Asiakirja (PDF-muodossa) - Arkistolaitos

arkisto.fi

Asiakirja (PDF-muodossa) - Arkistolaitos

Asiakirjojen suojelusuunnitelmaJokaisen organisaation tulee laatia oma asiakirjojen suojelusuunnitelmansa, jonka ajantasaisuustarkistetaan määräajoin. Suunnitelman tulee olla joko erillisenä liitteenä tai sisällytettynäorganisaation valmius-, pelastus- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan.Asiakirjojen suojelusuunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:- Suunnitelman toimeenpanohenkilöt- Viittaus arkistonmuodostussuunnitelmaan, josta ilmenee, mitkä asiakirjat kuuluvatsuojeluluokkaan kaksi tai kolme- Käytännön toimenpiteet suojeluluokkaan yksi tai kaksi kuuluvien asiakirjojen siirtämisestäpäätearkistotiloihin tai muuhun turvalliseen säilytyspaikkaanOrganisaatioiden on laadittava myös asiakirjojen evakuointisuunnitelma yhdessä valmiuspäällikönkanssa, mikäli organisaation toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja suojaaminen eivät sensijoituspaikkakunnalla kaikissa poikkeusoloissa ole mahdollista.Suojelun johto ja vastuuhenkilötKukin ministeriö hallinnonalallaan johtaa, valvoo ja yhteen sovittaa poikkeusoloihin varautumista,mutta lopullinen vastuu asiakirjojen suojelusuunnitelman valmistelusta ja toimeenpanosta kuuluuyksittäisen organisaation johdolle. Suojelusuunnitelman laatimista ja ylläpitämistä varten nimetäänerillinen vastuuhenkilö.Vastuuhenkilön on suunnitelmaa laadittaessa otettava huomioon muut tietoturvallisuus-, pelastus- javalmiussuunnitelmat sekä organisaation arkistonmuodostussuunnitelma ja muu asiakirjahallinnon jaarkistotoimen ohjeistus.Lisätietoja ohjeen soveltamisesta antavat arkistolaitoksen yksiköt.Pääjohtajan sijainen,ArkistoneuvosEljas OrrmanYksikönjohtajaJuhani Tikkanen4

More magazines by this user
Similar magazines