Esse 17/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 17/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

17 | 25.4.2013 | www.esse.fiTuomiokirkko | Espoonlahti | Leppävaara | Olari | Tapiola | KauniainenMitäs sanot Jeesuksesta?Antti Nylén huomasiJumalan olevan rähjäinen jätkä ✚✚6Jarmo Saari: Musiikkiyhdistää kuin perhe.✚✚9Lääkärijonotrikkovat lakia.✚✚2Saako luterilainen ammentaatoisista uskonnoista?✚✚10


www.esse.fiEspoon seurakuntasanomat17 | 25.4.2013Tuomiokirkko | Espoonlahti | LeppävaaraOlari | Tapiola | KauniainenEnkeleitä jademoneitaLääkärijonot ovatyhä pitempiäEsse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.20132Yhdysvaltalainen kirjailija DanBrown on julkaissut kaksi maailmanmainettaniittänyttä romaania:Enkelit ja demonit sekä Da Vinci-koodi. Molemmista on tehty myöselokuvaversiot.Brown sijoittaa kuvitteelliset tapahtumat Vatikaaniin.Siellä roomalaiskatolinen ja varsin pahansuopajärjestö yrittää kätkeä julkisuudelta ”todellista”tietoa kristinuskosta. Brown antaa ymmärtää,että meitä on huijattu jo kaksi vuosituhatta.Huijauksen takana on koko kristikunta.Vaikka kyseessä ovat kuvitteelliset romaanit,ehkä miljoonien ihmisten mielissä Brown on vaintuonut julki totuuden kristillisestä kirkosta. Seon kuin Lutherin virren ”vanha vainooja”: kavala,kauhea ja kiivas, kiukkuinen ja julma, hirmuinen.Ja samaan sakkiin kuulumme mekin, roomalaiskatolisenäitikirkon jättäneen reformaationlapset. Ei ole Lutherinkaan kirkkoon luottamista.Varsinkaan nyt, kun kirkkomme julkisuuskuvaatöhrivät homoillat, demonipuheet, lähetyshiippakunnatja lähetysjärjestöt. Noin aluksi.Viime viikolla Pirkko Jalovaara piti yhdessä Espoonlahdenseurakunnan kanssa rukousillan Espoonlahdenkirkossa. Väkeä oli tuvan täydeltä. Illassaei puhuttu demoneista. Enkeleistäkin vainvähän. Pääpaino oli Jeesuksessa, Hyvässä Paimenessamme,joka ei hylkää meitä, olimmepa terveitätai sairaita.Vanha totuushan on, että terve on se, jota ei oletarpeeksi tutkittu. Kaikki paraneminen täällä onvain väliaikaista. Jumalan hallussa on se, mitä rukousillanjälkeen tapahtuu. Meidän vastuullammeon kuulla esirukousta pyytäneiden ihmistenhätä ja vastata siihen sen mukaan kuin osaamme.Muuten hylkäämme heidät.Rukous on kirkon osaamista. Sitä saa harjoittaavapaasti, mutta vastuullisesti. Ihmisille ei voi luvataliikoja, muuten huijaamme heitä. Sen voi luvata,että Jumala kuulee rukouksemme. Hänmyös vastaa rukouksiimme ajallaan ja tavallaan.Jeesuksen opettamassa rukouksessa tämäkaikki toteutuu. Jo alussa rukoilemme, että ”tapahtukoonsinun tahtosi”. Siinä on elämänpituinenläksy meille, jotka haluaisimme ”tässä-hetikaikki-mulle-nyt”-vastauksia.Vaikka meissä ei asuisikaan demoneita senenempää kuin enkeleitäkään, on selvää, että vaativaja käskevä asenne Jumalaa ja lähimmäistäkohtaan ei ole tervettä kristillisyyttä.Evankeliumi onkin toisenlaista.Se ei vaadi eikä käske. Se ainoastaanlupaa ja lahjoittaakaikki lupaukset sille, joka senuskoo. Tämä ei ole huijausta.Jouni TurtiainenEspoonlahdenseurakunnankirkkoherraKaikki espoolaiset eivät pääselääkärin vastaanotolle lain vaatimassaajassa. Jonot yritetäänpurkaa juhannukseen mennessä.PäivitysEspoon kaupunginvaltuutettuja kansanedustajaPiaKauma (kok.) yrittijokin aika sitten saadalapselleen vastaanottoaikaaterveyskeskukseen. Aikaa tarjottiinneljän kuukauden päähän.”Pystyn maksamaan ajanyksityiselle lääkärille, muttaentä he, jotka eivät pysty? Ontörkeää pitää ihmisiä noin kauanjonossa”, Kauma kauhistelee.Edellisellä kaudella sosiaali-ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajanakintoiminutKauma on saanut kaupunkilaisiltajo pitkään palautettasamankaltaisista ongelmista.Vuosien varrella tilanne on pahentunut.Viimeaikaisten tietojen mukaankaikilla Espoon terveysasemillaei ole pystytty järjestämäänkiireetöntä hoitoa lainvaatimalla tavalla. Hoitotakuulakiedellyttää kiireettömänhoidon toteuttamista kolmenkuukauden kuluessa.”Viime vuonna osalla terveysasemistailmeni päivittäin tilanteita,joissa todettiin hoidontarve mutta joissa potilaalle eiollut antaa aikaa”, harmitteleesosiaali- ja terveyslautakunnanpuheenjohtaja Johanna Värmälä(sd.).Hankalin tilanne on ollutMatinkylän ja Puolarmetsänterveysasemilla. Molempien jonoissaoli helmikuun lopussayli kolme kuukautta odottaneita.Minkälainen rukous on todellisuudentajuinen,kun kotiplaneettaapyyhkii ennen näkemätön sukupuuttoaalto?Kriisin juuret ovatsyvällä talousjärjestelmässä javaltarakenteissa. Mutta ne ovatsyvällä myös minun elämäntavoissanija rohkeuden puutteessani.Uskallanko pyytää tosissani, ettäJumala tekisi minusta kapinoitsijan?Taneli Kylätasku | Taivasikkuna | sivu 19Terveyspalvelujen tilannehuolestuttaa kaupunginvaltuutettujayli puoluerajojen. Maaliskuussavaltuusto päätti yksimielisestipalauttaa käsittelyynsosiaalidemokraattien aloitteenterveydenhuoltopalvelujen saatavuudenja laadun parantamiseksi.Alkuperäinen aloite tehtiinpuolitoista vuotta sitten. Nytkaupunginvaltuusto pyytääkaupunginhallitusta valmistelemaantoukokuun valtuustonkokoukseen toimenpideohjelman,jonka avulla jonot saataisiinkuriin.Myös Etelä-Suomen aluehallintovirastoon vaatinut Espooltaselvitystä hoitojonoista.Kaupunki lähetti vastauksensaselvityspyyntöön huhtikuuntoisella viikolla.Edellisen kerran aluehallintovirastopuuttui Espoossaasiaan pari vuotta sitten. Niihinaikoihin käyttöön otettiinpalvelupyyntölistat. Jos vastaanottoaikaaei pystytty antamaan,potilas laitettiin jonoonja kerrottiin arvio, milloin tarkempitieto vastaanottoajastavoidaan antaa.Sittemmin aluehallintovirastoon linjannut, ettei jonoja saaenää olla.Ongelmia havaittiin viime kesänämyös hoitoon pääsyn tilastoinninluotettavuudessa.Ajanvarauskirjat on avattu Espoossayleensä kuudeksi viikoksieteenpäin. Silloin kun aikaaei ole voitu antaa, potilason tilastoitu kohtaan ”42 vuorokautta”.”Tilastointitapa antoi ymmärtää,että potilaat olisivatsaaneet kuudessa viikossa ajan.Todellisuudessa vastaanottoaikasaattoi olla myöhemmin –asukkailta tulleen palautteenperusteella jopa niin, että hoitotakuuoli ylittynyt”, Värmäläkertoo.Sosiaali- ja terveyslautakuntavaati tilastointitavan muuttamista.Sama käytäntö oli kuitenkinyhä loppuvuodesta käytössä.Nyt tilanteeseen on luvattumuutos.”Espoo luopuu erillisen palvelupyyntökirjankäytöstä kesäänmennessä, jolloin jonolukummekuvaavat todellista tilannetta”,kommentoi vuodenalussa Espoon terveyspalvelujohtajanaaloittanut Eetu Salunen.Kaupunginvaltuustossa vallitseeyksimielisyys siitä, ettäterveysasemapalvelut on laitet-Vastavirtaan. Esseisti AnttiNylén päätti antaa uskolle jakirkolle mahdollisuuden.Kuva Nina Kaverinen”Kesään mennessä jonolukummekuvaavat todellista tilannetta.”Terveyspalvelujohtaja Eetu Salunentava kuntoon. Mielipiteitä jakaakuitenkin se, miten tavoitteeseenpäästään.Kokoomuksen valtuustoryhmäkannattaa palvelusetelinkäyttöön ottamista. Puolue ottaisimallia Tukholmasta, missäasukas saa kaupungin piikkiinhakea palvelun joko kunnalliseltapuolelta tai kaupunginvalitsemilta yksityisiltä lääkäriasemilta.Osa puolueista pelkää yksityistämisenrapauttavan terveyskeskusjärjestelmää.Esimerkiksisosiaalidemokraatitja vasemmistoliitto käyttäisivätostopalveluja vain akuutin jonotilanteenpurkamiseen.Vihreät päätyivät kannattamaankaupungin kokeilua yksityisestäterveysasemasta, muttalaajempaa ulkoistamista valtuustoryhmäei halua tukea. Espoonkeskuksen postinumeroalueella02760 aloittaa toukokuussaterveysasema, jonkapalvelut tuottaa yksityinen palveluntarjoaja.Käyntimaksutovat samat kuin muilla terveysasemilla.Myös muut valtuustoryhmäteli perussuomalaisten ja sitoutumattomienyhteinen valtuustoryhmä,svenska folkpartieti Finland, keskusta ja kristillisdemokraatitvaativat terveyspalveluidenlaittamistakuntoon.Karuja kokemuksia. Moniespoolainen on joutunuthuomaamaan, että vastaanottoaikaterveyskeskukseenon kiven takana.Terveysasemista vastaavajohtava ylilääkäri Tuija Kumpulainenkertoo, että terveyskeskustensuurimpana ongelmanaon lääkäripula. Vajaalla miehitykselläterveysasema ei pystytoimimaan täydellä teholla.Kumpulaisen mukaan virkamiehetaikovat kiinnittää lääkärienrekrytointiin aiempaaenemmän huomiota.”On valtakunnallinen ilmiö,että lääkärit hakeutuvat töihinmieluummin yksityiselle sektorilletai työterveyshuoltoon.Perusterveydenhuoltoon tuleeusein nuoria lääkäreitä, joidenon koulutuksensa vuoksi pakkotyöskennellä terveysasemilla”,Kumpulainen sanoo.Johanna Värmälän mukaanterveysasemille kannattaisi palkatalisää myös sairaanhoitajiaja terveydenhoitajia. Näinlääkärien työtaakka kevenisi jaterveyskeskustyöstä tulisi houkuttelevampaa.Aluehallintoviraston vaatimajonojen purku pyritääntoteuttamaan juhannukseenmennessä. Avuksi on otettu ostolääkärit.Joissakin yksittäisissätapauksissa käytetään maksusitoumuksia,joilla potilas ohjataanyksityislääkärille.Teksti Noora MelaanvuoKuva Patrik LindströmKansi Kaupunkipolut Sarjassa esitellään Espoon kaupunkipolkuja | myös verkossa www.kaupunkipolut.fiKotiseututalo ParkvillaAlbergan kartanon lähellä,kerrostalojen keskellä on keltainen,yli satavuotias huvila,Parkvilla. Nykyään Espoon kaupunginomistama rakennus onLeppävaaran kotiseututalo, jotaisännöi Espoon Kaupunginosayhdistystenliitto.Huvila rakennettiin 1908–1909 Forsténin perheelle, aluksikesäkäyttöön. Myöhemminsiinä asuttiin ympärivuotisesti,kaikkiaan 85 vuoden ajan.Arkkitehti Lars Sonck suunnittelialueen kaavan 1908 ja hänenkynästään oletetaan syntyneenmyös Parkvillan rakennuksen.Talo edustaa 1910-luvunhuvila-arkkitehtuuria.Nykyään taloa voidaan vuokratajuhla- ja kokouskäyttöön.Huvilaan mahtuu kerralla 80 jaruokailutilaan 60 henkeä.Parkvilla on kodikas tuulahdusmenneestä maailmasta.Teksti ja kuvaMauritz HellströmEsse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.20133


Kylpyhuoneremontitlähes 20 –vuodenkokemuksella!Espoo – LommilaFallåker 1, 02740 Espoo(09) 466 900WWW.BLOSIUS.FIHyödynnäkampanja,kysy lisää!”Minulta meni pitkäänsen ymmärtämisessä,että Jeesus onkin Jumala.Se oli elämys”, esseistiAntti Nylén sanoo.Ensio KlemiDresden,“Elben helmi” 5.-9.9.2013Kaikille avoin SENIORIFOORUM-matka DRESDENIIN.Paljon upeaa nähtävää, historiaa ja kulttuuria.