luovien alojen - Etelä-Pohjanmaan liitto

epliitto.fi

luovien alojen - Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma37VM-Carpet Oy on eteläpohjalainen sisustuksellisia mattojavalmistava ja markkinoiva yritys.Euroopan Komissio suunnittelee nimeävänsä vuoden 2009Luovaksi vuodeksi. Tähän liittyen Etelä-Pohjanmaalla on hyvälähteä liikkeelle ja laatia vuoteen 2009 tapahtumia, jotka nostavatmaakunnan luovia toimialoja eri tavoin esiin. Luova vuosi2009 kokoaa yhteen eri alojen toimijat ja se voi siten toimiaoivallisella tavalla esimerkkinä poikkisektoraalisesta, yli toimialarajojentapahtuvasta yhteistyöstä. Kehittämissuunnitelmaansisältyy hankeaihioita, joita voidaan hyödyntää myös LuovanVuoden 2009 suunnittelussa.Hankeaihio 3: Tutkimushanke liittyen taiteeseen ja asumiseen• Toteuttaja: Tutkimuslaitos?• Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto?• Ajankohta: xTutkimushankkeessa selvitetään ympäristötaiteen merkitystäpaikkakunnan imagolle ja vetovoimaisuudelle sekä paikkakunnanasukkaille itselleen. Samalla voidaan selvittää, onkoympäristötaidetta hyödynnetty tietoisesti asuinympäristöjenluomisessa maakunnassa ja voitaisiinko aihepiiriä kehittääesimerkiksi asumisklusterin yhteydessä. Myös äänimaisemienmerkitys yksilön hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle voidaan ottaamukaan tutkimukseen.Hyvä esimerkki: Lifestyle design pääaineeksiSeAMK:n muotoilun koulutusohjelmaanVuonna 2008 Seinäjoen ammattikorkeakoulun muotoilunkoulutusohjelmassa voi opiskelija valita pääaineekseenLifestyle designin (LSM). Uusi pääaine on osoitus siitä,miten oppiaineiden ja toimialojen tiukat raja-aidat ovatmurtumassa ja uutta osaamista syntyy monen alan rajapinnoilla.Lifestyle design on osa SeAMK:n päämäärätietoistamuotoiluosaamisen kehittämistä ja sillä on käytännönyhteydet maakunnan eri teollisuuden aloille.LSM:n sisältöinä ovat tuotannollisten mallistojen ja tuotteeseenliittyvien kokemusten muotoilu tarinoiksi, jotkasuunnataan eri lifestylesegmenteille. Lisäksi ohjelmaankuuluu käyttäjätiedon ja -kokemuksen hankintamenetelmätja niiden tuottaman tiedon hyödyntäminen muotoilussasekä trendi- ja skenaariotyöskentely.53Kauppa- ja teollisuusministeriö 2007.54Suutari, Salo, Kurki 2005.55Communication on a European agenda for culture in a globalizingworld, sivu 6.56Etelä-Pohjanmaan liitto 2006a, 52.

More magazines by this user
Similar magazines