Esse 41/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi
  • No tags were found...

Esse 41/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

TuomiokirkkoEspoonlahtiLeppävaaraOlariTapiolaKauniainen41 / 11.10.2012Maria MatikkaTankkaustuokioäidin rinnallaSivu 9.Homojen eheyttäminenei ole kirkon toimintaa.Pääkirjoitus.Lasi ja metalli kiertoonyhä tehokkaammin.Sivu 3.Myönteisyydellä onhuikea voima.Keskiaukeama.


Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen11.10.2012 ❘ esse311.10.2012Sekajäte halutaan muuntaa energiaksiHyväksyntä on sanoja ja tekojaAsennevammakurssitHelsingin Sanomien kuukausiliitteen toimittajasoluttautui kristillisen Aslan-yhdistyksenkurssille, jossa tavoitteena oli eheytyä rikkinäisestäseksuaalisuudesta, muun muassa homoseksuaalisuudesta.Juttu julkaistiin lokakuunkuukausiliitteessä.Arkkipiispa Kari Mäkinen pitää koulutustaartikkelin perusteella hengellisenä väkivaltana.Hänen mukaansa ihmisen seksuaalisuuttaei pidä ulkopuolelta manipuloida, vaan kirkontyöntekijöiden tulee olla ihmisten tukena omanidentiteetin löytämisessä.Koulutukset eivät ole luterilaisen kirkon toimintaa,mutta pieni osa seurakunnista on tehnytyhteistyötä Aslanin kanssa. Kotimaa24-uutispalvelunselvityksen mukaan Suomen 400seurakunnasta yhteistyötä on ollut kymmenenseurakunnan kanssa. Espoon tai Kauniaistenseurakunnat eivät ole tässä joukossa.Helsingin Sanomien haastattelema psykiatriei ota kantaa kurssien hengelliseen väkivaltaan.Aikuisen ihmisen itsenäisenä valintana eheytymiskurssion psykiatrin mielestä hyväksyttävä.Näin tietysti onkin. Toinen kysymys on sittense, miten ihminen kasvaa ristiriitaan omanseksuaalisen identiteettinsä kanssa.Lainsäädännöllisesti seksuaalivähemmistöjenasema on hyvä. Perustuslaki sisältää yhdenvertaisuudenlain edessä. Sukupuoliseensuuntautumiseen liittyvä syrjintä on kielletty.Parisuhteiden virallistaminen ja perheen sisäinenadoptio on mahdollista. Viranomaistenvelvollisuus on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista.Vaikka asenneilmasto on jo toinen kuinmuutamia vuosikymmeniä sitten, seksuaalivähemmistöjenedustajat kohtaavat yhä syrjintääja epäluuloja. Lasten ja nuorten maailmassanormipaineet ovat kovia. Onneksi yhä enemmänlöytyy myös nuorten yhteisöjä, joissa homoseksuaalisuusei ole mikään ongelma.Suurimmat ennakkoluulot löytyvät todennäköisestiaikuisten asenteista ja puheista. Onensiarvoisen tärkeää, millaista viestiä me vanhemmat,isovanhemmat, opettajat ja muutnuorten kanssa toimivat välittämme lapsille januorille. En soisi kenenkään 16-vuotiaan nuorenpelkäävän isän tai äidin hylkäämistä sukupuolisensuuntautumisen vuoksi.Kirkon viesti tässä asiassa on valitettavasti epäselvä.Puhumme hyväksynnästä, mutta emmekirkkona kaikessa toimi sen mukaan. Viranomaisenaseurakunnat noudattavat lakia, muttatasa-arvo ei ulotu esimerkiksi parisuhteensiunaamiseen.Ristiriita johtuu ajatuseroista. Osalle kristityistähomoseksuaalisuus on synti. Osa meistätaas ajattelee, että homoseksuaalisuus on Jumalanluoma ominaisuus ihmisessä. Ei siis syntiätai pahaa, vaan ominaisuus.Iloitsen niistä piispojen kannanotoista, joissasuorasanaisesti puolustetaan seksuaalivähemmistöjenoikeuksia. Puhe hyväksymisestäja rakkaudesta tarvitsee kuitenkin rinnalleenkäytäntöjä, jotka osoittavat, että puhe on totta.Urpu Sarlinpäätoimittajaurpu.sarlin@evl.fi”Sulla on selvä asennevamma,sun pitäisi ajatella aivan toisellatavalla”, teinin suusta tulee vahvatotuus. Kykenen allekirjoittamaanväitteen. Olen täysin vakuuttunutomista asennevammoistani.Tai ainakin tiedän,että niitä on minussa.5Maailmassa on paljon asioita,joita en voi hyväksyä tai en sulata.Kai se on asennevammaa,vaikka itse ajattelenkin olevaniehdottomasti oikeassa ja fiksumpi kuin ne, jotka ovat kanssanieri mieltä.Asenteeseen liittyvät tiedot, kokemukset ja tunteet. Joshaluan saada toisen muuttamaan asennettaan, voin antaahänelle asiasta asianmukaista tietoa. Voin myös tarjotauusia kokemuksia.Mutta asenteen merkittävintä osaa, tunteita, on hankalintamuuttaa. Tuo tunneosa saa meidät vihaamaan ja vainoamaantoisella tavalla ajattelevia. Siksi se on asenteen vaarallisinosa.Siskoni kertoi opiskelujensa puitteissa osallistuvansa somalikurssille.En tiedä tarkkaan kurssin sisältöä, mutta selaittoi mielikuvitukseni laukkaamaan. Entä jos olisi kursseja,joilla joutuisin kohtaamaan asioita, ilmiöitä tai ihmisiä,joihin suhtaudun asenteellisesti? Kaikille erilaisille asennevammaisilletulisi tarjota asennetta muokkaavia kursseja.Kurssivalikoiman tulisi olla laaja ja kaikille virikkeitätarjoava. Tarjolla tulisi olla ainakin homo-, ulkomaalais-,uskovais-, romani- ja nuorisokursseja. Joillekin voisi ollatarpeen fundamentalistikurssi ja jotkut olisi syytä ohjatapikaisesti liberaalikurssille. Sovinisti- ja feministikurssitmyös täyttyisivät pian. Ja uusia kursseja perustettaisiin sitämukaa kun uusia tai vanhoja asenteita pulpahtelisi pintaan.K a u p u n k i p o l u tNiityn lumo”Suurimmatennakkoluulot löytyvättodennäköisestiaikuisten asenteista japuheista.”Sarjassa esitellään Espoon kaupunkipolkuja. Katso verkossa www.kaupunkipolut.fi.Laajasta kurssivalikoimasta minun tulisi löytää omani.Valintaa helpottavat seuraavat kysymykset: Millaisia ihmisiätai asioita minun on vaikea hyväksyä? Mitkä ihmiset taiasiat ovat mielestäni vastenmielisiä, enkä toivoisi heitä tainiitä omalle asuinkulmalleni? Näiden avulla löydät omankurssisi.Ja itse asiassa sellainen kurssimahdollisuus on jo tarjolla.Silmät, korvat ja sydän auki ja astukaamme asenteiden tarkistuskurssilletähän rikkaaseen maailmaan.Sari AutioKirjoittaja toimii Viherlaakson lukion uskonnon opettajana.sari_autio@hotmail.comKun poikkeaa Tapiolan keskustasta muutamanaskeleen pohjoiseen, on keskellä vihreyttäja avaruutta – Silkkiniittyä.Se on lähellä, mutta kätkeytyy arjen kiireisiltäihmisiltä.Tämä ihmeellinen keidas rakennettiin vuonna1964 puutarha-arkkitehti Jussi Jänneksensuunnitelman mukaan. Kartanon laitumestatuli ihmisten niitty.Pelkistetty ratkaisu pitää sisällään toiminnallisenmonipuolisuuden. Kumpuileva aukeamahdollistaa pallopelit ja piknik-oleskelun.Silkkiniityn valo tuo vaihtuvat ilmeet. Kuutamokävelyon maaginen kokemus, kun rusakotkisailevat varjokuvina.Korkeuserojen takia nurmi näyttää jatkuvanloputtomiin, ja niityn suuri koko vähentää kulkijoidenkuormitusta.Kuva ja teksti Mauritz HellströmMiki Leskinen vie roskia tyttäriensä Sofin (edessä) ja Sirin kanssa. Tapiolalaisessa asunto-osakeyhtiössä joudutaan miettimään, mikä olisi järkevin tapa sijoittaa jäteastiat, kun uudet lajittelumääräyksettulevat voimaan tammikuussa 2014.Tammikuussa 2014isompien taloyhtiöiden onoltava valmiita keräämäänlasia ja metallia. Energiajätteenerilliskeräyspuolestaan aiotaanlopettaa pääkaupunkiseudulla.Teksti Noora MelaanvuoKuvat Jukka GranströmTapiolalainen asunto-osakeyhtiöon pohtinut, mitä senpitäisi tehdä jäteaitaukselleen.Yli 50 asunnon yhteiskäytössä olevaaitaus sotkeentuu helposti, keräälintuja puoleensa ja haisee.”Säiliöitä täytyy tyhjentää usein,ja se maksaa taloyhtiölle tuhansiaeuroja vuodessa”, harmittelee taloyhtiönasukas Miki Leskinen.Jäteastioiden sijoittelua joudutaanmiettimään tapiolalaisyhtiössäuudestaan myös siksi,että lajittelumääräykset uusiutuvatpääkaupunkiseudulla vuoden 2014alussa. Vähintään 20 huoneistonkokoisten kiinteistöjen on alettavakerätä metallia ja lasia, ja uusillekeräysastioille täytyy saada tilaa.Pienemmissäkin taloyhtiöissätapahtuu muutoksia, kun kymmenenhuoneiston kiinteistöt velvoitetaanhankkimaan kartonkikeräysastiat.Tähän mennessä kartonkipakkaustenkerääminen on ollutalle 20 asunnon yhtiöille vapaaehtoista.Kaupungeilla yhteisetjätehuoltomääräyksetEspoossa, Helsingissä, Kauniaisissa,Vantaalla ja Kirkkonummellaon otettu käyttöön uudet yhteisetjätehuoltomääräykset.”Määräyksissä kerrotaan muunmuassa, millaiset keräysastiat taloyhtiöilläpitää olla, miten paljonniihin saa laittaa tavaraa ja millaisetovat astioiden sijoituspaikkaakoskevat vaatimukset”, kertooHelsingin seudun ympäristöpalvelujenHSY:n käyttöpäällikkö JuhaTalvio.Jätehuoltomääräykset astuivatmuutoin voimaan jo heinäkuussa,mutta lajittelun osalta sovelletaansiirtymäaikaa.Talvio suosittelee yhtiöitä jomiettimään, miten uudet jäteastiatsijoitetaan. Näin ne ehtivät tehdäjätehuoneisiin ja -aitauksiin tarvittavatmuutos- ja laajennustyöt.Energiajäteastiathäviävät maisemastaEdellä mainittu tapiolalaisyhtiöon osallistunut viime vuosina vapaaehtoisestienergiajätteen keruuseen.Keräysastiaan on laitettu materiaaleja,jotka eivät kelpaa kierrätykseenmutta jotka teollisuusvoi käyttää energialähteenä. Näitäovat esimerkiksi useimmat muovit,likaiset paperit ja pahvit, puupakkauksetja styroksi.Energiajätteen kerääminenlopetetaan pääkaupunkiseudullavuonna 2015. Vantaalle valmistuuvuonna 2014 uusi jätevoimala, jossatavallinen sekajätekin voidaanmuuntaa sähköksi ja kaukolämmöksipolttamalla. Erillinen energiajätteenkerääminen käy turhaksi.”Jätevoimala korvaa kivihiilivoimallatehtyä lämpöä ja sähköä.Siitä tulee huippumoderni laitos,jossa päästöt ovat minimissään”,lupailee Talvio.Metalli ja lasi päätettiin alkaakerätä taloyhtiöissä erilleen sekajätteestä,koska niitä ei haluta poltettavanjätteen joukkoon. Ongelmajätteetpuolestaan täytyy jatkossakintoimittaa HSY:n ongelmajäteasemille.Jätelaskuun eisuuria muutoksiaJuha Talvio on kuullut ihmettelyjä,katoaako ihmisten kiinnostuskierrättämiseen, kun kaikki sekajätepoltetaan. Kokemukset muualtaEuroopasta eivät kuitenkaan tueväitettä. Talvio sanoo, että kierrätyson aktiivista esimerkiksi Ruotsissa,jossa jätteitä on poltettu jo pitkään.Entä pitäisikö kuluttajille hyvittääjätehuollon maksuissa, jos heidänsekajätteensä hyödynnetäänenergian muodossa?Talvio ei lupaa alennuksia, silläympäristöystävällinen jätteenpolttoprosessikinmaksaa.”HSY maksaa jätevoimalallesiitä, että se muuttaa jätteen energiaksi.Toisaalta energiaksi hyödynnettävästäjätteestä ei menejäte veroa, kuten taas kaatopaikallevietävästä jätteestä. Näin jätelaskupysyy luultavasti melko samana”,arvelee Talvio.Joissakin taloyhtiöissä perinteisetroska laatikot on haluttu korvata maahankaivetuilla syväkeräysastioilla.SyväkeräysjärjestelmäharkinnassaAsunto-osakeyhtiössä, jossa MikiLeskinen asuu, kaavailtiin aiemminkatoksen rakentamista jäteaitauksenyhteyteen. Leskinen eikannata ajatusta, koska katos eiratkaise hajuongelmaa.”Lisäksi jätealue muuttuisi entistäsuljetummaksi ja valaistustakintarvittaisiin. Jätekatokseen onhelppo viedä sellaista jätettä, jokaei sinne kuulu”, Leskinen arvelee.Hän itse toivoisi, että käyttöönotettaisiin viileään maanpoveenkaivettavat syväkeräysastiat. Nepysyvät Leskisen tietojen mukaanhelposti siisteinä. Isot säiliöt eivätvaadi myöskään tiheää tyhjentämistä.Näin kuljetuskustannustenvoi olettaa pienenevän.”Reikien kaivamisesta maahanja astioiden asentamisesta kertyymerkittävä alkukustannus. Harvemmantyhjennysvälin myötä astiamaksaa kuitenkin itsensä takaisinmuutamassa vuodessa”, Leskinenuskoo.Miki Leskinen ei kuulu taloyhtiönsähallitukseen, mutta jätehuollostakiinnostuneena hän onpyytänyt tarjouksen syväkeräysjärjestelmiävalmistavalta firmalta.Sen seurauksena hallituskin on innostunutselvittämään asiaa.Leskinen tietää Tapiolasta toisentaloyhtiön, jossa syväkeräysastiatovat olleet käytössä useitavuosia.Asunto-osakeyhtiö Rahkarinteenpuheenjohtaja Pekka Lukkarinenkertoo, että syväkeräysjärjestelmäänon oltu tyytyväisiä.”Perinteiset säiliöt olivat pieniä.Varsinkin kesällä bioastia oli tarpeentyhjentää hajun vuoksi, vaikkeise olisi ollut täynnä. Nyt saa ollahelteet, ennen kuin viereen kävellessäkäänastia haisee”, Lukkarinenkehuu.