• Kävelykierros vanhassa kaupungissa, mm. Frauenkirche,teatteriaukio, Semperoper, Zwinger-palatsi• laivamatka Elbe-joella• kuninkaallinen kesäresidenssin hallintopalatsi• Richard Wagnerin museo• ”maailman kaunein maitokauppa”• Historisches Grunes Gewölbe -aarrekammio• päiväretki Meissenin kuuluisaan posliinikaupunkiin• kiertoajelu Berliinissä• lisämaksusta konsertteja, oopperaa ja vierailu Volkswageninautotehtaassa.Matkanjohtajina Ensio Klemi ja Tellervo Lankinen, Dresdenissäoppaana Sirkka-Liisa Aalto. Hinta 1495 e/hlö/2hh(sis. aamiaiset ja 4 lounasta). Majoitus 4 tähden hotellissakeskustassa. Finnairin suorat reittilennot Hki-Berliini-Hki.Ilmoitt. pikaisesti Tellervo Lankinen,puh. 0400 724 646 tai sähköpostiseniorifoorum@luukku.comMatkanjärj. OK-MatkatTeksti Taneli KylätaskuKuva Nina KaverinenLapsuudessaan Antti Nylén eihuomannut lainkaan Jeesuksenolemassaoloa. VantaalaisessaMikkolan lähiössä kasvanutNylén ei tavoita yhtäänmuistikuvaa, jossa hän olisi ajatellut Jeesustatai ristiinnaulitun miehen hahmoa.Aikuisena hän havahtui ottamaan selvää,kenestä oikein on kysymys. Vähitellenopettajan, viisaan miehen ja ”pyhän äijän”takaa paljastui jotakin muuta.Kolmekymppisenä Nylén liittyi katoliseenkirkkoon. Asia ei jäänyt helsinkiläisissäkulttuuripiireissä huomaamatta.Nylén tiedettiin ranskalaisen kirjallisuudenkääntäjäksi, eläinoikeusaktivistiksija tyylillisesti vahvaksi esseistiksi, jonkaekologinen paatos sai sukat pyörimäänjaloissa.Nylénin liittyminen katoliseen kirkkoonoli kerta kaikkiaan anteeksiantamatonta.Vanhemmat olivat eronneet kirkosta, jotenNylén varttui aikuiseksi ilman kosketustauskontoon. Vanhempien ateismi eikuitenkaan ollut aggressiivista. He yksin-Toimii yhä. Antti Nylén on verrannutkristinuskoa käytöstä poistettuuntavaraan, joka on joutunut väistymäänuusien tieltä. Hänet valokuvattiinFidan Niittykummun kirpputorilla.VAPPUTAPAHTUMAke 1.5. klo 9.15–15Lähetystalolla, Tähtitorninkatu 18Ratkaiseva ystävyysEsse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.20136Lähetyskirkossa:klo 9.15 Alkuhartaus, Satu Kantolaklo 12 Matkaan lähden – konsertti, Jukka SalminenEtelä-Amerikan ja Afrikan kautta Kiinan saakka.Opimme viittomia ja laulamme yhdessä.Myyntiä ympäri Lähetystalon klo 9.30 alkaen:leivonnaisia, simaa, käsitöitä, tauluja, keräilykortteja,arpoja ym. Ompeluseuran tuotteita, Vanhaliinakirpputori, Opiskelijoiden Lähetysliiton kahvila,Basaari.Lähetysseuran museo Kumbukumbu:”Ambolaisia askareita ja mandariinien mietteitä”Teatteri Kumben draamaopastus museon perusnäyttelyyn(n. 45 min.). Matkalle sadan vuodentakaiseen aikaan sinut johdattavat toimittaja JooseppiKeränen vaimoineen sekä lähettineiti SanniNyberg. Esitykset klo 11 ja klo 13. Vapaa pääsy.Ravintola Teranga avoinna klo 9.30-14,lounas klo 11-14Tervetuloa iloiseen vapputunnelmaan!kertaisesti ajattelivat, että uskonto on kuvitelmaaja satua, ja tekivät asiasta omatjohtopäätöksensä.Jotkut uskonnottomien kotien kasvatitkertovat kokemastaan uskonnon kaipuusta.Nylén ei tunnista itsestään sellaista,mutta kuvaan tuli jo varhain pop-laulajaMorrissey. Levyiltä ja kaseteilta tulevaääni sai Nylénin mielestä vahvan otteen.Morrisseyn ja nuoren kuuntelijan välillesyntyi kumppanuus, joka ylitti pelkänmusiikin harrastamisen. Nylén vertaa kokemustajopa kristityn ja Jeesuksen suhteeseen.”Lauluista tuntui löytyvän viisautta,jonka varassa saatoin elää turvallisesti.Koin, että Morrissey oli ollut ensin paikoissa,joihin elämä minua kuljetti”, hänselittää.Maailma on Morrisseyn lauluissa murheellinenja toivoton paikka, josta on täysinhyväksyttävää haluta pois. Itsemurhanmahdollisuutta käsitellään rehellisesti jaavoimesti. Nylén löysi Morrisseyn tunnemaisemanmielestään liian nuorena.”En olisi halunnut, että tärkeimmät tunneasetukseniratkaistaan niin varhain”,hän sanoo.Synkkien sanojen takaa kuului kuitenkinmerkillisen lohduttava viesti. Jos jokuoli tehnyt itsemurhasta niin kauniin laulun,sen jälkeen olisi ollut suorastaan öykkärimäistätappaa itsensä.Nylénin mukaan pop-musiikki valmistihäntä henkisesti kristinuskon paljon hurjemmallesanomalle. Mutta monista Jeesus-hahmoistaanhuolimatta pop-kulttuurion vain laimennettu versio kristinuskosta.Se pystyi tuottamaan lähinnä addiktionkokemuksen.”Addiktio ei välttämättä ole ollenkaanpaha asia, vaan sen kanssa voi hyvin elää”,Nylén sanoo.”Hätkähdin ja ajattelin, että ehkälapsen kaste on sittenkin tärkeä.Ymmärtämättä vielä asiaa suostuin.”Antti NylenOpiskeltuaan muutaman vuoden Helsinginyliopiston humanistisessa tiedekunnassaNylén koki, että hänen oli aika aloittaaoma kirjoittaminen. 1990-luvun loppuvuosinahän meni mukaan tekemään japäätoimittamaan Etsijä-lehteä.Etsijä on Suomen Kristillisen Ylioppilasliitonkulttuuri- ja mielipidelehti. Jututsaattoivat käsitellä mitä tahansa arkkitehtuuristatyön etiikkaan ja pornoelokuvistaJumalaan. Nylén katseli vaivihkaa ympärilleen,luki toisten kirjoittajien tekstejä jayritti nähdä, mikä yhdisti aiheita toisiinsa.”Pikku hiljaa aloin nähdä, että keskelläon Jeesus Kristus. Ihmiset puhuivat ja kirjoittivatJeesuksesta ja selvästikin pitiväthäntä jonakin. Kaikilla tuntui myös olevanjokin tausta, joka liittyi häneen. Minulla eiollut mitään.”Nylén alkoi pohtia, mihin joukkoon hänitse kuului. Hän ei halunnut määritellä itseäänateistiksi, eikä nykyinen muotitermi”uskonnoton” ollut vielä yleisessä käytössä.Sitten Nylén huomasi, että oli sentäänyksi selkeä fakta: ennen kuin vanhemmaterosivat kirkosta, hänet kastettiin.Ratkaisevan sysäyksen antoi lopultaNylénin ja hänen puolisonsa Sanna Sorsanensimmäinen lapsi, joka syntyi vuonna2003. Nylén ehdotti, että lasta ei tulisikastaa. Puoliso vastasi kuitenkin arasti, ettäse pitäisi tehdä. Sannallakin oli uskonnotonkotitausta, mutta hän oli hakeutunutnuorena omatoimisesti rippikouluunja liittynyt luterilaiseen kirkkoon.”Hätkähdin ja ajattelin, että ehkä kasteon sittenkin tärkeä. Ymmärtämättä asiaasuostuin siihen”, Nylén kertoo.Vastaus oli samalla myönnytys uskolleja Jeesukselle: ”Tule vain”. Pian sen jälkeenNylén hakeutui Helsingin katolisen seurakunnantutustumiskurssille ja sen päätyttyäliittyi kirkon yhteyteen.”Olin alkanut suostua siihen, että olenjollakin tavalla kristitty. Mutta kaipasinuskolleni tukea: uskovien yhteisöä, maatajalkojen alle, konkreettisia seiniä ympärilleni.”Kuka?Kuka?Antti Nylén, 39, onhelsinkiläinen esseisti jasuomentaja sekä Vantaanseurakuntien Laurilehdenkolumnisti.Mitä?Usko ei ole lopullistentotuuksien ja sääntöjenkokoelma, vaan taisteluapahaa vastaan.HarrastaaValokuvausta vanhanaikaisillapolaroid- jamuilla filmikameroilla.KadehtiiLuterilaisen kirkonradikaalia perinnettäja uudistumiskykyä.Katolilaisuuden myötä Nylén on saanutkuulla olevansa henkilökohtaisessa vastuussamilloin mistäkin: paavin ”kaikkientuntemasta” takapajuisuudesta, kirkkonsahomovastaisuudesta, naispappeuden torjumisesta,aidsin leviämisestä Afrikassa.Tänä keväänä ilmestyneessä esseekokoelmassaanTunnustuskirja (Kirjapaja)Nylén vastaa kriitikoilleen. Myös HelsinginSanomat kuulee kunniansa asiantuntemattomastapaavin kannanottojenkäsittelystä.Samalla kun Nylén suomii ”sekularisteja”eli uskonnon vastustajia näiden ylimielisestätietämättömyydestä, hän liittyy itsekinniihin, jotka toivovat katoliselta kirkoltahengellistä ja moraalista uudistumista,harppausta nykyaikaan.Nylén ei ole kokenut tai edes kaivannutuskoontuloa, mutta Jeesuksesta on tulluthänelle ystävä ja kumppani. Nylénin mukaanJeesuksen voi löytää hieman samallatavalla kuin uuden pop-artistin. Muttalöydön jälkeen mikään muu ystävyysei tule olemaan yhtä tärkeä ja kaikenkattava.Jeesus oli Nylénin mukaan yksi monistaaikansa vapaustaistelijoista ja aktivisteista.Jeesus tapettiin, koska hänen haastavatja röyhkeät puheensa kävivät vallanpitäjienhermoille.”Lisäksi Jeesus on Jumala, joka on luonutkoko maailman. Tämän maailmanvaltias ei ole ollenkaan valtiaan näköinen,vaan aika rähjäinen jätkä. Onko tässä riittävästiristiriitaa sinun makuusi?”Esse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.20137


MASENTUNUT? YKSINÄINEN? SOITA!AAMUKORVA SENIORIPYSÄKKI ®Aamukorva on auttava puhelinsenioreille, jotka kaipaavatkuulijaa aamun yksinäisinätunteina. Kuulolla joka aamuklo 5–9. Soita 045-341 0504.Puhelun hinta operaattorisihinnoittelun mukainen.Ammattilaisenohjaama terapeuttinenkeskusteluryhmä yli60-vuotiaille. Ryhmäänosallistuminen on maksutonta.Soita ja varaaaika 045-341 0506.SUVIVIRREN VoImAAUUTUUS!PIPLIAN VIRSIKIRJAKeskikokoinen, kaikki virretsoinnutettu, katekismus.2 upeaa kansivaihtoehtoa.17,90 €IKImUISToINEN LAHJA!KULTAINEN NImIPAINATUSRaamatun tai virsikirjan kanteen.Tutustu tuotevalikoimaan netissä.ARAbIA-LAATUA!KEVÄT HERÄÄArabian teemamukiArkeen ja juhlaan. Tunnelmallinenmaalaus Heljä Liukko-Sundströmin. 26 €RAAmATTUKeskikokoinen, pehmeätnahkajäljitelmäkannet.3 tyylikästä kansivaihtoehtoa.26 €Tilaukset: myynti@piplia.fi, puh. 010 838 6520PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.firakkaus musiikkiin.Jarmo Saari sanoo olevansaetuoikeutettu, kunsaa tehdä työkseen sitä,mitä eniten rakastaa.Ilmoitusmarkkinointi 020 754 2000/vaihdeilmoitusmyynti@kotimaa.fiMusiikin valitsema miesNostalginen tunne valtaa muusikon mielen,kun bussi kaartaa Länsiväylälle. Tapiolankuoron, musiikkilukion ja EspooBig Bandin kasvatti Jarmo Saari palaajälleen kerran juurilleen.”April Jazzin perusti minulle tärkeä ja rakas opettajaMape Lappalainen, ja sain olla mukana tapahtumassaalusta asti. Näillä festareilla on aina ollut hienohenki, joka jatkuu nyt Matti Lappalaisen johdolla. Ontärkeää että tapahtuman takana on kantava voima, intohimollaasiaan paneutuva persoona”, Saari sanoo.Lappalaisia yhdistää sama sukunimi, mutta he eivätole sukua keskenään. Saari vertaa musiikin yhdistäväävaikutusta kuitenkin perheeseen. Matti Lappalainen oliSaaren tapaan aikanaan myös Mape Lappalaisen oppilas.Nyt festivaaleilla on jo vuosia soittanut myös joukkoSaaren omia oppilaita, kuten Marzi Nyman.”Olen etuoikeutettu, kun saan tehdä työkseni sitämitä eniten rakastan, ja sellaisten ihmisten kanssa,joilla on sama palo. Musiikillinen perhe on turvaverkko,jossa uskaltaa kokeilla uusia ideoita joutumattanaurunalaiseksi.”Saaren musiikkiperhe on suuri. Soittajana, säveltäjänäja tuottajana hän tekee yhteistyötä Suomen eturivinmuusikoiden, elokuvantekijöiden ja tanssijoidenkanssa.”Musiikki on minulle myös kuvia, hyvin kokonaisvaltainenelämys. Musiikki tuntuu koko kehossa ja ilmeneeliikkeissä”, Saari sanoo.Musiikki elämäntienä oli Saarelle selvä jo 6-vuotiaana.”Musiikki valitsi minut, en minä niinkään musiikkia.Kutsumus oli voimakas.”Hän soitti selloa, pianoa ja pasuunaa. Kitara on jäänytkaikkein omimmaksi instrumentiksi. Kouluaikoinayhtyeet, kuoro ja big band olivat musiikillinen pohja,jossa yhdistyivät kunnianhimo ja hauskuus.”Ne ovat tärkeitä tekijöitä edelleen. Muusikoilla, joidenkanssa eniten työskentelen, on vahva pohja sekä klassisenettä jazz-musiikin osaamisessa, mutta myös kyky jahalu heittäytyä kokeiluihin kaikkien raja-aitojen yli.”Musiikkiperheen kokoonpanot myös elävät. SaarenTrubamolli Duo laajenee April Jazzeilla TrubamolliTrioksi. Radion Sinfoniaorkesterin harpistin LauraHynnisen lisäksi Helsingin Kaupunginorkesterin alttoviulistiAtte Kilpeläinen liittyy jousien ja lauluäänienharmoniaan.”Kirkoissa ja kappeleissa on palkitsevaa soittaa.Niissä on hieno hiljaisuus sekä akustisesti että henkisesti.Harpun, alttoviulun ja kitaran kombinaatio tuleekuulostamaan Tapiolan kirkossa upealta.”Teksti Elina RaunioKuva Sami Mannerheimo✚✚April Jazz 24.–28.4. Tapiolassa, ohjelmaja lisätiedot www.apriljazz.fi.✚✚Jarmo Saaren Trubamolli Trio Tapiolankirkossa perjantaina 26.4. klo 19, liputtoimituskuluineen alkaen 11,50 euroa.TalouspalvelutEspoon tuomiokirkkoseurakuntaLäsnä-messusu 28.4. klo 12Kalajärven kappeliMessun musiikin onsäveltänyt JP Jyväsjärvi.Espoon tuomiokirkkoseurakunnannuoret aikuisetsoittavat ja laulavat.Espoonlahden seurakuntaLiekeissa!Ota oma lahjasikäyttöön ja esittelesitä muille. Illankuluessa soittaaViitasen Piia-bändija kuulumisiavaihdetaan iltapalanmerkeissä.Sodessa pe 26.4. klo 19Nuorten aikuisten Talent-iltaLeppävaaran seurakuntaKalajärven kappeli Ruskaniitty 3Su 28.4. klo 18 Leppävaaran kirkkoKanttorit esittävät uutta, vanhaaja lainattua HÄÄMUSIIKKIA.Kahvitarjoilun lomassa saat kysyämitä tahansa KIRKKOHÄISTÄ.9Liity mukaan FBryhmään:Liekeissä.Lisätietoja heidi.salmirinne@evl.fi.:Esse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.2013


