MER-AIR 15EC/21EC/26EC Asennus- ja käyttöohje - Taloon.com

taloon.info

MER-AIR 15EC/21EC/26EC Asennus- ja käyttöohje - Taloon.com

4(16)ohjainyksikön sijainnista. Viilennettäessä on myös tärkeää muistaa perussääntönä, että mitäsuurempi puhallusteho, sitä suurempi viilennysteho. Mikäli puhallusteho on säädetty liianpieneksi, säätää laitteen ohjaus sitä itsenäisesti ylilämpenemisen estämiseksi, sekä katkoo myöskompressorin käyntiä.KäyttöönottoLaitetta käyttöönotettaessa ja ilmamääriä mitattaessa on syytä huomioida muutamia asioita. Mikäliilmamääriä ei saada tasapainoon, voidaan meno- tai puolen puhallusta tehostaa Huoltovalikostakohdasta Säätötila > Puhallintehostus voidaan valita joko tulo- tai poistoilman tehostus, tai eitehostusta. Kohdasta Säätötila > Tehostussuhde voidaan valita montako prosenttia puhaltimientehoero on.Kohdasta säätötila> Toimintatila>Toimintatila päällä saadaan estettyä laitteen mahdollisesti itsetekemät säädöt estettyä mittauksen ajaksi. Palautuu automaattisesti 15 min kuluttuaKun tuloilma lämpiää n. 30 astetta ulkolämpötilan ollessa lähellä 0 astetta, ovat ilmamäärät laitteentoiminnan kannalta oikeat.Koneen huolto6 kk:n välein suoritettavat huoltotoimenpiteet- Laita ohjaimesta lämmitys-toiminto päälle, jolloin sinulla on enemmän tilaa työskennellä- Irrota pistotulppa sähköverkosta- Odota 2 min., jotta puhaltimet pysähtyvät ja kondenssivesi ehtii laskeutua koneen sisältä- Avaa kansi- Mikäli laitteen pohjalla on edelleen vettä, tarkista koneen asento- Irrota poistoilmasuodatin joka on näkyvissä- Irrota vetämällä sivulle poistoilmasuodattimen vasemmalla puolella oleva luukku jonkatakana on raitisilmasuodatin- Vaihda suodatin- kiinnitä suojalevy- Aseta uusi postoilmasuodatin


5(16)- Imuroi koneen sisältä irtolika ja huuhtele kennot varovasti miedolla saippualiuoksella javedellä. Älä kastele koneen sähkölaitteita. Piirikortit sijaitsevat oikealla suodattimen takanaolevassa kotelossa.- Tarkista, että vesi poistuu koneesta.- Ruiskuta höyrystin- ja lauhdutinkennoon, sekä koneen pohjalle ilmastointilaitteisiintarkoitettua desinfiointiainetta (esim. Liqui Moly ilmastointilaitteen puhdistusainetta).- Anna laitteen kuivua rauhassa- Sulje kansi ja kytke pistotulppa sähköverkkoon


6(17)1 Käyttäjän valikotNäppäimistö:Käyttäjä- ja huoltotilavalikoden ohjeetMENU☼MENUasetusvalikon valintanäppäin, näyttö palaaautomaattisesti perustilaan, kun mitäännäppäintä ei ole painettu 20 sekuntiinEXITENTER☼näytön taustavalon asettaminen päälle/pois,taustavalo sammuu automaattisesti, kunmitään näppäintä ei ole painettu20 sekuntiin↓↑alas- ja ylösnäppäimet valikoiden jaasetusarvojen selaamiseenEXITpoistumispainike ilman asetusta sekäperustilassa takkakytkimen pikanäppäinENTERasetuksen hyväksyntänäppäin sekäperustilassa saunakytkimen pikanäppäinMerkkivalot:- Lämmitys ilmastointikoneen käyttötapa lämmitys- Viilennys ilmastointikoneen käyttötapa jäähdydtys tai energiansäästöjäähdytys- Takkakytkin takkakytkin-toiminto päällä- Tehostus tehostus-toiminto päälläNäytön perustila:HUONE+20° ULKOA +26°[ ] SISÄÄN+19°à siirrytään asetusvalikkoon[ ] -kohdassa voi olla seuraava informatiivinenteksti:- SUODATIN (suodatinvahti lauennut)- KYLMÄ (sisäänpuh.ilma liian kylmää)- SULATUS (sulatus menossa)- OVI AUKI (laitteen huolto-ovi on auki)- KÄÄNTÖ (käyttötavan vaihto menossa)- TYHJENNYS (veden poisto menossa)- SÄÄTÖTILA (puhaltimien säätö menossa)-näppäimen pitkä painallus à Takkakytkin päälle/pois-näppäimen pitkä painallus à saunakytkin päälle/pois


