1KJA5Wg

marttaliitto

1KJA5Wg

KERÄÄ VAIN PUHTAILTAALUEILTA Älä kerää kasvejasyötäväksi teiden varsilta,asutuskeskuksista tai saastuttavienteollisuuslaitostenja lämpökeskusten läheltä.Etäisyyden lähimpään tiehentulee olla 50–100 metriä. Lannoitetuiltaviljely- ja metsäalueiltasekä torjunta-aineillakäsitellyiltä alueilta ei kannatakerätä yrttejä, koska niissä voiolla korkea nitraattipitoisuusja myrkkyjäämiä.KASVIEN KERUU JA JOKAMIEHENOIKEU-DET Jokamiehenoikeudet sallivat luonnossaliikkujan kerätä vapaasti ruohovartisia kasvejamyös yksityisessä omistuksessa olevilta mailta,mikäli keruu tapahtuu ilman apuvälineitä. Ruohovartistenkasvien niittäminen toisen mailtaon kiellettyä, joten esim. nokkosen keruu sirpilläleikaten on jokamiehenoikeuksien mukaankiellettyä. Myöskään jäkälän, sammaleen japuiden lehtien keruu ei kuulu jokamiehenoikeudenpiiriin. Kaupalliseen, omaa käyttöäsuurempaan keruuseen on aina syytä pyytäämaanomistajilta lupa. Yrttejä ei saa kerätäluonnonsuojelualueilta. On myös kasvilajeja,jotka ovat kokonaan rauhoitettuja, joissainosissa Suomea, tai jotka ovat paikallisesti niinharvinaisia, että niitä ei ole syytä poimia.=11=

Similar magazines