäOlarin kirkossa Päivän Sana -hartausto klo 12.30.Hiljaisuuden kappeli, kauppakeskusIson Omenan palvelutasolla onavoinna henkilökohtaista hiljentymistävarten ma–pe klo 14–18. Hiljaisenrukouksen tunti ke klo 10.30.Hiljaisuudessa voit kuunnella itseäsija Jumalaa sisimmässäsi ja etsiäHänen tahtoaan. Alussa lyhytjohdattelu keskittävään rukoukseenja Raamatun sanaan. Hiljaisetjaksot kestävät n. 25 min. Niidenvälissä voi myös hiljaa liikkua kappelissarukouksessa pysyen. Kappelinovi on auki n.10.20–10.30.Tapiolan seurakuntaValintojenedessäMessu su 4.8. klo 10 Tapiolan kirkossaäärellä Tapiolan kirkossa. Ke 31.7.klo 8 Aarne Laasonen, Elisa Murtoperä.Musiikkia puolenpäivän aikaanPerinteinen kesämusiikkisarjajoka ti klo 12 Tapiolan kirkossa. Ti6.8. Sarastus: Kristiina Olanto, laulu,Jorma Tapio, saksofoni, huilu,bassoklarinetti, Harri Taittonen,piano. Ohjelmassa Improvisoitujaäänimaisemia, lauluja eri mantereiltanegrospirituaaleista suomalaisiinsävelmiin. Vapaa pääsy.Kojo, 040 747 1494 tai alfa.leppavaaranseurakunta@gmail.com.Uuden nuortentilaSiiven avajaisviikkoon 19.–28.8. Suuri avajaisilta ”Siunaustaja komiikkaa” ke 21.8. klo 17–19. Siiven siunaa Espoon hiippakunnanpiispa Tapio Luoma ja komiikastavastaa Mikko Vaismaa.Diakonian palveluaikaon ohjausta, neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. (09) 8050 5522 ja050 432 9318. Muuna aikana ajanvarauksetpuhelimitse suoraandiakoniatyöntekijöiltä.Papin puhelinKun haluat keskustella papinkanssa, soita ja varaa tapaamis-Lisätietoja Ulla-Maija Kyrölältä040 547 1858..Papin PuhelinVoit varata keskusteluajan ma–pe klo 9–21 numerosta 040 5471857. Keskusteluaika pyritään järjestämäänmahdollisimman pian.Palvelemme ensisijassa Olarinseurakunnan alueella asuvia.Kauneimmat kesälaulutLaulamme yhdessä kesäisiä laulujaja virsiä Olarin kirkon sisäpihalla(sateen sattuessa sisällä kirkossa).Illan päätteeksi hiljennymmehartauteen. Kauneimmat kesälaulut-yhteislauluiltojen sarja jatkuuläpi kesän keskiviikkoisin klo 18. Ke7.8. mukana laulamassa ja laulattamassaSalla-Maria Viitapohja jaMikko Niinikoski..nuorten aikuistenpikniksu 4.8. klo 17,Tapiolan Amfiks. lisää oikealla.Vapaaehtoinen ohjelmamaksuKUA:lle.KohtaamispaikkaKaikille avoin keskusteluryhmäjoka to klo 13 Tapiolan kirkolla.Keskustelua aiheesta ja aiheenvierestä kahvikupposen äärellä.Yksinhuoltajien kahvilaYhdessäoloa ja keskusteluatoive teeman pohjalta. Lastenhoito.Ma 5.8. klo 18–19.30 TapiolanKammarissa, Kauppamiehentie6, 4. krs. Tied. Maire Hellas p. (09)8050 4472.MuskaritOpetus alkaa aikaisemmistatiedoista poiketen jo ma 12.8.Muskarikuoro Laulusimpukataloittaa ma 19.8.Israelin ja Jordanian kiertomatka23.2.–2.3.2014. Koe Itkumuuri, Puutarhahauta,ui Kuolleessa meressä,matkusta laivalla Gennesaretin järvellä,näe Kapernaumin arkeolo gi setkaivaukset, Nasaret, Galilean kauneus,Golanin ylätasanko, Jerusaleminomaleimaisuus, Betlehem, Petrankiveen louhittu kaupunki, Nebonvuori jne. Matkanjohtajina rovastitai soittoaika (09) 8050 5562 ma–pe klo 12–21. Jos pappi on varattu,jätä viesti vastaajaan.ToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionk. 2KesäkahvilatIstahda hetkeksi kesä–elokuussaklo 13–14.30: ma Haukikappelilla, tiMatinkappelilla, ke Olarin kappelillaja to Olarin kirkolla. Kirkolla voiosallistua Päivän Sana -hartauteenennen kahvilaa klo 12.30.Saareen saunomaanSauna lämpiää Stora Blindsundissa,Matinkylän edustalla, keskiviikkoisin28.8. saakka. Parillisillaviikoilla saunavuoro miehilleklo 17–18.30 ja naisille klo 18.30–20. Parittomilla viikoilla naistenvuoro. Soutuvene noutaa saunojatNuottaniemen venesatamanitäreunan pienemmästä laituristaavoimina iltoina klo 17 ja klo 18,naisten saunailtoina klo 18. Saarimaksu3 euroa, omat välineet, laudeliinatja eväät mukaan. Makkaranpaistomahdollisuus.Huom!Ei lemmikkieläimiä saareen! Järj.SeKaVa (=seurakunnat, kaupunki,vapaat järjestöt).Lisätietoja: 044 0 688 068.MusiikkiaPuolen päivän aikaanti 6.8. klo 12 Sarastus:Kristiina Olanto,Harri Taittonen, Jorma TapioYrjö Niemi, Hämeenlinna ja lähetyssihteeriHannele Lehtinen, Tapiola.Toiviomatkojen suorat tilauslennot.Tied. ja ilm. 040 533 9553 taihannele.k.lehtinen@evl.fi.Sururyhmä itsemurhantehneiden omaisilleLuottamuksellinen vertaistukiryhmäkokoontuu 7 kertaa ti klo18–19.30 15.10. alkaen. Ks. lisää Yhteisettapahtumat -palstalta.FacebookAjankohtaista tietoa ja keskustelualöydät osoitteesta http://facebook.comsivuilta Tapiolan seurakuntaja Tapiolan seurakunnanlapset ja perheet.(12.6. –3.8. arkisin klo 10–16), Perkkaankappeli Upseerink. 5, Karakappeli Karakalliont.12, Uuttu Lintukulma 2, KilonRistiVanharaide 1, Lasten kappeliArkki Leppävaarank. 