4 esse ❘ 11.10.2012 Uutiset esse.toimitus@kotimaa.fi11.10.2012 ❘ esse 5Energiansäästönvinkit videoiksiValtakunnallinen energiansäästöviikkoon meneillään.Espoon seurakunnat onhaastanut kaupunkilaiset videoimaanparhaat energiansäästöniksinsä.Videon voikuvata esimerkiksi kännykälläja tallentaa valmiin klipin You­Tubeen. Video saa olla enintäänkaksiminuuttinen.Linkki videoon lähetetäänyhteystietojen kera 14.10.mennessä Espoon seurakuntienviestintään osoitteeseenviestinta.espoo@evl.fi.Videoista oivaltavimmatlinkitetään Espoon seurakuntien@kirkon sivuille. Linkkejäjaetaan myös sosiaalisessamediassa. Espoon seurakuntienympäristötyöryhmä palkitseekolme parasta vinkkiäelokuvalipuilla.Saavu–ohjelmajulkaistuKirkon saavutettavuusohjelmaSaavu on julkaistu.Yhteistyössä vammaisjärjestöjenkanssa laaditulla ohjelmallaparannetaan kaikkientasavertaisia mahdollisuuksiaosallistua seurakunnantoimintaan.Käsikirjamainen ohjelmatarjoaa erilaisia työvälineitäeriarvoisuuden purkamiseen.Tällaisia ovat esimerkiksi kulkureittienja opasteiden selkeyttäminen,kirkkojen ja seurakunnantilojen esteettömyys,riittävä valaistus, puheidentekstittäminen sekäpistekirjoitus-, viittoma- ja selkokielisenmateriaalin käyttö.Uudet diakoniaideatpalkittiinKirkon diakoniapäivillä palkittiin21 ehdotuksen joukostakaksi uutta diakonia-ideaa.Kolmen tuhannen euronpalkinnon sai Turussa järjestetty,yli 70-vuotiaille tarkoitettuvalokuvauskilpailu. Seoli raadin mielestä yhteiskuntapoliittisestimerkittäväidea, joka on helppo toteuttaasekä paikallisesti että valtakunnallisesti.Vanhukset ovathankkeessa itse tekijöinä, eivätkohteina.Tuhannen euron palkinnonsai porilaisten idea eläkeläistenavustamisesta verkkopankinkäytössä. Eläkkeelläoleva vapaaehtoinen pankkitoimihenkilöavustaa vanhuksiakerran viikossa laskujenmaksussa ja netin käytössä.Raadin mielestä ajankohtainenja tärkeä idea ehkäiseeosaltaan tietokoneita käyttämättömienvanhusten syrjäytymistäarkisista asioista.Yli puolet metrotunnelista on jo tehty• Metroa louhitaan Tapiolassaitään ja länteen 100 metriäkuukaudessa. Kaksoistunnelitpitenevät yhteensänoin kilometrin kuukaudessakoko linjan osuudella. Kaikkiaantunnelia louhitaan42:ssa eri pisteessä. Louhintaloppuu vuoden 2013 lopussaja vuoden 2015 alussa metrollamatkustetaan.Länsimetro Oy:n toimitusjohtajaMatti Kokkinenesitteli metrotyömaata viimeviikolla Tapiolan taloyhtiöfooruminjäsenille.Tähän mennessä on louhittureilut 60 prosenttialänsi metron tunneleista,kun Helsingin alue lasketaanmukaan. Poraamisessakuluu terää kohden vettärunsaasti. Kokkisen mukaanjätevesi puhdistetaanhuolellisesti ja testataan tiuhaan.Tärinä- ja räjäytysäänetmitataan tarkoin monestapisteestä. Kaikki toimintaperustuu viranomaislupiin.Räjäytyksiä saa tehdä kello7–22. Jos viimeinen paukkutulee klo 22, tunnelin tuuletusjatkuu vielä noin tunnin.Tunnelia tuuletetaan jokaisenräjäytyksen jälkeen vahvoillapuhaltimilla. Tuulettimienäänet ovat häirinneetlähiseudun asukkaita. Kokkisenmukaan kaikki lähelläolevat talot tarkistettiin ennentyömaan alkua ja louhinnanpäätyttyä tehdäänjälkikatselmus.• Vajaat 70 pappia osoittiviime viikon tiistaina mieltäänEduskuntatalon portailla.Mielenilmaus vastustikolmen nälkälakossa olevanafganistanilaisen miehenkäännyttämistä. Mielenosoitusjärjestettiin samaanaikaan Helsingissäjärjestettyjen papiston päivienkanssa.Papiston kannanotollaoli 377 allekirjoittajaa, muunmuassa Helsingin piispaIrja Askola. Mielenosoitusei kuitenkaan ollut minkäänvirallisen kirkon tahon järjestämä.Tilaisuuden kutsui Facebookissakoolle Espoonseura kuntien kasvatustyönpastori Antti Siukonen,joka oli seurannut nälkälakossaolevien miesten tilannettahuolestuneena jo parinviikon ajan.”Tavoitteena oli ylittäämedian uutiskynnys. Tuntuijärjettömältä, että juurikukaan ei kiinnittänyt huomiotatilanteeseen, vaikkanäiden ihmisten ihmisarvoapoljetaan aika räikeällätavalla.”Sisäministeri Päivi Räsänen(kd.) kommentoi pappienmielenosoitusta Kotimaa24-uutissivustolla. Räsänen korosti,että Suomessa viranomainentekee päätökset itsenäisestilakiin ja asetuksiinnojaten, eikä ministerillä olevaltaa puuttua niihin.”Suomessa viranomaistentekemiin päätöksiin eivoi vaikuttaa omaa terveyttävaarantamalla tai julki-”Jos jotain rikkoutuu, korjaammekaiken”, hän lupaa.Kuitenkin kotivakuutuksetsuuteen vedoten”, Räsänensanoo.Siukosen mukaan mielenosoituksenyhtenä tavoitteenaoli saada miehet lopettamaannälkälakko nostamallaheidän asiansa esille.Kärki oli kuitenkin laajemmassakysymyksessä.”Kysymys on ihmistenkäännyttämisestä kriisimaihin.Suuri määrä ihmisiä onsaanut käännytyspäätöksenturvallisuustilanteeltaanheikkoihin maihin. Maahanmuuttovirastoei ole oikeuslaitos,mutta välillisestise jakaa rankempia tuomioitakuin mihin suomalainenoikeuslaitos edes pystyy.”Afgaanimiesten valituskäännytyspäätöksestään onhallinto-oikeuden käsiteltävänä.Sara HuhtinenTapiolan keskustassa louhitaan tunnelia noin 25 metriä merenpinnan alapuolella. Tunnelissa huollettiinruiskubetonointia tekevää konetta.kannattaa olla kunnossa, jostulee välillisiä vaurioita esimerkiksiputoavista astioista.Metro rakennetaan RuoholahdestaMatinkylään. TapiolastaHelsinkiin pysäkit ovatKoivusaari ja Lauttasaari ennenRuoholahtea. Espoonasemista neljä on Tapiolanalueella: Keilaniemi, Otaniemi,Tapiolan keskus ja Urheilupuisto.Niittykummunasema louhitaan valmiiksi,mutta päätöstä hallista ei vieläole, koska asemakaava onmyöhässä. Asema voidaanrakentaa muita myöhemmin,kuten Kaisaniemi aikoinaan.Matinkylä on päätepysäkki,jossa yöpyy parikymmentäjunaa. Suunnitelmatjatkometrosta Kivenlahteenovat käynnissä, mutta päätöstäei ole tehty. Onpa kartoissavarauksia metrolinjastajopa kohti Kirkkonummeasekä Saunalahtea.Kun metrojunat alkavatkulkea vuoden 2015 alussa,Tapiolan vuoroväli onruuhka- aikaan 2,5 minuuttia.Joka toinen vuoro meneeMatinkylään.”Länsiväylän bussiliikenneEspoosta Kamppiin lakkaamuuten kokonaan, muttayöbusseja saattaa kulkea.Espoon sisäiseen liikenteeseenei tule muita suuriamuutoksia kuin syöttöliikennemetroasemille.”Sakari SarkimaaLisätietoa: www.lansimetro.fiPapit vaativat: Viranomaiset ihmisarvon puolelleMistä on kyse?Helsingin metro on Suomenainoa ja maailmanpohjoisin metrojärjestelmä,joka avattiin 30 vuottasitten. Länsimetron ykkösvaiheon 13,9 km. Siihenkuuluu seitsemän asemaaja Niittykummun asemavaraus.Jatkosuunnitelma Kivenlahdenmetrolinjaksion valmis, ja Espoo haluaisialoittaa sen louhimisenheti ykkösvaiheen jälkeen.Kivenlahden metrolinjanpituus on noin seitsemänkilometriä. Siihen tulisiviisi asemaa: Finnoo, Kaitaa,Soukka, Espoonlahtija Kivenlahti.Jatkeen rakennuskustannuksiksiarvioidaan• Vuoden kristillinen kirja2012 -palkinnon voittajanvalitsee tänä vuonna arkkipiispaLeo. Kuusi ehdokastajulkistettiin viime sunnuntainaTurun kansainvälisilläkirjamessuilla.Ehdolla ovat seuraavatkirjat: Hannu-PekkaBjörkman: Kadonneet askeleet– Matkoja aikaan jataiteeseen (Kirjapaja), JohannaHurtig, Mari Leppänen(toim.), Maijan tarina.Lapsen seksuaalinenhyväksikäyttö yksilön ja yhteisöntraumana (Kirjapaja),Erkki Jokinen: Muukalainen(Perussanoma Oy),Leena Jäppilä: Pieni kantaattikirja– J.S.Bachista,unista ja tiheästä todellisuudesta(Kansanvalistusseura),Heikki Räisänen: Mitävarhaiset kristityt uskoivat(WSOY), Pekka Simojoki,Kalle Vaismaa: Seitsemänsilmäniskua (Suomen Lähetysseura).767 miljoona euroa. Rakentamisenehtona on,että valtio rahoittaa siitä30 prosenttia.Länsimetro työllistää860 henkeä. Louhintatyömaallatyöskentelee 525henkilöä, suunnittelussa295 sekä valvojia ja muitatyöntekijöitä on 40.Olli SeppäläAntti Siukonen puhui viime viikollapappien mielenosoituksessa.Kilpailun voittaja sekä yleisöäänestyksenvoittaja julkistetaanHelsingin kirjamessujenyhteydessä järjestettävässäyleisötilaisuudessa 28.lokakuuta.Kilpailuun ilmoitettiin43 teosta 25 eri kustantajalta.Kristilliset kustantajat ry:njärjestämä kilpailu on avoinAntti Siukonen on aikaisemminharrastanut yhteiskunnallistavaikuttamistamuun muassa Kirkon UlkomaanavunChangemakerverkostossa.Siukosen mukaankirkon työntekijöidenja luottamushenkilöidenpalaute on ollut valtaosinmyönteistä. Vaikuttaminenon koettu kirkon arvojenmukaiseksi.Siukonen kertoo joutuneensamuutamien monikulttuurisuuttavastustaviennettikeskustelijoiden loanheitonkohteeksi.Yhteiskunnallinen osallistuminenja vaikuttaminenei kuulu Siukosen virkatehtäviinkasvatustyön pastorina.”Olen aina ottanut saldovapaataja tehnyt tätä vapaaajallani”,Siukonen korostaa.Taneli KylätaskuKuusi teosta ehdolla Vuoden kristilliseksi kirjaksikaikille kustantajille. Voittajapalkitaan 2 000 euron rahapalkinnolla.Kotimaa24kunnallisVaaliareenaVaaliareenalla kunnallisvaaliehdokkaat voivat kuvailla näkemyksiään, tavoitteitaan ja arvojaan.Myös äänestäjät voivat kirjoittaa vaaleihin liittyvistä teemoista.Kirjoitusten maksimipituus on 1000 merkkiä välilyönteineen. Lähetä kirjoituksesi sähköpostitseosoitteeseen esse.lukijoilta@kotimaa.fi, kirjoita viestin otsikoksi Vaaliareena ja oma nimesi.Voit myös postittaa tekstisi osoitteeseen Essen Vaaliareena, PL 279, 00181 Helsinki.Tekstit julkaistaan vain omalla nimellä. Nimen perässä voi olla vaalilistan nimi.Kauniaisten itsenäisyys vaatii strategianMiksi luokanopettaja haluaa valtuustoon?Olen kotoisin Keski-Savosta,omistan siellä perintömetsää.Metsätilani sijaitsee kauniillaJoenmäen vuoren huipulla.Siellä on raikas puhdasvetinenlähde, ja luontokirkkoon aivan lähellä.Lasten ja nuorten syrjäytymiseen tartuttavaEspoossa tulee kiinnittääyhä enemmän huomiotasiihen, että kaikki lapset januoret, jotka apua tarvitsevat,myös saavat sitä.Kaupungin omat tukiverkoton pidettävä kunnossa,tärkeiden peruspalveluidentoimivuus ja työntekijöidenhyvinvointi on turvattava.Silloin Espoo pystyytuottamaan laadukkaitapalveluita lapsiperheille.Mutta miten perhe saa apua,Taneli Kylätasku tulkitsiartikkelissaan ”Kuntaliitokselleei, ei ja ’aito ei’” (Esse27.9.) osuvasti, miten Kauniaistenpuolueet kilpailevatitsenäisyyden vakuuttavimmantakuumiehen asemasta.Itsenäisyyden säilyttämistäpuoltava kanta kumiseetyhjyyttään ilman strategiaa.Hallitus ja kuntaministeriVirkkunen (kok.) on ladannutkuntauudistukseenvaltavasti poliittista pääomaa.On naiivia uskotella,että sanomalla liitokselle”Ei” ja jatkamalla ylikunnallistayhteistyötä, mitään eitapahdu. Taatusti tapahtuu.Käytännössä itsenäisyysvoi säilyä vain ajamalla aktiivisestimetropoliratkaisua,jossa yleiskaavoituksesta sekäasumis-, liikenne, ympäristö-ja elinkeinopolitiikastapäätetään nykyistä pääkaupunkiseutualaajemmallaseututasolla.jos neuvola on säästösyistäsuljettu? Miten päiväkodissavoidaan turvata laadukasvarhaiskasvatus, jos tuttuhenkilökunta on jatkuvastisairaslomalla sisäilmaongelmienvuoksi?Miten koulu voi auttaasyrjäytymisvaarassa olevaanuorta, jos kouluterveydenhoitajanja -kuraattorin palveluitaei ole saatavilla?Kuka kuuntelee nuorta,jos nuorisotila on suljettu,Riittävät lähipalvelut arjen tueksiMuutamien viime vuosienaikana kunnallisia palvelujaon keskitetty yhä suurempiinyksiköihin. Keskittämistäon perusteltu taloudellisillasäästöillä.Usein käytettävien palveluidentulisi kuitenkin ollahelposti asukkaiden