KESKEISIMMÄT GOLFSÄÄNNÖT ETIKETTI Golfin etikettiin kuuluvat ...

golfpiste.com

KESKEISIMMÄT GOLFSÄÄNNÖT ETIKETTI Golfin etikettiin kuuluvat ...

VIHERIÖLLÄ (SÄÄNTÖ 16)•Pelaaja voi korjata viheriöllä pallon alastulojäljet ja vanhan reiän kohdan. Palloin ei tällöintarvitse olla viheriöllä. Muita viheriön vauriota tai piikinjälkiä ei voi korjata mikäli teolla voi ollavaikutusta pelaajan seuraaviin lyönteihin.•Viheriöllä pelaaja voi merkitä pallon paikan, nostaa pallon ja puhdistaa sen. Pallo on asetettavatarkasti alkuperäiseen paikkaansa.•Viheriötä ei saa testata raaputtamalla sen pintaa tai vierittämällä palloa siinä.•Kun pallo on viheriöllä ja se osuu putattaessa lipputankoon tai viheriöllä olevaan toiseen palloon,seuraa siitä reikäpelissä reiän menetys ja lyöntipelissä pelaaja saa kahden lyönnin rangaistuksen.Mikäli toisen pelaajan pallo on pelattu viheriöltä ja on vielä liikkeessä, pelaaja ei saa pelata omaapalloaan. Mikäli hän näin tekee, saa hän kahden lyönnin rangaistuksen ellei ollut hänen vuoronsapelata.BUNKKERISSAEI SAA: haravoida ennen lyöntiä, ottaa harjoitussvingejä hiekasta, nojata mailaan hiekassa,koskea kädellä hiekkaa, asettaa mailan lapaa hiekkaan tähdätessä, koskea lavalla hiekkaantaakseviennissä, poistaa irrallista haittatekijää ->2 rankkariaSAA: asettaa mailan tai haravan bunkkeriin, siirtää hiekkaa etsittäessä uponnutta palloa, poistaairtokivet, haravoida lyönnin jälkeenPYSÄHTYNYTTÄ PALLOA LIIKUTETAAN (SÄÄNTÖ 18)•Jos pelaaja itse, hänen joukkuetoverinsa tai näiden mailapoika liikuttaa pelaajan palloa, kunsäännöt eivät sitä nimenomaan salli, seuraa 1 lyönnin rangaistus ja pallo on asetettava paikalleen.Samoin pelaaja saa lyönnin rangaistuksen, jos pallo liikkuu tähtäämisen jälkeen. Pallo onasetettava takaisin paikalleen paitsi jos pallo liikkuu pelaajan aloitettua taakseviennin ja pelaajalyö palloa.•Rangaistusta ei seuraa, jos palloa liikuttaa joku muu (lyöntipelissä) tai toinen pallo. Palloasetetaan takaisin paikalleen.


