Esse 13/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 13/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

13 | 27.3.2013 | www.esse.fiTuomiokirkko | Espoonlahti | Leppävaara | Olari | Tapiola | KauniainenTämä Essejaetaan kaikkiinalueen koteihin,joissa ei olemainoskieltoa.Pääsiäisen valoSakea suru, kasvava ilo✚✚23Uolevi Itkonen, oivatarinankertoja.✚✚6Perheitä hädässä.Diakoniatyö auttaa.✚✚4Dancemessu vetikirkon täyteen.✚✚9


www.esse.fiEspoon seurakuntasanomat13 | 27.3.2013Tuomiokirkko | Espoonlahti | LeppävaaraOlari | Tapiola | KauniainenKäsittämätön ilo”Voi sanoa, että tämä on ateria, jonka Jeesuson asettanut ja jonka Hän tarjoaa.”Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.20132Elämässä kohtaamme tilanteita,joissa kokemammeilo ei tahdo mahtua olemukseemme.Silloin tuntuu,että ei millään voi käsittääsitä hyvää, mikä onilon saanut aikaan.Mielemme ja ajatuksemme eivätyksinkertaisesti pysty omaksumaansuurta riemua, johon meillä on aihetta.Koemme, että emme edes osaa ollaniin iloisia ja kiitollisia kuin olisi aihetta.Pääsiäinen kertoo meille juuri tuollaisestailosta. Löydettyään tyhjänhaudan ylösnousseen Jeesuksen opetuslapsetkokivat jotakin niin riemullista,että he eivät käsittäneet sitä kunnolla.Vasta vähitellen he pystyivätomaksumaan tapahtuneen ja ilo saiheissä sijaa.Riemun aihetta pääsiäisen sanomassariittääkin. Pitkänperjantain katastrofimuuttui pääsiäisaamun sanomattomaksiiloksi. Kuolema on voitettu,elämää ei voi nujertaa. Synkkyys jaepätoivo joutuivat väistymään valonja rohkeuden tieltä.Pääsiäisen ansiosta koko todellisuudenperussävy on myönteinen ja toiveikas.Siksi meitäkin kutsutaan jälleenpääsiäisen iloon ja riemuun.Kristus nousi kuolleista!Toivotan Sinulle ja läheisillesi pääsiäiseniloa sekä Jumalan siunaamaakevään aikaa.Tapio LuomaEspoonhiippakunnan piispaSinun edestäsiannettuEhtoollisen asettaja oli kuuluisa siitä, ettäruokaili kaikenlaisten ihmisten kanssa.Yhteyden aterialla kaikille kastetuilleon tarjolla osallisuus kirkon aarteista.Teksti Salla RantaKuva Mikael LindenPäivitysKun kirkossa pappikutsuu pöytään,jossa ”kaikkion valmiina”, yksinousee em pien,toinen vanhasta tottumuksesta.Joku miettii, olenkohan riittävänuskova, toinen kysyymielessään, mikä lienee rituaalintarkoitus.Ehtoollispöytään kutsutaankuitenkin kaikkia.”Jokainen on tervetullut. Tulesellaisena kuin olet. Ei tarvitseolla pyhempi tai pahempi”,toivottaa Leppävaaran kirkkoherraKalervo Salo. Salo onmyös raamatuntutkija ja kirjoittanutväitöskirjan Luukkaanevankeliumista.Ehtoollinen muistuttaa SaloaJeesuksen aterioista, joihinpääsivät mukaan monilla tavoinepäilyttävät ihmiset. Jeesuskohtasi ennakkoluulottomastimyös heitä, joita pidettiinvähemmän pyhinä.Alttarilla ei kysellä kriteerejä.Kirkkojärjestyksen mukaanehtoolliseen saa osallistua jokainenkonfirmoitu kirkon jäsen.Luterilaiset papit eivät tarkista,onko ehtoollisvieras oikeanlainen.Kirkkojärjestyksessä mainitaanmyös, että jos ehtoollistahaluaa joku kuoleman vaarassatai hätätilassa, eikä pappia olesaatavilla, kuka tahansa kristittyvoi antaa toiselle ehtoollisen.Ehtoollisen voima ei perustu sitäjakavan ihmisen taitoihin taitietoihin.Vielä 1800-luvulla ehtoollisellepiti ilmoittautua etukäteen,jotta pappi tiesi, keille sitätarjotaan. Sen korostaminen,kuka kelpaa ehtoolliselle, onJoissakin ihmisissä sitä vain on –lastikaupalla luontaista karismaa.Sellaista ihmistä voi unohtua lumoutuneenakuuntelemaan pariksi tunniksi.Uolevi Itkonen on niitä ihmisiä.Onpa onni, että hän on elämäntyössäänkäyttänyt ominaisuuksiaan yhteisönhyväksi sekä taltioinut tärkeää paikallishistoriaaja -kulttuuria sanomalehtipaperilleja kirjojen kansien väliin.Pinnistys päivänvaloon | s. 6–7 | Elina RaunioSalon mielestä oikeastaan Jeesuksenalkuperäisen tarkoituksenvastaista.Esimerkiksi lasten osallistumisestaon kirkossa ollut erilaisiakäytäntöjä. Välillä heidät pidettiinpoissa alttarilta levottomuudenvuoksi. Nykyisin kastettulapsi saa osallistua yhdessäaikuisen kanssa. Usein lapsetkuitenkin sen sijaan siunataanvanhempien toivomuksesta.Kirkkojärjestyksen mukaanehtoolliselle tuotaville lapsillepitää kertoa toimituksen merkityksestä.Ehtoollisessa yhdistyvätkaikki lahjat, joita kirkolla onjakaa: ikuisen elämän toivo,syntien anteeksi saaminen jayhteys toisiin ihmisiin. Niitäkuvaavat myös sen monet nimet:eukaristia, yhteysateria,Herran ateria, alttarin sakramentti,kuolemattomuudenlähde, armon ateria, esimakutaivaasta.Kirkkokunnilla on erilaisetkäsitykset ehtoollisesta, eivätkäsuurten kirkkokuntien jäsenetsaa osallistua toistensa ehtoolli-Aamuruskon aikaan.Maaliskuinen merimaisemaHangon Tvärminnessäkevätaamuna kello 6.30.Kuva Tommi Heinonenselle. Katolinen kirkko opettaa,että leipä muuttuu toimituksessaKristuksen ruumiiksi ja viinimuuttuu vereksi. Ortodoksisenkirkon ehtoollisella tarjotaankirkkoleipää. Sen nauttimistavarten tulee valmistautuaja paastota. Vapaiden suuntienkirkoissa ehtoollinen on ennenmuuta muistoateria.liiton malja -maalaus.Karakappelin takaseinälläon värikäs taideteos, jonkakautta näkyy taivas.Luterilaisen teologian mukaanKristus on läsnä leivässäja viinissä, jotka eivät kuitenkaanainesosiltaan muutu. Viinipysyy rypälejuomana ja öylättikapeana keksinä.Miten kertoa lapselle asiasta,joka on aikuisellekin käsittämätön?”Voi sanoa, että tämä on ateria,jonka Jeesus on asettanutja jonka Hän tarjoaa. Synti onkäsitteenä lapsille vieras, muttavoi sanoa, että me emme ainatee oikein ja saamme sen anteeksi.Jeesus ottaa meidät vastaan”,Kalervo Salo ehdottaa.Siunaamisesta kysyvälle lapsellevoi sanoa, että se on rukoustoisen puolesta.Kalervo SaloUhrimenoistasakramentiksi✚✚Ehtoollisen esikuva. Ehtoollisenjuuret ovat juutalaisuudenruokaseremonioissa, erityisestiEgyptin orjuudestavapautumisen muistoksi vietettävässäpääsiäisateriassa.✚✚Historiallinen tausta. Moniinantiikin ajan kultteihin liittyisymbolinen eläimen kutenhärän uhraaminen ja syöminen,ja sen kautta yhteys jumalaan.Mutta kristinuskossauhraaminen pikemminkinpäättyy kuin jatkuu, sillä täydellinenuhri on jo annettu.✚✚Jeesus kehotti. Evankeliumeissaja Paavalin kirjeessäkorinttilaisille kerrotaan,Soukassa on moderneja luhtikäytävätaloja,joilla on ikää nelisenkymmentävuotta. Aikoinaantalot ovat olleet uusintauutta Suomessa. Ne ovat viihtyisiäverrattuna tuon ajanmuuhun talotuotantoon.Arkkitehti Matti Vuorionsuunnittelemat talot ovat jonkinlainenvälimuoto kerrostalostarivitalon suuntaan.Talojen suunnittelijana onyleisesti pidetty arkkitehtipariskuntaKaija ja Heikki Siréniä,Jeesus rikkoi sääntöjä. Jeesuksenajan juutalaisuudessa puhtaus-ja pyhyyssäädökset säätelivätihmisten elämää samaantapaan kuin liikennesäännötnykyisin autoilua. Ne määrittelivätsosiaalista elämää, syömistä,liikkumista ja työn tekemistä.Jeesus oli omana aikanaanerikoinen hengellinen opettaja,sillä hän ei piitannut näistäsäännöistä ja rikkoi niitä tahallaan.Jeesuksen tarjoama ruokaei ollut puhtaussääntöjen mukaista,sillä Jeesus oli rikkonutniitä ja saastunut itse. Tooranmukaan ihmisestä tuli epäpuhdas,jos hän kosketti jotakinepäpuhdasta. Myös syöminenmoraaliltaan tai statukseltaanhuonojen ihmisten kanssaoli erikoista ja radikaalia.Kenties meidän aikanamme ehtoollisenmysteeri on yhtä outoja radikaali. Kirkko opettaa,että siinä Jumala antaa itsensämeille.Saloa koskettaa ehtoollisessaeniten kohtalonyhteys Jeesuksenkanssa.”Ehtoollisen syvällisin ajatuson siinä, että sovitustyö tuleejokaisen omalle kohdalle.Meillä on kohtalonyhteys Kristuksenkärsimykseen ja kuolemaan.Mystisellä tavalla silläaterialla meistä tulee osa Häntä”,Salo sanoo.Kansi Kaupunkipolut Sarjassa esitellään Espoon kaupunkipolkuja | myös verkossa www.kaupunkipolut.fiLuhtikäytävätalotkuinka Jeesus pyysi ateriallaennen ristiinnaulitsemistaanopetuslapsia muistamaan itseään.✚✚Ateria kutistui. Ei tiedetätarkkaan, milloin Jeesustamuistelevien yhteysateria tiivistyimuodollisiksi aineiksileiväksi ja viiniksi. Alun perinkyse oli kuitenkin yhdessäsyömisestä.✚✚Kirkon sakramentti. Ehtoollinenon pyhä toimitus, jossaJumalan sana yhdistyy näkyväänaineeseen. Ehtoollisenniukoissa antimissa, öylätissäja tilkassa viiniä, Jumala antaaitsensä seurakunnalle.mutta tieto ei pidä paikkaansa.Heidän lähin työnsä Espoonlahdessaon Amfin asemakaava.Soukka on Espoon vanhimpiakyliä, ja se mainitaan ensikerranvuonna 1540 – Soijkobynimellä. Alueella on aikoinaanollut monenlaista elinkeinoa,mutta todellinen muutos käynnistyialuerakentamisen myötä,jota luhtitalotkin edustavat.Teksti ja kuvaMauritz HellströmEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.20133


Lääkärijonotylittävät rajanViikon kasvoKaupunginhallituksen antamanselvityksen mukaanhoitotakuun määrittämä kolmenkuukauden jonotusaikaon ylittynyt Matinkylän jaPuolarmetsän terveysasemilla.Muilla terveysasemilla kolmenkuukauden raja ei selvityksenmukaan ylittynyt.Selvityksen mukaan jonokiireettömälle lääkärin vastaanotolleoli helmikuussaLeppävaaran terveysasemalla14 päivää, Kilon terveysasemalla29 päivää, Viherlaaksonterveysasemalla 32 päivää jamuilla terveysasemilla yli 42päivää.Espoon valtuustoryhmäteivät hyväksy jonoselvitystä.Kaikki puolueet vaativat kaupunginhallitukseltauutta selvitystäja toimenpideohjelmaajonojen purkamiseksi.Kirkko edellyttäätäyttä korvaustaKirkkohallituksessa arvioidaan,että hallituksen kehysriihenpäätös alentaa yhteisöverokantaa4,5 prosentillamerkitsee luterilaisen kirkonseurakunnille laskennallisestinoin 19 miljoonan euron tulojenlaskua. Seurakuntien saamaosuus yhteisöveron tuotostaon korvausta niiden hoitamistalakisääteisistä tehtävistä,kuten hautaustoimesta,väestökirjanpidosta ja kulttuuriperinnönvaalimisesta.Kansliapäällikkö JukkaKeskitalon mukaan muutoksenkompensoiminen seurakunnilleon välttämätöntä, koskayhteisöveron tuotto ei nytkäänriitä kattamaan seurakuntienlakisääteisten tehtävienkuluja.OikaisuViime viikon Essessä (12/21.3.2013) oli sivun 5 kuvatekstiinlivahtanut virheellinen sukunimija asuinpaikka. Kuvassaolivat Arja ja Heikki PöntysTapiolasta.Niukkuus ajaa kriisiinDiakoniatyöntekijän puoleenkäännytään monenlaisissavaikeuksissa.Yhä useampi perhe hakee apua Espoonseurakuntien diakoniatyöstä. Joukossaon myös kahden huoltajan perheitä,joissa molemmat aikuiset käyvät töissä.Muutos käy ilmi Espoon johtavien diakoniatyöntekijöidentekemästä tilannekartoituksesta.Asiakasmäärien lisääntyminen on näkynyt erityisestiTapiolan seurakunnassa ja Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa.Espoonlahden seurakunnassa diakoninvastaanotolla käytiin aikaisempaa vähemmän,mutta seurakunnan elintarvikejakeluun turvautuvienihmisten määrä kasvoi.Tapiolan seurakunnan diakonissa Merita Hietasenmukaan perheen avuntarpeen taustalla on usein pätkätyötai sairasloma. Myös vuosia jatkunut taantumanäkyy vastaanotoilla.”Akateeminen työttömyys ja työpaikkojen ikäsyrjintänäkyvät. Toiset kouluttautuvat uusiin ammatteihin,mutta opiskelu ja kirjat ovat kalliita, eikä opintotukiriitä perheen menoihin”, Hietanen sanoo.”Työttömyys ei ole enää vain naisvaltaisten palvelualojenongelma. Kohtaamme uutena ryhmänä Nokianja muiden teknologiafirmojen irtisanottuja, jotkaovat työttömänä ensimmäisinä suvussaan”, Leppävaaranjohtava diakoniatyöntekijä Petri Lehtisalo sanoo.Niukkuuden taustalla on tuttuja rakenteellisia syitä.Asuminen pääkaupunkiseudulla on kohtuuttomankallista. Hätää aiheuttavat myös etuuksien viivästymiset,tukipäätösten odottaminen sekä yksinhuoltajaperheissäelatustuen viipyminen, johon Kela reagoihitaasti.”Mielestäni on outoa, että kaupungin vuokra-asunnotkatsotaan liian kalliiksi toimeentulotukea laskiessa.Eikö kaupungin pitäisi taata kaikille mahdollisuusnäihin asuntoihin”, Merita Hietanen sanoo.Hietanen kertoo kuitenkin, että viime vuosina häntävastaan ei ole tullut suoranaisia ”vääryyksiä”, joissakaupunki olisi tehnyt selkeästi virheellisen päätöksenja evännyt asiakkaalle kuuluvan tuen.”Harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisessäkaupungilla olisi huomattavasti parantamisenvaraa”, Hietanen huomauttaa.Myös äkilliset kriisit tuovat perheitä diakonia-avunpiiriin. Sairastuminen, kuolema, työttömyys, työuupumustai opiskeluväsymys, avioero, parisuhdekriisi,mielenterveysongelma, päihderiippuvuus tai asunnonkosteus- ja homevaurio voivat suistaa arjen raiteiltaan.”Epätoivoisissa tilanteissa ihmiset turvautuvat pikavippeihin,ja niistä koituu vielä suuremmat ongelmat.Niihin kantani on ehdoton ei. Myös luottokorttiensaksiminen on usein tarpeen”, Hietanen sanoo.”Pikavippeihin kantani onehdoton ei. Myös luottokorttiensaksiminen on usein tarpeen.”Diakonissa Merita HietanenTilanteen purkaminen voi alkaa esimerkiksi laskukuorienavaamisella yhdessä asiakkaan kanssa jamaksusuunnitelman tekemisellä. Talouskirjanpidonopettelu auttaa ennakoimaan isoja menoja.Taloudellisen tuen tavallisin muoto ovat muutamankympin maksusetelit. Kertaluonteisissa hätätilanteissaseurakunta voi antaa tai järjestää myös tuntuvampaataloudellista apua esimerkiksi Kirkon diakoniarahastontai Tukikummit ry:n kautta.Toivon tuominen elämäntilanteeseen on MeritaHietasen mukaan usein aineellista apua ratkaisevampaa.”Ongelmat ovat ehkä kasvaneet mielessä ja tilannenäyttää lohduttomalta, mutta kun ryhdymme yhdessähoitamaan asioita, mahdollisuuksia alkaakin löytyä.”Usein diakoniatyöntekijän apu on tarpeen jo siinä,että asiakas pääsee kaupungin sosiaalityöntekijänvastaanotolle.”Oman sosiaalityöntekijän puhelinnumerosta vastaausein automaatti. Diakoniatyöntekijöillä on käytössäänvirkanumeroita, joista heidät tavoittaa paremmin.”Taneli KylätaskuJukka GranströmPaljon kaloreita, vähän ravintoa.”Monessa perheessä rahateivät riitä terveelliseen ruokaan,esimerkiksi tuoreiden vihannestenja kasvisten käyttööntai kokolihavalmisteisiin”, diakonissaMerita Hietanen sanoo.Eliisa LassilaOlen toiminut seurakunnan vapaaehtoisena koko ikäni.Aloitin seurakuntanuorista. Lapset ja nuoret ovat yhälähellä sydäntäni. Tänä keväänä olen Tuomasmessun