ILTO 1000 Premium - Netrauta.fi

netrauta.fi
  • No tags were found...

ILTO 1000 Premium - Netrauta.fi

ILTO 1000 PremiumKESKITETTY ENERGIATALOUDELLINENILMANVAIHTORATKAISUVarustettuUUDELLAILTO Premium-ohjaustekniikallaTILAA JA ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ TULO- JA POISTOILMANVAIHTOLAITEUUDISRAKENNUKSEEN JA PERUSKORJAUKSEENP A R A S T A I L M A N V A I H T O Awww.ilto.fi


ILTO VAIHTAA EPÄPUHTAAN ILMAN RAIKKAASEENILMANVAIHTO on tärkeä osa rakentamisen kokonaisuudessa.Asuin- ja työskentelytiloissa ilman pitää vaihtua riittävästi,jotta ihminen voi tuntea olonsa miellyttäväksi. ILTO-ilmanvaihtajaon ratkaisu moniin ilmanvaihtotarpeisiin.ILTO poistaa epäpuhdasta ilmaa ja tuo tilalle energiaasäästäen lämmöntalteenottokennon kautta uutta raikastailmaa. Ulkoilma suodatetaan ja tarvittaessa lämmitetäänennen huonetiloihin tuontia.ILTOssa on vakiovarusteena termostaattiohjattu kesäaikainenlämmöntalteenottokennon ohitus. Se estää ulkoilman turhanlämpenemisen laitteessa, ja ilma tulee viileämpänä huonetiloihin.SijoituspaikkaILTO sijoitetaan lämpimään tilaan (yli 10 °C), esim. tekniseentilaan, varastoon tms. Hormiliitännät ovat laitteen yläpuolella,samoin sähköliitäntä. Alapuolella on kondenssiveden poistoyhde.ILTO Premium -ohjauspaneeliILTO Premiumin ohjausta varten laitteen mukaan kuuluuhelppokäyttöinen 3-nopeuksinen ILTO Premium -ohjauspaneeli,joka sisältää myös takka- ja kello-ohjaustoiminnon.Ohjauspaneeli, johon kuuluu 20 m kaapelia, on helppoasentaa joko seinään upotettuun kojerasiaan tai pintaasennuksena.Tuloilman lämmitysTuloilman lämpötilaa säädetään normaalisti 15–20 °C välillä.Tuloilmaa lämmittää talteenottokennon lisäksi sähköinenjälkilämmitysvastus. Jos termostaatti on asetettu 15 °C:een,vastus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun tuloilmanlämpötila laskee alle 15 °C. Kesällä vastus voidaan kytkeäpois toiminnasta. Tuloilmaa voidaan lämmittää myösvesipatterilla (ILTO Econo).Lämmöntalteenottokennon ohitusKesäaikana lämmöntalteenottokennon toiminta on haitaksi,koska “yöviileä” ulkoilma lämpenee tarpeettomasti ennenhuonetiloihin tuloa. Kennon ohitus ILTOssa tuo ulkoilmanviileämpänä käyttöön. Laitteessa on vakiona automaattisestitoimiva kesä/talvivaihtopelti.HuoltoILTO huolletaan huoltoluukun kautta. Laitteen edessä tuleeolla n. 60 cm tilaa. Suodattimet tarkastetaan kuukausittainja puhdistetaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 4kertaa vuodessa. Suodatinvahti valvoo tuloilman suodatinta.Lämmöntalteenottokenno puhdistetaan tarvittaessa.Laitteessa on huolto-ohjeet mukana.Suunnittelussa otettava huomioon- sijoituspaikan lämpötila yli 10 °C- sijoituspaikaksi ei suositella kosteaa tilaa, autotallia,kattilahuonetta tms.- huoltotila edessä n. 60 cm- kanavisto mitoitetaan “väljästi” laitteiston alhaisen äänitasonsaavuttamiseksi- ulkoilman otto kojeelle mielellään pohjoispuolelta(vrt. kuvat sivulla 3)- kondenssiveden poisto vesilukon kautta (vrt. kuva)- poistoilmavirran tulee olla 5–15 % suurempi kuintuloilmavirran- siirtoilmareitit otettava huomioon, oviraot tai virtaussäleiköt- eristykset hoidettava huolellisesti- ulkoilmakanava eristetään aina lämpimissä sisätiloissa- lämpötilahyötysuhde 60–70 %- jäteilmakanava kojeelta ulos eristetään aina- poistoilmakanava lämpimissä tiloissa ei vaadi eristystä- tuloilmakanava huonetiloihin eristettävä kylmissä tiloissa,lämpimissä tiloissa kanavisto ei vaadi normaaleilla tuloilmalämpötiloillaeristystäKäyttöönottoRakennusaikainen käyttö:Huom! Pölyävien työvaiheiden aikana laitetta ei saa käyttää.Normaali käyttö:Laitteen asianmukainen toiminta varmistetaanperussäädöllä. Poistoilmavirta säädetään 5–15 %tuloilmavirtaa suuremmaksi.Varsinainen käyttö käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.ILTO ECONO (vesipatteri)Laite sisältää tehokkaan lämpöjohtovedellä toimivantuloilman jälkilämmityspatterin. ILTOlle voidaan rakentaajoko oma lämmönjakopiiri tai se voidaan kytkeä esimerkiksiradiaattoreiden kanssa samaan verkostoon.Lämpöjohtoputkien lähdöt sijaitsevat koneen sisällä.Tuloilman lämpötila säädetään laitteen sisäpuolelta. Säädinon varustettu tuloilmahormiin asennetulla anturilla. Kaikissatapauksissa on varmistuttava siitä, että säädin avaa venttiilintuloilman lämpötilan laskiessa alle +10 °C. Ulkoilmahormiintulisi asentaa vaakatasoon ns. perhospelti tai vastaavasulkulaite (malli Econo).SUORA SÄHKÖILTOjälkilämmityssähköpatterillaVALITSE OIKEINLÄMMÖNJAKOVESIPERUSTEINENvesipatteritlattialämmitysILTO Econojälkilämmitysvesipatterilla2


