Teema 3: Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa - Kunnat.net

kunnat.net

Teema 3: Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa - Kunnat.net

Hyvinvoinnin johtaminen kunnissaVaratoimitusjohtaja Tuula Haatainen


Kunnan hyvinvoinnin edistäminen– miten tätä johdetaan?KuntalaistenomaehtoinentoimintaKunnan strateginentoimintaEri hallinnonalojenja muiden kunnanalueella olevientahojen toiminta||20.8.2013 | Tuula Haatainen /Kuntajohtajapäivät 2013


Kunnan johtaminen on1. Osa strategisen hyvinvointijohtamisen ulottuvuutta ja sen toimeenpanoaKunnassa on yksi kuntastrategia – ja sen linjaamisen näkökulmat:Kunta hyvinvoinnin edistäjänäKunta verkostojen koordinoijanaKunta elinympäristön kehittäjänäKunta elinvoimaisuudenedistäjänäKunta kuntalaisen osallisuudenedistäjänäStrateginen johtaminen jakautuu toisiinsa kietoutuviin ulottuvuuksiin, jotkaedellyttävät erilaista tiedolla johtamista/osaamista:HenkilöstöjohtamisenulottuvuusEettisen johtamisen ulottuvuusOhjelma- japrojektijohtamisenulottuvuusHyvinvointijohtamisenulottuvuusElinvoimajohtamisenulottuvuusTalousjohtamisenulottuvuusVerkostojohtamisenulottuvuus Asiakas- ,laatu- ja prosessiInnovaatiojohtamisenjohtamisen ulottuvuusYhteisöjohtamisenulottuvuusulottuvuus työkalut22.8.2013/Tuula Haatainen / Kuntajohtajapäivät 2013


Kunnan johtaminen on2. Hyvinvointijohtamisen periaatteiden toteuttamista1)Hyvinvoinninedistämisenhaasteitapidetäänkunnassa yhtätärkeinä kuintaloudellisiahaasteita.2)Kunnanstrategistajohtamistatoteutetaankuntalaistenhyvinvoinninedistämisennäkökulmasta.3)Kunnanstrategistajohtamistatoimeenpannaankuntalaistenhyvinvoinninedistämisennäkökulmasta.4)Kaikkihallinnonalat(ja muutkunnan alueellaolevat toimijat)kantavatvastuutakuntalaistenhyvinvoinnista.(Uusitalo ym. 2003, 53; kursivoitu teksti on Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeen lisäys.)22.8.2013/Tuula Haatainen / Kuntajohtajapäivät 20134


Kunnan johtaminen on3. Vaikutusten ennakointia ja kestävää kehitystäTietoisesti ennakoivaa otetta toimintaan jatoimintakenttään.Ei ajauduta vaan ”hakeudutaan” - hyvinvointitietoahyödyntäenTehdään riittävän pitkällä aikajänteellä (= ylisukupolvisetvaikutukset)Hyvinvointia tarkastellaan laajasti ottaen huomioontaloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökohdatEri politiikan lohkojen toimenpiteiden ajallinen jasisällöllinen yhteensopivuus22.8.2013/Tuula Haatainen / Kuntajohtajapäivät 20135


Kunnan johtamisen haasteita...22.8.2013/Tuula Haatainen / Kuntajohtajapäivät 2013


Kuntien strategiakäsiteviidakko…Elinkeinostrategia HyvinvointistrategiaYmpäristöstrategiaSosiaalitoimen strategiaPysäköintistrategiaSosiaali- ja terveystoimen strategiaIkääntymispoliittinen strategiaSivistystoimen strategiaTerveystoimen strategiaTeknisen toimen strategiaKoulutoimen strategiaKulttuuristrategiaMaapoliittinen strategia HenkilöstöstrategiaIlmastostrategiaPalvelustrategiaICT-strategiaMielenterveys- ja päidetyön strategia PäihdestrategiaKestävän kehityksen strategiaOmistajapoliittinen strategiaMarkus PauniVai ohjelmia tai suunnitelmia? Miten asemoidaan?722.8.2013/Tuula Haatainen / Kuntajohtajapäivät 2013


Hyvinvointijohtamisen haasteetkunnissa?Johtamisvastuuon epäselvä jahajaantunut?Hyvinvointistrategioita yms. onvalmisteltu– niitä ei ole kuitenkaan katsottuosaksi kuntastrategiaa?Tavoitteet eivät muututoiminnaksi?Tarkastuslautakunnatarvioivat niukastihyvinvointi-tavoitteidentoteutumista?Hyvinvointitieto onhajallaan, ja sen tulkintaon vaikeaa?Seurantatietoahyvinvoinnista ei olekerätty kattavasti jajärjestelmällisestiHyvinvointitieto ohjaapäätöksen-tekoa jatoimintaa?Päätösten vaikutuksia eiennakoida eikä arvioida?22.8.2013/Tuula Haatainen / Kuntajohtajapäivät 2013(Uusitalo ym. 2003, Wilskmanym. 2008)8


Vasta sitten, kun kuntalaisenhyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kunnan toiminnanja talouden suunnittelua ja kytketään kunnan talousarvionlaadintaan,hyvinvointia tukevistakuntastrategioista ja -työstä tuleevakavasti otettavaakunnallispolitiikkaa.(mukaillen Uusitalo ym. 2003, 54)22.8.2013/Tuula Haatainen / Kuntajohtajapäivät 2013


KIITOS 22.8.2013/Tuula Haatainen / Kuntajohtajapäivät 2013

More magazines by this user
Similar magazines