7 B 3. krs.Vanhemmuudenpalikat kasaan.Vertaistukiryhmävanhemmuudenhaasteidenkanssa painiville.Lue lisää ohesta jailmoittaudu mukaan.Hiljaisen rukouksen tuntiHiljaisuuden kappeli, Iso Omena,ke klo 10.30.Hiljaisuudessa voit kuunnella itseäsi jaJumalan puhetta.Lisää alla.Nuorten aikuisten picnicsu 4.8. klo 17 Tapiolan keskustorinamfilla. Tuo mukaan omat evääsija vilttisi – me tarjoamme juomatja jätskit!PalautelaatikkoTehdään kirkosta yhä useammallekoti. Kerro meille ideoistasi.Palautelaatikon löydät Tapiolankirkon aulasta, sekä sähköisenäverkkosivuiltamme: http://www.espoonseurakunnat.fi/web/seurakunnat/tapiola.Nuorten toimintaNuorten avoimet ovet joka tiistaiklo 18–21 Tapiolan kirkon nuortentiloissa. Tapiolan seurakunnannuorten toimintakalenteri jatiedot toiminnasta löytyvät osoitteestawww.paheksuvakirahvi.fi.Papin puhelinKun haluat keskustella papinkanssa, soita ja varaa tapaamistaisoittoaika numerosta 050 4326339 ma–pe klo 9–19. Jos pappi onvarattu, jätä viesti vastaajaan.OtaniemenkappeliJämeräntaival 8KauneimmatkesälaulutOlarin kirkonsisäpihallakeskiviikkoisinklo 18Avoinnama–pe12–17opaspaikallaEsse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.201311


Seurakunnissa tapahtuuEspoonlahdenmonipuolinenmessuelämäkutsuu mukaanSyksyn saapuessaEspoonlahdenseurakunnanmonipuolinenjumalanpalveluselämälaajeneeentisestään.”Varsinaisia uutuuksia ovat arkiillanIltamessu joka toinen torstaikirkolla sekä KohtaamispaikkamessuSoukan kappelilla”, kertookanttori Anna Pulli. ”Torstain Iltamessuantaa mahdollisuuden pysähtyäpuoleksi tunniksi keskenarkea, vaikkapa töistä tullessa.”Kerran kuussa Kohtaamispaikka-messussaylistetään Jumalaabändin säestyksellä moderninylistysmusiikin ja virsien kautta.Tarkoituksena on myös luodakohtaamispaikka-yhteisöjä, joidenpienryhmätoiminta voisi näkyäesimerkiksi messun palvelutehtävissä.Espoolainen pop-messu palaajälleen Olarista ja TapiolastaSoukan kappelille. Kerran kuussailtamessua vietetään klo 18 sanaakuullen, ehtoollista nauttienja perinteisiä virsiä laulaen, tälläkertaa bändin pop-tyyliin säestämänä.Lapsille on tarjolla vauva-, taapero-ja nallekirkkoja. Näissä puolentunnin kirkkohetkissä lapsetovat etusijalla. Jo perinteeksimuodostunut Klassinen messujatkuu myös kirkolla. Messumusiikkinakuullaan 20.10. klo 10 J.S.Bachin kantaatti.Kirkkoväärti-toiminta jatkuuedelleen syksyllä laajentuen sa-Espoonlahden seurakuntamalla vapaaehtoisten musiikkiavustajienpariin. ”Aktiivisten kuorojenlisäksi toivoisimme kuulevammesoitinmusiikkia seurakuntalaistentoteuttamana”, toivookanttori Anna Pulli. ”Jos olet harrastanuthuilun-, viulun-, sellontaivaikkapa klarinetinsoittoa, jahaluaisit omalta osaltasi rikastuttaamessuamme, ota yhteyttä rohkeastimeihin seurakunnan kanttoreihin.”Kirkon messuissa ei tänä syksynäkuulla urkuja. Kolmenkymmenenvuoden ajan tuhansissa tilaisuuksissapalvellut soitin remontoidaansyksyn aikana. Muunmuassa jokainen urkujen 2942:stäpillistä puhdistetaan ja ”äänitetään”uudestaan. Uusittu soitin soielokuun lopun jälkeen ensimmäisenäadventin juhlamessussa 1.12.Suomalais-japanilainenjanne tateno esiintyyKamariorkesteri LaTempestan solistina.Urkuremontin vuoksi kirkkosali eiole käytössä kuin viikonloppuisinsekä keskiviikko- ja torstai-iltaisin.+ Tervetuloa messuun Espoonlahdenkirkkoon sunnuntaisin klo10 ja joka toinen torstai klo 18, sekäSoukan kappeliin sunnuntaisinklo 17.Tuulikki LindrothAnna PulliInternationalWorship Service in Englishon every Sunday at 4.30 pmin Espoo Cathedral ParishHall (Espoon tuomiokirkkoseurakunnanseurakuntatalo)Kirkkoranta 2. Sunday schoolin Finnish (3–6 and 7–12 yrs).Fellowship time and refreshmentsafter the service. Federationof Espoo Parishes incooperation with InternationalEvangelical Church inFinland. Read more:www.church.fi andwww.migrantchurch.fi.MessuKauniaisten kirkossa su 4.8.klo10. Saarna ja liturgia HannaVano nen, kanttorina Anna Marte.Kirkkokahvit.KesäkahvitSiionin kanteleen lauluja, TeijaPalolahti. Ke 7.8. klo 14 kirkon sisäpihalla(sateella sisällä).PerhepuistoKe ja pe 2.–16.8. klo 10–12 voit tullalastesi kanssa kirkon leikkipuistoonGrankulla svenskaHögmässaSö 4.8 kl 12 i Grankulla kyrka, JarmoJuntumaa, Barbro Smeds.Kaffe i nedre salen.DiakonimottagningDiakonimottagningTi 6.8 kl 9.30- 11 och brödutdelning.Sommarcafé kl 13.30 på kyrkansinnergård.Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto,Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna 20.6.