Sininauhasäätiön Vuosikirja 2006 - 2007 - Verkkoviestin

ecredo.fi

Sininauhasäätiön Vuosikirja 2006 - 2007 - Verkkoviestin

opastaminen arjessa selviytymiseen. Vertaistuellisella asumisentukitoiminnalla korvataan myös paljon kadonneitten talokohtaistentalonmiesten sosiaalisen työn sisältöä.9. Päivä- ja toimintakeskuksetHelsingissä Puolimatkankoti Topi-Katin ja Vantaan MyrrissäRaha-automaattiyhdistyksen tukea saavien toimintakeskustenlisäksi Sininauhasäätiöllä on päiväkeskukset TuusulanKellokoskella ja Nurmijärvellä. Tuusulan ja Nurmijärven päiväkeskuksetovat syntyneet tukemaan sosiaalisen isännöinninkehittämistoimintaa kyseisissä kunnissa. Helsingin jaVantaan toimintakeskusten tehtävänä on muun muassa palvellaasumisyksiköiden yhteisöllisyyttä. Toimintakeskuksetantavat lisäksi mahdollisuuden monenlaiseen harrastustoimintaanja itsestään huolehtimiseen.Tilat toimivat usein myös monien, muun muassa yksinäisyydestäkärsivien kansalaisten yhteisinä olohuoneina. Palveluidenkäyttäjille tarjottavat toiminnot eivät ole käyttäjiensubjektiivisia tai muutenkaan lakiin perustuvia oikeuksia taipalveluita.Päivä- ja toimintakeskukset ovat kaikille avoimia. Ne ovatavoimia myös lukuisille erilaisille sidosryhmien ja yhteistyökumppaneidenkansalaistoimintaryhmille, jotka saavat tilatmaksutta käyttöönsä. Myös niiden toimintaan osallistuminenon maksutonta ja avointa sekä säätiön asukkaille että muillehenkilöille. Nämä säätiön maksuttomat toiminnat eivät näykirjanpidossa.Helsingissä Toimintakeskus Karvisen yhteyteen on järjestettysäännöllinen tilaisuus tavata oman alueen sosiaalityöntekijää.10. Asumispalveluiden tarvitsijatValtion asuntorahasto on nimennyt 4.12.2001 (8541/66/01)Sininauhasäätiön aravalain 15 §:n 1 momentin 3 kohdassatarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Lisäksi Sininauhasäätiönsäännöt velvoittavat, että toiminta tapahtuu kokonaisuudessaanyleiseksi hyväksi yhteiskunnallisessa mielessä.Vain hyvin harvat ovat kiinnostuneita tuottamaan palveluitaSininauhasäätiön asiakaskuntaan kuuluville syrjäytyneilleja asunnottomille henkilöille. Asukkaat ovat lähes poikkeuksettahenkilöitä, jotka eivät saa asuntoja niin sanotuilta vapailtamarkkinoilta, eivätkä edes kotikunnaltaan, joko vuokrarästientai häiriökäyttäytymisen vuoksi.Asukasvalinnat tehdään sosiaalisin perustein. Asukkaiksipyrkivillä on käytännössä elämässään ollut vuosien, useinvuosikymmenten ajan kaikki tilapäistä, mikä on estänyt juurtumisenkaikkeen muuhun, mutta ei erilaisiin laitoksiin (lastenkodit,päihdehoitoyksiköt, vankilat ja niin edelleen).Tavoitteet mahdollisimman itsenäiselle elämälle asetetaanaina asukkaan kanssa yhdessä. Tuen avulla pyrimme turvaamaanasumisen ja kodinomaisuuden, jotta asukkaamme eijoutuisi takaisin kadulle varsinkaan päihdeongelmansa vuoksi.Sininauhasäätiö kouluttaa henkilökuntaansa monin eri tavoin.Vuotuisessa, itse järjestetyssä koulutustapahtumassa Jari-JuhaniHelakorpi johdatti työturvallisuutta koskevaan aiheeseen.11. Asunnottomuusohjelma japalveluiden kehittäminenSosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksensopimuksen tulostavoitteista vuodelle 2006 mukaanavustuksilla edistetään erityisryhmien asumista turvaaviahankkeita ja toimintamallien kehittämistä. Avustukset onkohdennettu ryhmiin, joiden asuminen ja itsenäinen suoriutuminenjoko asunnon puuttumisen tai asumisvalmiuksienpuutteellisuuden vuoksi edellyttää erityisiä investointi- ja toimintamalliratkaisuja.Avustusten suuntaamisessa on huomioituhallituksen asuntopoliittisen ohjelman puitteissa vuodenaikana valmisteltavat muutokset erityisryhmien asuntojen rahoitusjärjestelmään.Erityisryhmien tukiasumiseen on panostettusekä asuntojen hankintaa että asumisen tukitoimintaaja sen kehittämistä avustamalla. Kohderyhmiä ovat erityisestipäihde- ja mielenterveysongelmaiset sekä vammaiset japitkäaikaissairaat. Pääkaupunkiseudun asunnottomuusohjelmantoteuttamiseen on osallistuttu sekä palvelu- että tukiasuntojenhankintaa ja rakentamista avustamalla. Avustuksiakohdennettiin myös asumiseen liittyviä tukipalveluita kehittäviintoiminnallisiin hankkeisiin.Säätiö on saanut merkittävän osan rahoituksestaan Rahaautomaattiyhdistykseninvestointiavustuksina pääkaupunkiseudunasunnottomuusohjelman mukaisesti. RAY on osoittanutavustuksen yleishyödyllisiksi katsomilleen toimijoille,jotka osallistuvat omalta osaltaan yhteiskunnalliseen tehtäväänasunnottomien perusoikeuksien toteuttamisessa. ■Uusi toivo extra 7

More magazines by this user
Similar magazines