Valio Haapavesi - Siemens

siemens.fi

Valio Haapavesi - Siemens

Valio-juustoaSiemensinautomaatiollaSIMATIC PCS 7Answers for industry.s


Kuva: Valio Oy”– Uusinnalla järjestelmän elinkaari on jatkunut.Ohjelmointityökalut ovat entistä monipuolisemmat,vian haku tuli paremmaksija käyttöliittymä on käyttäjäystävällisempi.Varaosat ovat halvempia ja niiden saatavuusparempi kuin aikaisemmilla järjestelmillä,listaa Moisio uusintojen etuja. ”Suomen suosituin juusto valmistuuSiemensin automaatiollaSuomen suosituin kermajuusto on Oltermanni. Sitä on valmistettuvuodesta 1993 Valion Haapaveden tehtaalla, joka ottaa päivittäinvastaan noin miljoona litraa maitoa juuston ja jauheiden valmistukseen.Meijerin prosesseilta vaaditaan tehokkuutta jaluotettavuutta. Niitä ohjaa Siemensin automaatio.Valion Haapaveden tehdas aloitti toimintansavuonna 1965 jauhetuotannolla javuonna 1974 käynnistyi juustola, jossaon valmistettu suomalaisten suosimaaOltermanni-juustoa vuodesta 1993.Tehtaalla tuotetaan myös herajauheitaelintarviketeollisuuden käyttöön ja vasikanruokajauheeksi.Tehdas vastaanottaayli 200 miljoonaa litraa maitoa vuodessaja työllistää 175 henkilöä.Haapaveden tehdas on yksi Valion viidestäjuustolasta. Siellä tuotetaan kaikkiValio Oltermanni -juustot, noin 20 miljoonaakiloa vuodessa. Noin puolet juustostamenee vientiin, ylivoimaisestisuurin osa Venäjälle. Jauheita tehdäännoin 11 miljoonaa kiloa vuodessa vientiinja kotimarkkinoille. Tehdasta on laajennettuuseampaan otteeseen ja investointiensuunnitellaan jatkuvan edelleen.Oikea Oltermanni HaapavedeltäOnnistunut happaneminen on juustonvalmistuksen keskeinen vaihe ja siten korkealaatuinenhapate on perusta juustonmaulle sekä tasalaatuisuudelle. Valioinvestoi Haapavedellä viimeksi viisi miljoonaaeuroa uuteen hapatekeskukseen,joka valmistui huhtikuussa 2009. Inves-toinnin tarkoituksena on taata laatu jamyös varautua odotettavissa olevaan tuotannonkasvuun. Nykyisellä juustontuotantoasteellahapatetta tarvitaan 10 000litraa päivässä, ja yhteen juustokiloon käytetäännoin kymmenen litraa maitoa.Tehdas sijaitsee keskellä Pohjanmaantuottoisaa maitoaluetta. Niinpä raakamaitosaadaan lähialueelta, pääsääntöisestinoin 90 kilometrin säteellä sijaitseviltayli tuhannelta tilalta.Prosessien toimittavatehokkaasti ja luotettavastiProsessien on toimittava tehokkaasti jaluotettavasti tehtaassa, joka vastaanottaapäivässä noin miljoona litraa maitoavalmistaakseen siitä juustoa ja jauheita.Meijerissä on useita erilaisia automaatiollaohjattavia prosesseja, kuten maidonvastaanotto ja yhteiskäsittely, juustolasekä pesukeskus. Näitä on pitkäänohjattu Siemensin automaatiolla.Oltermannin tekemisessä on käytössäSIMATIC S5 -sarja. Useita vuosia kestäneidenmuutostöiden jälkeen muu tehdastoimii SIMATIC PSC 7 -prosessinohjausjärjestelmällä.– Vanha automaatiojärjestelmä alkoiolla elinkaarensa päässä, joten tuotannonturvaamiseksi täytyi automaatiokinuudistaa, kertoo Valion Haapavedentehtaan tekninen asiantuntija PetriMoisio.– Koska aiempikin järjestelmä oliSiemensin, päädyttiin saman toimittajanuudempaan järjestelmään.Suurimmat SIMATIC PCS 7 -uusinnatalkoivat jauheosastolta kuivaustorninja 2-haihturin osalta vuosina 2003 –2004. Seuraavaksi uusittiin vastaanottoja yhteiskäsittely 2005 – 2006. Juustolanhapatekeskus rakennettiin vuosina2008 – 2009. Parhaillaan on uusittavanatoinen jauheen kuivaustorneista,Stork, jatkaa Moisio.Siemens – vahvajärjestelmätoimittaja– Uusinnalla järjestelmän elinkaari onjatkunut. Ohjelmointityökalut ovatentistä monipuolisemmat, vian hakutuli paremmaksi ja käyttöliittymä onkäyttäjäystävällisempi. Varaosat ovat halvempiaja niiden saatavuus parempi kuinaikaisemmilla järjestelmillä, listaa Moisiouusintojen etuja.


