Ennetti - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus

home.cimo.fi
  • No tags were found...

Ennetti - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus

REKISTERISELOSTEHenkilötietolaki (523/99) 10 §1(2)Laatimispvm: 13.11.2003/8.1.20071. RekisterinpitäjäKansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOPL 34300531 HELSINKIp. 0207 868 5002. Rekisteriasioistavastaava henkilö ja/taiyhteyshenkilöMauri Uusilehtoetunimi.sukunimi@cimo.fi / 0207 868 5203. Rekisterin nimi Ennetti4. Henkilötietojenkäsittelyntarkoitus(rekisterinkäyttötarkoitus)Ennetti-lista on ekstranet-palvelu nuorten parissa toimiville henkilöille.Rekisteröitymisen kautta saatavat henkilö- ja yhteystiedot näkyvätainoastaan muille ennettiin rekisteröityneille sekärekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä käyttää näitä tietoja ainoastaanennettiin liittyvään tiedottamiseen.Ennetti-lista on tarkoitettu tietojen, mielipiteiden ja kokemuksienvaihtamiseen sekä EU:n Nuoriso-ohjelmaan liittyvistä määräyksistäja ohjeista tiedottamiseen. Ennetin kautta tiedotetaan myösmuiden tahojen kuin CIMOn (esim. CIMOn yhteistyöorganisaatioiden)tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista.Rekisterinpitäjä voi hyödyntää käyttötilastointiin liittyviä tietoja palvelunkäyttöasteen ja –laajuuden selvittämiseen sekä kehittämistarpeidenarvioimiseen.5. Rekisterin tietosisältöRekisteri sisältää nimen ja sähköpostiosoitteen sekä kunkin käyttäjänkäyntikorttiin mahdollisesti lisäämät muut tiedot.Palvelun käyttötilastoihin tallentuu kunkin rekisteröityneen käyttäjänkuukausittaisten sisäänkirjautumisten määrä sekä ladattujen sivujenkokonaismääräKansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO


2(2)6. Säännönmukaisettietolähteet *Käyttäjän itse antamat tiedot.7. Säännönmukaisettietojen luovutukset jatietojen siirto EU:n taiEuroopan talousalueenulkopuolelleTietoja ei luovuteta.8. Rekisterin suojauksenperiaatteetRekisteri on suojattu rajatuin käyttöoikeuksin.* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjentiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

More magazines by this user
Similar magazines