jaaamu messujen avustajana. Esimerkiksi Lintuvaaran naistenraamattupiirissä olen ollut melkein 20 vuotta.Olen kotoisin Ähtärinjärven rannalta, mutta muutin Espooseenjo 1986. Espoon luonnonläheisyys ja pienen mittakaavanmaalaismaisuus viehättävät.Vapaaehtoistoiminnassa hienoaon vahva yhteisöllisyydenkokemus. Haluan jakaa sitähyvää, mitä itse olen saanut.En ole kahvinkeittäjä enkäsukankutoja, vaan puhetyöläinen.Nautin, kun saankäyttää puheenvuoroja.Rukous on minulle tärkeää.Rukouksessa onrajaton toivo.Via Crucis -vaellus vetää väkeäEkumeeninen pääsiäisnäytelmäVia Crucis – Ristin tie esitetääntänä vuonna 18. kerranHelsingin ydinkeskustassa. Viimevuonna vaellusta oli seuraamassanoin 15 000 ihmistä.Ohjaaja Mikko Lammin mukaanjotkut tuntevat Jeesuksenläsnäolon vahvana aavistuksena.”Yhtä varmaa kuin että esityksemmeon esitys, on se, ettäusealle Jeesus on todellisuuttavielä tänäänkin”, sanoo Lammi,joka ohjaa esityksen nyt kolmattakertaa.Pääsiäisnäytelmän järjestääekumeeninen yhdistys ViaCrucis – Ristin Tien Tuki ry. yhdessäHelsingin tuomiokirkkoseurakunnankanssa.70-henkinen työryhmäkoostuu teatterin ja musiikinammattilaisista sekä teatteriharrastajistaja seurakuntalaisista.Vaellus alkaa Kaisaniemenpuistosta 29. maaliskuuta kello21 tai kenraalissa 28. maaliskuutakello 19.Espoon seurakuntayhtymätukee esitystä 5 000:lla eurolla.Kolumni | Maaret Kallio Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti | maaret.kallio@vaestoliitto.fi Samaan aikaan verkossaEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.20134Murheensa kullakinAikanaan pidin valittavia ja väsyneitä vanhempiaaika rasittavina. He eivät tuntuneettajuavan stressiäni töiden ja opintojen keskellä.Sitten tulin äidiksi ja aloin katsoa aiempaaelämääni erilaisin silmin. Nyt olen taatustiyksi niistä rasittavista ja väsyneistä. Vaikkavarmasti omankokoisensa murheensa kullakin.Muistan lukiolaisena tuhahdelleeni pikkusiskonipaineille muurahaiskarhuesitelmästä.Mitä nyt aukeamasta muurahaiskarhua,kun ovella kolkuttelivat ylioppilaskirjoitukset!Vaikka toinen oli vielä aivan pieni ja murhemuurahaiskarhun kokoinen.Läheiseni taas kuunteli surullisin sydäminmuiden valituksia puolisoiden työmatkoista,vaikka itse ei voinut nähdä omaansa kuukausiin.Vaikka onnea oli omistaa joku, jota ikävöidä.Aika montaa meistä on motivoitu syömäänmuistuttamalla Afrikan nälkäisistä lapsista.Lapsena ajatus tuntui hullulta. Miten auttaaAfrikkaa omaa hernerokkaa lusikoimalla?Nyt ymmärrän varsin toisin. Suhteellisuudentajuaja kiitollisuutta sekä paljon valinnanmahdollisuuksia.Seuratessani ystäväni tuskaa vakavan sairaudenäärellä oma väsymykseni haihtuuhöyheneksi kantaa. Neljän lapsen perheen arkirumbaakatsoessa ymmärrän oman rumbaniolevan kevyttä salsaa. Sukupolvien välilläerot ovat huimat. Mummini menetti miehensäsodalle, selviytyi lasten ja eläinten kanssamaatalon arjessa, ulkovessoineen ja vehnäpeltoineen.Arkiset murheet kätkevät kylkeensä lukemattomiaonnenjyväsiä. Nuhanokkaisia lapsia,mutta maailman rakkaimpia. Ärsyttäviäpuolisoita, mutta iltaisin lämmintäkainaloa. Sotkuista kotia ja likaisiatassuja, mutta sitä elämänmakua! Hiljaisemmaksisaattelevat murheet, joihinei itse voi vaikuttaa. Vakavat sairaudet,karut onnettomuudet, rajut menetykset.Päivän viimeisenä iltarutiinina pohdimmekukin ääneen päivän viisi parastaasiaa. Huonompanakin päivänäne löytyvät: kummin soitto, kalapuikot,leikkikaveri naapurissa,pehmeä yöpuku, lumilyhty.Suhteellisuudentajua ja kiitollisuuttavoi käyttää lääkkeinäarjen murheiden sietämiseen.Murheensa kullakin, vaanniin on onnensakin.Kotimaa24.fi”Tasa-arvoisen avioliittolainmyötä evankelisluterilainenkirkko ja muut uskonnollisetyhdyskunnat saavat edelleenitse päättää, miten suhtautuvatsamaa sukupuoltaolevien avioliittoon”, aloitteessatodetaan.Kotimaa24.fi/uutisetHalusimme antaa selkeänviestin, että meidän kirkonpappi ei voi kuulua Lähetyshiippakunnan(Luther-säätiönyhteyteen perustettu) papistoon.Piispa Matti RepoKotimaa24.fi/uutiset”Uskon kohde ei ole uskontunnustus,vaan Jumala. Uskontunnustuksetovat kirkon mielipiteitäsiitä, millainen Jumalaon.”HelsinkiMission toiminnanjohtaja,pastori Olli ValtonenKotimaa24.fi/uutisetNurmijärven kirkkoneuvostohyväksyi kirkkoherran esityksen,ettei seurakunta myöntäisiesikoislestadiolaisille lupaajärjestää omaa säännöllistämessutoimintaa.Kotimaa24.fi/uutisetBlogeissaHankalaa kysymystä pohtivaihminen tarvitsee ratkaisunsatueksi tietoa sekä luotettavanja turvallisen keskustelukumppanin.Tässä pohdinnassa kirkollaja sen ammattitaitoisillatyöntekijöillä voi olla oma ihmisenparasta tukeva roolinsa.Kalervo Salo espoon seurakunnat.fi-blogitOlipa totuus Hautalantapauk sen kohdalla mikä tahansa,summat ovat pieniä,mutta periaatteet suuria.Seppo Särkiniemi espoonseurakunnat.fi-blogitKenen kasvot kelpaavat kirkollekasvoiksi? Googletin kuvia:kirkkoja – tyhjiä ja täysiä,pappeja, vihkipareja, pari piispaa,muutama vauva, jokunenjulkkis.Riitta Kuusi SuomenKuvalehden rajalla -blogiEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.20135


MASENTUNUT? YKSINÄINEN? SOITA!AAMUKORVA SENIORIPYSÄKKI ®Aamukorva on auttava puhelinsenioreille, jotka kaipaavatkuulijaa aamun yksinäisinätunteina. Kuulolla joka aamuklo 5–9. Soita 045-341 0504.Puhelun hinta operaattorisihinnoittelun mukainen.Ammattilaisenohjaama terapeuttinenkeskusteluryhmä yli60-vuotiaille. Ryhmäänosallistuminen on maksutonta.Soita ja varaaaika 045-341 0506.Kaikkien kansojen Israelia siunaavaRUKOUSKONFERENSSI Jerusalemissa.4.-18.9.2013 Näe ja koe Israel-ystävyys ja Raamatunmaan nähtävyydet ainutkertaisella matkallaPyhän Hengen johdatuksessa kansainvälisesti.Jatkuva ylistys-, rukous- ja sananjulistusohjelma.Tunnetut puhujat ja ylistäjät. Simultaanitulkkaus,edullinen hinta, puolihoito ja ilmaiset retket. Kysy:TV7 ’Sanan ja runon tuoksua’ aviopari Auli ja Jaakob050 537 5065, www.sananjarunontuoksua.fiEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.2013657. KOTIMUSIIKKIVIIKKO29.7.-4.8.2013Ainutlaatuinen musiikkileiri kaiken ikäisille ja -tasoisillemusiikin harrastajille, erityisesti perheille.Opetus: jousisoittimet, huilut, kitara, cembalo, viola dagamba, traverso, yhtye-ja orkesterisoitto, yksinlaulu jakuorot. Uutuutena pianonsoiton opetus, jota tarjotaanensisijaisesti leirille osallistuvien perheiden jäsenille.Lapsille kanteleryhmät, lapsikuoro ja musiikkileikkikoulu.Lisätietoja:www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjontaKoulutussihteeri, puh. 044 358 9052Seurakuntaopisto | Järvenpääntie 640 | 04400 JärvenpääEspoo – LommilaFallåker 1, 02740 Espoo(09) 466 900WWW.BLOSIUS.FIKylpyhuoneremontitlähes 20 –vuodenkokemuksella!Hyödynnäkampanja,kysy lisää!Espoon kirkkojen jakappelien kertomaaTiesitkö,• että Espoon nykyinen tuomiokirkkorakennusoli jo olemassa, kunKristoffer Kolumbus löysi Amerikan?• että C.L. Engelin piirtämä kaunisuusgoottilainen, vaaleanpunainenTräskändan kartanon 1820-luvullarakennettu viljamakasiini on ehtinyttoimia monena, jopa sikalana! Entä nyt?• mikä on Kilon Risti?Näistä ja monista muista kiinnostavista asioista kertoo tunnetunespoolaisen tietokirjailijan Kari Pohjakallion teos Espoonseurakuntien rakennusperintöä.Teos on arvokas lisä espoolaiseen kulttuurihistoriaan ja vahvistaaosaltaan espoolaista identiteettiä. Kirja esittelee tekstein ja kuvinseurakuntien sakraalitiloja ja niiden osia, viittä kirkkoa ja 34 kappelia,niiden syntyä ja kehittymistä. Rakennukset esitellään ulkoa ja sisältäarvokasta kirkkotaidetta unohtamatta.Tilaa nyt teosta (102 s.) omaksi ja lahjaksi julkaisijalta Espoon perinneyhdistysAurora ry:ltä kampanjahintaan 15 euroa/kpl (norm. 25,–/kpl),plus postituskulut, osoitteesta www.espoonaurora.net/julkaisut taisähköpostitse espoonaurora@gmail.com tai puhelimitse045 111 8156/Martti Hellström.Uolevi Itkonen kokosiTapiolan seurakunnan50-vuotisen historiankirjaksi. Seurakunnanperustaminen ei ollutitsestään selvä asia.Teksti Elina RaunioKuva Karoliina EkHeinäkuu 2011. Suomi lomaileerannoilla ja leirintäalueilla.Espoon keskuksessa,Kirkonkulman tiilikuutiossa,istuu iso mies sitkeästityötuolissaan arkistomateriaaliinsyventyneenä. Uolevi Itkosen muistiinpanoistaalkaa hahmottua Tapiolan seurakunnan50-vuotishistoriikki.Pinnistely päivänvaloon”Polvileikkauksen jälkeen lääkäri ehdotti,että en lähtisi kesämökilleni keikkumaan.Tuumasin että meneehän se heinäkuunäinkin. Kirkonkulmassa en polvianipaljon rasittanut – seurakuntayhtymänhenkilökunta piti minua kuin piispaa pappilassa.Minulle haettiin varastojen kätköistäyhä uutta tutkittavaa ja toimitettiinkahvit ja voileivätkin eteen”, Itkonen myhäilee.Tapiola tänään -lehden, sittemmin Länsiväylänpitkäaikainen päätoimittaja tekeetietokirjansa journalistin huolellisuudella.Niitä on jo ilmestynyt aimo pino, muunmuassa Espookirja vuonna 1992, Keskustorni1994, Ihmisiä Tapiolassa 1998, Clasu jaTampere vuonna 2001 ja Tapiola-yhtiöidenjuhlakirja Tapiola-fuusio vuonna 2002.Tärkeä osa Tapiolan seurakunnan historiaaoli taltioituna eläviksi muistoiksi hänenomaan ”keskusyksikköönsä”. Pohjaakirjalle loivat hänen pitämänsä seurakunnan40- ja 50-vuotisjuhlapuheet. Kirjan tekoasuunnitellessaan Itkonen laati alkajaisiksilistan henkilöistä, jotka osaisivat kertoaseurakunnan alkuvaiheista.”Tuijotin listaa ja tajusin, ettei siinä olemontakaan sellaista, jolta olisi enää tietoasaatavilla. Tekemisen onni oli siinä, että aikalaisenaolin saanut tavata niitä ihmisiä,jotka olivat raataneet seurakunnan synnynpuolesta.”Yksi tärkeimmistä tietolähteistä oli Helsinginyliopiston maantieteen laitoksenprofessori Leo Aario, jonka kanssa Itkonenkeskusteli 1980-luvulla paljon Tapiolanasioista. Aario oli Tapiolan seurakunnansynnyn ytimessä seurakuntayhdistyksenpuheenjohtajana ja Espoon kirkkovaltuustonjäsenenä.”Hän oli varsinainen voimahahmo, professoriLasse Hautamäen sanoin ’pieni jaitsepäinen mies’ joka vaikutti merkittävästisekä seurakunnan syntyyn että sittemminTapiolan kauppala-asemaan. Kirjaatehdessäni yllätyin huomatessani, että Aarioei ollut koskaan kuvaillut, miten vaikeaseurakunnan alkutaival oli. Hän ei selvästikäänhalunnut muistella menneitä pahalla”,Itkonen pohtii.”Olen otettu jaonnellinen.”Uolevi ItkonenTapiolan puutarhakaupunki sai ensimmäisetasukkaansa kesällä 1954. Se kasvoivauhdilla nuorten perheiden kaupungiksi.Aktiivinen väki perusti järjestöjä ja kerhoja.Tapiolan suunnittelijalla ja rakennuttajalla,Asuntosäätiöllä, oli merkittävä roolimyös arkisessa elämässä. Asuntosää tiöntiedotuspäällikkönä Uolevi Itkosella olinäköalapaikka alueen syntyyn.Säätiö kutsui yhdessä Espoon suomalaisenseurakunnan kanssa toukokuussa1955 koolle kokouksen, jossa yksimieliselläpäätöksellä syntyi seurakuntayhdistys.”Kyse oli seurakuntayhdistyksestä, eiseurakunnasta. Sitä ei voitu vielä perustaa,koska Tapiolasta puuttuivat kirkkolainedellyttämät säännölliselle seurakuntatyöllevälttämättömät rakennukset ja tilat”,Itkonen kirjoittaa historiikissa.Seurakuntayhdistyksellä oli monenlaistatoimintaa, jota se rahoitti muun muassajärjestämällä arpajaisia. Pastori Lenno Järvikiersi ovelta ovelle tapaamassa tapiolalaisiaja piti jumalanpalveluksia parakissaja viidesti vuodessa elokuvateatteri KinoTapiolassa. Vaikka omaa seurakuntaa ei ollut,se toimi käytännössä aktiivisesti myösyksityiskodeissa.”Espoo eli suuren murroksen kautta, silläkaupungin väestön enemmistö oli kallistunutsuomenkielisten puolelle. Kielikysymyksetvaikuttivat moneen asiaan käytännössäja asenteissa”, Itkonen pohtii.Espoon suomen- ja ruotsinkielisten seurakuntienyhteisessä kirkkovaltuustossaedusmiesten määrä oli kielijaon mukaisestitasan 12–12. Leo Aario oli sinnikkäin uudenTapiolan seurakunnan kiirehtijä. Hänpelkäsi, että asian viivyttäminen johtaisikirkolle varatun maa-alueen luisumisenmuuhun käyttöön.Ratkaisevassa valtuustokokouksessaTapiolan seurakunnan erottamista omaksiseurakunnakseen kannatti 11 ja vastusti10 edustajaa. Kokouksesta oli poissa kolmejäsentä, mikä luultavasti ratkaisi äänestystuloksen.Erinäisten tarkennusten ja hallinnollistenkierrosten jälkeen Tapiolan seurakuntasyntyi virallisesti 1.5.1960.Tapiolan seurakunnan alkutaipaleellaKuka?Kuka?Uolevi Itkonen, 75 v,espoolainen vaikuttaja,valtiot. maist., entinenLänsiväylän päätoimittaja,nykyinen tietokirjailija.Missä?Usein kirjoitustyön parissakotonaan Kivenlahdessa.Mitä?Uusin kirja Tapiola,seurakunta Espoossa– viisi vuosikymmentäseurakuntaelämää ilmestyijuuri. Se kertoo seikkaperäisestiseurakunnansynnystä ja sen vaiheistanäihin päiviin saakka.Perustajien patsaalla. UoleviItkosella ja Tapiolan perustajillaon pitkä yhteinen historia.suuret asiat eivät olleet itsestään selviä.Puutarhakaupungin keskusalueen suunnitellutarkkitehti Aarne Ervi oli piirroksiinsaasettanut kirkon keskelle kylää. Ennenkuin se siihen nousi, käytiin vielä perineriskummallisia tonttien tarjous- jakerjuuviritelmiä sekä kirkon arkkitehtikilpailu,jonka lopputulos suututti Asuntosäätiötäjohtaneen Heikki von Hertzeninikiajoiksi. Itkonen kuvaa vaiheikkaitakäänteitä kirjassaan kuin jännitysnäytelmää,jollainen se jälkikäteen tarkasteltunaolikin.Maaliskuu 2013. Uolevi Itkonen näyttäätyytyväiseltä. Tapiolalaisessa kahvilassahänen käsissään on painotuore kirjaTapio la, seurakunta Espoossa – viisi vuosikymmentäseurakuntaelämää.”Olen otettu ja onnellinen. Minulla ontunne, että olen saanut kaikkiin kysymyksiinivastauksen, ja mitään ei jäänyt tätäkirjaa varten tekemättä.”Nyt on aika hiukan huilata, mutta kahdenseuraavan teoksen aiheet ovat jo mielessä.”Niistä en vielä puhu ääneen. Haluankeskittyä yhteen tarinaan kerrallaan.”Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.20137