–8.8.ma–pe klo 9–14 p. (09) 512 3710.etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiviettämään aikaa. Laulu- ja hartaushetkiklo 10, minkä jälkeen voi tehdäpieniä askarteluja yhdes sä lapsenkanssa tai osallistua liikuntatuokioon.Grilli kuumenee klo 10.30. Otaomat grillattavat mukaan. Seurakuntatarjoaa mehua, kahvia ja teetä. Ennakkoonei tarvitse ilmoittautua.Löytöretki-perhekerhoItsetuntemusryhmässä voi löytäätien rikkaampaan ja tasapainoisempaantunne-elämään. Ryhmässäkäsitellään tunteita, niidentunnistamista, nimeämistä jaKansliet,Kavallvägen 3,20.6–8.8.2013må–fre kl. 9–14,stängt 11.30–12.tfn (09) 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiKauniaisten suomalainen seurakuntakokemista. Työskentelyssä kunnioitetaanosallistujan omaa kokemustaja tapaa tehdä löytöretkeään.Ryhmään otetaan 8 osallistujaa.Lastenhoito järjestetty.Alk. ma 2.9. viikottain 11 kertaa klo9.30 - 11.30. Kauniaisissa Sebastoksenkerhotilassa. IlmoittautumisetOuti Wenell ma-pe p. (09)8050 3584.Esbo svenskaHögmässaEsbo domkyrka sö 4.8 kl. 12.15.Ertman, Bengts. Kyrkkaffe iklockstapeln.Musik i sommarkvällenEsbo domkyrka sö 4.8. kl. 19. MarianneGustafsson-Burgmann, orgel.Fritt inträde & program. Arr.i samarb. m. Espoon tuomiokirkkosrk.De vackraste sommarpsalmernaKalajärvi kapell lö 3.8 kl. 16.Heikkinen, Bengts. KaffeserveringSommarsamlingKöklax kapell, Handelsbacken 1, tiYhteiset tapahtumattfn (09)8050 3000esbosvenskaforsamling@evl.fi, fornamn.efternamn@evl.fiEsbo domkyrka,Kyrkparken 5,www.esboforsamlingar.fi6.8 kl. 13-15. Andersson-Sjögren,Bengts. Kaffeservering.Orgelnatt och ariaEsbo domkyrka varje to kl. 22t.o.m. 29.8. Mer info www.urkuyofestival.fi.Sururyhmä itsemurhan tehneidenomaisille. Luottamuksellinenvertaistukiryhmä kokoontuu7 kertaa ti klo 18–19.30seuraavina päivinä: 15.10., 22.10.,5.11., 19.11., 3.12., 7.1. ja 28.1.(paikkatiedot myöhemmin). Mukanadiakonissa Ulla-Maija Kyröläja rovasti Hans-ChristianDaniel. Tied. ja ilm. 040 5471858, ulla-maija.kyrola@evl.fitai 040 556 4455, hans-christian.daniel@evl.fi.Otamme yhteydenkaikkiin kiinnostuneisiinviimeistään kuukautta ennenryhmän alkua.Tule kielenopiskelijan tukihenkilöksitai lastenhoitajaksi.Haemme vapaaehtoisiaseurakuntaluotseja ja lastenhoitajiaEspoonlahden ja Olarinseurakuntien järjestämän kielikurssinkävijöiden tueksi. Seurakuntaluotsittoimivat kielikurssilaistentukihenkilöinä jatutustuttavat seurakunnan toimintaan.Lastenhoitajat hoitavatkielenopetuksen aikana lapsia.Työstä maksetaan pieni palkkio.Järjestämme vapaaehtoisillekoulutuspäivän Matinkappelilla(Liisankuja 3) to 5.9. Ota yhteyttäelokuun loppuun mennessäMarkus Silvolaan 040 5311017 tai Eveliina Rožnovskiin041 518 1244 tai etunimi.sukunimi@evl.fi.Kielikurssit pidetäänMatinkappelilla / Espoonlahdenkirkolla.Esse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.201312p. (09) 8050 6000 arkisin klo 9–15espoonlahdenseurakunta@evl.fietunimi.sukunimi@evl.fiEspoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, 02320 Espoowww.espoonseurakunnat.fiKirkon ja kappelin kesäEspoonlahden kirkko on avoinna13.8. saakka ma klo 8–16, ti, to ja peklo 8–15, ke klo 8–21, la klo 9–17 jasu klo 9–18.Soukan kappeli on suljettu 4.8.saakka paitsi su klo 17 messun ajan.Kappeli on avoinna 5.–12.8. ma–peEi kesääklo 8–15, la klo 10–17 ja su klo 12–19.MessutMessu su 4.8. klo 10 kirkossa, liturgiaja saarna Hans-Christian Daniel,avustava pappi Hannele Salmi,kanttori Anna Pulli. Musiikissaavustaa Maria Mattila, sello.Messun jälkeen piknik-kirkkokahvit.Seurakunta tarjoaa kahvia, teetäja mehua. Messukävijät voivattuoda pientä purtavaa jaettavaksinyyttäriperiaatteella. Sään salliessakahvitellaan ulkosalla.Messu su 4.8. klo 17 Soukan kappelissa,liturgia ja saarna HanneleSalmi, kanttori Anna Pulli..DiakoniaAjanvarauspäivystys ma klo 9–10Espoonlahden kirkon diakoniatoimisto,Kipparinkatu 8, p. 09 80506638 ja 1.8. alkaen to klo 9–10 Soukankappelin diakoniatoimisto,Soukankuja 3, p. 09 8050 6738.Elintarvikejakelu kirkon aulassama–la klo 9. Vuoronumerot arvotaanklo 8.Lounas vähävaraisille ti 6.8., 20.8.ja 27.8. klo 11 Soukan kappelilla, lipunmyyntiklo 10.30–11.30, hinta2 €.ilman Raamattua! Seuraavan sunnuntaintekstejä ja virsiä pohditaanKesäillan raamattu piirissäkeskiviikkoisin klo 18.30 kirkon pikkusalissavielä elokuun ajan. Illoissaon mukana seurakuntammepastori: 7.8. Olli-Pekka Ylisuutari,14.8. Hannele Salmi, 21.8. Arto Vallivirtaja 28.8. Jouni Turtiainen..Pappi on tavattavissaArkipäivisin: Espoonlahden kirkollaon päivystävä pappi paikalla klo9–15. Astu sisään kirkon aulaan jakysy tai soita seurakuntatoimistoonp. 