Asiakirja (PDF-muodossa) - Arkistolaitos

arkisto.fi

Asiakirja (PDF-muodossa) - Arkistolaitos

ARKISTOLAITOSOHJE10.12.2009 AL/16103/07.01.01.00/2009ASIAKIRJOJEN SUOJAAMINEN POIKKEUSOLOISSAOhje koskee valtion ja kuntien viranomaisia ja liikelaitoksia, valtionapua saavia yksityisluonteisiaarkistoja sekä arkistolain (831/94) 1 §:n mukaan julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, toimielimiä jahenkilöitä. Ohjeella korvataan Arkistolaitoksen ohje asiakirjojen suojaamisesta poikkeusoloissa11.5.2004 dnro 62/40/2003.Ohjeen tarkoitusOhjeen tarkoituksena on turvata organisaatioiden toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiensekä tutkimuksellisista, oikeudellisista tai taloudellisista syistä suojeltavien paperimuodossa olevienasiakirjojen säilyminen ja käytettävyys poikkeusoloissa.PerusturvallisuusAsiakirjojen suojelu perustuu poikkeusoloissakin niin pitkälle kuin mahdollista normaaliolojenjärjestelyihin. Normaaliolojen perusvalmius ja varautuminen tarkoittavat sitä, että viranomaisethoitavat arkistotointaan arkistolain (831/1994) edellyttämällä tavalla ja toteuttavatjulkisuuslainsäädännön (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 ja Asetusviranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999) edellyttämäähyvää tiedonhallintatapaa.Sähköisessä toimintaympäristössä raja tietojenkäsittelyn normaaliolojen ja poikkeusolojenvarmistamistarpeiden välillä on häviämässä. Laajojen järjestelmäkokonaisuuksien ylläpito, verkotsekä kansalliset ja kansainväliset verkkopalvelut edellyttävät jo normaalioloissa varautumistahäiriöihin ja laajavaikutteisiin keskeytyksiin. Varautumistoimenpiteet ovat samankaltaisia kuinpoikkeusoloissa.Ohjeistusta tietojenkäsittelyn valmiussuunnittelusta poikkeusoloissa antavat valtiovarainministeriöja Huoltovarmuuskeskus.Poikkeusolojen vaikutusValmiuslain (1080/1991) tarkoituksena on poikkeusoloissa turvata väestön toimeentulo ja maantalouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnanalueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.Poikkeusoloja ovat:• Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila• Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan kohdistuva sodanuhka• Kansainvälinen jännitystila tai muu vakava uhka kansallisen olemassaolon ja hyvinvoinninperusteille• Vakava uhka väestön toimeentulolle tai maan talouselämän perusteille• SuuronnettomuusLakia voidaan käyttää sellaisissa tilanteissa (poikkeusoloissa), joiden hallitseminen ei olemahdollista viranomaisten normaalein toimivaltuuksin.2

More magazines by this user
Similar magazines