TOIMISTO-, LIIKE-, KOKOUS-, KOULU-, PÄIVÄKOTI- YMS.TILOJEN ILMANVAIHDON PERUSKORJAUSRATKAISUJA1. Luokkakohtainen ilmanvaihto (kuva A)ILTO 1000 sopii hyvin luokkahuonekohtaiseksi ilmanvaihtolaitteeksija sitä voidaan säätää tarpeen mukaan. Laitevoidaan sijoittaa luokan ulkopuolelle, jolloin se ei häiritseopetusta. Äänenvaimentimella varustettu ILTO voidaansijoittaa myös luokkahuoneeseen.ILURI2. Liiketila kerrostalossa (kuva B)ILTO on hyvä vaihtoehto esim. kerrostalon alakerrassa olevanmyymälän ilmanvaihdon peruskorjausratkaisuksi. Koskalaite kiinnitetään seinään, jää lattiatila muuhun käyttöön.ILTO kiinnitetään seinään,jolloin lattiatilaa säästyyILTO 1000ILTO 1000HAJAUTETUN ILMANVAIHDON ETUJA VERRATTUNA KESKITETTYYNILTO 1000HAJAUTETTU ILMANVAIHTO- tila helposti muunneltavissa(liiketila, toimisto, varasto jne.)- ilmamäärien säätö tarpeidenmukaan- tarpeenmukainen ilmanvaihtotilojen käyttäjän hallittavissa- helppo tilakohtainen perushuolto- ei tarvita erillistä iv-konehuonetta- kokonaisedullinenKESKITETTY ILMANVAIHTO- tilojen tarkoituksen muuttuessasäätö hankalaa- tilaa vievä ja kallis konehuone- perushuollot kalliita3


