3/2012 - Työterveyslaitos

ttl.fi

3/2012 - Työterveyslaitos

Anna Melleri, Head of occupational safety and insurancesFinnairKuva: FinnairTo get there - togetherIlmailualalla turvallisuus on ensiarvoisentärkeää. Turvallisuutta on säädeltyniin kansallisella kuin kansainvälisellätasolla. Ilmailualan töissä myöstyöturvallisuutta on kehitetty viimevuosina ja yhteistyöhön lentoasemallapanostettu monella tavoin.Ilmailussa kiehtovat erityisesti toimialan monipuolisuusja sen erityispiirteet sekä monenlaiset yhteistyönhaasteet. Ollaan eri toimijoiden ja firmojen kanssasaman prosessin äärellä ja halutaan saattaa asiakasturvallisesti ja tyytyväisenä paikasta A paikkaanB. Työturvallisuudessa haasteina ovat perinteisetkysymykset töiden yhteensovittamisesta, ergonomiasta,lentokoneessa tehtävien töiden yllättävältäkinkuulostavat haasteet fyysisestä toimintaympäristöstäja matkustamon tunnelman hallinnasta sekäturvaproseduurien tuomista työvaiheista.Lentokentät ovat nykyään kuin olohuoneita, ja silläon varjopuolensakin työntekijöiden näkökulmasta.Uhkaavat asiakastilanteet voivat olla päivittäisiä,kun osa asiakkaista ajautuu ristiriitaan esimerkiksikanssamatkustajien tai viranomaisten kanssa. Onneksiammattilaisten taidoilla tilanteet saadaan yleensälaantumaan ja harva ”case” päätyy edes tilastoon.Työturvallisuus onyhteistyötä ja yhteistätyötäLaadukas lentotoiminta perustuu työntekijöidensujuvaan yhteistyöhön ”kulisseissa”, ja myöstyöturvallisuudessa on oltava yhteiset tavoitteet.Työturvallisuudessa onkin jo useamman vuodenajan ollut käytössä arvostamani teema ”lentoasemayhteisenä työpaikkana”.2 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012

More magazines by this user
Similar magazines