Sama Jeesus kaikillaEsse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201310Tomas von Martens on ollutbahá’í, buddhalainen ja kristitty.”Taustassani ei ole mitäänuskonnollista. On pitänyt opetella,mitä on hengellisyys”, hänsanoo. Muiden uskontojenkohtaaminen vie luterilaisenteologian vieraalle maaperälle.Teksti Juhani HuttunenKuva Jukka GranströmUpinniemi 1979. Nuori mies on kiillottanutmustat nahkakengät. Seistessään hänpuristaa kätensä kevyesti nyrkkiin jaasettaa ranteensa housunsaumojen kohdalle.Jalkaterät ovat viisi yli yksitoista-muodostelmassa.Nuorukainen seisoo asennossa. Hän on laivastonlääkintämies, ja nyt hänet konfirmoidaan varuskunnansotilasrippikoulussa. Tilaisuudessa on neljä muutakinvarusmiestä. Yksi heistä kastetaan kirkon jäseneksi.Sisimmässään nuorukainen olisi tahtonut siviilipalvelukseen,mutta kutsunnoissa oli liian monimutkaistaesittää perusteluja, miksi ei haluaisi sotaväkeen.”Armeijassa menin rippikouluun sillä motiivilla, ettäpystyn sitten paremmin argumentoimaan uskoontullutta isoveljeäni vastaan”, muistelee Tomas vonMartens yli kolmenkymmenen vuoden takaista aikaa.Suomenruotsalaisen toimittajan von Martensin ehdotuksestaistumme Svenska Teaternin kahvilassa.Paraikaa Kyrkpressenin vt. toimittajana ja toimitussihteerinätyöskentelevä von Martens tunnetaan ennakkoluulottomanatotuudenetsijänä. TaannoisessaKyrkpressenin Raamattu-artikkelissaan von Martensvaihtoi lennosta rooliaan konservatiiviksi, liberaaliksi,feministiksi ja ateistiksi. Lukija luulee koko ajan, ettäjuuri tämä on se todellinen von Martens.Muutama vuosi sitten Kirkko ja kaupunki -lehdenmenovihjesivuilla kerrottiin useaan otteeseen vonMartensin järjestämistä keskustelutilaisuuksista, joissavieraina on teologien ohella ollut myös bahá’í-uskon,juutalaisuuden ja islamin edustajia. Sähköpostissavon Martens kirjoittaa, että buddhalaisuudella oliyhdessä vaiheessa hänelle suuri merkitys kristittynä.Noinko helposti eri uskontoja voi yhdistellä luterilaisuuteen?Wittenberg 1544. On tiistaiaamu 12. joulukuuta jamüncheniläisen maisterin Johannes Faberin tohtorintutkinnonväitöstilaisuus. Vastaväittäjänä on 61-vuotiasprofessori Martti Luther.Latinaksi käydyssä väitöstilaisuudessa tohtori Luthertuo esiin oman käsityksensä ihmisyydestä:”Adam ante lapsum erat stercus cum suis operibus.”Suomeksi: ”Adam oli ennen lankeemusta omine töineenpelkkää paskaa.”Jos Adamissa edes ennen lankeemusta oli mitäänhyvää, ajatteli Luther, se oli täysin Jumalan armollisuudenvarassa.Luterilaisen opin mukaan ihmiset syntyvät luonnostaan”ilman jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaansekä pahan himon hallitsemina”. Kirkon virallisenopin valossa ihminen ilman kastetta on Jumalanvihan alla. Tästä on päätelty, että muut uskonnot ovatväärässä.Pessimistisen ihmiskäsityksen voi nähdä teologisenatyötapaturmana, kun mustamaalaamalla ihmistäon koetettu kirkastaa Jumalan armollisuutta. Piispainkokouksenpääsihteeri, dosentti Jyri Komulainenmyöntää, että luterilainen teologia on näissä kohdissaanongelmallista.”Protestanttisuuteen on kuulunut sellainen kuvainraastamisvimma,jossa on suhtauduttu hyvin kielteisestiluonnolliseen ihmisyyteen ja ihmisten luonnolliseenuskonnollisuuteen”, hän sanoo.Samalla Komulainen muistuttaa, että Lutherin aikanamaailma oli toisenlainen kuin nyt.”Luterilainen tunnustus syntyi tilanteessa, jossa olimeihin nähden hyvin kapea käsitys eri kulttuureista.Löytöretketkään eivät vielä vaikuttaneet Eurooppaanmerkittävästi, eikä lähetystyö ollut vielä ajankohtainen.Keskiajan ihminen ei kristinuskon lisäksi tuntenutmuita kulttuureita kuin ’juutalaiset ja turkkilaiset’,kuten Luther usein ilmaisi.”Luterilaisia tunnustuskirjoja lukiessa pitää siis ollasuhteellisuudentajua. Komulaisen mukaan nykyaikaistaluterilaista teologiaa auttaa parantunut suhdekatolilaisuuteen.”Katolilaisuudessa ajatellaan niin, että kirkko ei hylkäämitään, mikä on pyhää ja totta muissa uskonnoissa.Muissa uskonnoissa on paljon valonsäteitä, ja kristinuskollaon mahdollisuus oppia niistä”, Komulainensanoo.”Tässä suhteessa luterilaisuus voi ekumeenisessakeskustelussa ammentaa paljonkin katolilaisilta. Tämäajatus löytyy myös kirkkoisiltä, joita Luther itsekinpiti arvossa.””Luterilainen tunnustus syntyitilanteessa, jossa oli hyvin kapeakäsitys eri kulttuureista.Jyri KomulainenKalevankatu 1950. Korttelin 69 nimi on Leivonen. Jatkosodanjälkeinen Helsinki on öisin väkivaltainen.Moni koditon sotaveteraani menehtyy talvipakkasiin.Asunnottomien auttajaksi ilmaantuu baltiansaksalaiseenaatelistoon kuuluva 47-vuotias pelastusarmeijanupseeri Arvid von Martens. Hän on Tomasvon Martensin isoisä, joka tunnettiin liikanimellä Jätkäsaarenherttua.Arvid von Martens oli suomalaisen katulähetystyönpioneeri. Vuonna 1950 hän perusti KovaosaistenYstävät ry:n. Kalevankatu 19:stä tuli koditto mien asuntola.Isoisä on Tomasin lapsuuden ainoa kosketuskohtauskontoon. Hän kuvaa nuoruuden etsintäänsä juurettomaksi.”Isäni oli ateisti, ja äitikin sanoi lapsille, että älkäämenkö rippikouluun ainakaan siksi, että muut tekevätniin.”Armeijan jälkeen von Martens ystävystyi evankeliseenherätysliikkeeseen kuuluneen ikätoverin kanssa.Muutettuaan joksikin aikaa Ruotsiin hän osallistuisiellä Luther-säätiötä muistuttavan luterilaisen vapaakirkonelämään.”Konservatiivinen teologia viehättää minua kyllä,mutta tunnepuolella koen helposti henkistä klaustrofobiaa,jos yhteisö uskoo, että sillä on muita parempitotuus hallussaan.”Pian von Martens jättikin vanhoillisen luterilaisuudenlöytääkseen jotain uutta. Hän kulki maailman merillälaivakokkina, teki maanviljelystöitä israeli laisellamosavilla, heräsi aikaisin työvuoroonsa islantilaisellakalatehtaalla, hoiti kunnansihteerin töitä Ahvenmaallasekä auttoi kehitysvammaisia selviytymään arjessa.Henkinen etsintä vei bahá’í-uskon pariin. Myöhemminvon Martens tutustui psykoanalyysiin, buddhalaisuuteenja uusateismiin.”Ateismivaiheessakin ajattelin, että olen hyvin uskonnollinenateisti.””Lopulta olen palannut aina etsimään omaa tapaaniolla kristitty. Olen ikään kuin aivopessyt itseni kristityksi”,von Martens vitsailee.Tässä kohtaa von Martens oivalsi jotakin omaltakannaltaan keskeistä: Ihminen voi kasvaa johonkinperinteeseen vain niiltä osin, mitkä hän aidosti kokeeomikseen.”Traditioon juurtuminen on tärkeää. Silti jokaisenon itse päätettävä, mikä traditiossa on juuri minulletotta. Omalla kohdallani tämä on vaihdellut paljonkinsinä aikana, kun olen pitänyt itseäni kristittynä.”Jatkuu…Pohdiskellen. Usko olisiTomas von Martensin mielestäliian helppoa, jos seperustuisi pelkkään jumalalliseenpressitiedotteeseen,joka lopettaisi hengellisenliikehdinnän ja etsinnän.Esse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201311


…jatkuuEsse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201312Tomas von Martens on kokenut, että hänellä onaina ollut sisäinen rauha, vaikka hänen katsomuksensaon vaihtunut useamman kerran.Bangalore 1997. Liikenne tekee Intiasta kaoottisen.Kaduilla leviää viemärin haju, mutta samalla sieraimissatuntuvat lukuisat suitsukkeet.Jyri Komulainen syö tulista ruokaa ja kokoaa aineistoaväitöskirjaansa, joka koskee intialais-katalonialaisenkatolilaisen Raimon Panikkarin (1918–2010)teologiaa. Panikkarin äiti oli katolilainen ja isä hindu.Hindulaisuus oli jäänyt askarruttamaan KomulaistaIntiaan tehdyn reppumatkan jälkeen.Julkisuudessa Komulainen on korostanut vieraanvaraisuuttakristillisenä hyveenä. Luterilaisen kirkonpiispainkokouksen pääsihteerinä hän on tuonut esiinmuiden uskontojen kohtaamisen tärkeyttä. Jo 2009hän totesi Kirkko ja kaupungin haastattelussa, ettätarpeen vaatiessa seurakunnat voisivat lainata tilojavaikka muslimeille.Martti Luther raivostuisi. Törkeyksistään kuuluisareformaattori vihasi muslimeja ja heidän ”homeistaKoraaniaan”, kuten hän Ensimmäisen Mooseksen kirjanselityksessään rienasi.Käytännössä Lutherin suunsoitto on historiaa. Luterilaisetseurakunnat tekevät yhteistyötä paikallistenislamilaisten yhteisöjen kanssa, ja dialogi toistenuskonnollisten traditioiden kanssa nähdään tärkeäksi.Mutta uskontodialogin painopiste on niitä yhdistävissäeettisissä kysymyksissä. Luterilaiselta kirkoltapuuttuu teologia, joka tunnustaisi myös toisten uskontojenhengellisen arvon. Tilojen lainaaminenkin onyhä herkkä kysymys.”Luterilainen teologia tarvitsee uskontojen kohtaamisessapäivitystä aivan samalla tavalla kuin meidänon pitänyt tarkistaa kliseisiä, paikkaansa pitämättömiäkäsityksiä juutalaisuudesta”, Komulainen sanoo.Hän korostaa Raamatun asemaa teologisessa työskentelyssä.”Uudessa testamentissa on paljon myönteisiä lähtökohtiamuiden uskontojen kohtaamiseen.”Komulaisen mielestä yksi vaikuttava kuvaus onApostolien tekojen 17. luku, jossa Paavali pitää kuuluisanpuheensa Ateenan Areiopagi-kukkulalla:”Ateenalaiset! Kaikesta näkee, että te tarkoin pidättehuolta jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungillaja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkinalttarin, jossa oli kirjoitus: ’Tuntemattomalle jumalalle.’Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minäteille julistan.” (Apt. t. 17:22–23)”Siinä tulee taitavasti esiin uskontojen välinen jatkuvuudenja epäjatkuvuuden jännite”, Komulainen sanoo.”Toinen tärkeä kohta on Johanneksen evankeliuminalku. Siinä Kristus valaisee jokaisen ihmisen jaon läsnä koko luomakunnassa.”Komulainen kuitenkin vierastaa sitä, että esimerkiksiislamin ja kristinuskon erot tasoiteltaisiin olemattomiin.”Islamin kannaltahan on loukkaus sanoa, että Jumalaon Kolminaisuus, joka tulee lihaksi ja vereksimeidän keskellemme Jeesuksessa.”Svenskanin kahvila viikkoa ennen pääsiäistä 2013.Tomas von Martens on verkkaiseen tahtiin siemaillutcappuccinoa. Croissantista on jäljellä vain muutamamuru. On kulunut yli kaksi tuntia siitä, kun istuimmealas.Miten se siis on: missä määrin luterilainen voi yhdistelläomaan näkemykseensä elementtejä muista uskonnoista?”Liberaalit ajattelevat niin, että pinnalta uskonnotovat erilaisia, mutta syvässä ytimessään ne ovat kaikkisamaa. Konservatiivit taas näkevät, että juuri pinnaltauskonnot ovat samanlaisia, mutta ytimessäänne ovatkin yhteen sovittamattomat", von Martenshahmottelee.Mihin siis asemoisi itsensä? Von Martens vastaaepäsuorasti.”Kun minulla ei taustassani ole mitään uskonnollista,on minun täytynyt opetella, mitä on hengellisyys.””Tajusin yhdessä vaiheessa, että uskon pitää elävänäainoastaan aktiivinen hartaudenharjoitus. Oikeastaanjuuri buddhalaisuuden merkitys tuli minulle siinä,että aloin ymmärtää hartauselämän tärkeyden. Eiusko pysy elävänä kirjoja lukemalla”, von Martens sanoo.”Sitten kun kokemuksellinen hartauselämä eli lähisuhdeJeesukseen on elävä, ei tarvitse pelätä mitään,mitä lukee.”Von Martens on myös kokenut, että surffailipa hänminkä vain katsomuksen laineilla, hänellä on aina ollutsisäinen rauha.”Huolimatta siitä, olenko ollut kristitty, bahá’í,buddhalainen tai ateisti, minulla on elämäni aikana ainaollut vahva tuntemus siitä, että olen suorassa yhteydessäelämän perimmäiseen totuuteen eli Jumalaan.”Usko olisi kuitenkin von Martensin mielestä liianhelppoa, jos se perustuisi pelkkään jumalalliseen pressitiedotteeseen,joka lopettaisi hengellisen liikehdinnänja etsinnän.”Jos taivas on totta, sen pitää olla seikkailu, joka onvähintään yhtä jännittävä kuin tämä elämä.”Espoon tuomiokirkkoseurakunta(09) 8050 3800 arkisin klo 9–15etunimi.sukunimi@evl.fiEspoon tuomiokirkko,Kirkkopuisto 5, 02770 Espoowww.espoonseurakunnat.fiTAVATAAN MESSUSSALauantaina 27.4.klo 16 Kauklahden kappeli urdunkielinenjumalanpalvelusSunnuntaina 28.4.klo 10 Espoon tuomiokirkkoklo 12 Kalajärven kappeli ”Läsnä”-messuklo 12 Suvelan kappeliklo 12 Viherlaakson kappeli Perhemessuklo 14 Rinnekappeli Jumalanpalvelusklo 15 Espoon tuomiokirkko Hvittorp I -rippikoulunkonfirmaatioklo 16.30 tuomiokirkon seurakuntataloEnglanninkielinen jumalanpalvelusEspoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Messu su 28.4. klo 10, ”Taivaankansalaisena maailmassa”. Liturgiaja saarna Ari Kunnamo, avustaaRaigo Liiman, urkuri Petri Koivusalo,kanttori Marja-Liisa Talja.Kirkkokahvit.Konfirmaatiomessu su 28.4. klo15, Hvittorp I. Liturgia ja saarnaMarja Malvaranta, kanttori Marja-Liisa Talja.Hetki ihmiselle -ilta to 25.4. klo 19.Kirjailija Tommy Hellsten ja muusikkoJoel Hallikainen ihmisyydenasialla. Liput 15 € ovelta.Taizé-messu su 5.5. klo 18.Espoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Englanninkielinen jumalanpalvelusjoka sunnuntai klo 16.30.Suomenkielinen pyhäkoulu lapsille,kirkkokahvit. Järj. Espoon seurakunnatja International EvangelicalChurch in Finland (IEC).Perhekerho to klo 10–11.30.Eläkeläiskerho to 2.5. klo 13, AnitaKyönsaari.Espoon keskuksen palvelutaloEhtoollishartaus to 25.4. klo 14.