Pitkäperjantaista PääsiäiseenEspoon ja Kauniaisten seurakunnissaValo voittaa pimeän.Hauta on tyhjä, Kristus nousi kuolleista!Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.20138Espoon tuomiokirkkoseurakunta29.3. klo 10 Espoon tuomiokirkko, Pitkäperjantain jumalanpalvelus,Radioidaan YLE Radio 129.3. klo 15 Espoon tuomiokirkko, Kristuksen kuolinhetken hartaus30.3. klo 23 Espoon tuomiokirkko, Pääsiäisyön messu31.3. klo 10 Espoon tuomiokirkko, Pääsiäispäivän messu klo 10,Radioidaan YLE Radio 131.3. klo 16.30 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo,Englanninkielinen jumalanpalvelus1.4 kl. 12.15 Espoon tuomiokirkko, Toisen pääsiäispäivän messuEspoonlahden seurakunta29.3. klo 10 Espoonlahden kirkko, Sanajumalanpalvelus29.3. klo 15 Soukan kappeli, Jeesuksen kuolinhetken hartaus29.3. klo 16 Espoonlahden kirkko, Siionin veisuut30.3. klo 23 Espoonlahden kirkko, Pääsiäisyön messu31.3. klo 10 Espoonlahden kirkko, Pääsiäispäivän messu31.3. klo 11.45 Espoonlahden kirkko, Avoin rukouspiiri31.3. klo 17 Soukan kappeli, Pääsiäispäivän messu1.4. klo 10 Espoonlahden kirkko, Toisen pääsiäispäivän messu1.4. klo 17 Soukan kappeli, Gospel-messuKauniaisten suomalainen seurakunta29.3. klo 10 Kauniaisten kirkko, Pitkäperjantain jumalanpalvelus31.3. klo10 Kauniaisten kirkko, Pääsiäispäivän messu1.4. klo 10 Kauniaisten kirkko, Toisen pääsiäispäivän messuGrankulla svenska församling29.3 kl. 12 Grankulla kyrka, Långfredagens passionsgudstjänst31.3 kl. 12 Grankulla kyrka, Påskdagens högmässa1.4 kl. 12 Grankulla kyrka, Påsk annandagens högmässaLeppävaaran seurakunta29.3. klo 7.45 KilonRisti, Hiljainen aamurukous29.3. klo 10 Leppävaaran kirkko, Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus29.3. klo 15 Leppävaaran kirkko, Jeesuksen kuolinhetken hartaus30.3. klo 23 Leppävaaran kirkko, Pääsiäisyön messu,kirkko on avoinna hiljentymiselle jo klo 22.3031.3. klo 10 Leppävaaran kirkko, Pääsiäispäivän messu31.3. klo 12 Perkkaan kappeli, Pääsiäispäivän messu1.4. klo 10 Leppävaaran kirkko, Toisen pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus1.4. klo 16 Lasten kappeli Arkki, Narsissimessu,kirkkokahvit ja pashaa messun jälkeen1.4. klo 18.30 Perkkaan kappeli, Siioninvirsiseurat, kahvitarjoilu seurojen aluksiOlarin seurakunta29.3. klo 10 Olarin kirkko, Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus29.3. klo 15 Olarin kirkko, Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki30.3. klo 23 Olarin kirkko, Pääsiäisyön messu ja juhla31.3. klo 10 Olarin kirkko, Pääsiäispäivän messu31.3. klo 12 Matinkappeli, Pääsiäispäivän messu1.4. klo 10 Olarin kirkko, Toisen pääsiäispäivän messuPääsiäisajan ikoninäyttelyIkonimaalari Kati Peltomaan maalauksiaHiljaisuuden kappelissa 25.3.–30.4.Arkisin klo 12–18 ja lauantaisin klo 12–15.Kauppakeskus IsoOmena. Piispansilta 11.Tapiolan seurakunta29.3. klo 10 Tapiolan kirkko, Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus29.3. klo 15 Tapiolan kirkko, Jeesuksen kuolinhetken muiston rukoushetki30.3. klo 23 Tapiolan kirkko, Pääsiäisyön messu31.3. klo 10 Tapiolan kirkko, Pääsiäispäivän messu31.3. klo 11 Otaniemen kappeli, Pääsiäispäivän messu1.4. klo 10 Tapiolan kirkko, Toisen pääsiäispäivän messuEsbo svenska församling29.3 kl. 10.30 Olars kyrka, Gudstjänst29.3 kl. 12.15 Esbo domkyrka, Gudstjänst30.3 kl. 20 Hvittorps lägercentrum, Mässa tillsammans med påskskriftskolan30.3 kl. 23 Mataskärs kapell, Påsknattsmässa31.3 kl. 12.15 Esbo domkyrka,31.3 kl. 10.30 Olars kyrka, Mässa med små och stora1.4 kl. 12.15 Esbo domkyrka, HögmässaPääsiäisen musiikkia – Påskens musikLisää tienviittoja matkallesi pääsiäiseen29.3. klo 10 Heinrich Schütz: Jeesuksen seitsemän sanaa ristilläLeppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.Musiikkina Heinrich Schützin pienoispassio Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä kuorolle,solisteille ja soittajille. Liturgina Kirsti Koskela. Sirke Mäki ja Heljä Saulamaa, viulu. ClaudiaGraupner, urut sekä Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro. Johtaja Kullervo Latvanen.Vapaa pääsy.Pe 29.3. klo 15 J. Haydn: Jeesuksen seitsemän sanaa ristilläFr 29.3 kl. 15 J. Haydn: Jesu sju ord på korsetKauniaisten kirkko, Kavallintie 3. Grankulla kyrka Kavallvägen 3. Kamus -kvartetti.Lukukappaleet Mauri Vihko ja Carola Tonberg-Skogström. Vapaa pääsy.Tvåspråkig musikandakt. Kamuskvartetten, Carola Tonberg-Skogström och Mauri Vihko,textläsare. Fritt inträde.29.3. klo 18 Agios o Theos - pitkäperjantain hartaus gregoriaanisin sävelinTapiolan kirkko, Kirkkopolku 6. Lauluyhtye Scola Sancti Henrici. Laulua ja pitkäperjantainRaamatun lukukappaleita. Vapaa pääsy.29.3. klo 21 Pitkäperjantain iltakonserttiEspoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5D. Buxtehude: Membra Jesu nostri. Pia Bengts, sopraano. Sari Rautio, sopraano.David Hackston, altto. Mats Lillhannus, tenori. Juha Karvonen, baritoni. Soitinyhtye Storia.Vapaa pääsy ja ohjelma. Kolehti yhteisvastuun hyväksi. Yhteistyössä Esbo Svenska församlingja Olarin seurakunta.31.3. klo 18 Iltasoitto “Pianotrion pääsiäisiloa”Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2. Musiikkiopisto Juvenalian opettajat esittävätkamarimusiikkia ”Elämän lähteellä”. Vapaa pääsy.1.4. klo 15 Sanna Vaarnin pianokonserttiTapiolan kirkko, Kirkkopolku 6Schubertin ja Leoš Janá ek musiikkia. Ohjelma 10 € yhteisvastuun hyväksi. Vapaa pääsy.1.4 kl. 19 Folkmusikfestivalen Juurijuhla - Rotfest1.4 klo 19 Kansanmusiikkijuhla Juurijuhla - RotfestEsbo domkyrkan, Kyrkparken 5. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5.Juurijuhlan avajaiskonsertissa esiintyvät Gunnar Idenstam, orgel/urut ja Johan Hedin,nyckelharpa/avainviulu. Vapaa pääsy. Yhteistyössä Espoon tuomiokirkkoseurakunta jaEsbo svenska församling.Dancemessu tanssitti Helsingissäpappikin tanssii. KariKanalan mielestä kirkossasaa tanssia.Dance+Pray onmessu, joka vetikirkon täyteenHelsingissä.Voisiko erikoismessutoteutuamyös Espoossa?Teksti Outi IkonenKuvat Jani LaukkanenAgricolan kirkonovista pulpahteleeulos kirkkokansaa,jonkakeski-ikä onalempi kuin yleensä messustapoistuvien. Taustalta kuuluumatala bassovoittoinen musiikkija portaita alas kapuavienihmisten ilmeet ovat iloisiaja innostuneita.”Oli jännä ja ovela kokemus.Vähän erilaista meininkiä”,noin parikymppinen nainenkommentoi.”Ihan mahtavaa. Ihmisetlähtivät hyvin mukaan jaoli tosi kivasti porukkaa. Ylittiodotukset”, kommentoivatDance+Pray -messuun osallistuneetrunsas viikko sitten.Pikkukirkkopäivien päätteeksipidetty Dancemessu järjestettiinHelsingissä ensimmäistäkertaa.”Dance+Pray on oikea luterilainenmessu, johon sisältyyjumalanpalvelus ja ehtoollinen,mutta sen kielenä on dancemusiikki.Liki 30 prosenttia Suomennuorista kuuntelee dancea,joten se on tervetullut lisämetalli- ja popmessujen rinnalle”,messun liturgi, dj-pastoriKari Kanala kertoo.Pikkukirkkopäivillä puolestaanpohdittiin kirkon tulevaisuutta.Kallion kirkkoherraTeemu Laajasalon johtamassapaneelissa kysyttiin muunmuassa, miten Jeesus myydääneli millainen on lähetyskäskynykymuotoon käännettynä.Keskustelua seurannutkasvatuksen sihteeri Kari Kanalanäkee, että isostoiminnallaon merkittävä roolin kirkontulevaisuudessa.”Isosuus on Suomen suurinmaallikkoliike. Isosten kauttarippikoululaisille syntyykorjaavia kokemuksia, kun hehuomaavat kenties ensimmäistäkertaa elämässään, että kuuluvatjohonkin itseään suurempaanryhmään – kirkkoon.”Rippikoululaisia oli myösDancemessussa, joka onnistuihoukuttelemaan Agricolan kirkonpenkitlähes ääriään myötentäyteen. Pääasiassa housestaja trancesta eri variaatioineenkoostuneen musiikin olivatsuunnitelleet ja tuottaneetelektronisen tanssimusiikinkokoonpanon, Audilen, kristillisetDJ:t sekä G-Powered.”Kaikki musiikki voi toimiaJumalan kunniaksi. Dancemessuon oikea jumalanpalvelus– siellä on saarna ja rukousta,enkä näe syytä, miksei musiikkivoisi olla mukana elävöittämässäsitä, sanoo Audilen laulajaTiia Svart.erilainen messu. Dancemessuveti Agricolankirkon täyteen nuoria.Audile on käyttänyt Dancemessunmusiikkien suunnitteluunuseita kuukausia.”Halusimme valita laadukasta,nykypäiväistä kristillistätanssimusiikkia. Tilaaja ja manageriluottavat meihin, jotenolemme saaneet sanoa omanmielipiteemme siitä, millainenmusiikki mihinkin kohtaamessua parhaiten sopisi”, TiiaSvart kertoo ja muistuttaa, ettäkyseessä on dancemessu, eikäteknomessu niin kuin jossakinyhteyksissä on esitetty.Seuraava Dancemessu saatetaannähdä Kirkon nuorisopäivillä,mikäli tehdyt suunnitelmattoteutuvat, joskin ennensitä Audile matkaa soittamaankauas rapakon taakse.Entä voisiko Dancemessuntoteuttaa Espoossa?”Dancemessua en tunne tarpeeksi,että osaisin arvioidasen soveltuvuutta kokonaistoteutuksena”,sanoo Olarinkirkkoherra Salla-Maria Viitapohja.Viitapohjan mielestä jumalanpalveluselämääkannattaakuitenkin uudistaa ennakkoluulottomasti.”Espoon kirkoista voisin kuvitellaTapiolan tai Espoonlahdenkirkon olevan paremminsopiva tällaiseen musiikilliseenmessutoteutukseen sekäakustiikan että tilassa liikkumisenkannalta. Olarin kirkkoon akustisesti haastava, jos kyseessäon vahvistettu musiikki”,hän toteaa.Valtaosa Helsingin Dancemessuunosallistuneista vaikuttisuhtautuvan messuunpositiivisesti, mutta joukostakuului myös hämmentyneitäääniä.Joku kaipasi enemmän aitoa,osallistuvaa ylistystä ja rukousta,toinen totesi, ettei ehkäpystynyt keskittymään Jumalaanniin kuin ajatteli.Ilta huipentui siihen, ettäkirkkokansa kerääntyi alttarinympärille tanssimaan ja ylistämäänJumalaa.”Tämähän on kohumessu,josta media on kiinnostunut.Yksi iso kysymys on, saako kirkossatanssia ja vastaan siihen:kyllä saa. Itse ajattelen asioitaRaamatun tuhlaajapoikakertomuksenkautta. Vanhempi poikatulee pellolta ja kuulee iloisensoiton, laulun ja tanssin,kun tuhlaajapoika on palannutkotiin. Sehän on vertauskuvataivaasta – nyt me otammeförskottia siitä”, sanoo KariKanala.Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.20139


Menovinkit esse.menovinkit@kotimaa.fiTietoa✚✚Ke 27.3. klo 18 TerveyspisteValpurissa (Merivalkama8 D, sisäänkäynti kävelykaduneli Merenkäynnin puolelta)selvitellään SPR Lounais-Espoonjärjestämässäteemaillassa, mitä on henkinentuki. SairaanhoitajaSari Valoaho alustaa siitä,miten kriisin kohdannuttaihmistä voi auttaa. Alustuksenjälkeen on mahdollisuusverenpaineen, verensokerin,vyötärönympäryksenym. mittauksiin ja keskusteluunsairaanhoitajankanssa sekä kahvitteluunja toimintaan tutustumiseen.Terveyspisteen palvelutovat verensokerin mittaustalukuun ottamatta ilmaisia.✚✚Su 31.3. klo 12–14 TalomuseoGlimsissä (Glimsintie 1) pääseetyöpajassa maalaamaanmunia. Pääsyliput museorakennuksiinja museon tapahtumiin4/3 e, alle 18-vuotiaatilmaiseksi.✚✚Ke 3.4. klo 14 Espoon kaupunginmuseoKAMUssa(Ahertajantie 5) Seniori-iltapäiväteemalla Minä muistan– muistitietoa kaupunginmuseonarkistosta. IntendenttiLiisa Ropponen jatutkija Sari Piirainen kertovatmuistitiedon tallentamisestamuseokokoelmiin.Aivan aluksi juodaan kuitenkinpullakahvit.✚✚Ke 3.4. klo 16.15 Tapiolan palvelukeskuksessa(Itätuulenkuja4) kokoontuu EspoonNivelpiiri. Muistin hoitamisestaovat kertomassamuistineuvojat Mirja Riihinenja Erja Rauste.✚✚To 4.4. klo 17–19.30 Kauklahdenkirjastossa (Hansakallio2) Espoon työväenopistonkurssi-ilta Kompostinperustaminen ja hoito.Luen noitsijana on hortonomi,puutarhaopettaja Kir-Tapahtumatiedotlähetetään viimeistäänkymmenen päivää ennenlehden ilmestymistäosoitteeseenesse.menovinkit@kotimaa.fi.Toimitus ei takaa, että kaikkilähetetyt tiedot julkaistaan.Tilaisuuksiin on vapaa pääsy,ellei pääsymaksua mainita.si Tuominen. Kurssilla käydäänläpi kompostin hoidonperusperiaatteet, ratkotaankompostointiongelmiaja neuvotaan miten kompostissasyntyvää humustakäytetään.Tunnelmaa✚✚To 28.3.–su 21.4. Galleria Aarnissa(Ahertajantie 5) onmaalauksia järjestäytyneestäsattumasta Teemu Kankaannäyttelyssä Coincidenceof Order. Ti, to, pe 11–18,ke 11–20, la–su 11–17.✚✚Ti 2.4–La 13.4. Galleria Espoonsillassa(Virastopiha3) arkkitehti Risto Trofastinnäyttely Maalauksia viimevuosilta. Ti–pe 11–16, la–su 12–15.✚✚Ti 2.4. klo 13.30–15.15 Sellosalinlämpiössä (Soittoniekanaukio1) pyörähdelläänEspoon Pelimannien tahdittamatpäivätanssit.✚✚Ke 3.4. klo 17 ja klo 19 EspoonkulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) kitara soi herkästija heleästi, rytmikkäästija räväkästi Espoon musiikkiopistonkitarasolistienja -yhtyeiden esityksissäTarinoita kuudella kielellä.Kumpikin konsertti onnoin tunnin mittainen, eiväliaikaa.✚✚To 4.4. klo 14 Espoon kulttuurikeskuksenLouhisalissa(Kulttuuriaukio 2) MonicaAspelund ja Leo Holmgreninluotsaama trio tarjoilevatiltapäiväkonsertinjazzsävelmien parissa. Liput10/5 e Lippupisteestä, jossahintaan lisätään palvelumaksu.Jeesus ilman mysteeriäPaul Verhoeven ja Rob van Scheers: JeesusNasaretilainen. 294 sivua. Into Kustannus 2012.KirjaPaavi piristääJeesus-keskusteluaBenedictus XVI (Joseph Ratzinger): Jeesuksenviimeiset päivät. 