09 8050 6000.Sunnuntaisin: messua toimittavienpappien kanssa voi keskustellakirkon klo 10 ja Soukan kappelinklo 17 messun jälkeen.Torstaisin: seurakuntamme pastoripäivystää kauppakeskus Lippulaivassajoka torstai klo 13–15. Tulerohkeasti juttelemaan, pappi on paikallaSinua varten!Soita tai laita sähköpostia! Työntekijöidemmeyhteystiedot ovat netissäosoitteessa espoonseurakun-We want you!Sinustakokerhonohjaaja?nat.fi/web/espoonlahden-seurakun-ta/tyontekijatKesäillan urkumusiikkiaUrut soivat Espoonlahden kirkossavielä ennen syksyn kestävää urkuremonttia.Konsertit keskiviikkoisinklo 20, vapaa pääsy, ohjelma 5 €.Ke 7.8. Marjukka Liimatainen ja AnnaPulli: Bach, Ritter, Haapalainen,Liszt, Mozart ja Beethoven.Ke 14.8. Toni Pussinen: Bruhns,Bach, C.P.E. Bach, Karg-Elert, Pussinen,Liszt.Ke 21.8. Tuomas Pyrhönen: Bach,Buxtehude, Mozart, Schumann,Vasks.Konsertti”Oh, quand je dors” la 3.8. klo 16Espoonlahden kirkossa. Liedin,oopperan ja musikaalien tunnelmissaOlga Heikkilä, sopraano ja IlmoRanta, piano. Vapaa pääsy, ohjelma10 €.ToTo vailla jääkaappiaJos haluat lahjoittaa hyväkuntoisen,pienen jääkaapin kansainvälisendiakonian kirpputorimmeToivon Torin käyttöön, ota yhteyttädiakonissa teija.moilanen@evl.fitai 040 728 7478.Naisten leiriTule virkistymään ja keräämäänvoimia syksyyn! Leiri pidetäänVelskolan leirikeskuksessa 26.–28.8. Ilmoittautumiset viim. 8.8.numeroon 040 537 6848. Voit jättääyhteystietosi myös vastaajaan.Hilpeästi HilaanIloinen perheleiri Hilassa30.8.–1.9. Osallistua voi äiti ja/tai isä, mummu, vaari tai kummisekä lapset. Hinta 60 €/aikuiset,30 €/4–14-v. lapset. Ilmoittautuminen5.–16.8. 041 518 1244 taieveliina.roznovski@evl.fi. Leirillämukana pastori Asmo Sinervo,lastenohjaajia ja isosia.Kesällä ollaan ihan pihalla!Piknik-kirkkokahvitsu klo 10 messun jälkeenvielä 4.8. ja 11.8.Seurakunta tarjoaa kahvit,kirkkovieraat voivat tuoda syötäväänyyttäriperiaatteella.Diakonian retkipäiväLähde viettämään syyspäivää to5.9 Hvittorpin Villaan. Ks. lisätiedotYhteiset tapahtumat -palstalta..Sinustako kerhonohjaaja?Kerhorekry kutsuu ti 13.8. klo 17–19 Sodeen sekä uusia, rippikoulunkäyneitä nuoria että vanhoja kerhonohjaajia.Kerhonohjaajaleiri perus-ja jatkokurssilaisille (myös fossiileilletilan salliessa) on 16.–18.8.Hvittorpissa, ilm. 8.8. menn. www.sodesode.fi tai viimeistään 13.8. kerhorekryssä.Varaa paikkasi ajoissa.NuoretSode, nuorisotila Soukan ostarilla,tietoa tapahtumista sodesode.fija facebook.Kesäkahvila perjantaisin klo 17–20. Tule kertomaan kesäkuulumisetja pelaamaan parit pelit!Huomio kesän riparilainen! TuleSode-kahvilaan fiilistelemään peklo 17–20: 9.8. Hila 2 ja Isohiekka 2.KesäSode: geokätköilyä ke 7.8. klo11–18.Koulu alkaa,Taivaan Isä...Ekaluokkalaisetsiunataan koulutiellleLue lisää seurakuntienilmoituksista ja ensiviikon Essestä.Lisäniteitä puutarhurin kirjastoonLorraine Harrison: Latinaa puutarhureille.Suom. Julia Donner. Schildts &Söderströms 2013.Josie Jeffrey: Siementen keräääminen,säilyttäminen ja vaihtaminen. Nemo2013.Debora Robertson: Lahjoja puutarhasta.100 ihanaa lahjaideaa. Tammi 2013.KirjojaJo Lorraine Harrisonin kirjanLatinaa puutarhureille selailupanee harmittamaan, että latinatovat jääneet lukematta jakasvien latinankieliset nimetopettelematta. Onneksi heti kirjanalussa on lyhyt katsaus kasvitieteellisenlatinan historiaansekä kasvitieteellisen latinanalkeisiin. Niillä pääsee alkuun.Tällaista kirjaa voisin kuvitellapuutarhaihmisen lueskelevan,kun talvinen puhuri puhaltaaeikä puutarhassa ole tekemistä.Ei sen puoleen, Latinaapuutarhureille sopii mainiostilukemiseksi myös kielistä jahistoriasta kiinnostuneille, silläaakkosellisen luettelon lomassaon artikkeleita kasveista ja kasvitieteilijöistä.Lisäplussaa on se, että kirjaon kaunis ja että suomentajaJulia Donner on mukauttanutsen huolellisesti ja huomaamattomastiSuomen oloihin, ihankuin Suomi olisi ollut jo kirjoitettaessamukana.Josie Jeffreyn Siementen kerääminen,säilyttäminen javaihtaminen muistuttaa siitä,että vaikka siemen on pieni, senmerkitys voi olla suuri. Kirjastasaa tietoa siitä, miten kotipuutarhuripääsee alkuun siementenkeräilyn kanssa; ohjeeton annettu viidenkymmenenkasvin siementen keräämiseen.Kirjan luettuaan miettiimyös tarkemmin, mistä siemenensäostaa.Debora Robertsonin Lahjojapuutarhasta. 100 ihanaa lahjaideaatarjoilee vinkkejä siihen,minkälaisia lahja-aineksia puutarhastalöytyy. Ideoita on monenmoisiaruokalahjoista ja kotikosmetiikastakointorjuntapusseihinasti.Jonkin verran kirjaan onjäänyt käännöskirjojen tuttuaongelmaa: kaikkia ainesosia eivälttämättä ole ihan helppo löytääSuomesta, vaikka kirjan lopussakotimaisten tavarantoimittajienlista onkin. Esimerkiksimonessa kosmetiikkaohjeessatarvitaan bentsoehappoa,mutta aineesta ei kerrotamuuta kuin että se on luonnollinensäilöntäaine. Voisikohanainesosaksi käydä säilöjille tuttuAtamon?Merja RätyEspoon tuomiokirkkoseurakuntaSyysretriitti6.–8.9. Velskolan Kartanossa.Ohjaajina pastoritMarja Malvaranta ja SamiMarte.Hinta 75 € espoolaiset, 110 €muut. sis. täysihoito ja majoitus(1 hh). Ilm. 18.8. menn.040 5311 040/MalvarantaVaellusmatka ItaliaanVia Francigena - pyhiinvaeltajien tie Roomaan31.8. - 7.9.2013Ensimmäinen Italian-puoleinenosuus Sankt Bernhard - IvreaTiedustelut ja ilmoittautumiset5.8. mennessä info@hurray.it /www.hurraytravel.comEsitteet: www.hurraytravel.com/matkapaketit(klikkaa sivulla esitteen kuvaa)Puh. 044-208 1345 - tilaa esitteet ja ilmoittaudu postituslistalleEsse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.201313