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Kappelilounas torstaisin klo 12,alkuhartaus, ateria 4 €. Pappi paikallaklo 12–13.Pyhäkoulu su klo 12.”Tunteet ja vanhemmuus” Kasvatusakatemianilta kasvattajille ma29.4. klo 18. Vanhemmuuden palikat.Elämä leikki-ikäisen kanssaon täynnä tunteita. Miten puhuatunteista perheessä? Miten opettaalasta tunnistamaan ja hyväksymäänomia tunteitaan? Ovatkokaikki tunteet sallittuja? Entä kunvanhempi hermostuu? Tule oppimaantunteista ja niiden käsittelystälapsiperheen arjessa. Keskustelemassaperhetyönohjaaja OutiWenell ja pastori Päivi Linervo.Lastenhoito järjestetty.Raamattu-rukouspiiri ti 30.4.klo 18.30.Rukouspiiri ke 8.5. klo 18.Perhekerhot: ma 29.4. ja pe 3.5.klo 10–11.30. Vauvaperhekerhoseuraavan kerran ke 8.5. klo 10–11.30.Nuoret: Isoskoulutus ti 30.4. klo17.30. Lujiksen raamis pe klo 18–19. Lujakalliokahvila pe klo 19–23.Cafe Aurora ma–pe klo 10–14, eike 1.5.Käy nettisivuillamme: www.espoonseurakunnat.fi> Tuomiokirkko> Auroran alue.Kalajärven kappeliRuskaniitty 3”Läsnä”-messu su 28.4. klo 12. Liturgiaja saarna Kirsi Muurimäki,avustaa nuorisotyönohjaaja Jari-PekkaNiskanen, kanttori Marja-Liisa Talja. JP Jyväsjärvi säveltänytmessun musiikin. Hanna Heljaste,Ilona Kiiski, Oskari Ketola, JadeLaurila, Samu Ruuskanen ja TuureSaloheimo soittavat ja laulavat.Kirkkokahvit.Pyhäkoulu su 28.4. klo 12.Ylistys- ja rukousilta pe klo 19.Perhekahvila pe 26.4. klo 9–11.30.Perhekerho ma 29.4. klo 10–11.30.Naistenpiiri ma 29.4. klo 18.30.Vauvaperhekerho ti 30.4. klo 13–15.Eläkeläiskerho to 2.5. klo 11.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Afrikkalaisten piiri la 27.4. klo 15.Urdunkielinen jumalanpalvelusla 27.4. klo 16.Pyhäkoulu su klo 12.Vauvaperhekerho ma 29.4. klo13–15.Esbo Arbiksen kevätkonserttima 29.4. klo 19. Laulumaailmastatuulahduksia Lepakon operetin jaRossiinin kautta ABBAn kestosuosikkeihin.Vapaa pääsy.Perhekerho ti 30.4. klo 10–11.30.Eläkeläisten keittoruokailu ti30.4. klo 11, ateria 3 €.Perheiden Vapputapahtuma ti30.4 klo 15–18. Minigolfia, onnenpyörä,ilmapalloja, kasvomaalausta,myyjäiset, arpajaiset. Kambodzalaisiatanssiesityksiä, ripariveisuklassikoidenyhteislaulua. Simaa,munkkeja, kahvia, makkaraa.Kaikki tuotto Yhteisvastuukeräyksenhyväksi.Toivo Kuula – sävelin ja sanoin la4.5. klo 18. Matias Haakana, tenori;Maija Weitz, piano. Juontaja MattiMyllyniemi. Vapaa pääsy.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Pyhäkoulu su klo 12.Eläkeläiskerho ma 29.4. klo 13,Reetta Ikonen.Radioraamattupiiri ti 30.4. klo18, ”Jeesuksen jäähyväisrukous”.Perhekerho pe klo 10–11.30.NestoriPaluumuuttajapiiri Kanerva to2.5. klo 13.NiipperiPyhäkoulu su klo 12 Yläjuoksunkerhotilassa.Seurakunnissa tapahtuuNupurin kappeliBrobackantie 1–3Eläkeläiskerho to 25.4. klo 10.30,Anita Kyönsaari.Messu su 5.5. klo 12. Kevätkaudenpäättäjäiset.Perhekerho ke 8.5. klo 9.30–11.RinnekappeliRinnekodintie 6Jumalanpalvelus su 28.4. klo 14.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Messu su 28.4. klo 12. Liturgia jasaarna Sami Marte, kanttori PetriKoivusalo. Kirkkokahvit.Pyhäkoulu su 28.4. klo 12.”Raamatun monet kasvot” -ryhmäto 25.4. klo 12. Kevään viimeinenkerta.Eläkeläiskerho to 25.4. klo 13.Kevätjuhla.Diakonia- ja lähetyspiiri ma 29.4.klo 18. Ellen Tenetz laulaa. KokemuksiaNepalista, Veera Värtelä.Lauluryhmä ma 29.4. klo 18.30.Diakoniaruokailu ti 30.4. klo12.15, ateria 2,5 €.Torstaipiiri mielenterveyskuntoutujilleto 2.5. klo 15.Perhekerhot: VauvaperhekerhoSuvelan Suloiset ti klo 13.30–15,alle 1-v. Monikulttuurinen perhekerhoAurinkoinen to klo 10–11.30.Café Suvela ma–pe klo 11–14 (eike 1.5.), kappelin yläkerrassa. Kahvia,pullaa, seuraa, lehtiä ja nettiyhteys.Espoo rukoilee -ilta su 5.5. klo 17.Hetki ihmiselle-iltaTommy Hellstenja Joel Hallikainento 25.4. klo 19EspoontuomiokirkkoLiput 15 € ovelta.Tuomarilan asemaTuomarilantie 4Taizé-rukoushetki to 2.5. klo 18.Hiljaista, meditatiivista rukoustaja rukouslauluja. Teejatkot.Perhekerho Pörriäinen pe klo 10–11.30.Pyhäkoulu su 28.4. klo 11.Mens Early Morning PrayerMeeting every Tuesday at 6.15 am.Viherlaakson kappeliViherkalliontie 2Perhemessu su 28.4. klo 12, ”Rukous”.Liturgia ja saarna Reetta Ikonen,kanttorina Anna Lohi. Messukahvit.Kappelilounas ti 30.4. klo 12, alkuhartaus,ateria 4 €.Perhekerho to klo 10–11.30.Cafe Viheri avoinna maanantaisinja keskiviikkoisin klo 10–13, ei ke1.5. Tule yksin tai kanssa ystävän.Tarjolla makeaa ja suolaista sekäpäivän lehti luettavaksi.Lähde katsomaan KalastajiaVivamon Raamattukylään Lohjallesu 26.5. Uudessa ”Kalastajat”-näytelmässä ollaan Gennesaretinjärvenrannalla, missä Jeesusesittää kalastajille kutsun: Seuratkaaminua. Mitä merkitsee Jeesuksenseuraaminen? Lähtö LaaksolahdenM-kaupalta klo 12.20 ja Viherlaaksonkappelilta klo 12.30, paluulähtöVivamosta klo 16.30. Hintaan12 €/hlö sis. kuljetus ja näytös,alle 3 v. maksutta. Tied. ja ilm.6.5. menn. ulla.auvinen@evl.fi tai040 572 5344.Kauklahden kappelin perinteinenVapputapahtumati 30.4. klo 15–18.Koko perheelle tekemistä,ohjelmaa ja suussa maistuvaa.Isät ja lapset -sählykerhoIsille ja heidän 4–14-vuotiallelapsille tarkoitettua pelailua la27.4. klo 15–16, Kirstin koulu (Kirstintie11). Tied. Sami Marte 040736 5758.Parisuhteen PalikatParisuhteen lataamispäivä la4.5. klo 10–14 Kalajärven kappelissa,Ruskaniitty 3. Sitoutuminen,luottamus, anteeksianto, teot, sanat,tunteet, riidat, seksuaalisuusja rakkaus. 10 €/hlö, sis. materiaalin,keittolounaan ja lastenhoidon.Tied. ja ilm. p. (09) 8050 3584 taiouti.wenell@evl.fi.KappelipalloilijatLentopalloilta tiistaisin 7.5. astiklo 17 Mikkelän koululla, Lanttikatu7. Pelivuoroa ei ole 30.4. Kesänkaudenpelivuorot Kauklahdenurheilukentällä torstaisin 2.5. alkaenklo 17–21. Tied. 050 521 7710 taimarkku.malmi@saunis.net.Ikäihmisten kevätkirkkoLaulua, soittoa, kevään iloa jaystäviä. Pe 17.5. klo 12 Espoontuomiokirkossa, minkä jälkeen kevätjuhlaseurakuntatalossa. Maksutonkuljetus, 2 ajoreittiä, tarkemmattiedot Essessä ke 8.5. jatapahtumakalenterissa www.espoonseurakunnat.fi> Nyt > Tapahtumahaku.Tied. Anni Honkinen050 438 0189.Apua tarjollaEspoon tuomiokirkkoseurakunnanHarmaat pantterit auttavat lastenhoidossa,pienissä kodinhuoltotöissäja tavaroiden kuljetuksessa.Voit pyytää apua myös digiboxin,television tai tietokoneenasentamiseen. Ota yhteyttä sähköpostillahpantterit@gmail.com taijätä viesti vastaajaan numeroon050 434 1069, niin otamme sinuunyhteyttä. Apu on keikkaluontoistaja maksutonta Espoon tuomiokirkkoseurakunnanalueella.Muskariin ilmoittautuminenlähestyy. Muskariryhmiä on0–6-vuotiaille. Ilmoittautuminen7.–28.5. osoitteessa www.espoonseurakunnat.fi.Tied. 050 432 7527,heli.vapaakallio@evl.fi.Löytöretki-perhekerhoItsetuntemusryhmässä voi löytäätien rikkaampaan ja tasapainoisempaantunne-elämään. Ryhmässäkäsitellään tunteita, niidensyntyä, tunnistamista, nimeämistäja kokemista. Työskentelyssäkunnioitetaan jokaisen osallistujanomaa kokemusta ja tapaa tehdälöytöretkeään. Ryhmään otetaan 8osallistujaa. Lastenhoito järjestetty.Ryhmä aloittaa 2.9. ja kokoontuu11 kertaa maanantaisin klo9.30–11.30. Kauniaisissa Sebastoksenkerhotilassa, Kauniaistentie 11.Ilmoittautumiset Outi Wenell ma–pe p. (09) 8050 3584.UnelmakammariKirpputori ja kahvila (Kaivomestarinkatu8) avoinna ma klo 10–13ja to klo 10–17.Peittopaja maanantaisin klo 13–15.Ompelupaja keskiviikkoisin klo 17–19. Tiedustelut 040 513 0862.Papin puhelinKun haluat keskustella papinkanssa, soita ja varaa tapaamistaisoittoaika p. (09) 8050 3501 arkisinklo 9–21. Jos pappi on varattu,jätä viesti vastaajaan. Soittopyyntöihinpappi vastaa saman päivänaikana.Perhetyön puhelinpäivystysKeskusteluapua parisuhteen,perheen, eron, kasvatuksen kysymyksissä.Tiistaisin klo 10–12 p.(09) 8050 3583 ja (09) 8050 3584.Muulloin voi yrittää tavoittaa jajättää yhteydenottopyynnön vastaajaan.Diakonian ajanvarausEspoon keskus 040 513 0862 ja040 736 9315Suvela 040 531 1037 ja 050 4380189Kalajärven alue 040 531 1042Auroran alue 040 763 6599Kauklahti 050 438 0176Laaksolahti 040 547 1861Viherlaakso 040 572 5344.Tapahtumakalenterissaajankohtaiset tiedotwww.espoonseurakunnat.fi >Nyt > Tapahtumahaku.Yhteiset tapahtumatElämäni näyttämöt -psykodraamaretriitti.AlkutapaaminenEspoossa to 29.8. illalla,jonka jälkeen kolme päivääma–ke 9.–11.9. HeponiemessäKarjalohjalla. Ohjaajina psykodraamaohjaajatKTM Leeni Kiikkasekä bibliodraama- ja retriittiohjaaja,diakonissa Ulla-MaijaKyrölä. Ryhmässä voit pysähtyätarkastelemaan omaa elämääsija ihmissuhteitasi ja tehdäyllättäviä löytöjä elämästäsi.Työskentelemme toiminnallisinmenetelmin. Mahdollisuusosallistua Heponiemen rukoushetkiin.Kaikkien kiinnostuneidenkanssa keskustellaanennen ryhmän muodostamista.Hinta Olarin srk:n jäseniltä150 €, muilta 240 €. Tied. ja ilmoitt.29.6. menn. Leenille 0400866 532, leeni.kiikka@hdo.fi ja25..4. jälkeen myös Ulla-Maijalle040 547 1858, ulla-maija.kyrola@evl.fi.Seurakuntaretki Viroon 17.–19.5. Tutustumme Haapsaluunja Pärnuun, jossa tapaamme inkerinsuomalaisia.Mukana AarneLaasonen ja Katja Hero sekäMalle Münter. Hinta täysihoidolla320 €. Ilm. Tapiolan srktoimistoonp. (09) 8050 4000.Yksinhuoltajien kahvila. Yhdessäoloa ja keskustelua toiveteemanpohjalta ma 6.5. klo18–19.30 Tapiolan Kammarissa,Kauppamiehentie 6. Lastenhoitojärjestetty samaan tilaan.Tied. Merita Hietanen p. (09)8050 4435.Esse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201313