296 sivua. Perussanoma 2013.KirjaVirastaan yllättäeneronnutsaksalainen paaviBenedictusXVI, siviilinimeltäänJoseph Ratzinger,puhuusuomalaisille vieläemerituksena.Hänen Jeesustrilogiansatoinenosa Jeesuksenviimeiset päivät ilmestyi suomeksi viimeviikolla.Kirja käy tarkalla kammalla läpi Uudestatestamentista Jeesuksen kärsimyshistorian.Kirjoittajan katsannossa sen tapahtumatovat luotettavaa kuvausta ja tulkintaaJeesuksen viimeisen aterian, ristiinnaulitsemisenja kuolleista nousemisen kaltaisistaperusasioista.Kirja kunnioittaa historiallisessa raamatuntutkimuksessatehtyä työtä. SiitäAmerikkalainentoimintaelokuvienohjaaja PaulVerhoeven onosallistunut tunnetunJeesus-tutkijoidenryhmäntyöskentelyynja pohtinut Jeesuksenarvoitustayli kaksikymmentävuotta. Alkuperäisenätavoitteenaoli tehdäensimmäinen uskottava Hollywood-elokuvaJeesuksesta, mutta haave ei ole toteutunut.Verhoevenin Jeesus on kaikin puolin inhimillinenja erehtyväinen mies, joka etsiiomaa tehtäväänsä ja tarkoitustaan julmissaolosuhteissa. Peileinä on kaksi ylivoimaistamahtia, profeettojen julistuksessailmaistu Jumala ja pyhää maata miehittävä,otteissaan raaka Rooman valtakunta.Tuloksena on tiedollisesti ansiokas javangitsevan kiinnostava versio siitä, mitenasiat kenties tapahtuivat. Silti se on puujalkaversio.Verhoeven sivuuttaa kategorisestikaiken ”mahdottoman”. Tarinaan eijää yhtään ihmettä, minkäänlaista mysteeriätai lumoa, ei edes aavistusta inhimillisenylittävästä.Jeesusta ympäröivän sumun ja salaisuudenpäälle Verhoeven maalaa uutta kuvaa.Evankeliumien kirjoittajien tärkeinpoliittinen tarkoitusperä oli kapinallisenateloitetun Jeesuksen epäilyttävyyden häivyttäminenroomalaisten silmissä. Jeesussaa lopulta Che Guevaran piirteitä ja ajautuuaseisiin tarttuvaksi vastarintataistelijaksi.Tässä Verhoevenin todistelu on tavattomanhuteraa.Jeesus Nasaretilainen jättää samankaltaisenpuolinaisen tunnun, joka vaivasiVerhoevenin ohjaaman Total Recall -elokuvanpäähenkilöä. Insinööri Douglas Quaid(Arnold Schwarzenegger) ei muistanutkuka oli, kunnes heräsi omaan huutoonsa.Taneli Kylätaskuhuolimatta paavi myllyttää vaikutusvaltaisellaja piristävällä tavalla keskustelua raamatuntutkimuksenja kirkon opetuksensuhteesta.Benedictus painottaa sitä, että historiallaon todella väliä. Ilman keskeisten tapahtumienhistoriallisuutta usko on pohjaavailla.Kriittistä raamatuntutkimusta ja siihennojaavaa tulkintaa on korjattava ja täydennettävä”uskon hermeneutiikalla”. Benedictuskaipaa myös kirkkoisien raamatuntulkinnansuurien oivalluksien kunnianpalautusta.Selkokielellä tämä merkitsee sitä, ettäkirkon teologia ottakoon väsähtäneeltäkriittiseltä eksegetiikalta raamatunselityksenohjat käsiinsä. Benedictukselle raamatuntulkinnanavaimen muodostaa niin sanottu”uskonsääntö” eli kirkon liturgiaankiteytynyt keskeisten asioiden tiivistelmä.”Jos Jeesus ei ojentanut opetuslapsilleenleipää ja viiniä ruumiinaan ja verenään,silloin kirkon eukaristiajuhla on tyhjä– hurskasta fiktiota.”Rooma on puhunut.Jussi RytkönenElina BrotherusSoittaja sielultaanSibelius-Akatemian kahvion nurkkapöytäänpaistaa aurinko. Maria Kalaniemi istahtaaauringonläikän valaisemalle tuolille ja sulkeesilmänsä. Taiteilijan kalenteri on täpötäynnä,mutta hän ei anna kiireen häiritähaastattelua.”Musiikki on aina kuulunut voimakkaasti elämääni.Radio on ollut suurin innoittajani. Se oli aina päällä,sieltä tuli musiikkia Sibeliuksesta humppaan, sulassasovussa.”Kalaniemi oli yhdeksänvuotias, kun mummu toihänet Helsinkiin soitinliikkeeseen. Kotiin palattiinpieni valkoinen harmonikka kainalossa. Äiti kommentoi,että ”voi kun oppisit edes yhden kappaleen soittamaan,niin mummu olisi tyytyväinen”.Pian Kalaniemi alkoi tapailla radiosta tuttuja melodioita.Kymmenvuotiaana hän kävi jo tansseissa soittamassa.Mummu oli kuitenkin sitä mieltä, että tytönpitää päästä nopeasti kunnon oppiin. Kaksitoistavuotiaanahän pääsi Espoon musiikkiopistoon ja alkoisoittaa tanssimusiikin lisäksi klassista musiikkia.”Musiikkiopistoon perustettiin kansanmusiikkiyhtyevuonna 1976. Soitimme paljon espoolaista kansanmusiikkiaja innostuin siitä yhä enemmän.”Harmonikka on Kalaniemen mielestä Suomen epävirallinenkansallissoitin. Soittimella on suomalaisessakulttuurissa vahvat juuret. Sillä on soitettu ilot ja surut.Taiteilija myöntää, että harmonikan soittajan rasitteenaovat vanhat ennakko-oletukset.”Joskus ajatellaan, että kaikki haitaristit soittavatSäkkijärven polkkaa ja Metsäkukkia. Nykyään moniharmonikansoittaja aloittaa Bachilla.”Kansanmusiikki on Kalaniemelle tärkein inspiraationlähde ja hänet tunnetaan perinteisen kansanmusiikinuudistajana ja sovittajana. Erityisesti hän haluaatuoda sävellyksissään esiin harmonikan meditoivaa,herkkää puolta.”Harmonikankin avulla voi puhdistautua.”Onko intohimoinen muusikko koskaan halunnutInspiraatio radiosta.Maria Kalaniemen lapsuudessavekslattiin kahdenradiokanavan välillä.heittää haitaria nurkkaan ja vaihtaa alaa?”Kaikissa ammateissa on raskaita hetkiä. Ihmistenhyvän palautteen vuoksi uskon, että tällä on tarkoitus.Nuorena tyttönä en osannut kuvitellakaan, mitenmaailma aukenee tämän työn kautta.”Kansanmusiikkiperinne elää Espoossa, ja Kalaniemion yksi perinteen jatkajista. Hän on toisena pääsiäispäivänäalkavan kansanmusiikkifestivaali Juurijuhlanperustajajäsen. Tiistaina 2. huhtikuuta Kalaniemiesiintyy ystävineen Lagstadin kotiseututalossa konsertissa,jossa juhlitaan Kalaniemen 30 vuotta kestänyttätaiteilijan uraa.”Espoo on vahva kulttuurikaupunki ja on tärkeää,että kansanmusiikki tulee kunnolla esille. Täällä onhyvin monimuotoista kansanmusiikkia”, Kalaniemi toteaanapakasti.Teksti Maaret VäkinenJuurijuhlan avajaiskonsertti maanantaina 1.4. klo 19Espoon Tuomiokirkossa.Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201310Dr. Evl vastaaRaamattu opettaa, että Jeesuslunasti koko ihmiskunnan. Koskeekolunastus takautuvastimyös muita ihmislajeja, esimerkiksineandertalin ihmistä, jokaeli maapallolla samaan aikaankuin oma lajimme ja hautasikuolleensa? Toisin sanoen, olikoneandertalin ihmisellä sielu, jaoliko se osallinen syntiinlankeemuksesta?Kiperiä pähkinöitäNykyisen tieteen käsitykset ihmisyydenja maailman synnystäovat huomattavasti laajemmatkuin silloin, kun raamatuntekstitkirjoitettiin. EnsimmäinenMooseksen kirja sisältääDr. Evl vastaa lukijoiden lähettämiin kysymyksiinLähetä kysymyksesi osoitteessa www.espoonseurakunnat.fi/dr-evlkaksi luomiskertomusta. Kumpikinniistä antaa hieman erilaisenkuvan maailman luomisesta.Ensimmäisessä luomiskertomuksessaluominen tapahtuusuurin piirtein samassajärjestyksessä kuin nykytietämysmaailman, kasvien, eläintenja ihmisten synnystä.Toinen luomiskertomus taassijoittuu Edenin paratiisiin jase sisältää myös syntiinlankeemuskertomuksen.On mielenkiintoista huomata,että Ensimmäisessä Mooseksenkirjassa myös annetaanymmärtää, että Adamin ja Eevanjälkeläiset eivät olleet ainoitaihmisiä maan päällä. Onmyös syytä muistaa, että luomiskertomustenalkuperäinentarkoitus ei ole ollut tarkantieteellisen kuvauksen antaminen.Itse ajattelen, että eri ihmislajeillaon uskonnollisessamielessä sielu siinä vaiheessa,kun heidän kulttuurissaanon ilmennyt uskonnollisia käsityksiä.Neandertalin ihmiset eivätmonien muiden ihmislajien tavoinole käsittääkseni eläneetAdamin ja Eevan ”paratiisissa”siinä mielessä, että heidän kulttuuristaanolisi puuttunut esimerkiksiväkivalta, itsekkyysjne. Tässä mielessä myös neandertalinihmiset ovat olleet todennäköisestisyntisiä. Samoinon vaikea määritellä, mitä ihmislajejaJeesuksen sovitustyökoskee.Asialla voisi kuitenkin ehkäspekuloida siihen suuntaan, ettäsovitus koskee ainakin kaikkianykyihmisiä ja muita ihmislajeja,joilla voidaan ymmärtääolevan sielu.✚✚Dr. Evl ja hänen lemmikkinsä muistuttavat Austin Powers-elokuvista tuttua kollegaa Dr. Eviliä. Kumpaakin hahmoakiinnostavat pahuuteen liittyvät kysymykset, muttaDr. Evl kokee olevansa hyvisten puolella. Katso kokovastaukset osoitteesta www.espoonseurakunnat.fi/dr-evlVirkistyparissaJos sinulle ei vielätuletilaa se nyt.Saat sen maksutta.Tilaukset ja tiedustelut:Espoon seurakuntayhtymäessetilaukset.espoo@evl.fi,puh. (09) 8050 2600.nToimittajalta Ulla Lötjönen | toimituspäällikköKuka kelpaa pöytään?Kuuman kesäpäivän kikatusta. Serkkulaumaon koolla sukujuhlissa. Meillä lapsilla on keskenämmehauskaa ja niin tuntuu olevan aikuisillakin.Hekin tapaavat toisensa pitkästäaikaa. Kun väki kokoontuu pöydän ääreeneinehtimään, tuvan täyttää puheen pulputusja hyvä mieli.Vaikka kaikki näyttää olevan päällisinpuolin hyvin, lapsi havaitsee, että aikuistenvälillä on myös jännitteitä. Minkälaisia, miksi?Niiden monimutkaiset syyt selvisivätvasta paljon myöhemmin.Sukuyhteyden juonteet tulivat mieleeni,kun pohdin tilannetta kirkossa. Olen jäsenyhteisössä, jossa on monenlaista ristivetoa.Ihmiset ovat montaa eri mieltä poliittisistakysymyksistä tai vaikkapa siitä, onko tasa-arvoinenavioliitto hyvä idea vai ei. Suurienemmistö kannattaa pappisnaisten oikeuttatoimia kirkossa, pieni vähemmistö on erimieltä.Erilaisia mielipiteitä ja niiden ilmauksiasaa olla. Näkyvä toiminta on sitten eri juttu.Pieni vähemmistö luterilaisia on viime vuosinakieltäytynyt osallistumasta ehtoolliselle,jos alttarilla on naispappi.Sukuun synnytään, sen jäseniäei voi valita. Yhtä vähän voimmevalikoida sopivaa seuraaehtoollispöytään. Se on paikka,jossa ketään ei sovi mittailla.Kristus itse kutsuu ehtoollispöytään.Kaikki saavattulla.Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201311


Pääsiäiseniloa etsimässäOnko kuolema kaiken loppu vai uni,josta kaunis ääni herättää?Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201312Teksti Tommi SarlinKuva Hans EiskonenMetsästäjä kävelee mönkijänuraa,joka nousee kuusikkoon.Hän poik keaauralta kohti pientä metsännyppylää.Kaveri kulkeekoiran kanssa saaren reunaa.Lumikengät uppoavat toissapäivänä sataneeseenlumeen. Kun metsästäjä työnteleekuusenoksia syrjään tieltä, lunta putoaahänen harteilleen. Hän riisuu rukkasensaja asettaa sen haulikon piipun päälle,jottei lumi tunge sisään.Metsästäjä huomaa jäljet lumessa. Nejohtavat nyppylältä alas jyrkänteen allepienelle hakkuuaukealle. Metsästäjä seuraatassunpainalluksia kalliojyrkänteenjuureen. Jänis on hypähdellyt kivipaasienvarjossa ja kalunnut leppien kuorta.Metsästäjän hengästyy, kun hän kiipeäämäkeä. Kengät tarttuvat kantoihin ja hänon kaatua. Hän kiepauttaa haulikon oikeaankäteensä ja ottaa rukkasen piipulta.Metsästäjä kiertää jyrkänteen harjalle.Siellä on vastassa ryteikkö.”Aukean laidassa on jäljet. Ryteiköstä eipääse läpi kuin intiaani”, hän sanoo radiopuhelimeen.”Täällä ei ole hypyn hyppyä”, kaveri vastaapuhelimen kohinan keskeltä.”Tule tänne.”Kaveri laskeutuu jäälle. Hän vaappuupuolelta toisella tarpoessaan hangessa.Koira juoksentelee ja nuuskii. Kun parivaljakkosaapuu, metsästäjä osoittaa jälkiä.”Tuolla se on ollut.”Koira nousee jyrkänteelle ja ulahtaa. Sevainuaa jäniksen.Metsästäjä jää aukion laitaan, ja kaverilähtee kiertämään mäkeä. Ulina loittoneeja lähenee. Sitten kajahtaa laukaus.”Täällä on”, kaverin ääni kertoo puhelimessa.Metsästäjä lähtee kohti ampumapaikkaa.Metsästys on hänelle mieleistä ajanvietettä,jossa voi hengähtää. Hänen esivanhemmilleenerällä käynti oli ollut totistatyötä. Vaikeina aikoina metsästys ja kalastustoivat heille tervetullutta levennystäleipään.Evankeliumissa Matteuksen mukaan Jeesustaseuraa väkijoukko, joka on lähtenyterämaahan mestarinsa perään. He ovatnähneet Jumalan miehelle kuuluvat tunnusteot,jotka Jeesus oli tehnyt parantamallasairaita.Jeesus nousee rinteelle, johon hän asettuuistumaan opetuslastensa kanssa. Kun”Aukean laidassa onjäljet. Ryteiköstäei pääse läpikuin intiaani.”hän kohottaa katseensa, hän näkee väenlähestyvän. Hän kysyy vieressään istuvaltaFilippukselta, kuinka he voisivat ruokkianoin suuren joukon ihmisiä, jotka ovatlähteneet erämaahan liian heikosti varustautuneina.Kalastaja Filippus ottaa asiat, kuten neovat. Hän vastaa Jeesukselle, että kahdensadandenaarin leivistä ei riittäisi heilleedes pientä palaa kullekin.Andrea katselee ympärilleen ja näkee pojan,joka seisoo heidän ryhmänsä ulkopuolella.Pojalla on korissaan jotain liinan alla.”Täällä on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa.Mutta miten ne riittäisivät noin suurellejoukolle?” Andrea tuskailee.Silloin Jeesus nousee ja käskee opetuslapsiajärjestämään väkeä istumaan. Hänottaa leivät, kiittää Jumalaa ja antaa opetuslastenjakaa ne ihmisille. Samoin hänottaa kalat, ja antaa opetuslasten jakaa neihmisille. Ruokaa riittää kaikille.Filippus ei käsitä, miten se on mahdollista.Jokapäiväisen elannon hankkiminenvaatii häneltä liki kaiken hänen aikansa.Nyt hän tuntee kuin taistelu toimeentulostaolisi tauonnut.Hänestä tuntuu samalta kuin joskusharvoin, jolloin verkossa oli ollut kalaa lähesjoka silmässä. Silloin hän oli tuntenutolevansa hetken turvassa.Jotain samaa hän aavistelee, kun hänkatsoo vierellään seisovaa Jeesusta. Tämäkäskee opetuslapsia keräämään tähteeksijääneet palaset talteen. Opetuslapset tuovattähteet Jeesuksen luo. Filippus laskee,että palasia on kaikkiaan kaksitoista täyttäkorillista.Jänis roikkuu takakäpälistään kuusen oksalla.Eloton silmä tuijottaa nuotioon. Jänison kuollut ja sen liha siirtyy ravintoketjussaeteenpäin.Jäniksen kuolema on metsästäjälle yksinkertainenja luonnollinen asia. Se ei herätähänessä oikeastaan muita tuntemuksiakuin onnistumisen iloa.Kun metsästäjä on menettänyt läheisiään,hän on tuntenut sanomatontaautiutta ja kaipausta. Ihminen on poissa.Häntä ei enää ole. Hän on haipunut poisniin kuin hanki sulaa keväällä. Tai hän onhävinnyt kuin mönkijän ääni vastarannalla.Aina tulee lopulta se hetki, jolloin loittonevanmoottorin möyrintää ei enää kuule.Jälleennäkemisen toivoon hän ei oleJatkuu…Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201313