P E R I A A T E K A A V I O250111413513250912642791. Poistoilmapuhallin2. Tuloilmapuhallin3. LTO-kenno4. Poistoilmasuodatin5. Ulkoilmasuodatin G3 ja F76. Suodatinvahti7. Jälkilämmitysvastukset tai vesipatteri8. Vaihtopelti (kesä/talvi) peltimoottorilla9. Äänenvaimennin (ei sisälly vakiotoimitukseen)10. Kondenssiveden poisto (vesilukko ja -letku)11. Perhospelti (Econo-mallit, lisävaruste)12. Esiäänenvaimennin (sisäänrakennettu)13. Sähkölaatikko14. Huoltokytkin810Kondenssivesi johdetaan lattiakaivoon (sisä 12 mm) jäykähköllä letkulla taiputkella. Kondenssiletkuun asennetaan ILTO-vesilukko (lisävaruste).Padotuskorkeuden pitää olla vähintään 100 mm.- käyttökohteet ilmavirroilla 50 dm³/s–300 dm³/s- maksimi teho 340 dm³/s/100 Pa- paino 135 kg- erillissäätö (lisävaruste)- suodatinvahti- jälkilämmitys sähköpatterilla tai vesipatterilla (ILTO Econo)- ulkoilmatermostaatilla ohjattu moottoripelti ILTO-kennonohitukseen (esim. kesäkäyttö)- ulkoilman esilämmitin, ohjaus LTO-kennon jäätymisenestoautomatiikasta(lisävaruste)- nerokas valokenno-ohjattu huurteentunnistinKauko-ohjaus, käsikäyttö- Premium-kaukosäädin- viikko/vuorokausiajastin säätimessä- liikkeentunnistin (lisävaruste)- hiilidioksiditunnistin (lisävaruste)- kosteustunnistin (lisävaruste)- DDC-ohjausvalmius- kaikki tehostustavat voivat toimiasamanaikaisesti rinnanKoneessa on valokenno-ohjattuhuurteentunnistin, joka käynnistääsulatustoiminnon vain todellisentarpeen mukaan eli kun kennossaon jäätä (lämmöntalteenotossaparempi vuosihyötysuhde).Valokenno-ohjauksen edut• etuvastus toimii vasta, kun kenno on osittain jäätynyt elitodellisen tarpeen mukaan• erittäin pieni etuvastuksen sähkönkulutus• hyvä vuosihyötysuhdeILTO-vesilukkoÄÄNITASO VAIPAN LÄPI HUONEESEENIlmavirta dm³/sdB(A)55 30180 41245 44340 45S Ä H K Ö T E H O TILTO Puhallinteho Etulämmitys Jälkilämmitys Kokonaisteho Sulakeyht. W (lisävaruste) W W W A1000 970 1800 4500 (400 V) 7300 3 x 161000 Econo 970 1800 2800 3 x 164


I L T O E C O N OPutkiliitännät koneen sisälläMeno: DN20 sisäkierrePaluu: 15 mm yhdistäjäILTO ECONOPatterilämmitysLattialämmitysTv1 = menoveden lämpötilan säätöventtiiliTv2 = tuloilman lämpötilan säätöventtiiliP1 = kiertovesipumppuLämmityskattilatai varaajaHUOM! ILTOa ei saa kytkeä kattilaan ilman menoveden lämpötilan säätölaitetta.ILTO Econo on suunniteltu liitettäväksi SUORAANvesiperusteiseen lämmitysjärjestelmään esim.maalämpö- ja keskuslämmitystaloissa.JÄLKILÄMMITYSPATTERIN MITOITUS PATTERI- JALATTIALÄMMITYKSESSÄ.Ilmavirta (l/s)Menovesi Vesivirta Teho (kW)°C l/h 100 150 200 25050 1,4 1,5 1,5 1,5100 2.0 2,3 2,4 2,535 200 2,7 3,3 3,7 4,0300 2,9 3,7 4,3 4,7400 3,0 3,9 4,6 5,150 2,0 2,2 2,2 2,3100 3,1 3,5 3,8 3,950 200 4,0 4,9 5,6 6,0300 4,3 5,5 6,4 7,1400 4,5 5,8 6,9 7,750 2,5 2,6 2,7 2,8100 3,9 4,4 4,7 4,960 200 4,9 6,1 6,9 7,4300 5,3 6,8 7,9 8,7400 5,5 7,1 8,4 9,450 2,9 3,1 3,2 3,2100 4,6 5,2 5,6 5,870 200 5,8 7,2 8,2 8,8300 6,3 8,0 9,3 10,3400 6,5 8,4 10,0 11,2ETULÄMMITYS- JA VIILENNYSKYTKENTÄ- Lähes pysähtymätön ilmanvaihto- Esilämmitys talvella ja viilennys kesälläULKOILMATalviKesäLämpöpumppuILTOJÄLKIVIILENNYSKYTKENTÄ- Mahdollisuus kohdennettuunviilennykseen- Ei jäätymisvaaraa- Lyhyempi eristetty kanavistoTULOILMAULKOILMAKesäLämpöpumppuILTO-viilennyslaiteLVI-n:o 7907711ILTO5