saavutettavissa.Lähipalveluistahyötyvät erityisesti lapsiperheetja vanhukset.Perheitä on tuettava matalankynnyksen lähineuvolapalveluilla.Jos neuvolatviedään etäälle perheistä,kynnys hakeutua palveluihinkasvaa, avun tarvettaei tunnisteta, eikä perhe saatarvitsemaansa tukea.Seurauksena on inhimillistätuskaa ja kalliita korjaaviatoimenpiteitä, kuten lastenhuostaanottoja. Olisi ymmärrettävä,että nimenomaanennaltaehkäisyllä ja varhaisellapuuttumisella pystytäänlaskemaan kustannuksia!Turvattomuuteen on puututtava hetiEspoossa julkisella terveydenhuollollaon kohtalaisiaongelmia selvitä sille asetetuistavaatimuksista.Turvallisuuden taso onlaskenut huolestuttavasti.Asiaan on puututtava heti.Verotusoikeuden tuleejäädä kaupungeille. Espoostasaamme asiassa vahvanliittolaisen.Siintävä liitoksen uhkaosoittaa, että Kauniaistenvaltapuolueet eivät ole itsenäisyydentakuumiehinävielä ansioituneet.Juha PesonenKaupunginvaltuuston II vpj.VihreätOtsikon kysymys pysäyttiminut vaalitapahtumassa.En olisi hämmästynyt kysymystä,ellei ammattini olisisisältynyt siihen.En näe ehdokkuutta ammattikysymyksenä.Me tarvitsemmepäättäjiksi erilaisistataustoista tulevia ihmisiäja mahdollisimman monenammattikunnan edustajia.Demokratia muuttuuharvainvallaksi, jos ryhdymmemäärittelemään esimerkiksikuntapäättäjälle soveltuvatammatit.Ei myöskään ole viisastatypistää politiikkaa vaintalouteen. Erityisesti taloudellisestihaastavina aikoinatarvitaan myös arvokeskustelua.Päättäjiksi tarvitaan monipuolinenjoukko ihmisiä,joilla on aikaa, tahtoa ja näkemystä.Miksi juuri minä sittenhaluan valtuustoon? Yllättävääkyllä, suurin piirteinsamoista syistä kuin olenhalunnut luokanopettajaksikin:haluan olla ihmistenkanssa, vaikuttaa ja kantaavastuuta tulevaisuudesta,järjellä ja sydämellä.Hanna KiljunenLuokanopettaja,Espoon tuomiokirkkoseurakunnanluottamushenkilöKokoomuseikä ole muuta paikkaa minnemennä?Työntekijöiden jaksamisestaja toimitilojen kunnostahuolehtiminen turvaasen, että meillä on jaksaviakäsiä ja toimivia tiloja lastenja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.Saana LehtoVaravaltuutettu,nuorisolautakunnan pjPerussuomalaisetRiittävät ja asukkaidentarpeista lähtevät lähipalveluttukevat myös vanhuksenpärjäämistä kotona omatoimisenaja toimintakykyisenämahdollisimman pitkään.Omatoimisuuden säilymiselläon vaikutusta myösvanhuksen elämänlaatuun.Mia LaihoLääkäri, kolmen lapsen äitiKokoomusSisäinen julkinen liikenneon saatava kuntoon.Heikki PöyhönenTechnical SupportConsultantVihreät• TOINEN RUUTUMiksi edes lasta ei pysähdytä auttamaan?Miksi ihmeessä?Voisiko joku kertoa minulle,miksi ihmeessä espoolaisetäänestävät kunnallisvaaleissaehdokkaita, jotka eivätasu omassa kylässä tai suuralueella.Miten valtuutettuvoi ajaa valitsijan asioita, joshän ei tunne paikallisia olosuhteitaja toiveita?Entä miksi ihmeessäasukkaat äänestävät ehdokkaita,jotka eivät ehdi käydävaltuuston kokouksissa jaVanhuspalvelujen pitäisi olla jo kunnossaMielipidetaneli.kylatasku@kotimaa.fiMinulla on tapana ennennukkumaanmenoa käydälasteni kanssa läpi päiväntapahtumat. Yhtenä iltanatoista luokkaa käyvä 8-vuotiastyttäreni kertoi, että hänoli iltapäivällä ollut kaverillemenossa ja kaatunut pyörällä.Ohi meni monta aikuista,mutta kukaan ei pysähtynytkysymään, onko kaikki hyvin.Tyttäreni oli tilanteestaihan ihmeissään. Ja tämätapahtui hyvinvoivassa Friisilänkaupunginosassa Espoossa.Mikä meitä aikuisia vaivaa?Miksi ei ehdi pysähtymään?Tytär pääsi kyllä ominavuin ojasta pois. Mutta mitenvoin selittää aikuistenvälinpitämättömyyttä lapselle,joka vielä luottaa heihin?Kauhistelemme kyllä järkyttäviäperhesurmia ja lastenpahoinpitelyjä. Muttakun pahat tapahtumat häviävätotsikoista, palaammeomaan itsekeskeiseen elämäämme.Ymmärrän sen, että yöaikaanei uskalla mennä väliin,kun vaikkapa baaristatulevat juopuneet selvittelevätnyrkkien avulla välejään.Mutta mikä siinä on, jos eilastakaan enää auteta?Pia KaumaKansanedustaja,kaupunginvaltuutettuKokoomusjotka eivät ole aikoneetkaanosallistua lautakuntatyöhön.Lautakunnissa nimenomaanvaikutetaan kunkin valitsijanlähiympäristöön ja arkielämään.Eikö tällöin annetullaäänellä pääse lautakuntaanja tuuraajaksi valtuustoonjoku aivan toinen henkilö?Entä miksi ihmeessä moniantaa äänensä henkilöille,jotka ovat esimerkiksi istuneetuseamman kauden sosiaali-ja terveyslautakunnassa?Ovatko työn tuloksetniin hyviä, että kannattaaantaa äänensä yhä uudelleennäille henkilöille?Olisiko aika vaihtaa henkilöitäja pääpuolueita?Kysyy vakaan vaihtoehdontarjoava lähiedustajanneSuur-Espoonlahdesta.Seppo SaloKeskustaSuomen perustuslaissa säädetään,että jokaisella, jokaei kykene hankkimaan ihmisarvoisenelämän edellyttämääturvaa, on oikeusvälttämättömään toimeentuloonja huolenpitoon.Sosiaalihuoltolaki velvoittaakuntia vastaamaanasukkaidensa tarvitsemastahuolenpidosta.Palvelua tarvitsevalla onoikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoonja hyvään kohteluunilman syrjintää. Häntäon kohdeltava siten, ettei hänenihmisarvoaan loukata.Myös vakaumusta ja yksityisyyttäon kunnioitettava.Asiakkaan toivomukset,mielipide, etu ja yksilöllisettarpeet sekä hänen äidinkielensäja kulttuuritaustansaon otettava huomioon.Miksi näin ei kuitenkaanole toimittu Espoossa? Miksiihmisarvon kunnioitus ei oleensisijaista päätöksissä ja julkisissasekä yksityisissä toimintayksiköissä,joissa hoivapalvelujatuotetaan?Ryhdytään tekoihin hyvänelämän turvaamiseksimyös hauraimmille lähimmäisillemme.Yhdessä mepystymme siihen.Veikko SimpanensosiaalineuvosSDPHyvät mielipide kirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan 1 500 merkkiä pitkiämielipide kirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 279, 00181 Helsinki. esse.lukijoilta@kotimaa.fi.Keskustelua myös netissä www.esse.fi > keskustelu. Toimitus voi lyhentää ja muokata tekstejätarvittaessa. Lähetä tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.


6 esse ❘ 11.10.2012 11.10.2012 ❘ esse 7www.helsinginkirjamessut.fiTuhansien tarinoidenHelsingin Kirjamessut25.–28.10. Helsingin MessukeskusSamaan aikaan, samalla lipulla:Avoinna: to, la–su klo 10–18, pe klo 10–20.Liput: 15 ¤/10 ¤.Maire HellasPsykoterapeuttiRatkaisuja on!Lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyNuorten työllistyminenPerheiden hyvinvointiANTERO Sosiaalineuvos LAUKKANEN 557Minulla onsinulle viesti.nuori PerHe Senioriw w w . a n t e r o l a u k k a n e n . f iKokemusta ja osaamistauudelleen Espoon valtuustoonPirjoKemppi-VirtanenAriKonttas• DI, rakentamisen asiantuntija • Sijoitusjohtaja, yrittäjä• Yrittäjä• Kaupunginhallituksen jäsen• Kaupunginvaltuutettu• Kaupunginvaltuutettu• Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen • Espoon Kokoomuksen pj• Omnian hallituksen puheenjohtaja • Talouden ja talouspolitiikan osaajakemppivirtanen.net147www.mairehellas.comilmoituksen maksaja: Maire Hellaskonttas.netKD Espoo152EspooIlmoituskulut: ehdokkaatPresidentti NiinistöEspoonAsunnottomien yössäAsunnottomien yötä vietetäänkuudellatoista paikkakunnallaYK:n köyhyyden ja syrjäytymisenvastaisena päivänä, keskiviikkona17. lokakuuta.Espoossa tapahtumia on Espoonkeskuksessa Espoontorillaklo 16–21 ja Villa Apteekissa klo21–24.Asunnottomien yön tulet sytyttääpresidentti Sauli Niinistö.Torilla tarjoillaan ruokaa jalämpimiä vaatteita, soitetaan musiikkiaja pidetään puheita. Tapahtumassatuodaan esiin asunnottomuuteenliittyviä kysymyksiä jaongelmia sekä esitellään palveluitaja asunnottomuuden poistamiseksitehtävää työtä.Illan aikana esiintyvät Teleks,Three Angels, Uolevis Blues sekäPelle Miljoona & Mela Duo.Asunnottomien yö -kansalaisliiketukee jokaisen perusoikeuttavakinaiseen asuntoon – omaankotiin.Espoon Asunnottomien yö-työryhmässä ovat tänä vuonnamukana Espoon kaupunki, Askel /Kalliolan setlementti, Espoon mielenterveysyhdistysEMY ry, EspoonTuomiokirkkoseurakunta, HyväArki ry ja Olarin seurakunta.JUMALA PARANTAASANAN JA RUKOUKSEN ILTALa 13.10. klo 16.00Leppävaaran kirkko, EspooPASTORI SEPPO JUNTUNENKALUSTENEUVOS OYPuhuu aiheesta:Heikkouden voimaTilaisuuden järj.Rukouspalvelu ry ja srk:tKALUSTENEUVOS OY- 1500 m 2 TÄYNNÄ -Sisustajan aarreaitta - HuonekalujaHUONEKALUT ANTIIKISTA NYKYPÄIVÄÄN,MYÖS DESIGN JA MERKKIKALUSTEET,RUNSAASTI PIENTAVARAAantiikista nykyaikaanVERHOILUPALVELUT JA -TARVIKKEETJarrutie 14, 00770 Helsinki, Puh. 09-350 6201Tervetuloa paikanpäälle tutustumaan Avoinna: Ma-Pe valikoimiimme!10-18, La 10-15, Su 12-16www.kalusteneuvos.fiJarrutie 14, 00770 Helsinki • puh. (09) 350 6202www.kalusteneuvos.fiOnni on asennekysymysSe on yhdellehyvä ihmissuhde,toiselle terveys,kolmannelle itse leivottuleipä tai hiljaisuus. Se ononni jasen voi löytää monistaasioita. Essen lukijatkertovat omasta onnestaan.Teksti Paula HuhtalaKuva Tero Sivula/RodeoOnni kuuluu oikeaan elämään,se ei piileskele vainelokuvissa tai runoissa.Missä sitä on tämän päivän Espoossa?Esse pyysi lukijoita kirjoittamaantärkeästä aiheesta.Nimimerkki Essi sanoittaaomaa elämäänsä:”Elämäni suurin onni on se, ettäolen syntynyt ja tullut rakastetuksi.Olen terve, minulla ei ole kipujaeikä kukaan läheisistäni ole vieläkuollut. Onnea ja iloa tuovat omaperhe, ystävät, musiikki, hyvä ruoka,oma koti, kirjat, elokuvat, luonto,koko elämän rikkaus.Tällä hetkellä koen suuria ilon,onnen ja onnistumisen tunteitasuhteessa musiikkiin ja luovuuteen.Syvän onnen ja merkityksen hetkiäovat ne, kun Jumala tuntuu läheiseltä.Onnellisuuden huipputunnepulpahtaa harvoin ja arvaamattomissatilanteissa.”Kiitollisuuttauskon lahjastaKun ihminen saa niskalenkin elämänvaikeuksista, hän osaa antaaarvoa hyville asioille. Eijalle raittiusja usko ovat tärkeitä:”Eräänä aamuna kuukausi ennenjoulua heräsin iloiten uudestaaamusta kuin pieni lapsi auringonnoustessa. Tuntui kuin olisin syntynytuudelleen. Tietoisuuteni täyttisanoma: Olet nyt terve, et tarvitseenää iltaisin siideriä nukahtamiseen.Ihmettelin,mistä tämä tietotuli. Uskon, ettäse on Jumalan teko.Kuukausi tuon aamunjälkeen pitkään sairastanutsisareni kuoli. Olen kiitollinenuskon lahjasta.”Virren sanat evääksipikku-OnnilleHelena oli lääkäriksi valmistuneennaapurin Onnin juhlissa. Silloinmieleen tulivat Onnin lapsuusvuodet.Kun poika oli pieni, Helena pitihäntä usein sylissä ja lauloi: ”Onnenion olla Herraa lähellä, turvatavoin yksin Jumalaan. Onneni onolla Herraa lähellä, tahdon laulaaHänen teoistaan.”Helena kirjoittaa: ”Katson mietteliäänäOnnin olemusta, kun hänottaa vastaan kutsuvieraita ovensuussa.Kunpa hänen onnellisuutensasäilyisi, vaikka hyvin tiedän,ettei se voi olla ikuista. Onni tulee,vaihtelee, viipyy tovin ja menee sitten.Ihmiset tavoittelevat, jopa jahtaavatonnea, mutta kuitenkin setuntuu pakenevan tai lipeävän otteesta.Kaikki haluaisivat olla onnellisia,mutta onko pysyvä onnentila edes mahdollinen?Parasta olisi, jos voisi olla onnellinenarjessa. Silloin onni olisipiiloutunut tavalliseen päiväänja sen löytäisi kuin sattumalta. Seputkahtaisi esiin silloin, kun sitä eiedes odottaisi kokevansa, yllättäisihetken häivähdyksenä. Onni voisiolla vaikkapa sekasorron sietokykyätai tyytyväisyyttä tavanomaiseen.Se voisi lymytä myös läheisenläsnäolossa ja ystävän hymyssä.””Onni voisi lymytä myösläheisen läsnäolossa jaystävän hymyssä.”Aurinko pilkahtaasateen jälkeenMonella kirjoittajalle luonto merkitseepaljon. Onni voi piileskelläauringonpilkahduksessa pitkänsateen jälkeen, kevään ensimmäisessämustarastaan lurituksessa taipesää rakentavan oravan aherruksessa.Anja iloitsee siitä, että espoolaisetsaavat nauttia luonnosta ja merentuoksusta joka päivä. Läheisetihmissuhteet ovat hänelle elämänsuurimpia aarteita:”Kaikkein tärkein onnellisuustaulukossanion oma perhe. Neljäänkymmeneenaviovuoteen liittyypaljon onnea. Avio-onni koostuikaksikymppisenä nuoruuden keveydestä,vahvasta kiintymyksestä jauskosta tulevaisuuteen. Avio-onnitoi mukanaan äitiyden – tuon suurenonnen jalahjan.