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201314…jatkuuosannut ripustautua. Hän on järkeillyt, että poismenneetelävät niiden ihmisten muistoissa, jotka ovat hänettunteneet. Kun he poistuvat, muistot häviävät.Raamattua saa lukea kuunnellen ja katsellenKANGAS JA NAPPI-OSTOSMATKAlähdöt 26.4., 17.5. 99€MAN OF LA MANCHA-MUSIKAALIMATKAlähdöt 18.4. ja 2.5. 99€”Pietari nyörittääsandaalinsa, ja lähteejuosten haudalle. Hänei tiedä, juokseekohän pelkonsa vaiuteliaisuutensa vuoksi.”Luukkaan evankeliumissa naiset kiiruhtavat auringonnoustessa Jeesuksen haudalle. He ovat ottaneetmukaansa tuoksuöljyjä. Saapuessaan paikalle he huomaavat,että haudan suulle vyörytetty kivi on syrjässä.Kun he menevät haudan sisään, he eivät löydä ruumista.Sen sijaan he näkevät kaksi miestä, joiden vaatteetsäteilevät kirkkaasti. Naiset pelästyvät ja suojaavatsilmiään katsomalla maahan.Miehet kertovat, ettei Jeesus ole haudassa. Silloinnaiset muistavat, että Jeesus puhui itsekin siitä, ettähän tulee kärsimään ihmisten käsissä ja nousemaankuolleista. Miesten olemus ja sanat vakuuttavat naisetsiitä, että näin on nyt tapahtunut.Naiset lähtevät kertomaan kokemaansa opetuslapsilleja kaikille muillekin, jotka vain haluavat kuulla.Opetuslapset ovat kuitenkin penseitä. He ovat huolissaanoman henkensä puolesta.”Te puhutte omianne. Ei se ole mahdollista”, he kuulevatuseammasta suusta.Opetuslapset vetäytyvät kuka mihinkin soppeen.Г p LÄHDE TALLINNAAN TEEMAMATKALLE!LA BOHEME-OOPPERAMATKAlähdöt 27.4. ja 9.5. 109€CARMEN-OOPPERAMATKAlähtö 13.4. 119€Mutta Pietari jää pohtimaan asiaa.Hän nyörittää sandaalinsa, ja lähtee juosten haudalle.Hän ei tiedä, juokseeko hän pelkonsa vai uteliaisuutensavuoksi. Kun hän saapuu paikalle, hän näkeevain käärinliinat, joihin ruumis oli puettu.Pietari lähtee kävellen takaisin. Kulkiessaan ihmetteleemielessään, mitä oli tapahtunut. Voisiko se sittenkinolla mahdollista?Nuotio jää palamaan, kun metsämiehet nostavat reputselkäänsä. Metsästäjä kantaa jänistä jaloista. Mennessäänhän ajattelee, ettei hän varsinaisesti pelkääkuolemaa. Kuolema on yksi hetki hänen elämässään.Se on passipaikka, josta ei ole paluuta ja siinä on senarmottomuus. Vai onko kuolema sittenkin unta, jostakaunis ääni joskus herättää?Miehet parantavat vauhtiaan, sillä kotiin pitää ehtiäennen pimeää. Heillä on vielä paljon tehtävää.Raamatun tekstien ymmärtäminen voi olla paikoinvaikeaa, koska tekstit ovat syntyneet niin erilaisessayhteiskunnassa kuin mitä omamme on. Lukemistahäiritsee usein myös epätietoisuus siitä, missä määrinne ovat totta. Silloin kysytään esimerkiksi, että väittiköhistorian Jeesus todella, että ”Minä olen tie, totuusja elämä”?Osa lukijoista ratkaisee nämä pulmat siten, että heottavat Raamatun tekstin sanasta sanaan totena. ToisilleRaamattu taas on ihmisen luomus, jonka innoittajanaJumala on toiminut.Yhä useampi lukenee Raamattua vain kaunokirjallisenateoksena, jonka voimakkaat kertomukset puhuttelevatlukijaansa ilman kristittyjen Jumalaakin.Kristillisessä mietiskelevässä raamatunluvusta lukijavoi jättää totuuskysymysten pohtimisen hetkeksisyrjään ja kysyä urheasti: mitä tämä teksti merkitseeminulle juuri nyt?Vuosisatojen mittaan on kehittynyt erilaisia mietiskelevänlukemisen tapoja, joita jokainen voi itsekseenharjoittaa. Raamatun tekstikappaletta, jotain lausettatai yksittäistä sanaa saatetaan jäädä miettimäänja ”märehtimään”. Märehditty tekstikappale niveltyyusein uudella tavalla lukijan omaan elämäntilanteeseen.Tekstiä voi myös ikään kuin katsella. Lukija muodostaamielessään näyttämön, jolle hän rakentaa mielessäänraamatuntekstin tilanteen.Mielikuvituksensa voimalla hän hahmottaa tilanteenhajuja, makuja ja värejä myöten. Hän sijoittaa raamatuntekstinihmiset tilanteeseen ja sijoittaa lopultaitsensäkin siihen. Mietiskelijä ryhtyy elämään kertomusta.Tuttu raamatunteksti tulee näin lähelle lukijaa jaherättää hänessä ajatuksia ja tunteita. Erityisesti tunteetovat paljastavia.Miksi jokin asia liikuttaa näin voimakkaasti? Lukijallevoi paljastua sellaista, joka on syvällä tavalla tottajuuri hänelle.THRILLER -TRIBUTE TOMICHAEL JACKSONlähtö 15.6. 119€TÜRIN KUKKAMARKKINATlähdöt16.5., 17.5. ja 18.5. 119€Välitämme.ILMOITUSMARKKINOINTI020 754 2000/vaihdeilmoitusmyynti@kotimaa.fiVARAA 24h:matkapojat.fi-palvelumaksu 0€CIRQUE DU SOLEIL-SIRKUSMATKAlähdöt 5.4., 6.4. 109€NAINEN KOKONAISUUTENARAILI HULKKOSEN SEURASSAhotellimatkaTANNHÄUSERGREASEJÄNEDANlähtö 4.5. 179€-OOPPERAMATKA-MUSIKAALIMATKAPUUTARHAMARKKINATSTAILAUSMATKAlähdöt 24.5., 25.5.lähdöt 3.6., 17.5. 99€ lähdöt 9.5. ja 11.5. 119€129€lähtö 13.4. 189€Hinnat alk/hlö sis. laivamatkat Viking XPRS, 1 yön hotellimajoituksen Tallinnassa 2hh aamiaisin ja tapahtumalipun/ohjelman. Lisätiedot matkapojat.fi/teemamatkatEdulliset kuljetukset Baltian matkoille to, la ja su. Katso kaikki matkamme matkapojat.fiTARJOUS!Myyntipalvelu: 010 2323 200 ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30Puhelut 8,21 snt/puh + 2snt/min /matkapuhelimesta + 14,9 snt/min.Palvelumaksu 0€/netistä varattaessa, muutoin 10€. Hinnat ovat alk-hintoja /hlö • Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä.Espoon tuomiokirkkoseurakunta(09) 8050 3800 arkisin klo 9–15Espoon tuomiokirkko,Kirkkopuisto 5, 02770 EspooEspoon tuomiokirkko5to 28.3. klo 8, Raigo Liiman,Petri Koivusalo.to28.3. klo 20. Liturgia ja saarna SamiMarte, avustaa Oiva Hujanen,kanttori Marja-Liisa Talja, lauluyhtyeRes Mira, joht. Raisa Lahtiranta.pe 29.3. klo 10. LiturgiAntti Kujanpää, avustaa AnitaKyönsaari ja lukijaryhmä. Saarnansijaan luetaan kärsimyshistoria Johanneksenmukaan (Johannes-passio).Kanttorina Lea Waaraniemi.Candomino-kuoro, johtajana EskoKallio. Soitinyhtye: Viulu I: LottaKoponen, Viulu II: Emmi Torkki,Sello: Sini Hyvärinen, Continuourut:Lea Waaraniemi.Jumalanpalvelusradioidaan suorana YLE Radio1:ssä. Seurakuntaa pyydetäänolemaan paikalla klo 9.50.pe 29.3. klo 15. Seppo Särkiniemi,puhe. Musiikki: F. Liszt: Via crucis,lauluyhtye: Lea Waaraniemi,Tiia Saari, Martti Laitinen, TuomasHeikkilä. Olli Saari, piano.D.pe 29.3. klo 21. Pia Bengts, SariRautio: sopraano, David Hackston:altto, Mats Lillhannus: tenori,Juha Karvonen: basso, soitin yhtye.Vapaa pääsy ja ohjelma. KolehtiYhteisvastuun hyväksi.la 30.3. klo 23.Liturgi Antti Kujanpää, avustajinaTuija Filppula, Pirkko Nurminenja Martti Rae. Kanttori Anna-LiisaHaunio. Musiikki: Markku Perttiläkitara, Joonatan Rautio saksofonit,Teemu Keränen basso ja TiroRohkimainan perkussiot. Messupäättyy pääsiäistoivotukseen hautausmaalla.Messun jälkeen pääsiäisyöntarjoilu seurakuntatalolla,suositus 5 €/aikuinen, lapset ilmaiseksi.su 31.3. klo10. Liturgia ja saarna piispa TapioLuoma, avustaa Marja Malvaranta,urkuri Petri Koivusalo, kanttoriSanna Mansikkaniemi. Espoontuomiokirkon kamarikuoro, KaisaRuotsalainen barokkiviulu, AnnaPohjola barokkiviulu, Olli Hyyrynenbarokkikitara, Päivi Vesalainencembalo, Ville Voipio violada gamba & kontrabasso. Messuradioidaan YLE Radio 1. Seurakuntaapyydetään olemaan hyvissäajoin paikalla, klo 9.40 kuoro jaseurakunta harjoittelevat messussalaulettavaa vuorovirttä 87. Kirkkokahvit.ma 1.4.klo 10. Liturgia ja saarna TuijaFilppula, avustaa Reetta Ikonen,urkuri Marja-Liisa Talja, kanttoriPia Koskinen. Erkki Haunio, trumpetti.Kirkkokahvit.ma 1.4. klo 19. Gunnar Idenstam,urut ja Johan Hedin, avainviulu.Vapaa pääsy.Espoon tuomiokirkonseurakuntatalo2joka sunnuntai klo 16.30.Suomenkielinen pyhäkoulu lapsille,kirkkokahvit. Järj. Espoon seurakunnatja International EvangelicalChurch in Finland (IEC).to klo 10–11.30.to 4.4. klo 13, Anna-LiisaHaunio.Espoon keskuksen palvelutaloto 28.3. klo 14.Anita Kyönsaari, Anna-Liisa Haunio.Auroran kappeli1to28.3. klo 18. Hannu Mäenpää, LeaWaaraniemi. Elja Puukko, laulu.ti 2.4. klo 13.ti klo18.30.ke klo 10–11.30.ke klo 18.seuraavan kerranto 4.4. klo 12, alkuhartaus, ateria 4€. Pappi paikalla klo 12–13.to 4.4. klo15.30–16.30, Lea Waaraniemi.to 4.4. klo 17.30, Lea Waaraniemi.to 4.4. klo 17.pe 5.4. klo 10–11.30.la 6.4.klo 16. Tule laulamaan tuttuja jauudempia lasten virsiä ja laulujasekä nauttimaan kuorojen esityksistä.Esiintyjät: Senja Mäki, huilu,Auroran lapsikuoro ja lauluyhtye,kantelemuskarilaiset, Heli Vapaakallioja Lea Waaraniemi. Vapaapääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykseen.su 7.4. klo 12.Isoskoulutus ti 2.4. ja ke3.4. klo 17.30. Lujiksen raamis peTULE PÄÄSIÄISENÄESPOON TUOMIOKIRKKOONMembra Jesu NostriPääsiäisyön tarjoilu messun jälkeenseurakuntatalossa.liturgia ja saarna piispaSeurakunnissa SEURAKUNNISSA TAPAHTUUtapahtuuKäsityöt tekeväthyvääAuroran kappelinHanna-piirissäyhdistyvät rukousja käsityöt.on tavallistennaisten monikansallinen rukousliike.Se puolustaa naisia,rukoilee heidän puolestaanja rohkaisee radio-ohjelmilla,jotka kuuluvat kehitysmaidennaisten arjen keskellä heidänomilla kielillään.Hanna-piiri on toiminutAuroran kappelissa, Heiniemenpolku1:ssä, runsaan vuodenajan. Espoon seurakunnissatoimintaryhmä on ainoalaatuaan. Piirin vetäjälle TuulaJäppiselle käsityöt ovat rakasharrastus. Se on kulkenuthänen mukanaan niin entisessätyössään Auroran alueenlastenohjaajana kuin nykyisessävapaaehtoistyössä5.4. klo 18–19. Lujakalliokahvila pe5.4. klo 19–23.ma–pe klo 10–14(28.3.–1.4. kiinni).: www.esko> Auroran alue.Kalajärven kappeli3to 28.3. klo 19.30, Seppo Särkiniemi,Petri Koivusalo.ma 1.4. klo 18.30.ti 2.4. klo 13–15.to 4.4. klo 11,Marja-Liisa Talja.pe 5.4. klo 9–11.30.ja rukousilta pe 5.4. klo19.Kauklahden kappeli1ke 27.3. klo 18.to 28.3. klo 18. Pirkko Nurminen,Sheldon Ylioja.ma 1.4. klo 14, Salamat Masih.ti 2.4. klo 10–11.30.ti2.4. klo 11, ateria 3 €.ti 2.4. klo 18.30.ke 3.4. klo 18.30.to 4.4. klo 15.jaajana.”Jokainen piiriläinen saaoman rukouskalenterin, jossarukousaiheet vaihtuvat kuusäksivoimme olla rukouspiiseenrukousketjuun köyhiennaisten puolesta”, Tuula Jäppineniloitsee.”Kaulahuiveja, sukkia, lapasia,päähineitä, koruja, viltäsyntyy inspiraation mukaan,nyt kiinnostaa tehdäpuukoruja, helmiä ja korvakoruja”,Tuula kertoo piiriläistenvalmistamista käsitöistä. Niitämyydään Auroran kappelinCafe Aurorassa sekä seurakunnanmyyjäisissä.Hanna-piirissä kynnys onmatalalla. Sinne voi tulla vaintutustumaan ja katsomaan,onko ryhmä itselle sopiva. Sitoutuaei tarvitse. Käsitöiden9.30–12.30.Laaksolahden kappeli16pe 5.4. kloke 27.3. klo 18. Kuljetaan Marianja Pietarin opastamina yläsalistapuutarhahaudalle. Tutustutaankirkolliseen perinteeseemmehiljentyen pääsiäisen sanomanäärelle.ke27.3. klo 19.ti 2.4. klo 18.”Uusi käsky”.su klo 12.pe 5.4. klo 10–11.30.Nestorito4.4. klo 13, Liilia Reelo, Raigo Liiman.Niipperisu klo 12 Yläjuoksunkerhotilassa.Nupurin kappeli1–3ke klo 9.30–11.to 28.3. klo 10.30,Hannu Mäenpää.ke3.4. klo 13, vierailu Kuusikotiin.Tuula Jäppisellekäsityöt ovat rakasharrastus. Hanna-piirissäkäyvät myös Mariannekonen ja Eeva Vähäsarja.tekemisen lisäksi piirissä keskustellaan,rukoillaan ja pidetäänhartaus.”Mukaan saa tulla juuri sellaisenakuin on. Käsitöitäkäänintoa on, niin jokainen saatehdä niitä juuri sen verrankuin haluaa”, Tuula kertoo.Hanna-työn tunnuslauseon ”Siskolle kans!”ta pidetään huolta. Sillä mielialallaon helppo olla mukanatällaisessa isossa asiassa”,Hänelle käsityön ja rukouksenyhdistäminen on luontevatapa toimia. Piirissä Tuulanaika kuluu ohjatessa janeuvoessa, käsityöt hän hoitaaomalla ajallaan televisiotakatsellessa.Marianne Vanhanen✚ Hanna-piiri to 4.4. klo17–20 Auroran kappelissa.Rinnekappeli2.4. klo 18.6Suvelan kappeli3su 7.4. klo 14.ke 27.3. klo 18, Vadim Roznovski.ke 27.3. klo 18.to28.3. klo 14. Marja Malvaranta,Sanna Mansikkaniemi.to 28.3. klo 12.to 28.3. klo 13.Tunti yhdessä ja kiirastorstain ehtoollinen.seuraavan kerranti 9.4. klo 12.15, ateria 2,5 €.mielenterveyskuntoutujilleto 4.4. klo 15.VauvaperhekerhoSuvelan Suloiset ti 2.4. klo 13.30–15, alle 1-v. Monikulttuurinen perhekerhoAurinkoinen to 4.4. klo10–11.30.ma–pe klo 11–14,(29.3–1.4. kiinni) kappelin yläkerrassa.Kahvia, pullaa, seuraa, lehtiäja nettiyhteys.Tuomarilan asema4to 28.3. klo 18.Jatkuu…tiEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201315


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201316…jatkuuke 3.4. klo 19. Yhteislaulua, keskusteluaja iltatee.to 4.4. klo 18.Hiljaista, meditatiivista rukoustaja rukouslauluja. Teejatkot.7.30 am.10–11.30.Espoonlahden seurakuntap. (09) 8050 6000,Espoonlahden kirkko,Kipparinkatu 8, 02320 Espoo.Messutto 28.3. klo12 Soukan kappelissa, liturgia jasaarna Anne Blomqvist, avustavapappi Jukka Knuutti, kanttori AnnaPulli, diakoni Eija Siivonen.to 28.3.klo 19 kirkossa, liturgia ja saarnaHans-Christian Daniel, avustavapappi Olli-Pekka Ylisuutari, kanttoriHelena Yli-Jaskari.pe 29.3. klo 10 kirkossa.Liturgia ja saarna Olli-Pekka Ylisuutari,avustava pappi Jukka Lehti,kanttori Anna Pulli. Nuortenkuoro Vox Edeni avustaa.pe 29.3. klo 15 Soukan kappelissa,Hannele Salmi, Anna Pulli.la 30.3. klo 23kirkossa, liturgia ja saarna JukkaLehti avustava pappi Anne Blomqvist,kanttori Elja Puukko.su 31.3. klo10 kirkossa, liturgia ja saarna AnsaHelminen, avustava pappi AsmoSinervo, kanttori Timo Lonka, urkuriHelena Yli-Jaskari, Kirkkokuoro.Kirkon messun jälkeen on mahdollisuushenkilökohtaiseen esirukoukseenkoulutetun rukouspalvelijankanssa. Kirkkokahvit.su 31.3. klo17 Soukan kappelissa, saarna teologiharjoittelijaJohan Talja, liturgiaMira Kohijoki, kanttori TimoLonka.Olarin seurakuntap. (09) 8050 7000Olarin kirkko, Olarinluoma 4, 02200 EspooMessuevery Tuesday at 6.15–su 7.4. klo 11.Pörriäinen pe 5.4. kloViherlaakson kappeli2ke 27.3. klo 13.to28.3. klo 18, Martti Rae, Anna-LiisaHaunio.ti 2.4. klo 12, alkuhartaus,ateria 4 €.ke 3.4. klo 18.30.to 4.4. klo 10–11.30.ma 1.4. klo 17Soukan kappelissaIsät ja lapset -sählykerhoja heidän 4–14-vuotiallelapsille tarkoitettua pelailua la 6.4.klo 15–16 Kirstin koulu (Kirstintie11). Tied. Sami Marte 040 736 5758.Vanhemmuuden palikatla 20.4. klo 10–14Kauklahden kappelilla, Kauppamäki1. Osallistumismaksu 10 €/osallistuja,sis. lastenhoito, lounas jamateriaalit. Tied ja ilm. p. (09) 8050ma 1.4.klo 10 kirkossa, liturgia ja saarnaJukka Knuutti, avustava pappiAnne Blomqvist, kanttori EljaPuukko.ma 1.4. klo 17 Soukankappelissa. Jouni Turtiainen, AnttiPesonen ja Elja Puukon johtamaHouseBand: Make Perttilä, TaneliHelminen ja Mikael Seiro. Kirkkokahvitylösnousseen Kristuksenseurassa.ke 3.4. klo 14 kirkossa,liturgia ja saarna Hans-ChristianDaniel, kanttori Anna Pulli.lapsille poikkeuksellisestipääsiäissunnuntaina 31.3.vain klo 10 messun aikana ainoastaankirkon päiväkerhotilassa.Pääsiäispolkupalmusunnuntaistapääsiäisaamuun. Alle kouluikäisillelapsille ja heidän perheilleenke 27.3. klo 16.30, 16.50, 17.10ja 17.30 kirkossa. IlmoittautumistaMusiikkiHelenaYli-Jaskari, sopraano; JohannaTalasniemi, altto; kamariorkesteriSoli Deo Gloria. Vapaa pääsy, ohjelma5 €. Ke 27.3. klo 19 kirkossa.”Ilon helmeilyä”su 14.4. klo 19 Soukan kappelissa.Pääsiäistaukojaei ole kiirastorstaina28.3. ja pääsiäismaanantaina1.4.ovattauolla ma 1.4. saakka. Sen jälkeenkerhokausi jatkuu kevätjuhlaretkeen3.5. asti.on auki hiljaisella viikolla:ma–ti klo 13–20, ke vain klo 18.30–19.30 pääsiäisvaelluksen ajan jato 28.3. klo13 ja klo 16 Hiljaisuuden kappeli.Liturgia ja saarna Juha Virta, kanttorinaSanna Franssila.to 28.3.klo 18 Olarin kappeli, liturgia jasaarna Inari Varimo, avustaa JussiKoski, musiikki Sanna Franssila,Aurora Kiiski.to28.3. klo 19 Olarin kirkko, liturgiaja saarna Salla-Maria Viitapohja,avustaa Vilppu Huomo ja SiljaHyvärinen, kanttorina Sari Rautio,kamarikuoro Wähäpaimen, EIinaTiainen, käyrätorvi.Parisuhteen Palikatla4.5. klo 10–14 Kalajärven kappelissa,Ruskaniitty 3. Aiheita: sitoutuminen,luottamus, anteeksianto,teot, sanat, tunteet, riidat, seksuaalisuusja rakkaus. 