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201314Leppävaaran seurakuntap. (09) 8050 5000, arkisin klo 9–15leppavaaranseurakunta@evl.fi,etunimi.sukunimi@evl.fiLeppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, 02650www.espoonseurakunnat.fiMessut ja hartaudetPartiomessu svengaa to 25.4.klo 18 Leppävaaran kirkossa. Messuntoteuttavat Leppävaaran Korvenkävijät,KaraKarhut, Kilon Kipinätja Vaaran Vaeltajat. Liturgia jasaarna Raiskio. Musiikista vastaavatEssi Nyyssönen, Toni Majolaja Outi Noponen. Lopuksi pulla- jamehutarjoilu.Hiljainen aamurukous pe 26.4. klo7.45–8.45 KilonRistissä.Perheiden sunnuntain kaksikielinenperhemessu ja kirkkokahvitsu 28.4. klo 10 Leppävaaran kirkossa.Messun toteuttavat yhdessäLeppävaaran seurakunta ja Esbosvenska församling. Liturgia jasaarna Vallivirta, avustaa Ertman,kanttori Noponen. Mukana lastenohjaajiasekä Leppävaaran seurakunnanlapsikuoro.Messu ja kirkkokahvit su 28.4.klo 12 Karakappelissa. Liturgia jasaarna Palmu, kanttori Noponen.Messun yhteydessä tämän vuodenrippikoulujen isoset siunataantehtäviinsä. Nuoret myös avustavatmessussa.Taaperokirkko ”Sakkeus kiipesipuuhun” pe 3.5. klo 10 Lasten kappeliArkissa. Kevään viimeisessätaaperokirkossa kuulemme kertomuksenpienestä miehestä, jokahalusi nähdä Jeesuksen. Mukanapappi T. Salo, muskariope Nyyssönenja lastenohjaaja Hatakka. Kirkkokahvitja -mehut.p. (09) 8050 7000etunimi.sukunimi@evl.fiOlarin kirkko, Olarinluoma 4, 02200 Espoowww.espoonseurakunnat.fiMessuCantate-messu su 28.4. klo 10Olarin kirkko. Liturgia ja saarnaSalla-Maria Viitapohja, avustaaKimmo Ansamaa, KamarikuoroWähäpaimen, kanttorit Sari Rautioja Mikko Niinikoski. Niin ihanaaon ylistää – Musiikkia Olarin seurakunnassa-levy julkaistaan messunyhteydessä. Messussa kuullaanosia levyn sisällöstä.Rukouslaulumessu su 28.4. klo12 Matinkappeli. Lauletaan Taizelauluja.Liturgia ja saarna VilppuHuomo, kanttorina Sanna Franssila.Iltamessu to 25.4. klo 18 Olarinkappeli, liturgia ja saarna KimmoAnsamaa, musiikista vastaa AurooraKiiski.Iltamessu to 2.5. klo 18 Olarin kappeli,liturgia ja saarna Salla-MariaViitapohja, musiikista vastaa AurooraKiiski.Iltasoitto ”Se ainoaoikea häämarssi”Uutta, vanhaa ja lainattua häämusiikkiakanttorien esittämänäjuonnetussa iltakonsertissa su28.4. klo 18 Leppävaaran kirkossa.Fiilistelemään ovat tervetulleitaniin vihille aikovat kuin jo toisilleenlupautuneet. Kahvitarjoilunlomassa voit kysyä mitä tahansakirkkohäihin liittyvää.Esbo Arbiksen lauluryhmänkevätkonserttiMa 6.5. klo 19 Leppävaaran kirkossa.Olarin seurakuntaKesän perheleiriToimintaa ja virkistystäkoko perheelle17.–20.6.HilassaLisää vieressä.”Kevään kuuntelua” Lyyrineniltapäivä ja runolliset kahvitLeppävaaran seurakunnan runoryhmä,kirkkokoreografi Riitta Vainioja Soile Hakama johdattavatkevääseen runoilla, hiljaisella rukouslaulullaja soivilla kulhoilla.Runokahveilla jokainen osallistujasaa oman keväisen runon su 28.4.klo 14 Karakappelissa.Yhtaperhetta!::kaksikielinen perhemessuperheiden sunnuntaina 28.4.klo 10 Leppävaaran kirkossaPyhäkoulusu 28.4. klo 10–10.30 Olarin kirkonseurakuntasalissa.Rukous- ja hartaushetkiäOlarin kirkossa Päivän Sana-hartaus ti klo 12.Hiljaisuuden kappeli, kauppakeskusIson Omenan palvelutasollaon avoinna henkilökohtaista hiljentymistävarten ma–pe klo 12–18, la klo 12–15. Hartaudet ma–peklo 12.15. Puolituntinen Evankeliuminääressä ke klo 18.30. KahvitOlohuoneen puolella hartaudenjälkeen. Hiljaisen rukouksen tuntike klo 10.30. Vesper pe klo 1717.30. Lauletaan Taizé-lauluja.Papin PuhelinVoit varata keskusteluajan ma–pe klo 9–21 numerosta 040 5471857. Keskusteluaika pyritään järjestämäänmahdollisimman pian.Palvelemme ensisijassa Olarinseurakunnan alueella asuvia.Keväinen kahvikonserttiKeväisiä lauluja ja muuta musiikkiapäiväkonsertissa to 25.4.klo 13 Olarin kirkossa. Konsertissaesiintyvät Olarin seniorilaulajat,Sari Rautio, sopraano ja MikkoNiinikoski, piano ja kuoronjohto.Mukana kirkkoherra Salla-MariaViitapohja. Tilaisuudessa on myösyhteislaulua. Konserttiin on vapaapääsy. Ohjelman pääpaino on keväisissälauluissa. Kahvitarjoilu.Kaiken Wäen WapputapahtumaVietä vappuaatto hyvässä seurassasuositussa koko perheen tapahtumassa.Makkaranpaistoa, simaa,munkkeja, Olotilan kirpputori,yhteislaulua sekä kasvomaalaustaja onnenpyörä luvassa Leppävaarankirkossa ja sisäpihalla ti30.4 klo 15–18. Kukin ohjelmanumero1 eurolla Yhteisvastuun hyväksi.Pisteet ovat auki klo 15–17.45. Ilmaiseksi saa lennätellä ilmapalloja,hyppiä pomppulinnassaja osallistua yhteiseen laulutuokioonklo 16.30 kirkossa. Paloauto jalähipoliisi vierailevat kirkon pihallaklo 15–16 hälytysvarauksella. Hartausklo 17.45 suihkulähteellä.Lapsille ja perheilleYksinhuoltajien Olohuoneessajutellaan arkisista asioista ja koetaanvertaistukea. Lastenhoitajapaikalla. Iltapala ja lyhyt hartaus.To 25.4. klo 17.30 Leppävaaran kirkonOlotilassa.Arkin Paja ”Sakkeus – pieni mies”.Askarteluna teemme sukkaoliot,ota mukaan kotoa pariton sukka.Hartaushetkessä klo 11.30 kertomusSakkeuksesta, joka halusinähdä Jeesuksen. Kahvia, mehuaja pullaa. La 27.4. klo 10–13 Lastenkappeli Arkissa.Askarteluiltakaikenikäisille naisilleKe 15.5. klo 18–20 Olarin kirkonkerhosiivessä. Kättentöiden lomassatarjolla iltapalaa. Materiaalimaksuon 5 €/hlö. Lisätiedotja ilmoittautumiset 8.5. mennessäperhetyöntekijä Paula Bruce-Haatainen040 503 7622 tai nimi.sukunimi@evl.fi.KoululaistenkesäleiritMukavaapuuhaa ja kivojakavereita HilanleirikeskuksessaKirkkonummella.Lisää yllä.Kevään kuunteluaLyyrinen iltapäivä ja runolliset kirkkokahvitsu 28.4. klo 14 KarakappelissaRunoryhmä, kirkkokoreografi Riitta Vainioja Soile Hakama.Päiväkerhopaikkoja vapainaEtsitkö päiväkerhopaikkaa3–5-vuotiaalle lapsellesi? Vielä onaikaa ilmoittautua 30.4. asti Leppävaaranseurakunnan päiväkerhoihinlukuvuodelle 2013–2014.Linkki ilmoittautumiseen löytyyEspoon seurakuntien verkkosivuiltawww.espoonseurakunnat.fi.Tied. Merja Saravuo, 040 513 0865.MopopajaOnko ajokkisi kesäkunnossa?Mopopajaan (K-15) voit tulla kunnostamaan,rassaamaan, tuunaamaanja kiillottamaan kaikenkarvaisiaajopelejä skoottereista mönkijöihin.Mopopaja on auki toukokuunloppuun asti ti ja to klo 17–20 Leppävaaran kirkon autotalleilla,kirkon alapihalla. Mukana nuorisotyöstäFredrik Andersson taiPasi Härkönen.DiakoniaDiakonian palveluaika on ohjausta,neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. (09) 8050 5522 ja050 432 9318. Muuna aikana ajanvarauksetpuhelimitse suoraandiakoniatyöntekijöiltä.Kesän perheleiriToimintaa ja virkistystä kokoperheelle 17.–20.6. Hilassa. Ulkoilemme,leikimme, askartelemme,pelaamme, uimme, saunommekoko perhe yhdessä ja vähän erikseen.Leirin hinta on aikuisilta 45€, 3–14-vuotiailta 25 €, sisarukset18 € ja alle 3-v. ilmaiseksi. Lisätiedotja ilmoittautumiset perhetyöntekijäPaula Bruce-Haatainen040 503 7622 tai etunimi.sukunimi@evl.fi.Askarteluilta kaikenikäisillenaisilleKättentöiden lomassa tarjollailtapalaa ke 15.5. klo 18–20Olarin kirkon kerhosiivessä.Lisää yllä.NAPSNAPSNAPS NAPSNAPSNAPSNAPSNAPSNAPS NAPSNAPSNAPSNAPSNIPSNIPS NIPSNIPS NIPSNIPSNIPS NIPS NIPSPAMPapin puhelinKun haluat keskustella papinkanssa, soita ja varaa tapaamistaisoittoaika p. (09) 8050 5562ma–pe klo 12–21. Jos pappi on varattu,jätä viesti vastaajaan.PAM PAM PAMPAM PAMPAMTAK TAKPAMTAK TAKTAK TAKTAKTAK TAKTAKTAKTAKTAK TAK TAKTAK TAKTAK TAKTAK TAK TAK TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK TAKTAKTAKTAK TAKTAK TAK TAKTAKTAKTAKPAM PAMPAM PAMPAM PAMTAKTAKTAKPAM PAMTAK TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu5, Karakappeli Karakalliontie12, Uuttu Lintukulma 2,KilonRisti Vanharaide 1, Lastenkappeli Arkki Leppävaarankatu 7B 3. krs., Nooan Parkki, Lintuvaarantie21.Cantate-messuja levynjulkistusTAKTAKTAKKLAPKLIPKLAPKLIPKLAPKLIPKLAPTAKTAKTAKTAKTAK TAKTAK28.4. klo 10Olarin kirkossaKoululaisten kesäleiritLuvassa mukavaa puuhaa ja kivojakavereita Hilan leirikeskuksessaKirkkonummella. Lue lisääja ilmoittaudu mukaan 29.4.–12.5.www.niittykappeli.net.Puuhis I 7–10-vuotiaille (05–02synt.) Lähtö 3.6. klo 16.30. Paluu 5.6klo 18. Hinta 35 €.Puuhis II 7–10-v. (05–02 synt.) Lähtö5.6. klo 16.30. Paluu 7.6. klo 18.Hinta 35 €.Megis 11–14-v. (01–98 synt.) Lähtö7.6. klo 16.30. Paluu 10.6. klo 12.Hinta 45 €. (Sisaralennus 10 €).TAKEläkeläiskerhotOlarin kirkon eläkeläiskerhossato 2.5. klo 13 vieraana lähetyssihteeriMinna Lairi, joka kertoomatkastaan ja esittelee tämänvuoden Tasauskohdetta (SuomenLähetysseura), joka on ihmiskaupanvastustamiseksi tehtävä työ.Tule katsomaan kuvasarjaa yhdenseurakunnan toiminnasta, mm.vanhustyöstä. Kambodzhan seurakuntatyöon yksi Olarin seurakunnannimikkokohteista.Matinkappelin eläkeläiskerhossavieraana ensi ma 29.4. klo13–14.30 diakoni Veera Värtelä. 6.5.on vieraana diakoni Karoliina Sivénja 13.5. lähetyssihteeri MarkusSilvola.Haukikappelin eläkeläiskerhokokoontuu pe klo 13.Olarin kappelin eläkeläiskerhokokoontuu ti klo 13.TAKTAKTAKPAM PAMPAM PAMTAK TAKTAKNIPS NIPSNIPS NIPSNIPS NIPSNIPSTAKTAKTAK TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKARKIN PAJASakkeus oli pienimies, oli pienenpieni mies…Sakkeukseen pääsettutustumaanla 27.4. klo 10–13 jaTaaperokirkossape 3.5. klo 10Lisää vieressä.Hinta 5 €. Lisää alla.Häämarssi soikoon!Vihkimusiikinvalinta on kolmenkauppa.Kullervo Latvanen on soittanut20 vuoden kanttoriuransaaikana useat sadat häämarssit.”Nainen haluaa usein alkuunnätin, hillitymmän kappaleenja mies loppuun jytinääniin, että urut pauhaavat”, Leppävaaranseurakunnan kanttoriKullervo Latvanen tietää.Kullervon mielestä vihkimusiikinvalinta on loppujenlopuksi kolmen kauppa. Latvaselleon kunnia-asia keskustellamorsiamen ja sulhasenkanssa musiikkitoiveista ennenhäitä. Vihkiparit saavatmuutamaa viikkoa ennen tietääoman kanttorinsa ja ovattähän yhteydessä puhelimitsetai sähköpostitse. Innokkaimpienkanssa tavataan etukäteen.”Näin välttyy väärinymmärryksiltäja selviää, jos pari onmuuttanut mieltään musiikinsuhteen.”Väärää kappaletta Kullervoei tunnusta häissä soittaneensa,mutta pieniä kommelluksiamatkaan on mahtunut.”Kerran hääpari unohti kertoa,että vihkimiseen tulee omamuusikko. Siinä sitten seistiinurkuparvella kaksi kanttoria.”Latvasen mukaan perinteisetmarssiklassikot kuten Melartinin”Prinsessa ruusunen”ja Mendelssohnin ”Häämarssi”sekä Suvivirsi ovat olleet suosiossavuosikymmeniä.”Ihmisten tieto kirkon perinteestäon ohentunut ja nykyääntoivotaan yhä useamminmaallisia iskelmiä ja toisaaltaerikoisempia marsseja.”Espoonlahden seurakuntap. (09) 8050 6000 arkisin klo 9–15espoonlahdenseurakunta@evl.fietunimi.sukunimi@evl.fiEspoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, 02320 Espoowww.espoonseurakunnat.fisu 28.4. klo15 kirkollaLiikuYhteisvastuunhyväksi!Seurakunnissa tapahtuuVihkitilaisuuden musiikkivalintojamäärittävät tilaisuudenjumalanpalvelusluonne jatyylikkyys.”Useimmilla pareilla on sopiviatoiveita. Jos kirkossa lauletaaniskelmähitti ”Baby, I loveyou, rähmäsilmä”, pidänhuolen, että vihkivirsi on laulettuennen sitä. Yleensä ehdotanmaallisen rakkauslaulunesittämistä hääjuhlassa.”Hengellisen musiikin Latvanennäkee tärkeäksi osaksi kirkollistavihkimistä.”Virsi tai hengellinen lauluon koolla olevan seurakunnanrukousta vihkiparin puolesta.Musiikki nostaa toimituksenarjen yläpuolelle ja luo tunnelmaa.Se tekee tilaisuudestavihkiparin näköisen. Kappaleidenhengellisyyskin on suhteellistaetenkin instrumentaalimusiikissa.Suositussa hää-moittautumista. Mukaan rennotvaatteet ja mukavat tennarit. Hinta5 € Yhteisvastuukeräykselle. Tied.Anne Blomqvist 050 374 4826.Raamattu- ja keskustelupiiritRaamattua tutkitaan ma klo18.30–20.30 kirkon pikkusalissa jati klo 18.30–20 Kaskikappelissa.Nuorten aikuisten raamis parillistenviikkojen to klo 18.30 Sodessa.DiakoniaRaittiutta tuetaan päihdetyönryhmässä ke 1.5. klo 18.30 Soukankappelilla.