Äitiys merkitseekasvamista. Äitiydestäon tullut minulle tärkeinrooli elämässäni. Tästätyöstä ei makseta palkkaa rahassavaan puhtaassa kullassa.Tyttäreni syntyi vuonna 1975 japoikani 1979. Espoossa heistä kasvoiterveitä ja reippaita nuoria, jotkakuuluvat edelleenkin lähes jokapäiväiseenonneeni.Ylimääräisenä bonuksena olensaanut kaksi korvaamatonta lahjaa:lapsenlapseni Veikko syntyiviisi vuotta sitten ja pieni Helvi-tyttönenkahdeksan kuukautta sitten.Minusta on tullut mummi, ja tuonimitys on minulle se kaikista kauneinja arvokkain.”Rukiinen onnisyntyy omin käsinElämän helmihetkiä on myös käsillätekeminen ja onnistunut lopputulos.Annelin onni syntyy vedestä,suolasta ja ruisjauhoista. Ruisleiväntuoksu on mummolan tuoksu,jonka Anneli koki itse lapsenaja jonka hän haluaa välittää omillelapsenlapsilleen.”Lämmitän vettä kädenlämpöiseksiuudessa teräskulhossa. Olensaanut mukaani ruisleivän juurtaleivänleipomiskurssilta. Sekoitanharmaan juurikimpaleen veteenja hämmennän joukkoon ruisjauhoja.Opettaja on neuvonut peittämäänastian pyyhkeellä ja kietomaansen ympärille villa huivin.Aamulla leipomusta katsellessanitulee mieleeni jotain tuttua. Eikömummollakin ollut juuri samanlainenkupliva taikinapuutiinussa kuusikymmentävuotta sitten?Sekoitan joukkoon aitoamerisuolaa, lisään jauhoja javaivaan taikinan käsin. Kostutanvielä käden, tasoittelen taikinanja painelen sen pintaan ristin.Kun risti on loiventunut, taikina onvalmis leivottavaksi.Teen taikinasta kaksi pitkulaistaleipää ja sirottelen niiden päälleruisjauhoja. Kun leipien pintaanon syntynyt pieniä halkeamia, neovat nousseet ja valmiita paistettavaksi.Työnnän leivät tulikuumaanuuniin. Kohta koko huoneistoon leviääruisleivän tuoksu. Tämähänon mummolan tuoksu!”Onni oliyhteisessä elämässä81-vuotias Marjatta kertoo pitkässäkirjeessään elämäntarinansa jamuistelee suurella lämmöllä puolisoaan.Marjatta sai omalta äidiltäänohjeeksi parisuhteeseen kolmeasiaa: ole uskollinen, kunnioitatoista ja palvele nöyrästi.Elämä työteliään ja hyvän miehenrinnalla oli antoisaa, vaikkasuurista tunteista ei ääneen puhuttukaan.Joskus mies kysyi: ”Onkomamma onnelliin?” Vaimo sävähtituota liian hienoa sanaa. Sanoi kuitenkinolevansa, sillä oli ylen tyytyväinen.Eläkepäivinä pariskunta ostimökin, jonka kunnostaminen olimolemmille sydämenasia. Yhteinentaival katkesi yllättäen, kunmies hukkui läheiseen järveen.Marjatta kirjoittaa:”Taivas meni pilveen, minunmielen taivaani pimeni. Kohtalolöi lujaa. Unessa monesti isäntäpuikahtaa kysymään, onko mammaonnelliin. En minä ehdi vastata,kun hahmo on haihtunut. Niinkauan saan olla tyytyväinen, kunselviän askareistani ja muistankaikki kodinkoneitten ohjeet.”


ESPOONLAHTIESPOONLAHTILEPPÄVAARA8 esse ❘ 11.10.2012 11.10.2012 ❘ esse 9KUNTAVAALIT 2012Jopa 30% vaalialennusilmoitushinnoista!Ota yhteyttä: 020 754 2000/ilmoitusmarkkinointiWWW.KD.FIKodit irtivelkakierteestä!KRISTIINA DROTÁRKAUPUNGINVALTUUSTOON,UUTTA NÄKEMYSTÄ TALOUTEEN.TURVALLISUUDENT EKIJÄT537Lähiruokaa perheen pienimmilleVahva ja itsenäinen!Myönteinen espoolaisuus on kansallinen voimavara Suomessa.Suomi tarvitsee vahvaa ja itsenäistä Espoota.Olen toiminut Espoon kaupunginvaltuustossa neljä vuotta vahvasti,itsenäisesti ja samalla yhteistyökykyisesti. Työtäni on ohjannut halutehdä Espoosta entistäkin parempi paikka elää ja asua.Olen ehdokkaana myös lokakuun kuntavaaleissa.Kimmo Oiladiplomi-insinööri, asianajaja, yrittäjä, isäkaupunginvaltuutettuKokoomuksen valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtajakaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen189Lue lisää www.oila.fi.Ota yhteyttä kimmo@oila.fi.Tule tilaisuuksiini. Äänestä.Maksaja Kimmo OilaMainokset maksaa Raija MeriläinenRAIJA MERILÄINENOpetusneuvos. KT. YTM & FMKoulutusVanhustyöLastenharrastuksetKIMMO OILAKokoomusPositiivinenhaastaja12.7.2012 ❘ esse15RippikouluπSyntynyt 1998?Tervetuloa rippikouluun 2013IlmoittautuminenEspoon seurakuntienrippikouluihin on avoinna15.- 31.10.2012 osoitteessawww.espoonriparit.fi.www.espoonseurakunnat.fiwww.esboforsamlingar.fiILMOITTAUDU.ANMÄLDIG!Hyvä espoolainen!Kuntavaaleissa voitäänestääTUOMIOKIRKKOkokenuttaterveydenhuollonsekä sosiaalijaeläketurvanasiantuntijaa.Äänestä VeikkoEspoon valtuustoonESPOOSinustako tukihenkilö?Etsimme vastuullisia ja elämänmyönteisiätäysi-ikäisiä, jotka voisivat toimia tukihenkilöinätuen tarpeessa oleville 10–14-vuotiaillelapsille ja nuorille.Tukihenkilökoulutus su 18.11. klo 14–17 Espoonkeskuksessa Nuorten tila Nestorissa, Asemakuja 2.Katso tarkemmin Yhteiset ilmoitukset -palsta jaota yhteyttä: Sari Kivioja-Vikström 050 438 0185,sari.vikstrom-kivioja@evl. tai Taru HytönenVeikko Simpanen040 509 8208, taru.hytonen@evl. .TUOMIOKIRKKOsosiaalineuvoswww.veikkosimpanen.fiKuusivuoropuheluaRaamatustaklo 19 Auroran kappelissaHeiniemenpolku 1www.raijamerilainen.comwww.facebook.com/raija.merilainen.3675Ilmoitusmarkkinointi 020 754 2000/vaihdeilmoitusmyynti@kotimaa.fito 11.10. ”Raamatun moniäänisyys- onni vai onnettomuus?”,TT Anni Pesonento 25.10. ”Uskoiko Jeesus kuolevansa maailman elämän puolesta?”TT Tom HolmenVuoropuhelusarjan vakiokeskustelijana opetusneuvos Kalevi Virtanen.Kahvitarjoilu klo 18.30. Tutustu ennakkotekstiin, kysy ja kommentoi:www.espoontuomiokirkkoseurakunta..Flora Matikasta tulee ensi keväänä isosisko. Maria-äiti arvelee pärjäävänsä hyvin uuden tulokkaan kanssa.”Uskon että nyt osaan paremmin kuunnella vauvan viestejä. Itseluottamukseni on kasvanut.”Lapsen imettäminen onmaailman luonnollisimpiaasioita. Imetysmyönteiselleasenteelle ja tiedolle onsilti tarvetta.Teksti Elina RaunioKuva Jukka GranströmEssen tämän viikon kansi kuvaon napattu Afrikassa olkiseinäisessätalossa. Powermilknimisessäotoksessa poseeraa FloraMatikka ja hänen äitinsä MariaEspoosta. Kuva sai kunniamaininnanImetyksen tuki ry:n järjestämässävalo kuvakilpailussa.”Kuvassa imettäminen on poikkeustilanne,sillä Flora on siinä joyli kaksivuotias”, Maria Matikkakertoo.Maria Matikka oli jo aikeissalopettaa imettämisen tytön lähestyessäkahta ikävuotta. Kuvataiteilijaperheenulkomaanmatka muuttisuunnitelmat.”Pääsimme mieheni kanssa viideksikuukaudeksi työskentelemääntaiteilijataloon Senegalissa.Ajattelin että äidinmaito on lapsellejoka tapauksessa turvallistaravintoa myös Afrikassa. Jälkeenpäinpäätös imettämisen jatkamisestatuntui Jumalan varjelukselta”,Matikka kertoo.Flora sai vieraasta ruoasta rajunvatsataudin, eikä mikään muu pysynythänen sisällään kuin rintamaito.Imetyksen viime vaiheetolivat hankalat sekä tytölle ettääidille. Floran saama antibioottilääkitysaiheutti hänen suuhunsasammasta. Se puolestaan tarttuiäidin rintoihin, jotka olivat lopultahaavaumilla. Lapsi sai kuitenkinruokaa, ja molemmat paranivatvaivoistaan pikkuhiljaa.Ensi viikolla puhutaan imetyksestäImetysviikkoa vietetään 15.–21.lokakuuta jo 20. kerran.Viikon päätapahtuma on Imetyksentuki ry:n ja MetropoliaAmmattikorkeakoulun kätilökoulutuksenjärjestämä seminaaritiistaina 16. lokakuuta.Päivä on suunnattu erityisestikätilöille ja alan opiskelijoille,mutta on avoin kaikille.Helsingissä, osoitteessa Tukholmankatu10, pidettävää seminaariavoi seurata suorana myösnetissä.Lisätietoja löytyy osoitteestawww.imetys.fi.Sivustolla on myös imetystukipuhelimennumero ja sieltäpääsee Maitolaituri-keskustelupalstalle.”Ulkomainoksissanäkee enemmänpaljasta pintaa kuinvauvanruokintahetkissä.”Vertaistuki kannustaaerityisesti alussaFlora syntyi kolme vuotta sittenKätilöopistolla. Maria ja Tomi Matikkahalusivat vauvan kanssa kotiinjo kahden päivän kuluttua synnytyksestä.”Asennoiduin niin, että pyydäntarvittaessa apua. Meillä meni kuitenkinkaikki hyvin. Sain tukea ystäviltänijotka itsekin ovat äitejä”,Matikka sanoo.Hän löysi netistä myös Imetyksentuki ry:n sivuston, jonka artikkeleistaoli hyötyä.Imetyksen tuki ry:n toiminnanjohtajaMaarit Kuoppala kertoo,että yhdistyksen tärkein tehtäväon tarjota laadukasta vertaistukeaäidiltä äidille.”Tuoreen tutkimuksen mukaansynnytyssairaalat tekevät hyväätyötä – 90 prosenttia äideistäkotiutuu imettävinä. Ensimmäisinäviikkoina kotona imetysrytmiävauvan kanssa etsivän äidin onkuitenkin hyvä saada vertaisapua.Muuten imettäminen saattaa loppuapieniinkin vastoinkäymisiin.”Ennen nuorille äideille saattoilähellä asuvissa suvun naisissa ollaliikaakin neuvojia. Nykyään äiditviettävät paljon aikaa vauvankanssa kaksin kotona, eikä imettämistäluontevasti näe. Kuoppalasanoo, että esimerkiksi vauvan tiheänimemisen kausi tulee joskusäideille yllätyksenä.”Tietyssä vaiheessa vauva haluaaimetystä lähes tauotta. Jo tietosiitä, että maidon koostumustamuuttava kausi kuuluu asiaan jasyöttötahti palautuu muutamassavuorokaudessa taas kohtuulliseksi,auttaa väsynyttä ja hämmentynyttääitiä.”Imetyksen tuki ry kouluttaa äitejäimetystukihenkilöiksi, päivystäätukipuhelimessa ja ylläpitääkeskustelupalstaa netissä.Imetysmyönteinen ilmapiiriäidin ja vauvan etuVain yksi prosentti suomalaisista äideistätäysimettää suosituksen mukaisestipuoli vuotta. Maria Matikkatäysimetti seitsemän kuukauttaja jatkoi imetystä osana ruokarytmiävähän yli kaksi vuotta.Leppävaarassa kokoontuuavoin imetystukiryhmä, johonäiti voi mennä vauvan kanssa etukäteenilmoittautumatta.Ryhmä kokoontuu lastenkappeliArkissa kauppakeskus Sellossajoka kuukauden kolmantenatorstaina, seuraavan kerran18. lokakuuta klo 18–19.30.Hän kertoo, että hän halusiuseimpien äitien tapaan rauhaa jahenkilökohtaista tilaa imettämiselle,mutta pystyi syöttämään lapsensamyös muualla kuin kotona.”Imettäminen oli helpompaakuin pulloruokinta – aina oli evääthygieenisesti mukana. Julkisillapaikoilla pidin lasta takin tai isonhuivin alla.”Monia tuntuu nolottavan mahdollisuus,että imettävä äiti paljastaajulkisella paikalla rintansa.”Ulkomainoksissa näkee enemmännaisen paljasta pintaa kuinlapsen ruokintahetkessä”, MaaritKuoppala huomauttaa.Hän haastaa imettämisen näkemisestäpahastuvia miettimään,miksi alusvaatemainokset eivät herätäsamanlaista närkästystä.Maria Matikka huomasi eronsuomalaisessa ja afrikkalaisessakulttuurissa.”Äitiyttä kunnioitetaan korostetustiAfrikassa. Liikkuessani lapsenkanssa saimme paljon hyväksyväähuomiota. Jonoissa meitä patisteltiinmuiden edelle.”Matikka arvelee, että äitiydenaseman takia naisen rinnoilla eituntunut olevan korostetun seksuaalistamerkitystä.”Dakarissa naisten paljaat rinnatsaattoivat vilahdella mekkojenhiha-aukoista, eikä kukaan kiinnittänytsiihen huomiota.”