VESIESTEET (SÄÄNTÖ 26)•Tarkista aina kentän paikallissäännöistä onko niissä erityisiä määräyksiä vesiesteistä.•Pallo vesiesteessä (keltaiset paalut) – a) pallo pelataan paikaltaan ilman rangaistusta. Yhdenlyönnin rangaistuksella b) pudotetaan pallo mihin tahansa lipun linjassa taaksepäin kohdasta,jossa pallo leikkasi vesiesteen rajan c) pelataan pallo kohdasta, josta palloa viimeksi lyötiin•Pallo sivuvesiesteessä (punaiset paalut) - käytössäsi on kaikki äskeisen vesiesteenvapautumisvaihtoehdot. Lisäksi voit pudottaa pallon enintään kahden mailanmitan etäisyydelle,d) kohdasta josta pallo meni sivuvesiesteeseen e) kohdasta, joka on yhtä kaukana reiästävesiesteen vastakkaisella puolella.Vesiestesäännön mukaisesti ei voi peliä jatkaa, ellei ole riittävää varmuutta siitä, että alkuperäinenpallo on kadonnut vesiesteeseen.PALLO KADONNUT TAI ULKONA (SÄÄNTÖ 27), PALLON ETSIMINEN (SÄÄNTÖ 12)•Tarkista aina kentän paikallissäännöistä onko niissä erityisiä määräyksiä kentän rajoista.•Jos pallosi on kadonnut vesiesteen ulkopuolelle tai ulos, on uusi pallo pelattava yhden lyönninrangaistuksella edellisen lyönnin paikalta (matkan ja lyönnin menetys). Pallo on kadonnut, jos sitäei kyetä löytämään tai tunnistamaan viiden minuutin kuluessa etsinnän aloittamisesta. Etsittäessäsaa kasvillisuutta koskea ja taivuttaa sen verran, että pallon pystyy tunnistamaan. Mikäli pelaajaetsinnän aikana liikuttaa palloaan, seuraa yhden lyönnin rangaistus (poikkeus: pallo esteessä)•Jos epäilet, että pallo on kadonnut vesiesteen ulkopuolelle tai ulos, voit pelata varapallon. Sinunpitää ennen lyöntiä ilmoittaa selkeästi pelaavasi varapallon. Varapallo on pelattava ennenkuinlähdet etsimään alkuperäistä palloa. Jos alkuperäinen pallosi on kadonnut tai on ulkona, sinun onjatkettava varapallolla yhden lyönnin rangaistuksin. Jos alkuperäinen pallo löytyy eikä ole ulkona,on peliä jatkettava alkuperäisellä pallolla ja varapallo on hylättävä. Varapallosta tulee pelissäoleva pallo heti, kun sitä on pelattu alkuperäisen pallon oletetusta sijaintipaikasta tai sitä paikkaalähempää lippua. Varapallosta tulee pelissä oleva pallo myös silloin, jos varapallo on pelattu ilmansyytä.


PALLO PELAAMATTOMASSA PAIKASSA (SÄÄNTÖ 28)•Koko kentällä vesiestettä lukuunottamatta voit julistaa pallosi olevan pelaamattomassa paikassa(sinulla on yksinomainen ratkaisuvalta asiassa). Yhden lyönnin rangaistuksin voit a) pudottaapallon enintään kahden mailanmitan päähän pallon sijaintikohdasta, ei kuitenkaan lähemmäksireikää b) pudottaa pallo sijaintikohtansa taakse miten kauas tahansa pitäen pallon sijaintikohtaasuoraan pudotuskohdan ja reiän välissä. c) pelata pallo edellisen lyönnin paikalta. Hiekkaesteessäpallo on pudotettava a ja b-kohdissa bunkkeriin.MITEN TOIMIA EPÄSELVÄSSÄ TILANTEESSAMikäli olet epävarma sääntöjenmukaisesta pelin jatkamisesta, voit lyöntipelissä pelata reiänkahdella pallolla. Tästä tulee ilmoittaa kanssakilpailijalle, samoin tulee ilmoittaa kumman pallontuloksen haluaa jäävän voimaan. Kierroksen jälkeen tulee tilanne kertoa toimikunnalle.DROPPAAMISEN TAITOLipun linjassa taaksepäin saa pallon pudottaa aina, kun vapaudutaan rangaistuslyönnilläpelaamattomasta paikasta tai vesiesteestä. Kahta mailanmittaa sovelletaan pelaamattomassapaikassa ja sivuvesiesteessä. Myös dropin jälkeen pallo saa vieriä enintään kaksi mailanmittaa.Yksi mailanmitta puolestaan on käytössä silloin, kun lähimmästä vapauttavasta paikasta etsitäänsopivaa pudotuskohtaa (ilman rangaistuksia).MERKITSIJÄN TEHTÄVÄTTuloksen kirjaaja, ei tuomari. Jokaisen reiän jälkeen tulee tarkistaa pelaajan kanssa reiän tulos jamerkitä tuloskorttiin. Merkitsijän ei tule allekirjoittaa tuloskorttia, jonka tuloksen tietää olevanväärän, selontekovelvollisuus toimikunnalle tapahtumista.YHTEENVETO•Reikäpelissä voi hävitä ja lyöntipelissä tuhota hyvän tuloksen, kun ei tunne sääntöjä tai ei osaasoveltaa niitä oikein. Kiistanalaisissa tilanteissa on käytettävä Golfin säännöt 2008 -kirjaa.

More magazines by this user
Similar magazines