• tukilihastreeniäSiioninvirsiseuratkirkossa juhlistetaan kirkon urkujen30-vuotispäivää. Musiikkina• tasapainoharjoituksiaLauletaan Siionin virsiä ja juodaaniltakahvit pe 3.5. klo 18.30 kir-Messiaenin urkuteos L’Ascension,• tanssia latinomusiikin tahtiinkolla. ”Minut varjele maailmassa. jonka neljä osaa pohjautuu helatorstainevankeliumiin.Anna pysyä Jumalassa” SV 152:6.MessutAsuuko kotonasi murkku?Kalliokirkossa klo 16 lauletaanMessu su 28.4. klo 10 kirkossa, liturgiaja saarna Hannele Salmi, tajaillassa to 25.4. klo 18–20 kirkol-Neule, Nuttu ja Nurina laittaa kirkkokahvitkin nautitaan pihalla.Vanhemmuuden palikat -kasvat-Neulekahvilaulkosalla kansanlaulujen tahtiin jaavustava pappi Hans-Christian la pohditaan miten pärjätä murkkujenkanssa. Illassa mukana Anu nuori aikuinen, vaikka neulonta ei set ystävät.puikot suihkimaan. Tule mukaan, Mukaan pääsevät myös nelijalkai-Daniel, kanttori Anna Pulli, urkuriTimo Lonka. Pyhäkoulu lapsillepäiväkerhotilassa. Messun jälrastaja pastori Olli-Pekka Ylisuu-tarjolla pe 3.5. klo 18 Sodessa, Soukossaseurakunnan kanttorei-Mattsson Kansan Raamattuseu-sujuisikaan. Iltateetä ja sympatiaa Urkujuhlat jatkuvat klo 19 kirkeenon mahdollisuus henkilökohtaiseenesirukoukseen koulutetunsa kuullaan Haapasalon, Bachin,tari.kan ostarilla.den omassa urkukonsertissa, jos-rukouspalvelijan kanssa.Raamattua luihin ja ytimiinLaituri-ilta nuorille aikuisille Merkelin ja Widorin musiikkia. Vapaapääsy.Tuomasmessu su 28.4. klo 17 Soukankappelissa, liturgia ja saar-Turtiaisen aiheena sarjassa ”Aata-musiikillinen nyyttäri-ilta su 5.5.Jobin kirja on kirkkoherra Jouni Harpuin, huiluin, kantelein –na Hans-Christian Daniel, gospelryhmäNardus, kanttori Heli Hag-to 25.4. klo 18 kirkolla. Iltatee. Sodessa. Tule pohtimaan uskoon, Kirkkokuoron kevätkonserttimin aikaisia juttuja tähän päivään”Musiikkiaklo 18 seurakunnan nuorisotilamark. Mahdollisuus yksityiseenkristillisyyteen ja elämään liittyviä su 5.5. klo 19 Soukan kappelilla.rippiin ennen messua klo 16 alkaen.Iltatee.Miesten sauna- ja raamattupiiri teemoja kerran kuussa. Tarjolla on Äitienpäivän liedkonsertti suKeskustelua saunan kera Hvittorpinleirikeskuksessa to 25.4. ruumiin ravintoa unohtamatta. Okran kevätkonsertti su 19.5.keskustelua, musiikkia ja rukousta 12.5. klo 19 Soukan kappelilla.Toivon ToriKimppakyydit kirkolta omilla autoillaklo 18. Sauna- ja iltapala-Tulossa to 9.5.Kamarikuoro Navichoruksenklo 18 kirkossa.Ostamalla teet hyvää! Tori onavoinna to klo 13–17 sekä la 27.4. ja maksu 7 €. Tied. Urpo Malin 050konsertti ti 28.5. klo 19 kirkossa.Helatorstain messussa klo 104.5. klo 10–14 os. Soukankaari 8 B. 570 6028 tai Mikko Tervonen 040Lahjoituksia otetaan vastaan. Kokotuotto Petroskoin vammais-588 5411.ten lasten ja nuorten sekä heidän SinkkuiltaLAITURI-iltaomaishoitajiensa tukemiseen paikallisenluter. seurakunnan kaut-Rukous muuttaa minua ja maailmaala 27.4. klo 18 kirkolla. Mukanata. Tied. Eila-Riitta Kämppi 050Maikku Saarinen Kansan Raamattuseurasta.su 5.5. klo 18 seurakunnan593 1412.Ikäihmisten teematilaisuusnuorisotila SodessaLiikettä YhteisvastuulleIhmissuhteet elämän rikkautenato 25.4. klo 12 Soukan kappelil-Liikuttavan hyvä tunnin jumppakaikille su 28.4. klo 15 kirkolla. Tukilihastreeniä,tasapainoharjoitukla,mukana Anu Mattsson KansanRaamattuseurasta. Hartaus ja kahvit(1,5 €).sia ja tanssia latinomusiikin tahtiin,ohjaajana Laura Askola MasalanAktia Sport Centeristä. Ei il-Lisää yllä.Nuorille aikuisilleMusiikillinen nyyttäri-iltaPiia Ahtee-Koposen jaIkka Koposen astellessaalttarille keväällä 2008häämarssina soi ”Landof Hope and Glory.marssissa aasit menevät naimisiin,”Kullervo kuittaa.✚ ✚”Se ainoa oikea häämarssi”su 28.4. klo 18 Leppävaarankirkossa. Kanttorit esittävätMerkkaa jokonserttikalenteriin~Kirkon urut30 vuotta to 9.5.~Kirkkokuorosu 5.5.HIIO HOIuutta, vanhaa ja lainattuahäämusiikkia. Kahvitarjoilunlomassa saa kysyä mitätahansa kirkkohäistä.Laura Vähäsarja~Äitienpäivänliedmusiikkiasu 12.5.~Okra su 19.5.~KamarikuoroNavichorusti 28.5.ÄitienpäivälounasMakoisa lounas tarjolla heti messunjälkeen su 12.5. klo 11.30–13.30kirkolla. Hinta 12 €/aikuiset ja 6 €/lapset 3–14-v. Tuotto käytetään lähetyksenhyväksi.Tyttöjen ja poikienKevätjuhlaretki pe 3.5. klo 17.30–19.30 Partiokämppä Nöffellä, Matasaarentie1, 02380. Retkellä leikimme,laulamme, hassuttelemmeja paistamme makkaraa. Vietämmeaikaa pääasiassa ulkona, joten pukeudusään mukaan. Tule yksin taikaverin kanssa tai vaikka koko perheenvoimin. Ilm. 29.4. menn. www.sodesode.fi tai hanne.malkki@evl.fi.NuoretSode avoinna ma–to klo 13–20ja pe klo 13–17 Soukan ostarilla,www.sodesode.fi.Ripariveisut la 27.4. klo 14 ja 16kirkolla. Nuorten kuoro Vox Edenisekä houseband ystävineen laulaaja laulattaa nuorten veisujarippikoululaisten yhteisessä konsertissa.Liekeissä!Nuorten aikuisten Talent-iltaLiekeissä Sodessa pe 26.4. klo 19.Ota oma lahjasi käyttöön ja esittelesitä muille. Illan kuluessa soittaaViitasen Piia-bändi ja kuulumisiavaihdetaan iltapalan merkeissä.Liity mukaan myös FB-ryhmään:Liekeissä. Lisätietoja heidi.salmirinne@evl.fi.Topi HaarlaaEsse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201315


Tapiolan seurakuntaRadio & TVEsse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201316p. (09) 8050 4000 arkisin klo 9–15tapiolanseurakunta@evl.fietunimi.sukunimi@evl.fiTapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, 02100 Espoowww.espoonseurakunnat.fiPyhäpäivä TapiolassaMessu ”Hengessä, totuudessa jarakkaudessa” su 28.4. klo 10 Tapiolankirkossa. Liturgia Jussi Koivisto,saarna Seppo Salmensaari,kanttori Mari Valtonen. April Jazzienhengessä musisoimassa myösJuhani, Junnu, Aaltonen. Messunaikana pyhäkoulu ja jälkeen kirkkokahveillamessutietoisku.Gospelmessu ”Cantate – Laulakaa”su 28.4. klo 11 Otaniemen kappelissa.Liturgia ja saarna Jenny Vainio,kanttori Airi Lahtinen. Keittolounasja kahvit.Pyhäkoulu kaikille lapsilleJoka sunnuntai klo 10 messun aikanaTapiolan kirkossa.Ikäihmistenkevätkirkkoti 7.5. klo 13 Tapiolan kirkkoTietoiskuja messustaMessun jälkeen kirkkokahveillaTapiolan kirkossa. Su 28.4. ”Ehtoollinenmessun huipentumana”. Su5.5. ”Papin rooli jumalanpalveluksessa”.Su 12.5. ”Seurakuntalaisenrooli jumalanpalveluksessa”.PäivärukoushetketTule osallistumaan yhteiseenrukoukseen arkisin klo 12 Tapiolankirkossa.Jarmo Saaren Trubamolli TrioApril Jazz tekee paluun Tapiolankirkkoon. Meditatiivista ja sähäkkääkamarimusisointia suoraanmaailman musiikkiparatiiseista pe26.4. klo 19 Tapiolan kirkossa. JarmoSaari; kitara, Laura Hynninen;harppu ja Atte Kilpeläinen; viulu.Liput 10 €, www.lippu.fi tai tuntiaennen ovelta.Ikäihmisten kevätkirkkoLiturgia Aarne Laasonen, saarnaMarianne Tiihonen, musiikki Sanna-KaisaOjala ja Kuoro kaikille ti7.5. klo 13 Tapiolan kirkossa. Kirkkokahvit.Tied. diakoni Katja Karvinenp. (09) 8050 4434.Kauniaisten suom. seurakuntaKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto,Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14ja to klo 9–16 sulj. klo 11.30–12 p. (09) 512 3710.etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiMessuKauniaisten kirkossa su 28.4. klo10. Saarna Anna-Kaisa Tuomi, liturgiaHanna Vanonen, kanttorinaTeija Palolahti, Fabiane Laube, sopraano.Kirkkokahvit.Perhekerho”Lujan liiton salaisuus” to 25.4.klo 10 Sebastoksessa. To 2.5. Grillijuhlakirkon pihalla (säävaraus).Keskustelevat naiset kirkolla”Seurakunta ja vapaa-aika” to25.4. klo 14 takkahuoneessa.Vartin hartaus jamaanantaikahvilaSebastoksessa ma 29.4. klo 12.45hartaus ja klo 13–15 kahvila.InternationalWorship Service in English onevery Sunday at 4.30 pm in EspooCathedral Parish Hall (Espoontuomiokirkkoseurakunnanseurakuntatalo) Kirkkoranta 2.Sunday school in Finnish (3–6 and7–12 yrs). Fellowship time and refreshmentsafter the service. Federationof Espoo Parishes in cooperationwith International EvangelicalChurch in Finland. Readmore: www.church.fi and www.migrantchurch.fi.Mens Early Morning PrayerMeeting every Tuesday, at 6.15–Hyvän tuulen ystäväkerhoSimaa ja munkkeja, kerholaistenomaa ohjelmaa ti 30.4. klo 13 yläsalissa.Nuorten messuTo 2.5. klo 19 kirkossa.Lisää yllä.Seikkailuleiri 7–13-vuotiailleKannonkoskella Piispalan leirikeskuksessama–to 3.–6.6. Hinta60 € (sis. ylläpidon, kuljetukset,materiaalit, vakuutuksen). Ilm. 28.4.menn. virastoon p. (09) 512 3710tai tiro@evl.fi.7.30 am, Tuomarila Station(Tuomarilan asema), Tuomarilantie4. Praying for the needs of theindividual, God´s church and theworld. For more information contactStein Rudvin, tel. 040 5822759.Music around the world. Do youwant to sing? Play an instrument?Learn more about different cultures?Meet interesting people,make new friends and have fun?We will explore the different musiccultures of the world with professionaland amateur musiciansKuono kohti kesääLasten laulajaiset Tapiolan kirkonseurakuntasalissa ma 6.5. klo16.30 alle 3-vuotiaat, klo 18 isotja isommat. Voit pukeutua eläinasuun.VappupäiväKaikki Tapiolan seurakunnan tilatsuljettu vappupäivänä ke 1.5.Yksinhuoltajien kahvilaYhdessä oloa ja keskustelua toiveteemanpohjalta ma 6.5. klo 18–19.30 Tapiolan Kammarissa, Kauppamiehentie6, 4 krs. Lastenhoitojärjestetty samaan tilaan. Tied.Merita Hietanen p. (09) 8050 4435.Su 28.4. klo 11Otaniemen kappeliSururyhmäSururyhmä läheisensä menettäneillepe 3.5. alkaen klo 13–14.30 Tapiolan kirkolla. Tied. ja ilm.p. (09) 8050 4473, timo.lounio@evl.fi tai Kerttu Lassander 050 5874321.Virkistyspäiväomaishoitajille ja läheisilleHvittorpin leirikeskuksessa ti28.5. klo 9–18. Omaishoitaja voiosallistua myös yksin. Päivä onLöytöretki perhekerhoItsetuntemusryhmässä voi löytäätien rikkaampaan ja tasapainoisempaantunne-elämään. Ryhmässäkäsitellään tunteita, niidentunnistamista, nimeämistä ja kokemista.Työskentelyssä kunnioitetaanosallistujan omaa kokemustaja tapaa tehdä löytöretkeään.Ryhmään otetaan 8 osallistujaa.Lastenhoito järjestetty. Alk. ma2.9. viikoittain 11 kertaa klo 9.30– 11.30 Kauniaisissa Sebastoksenkerhotilassa. Ilmoittautumiset OutiWenell ma–pe p. (09) 8050 3584.Pyhät polut -vaellus12.–16.8. Parikkalasta Punkaharjunja Kerimäen kautta Enonkoskelle.Matka tehdään patikoiden jakirkkoveneellä soutaen. Päivätaival15–25 km. Hinta n. 370 € (täysihoito)Oppaina ekoteologi Panu Pihkalaja Anna-Kaisa Tuomi. Ilm. virastoonp. (09) 512 3710. Katso lisääwww.kauniaistenseurakunta.fija www.pyhatpolut.fi.from South America, Africa, Asiaand Europe. We will learn fromeach other in a friendly and creativeatmosphere. Bring your owninstrument if you have one. Tu 7.5.at 18–21 Workshops in Espoo Cathedral(Kirkkopuisto 5, Espoo). Fr10.5. rehearsal at 17 and Performanceat 19 in Espoo Cathedral. Formore information, please contactSanna Mansikkaniemi, tel. 040515 3254, sanna.mansikkaniemi@gmail.com. Espoon tuomiokirkkoseurakunta– The Espoo cathedralparish.Hengessä, totuudessaja rakkaudessaMessu su 28.4. klo 10 Tapiolan kirkossamyös niille, jotka eivät saa omaishoidontukea. Bussikuljetus. Hinta10 €/hlö. Ensisij. Tapiolan seurakuntalaisille.Tied. ja ilm. viim. pe3.5. p. (09) 8050 4433.Tyttöjen ja poikien kesäleiriLeiri 1.–4-luokkaisille Velskolantoimintakeskuksessa 3.–6.6. Aarrearkku:puuhastelua, ulkoilua, askartelua,pelejä ja uintia. Hinta 50€ sis, kuljetus, majoitus, täysihoitoja tapaturmavakuutus. Ilm. viim.ti 30.4. ilkka.kalliokoski@evl.fi. Mainittava:lapsen nimi, osoite, huoltajannimi sekä osoite (jos eri) japuhelinnumero. Etusijalla Tapiolansrk:n alueella asuvat lapset.Seurakuntaretki Viroon17.–19.5. Tark. tied. Yhteiset tapahtumat-palstalla.Keskiviikkokerhon kevätretkiTi 21.5. Malmgårdin kartano ja Pernajankirkko. Lähtö klo 8.30 ja pa-Papin puhelinluu n. klo 15.15, Tapiolan uimahalli.Opastettu linnakierros, panimoesittelyja lounas Malgårdin kartanossa.Mahdollisuus ostoksiin.Opastus Pernajan kirkossa. Hinta55 €. Ilm. viim. pe 10.5. Keskiviikkokerhossatai seurakuntatoimistoonp. (09) 8050 4000.Jatan lukupiiriMarjatta Welling-Salonen lukeeääneen. To klo 13 TapiolanKammarissa, Kauppamiehentie 6,4 krs Lukutuokion jälkeen keskustellaankirjasta.Nuorten toimintaTapiolan seurakunnan nuortentoimintakalenteri ja tiedot toiminnastalöytyvät osoitteesta www.paheksuvakirahvi.fi.PalvelukeskusKirkkoherranvirastojen toimintaon siirtynyt Espoon seurakuntienpalvelukeskukseen, Kirkkokatu1, jossa hoidetaan kirkollistentoimitusten varaukset ja rekisteröintiasiat.Kun haluat keskustella papinkanssa, soita ja varaa tapaamistaisoittoaika numerosta 050 4326339 ma–pe klo 9–19. Jos pappi onvarattu, jätä viesti vastaajaan.Grankulla svenskaSamtal kring troTo 25.4 kl 10 i övre brasrummet.Förbön med lovsång kl 10.30 i övrebrasrummet.Mammornas Må-Bra kväll kl 17–21 i Sebastos.HögmässaSö 28.4 kl 12 i Grankulla kyrka.MåndagscaféMå 29.4 kl 13 i Sebastos, andakt kl12.45 i kapellet.Ungdomsgudstjänst kl 18 i Grankullakyrka, Talus-Puzesh, Smeds,Henrica, Kumlin, sång.Esbo svenskaHögmässor sö 28.4.Esbo domkyrka kl. 12.15. Ahlbeck,Wikman.Olars kyrka kl. 10.30. Rönnbergm.fl. Kaffe 9.30–12.Alberga kyrka kl. 10. Tvåspråkigmässa med små och stora isamarb. m. Leppävaaran srk. Ertmanm.fl.Karabacka kapell kl. 10. Stenenssöndag. von Martens, Wikman.Kyrkkaffe.VardagsdrömmarKvinnolördag i Alberga kyrka,Olotila, lö 27.4 kl. 11–15. Drömmari vardagen: Föreläsning & diskussionmed Helena Salenius. Våranattliga drömmar: FöreläsningKansliet,Kavallvägen 3,öppet må–frekl. 