10 €/hlö, sis.materiaalin, keittolounaan ja lastenhoidon.Tied. ja ilm. (09) 8050Yksinhuoltajien perheleiri, yhdessä jaerikseen Hilassa 4.–5.5. Keräämmevoimia arkeen, saunomme, ulkoilemmeja teemme kätten töitä.Hinta 40 €/perhe (huoltaja ja 1–2lasta, lisälapset 10 €/lapsi) sis. majoituksen,ruuan ja askartelumateriaalit.Kuljetus omilla kyydeillä.Tied. ja ilm. Kirsi Kanerva p. (09)8050 3583.to–ma 28.3.–1.4. suljettu. Ti 2.4. aukiklo 13–20. Ke–to 3.–4.4. suljettu.Siionin veisuutSV 18:1, pitkäperjantaina29.3. klo 16 kirkossa,Hans-Christian Daniel.Lepoa arjesta perheleireilläarjesta javirkistymään oman ja muiden perheidenkanssa leirille. Kaikenlaistenperheiden leirille voi tullaosa perheestä, koko perhe, kummitai aikuinen ystävä lapsen kanssa.Kaikenlaisten perheiden perheleiripe–su 3.–5.5. Velskolan väentuvassa.Hinnat: 60 € aikuinen, 30€ yli 3-v. lapsi ja alle 3-v. 0 €. Tied.ja ilm. viim. ma 1.4. johanna.korpe-Piirit pyörivätpääsiäistauon ma 1.4. jälkeen taas8.4. (ja joka ma) klo 18.30 kirkolla.ti 2.4. (jaaina ti parillisilla viikoilla) klo 13kirkolla.autetaan Intianköyhiä valmistamalla villalangoistatilkkupeittoja ja rikkinäisistälakanoista sidetarpeita. Puhtaitalakanoita ja lankoja otetaan vastaan.Ti 2.4. (ja aina ti parillisillaviikoilla) klo 18 kirkolla. Tied. TeijaMoilanen, 040 728 7478.ti2.4. (joka ti) klo 18.30 Kaskikappelissa.ke 3.4. (ja ainaparillisilla viikoilla ke) klo 12Soukan kappelilla.ONNENPÄIVÄTulos oli huikea5 493,77 €Lämmin kiitoskaikilleOlarin kirkko pe 29.3. klo10. Liturgia Silja Hyvärinen, saarna,avustaa Maritta Hartikainen,Sanna Franssila. Leena ja MattiEnqvist, laulu, Maria Wilkus, sello,Markus Hallikainen, sello.H3.–5.5.Ohjaajat Marja Malvaranta ja LainaPekonen. Ilmoittautuminen 18.4.mennessä 040 531 1040/Malvaranta.Hinta 75 € espoolaiset, 110€ muut.Unelmakammarija kahvila (Kaivomestarinkatu8) avoinna ma klo 10–13 ja to klo 10–17. Suljettu to 28.3.Peittopaja maanantaisin klo 13–15.Ompelupaja keskiviikkoisin klo 17–19. Tiedustelut 040 513 0862.papinkanssa, soita ja varaa tapaamis- taisoittoaika p. (09) 8050 3501 arkisinviesti vastaajaan. Soittopyyntöihinpappi vastaa saman päivän aikana.Perhetyön puhelinpäivystysparisuhteen,ke 3.4.(ja aina parillisilla viikoilla ke) klo12.30 Iivisniemen seurakuntakodissa.to 4.4.(ja aina to parillisilla viikoilla) klo18.30 Sodessa.Bibliodraamaryhmäaiheena la 13.4.klo 10–15.30 Kaskikappelissa. OhjaajinaAnne Blomqvist ja VappuNieminen. Ruokamaksu 5 €. Ilm.viim. ti 2.4. vappu.nieminen1@sau-Ylistyksen ilta– Tule ylistämäänJumalaa vanhojen tuttujen ja uusienylistyslaulujen sanoin ja sävelinke 3.4. klo 18.30 kirkkoon. Mukanagospelryhmä Nardus ja praisebändi.We sing some praise songsin English, too.Tavarapyyntö kevätkirppikselle: vaatteita, kenkiä, urheiluvälineitäsekä kodin tavaroita ettälasten tarvikkeita ja leluja otetaanvastaan kirkon aukioloaikoina.Tuo lahjoituksesi kirkon vahtimestareilleviimeistään to 4.4. Tavaratmyydään lähetyksen kevätkirppikselläla 6.4. Tuotto nimikkoläheteille.Kevätkirppisla 6.4.klo 10–13 ja kirppistalkoot pe 5.4.klo 13–21 kirkolla.Laituri-ilta nuorille aikuisilleon aiheena su7.4. klo 18 seurakunnan nuorisotilaSodessa. Tule pohtimaan uskoon,kristillisyyteen ja elämään liittyviäteemoja kerran kuussa. Tarjolla onkeskustelua, musiikkia ja rukoustaruumiin ravintoa unohtamatta.Olarin kirkko pitkäperjantaina29.3. klo 15, Maritta Hartikainen,Sanna Franssila, Candomino.Olarinkirkko la 30.3. klo 23. Liturgia jasaarna Antti Kruus, avustaa VilppuHuomo, Anna Poutiainen jaKristiina Huotari, kanttorina MikkoNiinikoski, Aarne Pelkonen, laulu.Kasteen muistaminen, kulkuehautausmaalle sekä messun jälkeenpääsiäisyön juhla seurakuntasalissa.su31.3. klo 10 Olarin kirkko, liturgiaja saarna Jussi Koski, avustaa InariVarimo ja Maritta Hartikainen,kanttorina Päivi Hakomäki, HanneleSavunen, laulu.su31.3 klo 12 Matinkappeli. Liturgia japerheen, eron, kasvatuksen kysymyksissä.Tiistaisin klo 10–12 p.(09) 8050 3583 ja (09) 8050 3584.Muulloin voi yrittää tavoittaa jajättää yhteydenottopyynnön vastaajaan.Diakonian ajanvaraus0189Sururyhmä nuorille”13–18-vuotiaille perheenjäsenenmenettäneille. Ryhmässä käsitelläänsuruun liittyviä asioita toiminnallistenmenetelmien ja keskustelunkautta. Soukassa pe 19.4.klo 17.30–20, la 20.4. klo 12–17 ja su21.4. klo 12–17. Sururyhmä on ilmainen.Pe iltapala, la ja su lounas.Tied. Suvi Kaikkonen, 040 546 5197tai Hanne Malkki, 040 517 0629.Ilm. viim. su 7.4. suvi.kaikkonen@Zoopperasyyskuussa2012 – maaliskuussa 2013 5-vtäyttäneille lapsille perheineen ti9.4. klo 18 kirkossa.Ikäihmisten teematilaisuusseniorineuvonnanpalveluohjaaja JenniHakkarainen. Ohjelmassa myöshartaus ja kahvit (1,50 €). Ke 10.4klo 12–13.30 kirkolla.Hääiltapäivä:alue 040 763 6599050 438 0176040 547 1861040 572 5344.Tapahtumakalenterissaajankohtaiset tiedotNyt > Tapahtumahaku.ZoopperaK o k o p e r h e e nm u s i i k k i k e r t o m u sa a s i s t a j a N o o a s t aLisää alla.: Tässä tilaisuudessasaat tietää kaiken, mitäolet aina halunnut tietää kirkollisestavihkimisestä, myös tilaisuudenmusiikista. Lopuksi pääsethääkakulle. Su 14.4. klo 15–17 Soukankappelissa, mukana Olli-PekkaYlisuutari, Jouni Turtiainen, EljaPuukko ja Helena Yli-Jaskari.Nuoret: Hiljennymmeristintiellä ja pääsiäisentapahtumien äärellä ja vietämmeehtoollista. Ke 27.3. klo 18.30 Sodessa.Mukana pastori Jukka Lehtija Saija Hiltunen., ks.4. ilmoitus alusta. www.sodesode.saarna Anna Poutiainen, kanttorinaPäivi Hakomäki, Hannele Savunen,laulu.su 1.4. klo 10 Olarin kirkko. Liturgiaja saarna Juha Virta, kanttorinaMikko Niinikoski, Jaakko Niinikoski,laulu.to 4.4. klo 18 Olarinkappeli, liturgia ja saarna KimmoAnsamaa, musiikista vastaa AuroraKiiski.>Messujoka päivällekiirastorstai-illastapääsiäiseen.Löydä omasi!Lisää viereinen sivu.Rukous- ja hartaushetkiäPäivän Sana-hartaus ti klo 12., kauppakeskusIson Omenan palvelutasollaon avoinna henkilökohtaista hiljentymistävarten ma–pe klo 12–18, la klo 12–15. Hartaudet ma–peklo 12.15. Puolituntinen Evankeliuminääressä ke klo 18.30. KahvitOlohuoneen puolella hartaudenjälkeen. Hiljaisen rukouksen tuntike klo 10.30. Vesper pe klo 17–17.30. Lauletaan Taizé-lauluja.Papin Puhelinp. (09) 8050 5000,2. pääsiäispäiväniloinengospelmessuHiljaisenviikon rukous ja laulu klo19 Leppävaaran kirkossa. PastoriSundell, kanttori Noponen.”Pyhä Ehtoollinen”klo 19. Liturgiaja saarna Juvela, avustaaRissanen, kanttori Latvanen. MukanaLeppävaaran Kirkon Kamarikuoro.klo 19. Liturgiaja saarna Sundell, kanttoriHyry. Jari Talja, sello.klo 19. Liturgia jasaarna Nuosmaa, kanttori Noponen.Samuli Hyvärinen, sello.”Jumalan Karitsa”8.45 KilonRistissä.klo 7.45–klo 10 Leppävaaran kirkossa.Liturgia ja saarna Koskela,kanttori Latvanen. MusiikkinaHeinrich Schützin pienoispassio”Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä”kuorolle, solisteille ja soittajille.Sirke Mäki ja Heljä Saulamaa,viulu, Claudia Graupner, urut sekäLeppävaaran Kirkon Kamarikuoro,joht. Kullervo Latvanen.ma–pe klo 9–21 numerosta 040 5471857. Keskusteluaika pyritään järjestämäänmahdollisimman pian.Palvelemme ensisijassa Olarinseurakunnan alueella asuvia.kauppakeskusIsossa Omenassa 25.3.–30.4.Arkisin 12–18 ja lauantaisin 12–15.Näyttelyssä on esillä ikonimaalariKati Peltomaan maalauksia.D. Buxtehude: MembraJesu nostriEspoon Tuomiokirkossa 29.3.klo 21. D. Buxtehuden Membra Jesunostri on seitsemän kantaatinkokoelma, joka pohjautuu keskiaikaiseenrunoelmaan. Runoilija luokatseensa kärsivän Kristuksen jalkoihin,polviin, käsiin, kylkeen, rintaan,sydämeen ja kasvoihin. PiaBengts, sopraano, Sari Rautio, sopraano,David Hackston, altto, MatsLillhannus, tenori, Juha Karvonen,baritoni. Soitinyhtye Storia. Vapaapääsy. Yhteistyössä Esbo Svenskaförsamlingin kanssa.Matinmessunjuhlii 25-vuotistaivaltaa7.4. klo 18 Matinkappelissa.Leppävaaran seurakuntaLeppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, 02650klo 15 Leppävaaran kirkossa.Pastori Rissanen, kanttori Latvanen.”Pääsiäisyön ilo ja valo”klo 23 Leppävaarankirkossa. Tule hiljaiseen jahämärään kirkkoon hiljentymäänjo klo 22.30. Koe messussa pääsiäisyönvalo ja ylösnousemuksenilo. Liturgia ja saarna Palmu, avustaaPöyri, kanttori Latvanen. MiikaPenttala, trumpetti.”Kristus on ylösnoussut”klo 10 Leppävaaran kirkossa. Vietämmeyhdessä kristikunnan suurintajuhlaa ja iloitsemme kuolemanvaltojen murtumisesta. Kristuson ylösnoussut! Liturgia jasaarna Koskela, avustaa Rissanen,kanttori Noponen. Mukana Leppävaaranseurakunnan kirkkokuoro.Messun jälkeen keittolounas jakahvit.”Pianotrion pääsiäisiloa”klo 18 Leppävaaran kirkossa.Musiikkiopisto Juvenalian opettajatesittävät kamarimusiikkia ”Elämänlähteellä”. Vapaa pääsy.”Ylösnousseen kohtaaminen”klo 10 Leppävaaran kirkossa.Liturgia ja saarna Nuosmaa,Tapiolan seurakuntapo Holm, kanttori Hannu Jurmu,Tapiolan seurakunnan vaskiyhtye.Pashaa ja pääsiäisherkkuja. Messu”Kolmantena päivänä” su 31.3. klo10 Tapiolan kirkossa. Liturgia KatjaHero, saarna Jussi Koivisto, kanttoriSanna-Kaisa Ojala. Messun aikanapyhäkoulu. Kirkkokahvien jälkeenvoi jäädä seurakuntasaliinkeskustelemaan saarnaan ja sunnuntainteemaan liittyvistä asioisp.(09) 8050 4000Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, 02100 EspooSeurakunnissa SEURAKUNNISSA tapahtuuTAPAHTUUMessussa Saarnaa Reijo Telaranta,liturgina on Antti Malinen ja messunjuontaa Reijo Soini. Musiikistavastaa Heidi Merisalo ja musiikkiryhmä.Lapsille on oma messukerhojota vetää Kati Jokio. Täytekakkukahvitmessun jälkeen.Evoit pysähtyä tarkastelemaanomaa elämääsi ja ihmissuhteitasija tehdä yllättäviälöytöjä elämästäsi. Työskentelemmetoiminnallisin menetelmin.Mahdollisuus osallistua Heponiemenrukoushetkiin. Kiinnostuneidenkanssa keskustellaan ennenryhmän muodostamista. AlkutapaaminenEspoossa to 29.8. illalla,jonka jälkeen 3 päivää HeponiemessäKarjalohjalla ma–ke 9.–11.9. Ohjaajina psykodraamaohjaajat:KTM Leeni Kiikka sekä bibliodraama-ja retriittiohjaaja, diakonissaUlla-Maija Kyrölä. HintaOlarin srk:n jäseniltä 150 €, muilta240 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset29.6. mennessä Leenille0400 866 532 tai leeni.kiikka@hdo.jalle 040 547 1858 tai ulla-maija.kanttori Noponen. Sinikka Särkilahti,trumpetti ja laulu.klo 16 Lasten kappeliArkissa. Keltaiset narsissitloistavat kuin aurinko. Narsissimessussailoitsemme yhdessäpääsiäisen suuresta salaisuudesta.Liturgia ja saarna Vallivirta, avustaaSaravuo ja kanttori Noponen.Mukana myös Leppävaaran seurakunnanlapsikuoro. Kirkkokahvitja pashaa.klo 17 Leppävaarankirkon seurakuntasalissa. Seder-ateriallakäydään läpi juutalaisenpääsiäisen juhla-aterian päävaiheet.Syödään sekä rituaalisiajuhlaruokia että pääateria ja lauletaanyhdessä Mattanja-kuoronkanssa. Juontajana Juha-Pekka Rissanen.Hinta aikuiset 15 € ja lapset4–12-v. 5 €. Ilm. viim. 22.3. vuokko.klo 18.30 Perkkaankappelissa. Seurat alkavatkahvittelulla. Mukana Anssi Siukosaari,Topi Haarlaa ja Inkeri Juvela.Tulevia messujape 5.4. klo 10 Lastenkappeli Arkissa.su 7.4. klo 17 Leppävaarankirkossa.Pitkäperjantain pimeästäpääsiäisen valoonPääsiäisyön messula 30.3 klo 23Leppävaaran kirkossaMatka pääsiäiseen Tapiolassa”Toisen tähden”to 28.3. klo 14.30 Tapiolan kirkossa.Liturgia Katja Hero, saarnaMarianne Tiihonen kanttoritHannu Jurmu ja Liisa Malkamäki.Messu to 28.3. klo 19.30 Tapiolankirkossa. Liturgia Arto Vallivirta,saarna Ossi Tervonen, kanttoriLiisa Malkamäki, Tapiolan seurakunnankamarikuoro ja LauluyhtyeIkonimaalariKati Peltomaanvastasyntyneelle tai lapsellesi,jonka kastejuhla on jäänyt jostainsyystä aikanaan järjestämättä.Kastepäivä on avoin myös muille,nuorille tai aikuisille, joita eiole kastettu kristillisen kirkon yhteyteen.Hiljaisuuden kappelissa,kauppakeskus Isossa Omenassa, la20.4. klo 10–17 kastetoimitukset alkavattasatunnein. Omenan Olohuoneessaon valmiina kakkukahvitja pientä suolaista. Lapsille onnittelukorttiaskartelu.Tilat on somistettupäivän teeman mukaisesti.Kastepäivään voit ilmoittautuaEspoo seurakuntien palvelukeskukseenp. (09) 8050 2601. Lisätietojakauppakeskuspappi Juha Virta,Tapahtumia ja ryhmiäPohdimmeelämää naisten kesken ja ammennammeevästä Raamatusta ke3.4. klo 18 Uutussa.kirkosta paikka itsellesiNuori aikuinen, 18 vuotta täyttänyt,tule rakentamaan kirkkoasija ideoimaan toimintaa omalle ikäryhmällesi.Kokoonnumme to 4.4.ja ke 24.4. klo 18 Leppävaaran kirkonOlotilassa. Kanssasi ideoita jakavatja iltapalaa nauttivat pastoritCamilla Sundell ja Hanni Raiskio.-seurakuntalaistenilta la 6.4. klo 17.30–19.30 Leppävaaran kirkossa. Kaikillekiinnostuneille avoin ilta, erityisestiuusia paikkakuntalaisia ja Alfa-kurssinkäyneitä kutsutaan mukaan.Mukana pastori Olli Nuosmaa.Iltatee ja pientä purtavaa.Virkistystä ja retkeilyäleskeksi jääneilleomaishoitajille. Retkipäivä sinulleomaishoitaja, joka olet menettänytpuolisosi ja olet ehtinyt surratapahtunutta jo jonkin aikaa. Retkenhinta 10 €. Bussikuljetus. Ilm.ruokavalioineen viim. 9.4. diakoniRiitta Türkmen, 040 546 5198. To25.4. klo 10–16.30 Hvittorpin leirikeskuksessa.Vapaaehtoistoiminnanteemapäivänykyisille vapaaehtoisilleettä vapaaehtoistoiminnastakiinnostuneille. Työnohjaaja,kouluttaja Riitta Mykkänen-Hänninenalustaa keskustelun aiheesta”Vapaaehtoistoiminnan ilot jahaasteet” Olarin kirkolla la 13.4. klo9–13. Lisäksi ohjelmassa on tietoaajankohtaisista vapaaehtoistehtävistä,hartaus ja päätteeksi lounas.Tilaisuus tarjoiluineen on ilmainenkaikille osanottajille. Lisätiedotja ilmoittautumiset pe 5.4.mennessä Leena Lenkkerille 041Olarin kappelilla: ke 10.4. klo18–19.30 ”Aarteita alkaen Mooseksesta”,ke 17.4. klo 18–19.30 ”Daavidja Daavidin Poika”, ke 24.4. klo 18–19.30 ”Evankeliumi Jesajan mukaan”.Luennoitsijana KRS/EVKOraamatunopettaja Riitta Keskimäki.Nuoret aikuisetHelsinkiin la 6.4. Ohjelmassamm. brunssi Talvipuutar-Kulma tarjoaa ke 3.4. klo18–21 iltapalaa, seuraa ja hartautta.Yhteisen pöydän ääreenKiirastorstain 28.3. ehtoollisjumalanpalveluksetklo 19 Leppävaaran kirkossa, Perkkaan kappelissa jaKarakappelissa, kuuntele kevättähiljaisuudessa 12.–14.4. Velskolankartanossa. Mukaan mahtuu 10,hinta Espoon seurakuntien jäseniltä75 €, muilta 110 €. OhjaajinaVeronika Witikka ja Hanni Raiskio.Tied. ja ilm. 4.4. mennessä Hanniseurakunta ja nimikkolähettimmePekka ja Pirkko Palosaariodottavat meitä vierailulle16.–20.5. Itä-Karjalaan. Matkanhinta n. 220 €. Tied. Juha-PekkaRissanen, 040 5311 055, ilm. Vuokkoululaistenkesäleireille on alkanut. Käy tutus-ToimipisteetVeräjäkallionkatu2,Upseerinkatu5,Karakalliontie12, Lintukulma 2,Vanharaide 1,Leppävaarankatu 7B 3. krs.,, Lintuvaarantie21.”Kuolemassa” pe 29.3.klo 10 Tapiolan kirkossa. Liturgiaja saarna Aarne Laasonen, kanttoriHannu Jurmu, Kirkon kuoro.Jeesuksen kuolinhetken rukouspe 29.3. klo 15 Tapiolan kirkossa.Liturgia ja puhe Aarne Laasonen,kanttori Hannu Jurmu, lauluryhmä.Pitkäperjantain hartaus– Agios o Theos pe 29.3. klo 18 Tapiolankirkossa . Lauluyhtye ScolaSancti Henrici. Gregoriaanisia säveliäja pitkäperjantain Raamatunlukukappaleita.”Tyhjyydestä”la 30.3. klo 23 Tapiolan kirkossa. LiturgiaOssi Tervonen, saarna Sep-Jatkuu…Esse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201317