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.201314ElämänkaariEspoon tuomiokirkkoseurakuntaKastettu:Peppi Edith Halvari, Hugo OlaviHeiskari, Ada Mariia Hjelt, SanniMaria Luttinen, Maria SädeMäättänen, Neea EleonoraPflug, Fanni Lilja Tuulikki Plathan,Onni Heikki Oskari Plathan,Sofia Kristiina Porraskorpi,Emma Aleksandra Sipilä, LeeviLuka Olavi Valo.Avioliittoon aikovat:Olli Iivari Merisalo ja HennaMaarit Pyykkönen, Teemu NiiloSakari Niskanen ja Anu MarjaanaBlomqvist. Samu KustaaPaavali Palola ja Maija MirjamiMattila, Mika Juhani Salmela jaRiikka Hennia Pennanen.Hautaan siunattu:Leena Anneli Sinerma 79 v,Pekka Tapio Holopainen 58 v.EspoonlahdenseurakuntaKastettu:Aleksi Johannes Halttunen, AaronJuhani Antinpoika Hannula.Hautaan siunattu:Pirkko Marjatta Boström 64 v.Kauniaisten suomalainenseurakuntaKastettu:Aleksi Oliver Tamminen, MailaRusina Ruta.Hautaan siunattu:Aino Elvi Heikkilä 81 v.LeppävaaranseurakuntaKastettu:Alina Rosa Alexeeva, Iiris AnneliHievanen, Lauri Sakari JohannesHätönen, Salka Koivukangas,Miska Juha Oskari Oksman,Mimosa Ia Emilia Rautio, JarnoAlwin Juhani Ritter.HAMMASHOITOATERVEYDENHOITOAFysioterapeuttiEeva Palva-ReponenAmm.taitoista kuntoutustakotona ja hoivakodeissa,lääkärin lähetteellä tai ilman.Lähetteellä KELA-korvaus.Yhteydenotot 044 300 0270VUOKRATA HALUTAAN4Hautaan siunattu:Vieno Maria Strömsholm 89 v,Raimo Gotthard Gummerus 76v, Anja Liisa Kanerva 57 v, SeppoTapio Hatakka 55 v.Olarin seurakuntaKastettu:Isabel Sofia Chacona, Väinö EnsioJohannes Junnikkala, MatiasValtteri Jääskeläinen, EmmaHelga Tuulia Maijanen, GinnaMelina Makia, Lukas MoisalaMotta, Jade Eliina Pietarsaari,Luukas Niilo Volter Poranen,Dominic Hermanni AlexanderRihkajärvi.Avioliittoon aikovat:Janne Allan Hellsten ja JennaMarika Niskanen, Jouni MattiOlavi Katajainen ja Minna AnitaKärkkäinen.Hautaan siunattu:Mirjam Vuorinen 94 v, IsmoEsko Antero Kopra 70 v, EeroLauri Juhani Mäkelä 66 v, JuhaSakari Hyyppä 61 v.Tapiolan seurakuntaKastettu:Emmi Helmi Inkeri Kokkonen,Olivia Diana Alexandra Korhonen,Emma Tuuli Elisabet Korteniemi,Aarre Olavi Mäkelä.Avioliittoon aikovat:Väinö Ilmari Nurmi ja Eeva-Reetta Seppänen.Hautaan siunattu:Terhi Helena Olkkonen 52 v.Esbo svenskaförsamlingKastettu:Vera Mai Alice Carstens, MartinSteene, Linda Irene AlexandraStill.Hautaan siunattu:Ulla Helena Lagergren 89 v, DorisIngalill Holmström 83 v, JarlEdvard Bergman 75 v.PALVELUJA TARJOTAANParturi-kampaaja, terveydenhuollonammattilainen: jalkojenhoito,kotikäyntejä. Elisabeth: 040 595 6843.Rakennustyöt, laatta-,maalaus- ja sokkelityöt.P. 040 514 7563.IKKUNANPESUT, kotisiivoukset,25 e/h+alv. (Kotital.väh.)www.loistopalvelut.fi p. 045 888 2583MUUTOT JA KULJETUKSET1-2 miestä ja iso pakettiauto.Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.Toimittajalta Taneli Kylätasku | toimittajaAhdas opinkappalePiispa Samuel Salmi teki Pudasjärvellä kirkkohistoriaaolemalla ensimmäinen ei-vanhoillislestadiolainen,joka sai toimia liturgina liikkeensuviseurojen jumalanpalveluksessa.Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistystenpääsihteeri Tuomas Hänninen kommentoipiispan vierailua Kotimaa24.fi -uutissivustolle:”Vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä,meidän käsityksemme mukaisesti,se synninpäästö, jonka hän julistaa, ei ole samakuin uskovaisen (vanhoillislestadiolaisen)ihmisen julistama synninpäästö.”Myöhemmin Hänninen pahoitteli lausuntonsaaiheuttamaa mielipahaa, mutta katsoipuhuneensa omantuntonsa mukaisesti.Luterilaisessa kirkossa vaikuttaa siis herätysliike,jonka mielestä kirkon oman piispanjulistama synninpäästö on mukava ele, muttaei paljon sen enempää.Mitä väliä sillä on, jos kaikki ovat tyytyväisiätilanteeseen?KonfirmoidutEspoonlahdenseurakuntaHuikon kartano,konfirmoitu 13.7.Espoonlahden kirkossaEmmi Ahonen, Pyry Ahonen,Saana Brusiin, LeeaElg, Aleksi Eloranta, RoosaHumisto, Ville Kurlin,Eerika Lahtinen, Joel Luomi,Daniela Markelin, MiroMarttila, Aleksi Nylund,Alice Othman, Mico Pellikka,Joonas Pirttimaa, SanteriRaunio, Ida-Maria Sarakorpi,Ville Sorri, MeriTervo, Efua Virtanen.SEURATOSTETAANHERÄNNÄISSEURATLa 3.8. klo 18 Kuninkaantienseurat Loviisan kirkossa,Brandensteininkatu 22.Ke 7.8. klo 19 Lauttasaarenkirkon srk-salissa, Myllykallionrinne1.KÄTEISELLÄ KUOLINPESÄT,muuttojäämistöt