10 esse ❘ 11.10.2012 tavataan esse.tavataan@kotimaa.fi11.10.2012 ❘ esse 11Tapahtumatiedot lähetetään viimeistäänkymmenen päivää ennen lehdenilmestymistä osoitteeseen esse.tavataan@kotimaa.fi.Toimitus eitakaa, että kaikki lähetetyt tiedotjulkaistaan.Ke 17.10. klo 9–19.20 Sellon kirjastonLastenmaassa (Leppävaarankatu9) Satujen pikkuväkeä.Satupäivän ohjelmassa on muunmuassa musiikkidraamaleikkiä,askartelua ja ihmettelypaja.• MUSIIKKIAmuseo Emmassa (Ahertajantie 5)BMW Art Cars. Kuusi uniikkia autoaBMW Art Car -taidekokoelmastaensimmäistä kertaa Suomessa.Avoinna ti, to, pe 11–18, ke 11–20(ilmainen 18–20, Futuro aina 2 e),la–su 11–17. Liput 10/8 e, alle 18- jayli 70-vuotiaat ilmaiseksi.Marko RantanenÄlä anna harmaakaihinsumentaa arkea.Harmaakaihin oireet tuntuvat nopeasti arjessa. Lukeminen jatelevisionkatselu vaikeutuu, hämäränäkö heikentyy ja värisävyterottuvat huonommin. Silmät saattavat myös häikäistyähelposti kirkkaassa valossa. Onneksi apua ei tarvitse odottaa,eikä epävarmuudessa tarvitse elää.Varaa siis aika asiantuntevalle silmäkirurgille Diacorista.Siitä se elämä kirkastuu.TIEDUSTELUT JA AJANVARAUS 09 7750 8160Diacorin omistaa HelsinginDiakonissalaitoksen säätiö.• KIRKOISSA SOIPe 12.10. klo 12 Kauklahdenkappelissa (Kauppamäki 1) iltapäivämatinea.Andreas Helling,sello, Liisa Makkonen, viulu, SonjaFräki, piano. Debussy, Kodály,Shostakovich.Pe 12.10. klo 18 Tapiolan kirkonseurakuntasalissa (Kirkkopolku 6)Syysillan klassinen kitarakonsertti,Tuomo Kupari.Su 14.10. klo 10 Tapiolan kirkossa(Kirkkopolku 6) KuoroEspoo-festivaalinjuhlamessu. KamarikuoroGloria Timo Nuoranteen johdolla.Kuorolle sävellettyä messumusiikkia:Rautavaara, Kokkonen, Kortekangas,Haapasalo.• LAPSILLETo 11.10. klo 10 Teatteri Hevosenkengässä(Juhannusmäki 2) Kultakutrija kolme karhua. Perheen pienimmille(suositus 2–6 v) suunnattusatunäytelmä. Liput 8e puh. (09)439 1220 tai www.hevosenkenka.fi.Pe 12.10. klo 10 ja la 13.10. klo 15Sellosalissa (Soittoniekan aukio1 A) Kulps! Kani Koipeliinin kuperkeikat.Kirsi Kunnaksen runodraamaansävelletty satuooppera.Suositellaan ala-asteikäisille. Perjantainesityksen liput 8 e, varauksetsellosali@espoo.fi tai puhelimitseti–pe klo 15–17 numerossa(09) 8165 7912. Lauantain esityksenliput yhden/ kahden/ kolmen/neljän hengen lipuille 10/19/27/36e (+palvelumaksu) Lippupisteestäwww.lippu.fi.La 13.10. klo 16 ja su 14.10. klo 15Teatteri Hevosenkengässä (Juhannusmäki2) Kultakutri ja kolmekarhua. Perheen pienimmille (suositus2–6 v.) suunnattu satunäytelmä.Liput 10 e puh. (09) 439 1220 taiwww.hevosenkenka.fi.Ti 16.10., ke 17.10. ja to 18.10.klo 9.30 Teatteri Hevosenkengässä(Juhannusmäki 2) Kultakutri jakolme karhua. Perheen pienimmille(suositus 2–6 v.) suunnattu satunäytelmä.Liput 8 e puh. (09) 4391220 tai www.hevosenkenka.fi.To 11.10. klo 19 Espoon kulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) Nostalgia-konserttikiertue,Jari Sillanpää Liput 39/35e Lippupalvelusta www.lippupalvelu.fitai puh. 0600 10 800 (+palvelumaksu).La 13.10. klo 14 nuorisotila Kulmassa(Kuunkehrä 6) Colourful Espoo.Afrikkalaisteemainen tapahtuma.To 18.10. klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio1 A) Unen syli. SopraanoIlona Jokinen ja kanteletaiteilijaMirva Minkkinen tulkitsevattarinoita laajasta kehtolauluperinteestä.Visuaalinen toteutus NinaSivén, maalaukset Martta Wendelin(oikeudenomistajan luvalla).Liput 12/8 e (+palvelumaksu) Lippupisteestä.• NÄYTTELYTTo 11.10.–su 4.11. Galleria Aarnissa(Ahertajantie 5) Jukka Suhosennäyttely Vielä. Avoinna ti, to,pe 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.Pe 19.10. asti Galleria Villisiassa(Soukantie 4) Tunnelmia Italiastaakvarellinäyttely. Avoinna ti–to12–17 ja pe–su 12–15.Su 28.10. asti Villa Elfvikin luontotalossa(Elfvikintie 4) Monimuotoisenmetsän taika. Avoinna ma–pe 9–15, su 10–16.Ke 31.10. asti TaidelainaamoLainassa (Piispansilta 11 S 10) kuukaudentaiteilija Päivi Eerikäisennäyttely. Avoinna ma–pe 12–18, la11–15.30.Ke 31.10. asti Palvelutalo MerikartanonMerigalleriassa (Tyrskyvuori6, Kivenlahti) Ruth Vilminnäyttely Syksyn värejä. Avoinnapäivittäin 8–17.Ke 31.10. asti Omnian kampuksellaEspoon keskuksessa (Kirkkokatu16) suuri artesaani töiden näyttely.Art Omnian opiskelijoiden töitähuonekaluista vaatteisiin, pihavinkeistäkoruihin.Ke 31.10. asti Modernin taiteenPekka Heimanin ohjaama ja dramatisoima Kultakutri ja kolme karhua on lämminhenkinentarina ystävyydestä ja erilaisuuden hyväksymisestä. Teatteri Hevosenkengäntämän syksyn uutuusesitys sopii erityisesti 2-7-vuotiaille.• TEATTERITo 11.10. klo 19 Espoon kulttuurikeskuksenLouhisalissa (Kulttuuriaukio2) Kajaanin Kaupunginteatterinvierailu, Anna Krogeruksenuutuusnäytelmä Paha lapsi – viattomuudenpuolustus. Liput 27/23/15e Lippupisteestä www. lippu.fi taipuh 0600 900900 (+ palvelumaksu).Pe 12.10., la 13.10., ti 16.10.ja ke 17.10. klo 19 sekä to 18.10.klo 14 Espoon kaupunginteatterissa(Revontulentie 8) Fingerpori. PerttiJarlan samannimisiin sarjakuviinperustuva näytelmä. Ikärajasuositus15 v. Liput 29/25/15 e ma–pe klo11–17 numerosta (09) 439 3388, kaksituntia ennen esitystä ovelta tai Lippupisteestä0600 900 900 (+ palvelumaksu).Ma 15.10. klo 19 Espoon kaupunginteatterissa(Revontulentie 8)Elävän laulun klubi, Tanssiva mieli– iloinen irlantilainen ilta. Liput15 e ma–pe klo 11–17 numerosta (09)439 3388, kaksi tuntia ennen esitystäovelta tai Lippupisteestä 0600900 900 (+ palvelumaksu).• MUUTATo 11.10. klo 18 Tapiolan kirjastossa(Kaupinkalliontie 10) kuntavaalipaneeli.Kunnallisvaaliehdokkaitatentattavina.Su 14.10. klo 14 Sellon kirjastossa(Leppävaarankatu 9) suuri kunnallisvaalikeskustelu.Ti 16.10. klo 18 Entressen kirjastossa(Siltakatu 11) azerbaidzanilainenilta. Opettaja Arzu Muradlikertoo ruokaperinteestä ja maistattaaruokia. Luvassa myös azerbaidzanilaistamusiikkia.Ke 17.10. klo 13–15 TalomuseoGlimsissä (Glimsintie 1) kädentaitojenkeskiviikko. KeskiviikkoisinGlimsin näyttelyihin ja tapahtumiinon vapaa pääsy.To 18.10. ja pe 19.10. klo 11 Talo-TUOMIOKIRKKOTasavallan presidentti Sauli Niinistösytyttää Asunnottomien Yön tulet klo 19KuoroEspoon taiteellisesta johtamisesta vastaa laulamisen laatuviisikko Club For Five. Lauluyhtye ehtii itsekin konsertoida ja myös jakaa oppeja muille yhtyelaulukurssillafestivaalin aikana.Kymmenes KuoroEspoo käynnistyy perjantainaKuoroEspoo on kansainvälinenkuoro- ja lauluyhtyemusiikkiinkeskittynyt festivaali, joka järjestetäänjoka toinen vuosi lokakuussa.Festivaali on tuonut Espooseenmonia ulkomaisia kuoroja,nimekkäitä lauluyhtyeitä ja kuoronjohtajia,sekä antanut monipuolisiaesiintymismahdollisuuksiakotimaisille kokoon panoille.Tuleva festivaali on järjestyksessäänkymmenes ja sitä vietetään12.–17. lokakuuta. Festivaalinjärjestää Espoon Musiikkifestivaalityhdistys ry ja sen taiteellinenjohtaja on lauluyhtye ClubFor Five.Konserttejamoneen makuunFestivaalin avajaiskonsertti Visitatiojärjestetään Espoon kulttuurikeskuksenTapiolasalissa perjantaina12. lokakuuta kello 19. TapiolaSinfoniettan vieraana on kolmePasi Hyökin johtamaa huippulaulajistoa:Laulu yhtye Talla, Tapiolankuoro ja EMO Ensemble. Oh-museo Glimsissä (Glimsintie 1)opastus ja työpaja: maalaislastenelämää entisaikaan. TalomuseoOhjelmassa mm. vaatteiden jakoaruokatarjoilua, musiikkia, puheenvuoroja,järjestöjen ja palveluidenesittelyä.Ehtoollishartaus, iltapala jakeskustelumahdollisuus klo 21alkaen Villa Apteekissa, Pappilantie 5.TUOMIOKIRKKOGlimsissä pääsee kokeilemaan kädentaitoja.Ryhmille ennakkoilmoittautuminenon välttämätön.Lähetystyönjuhlamessusu 14.10. klo 10 Espoon tuomiokirkossa Kirkkopuisto 5Saarna ja liturgia piispa Tapio Luoma, avustavat papit Antti Kujanpää jaAnita Kyönsaari, kanttori Marja-Liisa Talja, urkuri Leena Eskelinen,avustaa Virve Ruokokoski, klarinetti. Kolehti 200 -vuotiaalle Suomen Pipliaseuralle.Messun jälkeen Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossaRaamattutyön juhla - Suomen Pipliaseura 200 vuotta.piispa Tapio Luoman tervehdys, Suomen Pipliaseuran pääsihteeriMarkku Kotilan esitys, musiikkia Markus Bäckman ja Petri Kangas.Juontaa Antti Kujanpää, kanttorina Marja-Liisa Talja.Ennen juhlaa Lähetyslounasraamattulähetystyön tukemiseen. Juhlakahvitus.jelmassa on aikamme säveltäjienhengellistä musiikkia.Laululaukku ja Laulava kynäon riemukas lastenkonsertti, jossaseikkaillaan Laululaukun jauunituoreen Laulava kynä -cd:nlaulujen ja kuvien siivin. Laululaukku-orkesterinlisäksi konsertissaesiintyy Jousenkaaren koulunmusiikkiluokkien kuoro. Konserttion lauantaina 13. lokakuuta kello17 Espoon kulttuurikeskuksenTapiolasalissa.Lavalle nousee itseoikeutetustimyös festivaalin taiteellinen johtajaClub For Five. Sunnuntaina14. lokakuuta kello 18 Louhisalissaalkavassa konsertissa kuullaanyhtyeen rakastetuimpia kappaleitavuosien varrelta.Kuoronjohtaja, musiikkineuvosMarjukka Riihimäki on johtanutsekä Philomelaa että GrexMusicus -kamarikuoroa niidenperustamisesta lähtien. Kuoro-Espoo-festivaalin Heijastuksia-konsertti kuullaan Tapiolasalissatiistaina 16. lokakuuta kello 19.Festivaalin ulkomainen vierastulee tällä kertaa New Yorkista.Vuonna 1999 perustettu lauluyhtyeNaturally 7 käväisi keväälläSuomessa Michael Bublén konserttikiertueenlämmittelijänä.Tätä taitavaa a cappella -yhtyettäkuullaan Tapiolasalissa keskiviikkona17. lokakuuta kello 19.TUOMIOKIRKKOKoulutusta jailmaistapahtumiaComplete Vocal Technique ontanskalaisen Catherine Sadolininperustama kokonaisvaltaisenäänenkäytön tekniikka, joka onmullistanut laulunopetusta ympärimaailmaa. Laulaja ja musiikkikasvattajaSören Lillkung luennoiaiheesta Kulttuurikeskuksenalakerran Joukolassa maanantaina15. lokakuuta kello 15.Festivaalin yhteydessä järjestetäänClub For Fiven mestaroimayhtyelaulukurssi.Kurssin lopputuloksia voikuulla Cafe Louhen yhtyelauluillassaEspoon kulttuurikeskuksenLouhisalissa maanantaina 15.lokakuuta kello 19. Illan erityisvierason viiden nuoren ja lahjakkaannaisen lauluyhtye Viisi.KuoroEspoo-festivaalin antiavoi kuulla myös ilmaistapahtumissa.Valloittava duo MariKätkä ja Tuomas ”Tumppu” Kesälälaulattavat kuoroyleisöä yhteislaulutilaisuudessalauantaina13. lokakuuta alkaen kello 14Tapiolasalissa.Sunnuntaiaamuna 14. lokakuutakello 10 vietetään KuoroEspoon10-vuotisen taipaleen kunniaksijuhlajumalanpalvelusta Tapiolankirkossa. Messussa esiintyyespoolainen, kirkkomuusikoistakoostuva Kamarikuoro Gloriajohtajanaan Timo Nuoranne.Juhlamessun jälkeen kello 12kajahtaa ilmoille KuoromaratonEspoon kulttuurikeskuksen lämpiössä.Konsertin juontaa InariNuutero, joka on Yleisradionkuoromusiikkiin erikoistunuttoimittaja ja itsekin kokenut kuorolaulaja.Koko ohjelma osoitteessawww.kuoroespoo.fi. Tapahtumanliput 5–32 e Lippupistestä.Pääsyliput 4/3 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, elleipääsymaksua mainita. Seurakuntientapahtumat ovat s. 14–18.Tahdon! Helppo hääpäiväEspoon tuomiokirkkoseurakunnassaontarjolla vihiaikoja:Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Kalajärven kappeliRuskaniitty 3Kauklahden kappeliKauppamäki 1Nupurin kappeliBrobackantie 1-3Suvelan kappeliKirstinpiha 3muistaa!Ke 12.12.12. klo 12Ilmoittautuminen 11.10.–3.12.2012varaussihteerille (09) 8050 3515.