Armenia3.–11.6., 26.8.– 3.9. ja 23.9.–1.10.Asiantuntijaopas Marianne Tillmanalk. 1378 €Peking1.–9.11., 10.–18.11., 20.–28.11.Runsas kulttuuriohjelma Pekingissä.Asiantuntijaopas Marja-Leena Tiensuualk. 1436 €Lontoo ja Harry Potter9.–12.5.2013Matkanjohtaja Riitta Niemenmaa1296 €/aikuinenalk. 996 €/lapsiJuhannusristeily 19.–23.6.Saarenmaa – Visby – MaarianhaminaLaivalla Taikuri Jarialk. 675 €, 295 € /lapsetPyhiinvaellusSantiago de CompostelaCamino Portugues 29.8.–5.9.1498 €La Via FrancigenaMilanosta Roomaan 15.–22.6.Matkaa taitetaan bussilla ja jalanAsiantuntijaopas FT Liisa Väisänen1868 €Kulttuuria ja sotahistoriaaPohjois-Italiassa 25.4.–1.5.Gardajärvi, Verona ja VenetsiaAsiantuntijaopas ev Sampo Ahto1395 €Laatokan luostaritValamo ja Konevitsa 17.–20.7.Asiantuntijaopas Risto Aikonen635 €Saarenmaan oopperapäivät23.–25.7. Verdin Rigoletto jaPuccinin Madama ButterflyAsiantuntijaopas Kaarina Suonperä568 €TAPIOLASINFONIETTAVUOTTATAITOA JATUNNETTAIkuinen Rooma27.–30.9. ja 24.–27.10.sis. suorat Finnairin reittilennot,keskustahotelli, puolihoito,runsas retkiohjelma995 €Lasten Rooma 4. –7.8.1285 € /aikuinenalk. 890 €€/lapsiAsiantuntijaopas Roomanmatkoilla Päivi RomuYle linen risteily Tonava lakaunein merimatkaHurtigruten - MaailmanVolga - DonVienanmereltä MoskovaanMus ikkiKirja lisuusMaalauskurssitV ini ja ruokaMonipuolinen KiinaElämyksiä VietnamissaTutustu oopperaan hauskalla tavalla!Oikotie oopperaan-perhekonserttiLa 20.4. klo 15SellosaliMarjukka TepponensopraanoSu 21.4. klo 15TapiolasaliAlberto Hold-Garrido, kapellimestariVille RusanenbaritoniLiput 10 €,ryhmälippu (4hlö) 30 €+ palvelumaksu. Suositusikä 7+Ateriat suoraan kotiinPirkko MannolaselostajaSuomen Raamattuopistossa2.4. ja 7.5. klo 19Illoissa musiikkia, pieniäpuheenvuoroja, esirukouspalveluja tarjoilu.Mukana evankelista AnnePohtamo-Hietanen, pastoriErkki Jokinen, esilauluryhmä,Sana soi –tiimi jalaulaja Mirja Poikkeus.Lisätiedot www.sro.fi.Tervetuloa!Helsingintie 10, KauniainenEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201320Matkoja voi varata 24 h verkkokaupasta www.lomalinja.fi& 010 289 8100 & 010 289 8101 ryhmät& 010 289 8102 (Helsinki) lomalinja@lomalinja.fiUusittuja vuokrakoteja esittelyssäEspoon Soukassa 2.4. klo 16-17!VVO-kotikeskusMannerheimintie 168a | 00300 HelsinkiAvoinna ma-pe 9 -16Puh. 020 508 3442 | espoo@vvo.fiwww.vvo.fiPuhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 15 €. 1.4.2013 alkaen 17 €.VAKUUSMAKSUVAIN 250 €Rauhallinen ja merellinen Soukka on Espoon vanhinta asuinaluetta.Helsingin keskustaan on alle puolen tunnin matka. Soukanahde4 on kallioiselle tontille alun perin vuonna 1969 valmistunut7-kerroksinen, hissillinen talo, joka päivitetään ilmeeltäänja tekniikaltaan nykypäivän vaatimuksia ja asumismukavuuksiavastaavaksi. Perusparannus valmistuu kesäkuussa 2013.Asuntojen sisustusmateriaalit ovat tyylikkäitä ja raikkaita. Keittiöissäon astianpesukone ja yksiötä isommilla asunnoilla onlasitettu parveke. Asukkaiden yhteiskäyttöön tulee talosauna,kerhotila sekä maksuton pesutupa. Asuntoja on yhteensä 35kpl.Soukanahde 4, arvioitu valmistuminen 1.6.2013Asuntotyypit m 2 vuokra, €/kk1h+kk 28 640–6782h+k+p 60–63 899–9883h+k+p 74,5 1069–1131Vesimaksu sisältyy vuokraan. VVO:n asunnot ovat savuttomia.Asumisaika vähintään yksi vuosi sopimuksen alkamisesta.Lisätietoja kohteesta osoitteestawww.vvo.fi/soukanahde4.VVO:lla on turvallista asua. Monipuolisesta asuntovalikoimastammevoit löytää kodin kaikkiin elämäntilanteisiin.Muuta meille!Etelä-Afrikan aarteetKuuban sydänLKansi-2013in d.in d 1 3.1.2013 19.43Tilaa uusiesite 2013!Yritysnumeroihimme (020 508 xxxx) soittaminen maksaa Soneran hinnaston mukaisesti kotimaan lankapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min jamatkapuhelimesta 8,35 senttiä/puhelu + 17,17 snt/min.Omat kuljettajamme toimittavatmaukkaat ateriat suoraan kotiisiviikon jokaisena päivänä• neljä eri pääruokavaihtoehtoa• erityisruokavalioita• lisäksi kauppakassipalveluaTutustu ruokalistaan ja lue lisääwww.mainiovire.fiTilaukset ja tiedustelut:Ateria- ja kauppakassipalvelutpuh. 020 581 3660 taiateriaali@mainiovire.fiMainio Vire on maamme suurimpia sosiaali- ja hoivapalveluyrityksiä.Tarjoamme monipuolisia palveluita vanhuksille, mielenterveys- japäihdekuntoutujille, vammaisille, lapsille ja nuorille, päivähoitopaikkojaperheen pienimmille sekä tuomme kotiin turva-, kotihoito-,ateria- ja kauppakassipalveluita. Toimimme arvojemme mukaisesti,vastuullisesti ja välittäen, osaamisemme varmistaa yli 1000ammattilaisen joukko.Kaikkea maan ja taivaan väliltä.Laajan valikoimanja hyvän palvelunkristillinen kirjakauppa.HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKIAVOINNA: ma–pe 9–17puh. 020 754 2350 www.sacrum.fiOpastetuilla matkoillammekuulet ja näet enemmän9.–12.5. Budapest 540 eHelatorstaiviikonloppu, hin taansis. kaksi retkeä ja lounas.9.–15.6.Balaton – Unkarin helmi1065 eLukijamatka, jossa päivittäinretkiä ja yhteisiä aterioita.Matkahaukan matkanjohtajamukana koko matkan ajan.Katso matkakalenterija tarkat matkaohjelmatwww.matkahaukka.comKIRKKOPÄIVÄTKuopiossa 17.–19.5.2013www.kirkkopaivat.fiILMOITUSAINEISTOTilmoitusmyynti@kotimaa.fiIhmisen ikävä toisen luo”Sinä olet minunonneni tae.” – Mietivähän, sillä seon harhaluulo.KirjojaHeli Pruuki, Marjo Timoria, MarkkuVäätäinen: Pari suhteessa. Tunne itsesi,uskalla rakastaa. Otava 2013. 188 s.Jos luulee, ettäPari suhteessa-kirjassaneuvottaisiinjoitainhelppoja temppuja,joilla kitkuttavaliittosyttyisi uuteenhehkuun, pettyy varmasti.Heli Pruuki, Marjo Timoriaja Markku Väätäinen kaivavatnäet paljon syvemmältä.Kirja on mainio siitä, ettävaikka se suuntautuu parisuhteessaeläville – yhtä hyvinheteroille kuin homoillekin –se antaa ajattelemisen aihettamyös sinkuille ja eronneille.Kirjan perusajatukset voisitiivistää seuraavaan: Me kaikkitoistamme ihmissuhteissammemalleja, joita olemme saaneetvarhaislapsuudessa.Useimmat meistä kantavaterilaisia traumoja, joita yritämmekäsitellä hakeutumalla suhteeseen,joissa kaikki toistuu.Niinpä rakkaussuhteellammeon tiedostamaton päämäärä:lapsuuden ja muiden elämäntuomien haavojen parantaminen.Kun oma traumatarinatulee mukaan suhteeseen,siihen syntyy toistuva kuvio,joka pitää parisuhteen osapuoleterossa toisistaan ja itsestään.Itsensä ja historiansa tunteminenon avain myös läheisyyteentoisen kanssa, joten lääkkeeksinousee erillisyys, omavastuu onnesta ja menneen käsitteleminen.”Terve erillisyys on tie hyvinvointiinparisuhteessa. Kahdenerillisen ihmisen välille mahtuusuhde”, kirja lupaa.Ovelat kysymykset johdattavatlukijaa käsittelemään omaatapaansa olla suhteessa. Miksion esimerkiksi tarpeen pitääetäisyyttä tai ripustautua toiseen?Pari suhteessa -kirja antaatoivoa. Ihminen voi itse tehdäpaljon, jotta voisi paremmin.Arja Mäkinen: Vaiettu rakkaus.Elämää toisena naisena.Kirjapaja 2013. 184 s.Arja MäkisenVaiettu rakkausantaa äänennaisille,joita monenmielestä ei saisiolla olemassakaan.Vaikka harvahaluaa toisennaisen asemaan, joskuselämä yllättää.Nainen luulee seurustelevansavapaan miehen kanssa,mutta tämä onkin varattu. Joillekinnaisille taas varattu miessopii hyvin, eipähän ole alituiseennurkissa pyörimässä.On arvioitu, että 5–10 prosenttiaavioliiton aikaisista sivusuhteistamuuttuu seurustelunkaltaiseksi rinnakkaissuhteeksi.Tilanne koskee siis aikamonia ihmisiä.Mäkinen tietää kirjan aiheenärsyttävän. Ehkä siksi hänenkirjoitustyylinsä on viileän toteavaja asiallinen. Kirja selvittää,miksi suhde syntyy, millainense on ja miltä tuntuu, kunse päättyy. Korutonta kerrontaa:vaarana on aina oman elämäänhukkaaminen.Joskus toki vaiettu ja piilotetturinnakkaissuhde syrjäyttääentisen liiton tai liitot, ja parijatkaa matkaa yhdessä, avioituuja saa uuden statuksen.Vaiettu rakkaus sopinee käteensellaiselle toiselle naiselle,joka haluaa ymmärtää, mitentähän on tultu. Muille se kertoo,etteivät toiset naiset ole syöjättäriä,ihmisiä vain.Maria Sveland, Katarina Wennstam:Onneksi erosimme – naisetkertovat. Suomentanut SallaKorpela. Minerva 2013. 200 s.Maria Svelandinja KatarinaWennstaminkirja Onneksierosimme(Happy, happy– en bok omskilsmässa) herättiilmestyessäänRuotsissa kiihtyneen keskustelun.Eikä ihme, sillä kirja julistaakymmenen kertomuksen voimallaeron onnellistuttavaa vaikutusta.Kirjoittajat ovat spesiaalitapauksia:pääosin toimittajiaja kirjailijoita. Joukossaon meilläkin tunnettuja jasuosittuja dekkarikirjailijoita.Wennstamin lisäksi tarinansakertovat esimerkiksi Åsa Larsson,Mari Jungstedt ja Helenavon Zweigberg.”Ovelat kysymyksetjohdattavat lukijaakäsittelemäänomaa tapaansaolla suhteessa.”Marja kuparinenSeppo Sirkka/EastpressKaikkien näkökulma oneron kipu ja sen jälkeen syntyväuusi, parempi elämä. Kukaanei ole pudonnut taloudellisestityhjän päälle. Tiukkaa on tehnyt,mutta ”onneksi erosimme”.Elämä näyttäytyy erosta toipumisenjälkeen hyvältä ja riemukkaaltamahdollisuudelta.Rohkaisevaa luettavaa.Perheen ja avioliiton vaikenemisenkulttuuri koskeemyös eroa, sanovat Sveland jaWennstam esipuheessaan. Eroapidetään yhä epäonnistumisenaja tabuna. Heidän mielestäänerossa on kyse kehityksestä,ei haaksirikosta. ”Me muutumme,elämä muuttuu, rakkausmuuttuu. Se ei tarkoita, ettäelämä päättyy.”Johanna Muuraiskangas: Kokonainen– elämä eron jälkeen. WSOY 2013.212 s.JohannaMuuraiskankaankirja Kokonainen–elämä eron jälkeenkatseleeeroa laajasti.Se pohtiietäännyttäen,miksi eroonpäädytään, millainen prosessientisestä irtoaminen on ja mitensitä voi helpottaa. Ohjeitaannetaan taloudellisia järjestelyjä,ulkoilua, hyvää ravintoa jakaikenpuolista itsestään huolehtimistamyöten.Eronneet naiset kertovat ainavälillä omista kokemuksistaan,Muuraiskangas eniten.Hänen johtoajatuksensa on, ettäerosta voi syntyä entistä kokonaisempija itsensä paremmintunteva vastuullinen nainen.Ohjeet eron kriisivaiheestatoipumiseen (s. 86–89) ovat mainioitamoneen muuhunkin menetykseen.Kun ei takerru menneeseen,ottaa vastuun omastaonnellisuudestaan eikä sysääsitä kenellekään toiselle, alkaatapahtua.Tällaista kirjaa tarvittaneeneniten pahimman erokriisin jälkeen.Etukäteen niitä harva tutkii.Ehkä pitäisi.Marja KuparinenEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201321


ElämänkaariTaivasikkunaEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201322Espoon tuomiokirkkoseurakuntaKastettu:Helmi Katariina Koskela, HelmiIda Kaarina Kärkkäinen, LukaJuhani Lehikoinen, Oona EllenLehikoinen, Anni Ulla EevaLeppävuori, Akseli HermanniLiusjärvi, Hugo Alexander Nyholm,Vertti Joonatan Ojala, ElsaSofia Stenbäck.Hautaan siunattu:Tauno Ilmari Grof 80 v, IrmeliMargareta Karvonen 62 v, MarjattaIngegärd Kiesi 66 v, AlpoJukka Samuli Kinnunen 49 v,Elsa Maria Oppman 90 v, RaimoTapani Ovaskainen 76 v.Kirkoissa soi✚✚To 28.3. klo 17 Otaniemen kappelissa(Jämeräntaival 8) onEspoon musiikkiopiston laulajienkonsertti.✚✚Pe 29.3. klo 10 Leppävaarankirkossa (Veräjäkallionkatu2) pitkäperjantain sanajumalanpalveluksenmusiikkinaon Heinrich Schützin pienoispassioJeesuksen seitsemänsanaa ristillä kuorolle,solisteille ja soittajille. Liturginaon Kirsti Koskela. SirkeMäki ja Heljä Saulamaa, viulu,Claudia Graupner, urut sekäLeppävaaran Kirkon Kamarikuoro,johtaa KullervoLatvanen.✚✚Pe 29.3. klo 15 Kauniaisten kirkossa(Kavallintie 3) Haydn’inJeesuksen seitsemän sanaaEspoonlahdenseurakuntaKastettu:Ida Brianna Susanne Jahkonen,Emma Maria Koskinen, NinniAliisa Inkeri Leskinen, LukaOnni Oskari Mäkelä, Sara MariaIsabella Piipanoja, Max EricStrömdahl.Hautaan siunattu:Ari Petteri Himanen 48 v, EilaMaria Järvinen 90 v, Maria Kapanen92 v, Pauli Kalervo Nevalampi65 v, Taisto Juhani Parikka72 v.LeppävaaranseurakuntaTervetuloaaikuisrippikouluunπRippikoulussa on mahdollisuus keskustella kristinuskonperusteista ja etsiä eväitä omaan elämään. Rippikoulunsuorittanut voi saada kasteen ja liittyä seurakunnanjäseneksi.Kevätkauden viimeinen aikuisrippikouluryhmä aloittaatorstaina 18.4.2013 klo 18 Matinkappelissa,Liisankuja 3.Lisätietoja ja ilmoittautuminen:www.espoonseurakunnat.fi taiaikuisrippikoulu.espoo@evl.fiLiity kirkkoon -tilaisuus Matinkappelissa torstaina11.4.2013 klo 18. Tervetuloa tutustumaan seurakunnanelämään ja keskustelemaan seurakunnan jäsenyydestä!www.esse.fiEspoon seurakuntasanomatToimitus Hietalahdenranta 13,PL 279, 00181 Helsinkiesse.toimitus@kotimaa.fiMenovinkit esse.menovinkit@kotimaa.fiLukijaposti esse.mielipide@kotimaa.fiSähköpostitetunimi.sukunimi@kotimaa.fiKastettu:Vilho Jaakko Aapeli Granlund,ristillä. Kamus -kvartetti. LukukappaleetMauri Vihko jaCarola Tonberg-Skogström.