Sininauhasäätiön Vuosikirja 2006 - 2007 - Verkkoviestin

ecredo.fi

Sininauhasäätiön Vuosikirja 2006 - 2007 - Verkkoviestin

Hyvä yhteistyökumppanitai muu lukijaSininauhaliiton kustantama Uusitoivo -lehti on siirtynyt Sininauhasäätiönjulkaisuksi. Lehti ilmestyyedelleen neljä kertaa vuodessa. Lisäksijulkaisemme extra-numeroita eri teemoinmahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.Mahdollisuutta kertoa valitulle kohderyhmälleomakustannushintaan toiminnastaan,yksin tai muiden kanssa, tarjoammetulevaisuudessa muun muassa Sininauhaliitonjäsenjärjestöille.Ensimmäinen Ut-extra, Vuosikirja 20062007, on valjastettu kertomaan Sininauhasäätiönmenneestä vuodesta sekä tällevuodelle asetetuista tavoitteista. Teemanumeropostitetaan muun muassakansanedustajille, jokaisen kunnansosiaalijohtajalle sekä Sininauhaliitonjäsenjärjestöille.Mukana ovat Sininauhasäätiön toimintakertomusja tavoitesuunnitelma, jotkahuomioivat muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen,verottajan sekäyhteistyökumppaneiden tarpeita.Ray-rahoitteisten toimintojen, projektienja investointien lisäksi kerromme hankkeista,joissa kuntien ja muiden yhteistyökumppaneidenkanssa kehitämmetyökaluja vastaamaan yhä paremmin ajanhaasteisiin.Työmme tärkein voimavara, tekijät,kertovat perinteiseen tapaan omallatyylillään henkilökohtaisten vuosikertomustenmuodossa menneestä vuodesta.Henkilökohtaiset tavoitesuunnitelmatpuolestaan tuovat tuulahduksen ja visioitasiitä, mitä tulevaisuus kunkin työssä tuotullessaan.Mukana vuosikirjassa on aimo annospersoonallista oman minän likoonlaittamista, kuvauksia kansalaistoiminnastaja vapaaehtoistyöstä sekä koulutuksenja kokemuksellisen ammatillisuudenkautta välittyvää työnkuvaa. ■Jorma SoinisosiaalineuvosSisältö3 Toimintakertomus 20068 Tuloslaskelma9 Tase10 Kustannuspaikkakohtaiset jahenkilökohtaiset vuosiker tomuksetTuettujen asumispalvelujenkehittämiseen, tuottamiseen jakonsultointiinTomintakeskus Karvisen palvelujenylläpito ja kehittäminen14 Päiväkeskustoiminnan kehittämisprojekti,Myrri16 Oikeus Omaan Oveen -tukiasumisprojekti19 Iloinen Katupoika -projekti,Yhdyskuntatyön osana päihdekuntoutus20 Liika on aina liikaa -projekti21 Sosiaalinen isännöinti kunnittain25 Sininauhasäätiön tavoitesuunnitelma2007Tavoitesuunnitelmat 2007kustannuspaikoittain31 Investointihankkeet35 Henkilökohtaiset tavoitesuunnitelmatkustannuspaikoittainPuolimatkankoti Topi-Katti jaToimintakeskus Karvinen38Puolimatkankoti Myrri japäiväkeskus39 Oikeus Omaan Oveen-tukiasumisprojekti42 Iloinen Katupoika -projekti,43 Liika on aina liikaa -projekti44 Tuusulan Kulkurit ja Kulkurittaret45 Tuusulan Kissan-Kello46Nurmijärven Katin-Konttiuusi toivoJULKAISIJASininauhasäätiö.Tuetun asumisen,tuetun tekemisen,tuetun olemisen ammattilainenISSN 0780-374562. vuosikerta4 numeroa vuodessa2Uusi toivo extraPERUSTETTUv. 1946 nimellä Wangin ToivoPÄÄTOIMITTAJAPäivi StrandénVUOSIKIRJAN KUVATSininauhasäätiön kuva-arkistoTOIMITUS JA TILAUKSETSininauhasäätiöMäkelänkatu 50 as 10500510 Helsinkip. 040 5444 105stranden@in105.fiTILAUSHINTA 200724 euroaTAITTO JA PAINOPAIKKALibris Oy, Helsinki

More magazines by this user
Similar magazines