12 esse ❘ 11.10.2012 11.10.2012 ❘ esse 13Vapaaehtoiset ovat kirkon toivoKirkon uusi nousu piileehyvän kiertoonpanevissa ihmisissä,jotka osoittavatvälittämisensä tekojentasolla, uskoo tuoreespoolaisprofessoriAnne Birgitta Pessi.”Ainoa mahdollisuutemmeon luottaarakkauden voimaan.Vapaa ehtoisilla onhuikeasti annettavaa,jos heidän voimansavaljastetaan yhteiseksihyväksi!”Teksti Janne VillaKuva Jani LaukkanenAnne Birgitta Pessiosallistui yritysvalmentajanatyöskentelevänpuolisonsakanssa seurakunnanvapaaehtoisviikonloppuun.Voisi olettaa, ettämonilla aloilla aktiivinen tehokaksikkoolisi oitis rekrytoitu mukaanmuuhunkin toimintaan.Kukaan ei hiiskahtanutkaan siihensuuntaan. Tämä ei yllättänytvapaaehtoistyön, yhteisöllisyyden jauskonnollisuuden suhteita kartoittanuttakirkkososiologia, joka aloittielokuussa Helsingin yliopiston käytännöllisenteologian professorin virassa.”Kirkon työntekijät eivät haluaahdistella ihmisiä. Ihmiset taas valittavat,ettei heihin oteta järjestöjentilaisuuksissa kontaktia tai jos he antavatkinyhteystietonsa, kukaan eipalaa asiaan”, Pessi tietää.Paras tapa rekrytoida uusia jäseniäon ottaa heihin yhteyttä henkilökohtaisesti,varsinkin jos pyynnönesittää ennestään tuttu ihminen.Kirkossa avainasemassa ovat luottamushenkilötja paikkansa vapaaehtoistyössäjo löytäneet, sillä he tietävätoman kokemuksensa perusteella,kuinka kyseiseen tehtävään houkutteluonnistuu.Positiivisenpalaute pureeVapaaehtoistehtäviin hakeutuvilletärkeintä on se, että toiminta tuntuumerkitykselliseltä ja sen kautta pääseeantoisaan sosiaaliseen verkostoon.Kolmas houkutin on positiivinenpalaute.”Vapaaehtoisia innostaa, jos heitäpyydetään mukaan jonkin taitonsatai ominaisuutensa takia jahe saavat kokea itsensä tärkeiksi.Ihmiset tekevät melkeinpä mitävain, jos heitä vähän kehutaan.Myönteisyyden voima on huikea!On surullista, että tämä potentiaalihukataan usein”, sanoo positiivisenajattelun edistäjänä tunnettuprofessori.Seurakuntien vapaaehtoistoimintavoisi näyttäytyä nykyistäveto voimaisempana.”Suomessa on paljon minunlaisianiaikuisia, joiden suhde kirkkoonja sen sanomaan on erittäinmyönteinen. Valitettavasti seurakuntaei profiloidu meille yhteisönä,jonne haluaisimme ensimmäisenähakeutua antaaksemme aikaammejonkin hyvän asian puolesta.””Antaisimme enemmän panostammekirkolle, jos tuntuisi, ettäse kaipaa meitä aidosti. Nyt seurakunnatprofiloituvat usein etäisinäja omatoimisesti pyörivinä yhteisöinä,jotka pärjäävät työntekijöidensävarassa.”Aitous vetoaa makeaamainosta enemmänAnne Birgitta Pessi on selvittänytihmisten kokemuksia autenttisuudesta,siitä mikä tuntuu olevan aitoa.Kirkolta odotetaan nimenomaanautenttisuutta ja totuudellisuutta.”Kristittyjen on seistävä omantotuutensa takana. Sanoma vesittyy,jos sen esittäjä tuntuu tekopyhältä.Sellaista imagotappiota onvaikea saada takaisin millään makeallamainoskampanjalla.”Autenttisimmillaan kirkko onesimerkiksi diakoniassa, hiljaisessaperustyössä, jossa lähimmäisyystulee todeksi. Kirkon sanoma meneeläpi siellä, missä sanat ja teot yhdistyvät.Ihmiset kaipaavat kirkoltarakkauden, oikeudenmukaisuudenja toivon eikä tuomion ääntä.”Yhteisöihin sitoutumista koskevissatutkimuksissani rakkaudenteema nousee yhä tärkeämmäksi.Ihmiset haluavat olla mukanarakkaudelliseksi kokemassaan toiminnassa,joka on parhaimmillaanhuikean koskettavaa.”KirkonkäyntikorttiVapaaehtoistyön tutkija neuvookirkon luottamushenkilöitä kohdistamaankatseensa yhdessä vapaaehtoistenkanssa toteutettavandiakonian kehittämiseen.Kirkko on Suomessa ylivoimaisestivahvin lähimmäisenrakkaudenarvoja ja asenteita välittävä jatoiminnassaan toteuttava instituutio.Suomalaisilla on korkeita odotuksiaja arvostusta kirkollista auttamistyötäkohtaan.”Suomessa tarvitaan tulevaisuudessakinhyvän tahdon ja elämäninstituutiota, joka puhuu jatoimii lähimmäisyyden ja oikeudenmukaisuudenpuolesta”, professoriPessi painottaa.Uskonnollisen motivaation jaarvopohjan varassa toimiva kirkkokanavoi myös kansalaisten altruismia,auttamisen ja hyvän tekemisenhalua. Se ylläpitää luottamustalähimmäisyyteen.”Diakoniatyö voi olla kirkonkolmannen vuosituhannen käyntikorttija kohtaamisen kieli. Hengellinenja sosiaalinen ulottuvuuskuuluvat yhteen. Spiritualiteetistatulee täydellisesti totta vasta, kunusko ja toiminta kulkevat rinnakkain.”Tehopakkaus ja työholistiAnne Birgitta Pessi onehtinyt tehdä häkellyttävänmäärän tutkimuksiaja kirjoja.Kotimaisia ja kansainvälisiäakateemisia palkintoja saanutteologisen tiedekunnan priimustohtoriharrastaa balettia,klassista musiikkia, taidemuseoita,arkkitehtuuria ja ”luonnonkauneudestahurmioitumista”.Pessin pariskunta käy itsetuntemustaja toistensa tuntemistalisätäkseen koulutuksissaja parisuhdekursseilla, ulkomaitamyöten.”Haluamme kulkea yhdessäkohti mahdollisimman hyvääja autenttista elämää, emmekäjuosta rahan perässä.”Helposti innostuvalla ja toisiainnostavalla naisella on ainameneillään kiinnostavia projekteja.Jos kalentereissa on vähänkinväljyyttä, se täyttyy äkkiä.”Olen nauttinut valtavastityöstäni ja heittäytynyt siihenniin täysillä, että elämänion ollut usein liiankin suoritus-ja työkeskeistä. Olen olluttyö holisti, kuten moni muukinkutsumustyötä tekevä”, häntunnustaa.”Olen kokeillut tuhatta jayhtä strategiaa siihen, että osaisinolla lukematta työmeilejäkotona. Olin välillä Facebookistakinpois. Minulla on luontainentaipumus liialliseen vauhdikkuuteen,mikä on heijastunutrajuinakin fyysisinä oireina,kun keho ei ole pysynyt mielenmukana.””Antaisimme enemmänpanostamme kirkolle,jos tuntuisi, että sekaipaa meitä aidosti.”Instituutiolleihmisen kasvotSuomalaisten sisältä kumpuaa halutehdä hyvää ja olla mukana yhteisöissä,joissa omat arvot ja ihanteettoteutuvat. Nykyihmiset odottavatvapaaehtoistyön olevan sellaista,mistä he saavat itsekin jotain. Hyväntekemisen täytyy myös tuntuahyvältä.”Kirkon kohtalonkysymys on,löytääkö se lähitulevaisuudessa tavatsitouttaa ihmiset jäsenyyteenkokemuksellisella tasolla. Jokainensitoutunut jäsen sitouttaa lähipiirissäänolevia ihmisiä kirkkoonja antaa instituutiolle kasvot.”Tavallisten seurakuntalaistenrooli voisi olla kirkossa paljon nykyistäsuurempi. Tuomasmessuon ihanteellinen esimerkki yhteisöllisyydestä:työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijätovat yhteisessärintamassa, samaan aikaan hengellisessäja sosiaalisessa roolissa.”Olin Tuomasmessussa esirukoiltavana.Eräs maallikkorouvalaittoi öljyllä ristin otsaani. Parinsekunnin ajan hän oli kiinnostunutvain minusta ja minua varten.Se riitti ihanaan kokemukseen.Hän välitti minusta”, Pessi muisteleehymyillen.Myönteistä myllerrystäja potkuaKirkon uusi nousu lähtee siitä, ettäihmiset, joiden ei tulisi nyt mieleenkäänmennä messuun, liittyvätLeppoisammanelämän etsijätPessin perhe asuu omakotitalossaNöykkiön rauhassa. Harmoninenympäristö sopii vastapainoksivauhdikkaalle, ideoitaja ajatuksia alati pulppuavalleprofessorille.Pessin pitkällisenä pyrintönäon ollut ”downshiftata”, laskeaelämän sykettä ja hellittää stressaamisesta.Downshiftaus-aatevastustaa materialistista suoritusmentaliteettia,jossa omaaika, ihmissuhteet, onnellisuusja henkinen hyvinvointi alistetaanrahan ja suoritusten keräämiselle.”Hidastaminen merkitseeminulle avautumista luovuudelle,levolle ja pyhälle niidenkaikissa hienovaraisissa ja moninaisissasävyissään.”Arjen keskeltäkin löytyyrauhan satamia ja suvantohetkiä.Pessi meneee usein keskentyöpäivän hiljentymään vartiksiHelsingin tuomiokirkkoon.”Downshiftaus on ihanaa jahoukuttelevaa mutta sietämättömänvaikeaa! Temperamentilleniolisi helpompaa lopettaajonkun asian tekeminen kokonaankuin vähentää sitä. Muttaei työntekoa voi lopettaa”, tutkijatiedostaa kehityshaasteensa.Leppoisemman elämän etsijäon oppinut hitautta ja läsnäolontaitoa. Se tulikin tarpeeseen,kun kauan kaivattuKlaara-vauva syntyi toukokuussa.Viime viikolla äiti jatytär osallistuivat ensi kertaaseurakunnan muskariin.”Lapsi, joka pitkään oli olemassavain hiljaisena huokauksenasydämemme päällä, onsaapunut tänne! Pikkuinenpääskysemme lensi taivaastamaahan”, Anne Birgitta Pessiherkistelee.Priorisointi pienokaisen jatyön välillä on ollut yllättävänyksinkertaista. Koliikista kärsinyttyttö vei näet kirjaimellisestikaiken ajan ensimmäisinäkuukausina. Lokakuussa Klaaranvointi on jo paljon parempi.”Mutta kyllä tämä kotonaolo vain on huomattavasti hektisempääkuin töissä!”, professorimyöntää nauraen.kirkkoon vapaaehtoistyön, diakoniantai luottamustehtävien kautta,Pessi uskoo.”Hengelliset riennot ovat kirkonhardcore-toimintaa, mutta sitä ennentarvitaan pehmeämpi lasku jatulokulma kirkkoon.”Vapaaehtoistyö lisää tekijöidensäonnellisuutta ja elämänlaatua.Itsekkäiksi väitetyt individualistitkinhaluavat auttaa toisia, koskahe saavat siitä elämäänsä sisältöä javastapainoa työlle.Kirkon työntekijöiden rooli voisimuistuttaa manageria, joka saattaaihmisiä yhteen ja mahdollistaamielekkäiden toimintamuotojensyntymistä sekä kohtaamispaikkojenrakentumista.”Luottamushenkilöt ja vapaaehtoisetvoisivat vaikuttaa siihen,että kirkosta tulisi enemmän proaktiivinen– rohkea ja räväkkärakkauden puolestapuhuja ja toimija– eikä reaktiivinen, viiveelläärsykkeisiin reagoiva instituutio.He ovat kirkolle valtaisa mahdollisuus.””Kirkossa on aika kysyä, mitenasiat voitaisiin tehdä toisella tavalla.Me tarvitsemme myönteistämyllerrystä ja potkua!”Kolme tuhattavapaaehtoistaEspoon seurakunnissa toimiiyhteensä noin kolme tuhattavapaaehtoista. He toimivatlasten ja nuorten sekäaikuisten ja ikääntyneidenparissa.Vapaaehtoinen antaa lahjansayhteiseen käyttöön.Hän voi toimia tukihenkilönätai ryhmänohjaajana, laulaakuorossa tai avustaa jumalanpalveluksessa.Koko ajan syntyy myösuusia tehtäviä. EsimerkiksiOlarin seurakunnassa etsitäänjuuri nyt mediatuottajaa.Osa toiminnasta on kokonaanvapaaehtoistensuunnittelemaa ja toteuttamaa.Lisätiedot seurakuntienvapaaehtoistoiminnastawww.espoonseurakunnat.fi/vapaaehtoiset.