9–14, to kl. 9–16stängt 11.30–12,tfn (09) 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiFamiljelyktanTi 30.4 kl 9.30 i Sebastos, YvonneFransman, Barbro Smeds.Diakonimottagning och brödutdelningkl 9.30–11.tfn (09)8050 3000esbosvenskaforsamling@evl.fi, fornamn.efternamn@evl.fiEsbo domkyrka,Kyrkparken 5,www.esboforsamlingar.fi& diskussion med Virva Nyback.Lunch och kaffe samt meditativandakt. Evenemanget är gratis. De30 först anmälda ryms med. Anm.så fort som möjligt till Ann-ChristinLintula, 050 432 7526, annchristin.lintula@evl.fi.Varastettu lapsuusSeksuaalista väkivaltaa, simputusta, raippoja sekä pitkiäeristysrangaistuksia; näitä kaikkia löytyy Suomen koulukotienhistoriasta. Dokumentti antaa äänen poikakodeissa1950-1960-luvulla olleille, heille joita ei ole yleensä kuultueikä kuunneltu. Poikakodissa ollut Severi Novala tutustumassavanhan putkansa uusittuun ilmeeseen Vilppulanvankilassa, entisessä Kotiniemen koulukodissa.✚✚Dokumenttiprojekti TV1 ma 29.4. klo 21.30.Mantanviimeiset sanatLaitilalainen Manta viihtyymukana seurakunnantoiminnassa. Mutta miksikirkkoherra kieltää häntäpuhumasta kuolemasta?Eikö kirkko pystykään hyväksymäänkuolemansairastaihmistä.✚✚Viimeiset sanani TV1 ke1.5. klo 19.55.MYYDÄN HAUTAKIVIÄSuoraankiviveistämöltäHAUTAKIVETKaikki kivialan työtKIVITUOTE OYEspoonaukio 7, Espoop. 465 650www.kivituote.comVantaalla palvelemme:Salpakuja 7, Porttipuistop. 756 8200HAMMASHOITOAYle Radio 1TORSTAI 25.4.06.15 Aamuhartaus. Dosentti KariLatvus, Järvenpää. Uusintaklo 7.50.18.50 Iltahartaus. Khra TuomasAntola, Myrskylä.PERJANTAI 26.4.06.15 Aamuhartaus. Hiippakuntasiht.Kati Jansa, Kuopio.Uusinta klo 7.50.18.50 Iltahartaus. Leht. PekkaKivekäs, Vantaa.LAUANTAI 27.4.06.15 Aamuhartaus. Toimituspääll.Anssi Tiittanen,Helluntaiherätys, Jokela.Uusinta klo 7.50.18.01 Iltahartaus. Sairaalapast.Teemu Paarlahti, Tampere.SUNNUNTAI 28.4.09.55 Rauman Pyhän Ristinkirkon kellot kutsuvat.10.00 Jumalanpalvelus PyhänRistin kirkosta Raumalta.VUOKRATA HALUTAAN4Vihaajat verkossaVihaviestintä on levinnyt pikku hiljaa,sitä mukaa kun ihmisten arki jakeskustelut ovat muutenkin siirtyneetverkkoon. Aggressiivisen viestinnänkohteeksi joutuvat nykyäänerityisesti poliitikot, tutkijat, toimittajat,kolumnistit ja yhteiskunnallisetkeskustelijat. Julia (kuvassa) alkoisaada raiskausviestejä sen jälkeen,kun hän kirjoitti Hennes &Mauritzin facebook-sivuille räppärinkuvasta t-paidassa.✚✚Silminnäkijä Yle TV2 to 25.4. klo 20.Saarnaajana khra SeppoSattilainen. Virret: 484; 728;470; 498; 339:1,4.11.00 Horisontti. Ohjelmauskonnoista ja elämänkatsomuksista.18.00 Pelastusarmeijan Kotkanosaston jumalanpalvelusKotkasta. Saarnaajanaluutnantti Esa Nenonen.Liturgina Arja Heiskanen.Urk. Marko Taipale. TekstinlukijanaLeila Harju.MAANANTAI 29.4.06.15 Aamuhartaus. Past. MarkusAsunta, Nurmijärvi. Uusintaklo 7.50.18.30 Hengellisen musiikintoivekonsertti. Kuuntelijoidentoivomaa hengellistämusiikkia.18.50 Iltahartaus. Elsa SaisioOSTETAANOSTAMME KODIN IRTAIMISTOTvintistä kellariin.Kuolinpesät, muutot,loppusiivoukset sop. mukaan.040 377 5159 *ONNI*KÄTEISELLÄ KUOLINPESÄT,muuttojäämistöt tyhjennyksineen,tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,posliini- ja lasiesineet, taulut,Sivuttyökalut ym. koti-irtaimet.Noudetaan sopimuksen mukaan.Puh. 040 764 1348 Tmi MolinasujuvastiSivutnettiinsujuvastiSivutnettiinsujuvastisujuvastiTutustu nettiin ja ota yhteyttä!Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,maljakoita, Arabian astioita, huonek.,kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjentyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.Elegantik Oy, p. 040 756 5964.www.sujuu.fiwww.sujuu.fiwww.sujuu.fiwww.sujuu.fikumppaninakumppaninakumppaninakumppaninalukee Matteuksen evankeliumia.TIISTAI 30.4.06.15 Aamuhartaus. Reht. PetriJärveläinen, Lapinlahti.Uusinta klo 7.50.18.50 Iltahartaus. Kotiäiti ElisaBrander, Metodistikirkko,Tampere.KESKIVIIKKO 1.5.07.50 Aamuhartaus. Johtavakappalainen Marja Heltelä,Helsinki.18.50 Iltahartaus. Johtava diakoniMarkku Kukkonen, Rovaniemi.TORSTAI 2.5.06.15 Aamuhartaus. ToimittajaJohanna Korhonen, Vantaa.Uusinta klo 7.50.PALVELUJA TARJOTAANTarjoan omaishoidon lomitusta jakaikenlaista koti- ja hoiva-avustustavanhuksille, vammaisilleja lapsiperheille. Olen Espoonkaupungin palvelusetelituottaja.Puh. 040 5518754 AnjaKoti-ikkunoiden pesuaalk. 10e/ikkuna + alv. 24%ALBERTI CLEAN p. 512 2791.www.alberticlean.fiParturi-kampaaja, terveydenhuollonammattilainen, jalkojenhoito,kotikäyntejä. Elisabeth 040 595 6843.Pienet remontit ja asennukset045 8614297 / Jariwww.jkaarnais.fiRakennustyöt, laatta- jamaalaustyöt.P. 040 514 7563.Sohvat, tuolit verhoillaanp. 0400 503 179Verhoomo LeppänenMUUTOT JA KULJETUKSET1-2 miestä ja iso pakettiauto.Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.IKKUNANPESUT, kotisiivoukset,25 e/h+alv. (Kotital.väh.)www.loistopalvelut.fi p. 045 888 2583Tietokonehuolia?Opastus, ongelmanratkaisu kotonasi21e / ½h. P. 045 865 2492 / Mikko18.50 Iltahartaus. Khra TuomasAntola, Myrskylä.Yle TV1LAUANTAI 27.4.11.05 Pisara. Uusinta 29.4.klo 14.55. PerheneuvojaPekka Puukko: ”Toivoonminä uskon yhä.” (Jes50:10b) Pisara-ohjelma onpieni henkilökuva ihmisestäoman tärkeän ajatuksenäärellä.TORSTAI 2.5.19.48 Nykyajan ihmeet: SagradaFamilian kirkko. Yhdysvaltalainenlyhytohjelmasarjaesittelee ihmeellisimpiäihmiskäden luomuksiaympäri Maapallon.VerstaallinenunelmiaMeki (kuvassa) perustaa haaveittensapuusepänverstaan, muttayrittäjän arki ei ole ruusuista.Unelmat alkavat murskautua janiiden hinta kasvaa liian suureksi.Meki pohtii, annetaanko yrittämisestäliian ruusuinen kuva, kunmedia ja poliitikot toitottavat yrittämisenautuudesta.✚✚Tosi tarina TV1 su 28.4. klo 18.45.To 25.4. klo 18 Länsi-Pasilankappelilla, Winqvistinkatu 2.Pe 26.4. klo 18.30 Kotiseurat EijaFuller-Juustilla ja Harri Juustilla,Hirvitie 7, Sipoo.La 27.4. klo 18 Mikaelinkirkontakkahuoneessa, Emännänpolku 1.Su 28.4. klo 12 KirkkopyhäLaajasalon kirkossa, Reposalmentie13. Saarnaa Samuli Korkalainen,Veisuuveljet. Soppa, kahvit jaseurat. Klo 16 Käpylän kirkolla,Metsolantie 14. Seuratuvan virsikuoro.Klo 16 ”Sitoutuminen toiseenihmiseen -siunattava vai kirottava?”Seuratupateologit, alustajanaHeikki Leppä. Klo 18 Klaukkalankirkolla, Ylitilantie 6, Nurmijärvi.Ti 30.4. klo 12.30 LähetyspiiriSeuratuvalla, Salomonkatu 17 D.Ke 1.5. klo 19 EI SEUROJALauttasaaren kirkonseurakuntasalissa.MYYDÄÄNHERÄNNÄISSEURATHYVÄÄ MULTAAKivituhkaa, sepeliä, soraa jahiekkalajikkeita, leikkihiekkaa.Toimitukset myös pienissä erissäpienellä autolla.Seulottuja luonnonkiviä.P. (09) 854 8937 www.jvlammi.fiEsse Esse | Espoon | seurakuntasanomat | 17 | X | 25.4.2013 | x.x.201317


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201318Essen voit lukea myösnäköislehtenä verkossawww.esse.fiHoivalla ja kuntoutuksellatukea toimintakykyysi!Tarjoamme monipuolisia kotihoiva-,kuntoutus- ja asumispalveluita pääkaupunkiseudulla.Tilaa ammattitaitoinenhoitaja tai fysioterapeutti omaan kotiisiarkielämän ja itsenäisen selviytymisentueksi. Kotipalveluiden perushinta on35 €/h ja fysioterapian 70 €/h. Tilaamaksuton kartoituskäynti jo tänään!Soita ja kysy lisää:Debora Kotihoito Debora Oy010 320 8844 Kaupintie 10www.debora.fi 00440 HelsinkiSATO SenioriKoti®VuOKrA-ASunnOTESPOOSoukka, Soukankuja 4HELSInKITaka-Töölö, Stenbäckinkatu 5Pitäjänmäki, Kyläkirkontie 13Pohjois-HaagaEliel Saarisen tie 10VAnTAAMartinlaakso, Kivivuorentie 82h+kk, 50 m 2 , 783 €/kk1h+kk, 38 m 2 , 1 102 €/kk2h+k, 51,5 m 2 , 1 065€/kkEi välityspalkkiota. Vuokravakuus vain 250 €.Vesimaksu sisältyy vuokraan.2h+k+s, 54,5 m 2 , 1 386€/kk2h+kk+s, 39 m 2 , 868€/kk2h+kk+s, 43,5 m 2 , 932 €/kk2h+k, 59,5 m 2 , 1 095€/kkOmISTuSASunnOTESPOOTapiola, Kaupinkalliontie 5 2h+kk,53,5m 2vh. 119 915 €, vh. 335 000 €HELSInKIMaunula, Suopellonkaari 61 1h+kk+alk., 38 m 2vh. 112 346 €, vh. 199 766 €3h+kk, 66 m 2vh. 167 665 €, vh. 319 500 €SATO Vuokraus ja myyntiPuh. 0201 344 344Mikonkatu 7, 00100 HelsinkiAvoinna ma-pe klo 8-20, la klo 10-16Puhelujen hinnat Suomessa: kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh + 7 snt/min,matkapuhelimesta 8,28 snt/puh + 17 snt/min. Ulkomaan puhelut hinnaston muk.ElämänkaariEspoontuomiokirkkoseurakuntaKastettu:Frida Vera Valeria Aromaa,Werner Erkki Armas-AatuBrandt, Leonie Pauliina Gehrke,Emma Maria Elisabet Heiskanen,Evelia Isabella Holm,Alexander Lauri Esaias Hulkkonen,Miro Vertti Tapio Kiiskinen,Kasperi Leevi Oliver Kärkkäinen,Ville Emil Pikkuhookana,Vilma Katariina Pohjola,Kaisla Aino Anneli Vennamo.Avioliittoon aikovat:Juha Ilmari Penttilä ja NiinaMariitta Haahti.Hautaan siunattu:Veijo Oskari Ilmari Mäkinen88 v, Toini Ester Fransiina Virtanen86 v, Helka Maria LinneaLahtinen 84 v, Alpo AnteroMertenkivi 78 v, Arto Ilkka AnteroHyttinen 66 v, Sylvi MarttaKaarina Rintamäki 66 v.EspoonlahdenseurakuntaKirkoissa soi✚✚To 25.4. klo 13 Olarin kirkossa(Olarinluoma 4) KahvikonsertissaesiintyvätSeniori laulajat Osla ja sopraanoSari Rautio. Yhteislauluaja kahvitarjoilu.✚✚To 25.4. klo 19 Espoon tuomiokirkossa(Kirkkopuisto5) Hetki ihmiselle -teemaillassakirjailija Tommy Hellstenja muusikko Joel Hallikainenovat ihmisyydenasial la. Pääsymaksu 15 e, liputovelta.✚✚Pe 26.4. klo 19 Tapiolan kirkossa(Kirkkopolku 6) onmuutaman vuoden tauonwww.esse.fiEspoon seurakuntasanomatToimitus Hietalahdenranta 13,PL 279, 00181 Helsinkiesse.toimitus@kotimaa.fiMenovinkit esse.menovinkit@kotimaa.fiLukijaposti esse.mielipide@kotimaa.fiSähköpostitetunimi.sukunimi@kotimaa.fiPäätoimittaja Urpu Sarlin,p. (09) 8050 2520, urpu.sarlin@evl.fi,Espoon seurakuntayhtymäToimituspäällikkö Ulla Lötjönen,p. 020 754 2243Toimitussihteeri Paula Huhtala, p.020 754 2325 Alue: Leppävaara, TapiolaToimittajat Taneli Kylätasku, p.020 754 2221 Alue: Espoonlahti, OlariKastettu:Amanda Maria Müller, ViiviFreija Olivia Federley, LucasHenry Johannes Forsström,Marko Mikael Hagman, AleksiIlmari Honkanen, Lauri MikaelJäntti, Linnea Johanna Kiviniemi,Elmer Paulus Mat teusKättö, Emilia Kristina Laitinen,Nooa Anton Oskari Lindgren,Veikko Ilmari Metso, AdisaEveliina Tissari.Hautaan siunattu:Hilkka Loviisa Pollari 85 v.KauniaistensuomalainenseurakuntaHautaan siunattu:Risto Eevert Palolahti 72 v.LeppävaaranseurakuntaKastettu:Doris Vamilla Haataja, RokiSakari Mikael Karttunen, EinoOlavi Rantala, Aatu MikaelRepo, Maikki Fredriikka Saukkonen.Hautaan siunattu:Arvo Antero Karhinen 92 v,Tyyne Elisabeth Kinnunen 91 v,Pirkko Hillevi Färm 82 v.Olarinseurakuntajälkeen April Jazz -festivaalinohjelmaa: Jarmo SaarenTrubamolli Triossa JarmoSaari, kitara ja laulu, LauraHynninen, harppu ja laulusekä Atte Kilpeläinen, alttoviuluja laulu. Liput alkaen11,50 e, www.lippu.fi.✚✚La 27.4. klo 14 sekä klo 16 Espoonlahdenkirkossa (Kipparinkatu8) nuorten kuoroVox Edeni ja houseband ystävineenlaulaa ja laulattaanuorten veisuja rippikoululaistenkonsertissa.