7(17)Hälytykset:VIKAKOODI 1ULKOANTURI POIKKI= ulkoilma-anturin johdin poikkiMuut virhetilannekoodit:2 ULKOANTURI OIKOSULKU ulkoilma-anturin johdin oikosulussa5 SISÄÄNANTURI POIKKI sisään puhallettavan ilman anturin johdin poikki6 SISÄÄNANTURI OIKOS. sisään puhallettavan ilman anturin johdin oikosulussa7 LAUHD.ANTURI POIKKI lauhdutin anturin johdin poikki8 LAUHD.ANTURI OIKOS. lauhdutin anturin johdin oikosulussa9 HÖYR.ANTURI POIKKI höyrystin anturin johdin poikki10 HÖYR.ANTURI OIKOS. höyrystin anturin johdin oikosulussa11 KOMMUNIKOINTIVIRHE ei yhteyttä ohjausyksikköön12 KÄÄNTÖMOOTTORI kompressorikelkka jumiutunutHälytysnäyttöön siirrytään, kun jokin edellä olevista virhetilanteista aktivoituu.Hälytystilassa ohjainyksikön toiminta keskeytyy. Paluu normaaliin toimintaantapahtuu vasta, kun hälytyksen aiheuttama virhe on korjattu ja järjestelmä onkäynnistetty uudelleen.ASETUSVALIKKOHUOM: Jokaisesta valikosta voidaan poistua ilman valintaa -näppäimellä,jolloin vanha arvo pysyy voimassa.Käyttötavan valinta:VALITSEKÄYTTÖTAPAKÄYTTÖTAPALÄMMITYSà käyttötavaksi valittu lämmitysKäyttötavaksi valittavissa nuolinäppäimillä:- LÄMMITYS- JÄÄHDYTYS


8(17)Huonelämpötilan valinta:VALITSE HALUTTUHUONELÄMPÖTILAHUONELÄMPÖTILA+24°CHalutun huonelämpötilanvalinta-alue +5 – +32ºCà lämpötilaksi valittu +24°CPuhallinnopeuden valinta:VALITSEPUHALLINNOPEUSPUHALLINNOPEUS50%Puhaltimien nopeudenvalinta-alue 50 – 100%à puhallinnopeudeksi valittu 50%


9(17)Takkakytkimen asetukset:VALITSETAKKAKYTKINTAKKAKYTKINTOIMINTATILATOIMINTATILAPOISTAKKAKYTKINPUHALLINNOPEUSEROPUHALLINNOPEUSERO10%TAKKAKYTKINTOIMINTA-AIKATOIMINTA-AIKA15 mValikkoon tultaessa nähdäänsamalla toiminnon senhetkinentila. Takkakytkimen tilavalittaan nuolinäppäimillä:- POIS- PÄÄLLÄPuhaltimien nopeuserotakkakytkimen ollessaaktiivinen.Puhaltimien nopeuseronvalinta-alue 5 - 15%Takkakytkimenpäälläoloajanvalinta-alue on 15 – 120minuuttiaTehostuksen asetukset:VALITSETEHOSTUSTEHOSTUSTOIMINTATILATEHOSTUSPOISValikkoon tultaessa nähdäänsamalla toiminnonsenhetkinen tila.Saunakytkimen tilavalittavissa nuolinäppäimillä:- POIS- PÄÄLLÄTEHOSTUSPUHALLINNOPEUSPUHALLINNOPEUS50%Puhaltimien nopeussaunakytkimen ollessaaktiivinen.Puhaltimien nopeudenvalinta-alue 50 – 100%TEHOSTUSTOIMINTA-AIKATOIMINTA-AIKA120 mSaunakytkimenpäälläoloajanvalinta-alue on 15 – 240minuuttiaTakkakytkin menee päälle painamalla 4 s EXIT painiketta ja palautuu itsestään asetetunajan kuluttuaTehostus menee päälle painamalla 4 s ENTER painiketta ja palautuu asetetun ajankuluttua.


10(17)2 Huoltotila valikkoJos tehdään huoltovalikossa muita säätöjä kuin tulo- tai poistoilman tehostuksiaon syytä ottaa yhteyttä valmistajaan!Huoltovalikkoon päästään painamalla samanaikaisesti - ja näppäintä.Vaaditaan pitkä painallus.HUOM: Jokaisesta valikosta voidaan poistua ilman valintaa -näppäimellä,jolloin vanha arvo pysyy voimassa.Höyrystimen asetukset:VALITSEHÖYRYSTINHÖYRYSTINSULANUT-LÄMPÖTILASULANUT-LÄMPÖTILA+ 13°C +12°CVasemmalla asetusarvo, jonkavalinta-alue +6 - +15ºCOikealla höyrystimen oloarvoHÖYRYSTINSULATUSLÄMPÖTILASULATUSLÄMPÖTILA+ -3°C +12°CVasemmalla asetusarvo, jonkavalinta-alue -10 - +5ºCOikealla höyrystimen oloarvoLauhduttimen asetukset:VALITSELAUHDUTINLAUHDUTINJÄÄHTYNYT-LÄMPÖTILAJÄÄHTYNYT-LÄMPÖTILA+36°C +30°CVasemmalla asetusarvo,jonka valinta-alue+20 - +43ºCOikealla lauhduttimenoloarvoLAUHDUTINKUUMA-LÄMPÖTILAKUUMA-LÄMPÖTILA+37°C +30°CVasemmalla asetusarvo,jonka valinta-alue+21 - +44ºCOikealla lauhduttimenoloarvoLAUHDUTINYLILÄMMÖN LÄMPÖTILAYLILÄMMÖN LÄMPÖTILA+42°C +30°CVasemmalla asetusarvo,jonka valinta-alue+22 - +60ºCOikealla lauhduttimenoloarvo