tyhjennyksineen,tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,posliini- ja lasiesineet, taulut,työkalut ym. koti-irtaimet.Noudetaan sopimuksen mukaan.Puh. 040 764 1348 Tmi MolinaOstamme, noutaen vanhoja tauluja,maljakoita, Arabian astioita, huonek.,kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjentyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.Elegantik Oy, p. 040 756 5964.Ilmoitusmarkkinointi 020 754 2000/vaihdewww.esse.fiEspoon seurakuntasanomatToimitus Hietalahdenranta 13,PL 279, 00181 Helsinkiesse.toimitus@kotimaa.fiMenovinkit esse.menovinkit@kotimaa.fiLukijaposti esse.mielipide@kotimaa.fiSähköpostitetunimi.sukunimi@kotimaa.fiPäätoimittaja Urpu Sarlin,p. (09) 8050 2520, urpu.sarlin@evl.fi,Espoon seurakuntayhtymäToimituspäällikkö Ulla Lötjönen,p. 020 754 2243Toimitussihteeri Paula Huhtala, p.020 754 2325 Alue: Leppävaara, TapiolaToimittajat Taneli Kylätasku, p.020 754 2221 Alue: Espoonlahti, OlariMerja Räty, p. 020 754 2330Alue: Tuomiokirkkoseurakunta,KauniainenOsoite- ja tilausasiat Puhelin(09) 8050 2600, essetilaukset.espoo@evl.fi | Osoitemuutokset päivittyvätväes tötietojärjestelmästä.PAIKKOJA AVOINNAHAUTAUSPALVELUJAMuun muassa sitä väliä, että vanhoillislestadiolainenliike kuuluu Uskontojen uhrien tukiry:n saamien yhteydenottojen mittarilla ahdistavienuskonnollisten yhteisöjen kärkikolmikkoonSuomessa.Kyse ei ole siitä, että liikkeessä vaikuttaisiahdistavampia ihmisiä kuin muissa liikkeissä.Sen sijaan vanhoillislestadiolaisessa opissaon valuvika. Seurakuntaoppi, jonka mukaanJumala voidaan kohdata vain omassa piirissä,johtaa vääjäämättä lieveilmiöihin. Ne ovat tuttujaviime vuosien uutisotsikoista.Kyse on myös nuorista, jotka käyvät tänäkesänä kirkon hyväksymän vanhoillislestadiolaisenrippikoulun. Saavatko he mahdollisuudenluterilaiselle kristitylle kuuluvaanomantunnon vapauteen?Pääsevätkö he kokemaan hengellistäyhteyttä tiukan lahkorajanyli?Taneli KylätaskuJulkaisija Espoonseurakuntayhtymäkustantaja Kustannus-Osakeyhtiö KotimaaTaitto ja kuvankäsittelyKustannus-Osakeyhtiö KotimaaIlmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä,p. 020 754 2309, Pirjo Teva p.020 754 2284, myynti- ja markkinointipäällikköMinna Zilliacus, p. 020 7542361Ilmoitustrafiikki /-valmistusKotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri, Pl 279,00181 Helsinki p. 020 754 2275,faksi 020 754 2343ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoitusvaraukset ja -aineistotviimeistään julkaisupäivää edeltävänviikon keskiviikkona klo 16 mennessä.Ilmoitushinnat 1,80 e / pmm + alv 24%. Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /pmm + alv 24 %.Julkaisija Espoon seurakuntayhtymä,viestinta.espoo@evl.fi, p.(09) 8050 2327.Kustantaja Kustannus-OsakeyhtiöKotimaaISSN 1455-2310 | Painos 81 300 kpl |42. vuosikerta | Jakelu Itella Posti OyVantaan seurakuntayhtymässä yhteisenseurakuntatyön palveluissa on haettavanapäihdetyön diakoninviransijaisuus ajalla 1.9.201331.12.2014(tai sopimuksen mukaan).Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukaan, jostamaksetaan henkilön kokemuksen perusteella2282,76 € – 2625,17 €/kk.Viransijaisuuden tarkemmat tiedot (viran vaatimukset,hakuohjeet ja tehtävänkuva) löytyvät internetosoitteessawww.vantaanseurakunnat.fi/fi/hallinto/tyonhakijoille/avoimet-tyopaikatHakemukset on jätettävä torstaihin 15.8.2013 klo 12.00mennessä.TaivasikkunaValinnanpaikkaKun Jeesus tuli lähemmäksija näki kaupungin,hän puhkesi itkuun sentähden ja sanoi: ”Kunpasinäkin tänä päivänäymmärtäisit, missä turvasion! Mutta nyt se onsinun silmiltäsi kätketty.Vielä tulet näkemäänajan, jolloin vihollisetrakentavat ympärillesivallin, saartavat sinut jakäyvät kimppuusi jokapuolelta. He murskaavatmaan tasalle sinut jasinun asukkaasi. Sinuunei jätetä kiveä kivenpäälle, koska et tajunnutetsikkoaikaasi.”Evankeliumi Luukkaan mukaan 19: 41–44RukousJeesus, Jumalan Poika.Sinä itkit Jerusalemintähden kipein ja rakastavinsydämin, koska näitsen kulkevan tuhoa jatuomiota kohti.Varjele, ettemme torjuisikutsuasi ja menettäisimahdollisuuttammepäästä valtakuntaasi.Auta meitä näkemään väkevissäteoissasi Jumalankunnia ja pyhyys.Sinulle olkoon ylistysikuisesti.Kirkkokäsikirja | Suomen ev.lut. kirkkoEspoon tuomiokirkkoseurakuntaURKUKONSERTTIKauklahden kappelissala 10.8. klo 19Dubois, Franck,Widor, Guilmant,urkuimprovisaatioChristoph HauserEtsikkoaikojaKolmevuotias poikani sanoi minulle kirkkaallaäänellä kesken iltapalan: ”isä, minä en haluakoskaan kuolla”. Lause oli niin vilpitön kuinvain lapsen suusta voi olla.Aikuiset eivät asiaa enää samalla tavalla sanoita.Silti meissä tuntuu asuvan vahvana voima, joka puskeekuolevaisuutta ja elämän haurautta pois tietoisuudesta.Välillä raja kuitenkin rikkoutuu. Jokin murtaa