✚✚Pe 29.3. klo 18 Tapiolan kirkossa(Kirkkopolku 6) Agios oTheos - pitkäperjantain hartaudessaon ohjelmassa lauluyhtyeScola Sancti HenricinGregoriaanisia säveliä ja pitkäperjantainRaamatun lukukappaleita.✚✚Pe 29.3. klo 21 Espoon Tuomiokirkossa(Kirkkopuisto 5) Pitkäperjantainiltakonserttinaon D.Buxtehuden MembraJesu nostri. Se on seitsemänkantaatin kokoelma, jokapohjautuu keskiaikaiseenrunoelmaan. Runoilija luokatseensa kärsivän Kristuksenjalkoihin, polviin, käsiin,www.espoonseurakunnat.fiwww.esboforsamlingar.fiHermanni Kalevi Heini, JoëlLauri Kristopher Langevoort,Sisu Taavi Ilmari Perälampi,Roosa Amelia Salmimies, MikaelEeli Johannes Ultamo.Hautaan siunattu:Terttu Tuulikki Jäkärä 82 v, KaisuMaria Karuvuori 95 v, AiliMaria Martikainen 86 v.OlarinseurakuntaJulkaisija Espoon seurakuntayhtymäkustantaja Kustannus-Osakeyhtiö KotimaaPäätoimittaja Urpu Sarlin,p. (09) 8050 2520, urpu.sarlin@evl.fi,Espoon seurakuntayhtymäToimituspäällikkö Ulla Lötjönen,p. 020 754 2243Toimitussihteeri Paula Huhtala, p.020 754 2325 Alue: Leppävaara, TapiolaKastettu:Enni Hannele Kurki, Janette AinoKatriina Lehtonen, SamuelJoel Valtteri Lehtonen, RuutMaaria Matinaho, Kimi PetteriSintonen, Emmi Linnea Talja.Hautaan siunattu:Vuokko Anelma Heinonen 82 v,Sirkka-Liisa Marjatta Mykkänenkylkeen, rintaan, sydämeenja kasvoihin. Pia Bengts, sopraano,Sari Rautio, sopraano,David Hackston, altto, MatsLillhannus, tenori ja JuhaKarvonen, baritoni sekä soitinyhtyeStoria. Kolehti Yhteisvastuunhyväksi.✚✚Su 31.3. klo 18 Leppävaarankirkossa (Veräjäkallionkatu 2)iltasoitto tarjoaa Piano trionpääsiäisiloa. MusiikkiopistoJuvenalian opettajat esittävätkamarimusiikkia Elämänlähteellä.✚✚Ma 1.4. klo 15 Tapiolan kirkossa(Kirkkopolku 6) SannaVaarnin pianokonsertissakuullaan Schubertin ja Jananecinmusiikkia. Ohjelma 10euroa Yhteisvastuun hyväksi.Tapiolan seurakuntaTapiolan kirkkoma 1.4. klo 15Ohjelma 10 €Yhteisvastuunhyväksi67 v, Nikolas Naumann 74 v,Hilkka Liisa Saarikivi 89 v, JaakkoUrpo Erkki Salkola 79 v.TapiolanseurakuntaPianokonserttiSanna VaarniToimittajat Taneli Kylätasku, p.020 754 2221 Alue: Espoonlahti, OlariElina Raunio, p. 020 754 2346 Alue: Tuomiokirkkoseurakunta,Kauniainen ToimitusharjoittelijaMaaret Väkinen,p. 020 754 2255Osoite- ja tilausasiat PuhelinKastettu:Jan Olavi Helve, Remu JohannesHänninen, Ida Anna IreneKalliala, Julius Leo Matias Rajakangas,Vera Maria Ruotsalainen,Nuno Emiel Sotamaa,Richard Alexander Söderholm,Lauri Pentti Juhani Ukkonen,Heidi Karoliina Åkerman.Hautaan siunattu:Elsa Ervamaa 87 v, Martti KaleviHauru 87 v, Maija SinikkaHuhtamäki 84 v, Torsti KaleviHyvönen 85 v.SchubertJanacekVapaa pääsykumppanina(09) 8050 2600, essetilaukset.espoo@evl.fi | Osoitemuutokset päivittyvätväes tötietojärjestelmästä.Taitto ja kuvankäsittelyKustannus-Osakeyhtiö KotimaaIlmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä, p.020 754 2309, Pirjo Teva p. 020 754 2284,myynti- ja markkinointipäällikkö MinnaZilliacus, p. 020 754 2361Ilmoitustrafiikki /-valmistusKotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri, Pl 279,00181 Helsinki p. 020 754 2275,faksi 020 754 2343Kauniaisten suomalainenseurakuntaHautaan siunattu:Frej Ragnvald Jaakkola 81 v,Tauno Olavi Joutsela 81 v.Esbo svenskaförsamlingKastettu:Nea Cecilia Granroth, MelinaAnna Johanne Hartwall, IslaIrene Oras, Leo Vincent ValentinSjöström.Hautaan siunattu:Kurt Håkan Ahlfors 88 v, ElseMaria Damén-Kaksonen 80 v,Margit Elvira Wikström 88 v.Sivutsujuvastinettiinwww.sujuu.fiSanna vaarni.Ma 1. huhtikuutaTapiolan kirkossaon Sanna Vaarninpianokonsertti.Piditkö lukemastasi?Kerro mielipiteesi Essestäja osallistu kilpailuun! Vastaawww.laatulehdet.fi/esse-4Kilpailun voittoinalaadukas kompakti kamera ja kirjapalkintoja.ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoitusvaraukset ja -aineistotviimeistään julkaisupäivää edeltävänviikon keskiviikkona klo 16 mennessä.Ilmoitushinnat 1,80 e / pmm + alv 24%. Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /pmm + alv 24 %.Julkaisija Espoon seurakuntayhtymä,viestinta.espoo@evl.fi, p. (09) 8050 2327.Kustantaja Kustannus-OsakeyhtiöKotimaaISSN 1455-2310 | Painos 81 300 kpl | 42.vuosikerta | Jakelu Itella Posti OyTiedoksiennen muutaEnnen muuta annointeille tiedoksi tämän,minkä itse olin saanutvastaanottaa:– Kristus kuoli meidänsyntiemme vuoksi,niin kuin oli kirjoitettu,hänet haudattiin,hänet herätettiinkuolleista kolmantenapäivänä,niin kuin oli kirjoitettu,ja hän ilmestyiKeefakselle ja sitten niillekahdelletoista.Ensimmäinen kirjekorinttilaisille 15:3–5.RukousEi kenenkään tarvitseenää surra köyhyyttään,taivasten valtakunta onkaikille avoin;ei kenenkään enäätarvitse itkeä syntejään,anteeksiantamuksen valoon noussut haudasta;ei kenenkään enäätarvitse pelätä kuolemaa,Herran kuolema ontehnyt kaikista vapaat.Hippolytos roomalainen, suom.Anna-Maija Raittila(Rukouksen kirja – arkeen jajuhlaan. Kirjapaja 2012.)Leppävaaran seurakuntaKirkkoarakentamaanNuori aikuinen Leppävaaranseurakunnan alueella, tulerakentamaan kirkkoasi jaideoimaan toimintaa omalleikäryhmällesi.to 4.4. ja ke 24.4. klo 18Leppävaaran kirkon OlotilaKanssasi ideoimassa ja iltapalallapastorit Camilla Sundell ja Hanni Raiskio.Kristus on ylösnoussut!Oikea lohdutusPutoan syvään hautaan sinun kanssasi, rakas ihminen.Putoan mustaan, kysymyksiä tulvivaanavoimeen haavaan, johon ei nyt tunnu olevaneikä tulevan parannusta. Kappelin seinät toistavatpuhtaasti laulua: Stupid lie of growing old…Viisaana lähestyvä vanhuus ei ole kaikkia varten, siitäkertoo tuo katafalkilla koruttomana lepäävä arkku.Olemme sydän jäässä tässä edessäsi, Jumala: alttarinedessä hiljaa lepäävä ihminen on vasta nuori aikuinen, vanhempiensapoika, siskonsa veli, morsiamensa sulhanen, kavereidensakaveri.Sulatatko sinä, elämän ja kuoleman Herra, sydämiä uskomaantulevaisuuteen? Tai edes nykyhetkeen.Jumala rakas, oma poikasi oli myös nuori kuollessaan – sitätulee harvoin ajatelleeksi. Mutta Jeesuksen nuori ikä onvain pieni osa ristin tragediaa, siinä korostuvat enemmänmuut asiat: sovitus ja lunastus, pitkäperjantain suru ja pääsiäisenilo.Pitkäperjantain riisutut rituaalit auttavat ymmärtämäänsakeaa surua ja iloisena loistavat pääsiäisyön narsissittaas kasvavaa iloa.Espoon tuomiokirkkoseurakuntaEspoon tuomiokirkostasuorana lähetyksenäPitkäperjantain jumalanpalvelus pe 29.3.klo 10. Liturgi kirkkoherra Antti Kujanpää.Pääsiäispäivän messu su 31.3. klo 10.Liturgia ja saarna piispa Tapio Luoma.Jumalanpalvelus ja messu radioidaan suoranalähetyksenä YLE Radio 1:ssä. Seurakuntaapyydetään olemaan paikalla hyvissä ajoin.Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5Pääsiäispäivä | Luukkaan evankeliumi 24:1–12. |Lue myös Psalmi 118:15–23 (24), Hoosean kirja6:1–3, 1. kirje korinttilaisille 15:1–8 (9–10) 11.Tänään tiedostan: ajan kuluessa eteenpäin on pakko raottaasurun paksua verhoa ja ottaa vastaan uuden aamunviiltävä, mutta niin aito valo, joka ensin satuttaa hankalastijo hämärään tottuneita silmiä.Kun aurinko pääsee hieman laskeutumaan taivaalla, valopehmenee vastaanotettavaksi. Korvat herkistyvät pikkuhiljaa kuulemaan elämän kuhisevia ääniä; mielen multakuohkeutuu uudelleen ja uskon verso pääsee murtautumaanulos jään alta. Onneksi meille on luvattu, että sinapinsiemenriittää, se pieni verso!Mutta ensin, juuri nyt, olemme pudonneet yhdessä tähänsyvään hautaan: tätä pimeää aikaa pitää suuresti kunnioittaa,sitä ei saa kiirehtiä keinovalolla ja lohduttelulla loppuvaksi.Lohduttelu ja oikea lohdutus ovat kuitenkin eri asioita.Aito, oikea lohdutus tulee Jumalalta pääsiäisen sanomassa:Jeesuksen hauta oli tyhjä – miksi siis eivät kaikki haudatolisi kerran tyhjiä?Annamari Simpanenannamari.simpanen@evl.fiKirjoittaja on espoolainen sairaalapastori.Espoon tuomiokirkkoseurakuntaPääsiäisyön messula 30.3. klo 23 Espoon tuomiokirkossaliturgi kirkkoherra Antti KujanpääMessu päättyy pääsiäistoivotukseenhautausmaalla.Messun jälkeen pääsiäisyön tarjoiluseurakuntatalolla (suositus 5 €/aikuinen,lapset ilmaiseksi).Espoon tuomiokirkko Kirkkopuisto 5Satu Eronen / satuhelsinki.wordpress.comEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201323


Mielipide Esse, PL 279, 00181 Helsinki | esse.mielipide@kotimaa.fiHyvät mielipide kirjoittajat!Essen Mielipide-palsta julkaisee korkeintaan 1 500merkkiä pitkiä mielipide kirjoituksia. Toimituslyhentää ja muokkaa tekstejä tarvittaessa. Lähetätekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.Pappeus javapaamuurariusValto Meriläinen esitti asiallisiakysymyksiä vapaamuurariudesta(Esse 10/2013). Yritänsoveltuvin osin vastata, koskaolen itse sekä pappi että vapaamuurari,enkä näe asiassaristiriitaa.Toiminta-ajatuksemme onjäsenistön henkinen kasvu japarempi soveltuvuus osaseksiLuojan kunniaksi rakennettavaahenkistä temppeliä. Tässäen näe mitään ristiriitaa kristinuskonsuuntaan.Arvomme ovat yleisinhimilliset,monoteistiset ja lähimmäisenrakkauttakorostavat.Kristinuskon elementit näkyvätvapaamuuraritoiminnassasekä tekojen tasolla ettäeräissä yhdistyksissä, joihinjäsen voi halutessaan edetä jäseneksi.Jäsenyyden lähtötasollapuhutaan kuitenkin vainJumalasta, ei Jeesuksesta. Tämänvuoksi vapaamuurariuson avoin kaikille yksijumalaistauskontoa tunnustaville, mikäon minusta pelkästään hyväasia.Julkisia kannanottoja eijuurikaan ole annettu, koskajärjestö ei halua sekaantua politiikkaaneikä uskontoihin.Hyväntekeväisyyttä on paljon,mutta tapa on, että sillä eiKehu tai moitiKiitos Palmusunnuntainmessusta tuomiokirkossa.Ovella kirkkoväärti toivottitervetulleeksi palmusunnuntainmessuun ja antoipalmunoksan. Kiitos!elämöidä. Erityisesti sotaveteraanitja vanhukset ovat viimevuosikymmenet olleet suomalaisenvapaamuuraritoiminnanavustamisen kohteina.Esimerkkinä mainitsen vanhustentukitalot, joita lieneeSuomessa nyt jo kymmenen.Richard JärnefeltLa Sociedad del Amor de DiosSuomen toiminnandekaani, pappiKivekäs tie, jollaon jalo vaarawww.esse.fi/palauteEssen kuvaajan olisi olluthyvä olla paikalla, kun messuunosallistujat heiluttivatovella jaettuja palmunoksia.Pappi Raigo Liimanille kiitosjärjestelystä! Kirkossa oliToinen ruutumyös tavallista enemmän väkeä.Oli mukava, kun SheldonYlioja lauloi. Hän veti kirkkokansanvirsiin mukaan, erityisestivirren 61 vuorolauluna.Iso kiitosElämä ei ole helppoa. Tie onmonella kivinen, eli ”kivekäs”.Näillä elämän teillä voi piilläjalo vaara. Yritetään auttaahätää kärsiviä, masentuneita,sairaita, kovia kokeneitatai surun murtamia. Apu voimuodostua vaaraksi.Olen iloinen, että kirjoitinmielipiteeni kirkon tilojenkäytöstä saattotilaisuuksiin(Esse 7/2013). Näihin osallistuvatläheiset, samanhenkisetvainajan perheen kanssa.Toisin on, jos kokoonnutaankirkkoon saamaan hoitoa.Parannustilaisuuteen tulevienkirjo on suuri, eri tavoinkuulemaansa reagoivia. On oikein,että kirkon tiloihin pyrkivätotetaan vastaisuudessatarkkailuun ja vaaditaan etukäteistietoheidän julistuksestaanja puheittensa sisällöstä.Viimeksi kuulemamme jalopyrkimys parantaa ihmisiäkirkon tiloissa on saattanutjohtaa pelkoon, jopa vaaraan,ainakin rauhattomuuteen”olenko itse syyllinen sairauteeni?”Usko ja luottamus voivatauttaa paranemiseen. Yleensälääkkeet tehoavat parhaiten,vaikka lääkevalinnoissakinvoidaan joskus erehtyä.Isäni sai syövän, joka levisi.Työtoverini antoi koivuntuhkaa,jotta isäni paranisi. Isänikäytti sitä. Syöpäsolut vähenivät,eivät ainakaan lisääntyneet.Tv-ohjelman lääkäri totesi,että syövän parantamiseenkäytetään monia konsteja,muun muassa koivuntuhkaa,josta tulee vain vatsanväänteitä.Isäni lopetti tuhkankäytön. Syöpä levisi ja isänimenehtyi.Lääketiede on varma apu,mutta luonnon parannuskeinojakaanei tulisi suoralta kädeltätuomita. Sairauden tarkkailuja seuranta ovat välttämättömiäparhaan tuloksensaavuttamiseksi.Pekka KivekäsEspooKiitostaneli.kylatasku@kotimaa.fiKiitos teille Tapiolan seurakuntalaiset,että osallistuitteaktiivisesti kirkkoherran vaaliin.Voimme olla ylpeitä äänestysprosentistamme8,26.Se on Espoossa toimitettujenviimeaikaisten kirkkoherranvaalien suurin.Kiitos Juha Lassilalle jaKimmo Ansamaalle hyvästäyhteistyöstä vaalin aikana.Olette ammattitaitoisia ja viisaitamiehiä.Haluan yhdessä seurakuntalaisten,luottamushenkilöidenja työntekijöiden kanssarakentaa Tapiolan seurakuntaaniin, että jokainen voisikokea seurakunnan kodiksi.Ei meidän tarvitse olla samaamieltä, mutta toinen toisemmekunnioittamisessa voimmekilpailla keskenämme.Kirkkoherran tehtävä onpalvelutehtävä. Kirkkoherranahaluan pitää huolta, ettätyöyhteisössä kaikkia kohdellaanoikeudenmukaisestija tasaveroisesti. Hyvä työilmapiiriinnostaa ja rohkaisee.Hyvä hallinto antaa kunnonraamit seurakuntatyölle.Kirkkoherrana haluan pitäähuolta, että viesti armollisestaJumalasta tavoittaa tapiolalaiset.Siihen tarvitsemmetoisiamme. Seurakuntammetyö ulottuu meitä laajemmalle.Kirkko on maailmanlaajuinen.Pääsiäinen kertooJumalan kaikki rajat ylittävistämahdollisuuksista.Iloiten palveluksessanne.Nähdään kirkossa ja kaduilla.Päivi LinnoinenTapiolan seurakunnankirkkoherraksi valittuEsse | Espoon seurakuntasanomat | 13 | 27.3.201324Leppävaaran seurakuntaVapaa pääsy.ILTA SOITTOPianotrion pääsiäisiloapääsiäissunnuntaina 31.3. klo 18Leppävaaran kirkkoMusiikkiopisto Juvenalian opettajat esittävätkamarimusiikkia ”Elämän lähteellä”.Espoon seurakunnatD. Buxtehude:Membra Jesu nostriPitkäperjantain iltakonserttiEspoon Tuomiokirkossa29.3. klo 21Pia Bengts ja Sari Rautio sopraanoDavid Hackston alttoMats Lillhannus tenoriJuha Karvonen baritoniSoitinyhtye StoriaVapaa pääsy. ∙ Esbo Svenska församling ∙ Olarin seurakuntaEspoonlahden seurakuntapraise nightke 3.4. klo 18.30 Espoonlahden kirkkoKipparinkatu 8Tule ylistämään Jumalaa vanhojentuttujen ja uusien ylistyslaulujensanoin ja sävelin!Mukana gospelryhmäNardus ja praise-bändiWe sing some praisesongs in English,too.Welcome

More magazines by this user
Similar magazines