3/2012 - Työterveyslaitos

ttl.fi

3/2012 - Työterveyslaitos

Uuden tapaturman oikeuskäsittelyssä tehtaanvaratoimitusjohtaja tuomittiin sakkoihinkoneturvallisuuden laiminlyönnistä. Hän sai tuomionlinjajohdon edustajana, mutta uutisointi aiheuttiväärinkäsityksiä, koska otsikoissa kerrottiin, ettätyösuojelupäällikkö tuomittiin.Työnantaja päättääpäällikön koulutuksestaValvontalain mukaan työsuojelupäällikön tuleeolla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikanlaajuus huomioon ottaen riittävän pätevä. Lisäksihänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyystyösuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin.Koulutusta tehtäviin ei ole mitenkäänmainittu laissa, eikä Suomessa ole muutenkaanyhdenmukaista pätevyysvaatimusten listaatyösuojelupäällikölle.–Tällainen avoin määrittely katsottiin lainvalmisteluvaiheessa tarkoituksenmukaiseksi, koskatyöpaikat ja niiden olosuhteet ovat niin erilaisia, sanoosäädösyksikön johtaja Pertti Siiki STM:ntyösuojeluosastolta.Markku Kämäräisen mukaan tämä on jossain määrinongelmallista.–Työsuojelupäällikkö on omissa koulutusasioissatyönantajan armoilla, kun hänellä ei olelainsäädännöllistä ja sopimuksellista tukea lähteäkehittämään itseään, hän toteaa.Kämäräinen kertoo, että EU-tasolla työsuojelupäällikönasiantuntijuutta on kyllä määriteltykin ja sitävarten on vapaaehtoinen järjestely, eurooppalainentyösuojelupäälliköiden sertifiointi (EurOSHM).TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-huolehtii työsuojelun yhteistoiminnasta-auttaa asiantuntemuksellaan ylintä johtoa-tukee esimiehiä tiedottamalla lainsäädännönvaatimuksista ja havaitsemistaan puutteistaLINJAJOHTO-ylin johto määrittelee turvallisuusjohtamisen linjat,huolehtii toimintaedellytyksistä ja turvallisuudenhallintajärjestelmistä sekä valvoo työsuojelutoimintaa-keskijohto laatii työturvallisuusohjeita ja tiedottaaniistä, hankkii ja valvoo laitteita, organisoi välitöntätyöturvallisuusvalvontaa, tukee esimiehiä ja raportoiylöspäinMarkku Kämäräinen. Kuva: Birgitta Kaprali–Suomessa tämä ei ole vielä lyönyt itseään läpi, muttaKeski-Euroopan maissa siitä ollaan kiinnostuttu.Työsuojelupäälliköille kursseja järjestää muun muassaTyöterveyslaitos. Peruskoulutus on kolmipäiväinen jajäreämpi työsuojelupäällikkökurssi on neljän viikonpituinen. Neljässä jaksossa järjestettäviä pitkiä kurssejaon vuodessa kaksi ja niillä on yhteensä noin 50työsuojelupäällikköä.–Koulutus on monipuolista, sillä työsuojelupäällikköon monen alan yleisasiantuntija. Hän voi erikoistuajohonkin alueeseen, mutta tarvitsee yleiskuvanvoidakseen suhteuttaa asioita.-lähiesimiehet vastaavat muun muassa työympäristön,koneiden, laitteiden ja työmenetelmien valvonnastasekä työntekijöiden opastuksestaTYÖNTEKIJÄ-työntekijän velvollisuus on noudattaa annettujatoimintaohjeita, käyttää annettuja turvavarusteita jailmoittaa vaaroista ja epäkohdistaMUUT-työturvallisuuslaki velvoittaa myös muita tahoja, kutenkoneiden tarkastajia ja suunnittelijoita; lisäksi yhteisillätyöpaikoilla työsuojelutoiminnat on koordinoitavaNolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/20125

More magazines by this user
Similar magazines