kuoren jaherättää näkemään ympäröivän maailman kylmyyden, elämänepäoikeudenmukaisuuden tai sen, miten häviävän vähänvoi itse oman elämänsä raameihin vaikuttaa.Olen kokenut näiden havahtumisten olevan varsin epämukavia,sillä ne pakottavat aina johonkin. Särön voi pakkeloidapeittoon helposti vaikkapa kuluttamisella tai työnteolla.Joskus särö kuitenkin kasvaa kuiluksi, jota ei ohitetakaan.Jumalan kokoinen tyhjiö ei täyty omin voimin.11. sunnuntai helluntaista | Luukkaan evankeliumi19: 41–48 | Lue myös Psalmi 81: 9–17 | Jeremiankirja 18: 1–10 | Johanneksen ilmestys 3: 1-6.Kuolema iltapalallaTapiolan seurakuntaYksinhuoltajienkahvila5.8.2.9.Yhdessäoloa ja keskusteluatoiveteeman pohjalta.Lastenhoito.Joka kuukauden 1. ma klo 18–19.30Tapiolan Kammarissa,Kauppamiehentie 6, 4 krs.Tiedustelut Merita Hietanen p. 09 8050 4435tai Maire Hellas 09 8050 4472Jeesus herätteli ihmisiä näkemään ympäröivää todellisuutta.Toisille se oli liian vaikeaa kohdattavaa. Vääristyneidenasetelmien näkyväksi tekeminen ja armon tuominenarmottomaan maailmaan saivat ihmiset huutamaan Jeesuksenristille.Ne, jotka Jeesuksen sanoihin havahtuivat, saivat elämälleenraamit, jotka eivät enää salli itsensä sumuttamista.Kaikki on Jumalan varassa. Vain hän voi antaa ihmiselle levonja tyynnyttää huutavan sydämen.Tämä asetelma on edelleen voimassa. Sanoma Jumalan armostaja rakkauden kaikenläpäisevyydestä täytyy joko aktiivisestilakaista maton alle tai heittäytyä kokonaan sen varaan.En halunnut kuitata lapsen kysymystä loppuillan joojoolla.Ajattelen, että kolmevuotiaallakin on oikeus tietää, ettäme kaikki kuolemme kerran. Jumala pitää meistä silloinkinhuolen.Antti Siukonenantti.siukonen@evl.fiKirjoittaja on kasvatustyön pastori (hoitovapaalla)Espoon tuomiokirkkoseurakuntaKauniaisten suom. seurakuntaLöytöretki-perhekerhoMa klo 9.30–11.30 alk. 2.9. Sebastoksen kerhotila,Kauniainen.Tied. ja ilm. Outi Wenell ma–pep. (09) 8050 3584. Lue lisää Tuomiokirkkoseurakunnantai Kauniaisten rivi-ilmoituksista.Satu Eronen / satuhelsinki.wordpress.comEsse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.201315


Mielipide Esse, PL 279, 00181 Helsinki | esse.mielipide@kotimaa.fiHyvät mielipide kirjoittajat!Essen Mielipide-palsta julkaisee korkeintaan 1 500merkkiä pitkiä mielipide kirjoituksia. Toimituslyhentää ja muokkaa tekstejä tarvittaessa. Lähetätekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.Jumala on kaikenmoraalin lähdeAnnan kaiken tukeni ministeriPäivi Räsäselle. Jos häneensuuttuneet ihmiset tuntisivatRaamattua, tietäisivät he, ettäPaavali käskee kristittyjä alistumaanesivallan alaisuuteen,sillä se toimii Jumalan palvelijana.Mutta he ymmärtäisivätmyös, että Jumala itse on kaikenmoraalin lähde.Ilman Jumalaa ei voi ollaolemassa mitään yleispäteväämoraalia. Tämä tosiasia onkuitenkin postmodernille länsimaiselleihmiselle usein täysinvieras. Emme osaa kuvitella,millaista olisi elää maassa,jossa esivalta käyttää valtaansaväärin. Tästä löytyy kylläesimerkkejä historiasta ja nykypäivästä.Räsänen ei siis kehotarikkomaan lakia, vaantuo esiin sen tosiasian, ettäesivalta voi käyttää valtaansaväärin tai laatia lakeja, jotkaovat kristillisen moraalin vastaisia.Ja juuri tämä moraaliKehu tai moition aikoinaan auttanut rakentamaanyhteiskunnastammeoikeudenmukaista.Eivätköhän Raamatun sanaanuskovat kristityt myöskuulu kaikkein lainkuuliaisimpienkansalaisten joukkoon, jahe ovat totisesti myös kirkonuskollisimmat jäsenet, joita ilmanpapit saarnaisivat tyhjillesaleille. Raivostuttavinta asiassaon kuitenkin se, että kirkonjohto näyttää taas irtisanoutuvanRaamatun sanastaeikä asetu puolustamaan Räsästäkannassaan, jonka pitäisiolla jokaiselle kristitylle itsestäänselvyys,ja joka löytyymyös tunnustuskirjoista. Onmerkillistä, että kaikkein vähitenkirkon tukea näyttävätsaavan Raamatun sanaan uskovatkristityt.Meri-Heini SiiriläSidottu Jumalawww.esse.fi/palauteTuomiokirkon kevään2013 tilaisuudet, jotkayllättivät todella positiivisestija jäivät mieleeni kauniinamuistoina: Pitkäperjantainaklo 15 oli Tuomiokirkossahartaushetki, jossa Lea Waaraniemija lauluyhtye esittivätosia F. Lisztin Via Crusisista.Vieläkin koko pitkäperjantaion mielessäni hartaan rauhallisena.Toisen pääsiäispäivän messuyllätti: pappi Tuija Filppulalauloi kiitospsalmin alttarilta!Saarnan lopuksi hän lauloiiloisen hengellisen laulun, jostameille oli jaettu sanat ja sävel(Sydämestäni nousee lauluni:tiedän Herran elävän).Kanttori Pia Koskinen ja urkuriMarja-Liisa Talja ja trumpetistivetivät kirkkkoväenlauluun mukaan!Taize-messu oli eräänäsunnuntai-iltana. Menin vähänarastellen, kun en tiennyt,millainen Taize-messu on.Pia Koskinen Cantes-lauluryhmänkanssa lauloi alttarintakana ja kirkkoväki istui