11(17)Puhaltimien asetukset:VALITSEPUHALTIMETPUHALTIMETMINIMINOPEUSMINIMINOPEUS50%Puhaltimien nopeuden lisäyslauhduttimen jäähdytyksessä.Puhallinnopeuden lisäysvalinta-alue 40 – 50%Kääntömoottorin asetukset:VALITSEKÄÄNTÖMOOTTORIKÄÄNTÖMOOTTORIKÄYNTIAIKAKÄYNTIAIKA15 sMaksimi kääntömoottorinkäyntiaika.Kääntömoottorin käyntiajanvalinta-alue 10 – 32 sekuntia


12(17)Suodatinvahdin asetukset:VALITSESUODATINVAHTISUODATINVAHTITARKKAILUAIKATARKKAILUAIKA90 mSuodatinvahdintarkkailuaikaväli.Tarkkailuajan valinta-alue15 – 120 minuuttiaSUODATINVAHTILAUKAISUN RAJA-ARVOLAUKAISUN RAJA-ARVO6 kplSuodatinvahdin laukaisevasulatusten/ylilämpöjenlukumäärä.Lukumäärän valinta-alue 1 - 20


13(17)Sisäänpuhallettavan ilman asetukset:SISÄÄNPUHALLUSILMAMIN ULKOA LÄMM.MIN LÄMPÖTILA LÄMM.+10°CUlkoa tulevan ilmanminimilämpötilalämmityksessä.Lämpötilan valinta-alue0ºC – +25ºCSISÄÄNPUHALLUSILMAMIN LÄMPÖTILA JÄÄHD.MIN LÄMPÖTILA JÄÄHD.+17°CSisäänpuhallettavan ilmanminimilämpötilajäähdytyksessä.Lämpötilan valinta-alue0 – +25ºCKondenssiveden tyhjennyksen asetukset:VALITSETYHJENNYSTYHJENNYSAIKAVÄLI, LÄMMITYSAIKAVÄLI, LÄMMITYS6 hAikaväli jona tehdäänautomaattinen vedentyhjennys,kun käyttötapa on lämmitys.Aikavälin valinta-alue1 h – 10 hTYHJENNYSAIKAVÄLI, JÄÄHDYTYSAIKAVÄLI, JÄÄHDYTYS3 hAikaväli jona tehdäänautomaattinen vedentyhjennys,kun käyttötapa on jäähdytys.Aikavälin valinta-alue1 h – 10 h


14(17)Ylläpitolämmön asetukset:VALITSEYLLÄPITOLÄMPÖYLLÄPITOLÄMPÖKOMPRESSORI PÄÄLLEKOMPRESSORI PÄÄLLE+15°CKun huonelämpötila onsaavutettu ja sisäänilmanmenee alle tämän lämpötilan ,kompressori menee päälle.Valinta-alue15°C –20°CYLLÄPITOLÄMPÖKOMPRESSORI POISKOMPRESSORI POIS+27°CSisäänpuhallusilman lämpötila,jossa kompressori otetaan poispäältä.Valinta-alue21°C –30°CYLLÄPITOLÄMPÖPUHALLIN PUDOTUSPUHALLIN PUDOTUS+23°CKun huonelämpötilaa ei olesaavutettu ja sisäänilmanmenee alle tämän lämpötilan ,pudotetaan sisäänpuhallusta.Valinta-alue20°C –24°CYLLÄPITOLÄMPÖPUHALLIN PALAUTUSPUHALLIN PALAUTUS+27°CSisäänpuhallusilman lämpötila,jossa sisäänpuhalluspalautetaan.Valinta-alue25°C –30°C


15(17)Säätötilan asetukset:VALITSESÄÄTÖTILASÄÄTÖTILATOIMINTATILATOIMINTATILAPOISValikkoon tultaessa nähdäänsamalla toiminnonsenhetkinen tila.Säätötilan tila valittavissanuolinäppäimillä:- POIS- PÄÄLLÄOhjelmaversiot:NÄYTÄOHJELMAVERSIOTOHJELMAVERSIOTUI:nnn PW:nnnUI on käyttöliittymän ohjelmaversio ja PW ohjainyksikön ohjelmaversio. Tästänäytöstä voidaan poistua joko tai -näppäimellä tietojenmuuttumatta.


16(17)


17(17)

More magazines by this user
Similar magazines