Valio on noin 10 000 suomalaisen maidontuottajan omistama yritys, jonkatehtävä on turvata maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuusSuomessa jalostamalla maidosta hyvänmakuisia ja hyvinvointia edistäviätuotteita. Valion liikevaihto vuonna 2008 oli noin 1,8 miljardia euroa.Valiossa työskentelee noin 4 200 henkilöä.Valio on suomalaisen ravitsemuksen suunnannäyttäjä ja terveysvaikutteistenmaitotuotteiden kansainvälinen edelläkävijä. Valion noin 1000tuotetta valmistetaan EU:n puhtaimmasta maidosta ja niiden alkuperästävoi olla varma. Tuotteiden turvallisuudesta huolehditaan ketjunjokaisessa vaiheessa. Ympäristöä säästetään käyttämällä kierrätettäviäpakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä kuljetusalustoja.Valiolla on 15 tuotantolaitosta Suomessa, kaksi Virossa ja juustopakkaamoBelgiassa. Ulkomaisia myyntiyhtiöitä on kahdeksan.– Vanha järjestelmä oli Siemens, joten oliluontevaa pitää järjestelmä edelleensamana. Näin saadaan esimerkiksi käyttöönototmahdollisimman lyhyiksi.Siemens on vahva järjestelmätoimittaja,jolla myös tekninen tuki ja yhteistyöasiakkaan kanssa toimivat, hän jatkaa.Erityisinä haasteina tällaisessa ympäristössäMoisio mainitsee elintarviketuotannonhygieniavaatimukset – kenttälaitteet onvalittava olosuhteiden mukaisiksi.– Siemens on ollut vahvasti mukana kunnäitä ongelmia on ratkottu yhdessä.Myös keväällä 2009 käyttöönotetunhapatekeskuksen automaation rakennusvaiheessailmenneet ongelmat on saatunyt ratkaistua, kiitos YIT:n ja Siemensinyhteistyön, Petri Moisio sanoo.YIT pitää tehtaan käynnissäYIT Teollisuus- ja Verkkopalvelut Oyvastaa Haapaveden tehtaan kunnossa- jakäynnissäpidosta ja on mukana myösautomaatiouudistuksissa. Haapavedentehtaalla työskentelevistä kaikkiaan 175henkilöstä 25 on YIT:n palveluksessa.YIT Haapaveden automaatioasiantuntijaJanne Junttila sanoo, että kun kaikki onsamaa merkkiä ja samaa järjestelmää,järjestelmä on helppo hallita ja siihenpääsee perehtymään syvällisemmin.– Laitteet ovat yhteensopivia ja varaosiatarvitaan vain yhteen järjestelmään.Uusi järjestelmä ei välttämättä ole yksinkertaisempikäyttää, mutta sen ominaisuuksienja diagnostiikan ansiosta ovatvikapaikat helpompia paikantaa kuin vanhassajärjestelmässä, Junttila toteaa.Hän on tyytyväinen yhteistyöhönSiemensin kanssa: koulutusta on saatavilla,teknisen tuen kanssa on läheistäyhteistyötä ja myös myyntihenkilöttoimivat asiantuntija-apuna.SIMATIC PCS 7 on prosessinohjausjärjestelmä, joka tarjoaa käyttäjilleen paljon hyviä ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksijoustava arkkitehtuuri, joka on helppo sopeuttaa ohjattavan prosessin vaatimuksiin sekä useat laajennuspaketit erityyppistenprosessien tarpeisiin kuten SIMATIC BATCH panosprosessien ohjaukseen. Integroitu turvatekniikka ja mahdollisuus kahdentaakaikki järjestelmän komponentit takaavat sen, että PCS 7 soveltuu myös vaativien ja turvallisuuskriittisten prosessien ohjaukseen.


JärjestelmäkaavioJärjestelmä koostuu useasta prosessialuekohtaisesta prosessiasemasta (AS), joistakaksi - Hapate ja Stork - ovat kahdennettuja. Järjestelmässä on kolme kahdennettuaserveriä, jotka palvelevat operaattoreiden valvomopisteitä (OS). Suunnitteluasemia(ES) järjestelmässä on yhteensä kolme.Siemens OsakeyhtiöIndustry Automation and Drive TechnologiesPL 60 (Majurinkatu 6)02601 EspooPuh. 010 511 5151www.siemens.fi/ad©Siemens Osakeyhtiö 2009 All Rights ReservedKuvat:Etusivu: Jutta KuureKeskiaukeama: Valio OyTakasivu: Siemens Osakeyhtiö

More magazines by this user
Similar magazines