rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

home.cimo.fi

rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

REKISTERISELOSTEHenkilötietolaki (523/99) 10 §1(2)Laatimispvm: 13.11.2003/8.1.20071. RekisterinpitäjäKansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOPL 34300531 HELSINKIp. 0207 868 5002. Rekisteriasioistavastaava henkilö ja/taiyhteyshenkilöKati Inkinenetunimi.sukunimi@cimo.fi /0207 868 504 - Lista lopetetaan 1/20073. Rekisterin nimi Euromed-lista4. Henkilötietojenkäsittelyntarkoitus(rekisterinkäyttötarkoitus)Euromed-lista on ekstranet-palvelu EU:n Nuoriso-ohjelman puitteissatoimiva tiedonvälitys- ja keskustelufoorumi Euromed-vastuuhenkilöille.Rekisteröitymisen kautta saatavat henkilö- ja yhteystiedot näkyvätainoastaan muille ennettiin rekisteröityneille sekärekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä käyttää näitä tietoja ainoastaanEuromed-listaan liittyvään tiedottamiseen.Euromed-lista on tarkoitettu tietojen, mielipiteiden ja kokemuksienvaihtamiseen sekä EU:n Nuoriso-ohjelmaan ja Euromed-asioihinliittyvistä määräyksistä ja ohjeista tiedottamiseen. Ennetin kauttatiedotetaan myös muiden tahojen kuin CIMOn ja EU:n Komission (esim.CIMOn yhteistyöorganisaatioiden) tarjoamista hteistyömahdollisuuksista.Rekisterinpitäjä voi hyödyntää käyttötilastointiin liittyviä tietoja palvelunkäyttöasteen ja –laajuuden selvittämiseen sekä kehittämistarpeidenarvioimiseen.5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää nimen ja sähköpostiosoitteen sekä kunkin käyttäjänkäyntikorttiin mahdollisesti lisäämät muut tiedot.Palvelun käyttötilastoihin tallentuu kunkin rekisteröityneen käyttäjänkuukausittaisten sisäänkirjautumisten määrä sekä ladattujen sivujenkokonaismäärä6. Säännönmukaisettietolähteet *Käyttäjän itse antamat tiedot.Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO


2(2)7. Säännönmukaisettietojen luovutukset jatietojen siirto EU:n taiEuroopan talousalueenulkopuolelleTietoja ei luovuteta.8. Rekisterin suojauksenperiaatteetRekisteri on suojattu rajatuin käyttöoikeuksin.* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjentiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

More magazines by this user
Similar magazines