P U H A L L I N T E H O T300250230 V120 VILTO 1000 POISTOILMAVIRTAPaine-ero (Pa)20015010080 V140 V 160 V 180 V50100 V60 V00 50 100 150 200 250 300 350Ilmavirta (l/s)300ILTO 1000 TULOILMAVIRTA G3 + F7-SUODATIN230 VPaine-ero (Pa)25020015010080 V120 V180 V50160 V140 V60 V100 V0 0 50 100 150 200 250 300 350Ilmavirta (l/s)300230 VILTO 1000 ECONO TULOILMAVIRTA G3 + F7-SUODATINPaine-ero (Pa)250120 V20015010080 V180 V50140 V 160 V60 V100 V00 50 100 150 200 250 300 350Ilmavirta (l/s)Vakiojännitteet: 1. nopeus = 80 V, 2. nopeus = 120 V, 3. nopeus = 230 VILTO 1000 OTTOTEHOT650600Koneen kokonaisottoteho (W)55050045040035030025020015010050230 V180 V160 V140 V120 V100 V80 V60 V00 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350Ilmavirta (l/s)6


O H J A U S T A V A T3 x 16 AILTO 1000 PremiumModulaarikaapeli RJ 9 -liittiminVakiopituus 20 mPremium-säädin (102POK)VakiovarusteILVA-kosteuskytkin(117KKH)ILVA-hiilidioksidilähetin(117HDL)ILVA-takkakytkin(102TKC)ILVA-läsnäolotunnistin(102LT)KaukovalvontaJousipalautteinenkanavapeltimoottoriILTO 1000:n ohjausLaitteen etupaneelissa on ON/OFF -huoltokytkin, josta sevoidaan pysäyttää. Tehdasasetuksilla molemmat puhaltimeton säädetty muuntajan jännitteille 100, 140 ja 230 V. Tulojapoistoilmapuhaltimien jännitteet voidaan valita toisistaanriippumatta jännitteille 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ja230 V.Useita tehostussäätimiä (Esim. tehostusajastin, CO 2 -kytkin,DDC-ohjaus ym.) voidaan asentaa koneeseen samanaikaisesti.ILTO Premium -ohjauspaneeliILTO Premiumin ohjausta varten laitteen mukaan kuuluuhelppokäyttöinen 3-nopeuksinen ILTO Premium -ohjauspaneeli,joka sisältää myös takka- ja kello-ohjaustoiminnon.Ohjauspaneeli, johon kuuluu 20 m kaapelia, on helppoasentaa joko seinään upotettuun kojerasiaan tai pintaasennuksena.7


P Ä Ä M I T A T1200600850870Huoltotila koneenedessä n. 60 cm1654397571031Liitäntäyhdeulko 11 mm, sisä N8566Sisäpuolinen lähtökaulusesim. käyrälleILTO 1000 ÄÄNENVAIMENNUSMODUULIVaimennus D (dB)Taajuus f (Hz)f 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000D 16 18 24 23 30 26 10 71082ILTO 1000-äänenvaimennuselementti2052ILTO 1000 PVE Premium (R) Lvi-nro: 7906645ILTO 1000 PVE Premium (L) Lvi-nro: 7906646ILTO 1000 PEVE Premium (R) Lvi-nro: 7906647ILTO 1000 PEVE Premium (L) Lvi-nro: 79066481208503801701. Tuloilma sisätiloihin 2502. Poistoilma koneelle 2503. Ulkoilma koneelle 2504. Jäteilma ulos 2505. Vesiliitännät6. Sähköliitännät7. SeinäasennustelineMalli L (left)Malli R (right)JalustaSwegon ILTO Oy, Asessorinkatu 10, 20780 Kaarina | Puh. (02) 210 5111, faksi (02) 210 5150 | info@ilto.fi | www.ilto.fi

More magazines by this user
Similar magazines