✚✚Su 28.4. klo 18 Leppävaarankirkossa (VeräjäkallionkatuJulkaisija Espoon seurakuntayhtymäkustantaja Kustannus-Osakeyhtiö KotimaaElina Raunio, p. 020 754 2346 Alue:Tuomiokirkkoseurakunta, KauniainenToimitusharjoittelija Maaret Väkinen,p. 020 754 2255Osoite- ja tilausasiat Puhelin(09) 8050 2600, essetilaukset.espoo@evl.fi | Osoitemuutokset päivittyvätväes tötietojärjestelmästä.Taitto ja kuvankäsittelyKustannus-Osakeyhtiö KotimaaIlmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä, p.020 754 2309, Pirjo Teva p. 020 754 2284,myynti- ja markkinointipäällikkö MinnaZilliacus, p. 020 754 2361Ilmoitustrafiikki /-valmistusKotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri, Pl 279,Kastettu:Aaro Johannes Honkavaara,Emma Matilda Kinnunen,Alexia Micaela Malmelin, LumiKukka Emilia Metsä, LinneaAleksandra Raiko, Julius OnniJoonatan Visti, Weetu ArmasJuhani Väisänen, Joona TheoLuukas Wawerek.Hautaan siunattu:Salme Irene Törneblom 86 v,Ritva Marina Nyholm 69 v, AnjaKaarina Eronen 68 v, HelenaMaria Kaarina Kallio 60 v.TapiolanseurakuntaKastettu:Eelis Veikko Joonatan Laurmaa.Hautaan siunattu:Armi Annikka Heikurainen 86 v,Ulla Eriika Tiainen 70 v.Esbo svenskaförsamlingKastettu:Rasmus Vincent Sven Andersén,Malou Ella AuroraJernmark, Mikael Alex BastianKivi, Dominique Louisa CamilaPerret, Neea Priscilla Rantala,Anton Alexander Salmi, JonathanKarl Söderling.Hautaan siunattu:Lempi Lahja Kjerrman 87 v,Raija Sinikka Wallenius 81 v,Svante Arvo Åström 78 v.2) Iltasoitto: Se ainoa oikeahäämarssi. Kanttorit esittävätja esittelevät häämusiikkiaja kertovat kirkollisestavihkitoimituksesta. Mukanamyös Elina Pohjaranta, viulu.Kahvitarjoilun lomassavoi kysyä mitä tahansa kirkkohäihinliittyvää.✚✚Ma 29.4. klo 19 Kauklahdenkappelissa (Kauppamäki 1)Esbo Arbiksen kevätkonsertissaon tarjolla tuulahduksialaulumaailmasta Lepakonoperetin ja Rossiininkiemuroiden kautta Abbankestosuosikkeihin.Välitämme.ILMOITUSMARKKINOINTI020 754 2000/vaihde00181 Helsinki p. 020 754 2275,faksi 020 754 2343ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoitusvaraukset ja -aineistotviimeistään julkaisupäivää edeltävänviikon keskiviikkona klo 16 mennessä.Ilmoitushinnat 1,80 e / pmm + alv 24%. Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /pmm + alv 24 %.Julkaisija Espoon seurakuntayhtymä,viestinta.espoo@evl.fi, p. (09) 8050 2327.Kustantaja Kustannus-OsakeyhtiöKotimaaISSN 1455-2310 | Painos 81 300 kpl |42. vuosikerta | Jakelu Itella Posti OyTaivasikkunaKun TotuudenHenki tulee”Kun Totuuden Henkitulee, hän johtaa teidättuntemaan koko totuuden.Hän ei näet puhuomissa nimissään, vaanpuhuu sen, minkä kuulee,ja ilmoittaa teille, mitäon tuleva. Hän kirkastaaminut, sillä sen, minkähän teille ilmoittaa, hänsaa minulta. Kaikki, mikäon Isän, on myös minun.Siksi sanoin, että hän saaminulta sen, minkä hänteille ilmoittaa.”Evankeliumi Johanneksenmukaan 16: 5-15RukousLähetä, Herra, PyhäHenkesi avuksemme,että voisimme lausuarukouksemme jatuoda julki sydäntemmesisimmän kaipuun. Teemeistä kapinoitsijoita,jotka vastustavat kaikkeavääryyttä, mikä johdattaasotaan, ja tämän maailmanrikkauksien epätasaistajakamista, mikäsynnyttää katkeruutta jakateutta.Roomalaiskatolinen ja reformoitu ekumeeninenkomitea (USA). Kirjasta Kokoa kansasi –kristikunnan rukouksia. Kirjaneliö 1977Espoon tuomiokirkkoseurakuntaKappeli-PALLOILIJATKesänkauden lentopalloillat2.5. alkaen torstaisin klo 17–21Kauklahden urheilukentälläTiedustelut 050 521 7710markku.malmi@saunis.netTaivaan kansalaisenamaailmassaLasten kärhämiä selvitellessä joutuu usein tivaamaankoko totuutta. Kasvattajaa ei kiinnostavain selittävän osapuolen päällimmäinen tunne,vaan todelliset tapahtumat. Yleensä lapsetovat silmin nähden vaivautuneita aina siihen asti,kunnes vyyhti on purettu auki. Syyllisyys purkautuu anteeksipyyntöön.On oikeudenmukaisen ratkaisun ja sovinnonaika.Leikki jatkuu selvittelyn jälkeen yleensä suotuisasti, joskaikki kivet tuli käännettyä.Totuudella on järisyttävä ja vapauttava voima suurempienkinristiriitojen selvittelyssä.Etelä-Afrikan rotusorron jälkipyykin käsittely ei olisi onnistunutilman totuuskomissioita. Niiden edessä armahdustasaattoi anoa vasta sen jälkeen, kun oli tunnustanutkoko totuuden.Eivät ne tarinat kauniita olleet, eikä niissä tapahtunutoikeudenmukaisia asioita. Silti totuuden valossa niin sorretutkuin sortajatkin saivat uuden alun, joka perustui totuudelleja armolle.Se pohja oli aivan toisenlainen kuin mitä olisi saavutettu4. sunnuntai pääsiäisestä | Johanneksenevankeliumi 16:5–15 | Lue myös Psalmi 98:2–9;Jesajan kirja 63:7–9; Jaakobin kirje 1:17–21.Vapauttava totuusEspoonlahden seurakunta:Lahderetkelle!pe 3.5.klo 17.30–19.30PartiokämppäNöffe, Matasaari!!LeikkiaLauluaHassutteluaNuotiomakkaraaIlm. 29.4. menn.www.sodesode.fitai hanne.malkki@evl.fi.Voit tulla yksin, kaksintai perheen kanssa.jakamalla lainmukaisia tuomioita. Kiviä heittelemällä saadaanaikaan ruumiita, mutta niitä yhteen kokoamalla syntyykokonaisia kaupunkeja.Maailman suurin totuus tapettiin ristille ja haudattiin,mutta kolmantena päivänä tämä nousi kuolleista. Heikostatuli vahva. Elämä voitti kuoleman.Jumalan omituisuuksia näyttää olevan, että hän kätkee totuudenhyvin vähäpätöiseen ja arvottoman tuntuiseen kuoreen.Ehkä siksi kavahdan liian itsevarmoja totuuden julistajia.Liian monet ”totuuden omistajat” ovat myös historiansaatossa näyttäneet, että totuuden pakottaminen vie vainihmiset kauemmaksi asian ääreltä.Siksi ajattelen, että voimme vain varovasti kaihota totuudenpuoleen rukouksella, antaa Jumalan omistaa sen jaantaa hänen tehdä meitä siitä hetkittäin osalliseksi. Voimmeluottaa siihen, että Pyhä Henki, Puolustajamme, kylläkirkastaa sen, minkä tahtoo kirkastaa.Antti Siukonenantti.siukonen@evl.fiKirjoittaja on kasvatustyön pastori (hoitovapaalla)Tapiolan seurakunta19kloTapiolankirkkoJarmo Saaren Trubamolli TrioJarmo Saari kitara Laura Hynninenharppu Atte Kilpeläinen viuluLiput 10 €, www.lippu.fi tai tuntia ennen ovelta.Satu Eronen / satuhelsinki.wordpress.comEsse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201319


Mielipide Esse, PL 279, 00181 Helsinki | esse.mielipide@kotimaa.fiHyvät mielipide kirjoittajat!Essen Mielipide-palsta julkaisee korkeintaan 1 500merkkiä pitkiä mielipide kirjoituksia. Toimituslyhentää ja muokkaa tekstejä tarvittaessa. Lähetätekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.SuomenKristillinenYlioppilasliittotahtoo 2013Kehu tai moitiSuomen Kristillinen Ylioppilasliitto(SKY) tukee Tahdon2013-kampanjaaja kannattaasen esitystä tasa-arvoisestaavioliittolaista. Pidämme tasa-arvoistaavioliittolakia välttämättömänäyhteiskunnallisenyhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuudentoteutumisenkannalta. Kaikkien ihmistenyhteiskunnallisten oikeuksientulee olla laissa yhdenmukaiset,eikä seksuaalinensuuntautuminen voi ollaperuste epätasa-arvoiseenkohteluun.Tasa-arvoisen avioliittolainkannattaminen olisi johdonmukaistakirkolle, joka toimiija puhuu yhteiskunnallisen tasa-arvonpuolesta. Piispojenkanta samaa sukupuolta olevienparisuhteiden tasa-arvoisenkohtelun puolesta osoittaa,että kirkon seksuaalieettinenopetus on kehittynyt positiiviseensuuntaan 2000-luvulla.Tasa-arvon toteutuminenedellyttää avioliittolain muutoksenkohdalla kuitenkin voimakkaampiatoimia kuin mitäpiispat esittävät.Emme kannata piispojenehdotusta toteuttaa parisuhdelainmuutostaainoastaanlisäämällä rekisteröidynparisuhteen oikeuksia. Kahdenrinnakkaisen parisuhdelainylläpitäminen jatkaisi ihmistenerottelua seksuaalisensuuntautumisen perusteella.Tasa-arvoinen avioliittolakisen sijaan parantaisi sateenkaariperheidenlasten asemaaja vahvistaisi viestiä seksuaalivähemmistöjenyhtäläisestäihmisarvosta.Toivomme, että tasa-arvoisenavioliittolain aloitteestasyntyy kirkon piirissä laaja jakaikkia näkökulmia kunnioittavakeskustelu.Isto Peltomäki,puheenjohtajaMarjo Salmela, pääsihteeriAvioliiton etujavähätelläänLuin Salla Rannan artikkelinAvioliitto myrskyn silmässä(15/11.4.13) todeten jälleen, ettätasapuolista tietoa on vaikeasaada edes ns. kristillisistälehdistä.Ranta toistaa vanhaamantraa, että ”noin puoletsuomalaisista avioliitostapäättyy eroon”. Näin ei ole tilastojenvalossa missään vaiheessaollut. Tilastokeskuksenv. 2011 tilaston mukaan avioliitonsolmineista 76 prosenttiaeli 1. avioliitossaan. Toivoisi,että edes kristillinen lehtijulkaisisi faktoina tilastoihinwww.esse.fi/palauteLaaksolahden kappelillajärjestetty pääsiäisvaellusoli jälleen koskettavakokemus. Ilahdun, kun jaksatterakentaa upean lavastuksen,jossa pääsiäisen tapahtumat”heräävät eloon” kerronnanavulla. Kerronnan päätteeksitarjolla oleva ehtoollinenon hyvä päätös kierrokselleja hyvä alku pääsiäisenviettoon. Kiitos!Hanna MikkonenKehu tai moiti palstallaon ollut aina vaan jyrkästinegatiivista palautettaEssestä. Itse olen eri linjoilla.Toinen ruutuAikaisemmin heitin aina lehdenlukematta paperikorin.Nyt olen lukenut uudistetunEssen kannesta kanteen ihanjoka kerta! Ilme on nuorekkaampi,selkeämpi ja kiinnostavampi.Jutut ovat olleetmielenkiintoisia ja raikkaita.Ninapohjautuvia tietoja, ei ”yleisestitiedossa olevia ajatuksia”.Avioliiton etuja mm. onnellisuudenkokemiseen vähätelläänsamalla korostaen muidenyhdessä olemisen mal lien”hyviä” puolia. Annetaan ymmärtää,että avioliittoinstituutioolisi kriisissä. Lainkaan eituoda esiin näkökulmaa, ettäavioliitto kokonaisuutena japysyvänä instituutiona antaahyvän takuun yhteiskunnanjatkuvuudelle ja sen rakenteidenkehittämiselle.Rannan artikkeli sisältääpiilomerkityksiä, joilla hänpyrkii tukemaan omaa vahvaa,ilmeisen lukkoon lyötyäennakkoasennettaan. Rantatoteaa: ”Esimerkiksi Jeesusnäytti tuominneen avioerotja uudelleen vihkimiset kokonaan”.Jos evankeliumeihin onkirjoitettu, että Jeesus itse sanoitietyllä tavalla, onko meidänrehellisesti lupa puhua,että asia ”näytti” olevan niin?Kristittyinä emme voi sivuuttaaRaamatun antamaamallia, mm. miten meidän olisiyksilöinä ja yhteisönä käytettäväainutkertaista elämänlahjaamme. Jeesus on Raamatunmukaan antanut meilleesikuvan. Ei ainoastaan näytäantaneen.Olli NuosmaaKappalainenLeppävaaran seurakuntaKiitos uudistetustalehdestä. Lehden sisältöon korkealaatuinen ja henkilöjututmonesti hyvin koskettavia.Uudistunut ulkoasu piristää!Ritvataneli.kylatasku@kotimaa.fiEdellisen johdosta:Pahoittelemme virheellistätietoa avioerojen yleisyydestä.Yksittäistä tilastolukua asiastaei ole saatavilla.Nuosmaan mainitsema lukukuvaa avioliittojen kestävyyttähuonosti. Esimerkiksivuonna 1989 solmituista avioliitoista41 prosenttia päättyieroon vuoden 2011 loppuunmennessä.Tilastokeskuksesta pyytämämmearvion mukaan eroonpäättyy hieman alle 40 prosenttiaavioliitoista.”Avioeroja myönnettiinvuonna 2012 vähemmän kuinedellisenä vuonna. Avioeroonpäättyi 13 040 avioliittoa, mikäoli 429 vähemmän kuin vuottaaiemmin. Avioerojen määräväheni nyt toisena vuotenaperäkkäin. Määrän väheneminenjohtui erityisesti siitä,että 45–54-vuotiaiden avioerojaoli edellisvuotta vähemmän.Vaikka avioeronneisuushieman alenikin, sen taso pysyisilti edelleen korkeana”,kertoo Tilastokeskuksen tuoreraportti.ToimitusEsse | Espoon seurakuntasanomat | 17 | 25.4.201320Olarin seurakuntaCantate-messuja levynjulkistus28.4. klo 10 Olarin kirkossaEspoon tuomiokirkkoseurakunta~ Toivo Kuula ~sävelin ja sanoinla 4.5. klo 18Kauklahden kappeliMatias Haakana tenoriMaija Weitz pianoJuontaja Matti MyllyniemiVapaa pääsy. Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1Leppävaaran seurakuntasimaa jamunkkejamahd. paloautoja poliisimakkaranpaistoayhteislauluakirpputorilapsillemonenlaistapuuhaaKaiken WäenWapputapahtumati 30.4. klo 15–18Leppävaaran kirkollapomppulinna1 € per huvitus. Varaa pikkurahaamukaan. Koko tapahtuman tuottoYhteisvastuukeräykselle yksinäistenvanhusten tueksi.

More magazines by this user
Similar magazines