alttarinedessä. Laulu soi taivaallisestituomiokirkossa!TyytyväinenseurakuntalainenOlimme vieraana sisarenpojankonfirmaatiotilaisuudessaTuomiokirkossaMartti Lutherin tekstit ovatvirkistäviä. Luther sivaltaa aikansa”paavinkirkkoa” erinomaisinsanankääntein, ja taitavanateologina perusteleekaikki käsityksensä Raamatunsanalla, nostettuaan ensinRaamatun ainoaksi auktoriteetiksi,ohitse perimätiedonja virkajärjestyksen. Ylin auktoriteettion toki Luther itse,koska Raamatusta hän sanoo,että jotkut osat ovat tärkeämpiäkuin toiset...Aikansa maailmassa ”Lutherus”oli virkistävä poikkeus,ja hän sai paljon seuraajia ennenmuuta kirkon ylivaltaankyllästyneistä vallanpitäjistä.Myös kansa seurasi, sillä Lutherinoppi vapautti monestaikävästä velvoitteesta.Ajan kuluminen on kääntänytasioita päälaelleen. Lutherbetonoi uskon Raamattuun, janyt kun näemme, että Raamattuei tiedäkään kaikesta kaikkea,ja saattaapa olla ihmistenkirjoittamakin, Lutherin uskostaon muodostunut uskonnollisenajattelun kehityksenjarru. Mitä ilmeisempää tämäla 27.7. Haluamme esittää parhaatkiitokset pastori RaigoLiimanille joukkueineen koskettavasta,hauskastakin jamerkityksiä antavasta tilaisuudesta.Koko ohjelmassa javarsinkin saarnassa oli iloistaempatiaa ja vahvaa sanomaanuorille. Jos jumalanpalveluksetolisivat aina tällaisia, saattaisisatunnainen kirkossakävijäpistäytyä kirkossa muulloinkinkuin vain turistina taiperhejuhlissa.Lämmin tunnelma kantoimyös nuoren kotona pidettyihinjuhliin asti. Kiitos!Outi ja Harry Köhleron, sitä enemmän kaikenlaiset”hurmahenget” (joita Lutherkaanei arvostanut) roikkuvatkiinni Raamatussa ja sitovatKaikkivaltiaan kiinni ihmistenehkä Hänen suuhunsapanemaan ”Jumalan sanaan”.Röyhkeimmät jopa väittävät,että ”Jumala ei voi valehdella”,ja luovat sen jälkeen itse itselleenmieleisen jumalan yhdistelemälläRaamatun monituhatvuotistatekstikirjoa haluamallaantavalla. He varastavattodellisen Jumalan paikan.Ehkäpä Lutherin oppi vaatisinyt uskonpuhdistusta. NykymaailmassaLutherin kaltainenihminen luultavimminhyökkäisi sokeaa raamattuuskoavastaan, ja vaatisi näkemäänydinajatukset tekstikohtiensijaan.Richard JärnefeltpappiLa Sociedad del Amor de DiosSuomiYhteisenkirkkoneuvostonpuheenjohtajuusSain vasta nyt käsiini Essen,jossa Ville Talola kommentoihallintojohtajaprosessia. SekäTalolan kolumnissa että muussakirjoittelussa näkyy, etteikirkkolakia tunneta kunnolla.Yhteisen kirkkoneuvoston(YKN) puheenjohtajuus eiole luottamustoimi, vaan siihenmäärätään joku yhtymänkirkkoherroista ja hänen virkavelvollisuutenaon toimiayhtymän ”kirkkoherrana”. Siinätehtävässä on vaikea ”sohlataja toimia yli mandaattinsaja valtansa”, kuten Talolaväittää. YKN:n puheenjohtajanahän on mm. hallintojohtajanesimies, hänellä on velvollisuusseurata yhtymän päätöksentekoaja sen laillisuuttasekä tarvittaessa alistaamm. johtokuntien päätöksetYKN:n ratkaistavaksi.Lisäksi YKN:n puheenjohtajaon kirkkoherrojen tavoinvastuussa yhtymän hallitsemiensakraalitilojen ja siunauskappeleidenkäytöstä japyhyydestä.Jos YKN:n puheenjohtajanatoimiva kirkkoherra eiosallistu ja valvo seurakuntayhtymäntoimintaa ja päätöksentekoa,hän ei ole tehtäviensätasalla. Tässä mielessäkyseisen prosessin yhteydessäesitetyt monet väitteetovat näyttäneet oudoilta jakummallisilta. Ehkä olisi syytäihan johtosääntöihin kirjatatuo YKN:n puheenjohtajanesimiehisyys, että ulkopuolisetkinymmärtäisivät yhtymäntoimivaltasuhteet. Näinon monissa yhtymissä menetelty.Kirkossahan on vain yksivirkakunta, jolla ei ole esimiehiä,nimittäin piispat.Arto Laitinenrovasti, kanslianeuvosKiitospääkirjoituksestaKiitos yhteisen kirkkoneuvonvarapuheenjohtaja HeikkiSorvarille kirjoituksesta Yhtenäisyysvaarassa (Esse 11.7.).Haluaisin jättää kirjoituksenaihepiirin kaikkien espoolaistenkristittyjen rukousaiheeksi.”Minä olen viinipuu, te oletteoksat. Se, joka pysyy minussaja jossa minä pysyn, kantaapaljon hedelmää, sillä ilmanminua te ette voi tehdä mitään.”Johannes 15:5.Hyvää kesää.Antero PolsoEsse | Espoon seurakuntasanomat | 31 | 1.8.201316Espoon tuomiokirkkoseurakuntaSsunnuntaisin klo 19Vapaa pääsy, vapaaehtoinenohjelmamaksu.uvisunnuntain iltamusiikkiuvisunnuntain iltamusiikki4.8. MarianneGustafsson-Burgmann, urut11.8. Agnes Goerke, urutRomantiikan ajanurkumusiikkiaSEspoon tuomiokirkko S Kirkkopuisto 5Espoonlahden seurakuntaHilpeästi HilaanIloinen perheleiripe 30.8.–su 1.9.Lue lisää Espoonlahden seurakunnan ilmoituksista.Ilm. viim. 16.8., eveliina.roznovski@evl.fi,p. 041 518 1244.Espoonlahden seurakuntaKesäillanurkumusiikkiakeskiviikkoisin klo 20Espoonlahden kirkossa7.8. MarjukkaLiimatainenja Anna Pulli14.8. Toni Pussinen21.8. Tuomas PyrhönenVapaa pääsy, ohjelma 5 €

More magazines by this user
Similar magazines