Porin metsä - kaupunkilaisten pyhittämää luontoa

pori.fi
  • No tags were found...

Porin metsä - kaupunkilaisten pyhittämää luontoa

Porin metsä kaakosta kuvattuna. Kuva: Matti Juutilainen Porin kaupunki, kaavoitusosasto 2000.< Porin metsää käyttävätmyös ratsastajat,sillä lähialueella onpaljon hevosia jahevosharrastajia.Porin metsässä niinhevosharrastajille kuinkoiranulkoiluttajillekin onperustettu omat kulkureittinsä.Porin metsän ja lentokentänvälimaastoonmaisemoitiin 1990-luvunlopussa ns. Koristelampi,joka omaltaosaltaan lisää alueenmonimuotoisuutta javirkityskäyttöarvoa.>


Porin metsänmonitavoitteinenluonnonhoito- jakäyttösuunnitelmaSuunnitelmista uudenlaiseen metsänhoitoonKeväästä 2006 eteenpäin Porin metsän alueellatehtävät hoitotoimenpiteet perustuvat keväällä2006 julkistettuun Porin metsän uuteen monitavoitteiseenluonnonhoito- ja käyttösuunnitelmaan.Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteenaon ylläpitää ja edistää vanhan metsän jatkumoa,lisätä luonnon monimuotoisuutta turvaamallaalueella jo olevat arvokkaat elinympäristöt japalauttaa mahdollisin ennallistamistoimenpiteinarvokkaiden elinympäristöjen muuttumat takaisinluonnontilaisiksi. Virkistys- ja ulkoilukäytössäolevat osat hoidetaan virkistysarvot huomioonottaen.Myös Porin metsän kulttuuriperinnön säilymiseentullaan kiinnittämään huomiota.Moniarvoista virkistysalueen hoitoaPorin kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvallePorin metsälle laadittiin Porin metsä -hankkeessavuosina 2005-2006 uusi monitavoitteinen luonnonhoito-ja käyttösuunnitelma, joka on voimassavuoteen 2055 asti. Uuden suunnitelman tavoitteenaon noudattaa kansallisen kaupunkipuistonmoniarvoisia laatukriteereitä ja siten se tulee olemaanosa yhteistä Porin kansalliselle kaupunkipuistollelaadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa.Uuden suunnitelman päätavoitteena on vaaliaalueen kulttuuri-, virkistys ja luonnonarvojen säilymistämyös tuleville sukupolville.Uuden luonnonhoito- ja käyttösuunnitelmanpohjana on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaMETSO ja sen luonnonsuojelubiologinenkriteeristö. Kaupunkien keskustojenläheisten metsien säilyttäminen pirstomattominaja niiden kytkeminen toiminnallisesti kaupunginkehittämisstrategioihin tuo metsien monimuotoisuudenentistä paremmin kaupunkilaistuneenväestön ulottuville ja palvelee luonnon kokemisenja virkistymisen tarpeita.10


Kesäpäivän tunnelmaa Porin maauimalassaIsomäessä. Porin maauimalaavattiin vuonna 1957 ja se perustuu YrjöLindegrenin laatimaan alkuperäiseenIsomäen urheilukeskussuunnitelmaan.Porin maauimala kunnostettiin perinteitäkunnioittaen ja avattiin tauon jälkeenyleisölle kesällä 2004. Lähes viidenkymmenenvuoden ajan Porin maauimala ontoiminut porilaisten ja Porissa matkailevienkesäisenä keitaana Porin metsänsiimeksessä. Talvisin maauimalaa käyttävätavantouimarit. >Isomäen korkeita mäntyjä maauimalan jatenniskenttien välisellä polulla.>>Auringonlaskun valossa kylpevä kärpässieniIsomäen kuntopolkujen risteyksessä.Porinmetsästä löytyy syksyisinrunsaasti ruokasieniä ja marjoja. Kuntoilijoidenja muiden metsässä liikkuvienlisäksi marjastajat ja sienestäjät käyttävätkinaluetta ahkerasti. (Huom. kärpässieni on myrkyllinen!)Ympäristöministeriö on hankerahoituksella tukenutPorin metsän tutkimus-ja kehittämishanketta.11


Lisätietoja Porin metsä -hankkeesta ja alueen hoidosta antavat:Porin kaupunki, KaupunkisuunnitteluValtakatu 4, 7 krs, 28100 PORIHeli Nukki, projektipäällikkö, p. 621 1976, heli.nukki@pori.fiOlavi Mäkelä, kaupunkisuunnittelupäällikkö, p. 621 1601, olavi.makela@pori.fiPorin kaupunki, Tekninen palvelukeskus/puistotoimiKirjurinluodontie 6, 28100 PORIIsmo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, p. 621 1751 , ismo.ahonen@pori.fiwww.pori.fi/kaavoitus/metsa - Porin Metsäwww.pori.fi/kaavoitus/puisto - Porin kansallinen kaupunkipuisto

More magazines by this user
Similar magazines