18 esse ❘ 11.10.2012 11.10.2012 ❘ esse 1911.10.2012KauniaistenseurakuntaKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700Kauniainen. Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14 ja toklo 9–16 sulj. klo 11.30–12 p. (09) 512 3710.etunimi.sukunimi@evl. www.kauniaistenseurakunta.MessuSu 14.10. klo 10 kirkossa, saarna MauriVihko, liturgia Mimosa Mäkinen ja kanttorinaAnna Marte. Senioreiden kirkkopyhä.Kirkkokahvit.Perhekerho"Mistä unet kertovat?" Anna-Kaisa Tuomi.To 11.10. klo 10 Sebatoksessa.Vartin hartaus jamaanantaikahvilaMa 15.10. klo 12.45 hartaus ja kahvilaklo 13–15 Sebastoksessa.Hyvän tuulen ystäväkerho”Plyymejä ja teatteripölyä, tarinaa suomalaisenteatterin diivoista”, JuhaniLehtonen, ti 16.10. klo 13 yläsalissa.Punainen lankaKe 17.10. klo 14 mielenterveyskuntoutujienryhmä Sebastoksessa. Katsotaanelokuva.Laajan valikoiman ja hyvänpalvelun kristillinen kirjakauppa,josta löydät kaikkien kustantajienkristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksillemyymälään ja verkkokauppaan!Kalevi Virtanen, Heikki Hakala (toim.)Taivas varjeleJoka äijän rukouskirjaKirjan rukouksissa tulee esiinsuomalaisen miehen elämän kokokirjo. Punaisena lankana juokseekokemus: kaikesta selvitään.22,50 (25,00)LK-KIRJATTAIVASVARJELEjka äijän rukouskirjaLK-kirjatMYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI AVOINNA: ma–pe 9–17 puh. 020 754 2350 www.sacrum.fiKriittisestinykymenostaOnnellinen lapsi – vanhempien kasvatusoppi.Juha T. Hakala, Gummerus2011.212 sivua.Lapsi ansaitseerauhallisen,tasapainoisenlapsuudenja vastuunsaymmärtävätvanhemmat,joidenelämänkeskiössä onoma jälkikasvu.Valitettavasti kaikilla asiateivät ole näin hyvin. Vanhemmatovat liian arkoja ottamaan kantaasiihen, mikä on hyväksi lapsen kehitykselle.Näin voisi tiivistää JuhaT. Hakalan Onnellinen lapsi -kirjansanoman.Kirjailija sanoittaa yksinkertaisestija osuvasti ylistettyjen koulumaailmanPisa-tulosten, Suomenkansainvälisen menestyksenja työ- ja urakeskeisen arvomaailmankääntöpuolet.Lapset maksavat niistä kovanhinnan, sillä heidät tempaistaanoppimisvaatimusten ja koulutusputkensyövereihin liian pieninä.Huoleton lapsuus jää elämättä, hippaleikitleikkimättä ja joutilaisuudenhetket viettämättä. Ja sillä onseurauksensa.Kirja antaa melko mustavalkoisenkuvan nyky-Suomen menosta.Lukiessani mietin omia ja tuttavienilapsia: ovatko he saaneet hyvänja turvallisen lapsuuden, onkoheidät viety aikuisten maailmaanliian nopeasti. Kirjan tummansävyisiäku vauksia en tunnistanut lähipiiristäni.Toisaalta asioiden kärjistäminenja vastakkainasettelu tuovatkirjaan tehoa ja auttavat lukijaa näkemäänselkeästi lapsuuden perusvaatimukset.Paula HuhtalaOmaishoitajien iltaParempaa hoitoaEspEri CarEKe 17.10. klo 16–18 Sebastoksessa.Jänismäessä on hyvä asuaNeulepiiri naisilleTarjoamme turvallista ja virikkeellistä ympäri vuorokautistapalveluasumista Hoivakoti JänismäessäKe 17.10. klo 18.30 ylätakkahuoneessa.Espoossa, Kappalaisenkuja 3. Muistathan, että voitkäyttää palvelu seteliä asumispalveluihin.RukouspiiriKe 17.10. klo 18.30 alatakkahuoneessa.040 196 6550 | myynti@esperi.fi | esperi.fiK AUNIAINENTUOMIOKIRKKOKuusi vuoropuhelua RaamatustaHiljaisuudenretriititJos käytät säännöllisesti haponestolääkkeitä tai kärsitto 11.10. klo 19 Auroran kappelissa TT Anni Pesonen:helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudinLepoa ja hiljaisuutta, ”Raamatun moniäänisyys – onni vai onnettomuus?”aiheuttamasta hapottomasta mahasta, suun bakteerityhteisiä rukoushetkiäpe–su 16.–18.11.ja hiivat kykenevät elämään mahalaukussa. NämäVihdissä Riuttarannassa.Vuoropuhelusarjan vakiokeskustelijana opetusneuvos Kalevi Virtanen.bakteerit ja hiivat tuottavat asetaldehydiä hapottomassamahassa aina, kun nautit alkoholijuomia jaHinta 50 €. Ilm. 9.11. menn.Tutustu ennakkoon: www.espoontuomiokirkkoseurakunta..(09) 512 3710.alkoholia tai sokeria sisältäviä elintarvikkeita.Kaikkea maan ja taivaan väliltä.Parhaat naurutitselleJuha TapioSerafim Seppälä: Missä on liikaa, sieltä14 90 puuttuu jotakin. Juutalaisen huumorin30 suosikkia cdmaailma. Kirjapaja, Helsinki 2012.22 0022 50 22 50Saatavilla apteekeista kautta maan.Esko MiettinenJaakko HeinimäkiTaivaallisia vieraitaOhikiitävää – Juha Tapion tie18 0022,50 (25,00)NalleKristillinen enkeliperinne SuomessaHenkilökuva Juha Tapiosta antaaKäväisikö arjessa taivaallinenmahdollisuuden kurkistaa siihen,vieras? Kirja kurkistaa myyttisenmitä kätkeytyy laulujen taakse.enkelikuvaston taakse ja kysyy,millainen rooli siivekkäilläystävillämme on tämän ajankristillisyydessä.Sielukasta menoaMenovinkkejä:www.espoonseurakunnat./tapahtumakalenteriKAIKUPehmoinen Yhteisvastuupaitaanpukeutunut nalle. Korkeus n. 24cm.18,00 (23,00)YHTEISVASTUUKirjojaOn hienoahymyillä niidenkanssa,jotka nauravatitselleen.Juutalaisenhuumorinmaailma-kirjaon kokoelmavitsejä jayleissivistystä.Ortodoksimunkkija yliopiston professoriSerafim Seppälä tekee kulttuuriteon.Keski-Euroopan kadonnutjuutalaismaailma tulee muistetuksielinvoimaisella tavalla.Kirjassa on hyvin kerrottuja jataustoitettuja vitsejä perhe-elämästä,työstä ja uskonnon harjoittamisesta.Historiallinen tieto ei rasitaja mukaan mahtuu klassikkojuttujakin.Esimerkiksi näin: Lublinin torillatehtiin kauppaa. ”Paljonko leipämaksaa?” kysyi ostaja. ”Kymmenengroshenia”, vastaa leipäkauppias.”Kymmenen? Oletko mieletön?Meidän kylässämme tuollainen leipämaksaa viisi groshenia.””Viisi? Jos minä myisin leipiäviidellä groshenilla, minun pitäisijatkaa taikinaa jollain ja tehdä paljonhuonompaa leipää. Ja Taivas ontodistajani, että tätä leipää ei voitehdä enää yhtään huonommaksi!”Terapeuttinen kirja, joka parantaaavio-onnea, kun vitsejä kertoomyös puolisolle.Moni valittaa ulkonäöstään,mutta kukaan ei valita aivoistaan.– Juutalainen sananlasku.Jyri HakalaAsetaldehydi aiheuttaa syöpääWHO:n alainen kansainvälinen syövän tutkimuslaitos(IARC, International Agency for Research on Cancer)luokitteli vuonna 2009 alkoholijuomissa olevan ja alkoholistasisäsyntyisesti muodostuvan asetaldehydinI-luokan karsinogeeniksi ihmiselle eli yhtä syöpävaaralliseksikuin esimerkiksi asbestin, formaldehydin jabentseenin.Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain yli kolmeen miljoonaan ruuansulatuskanavan uuteensyöpätapaukseen eli noin 25 prosenttiin kaikista syövistä. Mahalaukun limakalvovauriosta ja toimintahäiriöstä(atrofisesta gastriitista) johtuva hapoton maha on mahasyövän suurin riskitekijä. Yli 500 miljoonan ihmisenmaailmanlaajuisesti arvioidaan kärsivän hapottomasta mahasta, useimmiten tietämättään.Acetium ® –kapseli aterioiden ja alkoholin käytön yhteydessäotettuna poistaa tehokkaasti asetaldehydiä hapottomasta mahasta.GastroPanel –tutkimus löytää hapottoman mahan.Missä testiin? Katso www.gastropanel.fiILMOITUSMARKKINOINTIEsse 3.10. Vantaan Lauri 3.10.17.10. 17.10.31.10. 020 754 31.10. 2000/vaihde14.11. 14.11.RomanttinennäkymäKokoelma Rademakers13.9.2012–13.1.2013 | Opastus lauantaisin klo 14.00SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEOPääsy 10 | 8 e, alle 18-v. ilm. ti, pe 10–18, ke, to 10–20 | la, su 11–17, ma suljettuBulevardi 40, 091733 6460, www.sinebrychoffintaidemuseo.fiTestaa kuulutko riskiryhmään:www.acetium.fi/testi -paljastaaasetaldehydialtistuksenBiohit HealthCare • Innovating for HealthLaippatie 1 • 00880 Helsinki • puh. 09 773 861 • www.acetium.fi • www.facebook.com/acetiumwww.gastropanel.fi -> Missä testiin • Verinäytteestä tehtävä GastroPanel-tutkimus paljastaa luotettavasti helikobakteeri-infektion jaoireettoman atrofisen gastriitin, joka aiheuttaa hapottoman mahanwww.biohit.fi -> GastroPanel biomarkers: “Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers”,Scandinavian Journal of Gastroenterology 2012; 47: 136 – 147.www.biohit.fi/Sijoittajat/Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 20/07/2012 Biohit Oyj:n Acetiumille on myönnetty eurooppalainen patentti


22 esse ❘ 11.10.2012 ELÄMÄNKAARIikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi11.10.2012 ❘ esse 2314.10.2012ELÄMÄNKAARISara HuhtinenESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu:20. sunnuntaihelluntaistaEpäilevä uskoOnko kukaanuskonut häneen?Joonatan Benjamin Airo, Teo Aleksis Arponen, Emilia Jessica Backman,Inga Kaarina Jokinen, So a Aurora Kiviharju, Aapo Oskari Lattu, Stella So aKaarina Maijala, Milja Alisa Merikanto, Onni Juho Eemeli Ollilainen, OskarEemil Mikael Penttinen, Elsa Matilda Rahkonen, Eelis Oliver Jonathan Rastas,Matilda Eveliina Siljander, Aira Olivia Toijonen, Iiris Maija Annikki Vanhatupa,Aurora Michelle Yasmin Waza, Lilia Maria Ylijoutsijärvi.Avioliittoon aikovat:Soile Johanna Mahkonen ja Tommi Antero Riisiö, Riikka Talvikki Heikkinenja Juha Petteri Immonen, Maria Kristiina Heikkinen ja Olarewaju AugustineOminu.Hautaan siunattu:Eeva Susanna Koskinen 83 v, Raakel Ilona Heiskanen 81 v, Ensio EinarHänninen 74 v, Raimo Kalevi Alavaranta 71 v, Lauri Olavi Haataja 65 v, AnnaKaarina Saarinen 36 v.Pyhän aihe onusko ja epäusko.Alttarilla onvihreä liina ja kaksi kynttilää.Pyhän tekstit ovatPs. 78:1–8Neljäs Mooseksen kirja 21:4–9Kirje kolossalaisille 1:19–23Johanneksen evankeliumi 7:40–52RukousHerramme Jeesus Kristus.Sinä teet ihmeellisiä tekoja.Sinulla on valta parantaa sairaitaja antaa synnit anteeksi.Kiitos, että tänäkin päivänäelät keskellämme.Anna kaikkien ihmisten ymmärtää,että sinä voit auttaakaikissa elämäntilanteissa.Auta meitä tuomaan apuatarvitsevia ihmisiäsinun luoksesi.Kiitos sinulle, Jeesus.Usko ja epäusko. Oikein ja väärin uskovat.Kristityt ja ateistit. Liberaalit ja konservatiivit.Varmuus siitä, että toiset ovat väärässä.Käsiteltävästä asiasta riippumatta sekä asiatettä ihmiset laitetaan helposti vastakkaisiinääripäihin. Sen jälkeen voi pyhällä varmuudellapitää kiinni siitä, että toista ei tarvitse kuunnellatai häntä ei tarvitse yrittää ymmärtää.Ei tarvitse, koska toinen tulkitsee Raamattuaeri tavalla, korostaa uskossaan eri asioitatai suhtautuu homoseksuaalisuuteen eri tavalla.Sillä kyllähän me tiedämme miten asia on.Evankeliumissa kiistellään siitä, onko JeesusMessias vai ei. Järkähtämättömyydessään eripuolueet vertautuvat hyvin nykykeskusteluunliberaalien ja konservatiivien välillä.Kukaan ei liiku asemistaan tai anna tuumaakaanperiksi toiselle. Lopputulos on umpikuja. Kumpikin puolue pyrkiienemmän olemaan oikeassa kuin ymmärtämään toista.Silloin on mahdotonta päästä eteenpäin.Usko ja epäusko eivät sulje välttämättä toisiaan pois. Kuten eivät sulje myöskäänliberaalius ja konservatiivisuus tai uskovat ja ateistit.Tahdon ajatella, että eri näkökulmat voivat täydentää toisiaan.Näyttäkää minulle uskova, joka ei koskaan epäile. Liberaali tai konservatiivi,joka ei ole missään asiassa samaa mieltä toisen kanssa. Uskova tai ateisti,joka ei näe toisen argumenteissa mitään oikeaa.Minä näytän silloin fundamentalistin.Evankeliumissa ristiriita kahden puolueen välillä ei ratkea.Toiset ovat edelleen väärässä. Jeesukselta asiaa ei kysytä. Jos olisi kysytty,hän tuskin olisi kieltänyt tai myöntänyt olevansa Messias.Jeesus jätti ihmiset uskon varaan. Uskon suurimpia lahjoja on se, että seon vain uskoa. Jos ottaa uskon epävarmuuden tosissaan, se pakottaa kuuntelemaantoisia. Pakottaa yrittämään ymmärtää, koska itse voi olla väärässä. Seon vain niin vaikeaa.Vilppu Huomovilppu.huomo@evl.fiKirjoittaja on seurakuntapastori Olarin seurakunnassa. Hän asuu Niittymaalla.Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin.Jeesuksen sanat kuultuaan jotkutväkijoukosta sanoivat: ”Tämäntäytyy olla se profeetta.” Toisetsanoivat: ”Hän on Messias.” Muttatoiset epäilivät: ”Ei kai MessiasGalileasta tule! Kirjoituksissahansanotaan, että Messias on Daavidinjälkeläinen ja tulee Betlehemistä,Daavidin kotikaupungista.”Näin ihmiset alkoivat kiistellähänestä. Muutamat halusivatottaa hänet kiinni, mutta kukaanei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi.Jeesusta pidättämään lähetetytmiehet palasivat ylipappienja fariseusten luo, ja nämä kysyivät:”Miksi ette tuoneet häntä?”Miehet vastasivat: ”Yksikään ihminenei ikinä ole puhunut sillätavoin kuin hän.” Silloin fariseuksetsanoivat: ”Oletteko tekinantaneet eksyttää itsenne? Onkokukaan hallitusmies uskonut häneen?Tai yksikään fariseus? Tuorahvas ei tiedä laista mitään – kirottujakaikki!” Silloin Nikodemos,joka itse oli fariseus ja oliaiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta,sanoi: ”Eihän meidän lakimmemukaan ketään voi tuomita,ennen kuin on kuultu häntäja otettu selville, mitä hän on tehnyt.”Mutta toiset sanoivat hänelle:”Taidat olla itsekin Galileasta.Tutki kirjoituksia, niin opit, etteiGalileasta tule profeettaa.”Evankeliumi Johanneksenmukaan 7:40–52ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu:Edvin Aatos Daniel Andersson, Emma Isabella Härkönen, Emil Max EliasKurkinen, Lucas Christian Lepistö, Benjamin Erik Alphius Lindgren, Nea EmiliaMahlamäki, Otto Raoul Edvard Rautanen, Aada Johanna Saarentaus, VerneriAarni Siivonen, Ines-Alexandra Olivia Sintonen, Eeli Onni Aukusti Suutari,Viena Loviisa Tuiskuvaara.Avioliittoon aikovat:Marika Susanne Arpula ja Mikko Juhani Lassila, Mari Elina Järvi ja Niko ViljamiNilsen, Eeva-Kaarina Pousi ja Asko Juhani Aaltonen.Hautaan siunattu:Anna-Liisa Hyyppä 91 v, Ritva Inkeri Najjar 60 v.LEPPÄVAARAN SEURAKUNTAKastettu:Saku Mikael Gabriel Kavén, Elmo Oliver Koljonen, Emil Oskar SebastianStjärnstedt, Johnny Sebastian Mikael Tenhunen.Avioliittoon aikovat:Pertti Olavi Kaplas ja Marja-Leena Kristina Määttänen.OLARIN SEURAKUNTAKastettu:Aava Susanna Edith Sumu, Erin Sara Elisabet Anttila, Jouka Onni BenjaminJuvonen, Kia So a Jalava, Linda Meeri Nikkanen, Otto Elias Salmi, Saga OliviaTuominen, Viola Mette Martina Kuusijärvi.Avioliittoon aikovat:Mia Johanna Marttiini ja Jouko Valdemar Laurila, Marita Johanna Paajanen jaAsko Juhani Eriksson, Eva Maria Koho ja John Martin Eriksson.Hautaan siunattu:Aimo Usko Juhani Purhonen 90 v, Hilkka Kyllikki Mikkola 85 v, Anni-LottaInomaa 39 v.TUOMIOKIRKKOEspoon tuomiokirkkoseurakunnantuottama keskustelusarjaRaamatusta nyt kuultavissamaanantaisin klo 18–18.45Radio Deissä.Taajuudet Espoo 103,1 MHz jaHelsinki 89,0 MHz.Kuusi vuoropuhelua Raamatusta22.10. ”Jatkuuko Jumalan ilmoitus?” professori Jaana Hallamaa29.10. ”Taivas ja helvetti”, TT Kari Kuula5.11. ”Raamatun moniäänisyys - onni vai onnettomuus?” TT Anni Pesonen12.11. ”Uskoiko Jeesus kuolevansa maailman elämän puolesta?” TT Tom Holmen19.11. ”Muuttuuko Jumala Raamatussa?” TT Petri Merenlahti26.11. ”Miksi kaikki ei päättynyt ristinkuolemaan?” piispa emeritus Wille RiekkinenSyksyllä Auroran kappelissa alkaneen keskustelusarjan juontaa opetusneuvos Kalevi Virtanen.LEPPÄVAARATAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu:Hilkka Elisa Henriette Mannerhovi, Fia Venla Emilia Lammassaari, Enni HildaPirkkalainen, Niilo Verneri Viikari.Avioliittoon aikovat:Seija Kaarina Parviainen ja Hannu Kalevi Vesalainen.Hautaan siunattu:Matti Veikko Nummenmaa 85 v, Aili Esteri Vuonisto 82 v.ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu:Alvar William Alarik Lankinen.Hautaan siunattu:Sandra Christina Lindholm 39 v, Ole Helge Leopold Holmström 79 v, HelliMaire Holmström 89 v.Jumalalla tallessaToisinaan elämässäni tulee vastaan asioita ja tilanteita,jotka ovat pelottavia ja ahdistavia pienelle ihmiselle.Uusiin paikkoihin yksin kulkeminen aiheuttaastressiä viikkoja etukäteen ja vieraille ihmisille soittaminenon tuskallista.Talvi-iltana pimeällä kadulla kävellessä varjojenkummitukset alkavat pelottaa. Iltaisin nukahtaminenon vaikeaa, kun ajatukset eksyvät kauhuun japahoinvointiin, jota maailmalla koetaan päivittäin.Myös omat henkilökohtaiset pulmani valvottavat: tuoei pidä minusta ja sillekin sanoin ilkeästi, vaikka eiolisi pitänyt.Ehkä huonoin tapani kanssaihmisiä kohtaan on suuttuaitselleni ja muille, jos en osaa tehdä kaikkea, mitämielestäni tulisi osata. Matematiikan läksyissä avuntarjonnut saa nopeasti huudot niskaansa, jos en hetipääse jutun juonesta kiinni. Kitara on jo muutamankerran meinannut saada kovaa kohtelua, kun sormeteivät suostu asettumaan kielille oikein.Rakentavan palautteen vastaanottaminen asiassakuin asiassa vetää hiljaiseksi.Kuitenkin ihminen selviää. Ihminen puhelimentoisessa päässä onkin ihan mukava, aamulla heräänlevänneenä ja lopulta opin laskemaan sen kymmenkertaisenpotenssin. Pikkuhiljaa kitara alkaa soidapuhtaammin ja palautteen vastaanottaminen muuttuuhelpommaksi. Kun yrittää parhaansa, kukaan eivoi vaatia enempää.Joskus parhaansa yrittäminen ja vaikeiden tilanteidenkohtaaminen yksin on ylivoimaista.Näissä tilanteissa otan avukseni lauseen, jonkaopin viime syksynä isoskoulutuksessa. Toistelen sitäitselleni, kunnes rauhoitun ja alan taas uskoa, ettäasiat järjestyvät. Lauseesta on tullut minulle sekä rukousettä elämänohje: Kun Jumala on minun puolellani,kuka voisi olla minua vastaan?Elokuun alussa rukoukseni sai kaverin. Olimmevanhempieni kummipojan konfirmaatiotilaisuudessa,jossa konfirmoitavat esittivät itse sanoittamansaräpin, Jumalalla tallessa. Myöhemmin rippijuhlassakatsoin uudestaan räpin sanoja. Niistä välittyy varmuussiitä, että me kaikki olemme Jumalalla tallessa.Sain räpin sanoista sisälleni läikehtivän lämpimänja turvallisen tunteen. Jumalalla tallessa – voinkoedes enempää pyytää?Elina KuruHyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästäja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteenaEsse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo, s-posti: esse.toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksenpituus on 2 300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaanmieluiten omalla nimellä.


24 esse ❘ 11.10.2012Karismaattinen nainen tuli EmmaanTaiteeseen satsaaminen on Emman uuden johtajan Pilvi Kalhaman mukaan äärimmäisen tärkeää. Hän vakuuttaa sillä olevan vaikutusta ihmisen henkiseen hyvinvointiin ja sivistykseen.Espoon modernin taiteenmuseon, Emman uusijohtaja Pilvi Kalhama uskooihmishermoston tarvitsevantaidetta eikä hengästyhektisyydestä.Teksti Maria HakalaKuva Jani Laukkanen”Ei apua, älä kysy tätä,onko pakko vastata?”nauraa Pilvi Kalhama.Ehkä on epäreilua kysyä mieleenpainuvintataideteosta taidekonkarilta.Kun Emman uusi johtaja julkistettiin,valitsijaraati kuvaili Kalhamaamuun muassa karismaattiseksi.Sitä hän on. Hillitty ja tyylikäs,nauravainen ja innostuva.”Eihän nämä mun kengät näykuvissa? Ja onko tämä mekko tanttumainen?”Kalhama huolehtii poseeratessaanvalokuvaajalle Emmannäyttelysalissa. Siellä, teostenkeskellä, hän näyttää kuitenkinolevan kuin kotonaan.”Taide stimuloi meitä niin monellatasolla, se on yhtä aikaa älyllistäja kokemuksellista. Mä uskon,että meidän hermosto tarvitsee taidetta!”Uraa luovastiluovienKun Emmasta otettiin Kalhamaanensimmäistä kertaa yhteyttä, hänluuli ensin, että museo kaipaa konsultointiauuden johtajan etsinnässä.Sitten kaikki kävikin nopeasti.Kesäkuussa hän aloitti työnsäEmman johtajana.”Mä olin ihan häkeltynyt, ettänäinkö tässä sitten kävi.”Päätös toimeen tarttumisesta eiollut ihan helppo. Kalhama oli toimitusjohtajaja osakas omassa galleriassaanKalhama & Piipossa.”Jossain vaiheessa oli otettavaaikalisä. Tietenkin pitäisi ajatella,että never say never, mutta en ollutajatellut lähteväni galleriasta.Emman monipuolisuus kuitenkinhoukutti, täällä pääsen käyttämäänkaikkea oppimaani!”Kalhama on kannuksensa ansainnut.Galleriatyön lisäksi hänon toiminut esimerkiksi kuraattorinaja Kuvataideakatemian tutkimuslehtorina.Naisen on vaikeanähdä itsensä muissa kuin kulttuurihommissa.”En mä mitään muutakaan oleikinä suunnitellut”, hän nauraa.”Humanistisilla aloilla se onvähän ahdistavaakin, kun täytyyitse etsiä suuntansa, ei ole valmistakaavaa. Luovan alan ammattilaisenon oltava luova urasuunnittelussakin.”Kalhaman ensimmäinen kosketuskulttuurityöhön oli näyttelykritiikkienkirjoittaminen opiskelijalehteen.Hän muistaa edelleen,kuinka ensimmäinen julkaistu juttujännitti.”Pelotti, että tuleeko teilaus!Kun on laittanut jotain itse tekemäänsäesille, on helpompi ymmärtäämyös taiteilijoiden jännitystäennen näyttelyä: tuotoksetovat pala itseä!”Nykytaide avautuukaikilleGalleriatyössä Kalhama pääsi lähelletaiteen kuluttajia, siis ihan tavallisiaihmisiä. Erityisen palkitsevaaoli nähdä, miten teos puhuttelikatsojaansa. Hänestä on aikansaelänyttä ajatella, että nykytaidevoisi olla liianhankalaa.”En ole vielätavannut ihmistä,joka ei olisi oivaltanutsitä olennaisintajuttua jossakinteoksessa, eisiihen tarvita koulutustatai kontekstin tuntemusta.”Kalhaman mukaan kaikessataiteesta nauttimisessa on kyseheittäytymisestä. Siitä, että osaaottaa tauon arjen hektisyydestä jaasennoitua vastaanottavaiseksi.”Usein nykytaide on niin moniaistillista.Teoksen tila, asettelu,ääni maailma, se koko hetki on osasitä elämystä. Ja turha niitä teoksiaon heti lähteä selittämään, ei kaikkeatarvitse aina välittömästi sanallistaa!”Kalhama toivoo, ettei taide jäälamauhkan jalkoihin. Taiteeseensatsaaminen on hänestä äärimmäisentärkeää sekä yhteiskunnalleettä yksilölle.”Kyse ei ole pelkästä elämysbisneksestä.Taiteella on laajempi sivistysmerkitys,puhumattakaan”Mä uskon,että meidän hermostotarvitsee taidetta!”meidän henkisestä hyvinvoinnistamme!”HektisyysharjaannuttaaHaastatteluaamuna Kalhama oliihmetellyt, mikä hänen sähköpostiaanvaivaa. Kävi ilmi, että postilaatikkooli mennyt tukkoon: mailejasaattaa tulla pari sataa päivässä.Eikö hengästytä?”Galleriamaailmaoli hyvä koulu.Työtahti on hektinenja työ jatkuvaaongelmanratkaisua.Välillä tämmöinenhumanistitutkijaolisi kuitenkinhalunnut jarrutella:joskus pitäisi saada tutkiaasiaa kaksi viikkoa, ennen kuin ottaakantaa!”Hengähdystaukoa Kalhamajoutuu silti odottamaan, silläEmma vie nyt naisen kaiken huomion.Toisaalta uusi työ myös antaaenergiaa.”Emma on niin upea paikka.Tila on mahtava. Edelleen vaikutun,kun astun tuonne näyttelytilaan.”Pelkkää taiteilua tuoreen museojohtajanelämä ei kuitenkaanole. Vaikka lukemattomien kirjojenpino kuulemma kasvaa yöpöydällä,nainen ehtii vähemmän taiteellisiinharrastuksiinsakin.”Kun mä vetelen tuolla tenniskentälläsellaisessa pikkumekossa,ei siinä ole mitään eleganttia!”Lisää pöhinää!”Tässä alkuvaiheessa pyrinsäilyttämään entisen katsantokantaniEmmaan, siis yritäntarkastella ja kehittää sitä ulkopuolisenammattilaisen silmillä”,kertoo Pilvi Kalhama.Hän tahtoo tarkentaa Emmanlinjaa ja panostaa kansainvälisyyteen:suomalaisen taiteenon kommunikoitavamuun maailman kanssa.”Museo on yleisöä varten.Tavoite on, että jokainen kävijä,lapsi, aikuinen ja taiteenammattilainen löytää omankiinnekohtansa Emmaan.”Kalhama haluaa Emmanolevan tulevaisuudessa tärkeämpiosa yhteiskunnallistakeskustelua. Emman on näyttäväja kuuluttava niin, etteimuseo jää Helsingin taidemeininkienvarjoon.”Ainahan täällä on ollut hyviäjuttuja, mutta ne eivät olevälttämättä tavoittaneet yleisöä.Viestintää pitää tehostaa,pitää saada lisää pöhinää!”

More magazines by this user
Similar magazines